Μαρούσι, / 2/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : Μαρούσι Πληροφορίες : E. Μαυρικάκης, I. Μαστροκώστα Τηλέφωνο : , Φαξ : Μαρούσι, / 2/ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ιαπιστωτική Πράξη κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργούμενων ειδικοτήτων, από την 22 η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4172/2013(Φ.Ε.Κ.167 τ.α / και της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222 τ.α )» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.α / και της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222 τ.α )», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4174/ (ΦΕΚ170 τ.α ) 3. Το αριθμ.διπιδδ/β.2/1/20845/ έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4027/2013 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167 τ.α ). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ.167 τ.α / με Θέμα: «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 5. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α /141) -Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 152 τ.α / )». 6. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 153 τ.α / )». 1

2 7. Την αριθμ.διπιδδ/β.2/10/οικ.22738/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Θέμα: «Πρόγραμμα Κινητικότητας Ν.4172/2013», με την οποία καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η ακρίβεια και η αλήθεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ, της παρ. 2, του αρθ.90 του Ν. 4172/2013 σχετικά με την ερμηνεία των κριτηρίων που αφορά τις εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα. 8. Την αριθμ.αριθμ /δ2/ Διαπιστωτική Πράξη κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργούμενων ειδικοτήτων, από την 22 η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.α / και της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222 τ.α )» 9. Τις ενστάσεις και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών με τις οποίες ζητούν την εξαίρεσή τους από τη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.α / ). 10. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργούμενων ειδικοτήτων που τίθεται σε διαθεσιμότητα. 11. Δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Διαπιστώνουμε: α) Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013(Φ.Ε.Κ.167 τ.α / ), οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται. Πρόκειται για τους κλάδους: 1. ΠΕ12.12 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 2. ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ 3. ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 4. ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 5. ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 6. ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 7.ΠΕ17.13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8. ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 9. ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 10. ΠΕ18.05 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 11. ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 12. ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 13. ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 26. ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 27. ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 28. ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 29. ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 30. ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 31. ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 32. ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 33. ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 34. ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 35. ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ 36. ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2

3 14. ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 15. ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 16. ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 17. ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 18. ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 19. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 20. ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 21. ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 22. ΠΕ18.29 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 23. ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 24. ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 25. ΠΕ18.39 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 37. ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 38. ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 39. ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 40. ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 41. ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 42. ΔΕ01.08 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 43. ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 44. ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) 45. ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 46. ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 47. ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 48. ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 49. ΔΕ01.16 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 50. ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ β) Το εκπαιδευτικό προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται αυτοδίκαια σε διαθεσιμότητα, από την 22 η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222 τ.α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ως ακολούθως: 3

4 A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 4 ΚΩ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΡΑΜΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΒΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΡΑΜΑΣ ΖΛΑΤΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΡΑΜΑΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΣΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΕΙΤΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΡΑΜΑΣ ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΔΡΑΜΑΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΑΝΑΣΤ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΥΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΛΟΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΕΒΡΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΕΒΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΒΡΟΥ ΔΑΓΓΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΒΡΟΥ ΔΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ ΔΟΥΛΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΒΡΟΥ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΒΡΟΥ ΖΙΩΓΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΒΡΟΥ ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΥΡΙΑ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ

5 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ ΜΑΡΟΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΧΡΗΣΤ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ ΜΑΤΖΟΥΡΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΒΡΟΥ ΜΙΤΣΙΤΣΚΑ-ΣΥΡΠΑ ΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΒΡΟΥ ΝΥΧΤΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΠΑΝΤΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΑΚΑΛΗ ΓΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΛΗ ΣΥΡΜΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΒΡΟΥ ΣΦΥΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΕΒΡΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΒΡΟΥ ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΒΡΟΥ ΧΑΡΤΑΜΠΑ ΑΣΑΝΙΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΧΑΤΖΗΠΕΝΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΒΡΟΥ ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΟΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΟΥΛΜΕ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΖΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΟΡΔΑΜΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΝΕΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 5

6 ΜΟΥΣΤΑΚΛΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΑΒΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΣΑΑΚ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΞΑΝΘΗΣ ΒΑΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΩΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΞΑΝΘΗΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΥΡΜΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΛΟΧΑΡΑΚΤΗ ΕΡΙΦΥΛΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΤΑΚΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΞΑΝΘΗΣ ΡΑΠΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΑΡΑΦΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΤΑΣΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΞΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΞΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΒΑΒΑΝΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ ΘΕΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΙΡΓΙΑΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΑΡΑΣΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ 6

7 ΜΠΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΙΛΚΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΒΑΓΙΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΗΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΟΥΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7

8 ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΑΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΕΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΝΔΡΑΜΗ ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΓΑΝΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΒΑΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΑΣΕΜΙΔΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΕΝΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 8

9 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΛΑΓΚΑ ΔΟΜΝΙΝΑ ΛΑΜΠΡ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΤΙΒΑ ΝΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗ ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 9

10 ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΡΑ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΥΡΙΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΖΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΣΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΔΟΜΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΜΠΟΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΝΤΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΜΩΝ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΛΕ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10

11 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΗΛΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΤΣΙΛΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΑΪΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΑΦΤΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΟΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΒΕΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΜΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11

12 ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΜΩΝΗ - ΔΕΒΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΟΥΡΜΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΡΑΒΟΡΙΖΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΦΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΖΟΓΑΝΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΠΤΣΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΕΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΟΥΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΙΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ ΛΟΪΖΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΟΝΔΡΟΡΙΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ 12

13 ΨΑΡΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΨΩΦΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΡΔΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΗΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΥΜΕΩΝΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΜΠΑΡΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΠΑΠΠΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΚΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΒΒΑ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 13

14 ΜΙΜΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΕΒΕΛΗ ΦΙΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΟΥΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ-ΠΟΡΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΗΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΓΝΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΦΕΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΣΑΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΣΩΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΤΙΟ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΑΡΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔ.- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ 14

15 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΖΗΣΗΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΡΕΜΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΡΣΑΚΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΜΙΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΙΣΣΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΣΧΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 15

16 ΚΟΥΡΝΑΒΟΥ ΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΔΕΑ ΑΡΓΥΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΛΕΚΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΝΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΤΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΙΡΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΡΛΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΘΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΥ ΜΑΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΕΝΤΖΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 16

17 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΑΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΙΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΚΟΡΙΝΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΡΤΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΕΡΓΗ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.08 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΛΒΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΣΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ 17

18 ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΗΓΟΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΟΥΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΠΛΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΒΕΡΔΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΑΡΑΛ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΛΕΙΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΑΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΚΑΤΖΙΚΟΥ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΛΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ 18

19 ΚΕΡΑΤΖΑΚΗ-ΚΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΛΗΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΚΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΙΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΡΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΦΑΚΟΥ ΣΑΡΡΑ ΚΟΥΛΑ ΣΕΡΑΦ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΑΣΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΥΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΓΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΕΛΙΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΣΗΦ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ 19

20 ΜΙΧΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΕΚΑ-ΝΤΑΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΕΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΛΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΩΡΟΥ ΖΩΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΟΥΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ-ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΛΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ 20

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- ---------

Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- --------- Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- --------- --------------- -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ AEI ΘΕΣΕΙΣ:13 1 6375 Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑ 28/06/1983 ΑΝΔΡΑ 17.28 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3128 2 4430 Β Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ Α/Α ID ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜ.ΓΕΝ. ΦΥΛΟ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΙΔ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΚΩΔ.100) ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α 1 ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.Λ. Πάτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ID Α' Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ) 2365 ΒΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑ Α.Τ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔ 2 ) 2213 ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α Ειδικ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Πολ. Βαθ.πτ. Ημ.κτ.πτυχ. 1 ΠΕ02 Γκούντρα Φανή Δημήτριος Όχι 6,9 1/11/1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 2 3 4 5 6 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΠΥΣΠΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 VELASTI ARIANNA ANTON ΑΓΓΛΙΚ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9.

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΠΥΣΠΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 VELASTI ARIANNA ANTON ΑΓΓΛΙΚ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9. Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΠΥΣΠΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 VELASTI ARIANNA ANTON ΑΓΓΛΙΚ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9.16 2 ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΑΣΚΑΛ. 2-Ο ΓΡ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1379 31 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Γ. Σκαλιάπας, Σύμβουλος Α Τηλέφωνο: 210 3312406, εσωτ. 906 Φαξ: 210 6458295 Email: gskaliapas@iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

25366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ αα) των Τμημάτων της Δ 30. Διεύθυνσης Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ): i) Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου και Αυτοκι νήτων ii)

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος αιτήσεων µετάθεσης:

Τύπος αιτήσεων µετάθεσης: Κατάλογος αιτήσεων µετάθεσης Τύπος αιτήσεων µετάθεσης: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] Σχολικό έτος: 01-013 Φορέας κατάθεσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. # 35 Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜ.ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 30/05/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΠΡ/ΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔ.ΥΠΟΨ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ Β Δημοτικού Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Πατρώνυμο μαθητή Σχολείο από το οποίο προέρχεται Εξεταστικό Κέντρο KANNA PELAGIA "CAMPION SCHOOL ATHENS" KARAKAXIS IOANNIS STAVROS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΡΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ / V 27/4/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 4896 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 8782 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ. ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.Δ. 164/2004 άρθρο ΕΜΠΕΙΡΙΑ () Φορέας :ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Υπηρεσία :ΤΑΠ Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη (διορισμός) επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα».

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη (διορισμός) επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ A' ΕΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ A' ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Γ ΔΗΜ.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Γ ΔΗΜ. Διακριθέντες του διαγωνισμού "Καγκουρό 2010", ανά τάξη. Ολοι οι διακριθέντες λαμβάνουν επιπρόσθετα συμβολικά βραβεία (πόστερ, παιχνιδάκι σκέψης και λοιπά) τα οποία θα σταλούν στα Κέντρα Εξέτασης στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4243 1 1 2 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1001263 1 1 1 3 ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΑ 1001817 1 1 4 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5659 1 1 1 1 1 5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3129 1 1 1 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 6223 1 1 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες μαθητές του ν.σερρών σε ΑΕΙ ΤΕΙ 2013

Επιτυχόντες μαθητές του ν.σερρών σε ΑΕΙ ΤΕΙ 2013 Επιτυχόντες μαθητές του ν.σερρών σε ΑΕΙ ΤΕΙ 2013 1ο Λυκειο Σερρών 90% Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα ΑΒΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ ΣΜΥ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό 8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Θεσσαλονίκη GRAND HOTEL PALACE 07-10 Μαΐου 2015 1 Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΑΝ 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΑΝ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΑΝ 2014 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 384 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14032758 183 ΑΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14049829 154 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ (>12 ΜΗΝΩΝ) ΝΕ ΑΝΕΡΓ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ ΠΡΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 6.900,01-12.000,00 12.000,01-16.000,00

Διαβάστε περισσότερα