Η Κολύµβηση για Παιδιά µε Άσθµα: Βασικές Αρχές Εξάσκησης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Κολύµβηση για Παιδιά µε Άσθµα: Βασικές Αρχές Εξάσκησης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής τους."

Transcript

1 Πρακτικών εφαρµογών Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(2), ηµοσιεύτηκε: 30 Ιουνίου Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(2), Released: June 30, 2003 Ηλεκτρονικό περιοδικό Electronic journal Η Κολύµβηση για Παιδιά µε Άσθµα: Βασικές Αρχές Εξάσκησης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής τους. Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος, Αναστασία Μπενέκα, Παρασκευή Μάλλιου, & Γεώργιος Γκοδόλιας ΤΕΦΑΑ, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Περίληψη Το βρογχικό άσθµα είναι η συχνότερη χρόνια νόσος της παιδικής ηλικίας και στην Ελλάδα 7,3% των παιδιών πάσχουν από την παραπάνω νόσο. Τα παιδιά µε άσθµα συνήθως έχουν κακή φυσική κατάσταση δεδοµένου ότι η συµµετοχή στην άθληση µπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασµο, κάτι που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για αθλητική συµµετοχή. Η κολύµβηση έχει αποδειχτεί από διάφορες µελέτες ότι έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη των παιδιών αυτών και στον καλύτερο έλεγχο της νόσου. Ένα πρόγραµµα εκµάθησης κολύµβησης, που γίνεται σε κλειστή θερµαινόµενη πισίνα, µε εξατοµικευµένη προπόνηση, ασκήσεις σωστής αναπνοής και εβδοµαδιαία µαθήµατα φαίνεται ότι βελτιώνει τη φυσική κατάσταση των παιδιών µε άσθµα, µειώνει τα συµπτώµατα του άσθµατος, και αυξάνει την αυτοεκτίµησή τους. Γενικά πρέπει να ενθαρρύνεται η συµµετοχή του ασθµατικού παιδιού σε αθλητικές δραστηριότητες, γιατί αυξάνεται η αυτοπεποίθησή του, ελαττώνεται το άγχος του και αισθάνεται ότι µπορεί να συµµετέχει σε όλες τις δραστηριότητες που συµµετέχουν συνοµήλικοί του. Λέξεις κλειδιά: άσθµα, κολύµβηση, παιδί, ποιότητα ζωής. Basic Principles of a Swimming Program for Asthmatic Children. A Suitable Exercise for Improving their Quality of Life. Konstantinos Haritopoulos, Anastasia Beneka, Paraskevi Malliou, & George Godolias Abstract Bronchial asthma is the most frequent chronic disease of childhood and 7,3% of Greek children suffer from the above disease. Asthmatic children are usually not physically fit, because of tendency to be excluded from sports, which challenge probably bronchocostriction. The high value of swimming for asthmatics, in their growth and better management of the disease, is supported by articles in medical journals. A swimming program, which is developed in indoor heated pool and includes weekly sessions, individualized training and breathing exercise, seems to improve the fitness of asthmatic children, reduce asthma s symptoms and develop their self-esteem. Generally, the participation of asthmatic child in sports must be encouraged, because of developing his self-confidence; reducing his anxious and feeling that lives a normal life. Key words: asthma, swimming, children, quality of life. Εισαγωγή και σχετική θεωρία Το βρογχικό άσθµα αποτελεί αναµφισβήτητα τη συχνότερη χρόνια πάθηση στα παιδιά (Dodge & Burrows, 1980; Strachan, 1999). Η συχνότητα εµφάνισής του ποικίλει από χώρα σε χώρα, αλλά και µεταξύ διαφορετικών ερευνών, επειδή τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό των παιδιών µε άσθµα διαφέρουν µεταξύ τους (Sont, 1999). Η συχνότητα του παιδικού άσθµατος στην Ευρώπη κυµαίνεται από 7% έως 11%, µε την Ελβετία και τις Σκανδιναβικές χώρες να αναφέρουν το µικρότερο ποσοστό εµφάνισης (Martinez et al, 1995). Για την Ελλάδα τα αποτελέσµατα της πρώτης Πανελλήνιας µελέτης για το παιδικό άσθµα ιεύθυνση επικοινωνίας: Χαριτόπουλος Κωνσταντίνος Μπακάλµπαση Κοµοτηνή e mail:

2 K. Χαριτόπουλος κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), αποδεικνύουν αύξηση της συχνότητας εµφάνισης σε ποσοστό 7,3% περίπου σε µαθητές ηλικίας 7-8 χρονών (Τσανάκας και συν. 1989). Μία πρόσφατη µελέτη, που διεξήχθη στην Αττική µε ερωτηµατολόγια που απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας 4-10 ετών, ανεβάζει το παραπάνω ποσοστό στο 10%. (Γρηγορέας και συν, 2001). Στο χώρο του σχολείου συχνά αποκλείονται πολλά παιδιά µε άσθµα από διάφορα αθλήµατα όπως και αντιµετωπίζουν δυσκολίες όταν συµµετέχουν σε προγράµµατα εκµάθησης κολύµβησης. Οι λόγοι αποκλεισµού τους έχουν να κάνουν µε το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά συνήθως, δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, ή αναπνέουν από το στό- µα και συχνά έχουν κάποια δυσµορφία του θώρακα και χρόνια ρινίτιδα. (Sheth & Lemanske, 1991). Ακόµη κι όταν λαµβάνουν επαρκή φαρµακευτική αγωγή, η αναπνοή τους µπορεί να είναι ανεπαρκής µε µειωµένη κίνηση του διαφράγµατος, ρινική απόφραξη και υποτροπιάζουσες λοιµώξεις στα αυτιά και το λάρυγγα (Sheth & Lemanske, 1991). Πολλά έχουν χαµηλό λίπος σώµατος, που τους παρέχει φτωχή µόνωση από τις συνθήκες της πισίνας µε κρύο νερό, γεγονός που φαίνεται ότι επιδεινώνει τον συριγµό και τον προκαλούµενο από την άσκηση βρογχόσπασµο. (Wardell & Isbister, 2000). Oι αθλητικές δραστηριότητες όµως όχι µόνο δεν πρέπει να απαγορεύονται αλλά και επιβάλλονται στα ασθµατικά παιδιά, υπό ορισµένες βέβαια προϋποθέσεις (Cochrane & Clarke, 1990). Οι λόγοι που συνιστούν την αθλητική συµµετοχή είναι ότι µέσω της άσκησης επιτυγχάνεται η ψυχολογική τόνωση του παιδιού και παράλληλα βελτιώνεται η φυσική του κατάσταση. Τρεις είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την άθληση των παιδιών που παρουσιάζουν άσθµα µετά από κόπωση: α) Χορήγηση ενός β2-διεγέρτη σε εισπνοές 15 λεπτά πριν την άσκηση (Οι β 2 διεγέρτες είναι φάρµακα που προκαλούν βρογχοδιαστολή), β) επαρκής προθέρ- µανση και γ) σταδιακή άσκηση σε "υποµέγιστο'' έργο (Cochrane & Clarke, 1990). Όσον αφορά στην επιλογή των αθληµάτων, εκείνα που απαιτούν διαλειµµατική προσπάθεια γίνονται καλύτερα α- νεκτά από τους ασθµατικούς, επειδή η πρόκληση βρογχόσπασµου προϋποθέτει 6-8 λεπτά συνεχούς άσκησης (Carlsen, 2002). Για παράδειγµα, το άλµα εις µήκος είναι λιγότερο ασθµογόνο από το τρέξι- µο µεγάλων αποστάσεων. Το άθληµα όµως που προτείνεται σε παιδιά µε άσθµα από τους περισσότερους ερευνητές είναι το κολύµπι, σε αντίθεση µε το τρέξιµο µεγάλων αποστάσεων που α- ντενδείκνυται. Η παραπάνω άποψη ερµηνεύεται από το γεγονός ότι το άσθµα µετά από κόπωση προκαλείται από την απώλεια θερµοκρασίας και υγρασίας στις αεροφόρους οδούς µε την αυξηµένη αναπνοή κατά την έντονη άσκηση. Αντίθετα στο σταθερό περιβάλλον σε υψηλή θερµοκρασία και µε την αυξηµένη υγρασία της εσωτερικής πισίνας δεν προκαλείται απώλεια θερµότητας και ύδατος µε την αναπνοή από τις αεροφόρους οδούς µε αποτέλεσµα τα παιδιά µε άσθµα να µην εµφανίζουν τόσο συχνά βροχόσπασµο. (Carlsen, 2002; Jones, Buston & Wharton, 1962). Η σηµασία της κολύµβησης για τους ασθµατικούς υποστηρίζεται από αρκετές επιστηµονικές έρευνες δηµοσιευµένες σε πολλά ιατρικά περιοδικά (Matsumoto et al, 1999; Wardell & Isbister, 2000) και επιβεβαιώνεται από αρκετά παραδείγµατα πρωταθλητών κολύµβησης που συµµετείχαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες όπως ήταν οι Dawn Fraser και Jon Henrics οι οποίοι ήταν ασθµατικοί, αποδεικνύοντας έτσι ότι η πάθησή τους δεν αποτελούσε εµπόδιο για τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης. Η κολύµβηση είναι µια άσκηση αντοχής, η οποία επιβλέπεται εύκολα και θεωρείται κατάλληλη για ατοµική προπόνηση και εξάσκηση. Ένα πρόγραµµα κολύµβησης, ειδικά µελετηµένο για παιδιά µε άσθµα, προσφέρει επίσης µια ευκαιρία για εκπαίδευση σχετικά µε την υγεία και τη σωστή αναπνοή (Huang et al, 1989). Σκοπός του προτεινόµενου προγράµµατος Η κολύµβηση φαίνεται ότι είναι η καταλληλότερη άσκηση για παιδιά µε βρογχικό άσθµα, επειδή η υγρασία του περιβάλλοντος της πισίνας αποτρέπει την εµφάνιση άσθµατος µετά κόπωση και βελτιώνει τη φυσική κατάσταση των αναπνευστικών µυών. Το πρόγραµµα εκµάθησης κολύµβησης σε αυτά τα παιδιά πρέπει να περιλαµβάνει κάποιες ιδιαίτερες παραµέτρους, όπως το πρόγραµµα που ανέπτυξε το Ίδρυµα για το Άσθµα της Νέας Νότιας Ουαλίας, που τροποποίησε τις διδακτικές µεθόδους της εποχής µε σκοπό να ικανοποιηθούν οι ειδικές ανάγκες των παιδιών µε άσθµα (Wardell & Isbister, 2000). Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η περιγραφή ενός προγράµµατος εξοικείωσης µε το νερό και εκµάθησης κολύµβησης που µπορεί να εφαρµοστεί σε παιδιά µε άσθµα, τροποποιώντας τις γνωστές διδακτικές µεθόδους κολύµβησης µε σκοπό να µάθουν κολύµβηση και να ασκηθούν σε ασφαλές για αυτά περιβάλλον άθλησης. Περιγραφή του προγράµµατος Ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος άσκησης στο νερό ειδικά προσαρµοσµένο για παιδιά µε ά- σθµα πρέπει να αποτελεί ευθύνη µιας οµάδας ειδικών που να απαρτίζεται από ειδικό κλινικό γιατρό, ένα φυσικοθεραπευτή θώρακος, έναν κολυµβητή αγώνων µε άσθµα και έναν επαγγελµατία προπονητή κολύµβησης (Wardell & Isbister, 2000). Η συµµετοχή όλων των παραπάνω ειδικών στην

3 K. Χαριτόπουλος κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), οργάνωση και το σχεδιασµό του προγράµµατος κρίνεται απαραίτητη γιατί ο καθένας καλύπτει και µια διαφορετική πλευρά του θέµατος. Ο γιατρός επιβλέπει την κλινική εξέλιξη της νόσου σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος και θέτει τα όρια και τους περιορισµούς της άσκησης σε συνεργασία µε το φυσικοθεραπευτή θώρακος ο οποίος διαφοροποιεί επίσης το πρόγραµµά της θεραπείας του. Ο κολυµβητής αγώνων είναι αυτός που µε την εµπειρία του θα βοηθήσει σηµαντικά τον προπονητή να σχεδιάσει το πρόγραµµα άσκησης, γνωρίζοντας και τα συµπτώµατα της πάθησης αλλά και τα χαρακτηριστικά του αθλήµατος. Οι κύριες αρχές που πρέπει να διέπουν ένα πρόγραµµα εκµάθησης κολύµβησης σε ασθµατικά παιδιά είναι: Για συµµετοχή στο πρόγραµµα απαιτείται αίτηση από τους γονείς και πιστοποιητικό από γιατρό το οποίο να αναφέρει λεπτοµέρειες σχετικά µε το άσθµα του παιδιού και τα φάρµακα που λαµβάνει. Τα µαθήµατα να γίνονται σε περιβάλλον κλειστής θερµαινόµενης πισίνας προκειµένου να παρέχονται σταθερές και ελεγχόµενες συνθήκες και να µειώνονται έτσι οι πιθανότητες πρόκλησης συµπτωµάτων άσθµατος Η παρουσία ενός ενήλικα που να συνοδεύει το παιδί κρίνεται συχνά απαραίτητο, όταν χρειάζεται να χορηγήσει στο παιδί φάρµακο πριν την κολύµβηση. Ελάχιστη επιθυµητή ηλικία συµµετοχής ενός παιδιού στο πρόγραµµα είναι τα τέσσερα (4) έτη, ώστε το παιδί να έχει ικανοποιητικό συντονισµό στις κινήσεις του, µικρή αλλά αρκετή ικανότητα συγκέντρωσης και κατανόησης ό- σων ακούει από τον εκπαιδευτή. Τα µαθήµατα εκµάθησης προτείνεται να γίνονται σε εβδοµαδιαία βάση κολύµβησης σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, µε συχνότητα εφαρ- µογής τρεις φορές την εβδοµάδα. Να αξιολογείται η µέγιστη εκπνεόµενη ροή (PEFR) µε ένα ροόµετρο πριν και µετά την ε- φαρµογή του προγράµµατος κολύµβησης Προγράµµατα ατοµικής προπόνησης πρέπει να ενθαρρύνονται, γιατί αυτά επιτρέπουν σε κάθε παιδί να µαθαίνει µε το δικό του ρυθµό Τα βοηθήµατα επίπλευσης προτείνεται να µη χρησιµοποιούνται εκτός από τις βοηθητικές σανίδες (kickboards). Σκοπός του εκπαιδευτή είναι να κινητοποιήσει το παιδί όσο µπορεί περισσότερο γι αυτό και ελαχιστοποιεί τα βοηθητικά µέσα. Οι σανίδες επίπλευσης προτείνεται να χρησιµοποιούνται γιατί είναι σηµαντικές για την εκµάθηση της τεχνικής στα πρώτα στάδια χωρίς να προκαλούν εξάρτηση του παιδιού από αυτές. Οι εκπαιδευτές να είναι σωστά καταρτισµένοι σχετικά µε τη µεθοδική εκµάθησης και την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ασθµατικής κρίσης (Wardell, & Isbister, 2000). Παραδείγµατα και εφαρµογές Ενδεικτικό ηµερήσιο πρόγραµµα άσκησης στο νερό για παιδιά µε άσθµα µπορεί να αποτελέσει το παρακάτω: Προθέρµανση διάρκειας περίπου 10 λεπτών µε ελαφρύ τροχάδην και περπάτηµα µέσα στην πισίνα. Για τα µικρότερα παιδιά προτείνονται δροµικά παιχνίδια µε συνοδεία µουσικής η οποία διακόπτεται σε τακτά χρονικά διαστή- µατα. Η προθέρµανση προτείνεται να αρχίζει και να τελειώνει µε αναπνευστικές ασκήσεις. Να δίνεται µεγάλη έµφαση, από το πρώτο κιόλας µάθηµα, στη σωστή ελεγχόµενη αναπνοή σε συνδυασµό µε τις σωστές κινήσεις της κολύµβησης. Ασκήσεις αναπνοής προτείνεται να γίνονται στην αρχή της εξάσκησης ή της διδασκαλίας κολύµβησης. Επιβάλλεται τα παιδιά να καταλάβουν ότι πρέπει να εκπνέουν όταν το στόµα και η µύτη είναι κάτω από το νερό και όχι να εισπνέουν. Για να το πετύχουµε αυτό εξηγούµε στα παιδιά πώς να φυσήξουν δυνατά µέσα στο νερό και µετά το δείχνουµε και βοηθούµε το παιδί να το εκτελέσει (Ruoti et al, 1997). Το κυρίως µέρος της εξάσκησης µπορεί να α- ποτελείται από αναερόβια άσκηση συνολικής διάρκειας 30λεπτών χρησιµοποιώντας παιχνίδια στο νερό, σκυταλοδροµίες µικρής διάρκειας και εκµάθηση βασικής τεχνικής κολύµβησης µε τη βοήθεια σανίδων επίπλευσης και έµφαση στην κίνηση των ποδιών (ψαλιδισµός) για µυϊκή ενδυνάµωση. Σε µεγαλύτερης ηλικίας παιδιά δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην τεχνική εκµάθησης της κολύµβησης ενώ σε µικρότερης ηλικίας παιδιά περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στα παιχνίδια και στην εξοικείωση µε το νερό. Η αποθεραπεία διάρκειας τουλάχιστον 5 λεπτών γίνεται µε παιχνίδια πιο χαµηλής έντασης και διατάσεις µε στόχο τη βελτίωση της µυϊκής απόδοσης και ευλυγισίας. Σχόλια Το άσθµα είναι µια πολυπαραγοντική νόσος µε πολλές µεταβλητές, µεταξύ των οποίων η επίδραση της βαρύτητας, η εποχιακή επίπτωση και τα πολλαπλά ερεθίσµατα, όπως οι αλλεργίες, το κλί- µα, και οι λοιµώξεις (Lemanske, 2002). Η ιατρική θεραπεία και η αντιµετώπιση ατοµικά του κάθε παιδιού εµφανίζει διάφορες διακυµάνσεις σε σχέ-

4 K. Χαριτόπουλος κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), ση µε το είδος των φαρµάκων, που λαµβάνουν και τη δοσολογία τους (Lemanske, 2002). Η εφαρµογή ενός προγράµµατος κολύµβησης σε παιδιά µε άσθµα όπως το παραπάνω µπορεί να έχει τόσο ευεργετικά αποτελέσµατα ώστε να µειωθεί η χορήγηση των φαρµάκων. Σε έρευνα που εφαρµόστηκε αντίστοιχο πρόγραµµα κολύµβησης σε παιδιά µε άσθ- µα αναφέρθηκε ότι τα 2/3 των παιδιών που συµµετείχαν διέκοψαν τη λήψη των φαρµάκων µετά από οδηγία του γιατρού (Meyer, 2000). Επίσης δινόταν στους γονείς η ευκαιρία να συζητούν τα προβλή- µατά τους µε άλλους γονείς ασθµατικών παιδιών, και να εκπαιδεύονται σχετικά µε τη νόσο και τις συνέπειές της από το γιατρό που ήταν παρών στην άσκηση. Σε άλλη έρευνα που διεξήχθη στη χώρα µας σχεδόν όλοι οι γονείς ήταν ικανοποιηµένοι µε το πρόγραµµα κολύµβησης, που συµµετείχαν τα παιδιά τους και ανέφεραν ότι οι θετικές επιδράσεις που είχε στα παιδιά οδήγησαν σε βελτίωση της ποιότητας ζωής ολόκληρης της οικογένειας (Charitopoulos et al., 2003). Πιο συγκεκριµένα τα παιδιά που συµµετείχαν στο πρόγραµµα δεν αρρώστησαν καθόλου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε αντίθεση µε προηγούµενες χρονιές που αρρώσταιναν 2-3 φορές στη διάρκεια της χειµερινής περιόδου - µε αποτέλεσµα να µην απουσιάσουν ούτε µια µέρα από τις διακοπές του σχολείου και να συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της οικογένειας. Σύµφωνα µε τους Huang et al (1989), πολλά παιδιά στην αρχή του προγράµµατος εκµάθησης κολύµβησης είναι συνεσταλµένα και αγχώδη, και έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη παρότρυνση. Το γεγονός αυτό καθιστά την ενδεχόµενη επιτυχία του παιδιού και την αύξηση της εµπιστοσύνης και της αυτοεκτίµησής του ακόµη µεγαλύτερη επιβράβευση για τους εκπαιδευτές. Σηµειώνεται επίσης ότι τα παιδιά που γνωρίζουν κολύµπι πριν τη συµµετοχή τους σε ένα τέτοιο πρόγραµµα δεν αναπνέουν σωστά (Huang et al, 1989). Όταν αυτό διορθώνεται, είναι ικανά να κολυµπούν µεγαλύτερες αποστάσεις µε µεγαλύτερη άνεση. Γι αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητη η εξάσκηση των αναπνευστικών µυών µε ασκήσεις που να προηγούνται του προγράµµατος εκµάθησης. Συζήτηση και επίλογος Για πολλά παιδιά µε άσθµα η συµµετοχή τους σε ένα ειδικά διαµορφωµένο πρόγραµµα κολύµβησης µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και τη διαχείριση του άσθµατος και να µειώσει τα φάρµακα, τις επισκέψεις σε γιατρούς και τις εισαγωγές στο νοσοκοµείο (McEthenney & Petersen, 1963; Meyer, 2000; Charitopoulos et al, 2003). Οι τιµές της µέγιστης ροής που λαµβάνονται σε κάθε µάθηµα αποτελούν χρήσιµο οδηγό για τον εκπαιδευτή όσον αφορά στην πιθανή ανάγκη του παιδιού για φάρµακο πριν την κολύµβηση. Οι Ηuang et al. (1989) ισχυρίζονται ότι υπάρχει βελτίωση στις τιµές µέγιστης ροής σε πρόγραµµα κολύµβησης για ασθµατικά παιδιά, που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ, αλλά τα ίδια ευρήµατα επιβεβαιώθηκαν και από τους Charitopoulos και συνεργάτες (2003). Επίσης το πρόγραµµα κολύµβησης, σύµφωνα µε τους Wardell και τους συνεργάτες του (2000) προκαλεί γενικές βελτιώσεις στην ψυχολογική και στη σωµατική ευεξία. Η απόκτηση µιας αθλητικής ικανότητας για όλη τη ζωή παρέχει ψυχολογική ενίσχυση και βοηθά στην ανάπτυξη της αυτοεκτί- µησής και της εµπιστοσύνης για συµµετοχή σε άλλες δραστηριότητες. Γενικά πρέπει να ενθαρρύνεται η συµµετοχή του ασθµατικού παιδιού σε αθλητικές δραστηριότητες, γιατί έτσι αυξάνεται η αυτοπεποίθηση του, ελαττώνεται το άγχος του και µπορεί να συµµετέχει σε κάθε δραστηριότητα όπως και οι συνοµήλικοί του. Επίσης η άσκηση ισχυροποιεί τους αναπνευστικούς µυς, βελτιώνει τη φυσική του κατάσταση και το καθιστά ικανό να αντιµετωπίσει ευκολότερα µια ενδεχόµενη ασθµατική κρίση. Η παλαιά αντίληψη ότι το παιδί µε άσθµα πρέπει να ασχολείται µόνο µε επιτραπέζια παιχνίδια είναι απορριπτέα και δεν έχει καµιά επιστηµονική βάση. εδοµένου των µεγάλων ωφελειών που µπορεί να προσφέρει η κολύµβηση σε παιδιά µε άσθµα, είναι απαραίτητη η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη παρακίνηση των παιδιών αυτών να συµµετέχουν στο συγκεκριµένο άθληµα. Σηµασία για τη Φυσική Αγωγή Οι καθηγητές φυσικής αγωγής εφ όσον έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν κλειστό κολυµβητήριο στις εγκαταστάσεις του σχολείου τους προτείνεται να εφαρµόζουν τις παραπάνω βασικές αρχές µε στόχο τη µεγιστοποίηση των ωφελειών από την εφαρµογή του προγράµµατος άσκησης στο νερό που θα σχεδιάσουν. Βελτιώνοντας τη φυσική κατάσταση ενός παιδιού που πάσχει από άσθµα µε τρόπο αποδοτικό και προσαρµοσµένο στις ανάγκες του, του δίνουµε τη δυνατότητα να συµµετέχει στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής χωρίς προβλήµατα.

5 K. Χαριτόπουλος κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Σηµασία για την ποιότητα ζωής Κάθε παιδί που πάσχει από άσθµα έχει τη δυνατότητα να αθλείται και έχει δικαίωµα στο παιχνίδι. Η προσαρµοσµένη άσκηση είναι δυνατόν να προσφέρει στο παιδί µε άσθµα καλύτερη ποιότητα ζωής και συµµετοχή σε ποικίλες δραστηριότητες χωρίς περιορισµούς. Παράλληλα η βελτίωση της φυσικής του κατάστασης σηµαίνει λιγότερες ασθµατικές κρίσεις και συνάµα λιγότερες απουσίες στο σχολείο. Βιβλιογραφία Carlsen,K.H., Carlsen, K.C. (2002) Exercise-induced asthma. Paediatric Respiratory Review, 3, Charitopoulos, K., Beneka, A., Malliou, P., Bekiaris, A., & Godolias, G. (2003) Αpplication of an aqua exercise program in children with exercise induced asthma. Υπο δηµοσίευση στο περιοδικό Journal of Human Movement Studies. Cochrane, L.M., Clark, C.J. (1990) Benefits and problems of a physical training program for asthmatic patients. Thorax, 45, Γρηγορέας, Χ., Σαξώνη-Παπαγεωργίου, Φ, Αναγνωστάκης, Ι. (2001) Παιδικό άσθµα. Βασική και κλινική Αλλεργιολογία. Εκδόσεις Ζήτα, Dodge, R.R., & Burrows, B. (1980) The prevalence and incidence of asthma and asthma- like symptoms in a general sample. American Review of Respiratory Diseases, 122, Huang, S.W., Veiga, R., Sila, U., Reed, E., & Hines, S. (1989) The effect of swimming in asthmatic children participants in a swimming program in the City of Baltimore. Journal of Asthma, 26, Jones, R.S., Buston, M.G., & Wharton, M.I. (1962) The effect of exercise on ventilatory function in the child with asthma. British Journal of Diseases of the Chest, 56, Lemanske, R.F. (2002) Issues in understanding pediatric asthma: Allergy and Clinical Immunology, 109, S Martinez, F.D., Wright, A.L., Taussing, L.M., Holberg, C.J., Halomen, M., & Morgan, W.J. (1995) Group Health Medical Associates. Asthma and wheezing in the first six years of life. New England Journal Medicine, 332, Matsumoto, I., Araki, H., Tsuda, K., Odajima, H., Nishima, S., Higaki, Y., Tanaka, H., Tanaka, M., & Shindo, M. (1999) Effects of swimming training on aerobic capacity and exercise induced bronchocostriction in children with bronchial asthma. Thorax, 54, McEthenney, R.R. & Petersen, K.H. (1963) Physical fitness for asthmatic boys. A co-operative pilot study. Journal of the American Medical Association, 185, Meyer, J. (2000) Using qualitative methods in health action research. British Medical Journal, 320, Sherill, G. (1998). Adapted Physical Activity Recreation and Sport: Crossdisciplinary and Lifespan. Brown and Benchmark Publishers. Sheth, K.K., Lemanske, R.F. (1991). Pathogenesis of asthma. Pediatrician, 18, Sont, J. (1999) How do we monitor asthma control? Allergy, 54, Strachan, D. (1999). The epidemiology of childhood asthma. Allergy, 54, Τσανάκας, Ι., Ζαρκινός, Φ., Πρίφτης, Κ., Χατζηµιχαήλ, Α., & Καρπούζας, I. (1989) Πανελλήνια επιδηµιολογική µελέτη της συχνότητας του βρογχικού άσθµατος. Ανακοίνωση η οποία παρουσιάστηκε στο 27 ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό συνέδριο Συνέδριο, Ρόδος. Wardell, C.P., & Isbister, C. (2000) A swimming program for children with asthma. Medical Journal of Australia, 173, Winnick, J. (1995) Adapted Physical Education and Sport. Human Kinetics

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές Πρακτικών εφαρµογών Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (2), 138 147 ηµοσιεύτηκε: 25 Σεπτεµβρίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (2), 138 147 Released: September

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΟΥΡΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ Α.Ε.

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΟΥΡΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΟΥΡΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση ενός Προσαρµοσµένου Προγράµµατος Άσκησης στην Ανάπτυξη της Αδρής Κινητικότητας και της Κινητικής Απόδοσης Εφήβων µε Σπαστική Ηµιπληγία

Η Επίδραση ενός Προσαρµοσµένου Προγράµµατος Άσκησης στην Ανάπτυξη της Αδρής Κινητικότητας και της Κινητικής Απόδοσης Εφήβων µε Σπαστική Ηµιπληγία Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (1), 45 56 ηµοσιεύτηκε: 30 Μαρτίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (1), 45-56 Released: March 30, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική

Με τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική A N A Σ Κ Ο Π Η Σ Η Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και άσκηση Ε. Γερµανού, Α. Μπενέκα, Κ. Χαριτόπουλος, Π. Μάλλιου, Γ. Γκοδόλιας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ : Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Πολύπλευρη Εξάσκηση της Ισορροπίας και Παιδαγωγικό Πλαίσιο Εφαρµογής της στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

Πολύπλευρη Εξάσκηση της Ισορροπίας και Παιδαγωγικό Πλαίσιο Εφαρµογής της στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Πρακτικών εφαρµογών Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(2), 176 183 ηµοσιεύτηκε: 30 Ιουνίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(2), 176 183 Released:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση των Μαθητών στη Φυσική Αγωγή

Η Αξιολόγηση των Μαθητών στη Φυσική Αγωγή Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 260 277 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 260-277

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές Επιδράσεις της Άσκησης σε Ασθενείς µε Καρδιοπάθειες

Ψυχολογικές Επιδράσεις της Άσκησης σε Ασθενείς µε Καρδιοπάθειες Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), 156 168 ηµοσιεύτηκε: 20 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), 156-168 Released: September 20, 2005

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 55-72 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 55-72 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 55-72 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 55-72 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 55-72 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 55-72 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 226 239 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 226-239 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Ψυχική ιάθεση

Άσκηση και Ψυχική ιάθεση Άσκηση και Ψυχική ιάθεση ΓIANNH ZEPBA Eργαστήριο Kινητικής Συµπεριφοράς και Aθλητικής Ψυχολογίας Tοµέας Θεωρητικών Eπιστηµών Tµήµα Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού Πανεπιστηµίου Aθηνών ΠEPIΛHΨH

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 15 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 15 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητικοί Τραυματισμοί Προπόνηση Αποκατάστασης Section: Sports Injuries Athletic Training ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤHΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνώση και Προσωπικοί Προσανατολισµοί. Ο Ρόλος τους στην Αυτο-ρύθµιση της Μάθησης στη Φυσική Αγωγή

Μεταγνώση και Προσωπικοί Προσανατολισµοί. Ο Ρόλος τους στην Αυτο-ρύθµιση της Μάθησης στη Φυσική Αγωγή Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 148 167 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 148-167

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση ενός προγράμματος αερόβιας γυμναστικής μεταβολής ΒΜΙ σε ενήλικες γυναίκες» Της Τσατραφύλλη Βενετίας 38/05. Εγκεκριμένο από την επιτροπή:

«Η επίδραση ενός προγράμματος αερόβιας γυμναστικής μεταβολής ΒΜΙ σε ενήλικες γυναίκες» Της Τσατραφύλλη Βενετίας 38/05. Εγκεκριμένο από την επιτροπή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI DEPARTMENT OF PHYSICAL

Διαβάστε περισσότερα

Αντίληψη Ασφάλειας στην Αναρρίχηση από Κατασκηνωτές. Άννα Κουρτεσοπούλου, & Στυλιανή Χρόνη ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Αντίληψη Ασφάλειας στην Αναρρίχηση από Κατασκηνωτές. Άννα Κουρτεσοπούλου, & Στυλιανή Χρόνη ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος (), 69 75 ηµοσιεύτηκε: 0 Ιουνίου 003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume (), 69 75 Released: June 0, 003 Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Επισκόπηση Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 64-76 Released: May 20, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

«Άσκηση και αυτισμός»

«Άσκηση και αυτισμός» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Άσκηση και αυτισμός» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιμέλεια Καραγιάννη Ελένη ΑΕΜ: 15405 Επιβλέπων Τσιμάρας Βασίλειος, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοφία Μπάτσιου, Οδυσσέας Τρίκκος, Παναγιώτης Δαφνής, & Τρύφων Τόφας ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Άσκηση και Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοφία Μπάτσιου, Οδυσσέας Τρίκκος, Παναγιώτης Δαφνής, & Τρύφων Τόφας ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 56 66 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 56-66 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής.

Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 20, 3-15 2009 Ε.Α.Ψ. Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής Αναστάσιος Μίχης 1, Ηλίας Μπεζεβέγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Λεάνδρου Τάσος 2007316512 Πτυχιακή Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 19, 48-60 2008 Ε.Α.Ψ. Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση Αλέξανδρος Νικολόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα