Διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα"

Transcript

1 Περιοδοντολογία ΣTOMA 2010; 38 : Bιβλιογραφική ανασκόπηση Διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα Δ. ΖΩΤΟΥ 1, Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1, Μ. ΒΑΚΑΛΗΣ 1 Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Differences in microflora between periimplantitis and periodontitis D. ZOTOU 1, D. VASILIADIS 1, B. VAKALIS 1 Dental School Aristotle University of Thessaloniki Περίληψη Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η αναζήτηση διαφορών στη μικροβιακή χλωρίδα ανάμεσα στην περιεμφυτευματίτιδα και την περιοδοντική νόσο, μέσα από την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Υλικά-Μέθοδοι: Αναζήτηση στο PubMed σε έρευνες και άρθρα που δημοσιεύτηκαν μέχρι το Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Οι περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν την παρουσία παρόμοιας μικροβιακής χλωρίδας στην περιεμφυτευματίτιδα σε σχέση με την περιοδοντίτιδα. Ωστόσο, όσον αφορά τον αριθμό των μικροβίων σε περιοδοντικούς και περιεμφυτευματικούς θυλάκους, τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα, με τις περισσότερες μελέτες να βρίσκουν ότι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Οι σπουδαιότερες διαφοροποιήσεις, σχετίζονται με το γεγονός πως στην περιεμφυτευματίτιδα εμφανίζονται μικροοργανισμοί που δεν σχετίζονται άμεσα με την περιοδοντίτιδα όπως: Staphylococcus spp. (ιδιαίτερα S. aureus), Candida spp κ.ά. Τα μικρόβια αυτά είναι ανθεκτικά στις διάφορες μορφές αντιμικροβιακής θεραπείας, πράγμα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Μελετώντας τη βιβλιογραφία διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν σαφή κλινικά δεδομένα που να απαντούν απολύτως καταφατικά στο ερώτημα, αν ασθενείς με προϋπάρχουσα περιοδοντική νόσο είναι επιρρεπείς στην ανάπτυξη περιεμφυτευματικής φλεγμονής. Ωστόσο, για πολλούς συγγραφείς, ιστορικό περιοδοντίτιδας συνιστά παράγοντα κινδύνου στη θεραπεία ασθενών με εμφυτεύματα. Από τους περισσότερους ερευνητές θεωρείται πλέον δεδομένη η άποψη ότι η παρουσία δοντιών λειτουργεί σαν «δεξαμενή» μικροβίων και καθορίζει τη σύνθεση της μικροχλωρίδας στις επιφάνειες των εμφυτευμάτων. ΛEΞEIΣ KΛEI IA: Mικροχλωρίδα, περιεμφυτευματίτιδα, περιοδοντίτιδα. Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Φοιτητές Summary Objectives: The aim of this paper is to locate differences in microflora between periimplantitis and periodontitis, through a review of the recent literature. Materials and Methods: A search in PubMed in articles and researches published until Results-Conclusions: Most studies have shown similarities in the microflora between periimplantitis and periodontitis, with the main anaerobic putative periodontal pathogens being common for both diseases. However, regarding the bacterial load in periodontal and periimplant pockets, the results are controversial, with most studies showing that the loads are at about the same level in periodontitis and periimplantitis. The most significant differences pointed out in the researches that studied, are related to the fact that in periimplantitis there have been found several microorganisms, that are not directly associated with periodontitis, such as Staphylococcus spp. (especially S. aureus), Candida spp. etc. Some of these species are quite resistant to various forms of antimicrobial treatment. This should be considered in the treatment strategy of periimplantitis. Furthermore, according to some studies the presence of Streptococcus oralis and Fusobacterium periodonticum is increased in tooth sites rather than implant sites. Careful study of the literature has led to the conclusion that there is no explicit clinical data that positively respond to the question whether patients with a history of periodontal disease are prone to develop periimplant inflammation. Nevertheless, many authors consider a history of periodontitis as a risk factor for periimplantitis, as it is suggested that permanent presence of several periopathogens can lead to the emergence of periodontitis. Most researchers a priori accept the view that the presence of natural teeth serves as a «reservoir» of bacteria and defines the composition of the microflora on implant surfaces, whereas there is no ground for the older opinion that the elimination of the subgingival environment by extracting all teeth initiates the disappearance of several pathogens, including A. actinomycetemcomitans and P. gingivalis. Some recent studies report that deep periodontal pockets host bigger loads of bacteria in comparison with deep periimplant pockets. Finally it is suggested that the ratio of anaerobic bacteria increases as the periimplant pocket depth increases. KEY WORDS: Microflora, periimplantitis, periodontitis. Receivet on 10 th Dec., Accepted on31 th May, Student

2 298 Εισαγωγή Η πολυπλοκότητα της υποουλικής μικροχλωρίδας αναγνωρίστηκε από τον Ολλανδό έμπορο Anton Van Leeuwenhoek ήδη από το 1683 στην πρώτη ανάλυση αυτού του οικοσυστήματος 1. Σε πιο πρόσφατες έρευνες, αποδείχθηκε η σύνθεση ορισμένων μικροβιακών συμπλεγμάτων της υποουλικής πλάκας 2,3. Δεδομένα σαν αυτά προσφέρουν το πεδίο για μία σειρά αναλύσεων για την καλύτερη κατανόηση του πολυσύνθετου οικοσυστήματος που παρατηρείται στη στοματική μικροχλωρίδα, τόσο γύρω από δόντια όσο και γύρω από οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα. Οι σύγχρονες έρευνες έχουν συνδέσει την παρουσία και τη σύνθεση του μικροβιακού βιοϋμένα γύρω από τα δόντια με την κλινική διάγνωση περιοδοντικής υγείας, ουλίτιδας ή περιοδοντίτιδας. Αντίστοιχα, οι έρευνες έχουν συσχετίσει την παρουσία μικροβίων στα οδοντικά εμφυτεύματα με την κλινική διάγνωση της περιεμφυτευματικής υγείας, περιβλεννογονίτιδας ή περιεμφυτευματίτιδας 4-7. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να δοθούν οι ορισμοί των νοσολογικών καταστάσεων που θα συζητηθούν. Ως ουλίτιδα (gingivitis) ορίζεται η χρόνια φλεγμονώδης αντίδραση των ούλων η οποία δεν προκαλεί απώλεια περιοδοντικής πρόσφυσης και οφείλεται στη συγκέντρωση μικροβιακής πλάκας στους αυχένες των δοντιών 8. Όσον αφορά την περιοδοντίτιδα, όπως ορίστηκε στο Διεθνές Συμπόσιο Ταξινόμησης Περιοδοντικών Νόσων (1999), διακρίνονται δύο τύποι: η χρόνια και η επιθετική περιοδοντίτιδα. Ως χρόνια περιοδοντίτιδα (chronic periodontitis) ορίζεται η φλεγμονή των στηρικτικών περιοδοντικών ιστών του δοντιού που οδηγεί σε προοδευτική απώλεια πρόσφυσης και οστικής στήριξης. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία θυλάκων, υφίζησης των ούλων ή και των δύο. Μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά κυρίως αφορά ενήλικες. Η αιτιολογία της είναι μικροβιακή, αλλά η βαρύτητα της κλινικής εικόνας καθορίζεται από την αλληλεπίδραση των βακτηρίων με τους μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή 9. Η επιθετική περιοδοντίτιδα (aggressive periodontitis) είναι μια ειδική μορφή περιοδοντίτιδας με καθορισμένα και αναγνωρίσιμα κλινικά, ακτινογραφικά και εργαστηριακά ευρήματα, που την διαχωρίζουν σαφώς από την χρόνια 10. Σε αντιστοιχία με την ταξινόμηση των περιοδοντικών νόσων οι περιεμφυτευματικές νόσοι περιλαμβάνουν δύο οντότητες: την περιεμφυτευματική βλεννογονίτιδα (peri-implant mucositis) και την περιεμφυτευματίτιδα (peri-implantitis). Έτσι, ως περιεμφυτευματική βλεννογονίτιδα ορίζεται η αντιστρεπτή φλεγμονώδης αντίδραση των μαλακών ιστών που περιβάλλουν ένα οστεοενσωματωμένο εμφύτευμα χωρίς οστική απώλεια, ενώ ως περιεμφυτευματίτιδα ορίζεται μία φλεγμονώδης αντίδραση Ζώτου και συν που επηρεάζει τους περιεμφυτευματικούς ιστούς και οδηγεί σε απώλεια οστικής στήριξης και δημιουργία περιεμφυτευματικού θυλάκου 11. Ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου των νόσων, συμπεριλαμβανομένων των περιοδοντικών και των περιεμφυτευματικών, σχετίζεται με την παρουσία βιοϋμένων, που αποτελούνται από αποικίες διαφόρων μικροβιακών ειδών και στελεχών 7, Ακόμα έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι συσχετισμοί ανάμεσα στα βακτήρια, στην εσωτερική οργάνωση των οδοντικών βιοϋμένων 15,16, καθώς επίσης κι ότι η προσκόλληση των βακτηρίων εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των διαφόρων επιφανειών 17. Κατά συνέπεια θα περίμενε κανείς, η μικροχλωρίδα να είναι διαφορετική στους βιοϋμένες ανάμεσα στις οδοντικές και στις επιφάνειες των εμφυτευμάτων 18. Ωστόσο, πολλές έρευνες αποδεικνύουν την παρουσία παρόμοιας μικροβιακής χλωρίδας στην περιεμφυτευματίτιδα σε σχέση με την περιοδοντίτιδα, που περιλαμβάνει τα γνωστά περιοπαθογόνα Gram _ αρνητικά αναερόβια μικρόβια 18,24. Το γεγονός αυτό αποδίδεται από πολλούς συγγραφείς στην θεωρία ότι οι περιοδοντικοί θύλακοι σε μερικώς νωδούς ασθενείς που φέρουν επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις λειτουργούν σαν «δεξαμενή» μικροβίων για την αποίκιση των περιεμφυτευματικών ιστών 5,25,26. Άλλοι ερευνητές παρόλα αυτά έχουν συνδέσει περιεμφυτευματικές βλάβες με μικροοργανισμούς που δεν συσχετίζονται άμεσα με την περιοδοντίτιδα 7,20,27 Γνωρίζοντας πλέον την αιτιολογική σχέση ανάμεσα στα βακτήρια και τη φλεγμονή γύρω από δόντια και εμφυτεύματα και σε μία προσπάθεια να κατανοήσουμε καλύτερα την αιτιοπαθογένεια των νόσων των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών, έχει ιδιαίτερη σημασία να κατανοήσουμε και να συγκρίνουμε τη σύνθεση της μικροβιακής χλωρίδας ανάμεσα σε δόντια και εμφυτεύματα σε καταστάσεις υγείας και φλεγμονής. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αναζήτηση διαφορών στη μικροβιακή χλωρίδα ανάμεσα στις περιεμφυτευματικές και περιοδοντικές νόσους, όπως παρουσιάζεται μέσα από πρόσφατες μελέτες. Η μικροβιακή χλωρίδα στην περιοδοντική νόσο. Οι μικροοργανισμοί που προκαλούν τις νόσους του περιοδοντίου αποικίζουν την οδοντική επιφάνεια υπερουλικά ή υποουλικά σχηματίζοντας βιοϋμένες. Ως βιοϋμένας (biofilm), ορίζεται γενικά ένας μικροβιακός πληθυσμός που περικλείεται από ένα οργανικό υπόστρωμα και αναπτύσσεται μέσα σε αυτό 28. Ο ρόλος της ύπαρξης του βιοϋμένα είναι, ότι επιτρέπει την αλληλοσυγκόλληση των μικροοργανισμών και την προσκόλληση στις επιφάνειες. Επίσης, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η προ-

3 Διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα στασία των μικροοργανισμών από τους αμυντικούς μηχανισμούς του ξενιστή και αυξημένη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Αυτό συμβαίνει, διότι μεταβάλλεται η μεταβολική συμπεριφορά των μικροβίων που συμμετέχουν στον σχηματισμό του βιοϋμένα, από όταν αυτά αναπτύσσονται σε πλαγκτονική καλλιέργεια. Οι αποικίες των μικροβίων διατάσσονται με τη μορφή πύργων ή μανιταριών, μέσα σε υπόστρωμα κυρίως εξωπολυσακχαριτών με δίκτυα καναλιών που επιτρέπουν την κυκλοφορία θρεπτικών συστατικών και την απομάκρυνση των άχρηστων μεταβολικών προϊόντων. Η αρχική προσκόλληση των μικροοργανισμών γίνεται με τη βοήθεια ειδικών πρωτεϊνικών σχηματισμών που διαθέτουν και οι οποίοι αποκαλούνται ινίδια. Ακόμη, έχει αποδειχθεί ότι τα διάφορα είδη μικροβίων συνδέονται με συγκεκριμένους τρόπους. Έτσι έχουν αναγνωριστεί έξι, στενά συνδεδεμένες, ομάδες μικροβίων οι: Actinomyces, το «κίτρινο» σύμπλεγμα που αποτελείται από μέλη του γένους Streptococcus, το «πράσινο» σύμπλεγμα αποτελούμενο από Capnocytophaga, Actinobacillus actinomycetemcomitans ορότυπος a, Eikenella corrodens και Campylobacter concisus και το «μωβ» σύμπλεγμα αποτελούμενο από Veillonella parvula και Actinomyces odontolyticus. Τα είδη αυτά αποικίζουν αρχικά την οδοντική επιφάνεια και προηγούνται του πολλαπλασιασμού των Gram _ αρνητικών «πορτοκαλί» Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum και «κόκκινου» συμπλεγμάτων A. actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis και Tannerella forsythia. Εν συνεχεία έχουμε με τα παραπάνω συμπλέγματα μια διακυτταρική σύνδεση των βακτηρίων της στοματικής κοιλότητας που ονομάζεται προσκόλληση (coaggregation). Η αναφορά μας στη βιολογία του βιοϋμένα μας βοηθά να αντιληφθούμε την πολύ σύνθετη κοινωνία των μικροοργανισμών που αποικίζουν την οδοντική επιφάνεια και οδηγούν στις παθήσεις του περιοδοντίου. Σε δείγματα από τη στοματική κοιλότητα έχουν ανευρεθεί περισσότερα από 700 είδη μικροβίων 29. Τα περισσότερα από αυτά είναι γνωστά, ενώ ένα ποσοστό έχει ανιχνευθεί αλλά χωρίς να είναι δυνατή η καλλιέργειά τους. Το γεγονός αυτό καθιστά τον οδοντικό βιοϋμένα ανάμεσα στους πιο πολύπλοκους που υπάρχουν στη φύση. Τα βακτήρια που σχετίζονται με τις παθήσεις του περιοδοντίου ανευρίσκονται μέσα στο βιοϋμένα, υπερουλικά αλλά και υποουλικά. Ο υπερουλικός βιοϋμένας είναι προσκολλημένος στην οδοντική επιφάνεια, όπου κυριαρχούν τα είδη των Actinomyces και σε υγιείς και σε νοσούντες ιστούς. Όλα τα είδη μπορούν να ανευρεθούν σε υγεία και νόσο, ωστόσο οι αριθμοί των περιοπαθογόνων είναι σημαντικά υψηλότερα στους νοσούντες περιοδοντικούς ιστούς. Η φύση του υποουλικού βιοϋμένα είναι περισσότερο πολύπλοκη, με τους 299 υμένες δόντι-επιφάνεια και επιφάνεια-ιστός να διαχωρίζονται από ένα μικρό όριο πλανκτονικών κυττάρων. Παρομοίως με τον υπερουλικό βιοϋμένα το είδος που κυριαρχεί είναι οι Actinomyces, αλλά σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ανευρέθηκαν τα είδη του «κόκκινου» και «πορτοκαλί» συμπλέγματος. Όταν κανείς προχωρά από υπερουλικά προς υποουλικά και από την υγεία στη νόσο, υπάρχει μια σημαντική μείωση στα είδη Actinomyces, και μια αύξηση στα μεγέθη των μελών του «κόκκινου» συμπλέγματος. Οι έρευνες, μετά τη σύγκριση της μικροβιακής χλωρίδας σε υγιείς και μη περιοδοντικούς ιστούς, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως μια ομάδα βακτηριακών ειδών παίζει σημαντικό ρόλο στην περιοδοντική νόσο. Τρία είδη, οι A. actinomycetemcomitan, Porphyromonas gingivalis και Bacteroides forsythus (Tannerella forsythia), συνδέθηκαν ισχυρά με την πρόκληση και την πρόοδο της περιοδοντικής νόσου. Έτσι, ορίστηκαν αυτά τα είδη ως περιοπαθογόνα στο Διεθνές Συμπόσιο Ταξινόμησης Περιοδοντικών Νόσων (1999). Άλλα είδη, όπως Fusobacterium nucleatum, Campylobacter rectus, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Eubacterium nodatum, Peptostreptococcus micros και διάφορα είδη σπειροχαίτης, έχουν ανά-μειξη στην πρόκληση περιοδοντικής νόσου, χωρίς όμως αυτό να έχει τεκμηριωθεί πλήρως. Πρόσφατες έρευνες έχουν επεκτείνει τα δεδομένα για το ρόλο αυτών των ειδών, με βασική διαφοροποίηση την αυξημένη παρουσία των T. forsythia, P. gingivalis και T. denticola σε νοσούντες περιοδοντικούς ιστούς. Επιπροσθέτως, άλλα θεωρούμενα περιοπαθογόνα είναι F. nucleatum subsp. vincentii, C. rectus και P. intermedia. Τα αποτελέσματα των πρόσφατων μελετών, όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις στην μικροβιακή χλωρίδα στην χρόνια και την επιθετική περιοδοντίτιδα, είναι αντικρουόμενα 30. Πιο συγκεκριμένα, ο A. actinomycetemcomitans ανευρέθηκε σε υψηλότερα ποσοστά και συχνότητα σε ασθενείς με επιθετική περιοδοντίτιδα, από αυτούς με χρόνια 31. Ο A. actinomycetemcomitans συνδέεται ισχυρά με την εντοπισμένη περιοδοντίτιδα και η ανίχνευσή του μπορεί να αποτελέσει δείκτη για παρουσία επιθετικής περιοδοντίτιδας 31. Ιδιαίτερα ένας κλώνος του, ο JP2, έχει ισχυρή λοιμογόνο ικανότητα και είναι ο μοναδικός που έχει συνδεθεί με ασθενείς που πάσχουν από επιθετική περιοδοντίτιδα 32. Η υποουλική χλωρίδα ατόμων που πάσχουν από την γενικευμένη μορφή της επιθετικής περιοδοντίτιδας είναι πιο πολύπλοκη και περιλαμβάνει τα γνωστά περιοπαθογόνα, P. gingivalis, T. forsynthia, P. intermedia/p. nigrescens, F. nucleatum και είδη του γένους Campylobacter που συνδέονται και με την χρόνια περιοδοντίτιδα, ενώ ο A. actinomycetemcomitans εμφανίζεται σε μικρότερη συχνότητα 33,34. Επιπρόσθετα, συχνά ανιχνεύονται σε ενεργή

4 300 επιθετική περιοδοντίτιδα διάφοροι ιοί έρπητα, όπως ο Epstein Barr (EBV-1) και ο κυτταρομεγαλοϊός, που ενδεχομένως παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της επιθετικής περιοδοντίτιδας 33. Η εξέταση ενός ευρύτερου φάσματος βακτηριακών ειδών μπορεί να προσφέρει μια καλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των περιοδοντικών νόσων. Για παράδειγμα, στη μελέτη των B. Zinsli Fritschi και συν. 2008, δείχνουν μια ισχυρή παρουσία των P. intermedia, Staphylococcus aureus και Streptococcus mutans στην επιθετική περιοδοντίτιδα 30. Η μικροβιακή χλωρίδα στην περιεμφυτευματίτιδα Τα οδοντικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται πλέον με μεγάλη επιτυχία για τη θεραπεία μερικώς και ολικώς νωδών ασθενών. Παρόλα αυτά, έχουν αναφερθεί απώλειες εμφυτευμάτων. Κατά τον Quirynen 21, οι πρώιμες απώλειες των οδοντικών εμφυτευμάτων αποδίδονται σε χειρουργικό τραύμα, ανεπαρκή όγκο και ποιότητα οστού, έλλειψη αρχικής σταθερότητας, συστηματικά νοσήματα, χημειοθεραπεία και βακτηριακή μόλυνση κατά τη διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας. Μεταγενέστερες απώλειες αποδίδονται στην μηχανική υπερφόρτιση των εμφυτευμάτων και κυρίως στην παρουσία περιεμφυτευματίτιδας. Όπως προαναφέρθηκε, ως περιεμφυτευματίτιδα ορίζεται η φλεγμονώδης διαδικασία που επηρεάζει τους μαλακούς και σκληρούς ιστούς γύρω από οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα και οδηγεί σε απώλεια οστικής στήριξης και δημιουργία περιεμφυτευματικού θυλάκου, ενώ η αιτιολογική σχέση ανάμεσα στην παρουσία μικροοργανισμών και την ανάπτυξη περιεμφυτευματίτιδας θεωρείται πλέον δεδομένη. Πλήθος ερευνών αναφέρονται στη σύνθεση της μικροχλωρίδας στην περιεμφυτευματική φλεγμονή: ο Leonhard, τo , βρίσκει σε 37 ασθενείς με περιεμφυτευματίτιδα σε μεγάλες αναλογίες (60%) κάποια από τα κυριότερα αναερόβια περιοπαθογόνα μικρόβια, όπως P. gingivalis, P. intermedia, P. nigrescens, A. actinomycetemcomitans, καθώς επίσης και μικροοργανισμούς που δεν σχετίζονται άμεσα με την περιοδοντίτιδα, όπως Staphylococcus spp., Εντεροβακτηριοειδή και Candida spp. Ο J. Gerber, το , εξετάζοντας 40 ασθενείς με τουλάχιστον ένα εμφύτευμα, βρήκε - με εξαίρεση τις αναλογίες των Streptococcus oralis και Fusobacterium periodonticum, που ήταν πιο αυξημένες στις οδοντικές επιφάνειες - παρόμοια μικροχλωρίδα μεταξύ οδοντικών και εμφυτευματικών επιφανειών. Οι A. Rutar και N. P. Lang το , εξετάζοντας 45 ασθενείς με 64 συνολικά εμφυτεύματα, βρήκαν αυξημένα ποσοστά μικρού και μεσαίου μεγέθους σπειροχαιτών, ενώ επισήμαναν κι αυτοί πως η μικροχλωρίδα περιεμφυτευματικά και περιοδοντικά, τόσο σε υγεία όσο και σε Ζώτου και συν νόσο, δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές. Έτσι, στο σύνολο των εμφυτευμάτων που εξέτασαν, βρήκαν την ίδια περίπου συχνότητα παρουσίας των περιοπαθογόνων P. gingivalis, P. intermedia, A. actinomycetemcomitans, ενώ μικρές διαφορές βρέθηκαν για τα Selemonas spp., E. corrodens και Actinomyces odontolyticus, που ανευρέθηκαν σε υψηλότερα ποσοστά στις εμφυτευματικές επιφάνειες. Στην έρευνα των Quirynen και συν. το , αποδείχθηκε ότι ο αρχικός αποικισμός των περιεμφυτευματικών θυλάκων πραγματοποιείται μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Στη συγκεκριμένη έρευνα, όπως και σε σύνολο άλλων ερευνών 19,35, καταδεικνύεται πως η περιεμφυτευματίτιδα σχετίζεται αιτιολογικά με την παρουσία δυνητικά περιοπαθογόνων μικροβίων, όπως P. gingivalis, P. intermedia, A. actinomycetemcomitans, T. forsythia, Peptostreptococcus micros, Campylobacter rectus, Fusobacterium και Capnocytophaga και ιδιαίτερα αυτών από το «κόκκινο» και «πορτοκαλί» σύμπλεγμα. Ακόμα από εργασίες που εστίασαν περισσότερο στις διαφορές της μικροχλωρίδας ανάμεσα στην περιεμφυτευματίτιδα και την περιοδοντίτιδα βρέθηκαν τα εξής: στην έρευνα των G.E. Salvi και συν. το αναφέρονται μικρές διαφορές στη μικροχλωρίδα σε δόντια και εμφυτεύματα, με σημαντικότερη διαφορά την κυριαρχία των Fusobacterium και Streptococcus spp., P. micros και S. aureus, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα βακτήρια που σχετίζονται με την περιοδοντίτιδα και βρίσκονται σε χαμηλότερες αναλογίες. Στην έρευνα των Leonhard και συν. το , αναφέρεται ότι, εκτός από τα γνωστά περιοπαθογόνα μικρόβια που σχετίζονται με την περιεμφυτευματίτιδα, ανευρίσκονται σε υψηλά ποσοστά μικρόβια που φυσιολογικά σπανίως αποικίζουν τη στοματική κοιλότητα προκαλώντας φλεγμονή. Ο Staphylococcus aureus, για παράδειγμα, ανευρίσκεται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε ασθενείς με περιεμφυτευματίτιδα απόότι σε ασθενείς με περιοδοντική νόσο, ειδικά σε περιπτώσεις μερικής νωδότητας. Από τη συγκεκριμένη έρευνα, προκύπτει ακόμη εμφανής συσχέτιση μεταξύ των εντεροβακτηριοειδών, όπως Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp. και Pseudomonas, και της περιεμφυτευματίτιδας. Ακόμη, στην εργασία των J. E. Botero και συν. το , σε ασθενείς με κλινικά σημεία περιεμφυτευματικής φλεγμονής, ανιχνεύτηκαν μικροοργανισμοί της οικογένειας των εντεροβακτηριοειδών και ψευδομονάδων καθώς και κάποια άλλα περιοπαθογόνα μικρόβια. Έτσι αναφέρονται υψηλά επίπεδα παρουσίας μικροοργανισμών, που δεν αποικίζουν συνήθως τη στοματική κοιλότητα, όπως Gram-αρνητικά εντερικά ραβδία, ενώ ανιχνεύονται και τα περιοπαθογόνα βακτήρια P. gingivalis και Fusobacterium spp., σε

5 Διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα αρκετά υψηλότερα επίπεδα συγκρινόμενα με τη φυσική οδοντοφυΐα. Τέλος, η μικροβιολογική ανάλυση στην έρευνα των Hultin και συν. το , αποκαλύπτει περιοπαθογόνο μικροχλωρίδα (P. gingivalis, P. intermedia, A. actinomycetemcomitans, T. denticola, T. forsythia) στους ασθενείς τόσο γύρω από δόντια όσο και γύρω από εμφυτεύματα, αλλά μόνο σε ασθενείς με περιεμφυτευματίτιδα βρέθηκαν βακτηριακοί αριθμοί 10 6 βακτηριακά κύτταρα ανά δείγμα και για τα πέντε είδη. Τέτοια επίπεδα A. actinomycetemcomitans βρέθηκαν μόνο σε εμφυτεύματα με περιεμφυτευματίτιδα και όχι σε δόντια και σταθερά εμφυτεύματα με υγιείς περιεμφυτευματικούς ιστούς. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτουν σημαντικά ευρήματα για τη μικροχλωρίδα της περιεμφυτευματίτιδας για πιο εξειδικευμένα ζητήματα, όπως η σημασία του προηγούμενου ιστορικού περιοδοντικής νόσου και του βάθους του περιεμφυτευματικού θυλάκου. Σήμερα, το ιστορικό περιοδοντίτιδας θεωρείται από πολλούς σαν παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη περιεμφυτευματίτιδας, όπως εξάλλου και το κάπνισμα. Υπάρχουν αναφορές ότι ασθενείς με ιστορικό περιοδοντίτιδας φαίνεται να είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη περιεμφυτευματικής φλεγμονής 39. Aκόμα, η περιοδοντική κατάσταση της εναπομένουσας οδοντοφυΐας είναι αυτή που θα καθορίσει τη σύνθεση της μικροχλωρίδας περιεμφυτευματικά 25,26. Για παράδειγμα στην έρευνα των De Boever και συν , που αναφέρεται σε ασθενείς με ιστορικό προχωρημένης επιθετικής περιοδοντίτιδας, εντοπίζεται μεγάλη ομοιότητα στη μικροχλωρίδα των εμφυτευμάτων και της εναπομένουσας οδοντοφυΐας από τη δέκατη κιόλας μέρα σε μικρότερες όμως συγκεντρώσεις. Στην έρευνα των Mombelli και συν , συγκρινόμενα με ολικά νωδούς και μη επιρρεπείς σε περιοδοντική νόσο ασθενείς, τα άτομα με ιστορικό περιοδοντίτιδας εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά παρουσίας αναερόβιων δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών όπως P. gingivalis, P. intermedia και F. nucleatum. Επιπλέον, στην έρευνα των G.E. Salvi και συν. 36, εντοπίζονται κάποιες διαφορές ανάμεσα σε υγιείς περιοδοντικά ασθενείς και ασθενείς με ιστορικό περιοδοντίτιδας, με αυξημένα τα επίπεδα των F. nucleatum sp. vincentii και N. mucosa στους ασθενείς που έχασαν τα δόντια τους από περιοδοντική νόσο. Ακόμη, μια σειρά ερευνών προτείνουν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ περιεμφυτευματικού βάθους θυλάκου και της αναλογίας των αναερόβιων μικροβίων. Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα των A. Rutar και συν. 35, αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο μέγιστο βάθος θυλάκου και στα αυξημένα ποσοστά μικρού και μεσαίου μεγέθους σπειροχαιτών, στα συνολικά ποσοστά αναερόβιων καλλιερ- γήσιμων βακτηρίων και στη συχνότητα ανεύρεσης του P. gingivalis. Ακόμα, η έρευνα των Quirynen και συν , τα αποτελέσματα της οποίας αναφέρονται σε 42 μερικώς νωδούς ασθενείς, βρίσκει θετική συσχέτιση μεταξύ βάθους περιεμφυτευματικού θυλάκου και παθογενετικότητας της μικροχλωρίδας. Έτσι η σύγκριση ανάμεσα σε εμφυτεύματα με μικρού και μεσαίου βάθους περιεμφυτευματικούς θυλάκους έδειξε παρόμοιες αναλογίες μικροβίων από το κόκκινο και πορτοκαλί σύμπλεγμα, ενώ βαθύτεροι θύλακοι ( 5 mm) φιλοξενούν περισσότερα αναερόβια παθογόνα. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται και στην έρευνα των W. Papaioannou και συν , όπου επισημαίνεται υψηλότερη αναλογία σπειροχαιτών και κινητών μικροοργανισμών σε μεγαλύτερα βάθη θυλάκων. Ενδιαφέρουσα είναι και η εργασία των M.R. Agerbaek, N.P. Lang και συν Στη συγκεκριμένη έρευνα βρέθηκαν αυξημένα βακτηριακά φορτία σε βάθος περιεμφυτευματικών θυλάκων (PPD) 4 mm σε σχέση με PPD <4 mm για 13 είδη, συμπεριλαμβανομένων των S. mitis, S. sanguis, E. corrodens και N. mucosa. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην ίδια έρευνα σε PPD 4 mm σε οδοντικές επιφάνειες βρέθηκαν τριπλάσιες ποσότητες των παθογόνων μικροβίων που μελετήθηκαν σε σχέση με τις συγκρινόμενες επιφάνειες των εμφυτευμάτων, ενώ στην έρευνα των Quirynen και συν , διαπιστώνεται ακόμη ότι βαθύτεροι περιοδοντικοί θύλακοι φιλοξενούν περισσότερα μικρόβια του κόκκινου συμπλέγματος από τους αντίστοιχου βάθους περιεμφυτευματικούς θυλάκους. Μικροχλωρίδα στην περιεμφυτευματίτιδα σε μερικώς και ολικώς νωδούς ασθενείς 301 Ένα θέμα, για το οποίο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη βιβλιογραφία, είναι η διαφορά στη μικροχλωρίδα που ανευρίσκεται μεταξύ ολικώς και μερικώς νωδών ασθενών που δέχθηκαν θεραπεία με εμφυτεύματα. Η έρευνα των Quirynen και συν , καταδεικνύει ότι μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σε μερικώς νωδούς ασθενείς, η υποουλική μικροχλωρίδα εγκαθίσταται στους περιεμφυτευματικούς θυλάκους, ενώ 7 μέρες μετά τον αποικισμό, παρατηρείται μία αύξηση της αναλογίας των κυρίαρχων περιοπαθογόνων μικροοργανισμών (κυρίως από το κόκκινο και πορτοκαλί σύμπλεγμα). Όταν μάλιστα συγκρίνονται οι μερικώς νωδοί με τους ολικά νωδούς ασθενείς, που θεραπεύτηκαν με οδοντικά εμφυτεύματα, τότε ο ρόλος της παρουσίας των δοντιών γίνεται ακόμη πιο εμφανής. Έτσι εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται για να αποκαταστήσουν ολική νωδότητα, χαρακτηρίζονται από σημαντικά χαμηλότερες αναλογίες κινητών μικροοργανισμών, σπειροχαιτών και άλλων

6 302 Ζώτου και συν περιοπαθογόνων μικροβιακών ειδών, κάτι που έρχεται σε συμφωνία με την άποψη πολλών ερευνητών, ότι η παρουσία δοντιών, σε ασθενείς που δέχονται θεραπεία με εμφυτεύματα, λειτουργεί σαν «δεξαμενή» μικροβίων και καθορίζει τη σύνθεση της μικροχλωρίδας στις εμφυτευματικές επιφάνειες. Αλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνθεση της μικροχλωρίδας γύρω από εμφυτεύματα Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας φαίνεται ακόμη, ότι τη σύνθεση της μικροχλωρίδας γύρω από τα εμφυτεύματα μπορούν να επηρεάσουν κι άλλοι παράγοντες, όπως η μικροδιείσδυση στην ένωση εμφυτεύματος-κολοβώματος, η επιφανειακή αδρότητα εμφυτεύματος-κολοβώματος, καθώς και ο χρόνος έκθεσης των εμφυτευμάτων στη στοματική κοιλότητα. Στο μικροκενό που δημιουργείται στη σύνδεση μεταξύ εμφυτεύματος-κολοβώματος μπορούν να εγκλωβιστούν μικρόβια και δυνητικά να εξαπλωθούν στον περιεμφυτευματικό χώρο 43. Tο μικροκενό αυτό μετρήθηκε και κυμαίνεται ανάμεσα σε 1 με 10 μm 44 και 1 με 49 μm 45. Παρότι το κενό αυτό είναι σημαντικά μικρότερο, συγκρινόμενο με αυτό των προσθετικών αποκαταστάσεων, που κυμαίνεται από 50 μm μέχρι 150 μm, επιτρέπει τη διαρροή μικροβίων στον περιεμφυτευματικό χώρο 46,47. Πολλές έρευνες ασχολήθηκαν ακόμα με το κατά πόσο η επιφανειακή αδρότητα του εμφυτεύματος μπορεί να επηρεάσει τη σύνθεση της μικροχλωρίδας σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο. Έτσι στην έρευνα των Quirynen και συν , βρέθηκαν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά κόκκων στην υπερουλική μικροχλωρίδα των αδρών εμφυτευμάτων, ενώ υποουλικά οι αδρές εμφυτευματικές επιφάνειες φιλοξενούν 25 φορές περισσότερα βακτήρια, με μία ελαφρώς χαμηλότερη πυκνότητα σε κόκκους. Παρόμοια αποτελέσματα βρίσκει και η έρευνα των Rimondini και συν , όπου διαπιστώνεται ότι παρόλο που οι λείες εμφυτευματικές επιφάνειες φιλοξενούν συγκρίσιμα ποσά βακτηρίων, οι αδρές επιφάνειες φιλοξενούν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά. Η έρευνα πάντως των Weenerberg και συν , δεν βρίσκει σημαντικές διαφορές στους δείκτες πλάκας και αιμορραγίας γύρω από εμφυτεύματα με διαφορετικό βαθμό αδρότητας. Τέλος η έρευνα των Teughels και συν , καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επιφανειακή αδρότητα εμφυτεύματος-κολοβώματος επηρεάζει τη σύνθεση της μικροχλωρίδας, καθώς ο αρχικός αποικισμός των βακτηρίων συνήθως ξεκινά σε περιοχές προστατευμένες από τις έντονες δυνάμεις, γιατί έτσι βρίσκουν το χρόνο να μεταβούν από την αντιστρεπτή στη μη αντιστρεπτή προσκόλληση. Επίσης, αδροποιώντας μια επιφάνεια, αυξάνεται η διαθέσιμη περιοχή για προσκόλληση των βακτηρίων κατά 2-3 φορές και τέλος οι αδρές επιφάνειες καθαρίζονται πιο δύσκολα, καταλήγοντας σε ραγδαία επανανάπτυξη του βιοϋμένα από τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων που έχουν απομείνει παρά από επαναποίκηση. Όσον αφορά το πώς επηρεάζεται η σύνθεση της μικροχλωρίδας περιεμφυτεματικά από το χρόνο έκθεσης των εμφυτευμάτων στη στοματική κοιλότητα, αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι φαίνεται πως ακολουθείται συγκεκριμένος τρόπος και σειρά αποικισμού των μικροβίων γύρω από τα εμφυτεύματα, που είναι παρόμοιος με αυτόν γύρω από τις οδοντικές επιφάνειες. Έτσι ο αρχικός αποικισμός γίνεται από μικρόβια του κίτρινου κυρίως συμπλέγματος και από είδη ακτινομυκήτων, όπως A. israeli, ακολουθεί η εγκατάσταση μικροβίων του πράσινου και μωβ συμπλέγματος και ολοκληρώνεται από μικρόβια του πορτοκαλί και κόκκινου συμπλέγματος 52. Μια σειρά ερευνών έχει δείξει ξεκάθαρη αύξηση στην πολυπλοκότητα της υποουλικής μικροχλωρίδας γύρω από τα εμφυτεύματα με την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριμένα η έρευνα των Mengel και συν , έδειξε αύξηση της αναλογίας των κινητών ραβδόμορφων βακτηρίων και σπειροχαιτών σε εμφυτεύματα με μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στη στοματική κοιλότητα, αποτελέσματα με τα οποία συμφωνούν και οι έρευνες των Papaioannou και συν και των Sbordone και συν Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα των George και συν , σε εμφυτεύματα που ήταν παρόντα για 3-4 χρόνια στη στοματική κοιλότητα, είχαν σημαντικά συχνότερη αποίκιση από A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis και P. intermedia σε σχέση με τα εμφυτεύματα που ήταν παρόντα μόλις 1-2 χρόνια. Συζήτηση Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις διάφορες μελέτες όσον αφορά τις ομοιότητες και τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στην μικροχλωρίδα ασθενών με περιοδοντίτιδα και περιεμφυτευματίτιδα είναι, πως τα κυριότερα αναερόβια περιοπαθογόνα μικρόβια είναι κοινά και στις δύο νόσους. Ο αριθμός τους όμως παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε κάποιες εργασίες 37,38, αν και στις περισσότερες μελέτες είναι περίπου στα ίδια επίπεδα σε περιοδοντίτιδα και περιεμφυτευματίτιδα. Οι σπουδαιότερες διαφοροποιήσεις, που εντοπίζονται στις μελέτες που εξετάσαμε, σχετίζονται με το γεγονός, πως στην περιεμφυτευματίτιδα εμφανίζονται μικροοργανισμοί που δεν σχετίζονται άμεσα με την περιοδοντίτιδα όπως: Staphylococcus spp. (ιδιαίτερα S. aureus), Candida spp, Selοmonas spp., Eikenella corrodens, Actinomyces odontolyticus και εντεροβακτηριοειδών, όπως Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp. και Pseudomonas. Ακόμα στις διαφορές περιλαμβά-

7 Διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα 303 νονται η αυξημένη παρουσία Streptococcus oralis και Fusobacterium periodonticum στις οδοντικές επιφάνειες σε σχέση με τις εμφυτευματικές καθώς επίσης και τα αυξημένα ποσοστά μικρού και μεσαίου μεγέθους σπειροχαιτών στην περιεμφυτευματίτιδα. Συγκεκριμένα για τον S. aureus, ο Leonhard και συν. 20, αναφέρουν πως ανευρίσκεται σπάνια στη στοματική κοιλότητα, ενώ θεωρείται ότι είναι το πιο συχνά συσχετιζόμενο βακτήριο με τις μολύνσεις σε μεταλλικά βιοϋλικά. Επίσης, για τα εντεροβακτηριοειδή, οι ίδιοι αναφέρουν ότι τα βακτήρια αυτά σχετίζονται με φλεγμονές του βλεννογόνου, σε ηλικιωμένους, σε ασθενείς με ολική νωδότητα και σε ασθενείς με μειωμένη άμυνα, παίζοντας ρόλο στην ανάπτυξη περιεμφυτευματικών νόσων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ευκαιριακά περιοπαθογόνα μικρόβια ανευρίσκονται στις περιεμφυτευματικές αλλοιώσεις με την ίδια συχνότητα με τα κλασσικά αναερόβια περιοπαθογόνα. Ακόμα αναφέρεται ότι αυτά τα είδη είναι αρκετά ανθεκτικά σε διάφορες μορφές αντιμικροβιακής θεραπείας, τόσο σε αντισηπτικά όσο και σε αντιβιοτικά, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Όπως είδαμε στις έρευνες των De Boever και συν , A. Mombelli και συν και G. E. Salvi και συν , διαπιστώνονται κάποιες διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιοδοντικά υγιείς και ασθενείς με ιστορικό περιοδοντίτιδας, με αυξημένα τα ποσοστά κάποιων περιοπαθογόνων βακτηρίων στους δεύτερους. Έτσι προκύπτει το ερώτημα, εάν οι ασθενείς, που εμφάνισαν κατά το παρελθόν περιοδοντική νόσο, είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη περιεμφυτευματικής φλεγμονής. Όπως αναφέρει ο Mombelli 5, δεν υπάρχουν σαφή κλινικά δεδομένα που να απαντούν απολύτως καταφατικά στο συγκεκριμένο ερώτημα. Ωστόσο η παρουσία περιοπαθογόνων αποτελεί πιθανό παράγοντα κινδύνου στην εμφάνιση περιεμφυτευματίτιδας. Η περιστασιακή επαφή με αυτά τα μικρόβια μπορεί να είναι ανεκτή από τους περιεμφυτευματικούς ιστούς, όμως η μόνιμη παρουσία τους, έστω και σε χαμηλά επίπεδα, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα εμφάνισης περιεμφυτευματίτιδας, καθώς οι ασθενείς αυτοί είναι επιρρεπείς στη νόσο. Η άποψη αυτή βρίσκει σύμφωνους και τους M. R. Agerbaek και συν. 42 και S. Renvert και συν. 24. Όσον αφορά την παρουσία μικροβίων σε σχέση με το βάθος περιεμφυτευματικού θυλάκου από την μελέτη των εργασιών που παραθέσαμε παραπάνω, προκύπτει ότι σε βαθύτερους περιεμφυτευματικούς θυλάκους έχουμε αυξημένη αναλογία αναερόβιων μικροβίων, τόσο σε δόντια όσο και σε εμφυτεύματα. Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών των M. R. Agerbaek, και συν και M. Quirynen και συν , είναι ότι στα μεγαλύτερα βάθη περιοδοντικών θυλάκων φιλοξενούνται περισσότερα μικρόβια σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα βάθη περιεμφυτευματικών θυλάκων. Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα της μικροβιακής χλωρίδας στις εμφυτευματικές επιφάνειες σε μερικά και ολικά νωδούς ασθενείς, θεωρείται πλέον δεδομένη για τους περισσότερους ερευνητές η άποψη ότι η παρουσία δοντιών λειτουργεί σαν «δεξαμενή» μικροβίων και καθορίζει τη σύνθεση της μικροχλωρίδας στις επιφάνειες των εμφυτευμάτων. Ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο θέμα ωστόσο, είναι το εύρημα στην εργασία των A. Leonhard και συν. του , που αποδεικνύει την παρουσία των P. gingivalis και A. actinomycetemcomitans, όχι μόνο σε μερικά αλλά και σε ολικά νωδούς ασθενείς. Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την μέχρι τότε επικρατούσα άποψη, όπως προτάθηκε και από τον Danser το , ότι με την εξάλειψη του υποουλικού περιβάλλοντος, μετά την εξαγωγή των δοντιών, ξεκινάει και η εξάλειψη αυτών των δύο βακτηριακών ειδών. Ευχαριστίες Ευχαριστούμε θερμά την Αν. Καθηγήτρια του εργαστηρίου Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων του Α.Π.Θ. κ. Δήμητρα Σακελλάρη, για την πολύτιμη καθοδήγησή της στην συγγραφή του παρόντος. Βιβλιογραφία 1. Tal M. Periodontal disease and oral hygiene. Described by Antonie van Leeuwenhoek. J Periodontol (1980) 51: Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA, Smith C, Kent RLJr Microbial complexes in subgingival plaque. J Clin Periodontol (1998) 25: Socransky SS, Haffajee AD, Smith C, Martin L, Haffajee JA, Uzel NG και συν. Use of checkerboard DNA-DNA hybridization to study complex microbial ecosystems. Oral Microbiol and Immunol (2004) 19: Mombelli A, van Oosten MAC, Schürch E.Jr, Lang NP. The microbiota associated with successful or failing osseointergrated titanium implants. Oral Microbiol and Immunol (1987) 2: Mombelli A, Marxer M, Gaberthüel T, Grunder U, Lang NP. The microbiota of ossoointergrated implants in patients with a history of periodontal disease. J Clin Periodontol (1995) 22: Pontoriero R, Tonelli MP, Carnevale G, Mombelli A, Nyman SR, Lang NP. Experimentally induced periimplant mucositis.a clinical study in humans. Clin Oral Impl Res (1994) 5: Leonhardt Ǻ, Dahlén G, Renvert S. Five-year clinical, microbiological and radiological outcome following treatment of periimplantitis in man. J Periodontol (2003)

8 304 Ζώτου και συν 74: Κωνσταντινίδης ΑΒ, Νόσοι των ούλων που οφείλονται στη μικροβιακή πλάκα, Περιοδοντολογία, Δεύτερος Τόμος/Μέρος Α, Παθολογία και Θεραπευτική των νόσων του περιοδοντίου, Θεσσαλονίκη, 2007, Κωνσταντινίδης ΑΒ, Ταξινόμηση των νόσων του περιοδοντίου, Περιοδοντολογία, Πρώτος τόμος, Θεσσαλονίκη, 2003, Loesche Wj, Giordano JR, Stoll JK. Early-onset periodontitis. A tale of two infections. In: Dental plaque revised. Newman HN.& Wilson M. eds. Cardiff: Bioline, pp Alberktsson T, Isidor F. Consensus report of Session IV. In: Lang N.P. & Karring T. eds. Proceedings of the First European Workshop on Periodontology London, Berlin: Quintessence Publishing Company, 1993; Costerton JW, Stewart PS, Greenberg EP. Bacterial biofilms; a common cause of persistent infections. Science (1999) 284: Lamont RJ, Jenkinson HF. Subgingival colonization by Porphyromonas gingivalis. Oral Microbiol and Immunol (2000) 15: Socransky SS, Haffajee AD. Periodontal microbial ecology. Periodontology (2005) 38: Sutherland IW. Biofilm matrix polymers-role in adhesion. In: Newman H.N. & Wilson M. Dental Plaque Revisited. Cardiff: Bioline, 1999: Socransky SS, Haffajee AD. Dental biofilms: difficult therapeutic targets. Periodontology (2000) 28: Carlen A, Nikdel K, Wennerberg A, Holmberg K, Olsson J. Surface characteristics and in vitro biofilm formation on glass ionomer and composite resin. Biomaterials (2001) 22: Gerber J, Wenaweser D, Lisa-Heitz-Mayfield, Lang NP., Persson GR. Comparison of bacterial plaque samples from titanium implant and tooth surfaces by different methods. Clin Oral Impl Res (2006) 17: Mombelli A, Lang NP. The diagnosis and treatment of periimplantitis. Periodontology (1998) 17: Leonhardt Ǻ, Renvert S, Dahlén G. Microbial findings at failing implants. Clin Oral Impl Res (1999) 10: Quirynen M, De Soete M, Daniel van Steenberghe Infectious risks for oral implants: a review of the literature. Clin Oral Impl Res (2002) 13: Quirynen M, Vogels R, Peeters W, Daniel van Steenberghe, Naert I, Haffajee A. Dynamics of initial subgingival colonization of peri-implant pockets. Clin Oral Impl Res (2006) 17: Buchmann R, Khoury F, Pingel D, Lange D.E. The microflora recovered from the outer-surfaces of the Frialit-2 implantoprosthetic connector. Clin Oral Impl Res (2003) 14: Renvert S, Roos-Jansåker AM, Lindahl C, Renvert H, Persson GR. Infection at titanium implants with or without a clinical diagnosis of inflammation. Clin Oral Impl Res (2007) 18: Apse P, Ellen RP, Overall CM., Zarb GA. Microbiota and crevicular fluid collagenase activity in the osseointergrated dental implant sulcus: a comparison of sites in edentulous and partially edentulous patients. J Periodontol Res (1989) 24: Quirynen M, Listgarten MA. The distribution of bacterial morpho types around natural teeth and titanium implants ad modum Brånemark. Clin Oral Impl Res (1990) 4: Slots J, Rams TE. New viewson periodontal microbiota in special patient categories. J Clin Periodontol (1991) 18: Κωνσταντινίδης ΑΒ, Αιτιολογία των νόσων του περιοδοντίου, Περιοδοντολογία, Πρώτος Τόμος, Θεσσαλονίκη, 2003: Rylev M, Kilian M. Prevalence and distribution of principal periodontal pathogens worldwide. J Clin Periodontol (2008) 35: Zinsli Fritschi B, Albert-Kiszely A, Persson GR. Staphylococcus aureus and other Bacteria in Untreated Periodontitis. J Dent Res (2008) 87: Schacher B, Baron F, Roßberg M, Wohlfeil M, Arndt R, Eickholz P. Aggregatibacter actinomycetemcomitans as indicator for aggressive periodontitis by two analyzing strategies. J Clin Periodontol (2007) 34: Mombelli A, Casagni F, Madianos PN. Can presence or absence of periodontal pathogens distinguish between subjects with chronic and aggressive periodontitis? A systematic review. J Clin Perodontol (2002) 29: Kamma JJ, Nakou M, Gmϋr R, Baehni PC. Microbiological profile of early onset/aggressive periodontitis patients. Oral Microbiol Immunol (2004) 19: Κωνσταντινίδης ΑΒ., Επιθετική περιοδοντίτιδα, Περιοδοντολογία, Δεύτερος Τόμος/Μέρος Α, Παθολογία και Θεραπευτική των νόσων του περιοδοντίου, Θεσσαλονίκη, 2007: Rutar A, Lang NP, Buser D, Bürgin W, Mombelli A. Retrospective assessment of clinical and microbiological factors affecting periimplant tissue conditions. Clin Oral Impl Res (2001) 12: Salvi GE, Fürst MM, Lang NP, Persson GR One-year bacterial colonization patterns of Staphylococcus aureus and other bacteria at implants and adjancent teeth. Clin Oral Impl Res (2008) 19: Botero JE, González AM, Mercado RA, Olave G, Contreras A. Subgingival Microbiota in Peri-implant Mucosa Lesions and Adjacent Teeth in Partially Edentulous Patients. J Periodontol (2005) 76: Hultin M, Gustafsson A, Hallström H, Johansson L-Ǻ, Ekfeldt A, Klinge B. Microbiological findings and host response in patients with periimplantitis. Clin Oral Impl Res (2002) 13: Van der Weijden GA, van Bemmel KM, Renvert S Implant therapy in partially edentulous, periodontally compromised patients: a review. J Clin Periodontol. (2005) 32: De Boever AL, De Boever JA. Early colonization of non-bubmerged dental implants in patients with a history of advanced aggressive periodontitis. Clin Oral Impl Res (2006) 17: Papaioannou W, Quirynen M,Nys M, van Steenberghe D. The effect of periodontal parameters on the subgingival microbiota around implants. Clin Oral Impl Res (1995) 6:

9 Διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα Agerbaek MR., Lang NP., Persson GR. Comparisons of bacterial patterns present at implant and tooth sites in subjects on supportive periodontal therapy. Clin Oral Impl Res (2006) 17: Quirynen M, Bollen CM., Eyssen H, van Steenbarghe D. Microbial penetration along the implant components of the Branemark system. An in vitro study. Clin Oral Impl Res (1994) 5: Jansen VK, Conrands G, Richter EJ. Microbial leakage and marginal fit of the implant-abutment interface. Int J Oral Maxillofac Implants. (1997) 12: Binon PP, Weir DJ, Marshall SJ. Surface analysis of an original Branemark implant and three related clones. Int J Oral Maxillofac Implants. (1992) 7: Wahl G, Müller F, Schaal KP. The microbial colonization of implant elements made of plastics and titanium. Schweiz Monatsschr Zahnmed. (1992) 102: Quirynen M, van Steenberghe D. Bacterial colonization of the internal part of two-stage implants. An in vivo study. Clin Oral Implants Res. (1993) 4: Quirynen M, van der Mei HC, Bollen CM, Schotte A, Marechal M, Doornbusch GI, Naert I, Busscher HJ, van Steenberghe D. An in vivo study of the influence of the surface roughness of implants on the microbiology of supra- and subgingival plaque. J Dent Res. (1993) 72: Rimondini L, Farè S, Brambilla E, Felloni A, Consonni C, Brossa F, Carrassi A. The effect of surface roughness on early in vivo plaque colonization on titanium. J Periodontol. (1997) 68: Wennerberg A, Sennerby L, Kultje C, Lekholm U. Some soft tissue characteristics at implant abutments with different surface topography. A study in humans. J Clin Periodontol. (2003) 30: Teughels W, Van Assche N, Sliepen I, Quirynen M. Effect of material characteristics and/or surface topography on biofilm development. Clin Oral Implants Res. (2006) 17( Suppl 2): Quirynen M, Vogels R, Pauwels M, Haffajee AD, Socransky SS, Uzel NG, van Steenberghe D. Initial subgingival colonization of 'pristine' pockets. J Dent Res. (2005) 84(4): Mengel R, Flores-de-Jacoby L. Implants in patients treated for generalized aggressive and chronic periodontitis: a 3-year prospective longitudinal study. J Periodontol. (2005) 76(4): Sbordone L, Barone A, Ciaglia RN, Ramaglia L, Iacono VJ. Longitudinal study of dental implants in a periodontally compromised population. J Periodontol. (1999) 70(11): George K, Zafiropoulos GG, Murat Y, Hubertus S, Nisengard RJ. Clinical and microbiological status of osseointegrated implants. J Periodontol. (1994) 65(8): Danser MM, van Wilkelhoff AJ, van der Valden U. Perodontal bacteria colonizing oral mucous membranes in edentulous patients wearing dental implants. J Periodontol (1997) 68:

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 Κάπνισμα, περιοδοντική νόσος και υγιεινή του στόματος Νίκος Α. Ευθυμιάδης, D.D.S., M.Sc. Οδοντίατρος-Περιοδοντολόγος Τι είναι η περιοδοντίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ορθοδοντική ΣTOMA 2014; 42 : 177-185 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑ 1, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό.

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό. Βιβλιογραφία Claffey N, Clarke E, Polyzois I, Renvert S. (2008) Surgical treatment of peri-implantitis.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2007-2009 Πρόεδρος: Ε. Μαλάμου-Λαδά Αντιπρόεδρος: Γ. Κατσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Οι μικροβιακές κοινότητες των υποουλικών βιοϋμένων The subgingival biofilm microbial communities

Οι μικροβιακές κοινότητες των υποουλικών βιοϋμένων The subgingival biofilm microbial communities Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα Επίσημη Έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας Official Publication of the Hellenic Society of Periodontology Analecta Periodontologica Οι μικροβιακές κοινότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικό μικροβιακό βιοϋμένιο: από την νεογιλή στην μόνιμη οδοντοφυΐα

Οδοντικό μικροβιακό βιοϋμένιο: από την νεογιλή στην μόνιμη οδοντοφυΐα ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2011 25(2): 25 Οδοντικό μικροβιακό βιοϋμένιο: από την νεογιλή στην μόνιμη οδοντοφυΐα Βαρβαροπούλου Α. 1, Καρούσης Ι. 2, Τσάμη Α. 3 H περιοδοντίτιδα και η τερηδόνα αποτελούν νόσους του στόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του χρόνιου περιοδοντικού ασθενή στη θεραπεία της µιας ώρας µε χρήση υπερήχων- Τυχαιοποιηµένη κλινική µελέτη

Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του χρόνιου περιοδοντικού ασθενή στη θεραπεία της µιας ώρας µε χρήση υπερήχων- Τυχαιοποιηµένη κλινική µελέτη ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του χρόνιου περιοδοντικού ασθενή στη θεραπεία της µιας ώρας µε χρήση υπερήχων- Τυχαιοποιηµένη κλινική µελέτη Πηνελόπη Ζυγογιάννη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2006-2007

ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2006-2007 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2006-2007 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική

Γράφει: Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική Γράφει: Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική Τι είναι η περιοδοντίτιδα; Πρόκειται για μια φλεγμονή των ιστών που περιβάλλουν και στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της Οδοντικά Εμφυτεύματα Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση Με την υποστήριξη της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η επιτυχία στη θεραπεία με εμφυτεύματα δεν εξαρτάται μόνο από την

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση Περιοδοντικών Λοιμώξεων με Συστηματικά Νοσήματα

Συσχέτιση Περιοδοντικών Λοιμώξεων με Συστηματικά Νοσήματα Συσχέτιση Περιοδοντικών Λοιμώξεων με Συστηματικά Νοσήματα Πέτρος Δ. Δαμουλής, D.M.D., D.M.Sc. Περιοδοντολόγος Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Tufts, ΗΠΑ Η Περιοδοντική Νόσος είναι μία Λοίμωξη που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Diagnosis and treatment of peri-implantitis

Diagnosis and treatment of peri-implantitis Diagnosis and treatment of peri-implantitis I. Karoussis 1, S. Kotsovilis 2, A. Felutzis 3, J. Fourmousis 4 Peri-implantitis may be defined as inflammatory process affecting both soft and hard peri-implant

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν :

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν : ΟΥΛΙΤΙ Α Τα ούλα αποτελούν τµήµα των µαλακών ιστών του στόµατος. Περιβάλλουν τα δόντια και τα καλύπτουν προστατευτικά. Τα ούλα ενός φυσιολογικού υγιούς δοντιού φτάνουν στην αδαµαντίνη του δοντιού προστατεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική διατριβή ηµητριάδης Αθ. Νικόλαος

ιπλωµατική διατριβή ηµητριάδης Αθ. Νικόλαος ιπλωµατική διατριβή Μικροβιολογικά αποτελέσµατα από τη συγκριτική µελέτη της εφαρµογής ριζικής απόξεσης µε εργαλεία χειρός και της υποουλικής αφαίρεσης εναποθέσεων µε τη χρήση υπερήχων στη θεραπεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚH ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΩΠΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η Διερεύνηση των Επιδράσεων που Επιφέρει ο Βελονισμός στους Καρκινοπαθείς Ευάγγελος Μπέρος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ζ.Σ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Οδοντίατρος Ιατρός Ειδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήμιο Pennsylvania ΗΠΑ Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Fellow

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ 10 ο σνέδριο Φοιηηηών Οδονηιαηρικής τολής Πανεπιζηημίοσ Αθηνών ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ σμμεηέτονηες: Λαμπροπούλοσ Ν. Οσρανία* Παπαγεωργίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Διοργάνωση: Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο DIVANI PALACE,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή ανίχνευση παθογόνων βακτηρίων που ενέχονται στη περιοδοντίτιδα

Μοριακή ανίχνευση παθογόνων βακτηρίων που ενέχονται στη περιοδοντίτιδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμογές στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες Κατεύθυνση: Μοριακή γενετική- Κυτταρογενετική Διπλωματική Εργασία Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤA HIV ΟΡΟΘΕΤΙΚA ATOMA Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ Πρόλογος καθηγητού κ. Ζαχαρία Σπ. Μαντζαβίνου... xviii Πρόλογος καθηγητού κ. Niklaus P. Lang... xix Πρόλογος... xxi Συμμετοχές-Συνεργασίες... xxiii ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Επιπλοκές της προεκλαμψίας στην εμβρυϊκή και νεογνική ηλικία» Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛΟΜΕΤΡΟΥ BARTON Χριστοδούλου Αντρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Λούκας Νεοφύτου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Στρογγυλό τραπέζι Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Συντονιστής: Η. Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και ιαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

Υφίζηση των ούλων σε παιδιά νηπιακής και εφηβικής ηλικίας

Υφίζηση των ούλων σε παιδιά νηπιακής και εφηβικής ηλικίας ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2015 29(2): 65-74 65 Υφίζηση των ούλων σε παιδιά νηπιακής και εφηβικής ηλικίας *. Παιδοδοντίατρος **. Οδοντίατρος ***. Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ-Περιοδοντολόγος Ρουμάνη Θ. *, Μπαχλαβά Ε. **,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ² ± ÃÄ ÇÎÁ µá³±ã ±Â Ä Å þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í þÿœ¹ç±», œ¹ç»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑΝΕ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗ ΚΛΕΙΔΗ ΣΑΠΦΩ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΟΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ ΜΗΝΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Παθολογική κατάσταση των ούλων που χαρακτηρίζεται από αιμορραγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασίες ευαισθησίας αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στην ενδοδοντία

Δοκιμασίες ευαισθησίας αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στην ενδοδοντία Ενδοδοντολογία ΣTOMA 2011; 39 : 235-240 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Δοκιμασίες ευαισθησίας αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στην ενδοδοντία Α. ΚΟΚΚΑΣ 1Α, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 2Α, Ο. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 3Β, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα FotoSan Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα Περίληψη FotoSan αντιβακτηριακή θεραπεία Εντοπισμένη θεραπεία Καταστρέφει βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτόζωα Χωρίς παρενέργειες Χωρίς αντενδείξεις ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Ανδρέας Φράγκου Λεμεσός 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Π. Ευσταθίου 3, Ε.Κουσκούνη 1, Σ.Παπανικολάου 2, Κ. Καραγιώργου 3, Ζ.Μανωλίδου 3, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενή

Η φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενή Περιοδοντολογία ΣTOMA 2010; 38 : 29 41 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Η φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενή Δ. ΞΥΓΚΑΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα