ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 8 Μαρτίου 2001

2 Hypertext Markup Language (HTML)! Σε μια ιστοσελίδα μπορούν να εμφανίζονται διαφορετικά αντικείμενα, όπως: κείμενο, εικόνες και υπερσύνδεσμους σε άλλα αντικείμενα! Η HTML δεν δημιουργεί αυτά τα αντικείμενα, αλλά λέει σε ένα φυλομετρητή που και πώς να τοποθετήσει τα αντικείμενα αυτά πάνω στην επιφάνεια της σελίδας! Η HTML είναι επεκτάσιμη γλώσσα, υπό την έννοια ότι σε αυτή μπορούν να προστεθούν νέες ιδιότητες και λειτουργίες, χωρίς να ακυρώνονται υπερκείμενα ανεπτυγμένα σε παλαιότερες εκδόσεις της! Κάθε HTML έγγραφο είναι ένα έγγραφο κειμένου (δηλ. περιέχει ASCII χαρακτήρες) και μπορούν να δημιουργηθούν όπως το notepad! Τα αρχεία HTML έχουν συνήθως κατάληξη.html ή.htm! Ο έλεγχος ενός αρχείου HTML μπορεί να γίνει «τοπικά» με τη χρήση φυλομετρητή και χωρίς να είναι αναγκάια η εγκατάσταση του αρχείου σε κάποιο εξυπηρετητή (web server) 2

3 Βασική Δομή HTML Εγγράφων <HTML> document Document <HEAD> Σηματοδοτεί την ύπαρξη HTML κώδικα Η επικεφαλίδα περιέχει πληροφρορίες σχετικά με το ίδιο το υπερκείμενο (πχ τον τίτλο, λέξεις κλειδιά, κτλ) Document <BODY> Τα κυρίως περιεχόμενο που περιλαμβάνει τα στοιχεία που στοιχειοθετούνται και αναπαρίστανται στην οθόνη 3

4 Παράδειγμα simple.html - Notepad <HTML> <HEAD> <TITLE>Hello World! </TITLE> </HEAD> <BODY> Αυτή είναι μια πολύ απλή ιστοσελίδα. Τουλάχιστον έχει κάποιο περιεχόμενο κι έχει και τίτλο! </BODY> </HTML> 4

5 Στοιχεία και ετικέτες της HTML! Κάθε δομικό συστατικό (στοιχείο) ενός HTML εγγράφου αποτελούνται από 3 μέρη: " Την ετικέτα έναρξης (start tag), < > " Το περιεχόμενό του " Την ετικέτα λήξης (end tag), </ > Πχ <TITLE> Hello World </TITLE>! Μπορούν επίσης να υπάρξουν και «άδεια στοιχεία», τα οποία: " Δεν περιλαμβάνουν περιεχόμενο " Δεν έχουν ετικέτα λήξης (αναπαριστώνται μόνο από την ετικέτα έναρξης) Πχ το στοιχείο <BR> που ορίζει την αλλαγή γραμμής! Οι ετικέτες των στοιχείων μπορεί να γράφονται είτε με κεφαλαία είτε με μικρά γράμματα: <TITLE>, <title>, <TiTle>! Ένας φυλομετρητής δεν λαμβάνει υπόψη τα επιπλέον κενά που πληκτρολογούμε στο περιεχόμενο ενός στοιχείου, καθώς επίσης και τις ετικέτες που δεν αναγνωρίζει 5

6 Στοιχεία κι ετικέτες (συνέχεια)! Προσοχή! Τα στοιχεία πρέπει να είναι φωλιασμένα κι όχι να επικαλύπτονται <HTML> <HEAD> <HEAD> Σωστό <TITLE> </TITLE> </HEAD> <BODY> <TITLE> </HEAD> </TITLE> Λάθος </BODY> </HTML> 6

7 Μορφοποίηση κειμένου formatting.html - Notepad <HTML> <HEAD> <TITLE>Text Formatting Demo</TITLE> </HEAD> <BODY> <B> Αυτό το κείμενο είναι έντονο. </B> <BR> <I> Αυτό το κείμενο είναι πλάγιο. </I> <BR> <B><I> Αυτό το κείμενο είναι έντονο και πλάγιο. </I></B> <BR> Αυτό το κείμενο είναι <B> κατα</b>πληκτικό. </BODY> </HTML> 7

8 Διαστήματα breaks.html - Notepad <HTML> <HEAD> <TITLE>Creating Breaks in Text </TITLE> </HEAD> <BODY> Οι μακριές προτάσεις 'τυλίγονται' αυτόματα ανάλογα με το μέγεθος του παραθύρου του φυλομετρητή, αλλά η αλλαγή γραμμής (line break) <BR> διακόπτει μια γραμμή σε επιθυμητό σημείο. Το στοιχείο της παραγράφου <P> προκαλεί τη διακοπή μιας γραμμής ακολουθούμενη από μια κενή γραμμή. Ο οριζόντιος χάρακας (horizontal rule), μπορείτε να δείτε τι ακριβώς κάνει. <HR> Είναι ένας όμορφος τρόπος για να ξεχωρίζουμε κάτι από το υπόλοιπο κείμενο, όπως αυτή την πρόταση. <HR> </BODY> </HTML> 8

9 Διαστήματα 9

10 Επικεφαλίδες headers.html - Notepad <HTML> <HEAD> <TITLE>Headers </TITLE> </HEAD> <BODY> <H1> Τίτλος </H1> <H2> Κεφάλαιο 1 </H2> <H3> Ενότητα 1 </H3> <H4> Υπο-ενότητα 1 </H5> <H6> Υπο-υπο-ενότητα 1 </H6> </BODY> </HTML> 10

11 Διαμορφωμένο κείμενο και αποσπάσματα headers.html - Notepad <HTML> <HEAD> <TITLE>CDs Online </TITLE> </HEAD> <BODY> <H1> Καλώς ήλθατε στο CDs Online </H1> <HR> <B>Στόχος μας είναι:</b> <BLOCKQUOTE> Nα παρέχουμε στους πελάτες μας μια αναπόσπαστη αγοραστική εμπειρία, με την καλύτερη συλλογή στις χαμηλότερες τιμές στον κόσμο. </BLOCKQUOTE> <HR> <B> Οι σημερινές μας προσφορές:</b> <PRE> Santana: Supernatural δρχ Metallica: Master of Puppets δρχ </PRE> </BODY> </HTML> 11

12 Διαμορφωμένο κείμενο και αποσπάσματα 12

13 Κατηγορήματα (Attributes)( HTML! Καθορίζουν τις ιδιότητες ενός στοιχείου. Πχ το στοιχείο HR έχει τα κατηγορήματα: " το WIDTH, που καθορίζει το μήκος της γραμμής σε σχέση με το πλάτος της σελίδας (πχ 70%) " Το SIZE, που καθορίζει το πάχος της γραμμής σε pixels (πχ 10) " Το ALIGN, που καθορίζει τη στοίχιση της γραμμής (δηλ. left, right, center)! Παράδειγμα: " <HR SIZE=6 WIDTH= 10% ALIGN= left>! Όταν σε ένα φυλομετρητή δεν δίνουμε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να εμφανίσει ένα στοιχείο, τότε χρησιμοποιεί τις αρχικές του ρυθμίσεις! Οι αρχικές ρυθμίσεις εξαρτώνται από το συγκεκριμένο φυλομετρητή 13

14 Παράδειγμα headers.html - Notepad <HTML> <HEAD> <TITLE>HR Demo </TITLE> </HEAD> <BODY> <HR WIDTH="50% > <HR WIDTH="75%" ALIGN=left > <HR SIZE=6 WIDTH="50%" ALIGN=right > <HR SIZE=1 WIDTH="10%" ALIGN=left > <HR SIZE=90 WIDTH= 90% > </BODY> </HTML> 14

15 Κατηγορήματα (συνέχεια)! Τα κατηγορήματα προσδιορίζονται μόνο στις ετικέτες έναρξης των στοιχείων και έχουν τη μορφή: <TAG ATTRIBUTE= value > <TAG>! Παράδειγμα: <P ALIGN=LEFT> The paragraph to be aligned <P>! Η τιμή του κατηγορήματος περιλαμβάνεται μέσα σε απλά ή διπλά εισαγωγικά! Τα εισαγωγικά είναι προαιρετικά αν η τιμή του κατηγορήματος περιέχει μόνο γράμματα μεταξύ A-z, a-z, ψηφία (0-9), παύλες - και τελείες.! Τα ονόματα των κατηγορημάτων είναι case-insensitive ενώ οι τιμές τους είναι case-sensitive 15

16 Προσδιορίζοντας το στοιχείο BODY! Τα κατηγορήματα του στοιχείου BODY επηρεάζουν την εμφάνιση ολόκληρης της σελίδας " ALINK, προσδιορίζει το χρώμα των ενεργών υπερσυνδέσμων " BACKGROUND, προσδιορίζει την εικόνα φόντου της σελίδας " BGCOLOR, προσδιορίζει το χρώμα φόντου της σελίδας " LINK, προσδιορίζει το χρώμα των συνδέσμων " TEXT, προσδιορίζει το χρώμα του κειμένου " VLINK, προσδιορίζει το χρώμα των συνδέσμων που έχουν επισκεφτεί! Παράδειγμα Ο παρακάτω κώδικας <BODY BGCOLOR= #FFFFFFF LINK= # VLINK= # > Αντιστοιχεί σε σελίδα με λευκό φόντο, μαύρο κείμενο (αρχική τιμή), πράσινους υπερσύνδεσμους και κόκκινους υπερσύνδεσμους που έχουν επισκεφτεί. 16

17 Προσδιορίζοντας το στοιχείο FONT! Προσδιορίζει τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιούμε. Παίρνει τα εξής κατηγορήματα: " COLOR, προσδιορίζει το χρώμα των χαρακτήρων " FACE, προσδιορίζει την οικογένεια πχ Courier, Helvetica, Times " SIZE: προσδιορίζει το μέγεθος. Παίρνει είτε απόλυες τιμές (1-7) ή σχετικές (±3)! Παράδειγμα <FONT FACE = arial SIZE= +2 COLOR =red> Αυτό το κείμενο είναι κόκκινο </FONT> 17

Σχεδίαση ιστοσελίδων

Σχεδίαση ιστοσελίδων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Σχεδίαση ιστοσελίδων Θεώνη Πιτουρά, Γιάννης Κουτσονίκος Σημειώσεις για το Εργαστήριο «Επιχειρηματικές δικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η HTML και το Internet Κάθε σελίδα που εμφανίζεται στο Internet είναι ένα αρχείο γραμμένο με τη γλώσσα HTML (HyperText Markup Language, Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου),

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σηµειώσεις Εργαστηρίου Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις ρ. Χριστοδούλου Σωτήριος 2005-2006 2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 1 Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 2 HTML. H HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE), είναι µία γλώσσα η οποία «λέει» στον υπολογιστή πως θα πρέπει να εµφανίσει µία ιστοσελίδα. Τα αρχεία στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία Μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρμογών διαδίκτυο με την γλώσσα προγραμματισμού Σπουδάστρια Αλεξανδρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ WEB PRESENTATION OF A HOTEL UNIT ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΣΣΙΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ V: ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ WEB PUBLISHING

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ MS FRONTPAGE 2003. Γιάννης Καζανίδης Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Πληροφορικής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ MS FRONTPAGE 2003. Γιάννης Καζανίδης Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Πληροφορικής ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ MS FRONTPAGE 2003 Γιάννης Καζανίδης Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Πληροφορικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ...2 MS FRONTPAGE 2003...2 1 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ...5 1.1 Έννοια και δομή της

Διαβάστε περισσότερα

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας ΗTML και XHTML Βασικές έννοιες Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας Η γραμματική της ΗΤML Όπως κάθε γλώσσα έχει μια γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE Σημειώσεις του μαθήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ Ευαγγελία Καβακλή Μυτιλήνη 2001 1 Αρχίζοντας...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 18

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 18 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 18 Εξερεύνηση του χώρου εργασίας 20 Σελίδα εκκίνησης 20 Προετοιμασία για τη δημιουργία της τοποθεσίας Ιστού σας 22 Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Περιήγηση στο ιαδίκτυο Internet...3 1.1 Οδηγίες για το πρόγραµµα Internet Explorer...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο CSS Από: Λία Βέρου

Εισαγωγή στο CSS Από: Λία Βέρου Εισαγωγή στο CSS Από: Λία Βέρου Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheets); To CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheets); To CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE Το πιο συναρπαστικό κοµµάτι του Internet και αυτό που έχει και τους περισσότερους χρήστες είναι, πέρα από την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ Της φοιτήτριας Τσαντοπούλου Βαΐα- Αικατερίνη Επιβλέπων καθηγητής Βασίλης Κώστογλου Αρ. Μητρώου: 04/2557 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «Κ.τ.Π.» Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ», Πράξη Επεξεργασία εικόνων, ήχου και γλώσσας»,

Ε.Π. «Κ.τ.Π.» Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ», Πράξη Επεξεργασία εικόνων, ήχου και γλώσσας», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Δημιουργία Ιστοσελίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία Ιστοσελίδας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την υποστήριξη και προβολή των υπηρεσιών μιας Αεροπορικής Εταιρίας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την υποστήριξη και προβολή των υπηρεσιών μιας Αεροπορικής Εταιρίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: Κατασκευή και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρίζος Γεώργιος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: Κατασκευή και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρίζος Γεώργιος Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Κατασκευή και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρίζος Γεώργιος Συντάκτης της Εργασίας: Τατσώνας Παναγιώτης Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE DREAMWEAVER CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ADOBE DREAMWEAVER CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό

Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό Επιµέλεια: Πατερίτσας Χρήστος (pater@softlab.ntua.gr) Βαρλάµης Ηρακλής (varlamis@aueb.gr) TU1.UT TU ιαδίκτυο TU2.UT TUΕισαγωγή TU3.UT TUΜεθοδολογία TU4.UT TUΤεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα