«Ελληνικές Ηµέρες Έρευνας & Τεχνολογίας Ευρωπαϊκή Συνεργασία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ελληνικές Ηµέρες Έρευνας & Τεχνολογίας Ευρωπαϊκή Συνεργασία»"

Transcript

1 ELEFSIS SHIPYARDS

2 NEORION

3 «Ελληνικές Ηµέρες Έρευνας & Τεχνολογίας Ευρωπαϊκή Συνεργασία» ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑI ΝΕΩΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 ELEFSIS ROPAX ALKYON 100

5 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Α.Ν ΚΩ. ΕΡΓΟΥ ΜΕΤ/4 Αντικείµενο Έργου : Ανάπτυξη ολοκληρωµένης µεθοδολογίας σχεδίασης Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων και εφαρµογή στη σχεδίαση πλοίου τροφοδοτικών γραµµών για τις ανάγκες της Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Φορείς : Ε.Μ.Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχ/γων γων-μηχανικών Ναυπηγεία Ελευσίνας Υπεργολάβοι : DnV, Siemens, Alpha Marine, Αρχιτεκτονικό Γραφείο Π. Καραβατάκη

6 Αναλυτική Περιγραφή Εργασιών 1. Ανάπτυξη περιβάλλοντος σχεδίασης βελτιστοποίησης µονόγαστρων Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων 1.1 Παραµετρική σχεδίαση πλοίου σε σύστηµα ΝΑΡΑ 1.2 Υδροδυναµική ανάλυση µε πρόγραµµα C.F.D 1.3 Κατασκευαστική σχεδίαση µε προγράµµατα TRIBON HULL, NAUTICUS 3D-BEAM κλπ 1.4 Έλεγχος ευστάθειας µε βάση τους τελευταίους ιεθνείς Κανονισµούς (µε χρήση ΝΑΡΑ macros)

7 1.5 Οικονοµοτεχνική αξιολόγηση πλοίου 1.6 Σύνθεση ολοκληρωµένου περιβάλλοντος βελτιστοποίησης για την προµελέτη Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων 1.7 Παρόµοιες ως άνω µελέτες για δίγαστρο πλοίο τύπου Semi SWATH 1.8 Μελέτη εγκαταστάσεως Ντηζελοηλεκτρικής Πρόωσης 1.9 Τεχνική Προδιαγραφή Ε/Γ Ο/Γ Πλοίου

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ε/Γ - Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ KYKΛΙΚΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Έρευνα σχετικά µε: τον αρχικό υπολογισµό της απαιτούµενης ισχύος προώσεως τη διερεύνηση της συµπεριφοράς του πλοίου σε κυµατισµούς που εµφανίζονται στη θαλάσσια περιοχή λειτουργίας του πλοίου την επιλογή του καταλληλότερου τύπου πλοίου (µονόγαστρο ή δίγαστρο τύπου SEMI SWATH) για τις περιβαλλοντικές συνθήκες των ελληνικών νησιών

9 τη µελέτη των χαρακτηριστικών πηδαλιουχίας και ευστάθειας πορείας τη µελέτη ευχέρειας χειρισµών σε περιορισµένους χώρους υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες τη δυνατότητα προσόρµισης στις υπάρχουσες λιµενικές εγκαταστάσεις των νησιών τη βελτιστοποίηση των ναυπηγικών γραµµών του επιλεγέντος τύπου πλοίου µε βάση τα αποτελέσµατα νέων δοκιµών ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απαιτούµενη ισχύς προώσεως και να βελτιστοποιηθεί η συµπεριφορά σε κυµατισµούς.

10 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π ΚΑΙΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Ανάπτυξη ολοκληρωµένης µεθοδολογίας σχεδίασης Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων και εφαρµογή στη Σχεδίαση Πλοίων Τροφοδοτικών Γραµµών για τις ανάγκες της ελληνικής ακτοπλοΐας. Ανάδοχος : Ε.Μ.Π Μέλη Κοινοπραξίας : Ναυπηγεία Ελευσίνας Υπεργολάβοι : Siemens, DnV, Alpha Marine, Αρχιτεκτονικό Γραφείο Π. Καραβατάκη. Πρόγραµµα ΕΠΑΝ, ΜΕΤ/4

11 Βελτιστοποιηµένη Σχεδίαση Επιβατηγού Οχηµαταγωγού Πλοίου Νέας Τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση γραµµών Πειραιώς Κρήτης, Πάτρας Brindesi κλπ. Ανάδοχος : Ε.Μ.Π. Μέλη Κοινοπραξίας : Ναυπηγεία Ελευσίνας, Ελληνικός Νηογνώµονας, Ε.Α.Ν.Τ. Α.Ε.

12 2. ΕΡΓΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Πειράµατα στη εξαµενή Προτύπων για Νέα Πλοία του Π.Ν. Συµβολή στην αποκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Γερανού 400t των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Νεωρίου Σύρου. Πειράµατα και µελέτες για τα Αρµαταγωγά Πλοία του Π.Ν. Μελέτη και κατασκευή θαλάσσιας τριγωνικής πλατφόρµας για το Ινστιτούτο Αστροσωµατιδιακής Φυσικής ΝΕΣΤΩΡ.

13 3. ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης αποβλήτων εργασιών αµµοβολής, Πρόγραµµα ΠΑΒΕ, σε συνεργασία µε Ε.Μ.Π κ.α Inventory and Evaluation of the Current Situation of Blasting / Cleaning / Coating Operations in Greece Πρόγραµµα LIFE µε συνεργασία Ε.Μ.Π, ΙΓΜΕ

14 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΡΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας του Ναυπηγοεπισκευαστικού Τοµέα µέσα από Εξειδίκευση του Ανθρώπινου υναµικού. Κοινοτικό Πρόγραµµα ADAPT, σε συνεργασία µε Παν/µιο Πειραιώς κ.α Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και διασφάλιση της απασχόλησης στη Ναυπηγική Βιοµηχανία. Πρόγραµµα EQUAL µε Πανεπιστήµιο Πατρών, Ε.Μ.Π κ.α Ανάπτυξη βασικών επαγγελµατικών προσόντων εργαζοµένων στη βιοµηχανία µε χρήση τηλεκπαίδευσης και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Πρόγραµµα LEONARDO DA VINCI µε Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Ε.Μ.Π κ.α

15 Intelligent Supply Chain Management for the extended Maritime Enterprise Πρόγραµµα GROWTH 2002 Small Shiprepair Yard Related Integrated ed Operation Systems (SYRΙOS) Πρόγραµµα ESPRIT. Maritime Virtual Enterprise Network (MARVIN) Πρόγραµµα ESPRIT µε Πανεπιστήµιο Πατρών κ.α PRO REAL Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙ. (ΕΠΕΤ ΙΙ) µε Πανεπιστήµια Πατρών, Θεσ/νίκης νίκης, Πολυτεχνείο Κρήτης κ.α. Σύστηµα Προγραµµατισµού και Ελέγχου Ναυπηγοεπισκευαστικών ιαδικασιών Πρόγραµµα ΠΑΒΕ 1996 µε Πανεπιστήµιο Πατρών κ.α.

16 8L 32 General Arrangement of ALKYON 100 3x100DKS 2x100DKS 50DKS U P P E R D E C K P L A T F O R M D E C K BOSUN'S STORE C A R D E C K STEERING GEAR VOID SPACE VOID SPACE VOID SPACE W A R T S I L A D E C K No 2 VOID SPACE VOID SPACE VOID SPACE VOID SPACE BOW THRUSTER SPACE FORE PEAK W.L. 4.0 m. T A N K T O P fr. -10 fr. 0 fr. 10 fr. 20 fr.30 fr fr. 50 fr. 60 fr fr fr fr fr fr. 120 fr. 130 fr. 140 FR. SP. 600mm. FR. SP. 700mm. ENGINE ROOM GEN. ROOM AUX. ENG. R. FR. SP. 700mm. FR. SP. 600mm. Main Particulars L OA =99.95m L BP =89m B=16.40m D=6.30m T=4m Speed=19.50kn Engines: Two Wartsilla type 8L32 (3680 kw at 750 RPM)

17 D. H=2,10m H=2,10m WC ΑΝ ΡΩΝ WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ WC Α.Μ.Ε.Α. WC WC Α.Μ.Ε.Α. ΚΑΜΠΙΝΑ Α.Μ.Ε.Α. FIRE FIRE Accommodation Spaces 9 PASSENGERS CABIN 8 CREW CABINS B O A T D E C K PANTRY BAT. R. EMERG. GENERATOR TOILET MESS&DAY OF.R. BAR ENG. CASING LIFT STAIR CASE D. fr.30 fr. 40 fr. 60 fr. -10 fr. 0 fr. 10 fr. 20 fr. 70 fr. 50 fr. 80 fr. 90 fr. 100 fr. 110 fr. 120 fr. 130 fr. 140 D. LIFT D. BAR MESS&DAY CREW PANTRY GALLEY WHEEL HOUSE AIR SEATS: 52 M.F.Z. U P P E R D E C K D. D. RECEPTION SHOP C A F E T E R I A PULMAN STAIR CASE bar flocafe ESC. ESC. ESC. ENG. CASING LIFT PANTRY E. S A L O O N fr. -10 fr. 0 fr. 10 fr. 20 D. fr.30 D. fr. 40 fr. 50 fr. 60 fr. 70 LIFT self service fr. 80 fr. 90 fr. 100 fr. 110 fr. 120 fr. 130 fr. 140 N. S A L O O N D. S E L F - S E R V I C E MOORING AIR SEATS: 256 CAFETERIA: 72 SEATS SALOON: 160 SEATS SELF SERVICE: 48 SEATS PASSENGERS (WINTER): 622 PERS CABINS: 8 four-bed passsenger cabins + 1 two-bed cabin for disabled persons

18 D VENT. TRUNK Trucks and Cars Capacity P L A T F O R M D E C K E. HYDR. D. N. D. ESC. ESC. LIFT fr. -10 fr. 0 fr. 10 fr. 20 D. fr.30 D. fr. 40 fr. 50 fr. 60 LIFT fr. 70 fr. 80 fr. 90 fr. 100 D. fr. 110 fr. 120 fr. 130 fr. 140 C. L. ESC. STORE E. C. L. FLAP RAMP m. RAMP m. RAMP 19.45m. HYDR. D. 9 CREW CABINS E. C A R D E C K STORE ESC. ESC. LIFT ESC. STORE fr. -10 fr. 0 fr. 10 fr. 20 fr.30 fr. 40 fr. 50 fr. 60 fr. 70 fr. 80 fr. 90 fr. 100 E. LIFT D. fr. 110 fr. 120 fr. 130 fr. 140 LAUNDRY VENT. TRUNK E. STORE Case A: FULL TRUCKS CAR DECK: CARS Case B: FULL CARS CAR DECK: 89 PLATFORMS: 64 TOTAL: 153

19 Parametric Design of monohull displacement vessel using NAPA software

20 3D model created in Tribon program

21 3D model created in Tribon program side view

22 Transverse stiffening at bow

23 Transverse stiffening at aft end

24 Inside view of car deck

25 Strength Calculations Using Nauticus DNV Rule Check and 3D-Beam programs

26 Nauticus 3D-Beam model

Η Συμβολή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στην Ανάπτυξη της Έρευνας και Τεχνολογίας

Η Συμβολή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στην Ανάπτυξη της Έρευνας και Τεχνολογίας Το Ε.Μ.Π. στην Πρωτοπορία της Έρευνας και Τεχνολογίας Συμπόσιο, 3 Δεκεμβρίου 2007 Η Συμβολή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στην Ανάπτυξη της Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστος Αθ. Φραγκόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÈÅÓÇ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏÕ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ΜΑΪΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ΣΠΟΥ ΕΣ 2011 ιδακτορικό στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Quality/Robust Engineering) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοµέας Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

5.337 (επιβάρυνση ΓΓΕΤ) 3.227 (επιβάρυνση χρήστη Ναυπ. Ελευσίνος Α.Ε.) 2.014 (επιβάρυνση φορέα έργου, ΕΜΠ) 10.578 (συνόλο)

5.337 (επιβάρυνση ΓΓΕΤ) 3.227 (επιβάρυνση χρήστη Ναυπ. Ελευσίνος Α.Ε.) 2.014 (επιβάρυνση φορέα έργου, ΕΜΠ) 10.578 (συνόλο) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑ ΥΠΗΓΕΙΩΝ Τελική Εκθεση 1.3.1991-31.12.1994

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ α1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΝ ΥΛΗ Πατρώνυµο : Μιχαήλ Ηµ/νία Γέννησης : 9 Αυγούστου 1960 ιεύθυνση : Βελισσαρίου 8, Νέα Σµύρνη 171-23 Τηλέφωνο : 6978003057, 010-9326224

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Σεπτέμβριος 2007 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Β. Κώστας Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ. Διεύθυνση Κατοικίας: Ελ. Βενιζέλου 50,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια Πολυτεχνείο οι μηχανικοί και η τεχνολογία στην Ελλάδα Τόμος Β

χρόνια Πολυτεχνείο οι μηχανικοί και η τεχνολογία στην Ελλάδα Τόμος Β 170 χρόνια Πολυτεχνείο οι μηχανικοί και η τεχνολογία στην Ελλάδα Τόμος Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα 2012 170 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη

Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη ΣΟΦΙΑ ΠΕΠΠΑ Καθηγήτρια Εφαρµογών, ΤΕΙ Αθήνας ιεύθυνση: ΣΤΕΦ, Τµ. Ναυπηγικής, ΤΕΙ-Α, Αιγάλεω 12210, ΑΘΗΝΑ Tηλέφωνο: 210-5385844, 210-5385310 (Γραµµατεία) e.mail: speppa@teiath.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 2012 ιδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΠΛΟΑ Ε/Γ & Ε/Γ Ο/Γ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ

ΤΑΧΥΠΛΟΑ Ε/Γ & Ε/Γ Ο/Γ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΑ Ε/Γ & Ε/Γ Ο/Γ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΕΡΝ. ΤΖΑΝΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011. Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011. Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ενεργειακή Διαχείριση Ερευνητική Ομάδα: Χ.Ν. Ψαραύτης AEGEAN Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Συστήματος και Μεθοδολογίας Προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργησιμότητα Ε/Γ-Ο/Γ στο Αιγαίο. Η Οριακή Περίπτωση της Απαγόρευσης Απόπλου Λόγω Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών

Λειτουργησιμότητα Ε/Γ-Ο/Γ στο Αιγαίο. Η Οριακή Περίπτωση της Απαγόρευσης Απόπλου Λόγω Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών Λειτουργησιμότητα Ε/Γ-Ο/Γ στο Αιγαίο. Η Οριακή Περίπτωση της Απαγόρευσης Απόπλου Λόγω Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών Θ. Α. ΛΟΥΚΑΚΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Δ. Π. ΔΑΜΑΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ο Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος, ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός είναι Καθηγητής στο Τµήµα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας. Η διατριβή του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευάγγελου Τοπάλη. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευάγγελου Τοπάλη. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ευάγγελου Τοπάλη Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρα, Μάιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 3 4. AΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ BIΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ίπλωµα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Ιούλιος 1975. ΜΑSSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY S.M. in Naval Architecture

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συµµετοχή 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ( ITTC,. ISO 9002) ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ: LABORATORY ΣΤΗΝ FOR ΥΠΗΡΕΣΙΑ SHIP AND ΤΗΣ MARINE ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΩΜΑ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΟΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΑ Ημ/νία γέννησης: 29/09/1969 Πατρώνυμο: Ισίδωρος Τόπος διαμονής: Χρούσσα - Σύρος Οικ. κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Τηλέφωνα: 22810 86863, 6937131792

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου. Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής. ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος. Τηλέφωνο +30 22710 35249

Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου. Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής. ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος. Τηλέφωνο +30 22710 35249 Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος Τηλέφωνο +30 22710 35249 Fax +30 22710 35299 Email panou@aegean.gr Βιογραφικό Ο ρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

F/B ΕΛΥΡΟΣ. Από τη Γεωργία Κοντού By Georgia Kontou

F/B ΕΛΥΡΟΣ. Από τη Γεωργία Κοντού By Georgia Kontou F/B ΕΛΥΡΟΣ Από τη Γεωργία Κοντού By Georgia Kontou Η αναγέννηση του μύθου The rebirth of a myth Έχοντας ήδη κατακτήσει περίοπτη θέση στην παγκόσμια ναυτιλία, το F/B Eλυρος μπήκε στο στόλο της ΑΝΕΚ LINES,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Χαράς Τοµαρά εληγιάννη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Χαράς Τοµαρά εληγιάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Χαράς Τοµαρά εληγιάννη Τόπος Γέννησης Πειραιάς Ηµεροµ. Γέννησης 6 Σε τεµβρίου 1952 ιεύθυνση Υπολογιστικό Κέντρο ΣΘTΕ Κτίριο Φυσικής Παν/µιο Κρήτης Τ.Θ. 2208 710 03 Ηράκλειο, Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Επώνυμο : ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ. 3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης : Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1948

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Επώνυμο : ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ. 3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης : Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1948 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυμο : ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 2. Όνομα : ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης : Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1948 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Οικογενειακή Κατάσταση : Παντρεμένος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 2013 Α/Α Εισηγητής (ονοματεπώνυμο και e- mail ή τηλέφωνο) Θέμα πτυχιακής 1 Λ.Μαγκαφάς Μελέτη λειτουργίας αισθητηρίων συστημάτων. Study of sensor

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα - Αριθµός Συµβολαίου - Τίτλος του Έργου - ιάρκεια. Σκοπός /Περιγραφή ράσεων του Έργου. α/α

Πρόγραµµα - Αριθµός Συµβολαίου - Τίτλος του Έργου - ιάρκεια. Σκοπός /Περιγραφή ράσεων του Έργου. α/α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Έργα σχετικά µε την Υποστήριξη της Ενεργειακής Πολιτικής & της ιαχείρισης Επενδύσεων ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ στα οποία συµµετείχε το ΚΑΠΕ κατά το 2004 α/α Εθνικά έργα 1. 2. Πρόγραµµα - Αριθµός Συµβολαίου

Διαβάστε περισσότερα