ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΣΊΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΣΊΑ"

Transcript

1 2013 ISSN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 13 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΣΊΑ EL

2

3 Ειδική έκθεση αριθ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΣΊΑ (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Τηλ Φαξ E mail: eca Internet: Ειδική έκθεση αριθ Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013 ISBN doi: /66645 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2013 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Printed in Luxembourg

5 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημεία ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΊΕΣ I VII ΣΎΝΟΨΗ 1 14 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 3 6 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΣΊΑ 7 14 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ ΕΜΒΈΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΈΘΕΣΕ ΕΥΡΕΊΕΣ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΤΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΑΠΟΜΑΚΡΎΝΘΗΚΕ ΑΠΌ ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΑΠΌΨΕΙΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΗΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ ΩΣΤΌΣΟ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ ΈΛΑΒΕ ΣΥΝΕΤΈΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΉ 31 ΤΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΒΟΉΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΌΠΤΡΙΖΑΝ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΉ ΕΥΗΜΕΡΊΑ Η ΒΟΉΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΉΘΗΚΕ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΆ ΠΟΛΛΟΎΣ ΤΟΜΕΊΣ 36 ΑΝΤΙΚΑΤΌΠΤΡΙΖΕ ΌΜΩΣ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΧΟΡΉΓΗΣΕ ΤΗ ΒΟΉΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΆΦΟΡΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ Η ΠΛΗΘΏΡΑ ΜΙΚΡΏΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΠΡΌΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ Η ΕΠΙΚΈΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΕΊΝΑΙ ΜΙΚΡΉ

6 4 52 ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΊΚΤΕΣ: ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΉΣ ΕΙΚΌΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΣΤΉΡΙΞΗ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΉΤΑΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΥΣΤΗΡΉ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗ ΣΥΝΈΔΕΣΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΆ ΜΕ ΌΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΕΚΘΈΣΕΩΝ Η ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΉΤΑΝ ΓΕΝΙΚΆ ΑΡΓΉ, ΑΛΛΆ ΥΠΉΡΧΑΝ ΔΙΑΚΥΜΆΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΈΤΥΧΑΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΟΥΝ ΜΙΑ ΑΜΙΓΏΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΔΙΆΣΤΑΣΗ ΆΝΤΛΗΣΗ ΔΙΔΑΓΜΆΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ: ΕΠΙΤΥΧΊΕΣ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΧΑΜΈΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΟΙ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΑΦΟΡΟΎΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΠΑΡΆ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 87 ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΑΣΊΑΣ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ II ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΆΣΤΗΚΑΝ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ III ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΕΔ

7 5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΕγχΠ: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ΑΣΧ: Αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας ΔΔΟ: Διαχείριση των δημόσιων οικονομικών ΔΝΤ: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ΕΑΒ: Επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια EΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΜΔΔΑ: Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου ΕΠΣ: Έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής ΕΤΑΑ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ΕΥΕΔ: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ΙΑΔ: Ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης ΜΑΣ: Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας ΜΚΟ: Μη κυβερνητική οργάνωση ΜΣ: Μηχανισμός σταθερότητας ΜΤΑ: Μηχανισμός ταχείας αντίδρασης ΟΑΣΕ: Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη OΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΣΕΣΣ: Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΣΛΕΕ: Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΔΣ: Τομεακή δημοσιονομική στήριξη BOMCA: Πρόγραμμα διαχείρισης των συνόρων στην Κεντρική Ασία (Border Management Programme in Central Asia) CADAP: Πρόγραμμα δράσης για τα ναρκωτικά στην Κεντρική Ασία (Central Asia Drug Action Programme) CRIS: Κοινό σύστημα πληροφόρησης Relex ENPI: Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης INOGATE: Διακρατική μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη (Interstate Oil and Gas Transport to Europe Programme)

8 6 PEFA: Πρόγραμμα δημόσιων δαπανών και δημοσιονομικής ευθύνης (Public Expenditure and Financial Accountability) SMART: Ειδικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί, συναφείς και χρονικά προσδιορίσιμοι στόχοι (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound) TACIS: Τεχνική Βοήθεια στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών TRACECA: Διάδρομος μεταφορών Ευρώπη-Καύκασος-Ασία (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia Programme) UNICEF: Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά

9 7 ΣΥΝΟΨΗ I. Στο πλαίσιο του ελέγχου αξιολογήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EΥΕΔ) σχεδίασαν και διαχειρίστηκαν την αναπτυξιακή βοήθεια προς τις Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας (Καζαχστάν, Κιργιζία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν) κατά την περίοδο II. Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες, υπό δύσκολες συνθήκες, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ στην Κεντρική Ασία, το οποίο παρουσιάστηκε στο έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής (ΕΠΣ) του Απριλίου του Ο σχεδιασμός και η κατανομή της βοήθειας πραγματοποιήθηκε σε γενικές γραμμές με ικανοποιητικό τρόπο, ωστόσο η υλοποίηση ήταν λιγότερο ικανοποιητική. III. Η Επιτροπή συζήτησε τις προτεραιότητες με τις χώρεςεταίρους και επεδίωξε να ευθυγραμμίσει τα σχέδια δαπανών της με τις εθνικές προτεραιότητές τους. Για τους σκοπούς της γεωγραφικής κατανομής της βοήθειας ελήφθη υπόψη η σχετική ευημερία των εν λόγω χωρών. Τα έργα που επιλέχθηκαν για στήριξη από την ΕΕ συνέβαλαν στο σύνολό τους στην επίτευξη των γενικών στόχων που καθορίζονται στο έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής. Ωστόσο, η Επιτροπή παρείχε βοήθεια σε μεγαλύτερο αριθμό τομέων από αυτόν που υπαγορεύουν οι βέλτιστες πρακτικές. V. Η Επιτροπή θα μπορούσε και έπρεπε να είναι περισσότερο αυστηρή στη διαχείριση των προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης στο Τατζικιστάν και την Κιργιζία και να τα έχει συνδέσει με συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι αποφάσεις εκταμίευσης βασίζονταν στις δεσμεύσεις των χωρώνεταίρων ότι θα προβούν σε μεταρρυθμίσεις και όχι στην επιτευχθείσα πρόοδο. VI. Η υλοποίηση ήταν σε γενικές γραμμές αργή, μολονότι υπήρξαν ορισμένες σημαντικές αποκλίσεις. Τα περιφερειακά προγράμματα δεν πέτυχαν να αποκτήσουν μια αμιγώς περιφερειακή διάσταση, δεδομένου ότι σημαντικό τμήμα των προγραμμάτων συνίστατο απλώς σε «πολυκρατικές» εγκαταστάσεις διαθέσιμες ξεχωριστά σε κάθε χώρα-εταίρο. Η Επιτροπή καθιέρωσε ρυθμίσεις προκειμένου να αντλήσει διδάγματα από την εμπειρία και να βελτιώσει συν τω χρόνω τα προγράμματά της. Η διαδικασία αυτή απέφερε χρήσιμα αποτελέσματα, μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά δεν ήταν εγκαίρως διαθέσιμα και σε άλλες περιπτώσεις δεν ελήφθησαν υπόψη χρήσιμες συστάσεις. Οι εκθέσεις της Επιτροπής επικεντρώθηκαν στις δραστηριότητες και όχι στα αποτελέσματα. VII. Στην παρούσα έκθεση διατυπώνονται συστάσεις σχετικά με την άντληση διδαγμάτων από την εμπειρία της περιόδου , τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη μελλοντική συνεργασία της ΕΕ με την περιοχή αυτή. IV. Η Επιτροπή χρησιμοποίησε διάφορους τρόπους χορήγησης της βοήθειας κατά την υλοποίηση των σχεδίων της. Ο μεγάλος αριθμός έργων μικρής κλίμακας επιβάρυνε διοικητικά ακόμη περισσότερο τις αντιπροσωπείες. Επίσης, η διαχείριση του προγράμματος κατέστη ακόμη περισσότερο δυσχερής λόγω της πληθώρας των χρηματοδοτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν και της λογοδοσίας σε πολλές και διαφορετικές αρχές, στοιχεία που δυσχεραίνουν τον ακριβή προσδιορισμό των ποσών που δαπάνησε η ΕΕ ανά τομέα και ανά χώρα στην Κεντρική Ασία. Η Επιτροπή δεν επιχείρησε να αποτιμήσει το συνολικό διοικητικό κόστος του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας στην Κεντρική Ασία.

10 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς τις πέντε δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας (Καζαχστάν, Κιργιζία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν) κατά την περίοδο (βλέπε χάρτη). ΧΆΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΣΊΑ Seym 50 UKRAINE Don Khopr Rostov na Donu Moscow Voronezh Volga Vol Oka Saratov Penza Volgograd Astrakhan Ural Izhevsk Kazan Vyatka Tolyatti Samara Oral Atyrau Perm Ufa Orenburg Aqtobe Ufa Magnitogorsk Orsk Tura RUSSIA Tyumen Yekaterinburg Kurgan Chelyabinsk Oostanay Rudny Ishim Esil Irtysh Omsk Petropavlovsk Kokshetau KAZAKHSTAN Zhezqazghan Irtysh Astana Temirtau Qaraghandy Ertis Lake Balqash Ertis Ob Novosibirsk Pavlodar Semey Chulym Rubtsovsk Chulym Krasnoyarsk Tomsk Tom Barnaul Katun Oskemen Zaysan Chulym Chulym Novokuznetsk Katun Biya Verkhniy Yenisey Ertix (Irtysh) 50 MONGOLIA GEORGIA Tbilisi Kr ARMENIA 40 Yerevan AZERBAIJAN Tabriz Qezel Owzan Kr Rasht 50 Tehran IRAN Beyneu Atrek (Atrak) Syr Darya BAYKONUR COSMODROME Amu Darya Aral Sea Qyzylorda Syr Darya AFGHANISTAN Kabul Helmand PAKISTAN SIACHEN GLACIER Indus Taldyqorghan Aqtau Almaty Bishkek Caspian Zhambyl Ysyk Sea Nukus Shymkent Köl Kara KYRGYZSTAN Bog UZBEKISTAN Dasoguz Gol Urgentch Tashkent Baku Namangan Turkmenbasy Qoqon Osh Bukhara Fargona TURKMENISTAN Kashgar Samarqand Chärjew TAJIKISTAN Qarshi Ashgabat Dushanbe Mashhad 60 Mary Herat Qonduz Baghlan 70 Naryn Ile Toxkan Yarkant Urumqi CHINA Tarim km mi INDIA 80 Πηγή: Βάσει του χάρτη της Κεντρικής Ασίας των Ηνωμένων Εθνών, αριθ. 3763, αναθ. 7, Δεκέμβριος Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της προσαρμογής. 40

11 9 2. Τα πέντε κράτη, τα οποία απέκτησαν την ανεξαρτησία τους με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τον πληθυσμό, την έκταση, τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους και το επίπεδο ευημερίας. Το Καζαχστάν και το Τουρκμενιστάν διαθέτουν μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι εξαγωγές των οποίων αντικατοπτρίζονται στο σχετικά υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους. Όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), η κατάσταση ποικίλλει (βλέπε παράρτημα I για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με κάθε χώρα). Διαφοροποιήσεις υπάρχουν επίσης όσον αφορά την προθυμία κάθε χώρας για συνεργασία και ενσωμάτωση με τον υπόλοιπο κόσμο. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΣΊΑ 3. Η ΕΕ δραστηριοποιείται ενεργά στις χώρες της Κεντρικής Ασίας από την εποχή της ανεξαρτητοποίησής τους. Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής βοήθειας παρουσιάζονται στο έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για την Κεντρική Ασία για την περίοδο Οι εν λόγω στόχοι ήταν η προαγωγή της σταθερότητας και της ασφάλειας στις χώρες της Κεντρικής Ασίας και η παροχή συνδρομής για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση της φτώχειας. 4. Όσον αφορά την περίοδο , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα σχέδιά της για την αναπτυξιακή βοήθεια στο έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής που ενέκρινε τον Απρίλιο του Η πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την Κεντρική Ασία κατά τη διάρκεια της περιόδου την οποία αφορά ο έλεγχος συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2007 και παρουσιάζεται στο έγγραφο του Συμβουλίου «European Union and Central Asia: Strategy for a New Partnership» (Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κεντρική Ασία: στρατηγική για μια νέα εταιρική σχέση) 2 με το οποίο υιοθετήθηκε η προσέγγιση της Επιτροπής. 5. Μέσω της στρατηγικής του Συμβουλίου και του προγράμματος βοήθειας της Επιτροπής, η ΕΕ καθόρισε τις προτεραιότητες για τη συνεργασία της με την περιοχή συνολικά, υπογραμμίζοντας ως βασικά στρατηγικά συμφέροντά της την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής υποστηρίχθηκε η ενεργός συνεργασία με τα κράτη της Κεντρικής Ασίας, προκειμένου να προαχθούν η ειρήνη, η δημοκρατία και η οικονομική ευημερία. Συγκεκριμένα: προτάθηκε να αξιοποιηθεί πλήρως ένα ευρύ φάσμα μέσων, προγραμμάτων, συμφωνιών συνεργασίας 3, καθώς και του διαλόγου για θέματα πολιτικής επιδιώχθηκε να εξισορροπηθούν οι διμερείς προσεγγίσεις με δράσεις που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή 4 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής σχετικά με την παροχή βοήθειας στην Κεντρική Ασία για την περίοδο Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης-22ας Ιουνίου 2007 (έγγραφο του Συμβουλίου αριθ /1/07). Δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2007 με τίτλο European Union and Central Asia: Strategy for a New Partnership (ISBN ). 3 Επί του παρόντος βρίσκονται σε ισχύ συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) με το Καζαχστάν, την Κιργιζία, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν. Στο τέλος Μαΐου 2013, δεν είχε επικυρωθεί ακόμη η ΣΕΣΣ με το Τουρκμενιστάν. 4 Παραδείγματα κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή είναι το οργανωμένο έγκλημα, η εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία, η διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, η τρομοκρατία και ζητήματα μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η ενέργεια, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η διαχείριση των υδάτων, η μετανάστευση, η διαχείριση των συνόρων και οι υποδομές μεταφορών. 5 Συγκεκριμένα i) η χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο εκδημοκρατισμός, ii) η εκπαίδευση και η κατάρτιση, iii) η οικονομική ανάπτυξη, το εμπόριο και οι επενδύσεις, iv) οι μεταφορές και η ενέργεια, v) η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η διαχείριση των υδάτων, vi) η αντιμετώπιση κοινών απειλών και προκλήσεων και vii) ο διαπολιτισμικός διάλογος. προσδιορίστηκαν επτά βασικοί τομείς πολιτικής ιδιαίτερης σημασίας 5 και

12 10 αυξήθηκε η βοήθεια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών σε 750 εκατομμύρια ευρώ περίπου για το σύνολο της περιόδου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκατέστησε αντιπροσωπεία στο Καζαχστάν το 1993 και αναβάθμισε τα γραφεία της στην Κιργιζία και το Τατζικιστάν σε πλήρεις αντιπροσωπείες της ΕΕ στο τέλος του Το 2012 συστάθηκε αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ουζμπεκιστάν. Το 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διόρισε ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία 8 με εντολή την προώθηση καλών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Ασίας, την ενίσχυση της σταθερότητας, της συνεργασίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή, καθώς και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της ΕΕ στην περιοχή. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ 7. Κατά το διάστημα , η ΕΕ χορήγησε αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια ύψους άνω των 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αυτές τις χώρες, εκ των οποίων 750 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο Κατά τα έτη 2007 έως 2012, η Επιτροπή κατέβαλε 435 εκατομμύρια ευρώ σε αναπτυξιακή βοήθεια στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, εκ των οποίων η Κιργιζία και το Τατζικιστάν υπήρξαν οι βασικοί αποδέκτες (βλέπε γράφημα 1). 6 Η βοήθεια της ΕΕ υλοποιείται κυρίως μέσω του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΕΕ L 378 της , σ. 41). 7 Το 2011 ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων που ασχολείτο με την αναπτυξιακή βοήθεια στις τρεις αντιπροσωπείες ανερχόταν σε Απόφαση 2012/328/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2012 για τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία (ΕΕ L 165 της , σ. 59). ΓΡΆΦΗΜΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΣΊΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΈΤΗ ΑΝΆ ΧΏΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΕΥΡΏ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΌ) Περιοχή της Κεντρικής Ασίας 133,1 31 % Καζαχστάν 47,4 11 % Κιργιζία 108,5 25 % Ουζμπεκιστάν 22,0 5 % Τουρκμενιστάν 14,4 3 % Τατζικιστάν 109,5 25 % Πηγή: Ανάλυση από το Συνέδριο στοιχείων που προέρχονται από τη βάση δεδομένων CRIS της Επιτροπής.

13 11 8. Κατά τα πρώτα έτη της περιόδου αυτής, οι δαπάνες υλοποιήθηκαν κυρίως στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (πρόγραμμα TACIS), βασικοί στόχοι της οποίας ήταν η προώθηση της μετάβασης στην οικονομία της αγοράς και η ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. 9 Βάσει των στατιστικών στοιχείων για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια που δημοσίευσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 9. Από το 2007 το πρόγραμμα TACIS αντικαταστάθηκε από τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ), πρωταρχικοί στόχοι του οποίου είναι η μείωση της φτώχειας, η βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και η ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία. Κατά την περίοδο αυτή διατέθηκαν επίσης κονδύλια στο πλαίσιο άλλων μηχανισμών, όπως το Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) και ο μηχανισμός σταθερότητας (ΜΣ), συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (βλέπε γράφημα 2). 10. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την αναπτυξιακή βοήθεια στις χώρες της Κεντρικής Ασίας ανήλθε κατά μέσο όρο σε 89 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τα έτη 2010 και 2011, σε σύγκριση με 175 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ που χορήγησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 165 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ η Τουρκία, 124 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ η Ιαπωνία και 109 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ η Γερμανία 9. ΓΡΆΦΗΜΑ 2 ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΣΊΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ ΑΝΆ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΌ ΜΈΣΟ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΕΥΡΏ) ΜΑΣ-Ασία ΜΑΣ-θεματικό ΕΜ Α ΜΣ (και ΜΤΑ) TACIS Άλλο χρηματοδοτικό μέσο πριν από το 2007 Πηγή: Ανάλυση από το Συνέδριο στοιχείων που προέρχονται από τη βάση δεδομένων CRIS της Επιτροπής.

14 Όσον αφορά τη συνολική οικονομική σημασία, η αναπτυξιακή βοήθεια αντιστοιχεί σε μικρό ποσοστό των χρηματοδοτικών ροών προς την εν λόγω περιοχή. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις του Καζαχστάν, του Τουρκμενιστάν και του Ουζμπεκιστάν, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) 10 αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 5 % των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) ετησίως και σε λιγότερο από το 0,2 % του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ). Από το 1991 έως το 2011, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) διέθεσε επίσης στις πέντε χώρες εκατομμύρια ευρώ, με τη μορφή δανείων, εισφορών και εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων 408 εκατομμυρίων ευρώ το Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας (EuropeAid) της Επιτροπής και, από το 2011, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 11 φέρουν την ευθύνη για τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, τον πολυετή σχεδιασμό των μέσων εξωτερικής βοήθειας, καθώς και τον καθορισμό των τομεακών πολιτικών που αφορούν αυτή την εξωτερική βοήθεια. Όλα αυτά πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες με την αρωγή των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις χώρες-εταίρους. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ 13. Το Συμβούλιο αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο που συντελείται προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία. Στην τελευταία αξιολόγησή του 12, το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η στρατηγική εξακολουθεί να είναι έγκυρη και ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την υλοποίησή της. Ωστόσο, το Συμβούλιο έκρινε ότι οι προσπάθειες της ΕΕ πρέπει να είναι περισσότερο στοχευμένες και να συμβάλλουν στη μεγαλύτερη προβολή και στην αύξηση του αντικτύπου των δράσεων της ΕΕ στην Κεντρική Ασία. 14. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε έκθεση που δημοσίευσε το , συμπέρανε ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν ήταν επαρκή προκειμένου να υπάρξει αντίκτυπος της ΕΕ και στους επτά τομείς προτεραιότητας του Συμβουλίου 14 και συνέστησε να καθοριστούν καλύτερα οι προτεραιότητες της πολιτικής. Το Κοινοβούλιο τόνισε ότι οι χώρες-εταίροι πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα για τη δημοκρατία, τη διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λόγω των ανησυχιών σχετικά με το ζήτημα της διαφθοράς, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση η οποία δεν έχει υποβληθεί ακόμη σχετικά με τη χρήση της τομεακής δημοσιονομικής στήριξης στην Κιργιζία και το Τατζικιστάν. 10 Βάσει των στατιστικών στοιχείων του ΟΟΣΑ, το 2010 και 2011 η συνολική μέση ΕΒΑ προς το Καζαχστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν ανήλθε ετησίως σε 484 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σε σύγκριση με τις ΑΞΕ που κατά μέσο όρο ανήλθαν ετησίως σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την ίδια περίοδο και το ΑΕγχΠ (σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης), το οποίο ανήλθε σε 347 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σωρευτικά για τις τρεις χώρες, όπως αναφέρθηκε από την ΕΤΑΑ και το World Fact Book αντίστοιχα. 11 Η ΕΥΕΔ ανέλαβε τις αρμοδιότητες της πρώην Γενικής Διεύθυνσης RELEX της Επιτροπής. 12 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Κεντρική Ασία, 3179η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2012, και έγγραφο αριθ /12 του Συμβουλίου. 13 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της Στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, Στρασβούργο, P7_TA(2011) Το Συμβούλιο έθεσε τις εξής προτεραιότητες: α) χρηστή διακυβέρνηση, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και εκδημοκρατισμός, β) εκπαίδευση και κατάρτιση, γ) οικονομική ανάπτυξη, εμπόριο και επενδύσεις, δ) μεταφορές και ενέργεια, ε) περιβαλλοντική βιωσιμότητα και διαχείριση των υδάτων, στ) αντιμετώπιση κοινών απειλών και προκλήσεων, ζ) διαπολιτισμικός διάλογος.

15 13 ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 15. Στο πλαίσιο του ελέγχου αξιολογήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή σχεδίασαν και διαχειρίστηκαν την αναπτυξιακή βοήθεια στην Κεντρική Ασία κατά την περίοδο 2007 έως 2012 και, ειδικότερα, την ενίσχυση που καταβλήθηκε στο πλαίσιο του ΜΑΣ, ο οποίος ήταν το βασικό χρηματοδοτικό μέσο. Με τον έλεγχο επιχειρήθηκε να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: Εάν, κατά την κατανομή του προϋπολογισμού της, η Επιτροπή εφάρμοσε τις βέλτιστες πρακτικές και τήρησε τις δηλωθείσες προτεραιότητές της σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια στην Κεντρική Ασία. Εάν η Επιτροπή χορήγησε την αναπτυξιακή βοήθεια με τον ενδεδειγμένο τρόπο. 15 Τα προγράμματα επελέγησαν ώστε να καλύπτουν το 70 % των δαπανών στο πλαίσιο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο στην Κιργιζία και το Ουζμπεκιστάν, καθώς και τα προγράμματα τομεακής δημοσιονομικής στήριξης στο Τατζικιστάν. 16 Από τους 91 αποδέκτες του ερωτηματολογίου, απάντησαν οι 28. Εάν η Επιτροπή υλοποίησε επιτυχώς την πολιτική της για την παροχή βοήθειας, την ανέπτυξε αξιοποιώντας την εμπειρία της και υπέβαλε τις προβλεπόμενες εκθέσεις κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο. Άλλες πτυχές της στρατηγικής της ΕΕ, όπως ο διάλογος για θέματα πολιτικής, δεν συμπεριλήφθηκαν στο πεδίο του ελέγχου. 16. Οι ελεγκτικές εργασίες διεξήχθησαν από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του Οι αξιολογήσεις στο πλαίσιο του ελέγχου βασίστηκαν σε έλεγχο και ανάλυση εγγράφων, καθώς και σε συνεντεύξεις. Τον Οκτώβριο του 2012 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Κιργιζία, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ελεγκτές πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με υπαλλήλους των αντιπροσωπειών της ΕΕ, εκπροσώπους των εθνικών αρχών, υπαλλήλους πρεσβειών κρατών μελών, τεχνικούς εμπειρογνώμονες, υπεύθυνους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, άλλους χορηγούς βοήθειας και ενδιαφερομένους. Οι ελεγκτές εξέτασαν συνολικά 21 προγράμματα στήριξης (19 προγράμματα ανά χώρα και δύο περιφερειακά προγράμματα, βλέπε παράρτημα II 15 ). 17. Στο πλαίσιο του ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν αναλύσεις από άλλες πηγές, π.χ. μελέτες και εκθέσεις άλλων χορηγών βοήθειας. Το Συνέδριο διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τον συντονισμό των χορηγών βοήθειας και σχετικά με τις απόψεις άλλων χορηγών βοήθειας για το έργο της ΕΕ στην περιοχή. Το σχετικό ερωτηματολόγιο απεστάλη σε εγκατεστημένους στην περιοχή ανώτερους υπαλλήλους άλλων χορηγών βοήθειας και στις εν λόγω πέντε δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας 16.

16 14 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 18. Στα σημεία 19 έως 36 κατωτέρω εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή κατένειμε τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ήτοι κατά πόσον εφάρμοσε τις βέλτιστες πρακτικές και τήρησε τις δηλωθείσες προτεραιότητές της σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια στην Κεντρική Ασία. Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΈΘΕΣΕ ΕΥΡΕΊΕΣ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΤΗΣ 19. Όπως διευκρινίστηκε στο σημείο 4, οι προτεραιότητες της Επιτροπής όσον αφορά τις δαπάνες παρουσιάστηκαν στο έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής (ΕΠΣ), σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία. Στο έγγραφο αυτό υπενθυμίστηκε ότι η μείωση της φτώχειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, με συμπληρωματικούς στόχους την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης και τον μεγαλύτερο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα 17. Προσδιορίστηκαν τρεις τομείς προτεραιότητας για την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ: 17 Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη» (ΕΕ C 46 της , σ. 1). Προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά τα δίκτυα και την ενσωμάτωση στην αγορά, το περιβάλλον, τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης, τα τελωνεία, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ ατόμων και στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών. Μείωση της φτώχειας και αύξηση του βιοτικού επιπέδου, ιδίως με την ανάπτυξη των κοινοτήτων και στοχευμένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και με μεταρρυθμίσεις στους τομείς της γεωργίας και της κοινωνικής προστασίας. Προώθηση του εκδημοκρατισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και της οικονομικής μεταρρύθμισης. 20. Η Επιτροπή έθεσε ως στόχο να δαπανήσει ποσοστό %, % και % αντίστοιχα του συνολικού προϋπολογισμού της για την επίτευξη των τριών αυτών στόχων. 21. Εν συνεχεία, η Επιτροπή διαίρεσε την περίοδο σε δύο επιμέρους περιόδους ( και ) και κατάρτισε ένα ενδεικτικό πρόγραμμα για την πρώτη περίοδο, το οποίο περιελάμβανε λεπτομερέστερα σχέδια για την κατανομή της βοήθειας και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων προτεραιοτήτων. Η Επιτροπή διενήργησε ενδιάμεση επισκόπηση το 2010 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνταν σημαντικές προσαρμογές. Βάσει της επισκόπησης αυτής κατάρτισε τα σχέδια δαπανών για τα έτη

17 15 Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΑΠΟΜΑΚΡΎΝΘΗΚΕ ΑΠΌ ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΑΠΌΨΕΙΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΗΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ 22. Οι αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές για τη χορήγηση της αναπτυξιακής βοήθειας, όπως παρουσιάζονται για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, στη Δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας 18 και στον Κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη συμπληρωματικότητα και τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική 19 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες αρχές: Προτεραιότητες ανάπτυξης καθορίζονται στις ανά χώρα στρατηγικές, στον διάλογο για θέματα πολιτικής και στα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να προκύπτουν από σαφή ανάλυση των εθνικών στρατηγικών για την ανάπτυξη, των θεσμών και των διαδικασιών της αποδέκτριας χώρας. 18 ΟΟΣΑ, Δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, 2005 (http:// effectiveness/ pdf ). 19 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 9558/07, Βρυξέλλες, 15 Μαΐου Προκειμένου η βοήθεια να είναι πλήρως αποτελεσματική, οι αποδέκτριες χώρες πρέπει να έχουν την ευθύνη των αναπτυξιακών στρατηγικών και των προγραμμάτων που στηρίζουν οι χορηγοί βοήθειας. Οι χορηγοί βοήθειας της ΕΕ πρέπει να επιδιώκουν να επικεντρώνουν την ενεργό συμμετοχή τους σε μια συγκεκριμένη χώρα σε τρεις τομείς κατά ανώτατο όριο. 23. Στο ΕΠΣ και τα ενδεικτικά προγράμματα οι συγκεκριμένες επιλογές της Επιτροπής σχετικά με τις προτεραιότητες δαπανών αιτιολογούνται σε περιορισμένο μόνον βαθμό, όσον αφορά για παράδειγμα το ύψος των ποσών που θα δαπανηθούν για περιφερειακά και διμερή προγράμματα ή για ποιον λόγο αναμένεται ότι συγκεκριμένοι τομείς ή προγράμματα θα εξασφαλίσουν βέλτιστη χρήση των πόρων σε σχέση με τους στόχους της ΕΕ. Στην πραγματικότητα ακολουθήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα μοντέλα δαπανών που είχαν εφαρμοστεί και στο παρελθόν στις εν λόγω χώρες. ΩΣΤΌΣΟ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ ΈΛΑΒΕ ΣΥΝΕΤΈΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΉ 24. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή κατένειμε τις δαπάνες αποτελούσε ως επί το πλείστον μια λογική προσπάθεια εφαρμογής των προτεραιοτήτων του ΕΠΣ. 25. Η συνέχεια στην κατανομή των δαπανών έδωσε στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την προηγούμενη εμπειρία της, ιδίως στο Τατζικιστάν και την Κιργιζία.

18 Η Επιτροπή διασφάλισε ότι η κατανομή των δαπανών ευθυγραμμιζόταν σε ικανοποιητικό βαθμό με εκείνες των άλλων χορηγών βοήθειας, αποφεύγοντας τυχόν αλληλεπικαλύψεις και συμβάλλοντας στον συντονισμό των χορηγών βοήθειας. Τα τρία τέταρτα όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο του Συνεδρίου σχετικά με τους χορηγούς βοήθειας επιδοκίμασαν τις επιλογές των προς στήριξη τομέων. Τα δύο τρίτα έκριναν ότι η Επιτροπή επέλεξε να στηρίξει καλής ποιότητας προγράμματα, ιδίως στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προώθησης της κοινωνίας των πολιτών. 27. Η Επιτροπή αντιμετώπισε ιδιαίτερες προκλήσεις στον συντονισμό με τις χώρες-εταίρους: Το Καζαχστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν, δεδομένου ότι δεν έχουν προσχωρήσει στη Δήλωση του Παρισιού, δεν είχαν διενεργήσει εκτιμήσεις αναγκών σχετικά με τις στρατηγικές για την αναπτυξιακή βοήθεια ή για τη μείωση της φτώχειας με τη μορφή που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό της ΕΕ. Στο ΕΠΣ αναφέρεται ότι σκοπός της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της πολιτικής στρατηγικής της, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ επιδιώκει την προώθηση της ευημερίας, της αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, της αξιοπρεπούς εργασίας, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως. Ωστόσο, για τις κυβερνήσεις-εταίρους, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η χρηστή διακυβέρνηση και οι αναπτυξιακοί στόχοι, όπως η μείωση της φτώχειας, δεν αποτελούν πάντοτε ύψιστη προτεραιότητα. Τα εθνικά έγγραφα προγραμματισμού δεν διαθέτουν πάντοτε σαφή εστίαση. Για παράδειγμα, στην Κιργιζία το σχέδιο δράσης για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας για την περίοδο περιλάμβανε 508 δράσεις σε 19 διαφορετικούς τομείς. 28. Παρά τις δυσκολίες αυτές, η Επιτροπή συζήτησε τις προτεραιότητες της βοήθειας με τις κυβερνήσεις των αποδεκτριών χωρών και επεδίωξε να ευθυγραμμίσει τις δαπάνες της με τα εθνικά σχέδια, εφόσον ήταν διαθέσιμα. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας αντικατοπτρίζονται στο ΕΠΣ και στα ενδεικτικά προγράμματα. 29. Τα προγράμματα και τα έργα που εξέτασε το Συνέδριο στην Κιργιζία και το Τατζικιστάν ευθυγραμμίζονταν τόσο με τη στρατηγική της Επιτροπής όσο και, στον βαθμό που ήταν δυνατό να διαπιστωθεί, με τις προτεραιότητες αυτών των αποδεκτριών κυβερνήσεων. Για παράδειγμα: Στην Κιργιζία, η στήριξη που παρείχε η Επιτροπή στον τομέα της εκπαίδευσης από το 2009 και έπειτα συνέδραμε την κυβέρνηση στα σχέδιά της για τη μεταρρύθμιση και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.

19 17 Στο Τατζικιστάν, η στήριξη της Επιτροπής στον τομέα της κοινωνικής προστασίας ήταν εναρμονισμένη με την προτεραιότητα της κυβέρνησης για τον κοινωνικό τομέα, ήτοι την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών για τους φτωχούς και την επίτευξη των σχετικών αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. 30. Παρομοίως, στο Ουζμπεκιστάν, τα έργα που εξέτασε το Συνέδριο (για παράδειγμα, στήριξη της μεταρρύθμισης του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και βελτίωση των συστημάτων περίθαλψης των μητέρων και παιδιών) ευθυγραμμίζονταν με τις ανάγκες της χώρας όπως τις είχε ορίσει η κυβέρνηση. Από την άλλη, η ευθυγράμμιση με τις ανάγκες που είχε ορίσει η κυβέρνηση δεν συνεπαγόταν αυτομάτως πλήρη στήριξη των αρχών για την υλοποίηση των έργων. Για παράδειγμα, απαγορεύτηκε σε διεθνείς εμπειρογνώμονες που εργάζονταν για τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης η πρόσβαση σε φυλακές και σε δικαστικές υποθέσεις. Προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεργασία της κυβέρνησης στο πρόγραμμά της για τη μείωση του βρεφικού υποσιτισμού, η Επιτροπή χρειάστηκε να δώσει έμφαση στην προώθηση της υγιεινής διατροφής για τις μητέρες και τα παιδιά, δεδομένου ότι η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν δεν παραδεχόταν την ύπαρξη υποσιτισμού. ΤΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΒΟΉΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΌΠΤΡΙΖΑΝ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΉ ΕΥΗΜΕΡΊΑ 31. Η Επιτροπή διέθεσε τα υψηλότερα επίπεδα βοήθειας στις χώρες που θεώρησε ότι είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη και ήταν οι πιο πρόθυμες και ικανές να αξιοποιήσουν τη βοήθεια, ήτοι στο Τατζικιστάν και την Κιργιζία. Τα κονδύλια που κατανεμήθηκαν σε αυτές τις δύο χώρες ήταν κατά κεφαλή τρεις φορές υψηλότερα από εκείνα που διατέθηκαν στις άλλες τρεις αποδέκτριες χώρες (βλέπε πίνακα 1 και παράρτημα I). ΠΊΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΉΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ (ΜΑΣ) ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΣΊΑ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΣ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΚΕΦΑΛΉΝ ΑΕΓΧΠ Γεωγραφική περιοχή Σύνολο ποσών που χορηγήθηκαν την περίοδο (εκατομμύρια ευρώ) Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ το 2007 (σε δολάρια ΗΠΑ με τιμές 2007) Καζαχστάν Κιργιζία Τατζικιστάν Τουρκμενιστάν Ουζμπεκιστάν Περιοχή 242 Σύνολο 674 Πηγή: Αναπτυξιακή συνεργασία ΕΕ-Κεντρική Ασία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011 και Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνείς Αναπτυξιακοί Δείκτες.

20 18 Η ΒΟΉΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΉΘΗΚΕ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΆ ΠΟΛΛΟΎΣ ΤΟΜΕΊΣ 32. Ωστόσο, η προσέγγιση της Επιτροπή ήταν λιγότερο ικανοποιητική όσον αφορά τον αριθμό των τομέων στους οποίους χορήγησε βοήθεια. 33. Όπως αναφέρθηκε στο σημείο 22, μια κατευθυντήρια αρχή της αναπτυξιακής πολιτικής την οποία ακολουθεί η Επιτροπή είναι ότι οι χορηγοί βοήθειας της ΕΕ πρέπει να επιδιώκουν να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε τρεις τομείς κατά ανώτατο όριο σε κάθε χώρα-εταίρο, ούτως ώστε να βελτιστοποιούν τα αποτελέσματα και να μειώνουν το κόστος των πράξεων. 34. Η Επιτροπή, παρά το μικρό μέγεθος του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας για την Κεντρική Ασία, δεν εφάρμοσε αυστηρά αυτή την αρχή. Επέλεξε τέσσερις τομείς προς στήριξη στην Κιργιζία (διακυβέρνηση, γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, εκπαίδευση και κοινωνική προστασία), πέντε στο Τατζικιστάν (διακυβέρνηση, γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, κοινωνική προστασία, ιδιωτικός τομέας και υγεία) και έξι στο Ουζμπεκιστάν (ιδιωτικός τομέας, διακυβέρνηση, υγεία, γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον και ενέργεια, καθώς και εκπαίδευση). 35. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή διοχέτευσε κονδύλια από την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ σε διάφορους πρόσθετους τομείς, μέσω περιφερειακών και θεματικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά στήριξαν τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, το περιβάλλον, τα ύδατα, η διαχείριση των συνόρων και η καταπολέμηση των ναρκωτικών, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και η ανώτερη εκπαίδευση. ΑΝΤΙΚΑΤΌΠΤΡΙΖΕ ΌΜΩΣ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 36. Το Συνέδριο διενήργησε ανάλυση της βάσης δεδομένων της Επιτροπής και δεν εντόπισε σοβαρές περιπτώσεις παροχής βοήθειας σε εθνικό πρόγραμμα που δεν αφορούσε έναν από τους ευρείς στόχους της μείωσης της φτώχειας και της βελτίωσης της διακυβέρνησης. Πολλά εθνικά προγράμματα αποσκοπούσαν τόσο στη μείωση της φτώχειας όσο και στη χρηστή διακυβέρνηση. Τα ποσά για τα οποία αναλήφθηκαν υποχρεώσεις έως το τέλος του 2012 ήταν σύμφωνα με τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί στο ΕΠΣ (βλέπε σημείο 20).

21 19 ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ 37. Στα σημεία 38 έως 62 κατωτέρω εξετάζονται οι μέθοδοι που εφάρμοσε η Επιτροπή για τη χορήγηση της βοήθειας: η επιλογή των τρόπων χορήγησης της βοήθειας, η μέριμνα που επέδειξε η Επιτροπή σχετικά με το διοικητικό κόστος, κατά πόσον τα προγράμματα περιλάμβαναν σαφείς στόχους και δείκτες επιδόσεων ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση, καθώς και ο σχεδιασμός και η διαχείριση από την Επιτροπή της δημοσιονομικής στήριξης που παρασχέθηκε σε δύο δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας. 20 Σημείο 113 της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη. Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΧΟΡΉΓΗΣΕ ΤΗ ΒΟΉΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΆΦΟΡΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ 38. Η Επιτροπή υλοποίησε τα προγράμματα βοήθειας με διάφορους τρόπους, αναλόγως των περιστάσεων (βλέπε παραδείγματα στο πλαίσιο 1): Μέσω συμφωνιών συνεισφοράς με διεθνείς οργανισμούς, όταν οι τελευταίοι είχαν αναπτύξει δραστηριότητες στις χώρες-εταίρους και είχαν γίνει δεκτοί ως εταίροι από τις αρχές. Μέσω δημοσιονομικής στήριξης όπου υπήρχαν οι προϋποθέσεις, δεδομένου ότι, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, είναι η προτιμώμενη μέθοδος αναπτυξιακής συνεργασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη 20. Μέσω επιχορηγήσεων προς μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) στους τομείς όπου υπήρχε ενεργός δράση της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (και ορισμένων συμβάσεων παροχής έργου), ιδίως τεχνικής βοήθειας όταν σκοπός ήταν η σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ορθές πρακτικές, σε συνδυασμό με την τομεακή δημοσιονομική στήριξη.

22 20 ΠΛΑΊΣΙΟ 1 ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΉΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΕ Συμφωνία συνεισφοράς με διεθνή οργανισμό Η στήριξη για το έργο της μεταρρύθμισης των φυλακών αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης των φυλακών και της κοινωνικής επανένταξης των παραβατών, με την κατάρτιση προγράμματος για τη μεταρρύθμιση των φυλακών στην Κιργιζία. Η βελτίωση της υγιεινής και η στήριξη δραστηριοτήτων που αποφέρουν εισόδημα συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των δράσεων του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που υλοποιήθηκαν από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος ανέρχεται σε 2,78 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ συνεισφέρει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης Το πρόγραμμα στήριξης τομεακής πολιτικής σχετικά με την κοινωνική προστασία και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών στην Κιργιζία χρηματοδοτείται μέσω γεωγραφικών και θεματικών χρηματοδοτικών μηχανισμών. Στο πλαίσιο του επταετούς εγγράφου στρατηγικής διατέθηκαν 53 εκατομμύρια ευρώ στο εν λόγω πρόγραμμα. Η συνιστώσα της κοινωνικής προστασίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός αποδοτικότερου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας το οποίο θα βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των ευάλωτων ατόμων και των άπορων παιδιών. Παράλληλα, η συνιστώσα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών αποσκοπεί στην παροχή συνδρομής στην κυβέρνηση της Κιργιζίας προκειμένου να βελτιώσει τη διαδικασία του ετήσιου προϋπολογισμού της όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την προβλεψιμότητα και τους εσωτερικούς ελέγχους της. Επιχορήγηση προς μη κυβερνητική οργάνωση Η Επιτροπή συγχρηματοδότησε το 80 % ενός έργου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών που χρήζουν βοήθειας με ευρώ. Το έργο υλοποιείται από το ουζμπεκικό παράρτημα των Παιδικών Χωριών SOS, μιας διεθνούς ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στο Ουζμπεκιστάν από το Η σύμβαση υπογράφηκε το 2011 ως τμήμα του προγράμματος εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη θεσμών, το οποίο αποσκοπούσε στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ευάλωτων ομάδων στο Ουζμπεκιστάν, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ και των τοπικών αρχών. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών: πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας σε συνδυασμό με πρόγραμμα τομεακής δημοσιονομικής στήριξης Στο Τατζικιστάν, η Επιτροπή, προκειμένου να στηρίξει το πρόγραμμα τομεακής δημοσιονομικής στήριξης που αφορά την κοινωνική προστασία, ανέπτυξε, από το 2007, ένα πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και δημιουργίας ικανοτήτων το οποίο επικεντρώνεται στα εξής: α) στη βελτίωση της στόχευσης και τον εξορθολογισμό των συστημάτων κοινωνικών παροχών, β) στην ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών, γ) στον εκσυγχρονισμό του συστήματος ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης, δ) στην ανάπτυξη πολιτικής για την αγορά εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 5 εκατομμύρια ευρώ και ανατέθηκε σε επτά ευρωπαϊκές εταιρείες μελετών με συμβάσεις που κυμαίνονται από έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

23 Η Επιτροπή χρησιμοποίησε όλους αυτούς τους τρόπους χορήγησης της βοήθειας (βλέπε πίνακα 2). Η ΠΛΗΘΏΡΑ ΜΙΚΡΏΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΠΡΌΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ 40. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2, οι επιχορηγήσεις και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αντιστοιχούσαν σε μεγάλο ποσοστό σε απόλυτους αριθμούς (αλλά σε μικρό ποσοστό όσον αφορά την αξία) των προσπαθειών της Επιτροπής για τη χορήγηση βοήθειας στην Κεντρική Ασία. Οι διοικητικές συνέπειες ενός τόσο υψηλού αριθμού προγραμμάτων μπορεί να είναι σημαντικές Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κιργιζία διαχειριζόταν 56 συμβάσεις κατά τη χρονική στιγμή του ελέγχου. Η αντιπροσωπεία ανέφερε ότι αντιμετώπιζε σημαντικούς περιορισμούς όσον αφορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης επισκέψεων στις περιοχές όπου υλοποιούνταν οι δραστηριότητες στο πλαίσιο των συμβάσεων. Η αντιπροσωπεία παρείχε επίσης υποστήριξη 22 σε άλλες 99 συμβάσεις που τελούσαν υπό τη διαχείριση των κεντρικών υπηρεσιών της Επιτροπής. 21 Για παράδειγμα, όσον αφορά τα προγράμματα επιχορηγήσεων, το προσωπικό της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των αντιπροσωπειών, πρέπει να ασκεί τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου του έργου, ήτοι την κατάρτιση και δημοσίευση των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων, την ενημέρωση των συμμετεχόντων, τη σύνταξη και την υπογραφή των συμβάσεων, την παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής, τη διαχείριση του δημοσιονομικού κύκλου και του κύκλου πληρωμών, τον συντονισμό των ελέγχων, των αξιολογήσεων και της υποβολής εκθέσεων. 22 Στη στήριξη αυτού του είδους περιλαμβάνεται η παροχή ανατροφοδότησης για τις προτάσεις που υπέβαλαν οι δικαιούχοι, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του έργου στη χώρα και η εκπροσώπηση της ΕΕ με τη συμμετοχή σε επιτροπές, σεμινάρια κ.λπ. ΠΊΝΑΚΑΣ 2 ΠΟΣΆ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΑΝΑΛΉΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ 2007 ΈΩΣ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ 2012, ΑΝΆ ΤΡΌΠΟ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ Αριθμός συμβάσεων/συμφωνιών που υπεγράφησαν Αναληφθέν ποσό έως το τέλος του 2012 (σε εκατομμύρια ευρώ) % του συνόλου (κατά αξία) Συμφωνίες συνεισφοράς % Προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης % Επιχορηγήσεις σε ΜΚΟ % Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και παροχής έργου % % Πηγή: Ανάλυση από το Συνέδριο στοιχείων που προέρχονται από τη βάση δεδομένων CRIS της Επιτροπής.

24 Η Επιτροπή παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια στην Κεντρική Ασία μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Ο μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης, μέσω του γεωγραφικού προγράμματός του για την Ασία, καθώς και μέσω πέντε θεματικών μέσων του ΜΑΣ: επισιτιστική ασφάλεια, μη κρατικοί παράγοντες και τοπικές αρχές στην ανάπτυξη, μετανάστευση και άσυλο, περιβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Πέντε παγκόσμια μέσα παρέχουν επίσης χρηματοδότηση στην Κεντρική Ασία (βλέπε σημείο 8), όπως και ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI), ο οποίος εμπίπτει στην αρμοδιότητα διαφορετικών τμημάτων των κεντρικών υπηρεσιών της Επιτροπής. 23 Βλέπε την ειδική έκθεση του Συνεδρίου αριθ. 5/2012 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το Κοινό σύστημα πληροφόρησης εξωτερικών σχέσεων (CRIS) (www.eca. europa.eu). 24 Όπως ο Διάδρομος μεταφορών Ευρώπη Καύκασος Ασία (Traceca) και η Διακρατική μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη (Inogate). 43. Αυτή η πληθώρα πηγών χρηματοδότησης περιέπλεξε περαιτέρω τη διαχείριση των δαπανών της ΕΕ, τόσο στους κόλπους των αντιπροσωπειών όσο και στις κεντρικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, όσον αφορά 31 από τις 56 συμβάσεις τις οποίες διαχειριζόταν η αντιπροσωπεία στην Κιργιζία κατά τον χρόνο του ελέγχου, η αντιπροσωπεία συνδεόταν με τη γεωγραφική μονάδα της EuropeAid για την Κεντρική Ασία. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 25, συνδεόταν με έξι άλλες μονάδες της EuropeAid και με μία μονάδα της ΕΥΕΔ. Στο πλαίσιο της υποστήριξης των άλλων 99 συμβάσεων, η αντιπροσωπεία έπρεπε να συνδέεται με 11 μονάδες της EuropeAid, άλλες δύο αντιπροσωπείες της ΕΕ (στο Καζαχστάν και στο Τατζικιστάν), την ΕΥΕΔ και τις Γενικές Διευθύνσεις Έρευνας και Καινοτομίας και Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Επιτροπής. 44. Ο πολλαπλασιασμός των μέσων δαπανών δυσχεραίνει επίσης τον καθορισμό (χωρίς χρονοβόρες ad hoc διαδικασίες) του ύψους των δαπανών της ΕΕ ανά χώρα και ανά τομέα στην Κεντρική Ασία: το κοινό σύστημα πληροφόρησης Relex (CRIS) της Επιτροπής δεν προσδιορίζει τις δαπάνες ανά χώρα-εταίρο στα περιφερειακά προγράμματα 23, στις εκθέσεις του CRIS δεν περιλαμβάνεται η ανά χώρα συνιστώσα των περιφερειακών και συνολικών προγραμμάτων, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) και του μηχανισμού σταθερότητας (ΜΣ), τέλος, η Επιτροπή δεν προσδιορίζει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες της Κεντρικής Ασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας και εταιρικής σχέσης 24.

25 23 Η ΕΠΙΚΈΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΕΊΝΑΙ ΜΙΚΡΉ 45. Η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας, συχνά υπό δύσκολες συνθήκες, είναι πολλές φορές δαπανηρή δραστηριότητα έντασης εργασίας. Όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με το ύψος των δαπανών και τον τρόπο χορήγησης της βοήθειας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εξισορροπούνται, αφενός, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και, αφετέρου, το κόστος, ενώ τα αποτελέσματα (ιδίως σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως η Κεντρική Ασία) πρέπει να κρίνονται βάσει μιας γενικής προοπτικής. Παρ όλα αυτά, το κόστος της διαχείρισης τμημάτων προϋπολογισμού βοήθειας είναι στοιχείο το οποίο αναμένεται ευλόγως ότι γνωρίζει ένας οργανισμός παροχής βοήθειας. 46. Η Επιτροπή διαχειρίζεται το διοικητικό κόστος με συνδυασμό μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων του φόρτου εργασίας για κάθε αντιπροσωπεία. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει αναπτύξει ένα σύστημα για την υποβολή στοιχείων σχετικά με το συνολικό διοικητικό κόστος που συνεπάγεται η παροχή της αναπτυξιακής βοήθειας σε επίπεδο περιοχής ή χώρας. 47. Το Συνέδριο εκτίμησε το διοικητικό κόστος των δραστηριοτήτων ανάπτυξης της Επιτροπής στην Κεντρική Ασία, βάσει των δεδομένων της Επιτροπής. Το Συνέδριο συμπεριέλαβε στην εκτίμησή του τις δαπάνες προσωπικού και το διοικητικό κόστος που συνδέεται με το προσωπικό που ασχολείται με την αναπτυξιακή βοήθεια στις κεντρικές υπηρεσίες και τις αντιπροσωπείες. Συμπεριελήφθησαν επίσης οι δαπάνες υποστήριξης (π.χ. τα γραφεία «Europa Houses» 25, καθώς και οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών και παρακολούθησης). 25 Τα γραφεία «Europa Houses» που δημιούργησε η Επιτροπή λειτουργούν ως τεχνικά γραφεία υποστήριξης για τις δράσεις της ΕΕ με σκοπό την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με πολιτικές της ΕΕ και της προβολής τους σε χώρες όπου δεν υπάρχει αντιπροσωπεία της ΕΕ. 26 Οι δαπάνες που αφορούν την τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων στις χώρες-εταίρους δεν συμπεριελήφθησαν κατά τον υπολογισμό στις δαπάνες υποστήριξης. 27 Εφόσον εξαιρεθούν από τον υπολογισμό οι δαπάνες συμβουλευτικών εργασιών για την υποστήριξη του προσδιορισμού των έργων και της προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης και αξιολόγησης, το ποσοστό αυτό θα μειωθεί στο 12,7 %. 48. Το Συνέδριο υπολόγισε ότι το σχετικό διοικητικό κόστος για το 2011, το πλέον πρόσφατο λήξαν έτος κατά την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, ανήλθε σε 10,5 εκατομμύρια ευρώ (βλέπε παράρτημα III). Από το ποσό αυτό, 6,6 εκατομμύρια ευρώ (63 %) αφορούσαν εργασίες στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας (μισθοί και λοιπές επιχειρησιακές δαπάνες) στις τρεις αντιπροσωπείες που υπήρχαν τότε (βλέπε σημείο 6). Οι δαπάνες προσωπικού στις κεντρικές υπηρεσίες ανήλθαν σε 1,8 εκατομμύρια ευρώ (17 %) και διάφορες δαπάνες υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συμβουλευτικών εργασιών για την υποστήριξη του προσδιορισμού και της κατάρτισης των έργων, της προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και των δαπανών που αφορούν τα «Europa Houses») σε 2,1 εκατομμύρια ευρώ (20 %) Το άθροισμα αυτό αντιστοιχεί στο 14,6 % των δαπανών για την ανάπτυξη στην Κεντρική Ασία το 2011 (71,7 εκατομμύρια ευρώ) 27. Το ποσοστό πρέπει να θεωρηθεί ως τάξη μεγέθους και όχι ως ακριβής υπολογισμός: τα αριθμητικά στοιχεία είναι ευαίσθητα για παράδειγμα σε αλλαγές στο επίπεδο των ετήσιων εκταμιεύσεων.

26 Επιπροσθέτως, στους επιμέρους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων περιλαμβανόταν το διοικητικό κόστος. Για παράδειγμα, από την εξέταση από το Συνέδριο 20 επιχορηγήσεων και συμφωνιών συνεισφοράς με διεθνείς οργανισμούς προέκυψε ότι, κατά μέσο όρο, το 6 % των προϋπολογισμών τους αφορούσε γενικές διοικητικές δαπάνες. Όσον αφορά τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν πολύ χαμηλότερα. Το κόστος των τακτικών εκθέσεων προόδου, οι οποίες είχαν ανατεθεί σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, αντιστοιχούσε στο 1,1 % του προϋπολογισμού του προγράμματος στο Τατζικιστάν και στο 1,6 % περίπου στην Κιργιζία. 51. Εφόσον η Επιτροπή δεν αναφέρει κάποιον δείκτη για το διοικητικό κόστος, δεν είναι δυνατή η σύγκριση των εκτιμήσεων αυτών με το κόστος άλλων προγραμμάτων βοήθειας παγκοσμίως. Ωστόσο, το Συνέδριο επισημαίνει με ανησυχία ότι η Επιτροπή φαίνεται ότι διαθέτει ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με το γεγονός ότι το διοικητικό κόστος αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό ποσοστό των δαπανών της αναπτυξιακής βοήθειας στην Κεντρική Ασία. ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΊΚΤΕΣ: ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΉΣ ΕΙΚΌΝΑ 52. Η εξέταση από το Συνέδριο των προγραμμάτων στις τρεις χώρες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις αποκάλυψε μια ανομοιογενή εικόνα όσον αφορά τον καθορισμό στόχων SMART (και των δεικτών για την αξιολόγησή τους), όπως καταδεικνύουν τα παραδείγματα κατωτέρω: Στο Τατζικιστάν, έξι από τα επτά προγράμματα τεχνικής βοήθειας που εξετάστηκαν είχαν σαφώς προσδιορισμένους ειδικούς στόχους για τις υλοποιήσεις όσον αφορά την κατάρτιση τομεακών μελετών, στρατηγικών, κατευθυντήριων οδηγιών και συστάσεων προς την κυβέρνηση. Από την άλλη, το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας που στήριζε το Υπουργείο Οικονομικών είχε αόριστα διατυπωμένους γενικούς στόχους. Στην Κιργιζία, το πρόγραμμα ενημέρωσης για την επισιτιστική ασφάλεια περιείχε αόριστους δείκτες, όπως ότι «οι πληροφορίες για την επισιτιστική ασφάλεια θεωρούνται γενικώς ότι είναι ακριβείς και έγκαιρες», «καταρτίζεται επαρκής αριθμός υπαλλήλων» και «η χρησιμότητα πρόβλεψης των καλλιεργειών». Από την άλλη, στο πρόγραμμα που αφορά τη «λειτουργικότητα της χρηστής διακυβέρνησης για την κοινωνική δικαιοσύνη» καθορίζονταν ποσοτικώς προσδιορισμένοι ειδικοί στόχοι. Στο Ουζμπεκιστάν, δύο από τα τέσσερα προγράμματα που εξετάστηκαν είχαν ποσοτικώς προσδιορισμένους γενικούς στόχους, ωστόσο δεν είχαν καθοριστεί κριτήρια και σημεία αναφοράς, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων.

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 291 E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 9/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2014 Σύνολο: 9 σελίδες ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης δεν υποκαθιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων.

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων. Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, Στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου το διεθνές εμπόριο διαρκώς αναπτύσσεται, με ταυτόχρονη όμως αύξηση και των κινδύνων που το απειλούν, τα Τελωνεία πλέον του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο. Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κογκρέσσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, την

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 37308

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 37308 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 472/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 472/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9.5.2014 L 136/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 472/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη (2015) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου 2012»

ΘΕΜΑ: «Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου 2012» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΘΗΝΑ: 8/11/2012 Αρ. Πρωτ.:46189 ΠΡΟΣ ΑΔΑ: Β4ΣΠΟΞ7Μ-1ΜΙ Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα