Χρησμολόγος ψευδοπλαταιεύς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρησμολόγος ψευδοπλαταιεύς"

Transcript

1 Ενότητα 7 Χρησμολόγος ψευδοπλαταιεύς Στοιχεία της πλοκής και ορισμένες εκφράσεις του κειμένου προέρχονται από τον 23 ο λόγο του Λυσία (Κατὰ Παγκλέωνος ὅτι οὐκ ἦν Πλαταιεύς). Το κείμενο εισάγει τους μαθητές σε θεσμούς, δικανικές πρακτικές και τη δικανική ορολογία της κλασικής Αθήνας. Πέραν της γλωσσικής επεξεργασίας, μέσα από την προσέγγισή του δίδεται έμφαση στην ιστορική και κοινωνική δυναμική που αντανακλά. Γενικά για το δίκαιο και τους δικαστικούς θεσμούς της Αθήνας βλ. D. M. MacDowell, Το δίκαιο στην Αθήνα των κλασικών χρόνων, Αθήνα 1988 (αγγλ. έκδοση 1988). Για το ίδιο θέμα το υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού: Σ τ ό χ ο ι Εκμάθηση - Λεξιλόγιο: Βασική δικανική ορολογία - Μορφολογία: Τύποι της αυτοπαθούς αντωνυμίας - Αόριστος, α πρόσωπο ενεργητικής φωνής (β πρόσωπο ενικού και πληθυντικού) - γ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέσης φωνής: ενεστώτας, παρατατικός, αόριστος β - Αντιθετικοί σύνδεσμοι: ἀλλά, ὅμως - Διά + γενική (επανάληψη) Αναγνώριση - Χρήσεις γενικής ως ετερόπτωτου προσδιορισμού (αντικειμενική, αξίας, διαιρετική) - Χρήσεις του απαρεμφάτου (τελικού ειδικού, με απρόσωπο ρήμα) - Επιρρηματικές χρήσεις της δοτικής (χρόνου, χαριστική, οργανική) Εξοικείωση - Υποτακτική - Τύποι της μετοχής - Προτάσεις με περισσότερους επιρρηματικούς προσδιορισμούς Καλλιέργεια αξιών υγιούς κοινωνικής συνείδησης

2 Διδακτικό σενάριο Η αφόρμηση μπορεί να γίνει από τον τίτλο της ενότητας. Μπορεί να ζητηθεί ο προσδιορισμός της σημασίας της λέξης χρησμολόγος με τη βοήθεια της ετυμολογίας, χρησμός+λόγος (πιθανόν οι μαθητές να γνωρίζουν τι είναι χρησμός. Αν όχι, αναφερόμαστε στα μαντεία και τους χρησμούς, ώστε το νόημα να γίνει σαφές). Η δεύτερη λέξη ψευδοπλαταιεύς εύκολα γίνεται κατανοητή, αφού οι μαθητές μας ακούν καθημερινά λέξεις όπως ψευδοκράτος, ψευδοκυβέρνηση, ψευδοπρόβλημα κλπ. Κεντρίζουμε το ενδιαφέρον τους λέγοντας πως σε αυτή την ενότητα καλούνται να εξιχνιάσουν (μαζί με τα πρόσωπα του διαλόγου) μια απάτη. Πρώτη υποενότητα (σκίτσα 1-5): Το περσικό ποτήρι αιτία διαπληκτισμού Η ανάγνωση θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι οι δύο πρώτες λέξεις (αντωνυμίες) χρησιμοποιούνται ως κλητικές προσφωνήσεις. Κατάλληλη κίνηση θα πρέπει να διευκρινίζει τη σημασία του ἀπόδος. 1 ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Οὗτος, σύ, τὸ ἔκπωμα τὸ Περσικόν, 2 ὅ μοι δέκα δραχμῶν ἐπώλησας, ἔμπορός τις μιᾶς δραχμῆς ἄξιον ἔφη εἶναι. 3 Ἀπόδος οὖν τὰς ἐννέα, ἃς ἀδίκως εἰσέπραξας. 1. Ξέρει ο Θεόδωρος το όνομα του ανθρώπου στον οποίο μιλά; [Όχι] Από πού το καταλαβαίνουμε; Πώς τον προσφωνεί; [Το οὗτος και το σύ αφορούν το ίδιο πρόσωπο, όπως θα φανεί στη συνέχεια - οὗτος = κλητική (οι δεικτικές αντωνυμίες οὗτος και αὕτη είναι οι μόνες αντωνυμίες που έχουν κλητική ενικού).] Να μιλήσουμε πάλι αρχαία: Πῶς καλεῖται ὁ ἄνθρωπος οὗτος; [Ἀρίστων] 2. Τί ἐπώλησεν Ἀρίστων; Τι νομίζετε ότι είναι το ἔκπωμα; [Το ποτήρι] Πόθεν ἐστί τὸ ἔκπωμα; [Περσικόν ἐστι. - ἐκ Περσίας ἐστί Επιδιώκουμε να λάβουμε και τις δύο απαντήσεις.] [Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι μία από τις περιπτώσεις που δίνουν στον/στην εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αξιολογήσει τον βαθμό κατάκτησης γνώσεων από τους μαθητές του/της. Μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να απαντήσουν γραπτά (και ίσως ανώνυμα) στην ερώτηση και να συγκεντρώσει τις απαντήσεις, οπότε, χωρίς να επηρεαστεί η πορεία ή ο ρυθμός του μαθήματος, γνωρίζει αν έχουν μάθει τη

3 σύνταξη του ἐκ με γενική, τη διαφορά ἐκ - ἐξ και αν χρησιμοποιούν σωστά τα πνεύματα. Η δραστηριότητα μπορεί να επαναληφθεί σε ανάλογες περιπτώσεις, όποτε ο/η εκπαιδευτικός το κρίνει σκόπιμο.] 3. Τίνι ἐπώλησεν Ἀρίστων τὸ ἔκπωμα; Σοί; Γεωργίῳ; Νικολάῳ; Ἑλένῃ; (χρησιμοποιούμε ονόματα των παιδιών της τάξης) [ Θεοδώρῳ] Θυμάστε ανάλογη περίπτωση χρήσης της δοτικής από την προηγούμενη ενότητα; [Το έμμεσο αντικείμενο στο 6.11 ἄκουε δ ὅσα ὁ πατὴρ ἀμφοτέροις ἡμῖν ἐπιτάσσει.] Πόσου ἐπώλησε Ἀρίστων τὸ ἔκπωμα Θεοδώρῳ; Πόσου ἄξιόν ἐστι τὸ ἔκπωμα; Τίς ἔφη ταῦτα; Σὺ εἶ ὁ ἔμπορος. Οὗτός ἐστι Θεόδωρος. Τί ἔφης τῷ Θεοδώρῳ; «Θεόδωρε, [ τὸ ἔκπωμα μιᾶς δραχμῆς ἄξιόν ἐστι»]. Προς τρίτο μαθητή: Τί ἔφη ὁ ἔμπορος; [ εἶναι» ] 4. Με ποιο ρήμα θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε το ἔφη; Είναι τύπος του ρήματος φημί. Θυμάστε τι σημαίνει; [Λέω, ισχυρίζομαι. Θα μπορούσε να αντικατασταθεί με το εἶπε.] Προαιρετικά: Έχετε ξανακούσει τη δραχμή; Τι νομίζετε ότι εκφράζει η γενική μιᾶς δραχμῆς; [Ήταν νόμισμα της Ελλάδας πριν την εισαγωγή του ευρώ, αλλά και της αρχαίας Αθήνας. Η γενική εκφράζει την αξία του ποτηριού. Γενική της αξίας από το επίθετο ἄξιον.] Πώς θα μπορούσαμε να πούμε «παστό ψάρι αξίας οκτώ δραχμών»; [τάριχος ὀκτὼ δραχμῶν] Προαιρετικά: ἔμπορός τις: γιατί έχουμε διπλό τονισμό; Ποιο φαινόμενο παρατηρούμε; [έγκλιση του τόνου, ως φαινόμενο απαντά και στα Ν.Ε.] Το τις είναι μια από τις λέξεις που μεταβιβάζει τον τόνο της στην προηγούμενη. Κυκλώστε την και κάντε το ίδιο για άλλες παρόμοιες που θα συναντήσουμε στο κείμενο. Τι μέρος του λόγου είναι το ἀδίκως και τι εκφράζει; [Επίρρημα. Εκφράζει τρόπο.]

4 5. Τι ζητάει τώρα, για να ικανοποιηθεί, ο Θεόδωρος; Ποια έγκλιση χρησιμοποιεί; Το ἀπόδος από ποιες λέξεις είναι σύνθετο; Θυμηθείτε και μια φράση από το Πάτερ ἡμῶν [ - Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον] 4 ΑΡΙΣΤΩΝ: Πῶς φής; Πανοῦργος εἶ καὶ ὑβριστής.ἐμὲ κέρδους πονηροῦ κατηγορεῖς; Εὖ ἴσθι, ὅτι ἐμὲ οὐδεὶς κακῶς λέγει χαίρων. 6. Αποδέχεται ο Αρίστων την κατηγορία; Τι θα μπορούσε να πει αντί «πῶς φής;» [πῶς λέγεις;] Πώς θα διατυπώναμε εμείς την ερώτηση ακούγοντας κάτι απαράδεκτο; [Τι λες;] 7. Πώς αντιδρά ο Αρίστων στην κατηγορία; Πού την αποδίδει; [Αντεπιτίθεται. Την αποδίδει στο ήθος του Θεόδωρου, πανοῦργος καὶ ὑβριστής] Τι μπορεί να σημαίνουν οι λέξεις πανοῦργος και ὑβριστής; [Πανοῦργος: πᾶν + ἔργον = αυτός που μπορεί να κάνει οτιδήποτε, άρα και κάτι κακό, ο κακός, ο άτιμος. Ὑβριστής: αναμένουμε ότι οι μαθητές θα το ερμηνεύσουν αυτός που βρίζει. Εξηγούμε ότι είναι κάτι ευρύτερο και πιο σοβαρό, αυτός που δεν δείχνει σεβασμό στους άλλους, δεν αναγνωρίζει όρια στη συμπεριφορά του, άρα θρασύς, αυθάδης κ.ο.κ.] 8. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε «κατηγορώ τον Πάρη για την αρπαγή»; [Πάριν ἁρπαγῆς κατηγορῶ] Όταν ο Θησέας διαφώνησε και θύμωσε με τη μητέρα του και της έλεγε «Να ξέρεις ότι μου χάλασες άδικα το παιγνίδι με τους φίλους μου» (6.9), ποια προστακτική ρήματος είχε χρησιμοποιήσει (με την ίδια σημασία που έχει το ἴσθι); [Γίγνωσκε (δ ὅμως ὅτι παιδιὰν μάτην ἔφθειρας!). - Εὖ ἴσθι = μάθε καλά, βάλε καλά στο μυαλό σου.] 9. Το ὅτι που ακολουθεί είναι αιτιολογικό ή ειδικό; [ειδικό] 10. Πώς μπορούμε με μια λέξη στα ΝΕ να αποδώσουμε το κακῶς λέγει; [κακολογώ] Τι μέρος του λόγου είναι το κακῶς;

5 [Επίρρημα. Το διακρίνουμε από το επίθετο.] Θυμάστε άλλες εκφράσεις με το λέγω; [Εκφράσεις που συναντήσαμε: Ο Οδυσσέας είπε: ἀληθῆ λέγεις (3.8), ο δούλος: οὐδὲν λέγεις (4.8).] Ο Αρίστωνας περιορίζεται στο να κατηγορήσει τον Θεόδωρο; Μήπως τα επόμενα λόγια του υπονοούν και κάτι άλλο; [Απειλή. Παραφράζουμε: Δεν μπορεί να τον κατηγορεί κανείς και να συνεχίζει να χαίρεται, δηλ. να μην τιμωρείται. Άρα τον απειλεί και μάλιστα πραγματοποιεί την απειλή του ευθύς αμέσως. - χαίρων (χωρίς συνέπειες, χωρίς τιμωρία, ελεύθερα, με την άνεσή σου).] 5 Παίετε αὐτὸν ῥάβδῳ τὸν νῶτον, ἵνα τοῦ λοιποῦ μάθῃ ὅτι οὐκ ἔξεστι διαβάλλειν Ἀρίστωνα ἀποινί. 11. Σε ποιους απευθύνεται τώρα ο Αρίστωνας; [Σε αυτούς που εικονίζονται να κρατούν ράβδους, προφανώς πρόκειται για δούλους του.] Ποια εντολή τους δίνει; [Να κτυπήσουν τον Θεόδωρο.] Ποιο ρήμα σημαίνει κτυπώ; Σε ποια έγκλιση χρησιμοποιήθηκε; [Παίω, προστακτική] Με τι θα τον κτυπήσουν; [ῥάβδῳ] Άρα, τι δηλώνει η δοτική ῥάβδῳ; [Το όργανο] Πού τον χτυπούν; Προαιρετικά: Έχετε ακούσει τη φράση στρέφω τα νώτα μου; Όταν κάποιος στρέφει τα νώτα του τι κάνει; Βλέποντας τους ανθρώπους του Αρίστωνος στην εικόνα 6, πού τον χτυπούν; Άρα, ποια είναι ακριβώς η οδηγία προς τους ραβδούχους; [Να κτυπήσουν τον Θεόδωρο στην πλάτη.] 12. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της πράξης; [ἵνα μάθῃ] 13. ἔξεστι σημαίνει είναι δυνατόν, μπορεί κάποιος : ποια λέξη ακολουθεί κανονικά στα ΝΕ; Στα Αρχαία (με βάση το κείμενο); [ΝΕ: να, ΑΕ: απαρέμφατο] διαβάλλειν πώς είναι το ρήμα; [διαβάλλω ] Τι σημαίνει; - Ποια παράγωγη νεοελληνική λέξη χρησιμοποιούμε;

6 [διάβολος (σατανάς)] Τι κάνει δηλαδή αυτός που διαβάλλει; [Παραποιεί, συκοφαντεί, κακολογεί, κατηγορεί] 14. Μπορείτε, αναλύοντας τη λέξη ἀποινί στα συνθετικά της μέρη, να καταλάβετε τι σημαίνει; [ἀ (στερ.) + ποινή = χωρίς τιμωρία, χωρίς συνέπειες] Τι μέρος του λόγου νομίζετε ότι είναι: επίθετο, επίρρημα, ουσιαστικό; [Επίρρημα. Άλλη κατηγορία, διαφορετική από τα επιρρήματα σε ως.] Με ποια λέξη που χρησιμοποίησε προηγουμένως ο Αρίστων είναι ισοδύναμη, λέει το ίδιο πράγμα; [χαίρων] Δεύτερη υποενότητα (σκίτσα 6-11): Τα αμφίβολα πολιτικά δικαιώματα 6 ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Προσκαλοῦμαί σε πρὸς τὸν πολέμαρχον, ὦ παγκάκιστε. 7 ΑΡΙΣΤΩΝ: Οὐ μέτοικός εἰμι, ἀλλὰ Πλαταιεύς. ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Καὶ πόθεν δημοτεύῃ; ΑΡΙΣΤΩΝ: Δεκελειόθεν. Δίνουμε τις απαραίτητες αρχαιογνωστικές πληροφορίες για τον πολέμαρχο (είχε δικαστικές αρμοδιότητες σε περιπτώσεις μη Αθηναίων πολιτών) και τους Πλαταιείς. 15. Πόσο θυμωμένος με τον Αρίστωνα σας φαίνεται ο Θεόδωρος; Από πού το καταλαβαίνουμε; [Πολύ. Τον αποκαλεί παγκάκιστο, όχι απλά κακό.] Πόσο πιο βαρύ είναι το παγκάκιστε από το κακέ; [υπερθετικός βαθμός και επίταση με το παν, πρβ. ΝΕ πανάθλιε] 16. Το προσκαλοῦμαι μπορεί εδώ να σημαίνει προσκαλώ με θετική διάθεση, όπως όταν καλούμε κάποιον στο σπίτι μας; [Εδώ είναι δικανικός όρος, σημαίνει ενάγω κάποιον στον δικαστή (εδώ τον πολέμαρχο) για να δικαστεί, καταγγέλλω.] Το γεγονός ότι τον οδηγεί στον πολέμαρχο τι υποδηλώνει; [Τον αντιμετωπίζει ως μέτοικο, δηλαδή αμφισβητεί ότι είναι Αθηναίος πολίτης.] Ποιος είναι ο μέτοικος; Θυμηθείτε από την Ενότητα 1 (Τίτλος: Ἡρακλέους ἀπὸ Δελφῶν μετοικία, 1.8 η Αγαρίστη ρωτά: Τίς ἡ αἰτία τῆς μετοικίσεως;). [Αυτός που αλλάζει τόπο διαμονής, ο πολίτης άλλης πόλης που εγκαθίσταται στην Αθήνα.] 17. Ποια είναι η απάντηση στο πόθεν; [Δεκελειόθεν] Άρα, τι εκφράζει το θεν;

7 [Προέλευση, κίνηση από τόπο] Προαιρετικά: Ερώτηση σε μαθητές Πόθεν δημοτεύῃ; [Παίρνουμε διάφορες απαντήσεις στα ΝΕ. Σκοπός είναι να εμπεδωθεί η μορφολογία και να γίνει σαφής η σημασία του δημοτεύομαι - Προσοχή στον τύπο δημοτεύῃ: είναι δεύτερο πρόσωπο του ρήματος δημοτεύομαι! «Από ποιο δήμο είσαι» (ενδεχομένως αναφέρουμε ότι η Αθήνα αποτελούνταν από πολλούς δήμους).] ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Οὔ μοι δοκεῖς. ΑΡΙΣΤΩΝ: Οὐκ οἶσθα ὅτι μετὰ τὴν Πλαταιῶν ἅλωσιν πολίτας ἡμᾶς ἐποιήσατε; 18. Πείθεται ο Θεόδωρος; [όχι ] Είναι απόλυτα σίγουρος ότι ο Αρίστων δεν είναι Πλαταιεύς; [όχι, το δοκεῖς εκφράζει εντύπωση, όχι βεβαιότητα] 19. Το αρνητικό οὐ είναι μία από τις άτονες λέξεις. Γιατί εδώ τονίζεται; [έγκλιση τόνου] 20. Τι μπορεί να σημαίνει το οἶσθα ; Ποιο ρήμα που μάθαμε σήμερα θυμίζει; [, ἴσθι - τύποι οριστικής και προστακτικής του ρ. οἶδα (γνωρίζω).] 21. Τι είναι η ἅλωσις; Ποιαν άλλη ἅλωσιν εκτός από των Πλαταιών ξέρετε; [Άλωση της Πόλης] μετὰ τὴν ἅλωσιν: ποια επιρρηματική σημασία δηλώνει; [χρόνο] Θυμηθείτε ότι ο Ηρακλής «μετὰ τῶν τέκνων ἐπὶ θήραν πορεύεται». Εκεί ο εμπρόθετος τι δήλωνε; [συνοδεία] ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Πολλοὶ ὅμως εἰσὶν οἱ κατασκευάζοντες ἑαυτοῖς πολιτείαν οὐ προσήκουσαν, οὐκ ὄντες Πλαταιεῖς. Καὶ σύ, οἶμαι, εἷς τούτων εἶ. 22. Ποια φράση έχει το περιεχόμενο «αυτοί που δηλώνουν πολίτες μιας πόλης, ενώ δεν είναι»; [οἱ κατασκευάζοντες ἑαυτοῖς πολιτείαν οὐ προσήκουσαν] Προαιρετικά: Όταν κάποιος γίνεται πολίτης, τι λέμε ότι αποκτά; [πολιτικά δικαιώματα] Ποιος όρος χρησιμοποιείται για τα «πολιτικά δικαιώματα»; [πολιτεία] Και για τα «νόμιμα πολιτικά δικαιώματα»;

8 [πολιτεία προσήκουσα] [προσήκω σημαίνει «ταιριάζω», «ανήκω».] Τι κάνουν αυτοί που δεν δικαιούνται «πολιτείαν»; [προσπαθούν να παρουσιαστούν ως πολίτες, δηλ. κατασκευάζουν στοιχεία που δήθεν αποδεικνύουν κάτι] Τι σημαίνει λοιπόν εδώ το κατασκευάζω; [Εκτός από την ίδια σημασία με τα ΝΕ, εξηγούμε ότι υπάρχει και η σημασία επινοώ ή δημιουργώ κάτι που δεν υπάρχει, κάτι ψεύτικο.] Τι σημαίνει «κατασκευάζοντες»; [Αυτοί που κατασκευάζουν. Με αντίστοιχο τρόπο έχουν σχηματισθεί και άλλες μετοχές, αρκετές μάλιστα κατέληξαν να χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα ως ουσιαστικά ή επίθετα: άρχοντες, αυτοί που «άρχουν», οι παράγοντες «αυτοί που παράγουν κάτι», οι πάσχοντες «αυτοί που πασχουν», οι ενδιαφέροντες «αυτοί που ενδιαφέρουν». Επίσης οι παρόντες, οι απόντες κλπ. από ρήματα σύνθετα με το εἰμί. Είδαμε από το εἰμί να σχηματίζονται τα ὄντα (μάθημα 2).] Εδώ λοιπόν ποιοι είναι οι «οὐκ ὄντες Πλαταιεῖς»; [αυτοί που δεν είναι Πλαταιείς, αυτοί που επιχειρούν να παρουσιαστούν ως πολίτες, «χωρίς να είναι Πλαταιείς»] Για χάρη τίνος «κατασκευάζουσι πολιτείαν οὐ προσήκουσαν»; Προς όφελος ποιου; [Για τον εαυτό τους, για δικό τους όφελος: ἑαυτοῖς.] Προαιρετικά: Ποιο ρήμα χρησιμοποιούμε εμείς για τη διεκδίκηση ενός πράγματος που δεν μας ανήκει; [σφετερίζομαι] Από πού βγαίνει (βλ. περασμένο μάθημα); [σφέτερος σφετερίζομαι = κάνω κάτι δικό μου επομένως διεκδικούν για τον εαυτό τους, προσπαθούν να εμφανίσουν ένα δικαίωμα που δεν τους ανήκει, δεν τους αντιστοιχεί, «κατασκευάζουσιν ἑαυτοῖς» προσπαθούν να σφετεριστούν τα πολιτικά δικαιώματα, ενώ δεν τους ανήκουν.] Ο Θεόδωρος τώρα εμφανίζεται απόλυτα βέβαιος ότι ο Αρίστων σφετερίζεται πολιτικά δικαιώματα που δεν του αρμόζουν; [Όχι, χρησιμοποιεί το ρήμα οἶμαι, το οποίο δείχνει έλλειψη βεβαιότητας.] Για ολόκληρη τη φράση Καὶ σύ, οἶμαι, εἷς τούτων εἶ μπορούμε να ζητήσουμε απόδοση: «Και συ, νομίζω, είσαι ένας από αυτούς». Ἐλθὲ οὖν πρῶτον εἰς τὸν χλωρὸν τυρόν. Τῇ γὰρ ἔνῃ καὶ νέᾳ ἐκεῖσε συλλέγονται οἱ Πλαταιεῖς. Οὗτοι δὴ ἐξελέγξουσί σε. 23. Τι μέρος του λόγου νομίζετε ότι είναι το πρῶτον: επίθετο, επίρρημα, ουσιαστικό; Θυμηθείτε τα λόγια της Αίθρας: Πρόσεχε τὸν νοῦν, καὶ πρῶτον ἄκουε γένος σόν (6.11). [Επίρρημα] Ο χλωρὸς τυρὸς είναι κάτι ανάλογο του αἴγειος τυρός που συναντήσαμε στην Ενότητα 4 (4.6);

9 [Όχι. Χλωρός είναι ο φρέσκος (πρβλ. χλωρά και ξερά)]. Όταν του ζητά να πάνε εἰς τὸν χλωρὸν τυρὸν τι εννοεί; [στο μέρος που πωλείται φρέσκο τυρί. Κι εμείς σήμερα όταν είμαστε με άλλους σε ένα κατάστημα και θέλουμε να συνεννοηθούμε πού θα βρεθούμε, λέμε «θα είμαι στα αναψυκτικά», ή «θα βρεθούμε στα παιδικά».] Γιατί του ζητά να πάει εκεί; [Γιατί εκεί μαζεύονται οι Πλαταιείς.] Πότε; Ποια φράση δηλώνει χρόνο και ποια δηλώνει τόπο; [Τῇ γὰρ ἔνῃ καὶ νέᾳ=την τελευταία μέρα του μήνα (εξηγούμε ότι οι Αθηναίοι χαρακτήριζαν έτσι την τελευταία μέρα του μήνα, γιατί ήταν το όριο μεταξύ παλιού και νέου μήνα). ἐκεῖσε: σε εκείνο το μέρος, δείχνει κατεύθυνση. Πώς θα πούμε «προς την Αθήνα»; Και πώς θα πούμε «από εκεί»; «από την Αθήνα»;] 24. Για ποιο λόγο ζητά να πάνε στους Πλαταιείς; Η απάντηση μπορεί να κινείται στην κατεύθυνση του «ελέγχου». Θα εξηγήσουμε ότι το ἐξ- δηλώνει εντέλεια, ολοκλήρωση της πράξης που δηλώνει το ρήμα. Θα σε ελέγξουν και θα αποδείξουν ποιος είσαι. Το δὴ προσδίδει πρόσθετη έμφαση στη λέξη που προηγείται. Θυμηθείτε ότι ο Θεόδωρος δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος για την απάτη, και ψάχνει στοιχεία. Η φράση «οὗτοι δὴ» σημαίνει κάτι σαν «ε, λοιπόν, αυτοί θα». Τρίτη υποενότητα (σκίτσα 12-15): Στην αγορά του τυριού 12 ΠΛΑΤΑΙΕΥΣ: Ἡμεῖς οἱ ἐνθάδε παρόντες Πλαταιεῖς, τοῦτον οὐ γιγνώσκομεν, ὦ Θεόδωρε. 25. Σε ποιο βαθμό είναι βέβαιοι οι Πλαταιείς για το αν ο Αρίστων είναι συμπολίτης τους; [Απόλυτα βέβαιοι, χρησιμοποιούν το ρήμα γιγνώσκω που δηλώνει βέβαιη γνώση.] 26. Τι μέρος του λόγου είναι το ἐνθάδε και τι εκφράζει; [Επίρρημα, τόπο] Ποιο είναι το αντίθετό του; [Ἐκεῖσε, λεζ. 11] 13 ΓΥΝΗ: Ἐγὼ γιγνώσκω αὐτόν. Χρησμολόγος Θετταλός ἐστι, καὶ χρησμοὺς οὐκ ἀρχαίους, ἀλλὰ πεποιημένους ᾄδει. 27. Ποια είναι τελικά η εθνικότητα και η ιδιότητα του Αρίστωνος; [Θετταλός, χρησμολόγος, ᾄδει (έμμετρη απαγγελία) χρησμούς] 28. Πότε έχει μεγαλύτερη αξία ένας χρησμός, μια προφητεία, σύμφωνα με τον διάλογο; Όταν είναι παλιός ή καινούργιος; Τι μπορεί να είναι οι πεποιημένοι χρησμοί; Μπορείτε να διακρίνετε ποιο ρήμα υπάρχει στο πεποιημένους; [Το ρήμα ποιῶ. Άρα πεποιημένος είναι ο φτιαχτός, ο πλαστός, ο ψεύτικος, άρα πρόκειται για απατεώνα, ᾄδει πεποιημένους χρησμούς] 14 ΠΛΑΤΑΙΕΥΣ: Διὰ τῶν τοιούτων αἰσχύνη μεγίστη γίγνεται ἡμῖν τοῖς γνησίοις Πλαταιεῦσι.

10 29. Προαιρετικά: Πώς θα συμπληρώνατε τη φράση Διὰ τῶν τοιούτων; Ποιους υπονοεί; [Διὰ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων/χρησμολόγων. Η αντωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται «αντί του ονόματος» ] Τι δηλώνει η φράση Διὰ τῶν τοιούτων; [Το μέσο. Διά μέσου (μεταφορικά). «Μέσα από κάτι ανθρώπους σαν κι αυτόν ντροπιαζόμαστε εμείς». 30. Σε τι βαθμό προκαλεί ντροπή στους Πλαταιείς; [Στον μεγαλύτερο, υπερθετικό: μεγίστη] Ποιος είναι ο θετικός βαθμός του επιθέτου; [μεγάλη] γίγνεται: εδώ ως υπαρκτικό ρήμα. Η ακριβής σημασία: «δημιουργείται», «γίνεται» με τη σημασία «αποκτά ύπαρξη» (όχι συνδετικό, με τη σημασία «αποκτά την τάδε ιδιότητα»). 31. Τι εκφράζει η δοτική ἡμῖν; [Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται όλη η φράση. Δοτική προσωπική] 15 ΑΡΙΣΤΩΝ: Οἴμοι, ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διαβάλλομαι. Πολλὰ δύναμαι λέγειν περὶ τούτου τοῦ πράγματος, ὅτι Πλαταιεύς εἰμι. 32. Ποιος άλλος φώναξε οἴμοι; [Η Πηνελόπη: Οἴμοι, μόνη καταλείπομαι (3.19)] Θυμάστε τι μέρος του λόγου είναι; [Επιφώνημα] 33. Ποιος ξαναμίλησε για διαβολή; [Πάλι ο Αρίστωνας, λεζ. 5] Από ποιον θεωρεί ότι διαβάλλεται; [Ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν] 34. Με ποια λέξη συνδέεται αναπόσπαστα το δύναμαι; [δύναμαι λέγειν] Πολλά λέγειν (λέω πολλά, μιλώ διεξοδικά, διατυπώνω πολλά επιχειρήματα): σας θυμίζει κάποια αντίστοιχη σύνταξη; [ἀληθῆ λέγεις, σύστοιχο αντικείμενο] Περὶ τίνος πολλὰ δύναται λέγειν; [περὶ τούτου τοῦ πράγματος] Πιο συγκεκριμένα; [ὅτι Πλαταιεύς εἰμι (επεξηγεί τον προηγούμενο όρο)]

11 Τέταρτη υποενότητα (σκίτσα 16-20): Το παρελθόν του χρησμολόγου 16 ΓΥΝΗ: Οὐ σύ ἔλεγες περὶ Γλαύκου, ὃς ἐν τῇ μάχῃ ἀπέθανεν, ὡς ἥξει, ἵνα ἀργύριον παρὰ τῆς γυναικὸς λαμβάνῃς; 35. Ποιος είναι ο Γλαύκος; [Κάποιος που σκοτώθηκε στον πόλεμο.] Τι έλεγε ο Αρίστων για τον Γλαύκο; [ὡς ἥξει] Τι μπορεί να σημαίνει το ρήμα αυτό; [ότι θα επιστρέψει, θα έλθει] Προαιρετικά: Γιατί χρησιμοποιείται το σύ, αφού αυτό εμπεριέχεται στο ἔλεγες; Δεν εννοείται; [Εννοείται. Εδώ όμως χρησιμοποιείται εμφατικά.] 36. Γιατί ὡς και όχι ὅτι; [Πρόκειται για κάτι που γνώριζε ότι δεν είναι αληθές (ἐν τῇ μάχῃ ἀπέθανεν).] 37. Τι εκφράζει το ἐν τῇ μάχῃ; [Δηλώνει τον τόπο, αλλά ταυτόχρονα και τον χρόνο που πέθανε.] 38. Με ποιο στόχο το έκανε; [ἵνα ἀργύριον.] 17 ΑΡΙΣΤΩΝ: Πρὸς ταῦτα οὐ χαλεπὸν ἀντειπεῖν. Ἡ γὰρ ἀλήθεια συμμαχεῖ μοι. ΦΙΛΩΝ: Οὗτος, ὦ ἄνδρες, πολλάκις τοὺς πολίτας ἐξηπάτησε καὶ δίκας φεύγει πολλάς. 39. Ποιες λέξεις στην απάντηση του Αρίστωνα δηλώνουν αντίθεση; [ἀντειπεῖν: Να αντικρούσω, από το ρήμα ἀντιλέγω, και πρός (εκτός από την πιο συνηθισμένη σημασία «προς», σημαίνει επίσης «εναντίον», «κατά»). οὐ χαλεπόν > δηλ. ῥᾴδιον = εύκολο (σχήμα λιτότητας). οὐ χαλεπόν (ἐστι) ἀντειπεῖν. 40. Πώς λειτουργεί εδώ ο σύνδεσμος γάρ; [αιτιολογικός] 41. Είναι η πρώτη φορά που εξαπατά κάποιον ο Αρίστωνας; [Όχι, πολλάκις] 42. Εφόσον ο Αρίστωνας έχει εξαπατήσει πολλές φορές, τι εκκρεμούν εις βάρος του σύμφωνα με τον Φίλωνα; [Πολλές κατηγορίες] Ποιες είναι οι λέξεις του κειμένου με τις οποίες δηλώνεται η απάντηση; [δίκας φεύγει πολλάς] Άρα, τι σημαίνει δίκην φεύγω;

12 [Κατηγορούμαι] Έχουμε συναντήσει εκφράσεις με το δίδωμι δίκην: Δώσω δίκην ἐκείνοις ἀξίαν τῶν ἔργων (4.19), Προκρούστης ἐπὶ τῆς σφετέρας κλίνης δώσει δίκην τῶν συχνῶν φόνων (6.23). Θυμάστε τι σημαίνει; [Τιμωρούμαι] 18 ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Πολλοὶ ἐν τῇ εἰρήνῃ οὐδὲ σφᾶς αὐτοὺς τρέφειν ἐδύναντο, ἀλλ ἐν τῷ πολέμῳ παρανόμως ἐκ πενήτων πλούσιοι ἐγένοντο. Θα εξηγήσουμε την αντωνυμία σφᾶς αὐτούς, συνδέοντάς την με τους άλλους τύπους της αυτοπαθούς αντωνυμίας που έχουμε συναντήσει (ἑαυτοῖς, 7.9), καθώς και με τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις που έχουμε συναντήσει (σφέτερος, 6.23) ή έχουμε αναφέρει (σφετερίζομαι). 43. Για ποιους μιλά εδώ ο Θεόδωρος; Για κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο; Και τι τους επιρρίπτει; [Για μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που εκμεταλλεύθηκε τον πόλεμο για να πλουτίσει.] 44. Ποιες αντιθέσεις μπορείτε να εντοπίσετε στις προηγούμενες προτάσεις; [ἐν τῆ εἰρήνῃ, ἐν τῷ πολέμῳ], [πενήτων, πλούσιοι] Δεν έχουμε απλή συσσώρευση δύο αντιθετικών ζευγών, αλλά αλληλεπίδραση των δύο ζευγών. Ο συνδυασμός τους λειτουργεί καταλυτικά, υπογραμμίζοντας ένα παράδοξο: «φτωχοί στην ειρήνη, πλούσιοι στον πόλεμο». 45. δύναμαι λέγειν προηγουμένως. Εδώ με ποιο απαρέμφατο συναντούμε το ρήμα; [τρέφειν ἐδύναντο] παρανόμως: ποιο επίρρημα συναντήσαμε σήμερα, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί συνώνυμό του; [ἀδίκως] Προαιρετικά: Μπορεί να επισημανθεί η παρήχηση του π. Ελκύει την προσοχή σε μια φράση που είναι ήδη αξιοπρόσεκτη λόγω του σημασιολογικού παράδοξου. 19 ΦΙΛΩΝ: Πῇ σὺ ἀποδιδράσκεις; Δίκην ἀξίαν δώσεις. Οὐ γὰρ σμικρὰ τὰ ἁμαρτήματα οὐδὲ συγγνώμης ἄξια. 46. Τι εκφράζει το πῇ; [Κατεύθυνση, κίνηση προς τόπο] 47. Γιατί χρησιμοποιεί το σύ, αφού εννοείται από την κατάληξη του ἀποδιδράσκεις; [Για έμφαση, όπως και στη λεζ. 16]

13 48. Σε τι χρόνο βρίσκεται το δίκην ἀξίαν δώσεις; [Μέλλοντα. Μπορεί να συνδεθεί με τις εκφράσεις της λεζ. 17.] Πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το δίκην ἀξίαν δώσεις; Ποια πτώση είδαμε να χρησιμοποιείται δίπλα από το επίθετο ἄξιος; [Δίκην ἀξίαν τῶν ἔργων δώσεις. Γενική (της αξίας).] 49. οὐ σμικρά: με μια λέξη; [μεγάλα, σχήμα λιτότητας] 50. Άρα, το ἁμάρτημα είναι αυτό που σήμερα λέμε αμαρτία; [Όχι. Το σφάλμα, το λάθος.] 20 ΑΡΙΣΤΩΝ: Διὰ βραχέων ὅμως πείσω τοὺς δικαστάς. ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Φυλάττου, ὦ τᾶν. Οἱ δικασταὶ σφόδρα ὀργίζονται τοῖς ψευδομένοις καὶ καταψηφίζονται. 51. Τα φωνήεντα είναι μακρά και... [Βραχέα] Εδώ ο Αρίστωνας θεωρεί ότι πρέπει να πει πολλά ή λίγα για να πείσει τους δικαστές; [Λίγα] Πώς θα συμπληρώνατε το διὰ βραχέων; [ Διὰ βραχέων λόγων] Ποιες λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια γνωρίζετε στα Ν.Ε.; Ξέρετε και τα αντίθετά τους; [βραχύσωμος, βραχυλογία βραχυπρόθεσμος μακροπρόθεσμος, βραχυχρόνιος μακροχρόνιος] Ξανασυναντήσαμε το ὅμως; Στα αρχαία ελληνικά χρησιμοποιείται κυρίως στον διάλογο, για να εκφράσει έντονη αντίθεση στα λόγια του προηγούμενου ομιλητή. 52. Φυλάττου: θυμάστε σε ποια έγκλιση βρίσκεται το ρήμα; [προστακτική] Νομίζετε ότι εδώ η προστακτική έχει την ίδια σημασία με την οποία τη χρησιμοποιούσε η Αίθρα; (Βλ. 6.8, 6.11) [Όχι, εδώ είναι πραγματική προσταγή, υπάρχει απειλητική διάθεση.] 53. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το σφόδρα με ένα συνώνυμό του επίρρημα; [πάνυ] Καταψηφίζονται: Στα Νέα Ελληνικά; [Ψηφίζω κατά, καταδικάζω. Το καταψηφίζω στα ΝΕ έχει ελαφρώς πιο στενή σημασία «ψηφίζω όχι», «ψηφίζω εναντίον μιας συγκεκριμένης πρότασης».]

14 Δραστηριότητα (προφορικά, στην τάξη) Μπορούμε με ειδικές ερωτήσεις να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές στην ανάλυση κοινωνικών φαινομένων με τρόπο αναλυτικό, και να καλλιεργήσουμε αξίες υγιούς κοινωνικής συνείδησης. Σκόπιμη είναι και η επικαιροποίηση του θέματος με καταληκτικές ερωτήσεις, όπως: «Υπάρχουν στις μέρες μας παρόμοιες καταστάσεις;» - «Πού οφείλονται;» κλπ. Παράλληλα, η δραστηριότητα βοηθά να δούμε τον αρχαίο κόσμο ως μια κοινωνία με σύνθετα κοινωνικά προβλήματα. Το κείμενο αυτό μας μεταφέρει σε μια εύκολη ή σε μια δύσκολη περίοδο στην ιστορία της Αθήνας; Ψάχνοντας μέσα στο κείμενο ποιες μορφές επιλήψιμης συμπεριφοράς εντοπίζουμε; - Κερδοσκοπία εμπόρου - Φυσική βία εκφοβισμός - Εκμετάλλευση του πόνου και του θρησκευτικού αισθήματος - Ψέμα/αντιποίηση δικαιωμάτων: εμφάνιση με ψεύτικη καταγωγή και επαγγελματική ιδιότητα - Απόπειρα απόδρασης Με βάση και πάλι το κείμενο, ποιοι φαίνεται ότι αποτελούν εμπόδιο στην παράνομη και αντικοινωνική συμπεριφορά; - Αυτοί που ξέρουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και επιμένουν - Οι απλοί άνθρωποι, ειδικά όταν είναι ενταγμένοι σε κοινωνικές ομάδες που αντιπροσωπεύουν τον μέσο πολίτη - Οι δικαστές (στην Αθήνα ήταν άνθρωποι του δήμου) Πώς καταφέρνει τελικά ο Θεόδωρος να αποκαλύψει τον παράνομο και να οδηγήσει στην παραπομπή του στη δικαιοσύνη; - Διεκδικεί τα δικαιώματά του, όταν υποψιάζεται ότι έπεσε θύμα εκμετάλλευσης - Καταγγέλλει (δεν εκφοβίζεται) - Ερευνά (πηγαίνει εκεί όπου έχει πιθανότητες να συγκεντρώσει χρήσιμες πληροφορίες) - Δεν δέχεται τις δικαιολογίες, αναγνωρίζει τα συμπτώματα της παρανομίας και τα εντάσσει σε γενικότερα φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς. (Η κατανόηση του γενικότερου προβλήματος, των κοινωνικών προβλημάτων, τον βοηθά να κατανοήσει τη συμπεριφορά του Αρίστωνα, και να μην παρασυρθεί από αυτόν). Υπάρχει κάτι για το οποίο παρ όλα αυτά θα μπορούσαμε να ψέξουμε τον Θεόδωρο; - Αγόρασε πολύ ακριβά ένα προϊόν, χωρίς μάλιστα να κάνει προηγουμένως «έρευνα αγοράς» (τουλάχιστον όμως την έκανε εκ των υστέρων). Προφανώς θαμπώθηκε από το σπάνιο, «εισαγόμενο» αγαθό!

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσε με μια γραμμή καθένα από αυτά με μια από τις σημασίες της δεξιάς στήλης.

Σύνδεσε με μια γραμμή καθένα από αυτά με μια από τις σημασίες της δεξιάς στήλης. Αρχαία Ελληνικά Ενότητα 6. Λύσεις ασκήσεων 1. Συμπλήρωσε τις προτάσεις επιλέγοντας τη σωστή λέξη από το εξωτερικό πλαίσιο. 1) Πρίαμος ἢ Μενέλαος ἄρχει Σπάρτης; 2) Οὐχ ὁρῶ τὸ ἐμὸν ἀργύριον. Κλέπτης εἶ,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αρχαία (άγνωστο) Θεωρητική Β Λυκείου 1 ο τετράμηνο Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Να μεταφραστεί στη Νέα Ελληνική το παραπάνω κείμενο. (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό.

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Β Ερωτηματικές προτάσεις Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη είναι δύο ειδών: ευθύς και πλάγιος. β) Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που μεταδίδεται σε κάποιον αμετάβλητος και με τις ίδιες λέξεις, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ / Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/03/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη του απαρεμφάτου

Η σύνταξη του απαρεμφάτου Η σύνταξη του απαρεμφάτου Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Για το απαρέμφατο και το σχηματισμό του έχουμε ήδη μιλήσει. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη θέση του απαρεμφάτου στο λόγο Ας ξεκινήσουμε λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Τι πρέπει να γνωρίζω για την απρόσωπη σύνταξη; 1. Τα απρόσωπα ρήματα δεν κλίνονται, δηλαδή δεν σχηματίζουν πρόσωπα (α', β' και γ' ενικό και πληθυντικό) αλλά βρίσκονται πάντα και μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα από τη φύση μας δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία.

Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία. Οι σύνθετες προτάσεις Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία. Παράταξη και υπόταξη Υπάρχουν δύο ειδών συνδέσεις μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο 17-18 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α. Εναντίον όμως των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου Ξενοφώντος Αγησίλαος Κεφάλαιο 7, 1 Διδακτική πρόταση: Πόπη Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων Εποπτεία:Λουκία Χατζημιχαήλ, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματικές προτάσεις ( Μέρος 2 ο )

Ερωτηματικές προτάσεις ( Μέρος 2 ο ) Ν. ΓΛΩΣΣΑ Γ -3 η Ενότητα 66 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχ. Έτ. 2014-15 1 Διακρίνονται σε : Ερωτηματικές προτάσεις ( Μέρος 2 ο ) Α. Ευθείες ερωτήσεις ή κύριες ερωτηματικές προτάσεις διατυπώνονται άμεσα ή απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 9η Άνθρωποι και μηχανές Βασικό λεξιλόγιο σιδηρουργός,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α1. Εναντίον βέβαια, των δημοκρατικών πόλεων (πολεμάτε) ή για ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: ( 52) Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν «Ἐγὼ δ, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ. Γενναίος Εκκλησία Άμμος Κομπολόι Ναύτης. Όσφρηση Αδειούχος Ξένοιαστος Αειθαλή Κάστρο

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ. Γενναίος Εκκλησία Άμμος Κομπολόι Ναύτης. Όσφρηση Αδειούχος Ξένοιαστος Αειθαλή Κάστρο ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ» Τ. Θ. 06 Τ.Κ. 57010, Πεύκα Θεσσαλονίκης Τηλ. 2310 673252, 673191 Fax 2310 673348 info@delasalle.gr www.delasalle.gr ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Πεύκα, 20 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επειδή παρατηρούμε ότι κάθε κράτος είναι ένα είδος συνύπαρξης και ότι κάθε κοινότητα έχει συγκροτηθεί για κάποιο καλό σκοπό διότι για χάρη αυτού που θεωρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Εἶτα δεῖ καὶ ἐκείνων μεμνῆσθαι, ὅτι ἐξῆν Ἀγοράτῳ τουτῳί, πρὶν εἰς τὴν βουλὴν

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Εἶτα δεῖ καὶ ἐκείνων μεμνῆσθαι, ὅτι ἐξῆν Ἀγοράτῳ τουτῳί, πρὶν εἰς τὴν βουλὴν ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 /11 /2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μακρή Γεωργία, Κοντομηνά Κική ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Εἶτα δεῖ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙΙ, 52-53 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι θέλει να αποδείξει ο Θηραµένης στο σύντοµο λόγο του προς τους βουλευτές και ποια επιχειρήµατα χρησιµοποιεί;

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Ἱέρων», το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα, πραγματεύεται το θέμα της τυραννίδας. Στην απορία του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Στ Δημοτικού Στ 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασικό λεξιλόγιο Ενότητα 13η Τρόποι ζωής και επαγγέλματα νησί,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακαδημίας 98, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Ακόμη το να σφάλλει κανείς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε μαζί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στη διδακτική της ελληνικής: η άρνηση

Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στη διδακτική της ελληνικής: η άρνηση Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στη διδακτική της ελληνικής: η άρνηση Gustavo Figarola: gugafig@adinet.com.uy Soraya Ochoviet: soraocho@hotmail.com Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη Από την πείρα μας, σαν δάσκαλοι του

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα