Αξιοποίηση ανακυκλώσιµων υλικών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ή πώς η ευρηµατικότητα της τέχνης συναντά τη σοφία της Φύσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση ανακυκλώσιµων υλικών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ή πώς η ευρηµατικότητα της τέχνης συναντά τη σοφία της Φύσης"

Transcript

1 Αξιοποίηση ανακυκλώσιµων υλικών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ή πώς η ευρηµατικότητα της τέχνης συναντά τη σοφία της Φύσης Απόστολος Κατσίκης Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Την τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει µια έντονη κινητικότητα για την προστασία του περιβάλλοντος στον πλανήτη και τη διατήρηση της ισορροπίας του. Όπως δείχνουν πολλές δηµοσκοπήσεις, για αρκετούς πολίτες, το περιβάλλον έχει µεγαλύτερη σηµασία από τη συνεχή ανάπτυξη της οικονοµίας σε βάρος του. Η διαδικασία της ανακύκλωσης αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα όχι µόνο για την επίλυση πολλών περιβαλλοντικών προβληµάτων, αλλά και για την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης, µέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και αγωγής. Στο πλαίσιο αυτής της διττής ιδεολογικής αρχής, προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος - ευαισθητοποίηση και διαµόρφωσης οικολογικής συνείδησης, προστίθεται και µια τρίτη, η οποία εκπορεύεται από την ιδεολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). και διασυνδέει τις βασικές της αρχές µε αυτές της Εικαστικής Παιδείας. Τα ανακυκλώσιµα υλικά µπορούν να αξιοποιηθούν όχι µόνο για τη δηµιουργία νέων προϊόντων, αλλά να αποτελέσουν, ως πρωτογενές υλικό, τα µέσα για την καλλιτεχνική έκφραση των µαθητών (και όχι µόνον) που συµµετέχουν σε προγράµµατα Π.Ε. Η αναγνώριση της σύγκλισης και των αλληλεξαρτήσεων µεταξύ Π.Ε. και Αισθητικής Αγωγής αποτελεί το ιδεολογικό υπόβαθρο για τη συνδυαστική υλοποίηση τέτοιας µορφής δραστηριοτήτων. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εικαστική Παιδεία, Ανακύκλωση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τους δύο τελευταίους αιώνες έχει επικρατήσει, σε ιδεολογική αλλά και πρακτική βάση, η άποψη ότι η έννοια της προόδου ταυτίζεται µε την οικονοµική ανάπτυξη και την υλική συνιστώσα του βιοτικού επιπέδου της ανθρωπότητας. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται βέβαια στην προσδοκία του ανθρώπινου είδους για µια συνεχή βελτίωση της ζωής του στο µέλλον. Αποτελεί ουτοπία η άρνηση στο δικαίωµα να αξιοποιεί (ο άνθρωπος) την επιστήµη, την τεχνολογία και τον ορθολογισµό για να καταστήσει τη ζωή του περισσότερο άνετη και ευχάριστη. Με µία όµως προϋπόθεση: η επιστήµη και ειδικότερα οι τεχνολογικές της εφαρµογές, για να νοµιµοποιήσουν τη χρηστική τους λειτουργία, θα πρέπει να συνοδεύονται από τον αναγκαίο ηθικό προβληµατισµό. Κάτι το οποίο φαίνεται να έχει αγνοηθεί σχεδόν παντελώς κατά τον 20ό, τουλάχιστον, αιώνα. Ως αποτέλεσµα της συγκεκριµένης τακτικής προέκυψε η εµφάνιση του εξής παραδόξου: η πραγµατική απειλή για το περιβάλλον, αλλά και για τη ίδια την ανθρώπινη κοινωνία και τις εκφράσεις της, να προέρχεται όχι από φυσικούς ή ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 66

2 εξωγήινους παράγοντες, αλλά από τον ίδιο τον άνθρωπο και τις εφαρµογές των επιτευγµάτων του. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει φανερό ότι η οικονοµική ανάπτυξη στην οποία στηρίζεται η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπινων κοινωνιών, δεν µπορεί να ξεπεράσει ορισµένα όρια. Η διαπίστωση αυτή, η οποία για ορισµένους τοµείς ήλθε πολύ αργά, σχετίζεται µε τα µοντέλα ανάπτυξης τα οποία δεν έλαβαν / λαµβάνουν υπόψη τους µια θεµελιώδη ιδιότητα του πλανήτη µας: αυτή της φέρουσας ικανότητάς του, που αναφέρεται στο µέγεθος των πληθυσµών (ειδών) που µπορούν να στηρίξουν τα αποθέµατα πρώτων υλών και οι βιογεωχηµικοί κύκλοι της Γης. Η άποψη, προϊόν της ανθρωποκεντρικής αντίληψης, ότι διατηρούµε το δικαίωµα να εννοούµε την οικονοµική ανάπτυξη αποκλειστικά και µόνο στα πλαίσια της υπηρεσίας εξυπηρέτησης κανόνων που έχουµε εµείς θεσπίσει, φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αυτοδιαψεύδεται. Το χρονικό διάστηµα µερικών δεκαετιών και ειδικότερα το δεύτερο µισό του 20 ού αι., ήταν αρκετό για να αποδείξει ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται µπροστά σε µια διαρκώς αυξανόµενη κρίση. εν χωράει πλέον αµφιβολία ότι σωρεία εκφράσεων, από την εξάντληση των φυσικών πόρων έως την υποβάθµιση εν γένει της ποιότητας ζωής, οριοθετούν σαφώς ένα πλαίσιο συµπτωµάτων µιας γενικής κρίσης που διέρχεται ο πλανήτης µας και που είναι γνωστή ως οικολογική κρίση. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Αυτό που έχει ήδη διαφανεί, αλλά που θα αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο για το µέλλον και την υπ. αριθ. ένα πρόκληση του 21 ου αιώνα είναι η διαχείριση των περιβαλλοντικών παραµέτρων αλλά και η εξάλειψη των αιτίων της οικολογικής κρίσης. «Όποιος προτείνει θεραπεία για την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης αναλαµβάνει, κατά κάποιο τρόπο, να αλλάξει την πορεία της ιστορίας», τονίζει ο Barry Commoner στο βιβλίο του «Ο κύκλος που κλείνει». Είναι γεγονός ότι η αναγκαιότητα της υιοθέτησης µιας διαφορετικής αντίληψης, ως απάντηση στα διογκούµενα συνεχώς περιβαλλοντικά προβλήµατα, οδηγεί την ανθρωπότητα µπροστά σε µια νέα ηθική. Ευτυχώς, όµως, η από πολλές χιλιετίες ισχύουσα πρακτική της ικανοποίησης στενά ατοµικών, κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων αρχίζει να εκλείπει ως «αναχρονιστικά επιζήµια». Και ευτυχέστερα θα έλεγα σε όλους τους τοµείς αλλά ειδικότερα στο θέµα της αντιµετώπισης του ελλείµµατος και της διαχείρισης των πρώτων υλών η Φύση εδώ και εκατοµµύρια χρόνια δίνει το παράδειγµα: ανακύκλωση-επαναχρησιµοποίηση. Ένα από τα θέµατα, που σχετίζεται άµεσα µε την προστασία του περιβάλλοντος είναι η διαχείριση των υλικών µετά τη χρησιµοποίησή τους. Η τύχη τους µπορεί να είναι διαµετρικά αντίθετη. Μπορεί να γίνουν σκουπίδια και έτσι να επιβαρύνουν το περιβάλλον, καταναλώνοντας ταυτόχρονα πολύτιµους εθνικούς πόρους. Μπορεί όµως να περισυλλεγούν και να ξαναµπούν στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή να ανακυκλωθούν. Τα σκουπίδια διατηρούν ένα σηµαντικό προσόν διπλής υπόστασης: είναι η ενέργεια που µπορούν να αποδώσουν και η πρώτη ύλη που µπορεί από αυτά να ανακτηθεί. Ποσά σηµαντικά και υπολογίσιµα αν σκεφτεί κανείς πως σε τελευταία ανάλυση ελάχιστα είναι τα υλικά που δεν ανακυκλώνονται. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 67

3 Στην Ελλάδα κάθε χρόνο παράγονται 5,5 εκατοµµύρια τόνοι οικιακών απορριµµάτων ή σε όγκο 17,5 εκατ. κυβ. µ. (http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html). Περίπου χώροι είναι επίσηµα καταγεγραµµένοι ως σκουπιδότοποι, από τους οποίους το 1/3 λειτουργεί µε κάποια έγκριση, ενώ τα 2/3 είναι χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης. Νόµιµοι και παράνοµοι χώροι δεν εκπληρούν τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις λειτουργίας τους, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν σοβαρά προβλήµατα για το περιβάλλον και για την υγεία. Αλλά και αν ακόµα όλα λειτουργούν σωστά θα βρισκόµασταν αργά ή γρήγορα µπροστά σε ένα αδιέξοδο: οι διαθέσιµοι χώροι για να αποθέτουµε τα σκουπίδια µας δεν επαρκούν και στο µέλλον θα είναι ακόµα πιο δύσκολο να βρίσκουµε τέτοιους χώρους. Την τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει µια έντονη κινητικότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ισορροπίας του. Για αρκετούς πολίτες το περιβάλλον έχει µεγαλύτερη σηµασία από τη συνεχή ανάπτυξη της οικονοµίας σε βάρος του. Μέσα σε αυτή την προβληµατική αναπτύσσεται και το θέµα της δραστικής περικοπής στη χρήση πρώτων υλών για την κατασκευή καταναλωτικών προϊόντων, όσο και του υπάρχοντος κινδύνου να µειωθούν-εκλείψουν τα υπάρχοντα αποθέµατα σε πρώτες ύλες. Εδώ όµως υπεισέρχεται η επίδραση της διαµορφωµένης- αποκτηµένης νοοτροπίας και των επακόλουθων θεωρούµενων ως «κεκτηµένων: η σύγχρονη κοινωνία έχει διαµορφώσει στον άνθρωπο την άποψη ότι για να είναι ευτυχισµένος-επιτυχηµένος πρέπει να κατέχει όσο το δυνατόν περισσότερα καταναλωτικά αγαθά. Αυτή η καταναλωτική παιδεία, η οποία ουσιαστικά ενισχύει την τάση ικανοποίησης «πλασµατικών» και ελάχιστα των πραγµατικών αναγκών, έχει οδηγήσει στο µείζον πρόβληµα εξεύρεσης πρώτων υλών καθώς και της διάθεσης των απορριµµάτων από την παραγωγή και την απόρριψη διαφόρων αγαθών. (http://www.aegean.gr/environment/eda/envirohelp/greece/bestpractices/5%20r/rec ycle.html). ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΕΞΟ ΟΣ ΙΑΦΥΓΗΣ Υφίσταται λύση στο πρόβληµα; Η ανακύκλωση είναι ένας τρόπος ο οποίος µπορεί να προσφέρει έξοδο διαφυγής από τα παραπάνω προβλήµατα. ιότι η ανακύκλωση συµβάλλει στην: αποφυγή εξάντλησης των πρώτων υλών, στην ελάττωση των οικολογικών προβληµάτων από την εξόρυξη και χρήση τους, στον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας, στη µείωση της ρύπανσης γενικά, στην ελάττωση του όγκου των απορριµµάτων. Τα ποσοστά υλικών που εξοικονοµούνται µέσω της διαδικασίας ανακύκλωσης µπορούν να ανέλθουν από 30% έως και 95%. (http://www.eltepe.gr/). ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 68

4 Σχήµα 1: Μοντέλο συστήµατος διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών στην πηγή µεταφοράς στο σηµείο συγκέντρωσης (Σουηδία).Πηγή: Γενικότερα στο πλαίσιο της οικονοµίας η ανακύκλωση προσφέρει αφενός εξοικονόµηση συναλλάγµατος από τη µη εισαγωγή πρώτων υλών και αφετέρου εισαγωγή συναλλάγµατος από την εξαγωγή ανακτηθέντων υλικών. Ακόµη αύξηση της εξειδικευµένης απασχόλησης και νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Είναι πασιφανές ότι τα σκουπίδια, πλέον, έχουν πολλαπλή αξία και πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται. Στόχος: στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής να καταλήγει ένα µικρό ποσοστό των απορριµµάτων που συσσωρεύονται εκεί σήµερα. Το παράδειγµα της Ευρώπης Το παράδειγµα έρχεται από την Ευρώπη η οποία κατακλύζεται από σκουπίδια, τα οποία µεγεθύνονται από χρόνο σε χρόνο. Σήµερα σε κάθε Ευρωπαίο αντιστοιχούν κατά µέσο όρο 3,5 τόνοι αποβλήτων το χρόνο, από τα οποία τα 518 κιλά είναι οικιακά απορρίµµατα. Στην σκιά της απειλής µεταβολής του ευρωπαϊκού εδάφους σε τεράστια χωµατερή το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε νέα οδηγία- πλαίσιο, τον Φεβρουάριο του 2007, για τα απόβλητα, αντικαθιστώντας την προηγούµενη, η οποία είχε συµπληρώσει 30 χρόνια ζωής. Όσον αφορά ειδικά στην ανακύκλωση έθεσε ως στόχο µέχρι το 2020 να ανακυκλώνεται το 50% των οικιακών αποβλήτων σε κάθε χώρα- µέλος της Ε.Ε. και το 70% των αποβλήτων που προέρχονται από βιοµηχανία, κατασκευές, κατεδαφίσεις κ.λπ. Τι έχει επιτευχθεί µέχρι τώρα. Παραδειγµατικά αναφέρονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής παλαιότερων και νέων µέτρων σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες Στην Αυστρία λιγότεροι από 800 χιλιάδες τόνοι καταλήγουν σε ΧΥΤΥ, σε σύνολο πέντε εκατοµµυρίων τόνων απορριµµάτων. Η ανία είναι πρωτοπόρος στον τοµέα της ανακύκλωσης. Ανακυκλώνεται περίπου το 30% των απορριµµάτων που παράγουν οι κάτοικοι, ενώ το 60% αποτεφρώνεται. Μόλις το 6% καταλήγει στους ΧΥΤΥ. Εξίσου καλή είναι και η κατάσταση στη Σουηδία όπου εφαρµόζεται ευρύτατα η µέθοδος της κοµποστοποίησης, ενώ φορολογούνται υψηλά όσοι χρησιµοποιούν τους ΧΥΤΑ. Από το 2002 οι ΧΥΤΑ της Γαλλίας δέχονται µονό υλικά που δεν µπορούν πλέον να επεξεργαστούν περισσότερο. Στην Ολλανδία όλα τα σκουπίδια διαχωρίζονται σχολαστικά. Με αυτόν τον τρόπο πάνω από το 80% των απορριµµάτων επαναχρησιµοποιείται. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 69

5 Πολλοί θεωρούν ότι η πιο πράσινη χώρα του κόσµου είναι η Γερµανία. Σε δρόµους, επιχειρήσεις και κατοικίες υπάρχουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικοί τύποι κάδων. Οι Γερµανοί διαλέγουν τα σκουπίδια τους σε ποσοστό 90%. Πριν από 11 χρόνια η Βρετανία επέβαλε ειδικό φόρο, ανάλογα µε τον όγκο των σκουπιδιών που πηγαίνουν στους ΧΥΤΑ, µε σκοπό να στρέψει τους ήµους προς την ανακύκλωση. (http://www.recycle-more.co.uk/) Η ανακύκλωση στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, η ανακύκλωση ξεκίνησε, µάλλον πρόχειρα, χωρίς σοβαρό σχεδιασµό, κίνητρα και προβλέψεις. Ήταν, ίσως είναι, περισσότερο µια µόδα που προσπάθησε να εφαρµοστεί ως άλλοθι απέναντι στην πίεση των καιρών για υιοθέτηση µέτρων υπέρ του περιβάλλοντος. Ήδη από τον Ιούνιο του 1996 έπρεπε και στη χώρα µας όπως και στις υπόλοιπες χώρες-µέλη της Ε.Ε. να έχει τεθεί σε εφαρµογή η οδηγία 62/94 της Ε.Ε. για την διαχείριση των συσκευασιών των απορριµµάτων. Σήµερα, χρόνια µετά, τι ποσοστά ανακύκλωσης έχουν επιτευχθεί; για το χαρτί 35%, το αλουµίνιο 30%, το γυαλί 25%, το πλαστικό συσκευασίας 10%, τις µπαταρίες 30%, τα λιπαντικά και ελαστικά αυτοκινήτων 25%, τις ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές 15%. (http://www.electrocycle.gr/new/). Είναι φανερό ότι η εφαρµογή των προγραµµάτων ανακύκλωσης δεν έχει αποδώσει τα αναµενόµενα. Και βέβαια δεν αρκούν οι διαπιστώσεις, καλό θα ήταν να γνωρίζουµε και τα αίτια. Ως σηµαντικότεροι λόγοι µειωµένης απόδοσης της ανακύκλωσης ή και τερµατισµού της διαδικασίας αναφέρονται: φαινόµενα µη σωστής οικονοµικής διαχείρισης, το πολιτικό κόστος, η µη ενηµέρωση των δηµοτών, η γραφειοκρατία, το κόστος µεταφοράς των προς ανακύκλωση υλικών, η οικονοµική στενότητα των δήµων, η έλλειψη υποδοµών και οργάνωσης. Παρά την προφανή ύπαρξη αιτίων οικονοµικο-τεχνικού χαρακτήρα για την αποτυχία, η τη µερική επιτυχία της ανακύκλωσης στη χώρα µας, θεωρώ ότι δύο είναι οι προϋποθέσεις για την παγιοποίηση της ανακύκλωσης στην Ελλάδα: η αλλαγή των σηµερινών καταναλωτικών προτύπων και η υιοθέτηση θετικής προς την ανακύκλωση και γενικότερα για το περιβάλλον στάσης εκ µέρους των πολιτών. Εκτός από τη θετική άποψη για συµµετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες και το κράτος θα πρέπει να θεσπίσει κίνητρα για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης στην Ελλάδα. (http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/fek%20antapodotikou%20ped%202009). Σε διεθνές επίπεδο έχει παγιωθεί η αντίληψη ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούµε µε στόχο την µείωση του όγκου των σκουπιδιών στην πηγή. Και ταυτόχρονα η ανακύκλωση υλικών θα αποτελεί όλο και περισσότερο αποφασιστικό παράγοντα όχι µόνο για τη µείωση του όγκου των σκουπιδιών, αλλά και για την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης, µέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και αγωγής. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 70

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο αυτής της διττής ιδεολογικής αρχής ήτοι, της συµβολής στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος αλλά συγχρόνως και της ευαισθητοποίησης και διαµόρφωσης οικολογικής συνείδησης, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων υλοποιεί σειρά προγραµµάτων, πραγµατώνοντας τη σύνδεση ανάµεσα στην περιβαλλοντική θεωρία και την περιβαλλοντική πράξη. Ενδεικτικά και παραδειγµατικά θα αναφερθεί στα παρακάτω το καινοτόµο πρόγραµµα ανακύκλωσης των παραγόµενων στην Πανεπιστηµιούπολη στερεών απορριµµάτων. Ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ήδη από τον Οκτώβριο του 2008 υλοποιείται η πρώτη φάση του προγράµµατος που αφορά στη συλλογή και µεταφορά σε ειδικό χώρο ανακυκλωτικής διεργασίας χαρτιού, αλουµινίου, πλαστικού, συσκευασιών από γυαλί και µπαταριών. Για το σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί εντός των κτηριακών εγκαταστάσεων (Τµήµατα και ιοίκηση) αλλά και σε καθορισµένα κεντρικά σηµεία της Πανεπιστηµιούπολης ειδικοί κάδοι µε σχετικές ενδείξεις και σήµανση όπου συλλέγονται τα ανακυκλώσιµα υλικά διαφόρων κατηγοριών. Το Πανεπιστήµιο έχει υπογράψει σύµβαση µε εταιρεία µηχανικής ανακύκλωσης η οποία έχει την ευθύνη και πραγµατοποιεί τη συλλογή, µεταφορά, διαλογή και αξιοποίηση των ανακυκλώσιµων υλικών. Η δεύτερη φάση, της οποίας η υλοποίηση θα αρχίσει τις αµέσως επόµενες µέρες, προβλέπει τη συγκέντρωση και περαιτέρω προώθηση σε ειδικό κέντρο ανακύκλωσης, των συσκευών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών, που έχουν τεθεί εκτός χρήσης (Η/Υ, εκτυπωτές, µηχανήµατα προβολής, άλλου τύπου ηλεκτρονικός εξοπλισµός, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.). Προβλέπεται και τρίτη φάση που θα περιλαµβάνει την κοµποστοποίηση των παραγόµενων στο φοιτητικό εστιατόριο τροφικών υπολειµµάτων. Σχήµα 2: Ανακύκλωση χαρτιού στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Επισηµαίνεται ότι η όλη προσπάθεια έχει κυρίως ιδεολογικό χαρακτήρα διότι το Πανεπιστήµιο, ως ακαδηµαϊκό αλλά και εκπαιδευτικό ίδρυµα, οφείλει να εφαρµόζει ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 71

7 και διαχέει τις αρχές της ορθής διαχείρισης του περιβάλλοντος, να συµβάλλει στην οικολογική ευαισθητοποίηση των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας (ιδίως του φοιτητικού πληθυσµού), στην απόκτηση «οικολογικής συνείδησης και ήθους» και στη διάδοση - εφαρµογή των αρχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αναφέρθηκε προηγουµένως ότι η επαναχρησιµοποίηση-ανακύκλωση υλικών συµβάλλει ασφαλώς στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά, ως βιωµατική συνήθεια και στην απόκτηση οικολογικού ήθους εκ µέρους των πολιτών. Στις δύο αυτές αρχές- συνιστώσες προστίθεται και µια τρίτη, η οποία εκπορεύεται από τις αξίες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και διασυνδέει τις βασικές της αρχές µε αυτές της Εικαστικής Παιδείας: τα ανακυκλώσιµα υλικά µπορούν να αξιοποιηθούν όχι µόνο για τη δηµιουργία νέων προϊόντων αλλά να αποτελέσουν, ως πρωτογενές υλικό, τα µέσα για την καλλιτεχνική έκφραση των µαθητών και όχι µόνον. Το έναυσµα αλλά και το παράδειγµα σε επίπεδο υλοποίησης της αρχικής ιδέας, έδωσαν εδώ και χρόνια οι κατά τεκµήριο «αρµόδιοι» δηλ. οι εικαστικοί καλλιτέχνες. Πολλοί από αυτούς είχαν και έχουν την άποψη ότι αποστολή της τέχνης δεν είναι µόνο να υπηρετεί «το ωραίον», γεγονός που αποτελεί βέβαια προϊόν υποκειµενικής άποψης. Θεωρούν ότι η τέχνη δεν πρέπει να είναι αποµακρυσµένη από τα επίγεια και να ασχολείται µόνο µε το πνευµατικό, το υψηλό, το ιδεώδες. Η διαπίστωση προκύπτει από το σκεπτικό ότι ο καλλιτέχνης ζει και λειτουργεί µέσα σε µια συγκεκριµένη εποχή και κοινωνία, και δεν είναι ανεξάρτητος από συγκυριακούς εξωτερικούς παράγοντες. Προσπαθεί, ως πιο ευαίσθητος και προικισµένος, να συλλάβει µε τις κεραίες του τα αιτήµατα των καιρών του, κι ανάλογα, να τα «φιλτράρει» µέσα του, να τα µετασχηµατίζει και να τα εξωτερικεύσει µε τον δικό του τρόπο. Οι εικαστικοί, λοιπόν, καλλιτέχνες ήταν απ τους πρώτους που προβληµατίστηκαν σοβαρά για την τύχη των απορριµµάτων. Μερικοί θεώρησαν ότι το πρόβληµα της διαχείρισης των χρησιµοποιηµένων ή κατ επίφασιν άχρηστων υλικών, θα µπορούσε να γίνει γνωστό και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό µέσα από δηµιουργίες κατασκευασµένες από χρησιµοποιηµένα, πολύ κοινά και όχι από τα καθιερωµένασυµβατικά υλικά, που χρησιµοποιούν συνήθως οι καλλιτέχνες. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 72

8 Σχήµα 3: Οι σκουπιδάνθρωποι του H. A Schult Πηγή: Άλλοι πάλι θεώρησαν ότι τα πάσης φύσεως υλικά αποτελούν, ως πηγή έµπνευσης, µια καλή ευκαιρία να διαµορφώσουν ένα νέο καλλιτεχνικό ύφος, προβάλλοντας συγχρόνως και τις ιδέες της επαναχρησιµοποίησης-ανακύκλωσης. Με στόχο την αφύπνιση και παράλληλα ευαισθητοποίηση του κοινού στο ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, µε οδηγό τη φαντασία, µε ασυνήθη δηµιουργικότητα και κέφι µετέτρεψαν άχρηστα υλικά σε σύγχρονα έργα τέχνης, διαµορφώνοντας παράλληλα µια νέα αισθητική. Έφτιαξαν χίλια ανθρώπινα οµοιώµατα από συµπιεσµένα σκουπίδια και τα έστησαν σε πλατείες («Oι σκουπιδάνθρωποi» του H.A. Schult). Έστησαν αντικείµενα του super- market στις γκαλερί, σα να ήταν έργα τέχνης, δίνοντας έτσι ένα καυστικό και ειρωνικό σχόλιο για τον καταναλωτισµό µας (Warhol). ηµιούργησαν γλυπτά χρησιµοποιώντας ετερόκλητα αντικείµενα και ανέδειξαν πολιτικοκοινωνικά ζητήµατα της εποχής µας (Θόδωρος Παπαγιάννης, Κυριάκος Ρόκος). H Tia Bley πήρε πλαστικά µπουκάλια κι έφτιασε την εφιαλτική εκδοχή του «Πλαστικού πλαγκτόν». Ο Κώστας Τσόκλης έκανε τη βιντεοεγκατάσταση «Άγγελοι του µέλλοντος» συνδέοντας πραγµατικά σκουπίδια µε βιντεοπροβολή. (www.ecoart.gr). Τα µηνύµατα από τέτοιου είδους εγχειρήµατα είναι πολλά, εικαστικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικολογικά, παιδευτικά. Χρήσιµα; Για πολλούς ναι, για άλλους όχι, προφανώς η απάντηση είναι συνάρτηση αντιλήψεων, προσέγγισης, παιδείας. Σίγουρα όµως αποτελούν αφετηρία για συζητήσεις και προβληµατισµούς. Από τους καλλιτέχνες στο µαθητικό πληθυσµό Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η σύζευξη των τοµέων περιβάλλον και τέχνη, η ενασχόληση δηλ. των µαθητών µε τη δηµιουργία κατασκευών ή έργων τέχνης από ανακυκλώσιµα, πολλές φορές «αναπάντεχα υλικά», συνιστά δραστηριότητα που προάγει τη φαντασία, τη δηµιουργικότητα, τις δεξιότητες αλλά, στις περισσότερες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 73

9 των περιπτώσεων, εξωτερικεύει και το χιούµορ των µαθητών. Η ενασχόληση µε την επαναχρησιµοποίηση των υλικών δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να καταλάβουν ότι ο κύκλος ζωής τους (των υλικών) δε φέρει ηµεροµηνία λήξης και σχεδόν όλα είναι αξιοποιήσιµα, σε ένα µεγάλο βαθµό, µετά την πρωτογενή τους χρήση. ιαπιστώνουν ότι τα χρησιµοποιηµένα υλικά δεν είναι άχρηστα, αλλά εµπεριέχουν ακόµη αξία. Και η τέχνη είναι «εύκολη», λειτουργική-χρήσιµη και όχι διακοσµητική. Σχήµα 4: Γλυπτά του Θόδωρου Παπαγιάννη. Πηγή: Προέκταση της ιδέας σύζευξη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εικαστικής παιδείας και µάλιστα εφαρµογή της αρχής «περιβαλλοντική εκπαίδευση στο περιβάλλον» αποτελεί η µετάβαση στο πεδίο και η χρησιµοποίηση των υλικών που παρέχει η ίδια η φύση για την υλοποίηση ενός project καλλιτεχνικού χαρακτήρα. Προτρέπουµε δηλ. τα παιδιά να δηµιουργήσουν και να εκφρασθούν καλλιτεχνικά δηµιουργώντας συνθέσεις in situ µε αυτόχθονα υλικά. Ανεξάρτητα από τη µορφή, τον τόπο, τα υλικά και µέσα έκφρασης, η ενασχόληση των µαθητών µε την κατασκευή «έργων τέχνης» µε υλικά από το περιβάλλον ή (και) µε αφορµή το περιβάλλον, συνιστά ουσιαστικά ένα διάλογο µεταξύ διαφορετικών θεµατικών πεδίων, ιδεών, απόψεων, εκφράσεων και µέσων. που υλοποιεί κατά άριστο τρόπο τις αρχές της διαθεµατικότητας. Κάνει τους µαθητές πιο ευαισθητοποιηµένους περιβαλλοντικά, αλλά τους φέρνει και πιο κοντά στα µυστικά και στην ωραιότητα της τέχνης. Η ανάπτυξη-υλοποίηση, από µέρους των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και µεθοδολογικών δραστηριοτήτων µέσω της χρήσης εργαλείων εικαστικής έκφρασης µε σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των µαθητών (δηµιουργική έκφραση µε αφορµή το περιβάλλον ) συνοδεύεται από πληθώρα θετικών στοιχείων γνωστικού, παιδαγωγικού και ψυχοκινητικού- θυµικού χαρακτήρα (για λόγους οικονοµίας χώρου ο εν λόγω τοµέας δεν αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία). ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 74

10 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ Η αναγνώριση της σύγκλισης και των αλληλεξαρτήσεων µεταξύ Π.Ε. και Αισθητικής Αγωγής αποτελεί το ιδεολογικό υπόβαθρο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αποτελούν συνδυασµό των παραπάνω θεµατικών πεδίων. Το µάθηµα των εικαστικών και γενικότερα η καλλιτεχνική αισθητική παιδεία συνιστά µια ευέλικτη θεµατική περιοχή των Αναλυτικών Προγραµµάτων. Γι αυτό και µπορεί να αποτελέσει βασικό µέσο για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων. Σχήµα 5: έργο µαθητών από ανακυκλώσιµα υλικά Πηγή: Τελευταία παρατηρείται τόσο σε θεωρητικό (ιδεολογική τεκµηρίωση), όσο και σε πρακτικό επίπεδο (σχολική πραγµατικότητα) έντονη κινητικότητα για την ανάπτυξη προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνδυαστικού χαρακτήρα, στο επίκεντρο των οποίων τίθεται το δίπολο «περιβάλλον και τέχνη». Τα προγράµµατα αυτά αξιοποιούν το περιβάλλον, αυτό-καθεαυτό, ως χώρο εικαστικής παρέµβασης, ως έναυσµα αφορµή, αλλά και ως προσφορά µέσων καλλιτεχνικής δηµιουργίας για τη διάχυση στους- και εµπέδωση από τους -µαθητές των αρχών της διαθεµατικότητας. Τα οφέλη είναι πολλαπλά και απορρέουν από την άµεση εµπλοκή-συνεργασία εκπαιδευτικών και µαθητών, την αναγνώριση της αξίας του περιβάλλοντος αλλά και των απλών υλικών, των αρχών της ανακύκλωσης, την έκφραση αισθητικών δεξιοτήτων µε επίκεντρο το περιβάλλον κ.λπ. (Hannon, 2001). Προσωπικά θα συνόψιζα τα θετικά στοιχεία της διασύνδεσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αισθητικής Παιδείας στην «αποδοχή ενός νέου κώδικα αξιών βασισµένου στην έγκυρη γνώση, στην αισθητική εκτίµηση και στη συναισθηµατική σύνδεση των µαθητών µε το περιβάλλον». ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Commoner, B. (1980 ). Ο κύκλος που κλείνει. Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής Hannon, V. (2001). Artists in Schools: An evaluation University of Sheffield. Κατσίκης, Α. (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και διαµορφούµενοι προσανατολισµοί. Στο Β. Παπαδηµητρίου (Επιµ.): Πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου για την Περιβαλλοντική ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 75

11 Εκπαίδευση στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης του 21 ου Αιώνα, Προοπτικές και υνατότητες. Λάρισα, Σχίζα, Κ. (1994). Ο ρόλος και η συµβολή των καθηγητών Τέχνης στα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,, Εικαστική Παιδεία, 10, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 76

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Εναλλακτικών Σεναρίων ιαχείρισης Απορριµµάτων Νοµού Χανίων Ιωάννης Βιτουλαδίτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Χανιά 25 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ» ΜΠΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη + Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ» ΜΠΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Επιβλέπων:καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΑΜΠΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 145/200934

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 7 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΑΡΟΤΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2010 1 Είμαι απαισιόδοξος για την ανθρώπινη φυλή γιατί είναι πάρα πολύ εφευρετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Πτυχιακή εργασία : Σιδηρά Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική

«Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία «Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική Χρηµατοπιστωτική Αγορά» της Γούδα Χαρούλα Επόπτης Καθηγητής: κος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - Τροιζήνας - Μεθάνων Πρόγραμμα Πρόγραμμα Π.Ε. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση Η εργασία αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και µόνο για την

ήλωση Η εργασία αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και µόνο για την ήλωση Η εργασία αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και µόνο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση & ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων, µε ειδίκευση στα Logistics Εφοδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Πρόβλεψη Ανακύκλωσης Απορριμμάτων με τη χρήση Εύκαμπτης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: Παρουσίαση του Προτύπου ISO 14001 & Εφαρμογή του Εισηγήτρια: Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 Ο ΣΙΔΗΡΟΣ...4 ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ...5 ΕΠΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΥ...5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ...9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ...10 Η ανακύκλωση του σιδήρου!...11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΜΠΣ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ Ξεκινώντας από µια ακολουθία ερωτηµάτων, επιχειρείται στο παρόν κείµενο να δοθούν σύντοµες και, οπωσδήποτε, ατελείς απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥ ΟΚΙΑ & ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΘΕΚΛΕΙΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Κα ΚΑΠΙΚΗ ΤΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥ ΟΚΙΑ & ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΘΕΚΛΕΙΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Κα ΚΑΠΙΚΗ ΤΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥ ΟΚΙΑ & ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΘΕΚΛΕΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Κα ΚΑΠΙΚΗ ΤΑΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 -

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 - - 1 - σ χ ε δ ι α σ μ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η υ λ ο π ο ί η σ η Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς - 3 - Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας (Γραφείο Π.Ε.), ΚΠΕ Ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ. του. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ. του. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης Ηράκλειο Ιούνιος 2014 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ Είμαστε η Γη, οι άνθρωποι, τα φυτά και τα ζώα, οι βροχές και οι ωκεανοί τα θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα.

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν.Ε. Κορινθίας Δύναμη πρωτοπορίας www.onned-korinthias.gr info@onned-korinthias.gr Η παρούσα εργασία αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα