Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α"

Transcript

1 Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α ΕΤΟΣ 5ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 47 Μηνιαία Ἔκδοση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου Θηβῶν Γυναίκα Ἱερέας; Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες µιλοῦν στά παιδιά µας Ὁ καινούργιος χρόνος καί ἡ εὐτυχία Μοναξιά Σχέσεις Ἐκκλησίας - Πολιτείας

2 Ἡ τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου μας σιομάρτυς Ἅγιε Νικόλαε ἐσύ πού μέ τόν ἀσκητικό ἀγώνα σου εὐχαρίστησες τόν Κύριό μας καί μέ μαρτυρικό τρόπο ὁλοκλήρωσες τήν ζωή σου αὐτούς πού προσκυνοῦν τήν Ἁγία Σου Κεφαλή καί ἐπιζητοῦν τήν ζεστή σου προστασία νά τούς γλιτώνεις ἀπό κάθε ἀνάγκη Σοφέ, καί ἀπό ἀρρώστιες καί ἀπό τίς θλίψεις καί τίς στενοχώριες τῆς παρούσης ζωῆς. (μεταφορά στή δημοτική ὕμνου τῆς Παρακλήσεως) Εὐχαριστοῦµε τό Κηροπλαστεῖο τοῦ κ. Παναγιώτη Χατζηευστρατιάδη (Λιβαδειά ) γιά τήν χορηγία τοῦ παρόντος τεύχους. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ Τηλ.: Ὑπεύθυνος: π. Εὐάγγ. Ρουσέτης ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: τηλ

3 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΥΛΟΓΙΑΣ Κάθε φορά πού καλούμαστε νά τιμήσουμε τόν Ὁσιομάρτυρα Νικόλαο νοιώθουμε μεγάλη χαρά γιατί στό Πρόσωπό του ὅλοι μας ἀναγνωρίζουμε τόν Πατέρα, τόν Προστάτη, τόν Ἀδελφό, τόν Φίλο, τόν Ἰατρό, τόν συμπαραστάτη. Εἶναι λοιπόν δικαιολογημένη ἡ εὐλάβεια πού ἐκδηλώνεται στόν Ἐνοριακό μας χῶρο πρός τόν Ἅγιό μας, ὄχι μόνο τήν ἡμέρα τῆς μνήμης Του τόν Μάιο, ἀλλά καί κατά τήν ἀνάμνηση τοῦ Θαύματός Του τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς καί κατά τήν ἀγρυπνία γιά τήν ἔλευση τοῦ τμήματος ἐκ τῶν ἱερῶν λειψάνων Του ἀλλά καί κάθε φορά πού ἐπικαλούμαστε τήν Μαρτυρική του πρεσβεία εἴτε διά τῆς Παρακλήσεώς Του, εἴτε ψάλλοντας τό ἀπολυτίκιό Του ὅταν τελείται ἡ Θεία Λειτουργία. Ἀποδεχόμενος, ἔτσι τουλάχιστον ἐλπίζουμε, ὁ Ἅγιος Νικόλαός μας, τίς ταπεινές ἐκδηλώσεις τιμῆς καί ἀγάπης πρός τό πρόσωπό Του μᾶς προσέφερε ἕνα πνευματικό Χριστουγεννιάτικο Δῶρο μέ τό πού ξαναῆλθε κοντά μας διά τῆς Τιμίας Του Κάρας καί μέ τήν παρουσία του εὐλόγησε τήν προεόρτια αὐτή περίοδο. Στήν Βοιωτία ὁ Ἅγιος εἶχε ἔλθει ἀπό τήν προηγούμενη Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου καί συγκεκριμένα στήν ὁμώνυμη Μονή στά «Καμπιά» Διονύσου Ὀρχομενοῦ. Ζητήσαμε λοιπόν ἀπό τόν σεβαστό καί ἀγαπητό μας Γέροντα π. Δωρόθεο, κατά τήν ἀναχώρηση νά μᾶς φέρει γιά λίγες ὧρες τόν θησαυρό αὐτόν τῆς Μονῆς του στήν Ἄνδρο, καί στόν Ναό μας καί Ἐκεῖνος εὐχαρίστως ἔκανε τήν ἐπιθυμία μας πραγματικότητα, ἀφοῦ πρώτα ζητήσαμε καί πήραμε πρός τοῦτο τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ἱερωνύμου. Τήν Τρίτη λοιπόν 20 Δεκεμβρίου ἔγινε ἡ σεμνή ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας μέ τήν τέλεση τῆς Παρακλήσεως ἐνῶ στίς 5.00 περίπου μ.μ. ἔγινε ἡ ἀναχώρηση μέσα σέ συγκινησιακά φορτισμένη ἀτμόσφαιρα ἀφοῦ πρώτα ἐψάλη ὁ Ἁγιασμός. Εὐχαριστοῦμε τόν Ὁσιομάρτυρα γιά τήν Χριστουγεννιάτικη ἐπίσκεψή Του, εὐχαριστοῦμε καί τόν Γέροντα π. Δωρόθεο γιά τήν ἀγάπη Του καθώς καί γιά τήν Εὐλογία πού μᾶς ἔδωσε γιά τήν ἔκδοση τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνα τοῦ Ἁγίου, κάτι τό ὁποῖο ἀποτελεῖ παλαιό καί ἐπίμονο αἴτημα τῶν Ἐνοριτῶν μας ἀλλά καί ὅσων εὐλαβούνται τήν χάρι τοῦ «ἐξ Ἀνατολῆς» Ὁσιομάρτυρος Νικολάου. Εὐχαριστοῦµε τό STUDIO ΜΑΡΙΝΟΣ (Θήβα, Πινδάρου καί Οἰδίποδος 19, τηλ.: ) γιά τή φωτογραφική κάλυψη τοῦ γεγονότος.

4 & Γυναίκα... Ἱερέας; & Μάλιστα... συνιερουργός! 4 Μ έ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει στίς 2 Φεβρουαρίου καί πού εἶναι καθιερωμένη ἡ ἡμέρα αὐτή ὡς «Ἑορτή τῆς Μητέρας» μποροῦμε νά μοιραστοῦμε λίγες σκέψεις σχετικά μέ τό αἴτημα τῆς εἰσόδου τῶν γυναικῶν στό Ἱ. Βήμα καί συγκεκριμένα στό Ἱ. Θυσιαστήριο ὡς ἱέρειες, ἕνα αἴτημα πού διατυπώνεται ἐκ μέρους κάποιων «προοδευτικῶν» οἱ ὁποίοι ἐπηρεά ζο - νται ἀπό τά ἐρε θί - σματα πού προσφέρει ἡ ἀντί στοι - χη πρακτική τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς καινοτομίας θεω ροῦν ὅτι ἡ ἀπαγόρευση τῆς εἰσό δου τῶν γυναικῶν στόν Ἱ. Κλῆ ρο ἐκ μέρους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ κλησίας ἀποτελεῖ κατάφωρη παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ὅτι ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τίς ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες τῆς ἐποχῆς μας σχετικά μέ τή θέση τῆς γυναίκας στήν κοινωνία σήμερα, μέ ἀποτέλεσμα νά στερεῖ ἀπό αὐτήν τήν δυνατότητα τῆς Ἱερουργίας τῶν Μυστηρίων, κάτι πού ἀπολαμβάνει μόνον ὁ ἄνδρας - Ἱερέας. Ἄν μέ προσοχή παρατηρήσουμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντι μετωπίζει ἡ Ὀρθοδοξία τήν γυναίκα καί τήν θέση πού τῆς παραχωρεῖ στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τῆς οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας, θά διαπιστώσουμε ὅτι ἡ γυναίκα ἱερουργεῖ μέ τρόπο διαρκή πού τήν καθιστᾶ ἐργαλεῖο στά χέρια τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ γυναίκα ἱε ρουργεῖ καθῶς ἔχει τό μοναδικό προνόμιο νά συμβάλλει στήν δημιουργία, φέρνοντας στό φῶς νέες ζωές, τά παιδιά της. Ἡ γυναίκα ἱερουργεῖ ὅταν βιώνει σωστά τόν ρόλο της ὡς Μητέρα ὅπου, «ὀφείλει νά σφυρηλατήσει τόν χαρακτήρα τῶν παιδιῶν της, νά τούς δώσει ἠθικά καί ψυχικά ἐφόδια, νά τούς ἐμπνεύσει τά ἰδανικά τῆς ἐγκράτειας, τῆς

5 πίστης, τῆς ἀγάπης. Νά δεῖ τά παιδιά της ὡς ἰδιαίτερη εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν σοφία τοῦ μητρικοῦ πνεύματος πού ξέρει νά περιμένει, νά σιωπᾶ, νά καλύπτει, νά συγχωρεῖ, νά βοηθήσει τό ἀνήσυχο παιδί της νά κατασταλλάξει, νά ὠριμάσει...». Ἡ γυναίκα ἱερουργεῖ ὅταν λειτουργεῖ ὡς συνδετικός κρίκος τῆς οἰκογένειας σέ μία ἐποχή πού οἱ οἰκογενειακοί δεσμοί ὅλο καί χαλαρώνουν. Ἐκείνη μπορεῖ μέ τήν ἰδιοσυγκρασία καί τήν εὐαισθησία της νά γίνει ὁ κυματοθραύστης τῶν κρίσεων, τῆς ἐπανάστασης τῶν παιδιῶν στήν ἐφηβική ἡλικία, τό στήριγμα τοῦ κουρασμένου καί πολυάσχολου ἄνδρα μέσα στήν οἰκογένεια καί τέλος ἰδανική διαχειρίστρια ὅλων τῶν οἰκογενειακῶν ὑποθέσεων. Ἡ γυναίκα ἱερουργεῖ ὅταν διαθέτει τόν ἑαυτό της στήν διακονία τοῦ φιλανθρωπικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, μία συμβολή μοναδική, ἀτίμητη καί χαρισματική. Ἡ γυναίκα ἱερουργεῖ πρίν τήν Θ. Λειτουργία ὅταν τελεῖ τήν δική της λειτουργία μέ τήν ἑτοιμασία καί τό ζύμωμα τοῦ πρόσφορου ἀπό τό ὁποῖο θά βγεῖ ὁ Ἀμνός, τό Σῶμα τοῦ Κυρίου μας. Σ αὐτήν ἀκριβῶς τήν πράξη οἱ Πατέρες βλέπουν ἕναν συμβολισμό. Ἔρχεται ἡ γυναίκα μέ τό πρόσφορο ὅπως ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα μέ τήν Παρθένο ἡ ὁποία εἰκονίζεται μέ τό πρόσφορο καί τό παραδίδουν στόν ἱερέα ὅπως ἐκείνοι παρέδωσαν τήν «τριετίζουσα» στόν Ἀρχιερέα Ζαχαρία γιά νά τήν εἰσαγάγει στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἄν οἱ γυναῖκες τῆς ἐποχῆς μας ἰδιαίτερα, ἀναλογισθοῦν τά χαρίσματα καί τίς εὐκαιρίες πού τούς χαρίζει διαρκῶς ὁ Θεός, ἄν ἀποφασίσουν νά παίξουν τό ρόλο γιά τόν ὁποῖο πλάσθηκαν, ἄν θέσουν ἐνώπιόν τους ὡς μοναδικό καί αὐθεντικό πρότυπο τήν Παναγία, τότε θά ἔχουν τήν ἐξαίσια αἴσθηση ὅτι ἱερουργοῦν Μυστήρια ἐξίσου Μεγάλα καί Ἱερᾶ μέ τά Μυστήρια πού ἐπιτελοῦν οἱ Ἱερεῖς. Μυστήρια πού θά τίς καταξιώσουν καί σ αὐτήν ἀλλά καί στήν ἄλλη ζωή. Δ.Β. 5

6 «ΑΥΤΙΣΜΟΣ» ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΕΙΣ «ὅς ἐάν ἕν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπί τῷ ὀνόματί μου, ἐμέ δέχεται» Κατά τή δεκαετία τοῦ 40, ὅσοι γονεῖς εἶχαν αὐτιστικά παιδιά θεωρούνταν ἀσθενεῖς πού ἐκ τῶν πραγμάτων, θά χρειάζονταν θεραπεία. Ἔτσι, ἀπομάκρυναν αὐτούς ἀπό τά παιδιά τους, γιατί πίστευαν ὅτι ἦταν ἐπικίνδυνοι γι αὐτά. Γιά τήν κατάρριψη αὐτῶν τῶν ἰδεῶν ἱδρύθηκαν σύλλογοι τή δεκαετία τοῦ 60, πού ἀπό τότε ἔχουν πολλαπλασιαστεῖ παγκοσμίως καί ἔχουν παίξει σπουδαῖο ρόλο στή στάση τῶν γονιῶν ἐκείνων πρός τά παιδιά τους ὅλα αὐτά εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα νά ἐξελιχθοῦν οἱ γονεῖς σέ συνεκπαιδευτές καί συνθεραπευτές τοῦ αὐτιστικοῦ παιδιοῦ τους. Αὐτή ἡ δυνατότητα ἐπιτρέπει σέ αὐτούς νά βοηθοῦν καλύτερα τά παιδιά τους ἀλλά καί τόν ἴδιο τους τόν ἑαυτό, καταπολεμώντας τό ἄγχος καί τήν ἀγωνία τους. Θέση σέ αὐτό τό ζήτημα καλούμαστε νά ἔχουμε καί οἱ ἐπαγγελματίες καί οἱ παιδαγωγοί, πού ὀφείλουμε νά ἀπελευθερώσουμε τούς γονεῖς ἀπό κάθε συναίσθημα ἐνοχῆς καί προκατάληψης. Ἐπίσης, θά πρέπει νά ἀπορριφθεῖ ἡ ἰδέα ὅτι σημαίνει καταδίκη ἡ ἰδιαιτερότητα κάποιου παιδιοῦ. Ὀφείλουμε, ἀκόμη, νά γνωστοποιήσουμε στούς γονεῖς τίς ἰκανότητες καί τίς δυνατότητες τοῦ αὐτι στικοῦ παιδιοῦ τους, προκειμένου νά τά προστατεύουν ἀπό κοινωνικές καί ἐκπαιδευτικές ἀποτυχίες. Εἶναι, λοιπόν, ἀπαραίτητο οἱ γονεῖς 6 νά δεχθοῦν σωστή πληροφόρηση γιά τό αὐτιστικό σύνδρομο, μέ στόχο νά κατανοήσουν τήν κατάσταση καί νά προσεγγίσουμε τά συγκεκριμένα προβλήματα πού παρουσιάζει τό παιδί τους. Προκειμένου νά προστατέψουμε τά παιδιά ἀπό κοινωνικές καί ἐκπαιδευτικές ἀποτυχίες, θά πρέπει νά ἐνημερωθοῦν καί νά κατανοήσουν πλήρως οἱ γονεῖς τίς ἰκανότητες καί τίς δυνατότητες τοῦ παιδιοῦ. Ὅσο πιό ἐνεργητικά συμμετέχει ἡ οἰκογένεια στό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα, τόσο περισσότερο αὐξάνονται οἱ εὐκαιρίες τοῦ παιδιοῦ νά ἀναπτυχθεῖ καλύτερα σύν τοῖς ἄλλοις, εἶναι ἕνας ἀποτελεσματικός τρόπος γιά νά καθησυχαστοῦν τά ἐνοχικά συναισθήματα τῶν γονέων, ὅταν προσφέρουμε σέ αὐτούς ἐκπαιδευτικό ρόλο καί ἐμπιστευόμαστε τίς δυνατότητές τους. Ἐφαρμόζοντας ὅλα τά παραπάνω, καταφέρνουμε τήν καλή συνεργασία τῶν γονιῶν μέ τά αὐτιστικά παιδιά τους καί διευκολύνουμε τήν πορεία πού θά ἀκολουθήσουν καί οἱ δύο γιά τό καλύτερο δυνατό ἀποτέλεσμα. Θά πρέπει νά συμφωνοῦμε, οὔτως ἤ ἄλλως, ἐπαγγελματίες καί γονεῖς, ὅτι ἡ καλή συνεργασία μεταξύ μας σημαίνει ὄφελος καί κέρδος τοῦ παιδιοῦ... Ζωή Παναγοπούλου Ἐκπαιδευτικός Εἰδικῆς Τάξης

7 Δέν ἔχουν µόνον οἱ γονεῖς ὑποχρεώσεις ἔναντι τῶν παιδιῶν. Ἔχουν καί τά παιδιά τίς δικές τους ὑποχρεώσεις. Γι αὐτό καί ὁ νόµος τοῦ Θεοῦ προστάζει: «Τίµα τόν πατέρα σου καί τήν µητέρα σου». Καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος θά µᾶς πῆ: «Τά τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑµῶν ἐν Κυρίῳ». Καί ἑρµηνεύει ὁ Χρυσορρήµονας διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας µας: «Κύταξε πώς θαυµαστό ἐπιστέγασµα τοποθέτησε ἡ Γραφή τήν τιµή καί τό σεβασµό πρός τούς γονεῖς. Καί πολύ φυσικά. Διότι αὐτοί οἱ γονεῖς ὕστερα ἀπό τόν Θεό συνήργησαν στό νά ἔλθουν τά παιδιά στή ζωή. Ἑποµένως ἔχουν κάθε δικαίωµα πρῶτοι αὐτοί νά ἀπολαύσουν τά ἀγαθά τῆς ὑπακοῆς τῶν παιδιῶν τους καί ἔπειτα ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι». Τονίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Ἐκεῖνος πού ἀρνεῖται τόν πατέρα του, εὔκολα µπορεῖ νά ἀρνηθῆ καί τόν µεγάλο Θεό». Γι αὐτό «µεγίστη εὐσέβεια ὡρισµένη ἀπό τόν Θεό, πρῶτα νά τιµᾶς τούς γονεῖς σου». Τά ἀνθρώπινα βέβαια προβλήµατα εἶναι πάντοτε τά ἴδια. Καί στά χρόνια ἐκεῖνα ὑπῆρχαν τά δύστροπα παιδιά πού περιφρονοῦσαν τούς γονεῖς τους καί ἀντιµιλοῦσαν ἀδιάντροπα, καί σή- µερα ὑπάρχουν. Τί γίνεται στήν περίπτωσι αὐτή; Ἀπαραίτητη ἡ πραότητα τοῦ πατέρα. Συνεχίζει ὁ ἅγιος: «Ἡ πραότητα τῶν γονέων στά ἀτίθασα παιδιά τους µπορεῖ νά ἔχη θετικό ἀποτέλεσµα. Πολλές φορές ὁ πατέρας ὑποχωρεῖ σέ ἐπίµονες κακίες Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες μιλοῦν στά παιδιά μας Τό χρέος τῶν παιδιῶν ἀνόσιου παιδιοῦ. Ὁ ἕνας ριγµένος στά ζάρια, ὁ ἄλλος στό ποτό καί σέ φλογισµένους ἔρωτες πού χάλασαν τά σπίτια. Ὁ ἄλλος σήκωσε χέρι στόν πατέρα. Ὁ καλός πατέρας κατάπιε τήν ὀργή του». Πολλά ἀπό ὅσα βλέπουν οἱ γονεῖς κάνουν πώς δέν τά βλέπουν ἀπό ἀγάπη πρός τά παιδιά τους. Ἡ πραότητα τοῦ πατέρα πάντοτε συγκρατεῖ τά παιδιά, ἐνῶ ἡ ἀλαζονεία γεννᾶ τό θράσος. Καί ὅταν ἡ ὑπακοή πού ζητοῦν οἱ γονεῖς εἶναι ἀντίθετα µέ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ; Νά ἡ ἀπάντησις πού δίνει ὁ θεῖος Χρυσόστοµος: «Βεβαίως εἶναι ἀδύνατο ὁ πατέρας νά µήν ἀγαπᾶ τό παιδί του, ἤ νά διατάξη νά κάνη πράγµατα ἀντίθετα στό θέληµα τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδή ὅµως µπορεῖ νά βρεθοῦν καί τέτοιοι ἄνθρωποι, γι αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος πρόσθεσε τό «ἐν Κυρίῳ». Δηλαδή, λέγει στό παιδί, πρόσεξε µήν προσκρούσης στό Θεό ὑποτασσόµενος σέ ὅσα ξένα πρός τό θέληµά Του θά σοῦ ποῦν οἱ γονεῖς σου. Τότε θά παρακούσης καί δέ θά πᾶς ἀντίθετα µέ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ». Δυστυχῶς ὑπάρχουν καί γονεῖς πού διδάσκουν στά παιδιά τους ἀσεβῆ καί ἁµαρτωλά πράγµατα. Τότε «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ µᾶλλον ἤ ἀνθρώποις». Τότε θά πῆ τό παιδί: «Πατέρα µου, σέ ἀγαπῶ καί σέβοµαι, ἀλλά αὐτό πού µοῦ ζητᾶς δέν µπορῶ νά τό κάνω. Ἐάν τό κάνω θά λυπήσω τόν Θεό. Σέ παρακαλῶ, µήν ἐπιµένης». ( Ἡ οἰκογένεια κατά τούς τρεῖς Ἱεράρχες) 7

8 Τοῦτες τίς μέρες καθώς ἀφήσαμε τόν παλιό χρόνο καί μπήκαμε στόν καινούργιο, κορυφωθήκανε καί οἱ εὐχές πού ἀνταλλάξαμε μεταξύ μας. Εἶναι καί αὐτό ἕνα δεῖγμα τίς ψυχικῆς ἀνάγκης πού ὅλοι μας νοιώθουμε γιά μία διέξοδο ἀπό τήν ρουτίνα τῆς καθημερινῆς βιοπάλης καί γιά μιά ἀνθρώπινη διαγωγή ἀληθινά κοινωνική καί ἀδελφική. Ἡ κυριότερη εὐχή πού δώσαμε καί πήραμε αὐτές τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ χρόνου ἦταν γιά τήν εὐτυχία. Εὐτυχισμένο θέλουμε τόν νέο χρόνο, εὐτυχισμένες τίς μέρες του, εὐτυχισμένους ἐμᾶς τούς ἴδιους καί τούς φίλους μας, εὐτυχισμένη τήν οἰκογένειά μας, τά παιδιά μας, τά ἀδέλφια μας. Νοσταλγός τῆς εὐτυχίας κάθε ἄνθρωπος καί ἀνικανοποίητος, πάντοτε κυνηγός της, βρίσκει αὐτόν τόν καιρό πιό κατάλληλη τήν εὐκαιρία νά ἐξωτερικεύσει αὐτό πού φλογίζει τά στήθη του. Ἡ ἐπιθυμία νά ζήσει εὐτυχισμένος. Ὡστόσο αὐτή ἡ εὐτυχία ἔγινε ἰδιαίτερα στίς ἡμέρες μας, δυσεύρετη. Λές καί ὅσο τήν κυνηγάμε, τόσο χάνεται κι αὐτή, κι ἀπομακρύνεται. Βασικά ἡ ἀπουσία τῆς εὐτυχίας στήν σημερινή μας ζωή ὀφείλεται στόν λανθασμένο δρόμο πού πήραμε. Κι αὐτό τό βλέπει κανείς ὅταν ὁ ἄνθρωπος τῆς γενιᾶς αὐτῆς πού παρ ὅλο πού ζεῖ κάτω ἀπό πολύ καλύτερες ὑλικές, τεχνολογικές καί κοινωνικές συνθῆκες ἀπό κάθε προηγούμενη γενιά, ἐντούτοις, δέν εἶναι καθόλου πιό εὐτυχισμένος ἀπό τούς πατέρας του πού ἀγνοοῦσαν τίς κατακτήσεις τῆς σημερινῆς ἀνθρωπότητας. Μπορεῖ, μάλιστα, νά πεῖ κανείς πώς σέ παλαιότερα χρόνια, οἱ ἄνθρωποι στεροῦνταν καί τά πιό βασικά εἴδη ἀνέσεων, ζοῦσαν ὅμως πιό ἁπλά, πιό συμμαζεμένα καί πιό εὐτυχισμένα. Ἴσως οἱ ἀνέσεις τῆς ζωῆς, ἡ ἀφθονία τῶν 8 O K Α Ι Ν Ο Y Ρ Γ Ι Ο Σ X Ρ O Ν Ο Σ ἀγαθῶν, ἡ εὐχέρεια τοῦ πλούτου μπορεῖ νά ἔκανε τή ζωή μας πιό ἄνετη, δέν μποροῦν ὅμως νά μᾶς ἐξασφαλίσουνε τήν εὐτυχία, γιατί ἡ εὐτυχία δέν εἶναι συνισταμένη ἐξωτερικῶν παραγόντων, ἀλλά ψυχική κατάσταση πού ἐξαρτάται ἄμεσα ἀπό τόν τρόπο τῆς βιώσεως τῆς ἐμπειρίας τῆς ζωῆς μας. Ὑπάρχει ὅμως καί κάτι ἄλλο πολύ σημαντικό στήν ἀπουσία τῆς εὐτυχίας ἀπό τή ζωή μας. Στό ὅτι πιστέψαμε ἐγωκεντρικά καί ἀτομιστικά πώς μποροῦμε νά εἴμαστε εὐτυχισμένοι μέσα σέ ἕνα κόσμο δυστυχίας καί ἀνέχειας. Καί αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο σφάλμα μας. Πῶς μπορεῖ νά θεωρείται εὐτυχισμένος ἕνας ἄνθρωπος πού εὐημερεῖ, ὅταν ξέρει ὅτι δίπλα του ἄλλοι ὑποφέρουν; Καί, πῶς μπορεῖ νά αἰσθάνεται ἄνετα ἐκεῖνος πού τά ἔχει όλα, ὅταν βλέπει γύρω του δάκρυα καί θρήνους; Βέβαια μιά λύση εἶναι νά κλείσει κανείς αὐτιά καί μάτια, νά περιοριστεῖ στόν δικό του χῶρο, νά ἀρκεσθεῖ στήν δική του κατάσταση. Καί αὐτό τό κάνουν οἱ πολλοί. Ἔτσι βλέπει κανείς ἀνθρώπους στοργικούς καί θερμούς σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τούς ἴδιους, τά παιδιά τους, καί τήν οἰκογένειά τους, ἐνῶ γιά τούς παραέξω, οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι δείχνουν τελεία ἀδιαφορία, σκληρότητα καί ἀπανθρωπιά. Μά θά πεῖτε, πῶς γίνεται αὐτός ὁ τόσο στοργικός καί γλυκός στά παιδιά του ἄνθρωπος νά γίνεται τόσο ἀδιάφορος, τόσο ἐγκληματικά ψυχρός, μπροστά στά ἀνθρώπινα δράματα πού εἶναι δυνατόν νά παίζονται μερικά μέτρα πιό πέρα; Καί ὅμως εἶναι δυνατόν. Γιατί οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ξέχασαν πώς εἶναι μέλη μιᾶς κοινωνίας, ξέχασαν πώς ἔχουν ὑποχρεώσεις καί ὄχι μόνον δικαιώματα, καί κλείστηκαν στόν ἑαυτό τους θέλοντας νά τόν θεοποιήσουν. Πρέπει, λοιπόν, νά τό καταλάβουμε πώς εὐτυχία δέν θά δοῦμε καί δέν θά ἀπολαύσουμε ἄν δέν βγοῦμε ἀπό τόν ἑαυτό μας, ἄν δέν ἀγκαλιάσουμε ὅλον τόν κό-

9 Κ Α I H E Υ Τ Υ Χ I Α σμο, καί ἄν δέν μάθουμε πώς δέν εἴμαστε μόνοι ἐδῶ πάνω στήν γῆ, ἀλλ ὅτι ἀνήκουμε σέ μιά μεγάλη οἰκογένεια, τήν οἰκογένεια «τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ». Καί δῶ βλέπει κανείς τήν μεγάλη καί ἀναντικατάστατη ἀξία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ Ἐκκλησία μας ξεκινώντας ἀπό τήν βάση αὐτή, μᾶς διδάσκει πώς αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη οἰκογένεια στήν ὁποία ἀνήκουμε. Ἔξω ἀπό αὐτήν ὑπάρχει σκοτάδι πηχτό καί ἐπικίνδυνο, ὑπάρχει ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ὑπάρχει ὁ ἐκτροχιασμός ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Μέσα ὅμως στήν Ἐκκλησία, σάν σέ κιβωτό Σωτηρίας διασώζονται ἡ προσωπικότητα καί ἡ ἀξιοπρέπειά μας, ἡ ἀτομικότητά μας καί μαζί ἡ κοινωνικότητά μας. Μέσα σ αὐτήν βρίσκουμε ὁ καθένας τόν γνήσιο ἑαυτό του, μαθαίνουμε νά συμπεριφερόμαστε σάν παιδιά τοῦ Θεοῦ μέ ἀγάπη, ἐφαρμόζουμε τίς ἀρχές τοῦ σωστοῦ καί γνήσιου κοινωνισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία καί πίσω ἀπό αὐτήν ὁ Θεός, μεταμορφώνουν τό εἶναι μας, ἐξαγιάζουν τήν σκέψη καί τίς αἰσθήσεις μας, καί μᾶς ἀξιώνουν νά γίνουμε τίμια μέλη τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, ἐξαρτώντας τήν εὐτυχία μας ἀπό τήν ἐσωτερική μας κατάσταση καί ἀπό τή δύναμη τῆς ἀναγεννημένης ἐν Χριστῷ καρδιᾶς μας. Ἔτσι, ἐξηγείται γιατί ἄνθρωποι φτωχοί καί καταφρονημένοι, μέ φρόνημα ὅμως Χριστοῦ καί πίστη βαθειά, νοιώθουν εὐτυχισμένοι μέσα στίς στερήσεις τους καί στόν ἀγώνα τους, ἐνῶ ἄλλοι πού τά ἔχουν ὅλα αἰσθάνονται δυστυχεῖς. Μετά ἀπ ὅλα αὐτά, γίνεται νομίζω σαφές ὅτι τότε μόνον οἱ εὐχές γιά εὐτυχία πού λέμε, πιάνουν τόπο, ὅταν συντρέχουν οἱ προϋποθέσεις πού εἴπαμε. Ἄς μήν ἀπατώμεθα καί ἄς μήν περιμένουμε ἄδικα. Χωρίς Θεό, χωρίς ἀναγέννηση, χωρίς κοινωνικότητα, δέν μποροῦμε νά ἀπολαύσουμε εὐτυχία. Θά μείνουμε νοσταλγοί, ἀνικανοποίητοι, καί δυστυχεῖς. Καί εἶναι, νομίζω, στό χέρι τοῦ καθενός μας, νά γίνουμε ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ παραμερίσουμε τά συμφέροντα καί τίς ἰδιοτέλειες πού μᾶς κρατοῦν μακριά Του. Μποροῦμε νά ἐκτιμήσουμε τά λόγια αὐτῆς τῆς ἀλήθειας, νά ἐνστερνιστοῦμε στά σοβαρά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά εὐθυγραμμίσουμε τή ζωή μας μέ τίς ἐντολές Του. Ἔτσι θά μπορέσουμε νά ἀξιολογήσουμε τίς μέρες τῆς ζωῆς μας καί νά ζήσουμε ἀληθινά εὐτυχισμένοι πάνω στή γῆ μας. Τό νέο χρόνο πού ἔχει πιά ἀνατείλει, τόν περιμέναμε μέ οὐράνιες προσδοκίες, μέ λαχτάρα ἀληθινή, νά μᾶς φέρει τήν εὐτυχία. Δέν εἶναι ὁ νέος χρόνος πού θά μᾶς φέρει ἤ δέν θά μᾶς φέρει τήν εὐτυχία. Εἴμαστε μεῖς πού θά ζήσουμε τήν εὐτυχία ἤ δέν θά τή ζήσουμε ἀνάλογα μέ τό τί πιστεύουμε καί πῶς ζοῦμε. Ἄς εὐχηθοῦμε λοιπόν εἰλικρινά στήν διάρκεια αὐτοῦ τοῦ χρόνου νά κάνουμε ὅ,τι ἐνδεχομένως δέν κάναμε μέχρι σήμερα. Δηλ. νά διώξουμε τόν ἐγωισμό μας, τόν ἀτομισμό μας καί τήν ἀδιαφορία μας, γιά ὅλους καί γιά ὅλα, νά ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά, νά δώσουμε διεξόδους ἀγάπης στόν δυναμισμό μας, νά ἀγκαλιάσουμε ὅλη τή γῆ μέ τήν καρδιά μας, καί νά νιώσουμε πραγματικά εὐτυχισμένοι, πράγμα πού τό εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν καρδιά σέ ὅλους μας. Ὁ Θεός ἄς εἶναι μαζί μας. Καλή Χρονιά Π. Παΐσιος 9

10 Μοναξιά Μοναξιά Μοναξιά Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ζεῖ σέ πολυάνθρωπες κοινωνίες καί ὅμως αἰσθάνεται μόνος. Τό φαινόμενο αὐτό λαμβάνει πολλές μορφές. Ἔτσι αἰσθάνεται ἀποξενωμένος ἀπό τήν οἰκογένειά του, δέν βρίσκει νόημα καί σκοπό στούς φίλους του (ἄν ἔχει) ἡ ἀκόμα καί στίς ἐρωτικές του σχέσεις περνᾶ μιά πρόσκαιρη περίοδο εὐχαρίστησης καί ὕστερα αἰσθάνεται πιό μόνος ἀπό ποτέ ὁδηγούμενος πολλές φορές σέ ἀδιέξοδη κατάσταση. Στό χῶρο τῆς ἐργασίας βιώνει τήν ἐκμετάλλευση ἀδυνατώντας πολλές φορές νά δημιουργήσει σχέσεις ἐμπιστοσύνης, ἀληθούς συνεργασίας, ἀντιθέτως μαθαίνει νά ἐπιδιώκει μέσα στήν ἰδιοτέλεια υἱοθετώντας ἀτομοκρατική ἀντίληψη πού τελικά διακρίνει κάθε ἔκφανση τῆς ζωῆς του. Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε κατ εἰκόνα Θεοῦ, πρόσωπο πού κοινωνεῖ τόσο μέ τόν Θεό ὅσο καί μέ τόν συνάνθρωπό του. Ἡ ἁμαρτία πού εἰσχώρησε στήν ζωή του τόν μετέβαλλε σέ ἄτομο ἀπογυμνωμένο ἀπό κάθε ἀγαπητική διάθεση πού ἀποτελεῖ γνώρισμα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἀφοῦ ὁ ἴδιος «ἀγάπη ἐστί». Ἡ Ἐκκλησία μέ τήν λατρεία της καί μέ τήν διδασκαλία της μᾶς καλεῖ νά ἐπανεύρουμε τήν χαμένη μας ἀνθρωπιά καί ὅποιος ἀνταποκριθεῖ στό κάλεσμά της πράγματι θά ἀνακαινίσει, θά μεταμορφώσει τή ζωή του δίνοντας νόημα καί σκοπό. Στήν Ἐκκλησία μαθαίνουμε νά 10 συγχωροῦμε πράγμα πού μᾶς κά- νει νά «ἀνοιγόμαστε» στόν συνάνθρωπό μας, νά δημιουργοῦμε σχέσεις ἐμπιστοσύνης, εἰλικρίνειας, νά ἀπωθοῦμε κάθε ἐγωιστικό φρόνημα. Εἶναι ἐργαστήρι ἀγάπης ἀφοῦ καλούμαστε νά συμπαρασταθοῦμε σέ κάθε δύσκολη στιγμή κι ὅλα αὐτά ὡς προϋπόθεση μετοχῆς στήν θεία ζωή, στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας πού ὀνομάζεται καί Κοινωνία. Μιμούμαστε τόν Χριστό πού πάνω στόν Σταυρό βίωσε τήν πιό ἔντονη μοναξιά, ὅμως μέ τά Ἄχραντα Πάθη του μᾶς ἔδωσε τήν δυνατότητα νά σπάσουμε τό φράγμα τῆς μοναξιᾶς καί μέ τήν ὑπέρτατη πράξη ἀγάπης καί θυσίας, ἀρετή πού πρέπει νά ἐγκολποθοῦμε, νά ζοῦμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή πού εἶναι ἡ ὄντως κοινωνική. Ἄς προσπαθήσουμε λοιπόν! Δημήτρης Τζαφέρης

11 Ε Π Ι Κ Α Ι ΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Τόν τελευταίο καιρό ἔχει ἀρχίσει μιά μεγάλη συζήτηση γιά τό θέμα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Κράτους καί ἔχει ἀρχίσει νά διατυπώνεται ἀπό πολλούς τό ἐρώτημα γιά τόν χωρισμό αὐτῶν τῶν δύο θεσμῶν. Μιά πρώτη διαπίστωση γιά τό θέμα αὐτό εἶναι ὅτι δημιουργεῖ τήν ἐντύπωση ὅτι οἱ σχέσεις μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν θεσμῶν δέν εἶναι διακριτός καί ὑπάρχει μία σύγχυση μεταξύ τους. Ἀπό τήν πραγματικότητα πού βιώνει ὁ καθένας μας μέσα στήν τοπική κοινωνία πού ζεῖ, καταλαβαίνει ὅτι ὁ ρόλος αὐτῶν εἶναι διακριτός δηλ. ὁ ἕνας θεσμός ( Ἐκκλησία) δέν ἀναμειγνύεται στά ἐσωτερικά τοῦ ἄλλου (Πολιτεία), ἀλλά καί ὁ κορυφαίος Νόμος τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, τό Σύνταγμα ὁρίζει ξεκάθαρα τούς διακριτούς ρόλους Ἐκκλησίας Κράτους. Ἄρα πίσω ἀπό τό παραπλανητικό ἐρώτημα-αἴτημα, βρίσκονται κάποιοι δῆθεν ἐκσυγχρονιστές τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας πού ζητώντας π.χ. τόν ὑποχρεωτικό πολιτικό γάμο, κατάργηση θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπό τούς δημόσιους χώρους, κατάργηση μισθοδοσίας Κληρικῶν κ.ἄ., ἀποβλέπουν στήν περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τῆς ἴδιας τῆς θρησκείας τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Ἐκκλησία πιστεύει ὅτι αὐτές οἱ προτάσεις δέν ἀποβλέπουν στόν «χωρισμό» ἀλλά στήν βάναυση μετατροπή τῆς Ἑλλάδος σέ ἄθρησκη πολιτεία χωρίς τήν ἔγκριση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καί ἐπειδή γνωρίζουν τήν ἀντίθεση τοῦ Λαοῦ σέ αὐτές τίς μεθόδους, αὐτοί οἱ κύκλοι ἐπιχειροῦν τήν κατασυκοφάντηση τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Κληρικῶν της. Γιά τά θέματα πού ἀφοροῦν τήν Θρησκευτική Παράδοση καί εἰρήνη τῶν Ἑλλήνων ὁ μόνος πού μπορεῖ νά ἀποφανθεῖ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἑλληνικός Λαός πού φέρει καί τήν εὐθύνη τῆς Θρησκευτικῆς καί Πολιτιστικῆς Παράδοσής του. Οἱ ἀποφάσεις ἀνήκουν στόν Ἑλληνικό Λαό καί ὄχι σέ μεμονωμένα πρόσωπα. π. Πολύκαρπος Καραμαρούδης Πηγή: Ἔντυπο «Πρός τόν Λαό» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 11

12 Ὁµικρός Γιαννάκης κρύωνε ἔτσι ὅπως καθόταν µέσα στό χιόνι στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ του. Ὁ Γιαννάκης δέν φοροῦσε ζεστές µπότες οὔτε τοῦ ἄρεσαν ἀλλά οὔτε καί εἶχε µπότες νά φορέσει. Τά λεπτά πάνινα ἀθλητικά του παπούτσια εἶχαν µερικές τρύπες καί δέν κατάφερναν νά κρατοῦν τό κρύο µακριά ἀπό τά ποδαράκια του. Ὁ Γιαννάκης βρισκόταν στήν ἴδια θέση ἐδῶ καί περίπου µία ὥρα κι ὅσο σκληρά κι ἄν προσπαθοῦσε, δέν κατάφερνε νά βρεῖ καµία καλή ἰδέα γιά τό τί δῶρο νά κάνει στή µητέρα του γιά τά Χριστούγεννα. Κούνησε τό κεφάλι του µέ ἀπογοήτευση καθώς κατέληξε καί πάλι στό ἴδιο συµπέρασµα: «τί παιδεύοµαι; Ἔτσι κι ἀλλιῶς, ἀκόµα κι ἄν µοῦ ἔρθει µία καλή ἰδέα, δέν ἔχω καθόλου χρήµατα». Ἀπό τότε πού πέθανε ὁ πατέρας του πρίν ἀπό τρία χρόνια, ἡ πενταµελής οἰκογένεια δυσκολευόταν πολύ νά τά φέρει βόλτα. Δέν ἦταν ἐπειδή ἡ µητέρα του δέν προσπαθοῦσε ἀρκετά ἤ δέν ἐνδιαφερόταν ἀλλά ποτέ δέν φαινόταν νά ὑπάρχουν ἀρκετά χρήµατα. Δούλευε βραδινές βάρδιες στό νοσοκοµεῖο τῆς περιοχῆς ἀλλά ὁ µικρός µισθός δέν µποροῦσε νά καλύψει τίποτα παραπάνω. Ὅµως ὅλα ὅσα τούς ἔλειπαν σέ χρήµατα καί ὑλικά ἀγαθά, περίσσευαν σέ ἀποθέµατα ἀγάπης καί ἑνότητας στήν οἰκογένεια. Ὁ Γιαννάκης εἶχε δύο µεγαλύτερες καί µία µικρότερη ἀδελφή, οἱ ὁποῖες φρόντιζαν τό νοικοκυριό ὅσο ἔλειπε ἡ µητέρα τους. Καί οἱ τρεῖς ἀδελφές του εἶχαν ἤδη φτιάξει πανέµορφα δῶρα γιά τή µητέρα τους. Δέν ἦταν δίκαιο. Ἦταν ἤδη Παραµονή τῶν Χριστουγέννων καί αὐτός δέν εἶχε τίποτα νά τῆς χαρίσει. Σκουπίζοντας τό δάκρυ πού κατηφόρισε ἀπό τά µατάκια του, ὁ Γιαννάκης ἔδωσε µία γερή κλωτσιά στό χιόνι κι 12 Τό πενηντάρικο ( Μ Ι A AΝΘΙΣΜEΝΗ IΣΤΟΡIΑ) ἄρχισε νά περπατάσει πρός τό δρόµο µέ τά καταστήµατα. Δέν ἦταν εὔκολο γιά µία πενταµελή οἰκογένεια νά τά βγάζει πέρα χωρίς πατέρα, εἰδικά ὅταν αὐτός ὁ ἴδιος χρειαζόταν ἕναν ἄνδρα γιά νά µιλήσει. Ὁ Γιαννάκης περπατοῦσε ἀπό κατάστηµα σέ κατάστηµα κοιτάζοντας µία µία τίς στολισµένες βιτρίνες. Ὅλα ἦταν τόσο ὄµορφα ἀλλά καί τόσο ἀπρόσιτα γιά ἐκεῖνον. Εἶχε ἀρχίσει νά σκοτεινιάζει καί χωρίς νά πολυθέλει ὁ Γιαννάκης ξεκίνησε γιά τό σπίτι. Ξαφνικά τά µάτια του ἔπεσαν σέ µία ἀντανάκλαση τοῦ ἥλιου πού ἔδυε πάνω σέ κάτι πού γυάλιζε στήν ἄκρη τοῦ δρόµου. Ἔσκυψε καί ἀνακάλυψε ἕνα γυαλιστερό πενηντάρικο. Κανείς δέν εἶχε νιώσει ποτέ τόσο πλούσιος ὅσο ἔνιωθε ὁ Γιαννάκης ἐκείνη τή στιγµή. Κρατώντας σφιχτά τόν θησαυρό του ἔνιωθε τόσο εὐτυχισµένος πού µπῆκε µέσα στό πρῶτο κατάστηµα πού εἶδε. Ὁ ἐνθουσιασµός του ὅµως ξεθώριασε γρήγορα ὅταν ὁ πωλητής τοῦ εἶπε ὅτι δέν µποροῦσε νά ἀγοράσει ἀπολύτως τίποτα µέ µόνο ἕνα πενηντάρικο. Βγαίνοντας ἀπό τό κατάστηµα, εἶδε ἀπέναντι ἕνα ἀνθοπωλεῖο καί µπῆκε µέσα νά περιµένει στήν οὐρά. Ὅταν ὁ καταστηµατάρχης τόν ρώτησε πῶς θά µποροῦσε νά τόν ἐξυπηρετήσει, ὁ Γιαννάκης τοῦ ἔδειξε τό πενηντάρικο καί τόν ρώτησε ἄν µποροῦσε νά ἀγοράσει ἕνα λουλούδι γιά νά τό δωρίσει στή µητέρα του γιά τά Χριστούγεννα. Ὁ ἀνθοπώλης κοίταξε τόν Γιαννάκη καί τό πενηντάρικο πού κρατοῦσε στό χέρι του. Μετά, ἀκούµπησε τόν ὦµο τοῦ Γιαννάκη καί τοῦ εἶπε «Περίµενε ἐδῶ καί θά δῶ τί µπορῶ νά κάνω γιά σένα». Ὅσο ὁ Γιαννάκης περίµενε κοίταζε γύρω του τά ὄµορφα λουλούδια καί ἄν καί ἦταν ἀγόρι, µποροῦσε νά καταλάβει γιατί οἱ µαµάδες καί τά κορίτσια λατρεύουν τά λουλούδια.

13 Ὁ ἦχος τῆς πόρτας πού ἔκλεινε καθώς ἔφευγε καί ὁ τελευταῖος πελάτης, ἐπανέφερε τόν Γιαννάκη στήν πραγµατικότητα. Μόνος του πιά µέσα στό κατάστηµα, ὁ Γιαννάκης ἄρχισε νά νιώθει µόνος κάι φοβισµένος. Ξαφνικά ἐµφανίστηκε ὁ ἀνθοπώλης πού προχώρησε πρός τό ταµεῖο. Ἀκού- µπησε πάνω στόν πάγκο, µπροστά στά ἔκθαµβα µάτια τοῦ Γιαννάκη, 12 µακριά κατακόκκινα τριαντάφυλλα µέ πρασινάδες καί λευκά µικροσκοπικά λουλουδάκια, δεµένα µέ µία ἀσηµένια κορδέλα καί ἕνα µεγάλο φιόγκο. Ἡ καρδιά τοῦ Γιαννάκη σφίχτηκε ὅταν εἶδε τόν ἀνθοπώλη νά τά παίρνει καί νά τά βάζει σέ ἕνα µεγάλο ἄσπρο κουτί. «Αὐτό κοστίζει 50 δραχµές νεαρέ µου» εἶπε ὁ ἀνθοπώλης κι ἄπλωσε τό χέρι του γιά νά πάρει τό πενηντάρικο. Μέ ἀργές κινήσεις ὁ Γιαννάκης σήκωσε τό χέρι του γιά νά δώσει στόν ἀνθοπώλη τό πενηντάρικο. Μά µποροῦσε αὐτό νά συµβαίνει στά ἀλήθεια; Κανείς ἄλλος δέν τοῦ ἔδινε τίποτα γιά πενήντα δραχµές! Βλέποντας τόν µικρούλη διστακτικό, ὁ ἀνθοπώλης εἶπε «Ἔτυχε σήµερα νά ἔχω κάποια προσφορά µέ 50 δραχµές γιά δώδεκα τριαντάφυλλα. Θά τά ἤθελες;» Αὐτή τή φορά ὁ Γιαννάκης δέν δίστασε καί ὅταν ὁ ἀνθοπώλης ἀκούµπησε τό ἄσπρο κουτί στά χέρια του, πίστεψε ὅτι ἦταν ἀλήθεια. Βγαίνοντας ἀπό τήν πόρτα πού ὁ ἀνθοπώλης τοῦ κρατοῦσε ἀνοιχτή, τόν ἄκουσε νά λέει «Χαρούµενα Χριστούγεννα, µικρέ». Καθώς ὁ ἀνθοπώλης ἔκλεισε τήν πόρτα καί γύρισε στόν πάγκο του, ἐµφα νίστηκε ἡ γυναίκα του. «Μέ ποιόν µιλοῦσες τόση ὥρα; Καί πού εἶναι τά τριαντάφυλλα πού ἑτοίµαζες;» Κοιτάζοντας ἔξω ἀπό τό παράθυρο καί σκουπίζοντας κρυφά τά δάκρυα πού εἶχαν ἀρχίσει νά κυλοῦν ἀπό τά µάτια του, ὁ ἀνθοπώλης τῆς ἀπάντησε «Τό πρωί µοῦ συνέβη κάτι πολύ παράξενο. Καθώς ἑτοιµαζόµουν νά ἀνοίξω τό κατάστηµα νόµισα ὅτι ἄκουσα µία φωνή νά µοῦ λέει νά κρατήσω δώδεκα ἀπό τά καλύτερα τριαντάφυλλά µου γιά ἕνα πολύ εἰδικό δῶρο. Ἐκείνη τή στιγµή πίστεψα ὅτι τρελάθηκα ἀλλά ἔτσι κι ἀλλιῶς τά κράτησα στήν ἄκρη. Τώρα, πρίν ἀπό λίγα µόλις λεπτά, µπῆκε στό ἀνθοπωλεῖο ἕνα µικρό ἀγοράκι πού ἤθελε νά ἀγοράσει ἕνα Χριστουγεννιάτικο δῶρο γιά τή µητέρα του µέ µόλις ἕνα πενηντάρικο.» Ὅταν κοίταξα αὐτό τό παιδάκι, εἶδα τόν ἑαυτό µου, ὅπως ἦµουν πρίν ἀπό πολλά χρόνια. Ἦµουν κι ἐγώ ἕνα φτωχό ἀγόρι καί δέν εἶχα τίποτα γιά νά ἀγοράσω Χριστουγεννιάτικο δῶρο στή δική µου µητέρα. Ἕνας ἄνδρας µέ γενειάδα, πού δέν εἶχα ξαναδεῖ ποτέ, µέ σταµάτησε στό δρόµο καί µοῦ εἶπε ὅτι ἤθελε νά µοῦ δώσει ἕνα χιλιάρικο. Ὅταν εἶδα αὐτό τό µικρό ἀγόρι ἀπόψε, ἤξερα ποιά ἦταν αὐτή ἡ φωνή πού ἄκουσα καί ἔτσι τοῦ ἔδωσα δώδεκα ἀπό τά καλύτερα τριαντάφυλλά µου». Ὁ ἀνθοπώλης καί ἡ γυναίκα του ἀγκαλιάστηκαν σφιχτά κι ἔτσι ἀγκαλιασµένοι βγῆκαν στόν παγωµένο χειµωνιάτικο ἀέρα... οἱ καρδιές τους ὅµως ἦταν τόσο ζεστές πού δέν ἔνιωθαν καθόλου τό κρύο. Κατερίνα Τσιβόλα Κατηχήτρια 13

14 Ç ÙÑÁ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ! Λέει ἡ δασκάλα στόν Τοτό: Ποιά λέγονται ἑρπετά παιδί μου; Αὐτά πού σέρνονται στή γῆ. Ἕνα παράδειγμα... Ἡ μπέμπα μας! Σᾶς ἄρεσαν τά καναρίνια πού σᾶς ἔφερα; Ναί πάρα πολύ. Καί τί τά κάνατε; Τηγανιτά! Ἕνας ἐλέφαντας καί ἕνα μυρμήγκι ἔτυχε νά περνοῦν στό ἴδιο μονοπάτι. Τότε ὁ ἐλέφαντας λέει στό μυρμήγκι: Καλά ντε! Μη σκουντᾶς! Πού τήν πᾶς αὐτή τήν κατσίκα; Σᾶς παρακαλῶ, κύριε, δέν βλέπετε ὅτι εἶναι ὁ σκύλος μου; Συγγνώμη δέ μίλησα σέ σᾶς, στό σκύλο μίλησα! Ἐπιμέλεια: Ναταλία Ε. Ρουσέτη Β ημοτικοῦ

15 Ἀðü ôþí ἘíïñéáêÞ µáò æùþ Διάκονος χειροτονήθηκε στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάµπους Ἀλιάρτου ὁ κ. Χρῆστος Δελῆς ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στήν νεανική ὁµάδα τῆς Ἐνορίας. Τό Μυστήριο τέλεσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Διαυλείας κ. Δαµασκηνός πλαι - σιωµένος ἀπό πολλούς Ἱερεῖς καί Διακόνους. Εὐχόµαστε στόν νέο Κληρικό νά εὐαρεστήσει τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Σταθµός πνευµατικοῦ ἀνεφοδιασµοῦ µέσα στήν περίοδο τοῦ Σαρανταλείτουργου τῶν Χριστουγέννων ἦταν ἡ Ἀγρυπνία γιά τήν ἀνάµνηση τῆς ἐλεύσεως τοῦ λειψάνου τοῦ Ὁσιοµάρτυρος Νικολάου τοῦ νέου πού ἔγινε πρίν ἀπό πέντε χρόνια στίς 10 Δεκεµβρίου Στήν κατανυκτική Ἀγρυπνία ἱερούργησαν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως π. Φιλόθεος, οἱ Ἐφηµέριοι τοῦ Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Λουκᾶ Ὀρχοµενοῦ π. Ἀθανάσιος Ἀθανασίου καί τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων Θηβῶν π. Χρῆστος Κουτσουράκης καί οἱ Διάκονοι π. Πολύκαρπος Καραµαρούδης καί π. Χρ. Δελῆς. Τούς ὕµνους ἔψαλαν µέ τόν δικό τους ξεχωριστό µελωδικό τρόπο οἱ Μοναχές τῆς Ἱ. Μ. «Μαζαράκι» ὑπό τήν Δ/η τῆς Γερόντισσας Εὐπραξίας ἡ ὁποία ἐδώρισε στόν Ναό µας αὐτόν τόν πολύτι- µο θησαυρό πού ἀποτελεῖ τό σέµνωµα τῆς Ἐνορίας καί ὅλων τῶν Ἐνοριτῶν. Τό Δ.Σ. τοῦ «Ἐνοριακοῦ Ταµείου Ἀλληλεγγύης» εὐχαριστεῖ καί συγχαίρει τούς πιό κάτω ἀναφεροµένους γιά τήν ἁπλόχερη συµπαράστασή τους στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐνορίας µας εἰδικά τίς ἡµέρες τῶν Ἑορτῶν: Οἰκογ. Δήµητρας Ε. Καρασάββα, Οἰκογ. Χαραλ. Κοτώρου, Οἰκογ. Κων/νας Κ., Οἰκογ. Βασ. Κραβαρίτη Λαµπαδαρίου Ἱ. Ν., Οἰκογ. Θωµᾶ Γιαννίκα, Οἰκογ. Κ. & Ε. Κ., Οἰκογ. Παντελ. Μπουτσίνη, Οἰκογ. Ἀντωνίου Μαυρίδη, Οἰκογ. Ἀναστασίας Κατσιφή, Οἰκογ. Στ. Ροβολή, καί Οἰκογ. Δηµ. Δηµοβέλη. «Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῆς ἀγάπης αὐτῶν...» Τήν Δεύτερη ἡµέρα τῶν Χριστουγέννων τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία µέ τρόπο Ἐποπτικό ἔξω ἀπό τό Ἱ. Βῆµα καί µέ τό πρόσωπο τοῦ λειτουργοῦ στραµένο πρός τό ἐκκλησίασµα. Μέ ἔντονο ἐνδιαφέρον καί ἰδιαίτερη κατάνυξη συµµετεῖχαν οἱ πιστοί οἱ ὁποίοι πολύ νωρίς γέµισαν τόν Ναό γιά νά δοῦν τήν ὅλη διαδικασία ἀπό τήν προετοιµασία τοῦ Ἱερέως («Καιρός»), τήν προσκοµιδή, τήν µνηµόνευση τῶν ὀνοµάτων κ.λπ. Μετά τήν Πρωτοχρονιάτικη Θεία Λειτουργία, τήν Δοξολογία καί τήν εὐλογία τῆς Ἐνοριακῆς Ἁγιοβασιλόπιττας ἔγινε ἡ καθιερωµένη τελετή τῆς βράβευσης τῶν νέων φοιτητῶν πού προέρχονται ἀπό τήν συνοικία µας. Τά ὀνόµατα τῶν βραβευθέντων εἶναι τά ἑξῆς: Σεραφείµ Ἀγγουριᾶς, Χρυσούλα Βιέννα, Χρῆστος Καλόγηρος, Βασίλειος Κλεισιάρης, Κων/να Ντάντου, Ἰωάννα Ἀλιφιέρη, Αἰκατερίνη Πλατή καί Παναγιώτα Γιαννίκα. Συγχαρητήρια παιδιά καί καλό πτυχίο. Ἡ ἐνορία θά εἶναι κοντά σας µέ τήν ἀγάπη της, τό ἐνδιαφέρον της καί κυρίως µέ τήν προσευχή της. Μέ λαµπρότητα ἑορτάσθηκε καί φέτος ἡ µνήµη τοῦ Ὁσιοµ. Ἐφραίµ τοῦ νεοφανοῦς, τοῦ προστάτου τῶν ἔργων τῆς Ἀγάπης, τῆς Φιλανθρωπίας καί τῆς Ἀλληλεγγύης τῆς Ἐνορίας µας, τοῦ ὁποίου τµῆµα ἀπό τά λείψανα φυλάσσεται στόν Ναό µας µέ τό δεξιό κλῖτος ἀφιερωµένο σ Ἐκεῖνον. Τήν παραµονή ἐψάλη ὁ Μεγάλος Ἑσπερινός καί ἡ Παράκληση Του, ἐνῶ ἀνήµερα τελέσθηκε ἡ Πανηγυρική Θ. Λειτουργία µέ ἀρτοκλασία. Τήν ἑορτή µας τίµησε µέ τήν παρουσία του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης µας κ. Ἱερώνυµος ὁ ὁποῖος στήν ἐπίκαιρη ὁµιλία Του ἀναφέρθηκε στό πόσο σηµαντικό εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης, στήν πολύτιµη προσφορά τῶν γυναικῶν καί στό ὅτι χρειάζεται ὅλοι µας νά βλέπου- µε τόν συνάνθρωπό µας ὡς πρόσωπο καί ὄχι ὡς ἄτοµο εἰδικά ὅταν ἐξασκοῦµε τήν Φιλανθρωπία, ἐνῶ στό τέλος ἐπέδωσε τά «Εὐχαριστήρια Γράµµατα» στίς Κυρίες πού διακόνησαν κατά τήν δεκαετία στήν προσπάθεια αὐτή. Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἔκλεισε µέ τήν δεξίωση πού παρέθεσαν οἱ ἑορταζόµενες Κυρίες τοῦ «Ε.Τ.Α.» στό Ἐνορ. Κέντρο. Ἡ κ. Ἑλένη Π. Σβεντζούρη βρῆκε τό φλουρί τῆς Ἐνοριακῆς µας Ἁγιοβασιλόπιττας. Τήν ἡµέρα τῶν Θεοφανείων µετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασµοῦ, τῆς προσφέρα- µε ὡς δῶρο µία Καινή Διαθήκη σέ πολυτελή ἔκδοση. 15

16 Ἐíïñéáêü Ëåéôïõñãéêü Ðñüãñáµµá 22 Ἰáíïõáñßïõ Öåâñïõáñßïõ 2006 ΤΕΤΑΡΤΗ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Θ. Λειτουργία ΠΕΜΠΤΗ Ὁσ. Ξενοφῶντος & Κλήµεντος τοῦ ἐν Σάγµατᾳ Θ. Λειτουργία ΣΑΒΒΑΤΟ Ὁσίου Ἐφραίµ τοῦ Σύρου Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα ΚΥΡΙΑΚΗ Ἁγ. Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου Θ. Λειτουργία ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Σχολική Θ. Λειτουργία ΤΕΤΑΡΤΗ Ἁγ. Τρύφωνος τοῦ Ἀναργύρου Θ. Λειτουργία - Ἁγιασµός ΠΕΜΠΤΗ Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Θ. Λειτουργία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἁγίου Συµεών τοῦ Θεοδόχου Θ. Λειτουργία ΣΑΒΒΑΤΟ Ὁσίου Ἰσιδώρου Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα ΚΥΡΙΑΚΗ Ἁγίας Ἀγάθης Θ. Λειτουργία ΤΡΙΤΗ Ἁγ. Παρθενίου, Ὁσίου Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ Θ. Λειτουργία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἁγ. Χαραλάµπους Θ. Λειτουργία ΣΑΒΒΑΤΟ Ἁγ. Βλασίου ἐπ. Σεβαστείας Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Ἀρχή Τριωδίου) Θ. Λειτουργία (Κατά τήν ἑβδοµάδα αὐτή γίνεται κατάλυση εἰς πάντα ἀκόµη καί τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή) ΣΑΒΒΑΤΟ Ἁγ. Λέοντος ἐπ. Ρώµης Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ - Ὁσ. Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας Θ. Λειτουργία Κάθε Τετάρτη στίς 5.00 µ.µ. θά ψάλλεται ἡ Παράκλησις καί θά ἀκολουθεῖ τό ἑσπερινό Κήρυγµα µέ θέµα «Ὁ Χριστός Θαυµατουργών». ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ Ἰουνίου 2006 Ἐλᾶτε νά προσκυνήσουµε τήν Ἁγία Γῆ ὅπου Γεννήθηκε, Δίδαξε, Θαυµατούργησε, Σταυρώθηκε, Ἐτάφη, Ἀνέστη καί Ἀνελήφθη ὁ Χριστός µας. Πληροφορίες καί πρόγραµµα στό Γραφεῖο τοῦ Ἱ.Ν.:

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 184) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ;

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Όνομα: Τάξη: χολείο: εικαστικό ημερολόγιό Το μου Για τη σχολική χρονιά 2014-2015 ΥΥΓ Δ ΛΤΜΥ ΔΥΘΥΝΗ ΔΗΜΤΗ ΔΥΗ ήλιος πατέρας µητέρα αδερφός εγώ αλωσόρισες φίλε μου στη 2η έκδοση του εικαστικού ημερολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΤΩΝΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙ ΣΠΙΤΙ...

Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΤΩΝΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙ ΣΠΙΤΙ... Παιδιά στα αζήτητα 31.12.2010 Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΤΩΝΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙ ΣΠΙΤΙ... εν γνώρισαν ποτέ τους φυσικούς γονείς τους. Ήρθαν στον κόσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Το μυστικό για παιδιά ευτυχισμένα

Το μυστικό για παιδιά ευτυχισμένα Το μυστικό για παιδιά ευτυχισμένα Μην αναγκάζετε τετράγωνα παιδιά να περάσουν από στρογγυλές τρύπες Γ. ΚΟΡΑ Μια μητέρα ρώτησε ένα διάσημο παιδαγωγό, από πότε πρέπει ν αρχίσει την αγωγή που πεντάχρονου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια για την άδεια που έχουμε να βρισκόμαστε εδώ, μαζί με τους προγόνους μας, για να συμμετέχουμε στην πιο φωτεινή

Καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια για την άδεια που έχουμε να βρισκόμαστε εδώ, μαζί με τους προγόνους μας, για να συμμετέχουμε στην πιο φωτεινή Καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια για την άδεια που έχουμε να βρισκόμαστε εδώ, μαζί με τους προγόνους μας, για να συμμετέχουμε στην πιο φωτεινή μέρα του μήνα, στη Μηνιαία Δέηση ευχαριστίας. Σήμερα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Greek Translations of Brad Yates Videos

Greek Translations of Brad Yates Videos Greek Translations of Brad Yates Videos Contents: Allowing and Receiving Feeling Betrayed Tapping with Brad Yates Allowing and Receiving http://www.youtube.com/watch?v=4iftrjbas5o Translation by Vicky

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα