ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ"

Transcript

1 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 7 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ICT «"I"s to the Future: Invention, Innovation, Impact» Νοεµβρίου 2008, Λυών, Γαλλία information_society/events/ ict/2008/index_en.htm Σ Α Υ Τ Ο Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ : Νέα του ΕΓΚ 1 Έρευνα 2-3 Κοινωνία της πληροφορίας Νεολαία και πολυγλωσσία Περιφερειακή πολιτική INFO DAY «Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη» 9-13 Φεβρουαρίου 2009, Βρυξέλλες intelligent/events/ infodays_en.htm Τραπεζικά θέµατα Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών Ηµερολόγιο εκδηλώσεων Νοεµβρίου ο Ετήσιο Συνέδριο Ευρωϖαϊκής Ένωσης ιεθνούς Εκϖαίδευσης Το 20 ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιεθνούς Εκπαίδευσης (European Association for International Education - EAIE) πραγµατοποιήθηκε στην Αµβέρσα του Βελγίου στις Σεπτεµβρίου. Στο Συνέδριο συµµετείχαν περίπου 3000 σύνεδροι από 52 χώρες από όλο τον κόσµο, ενώ το Πανεπιστήµιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον ρ. Γρηγόρη Μακρίδη, Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων (ΥΕ Σ) και Πρόεδρο του Εuropean Association of ERASMUS Coordinators (EAEC), καθώς και από την κα. Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου, Υπεύθυνη του Τοµέα ιεθνών Σχέσεων της ΥΕ Σ και Εκτελεστική Γραµµατέα του EAEC. Στο EAIE 2008 προσκλήθηκε και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, το οποίο συµµετείχε σε πάνελ µε θέµα «ERASMUS τοποθετήσεις φοιτητών και προσωπικού: εµπειρίες από τον πρώτο χρόνο εφαρµογής», του οποίου την Προεδρία είχε ο ρ. Γρ. Μακρίδης. Στο πάνελ συµµετείχαν επίσης η κα. Patricia De Smet, εκπρόσωπος της Γενικής ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα. Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου, Υπεύθυνη του Προγράµµατος ERASMUS στο Ίδρυµα ια Βίου Μάθησης της Κύπρου, η κα. Το Πανεπιστήµιο Κύπρου έλαβε επίσης µέρος στην Εκπαιδευτική Έκθεση, σε περίπτερο του EAEC, η Το οποία άρθρο διοργανώνεται αυτό µπορεί να έχει στο πλαίσιο του Συνεδρίου ΕΑΙΕ λέξεις. λέξεις. και βοηθά στην ανάπτυξη νέων Η Το διµερών επιλογή υλικό θεµάτων συνεργασιών εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός τρόπος δελτία µε ιδρύµατα του εξωτερικού. είναι πρόσθεσης είναι πάρα πολύ περιεχοµένου µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να σε Περισσότερες ένα πληροφορίες: συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον τοµέα σας. Σκεφτείτε το άρθρο σας και δείτε εάν η εικόνα υποστηρίζει και Μπορεί εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να προσπαθείτε αναφέρετε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προσπαθήστε οικονοµικές να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε ή εικόνες προβλέψεις που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες µε Πρόταση Ευρωϖαϊκή ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία 2008: στον τοµέα αύξηση της των Εϖιστηµονικής δαϖανών για και την Τεχνικής έρευνα Έρευνας κατά 11% (COST) Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου και ο Καθηγητής κ. Doru TALABA, του Πανεπιστηµίου Transilvania of Brasov στη Ρουµανία και Πρόεδρος του ικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων-Επιχειρήσεων (EUE-Net European University-Enterprise Network). Από αριστερά: κα. Αυγουστίδου-Κυριάκου, κα. Στρεβινιώτη, κα.κυρίλλου-ιωαννίδου, ρ. Μακρίδης Η Λειτουργός του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου στις Βρυξέλλες, κα. Ροζµαρί Στρεβινιώτη, παρουσίασε τις προοπτικές που ανοίγονται από την πλευρά των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της νέας δράσης ERASMUS για τοποθετήσεις φοιτητών και προσωπικού σε ε- ταιρείες, την κατάσταση που επικρατεί σήµερα και τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αξιοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό η νέα αυτή δράση. Περισσότερες πληροφορίες:

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Νέες ευκαιρίες χρηµατοδότησης για ερευνητές Στις 3 Σεπτεµβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε 22 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει των προγραµµάτων εργασίας 2008 και 2009 των ειδικών προγραµ- µάτων «Συνεργασία» και «Ικανότητες» του 7 ου Προγράµµατος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ). Στο ειδικό πρόγραµµα «Συνεργασία» άνοιξαν οι θεµατικές ενότητες Υγεία, Ασφάλεια, ιάστηµα, Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος), Τρόφιµα, Γεωργία, Αλιεία και Βιοτεχνολογία, Ενέργεια, Κοινωνικοοικονοµικές και Ανθρωπιστικές Επιστήµες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες στα τέλη του εκεµβρίου 2008 και ορισµένες στις αρχές του ερχόµενου έτους. Άνοιξε επίσης η κοινή πρόσκληση µεταξύ των ακόλουθων θεµατικών ενοτήτων: Τρόφιµα, Γεωργία, Αλιεία και Βιοτεχνολογία, Νανοεπιστήµες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά και Νέες Τεχνολογίες Παραγωγής, Ενέργεια και Περιβάλλον. Στο ειδικό πρόγραµµα «Ικανότητες» άνοιξαν 9 προσκλήσεις στους τοµείς: Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ, ραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας, Επιστήµη στην κοινωνία και Περιφέρειες της γνώσης. Όσον αφορά τις λεγόµενες «Marie Curie» δράσεις στο ειδικό πρόγραµµα «Άνθρωποι», έχει ήδη δηµοσιευθεί το Πρόγραµµα Εργασίας για το 2009, όπου αναφέρονται λεπτοµερώς οι νέες προσκλήσεις και οι καταληκτικές τους ηµεροµηνίες. Συγκεκριµένα, οι προσκλήσεις για τις Επιδοτήσεις Επανένταξης, τα ιεθνούς Έρευνας Προγράµµατα Ανταλλαγής Προσωπικού, τις Ατοµικές Υποτροφίες και της Συνεργασίας και ιόδων Επικοινωνίας µεταξύ Βιοµηχανίας και Ακαδηµαϊκού χώρου προβλέπεται να ανοίξουν τον Οκτώβριο, Νοέµβριο, Μάρτιο και Α- πρίλιο αντίστοιχα. Οι Επιδοτήσεις Εκκίνησης για Νέους Ερευνητές του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας για την υποστήριξη νέων ερευνητών, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο εκκίνησης ή παγίωσης της ανεξάρτητης ερευνητικής τους οµάδας, έχουν ανοίξει από το καλοκαίρι του 2008 και περιλαµβάνουν τρεις υπο-προσκλήσεις: µία στον τοµέα των Φυσικών Επιστηµών και της Εφαρµοσµένης Μηχανικής µε καταληκτική προθεσµία στις 29 Οκτωβρίου, µία στον τοµέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών µε καταληκτική προθεσµία στις 19 Νοεµβρίου και τέλος στον τοµέα των Βιολογικών Επιστηµών που λήγει στις 10 εκεµβρίου. Περισσότερες πληροφορίες: Σεµινάρια Ευρωϖαϊκών Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης 3-6 Νοεµβρίου 2008 Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) διοργανώνει σειρά σεµιναρίων παρουσίασης χρηµατοδοτικών ευκαιριών από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σεµινάρια απευθύνονται σε στοχευµένες οµάδες και θα επικεντρωθούν στην παρουσίαση ετοιµασίας προτάσεων στο πλαίσιο ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραµµάτων, χρησιµοποιώντας επιτυχηµένα παραδείγµατα. Εισηγητές στα σεµινάρια είναι ο Εκτελεστικός ιευθυντής του ΕΓΚ, οι λειτουργοί του γραφείου Βρυξελλών του ΕΓΚ και επαγγελµατίες σύµβουλοι, οι οποίοι είναι διαπιστευµένοι συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου. Πρόγραµµα σεµιναρίων: - ευτέρα 3 Νοεµβρίου, Λευκωσία: Ιδρύµατα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης - Τρίτη 4 Νοεµβρίου, Λεµεσός: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ηµικρατικοί Οργανισµοί - Τετάρτη 5 Νοεµβρίου, Λευκωσία: Μικροµεσαίες επιχειρήσεις - Πέµπτη 6 Νοεµβρίου, Λευκωσία: Ενηµέρωση για δραστηριότητες του ΕΓΚ Προθεσµία για δήλωση συµµετοχής: 29 Οκτωβρίου Περισσότερες πληροφορίες:

3 Ευρωϖαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα Στις 3 Σεπτεµβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα: Ένα συνεκτικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας προς υποστήριξη της αειφόρου χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών». Στόχος της στρατηγικής είναι να προτείνει συγκεκριµένα µέτρα και µηχανισµούς για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αριστείας της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες. Η στρατηγική ακολουθεί δύο κατευθύνσεις: α) την αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας των συστηµάτων και των αλληλεπιδράσεων, µέσω ενισχυµένης ενοποίησης της γνώσης και της έρευνας και β) την προώθηση νέων µορφών διαχείρισης στην έρευνα µε τις οποίες θα επιδιωχθεί η επίτευξη οµοφωνίας µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων µερών και θα καθιερωθεί ένας συνεχής διάλογος µεταξύ επιστηµόνων, αρµοδίων για τη χάραξη πολιτικής, βιοµηχάνων και εκπροσώπων της κοινωνίας (δηµιουργία φόρουµ). Η στρατηγική προτείνει µια σειρά συγκεκριµένων µέτρων όπως: α) ηµιουργία ικανοτήτων για ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων µέσων επίτευξης πιο φιλόδοξων ερευνητικών στόχων µέσω: Κατασκευής νέων υποδοµών έρευνας και παρατήρηση, προώθησης νέων και διεπιστηµονικών ερευνητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτοµίας, ανάπτυξης νέων µοντέλων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση στους τοµείς της θάλασσας και της ναυτιλίας (π.χ. µέσω εξειδικευµένων κοινοτήτων γνώσης και καινοτοµίας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας/ΕΙΤ) και διερεύνησης νέων µηχανισµών χρηµατοδότησης. β) Ενοποίηση καθιερωµένων κλάδων της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας µέσω: Εντοπισµού διαθεµατικών ερευνητικών στόχων που να καλύπτουν παραδοσιακά αυτοτελή ερευνητικά πεδία, α- ποδοτικότερης χρήσης των βάσεων θαλάσσιων δεδοµένων, βελτιστοποίησης της χρήσης υφιστάµενων ερευνητικών υποδοµών, ενίσχυσης σταθερών περιφερειακών συµπλεγµάτων φορέων (clusters) και ενίσχυσης της µεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας. γ) Συνέργειες µε τα κράτη µέλη, τις περιφέρειες και τους βιοµηχανικούς κλάδους, καθώς και µεταξύ αυτών µέσω: Προώθησης των συνεργειών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, κινητοποίησης επαρκούς, συνεχούς, κοινοτικής, εθνικής και περιφερειακής χρηµατοδότησης, προσέλκυσης περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων. Η Στρατηγική υποβλήθηκε στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση. Περισσότερες πληροφορίες: Χάραξη νέας στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτοµία στον τοµέα των ΤΠΕ Σ Ε Λ Ι Α 3 Αναζητώντας τις βέλτιστες στρατηγικές για την ενίσχυση της πρωτοπορίας της Ευρώπης στην έρευνα και την καινοτοµία των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) µε χρονικό ορίζοντα το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε νέα δηµόσια διαβούλευση. Η Επιτροπή καλεί τη βιοµηχανία, τους εµπειρογνώµονες σε θέµατα ΤΠΕ, τους αρµόδιους χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό να συµβάλουν στην κατάστρωση νέας στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτοµία στον τοµέα των ΤΠΕ, η οποία θα γνωστοποιηθεί το επόµενο έτος. Σκοπός είναι να πρωτοστατεί η ευρωπαϊκή βιοµηχανία ΤΠΕ, ιδίως οι µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, στον αγώνα για την παγκόσµια ανταγωνιστικότητα. Η διαβούλευση αφορά τα εξής τρία κύρια ερωτήµατα: 1. Ποιες είναι οι προκλήσεις που πρόκειται να αντιµετωπίσει η έρευνα και η καινοτοµία στον τοµέα των ΤΠΕ; 2. Με ποιο τρόπο και σε ποια πεδία θα πρέπει η Ευρώπη να επιδιώκει πρωτοπορία; 3. Ποιος είναι ο ρόλος της δηµόσιας πολιτικής για να πρωτοστατήσει η Ευρώπη στις καινοτοµίες ΤΠΕ; Η δηµόσια διαβούλευση είναι ανοικτή µέχρι τις 7 Νοεµβρίου Περισσότερες πληροφορίες:

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 Ευρυζωνικό Ίντερνετ για όλους τους Ευρωϖαίους Το Ίντερνετ υψηλής ταχύτητας είναι το διαβατήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη. Γι αυτό το λόγο αποτελεί πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν αποκτήσει όλοι οι Ευρωπαίους ευρυζωνικό Ίντερνετ ( ιαδίκτυο) έως το Η Επιτροπή δηµοσίευσε έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι οι ανταγωνιστικές αγορές ευρυζωνικού Ίντερνετ παρέχουν στους πολίτες της Ε.Ε. ευρεία και οικονοµικά προσιτή πρόσβαση. Απαιτείται, ωστόσο, να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειµένου να εξασφαλιστεί ευρυζωνική πρόσβαση σε όλους. Μέχρι στιγµής, η Ε.Ε. έχει τονώσει τις ευρυζωνικές συνδέσεις µε τα παρακάτω τρία εργαλεία: 1. Τηλεπικοινωνιακές ρυθµίσεις για αποτελεσµατικότερο ανταγωνισµό και επενδύσεις. Τον Ιανουάριο του 2008 η Ευρώπη διέθετε σχεδόν 100 εκατ. ευρυζωνικές γραµµές και ρυθµό ανάπτυξης 20%, µε καθηµερινή σύνδεση νέων γραµµών το 2007, ενώ πρόσφατα η Επιτροπή δηµοσίευσε και άλλες ρυθµιστικές οδηγίες για τη διασφάλιση του ανταγωνισµού και των επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών. 2. Νέο σύστηµα για την τόνωση των κινητών δορυφορικών υπηρεσιών, µε δορυφορική διανοµή ευρυζωνικών συνδέσεων σε ολόκληρη την Ε.Ε. ηµιουργήθηκε µονοαπευθυντική θυρίδα για την έγκριση των υπηρεσιών αυτών: αντί για 27 διαδικασίες, οι φορείς εκµετάλλευσης κινητών δορυφορικών επικοινωνιών µπορούν τώρα να υποβάλουν απευθείας αίτηση στην Επιτροπή. 3. Η Επιτροπή διατύπωσε προτάσεις για µεταρρύθµιση της διαχείρισης του ραδιοφάσµατος, µε σκοπό να ελευθερωθούν πόροι για νέες ασύρµατες υπηρεσίες. Στην έκθεση της Επιτροπής διατυπώνεται το ερώτηµα εάν τα µέτρα αυτά είναι αρκετά ή αν θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο επιβολής µιας νέας υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας. Με βάση την κοινοτική οδηγία για την καθολική υπηρεσία του 2002, καθολική υπηρεσία σηµαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να συνδεθούν µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση και να έχουν πρόσβαση σε δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες για επικοινωνίες φωνής και δεδοµένων µε λειτουργική πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Η έκθεση καλεί το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές, τους προµηθευτές τηλεπικοινωνιών, τις ενώσεις καταναλωτών και τους πολίτες να συµβάλουν σε διάλογο για την επίτευξη της ευρυζωνικής πρόσβασης για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εισηγήσεις αυτές θα τροφοδοτήσουν ανακοίνωση της Επιτροπής κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2009 και, ενδεχοµένως, νοµοθετικές προτάσεις το 2010». Περισσότερες πληροφορίες: ιαδίκτυο του µέλλοντος: διαβουλεύσεις για εϖιτυχή µετάβαση στο Web 3.0 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε στις 29 Σεπτεµβρίου σε ανακοίνωσή της τα κυριότερα µέτρα που πρέπει να λάβει η Ευρώπη για να ανταποκριθεί στο επόµενο κύµα της «επανάστασης στον τοµέα των πληροφοριών», που θα ενταθεί κατά τα επόµενα έτη λόγω εξελίξεων όπως η κοινωνική δικτύωση, η αποφασιστική στροφή σε επιγραµµικές (on-line) επιχειρηµατικές υπηρεσίες, οι νοµαδικές υπηρεσίες µε βάση το σύστηµα GPS και η κινητή τηλεόραση και η ανάπτυξη ευφυών ετικετών. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, η Ευρώπη έχει τις δυνατότητες να αξιοποιήσει τις εξελίξεις αυτές µε τις πολιτικές που ασκεί για στήριξη ανοικτών και ευνοϊκών στον ανταγωνισµό δικτύων τηλεπικοινωνιών, καθώς και για την υπεράσπιση της ιδιωτικής ζωής και την προστασία από έκνοµες ενέργειες. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής παρουσιάζεται επίσης ένας νέος δείκτης ευρυζωνικών επιδόσεων (BPI), µε τον οποίο συγκρίνονται οι εθνικές επιδόσεις σε καίριας σηµασίας πτυχές όπως η ταχύτητα, η τιµή, ο ανταγωνισµός και η κάλυψη ευρυζωνικότητας. Η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες είναι οι πρωταθλητές µε βάση αυτόν τον δείκτη ευρυζωνικότητας, ο οποίος συµπληρώνει τον πλέον παραδοσιακό δείκτη ευρυζωνικής διείσδυσης που χρησιµοποιούσαν µέχρι τώρα οι ρυθµιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών. Άνοιξε επίσης δηµόσια διαβούλευση µε αντικείµενο τον τρόπο µε τον οποίο η ασκούµενη πολιτική και ο ιδιωτικός τοµέας πρέπει να ανταποκριθούν στις εν λόγω ευκαιρίες. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 ιαµόρφωση της στρατηγικής της Ε.Ε. για τη νεολαία Μια νέα ηλεκτρονική δηµόσια διαβούλευση για τη διαµόρφωση της µελλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. για τη νεολαία ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αφορµή τη συµπλήρωση των 20 χρόνων της πολιτικής για τη νεολαία, η νέα διαβούλευση επιθυµεί να δώσει απαντήσεις σε θέµατα σχετικά µε τις κύριες προκλήσεις ή τις ευκαιρίες που έχουν τον αµεσότερο αντίκτυπο στους νέους. Το ερωτηµατολόγιο καλύπτει θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση και την άτυπη µάθηση, την απασχόληση, τις διακρίσεις, την κοινωνική ένταξη και τις εθελοντικές υπηρεσίες των νέων. Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης θα συνεκτιµηθούν από τους ευρωπαίους αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής, µε σκοπό να θεσπιστούν συγκεκριµένα µέτρα που θα βοηθήσουν τους νέους να ενσωµατωθούν στην κοινωνία, να βρουν εργασία, να βελτιώσουν γενικότερα την ευηµερία τους και να είναι ενεργοί πολίτες. Η διαβούλευση απευθύνεται τόσο σε µεµονωµένα άτοµα όσο και σε οργανώσεις που ενδιαφέρονται για το µέλλον των νέων στην Ε.Ε. των 27, σε άλλες χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν στις υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία καθώς και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 25 Νοεµβρίου Περισσότερες πληροφορίες: Eurocompetition: διαγωνισµός αφίσας για ϖαιδιά Για τον εορτασµό της 10 ης επετείου του ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί το Eurocompetition, έναν online διαγωνισµό αφίσας για τη νεολαία της Ευρώπης! Το Eurocompetition προσκαλεί µαθητές ηλικίας από 10 έως 14 ετών της ευρωζώνης, να εκφράσουν τις απόψεις και τις σκέψεις τους για το θέµα «10 χρόνια του ευρώ», µε ένα δηµιουργικό τρόπο, υπό µορφή αφίσας. Οι αφίσες πρέπει να εκφράζουν τις σκέψεις των συµµετεχόντων όσον αφορά τα αποτελέσµατα του ευρώ στους Ευρωπαίους πολίτες, τα οφέλη της νοµισµατικής ένωσης και ποιο πιστεύουν ότι θα είναι το µέλλον του ενιαίου νοµίσµατος. Η ιστοσελίδα του Eurocompetition παρέχει στους καθηγητές υλικό για να συνδέσουν την ιστορία, τη γεωγραφία ή ακόµη και τα µαθήµατα γλώσσας µε το ευρώ, την ΟΝΕ και την οικονοµική τους διάσταση. Ο διαγωνισµός αναµένεται να αποτελέσει αφορµή για συζητήσεις σχετικά µε το ευρώ µέσα στη σχολική τάξη, µε γονείς και συµµαθητές. Οι συζητήσεις πρέπει να αυξήσουν τις γνώσεις για τις αλλαγές που πυροδότησε το ευρώ στην καθηµερινή µας ζωή, και να ενθαρρύνει τη σκέψη σχετικά µε τα οφέλη ενός ενιαίου νοµίσµατος. Ο διαγωνισµός είναι ανοικτός από τις 15 Σεπτεµβρίου έως τις 31 εκεµβρίου Περισσότερες πληροφορίες: Πολυγλωσσία: ϖλεονέκτηµα και κοινή δέσµευση Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε τίτλο «Πολυγλωσσία: πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και κοινή δέσµευση», η οποία αφορά τις γλώσσες στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής και ευηµερίας. Στην ανακοίνωση καλούνται τα κράτη µέλη της Ε.Ε. και τα άλλα θεσµικά όργανα της Ένωσης να ενώσουν τις δυνάµεις τους για να ενθαρρύνουν και να βοηθήσουν τους πολίτες να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες. ιερευνώνται ζητήµατα όπως: Ο ρόλος των γλωσσών στην καλλιέργεια της αλληλοκατανόησης σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία. Πώς οι γλωσσικές δεξιότητες εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πώς θα ενθαρρυνθούν οι ευρωπαίοι πολίτες να µιλούν δύο γλώσσες επιπλέον της µητρικής τους. Πώς τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και οι νέες τεχνολογίες µπορούν να χρησιµεύσουν ως γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ οµιλητών διαφορετικών γλωσσών. Επιπλέον, προτείνεται να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό τα υφιστάµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα και στους τοµείς της εκπαίδευσης, των µέσων µαζικής επικοινωνίας, της έρευνας, της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και της ανταγωνιστικότητας και προβλέπει ανασκόπηση, το 2012, της προόδου που σηµειώθηκε. Περισσότερες πληροφορίες:

6 Ποιότητας ζωής σε 321 ευρωϖαϊκές ϖόλεις Σ Ε Λ Ι Α 6 «Η Ευρώϖη στην ϖόλη µας!», Λευκωσία 29 Οκτωβρίου 2008 Στο πλαίσιο των Ηµερίδων Ανοικτών Θυρών 2008 (Open Days) «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και πόλεων», ο ήµος Λευκωσίας διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση µε τίτλο «Η Ευρώπη στην πόλη µας», την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008 στην Πύλη Αµµοχώστου από τις 10π.µ. έως τις 2µ.µ. Στο πρώτο µέρος της εκδήλωσης, οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν σχετικά µε έργα και δράσεις που έχει υλοποιήσει ο ήµος στο πλαίσιο των ιαρθρωτικών Ταµείων κατά την περίοδο και παράλληλα για έργα που ενδέχεται να χρηµατοδοτηθούν στη νέα χρηµατοδοτική περίοδο Επιπλέον θα παρουσιαστούν τα ανταγωνιστικά προγράµµατα από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Το δεύτερο µέρος της εκδήλωσης θα περιλαµβάνει έκθεση όπου κυβερνητικοί, µη-κυβερνητικοί και τοπικοί φορείς, µε βάση τη Λευκωσία, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προγράµµατα που υλοποιούν µε χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκά κονδύλια. Περισσότερες πληροφορίες: Η Επίτροπος κα Danuta Hübner, αρµόδια για την περιφερειακή πολιτική, παρουσίασε τα αποτελέσµατα της ακτινογραφίας των αστικών κέντρων - την εξέταση της ποιότητας ζωής σε 321 ευρωπαϊκές πόλεις, που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την EUROSTAT, τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η εξέταση βασίστηκε σε στατιστικά στοιχεία µε επίκεντρο τις πλέον σηµαντικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρώπη σήµερα όπως: δηµογραφία, κοινωνικές υποθέσεις (µετανάστευση), οικονοµία, περιβάλλον, κατάρτιση και εκπαίδευση, κινητικότητα και µεταφορές, κοινωνία της πληροφορίας, πολιτισµός και δραστηριότητες αναψυχής, δραστηριοποίηση των πολιτών (συµµετοχή στις εκλογές κ.λπ.). Η συλλογή στοιχείων σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης στις πόλεις αποτελεί σηµαντικό εργαλείο στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και την οικονοµική ανάπτυξη µεγέθυνση. Συγκεκριµένα, τα νέα στοιχεία θα συµβάλλουν στην καλύτερη στοχοθέτηση όσον αφορά τα µέτρα και τις επενδύσεις σύµφωνα µε τις διαπιστωθείσες ανάγκες. Επίσης, µε τον τρόπο αυτό οι πόλεις θα µπορούν να συγκρίνονται µε άλλες πόλεις και να βελτιώνονται σε επιλεγµένους τοµείς, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι πολίτες µπορούν να µάθουν περισσότερα σχετικά µε το περιβάλλον και την πόλη τους. Περισσότερες πληροφορίες: Ο Αγρός ανάµεσα στους 20 καλύτερους τουριστικούς ϖροορισµούς της Ευρώϖης Η απονοµή των φετινών βραβείων «Ευρωπαϊκοί Προορισµοί Αριστείας» πραγµατοποιήθηκε στο Bordeaux της Γαλλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Τουριστικού Φόρουµ, το οποίο οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία µε τη γαλλική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Σεπτεµβρίου Η κοινότητα του Αγρού τιµήθηκε µαζί µε άλλες 19 τοποθεσίες µε τον τίτλο του «καλύτερου προορισµού άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς στην Ευρώπη». Με το βραβείο «Ευρωπαϊκοί Προορισµοί Αριστείας» προβάλλονται προορισµοί οι οποίοι συνδυάζουν την εµπορική επιτυχία µε την κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αειφορία. Η επιλογή της κοινότητας του Αγρού στηρίζεται στο ότι αποτελεί έναν ιδανικό προορισµό όπου αναπτύσσεται η φηµισµένη και παραδοσιακή καλλιέργεια των ρόδων µέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να λάβει µέρος σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν και προβάλλουν τη φυσική οµορφιά της περιοχής, την πολιτιστική της κληρονοµιά και τις παραδόσεις της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβάλει περαιτέρω τους βραβευθέντες προορισµούς µε σκοπό να γίνουν γνωστές οι παραδόσεις, τα ήθη, οι αντιλήψεις, οι γεύσεις και η βιοτεχνία του τόπου προορισµού. Περισσότερες πληροφορίες:

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 Πρόταση αναθεώρησης κανόνων ϖερί κεφαλαιακών αϖαιτήσεων τραϖεζών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε. περί κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών που αποσκοπεί στην ενίσχυση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις αποτελούν κατά κύριο λόγο την άµεση συνέχεια που δόθηκε στον «χάρτη πορείας» που συµφωνήθηκε από τους υπουργούς οικονοµικών της Ε.Ε. για την αντιµετώπιση της κρίσης που συγκλονίζει σήµερα τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε τον ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος και τόνισε ότι τα µέτρα θα πρέπει να ληφθούν πριν από τον Απρίλιο του Σκοπός των οδηγιών περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) είναι η εξασφάλιση της χρη- µατοπιστωτικής ευρωστίας των τραπεζών και των επενδυτικών εταιρειών. Οι δύο αυτές οδηγίες ορίζουν το ύψος των ιδίων χρηµατοπιστωτικών πόρων που πρέπει να κατέχουν οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρείες για να καλύπτουν τους κινδύνους τους και να προστατεύουν τους καταθέτες τους. Οι κυριότερες τροποποιήσεις που προτείνονται είναι οι εξής: Βελτίωση της διαχείρισης των µεγάλων ανοιγµάτων: οι τράπεζες θα υπόκεινται σε περιορισµούς όσον αφορά το ανώτατο όριο των δανείων που θα µπορούν να χορηγούν σε ένα δεδοµένο δανειολήπτη. Βελτίωση της εποπτείας των διασυνοριακών τραπεζικών οµίλων: θα συσταθούν «εποπτικά σώµατα» για τους τραπεζικούς οµίλους που ασκούν δραστηριότητες σε πολλές χώρες της Ε.Ε. Βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων των τραπεζών: θα υπάρχουν σαφή κριτήρια για όλη την Ε.Ε. που θα επιτρέπουν να προσδιοριστεί κατά πόσο τα «υβριδικά κεφάλαια», δηλ. εκείνα που παρουσιάζουν τόσο τα χαρακτηριστικά των µετοχών όσο και των οµολόγων, θα είναι επιλέξιµα να συνυπολογιστούν ως µέρος των συνολικών ιδίων κεφαλαίων µιας τράπεζας, από το ύψος των οποίων εξαρτάται το ποσό των δανείων που µπορεί να χορηγήσει µια τράπεζα. Βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας: για τραπεζικούς οµίλους που ασκούν δραστηριότητες σε πολλές χώρες της Ε.Ε., η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας δηλαδή πώς χρηµατοδοτούν τις πράξεις τους σε καθηµερινή βάση θα εξετάζεται επίσης και θα συντονίζεται στο πλαίσιο του «εποπτικού σώµατος». Βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου για τα τιτλοποιηµένα προϊόντα: θα γίνουν αυστηρότεροι οι κανόνες για τα τιτλοποιηµένα χρέη η αποπληρωµή των οποίων εξαρτάται από την απόδοση µιας καθορισµένης δέσµης δανείων. Οι εταιρείες (γνωστές ως «originators» ή δηµιουργοί των δανείων) που ανασκευάζουν δάνεια σε διαπραγµατεύσιµους τίτλους θα πρέπει να διατηρούν ένα µέρος του κινδύνου αυτών των τίτλων, ενώ οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτούς τους τίτλους, θα µπορούν λαµβάνουν µια τέτοια απόφαση µόνο αφού επιδείξουν διεξοδική δέουσα επιµέλεια. Ο κ. Charlie McCreevy, Επίτροπος αρµόδιος για θέµατα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Αυτοί οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τα θεµέλια του κανονιστικού πλαισίου για τις τράπεζες της ΕΕ και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Πιστεύω ότι αποτελούν µια συνετή απάντηση ανάλογη προς το µέγεθος των αναταράξεων που συγκλονίζουν σήµερα τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Ένα υγιές και σταθερό τραπεζικό σύστηµα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυστηρούς βασικούς κανόνες, διαφάνεια και σύνεση.» Η πρόταση διατίθεται στη διεύθυνση:

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 Meeting on transplantation research in Europe, Brussels, Belgium Περισσότερα: European conference on cultural heritage research, Ljubljana, Slovenia Περισσότερα: Training: Special training for Researchers Περισσότερα: Development: Does the media help or hinder? Περισσότερα: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 How to Develop a Convincing Project Strategy for EU Funding: Dos and Donts for Local and Regional Actors Περισσότερα: EUnetHTA (European network for Health Technology Assessment) Conference: HTA s Future in Europe Περισσότερα: Sport and Diversity - Education through Sports Agency (APELS) Περισσότερα: European Mortgage Federation Annual Conference 2008 Περισσότερα: European Universities Association: Third European Quality Assurance Forum Περισσότερα: European Social Fund (ESF) Support for Public Administrations, Social Partners and SME Development in Περισσότερα: Employment in Europe 2008 Conference Περισσότερα:http://ec.europa.eu/social/main.jsp? catid=88&langid=en&eventsid=100&furtherevents=yes ICT "I"s to the Future: Invention, Innovation, Impact Περισσότερα: The European Cultural Agenda Περισσότερα: Second International Conference on Sustainable Tourism Περισσότερα: 3 Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο 10 Νοεµβρίου Λουµπλιάνα, Σλοβενία 13 Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο 16 Νοεµβρίου Στρασβούργο,Γαλλία Νοεµβρίου Βαρκελώνη, Ισπανία 20 Νοεµβρίου Παρίσι, Γαλλία Νοεµβρίου Στρασβούργο,Γαλλία Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Νοεµβρίου Βουδαπέστη, Ουγγαρία Νοεµβρίου Μάαστριχτ,Ολλανδία 25 Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Νοεµβρίου Λυών, Γαλλία Νοεµβρίου Μάαστριχτ,Ολλανδία Νοεµβρίου Ρίµινι, Ιταλία Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Πανεπιστήµιο Κύπρου Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Βένια Παπά Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Avenue d Auderghem 22-28, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, Τηλ.: Φαξ:

9 Σ Ε Λ Ι Α 9 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) Συνδροµητές EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού, καθώς και εταιρείες συµβούλων που. ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις νέες ευκαιρί-

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού, καθώς και εταιρείες συµβούλων που. ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις νέες ευκαιρί- Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the Public Private Partnerships (PPPs) 2009: Energy-efficient buildings, Factories of the Future and Green Cars» Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2009 https://rpid09.regware.be/

Διαβάστε περισσότερα

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ INFO DAY «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα» Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2009 http://imi.europa.eu/ events03_en.html ΝΕΑ ΕΚ ΟΣΗ «Γυναίκες στην Επιστήµη» http://ec.europa.eu/research/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Ευρω αϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων - Open Days 2010 - Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Ευρω αϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων - Open Days 2010 - Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 2 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «Intelligent Energy - Europe (ΙΕΕ programme)» 18 Ιανουαρίου 2011, Βρυξέλλες, Βέλγιο http://ec.europa.eu/energy/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Μεγαλώνει η οµάδα του ΕΓΚ µε δύο νέα µέλη: Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύ ρου και Κέντρο CARDET Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Μεγαλώνει η οµάδα του ΕΓΚ µε δύο νέα µέλη: Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύ ρου και Κέντρο CARDET Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 5 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 1 INFO DAYS «ICT Policy Support Programme» 28 Φεβρουαρίου 2011, Βρυξέλλες, Βέλγιο http://ec.europa.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the FP7- ENV-2010 (including climate change) call» Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2009 http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/ dispatch? form=environmentinfoda

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενηµέρωση Συµµετοχή Ανάπτυξη ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008 Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 2009 Ευρωπαϊκό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

στους τοµείς της απασχόλησης στον κατασκευαστικό Ισπανία).

στους τοµείς της απασχόλησης στον κατασκευαστικό Ισπανία). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 7 Μ Α Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Enterprise Europe Ηµερολόγιο Network ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5-6 Επιχειρήσεις και Τράπεζες Ηµερολόγιο INFO DAYS «Eco-Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 Το ΕΓΚ συνδιοργανωτής της ιεθνούς Έκθεσης Κύϖρου «Εκϖαίδευση και Καριέρα 2015» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 2 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο 79 ευρωπαϊκών Ηµερολόγια εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 5 Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4 Τιµητική διάκριση για συµβολή στην ανάϖτυξη της Ε.Ε. µέσω βιώσιµων και καινοτόµων έργων ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 6 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 3 INFO DAYS «SMEs in Horizon 2020» 18 Οκτωβρίου και 25 Νοεµβρίου 2013 http://ec.europa.eu/research/ sme-techweb/index_en.cfm?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 2 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις 8 Ηµερολόγιο 9 Ηµερολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Θεσµικά Θέµατα 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία ίκαιο και Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Έρευνα και Επιστήµη 1-3. Απασχόληση και Ανάπτυξη 4. Θεσµικά Θέµατα. Οικονοµία 5. Κοινωνική πολιτική

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Έρευνα και Επιστήµη 1-3. Απασχόληση και Ανάπτυξη 4. Θεσµικά Θέµατα. Οικονοµία 5. Κοινωνική πολιτική Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 INFO DAYS «Secure, Clean and Efficient Energy Info Day» 14-15 Σεπτεµβρίου 2015 http://tinyurl.com/nzgdcws «Info Day on

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: «Βραδιά του Ερευνητή 2012» Ενημερωτική Ημερίδα: «Cyprus in Public to Public (P2P) Initiatives» Βραβείο Έρευνας Νίκος Συμεωνίδης

Αφιέρωμα: «Βραδιά του Ερευνητή 2012» Ενημερωτική Ημερίδα: «Cyprus in Public to Public (P2P) Initiatives» Βραβείο Έρευνας Νίκος Συμεωνίδης υψιπετης Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 43 ISSN 1986-0218 Ενημερωτική Ημερίδα: «Cyprus in Public to Public (P2P) Initiatives» Βραβείο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 20 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 12 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 7 2/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 3/ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 10 4/ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 47 5/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ... 49 6/ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 8 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 4 Συµµετοχή του ΕΓΚ σε νέο ευρωϖαϊκό σχέδιο για «Πράσινες εξιότητες» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

È ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ appleèô ÎÔÓÙ ÛÙËÓ ÚÒappleË

È ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ appleèô ÎÔÓÙ ÛÙËÓ ÚÒappleË È ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ appleèô ÎÔÓÙ ÛÙËÓ ÚÒappleË enterprise europe network 20 Úˆapple ÎÔ ÚÔÔÚÈÛÌÔ ÚÈÛÙÂ ÁÈ ËÏ appleôèfiùëù Î È ÂÈÊÔÚ Δ À ƒ π ª ª ε την ευκαιρία του 7ου Ευρωπαϊκού Τουριστικού Φόρουμ στο Bordeaux,

Διαβάστε περισσότερα