ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ Προγραµµατικής Περιόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013"

Transcript

1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ Προγραµµατικής Περιόδου

2 ISBN Copyright MO α.ε. All rights reserved. Eκδοτική Παραγωγή POINT O.E. Σιβιτανίδου 6, Πλ. αβάκη, Kαλλιθέα Tηλ.: , Fax.:

3 Ποια είναι η Μονάδα Οργάνωσης της ιαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟ ) α.ε. Η Μ.Ο.. αε είναι ανώνυµη µη κερδοσκοπική εταιρία του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και εδρεύει στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1996 µε το Νόµο 2372/1996 µετά από απόφαση της ΕλληνικήςΚυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ιοικείται από εννεαµελές ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου τα µέλη είναι πρόσωπα µε ευρύτερη πολιτική αποδοχή, ορισµένα από τα οποία εκπροσωπούν κοινωνικούς φορείς όπως η Α Ε Υ και ο ΣΕΒ. Η Μ.Ο.. αε χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους και από προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της Μ.Ο.. αε είναι αφ ενός η επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρµογής προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) και από εθνικούς πόρους και αφ ετέρου η οργάνωση και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και σε µεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της διοικητικής δοµής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Μ.Ο.. αε : αξιολογεί τις ανάγκες στελέχωσης και υποστηρίζει µε στελεχιακό δυναµικό και διοικητική τεχνογνωσία τους φορείς που εµπλέκονται στο σχεδιασµό, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραµµάτων, υποστηρίζει το σχεδιασµό, διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραµµάτων µε την επεξεργασία συστηµάτων οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη µεταφορά τεχνογνωσίας, τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού των εµπλεκόµενων φορέων, υποστηρίζει τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων και ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής τους ικανότητας και τους δικαιούχους του ΕΣΠΑ ως προς την ωρίµανση και υλοποίηση των πράξεων, µεριµνά για την ηλεκτρονική δικτύωση των φορέων διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραµµάτων, υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για τα επιχειρησιακά προγράµµατα του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», µεριµνά για την ενηµέρωση των πολιτών σε θέµα τα συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων και αναπτυξιακών πολιτικών σε συνεργασία µε τις διαχειριστικές αρχές και άλλες ειδικές υπηρεσίες.

4 Επίσης η Μ.Ο.. αε, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µπορεί: να υποστηρίζει το σχεδιασµό, την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων των εθνικών και συγχρηµατοδοτούµενων αναπτυξιακών προγραµµάτων, να παρέχει στους εµπλεκόµενους µε το σχεδιασµό, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των αναπτυξιακών προγραµµάτων φορείς την αναγκαία τεχνική υποστήριξη, να υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισµών Περιφέρειας, να υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών στο πλαίσιο χάραξης της εθνικής περιφερειακής πολιτικής, να υποστηρίζει µε µεταφορά τεχνογνωσίας και άλλα κράτη- µέλη ή και υπό ένταξη χώρες ως προς τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας για τη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από την Ε.Ε., να αναλάβει τη διαχείριση δράσεων στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού µηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, να αναλάβει και άλλα καθήκοντα που έχουν σχέση µε τα συγχρηµατοδοτούµενα και εθνικά αναπτυξιακά προγράµµατα, να ορισθεί ως Αρχή Εγγραφής Ψηφιακών Πιστοποιητικών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.

5 Πρόλογος Έχοντας ως γνώµονα την επιτυχία των αντίστοιχων εγχειριδίων µε τίτλους «Ευρετήριο Όρων του ΚΠΣ» (για το Β ΚΠΣ) και «Ευρετήριο Όρων του Γ ΚΠΣ», τα οποία ανατυπώθηκαν πολλές φορές για να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών τους, παρουσιάζεται εδώ η συνέχεια της σειράς Ευρετηρίων της ΜΟ α.ε. To Ευρετήριο που σήµερα κρατάτε στα χέρια σας είναι µία αναθεωρηµένη έκδοση και περιλαµβάνει τους νέους όρους που εισήγαγαν οι νέοι θεσµοί και µηχανισµοί του ΕΣΠΑ Πρόκειται για έναν αλφαβητικό κατάλογο των όρων που συναντώνται συχνότερα στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, και ειδικότερα της ορολογίας που αναφέρεται σε: ιαχείριση - Παρακολούθηση - Αξιολόγηση Προγραµµάτων ιαδικασίες Υλοποίησης Έργων ιάρθρωση της Εθνικής Κεντρικής και Περιφερειακής ιοίκησης Θεσµικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χρηµατοοικονοµικούς όρους Στόχος µας είναι να προσφέρουµε τόσο στους φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ , όσο και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για την απόκτηση γενικότερων γνώσεων σχετικά µε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό της χώρας, ένα αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο που θα συµβάλει στην κατανόηση των όρων και στην εδραίωση µίας κοινής ορολογίας. Ελπίζουµε ότι και αυτή η έκδοση της ΜΟ α.ε. θα αξιοποιηθεί και θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη. έξιππος ΑΓΟΥΡΙ ΗΣ Γενικός ιευθυντής ΜΟ α.ε.

6 Τα κείµενα ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέµβριο 2008 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. Το χαρτί της έκδοσης είναι κατασκευασµένο από 100% ανακυκλωµένες ίνες (Woodfree) Tο παρόν Eυρετήριο δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωµένο λεξικό όρων. Πρόκειται για ένα πρακτικό εργαλείο που µπορεί να υποβάλλεται σε τακτικές αναθεωρήσεις, µε στόχο τη διαρκή ενηµέρωσή του, την προσαρµογή του σε διοικητικές αλλαγές και τον εµπλουτισµό του µε νέους όρους και λήµµατα. Oι κατά καιρούς επικαιροποιήσεις του θα είναι διαθέσιµες µέσω των σελίδων Web της MO στο Internet στη διεύθυνση Προς την κατεύθυνση αυτή θα εκτιµούσαµε την συµβολή σας µε τυχόν σχόλια για απαραίτητες τροποποιήσεις ή / και µε προτάσεις για προσθήκες στο Eυρετήριο. Mπορείτε να απευθύνεστε, επισηµαίνοντας «Για το Eυρετήριο Όρων Προγραµµατικής Περιόδου » στη διεύθυνση: Mονάδα Οργάνωσης της ιαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραµµάτων A.E. (M.O.. α.ε.) Tοµέας Υπηρεσιών Σχεδιασµού και Οργάνωσης Mιχαλακοπούλου 103, AΘHNA Tηλ: Fax:

7 Κατάλογος Εύρεσης Όρων Αγορά εργασίας Agenda Αειφορική χρήση Αειφόρος ανάπτυξη (Sustainable development) Ακαθάριστη Εγχώρια απάνη Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδηµα Α.Ε.Π. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Αναθέτουσες αρχές Α.Π.Ε. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Έργου Αναλογική παρέµβαση Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity Analysis) Ανάλυση Κόστους - Ωφέλους (Cost - benefit analysis) Α.Π.Ε. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Αναπτυξιακός Οργανισµός Περιφέρειας Ανεργία Ανοικτές διαδικασίες Ανταγωνισµός Ανταγωνιστικός διάλογος Ανταγωνιστικότητα Ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α Α..Ε..Υ. Ανώτατη ιοίκηση Ενώσεων ηµοσίων Υπαλλήλων Α..Ε..Υ Αξιολόγηση Προγράµµατος Αξιοποίηση αποβλήτων Άξονας Προτεραιότητας για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ Άξονας για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονας Προτεραιότητας για το Ε.Π. Αλιεία i

8 Απασχόληση Απασχολησιµότητα Απόβλητα Απορρόφηση Απόφαση Ένταξης Πράξης Αρχή της Αναλογικότητας Αρχή της µη διακριτικής µεταχείρισης Αρχή Εγγραφής Ψηφιακών Πιστοποιητικών Αρχή Ελέγχου Α.Π. Αρχή Πιστοποίησης Αρχική κατάρτιση Αστικά απόβλητα Ασφάλεια των τροφίµων Α.Μ.Ε.Α. Άτοµα Με Αναπηρία Άυλες Ενέργειες ή «Soft» Ενέργειες Αυτεπιστασία AGRIFIN Οµάδα Εργασίας AGRIFIN του Συµβουλίου Βασική εκπαίδευση Βασική κατάρτιση Βεβαίωση Παραλαβής Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα ii Γ.Γ..Κ. και Α.Π. Γ.Γ.Ε.Α. Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Γ.. (D.G.) Γενική ιεύθυνση (Directorate General) Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Γενική ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Γ..Π. Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδας Γ.Σ.Ε.Ε. Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας Γ.Λ.Κ. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενικός Κανονισµός

9 Γ.Σ.Π. Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών Γεωργο-περιβαλλοντικά Μέτρα Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Γεωργο-περιβαλλοντικοί δείκτες ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Γ.Ε.Μ. Γνωµοδοτική Επιτροπή Μελετών είκτης ελτία Παρακολούθησης Πράξης ελτίο Αξιολόγησης Προόδου Πράξης έσµευση De minimis - κανόνας στις κρατικές ενισχύσεις ήλωση δαπανών ηµοπρατηµένο έργο ΗΜΟΣ Α.Ε ηµόσια δαπάνη ηµόσια επένδυση ηµόσια κατανάλωση ηµόσιες συµβάσεις ηµόσιες συµβάσεις έργων ηµόσιες συµβάσεις προµηθειών ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών ηµοσιονοµική διόρθωση ηµοτικά απόβλητα ηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ηµοτικές και κοινοτικές ανώνυµες εταιρείες ηµοτική Επιχείρηση Κ.Κ. ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ια-βίου εκπαίδευση ια-βίου κατάρτιση ιαβούλευση ιαγωνισµοί µελετών ιαδικασία απλής γνώµης ιαδικασία σύµφωνης γνώµης ιαδικασία συναπόφασης ιαδικασία συνεργασίας ιαδικασία της Βαρκελώνης iii

10 ιαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος ιαδικασίες µε διαπραγµάτευση ιαρθρωτικά Ταµεία ιάσκεψη των Προέδρων των Επ.Πα. των ΕΠ του ΕΣΠΑ του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ ιασφάλιση ποιότητας ιατάκτης ιαφάνεια (πρόσβαση στα έγγραφα) ιαχείριση Έργου ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών Σ.Α. ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Α. ιαχειριστική Αρχή ιαχειριστική Επάρκεια των δικαιούχων της περιόδου Ν.Τ. ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ιευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία ιεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ε. ιεύθυνση ηµοσίων Έργων ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού Ι.ΠΕ.ΧΩ. ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Τ.Υ.Ν.Α. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ιεύθυνση Χωροταξίας ιεύρυνση ε.. ιευρωπαϊκά ίκτυα ιευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών ικαιούχος ικαιούχος για το ΕΠ Αλιεία ικαιούχος για το Πρόγραµµα Αγροτική Ανάπτυξη ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (European Court of Justice) ιοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων υναµικό σύστηµα αγορών iv Ε.Μ.Α.Κ. Εγκατάσταση Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης Εγκριτική Απόφαση Εθνική Αρχή Συντονισµού Εθνική απάνη ή Ακαθάριστη Εθνική απάνη Ε.Σ.Α. µε Α. Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία

11 Ε.Σ.Ε.Ε. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου Ε.Σ... Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης Ε.Σ.Τ.Α. Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εθνικό Αγροτικό ίκτυο Εθνικό Αποθεµατικό για απρόβλεπτα Εθνικό Αποθεµατικό Επίδοσης Ε..Ε.Τ. Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικό Εισόδηµα ή Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα Ε.Ι.Ε. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας Ε.Κ...A. Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ε.Κ.Ε.Π. Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης οµών Συνεχιζόµενης Κατάρτισης (National Accreditation Center for Continuing Vocational Training) Ε.Π.Α. Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Εθνικό Προϊόν ή Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Ε.Σ.Π.Α. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ε.Σ.Σ.Α.Α. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση Εθνικός Αναπτυξιακός Σχεδιασµός Ε.Γ.Σ..Ι.Τ. Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα Ε.Σ.Υ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ειδική Υπηρεσία για τη ιαχείριση του «Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης» Ε.Υ..Ε. Ειδική Υπηρεσία ηµοσίων Έργων Ειδική Υπηρεσία ηµόσιων Έργων Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής δράσεων Ε.Π. «Αλιεία» Ειδική Υπηρεσία εφαρµογής επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης σε Ευρωπαϊκά και ιεθνή Θέµατα Ε.Υ.ΠΕ. Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ράσεων Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων Ε.Σ.Π.ΕΛ. Ειδικός Σύµβουλος Ποιοτικού Ελέγχου Εκπαίδευση Ελεγκτικό Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Α.Α. α.ε. Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης v

12 vi ΕΛ.Κ.Ε. Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων, Οργανισµός INVEST IN GREECE α.ε Ελληνικό Πρότυπο ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων του ΕΣΠΑ ΕΛ.Ο.Γ. Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος ΕΛ.Γ.Α. Ελληνικός Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Ελληνικός Οργανισµός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Εµπορία γεωργικών προϊόντων Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο Εναλλακτικές προσφορές Ενδιάµεσες ιαχειριστικές Αρχές Ενδιάµεσες πληρωµές Ε.Φ.. Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Ενιαία Αγορά Ένταλµα Πληρωµής Ένταξη της διάστασης του φύλου (Gender Mainstreaming) Ε.Ν.Α.Ε. Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος Επαγγελµατική εκπαίδευση Επαγγελµατική κατάρτιση Επαλήθευση Πράξεων Επανακατάρτιση Επαρκής ιαδροµή Ελέγχου Επεξεργασία αποβλήτων Επιδοτήσεις Επικουρικότητα (Subsidiarity) Επιλέξιµες δαπάνες Επιλέξιµη πράξη Επιλεξιµότητα Επιµερισµένη διαχείριση Επιµόρφωση Επιτροπή για το Συντονισµό των Ταµείων (Committee for the Co-ordination of the Funds) COCOF Ε..ΕΛ. Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ε.Ε.Α. Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση Επ.Πα. Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επιτροπή Παραλαβής Ε.τ.Π. Επιτροπή των Περιφερειών Ε.Π. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επιχειρησιακά Προγράµµατα Έργα - γέφυρες Εργοδότης ή Κύριος του Έργου

13 Εργολήπτης ΕΡΓΟΣΕ Έργα ΟΣΕ α.ε Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Εταιρική κοινωνική ευθύνη Εταιρική σχέση Ετήσια και Τελική Έκθεση υλοποίησης Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) Ε.Ε. / (E.U.) Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union) Ε.Ε. / (E.C.) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) Ε.Ζ.Ε.Σ. / (E.F.T.A.) Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (European Free Trade Association) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤρ) European Central Bank (ECB) Ε.Ο.Κ.Ε. Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή EUROSTAT Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Ε.Τ.Α.Α. / E.B.R.D. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (European Bank for Reconstruction and Development) Ε.Τ.Επ. / E.I.B. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank ) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (ΟLAF) Ε.Γ.Τ.Α.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης C.E.DE.FO.P. Ευρωπαϊκό δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors) Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Centre Européen pour le Développment de la Formation Professionnelle) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Parliament) Ε.Κ.T. / E.S.F. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (European Social Fund) Eco - Label Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα Ε.Σ.Κ.Τ. / Ε.S.C.B. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ή Συµβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κρατών και Κυβερνήσεων Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (European System of Central Banks) Ε.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας Ε.Τ.Α. / F.E.D. Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (Fonds Européen de Développment) Ε.Τ.Π.Α. / E.R.D.F. Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (European Investment Fund) Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development Fund) Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Χάρτης Ε.Ο.Χ. Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Ε.Ο.Ε.Σ. Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας vii

14 Ε.Ο.Π. / E.E.A. Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας Ευρωπαίος ιαµεσολαβητής Ε.Ε.Π.. Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων Ευρωσύστηµα Εφαρµοστικός Κανονισµός Ζ.Ο.Ε. Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (e-government) Ηλεκτρονικός πλειστηριασµός Θεµατικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ ΘΗΣΕΑΣ - Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Θύλακες Ανεργίας Ίδιοι πόροι της ΕΕ Ιδιωτική Συµµετοχή Ι.Ε.Κ. Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (δηµόσια) Ι.Γ.Μ.Ε. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΝ.ΕΠ. Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Ι.Μ...Α. Ινστιτούτο Μάνατζµεντ ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ι.Ο.Κ. Ινστιτούτο Οικονοµίας των Κατασκευών Ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών Ισόρροπη Συµµετοχή Ανδρών και Γυναικών Ισότητα ευκαιριών Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και µη διάκριση i2010 Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας του viii Καθαρή Εθνική απάνη Καθαρό Εθνικό Εισόδηµα Καθαρό Εθνικό Προϊόν Καθεστώς ενίσχυσης Καινοτοµία

15 Κανόνας αυτόµατης αποδέσµευσης Καταπολέµηση της απάτης ΚΕ.Σ.Υ.Υ. Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Κεντρική Αρχή προµηθειών Κ.Ε..Κ.Ε. Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης K.A.Π.E. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κ..Α.Υ. Κέντρο ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών K..E.Ο.. Κέντρο ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ικαίου K.E.Κ. Kέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Κ.Ε.Θ.Ι. Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας ΚΕ.Π.Ε. Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών Κ.Π.Α. Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης Κλειστές διαδικασίες Κ.Α.Π. Κοινή Αλιευτική Πολιτική Κοινή βοήθεια για τη στήριξη σχεδίων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες JASPERS Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ µικρές έως µεσαίες επιχειρήσεις JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιµες επενδύσεις σε αστικές περιοχές JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Κ.Γ.Π. Κοινή Γεωργική Πολιτική Κ.Ε.Π.Π.Α. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική Απόφαση Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (Common Procurement Vocabulary) (CPV) Κοινοτικές Αποφάσεις Κοινοτικές Οδηγίες Κοινοτικές Συστάσεις και Γνώµες Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου ( Eco-Management and Audit Scheme - EMAS) Κοινοτικοί Κανονισµοί Κοινωνικοί εταίροι Κοινωνικός διάλογος Κοινωνικός χάρτης Κράτη ΑΚΕ Κρατική Ενίσχυση Κριτήρια σύγκλισης για την ΟΝΕ ix

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 5 CCI: 2007GR05UPO001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... II ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ιπλωµατική Εργασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ιπλωµατική Εργασία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική Εργασία «Συγκριτική Αξιολόγηση Τελικών ικαιούχων ΟΤΑ κατά την Γ Προγραµµατική Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013.doc] 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗ ΣΣΧΧΟΛΛΗ ΗΜΟΣΣΙ ΙΑΣΣ ΙΟΙΚΗΣΣΗΣΣ ΙΕΕ Ι ΕΕΚΠΑΙ Ι ΕΕΥΤΤΙ ΙΚΗ ΣΣΕΕΙ ΙΡΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ Ε Λ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ «Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ (ΣΔΕ) ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1083/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Μάιος 2009 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα προσέγγιση στην επιλογή, χρηματοδότηση και παρακολούθηση της υλοποίησης έργων αστικών αναπλάσεων

Μια νέα προσέγγιση στην επιλογή, χρηματοδότηση και παρακολούθηση της υλοποίησης έργων αστικών αναπλάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Κωδικός Ε.Π.: 7 CCI: 2007GR05UPO003 Αθήνα, Οκτώβριος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ.5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 2 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Divani Caravel, αίθουσα Μακεδονία Παρασκευή 19 Απριλίου 2002 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 2 η Συνεδρίαση Divani

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 213 13 00 700 Fax: 213 13 00 800-801 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2014 31.12.2014 1/34 Χανδρή

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8/2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 09/10/2014 Αρ. πρωτ.: 80528 Ημερoμηνία: 26/09/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικά εργαλεία για πράσινες επενδύσεις

Χρηµατοδοτικά εργαλεία για πράσινες επενδύσεις Χρηµατοδοτικά εργαλεία για πράσινες επενδύσεις Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μιχάλης Τρεµόπουλος Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων 2 Περιεχόµενα Πρόλογος 5 Εισαγωγή 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα