ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ"

Transcript

1 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 7 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ICT «"I"s to the Future: Invention, Innovation, Impact» Νοεµβρίου 2008, Λυών, Γαλλία information_society/events/ ict/2008/index_en.htm Σ Α Υ Τ Ο Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ : Νέα του ΕΓΚ 1 Έρευνα 2-3 Κοινωνία της πληροφορίας Νεολαία και πολυγλωσσία Περιφερειακή πολιτική INFO DAY «Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη» 9-13 Φεβρουαρίου 2009, Βρυξέλλες intelligent/events/ infodays_en.htm Τραπεζικά θέµατα Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών Ηµερολόγιο εκδηλώσεων Νοεµβρίου ο Ετήσιο Συνέδριο Ευρωϖαϊκής Ένωσης ιεθνούς Εκϖαίδευσης Το 20 ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιεθνούς Εκπαίδευσης (European Association for International Education - EAIE) πραγµατοποιήθηκε στην Αµβέρσα του Βελγίου στις Σεπτεµβρίου. Στο Συνέδριο συµµετείχαν περίπου 3000 σύνεδροι από 52 χώρες από όλο τον κόσµο, ενώ το Πανεπιστήµιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον ρ. Γρηγόρη Μακρίδη, Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων (ΥΕ Σ) και Πρόεδρο του Εuropean Association of ERASMUS Coordinators (EAEC), καθώς και από την κα. Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου, Υπεύθυνη του Τοµέα ιεθνών Σχέσεων της ΥΕ Σ και Εκτελεστική Γραµµατέα του EAEC. Στο EAIE 2008 προσκλήθηκε και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, το οποίο συµµετείχε σε πάνελ µε θέµα «ERASMUS τοποθετήσεις φοιτητών και προσωπικού: εµπειρίες από τον πρώτο χρόνο εφαρµογής», του οποίου την Προεδρία είχε ο ρ. Γρ. Μακρίδης. Στο πάνελ συµµετείχαν επίσης η κα. Patricia De Smet, εκπρόσωπος της Γενικής ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα. Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου, Υπεύθυνη του Προγράµµατος ERASMUS στο Ίδρυµα ια Βίου Μάθησης της Κύπρου, η κα. Το Πανεπιστήµιο Κύπρου έλαβε επίσης µέρος στην Εκπαιδευτική Έκθεση, σε περίπτερο του EAEC, η Το οποία άρθρο διοργανώνεται αυτό µπορεί να έχει στο πλαίσιο του Συνεδρίου ΕΑΙΕ λέξεις. λέξεις. και βοηθά στην ανάπτυξη νέων Η Το διµερών επιλογή υλικό θεµάτων συνεργασιών εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός τρόπος δελτία µε ιδρύµατα του εξωτερικού. είναι πρόσθεσης είναι πάρα πολύ περιεχοµένου µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να σε Περισσότερες ένα πληροφορίες: συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον τοµέα σας. Σκεφτείτε το άρθρο σας και δείτε εάν η εικόνα υποστηρίζει και Μπορεί εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να προσπαθείτε αναφέρετε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προσπαθήστε οικονοµικές να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε ή εικόνες προβλέψεις που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες µε Πρόταση Ευρωϖαϊκή ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία 2008: στον τοµέα αύξηση της των Εϖιστηµονικής δαϖανών για και την Τεχνικής έρευνα Έρευνας κατά 11% (COST) Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου και ο Καθηγητής κ. Doru TALABA, του Πανεπιστηµίου Transilvania of Brasov στη Ρουµανία και Πρόεδρος του ικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων-Επιχειρήσεων (EUE-Net European University-Enterprise Network). Από αριστερά: κα. Αυγουστίδου-Κυριάκου, κα. Στρεβινιώτη, κα.κυρίλλου-ιωαννίδου, ρ. Μακρίδης Η Λειτουργός του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου στις Βρυξέλλες, κα. Ροζµαρί Στρεβινιώτη, παρουσίασε τις προοπτικές που ανοίγονται από την πλευρά των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της νέας δράσης ERASMUS για τοποθετήσεις φοιτητών και προσωπικού σε ε- ταιρείες, την κατάσταση που επικρατεί σήµερα και τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αξιοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό η νέα αυτή δράση. Περισσότερες πληροφορίες:

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Νέες ευκαιρίες χρηµατοδότησης για ερευνητές Στις 3 Σεπτεµβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε 22 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει των προγραµµάτων εργασίας 2008 και 2009 των ειδικών προγραµ- µάτων «Συνεργασία» και «Ικανότητες» του 7 ου Προγράµµατος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ). Στο ειδικό πρόγραµµα «Συνεργασία» άνοιξαν οι θεµατικές ενότητες Υγεία, Ασφάλεια, ιάστηµα, Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος), Τρόφιµα, Γεωργία, Αλιεία και Βιοτεχνολογία, Ενέργεια, Κοινωνικοοικονοµικές και Ανθρωπιστικές Επιστήµες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες στα τέλη του εκεµβρίου 2008 και ορισµένες στις αρχές του ερχόµενου έτους. Άνοιξε επίσης η κοινή πρόσκληση µεταξύ των ακόλουθων θεµατικών ενοτήτων: Τρόφιµα, Γεωργία, Αλιεία και Βιοτεχνολογία, Νανοεπιστήµες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά και Νέες Τεχνολογίες Παραγωγής, Ενέργεια και Περιβάλλον. Στο ειδικό πρόγραµµα «Ικανότητες» άνοιξαν 9 προσκλήσεις στους τοµείς: Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ, ραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας, Επιστήµη στην κοινωνία και Περιφέρειες της γνώσης. Όσον αφορά τις λεγόµενες «Marie Curie» δράσεις στο ειδικό πρόγραµµα «Άνθρωποι», έχει ήδη δηµοσιευθεί το Πρόγραµµα Εργασίας για το 2009, όπου αναφέρονται λεπτοµερώς οι νέες προσκλήσεις και οι καταληκτικές τους ηµεροµηνίες. Συγκεκριµένα, οι προσκλήσεις για τις Επιδοτήσεις Επανένταξης, τα ιεθνούς Έρευνας Προγράµµατα Ανταλλαγής Προσωπικού, τις Ατοµικές Υποτροφίες και της Συνεργασίας και ιόδων Επικοινωνίας µεταξύ Βιοµηχανίας και Ακαδηµαϊκού χώρου προβλέπεται να ανοίξουν τον Οκτώβριο, Νοέµβριο, Μάρτιο και Α- πρίλιο αντίστοιχα. Οι Επιδοτήσεις Εκκίνησης για Νέους Ερευνητές του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας για την υποστήριξη νέων ερευνητών, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο εκκίνησης ή παγίωσης της ανεξάρτητης ερευνητικής τους οµάδας, έχουν ανοίξει από το καλοκαίρι του 2008 και περιλαµβάνουν τρεις υπο-προσκλήσεις: µία στον τοµέα των Φυσικών Επιστηµών και της Εφαρµοσµένης Μηχανικής µε καταληκτική προθεσµία στις 29 Οκτωβρίου, µία στον τοµέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών µε καταληκτική προθεσµία στις 19 Νοεµβρίου και τέλος στον τοµέα των Βιολογικών Επιστηµών που λήγει στις 10 εκεµβρίου. Περισσότερες πληροφορίες: Σεµινάρια Ευρωϖαϊκών Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης 3-6 Νοεµβρίου 2008 Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) διοργανώνει σειρά σεµιναρίων παρουσίασης χρηµατοδοτικών ευκαιριών από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σεµινάρια απευθύνονται σε στοχευµένες οµάδες και θα επικεντρωθούν στην παρουσίαση ετοιµασίας προτάσεων στο πλαίσιο ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραµµάτων, χρησιµοποιώντας επιτυχηµένα παραδείγµατα. Εισηγητές στα σεµινάρια είναι ο Εκτελεστικός ιευθυντής του ΕΓΚ, οι λειτουργοί του γραφείου Βρυξελλών του ΕΓΚ και επαγγελµατίες σύµβουλοι, οι οποίοι είναι διαπιστευµένοι συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου. Πρόγραµµα σεµιναρίων: - ευτέρα 3 Νοεµβρίου, Λευκωσία: Ιδρύµατα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης - Τρίτη 4 Νοεµβρίου, Λεµεσός: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ηµικρατικοί Οργανισµοί - Τετάρτη 5 Νοεµβρίου, Λευκωσία: Μικροµεσαίες επιχειρήσεις - Πέµπτη 6 Νοεµβρίου, Λευκωσία: Ενηµέρωση για δραστηριότητες του ΕΓΚ Προθεσµία για δήλωση συµµετοχής: 29 Οκτωβρίου Περισσότερες πληροφορίες:

3 Ευρωϖαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα Στις 3 Σεπτεµβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα: Ένα συνεκτικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας προς υποστήριξη της αειφόρου χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών». Στόχος της στρατηγικής είναι να προτείνει συγκεκριµένα µέτρα και µηχανισµούς για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αριστείας της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες. Η στρατηγική ακολουθεί δύο κατευθύνσεις: α) την αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας των συστηµάτων και των αλληλεπιδράσεων, µέσω ενισχυµένης ενοποίησης της γνώσης και της έρευνας και β) την προώθηση νέων µορφών διαχείρισης στην έρευνα µε τις οποίες θα επιδιωχθεί η επίτευξη οµοφωνίας µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων µερών και θα καθιερωθεί ένας συνεχής διάλογος µεταξύ επιστηµόνων, αρµοδίων για τη χάραξη πολιτικής, βιοµηχάνων και εκπροσώπων της κοινωνίας (δηµιουργία φόρουµ). Η στρατηγική προτείνει µια σειρά συγκεκριµένων µέτρων όπως: α) ηµιουργία ικανοτήτων για ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων µέσων επίτευξης πιο φιλόδοξων ερευνητικών στόχων µέσω: Κατασκευής νέων υποδοµών έρευνας και παρατήρηση, προώθησης νέων και διεπιστηµονικών ερευνητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτοµίας, ανάπτυξης νέων µοντέλων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση στους τοµείς της θάλασσας και της ναυτιλίας (π.χ. µέσω εξειδικευµένων κοινοτήτων γνώσης και καινοτοµίας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας/ΕΙΤ) και διερεύνησης νέων µηχανισµών χρηµατοδότησης. β) Ενοποίηση καθιερωµένων κλάδων της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας µέσω: Εντοπισµού διαθεµατικών ερευνητικών στόχων που να καλύπτουν παραδοσιακά αυτοτελή ερευνητικά πεδία, α- ποδοτικότερης χρήσης των βάσεων θαλάσσιων δεδοµένων, βελτιστοποίησης της χρήσης υφιστάµενων ερευνητικών υποδοµών, ενίσχυσης σταθερών περιφερειακών συµπλεγµάτων φορέων (clusters) και ενίσχυσης της µεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας. γ) Συνέργειες µε τα κράτη µέλη, τις περιφέρειες και τους βιοµηχανικούς κλάδους, καθώς και µεταξύ αυτών µέσω: Προώθησης των συνεργειών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, κινητοποίησης επαρκούς, συνεχούς, κοινοτικής, εθνικής και περιφερειακής χρηµατοδότησης, προσέλκυσης περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων. Η Στρατηγική υποβλήθηκε στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση. Περισσότερες πληροφορίες: Χάραξη νέας στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτοµία στον τοµέα των ΤΠΕ Σ Ε Λ Ι Α 3 Αναζητώντας τις βέλτιστες στρατηγικές για την ενίσχυση της πρωτοπορίας της Ευρώπης στην έρευνα και την καινοτοµία των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) µε χρονικό ορίζοντα το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε νέα δηµόσια διαβούλευση. Η Επιτροπή καλεί τη βιοµηχανία, τους εµπειρογνώµονες σε θέµατα ΤΠΕ, τους αρµόδιους χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό να συµβάλουν στην κατάστρωση νέας στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτοµία στον τοµέα των ΤΠΕ, η οποία θα γνωστοποιηθεί το επόµενο έτος. Σκοπός είναι να πρωτοστατεί η ευρωπαϊκή βιοµηχανία ΤΠΕ, ιδίως οι µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, στον αγώνα για την παγκόσµια ανταγωνιστικότητα. Η διαβούλευση αφορά τα εξής τρία κύρια ερωτήµατα: 1. Ποιες είναι οι προκλήσεις που πρόκειται να αντιµετωπίσει η έρευνα και η καινοτοµία στον τοµέα των ΤΠΕ; 2. Με ποιο τρόπο και σε ποια πεδία θα πρέπει η Ευρώπη να επιδιώκει πρωτοπορία; 3. Ποιος είναι ο ρόλος της δηµόσιας πολιτικής για να πρωτοστατήσει η Ευρώπη στις καινοτοµίες ΤΠΕ; Η δηµόσια διαβούλευση είναι ανοικτή µέχρι τις 7 Νοεµβρίου Περισσότερες πληροφορίες:

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 Ευρυζωνικό Ίντερνετ για όλους τους Ευρωϖαίους Το Ίντερνετ υψηλής ταχύτητας είναι το διαβατήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη. Γι αυτό το λόγο αποτελεί πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν αποκτήσει όλοι οι Ευρωπαίους ευρυζωνικό Ίντερνετ ( ιαδίκτυο) έως το Η Επιτροπή δηµοσίευσε έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι οι ανταγωνιστικές αγορές ευρυζωνικού Ίντερνετ παρέχουν στους πολίτες της Ε.Ε. ευρεία και οικονοµικά προσιτή πρόσβαση. Απαιτείται, ωστόσο, να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειµένου να εξασφαλιστεί ευρυζωνική πρόσβαση σε όλους. Μέχρι στιγµής, η Ε.Ε. έχει τονώσει τις ευρυζωνικές συνδέσεις µε τα παρακάτω τρία εργαλεία: 1. Τηλεπικοινωνιακές ρυθµίσεις για αποτελεσµατικότερο ανταγωνισµό και επενδύσεις. Τον Ιανουάριο του 2008 η Ευρώπη διέθετε σχεδόν 100 εκατ. ευρυζωνικές γραµµές και ρυθµό ανάπτυξης 20%, µε καθηµερινή σύνδεση νέων γραµµών το 2007, ενώ πρόσφατα η Επιτροπή δηµοσίευσε και άλλες ρυθµιστικές οδηγίες για τη διασφάλιση του ανταγωνισµού και των επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών. 2. Νέο σύστηµα για την τόνωση των κινητών δορυφορικών υπηρεσιών, µε δορυφορική διανοµή ευρυζωνικών συνδέσεων σε ολόκληρη την Ε.Ε. ηµιουργήθηκε µονοαπευθυντική θυρίδα για την έγκριση των υπηρεσιών αυτών: αντί για 27 διαδικασίες, οι φορείς εκµετάλλευσης κινητών δορυφορικών επικοινωνιών µπορούν τώρα να υποβάλουν απευθείας αίτηση στην Επιτροπή. 3. Η Επιτροπή διατύπωσε προτάσεις για µεταρρύθµιση της διαχείρισης του ραδιοφάσµατος, µε σκοπό να ελευθερωθούν πόροι για νέες ασύρµατες υπηρεσίες. Στην έκθεση της Επιτροπής διατυπώνεται το ερώτηµα εάν τα µέτρα αυτά είναι αρκετά ή αν θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο επιβολής µιας νέας υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας. Με βάση την κοινοτική οδηγία για την καθολική υπηρεσία του 2002, καθολική υπηρεσία σηµαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να συνδεθούν µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση και να έχουν πρόσβαση σε δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες για επικοινωνίες φωνής και δεδοµένων µε λειτουργική πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Η έκθεση καλεί το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές, τους προµηθευτές τηλεπικοινωνιών, τις ενώσεις καταναλωτών και τους πολίτες να συµβάλουν σε διάλογο για την επίτευξη της ευρυζωνικής πρόσβασης για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εισηγήσεις αυτές θα τροφοδοτήσουν ανακοίνωση της Επιτροπής κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2009 και, ενδεχοµένως, νοµοθετικές προτάσεις το 2010». Περισσότερες πληροφορίες: ιαδίκτυο του µέλλοντος: διαβουλεύσεις για εϖιτυχή µετάβαση στο Web 3.0 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε στις 29 Σεπτεµβρίου σε ανακοίνωσή της τα κυριότερα µέτρα που πρέπει να λάβει η Ευρώπη για να ανταποκριθεί στο επόµενο κύµα της «επανάστασης στον τοµέα των πληροφοριών», που θα ενταθεί κατά τα επόµενα έτη λόγω εξελίξεων όπως η κοινωνική δικτύωση, η αποφασιστική στροφή σε επιγραµµικές (on-line) επιχειρηµατικές υπηρεσίες, οι νοµαδικές υπηρεσίες µε βάση το σύστηµα GPS και η κινητή τηλεόραση και η ανάπτυξη ευφυών ετικετών. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, η Ευρώπη έχει τις δυνατότητες να αξιοποιήσει τις εξελίξεις αυτές µε τις πολιτικές που ασκεί για στήριξη ανοικτών και ευνοϊκών στον ανταγωνισµό δικτύων τηλεπικοινωνιών, καθώς και για την υπεράσπιση της ιδιωτικής ζωής και την προστασία από έκνοµες ενέργειες. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής παρουσιάζεται επίσης ένας νέος δείκτης ευρυζωνικών επιδόσεων (BPI), µε τον οποίο συγκρίνονται οι εθνικές επιδόσεις σε καίριας σηµασίας πτυχές όπως η ταχύτητα, η τιµή, ο ανταγωνισµός και η κάλυψη ευρυζωνικότητας. Η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες είναι οι πρωταθλητές µε βάση αυτόν τον δείκτη ευρυζωνικότητας, ο οποίος συµπληρώνει τον πλέον παραδοσιακό δείκτη ευρυζωνικής διείσδυσης που χρησιµοποιούσαν µέχρι τώρα οι ρυθµιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών. Άνοιξε επίσης δηµόσια διαβούλευση µε αντικείµενο τον τρόπο µε τον οποίο η ασκούµενη πολιτική και ο ιδιωτικός τοµέας πρέπει να ανταποκριθούν στις εν λόγω ευκαιρίες. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 ιαµόρφωση της στρατηγικής της Ε.Ε. για τη νεολαία Μια νέα ηλεκτρονική δηµόσια διαβούλευση για τη διαµόρφωση της µελλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. για τη νεολαία ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αφορµή τη συµπλήρωση των 20 χρόνων της πολιτικής για τη νεολαία, η νέα διαβούλευση επιθυµεί να δώσει απαντήσεις σε θέµατα σχετικά µε τις κύριες προκλήσεις ή τις ευκαιρίες που έχουν τον αµεσότερο αντίκτυπο στους νέους. Το ερωτηµατολόγιο καλύπτει θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση και την άτυπη µάθηση, την απασχόληση, τις διακρίσεις, την κοινωνική ένταξη και τις εθελοντικές υπηρεσίες των νέων. Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης θα συνεκτιµηθούν από τους ευρωπαίους αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής, µε σκοπό να θεσπιστούν συγκεκριµένα µέτρα που θα βοηθήσουν τους νέους να ενσωµατωθούν στην κοινωνία, να βρουν εργασία, να βελτιώσουν γενικότερα την ευηµερία τους και να είναι ενεργοί πολίτες. Η διαβούλευση απευθύνεται τόσο σε µεµονωµένα άτοµα όσο και σε οργανώσεις που ενδιαφέρονται για το µέλλον των νέων στην Ε.Ε. των 27, σε άλλες χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν στις υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία καθώς και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 25 Νοεµβρίου Περισσότερες πληροφορίες: Eurocompetition: διαγωνισµός αφίσας για ϖαιδιά Για τον εορτασµό της 10 ης επετείου του ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί το Eurocompetition, έναν online διαγωνισµό αφίσας για τη νεολαία της Ευρώπης! Το Eurocompetition προσκαλεί µαθητές ηλικίας από 10 έως 14 ετών της ευρωζώνης, να εκφράσουν τις απόψεις και τις σκέψεις τους για το θέµα «10 χρόνια του ευρώ», µε ένα δηµιουργικό τρόπο, υπό µορφή αφίσας. Οι αφίσες πρέπει να εκφράζουν τις σκέψεις των συµµετεχόντων όσον αφορά τα αποτελέσµατα του ευρώ στους Ευρωπαίους πολίτες, τα οφέλη της νοµισµατικής ένωσης και ποιο πιστεύουν ότι θα είναι το µέλλον του ενιαίου νοµίσµατος. Η ιστοσελίδα του Eurocompetition παρέχει στους καθηγητές υλικό για να συνδέσουν την ιστορία, τη γεωγραφία ή ακόµη και τα µαθήµατα γλώσσας µε το ευρώ, την ΟΝΕ και την οικονοµική τους διάσταση. Ο διαγωνισµός αναµένεται να αποτελέσει αφορµή για συζητήσεις σχετικά µε το ευρώ µέσα στη σχολική τάξη, µε γονείς και συµµαθητές. Οι συζητήσεις πρέπει να αυξήσουν τις γνώσεις για τις αλλαγές που πυροδότησε το ευρώ στην καθηµερινή µας ζωή, και να ενθαρρύνει τη σκέψη σχετικά µε τα οφέλη ενός ενιαίου νοµίσµατος. Ο διαγωνισµός είναι ανοικτός από τις 15 Σεπτεµβρίου έως τις 31 εκεµβρίου Περισσότερες πληροφορίες: Πολυγλωσσία: ϖλεονέκτηµα και κοινή δέσµευση Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε τίτλο «Πολυγλωσσία: πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και κοινή δέσµευση», η οποία αφορά τις γλώσσες στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής και ευηµερίας. Στην ανακοίνωση καλούνται τα κράτη µέλη της Ε.Ε. και τα άλλα θεσµικά όργανα της Ένωσης να ενώσουν τις δυνάµεις τους για να ενθαρρύνουν και να βοηθήσουν τους πολίτες να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες. ιερευνώνται ζητήµατα όπως: Ο ρόλος των γλωσσών στην καλλιέργεια της αλληλοκατανόησης σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία. Πώς οι γλωσσικές δεξιότητες εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πώς θα ενθαρρυνθούν οι ευρωπαίοι πολίτες να µιλούν δύο γλώσσες επιπλέον της µητρικής τους. Πώς τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και οι νέες τεχνολογίες µπορούν να χρησιµεύσουν ως γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ οµιλητών διαφορετικών γλωσσών. Επιπλέον, προτείνεται να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό τα υφιστάµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα και στους τοµείς της εκπαίδευσης, των µέσων µαζικής επικοινωνίας, της έρευνας, της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και της ανταγωνιστικότητας και προβλέπει ανασκόπηση, το 2012, της προόδου που σηµειώθηκε. Περισσότερες πληροφορίες:

6 Ποιότητας ζωής σε 321 ευρωϖαϊκές ϖόλεις Σ Ε Λ Ι Α 6 «Η Ευρώϖη στην ϖόλη µας!», Λευκωσία 29 Οκτωβρίου 2008 Στο πλαίσιο των Ηµερίδων Ανοικτών Θυρών 2008 (Open Days) «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και πόλεων», ο ήµος Λευκωσίας διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση µε τίτλο «Η Ευρώπη στην πόλη µας», την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008 στην Πύλη Αµµοχώστου από τις 10π.µ. έως τις 2µ.µ. Στο πρώτο µέρος της εκδήλωσης, οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν σχετικά µε έργα και δράσεις που έχει υλοποιήσει ο ήµος στο πλαίσιο των ιαρθρωτικών Ταµείων κατά την περίοδο και παράλληλα για έργα που ενδέχεται να χρηµατοδοτηθούν στη νέα χρηµατοδοτική περίοδο Επιπλέον θα παρουσιαστούν τα ανταγωνιστικά προγράµµατα από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Το δεύτερο µέρος της εκδήλωσης θα περιλαµβάνει έκθεση όπου κυβερνητικοί, µη-κυβερνητικοί και τοπικοί φορείς, µε βάση τη Λευκωσία, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προγράµµατα που υλοποιούν µε χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκά κονδύλια. Περισσότερες πληροφορίες: Η Επίτροπος κα Danuta Hübner, αρµόδια για την περιφερειακή πολιτική, παρουσίασε τα αποτελέσµατα της ακτινογραφίας των αστικών κέντρων - την εξέταση της ποιότητας ζωής σε 321 ευρωπαϊκές πόλεις, που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την EUROSTAT, τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η εξέταση βασίστηκε σε στατιστικά στοιχεία µε επίκεντρο τις πλέον σηµαντικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρώπη σήµερα όπως: δηµογραφία, κοινωνικές υποθέσεις (µετανάστευση), οικονοµία, περιβάλλον, κατάρτιση και εκπαίδευση, κινητικότητα και µεταφορές, κοινωνία της πληροφορίας, πολιτισµός και δραστηριότητες αναψυχής, δραστηριοποίηση των πολιτών (συµµετοχή στις εκλογές κ.λπ.). Η συλλογή στοιχείων σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης στις πόλεις αποτελεί σηµαντικό εργαλείο στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και την οικονοµική ανάπτυξη µεγέθυνση. Συγκεκριµένα, τα νέα στοιχεία θα συµβάλλουν στην καλύτερη στοχοθέτηση όσον αφορά τα µέτρα και τις επενδύσεις σύµφωνα µε τις διαπιστωθείσες ανάγκες. Επίσης, µε τον τρόπο αυτό οι πόλεις θα µπορούν να συγκρίνονται µε άλλες πόλεις και να βελτιώνονται σε επιλεγµένους τοµείς, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι πολίτες µπορούν να µάθουν περισσότερα σχετικά µε το περιβάλλον και την πόλη τους. Περισσότερες πληροφορίες: Ο Αγρός ανάµεσα στους 20 καλύτερους τουριστικούς ϖροορισµούς της Ευρώϖης Η απονοµή των φετινών βραβείων «Ευρωπαϊκοί Προορισµοί Αριστείας» πραγµατοποιήθηκε στο Bordeaux της Γαλλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Τουριστικού Φόρουµ, το οποίο οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία µε τη γαλλική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Σεπτεµβρίου Η κοινότητα του Αγρού τιµήθηκε µαζί µε άλλες 19 τοποθεσίες µε τον τίτλο του «καλύτερου προορισµού άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς στην Ευρώπη». Με το βραβείο «Ευρωπαϊκοί Προορισµοί Αριστείας» προβάλλονται προορισµοί οι οποίοι συνδυάζουν την εµπορική επιτυχία µε την κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αειφορία. Η επιλογή της κοινότητας του Αγρού στηρίζεται στο ότι αποτελεί έναν ιδανικό προορισµό όπου αναπτύσσεται η φηµισµένη και παραδοσιακή καλλιέργεια των ρόδων µέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να λάβει µέρος σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν και προβάλλουν τη φυσική οµορφιά της περιοχής, την πολιτιστική της κληρονοµιά και τις παραδόσεις της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβάλει περαιτέρω τους βραβευθέντες προορισµούς µε σκοπό να γίνουν γνωστές οι παραδόσεις, τα ήθη, οι αντιλήψεις, οι γεύσεις και η βιοτεχνία του τόπου προορισµού. Περισσότερες πληροφορίες:

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 Πρόταση αναθεώρησης κανόνων ϖερί κεφαλαιακών αϖαιτήσεων τραϖεζών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε. περί κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών που αποσκοπεί στην ενίσχυση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις αποτελούν κατά κύριο λόγο την άµεση συνέχεια που δόθηκε στον «χάρτη πορείας» που συµφωνήθηκε από τους υπουργούς οικονοµικών της Ε.Ε. για την αντιµετώπιση της κρίσης που συγκλονίζει σήµερα τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε τον ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος και τόνισε ότι τα µέτρα θα πρέπει να ληφθούν πριν από τον Απρίλιο του Σκοπός των οδηγιών περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) είναι η εξασφάλιση της χρη- µατοπιστωτικής ευρωστίας των τραπεζών και των επενδυτικών εταιρειών. Οι δύο αυτές οδηγίες ορίζουν το ύψος των ιδίων χρηµατοπιστωτικών πόρων που πρέπει να κατέχουν οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρείες για να καλύπτουν τους κινδύνους τους και να προστατεύουν τους καταθέτες τους. Οι κυριότερες τροποποιήσεις που προτείνονται είναι οι εξής: Βελτίωση της διαχείρισης των µεγάλων ανοιγµάτων: οι τράπεζες θα υπόκεινται σε περιορισµούς όσον αφορά το ανώτατο όριο των δανείων που θα µπορούν να χορηγούν σε ένα δεδοµένο δανειολήπτη. Βελτίωση της εποπτείας των διασυνοριακών τραπεζικών οµίλων: θα συσταθούν «εποπτικά σώµατα» για τους τραπεζικούς οµίλους που ασκούν δραστηριότητες σε πολλές χώρες της Ε.Ε. Βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων των τραπεζών: θα υπάρχουν σαφή κριτήρια για όλη την Ε.Ε. που θα επιτρέπουν να προσδιοριστεί κατά πόσο τα «υβριδικά κεφάλαια», δηλ. εκείνα που παρουσιάζουν τόσο τα χαρακτηριστικά των µετοχών όσο και των οµολόγων, θα είναι επιλέξιµα να συνυπολογιστούν ως µέρος των συνολικών ιδίων κεφαλαίων µιας τράπεζας, από το ύψος των οποίων εξαρτάται το ποσό των δανείων που µπορεί να χορηγήσει µια τράπεζα. Βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας: για τραπεζικούς οµίλους που ασκούν δραστηριότητες σε πολλές χώρες της Ε.Ε., η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας δηλαδή πώς χρηµατοδοτούν τις πράξεις τους σε καθηµερινή βάση θα εξετάζεται επίσης και θα συντονίζεται στο πλαίσιο του «εποπτικού σώµατος». Βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου για τα τιτλοποιηµένα προϊόντα: θα γίνουν αυστηρότεροι οι κανόνες για τα τιτλοποιηµένα χρέη η αποπληρωµή των οποίων εξαρτάται από την απόδοση µιας καθορισµένης δέσµης δανείων. Οι εταιρείες (γνωστές ως «originators» ή δηµιουργοί των δανείων) που ανασκευάζουν δάνεια σε διαπραγµατεύσιµους τίτλους θα πρέπει να διατηρούν ένα µέρος του κινδύνου αυτών των τίτλων, ενώ οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτούς τους τίτλους, θα µπορούν λαµβάνουν µια τέτοια απόφαση µόνο αφού επιδείξουν διεξοδική δέουσα επιµέλεια. Ο κ. Charlie McCreevy, Επίτροπος αρµόδιος για θέµατα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Αυτοί οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τα θεµέλια του κανονιστικού πλαισίου για τις τράπεζες της ΕΕ και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Πιστεύω ότι αποτελούν µια συνετή απάντηση ανάλογη προς το µέγεθος των αναταράξεων που συγκλονίζουν σήµερα τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Ένα υγιές και σταθερό τραπεζικό σύστηµα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυστηρούς βασικούς κανόνες, διαφάνεια και σύνεση.» Η πρόταση διατίθεται στη διεύθυνση:

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 Meeting on transplantation research in Europe, Brussels, Belgium Περισσότερα: European conference on cultural heritage research, Ljubljana, Slovenia Περισσότερα: Training: Special training for Researchers Περισσότερα: Development: Does the media help or hinder? Περισσότερα: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 How to Develop a Convincing Project Strategy for EU Funding: Dos and Donts for Local and Regional Actors Περισσότερα: EUnetHTA (European network for Health Technology Assessment) Conference: HTA s Future in Europe Περισσότερα: Sport and Diversity - Education through Sports Agency (APELS) Περισσότερα: European Mortgage Federation Annual Conference 2008 Περισσότερα: European Universities Association: Third European Quality Assurance Forum Περισσότερα: European Social Fund (ESF) Support for Public Administrations, Social Partners and SME Development in Περισσότερα: Employment in Europe 2008 Conference Περισσότερα:http://ec.europa.eu/social/main.jsp? catid=88&langid=en&eventsid=100&furtherevents=yes ICT "I"s to the Future: Invention, Innovation, Impact Περισσότερα: The European Cultural Agenda Περισσότερα: Second International Conference on Sustainable Tourism Περισσότερα: 3 Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο 10 Νοεµβρίου Λουµπλιάνα, Σλοβενία 13 Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο 16 Νοεµβρίου Στρασβούργο,Γαλλία Νοεµβρίου Βαρκελώνη, Ισπανία 20 Νοεµβρίου Παρίσι, Γαλλία Νοεµβρίου Στρασβούργο,Γαλλία Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Νοεµβρίου Βουδαπέστη, Ουγγαρία Νοεµβρίου Μάαστριχτ,Ολλανδία 25 Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Νοεµβρίου Λυών, Γαλλία Νοεµβρίου Μάαστριχτ,Ολλανδία Νοεµβρίου Ρίµινι, Ιταλία Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Πανεπιστήµιο Κύπρου Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Βένια Παπά Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Avenue d Auderghem 22-28, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, Τηλ.: Φαξ:

9 Σ Ε Λ Ι Α 9 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) Συνδροµητές EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» «Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 14-7-2005 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΕΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Η Ευρωπαϊκή Ερευνητική Πολιτική έχει ως κεντρικό άξονα την υλοποίηση του στόχου Λισσαβόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών»

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr «EUROPE DIRECT» 2013-2017 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

λατινικά σημαίνει παιχνίδι & Συνέντευξη Τύπου Κατερίνα Φιλίππου Κεραμίδα Δ/ ντρια B IC ΗΠΕΙΡΟΥ - Συντονίστρια LUD US

λατινικά σημαίνει παιχνίδι & Συνέντευξη Τύπου Κατερίνα Φιλίππου Κεραμίδα Δ/ ντρια B IC ΗΠΕΙΡΟΥ - Συντονίστρια LUD US L U D U S στα λατινικά σημαίνει παιχνίδι Ημερίδα & Συνέντευξη Τύπου Ιωάννινα, 22/2/201 0 Κατερίνα Φιλίππου Κεραμίδα Δ/ ντρια B IC ΗΠΕΙΡΟΥ - Συντονίστρια LUD US SEE Πρόγραμμα South East Europe Transnational

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία Deloitte, Λευκωσία Η Deloitte σας

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

FUTURE PERSPECTIVE OF NGO IN THE BROADBAND AGE. ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ, B.Sc. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ AEGEE - ATHINA

FUTURE PERSPECTIVE OF NGO IN THE BROADBAND AGE. ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ, B.Sc. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ AEGEE - ATHINA ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ FUTURE PERSPECTIVE OF NGO IN THE BROADBAND AGE ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ, B.Sc. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ AEGEE - ATHINA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AEGEE EUROPE/ AEGEE ATHINA ΥΝΑΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.euractiv.com/sections/development-policy/details-emerge-europeanyeardevelopment-2015-310719

http://www.euractiv.com/sections/development-policy/details-emerge-europeanyeardevelopment-2015-310719 Παράρτηµα Όροι και προϋποθέσεις: 1. Θέµατα για τις ταινίες Αυτά θα πρέπει να είναι µε βάση τις 12 θεµατικές στις οποίες θα εστιαστεί Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015 καθόλη τη διάρκεια του έτους: Ιανουάριος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 «HORIZON» 2014-2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Στόχος: ενσωματώνει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Βίου Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Παρουσίαση: Δέσποινα Θεοδωρίδου, Στέλεχος Κέντρου Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας 8/5/2009 1 Τι είναι το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα κινητικότητας επιχειρηµατιών Λευκωσία, 2011 1 ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ Cyprus Eyes are open Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα