Τµήµα Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τµήµα Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο"

Transcript

1 Τµήµα Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας: ιοίκηση Βιβλιοθηκών µε έµφαση στις νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Μάθηµα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ιδάσκων: Σαράντος Καπιδάκης Εργασία µε θέµα: Open Source Software(OSS): θεωρητικό πλαίσιο και σύγκριση τριών προτύπων για ψηφιακές βιβλιοθήκες CDSware, Dspace, Greenstone Εισηγητής: Σταµάτιος Γιαννουλάκης

2 Τίτλος: Open Source Software(OSS): θεωρητικό πλαίσιο και σύγκριση τριών προτύπων για ψηφιακές βιβλιοθήκες CDSware, Dspace, Greenstone Περιγραφή: Εργασία στο µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας - ιοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών µε έµφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας, για το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Θέµατα / Λέξειςκλειδιά: CDSware, Dspace, Greenstone Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, OSS, Open Source Software, ηµιουργός: Σταµατιος Γιαννουλάκης Ηµεροµηνία 22/12/2005 δηµιουργίας: Χρόνος έκδοσης: 2005 Χώρα έκδοσης: GR Γλώσσα gre κειµένου: 2

3 Περιεχόµενα: Περίληψη... 4 Abstract... 5 Εισαγωγή... 6 CDSware... 8 Ιστορία... 8 Αρχιτεκτονική... 8 υνατότητες Dspace Ιστορία Αρχιτεκτονική υνατότητες Greenstone Ιστορία Αρχιτεκτονική υνατότητες Μελλοντικές τάσεις Σύγκριση των OSS CDSware, Dspace, Greenstone Βιβλιοθήκες και OSS Επίλογος Αναφορές

4 Περίληψη Τα τελευταία χρόνια η διεθνής επιστηµονική κοινότητα έχει δηµιουργήσει τα Προγράµµατα Ανοιχτού Κώδικα (Π.Α.Κ.). Τα παραπάνω προγράµµατα άπτονται θέµατα της πληροφορικής και προσφέρουν εφαρµογές οι οποίες καθιστούν δυνατή τη δηµιουργία και διαχείριση ψηφιακών βιβλιοθηκών. Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια καταγραφής του πλαισίου δηµιουργίας αυτών των προγραµµάτων και των λόγων ύπαρξής τους. Ακολούθως παρατίθεται µια σύγκριση µεταξύ των Προγραµµάτων Ανοιχτού Κώδικα και των εµπορικών προγραµµάτων, µε σκοπό να καταγραφούν τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από τη χρήση τους. Τέλος, γίνεται µια προσπάθεια σύγκρισης των CDSware, Dspace και Greenstone προγράµµατα που αποτελούν, τρία χαρακτηριστικά παραδείγµατα του Π.Α.Κ. - και χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την δηµιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών. 4

5 Abstract Throughout the recent years, the scientific community has created the Open Source Software (OSS). The aforementioned software, which is based on the computer science, deals with relaying information. Moreover, OSS enables applications through which we create and manage digital libraries. Firstly, this paper attempts a focus on the subject in general terms: the reasons of the OSS creation and existence. We also compare and contrast OSS with commercial software, so as to explore both the positive and negative effects between the use of a commercial and OSS software. Lastly, there is an effort to compare CDSware, Dspace and Greenstone, which are three characteristic examples of Open Source Software used for digital libraries. 5

6 Εισαγωγή Τα Open Source Software(OSS), δηλαδή τα Προγράµµατα Ανοιχτού Κώδικα(ΠΑΚ), καθορίζονται µ αυτό τον όρο γιατί η άδεια χρήσης τους, δίνει στους χρήστες το δικαίωµα ελεύθερα να τα χρησιµοποιήσουν για οποιαδήποτε χρήση, επίσης µπορούν να τα µελετήσουν και να τα τροποποιήσουν. Επίσης µπορεί να γίνει η διανοµή του πρωτότυπου ή τροποποιηµένου προγράµµατος χωρίς να χρειάζεται να καταβληθεί χρηµατικό ποσό σ αυτούς που το αναπτύξαν, επειδή ο κώδικας του προγράµµατος είναι ανοιχτός και προσπελάσιµος από όλους. Σ αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να γίνει µια επισκόπηση της εξέλιξης των ΠΑΚ. Στα τέλη του 1970 και στις αρχές του 1980, δύο διαφορετικές οµάδες ανέπτυξαν την βάση για αυτό το οποίο σήµερα ονοµάζουµε ΠΑΚ. Η µια οµάδα βρισκόταν στην Ανατολική Ακτή των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, όπου ο Richard Stallman ενσωµατώνεται στην ιδέα της GNU και της Free Software Foundation. Είναι ανάγκη να επισηµανθεί ότι η Free Software Foundation, είναι ένας οργανισµός που ιδρύεται το 1985 και έχει ως στόχο το ελεύθερο λογισµικό. Εδώ χρειάζεται να σηµειωθεί ότι ο τελικός στόχος της GNU ήταν να προσφέρει ελεύθερο λειτουργικό σύστηµα. Μάλιστα, ο Richard Stallman θεωρείται και από τους πρωτοπόρους του ΠΑΚ, γιατί συνέταξε τις θέσεις της GNU. Η άλλη οµάδα, η Computer Science Research Group(CSRG), που η έδρα της ήταν στην υτική Ακτή και συγκεκριµένα στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο Berkley, επεκτείνει και βελτιώνει το UNIX και διανέµει την πρώτη άδεια για ελεύθερο λογισµικό που ονοµάζεται "BSD licence". Στο τέλος της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1990, µεµονωµένες οµάδες συνεχίζουν την ανάπτυξη ΠΑΚ. Η διετία αποτελεί σταθµό στην ιστορική εξέλιξη των ΠΑΚ γιατί συµβαίνουν τα παρακάτω: Το πρώτο ελεύθερο ολοκληρωµένο λειτουργικό σύστηµα το δηµιουργεί ο Bill Jolitz, στην Καλιφόρνια και το ονοµάζει 386BSD. Στην Φιλανδία επίσης, ο φοιτητής πληροφορικής Linus Torvalds, δηµιουργεί τον πρώτο πυρήνα του Linux, ενός ελεύθερου προγράµµατος, το οποίο µε την συµβολή πολλών ανθρώπων εµπλουτίζεται, βελτιώνεται και µεταµορφώνεται σ ένα ολοκληρωµένο λειτουργικό σύστηµα. 6

7 Η δεκαετία του 1990 είναι η περίοδος που πολλά σχέδια ανοιχτών συστηµάτων δηµιουργούνται και κάποια από αυτά, αποδεικνύονται αξιόλογα και χρησιµοποιούνται ευρύτατα σήµερα, όπως π.χ. ο Mozilla(Φυλλοµετρητής στο διαδίκτυο). Στα 1998 ο Netscape Navigator ανακοινώνει ότι πλέον θα διανέµεται δωρεάν, γεγονός που ενεργοποιεί πολλές εταιρίες στο να αντιληφθούν την σηµασία των ανοιχτών προγραµµάτων. Παράλληλα, το 1998 έχουµε και την δηµιουργία του Open Source Initiative(OSI), που έχει επίσης ως στόχο το ελεύθερο λογισµικό και το οποίο µετεξελίχθηκε σε Open Source Definition(OSD). Κλείνοντας την ιστορική αναδροµή, θα ήταν χρήσιµο να σηµειωθούν κάποιοι λόγοι για τους οποίους διανέµεται δωρεάν το λογισµικό. Μέσα από την µελέτη της βιβλιογραφίας µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η µάθηση είναι ένα σηµαντικό κίνητρο, γιατί µέσα από την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στον κώδικα και αλλαγής του, όλα τα µέλη µπορούν να αντιληφθούν τις τροποποιήσεις και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Επίσης υπάρχουν εσωτερικοί λόγοι, όπως ο αλτρουισµός, η απόλαυση κάποιων για να αναπτύσσουν προγράµµατα, η ταύτιση όσων συµµετέχουν µε την κοινότητα που αναπτύσσει το πρόγραµµα. Παράλληλα, υπάρχουν και εξωτερικοί λόγοι, όπως η αυτοπροβολή, επίσης η ανάγκη για λογισµικό που να δίνει λύσεις, οδηγεί κάποιους στην δηµιουργία του. Χρειάζεται επίσης να σηµειωθεί ότι, έχει διαπιστωθεί το γεγονός ότι όσοι συµµετέχουν στην ανάπτυξη ελεύθερου λογισµικού λαµβάνουν µεγαλύτερες απολαβές από την εργασία τους. Παράλληλα, τα προγράµµατα ανοιχτού κώδικα µπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για οικονοµικές δραστηριότητες. Ένας άλλος λόγος είναι και αυτός που χαρακτηρίζεται ως gift economy, δηλαδή ένα πρόγραµµα δηµιουργείται και δίνεται ως δώρο. 7

8 CDSware Ιστορία Το CERN Document Server Software (CDSware) µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια εφαρµογή που προσφέρει τον σκελετό και τα εργαλεία για την δηµιουργία και την διαχείριση ενός αυτόνοµου διακοµιστή(server) ψηφιακής βιβλιοθήκης. Η ιστορία του CDSware ξεκινάει το 1993 όταν το CERN Reprint Server εµφανίζεται στο διαδίκτυο. Ο στόχος του είναι να συγκεντρώσει και να γνωστοποιήσει τις εργασίες πάνω στην φυσική υψηλής ενέργειας καθώς και σχετικά θέµατα. Το 1996 δηµιουργείται το λογισµικό CERN Library server (weblib), µέσα από το οποίο παρέχεται η πρόσβαση σε περιοδικά, βιβλία και το περισσότερο υλικό της βιβλιοθήκης του CERN. Το 2000 δηµιουργείται µια νέα έκδοση λογισµικού που ονοµάζεται CERN Document Server Software: CDSware, το οποίο ενσωµατώνει νέο είδος υλικού όπως πολυµέσα, φωτογραφίες και βίντεο. Πρόσφατα το CDSware, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σύστηµα για την διαχείριση εγγράφων βιβλιοθήκης ή φύλαξης εγγράφων σ ένα ινστιτούτο. Αρχιτεκτονική Προσπαθώντας να κατανοήσουµε καλύτερα το CDSware, µπορούµε να πούµε ότι η βάση του αποτελείται από τα συστήµατα UNIX και My SQL database server, καθώς και του Apache/Python web application server. Το λογισµικό είναι βασισµένο στην γλώσσα προγραµµατισµού Python, µε πρόσθετες λειτουργίες και ενότητες που αναπτύχθηκαν από την PHP. Η λογική της αρχιτεκτονικής του CDSware είναι η τµηµατοποίηση(modular logic). Κάθε τµήµα(module), ενσωµατώνει µια συγκεκριµένη, καθορισµένη, λειτουργία του συστήµατος της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Τα τµήµατα αλληλεπιδρούν µε άλλα τµήµατα, της βάσης και των επιπέδων της διεπαφής. Η λογική των 8

9 τµηµάτων, τόσο στην λειτουργία όσο και στην διαλειτουργικότητα, επιτρέπει την επεκτασιµότητα και την προσαρµοστικότητα. Επίσης χρειάζεται να σηµειωθεί ότι το CDSware ακολουθεί το Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting(OAI-PMH). Μέσα από αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο δηµιουργήθηκε το 1999, επιτυγχάνεται το φιλτράρισµα των ετερογενών πληροφοριών, ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα και να υπάρχουν µεγαλύτερες δυνατότητες αναζήτησης. Μια γενική επισκόπηση της αρχιτεκτονικής του CDSware µπορεί να αποτυπωθεί από το παρακάτω σχήµα. 9

10 Το παραπάνω διάγραµµα δείχνει ολόκληρη τη ροή του τεκµηρίου. Τα τµήµατα(modules) που έχουν το πρόθεµα ``Bib'' είναι αυτά που έχουν σχέση περισσότερο µε βιβλιογραφικά δεδοµένα. Τα τµήµατα(modules) που έχουν πρόθεµα ``Web'' λειτουργούν περισσότερο για την διεπαφή στο διαδίκτυο. Όπως είναι φανερό από το σχεδιάγραµµα τα δεδοµένα που είναι σε µορφή OAI(Open Archive Initiative) κατευθύνονται προς το τµήµα(module) BibHarvest που έχει ως αντικείµενο την συλλογή και την αποθήκευση µεταδεδοµένων. Παράλληλα, τα δεδοµένα που κατατίθενται από έναν συγγραφέα µέσω της πρόσβασης στο διαδίκτυο κατευθύνονται στο τµήµα WebSubmit όπου είναι το υπεύθυνο τµήµα(module) για την υποβολή εγγράφων στο σύστηµα από άτοµα που είναι εξουσιοδοτηµένα. Το τµήµα αυτό περιέχει και έναν µηχανισµό για την επιβεβαίωση των στοιχείων από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Το τµήµα αυτό επίσης, έχει την δυνατότητα να εστιάζει κυρίως σε λέξεις κλειδιά, αναφορές, συγγραφείς ή άλλα υπονοούµενα µεταδεδοµένα. Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται στην βάση δεδοµένων αυτόµατα µετατρέπονται σε αρχεία PDF. Στη συνέχεια όλα τα δεδοµένα είτε από το WebSubmit, είτε από το BibHarvest, είτε από το ElmSubmit κατευθύνονται στο BibConvert, όπου τα µεταδεδοµένα είτε είναι δοµηµένα είτε ηµιδοµηµένα, µετατρέπονται σε άλλο σχήµα, όπως χαρακτηριστικά το CDSware, χρησιµοποιεί το MARCXML. Τα τµήµατα που αναφέρονται στο διάγραµµα µε BibCheck και BibEdit είναι το τµήµατα που παρεµβαίνει ο επιστήµων της πληροφόρησης, ο οποίος ελέγχει και τροποποιεί τις εγγραφές, ώστε να µπορέσουν να πάνε στο BibUpload. Το BibUpload, επιτρέπει την εισαγωγή νέων δεδοµένων στην βάση δεδοµένων. Για να µπορέσουν τα στοιχεία να εισαχθούν θα πρέπει να είναι καλοσχηµατισµένα σε XML αρχείο, που να είναι σύµφωνο µε το σχήµα επιλογής των µεταδεδοµένων. Το BibSched το οποίο αποτελεί κεντρική µονάδα του συστήµατος και επιτρέπει σε όλες τις άλλες ενότητες να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδοµένων, µε έναν ελεγχόµενο τρόπο αποτρέπει απειλές παραβίασης και βεβαιώνει την συνεπή εκτέλεση των αλλαγών στην βάση δεδοµένων. Μετά τα δεδοµένα ουσιαστικά µέσα από τα τµήµατα BibRank και BibIndex ευρετηριάζονται, δηµιουργούνται τα ευρετήρια µε βάση είτε συγγραφέα, τίτλο κλπ., τα τµήµα αυτά επίσης παράγουν τις κλάσεις, τις οµοιότητες των όρων και την συχνότητα εµφάνισής τους. Παράλληλα, παράγεται η λίστα των όρων που δεν 10

11 λαµβάνονται υπ όψιν στην ευρετηρίαση όπως (ο, η, το κλπ.) και δηµιουργούνται τα προθέµατα των όρων µέσα από την διαδικασία της αποκοπής της κατάληξης. Στη συνέχεια έχουµε το τµήµα WebSearch όπου διαχειρίζεται τα αιτήµατα των χρηστών για αναζήτηση µε συγκεκριµένες λέξεις ή φράσεις. ύο τύποι ερωτηµάτων µπορούν να υποστηριχθούν είτε µε λέξεις, είτε και µε φράσεις. Παράλληλα, υποστηρίζεται και το τµήµα WebBasket, που προσφέρει στον χρήστη την δυνατότητα να αποθηκεύει έγγραφα στο δικό του καλάθι ή στο προσωπικό του «ράφι». Η ιδέα είναι ίδια µε αυτήν που ισχύει µε τα «καλάθια» που ισχύει για τις αγορές µέσω διαδικτύου. Κάθε χρήστης µπορεί να έχει ένα µόνο «καλάθι». Ωστόσο, ένα «καλάθι» µπορεί να είναι είτε ιδιωτικό, είτε να µπορεί να το διαµοιραστεί µια οµάδα ανθρώπων. Το WebAlert ειδοποιεί όταν ένα νέο έγγραφο στην βάση δεδοµένων ταιριάζει µε τα κριτήρια που ο τελικός χρήστης έχει εισάγει στην βάση δεδοµένων. Τα κριτήρια αυτά ανταποκρίνονται σε ένα τυπικό ερώτηµα, όπως αυτό που θα έκανε ο χρήστης δια µέσου της διεπαφής της αναζήτησης. Για παράδειγµα ένας χρήστης µπορεί να θέλει να ενηµερώνεται όταν ένα έγγραφο που εισάγεται περιέχει συγκεκριµένες λέξεις, ή συγκεκριµένο θέµα. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ειδοποιείται µε συχνότητα ηµέρας, εβδοµάδας ή και µηνός. Τα αποτελέσµατα της ειδοποίησης αναζήτησης µπορούν να σταλούν είτε µέσω είτε µπορούν να αποθηκευτούν στο «καλάθι» του τελικού χρήστη. υνατότητες Μέσα από την αρχιτεκτονική ίδια του CDSware µπορούµε να αντιληφθούµε και τις δυνατότητες που προσφέρει στον χρήστη. Η αναζήτηση γίνεται σε µια φιλική διεπαφή µε την δυνατότητα κάποιος να δηµιουργήσει ένα ερώτηµα είτε µε βάση µια λέξη ή µια φράση. Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα απλή ή σύνθετης αναζήτησης. Το CDSware διαθέτει µηχανή αναζήτησης που είναι τόσο ισχυρή όσο και φιλική όπως η µηχανή αναζήτησης του Google, γεγονός που βοηθάει τον χρήστη να δηµιουργήσει τα ερωτήµατα του σε ένα περιβάλλον που του είναι οικείο. Ο χρήστης, µπορεί να αναζητήσει είτε στα µεταδεδοµένα ενός τεκµηρίου, όπως τίτλο, συγγραφέα, αλλά υποστηρίζεται και η δυνατότητα αναζήτησης στο πλήρες κείµενο του τεκµηρίου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πλοηγηθεί(browse) στους όρους αναζήτησης, δηλαδή στο πλαίσιο αναζήτησης 11

12 τοποθετώντας έναν όρο και επιλέγοντας πλοήγηση(browse), αυτόµατα έρχονται στο χρήστη όροι παρόµοιοι µε αυτόν που τοποθέτησε στην αναζήτηση, οι οποίοι τον παραπέµπουν στα αντίστοιχα τεκµήρια και ο ίδιος επιλέγει αυτόν που ικανοποιεί τις πληροφοριακές τους ανάγκες. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µπορεί ο χρήστης να επιλέξει να τα δει είτε σε µορφή HTML, είτε σε HTML MARC, είτε XML DC, είτε ακόµα και σε XML MARC. Παράλληλα, το CDSware προσφέρει µια αξιόλογη τεχνική υποστήριξη, γεγονός που βοηθάει τις βιβλιοθήκες για οποιοδήποτε πρόβληµα. Ο χρήστης έχει προσωπικές υπηρεσίες όπως το «Καλάθι»(WebBasket), που τοποθετεί έγγραφα που τον ενδιαφέρουν. Η δυνατότητα του «καλαθιού» καλύπτει εκτός από τον µεµονωµένο χρήστη και µια οµάδα χρηστών. Παράλληλα, µε την υπηρεσία «Ειδοποίησης»(WebAlert), ο χρήστης ενηµερώνεται µε ή στο καλάθι κάθε φορά που εισέρχονται έγγραφα που τον ενδιαφέρουν. Επίσης, ο χρήστης µπορεί να εντοπίσει µετάφραση της διεπαφής του CDSware σε πολλές γλώσσες µεταξύ των οποίων και η ελληνική. Παρακάτω παρατίθεται παράδειγµα από την Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης που χρησιµοποιεί το CDSware. Μέσα από την ψηφιακή αυτή βιβλιοθήκη µπορεί να εντοπίσει διδακτορικές διατριβές, ψηφιοποιηµένα άρθρα από περιοδικά και εφηµερίδες της περιόδου

13 Η ιστοσελίδα του Αριστοτέλειου που χρησιµοποιεί το CDSware 13

14 Παράδειγµα εγγραφής σε HTML µορφή Παράδειγµα εγγραφής σε XML µορφή 14

15 Dspace Ιστορία Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα παράγουν πρωτογενές ψηφιακό υλικό. Όπως και συµβατικό υλικό, τεκµήρια που παράγονται από ερευνητές και καθηγητές, ηχητικά δεδοµένα, βίντεο, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, λογισµικά και άλλου είδους υλικό. Ωστόσο, τα ινστιτούτα δεν έχουν έναν τρόπο για να µπορέσουν να αποθηκεύσουν και να διατηρήσουν αυτό το υλικό για µακροπρόθεσµη χρήση. Τα ινστιτούτα καταλαβαίνοντας αυτό το ζήτηµα, δηλαδή την κρισιµότητα των όσων παράγονται, αντιλήφθηκαν την ανάγκη δηµιουργίας ενός συστήµατος που να διατηρεί το υλικό αυτό. Για να µπορέσει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, τα εργαστήρια της Hewlett- Packard και οι βιβλιοθήκες του MIT, συνεργάστηκαν σε ένα σχέδιο που κράτησε δύο χρόνια για να µπορέσουν να αναπτύξουν το Dspace. Το Dspace αναπτύχθηκε για να αποτελέσει ένα ποιοτικό σύστηµα αποθήκευσης υλικού των ινστιτούτων. Το Νοέµβριο του 2000 εφαρµόστηκε στις βιβλιοθήκες του MIT και από τότε είναι ένα ελεύθερο λογισµικό. Ουσιαστικά, το Dspace αποτελεί ένα σύστηµα που επιτρέπει την συνεργασία των µελών και των ερευνητών των ινστιτούτων γιατί βλέπουν την προσπάθεια τους να ευοδώνεται και να βελτιώνεται από άλλους, βοηθώντας την συνεχή διατήρηση του πολύτιµου αυτού υλικού, για να µπορέσουν να γίνουν περαιτέρω έρευνες. Αρχιτεκτονική Το Dspace στηρίζει το λογισµικό σε πλατφόρµα UNIX, µε τον κώδικα να είναι γραµµένο σε γλώσσα Java. Η διαχείριση της βάση δεδοµένων βασίζεται στο σύστηµα PostgreSQL. Επίσης, εφαρµόζεται και η τεχνολογία Apache καθώς και το 15

16 εργαλείο Jena, το οποίο αποτελεί ένα σχήµα RDF που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια της Hewlett-Packard. Η αρχιτεκτονική του Dspace ακολουθεί την λογική του Open Archival Information System(OAIS). Παρακάτω, ακολουθεί ένα σχήµα µέσα από το οποίο γίνεται περισσότερο κατανοητή η φιλοσοφία του Dspace. Το σχήµα µπορεί να αναλυθεί στα παρακάτω στάδια. 1)Μέσα από µια διεπαφή κάποιος ο οποίος είναι εγγεγραµένος µπορεί να υποβάλει ένα τεκµήριο, το οποίο µπορεί να είναι σε οποιαδήποτε µορφή µαζί µε τα µεταδεδοµένα του. Το Dspace το αρχείο αυτό που αποθηκεύεται το ονοµάζει «Αντικείµενο». 2) Στη συνέχεια τα «Αντικείµενα» αυτά που ονοµάζονται και Bitstream, οργανώνονται µαζί σε σχετικές θέσεις. 3) Ένα «Αντικείµενο» είναι ένα «αρχειακό άτοµο»(archival atom) 16

17 που αποτελείται από σχετικά και οµαδοποιηµένα περιεχόµενα µε τα σχετικά µεταδεδοµένα του. Τα µεταδεδοµένα ενός «Αντικειµένου» ευρετηριάζονται για να µπορούν να αναζητηθούν και να πλοηγηθούν(browsing). Τα αντικείµενα οργανώνονται σε «Συλλογές» από λογικά συναφές υλικό. 4) Μετά οι συλλογές αποτελούν µια «Κοινότητα», που είναι το υψηλότερο επίπεδο στην ιεραρχία περιεχοµένου του Dspace. Μια «Κοινότητα» ανταποκρίνεται σε ένα µέρος του ινστιτούτου, όπως ένα τοµέα, εργαστήριο, ερευνητικό κέντρο ή σχολείο. 5) Παράλληλα, η αρχιτεκτονική του Dspace επιτρέπει την δηµιουργία µεγάλων διεπιστηµονικών αποθετηρίων που µπορούν να επεκταθούν. 6) Στη συνέχεια το Dspace προσφέρει µια λειτουργική διατήρηση όπου οι τα αρχεία µετατρέπονται σε µορφές που να είναι συµβατές µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπως διαµορφώνεται, ώστε να είναι πάντοτε προσβάσιµα. 7) Το τελευταίο στάδιο της αρχιτεκτονικής περιλαµβάνει την διεπαφή του τελικού χρήστη που µπορεί να πλοηγηθεί(browse) ή να αναζητήσει στα αρχεία. Όταν ένα «Αντικείµενο» εντοπίζεται µπορεί να αναπαραχθεί στον φυλλοµετρητή, επίσης µπορεί ο χρήστης να το «κατεβάσει» και να το ανοίξει µε την κατάλληλη εφαρµογή. υνατότητες Στον χρήστη δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσει είτε µε βάση ενός όρου η φράσης. Υπάρχει η δυνατότητα για απλή και σύνθετη αναζήτηση είτε στα µεταδεδοµένα ή στο πλήρες κείµενο του τεκµηρίου. Παράλληλα, ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί(browsing), µε τίτλο, συγγραφέα, ηµεροµηνία, συλλογή. Επίσης, στον χρήστη παρέχονται προσωποποιηµένες υπηρεσίες. Υπάρχει η δυνατότητα του προσωπικού Dspace, όπου ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέγει τις συλλογές που τον ενδιαφέρουν, καθώς και την δυνατότητα να λαµβάνει ενηµερωτικό όταν προστίθεται ένα αντικείµενο που ενδιαφέρει τον χρήστη, µπορεί να διαχειριστεί τον λογαριασµό του µε το δικό του προφίλ, κωδικό πρόσβασης κλπ. Ο χρήστης µπορεί να δει τα αποτελέσµατα αναζήτησης σε µορφή DC, µορφή την οποία υποστηρίζει το Dspace. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγµα χρησιµοποίησης του Dspace από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας που είναι ακόµη σε πιλοτικό στάδιο. 17

18 Αρχική ιστοσελίδα του συστήµατος διαχείρισης εγγράφων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Ιστοσελίδα που µπορούν οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες να υποβάλλουν 18 έγγραφα

19 Greenstone Ιστορία Το Greenstone ξεκίνησε το 1995, από µια µικρή οµάδα που ήθελε οι τεχνικές αναφορές να γίνουν περισσότερο προσβάσιµες στην ερευνητική κοινότητα µε το να τις παρέχει αυτές στο διαδίκτυο µε έναν ενιαίο τρόπο που να µπορούν εύκολα να αναζητηθούν. Οι χρήστες µπορούσαν να αναζητήσουν ένα έγγραφο χρησιµοποιώντας οποιονδήποτε συνδυασµό λέξεων και ως αποτέλεσµα λάµβανε µια λίστα από έγγραφα που στο πλήρες κείµενο είχαν τις λέξεις που αναζητούσε ο χρήστης. Το εργαλείο όµως αυτό είχε περιορισµένες δυνατότητες. Ουσιαστικά το Greenstone παράγεται και αναπτύσσεται από το Πρόγραµµα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών της Νέας Ζηλανδίας στο πανεπιστήµιο του Waikato, σε συνεργασία µε την UNESCO και του Human Info NGO. Η τελευταία εξέλιξη για το Greenstone είναι το Greenstone3 που έχει γίνει διαθέσιµο στο διαδίκτυο από τις 16 Νοεµβρίου 2005, που πραγµατικά διαθέτει νέες και βελτιωµένες εφαρµογές. Αρχιτεκτονική Το Greenstone3 χρησιµοποιεί για µηχανή αναζήτησης το MG, διαθέτει την τεχνολογία PERL, καθώς και πρόγραµµα εκτέλεσης το C++, και χρησιµοποιεί και το GDBM καθώς και την γλώσσα Java. Η αρχιτεκτονική του Greenstone3 βασίζεται στην τµηµατοποίηση(module). Το κάθε τµήµα(module) ονοµάζεται agent (πράκτορας). Ο τρόπος επικοινωνίας των πρακτόρων(agent), είναι µέσω της γλώσσας XML. Κάθε πράκτορας(agent) έχει µια συγκεκριµένη λειτουργία ή έχει πρόσβαση σε αυτήν. Κάθε πράκτορας(module) ανταποκρίνεται σε ένα µήνυµα µε το να το επεξεργάζεται ή να το προωθεί σε άλλον πράκτορα(agent) ή µπορεί να υπάρχει συνδυασµός και των δύο. 19

20 Σε περίπτωση που οι πράκτορες(agent), είναι σε διαφορετικούς υπολογιστές, τότε χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο SOAP(Simple Object Access Protocol). υνατότητες Μέσα από το Greenstone προσφέρεται η δυνατότητα απλής και σύνθετης αναζήτησης. Επίσης ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει στο πλήρες κείµενο καθώς και στα µεταδεδοµένα. Πολύ σηµαντικό µπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι µπορεί η συλλογή να εξαχθεί σε CD-ROM. ίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να πλοηγηθεί(browse) µε βάση τίτλο, θέµα και συλλογή. Παρακάτω παρατίθενται παραδείγµατα χρησιµοποίησης του Greenstone. Παράδειγµα χρησιµοποίησης του Greenstone 20

21 Παράδειγµα πλοήγησης(browse) µε βάση τον τίτλο 21

22 Μελλοντικές τάσεις Με βάση τη µελέτη των τάσεων που διαµορφώνεται στο καθένα από τα προαναφερθέντα OSS, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το CDSware στοχεύει περισσότερο στην καλύτερη ανάκτηση της πληροφορίας και γι αυτό στις τελευταίες του εξελίξεις είναι η βελτίωση της ευρετηρίασης και καλύτερων αποτελεσµάτων στα ερωτήµατα που θέτει ο χρήστης. Όσο για το Dspace µπορούµε να συµπεράνουµε ότι στοχεύει στο άνοιγµα ως OSS, ώστε περισσότεροι χρήστες να µετέχουν στην ανάπτυξη. Παράλληλα, ένας άλλος στόχος, είναι η αυτόµατη µετατροπή των αρχείων σε µορφές που θα είναι συµβατές µε τις µελλοντικές εξελίξεις στην τεχνολογία, ώστε τα έγγραφα να διατηρηθούν στο µέλλον, καθώς και η αυτόµατη ενηµέρωση των µεταδεδοµένων τους για τις αλλαγές αυτές. Αυτός ο στόχος ουσιαστικά συνδέεται µε τον αρχικό στόχο του Dspace για διατήρηση των εγγράφων. Τέλος, το Greenstone µπορεί να ειπωθεί ότι έχει σαν στόχο την συµβατότητα των διαφόρων επεκτάσεων µε τα προηγούµενα λογισµικά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των προηγουµένων εκδόσεων µε τις επόµενες. Σύγκριση των OSS CDSware, Dspace, Greenstone Το CDSware έχει καλύτερη διεπαφή(interface) από τα άλλα δύο, γιατί έχει την εµφάνιση του Google, που είναι µια πολύ γνωστή µηχανή αναζήτησης και αυτό δηµιουργεί στον χρήστη ένα οικείο περιβάλλον που τον βοηθάει στην αναζήτηση. Μόνο το CDSware έχει την δυνατότητα πλοήγησης µε όρους, δηλαδή ο χρήστης µπορεί να εισάγει έναν όρο και να ζητήσει πλοήγηση(browse) και το σύστηµα αυτόµατα να του εξάγει τον όρο και παρεµφερείς του, οι οποίοι να είναι υπερσύνδεσµοι και να οδηγηθεί κατευθείαν στο έγγραφο. Τα άλλα δύο έχουν την δυνατότητα πλοήγησης στα µεταδεδοµένα, δηλαδή τίτλο, θέµα συλλογή. Το CDSware είναι το µόνο που µπορεί να εµφανίσει τα αποτελέσµατα της αναζήτησης ενός χρήστη σε τέσσερεις µορφές, δηλαδή HTML, HTML MARC, XML DC και XML MARC. Εκτός από το Greenstone, τα άλλα δύο έχουν αναπτύξει προσωποποιηµένες υπηρεσίες µε την διαφορά ότι ενώ στο CDSware έχεις την δυνατότητα να 22

23 δηµιουργήσεις ένα «Καλάθι» µε έγγραφα που σε ενδιαφέρουν και να είναι δηµόσιο, στο Dspace δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Το Dspace είναι ένα OSS, που θέτει ως πρώτο στόχο την διατήρηση των εγγράφων και αυτό προσπαθεί να πετύχει, ενώ τα άλλα δύο πάνω στο θέµα αυτό δεν έχουν δώσει µεγάλη βαρύτητα. Το Greenstone είναι το µόνο που διαθέτει την δυνατότητα εξαγωγής της συλλογής σε CDROM. Επίσης είναι και το µόνο που µπορεί να εφαρµοστεί και σε πολλές πλατφόρµες, δηλαδή και σε Linux και σε Windows και σε Macintosh. Το Greenstone διαθέτει την διεπαφή(interface) του, σε µεγαλύτερο πλήθος γλωσσών µεταφρασµένη. Επίσης διαθέτει ένα σχήµα που βοηθάει στην ενηµέρωση αυτών των µεταφρασµένων διεπαφών. Βιβλιοθήκες και OSS Το θέµα της χρησιµοποίησης από µια βιβλιοθήκη, ενός Open Source Software σε σχέση µε ένα λογισµικό που δεν είναι Open Source, αλλά χρειάζεται να αγοραστεί από κάποια εταιρεία είναι πραγµατικά κάτι που χρειάζεται πολύ µελέτη και ευρεία αντίληψη για να ληφθεί η απόφαση να χρησιµοποιηθεί ένα OSS αντί ενός εµπορικού πακέτου. Ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι το κόστος. Σε πρώτο επίπεδο θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι χρησιµοποιώντας κάποιο λογισµικό OSS, αυτόµατα το τίµηµα του είναι µηδενικό, οπότε ενδιαφέρει την βιβλιοθήκη να το αποκτήσει. Ωστόσο, η πραγµατικότητα µπορεί να µην είναι ακριβώς όπως µπορεί να συµπεράνει κανείς. Σε περίπτωση που ένα µέρος από κάποιο εµπορικό πακέτο δεν λειτουργεί σωστά, τότε µπορεί κάποιος να απευθυνθεί στον προµηθευτή και να ζητήσει αποζηµίωση, ή επιδιόρθωση του προβλήµατος, ώστε να εξασφαλίσει την αξία του προϊόντος που έχει αποκτήσει. Στην περίπτωση του OSS, αυτός που το χρησιµοποιεί δεν θα έχει την ίδια υποστήριξη, οπότε θα χρειαστεί να καταβάλει κάποιο κόστος για να µπορέσει να διορθώσει το πρόβληµα. Όταν όµως χρησιµοποιείται ένα Πρόγραµµα Ανοιχτού Κώδικα, δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Μέσα από ένα εµπορικό σύστηµα παρέχεται η δυνατότητα για τεκµηρίωση και οδηγό χρήσης, µπορεί κάποιος να τηλεφωνήσει σε συγκεκριµένη υπηρεσία του προµηθευτή του και να λύσει τις περισσότερες φορές το πρόβληµα του. Υπάρχει και 23

24 βοήθεια στην εγκατάσταση καθώς και ανανεώσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στην περίπτωση του OSS, δεν υπάρχει η τηλεφωνική γραµµή υποστήριξης, αλλά τα ερωτήµατα γίνονται µόνο µέσω , κάτι που σηµαίνει ότι µπορεί να αγνοηθεί η ερώτηση. Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο είναι η ασφάλεια των OSS σε σχέση µε τα εµπορικά πακέτα. Σ αυτό το σηµείο οι απόψεις πραγµατικά διίστανται, γιατί δεν υπάρχει οµοφωνία σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα. Υπάρχει η άποψη που υποστηρίζει ότι τα OSS, είναι πιο ασφαλή γιατί όταν ένας προσπαθεί να επιτεθεί σε ένα εµπορικό λογισµικό χρειάζεται πολύ χρόνο για να µπορέσει να συλλέξει πληροφορίες, να εντοπίσει τα κενά του συστήµατος και τις αδυναµίες του. Αυτή η διαδικασία όµως δεν γίνεται στην περίπτωση του OSS, γιατί ο κώδικάς του προγράµµατος είναι προσβάσιµος από όλους. Στην περίπτωση των εµπορικών προγραµµάτων η επίθεση γίνεται σε µια οµάδα από προγραµµατιστές µιας συγκεκριµένης εταιρείας και όχι σε µια κοινότητα από προγραµµατιστές. Ακόµη και σε περίπτωση προβλήµατος η κοινότητα θα αντιµετωπίσει το πρόβληµα του συστήµατος και θα το διορθώσει, ενώ στην περίπτωση των εµπορικών πακέτων ο προµηθευτής δεν θα το διορθώσει αν δεν επηρεάζει πολλούς χρήστες. Πολλές φορές οι εταιρείες λόγω του ανταγωνισµού προσφέρουν ένα λογισµικό το οποίο δεν το έχουν δοκιµάσει πλήρως. Αργότερα προσφέρουν διάφορες αναβαθµίσεις για να µπορέσει το λογισµικό να δουλέψει. Στην περίπτωση των OSS, επειδή δεν υπάρχει ο ανταγωνισµός όλα τα στοιχεία του προγράµµατος πρώτα ελέγχονται και µετά προσφέρονται στους χρήστες. Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη για τα OSS ότι, επειδή είναι ανοιχτός ο κώδικας είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς που θέλουν να βλάψουν ένα σύστηµα ή να δηµιουργήσουν ένα ιό. Υπάρχουν και ζητήµατα, που σχετίζονται µε το θέµα της άδειας χρήσης. Οι άδειες χρήσης για τα OSS δεν είναι όλες οι ίδιες, αλλά υπάρχουν διαφορές που δηµιουργούν δυσκολίες στην κατανόησή τους. Η διαφορά έγκειται στο θέµα της τροποποίησης και της δηµοσιοποίησης του κώδικα ενός OSS προγράµµατος. Οι άδειες µε βάση το τι επιτρέπουν για το θέµα της τροποποίησης και της δηµοσιοποίησης του κώδικα µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η copyleft licence που θέτει ότι κάθε τροποποίηση του κώδικα γίνεται διαθέσιµη µέσω της άδειας του αρχικού προγράµµατος. Ως 24

25 παράδειγµα είναι ο οργανισµός GNU µε την General Public Licence(GPL), όπου επιβάλλει κάθε τροποποίηση του κώδικα να είναι ελεύθερα διαθέσιµη. Η δεύτερη κατηγορία είναι η mid-copyleft που η κάθε τροποποίηση του κώδικα είναι ελεύθερη και δεν επιβάλλει κάτι άλλο. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να δηµιουργηθεί µια νέα εφαρµογή πάνω σε ένα OSS, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να δηµοσιοποιήσει τον τροποποιηµένο κώδικα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα εφαρµογής που χρησιµοποιεί αυτού του είδους την άδεια είναι ο φυλλοµετρητής(web-browser) Netscape. Η τρίτη κατηγορία η non-copyleft δεν επιβάλλει στους χρήστες να διανείµουν τον βελτιωµένο κώδικα. Μέσα από το εµπορικό πακέτο προσφέρεται και η υπηρεσία της εκπαίδευσης του προσωπικού, που στην περίπτωση του OSS, δεν προσφέρεται. Τα παραπάνω θα µπορούσαν να αναφερθούν ως οι πιο σηµαντικοί λόγοι που χρειάζεται κάποιος να λάβει σοβαρά για το αν θα επιλέξει κάποιο OSS λογισµικό ή ένα εµπορικό πακέτο. Σίγουρα στην σηµερινή πραγµατικότητα που τα οικονοµικά των βιβλιοθηκών δεν επιτρέπουν πάντα την αγορά ενός εµπορικού πακέτου ίσως το OSS αποτελεί λύση, αλλά κάθε λύση έχει θετικά και αρνητικά σηµεία. Επίλογος Το θέµα των OSS, είναι πραγµατικά ένα ανοιχτό ζήτηµα που αποτελεί αντικείµενο µελέτης και έρευνας. Η κίνηση για ανοιχτό λογισµικό συµβαδίζει απόλυτα, µε τις αρχές των βιβλιοθηκών, δηλαδή να είναι ανοιχτός σε όλους και όλοι µπορούσαν και µπορούν να έχουν πρόσβαση. Τα λογισµικά, δηλαδή το CDSware, Dspace και το Greenstone, που εξετάστηκαν µέσα στην εργασία µπορούν να χαρακτηριστούν ως τα ποιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα OSS που χρησιµοποιούνται από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και βρίσκουν πρακτική εφαρµογή και σε ψηφιακές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Σίγουρα το ποιο λογισµικό θα κληθεί η βιβλιοθήκη να επιλέξει εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες που χρειάζεται να καλύψει. Ωστόσο, πάντοτε είναι ανάγκη σε κάθε επιλογή να λαµβάνονται υπ όψιν τα θετικά και αρνητικά σηµεία που συνεπάγονται από την χρησιµοποίηση ενός OSS ή ενός εµπορικού προγράµµατος. 25

26 Αναφορές 1. Gonzalez-Barahona, J. (24 Απριλίου 2000). A brief history of open source software. Ανακτήθηκε 3 εκεµβρίου, 2005, από 2. Altenhöner, R. (2005). Open Source Software - definition, licensing models and organizational consequences (introduction). World Library and Information Congress: 71th IFLA General Conference and Council: Libraries A voyage of discovery. Ανακτήθηκε Νοέµβριος 18, 2005, από την IFLA. 3. Holck, J., Larsen, M. H. & Mogens Kühn Pedersen(2005). In Xavier Franch, Daniel Port(Ed.), Managerial and Technical Barriers to the Adoption of Open Source Software. COTS-Based Software Systems: 4th International Conference, ICCBSS 2005, Bilbao, Spain, February 7-11, Proceedings. (pp ). Berlin: Springer Verlag. 4. Giacomo, P.(2005). COTS and Open Source Software Components: Are They Really Different on the Battlefield?. In Xavier Franch, Daniel Port(Ed.), Managerial and Technical Barriers to the Adoption of Open Source Software. COTS-Based Software Systems: 4th International Conference, ICCBSS 2005, Bilbao, Spain, February 7-11, Proceedings. (pp ). Berlin: Springer Verlag. 5. Guhlin, M. & Farsaii S.( 2005, Σεπτέµβριος). Is Open Source the Answer?. Learning & Leading with Technology. 33(1), Vesely, M., Baron, T., Le Meur, J.Y. & Simko, T. (2004). CERN Document Server : Document Management System for Grey Literature in Networked Environment. Publ. Res. Quarterly 20(1), CERN Document Server Software Consortium(8 Αυγούστου, 2005). CDS CDSware: Overview. Ανακτήθηκε 8 εκεµβρίου 2005 από 26

27 8. Pepe, A. κ.ά.(2005). CERN Document Server Software: the integrated digital library. ELPUB conference, Heverlee (Belgium), 8-10 June Ανακτήθηκε Νοέµβριος 22, 2005 από την CDSware. 9. Αµανατίδης, Ε., Πελτέκη, Κ. Σαραγιώτης Α. & Σίτας Α. Ανάπτυξη Ψηφιακών Συλλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Ανακτήθηκε 26 Νοεµβρίου 2005 από TAS.ppt. 10. Tansley, R., Bass M.& Smith, M.K.(2003). T. Koch, I.T. Sølvberg (Ed.), DSpace as an Open Archival Information System: Current Status and Future Directions. Research and AdvancedTechnology for Digital Libraries: 7th European Conference, ECDL 2003 Trondheim, Norway, August 17-22, 2003 Proceedings. (pp ). Berlin: Springer Verlag. 11. MIT Libraries, Hewlett-Packard Company(8 Οκτωβρίου 2005) Dspace federation. Ανακτήθηκε 14 εκεµβρίου 2005 από 12. DSpace an open source dynamic digital repository. Ανακτήθηκε 13 εκεµβρίου 2005 από 13. Witten, I. H., Bainbridge, D & Boddie, S. F.(2001) Greenstone: open-source digital library software with end-users collection building. Online Information Review. 25(5), Greenstone Digital Library Software. Ανακτήθηκε 18 εκεµβρίου 2005 από 15. Don, K. J., Bainbridge, D. & Witten, I. H. The design of Greenstone 3: An agent based dynamic digital library. Ανακτήθηκε 18 εκεµβρίου 2005 από 27

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι)

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Ελεύθερο Λογισμικό Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Τι είναι το Λογισμικό; Τι είναι το Λογισμικό; Λογισμικό Οδηγίες (Προγράμματα) Δεδομένα... για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ανοιχτού κώδικα (Open Source Programs)

Προγράμματα ανοιχτού κώδικα (Open Source Programs) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Στην Επιστήμη της Πληροφορίας με κατεύθυνση: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Εργασία στο μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών τριμήνου : Μάρτιος Μάιος 2012 Μελέτη προδιαγραφών και επιλογή λογισμικού ψηφιακής Βιβλιοθήκης Όνομα : Σωτηροπούλου Αφροδίτη

Αναφορά εργασιών τριμήνου : Μάρτιος Μάιος 2012 Μελέτη προδιαγραφών και επιλογή λογισμικού ψηφιακής Βιβλιοθήκης Όνομα : Σωτηροπούλου Αφροδίτη Αναφορά εργασιών τριμήνου : Μάρτιος Μάιος 2012 Μελέτη προδιαγραφών και επιλογή λογισμικού ψηφιακής Βιβλιοθήκης Όνομα : Σωτηροπούλου Αφροδίτη Περίληψη Στα πλαίσια της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 TCExam 10.0 Χ.Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, gandroul@upatras.gr TCEXam

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη ρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόµος, Ph.D. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο e-mail: koulouris.a@gmail.com ιονύσης Κόκκινος Βιβλιοθηκονόµος,

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά Αθανάσιος Μώραλης Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά Η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΜηΠΕΕ) είναι Ο επιστημονικός συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι. Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Διαδικτυακές Εφαρμογές διαχείρισης Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Μεταδεδομένων σχετικά με τα Α.Κε.Π.Υ.

Τεχνικοί Όροι. Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Διαδικτυακές Εφαρμογές διαχείρισης Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Μεταδεδομένων σχετικά με τα Α.Κε.Π.Υ. Πίνακας περιεχομένων Τεχνικοί Όροι... 2 Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά των ψηφιακών δεδομένων... 4 Σύγκριση Συστημάτων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης... 5 Greenstone... 6 Dspace... 6 Σχεδιασμός Συστήματος WalkIn ILS

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Κουμούτσος Κωνσταντίνος koumoutsos@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ» Το εργαστήριο «Οι ψηφιακές πηγές γνώσης και η συμβολή τους στο έργο του φιλολόγου» οργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System»

Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System» Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System» Ελένη Μαµµά (*Ερευνητική Εργασία στο Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 8 Ιουλίου 2008 Περιεχόμενα Δράσεις του Κέντρου Η/Υ του

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ.

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΣΑΠΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. : Μ15/06 ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο 2007-2008 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ : Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά Δρ. Οδυσσέας Ι. Πυροβολακης Πρόεδρος ΔΣ ΕΜηΠΕΕ Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά Ιδρύθηκε το 1987, ως Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου Ιφιγένεια Βασιλείου Γραµµατέας ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Καραθάνου Γεωργία Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Μπότσας ηµήτριος Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων

Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων Κόκκινος Διονύσης, Ε.Μ.Π. - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τσώλη Θεοδώρα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη Γιάνναρη Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud Ανοικτά Δεδομένα Προκλήσεις και Ευκαιρίες: Η εμπειρία του OpenDataCloud Κώστας Σαΐδης, PhD Πάροχοι Ανοικτών Δεδομένων datagov.gr diavgeia.gr geodata.gov.gr Πυροσβεστικό σώμα Ελληνική Αστυνομία Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Πως ξεκίνησε το Linux Linus Torvalds : Εμπνευστής και δημιουργός του, φοιτητής του Πανεπιστημίου του Helsinki στην Φιλανδία Πως ξεκίνησε το Linux Βασίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα