Χρησμολόγος ψευδοπλαταιεύς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρησμολόγος ψευδοπλαταιεύς"

Transcript

1 Ενότητα 7 Χρησμολόγος ψευδοπλαταιεύς Στοιχεία της πλοκής και ορισμένες εκφράσεις του κειμένου προέρχονται από τον 23 ο λόγο του Λυσία (Κατὰ Παγκλέωνος ὅτι οὐκ ἦν Πλαταιεύς). Το κείμενο εισάγει τους μαθητές σε θεσμούς, δικανικές πρακτικές και τη δικανική ορολογία της κλασικής Αθήνας. Πέραν της γλωσσικής επεξεργασίας, μέσα από την προσέγγισή του δίδεται έμφαση στην ιστορική και κοινωνική δυναμική που αντανακλά. Γενικά για το δίκαιο και τους δικαστικούς θεσμούς της Αθήνας βλ. D. M. MacDowell, Το δίκαιο στην Αθήνα των κλασικών χρόνων, Αθήνα 1988 (αγγλ. έκδοση 1988). Για το ίδιο θέμα το υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού: Σ τ ό χ ο ι Εκμάθηση - Λεξιλόγιο: Βασική δικανική ορολογία - Μορφολογία: Τύποι της αυτοπαθούς αντωνυμίας - Αόριστος, α πρόσωπο ενεργητικής φωνής (β πρόσωπο ενικού και πληθυντικού) - γ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέσης φωνής: ενεστώτας, παρατατικός, αόριστος β - Αντιθετικοί σύνδεσμοι: ἀλλά, ὅμως - Διά + γενική (επανάληψη) Αναγνώριση - Χρήσεις γενικής ως ετερόπτωτου προσδιορισμού (αντικειμενική, αξίας, διαιρετική) - Χρήσεις του απαρεμφάτου (τελικού ειδικού, με απρόσωπο ρήμα) - Επιρρηματικές χρήσεις της δοτικής (χρόνου, χαριστική, οργανική) Εξοικείωση - Υποτακτική - Τύποι της μετοχής - Προτάσεις με περισσότερους επιρρηματικούς προσδιορισμούς Καλλιέργεια αξιών υγιούς κοινωνικής συνείδησης

2 Διδακτικό σενάριο Η αφόρμηση μπορεί να γίνει από τον τίτλο της ενότητας. Μπορεί να ζητηθεί ο προσδιορισμός της σημασίας της λέξης χρησμολόγος με τη βοήθεια της ετυμολογίας, χρησμός+λόγος (πιθανόν οι μαθητές να γνωρίζουν τι είναι χρησμός. Αν όχι, αναφερόμαστε στα μαντεία και τους χρησμούς, ώστε το νόημα να γίνει σαφές). Η δεύτερη λέξη ψευδοπλαταιεύς εύκολα γίνεται κατανοητή, αφού οι μαθητές μας ακούν καθημερινά λέξεις όπως ψευδοκράτος, ψευδοκυβέρνηση, ψευδοπρόβλημα κλπ. Κεντρίζουμε το ενδιαφέρον τους λέγοντας πως σε αυτή την ενότητα καλούνται να εξιχνιάσουν (μαζί με τα πρόσωπα του διαλόγου) μια απάτη. Πρώτη υποενότητα (σκίτσα 1-5): Το περσικό ποτήρι αιτία διαπληκτισμού Η ανάγνωση θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι οι δύο πρώτες λέξεις (αντωνυμίες) χρησιμοποιούνται ως κλητικές προσφωνήσεις. Κατάλληλη κίνηση θα πρέπει να διευκρινίζει τη σημασία του ἀπόδος. 1 ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Οὗτος, σύ, τὸ ἔκπωμα τὸ Περσικόν, 2 ὅ μοι δέκα δραχμῶν ἐπώλησας, ἔμπορός τις μιᾶς δραχμῆς ἄξιον ἔφη εἶναι. 3 Ἀπόδος οὖν τὰς ἐννέα, ἃς ἀδίκως εἰσέπραξας. 1. Ξέρει ο Θεόδωρος το όνομα του ανθρώπου στον οποίο μιλά; [Όχι] Από πού το καταλαβαίνουμε; Πώς τον προσφωνεί; [Το οὗτος και το σύ αφορούν το ίδιο πρόσωπο, όπως θα φανεί στη συνέχεια - οὗτος = κλητική (οι δεικτικές αντωνυμίες οὗτος και αὕτη είναι οι μόνες αντωνυμίες που έχουν κλητική ενικού).] Να μιλήσουμε πάλι αρχαία: Πῶς καλεῖται ὁ ἄνθρωπος οὗτος; [Ἀρίστων] 2. Τί ἐπώλησεν Ἀρίστων; Τι νομίζετε ότι είναι το ἔκπωμα; [Το ποτήρι] Πόθεν ἐστί τὸ ἔκπωμα; [Περσικόν ἐστι. - ἐκ Περσίας ἐστί Επιδιώκουμε να λάβουμε και τις δύο απαντήσεις.] [Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι μία από τις περιπτώσεις που δίνουν στον/στην εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αξιολογήσει τον βαθμό κατάκτησης γνώσεων από τους μαθητές του/της. Μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να απαντήσουν γραπτά (και ίσως ανώνυμα) στην ερώτηση και να συγκεντρώσει τις απαντήσεις, οπότε, χωρίς να επηρεαστεί η πορεία ή ο ρυθμός του μαθήματος, γνωρίζει αν έχουν μάθει τη

3 σύνταξη του ἐκ με γενική, τη διαφορά ἐκ - ἐξ και αν χρησιμοποιούν σωστά τα πνεύματα. Η δραστηριότητα μπορεί να επαναληφθεί σε ανάλογες περιπτώσεις, όποτε ο/η εκπαιδευτικός το κρίνει σκόπιμο.] 3. Τίνι ἐπώλησεν Ἀρίστων τὸ ἔκπωμα; Σοί; Γεωργίῳ; Νικολάῳ; Ἑλένῃ; (χρησιμοποιούμε ονόματα των παιδιών της τάξης) [ Θεοδώρῳ] Θυμάστε ανάλογη περίπτωση χρήσης της δοτικής από την προηγούμενη ενότητα; [Το έμμεσο αντικείμενο στο 6.11 ἄκουε δ ὅσα ὁ πατὴρ ἀμφοτέροις ἡμῖν ἐπιτάσσει.] Πόσου ἐπώλησε Ἀρίστων τὸ ἔκπωμα Θεοδώρῳ; Πόσου ἄξιόν ἐστι τὸ ἔκπωμα; Τίς ἔφη ταῦτα; Σὺ εἶ ὁ ἔμπορος. Οὗτός ἐστι Θεόδωρος. Τί ἔφης τῷ Θεοδώρῳ; «Θεόδωρε, [ τὸ ἔκπωμα μιᾶς δραχμῆς ἄξιόν ἐστι»]. Προς τρίτο μαθητή: Τί ἔφη ὁ ἔμπορος; [ εἶναι» ] 4. Με ποιο ρήμα θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε το ἔφη; Είναι τύπος του ρήματος φημί. Θυμάστε τι σημαίνει; [Λέω, ισχυρίζομαι. Θα μπορούσε να αντικατασταθεί με το εἶπε.] Προαιρετικά: Έχετε ξανακούσει τη δραχμή; Τι νομίζετε ότι εκφράζει η γενική μιᾶς δραχμῆς; [Ήταν νόμισμα της Ελλάδας πριν την εισαγωγή του ευρώ, αλλά και της αρχαίας Αθήνας. Η γενική εκφράζει την αξία του ποτηριού. Γενική της αξίας από το επίθετο ἄξιον.] Πώς θα μπορούσαμε να πούμε «παστό ψάρι αξίας οκτώ δραχμών»; [τάριχος ὀκτὼ δραχμῶν] Προαιρετικά: ἔμπορός τις: γιατί έχουμε διπλό τονισμό; Ποιο φαινόμενο παρατηρούμε; [έγκλιση του τόνου, ως φαινόμενο απαντά και στα Ν.Ε.] Το τις είναι μια από τις λέξεις που μεταβιβάζει τον τόνο της στην προηγούμενη. Κυκλώστε την και κάντε το ίδιο για άλλες παρόμοιες που θα συναντήσουμε στο κείμενο. Τι μέρος του λόγου είναι το ἀδίκως και τι εκφράζει; [Επίρρημα. Εκφράζει τρόπο.]

4 5. Τι ζητάει τώρα, για να ικανοποιηθεί, ο Θεόδωρος; Ποια έγκλιση χρησιμοποιεί; Το ἀπόδος από ποιες λέξεις είναι σύνθετο; Θυμηθείτε και μια φράση από το Πάτερ ἡμῶν [ - Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον] 4 ΑΡΙΣΤΩΝ: Πῶς φής; Πανοῦργος εἶ καὶ ὑβριστής.ἐμὲ κέρδους πονηροῦ κατηγορεῖς; Εὖ ἴσθι, ὅτι ἐμὲ οὐδεὶς κακῶς λέγει χαίρων. 6. Αποδέχεται ο Αρίστων την κατηγορία; Τι θα μπορούσε να πει αντί «πῶς φής;» [πῶς λέγεις;] Πώς θα διατυπώναμε εμείς την ερώτηση ακούγοντας κάτι απαράδεκτο; [Τι λες;] 7. Πώς αντιδρά ο Αρίστων στην κατηγορία; Πού την αποδίδει; [Αντεπιτίθεται. Την αποδίδει στο ήθος του Θεόδωρου, πανοῦργος καὶ ὑβριστής] Τι μπορεί να σημαίνουν οι λέξεις πανοῦργος και ὑβριστής; [Πανοῦργος: πᾶν + ἔργον = αυτός που μπορεί να κάνει οτιδήποτε, άρα και κάτι κακό, ο κακός, ο άτιμος. Ὑβριστής: αναμένουμε ότι οι μαθητές θα το ερμηνεύσουν αυτός που βρίζει. Εξηγούμε ότι είναι κάτι ευρύτερο και πιο σοβαρό, αυτός που δεν δείχνει σεβασμό στους άλλους, δεν αναγνωρίζει όρια στη συμπεριφορά του, άρα θρασύς, αυθάδης κ.ο.κ.] 8. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε «κατηγορώ τον Πάρη για την αρπαγή»; [Πάριν ἁρπαγῆς κατηγορῶ] Όταν ο Θησέας διαφώνησε και θύμωσε με τη μητέρα του και της έλεγε «Να ξέρεις ότι μου χάλασες άδικα το παιγνίδι με τους φίλους μου» (6.9), ποια προστακτική ρήματος είχε χρησιμοποιήσει (με την ίδια σημασία που έχει το ἴσθι); [Γίγνωσκε (δ ὅμως ὅτι παιδιὰν μάτην ἔφθειρας!). - Εὖ ἴσθι = μάθε καλά, βάλε καλά στο μυαλό σου.] 9. Το ὅτι που ακολουθεί είναι αιτιολογικό ή ειδικό; [ειδικό] 10. Πώς μπορούμε με μια λέξη στα ΝΕ να αποδώσουμε το κακῶς λέγει; [κακολογώ] Τι μέρος του λόγου είναι το κακῶς;

5 [Επίρρημα. Το διακρίνουμε από το επίθετο.] Θυμάστε άλλες εκφράσεις με το λέγω; [Εκφράσεις που συναντήσαμε: Ο Οδυσσέας είπε: ἀληθῆ λέγεις (3.8), ο δούλος: οὐδὲν λέγεις (4.8).] Ο Αρίστωνας περιορίζεται στο να κατηγορήσει τον Θεόδωρο; Μήπως τα επόμενα λόγια του υπονοούν και κάτι άλλο; [Απειλή. Παραφράζουμε: Δεν μπορεί να τον κατηγορεί κανείς και να συνεχίζει να χαίρεται, δηλ. να μην τιμωρείται. Άρα τον απειλεί και μάλιστα πραγματοποιεί την απειλή του ευθύς αμέσως. - χαίρων (χωρίς συνέπειες, χωρίς τιμωρία, ελεύθερα, με την άνεσή σου).] 5 Παίετε αὐτὸν ῥάβδῳ τὸν νῶτον, ἵνα τοῦ λοιποῦ μάθῃ ὅτι οὐκ ἔξεστι διαβάλλειν Ἀρίστωνα ἀποινί. 11. Σε ποιους απευθύνεται τώρα ο Αρίστωνας; [Σε αυτούς που εικονίζονται να κρατούν ράβδους, προφανώς πρόκειται για δούλους του.] Ποια εντολή τους δίνει; [Να κτυπήσουν τον Θεόδωρο.] Ποιο ρήμα σημαίνει κτυπώ; Σε ποια έγκλιση χρησιμοποιήθηκε; [Παίω, προστακτική] Με τι θα τον κτυπήσουν; [ῥάβδῳ] Άρα, τι δηλώνει η δοτική ῥάβδῳ; [Το όργανο] Πού τον χτυπούν; Προαιρετικά: Έχετε ακούσει τη φράση στρέφω τα νώτα μου; Όταν κάποιος στρέφει τα νώτα του τι κάνει; Βλέποντας τους ανθρώπους του Αρίστωνος στην εικόνα 6, πού τον χτυπούν; Άρα, ποια είναι ακριβώς η οδηγία προς τους ραβδούχους; [Να κτυπήσουν τον Θεόδωρο στην πλάτη.] 12. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της πράξης; [ἵνα μάθῃ] 13. ἔξεστι σημαίνει είναι δυνατόν, μπορεί κάποιος : ποια λέξη ακολουθεί κανονικά στα ΝΕ; Στα Αρχαία (με βάση το κείμενο); [ΝΕ: να, ΑΕ: απαρέμφατο] διαβάλλειν πώς είναι το ρήμα; [διαβάλλω ] Τι σημαίνει; - Ποια παράγωγη νεοελληνική λέξη χρησιμοποιούμε;

6 [διάβολος (σατανάς)] Τι κάνει δηλαδή αυτός που διαβάλλει; [Παραποιεί, συκοφαντεί, κακολογεί, κατηγορεί] 14. Μπορείτε, αναλύοντας τη λέξη ἀποινί στα συνθετικά της μέρη, να καταλάβετε τι σημαίνει; [ἀ (στερ.) + ποινή = χωρίς τιμωρία, χωρίς συνέπειες] Τι μέρος του λόγου νομίζετε ότι είναι: επίθετο, επίρρημα, ουσιαστικό; [Επίρρημα. Άλλη κατηγορία, διαφορετική από τα επιρρήματα σε ως.] Με ποια λέξη που χρησιμοποίησε προηγουμένως ο Αρίστων είναι ισοδύναμη, λέει το ίδιο πράγμα; [χαίρων] Δεύτερη υποενότητα (σκίτσα 6-11): Τα αμφίβολα πολιτικά δικαιώματα 6 ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Προσκαλοῦμαί σε πρὸς τὸν πολέμαρχον, ὦ παγκάκιστε. 7 ΑΡΙΣΤΩΝ: Οὐ μέτοικός εἰμι, ἀλλὰ Πλαταιεύς. ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Καὶ πόθεν δημοτεύῃ; ΑΡΙΣΤΩΝ: Δεκελειόθεν. Δίνουμε τις απαραίτητες αρχαιογνωστικές πληροφορίες για τον πολέμαρχο (είχε δικαστικές αρμοδιότητες σε περιπτώσεις μη Αθηναίων πολιτών) και τους Πλαταιείς. 15. Πόσο θυμωμένος με τον Αρίστωνα σας φαίνεται ο Θεόδωρος; Από πού το καταλαβαίνουμε; [Πολύ. Τον αποκαλεί παγκάκιστο, όχι απλά κακό.] Πόσο πιο βαρύ είναι το παγκάκιστε από το κακέ; [υπερθετικός βαθμός και επίταση με το παν, πρβ. ΝΕ πανάθλιε] 16. Το προσκαλοῦμαι μπορεί εδώ να σημαίνει προσκαλώ με θετική διάθεση, όπως όταν καλούμε κάποιον στο σπίτι μας; [Εδώ είναι δικανικός όρος, σημαίνει ενάγω κάποιον στον δικαστή (εδώ τον πολέμαρχο) για να δικαστεί, καταγγέλλω.] Το γεγονός ότι τον οδηγεί στον πολέμαρχο τι υποδηλώνει; [Τον αντιμετωπίζει ως μέτοικο, δηλαδή αμφισβητεί ότι είναι Αθηναίος πολίτης.] Ποιος είναι ο μέτοικος; Θυμηθείτε από την Ενότητα 1 (Τίτλος: Ἡρακλέους ἀπὸ Δελφῶν μετοικία, 1.8 η Αγαρίστη ρωτά: Τίς ἡ αἰτία τῆς μετοικίσεως;). [Αυτός που αλλάζει τόπο διαμονής, ο πολίτης άλλης πόλης που εγκαθίσταται στην Αθήνα.] 17. Ποια είναι η απάντηση στο πόθεν; [Δεκελειόθεν] Άρα, τι εκφράζει το θεν;

7 [Προέλευση, κίνηση από τόπο] Προαιρετικά: Ερώτηση σε μαθητές Πόθεν δημοτεύῃ; [Παίρνουμε διάφορες απαντήσεις στα ΝΕ. Σκοπός είναι να εμπεδωθεί η μορφολογία και να γίνει σαφής η σημασία του δημοτεύομαι - Προσοχή στον τύπο δημοτεύῃ: είναι δεύτερο πρόσωπο του ρήματος δημοτεύομαι! «Από ποιο δήμο είσαι» (ενδεχομένως αναφέρουμε ότι η Αθήνα αποτελούνταν από πολλούς δήμους).] ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Οὔ μοι δοκεῖς. ΑΡΙΣΤΩΝ: Οὐκ οἶσθα ὅτι μετὰ τὴν Πλαταιῶν ἅλωσιν πολίτας ἡμᾶς ἐποιήσατε; 18. Πείθεται ο Θεόδωρος; [όχι ] Είναι απόλυτα σίγουρος ότι ο Αρίστων δεν είναι Πλαταιεύς; [όχι, το δοκεῖς εκφράζει εντύπωση, όχι βεβαιότητα] 19. Το αρνητικό οὐ είναι μία από τις άτονες λέξεις. Γιατί εδώ τονίζεται; [έγκλιση τόνου] 20. Τι μπορεί να σημαίνει το οἶσθα ; Ποιο ρήμα που μάθαμε σήμερα θυμίζει; [, ἴσθι - τύποι οριστικής και προστακτικής του ρ. οἶδα (γνωρίζω).] 21. Τι είναι η ἅλωσις; Ποιαν άλλη ἅλωσιν εκτός από των Πλαταιών ξέρετε; [Άλωση της Πόλης] μετὰ τὴν ἅλωσιν: ποια επιρρηματική σημασία δηλώνει; [χρόνο] Θυμηθείτε ότι ο Ηρακλής «μετὰ τῶν τέκνων ἐπὶ θήραν πορεύεται». Εκεί ο εμπρόθετος τι δήλωνε; [συνοδεία] ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Πολλοὶ ὅμως εἰσὶν οἱ κατασκευάζοντες ἑαυτοῖς πολιτείαν οὐ προσήκουσαν, οὐκ ὄντες Πλαταιεῖς. Καὶ σύ, οἶμαι, εἷς τούτων εἶ. 22. Ποια φράση έχει το περιεχόμενο «αυτοί που δηλώνουν πολίτες μιας πόλης, ενώ δεν είναι»; [οἱ κατασκευάζοντες ἑαυτοῖς πολιτείαν οὐ προσήκουσαν] Προαιρετικά: Όταν κάποιος γίνεται πολίτης, τι λέμε ότι αποκτά; [πολιτικά δικαιώματα] Ποιος όρος χρησιμοποιείται για τα «πολιτικά δικαιώματα»; [πολιτεία] Και για τα «νόμιμα πολιτικά δικαιώματα»;

8 [πολιτεία προσήκουσα] [προσήκω σημαίνει «ταιριάζω», «ανήκω».] Τι κάνουν αυτοί που δεν δικαιούνται «πολιτείαν»; [προσπαθούν να παρουσιαστούν ως πολίτες, δηλ. κατασκευάζουν στοιχεία που δήθεν αποδεικνύουν κάτι] Τι σημαίνει λοιπόν εδώ το κατασκευάζω; [Εκτός από την ίδια σημασία με τα ΝΕ, εξηγούμε ότι υπάρχει και η σημασία επινοώ ή δημιουργώ κάτι που δεν υπάρχει, κάτι ψεύτικο.] Τι σημαίνει «κατασκευάζοντες»; [Αυτοί που κατασκευάζουν. Με αντίστοιχο τρόπο έχουν σχηματισθεί και άλλες μετοχές, αρκετές μάλιστα κατέληξαν να χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα ως ουσιαστικά ή επίθετα: άρχοντες, αυτοί που «άρχουν», οι παράγοντες «αυτοί που παράγουν κάτι», οι πάσχοντες «αυτοί που πασχουν», οι ενδιαφέροντες «αυτοί που ενδιαφέρουν». Επίσης οι παρόντες, οι απόντες κλπ. από ρήματα σύνθετα με το εἰμί. Είδαμε από το εἰμί να σχηματίζονται τα ὄντα (μάθημα 2).] Εδώ λοιπόν ποιοι είναι οι «οὐκ ὄντες Πλαταιεῖς»; [αυτοί που δεν είναι Πλαταιείς, αυτοί που επιχειρούν να παρουσιαστούν ως πολίτες, «χωρίς να είναι Πλαταιείς»] Για χάρη τίνος «κατασκευάζουσι πολιτείαν οὐ προσήκουσαν»; Προς όφελος ποιου; [Για τον εαυτό τους, για δικό τους όφελος: ἑαυτοῖς.] Προαιρετικά: Ποιο ρήμα χρησιμοποιούμε εμείς για τη διεκδίκηση ενός πράγματος που δεν μας ανήκει; [σφετερίζομαι] Από πού βγαίνει (βλ. περασμένο μάθημα); [σφέτερος σφετερίζομαι = κάνω κάτι δικό μου επομένως διεκδικούν για τον εαυτό τους, προσπαθούν να εμφανίσουν ένα δικαίωμα που δεν τους ανήκει, δεν τους αντιστοιχεί, «κατασκευάζουσιν ἑαυτοῖς» προσπαθούν να σφετεριστούν τα πολιτικά δικαιώματα, ενώ δεν τους ανήκουν.] Ο Θεόδωρος τώρα εμφανίζεται απόλυτα βέβαιος ότι ο Αρίστων σφετερίζεται πολιτικά δικαιώματα που δεν του αρμόζουν; [Όχι, χρησιμοποιεί το ρήμα οἶμαι, το οποίο δείχνει έλλειψη βεβαιότητας.] Για ολόκληρη τη φράση Καὶ σύ, οἶμαι, εἷς τούτων εἶ μπορούμε να ζητήσουμε απόδοση: «Και συ, νομίζω, είσαι ένας από αυτούς». Ἐλθὲ οὖν πρῶτον εἰς τὸν χλωρὸν τυρόν. Τῇ γὰρ ἔνῃ καὶ νέᾳ ἐκεῖσε συλλέγονται οἱ Πλαταιεῖς. Οὗτοι δὴ ἐξελέγξουσί σε. 23. Τι μέρος του λόγου νομίζετε ότι είναι το πρῶτον: επίθετο, επίρρημα, ουσιαστικό; Θυμηθείτε τα λόγια της Αίθρας: Πρόσεχε τὸν νοῦν, καὶ πρῶτον ἄκουε γένος σόν (6.11). [Επίρρημα] Ο χλωρὸς τυρὸς είναι κάτι ανάλογο του αἴγειος τυρός που συναντήσαμε στην Ενότητα 4 (4.6);

9 [Όχι. Χλωρός είναι ο φρέσκος (πρβλ. χλωρά και ξερά)]. Όταν του ζητά να πάνε εἰς τὸν χλωρὸν τυρὸν τι εννοεί; [στο μέρος που πωλείται φρέσκο τυρί. Κι εμείς σήμερα όταν είμαστε με άλλους σε ένα κατάστημα και θέλουμε να συνεννοηθούμε πού θα βρεθούμε, λέμε «θα είμαι στα αναψυκτικά», ή «θα βρεθούμε στα παιδικά».] Γιατί του ζητά να πάει εκεί; [Γιατί εκεί μαζεύονται οι Πλαταιείς.] Πότε; Ποια φράση δηλώνει χρόνο και ποια δηλώνει τόπο; [Τῇ γὰρ ἔνῃ καὶ νέᾳ=την τελευταία μέρα του μήνα (εξηγούμε ότι οι Αθηναίοι χαρακτήριζαν έτσι την τελευταία μέρα του μήνα, γιατί ήταν το όριο μεταξύ παλιού και νέου μήνα). ἐκεῖσε: σε εκείνο το μέρος, δείχνει κατεύθυνση. Πώς θα πούμε «προς την Αθήνα»; Και πώς θα πούμε «από εκεί»; «από την Αθήνα»;] 24. Για ποιο λόγο ζητά να πάνε στους Πλαταιείς; Η απάντηση μπορεί να κινείται στην κατεύθυνση του «ελέγχου». Θα εξηγήσουμε ότι το ἐξ- δηλώνει εντέλεια, ολοκλήρωση της πράξης που δηλώνει το ρήμα. Θα σε ελέγξουν και θα αποδείξουν ποιος είσαι. Το δὴ προσδίδει πρόσθετη έμφαση στη λέξη που προηγείται. Θυμηθείτε ότι ο Θεόδωρος δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος για την απάτη, και ψάχνει στοιχεία. Η φράση «οὗτοι δὴ» σημαίνει κάτι σαν «ε, λοιπόν, αυτοί θα». Τρίτη υποενότητα (σκίτσα 12-15): Στην αγορά του τυριού 12 ΠΛΑΤΑΙΕΥΣ: Ἡμεῖς οἱ ἐνθάδε παρόντες Πλαταιεῖς, τοῦτον οὐ γιγνώσκομεν, ὦ Θεόδωρε. 25. Σε ποιο βαθμό είναι βέβαιοι οι Πλαταιείς για το αν ο Αρίστων είναι συμπολίτης τους; [Απόλυτα βέβαιοι, χρησιμοποιούν το ρήμα γιγνώσκω που δηλώνει βέβαιη γνώση.] 26. Τι μέρος του λόγου είναι το ἐνθάδε και τι εκφράζει; [Επίρρημα, τόπο] Ποιο είναι το αντίθετό του; [Ἐκεῖσε, λεζ. 11] 13 ΓΥΝΗ: Ἐγὼ γιγνώσκω αὐτόν. Χρησμολόγος Θετταλός ἐστι, καὶ χρησμοὺς οὐκ ἀρχαίους, ἀλλὰ πεποιημένους ᾄδει. 27. Ποια είναι τελικά η εθνικότητα και η ιδιότητα του Αρίστωνος; [Θετταλός, χρησμολόγος, ᾄδει (έμμετρη απαγγελία) χρησμούς] 28. Πότε έχει μεγαλύτερη αξία ένας χρησμός, μια προφητεία, σύμφωνα με τον διάλογο; Όταν είναι παλιός ή καινούργιος; Τι μπορεί να είναι οι πεποιημένοι χρησμοί; Μπορείτε να διακρίνετε ποιο ρήμα υπάρχει στο πεποιημένους; [Το ρήμα ποιῶ. Άρα πεποιημένος είναι ο φτιαχτός, ο πλαστός, ο ψεύτικος, άρα πρόκειται για απατεώνα, ᾄδει πεποιημένους χρησμούς] 14 ΠΛΑΤΑΙΕΥΣ: Διὰ τῶν τοιούτων αἰσχύνη μεγίστη γίγνεται ἡμῖν τοῖς γνησίοις Πλαταιεῦσι.

10 29. Προαιρετικά: Πώς θα συμπληρώνατε τη φράση Διὰ τῶν τοιούτων; Ποιους υπονοεί; [Διὰ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων/χρησμολόγων. Η αντωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται «αντί του ονόματος» ] Τι δηλώνει η φράση Διὰ τῶν τοιούτων; [Το μέσο. Διά μέσου (μεταφορικά). «Μέσα από κάτι ανθρώπους σαν κι αυτόν ντροπιαζόμαστε εμείς». 30. Σε τι βαθμό προκαλεί ντροπή στους Πλαταιείς; [Στον μεγαλύτερο, υπερθετικό: μεγίστη] Ποιος είναι ο θετικός βαθμός του επιθέτου; [μεγάλη] γίγνεται: εδώ ως υπαρκτικό ρήμα. Η ακριβής σημασία: «δημιουργείται», «γίνεται» με τη σημασία «αποκτά ύπαρξη» (όχι συνδετικό, με τη σημασία «αποκτά την τάδε ιδιότητα»). 31. Τι εκφράζει η δοτική ἡμῖν; [Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται όλη η φράση. Δοτική προσωπική] 15 ΑΡΙΣΤΩΝ: Οἴμοι, ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διαβάλλομαι. Πολλὰ δύναμαι λέγειν περὶ τούτου τοῦ πράγματος, ὅτι Πλαταιεύς εἰμι. 32. Ποιος άλλος φώναξε οἴμοι; [Η Πηνελόπη: Οἴμοι, μόνη καταλείπομαι (3.19)] Θυμάστε τι μέρος του λόγου είναι; [Επιφώνημα] 33. Ποιος ξαναμίλησε για διαβολή; [Πάλι ο Αρίστωνας, λεζ. 5] Από ποιον θεωρεί ότι διαβάλλεται; [Ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν] 34. Με ποια λέξη συνδέεται αναπόσπαστα το δύναμαι; [δύναμαι λέγειν] Πολλά λέγειν (λέω πολλά, μιλώ διεξοδικά, διατυπώνω πολλά επιχειρήματα): σας θυμίζει κάποια αντίστοιχη σύνταξη; [ἀληθῆ λέγεις, σύστοιχο αντικείμενο] Περὶ τίνος πολλὰ δύναται λέγειν; [περὶ τούτου τοῦ πράγματος] Πιο συγκεκριμένα; [ὅτι Πλαταιεύς εἰμι (επεξηγεί τον προηγούμενο όρο)]

11 Τέταρτη υποενότητα (σκίτσα 16-20): Το παρελθόν του χρησμολόγου 16 ΓΥΝΗ: Οὐ σύ ἔλεγες περὶ Γλαύκου, ὃς ἐν τῇ μάχῃ ἀπέθανεν, ὡς ἥξει, ἵνα ἀργύριον παρὰ τῆς γυναικὸς λαμβάνῃς; 35. Ποιος είναι ο Γλαύκος; [Κάποιος που σκοτώθηκε στον πόλεμο.] Τι έλεγε ο Αρίστων για τον Γλαύκο; [ὡς ἥξει] Τι μπορεί να σημαίνει το ρήμα αυτό; [ότι θα επιστρέψει, θα έλθει] Προαιρετικά: Γιατί χρησιμοποιείται το σύ, αφού αυτό εμπεριέχεται στο ἔλεγες; Δεν εννοείται; [Εννοείται. Εδώ όμως χρησιμοποιείται εμφατικά.] 36. Γιατί ὡς και όχι ὅτι; [Πρόκειται για κάτι που γνώριζε ότι δεν είναι αληθές (ἐν τῇ μάχῃ ἀπέθανεν).] 37. Τι εκφράζει το ἐν τῇ μάχῃ; [Δηλώνει τον τόπο, αλλά ταυτόχρονα και τον χρόνο που πέθανε.] 38. Με ποιο στόχο το έκανε; [ἵνα ἀργύριον.] 17 ΑΡΙΣΤΩΝ: Πρὸς ταῦτα οὐ χαλεπὸν ἀντειπεῖν. Ἡ γὰρ ἀλήθεια συμμαχεῖ μοι. ΦΙΛΩΝ: Οὗτος, ὦ ἄνδρες, πολλάκις τοὺς πολίτας ἐξηπάτησε καὶ δίκας φεύγει πολλάς. 39. Ποιες λέξεις στην απάντηση του Αρίστωνα δηλώνουν αντίθεση; [ἀντειπεῖν: Να αντικρούσω, από το ρήμα ἀντιλέγω, και πρός (εκτός από την πιο συνηθισμένη σημασία «προς», σημαίνει επίσης «εναντίον», «κατά»). οὐ χαλεπόν > δηλ. ῥᾴδιον = εύκολο (σχήμα λιτότητας). οὐ χαλεπόν (ἐστι) ἀντειπεῖν. 40. Πώς λειτουργεί εδώ ο σύνδεσμος γάρ; [αιτιολογικός] 41. Είναι η πρώτη φορά που εξαπατά κάποιον ο Αρίστωνας; [Όχι, πολλάκις] 42. Εφόσον ο Αρίστωνας έχει εξαπατήσει πολλές φορές, τι εκκρεμούν εις βάρος του σύμφωνα με τον Φίλωνα; [Πολλές κατηγορίες] Ποιες είναι οι λέξεις του κειμένου με τις οποίες δηλώνεται η απάντηση; [δίκας φεύγει πολλάς] Άρα, τι σημαίνει δίκην φεύγω;

12 [Κατηγορούμαι] Έχουμε συναντήσει εκφράσεις με το δίδωμι δίκην: Δώσω δίκην ἐκείνοις ἀξίαν τῶν ἔργων (4.19), Προκρούστης ἐπὶ τῆς σφετέρας κλίνης δώσει δίκην τῶν συχνῶν φόνων (6.23). Θυμάστε τι σημαίνει; [Τιμωρούμαι] 18 ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Πολλοὶ ἐν τῇ εἰρήνῃ οὐδὲ σφᾶς αὐτοὺς τρέφειν ἐδύναντο, ἀλλ ἐν τῷ πολέμῳ παρανόμως ἐκ πενήτων πλούσιοι ἐγένοντο. Θα εξηγήσουμε την αντωνυμία σφᾶς αὐτούς, συνδέοντάς την με τους άλλους τύπους της αυτοπαθούς αντωνυμίας που έχουμε συναντήσει (ἑαυτοῖς, 7.9), καθώς και με τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις που έχουμε συναντήσει (σφέτερος, 6.23) ή έχουμε αναφέρει (σφετερίζομαι). 43. Για ποιους μιλά εδώ ο Θεόδωρος; Για κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο; Και τι τους επιρρίπτει; [Για μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που εκμεταλλεύθηκε τον πόλεμο για να πλουτίσει.] 44. Ποιες αντιθέσεις μπορείτε να εντοπίσετε στις προηγούμενες προτάσεις; [ἐν τῆ εἰρήνῃ, ἐν τῷ πολέμῳ], [πενήτων, πλούσιοι] Δεν έχουμε απλή συσσώρευση δύο αντιθετικών ζευγών, αλλά αλληλεπίδραση των δύο ζευγών. Ο συνδυασμός τους λειτουργεί καταλυτικά, υπογραμμίζοντας ένα παράδοξο: «φτωχοί στην ειρήνη, πλούσιοι στον πόλεμο». 45. δύναμαι λέγειν προηγουμένως. Εδώ με ποιο απαρέμφατο συναντούμε το ρήμα; [τρέφειν ἐδύναντο] παρανόμως: ποιο επίρρημα συναντήσαμε σήμερα, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί συνώνυμό του; [ἀδίκως] Προαιρετικά: Μπορεί να επισημανθεί η παρήχηση του π. Ελκύει την προσοχή σε μια φράση που είναι ήδη αξιοπρόσεκτη λόγω του σημασιολογικού παράδοξου. 19 ΦΙΛΩΝ: Πῇ σὺ ἀποδιδράσκεις; Δίκην ἀξίαν δώσεις. Οὐ γὰρ σμικρὰ τὰ ἁμαρτήματα οὐδὲ συγγνώμης ἄξια. 46. Τι εκφράζει το πῇ; [Κατεύθυνση, κίνηση προς τόπο] 47. Γιατί χρησιμοποιεί το σύ, αφού εννοείται από την κατάληξη του ἀποδιδράσκεις; [Για έμφαση, όπως και στη λεζ. 16]

13 48. Σε τι χρόνο βρίσκεται το δίκην ἀξίαν δώσεις; [Μέλλοντα. Μπορεί να συνδεθεί με τις εκφράσεις της λεζ. 17.] Πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το δίκην ἀξίαν δώσεις; Ποια πτώση είδαμε να χρησιμοποιείται δίπλα από το επίθετο ἄξιος; [Δίκην ἀξίαν τῶν ἔργων δώσεις. Γενική (της αξίας).] 49. οὐ σμικρά: με μια λέξη; [μεγάλα, σχήμα λιτότητας] 50. Άρα, το ἁμάρτημα είναι αυτό που σήμερα λέμε αμαρτία; [Όχι. Το σφάλμα, το λάθος.] 20 ΑΡΙΣΤΩΝ: Διὰ βραχέων ὅμως πείσω τοὺς δικαστάς. ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Φυλάττου, ὦ τᾶν. Οἱ δικασταὶ σφόδρα ὀργίζονται τοῖς ψευδομένοις καὶ καταψηφίζονται. 51. Τα φωνήεντα είναι μακρά και... [Βραχέα] Εδώ ο Αρίστωνας θεωρεί ότι πρέπει να πει πολλά ή λίγα για να πείσει τους δικαστές; [Λίγα] Πώς θα συμπληρώνατε το διὰ βραχέων; [ Διὰ βραχέων λόγων] Ποιες λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια γνωρίζετε στα Ν.Ε.; Ξέρετε και τα αντίθετά τους; [βραχύσωμος, βραχυλογία βραχυπρόθεσμος μακροπρόθεσμος, βραχυχρόνιος μακροχρόνιος] Ξανασυναντήσαμε το ὅμως; Στα αρχαία ελληνικά χρησιμοποιείται κυρίως στον διάλογο, για να εκφράσει έντονη αντίθεση στα λόγια του προηγούμενου ομιλητή. 52. Φυλάττου: θυμάστε σε ποια έγκλιση βρίσκεται το ρήμα; [προστακτική] Νομίζετε ότι εδώ η προστακτική έχει την ίδια σημασία με την οποία τη χρησιμοποιούσε η Αίθρα; (Βλ. 6.8, 6.11) [Όχι, εδώ είναι πραγματική προσταγή, υπάρχει απειλητική διάθεση.] 53. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το σφόδρα με ένα συνώνυμό του επίρρημα; [πάνυ] Καταψηφίζονται: Στα Νέα Ελληνικά; [Ψηφίζω κατά, καταδικάζω. Το καταψηφίζω στα ΝΕ έχει ελαφρώς πιο στενή σημασία «ψηφίζω όχι», «ψηφίζω εναντίον μιας συγκεκριμένης πρότασης».]

14 Δραστηριότητα (προφορικά, στην τάξη) Μπορούμε με ειδικές ερωτήσεις να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές στην ανάλυση κοινωνικών φαινομένων με τρόπο αναλυτικό, και να καλλιεργήσουμε αξίες υγιούς κοινωνικής συνείδησης. Σκόπιμη είναι και η επικαιροποίηση του θέματος με καταληκτικές ερωτήσεις, όπως: «Υπάρχουν στις μέρες μας παρόμοιες καταστάσεις;» - «Πού οφείλονται;» κλπ. Παράλληλα, η δραστηριότητα βοηθά να δούμε τον αρχαίο κόσμο ως μια κοινωνία με σύνθετα κοινωνικά προβλήματα. Το κείμενο αυτό μας μεταφέρει σε μια εύκολη ή σε μια δύσκολη περίοδο στην ιστορία της Αθήνας; Ψάχνοντας μέσα στο κείμενο ποιες μορφές επιλήψιμης συμπεριφοράς εντοπίζουμε; - Κερδοσκοπία εμπόρου - Φυσική βία εκφοβισμός - Εκμετάλλευση του πόνου και του θρησκευτικού αισθήματος - Ψέμα/αντιποίηση δικαιωμάτων: εμφάνιση με ψεύτικη καταγωγή και επαγγελματική ιδιότητα - Απόπειρα απόδρασης Με βάση και πάλι το κείμενο, ποιοι φαίνεται ότι αποτελούν εμπόδιο στην παράνομη και αντικοινωνική συμπεριφορά; - Αυτοί που ξέρουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και επιμένουν - Οι απλοί άνθρωποι, ειδικά όταν είναι ενταγμένοι σε κοινωνικές ομάδες που αντιπροσωπεύουν τον μέσο πολίτη - Οι δικαστές (στην Αθήνα ήταν άνθρωποι του δήμου) Πώς καταφέρνει τελικά ο Θεόδωρος να αποκαλύψει τον παράνομο και να οδηγήσει στην παραπομπή του στη δικαιοσύνη; - Διεκδικεί τα δικαιώματά του, όταν υποψιάζεται ότι έπεσε θύμα εκμετάλλευσης - Καταγγέλλει (δεν εκφοβίζεται) - Ερευνά (πηγαίνει εκεί όπου έχει πιθανότητες να συγκεντρώσει χρήσιμες πληροφορίες) - Δεν δέχεται τις δικαιολογίες, αναγνωρίζει τα συμπτώματα της παρανομίας και τα εντάσσει σε γενικότερα φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς. (Η κατανόηση του γενικότερου προβλήματος, των κοινωνικών προβλημάτων, τον βοηθά να κατανοήσει τη συμπεριφορά του Αρίστωνα, και να μην παρασυρθεί από αυτόν). Υπάρχει κάτι για το οποίο παρ όλα αυτά θα μπορούσαμε να ψέξουμε τον Θεόδωρο; - Αγόρασε πολύ ακριβά ένα προϊόν, χωρίς μάλιστα να κάνει προηγουμένως «έρευνα αγοράς» (τουλάχιστον όμως την έκανε εκ των υστέρων). Προφανώς θαμπώθηκε από το σπάνιο, «εισαγόμενο» αγαθό!

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Ἱέρων», το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα, πραγματεύεται το θέμα της τυραννίδας. Στην απορία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 Α1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Γιατί κανείς δεν τιμωρεί αυτούς που αδικούν επειδή έχει το νου του σ αυτό και εξαιτίας αυτού, επειδή δηλαδή (κάποιος) διέπραξε ένα αδίκημα, εκτός αν κάποιος εκδικείται ασυλλόγιστα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Β οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 5-8 [ 5] καίτοι οὔτε ἡµᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με τη θεματογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει μια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του μαθήματος της θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών. Τα κείμενα είναι επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: ουσιαστικών από ρήματα Παραγωγή 3-7 Ασκήσεις ετυμολογίας 8-16 Σύνταξη: Οι επιρρηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο, Θεωρητικές Επιστήμες Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Γ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (πράγματι

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1 Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συγκροτηθεί για κάποιο αγαθό, (πράγματι όλοι κάνουν τα πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Nα μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα που σας δίνεται. Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές, κατάλαβα ότι κάποιοι δυσαρεστούνται με μένα και γι αυτά, επειδή δηλαδή, αν

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά 1 Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά Σύμφωνα με την επίσημη Νεοελληνική Γραμματική, σελίδα 38, 47, το τελικό -ν- άλλοτε φυλάγεται και άλλοτε χάνεται σε μερικές λέξεις. Οι λέξεις αυτές είναι: Το άρθρο : τον,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Nα κατανοήσουν οι µαθητές την προσπάθεια του ηµοσθένη να πείσει τους Αθηναίους για τις πραγµατικές προθέσεις των Λακεδαιµονίων. Nα αξιολογήσουν τις προτάσεις των Λακεδαιµόνιων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης Σ τ ό χ ο ι Το κείμενο παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω ορισμένων ιδιωματικών εκφράσεων του προφορικού λόγου, και ορισμένων συνθετότερων προτάσεων, μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνα Πολιτεία (519D-520A) Ἒπειτ, ἒφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὂν ἂμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική»

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» Παξιμαδάκη Ειρήνη Φιλόλογος, ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς Πιερίας eirinipax@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Δεν πρέπει όμως να το πούμε μόνο έτσι, ότι δηλαδή (η αρετή) είναι συνήθεια, αλλά και τι είδους συνήθεια (είναι). Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική γλώσσα. α γυμνασίου. σχέδια μαθήματος. προτάσεις διδασκαλίας. Αναστασία Καστανά ΜΑΕd. sxediomathimatos.gr online publishing

Νεοελληνική γλώσσα. α γυμνασίου. σχέδια μαθήματος. προτάσεις διδασκαλίας. Αναστασία Καστανά ΜΑΕd. sxediomathimatos.gr online publishing Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας Αναστασία Καστανά ΜΑΕd sxediomathimatos.gr online publishing Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ίας νου ω αραγ ου π ς ν θεση ης κειµέ ν. κ θούν έ υ ς ο ω ψ η λ τ τ ι η ίλ ία έχε ακο εµά Περι θοδολογ α της περ πτυξη θ οτήτων ί ά ν ε M θοδολογ ατική αν απάνω ε η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. ΤΟ e-μαθημα Η Learn-era.gr σας καλωσορίζει στη σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση και σας υπόσχεται μία μοναδική εμπειρία παροχής γνώσης. Για να έχετε πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

«Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει»

«Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει» 14-16 «Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει» Επισηµάνσεις Στην αρχή του λόγου του ο Ισοκράτης ως ρήτορας επισηµαίνει τη σπουδαιότητα που έχουν για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

- Επιρρήματα: ὄπισθεν, ἐγγύς, αὐτίκα, πάλιν, πῇ, Ἀθήναζε. - Πτώσεις αρσενικών ουσιαστικών της α κλίσης σε ης.

- Επιρρήματα: ὄπισθεν, ἐγγύς, αὐτίκα, πάλιν, πῇ, Ἀθήναζε. - Πτώσεις αρσενικών ουσιαστικών της α κλίσης σε ης. Ενότητα 2 Ἀθηναῖος ἄμουσος καὶ Κορίνθιος Σ τ ό χ ο ι Οι στόχοι εκμάθησης συνεχίζουν και συμπληρώνουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την ενότητα 1, δηλαδή περιλαμβάνουν κυρίως μέρη του λόγου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Επειδή βλέπουμε (ή παρατηρούμε) ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας (ή ένα είδος συνύπαρξης) και ότι κάθε κοινότητα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d)

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά:

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: Παραδείγματα Αφού έπλυνε τα χέρια του, έφαγε. Ενώ έτρωγε, μου μιλούσε. Κάτσε, μέχρι να φύγεις. Ποια χρονική βαθμίδα εκφράζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια (Β6, 4-8 και 14-16) Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 514A 515Α

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 514A 515Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 διδακτική περίοδος 1 παράγραφος 3 διδακτικές μονάδες:

1 διδακτική περίοδος 1 παράγραφος 3 διδακτικές μονάδες: Α Λυκείου Αρχαία ελληνικά Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2, 4, 20 1 διδακτική περίοδος 1 παράγραφος 3 διδακτικές μονάδες: - δεκάλεπτες - ημιαυτόνομες ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο Αρχαία Ελληνικά:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψευτικα μαλλια που τοποθετoυνται για να καλυψουν εκουσια ή ακουσια φαλακρα. Η αρχαία φενάκη

Ψευτικα μαλλια που τοποθετoυνται για να καλυψουν εκουσια ή ακουσια φαλακρα. Η αρχαία φενάκη περούκα Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012 5:20 μμ Σημασία: Ψευτικα μαλλια που τοποθετoυνται για να καλυψουν εκουσια ή ακουσια φαλακρα. Η αρχαία φενάκη Εγκυκλοπαιδικα: Στην αρχαιοτητα κουρευαν εν χρω τα μαλλια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΑΞΗ A ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χρόνος: 1 ώρα και 15 λεπτά Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-16 2. Όλες σου τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΜΑΡΣΤΡΙΑ συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα δραχμὰς ἑκατέρῳ οὐχ ὡς πολλὰ κεκτημένος ἀλλ ἵνα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Δραστηριότητες: Βασιλική Νίκα Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Διατσέντα Παρίση Τιμή: 12 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος

Τρύπωνας ο φαφαγάλος 10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 12/19/12 10:44 AM Page 20 Τρύπωνας ο φαφαγάλος Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει

Διαβάστε περισσότερα