ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2002"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

2 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το 2001 προσέθεσε µια ακόµη επoικοδοµητική χρονιά στην 27χρονη σταθερά ανοδική διαδροµή της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Μετά το έτος 2000 που αποτέλεσε µια χρονιά -Σταθµό λόγω: Tης εισαγωγής των µετόχων της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α., Της επέκτασης των δραστηριοτήτων στην αξιοποίηση ακινήτω ν (real estate), µέσω εξαγοράς του 78% της εταιρείας ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ η οποία µετονοµάστηκε σε ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, και η οποία διαθέτει παραθαλάσσια έκταση 760 στρεµµάτω ν στον Όρµο Φανερωµένης του ήµου Σητείας κατάλληλη για τουριστική αξιοποίηση. Της συγχώνευσης των τεσσάρων λατοµικών θυγατρικών σε ενιαία ανώνυµη εταιρεία την ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε., η οποία συµπεριέλαβε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα και εξόρυξη ογκοµαρµάρων, µε αποτέλεσµα το καλλίτερο συντονισµό, την αποδοτικότητα, την µείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγής. Το έτος 2001 ήρθε να επιβεβαιώσει τις επιλογές της ιοίκησης που είναι αφενός η καταξίωση της στον κλάδο των µαρµάρων, των γρανιτών και των εν γένει διακοσµητικών πετρωµάτων σαν leader της ιεθνούς αγοράς και αφετέρου η αύξηση και η διεύρυνση των µεγεθών, τόσο στο µάρµαρο, όσο και στο real estate. Οι ρυθµοί ανάπτυξης της εταιρείας, παρ όλες τις δυσµενείς αντικειµενικές συγκυρίες του 2001, για µια ακόµα χρονιά ήταν ανοδικοί, µε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 12% και αύξηση των κερδών κατά 5% περίπου. Στα µέσα του 2001 άρχισε η λειτουργία του νέου υποκαταστήµατος της εταιρείας στον Ισθµό της Κορίνθου το οποίο καλύπτει σε πωλήσεις τους επαγγελµατίες της Πελοπονήσου, της υτικής Ελλάδας και των Νησιών του Ιουνίου. Νέα κοιτάσµατα µαρµάρων έχουν ερευνηθεί από την νεοσυσταθείσα ερευνιτική οµάδα της ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε., στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πιστεύουµε ότι σύντοµα θα είµαστε σε θέση να ανακοινώσουµε την δηµιουργία νέων λατοµείων και αύξηση της παραγωγής πρώτης ύλης. Το 2001 προβήκαµε σε βελτίωσεις της παραγωγικής διαδικασίας στον τοµέα της επεξεργασίας και λείανσης των ηµικατεργασµένων πλακών που αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό επί των πωλήσεων µας προς τους επαγγελµατίες του κλάδου και τις εξαγωγές. Συνάψαµε εµπορικές συµφω νίες µε παραγωγούς µαρµάρων και γρανιτών του εξωτερικού για καλλίτερη πρόσβαση µας σε πρώτες ύλες µε χαµηλότερα κοστολόγια και ανταγωνιστικά προιόντα. Επίσης στον τοµέα του real estate µέσω της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ έχουµε προχωρήσει στην υλοποίηση της τουριστικής επένδυσης στον Όρµο Φανερωµένης Σητείας. Ήδη έχουµε λάβει αρκετές εγκρίσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών και αναµένουµε τις εγκρίσεις των χωροθετήσεων έως το τέλος του 2004, τόσο για το Ξενοδοχείο, όσο και για το Συνεδριακό Κέντρο, Κέντρο Θαλασσοθεραπείας και Μαρίνας σκαφών αναψυχής. Εντός του 2003 προβλέπεται η έναρξη των οικοδοµικών εργασιών του συγκροτήµατος. Με πολύ προσεκτικές και µεθοδευµένες ενέργειες προχωρούµε και το 2002, χωρίς µεγάλα άλµατα, αλλά πάντα µε βελτιωµένους δείκτες και θετικά αποτελέσµατα, θέτοντας ως στόχο για το 2002 την αύξηση του κύκλου εργασίων κατά 20% και την αύξηση των κερδών κατά 15% περίπου. Η ιοίκηση της Εταιρείας και τα στελέχη της προσεκτικά επιλεγµένα µε γνώσεις και όρεξη για δουλειά, θα προσπαθήσουν µε συνέπεια όπως και στο παρελθόν να διατηρήσουν και να βελτιώσουν της αποδόσεις της εταιρείας και να προασπίσουν τα συµφέροντά της και των µετόχων της. Με εκτίµηση, Ο Πρόεδρος του.σ. Ευάγγελος Νικ.Χαιδάς Αρχιτέκτων Μηχανικός 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜ ΕΝΟΜ ΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΜ ΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Α ΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΜ ΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Μ ΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α)ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.Α Β)ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24/4/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4 7.7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8.1 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΣΙΜ ΕΝΤΟΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.) ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜ ΙΚΗ Α.Ε IKTINOS ITALIANA SRL ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...97 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2001 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ... 4

5 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1999 ( εκατ. δρχ.) 2000 ( εκατ. δρχ.) 2001 ( εκατ. δρχ.) 1999 (χιλ ) 2000 (χιλ ) 2001 (χιλ ) Κύκλος Εργασιών Βιοµηχανική ραςτηριότητα Εµπορική ραστηριότητα Υπηρεσίες Μικτά Κέρδη (1) Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο (1) Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας - ιάθεσης Ερευνών Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ Αποσβέσεων) Έσοδα από Συµµετοχές και Χρεόγραφα Έκτακτα Αποτελέσµατα (70) (32) (71) (204) (94) (209) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Χρήσης Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές Σ. (2) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές Σ. και Φόρους Φορ/κού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων (2)+ (3) Συνολικό Καθαρό Μέρισµα Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (4) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (5) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε ρχ & Euro) (6) Κέρδη προ Αποσβέςεων και Φόρων Χρήσης ,18 0,22 0,22 Κέρδη προ Φόρων ,15 0,17 0,17 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ ,10 0,11 0,10 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και ,10 0,11 0,09 Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων Μέρισµα ανά Μετοχή (7) ,07 0,04 0,05 1. Προ αποσβέσεων χρήσεων Οι Αµοιβές.Σ. στις χρήσεις ανήλθαν σε: 1999 ρχ. 6 εκ., 2000 ρχ. 13 εκ.,2001 ρχ.13εκ. 3. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Τον Ιο υνιο 2001 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της ΙΚ ΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε που αφορούσε τις χρήσεις Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν λογιστικές διαφορές ποσό ύψους ρχ που αφορούσαν τις χρήσεις 1999 έως και 2000 καθώς και συνολικές διαφορές φόρων ρχ , οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης Για τον υπολογισµό των Κερδών µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ και Φόρους Φορολογικών ιαφορών λαµβάνονται υπόψη οι συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις (φόρος εισοδήµατος και φόροι φορολογικών διαφορών) όπως αυτές εµφανίζονται στον Πίνακα ιάθεσης Κερδών κάθε χρήσης. 4. Για τη στάθµιση του αριθµού τω ν µετοχών λαµβάνονται υπόψη οι αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και η µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ρχ σε ρχ Για το ν υπολογισµό τω ν µεγεθών αυτών λαµβάνεται υπόψη ο φυσικός αριθµός τω ν µετοχών στο τέλος κάθε χρήσ ης και η µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ρχ σε ρχ Για το ν υπολογισµό αυτών των µεγεθών -πλην µερίσµατος ανά µετοχή- έχει ληφθεί υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών. 5

6 7. Το µέρισµα ανά µετοχή έχει υπολογιστεί µε βάση το ν αριθµό τω ν µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, ο οποίος προκύπτει από τη διαίρεση του Μετοχικού Κεφαλαίου στο τέλος κάθε χρήσ ης µε τη σηµερινή ονοµαστική αξία των 200 ρχ. ανά µετοχή. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1999 ( εκατ. δρχ.) ( εκατ. δρχ.) ( εκατ. δρχ.) 1999 (χιλ ) 2000 (χιλ ) 2001 (χιλ ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήςεις Σύνολο Αναπόσβεστων Ακινητοποιήσεων Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες & Άλλες Χρηµ/κές Απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριαςµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μεταβατικοί Λογαριαςµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής ( ρχ & euro) (1) ,85 1,50 1,66 (1) Η λογιστική αξία της µετοχής υπολογίστηκε µε βάση τα Ίδια Κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών που αντιστοιχούν στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο στο τέλος κάθε χρήσης. ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών 38,0 16,4 12,3 Κερδών προ Φόρων και Αποσβέσεων 61,4 27,0 9,1 Κερδών προ Φόρων 74,5 17,9 4,9 Κερδών µετά από Φόρους & Αµοιβές.Σ. 104,7 13,5 0,2 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 254,6 18,9 (9,1) Ενςώµατων Παγίων (σε Αξία Κτήσης) 9,0 23,0 10,7 Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 30,3 58,0 29,5 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤ ΗΤΑΣ (%) Αποδοτικότητα Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων (π.φ.) 39,1 18,1 9,9 Αποδοτικότητα Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων (µ.φ.) 25,9 11,5 6,0 Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (π.φ.) 13,1 10,3 7,3 Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (µ.φ.) 5,7 4,4 3,1 ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων Πελατών 212,3 167,0 211,7 Υποχρεώσεων Προµηθευτών (επί κόστος πωλήσεων) 140,8 196,5 203,5 Αποθεµάτων 255,3 341,8 425,4 Ταµειακός Κύκλος 326,8 312,3 433,5 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 1,5 1,5 1,7 Άµεςη Ρευστότητα 1,0 0,8 0,9 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 3,5 1,0 0,8 Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 2,6 0,6 0,5 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 20,2 17,0 12,9 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων & Φόρων 34,6 32,7 28,9 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001 (σε δρχ.) ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ :ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝ :ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ( ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ) ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31,12,2001 ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Για την αναµορφωση των οικονοµικων αποτελεσµατων της χρησεως 2001 εληφθησαν υπ οψη το πιστοποιητικο του του Ορκωτου Ελεγκτη Λογιστη και οι σηµειωσεις της εταιρειας υπ αριθµο 3 και 10. Σηµειωνεται οτι συµφωνα µε εκθεση εκτιµησης ανεξαρτητων ελεγκτικων οικων η αξια της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ειναι µεγαλυτερη απο την αξια κτησεως.(περισσοτερα στοιχεια στην σελιδα 89) και για αυτο η εταιρεια θεωρησε οτι δεν συντρεχει λογος δηµιουργιας προβλεψης για µειωση της αξιας. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2001 (σε δρχ) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31/12/ ΜΕΙΟΝ: ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕ ΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ IKTINOS ITALIAN SRL ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Για την αναµορφωση των οικονοµικων αποτελεσµατων της χρησεως 2001 εληφθησαν υπ οψη το πιστοποιητικο του του Ορκωτου Ελεγκτη Λογιστη και οι σηµειωσεις της εταιρειας υπ αριθµο 3 και 10. Σηµειωνεται οτι συµφωνα µε εκθεση εκτιµησης ανεξαρτητων ελεγκτικων οικων η αξια της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ειναι µεγαλυτερη απο την αξια κτησεως.(περισσοτερα στοιχεια στην σελιδα 89) και για αυτο η εταιρεια θεωρησε οτι δεν συντρεχει λογος δηµιουργιας προβλεψης για µειωση της αξιας. 7

8 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1) 1999 ( εκατ. δρχ.) 2000 ( εκατ. δρχ.) 2001 ( εκατ. δρχ.) 1999 (χιλ ) 2000 (χιλ ) 2001 (χιλ ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη(2) Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευςης Σύνολο Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας- ιάθεσης Ερευνών Λειτουργικό Αποτέλεσµα (2) Έσοδα από Συµµετοχές και Χρεόγραφα Έκτακτα Αποτελέσµατα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Χρήσης Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορ/κού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων & ικαιώµατα Μειοψηφίας Συνολικό Καθαρό Μέρισµα Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (3) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (4) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε ρχ) (5) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων ,16 0,22 0,24 Χρήσης Κέρδη προ Φόρων ,13 0,17 0,18 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & ,13 0,17 0,18 Αµοιβές.Σ. Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές ,13 0,17 0,18.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές ,13 0,17 0,18.Σ., Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων & ικαιώµατα Μειοψηφίας Μέρισµα ανά Μετοχή Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 1999 συµπεριλαµβάνονται τα οικονοµικά στοιχεία των εξής εταιρειών: α) «ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» β) «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΪ ΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε» γ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Ε. ΧΑΪ ΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε» δ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» ε) «Ε. ΧΑΪ ΑΣ Ε.Ε- ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΡΕΣΤΗΣ» και στ) «IKTINOS ITALIANA SRL». Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2000 συµπεριλαµβάνονται τα οικονοµικά στοιχεία των εξής εταιρειών: α) «ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» β) «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΪ ΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε» γ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Ε. ΧΑΪ ΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε» δ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» ε) «Ε. ΧΑΪ ΑΣ Ε.Ε-ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΡΕΣΤΗΣ» στ) «IKTINOS ITALIANA SRL» ζ) «ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε» η οποία περιλαµβάνεται για πρώτη φορά στην ενοποίηση. Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2001 συµπεριλαµβάνονται τα οικονοµικά στοιχεία των εξής εταιρειών: α) «ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» β) «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΪ ΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε» γ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Ε. ΧΑΪ ΑΣ 8

9 και ΣΙΑ Ε.Ε» δ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» ε) «Ε. ΧΑΪ ΑΣ Ε.Ε-ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΡΕΣΤΗΣ» και στ) «IKTINOS ITALIANA SRL» ζ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ. 2. Προ Αποσβέσεων χρήσεων Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών λαµβάνονται υπόψη οι αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου µε µετρητά και κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και αναπροσαρµογή της αξίας παγίων κατά την χρήση την οποία δηµιουργήθηκαν, καθώς και η µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ρχ σε ρχ Για τον υπολογισµό αυτών των µεγεθών - πλην µερίσµατος ανά µετοχή - έχει ληφθεί υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών. 5. Το µέρισµα ανά µετοχή έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, ο οποίος προκύπτει από τη διαίρεση του Μετοχικού Κεφαλαίου στο τέλος κάθε χρήσης µε τη σηµερινή ονοµαστική αξία των ρχ. 200 ανά µετοχή. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1999 ( εκατ. δρχ.) 2000 ( εκατ. δρχ.) 2001 ( εκατ. δρχ.) 1999 (χιλ ) 2000 (χιλ ) 2001 (χιλ ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Σύνολο Αναπόσβεστων Ακινητοποιήσεων Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες & Άλλες Χρηµ/κές Απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής ( ρχ & euro) (1) ,90 1,17 1,33 (1) Η λογιστική αξία της µετοχής υπολογίστηκε µε βάση τα Ίδια Κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών που αντιστοιχούν στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο στο τέλος κάθε χρήσης. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών 9,6 20,2 6,7 Κερδών προ Φόρων και Αποσβέσεων 44,5 16,8 17,1 Κερδών προ Φόρων 40,9 7,0 1,7 Κερδών µετά από Φόρους & Αµοιβές.Σ. 40,9 7,0 1,7 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές 40,9 7,0 1,7.Σ. & Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) 14,2 76,8 10,4 Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 32,5 33,9 28,4 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%) Αποδοτικότητα Μέσου Όρου Ιδίων 41,2 21,8 12,3 Κεφαλαίων (π.φ.) Αποδοτικότητα Μέσου Όρου Ιδίων 41,2 21,8 12,3 9

10 Κεφαλαίων (µ.φ.) Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχ/νων 13,6 10,9 8,1 Κεφαλαίων (π.φ.) Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχ/νων 9,2 7,4 5,7 Κεφαλαίων (µ.φ.) ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων Πελατών 208,1 192,3 212,8 Υποχρεώσεων Προµηθευτών (επί του 160,6 152,2 187,9 Κόστους Πωληθέντων) Αποθεµάτων 253,5 305,4 426,4 Ταµειακός Κύκλος 301,1 345,4 451,3 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 1,5 1,6 2,0 Άµεση Ρευστότητα 0,8 0,8 0,7 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 3,5 1,3 1,0 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 2,4 0,8 0,6 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (% ) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων & Φόρων 18,6 15,8 11,8 32,7 32,7 29,5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001 (σε δρχ) ΚΕΡ Η ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ :ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝ :ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31,12,2001 ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Για την αναµορφωση των οικονοµικων αποτελεσµατων της χρησεως 2001 εληφθησαν υπ οψη Το πιστοποιητικο του του Ορκωτου Ελεγκτη Λογιστη και η σηµειωση της εταιρειας υπ αριθµο 5 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2001 (σε δρχ) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31/12/2001 ΜΕΙΟΝ: ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την αναµορφωση των οικονοµικων αποτελεσµατων της χρησεως 2001 εληφθησαν υπ οψη το πιστοποιητικο του του Ορκωτου Ελεγκτη Λογιστη και η σηµειωση της εταιρειας υπ αριθµο 5 10

11 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο, περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Η σύνταξη και η διάθεση του Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.. 348/1985 και την απόφαση 5/204/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Αθηνών, οδό Αλκιβιάδου 52, τηλ. (010) Η κ. Ιουλία Χαϊδά, Μέλος.Σ., κάτοικος Αµαρουσίου, οδό ωδεκανήσου 11, τηλ. (010) Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 3. εν εκκρεµούν εις βάρος της Εταιρείας και των θυγατρικών της δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Συγκεκριµένα: Τον έλεγχο για την εταιρική και ενοποιηµένη χρήση που έκλεισε την διενέργησε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας K & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.Ε. BAKER TILLY INTERNATIONAL. Τον έλεγχο για την εταιρική και ενοποιηµένη χρήση που έκλεισε την διενέργησε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας K & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.Ε. SUMMIT INTERNATIONAL ASS. INC. Οι παρατηρήσεις του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας, καθώς και οι σηµειώσεις της Εταιρείας, όπως αναγράφονται στις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας της , είναι οι εξής: Σηµειώσεις Εταιρείας 1. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 62 άτοµα. 2. Επί των παγίων στοιχείων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις ύψους ευρώ ( δρχ) σε εξασφάλιση κοινοπρακτικού δανείου. 11

12 3. Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Συµµετοχές και Μακρ/σµες Υποχρεώσεις» περιλαµβάνεται ποσό ρχ το οποίο αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως συµµετοχών σε εταιρείες, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή. Η αποτίµηση αυτών έγινε στην αξία κτήσης τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 186/92 (Κ.Β.Σ.). η οποία είναι µεγαλύτερη από εκείνη που θα προέκυπτε µε βάση την κατ είδος εσωτερική λογιστική τους αξία τους της 31/12/2001 κατά δρχ Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισµού της χρήσης εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην Οικονοµική Κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 6. Κατά την παρούσα χρήση Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, αποφάσισε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ µε την καταβολή µετρητών µε υην έκδοση µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δρχ και τιµή έκδοσης 1000 δρχ ανά µετοχή.ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 17/9/2001 και αντλήθηκε το ποσό των δρχ. 7. Η διάθεση των αντλήθέντων κεφαλαίων από την προηγούµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά ολοκληρώθηκε στο Α Τρίµηνο του 2001 και η σχετική έκθεση δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΣ (αφορά την εισαγωγή της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α., Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ). 8. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων βάσει του Ν. 2065/92 έγινε στη χρήση Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για την χρήση 2001 δεν έχουν καταστεί οριστικές 10. Τα αποτελέσµατα της κλειοµένης χρήσης επιβαρύνθηκαν µε το 1/3 των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν από την αποτίµηση και την εξόφληση υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. στις χρήσεις 1999 και 2000 ποσού δρχ και αντίστοιχα µε τα οποία θα έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα των αντίστοιχών προηγούµενων χρήσεων 1999 και 2000.Επίσης παραµένουν στον λογαριασµό του Ενεργητικού «απάνες Πολυετούς Απόσβεσης» το 1/3 των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην χρήση 2000 από εξόφληση και αποτίµηση υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. ποσού το οποίο έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης Με απόφαση της Γενικής της 28/06/2001 και µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της 28/12/2001 αποφασίσθηκε η διάθεση µετοχών ( ) στα µέλη του.σ. και στο προσωπικό. Οι νέες µετοχές πιστώθηκαν στις µερίδες των δικαιούχων στις 15/2/02. Συγκεντρώθηκε το ποσό των δρχ εκ του οποίου δρχ αύξησαν το Μετοχικό Κεφάλαιο και δρχ πιστώθηκαν στον Λογ. ιαφορά από την έκδοση µεοχών υπέρ το άρτιο. 12. Η ανάλυση των πωλήσεων σύµφωνα µε την ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 91) έχει ως εξής: Α) Πωλήσεις µαρµάρων επεξεργασµένων ύψους ρχ Β) Χονδρικό εµπόριο γρανιτών ύψους ρχ Γ) Λιανικό Εµπόριο γρανιτών ύψους ρχ

13 Παρατηρήσεις τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» 1.Η ζηµια δρχ που προέκυψε από την αποτίµηση κατά την δρχ µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. συµψηφίστηκε απευθείας (δεν εµφανίστηκε στα αποτελέµατα χρήσεως)µε λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων ΙV.5 Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων στο οποίο περιλαµβάνονται και αποθεµατικά από κέρδη εκ χρεογράφων. Οι παρατηρήσεις του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας, καθώς και οι σηµειώσεις της Εταιρεία, όπως αναγράφονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της , είναι οι εξής: Σηµειώσεις Εταιρείας Στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της χρήσης 2001 υπάρχουν οι εξής σηµειώσεις: 1. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 103 άτοµα. 2. Επί των παγίων στοιχείων της µητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις ύψους ευρώ ( δρχ) σε εξασφάλιση κοινοπρακτικού δανείου. 3. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται εκτός της Μητρικής ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., οι εξής θυγατρικές εταιρείες: α) «ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» β) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε» γ) ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.και δ) «IKTINOS ITALIANA SRL». 4. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισµού της χρήσεως Τα αποτελέσµατα της κλειοµένης χρήσης επιβαρύνθηκαν µε το 1/3 των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν από την αποτίµηση και την εξόφληση υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. στις χρήσεις 1999 και 2000 ποσού δρχ και αντίστοιχα µε τα οποία θα έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα των αντίστοιχών προηγούµενων χρήσεων 1999 και Επίσης παραµένουν στον λογαριασµό του Ενεργητικού «απάνες Πολυετούς Απόσβεσης» το 1/3 των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην χρήση 2000 από εξόφληση και αποτίµηση υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. ποσού το οποίο έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην Οικονοµική Κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 7. Η µητρική εταιρεία καθώς και η ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και το Οι εταιρείες ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε & ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε έχουν ελεχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις επόµενες των προαναφεροµένων χρήσεων δεν έχουν καταστεί οριστικές. 8. Η ανάλυση των πωλήσεων σύµφωνα µε την ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 91) έχει ως εξής: Α) Πωλήσεις µαρµάρων επεξεργασµένων ύψους ρχ Β) Χονδρικό εµπόριο γρανιτών ύψους ρχ Γ) Λιανικό Εµπόριο γρανιτών ύψους ρχ Παρατηρήσεις τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Η ζηµια δρχ που προέκυψε από την αποτίµηση κατά την δρχ µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. συµψηφίστικε απευθείας (δεν εµφανίστηκε στα αποτελέσµατα χρήσεως)µε λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων ΙV.5 Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων στο οποίο περιλαµβάνονται και αποθεµατικά από κέρδη εκ χρεογράφων. 13

14 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εξέλιξη Οικονοµικών Μεγεθών Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας και ανήλθε σε ρχ. 3,538 δις. το 2001 έναντι ρχ. 3,149 δις στη χρήση 2000, σηµειώνοντας άνοδο περιπου κατά 12,3%. Τα Κέρδη Προ Φόρων από ρχ. 416 εκ. το 2000 διαµορφώθηκαν σε ρχ. 436 εκ. το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης περιπου του 5%. Η ικανοποιητική αυτή αύξηση οφείλεται στην βελτιωµένη διαχείριση κόστους, στην καλύτερη οργάνωση του δικτύου πωλήσεων και στην αύξηση της παραγωγής των θυγατρικών εταιρειών. Οι Ενοποιηµένες Πωλήσεις διαµορφώθηκαν στη χρήση 2001 σε ρχ. 3,528 δις. από ρχ. 3,307 δις. το 2000, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε ρχ. 428 εκ. από ρχ. 421 εκ. το Περαιτέρω, κυρίως λόγω της αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου, η κεφαλαιακή της διάρθρωση ενισχύθηκε σηµαντικά και τα Ίδια της Κεφάλαια στις ανήλθαν σε ρχ. 5,2 δις. Εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α.Α. Επένδυση Αντληθέντων Κεφαλαίων Στις 21-23/2/2000 πραγµατοποιήθηκε η ηµόσια Εγγραφή της Εταιρείας για την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, όπου διατέθηκαν νέες µετοχές µε ηµόσια Εγγραφή και µε Ιδιωτική Τοποθέτηση ονοµαστικής αξίας ρχ. 200 και τιµής διάθεσης ρχ και συγκεντρωθηκε το ποσο των δρχ 1.447,5 εκατ. Η έκδοση καλύφθηκε 513 φορές. Στις άρχισε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας. Μέχρι την είχε επενδυθεί ποσό ύψους ρχ. 1447,5 εκ. συµφωνα µε τα αναφεροµενα στο ενηµερωτικό δελτίο για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α.Α. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 24ης Απριλίου 2001 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε το πέρας της αύξησης θα ανέρχεται σε ρχ και θα διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ρχ Tα κεφάλαια που συγκεντρωθηκαν από την αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ύψους ρχ ,5 εκ., µετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης ρχ. 50 εκ. περίπου (καθαρό ποσό ρχ ,5 εκ.), θα χρησιµοποιηθούν ως εξής: Α. Ποσό ρχ εκ., δηλαδή ποσοστό 58,5% θα χρησιµοποιηθεί για την εξόφληση µέρος του τιµήµατος εξαγοράς της «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (πρώην «ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εντός του 2000 η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προέβη στην εξαγορά του 77,99% των µετοχών της «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» έναντι ποσού ρχ εκ. Β. Ποσό ρχ 500 εκ., δηλαδή ποσοστό 24,3% θα χρησιµοποιηθεί για την ισόποση αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία µε την σειρά της θα χρηµατοδοτήσει τα πρώτα στάδια του επενδυτικού της σχεδίου. Γ. Ποσό ρχ 351,5 εκ., δηλαδή ποσοστό 19,5%, θα διατεθεί για τη µείωση του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας. 14

15 Μέχρι την είχε επενδυθεί ποσό ύψους ρχ ,5 εκ. συµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο για την αυξηση του µετοχικου κεφαλαιου. Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Προκειµένου να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από το Νόµο ως Εταιρεία εισηγµένη στο Χ.Α.Α. αλλά και αυτών που προκύπτουν από την ανάπτυξη των εργασιών της, σε συνεργασία µε εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες (GRANT THORNTON AE), η Εταιρεία προχωρησε στη σύνταξη εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας βάσει του οποίου διενεργείται ο εσωτερικός έλεγχος. Στόχος των ενεργειών αυτών είναι η καλύτερη λειτουργίας της µε καθεστώς πλήρους διαφάνειας.εσωτερικος Ελεγκτης εχει ορισθει από το ιοικητικο Συµβουλιο ο κ.φ.ζαχαρησ. Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις Κατά της Εταιρείας δεν εκκρεµούν αγωγές, αστικές, ποινικές ή διοικητικές πράξεις επιβολής προστίµων κλπ, που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργεία της εταιρείας. ηµόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρεία, δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της εταιρείας. 15

16 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών την Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα και τον µηνιαίο όγκο συναλλαγών για το διάστηµα : Ηµεροµηνία Τιµή Κλεισίµατος (Σε ) Μέσος Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών (Σε Τεµάχια) Μέσος Όρος Όγκου Συναλλαγών (Σε Χιλ. ) σε σε τεµάχια σε Ιανουάριος 5, , ,19 Φεβρουάριος 4, , ,68 Μάρτιος 5, , ,18 Απρίλιος 4, , ,42 Μάιος 4, , ,32 Ιούνιος 3, , ,00 Ιούλιος 3, , ,82 Αύγουστος 3, , ,09 Σεπτέµβριος 2, , ,70 Οτώβριος 3, , ,55 Νοέµβριος 3, , ,95 εκέµβριος 4, , ,00 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το διάγραµµα της πορείας της µετοχής της Εταιρείας σε συνδυασµό µε τον ηµερήσιο όγκο συναλλαγών για την περίοδο : Ιαν-01 Φεβ-01 Μαρ-01 Μαϊ-01 Ιουν-01 Αυγ-01 Σεπ-01 Νοε-01 εκ-01 ΙΚΤΙΝΟΣ.ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 16

17 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη διακύµανση της τιµής της µετοχής σε σχέση µε το Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών για την περίοδο : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 0,00 0,00 Ιαν-01 Φεβ-01 Μαρ-01 Μαϊ-01 Ιουν-01 Αυγ-01 Σεπ-01 Νοε-01 εκ-01 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΚΤΙΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ 17

18 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 5.1 Γενικές Πληροφορίες Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι ελληνική ανώνυµη εταιρεία και υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιριών. Ιδρύθηκε το 1974 και λειτουργεί µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Φ.Ε.Κ. 244/ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 2304/06/Β/86/53. Η διάρκεια της, ύστερα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, στις 12/1/99, παρατάθηκε µέχρι τις 11/3/2049. Η έδρα της Εταιρείας είναι ο ήµος Μεταµόρφωσης, στη διεύθυνση Λυκοβρύσεως 7. Ο σκοπός της Εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του καταστατικού της, έχει ως εξής: 1) Η εκµετάλλευση γενικά λατοµείων µαρµάρων, γρανιτών διακοσµητικών πετρωµάτω ν, αδρανών υλικών και συναφών υλών και υποπροϊόντων τους καθώς και η έρευνα διάνοιξη και διαµόρφωση ή εκµετάλλευση των λατοµείων αυτών µε εργολαβική ή οποιασδήποτε άλλης µορφής σχέση καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας. 2) Η κοπή και η µε οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των προϊόντων αυτών. 3) Η εξαγωγή των ως άνω προϊόντων εις το εξωτερικό. 4) Η εµπορία των ως άνω προϊόντων στο εσωτερικό. 5) Η ενέργεια κάθε παρόµοιας ή συναφούς εµπορικής δραστηριότητας η οποία έχει σχέση µε τα προαναφερόµενα αντικείµενα. 6) Η σύναψη συµβάσεων έργων, για την τοποθέτηση όλων των προαναφερόµενων προϊόντων σε πάσης φύσεως οικοδοµικά έργα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 7) Η κατασκευή παντός είδους οικοδοµών, σε ιδιόκτητα ή ξένα ακίνητα, ιδιαιτέρως δε κατά το γνωστό και σύνηθες στις συναλλαγές σύστηµα της αντιπαροχής, η αγορά και η πώληση ακινήτων, η ανάληψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων ή µελετών, σε συνδυασµό ή και ξεχωριστά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για λογαριασµό νοµικών ή φυσικών προσώπων του ηµοσίου, ηµόσιων Οργανισµών καθώς και Οργανισµών κοινής ωφέλειας, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου κ.λ.π. καθώς και η βιοµηχανία οικοδοµικών υλών και γενικότερα υλικών τεχνικών έργων. 8) Η άσκηση πάσης φύσεως Τουριστικών Επιχειρήσεων ιδιαιτέρως δε αυτών για κατασκευή και εκµετάλλευση ξενοδοχείων ύπνου και φαγητού, ξενώνων, περιπτέρων, οικισµών, πλαζ και γενικά παραλιακώ ν η µη χώρων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και µάλιστα είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε µισθωµένα. 9) Η ανάληψη πάσης φύσεως και παντός αντικείµενου εµπορικώ ν αντιπροσωπειών καθώς και η εκπροσώπηση διαφόρων οίκων και επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και η επί προµήθεια διάθεση παντός αντικειµένου όλων των συναφών µε τον σκοπό της εταιρείας. 10) Η µε οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιανδήποτε νοµική µορφή συµµετοχή σε οποιεσδήποτε συναφείς παρόµοιες ή όµοιες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ατοµικά ή υπό εταιρική µορφή που έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν είτε απ αυτήν είτε από άλλα πρόσωπα µε όµοιους ή συναφείς µε αυτούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σκοπούς. 11) Η παραγωγή και εµπορία οικοδοµικών υλικών, η εισαγωγή αυτών καθώς και η εξαγωγή τους. 12) Όλοι οι αναφερόµενοι σκοποί της Εταιρείας ενεργούνται τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του εξωτερικού. Σηµειώνεται ότι κατά την τελευταία τριετία έχουν επέλθει τρεις προσθήκες στο σκοπό της Εταιρείας (µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της , αριθµός πρωτοκόλλου 10262/ Νοµαρχία Αθηνών τοµέας Ανατολικής Αθήνας): 18

19 η παλαιά διατύπωση του εδαφίου 1) του σκοπού ήταν ως εξής: Η εν γένει εκµετάλλευσης λατοµείων µαρµάρων και συναφών υλών και υποπροϊόντων αυτών προστέθηκε το εδάφιο 11 προστέθηκε το εδάφιο 12 Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν δηµοσιευτεί στα ΦΕΚ 10189/99, 1625/2000 και 6464/2000. Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται, σήµερα, η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι ο κλάδος εξόρυξης µαρµάρων, επεξεργασίας και εµπορίας µαρµάρων και γρανιτών Σύµφωνα µε την υφιστάµενη κωδικοποιηµένη στατιστική ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 91) της ΕΣΥΕ η ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. κατατάσσεται στην κατηγορία «Κοπή, µορφοποίηση και κατεργασία λίθων». Η άδεια Λειτουργίας της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε για το Βιοµηχανοστάσιο, είναι: Αρ. Αδείας 3754/ , Τµήµα Ορυκτού Πλούτου και Βιοµηχανίας, Νοµαρχία Αθηνών. Η Εταιρεία εισήχθη στην Παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. στις 15/3/2000. Από την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. µέχρι σήµερα δεν έχει πραγµατοποιηθεί µεταβολή στο σκοπό της Εταιρείας. 5.2 Ιστορικό Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε στις , από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΝΙΚ. ΧΑΪ Α, ο οποίος παραµένει και σήµερα ο κυριότερος µέτοχος. Ο κ. Ε. Χαϊδάς είναι Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, καθ όλη τη διάρκεια της και θα συνεχίσει να τη διευθύνει µέχρι την , βάσει πρόσφατης απόφασης της Γ.Σ. στις Από την ίδρυσή της εξειδικεύθηκε σε εξαγωγές µαρµάρων, αναµορφώνοντας την παραγωγική της διαδικασία, µε πρωταρχικό σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας. Όταν ιδρύθηκε η Εταιρεία (το 1974) λειτούργησε σε µισθωµένο οικόπεδο στην Μεταµόρφωση Αττικής σε βιοµηχανοστάσιο ελαφριάς µεταλλικής κατασκευής. Το 1981 η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έλαβε το βραβείο εξαγωγών που απονέµεται κάθε χρόνο από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών. Από το έτος 1984 έως το έτος 1988 η Εταιρεία αγόρασε στη Μεταµόρφωση Αττικής πέντε (5) όµορα αγροτεµάχια ενώ από το έτος 1988 έως το έτος 1991, η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αγόρασε 3 όµορα αγροτεµάχια στη νήσο Θάσο, στα οποία άρχισε την ανέγερση του δευτέρου εργοστασίου της, το οποίο λειτούργησε το Το έτος 1994 άρχισε την ανέγερση του κτιρίου γραφείων και του βιοµηχανοστασίου της και τον Σεπτέµβριο 1995, µετέφερε τις δραστηριότητές της στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Το 1997 η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. πιστοποιήθηκε µε ISO 9002 αναφορικά µε την παραγωγή και εµπορία µαρµάρου, µε διπλή πιστοποίηση από την ΕΛΟΤ και από τον Ελληνικό Νηογνώµονα. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγήθηκε σύµφωνα µε το γενικό κανονισµό αξιολόγησης και πιστοποίησης συστηµάτων ποιότητας του ΕΛΟΤ και είναι αναγνωρισµένο από το διεθνή οργανισµό IQNET. Στις έγινε ανανέωση του εν λόγω πιστοποιητικού και ισχύει µέχρι Στις 3/7/1998 συνέστησε την ετερόρρυθµο εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Ε.ΧΑΙ ΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ, µε έδρα τη ράµα, στην οποία εισφέρθηκαν τα µισθωτικά δικαιώµατα λατοµείου Μαρµάρω ν, στη θέση Μπριµπίλη της Κοινότητας Πλατανότοπου Ν. Καβάλας. Στις 14 Οκτωβρίου 1998 απορρόφησε δια συγχωνεύσεως (µε εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 2166/93 ) την ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. και έγινε καθολικός διάδοχος αυτής. Η δραστηριότητα της απορροφηθείσας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ήταν η εισαγωγή και εµπορία γρανιτών και η εταιρεία λειτουργούσε από το Σηµειώνεται ότι οι µέτοχοι της 19

20 απορροφηθείσας πριν την συγχώνευση και τα αντίστοιχα ποσοστά τους ήταν: Ευάγγελος Χαϊδάς του Νικολάου 69,4%, Ιουλία Χαϊδά του Ευαγγέλου 10,2% Αναστασία Χαϊδά του Ευαγγέλου 10,2% και Λυδία Χαϊδά του Ευαγγέλου 10,2%. Στις , εξαγόρασε το 93% και στις εξαγόρασε το 5%, ήτοι εν τω συνόλω το 98%, της λατοµικής ετερορρύθµου εταιρείας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΙ ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία εκµεταλλεύεται λατοµεία µαρµάρων στο Νοµό ράµας. Στην εταιρεία αυτή εισφέρθηκαν την τα µισθωτικά δικαιώµατα του λατοµείου έκτασης 58,5 στρεµµάτων στη θέση ροσερό Ρέµα Γρανίτη ράµας. Στις εξαγόρασε το 90% των µετοχών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, που έχει ιδιόκτητο εργοστάσιο στα Βριλήσσια Αττικής, η οποία είχε συσταθεί στις 31/12/86, και απετέλεσε τη συνέχεια των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., που ιδρύθηκε το Στις εξαγόρασε το 98% των µεριδίων της Ιταλικής εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ITALIANA SRL µε αντικείµενο την προµήθεια γρανιτών και λοιπών διακοσµητικών πετρωµάτων του εξωτερικού και την πώληση µαρµάρων στην Ιταλία. Στις εξαγόρασε το 95% της λατοµικής ετερορρύθµου εταιρείας Ε.ΧΑΙ ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΡΕΣΤΗΣ, η οποία εκµεταλλεύεται ένα λατοµείο µαρµάρων στη θέση ΚΡΕΣΤΗ του Νοµού ράµας. Στις 23/2/99 εξαγόρασε το 84% της λατοµικής εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, η οποία εκµεταλλεύεται το λατοµείο Μαρµάρων στη θέση Σαλιάρα της Κοινότητας Παναγίας Ν. Θάσου. Στις πραγµατοποιήθηκε η ηµόσια Εγγραφή της Εταιρείας όπου διατέθηκαν νέες µετοχές µε ηµόσια Εγγραφή και µε Ιδιωτική Τοποθέτηση ονοµαστικής αξίας ρχ. 200 και τιµής διάθεσης ρχ Η έκδοση καλύφθηκε 513 φορές. Στις άρχισε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας. Στις απέκτησε µέσω εξαγοράς το 77,99% της εταιρείας «ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε». Το τίµηµα ανήλθε σε ρχ και κατεβλήθη τοις µετρητοίς στους Πωλητές, «Marfin Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «οµική Κρήτης Α.Ε.» Συγκεκριµένα, οι εταιρείες «Marfin Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «οµική Κρήτης Α.Ε.» µεταβίβασαν από κοινές ανώνυµες µετοχές η κάθε εταιρεία προς ρχ , η κάθε µετοχή. Η αποτίµηση της Εταιρείας διενεργήθηκε από την εξαγοράζουσα εταιρεία. Για το εύλογο και δίκαιο του τιµήµατος εξαγοράς πραγµατοποιήθηκε αποτίµηση της εταιρείας «Τσιµεντοβιοµηχανία Κρήτης Α.Ε.» από την ανεξάρτητη Ελεγκτική Εταιρεία Grant Thornton A.E. Η Εταιρεία µέσω της θυγατρικής της αυτής θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην αξιοποίηση ακινήτων (real estate). Η εν λόγω εταιρεία µε την απόφαση της 2/2/2001 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της µετονοµάσθηκε σε ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. και έγινε αλλαγή των σκοπών για τη δραστηριοποίηση της στην εν γένει ανάπτυξη των ακινήτων (real estate) Στις η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ µετατρέπεται σε ανώνυµη εταιρεία µε τίτλο «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» (απόφαση 2684/ , Νοµαρχιακό ιαµέρισµα ράµας, Τµήµα Εµπορίου). Στις 29/12/2000 µε απόφαση του Τµήµατος Εµπορίου του Νοµαρχιακού ιαµερίσµατος ράµας εγκρίθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιρειών «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Ε. ΧΑΪ ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΪ ΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και «Ε. ΧΑΪ ΑΣ Ε.Ε» από την «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σήµερα η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε κατέχει το 96,72% της ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τηςικτινοσ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και µε την διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης υπέρ των παλαιώ ν µετόχων, µε την έκδοση τριών (3) νέων µετοχών για κάθε δέκα (10) παλαιές µετοχές, µε τιµή διάθεσης δραχµών για κάθε νέα µετοχή. Εκ του ποσού της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου ανερχόµενο σε 2.101,5 εκ. 20

21 δραχµές µε την έκδοση νέων µετοχών, µε τιµή διάθεσης δραχµών εκάστης, ποσό 420,3 εκ. δραχµές ( Χ 200) θα αυξήσει το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό των 1.681,2 εκ. δραχµών θα αυξήσει το αποθεµατικό «Έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόµενο σε ρχ. διαιρείται σε κοινές µετά ψήφου ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 200 ρχ. η κάθε µία. Επισης η τακτικη Γ.Σ των µετοχων της 28/6/2001 και το.σ της 28/12/2001 αποφασισε την αυξηση του µετοχικου κεφαλαιου κατά δρχ µε την εκδοση µετοχων στα µελη του.σ και στο προσωπικο µε τιµη διαθεσης 548 δρχ ανα µετοχη και συγκεντρωθηκε το ποσο των δρχ εκ των οποιων αυξησε το µετοχικο κεφαλαιο της εταιρειας και το υπολοιπο ποσο δρχ αυξησε το αποθεµατικο Εκδοση µετοχων υπερ το αρτιο Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόµενο σε ρχ. διαιρείται σε κοινές µετά ψήφου ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 200 ρχ. η κάθε µία. 5.3 ραστηριότητες Το αντικείµενο δραστηριότητας της Εταιρείας περιλαµβάνει την κοπή, επεξεργασία και εµπορία µαρµάρων, γρανιτών (µετά την απορρόφηση της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.) και λοιπών διακοσµητικών. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το 2001 διαµορφώθηκε σε ρχ εκ. Η βασική βιοµηχανική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η κοπή, επεξεργασία και εµπορία µαρµάρων που για την εν λόγω χρήση διαµορφώθηκε σε ρχ εκ. δηλαδή αποτελεί το 59,7% του συνολικού κύκλου εργασιώ ν, το δε υπόλοιπο 39,9%, ήτοι ρχ εκ., προέρχεται από εµπορία γρανιτών και ογκοµαρµάρων ενώ ένα µικρό ποσοστό περίπου 0,4%, ήτοι ρχ. 13 εκ. αφορά σε Παροχή Υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι το 2001 οι πωλήσεις εξωτερικού ανέρχονται περιπου σε 40,5%, ήτοι ρχ εκ. (4.202,78 χιλ. ) του κύκλου εργασιών ενώ οι πωλήσεις στην Ελληνική Αγορά ανέρχονται περιπου σε 59,5% ήτοι ρχ εκ. (6,179,78 χιλ. ), Ο πίνακας που παρατίθεται στη συνέχεια παρουσιάζει την εξέλιξη του κύκλου εργασιών ανά δραστηριότητα για την περίοδο : ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1999 % επί του Συνολικού Κύκλου Εργασιών 2000 % επί του Συνολικού Κύκλου Εργασιών 2001 % επί του Συνολικού Κύκλου Εργασιών Α. Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού ποσά σε εκ. δρχ Βιοµηχανικές ραστηριότητες ,6% ,2% 918,00 25,95% Εµπορικές ραστηριότητες ,6% ,3% 1.174,00 33,18% Παροχή Υπηρεσιών ,5% 13,00 0,37% Λοιπές ραστηριότητες Σύνολο ,2% ,0% 2.105,00 59,50% Β. Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού ποσά σε εκ. δρχ Βιοµηχανικές ραστηριότητες ,5% ,0% 1.217,00 34,40% Εµπορικές ραστηριότητες 117 4,3% 281 8,9% 216,00 6,11% Παροχή Υπηρεσιών Λοιπές ραστηριότητες Σύνολο ,8% ,0% 1.433,00 40,50% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ % % 3.538,00 100,00% Η κοπή και επεξεργασία των µαρµάρω ν γίνεται τόσο από την ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., όσο και από τη ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. 21

22 Η εµπορική δραστηριότητα της Εταιρείας περιλαµβάνει και την εµπορία γρανιτών. Συγκεκριµένα η Εταιρεία εµπορεύεται γρανίτες όλων των προελεύσεω ν (Ιταλία, Ισπανία, Ινδία, Βραζιλία, Νότιος Αφρική). Το 2000 άρχισε να εισάγει και µεγάλες ποσότητες από την Κίνα η οποία αποτελεί τη νέα αλµατωδώς αναπτυσσόµενη παραγωγό χώρα µε άκρως χαµηλές τιµές. Η προµήθεια του συνόλου των γρανιτών γίνεται σε επεξεργασµένη µορφή είτε πλάκας 2, 3, 4 cm κλπ, είτε σε τυποποιηµένες διαστάσεις (καδρέτα). Μικρές ποσότητες γρανιτών επεξεργάζονται περαιτέρω στο εργοστάσιο της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε σε ειδικές εργασίες. Ο κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία διαµορφώθηκε ανά κατηγορία προϊόντων και εµπορευµάτων ως εξής: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Βιοµηχανική ραστηριότητα Πλάκες Πλακίδια Λοιπά Εµπορική ρραστηριότητα Όγκοι Γρανίτες ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Εταιρεία είναι σε θέση να ελέγχει σε µεγάλο βαθµό την πρώτη ύλη, καθ όσον οι όγκοι µαρµάρων προέρχονται από λατοµεία της θυγατρικής της ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. Η εξαιρετική ποιότητα της πρώτης ύλης είναι από τους κυριότερους παράγοντες της εµπορικής επιτυχίας της Εταιρείας. Τα λατοµεία που εκµεταλλεύεται η θυγατρική της είναι: Βώλακα ράµας στη θέση Λεπτοκαρυές µε µάρµαρο λευκού χρώµατος και καφέ βέννες. Η εκµετάλλευση του λατοµείου αυτού (εκτάσεως 68,4 στρεµµάτων) περιήλθε στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. µετά από τη συγχώνευση δι απορροφήσεως της εταιρείας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΙ ΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ στην οποία είχαν περιέλθει τα µισθωτικά δικαιώµατα βάσει των συµβολαίων 2375/1998 και 2546/1998 της Συµβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας ήµα, που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν Γ/11183/1998 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και βάσει της υπ αριθµού 2365/1991 αδείας εκµετάλλευσης της επιθεώρησης Μεταλλείων Βόρείου Ελλάδος. Η λήξη της άδείας εκµεταλλεύσεως είναι στις 12/8/2006 και δύναται να παραταθεί µε αίτηση της εταιρείας µέχρι να συµπληρωθούν σαράντα (40) έτη από την έκδοσή της. Σύµφωνα µε τη µελέτη που διενήργησε ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Σχολή Θετικών Επιστηµών, τµήµα Γεωλογίας) κύριος Νίκος Σκαρπέλης, τα απολήψιµα αποθέµατα του λατοµείου της εταιρείας ανέρχονται σε m3 περίπου. Με εκτιµώµενη µέση ετήσια παραγωγή m3 η διάρκεια ζωής του λατοµείου ανέρχεται σε 79 έτη. Θάσου στη θέση Σαλιάρα µε µάρµαρο όλο λευκού κρυσταλλικού χρώµατος. Η εκµετάλλευση του λατοµείου αυτού (εκτάσεως 37,7 στρεµµάτων) περιήλθε στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. µετά από τη µετατροπή της εταιρείας ΙΚΤΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ σε Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε., στην οποία είχαν περιέλθει τα µισθωτικά δικαιώµατα βάσει συµβολαίου 9336/1990 του Συµ/φου Θάσου Κυρίου Τερζίδη που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν 28/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Παναγιάς Θάσου, και βάσει της υπ αριθµόν 2714/1998 αδείας εκµετάλλευσης της επιθεώρησης Μεταλλείων Βόρείου Ελλάδος. Η λήξη της αδείας εκµεταλλεύσεως είναι στις 4/7/2003 και δύναται να παραταθεί µε αίτηση της εταιρείας µέχρι να συµπληρωθεί σαράντα (40) έτη από την έκδοσή της. Ήδη η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλε στην Νοµαρχία Καβάλας την υπ αριθµό πρωτ. 08/573/ αίτηση παράταση της. Το εν λόγω λατοµείο ήταν σε αδράνεια κατά τη διετία αλλά λόγω της έντονης ζήτησης η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ προέβη σε έργα υποδοµής και αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού αξίας 27 εκ. ρχ. ενώ παράλληλα περίπου 25 εκ. ρχ. δαπανήθηκαν για έρευνα και ανάπτυξη. Σύµφωνα µε µελέτη που διενήργησε ο διενήργησε ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Σχολή Θετικών Επιστηµών, τµήµα Γεωλογίας) κύριος Νίκος Σκαρπέλης, τα απολήψιµα αποθέµατα του λατοµείου της εταιρείας 22

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το έτος 2002

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και περίληψη της διατάξεως Ενδεικτική απάντηση 1. Σύννοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα