ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου Μαρούσι Πληροφορίες : Ε. Μαυρικάκης (Τμήμα Β ) Τηλ.: Fax: Πληροφορίες : Ε. Τραϊφόρου ( Τμήμα Γ ) Τηλ.: Fax: Μαρούσι, Αρ.πρωτ.: 87080/Ε2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Επαναφορά εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν.4325/» Έχοντας υπόψη: Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν.4325/(Φ.Ε.Κ.47τ.Α /11-5-) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

2 2 2. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167τ.Α / ) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και του Ν.4250/ Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 35 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ.α / ) Υπαλληλικού Κώδικα, σχετικά με την κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ.114/2014(Φ.Ε.Κ.181 τ. Α / ) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 5. Τις διατάξεις του Π.Δ.24/ «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Φ.Ε.Κ. 20 τ.α /27-01-). 6. Το Π.Δ.25/ «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ.21τ. Α /27-01-). 7. Την αριθμ.υ100/ Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη». 8. Την αριθμ.82029/ε2/ (Φ.Ε.Κ.945 τ.β /26-05-) Διαπιστωτική Πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την επανασύσταση από των οργανικών θέσεων κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 18 Ν.4325/(Φ.Ε.Κ. 47 τ. Α /11-5-). 9. Τους ηλεκτρονικούς πίνακες με τα στοιχεία των αιτήσεων επαναφοράς των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, όπως αυτές κατατέθηκαν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 10. Τις Βεβαιώσεις επαναφοράς στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που είχαν διαγραφεί ). 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, για το τρέχον έτος ποσού ύψους: Ευρώ και για το επόμενο έτος: Ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα: του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (σχετ. το αριθμ.2/35113/ έγγραφο του ΣΤ Τμήματος Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών). Διαπιστώνουμε Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν.4325/(Φ.Ε.Κ. 47 τ. Α /11-5-) επανέρχονται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους κλάδους, τις ειδικότητες και σε οργανικές θέσεις στις περιοχές μετάθεσης που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, με τον ίδιο βαθμό που κατείχαν και το μισθολογικό κλιμάκιο που υπάγονταν κατά το χρόνο θέσης τους σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν.4172 /2013(Φ.Ε.Κ.167 τ. Α ), ως ακολούθως:

3 3 ΑΑ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ) ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΗΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΟΥΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

4 ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΝΔΡΑΜΗ ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΒΑΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΪΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝHTΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ

5 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΛΑΓΚΑ ΔΟΜΝΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗ ΠΙΠΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΤΙΒΑ ΝΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ / Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗ ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΡΑ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΙΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΑΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

6 ΜΑΥΡΙΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΖΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΣΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΜΠΟΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΝΤΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΜΩΝ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΛΕ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

7 ΠΗΛΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΤΣΙΛΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΑΦΤΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΒΕΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΜΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΜΩΝΗ - ΔΕΒΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΟΥΡΜΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΡΑΒΟΡΙΖΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΦΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΠΤΣΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΕΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

8 ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΪΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΟΝΔΡΟΡΙΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΒΑΡΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΠΕΤΡΟΒ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΡΕΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΩΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΙΔΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΔΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΥΒΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ / ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΞΕΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.01 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΡΑΠΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΡΑΠΤΗ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΤΣΑΡΚΑΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΦΩΤΟΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΨΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ / ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ

10 ΒΟΥΡΔΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ / ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΖΗΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΥΜΕΩΝΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

11 ΚΕΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΑΡΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΡΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΜΠΑΡΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΚΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΕΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΜΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΜΙΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΜΠΑΝΑΓΟΥ (BANAGO) ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (VASILIKI) ΜΠΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ

12 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΤΟΥΡΗ ΙΣΙΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΥΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ-ΠΟΡΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΓΝΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΣΥΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΦΕΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΣΑΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΦΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

13 ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΑΡΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΡΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΑΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

14 ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΔΙΒΑΝΗ ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΟΥΛΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΟΥΜΠΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑ-ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΗΣΗ-ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΙΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΖΙΩΓΑ ΑΓΑΘΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΣΗΦ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΑΠΑΚΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

15 ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΕΜΑΝΕΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΗΔΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ / ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ / ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΟΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΒΑΛΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΠΑΔΩΡΟΘΕΟΥ ΚΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΛΗΜΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

16 ΛΙΟΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΚΛΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΟΥΤΣΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΠΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΙΡΔΑ ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΜΠΟΥΝΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΝΕΡΑΝTZΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΝΤΕΜΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΤΩΝΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

17 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΧΡΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΙΝΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ

18 ΣΙΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΥΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΑΓΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΡΜΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΣΦΙΝΤΙΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ / ΤΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΡΤΕΜΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΤΖΡΟΜΠΕΚΑΡ ΜΙΧΑΗΛ ΡΕΖΑ ΜΩΧΑΜΑΝΤ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΖΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΟΠΟΥΖΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΣΑΑΚ ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΤΣΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΣΙΝΤΙΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

19 ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΣΟΥΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΦΩΤΣΙΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΟΥΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΖΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΖΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

20 ΣΧΙΖΑ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ / ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ / ΑΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΑΡΤΑΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΤΑΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣΠΕΝΤΖΑ ΟΛΓΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΤΑΣ ΤΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΤΣΙΛΙΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΒΑΓΕΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- ---------

Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- --------- Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- --------- --------------- -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α Ειδικ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Πολ. Βαθ.πτ. Ημ.κτ.πτυχ. 1 ΠΕ02 Γκούντρα Φανή Δημήτριος Όχι 6,9 1/11/1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 2 3 4 5 6 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ID Α' Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ) 2365 ΒΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑ Α.Τ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔ 2 ) 2213 ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ AEI ΘΕΣΕΙΣ:13 1 6375 Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑ 28/06/1983 ΑΝΔΡΑ 17.28 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3128 2 4430 Β Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ Α/Α ID ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜ.ΓΕΝ. ΦΥΛΟ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΙΔ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜ.ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 30/05/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΠΡ/ΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔ.ΥΠΟΨ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Γ. Σκαλιάπας, Σύμβουλος Α Τηλέφωνο: 210 3312406, εσωτ. 906 Φαξ: 210 6458295 Email: gskaliapas@iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ. ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.Δ. 164/2004 άρθρο ΕΜΠΕΙΡΙΑ () Φορέας :ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Υπηρεσία :ΤΑΠ Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΚΩΔ.100) ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α 1 ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.Λ. Πάτρας

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος αιτήσεων µετάθεσης:

Τύπος αιτήσεων µετάθεσης: Κατάλογος αιτήσεων µετάθεσης Τύπος αιτήσεων µετάθεσης: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] Σχολικό έτος: 01-013 Φορέας κατάθεσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. # 35 Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ A' ΕΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ A' ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ Β Δημοτικού Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Πατρώνυμο μαθητή Σχολείο από το οποίο προέρχεται Εξεταστικό Κέντρο KANNA PELAGIA "CAMPION SCHOOL ATHENS" KARAKAXIS IOANNIS STAVROS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΡΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ / V 27/4/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 4896 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 8782 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΑΝ 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΑΝ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΑΝ 2014 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 384 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14032758 183 ΑΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14049829 154 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

25366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ αα) των Τμημάτων της Δ 30. Διεύθυνσης Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ): i) Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου και Αυτοκι νήτων ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ (αριθμ. ανήλικων 106 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ703609 Οχι Οχι 1 12 0 6 3 0 0 60 211 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚ643991 Οχι Οχι 1 12 0 8 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ, 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ AN. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1379 31 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ11 2 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 3 ΑΓΓΕΛΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 4 ΑΔΑΜΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ11 5 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ06 6 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό 8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Θεσσαλονίκη GRAND HOTEL PALACE 07-10 Μαΐου 2015 1 Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Γ ΔΗΜ.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Γ ΔΗΜ. Διακριθέντες του διαγωνισμού "Καγκουρό 2010", ανά τάξη. Ολοι οι διακριθέντες λαμβάνουν επιπρόσθετα συμβολικά βραβεία (πόστερ, παιχνιδάκι σκέψης και λοιπά) τα οποία θα σταλούν στα Κέντρα Εξέτασης στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ αθμός ΑΔΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΑΡΧ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ ΑΡΑΜ ΚΛΕΜΑΝΣΑ ΣΙΜΟΝΑ ΕΜΙΛ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔ.&ΜΕΤΑΝΑΣ ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα