Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης"

Transcript

1 Ετικέτα Ποιότητας Διαδικασία υποβολής Ο συντονιστής του προγράμματος εκτιμά τη χρονική στιγμή που θεωρεί ότι το έργο έχει φτάσει σε ικανοποιητικό στάδιο υλοποίησης, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα και τα οφέλη που προέκυψαν μέσα από αυτό, καθώς και να αναδείξει τη διαδικασία που ακολούθησε και κάνει αίτηση για ετικέτα ποιότητας. Συνήθως, προτείνεται η αίτηση για Ετικέτα Ποιότητας να υποβάλλεται κατά το κλείσιμο του έργου, ώστε να έχει πραγματοποιηθεί και η τελική αξιολόγηση από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια συμπληρώνει την αίτηση που προκύπτει από την αντίστοιχη επιλογή στο προφίλ του έργου του (www.etwinning.net ). Σημεία που πρέπει να προσέξετε: Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τους συνδέσμους όπου βρίσκεται αναρτημένο το υλικό της συνεργασίας σας. Η πρόσβαση σε αυτούς θα πρέπει να είναι δυνατή προκειμένου να αξιολογηθεί το έργο σας (π.χ. για το δημόσιο twinspace, δημιουργία λογαριασμού επισκέπτη και αποστολή κωδικού κ.λπ). Μην αναφέρεστε γενικά στα κριτήρια αξιολόγησης, αλλά να είστε συγκεκριμένοι ως προς τους τρόπους και τις πρακτικές που υιοθετήσατε για να ανταποκριθείτε σε αυτά. Για παράδειγμα, δεν αρκεί να δηλώσετε ότι το έργο ενσωματώθηκε στο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, αλλά θα χρειαστεί να αναφέρετε με ποιους τρόπους το πετύχατε και σε ποιο βαθμό. Διαδικασία αξιολόγησης Μόλις ο εκπαιδευτικός υποβάλλει την αίτηση για Ετικέτα Ποιότητας, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) λαμβάνει αυτοματοποιημένο μήνυμα ειδοποίησης και ταυτόχρονα η αίτηση εμφανίζεται στο σύστημα, στο οποίο έχουν πρόσβαση τα μέλη της ΕΥΥ. Κάθε χώρα έχει υιοθετήσει δικές της περιόδους αξιολόγησης και απονομής των Εθνικών Ετικετών Ποιότητας, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις συμβαδίζουν με την απονομή της Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας και άλλες σχετικές βραβεύσεις (π.χ Εθνικά Βραβεία). Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tset=1&userrole=anonymoys&imapuser= μπορείτε να δείτε τι ισχύει για την Ελλάδα. Κριτήρια αξιολόγησης Τα δύο βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα έργο etwinning είναι: η συνεργασία/αλληλεπίδραση των συνεργαζόμενων σχολείων σε όλες τις φάσεις του έργου (σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση, προβολή) σε επίπεδο εκπαιδευτικών σε επίπεδο μαθητών

2 η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υλοποίηση του έργου (παραγωγή αποτελεσμάτων) για την ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας των εταίρων Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης μιας αίτησης για Ετικέτα Ποιότητας εξετάζονται όλες οι πληροφορίες του έργου που αφορούν το σχολείο που την υποβάλλει (και όχι το έργο στο σύνολό του) και οι οποίες σχετίζονται με: i. τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση του εκπαιδευτικού ii. τα αποτελέσματα του έργου όπου είναι διαθέσιμα (twinspace, εξωτερικοί ιστότοποι κ.λπ) iii. τη διαδικασία υλοποίησης του έργου, όπως αυτή αναδεικνύεται/καταγράφεται, συνήθως στο twinblog του έργου ή στο twinspace Το έργο βαθμολογείται (από 0 5)ως προς τα εξής κριτήρια : 1) Παιδαγωγική καινοτομία και δημιουργικότητα Εκτιμώνται η καινοτομία και η δυναμική του έργου στο να επιφέρει αλλαγές. Έργα που εισάγουν ή ενεργοποιούν νέες πρακτικές μάθησης και έρευνας ή που περιλαμβάνουν κάποιο στοιχείο ανάδρασης (π.χ. αξιολόγηση από τους μαθητές στο τέλος του έργου) λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία. Καινοτομία αναζητείται στον τρόπο προσέγγισης του θέματος, στην εκτέλεση του έργου, στις μεθόδους συνεργασίας, στην παιδαγωγική προσέγγιση που υιοθετήθηκε, στη χρήση των ΤΠΕ και άλλων μέσων. Η δημιουργικότητα που επέδειξαν εκπαιδευτικοί και μαθητές στην υλοποίηση του έργου ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που ενδεχομένως ανέκυψαν, παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. 2) Ενσωμάτωση στο πρόγραμμα μαθημάτων Εκτιμάται ο βαθμός στον οποίο το έργο ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα μαθημάτων. Θετικά αξιολογούνται: o Κάθε προσπάθεια που έγινε να συμπεριληφθεί η υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. o Η δυνατότητα που δόθηκε στους μαθητές να εργαστούν για το έργο στο πλαίσιο των μαθημάτων τους. o Ο τρόπος με τον οποίο δόθηκε το υλικό του έργου στους μαθητές ώστε να ενεργοποιηθούν αποτελεσματικά, δηλαδή κατά πόσο ήταν επικαιροποιημένο, ακριβές, ολοκληρωμένο, σε γλώσσα και δομή ανάλογες της ηλικίας και των ικανοτήτων των μαθητών και πώς αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ για το σκοπό αυτό. o Η διδακτική και μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την παρουσίαση του υλικού. o Η αξία που προσέθεσε το έργο στην επαγγελματική και παιδαγωγική εξέλιξη του εκπαιδευτικού. 3) Συνεργασία μεταξύ των εταίρων

3 Η αδελφοποίηση των σχολείων πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο την αύξηση των κινήτρων των μαθητών και την ενεργή εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ ώστε να διευκολυνθεί η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε επίπεδο εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών των συμμετεχόντων σχολείων βαθμολογείται ιδιαίτερα θετικά. Επίσης, αξιολογούνται: o Ο βαθμός και ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου (ποια εργαλεία επικοινωνίας χρησιμοποίησαν, πώς μοιράστηκαν το υλικό, αν δούλεψαν συνεργατικά ανταλλάσσοντας ιδέες και υλικό σε όλη τη διάρκεια του έργου ή απλά παράλληλα σε ένα κοινό θέμα και στο τέλος κοινοποίησαν μόνο τα αποτελέσματα). o Ο βαθμός και ο τρόπος ενεργοποίησης των μαθητών και εμπλοκής τους στην υλοποίηση και γενικότερα στη μαθησιακή διαδικασία. o Η προώθηση της ομαδικής εργασίας. o Η δυνατότητα που δόθηκε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ. o Ενδεχόμενες συνέργειες με την ευρύτερη κοινότητα (γονείς, τοπικούς φορείς κ.λπ) 4) Δημιουργική χρήση ΤΠΕ Εκτιμώνται οι τεχνικές και λειτουργικές πτυχές του έργου με έμφαση στη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Θετικές θεωρούνται: o Η χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ εργαλείων που δεν ήταν από πριν γνωστά στους συμμετέχοντες) o Η χρήση εργαλείων επικοινωνίας πέρα από την απλή αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων o Η πρωτότυπη και δημιουργική χρήση εργαλείων ΤΠΕ o Η υιοθέτηση τεχνικών λύσεων που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των κινήτρων μάθησης και την ενεργοποίηση των μαθητών o Η προβολή των αποτελεσμάτων του έργου σε ευρύτερο κοινό έξω από το σχολικό πλαίσιο. 5) Βιωσιμότητα και επεκτασιμότητα Αξιολογούνται τα αποτελέσματα και οι διαδικασίες (σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης ) που υιοθετήθηκαν ως προς τη δυναμική που προσδίδουν ώστε το έργο να o συνεχιστεί χρονικά o να αναπαραχθεί σε άλλο σχολικό περιβάλλον o να κλιμακωθεί o να αποτελέσει υπόδειγμα για άλλους εκπαιδευτικούς που θέλουν να δημιουργήσουν αντίστοιχα έργα o να επεκταθεί σε όλο το σχολείο 6) Αποτελέσματα και οφέλη

4 Αξιολογείται η προσφορά του έργου τόσο στο άμεσο όσο και στο ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον (μαθητές, εκπαιδευτικοί, σχολείο, οικογένεια, κοινότητα, κοινωνία). Εκτιμώνται: o οι λόγοι που καθιστούν το έργο άξιο βράβευσης o τι είναι εκείνο που το διακρίνει από άλλα έργα ως προς την ποιότητα o τα αποτελέσματα του έργου και πώς αυτά προβάλλονται o τα φανερά οφέλη που αποκόμισαν εκπαιδευτικοί, μαθητές και σχολείο από τη συμμετοχή τους o αν υπήρχε ισότιμη συμμετοχή μεταξύ των συνεργατών σε όλα τα επίπεδα Αποτελέσματα αξιολόγησης Μετά την αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός που έχει υποβάλει αίτηση για Ετικέτα Ποιότητας λαμβάνει μήνυμα με το αποτέλεσμα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και σχετικές παρατηρήσεις, είτε η αίτηση γίνει αποδεκτή είτε απορριφτεί. Στη δεύτερη περίπτωση έχει τη δυνατότητα, αν το επιθυμεί, να υποβάλλει νέα αίτηση παρέχοντας συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο βάσει των παρατηρήσεων. Συχνές ερωτήσεις Μπορεί για το ίδιο έργο ο ένας συνεργάτης να λάβει Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και ο άλλος όχι; Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Κάθε Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης αξιολογεί με βάση τα ίδια κριτήρια, αλλά μόνο το κομμάτι του έργου που αντιστοιχεί στο σχολείο που υπέβαλε την αίτηση. Αν ένας εκπαιδευτικός παρείχε ελλιπή στοιχεία ή κάποιο σχολείο δεν συμμετείχε το ίδιο ενεργά στο έργο, μπορεί να μην λάβει Εθνική Ετικέτα Ποιότητας, ακόμα και αν το έργο βραβευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ποια γλώσσα πρέπει να συμπληρώνεται η αίτηση; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ελληνική ή την αγγλική. Τα αποτελέσματα του έργου μπορεί να είναι στη γλώσσα της συνεργασίας. Δύο εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο ίδιο σχολείο και συμμετέχουν στην ίδια συνεργασία etwinning, χρειάζεται να υποβάλλουν δύο αιτήσεις για Ετικέτα Ποιότητας; Όχι, απαραίτητα. Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών και μαθητών ενός σχολείου που συμμετείχαν στο έργο, έστω και αν στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο το όνομα του εκπαιδευτικού που υπέβαλε την αίτηση. Σε περίπτωση που και κάποιος άλλος εκπαιδευτικός που συμμετείχε στο έργο επιθυμεί πιστοποιητικό, στο οποίο να αναφέρεται το όνομά του, τότε μπορεί να υποβάλλει διαφορετική αίτηση στην οποία να περιγράφει τη δική του εμπλοκή στο έργο και να αξιολογηθεί ξεχωριστά.

5 Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτηση για Ετικέτα Ποιότητας; Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Προτείνεται να υποβάλλετε αίτηση με το κλείσιμο του έργου ή όταν κρίνετε ότι το έργο βρίσκεται σε ικανοποιητικό στάδιο εξέλιξης και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα προς αξιολόγηση. Αν η αίτησή μου για Ετικέτα Ποιότητας απορριφθεί, μπορώ να υποβάλλω νέα αίτηση για το ίδιο έργο; Μπορείτε να υποβάλλετε νέα αίτηση συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον στοιχεία βάσει και των παρατηρήσεων που λάβατε από την πρώτη αξιολόγηση. Κάθε πότε εξετάζονται οι αιτήσεις από την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης; Για πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους αξιολόγησης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων συμβουλευτείτε την ελληνική δικτυακή πύλη etwinning στη διεύθυνση: 5&resultset=1&userRole=anonymoys&imapUser=

Υλικό για τους πρεσβευτές etwinning. Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που αφορούν τη δράση etwinning http://www.etwinning.net

Υλικό για τους πρεσβευτές etwinning. Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που αφορούν τη δράση etwinning http://www.etwinning.net Υλικό για τους πρεσβευτές etwinning Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που αφορούν τη δράση etwinning http://www.etwinning.net Νοέμβριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικές Ερωτήσεις για το etwinning... 3 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ Η/Υ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΡΑΣΗ «ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ Η/Υ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗ «ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ Η/Υ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) Υλικό Επιμόρφωσης ΣΕΠ ΕΑΠ για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΑΠ Πάτρα, Οκτώβριος 2013 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 3. Τι είναι το etwinning;... 4. Συμμετοχή στην κοινότητα etwinning... 5. Η Πύλη etwinning: Χρήσιμοποιώντας τα εργαλείων...

Εισαγωγή... 3. Τι είναι το etwinning;... 4. Συμμετοχή στην κοινότητα etwinning... 5. Η Πύλη etwinning: Χρήσιμοποιώντας τα εργαλείων... ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Τι είναι το etwinning;... 4 Συμμετοχή στην κοινότητα etwinning... 5 Η Πύλη etwinning: Χρήσιμοποιώντας τα εργαλείων...8 Λάβετε μέρος σε ένα έργο etwinning...22

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Aξιολόγηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 Aξιολόγηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr 220 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

2013-2015 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής

2013-2015 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής 2013-2015 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων EUfolio EACEA/20/2012 EUfolio Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

etwinning 2.0 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

etwinning 2.0 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή EL Από τα μέσα της δεκαετίας του ενενήντα, το πρόγραμμα Comenius βοηθά τα σχολεία να ανοίξουν τις πόρτες τους στην Ευρωπαϊκή συνεργασία. Μέσω των ποικίλων σκελών του προσέφερε την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Παραδοτέο Δ: Έκθεση Αξιολόγησης Προγράμματος (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) Έρευνα Πεδίου 1: Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Επιμορφωτική ενότητα σχετικά με τη «Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού» Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Σύμβαση αριθ. JUST/2010/JCIV/FW/0052/A4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2 - Πρωτοβουλίες Νέων

Δράση 1.2 - Πρωτοβουλίες Νέων Δράση 1.2 - Πρωτοβουλίες Νέων Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει σχέδια που δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να συμμετέχουν ενεργά και άμεσα σε δραστηριότητες δικής τους επινόησης, στις οποίες διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση

Η Εφαρμογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Η Εφαρμογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράμματος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές:

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: για την ανάπτυξη μηχανισμών/εργαλείων υποστήριξης της ατομικής ζήτησης για κατάρτιση μέσω της χρήσης Κουπονιών Κατάρτισης ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι.

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. 03-04:Layout 1 29/07/2010 11:12 ΠΜ Page 5 Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ακρίτας Βεντούρης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Χρύσανθος

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Πιστοποίηση esafety (esafety Label) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Πιστοποίηση esafety (esafety Label) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Πιστοποίηση esafety (esafety Label) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα