Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23"

Transcript

1 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης Κείμενο για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Σελίδα 1 από 23

2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Καθορισμός της στρατηγικής- διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης Η στρατηγική ενός Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου. Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει : 1. τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και 2. τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (πολιτικές δράσης και γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης). Το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση της στρατηγικής είναι να διατυπωθεί το όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας και την ανάπτυξη του ίδιου του Δήμου ως οργανισμού και οι κατευθυντήριες αρχές για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Με βάση λοιπόν την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, του αναπτυξιακού προφίλ της περιοχής και τη λειτουργία του Δήμου, το όραμα της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Νέας Σμύρνης διατυπώνεται ως εξής: Επιδιώκουμε την ενίσχυση και διεύρυνση εκείνων των χαρακτηριστικών της πόλης μας, που την αναδεικνύουν ως κατεξοχήν περιοχή κατοικίας, ελκυστική και φιλική στον πολίτη, χωρίς να είναι «υπνούπολη» άρα με Σελίδα 2 από 23

3 εσωτερική ζωντάνια, κοινωνικότητα, νεανικότητα με υψηλό δείκτη κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης. Με ανάσχεση και εξουδετέρωση αρνητικών παραμέτρων όπως η κυκλοφορία, η στάθμευση, η αύξηση του πληθυσμού, οι οχλούσες και επιβαρυντικές, τοπικές και υπέρτοπικές, λειτουργίες. Πόλη με άριστες υποδομές και δίκτυα. Με παροχές μηδενικού ή χαμηλού κόστους. Με παροχή δημόσιων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε ιεραρχούμε ως αιχμή του οράματός μας τη δημιουργία πλέγματος κοινωνικής προστασίας προς τα οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερα στρώματα των πολιτών. Επιδιώκουμε να προσδώσουμε στη Νέα Σμύρνη πλαίσιο αρχών και δράσεων της αειφόρου ανάπτυξης, της βιώσιμης κινητικότητας και του περιβαλλοντικού και οικολογικού αποτυπώματος. Πόλη του πράσινου και των πράσινων «πολιτικών» και δράσεων, της ήπιας κυκλοφορίας, των δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς, των πεζών, των διευρυμένων και ενοποιημένων δημόσιων χώρων. Πόλη του πολιτισμού, των νέων, της δημιουργίας, του αθλητισμού, της δημόσιας εκπαίδευσης. Πόλη με ιστορική αναφορά και ταυτότητα. Στόχος μας διαχρονικός ένας Δήμος οικονομικά ισχυρός, αυτοδύναμος, ανεξάρτητος από πολιτικές και κρατικές χειραγωγήσεις και εξαρτήσεις. Δήμος σύγχρονος και αποτελεσματικός. Δημοκρατικός και συμμετοχικός. Διαφανής, αντιγραφειοκρατικός, ανοιχτός στην κοινωνία, το διάλογο, τα ρεύματα ιδεών. Δήμος Αρωγός και συμπαραστάτης του πολίτη. Κατευθυντήριες αρχές: Η στρατηγική που προτείνεται έχει ως στόχο: Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο σε επίπεδο αστικού περιβάλλοντος όσο και στην υλοποίηση πολιτικών και υπηρεσιών που εξυπηρετούν τον πολίτη και απαντούν στις ανάγκες του σε σε τοπικό επίπεδο. Στη διεύρυνση του δημόσιου χώρου με την απόκτηση γης και την ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων. Σελίδα 3 από 23

4 Στη διατήρηση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των προαναφερόμενων υπηρεσιών Στην ενίσχυση των πολεοδομικών και χωροταξικών πλεονεκτημάτων της πόλης στην κατεύθυνση της ήπιας ανάπτυξης, κυκλοφορίας και δραστηριοτήτων. Στη θεσμοθέτηση ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, φροντίδας, με πολιτικές και υπηρεσίες για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και αδύναμων οικονομικά πολιτών. Στην εφαρμογή μέτρων και πολιτικών περιβαλλοντικής προστασίας και οικολογικής διαχείρισης και ανάπτυξης. Στη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας και αναφοράς της πόλης. Στην ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών και λειτουργιών, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με σαφές ποιοτικό αποτύπωμα. Στη διαμόρφωση ποιοτικότερων συνθηκών στην εκπαίδευση, με ανάπτυξη των Σχολικών υποδομών και εγκαταστάσεων, με άνετη εσωτερική λειτουργική διαχείριση στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στη διεύρυνση των δυνατοτήτων συμμετοχής δια των παροχών ευρέως φάσματος δημοτικών αθλητικών προγραμμάτων και δομών καθώς και στην ενίσχυση και στήριξη του υπάρχοντος υψηλού επιπέδου Σωματειακού Αθλητισμού. Στην εκπόνηση και λειτουργική διαχείριση και ανάπτυξη δράσεων έκφρασης, δραστηριότητας, συμμετοχής και αυτενέργειας του νεολαιίστικου πληθυσμού της πόλης. Στην ενίσχυση και θεσμική θωράκιση του Δήμου ως σύγχρονου και «διαφανούς» λειτουργικού κύτταρου, με συμμετοχικές διαδικασίες και διεύρυνση της αποκεντρωμένης και δημοκρατικής του αντίληψης. Σελίδα 4 από 23

5 Στην αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου και των ΝΠΔΔ, την ενίσχυση τους με επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, με νέα δομή που να απαντά πειστικά στην ανάγκη λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου σύμφωνα με το ανώτερο περιγραφόμενο μοντέλο. Καθορισμός των γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης Με τους γενικούς στόχους τοπικής ανάπτυξης που θα αναλύσουμε παρακάτω, επιχειρούμε να αναιρέσουμε, βελτιώσουμε, αμβλύνουμε μέσα από άξονες προτεραιοτήτων, εκείνα τα προβλήματα που εντοπίζουμε και καταγράφουμε ως υπαρκτά προκειμένου να εκπληρώσουμε επαρκέστερα την αποστολή του Δήμου. Στα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μπορούμε να αναφέρουμε την άναρχη στάθμευση, την κυκλοφοριακή φόρτιση, την πολεοδομική ανάπτυξη και την πληθυσμιακή πύκνωση την περιβαλλοντική επιδείνωση, την ανάγκη κοινωνικής συνοχής και προστασίας ευάλωτων ομάδων, την ανεργία κ.α. Ενώ τα κρίσιμα ζητήματα είναι διατυπωμένα αρνητικά ως προβλήματα, οι Γενικοί Στόχοι διατυπώνονται θετικά. Κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος την επόμενη τετραετία Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δημιουργία ενοποιημένων και διευρυμένων δημόσιων- δημοτικών χώρων σε ενιαίο δίκτυο. Αύξηση με αγορά ή δεσμεύσεις ελεύθερων χώρων και κτιρίων με ένταξή τους στη δημοτική περιουσία. Αύξηση του πρασίνου / διαμορφώσεις νέων χώρων πρασίνου. Απελευθέρωση πεζοδρομίων και απόδοσή τους στους πεζούς. Αύξηση και προσδιορισμός οργανωμένων χώρων στάθμευσης. Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας οχημάτων. Σελίδα 5 από 23

6 Δημιουργία- διεύρυνση δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. Ενίσχυση και βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Προσδιορισμός χρήσεων γης και πολεοδομικών περιορισμών αναστροφής του υπάρχοντος δομημένου αστικού περιβάλλοντος. Ανάπτυξη δράσεων ανακύκλωσης Εφαρμογή μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών δομών, θεσμών και δράσεων στήριξης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Μέτρα αλληλεγγύης και κοινωνικής φροντίδας για οικονομικά αδύναμους. Διεύρυνση πολιτιστικών υποδομών και προγραμμάτων, ενίσχυση δραστηριοτήτων, συμβολή στην ανάδειξη τοπικού πολιτιστικού δυναμικού. Διοργάνωση εκδηλώσεων με ποιοτικό αποτύπωμα. Επέκταση και συμπλήρωση Δημοτικών αθλητικών χώρων και διεύρυνση προγραμμάτων αθλητικής δραστηριότητας. Στήριξη Αθλητικών Συλλόγων. Ανάπτυξη Σχολικών υποδομών και κτιρίων. Ενίσχυση εσωτερικής λειτουργίας. Προώθηση προγραμμάτων ενηλίκων «Δια Βίου Μάθησης» Πρωτοβουλίες και δράσεις για τη Νεολαία. Καθορισμός των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης Ως εσωτερική ανάπτυξη ή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας ενός Δήμου, ορίζεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του, θεωρούμενου τόσο ως οργανισμού παροχής δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και ως πολιτικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού θεσμού. Η επιδίωξη λοιπόν της ανάπτυξης του Δήμου Νέας Σμύρνης σε εσωτερικό επίπεδο διατυπώνεται ως εξής: «σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός Δήμου, ο οποίος, έχοντας ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού, συνεκτικές οργανωτικές δομές, ευέλικτες διαδικασίες λειτουργίας, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονη Σελίδα 6 από 23

7 υλικοτεχνική υποδομή, να μπορεί με ίδιες δυνάμεις αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες ανάπτυξης και να είναι ικανός στο να εκπληρώνει την αποστολή του οικονομικότερα, με διαφάνεια και με το επίπεδο ποιότητας που προδιαγράφεται από τις προσδοκίες των πολιτών». Ο αποτελεσματικός και αποδοτικός Δήμος, εξασφαλίζει: Την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Την ποιότητα των παραγόμενων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και την ανταπόκρισή τους προς τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και των οργανώσεών τους. Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Την καλύτερη δυνατή απόδοση των χρηματοοικονομικών πόρων. Ο Δήμος που τηρεί τις αρχές της «χρηστής» διακυβέρνησης, εκτός από τη παραδοσιακή αξία της νομιμότητας και τις διοικητικές αξίες της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, τηρεί επί πλέον και τις ακόλουθες αρχές κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα, που αφορούν στη δημοκρατική νομιμοποίηση της λειτουργίας του ως δημόσιου οργανισμού : Τη διαφάνεια της λειτουργίας του. Την ενεργό συμμετοχή και τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στις αποφάσεις του. Την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία για τις πράξεις του. Τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση. Την ισοτιμία στις σχέσεις Δήμου-πολίτη. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βελτίωση της Διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών. Εφαρμογή και ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σελίδα 7 από 23

8 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών. Επικοινωνία- ενημέρωση- συμμετοχή των πολιτών. Αναδιάρθρωση υπηρεσιών και ΝΠΔΔ. Ενίσχυση υπηρεσιών με καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Βελτίωση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών. Επιμόρφωση συνεχή του προσωπικού. Αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων. Καθορισμός των προτεραιοτήτων Ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Μέτρα και Άξονες Η αποστολή και το όραμα του Δήμου, αναλύεται σε γενικές προτεραιότητες (ΑΞΟΝΕΣ), οι οποίοι αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (ΜΕΤΡΑ) για τα οποία προσδιορίζεται η εφαρμογή τους με ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ. Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης εντάσσονται σε ειδικό άξονα. Η διάρθρωση αυτή αποτελεί την αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την προγραμματική δομή του Δήμου που αντιστοιχεί στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της δημοτικής πολιτικής και διαφέρει από τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Κατ αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται η εικόνα ενός ενιαίου και συνεκτικού προγράμματος, που βασίζεται σε ιεραρχημένες συνολικές προτεραιότητες με βάση την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τα κρίσιμα ζητήματα. Για το Δήμο Ν. Σμύρνης, προτείνεται η οργάνωση των γενικών στόχων στους εξής Άξονες: ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 8 από 23

9 ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Περιγραφή γενικών στόχων Ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός του Δήμου για τη θεματική προτεραιότητα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», δίνει έμφαση : Στο Μέτρο 1.1. Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων Διατήρηση και βελτίωση οικιστικής φυσιογνωμίας: περιλαμβάνονται η συνέχιση της πολιτικής απόκτησης ή και δέσμευσης ακινήτων με σκοπό την διασφάλιση ελεύθερων χώρων, χώρων στάθμευσης, χώρων και κτιρίων για δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων Δημιουργία δικτύου ενοποιημένων δημοτικών κοινόχρηστων χώρων: περιλαμβάνονται οι ενοποιήσεις χώρων δημοσίου χαρακτήρα, η διαμόρφωση «πράσινων διαδρομών» Διαμόρφωση πεζοδρόμων - ηλεκτροφωτισμός: περιλαμβάνονται η ανακατασκευές πεζοδρόμων, η απελευθέρωση τους από μη συμβατές χρήσεις π.χ. αυτοκίνητα και η προστασία τους από εκ νέου αυθαίρετη χρήση τους. Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού Αύξηση αστικού πρασίνου- Αναπλάσεις: περιλαμβάνονται εκτεταμένες φυτεύσεις κατά μήκος των οδών, πεζοδρομίων, νησίδων, δημιουργία νέων νησίδων πρασίνου, κατασκευές νέων χώρων πρασίνου, ανακατασκευές υπαρκτών πεπαλαιωμένων και παρωχημένων. Φυτεύσεις σε σχολικές αυλές, σε δημόσιες- δημοτικές ταράτσες. Παρότρυνση ιδιωτών για φυτεύσεις σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές, μπαλκόνια, ταράτσες, Σελίδα 9 από 23

10 κλπ). Αναπλάσεις Παιδικών Χαρών. Δημιουργία πάρκου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στους Αγ. Θεοδώρους Χρήσεις Γης- Πολεοδομικές Ρυθμίσεις: περιλαμβάνει τον επανακαθορισμό χρήσεων γης και νέων πολεοδομικών προσεγγίσεων για τη διαμόρφωση νέου ηπιότερου δομημένου περιβάλλοντος. Μέτρο 1.2. Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Σχεδιασμός και οριοθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης: περιλαμβάνει διευθέτηση και τακτοποίηση στο κέντρο και την περιφέρεια με ορθολογικό και όχι αυθαίρετο τρόπο του παρκαρίσματος Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις : περιλαμβάνει επεμβάσεις και ρυθμίσεις για την ομαλοποίηση κυκλοφοριακών φόρτων σε οδικούς άξονες Ήπια κυκλοφορία: περιλαμβάνει δίκτυο δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, διεύρυνση του δικτύου πεζοδρόμων, δημιουργία ποδηλατοδρόμων Βελτίωση Δημοτικής Συγκοινωνίας: περιλαμβάνει πύκνωση, επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Μέτρο 1.3. Ανακύκλωση- Περιβαλλοντικές Δράσεις- Καθαριότητα Ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης: περιλαμβάνει περιορισμό των παραγόμενων απορριμμάτων και προγράμματα ενίσχυσης της ανακύκλωσης στην πηγή Περιβαλλοντικές Δράσεις: περιλαμβάνει την υλοποίηση μέτρων και πολιτικών σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος για το περιβάλλον για την βελτίωση των παραμέτρων και συντελεστών που επηρεάζουν αρνητικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης Καθαριότητα: περιλαμβάνει τη συνεχή βελτίωση σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανολογικό εξοπλισμό των Υπηρεσιών Καθαριότητας. Σελίδα 10 από 23

11 Τα παραπάνω Μέτρα και γενικοί στόχοι, φαίνεται στον επόμενο πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΞΟΝΑΣ 1 Μέτρο 1.1. Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων Διατήρηση και βελτίωση οικιστικής φυσιογνωμίας Δημιουργία δικτύου ενοποιημένων δημοτικών κοινόχρηστων χώρων Διαμόρφωση πεζοδρόμωνηλεκτροφωτισμός Αύξηση αστικού πρασίνου- Αναπλάσεις Χρήσεις Γης- Πολεοδομικές Ρυθμίσεις Μέτρο 1.2. Βελτίωση συνθηκών κυκλοφοριακών Σχεδιασμός και οριοθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Ήπια κυκλοφορία Βελτίωση Δημοτικής Συγκοινωνίας Μέτρο 1.3. Βελτίωση καθαριότητας και ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων Ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης Περιβαλλοντικές Δράσεις Καθαριότητα ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Περιγραφή γενικών στόχων Ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός του Δήμου για τη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός, νεολαία & αθλητισμός», δίνει έμφαση στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, στην αποφυγή της περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων, στην παροχή υπηρεσιών σε εύρος σε όλους τους κρίσιμους τομείς που είναι Σελίδα 11 από 23

12 αναγκαίοι για την προστασία του επιπέδου ζωής και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου πολίτη. Μέτρο 2.1. Ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής- Κοινωνική αλληλεγγύη Διεύρυνση- Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών: περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών, η βελτίωση των υπαρχόντων. Η ενίσχυση του δικτύου των ΚΑΠΗ και η διεύρυνση των παρεχόμενων σε αυτά υπηρεσιών και προγραμμάτων Δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών- Υγεία - Πρόνοια: περιλαμβάνεται η ανάπτυξη νέων και η διεύρυνση των υπαρχόντων υπηρεσιών και προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας κα προληπτικής ιατρικής. Δημοτικά Ιατρεία, Οικογενειακός προγραμματισμός. Κοινωνική εργασία. Ενημέρωση πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες. Επανένταξη. Εργασία. Ανεργία. βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προληπτικής ιατρικής Υποστήριξη ευπαθών ομάδων άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων στήριξη οικονομικά αδύναμων- ένταξη των μεταναστών: περιλαμβάνεται η ενίσχυση με οικονομικά μέσα και υπηρεσίες των ευπαθών και οικονομικά αδύναμων συμπολιτών. Η έμπρακτη φροντίδα και αλληλεγγύη προ αυτούς η αποφυγή περιθωριοποίησης. Η διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης των μειονοτήτων κ.λ.π. Μέτρο 2.2. Παιδεία Συμπλήρωση κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων βελτίωση συντήρηση: περιλαμβάνει νέες διδακτικές αίθουσες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και γυμναστήρια, αναβάθμιση υπαρχόντων συγκροτημάτων και συντήρηση, αναπλάσεις αύλειων χώρων Διασφάλιση λειτουργικών αναγκών : περιλαμβάνει απρόσκοπτη εξασφάλιση αναγκαίων πόρων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Σελίδα 12 από 23

13 Δια βίου μάθηση: περιλαμβάνει τη λειτουργία προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων σε γνώσεις και απόκτηση δεξιοτήτων. Μέτρο 2.3. Αθλητισμός & Νεολαία Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις- βελτίωση- αναβάθμιση αθλητικών υποδομών: περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κλειστού βιοκλιματικού γυμναστηρίου, την βελτίωση, αναβάθμιση, διεύρυνση και συντήρηση των σημερινών δημοτικών αθλητικών χώρων της πόλης και των σχολείων την δημιουργία νέου αθλητικού κέντρου ανοιχτών και κλειστών αθλοπαιδιών στην περιοχή Δέγλερη Εμπλουτισμός παρεχόμενων αθλητικών προγραμμάτων και υπηρεσιών άθλησης : περιλαμβάνει ανάπτυξη και εμπλουτισμό νέων δραστηριοτήτων στο Δημοτικό Αθλητικό προγραμματισμό με στόχο την κάλυψη αναγκών στον τομέα αυτών όλων των ηλικιών με κύρια αιχμή τους νέους, ενίσχυση αθλητικών συλλόγων Ενίσχυση- διεύρυνση δράσεων για τη Νεολαία : περιλαμβάνει λειτουργική αναβάθμιση και προγραμματική ανανέωση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, τη στήριξη νεολαιίστικων πρωτοβουλιών και ερασιτεχνικής δημιουργίας, την επέκταση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για νέους, τη δημιουργία χώρων για πληροφόρηση και χρήση υπηρεσιών διαδικτύου. Μέτρο 2.4. Πολιτισμός Δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών: συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών που θα συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της συμμετοχής του τοπικού δυναμικού Εμπλουτισμός- βελτίωση πολιτιστικών τμημάτων: περιλαμβάνει τη διεύρυνση των υπαρχόντων και τη συνεχή βελτίωση των χώρων και των παρεχόμενων υπηρεσιών των ήδη λειτουργούντων προκειμένου να υποδέχονται περισσότερους πολίτες και για περισσότερα είδη πολιτιστικών εκφράσεων. Σελίδα 13 από 23

14 Πολιτιστικές εκδηλώσεις: περιλαμβάνει τη διατήρηση και επαύξηση της ποιότητας των ήδη θεσμοθετημένων κύκλων εκδηλώσεων και την καθιέρωση νέων με την αξιοποίηση του Πολυχώρου «Γαλαξίας» Τοπικό Πολιτιστικό Δυναμικό: περιλαμβάνει την αξιοποίηση, συμμετοχή και ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού δυναμικού, τόσο σε ότι αφορά την παρουσίαση του αλλά και σε ότι αφορά τη συμμετοχή του στον πολιτιστικό σχεδιασμό της πόλης. Τα παραπάνω Μέτρα και γενικοί στόχοι, φαίνεται στον επόμενο πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΞΟΝΑΣ Διεύρυνση- Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Μέτρο 2.1. Ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής- Κοινωνική αλληλεγγύη Δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών- Υγεία - Πρόνοια Υποστήριξη ευπαθών ομάδων άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων στήριξη οικονομικά αδύναμων- ένταξη των μεταναστών Συμπλήρωση κτιριακών υποδομών σχολικών Μέτρο 2.2. Παιδεία συγκροτημάτων βελτίωση συντήρηση Διασφάλιση λειτουργικών αναγκών Δια βίου μάθηση Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις- βελτίωση- Μέτρο 2.3. Αθλητισμός & Νεολαία αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Εμπλουτισμός παρεχόμενων αθλητικών προγραμμάτων και υπηρεσιών άθλησης Ενίσχυση- διεύρυνση δράσεων για τη Νεολαία Δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών Μέτρο 2.4. Πολιτισμός Εμπλουτισμός- βελτίωση πολιτιστικών τμημάτων Πολιτιστικές εκδηλώσεις Τοπικό Πολιτιστικό Δυναμικό Άξονας 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελίδα 14 από 23

15 Περιγραφή γενικών στόχων Τα ικανοποιητικά επίπεδα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία δομείται το σχέδιο αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας. Η δημιουργία σύγχρονου Δήμου, με συμμετοχή των πολιτών, διαφάνεια, ευέλικτες διαδικασίες και συγκροτημένη λειτουργική οργάνωση, αποτελούν τους κατευθυντήριους άξονες για να παρέχονται περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες και παράλληλα να είναι ο Δήμος «στην υπηρεσία του πολίτη». Σ αυτή τη θεματική προτεραιότητα η έμφαση δίνεται στα ακόλουθα: Στο Μέτρο 3.1. Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων- Ενεργοποίηση εθελοντισμού: περιλαμβάνεται η θεσμοθέτηση στενής και δημιουργικής συνεργασίας του Δήμου με συλλογικούς φορείς όπως τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της περιοχής, τους συλλόγους γονέων, τις ομάδες και τις κινήσεις πολιτών, η δυνατότητα παρέμβασης των συλλόγων στην κατάρτιση του προγράμματος τεχνικών έργων, η λειτουργία τοπικού συμβουλίου νέων Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού, προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης : περιλαμβάνεται η δημοσιοποίηση των διαδικασιών, με κάθε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονική έντυπη ενημέρωση, κ.λ.π.), καθιέρωση της δημόσιας λογοδοσίας και απολογισμού, κ.λ.π Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών - Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: περιλαμβάνεται η λειτουργία του ΚΕΠ και η ανάπτυξη όλων των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η καταγραφή, βελτίωση, απλοποίηση και συντόμευση όλων των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη. Σελίδα 15 από 23

16 Συστηματική ενημέρωση και αμφίδρομη πληροφόρηση Δήμου- πολιτών: εντάσσεται η ενίσχυση της λειτουργίας γραφείου τύπου, οι λειτουργίες ενημέρωσης των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου, οι διαδικασίες καταγραφής αιτημάτων παραπόνων - προτάσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών. Στο Μέτρο 3.2. Διαδικασίες Διοίκησης, Οργάνωσης και Συνεργασιών Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης: περιλαμβάνεται ο ανασχεδιασμός της οργάνωσης και των λειτουργιών, η αναθεώρηση του ΟΕΥ, η βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας και οργάνωσης (ενίσχυση Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Δημοτικής Αστυνομίας, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δομών, κ.λ.π.) Αναδιοργάνωση Νομικών προσώπων : περιλαμβάνεται η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, η οργανωτική αναδιάρθρωση των Ν.Π, η βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημοτικές υπηρεσίες Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου: περιλαμβάνονται η συγκρότηση νέων υπηρεσιών και δομών (γραφεία προγραμματισμού, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του πολίτη, κ.λ.π.), εκπόνηση και εφαρμογή του Επιχειρησιακού προγράμματος Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού : περιλαμβάνονται ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ανακατανομή προσωπικού, διαρκής επιμόρφωση προσωπικού Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της υλικοτεχνικής υποδομής: περιλαμβάνονται η αναδιοργάνωση χώρων και βελτίωση της κτιριακής υποδομής. Σελίδα 16 από 23

17 Βελτίωση μηχανοργάνωσης αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής : περιλαμβάνονται η συνολική αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης του Δήμου των διαδικασιών σχεδιασμού των προμηθειών Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με άλλους φορείς : περιλαμβάνονται η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και δικτυώσεων με τοπικούς και υπέρ τοπικούς φορείς, συμμετοχή σε δίκτυα πόλεων Βελτίωση διαδικασιών είσπραξης δημοτικών εσόδων: περιλαμβάνει τη δημιουργία αποτελεσματικότερου και αποδοτικότερου μηχανισμού και διαδικασιών είσπραξης οφειλών προς το Δήμο. Τα παραπάνω Μέτρα και γενικοί στόχοι, φαίνεται στον επόμενο πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΞΟΝΑΣ 3 Μέτρο 3.1. Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων- Ενεργοποίηση εθελοντισμού Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού, προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών - Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση Ενίσχυση λειτουργίας γραφείου τύπου Μέτρο 3.2. Διαδικασίες Διοίκησης, Οργάνωσης και Συνεργασιών Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης Αναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της υλικοτεχνικής υποδομής Σελίδα 17 από 23

18 Βελτίωση μηχανοργάνωσης αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με άλλους φορείς Βελτίωση διαδικασιών είσπραξης δημοτικών εσόδων Καθορισμός της αρμοδίας υπηρεσίας για κάθε γενικό στόχο Στον πίνακα που ακολουθεί σημειώνονται οι υπηρεσίες που υπό τις σημερινές συνθήκες - έχουν την ευθύνη υλοποίησης κάθε γενικού στόχου. Στην περίπτωση διαυπηρεσιακών στόχων, δηλαδή στόχων για την επίτευξη των οποίων απαιτείται η συνεργασία δύο ή περισσότερων υπηρεσιών, αρμόδια υπηρεσία θεωρείται αυτή που έχει την ευθύνη συντονισμού. Από την αξιολόγηση της υφιστάμενης οργανωτικής και λειτουργικής δομής του Δήμου, προέκυψε κυρίαρχα, η ανάγκη σύστασης Γραφείου Προγραμματισμού, το οποίο μελλοντικά θα αναλάβει και το συντονισμό των διαδικασιών, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι επιδιωκόμενοι στόχοι. ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων Διατήρηση και βελτίωση οικιστικής φυσιογνωμίας Δημιουργία δικτύου ενοποιημένων δημοτικών κοινόχρηστων χώρων Διαμόρφωση πεζοδρόμωνηλεκτροφωτισμός Αρμόδια Υπηρεσία Στην περίπτωση δια-υπηρεσιακών στόχων, με έντονα γράμματα σημειώνεται η αρμόδια υπηρεσία που έχει την ευθύνη συντονισμού Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών (Τμήμα έργων και εφαρμογών) Νομική Υπηρεσία Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών (Τμήμα έργων και εφαρμογών) Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών (Τμήμα έργων και εφαρμογών) Αύξηση αστικού πρασίνου- Αναπλάσεις Δ/νση Περιβάλλοντος (Γεωπονικό Τμήμα) Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών Χρήσεις Γης- Πολεοδομικές Ρυθμίσεις Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών Νομική Υπηρεσία Μέτρο 1.2. Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Σελίδα 18 από 23

19 Σχεδιασμός και οριοθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών (Τμήμα έργων και εφαρμογών) - Δημοτική Αστυνομία Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών (Τμήμα έργων και εφαρμογών) Δημοτική Αστυνομία Ήπια κυκλοφορία Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών (Τμήμα έργων και εφαρμογών) Βελτίωση Δημοτικής Συγκοινωνίας Γρ. κίνησης Δ/νσης Περιβάλλοντος Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μέτρο 1.3. Βελτίωση καθαριότητας και ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων Ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης Δ/νση Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Καθαριότητας) Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικές Δράσεις Δ/νση Περιβάλλοντος Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητα Δ/νση Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Καθαριότητας) ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρμόδια Υπηρεσία Στην περίπτωση δια-υπηρεσιακών στόχων, με έντονα γράμματα σημειώνεται η αρμόδια υπηρεσία που έχει την ευθύνη συντονισμού Μέτρο 2.1. Ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής- Κοινωνική αλληλεγγύη Διεύρυνση- Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών- Υγεία - Πρόνοια Υποστήριξη ευπαθών ομάδων άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων στήριξη οικονομικά αδύναμων- ένταξη των μεταναστών Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Κοινωνική Υπηρεσία Δ/νσης Διοικητ. ΝΠΔΔ Κοινωνική Υπηρεσία Δ/νσης Διοικητικών Υπ/σιών Δημοτικά Ιατρεία «Βοήθεια στο σπίτι» - ΝΠΔΔ Κοινωνική Υπηρεσία Δ/νσης Διοικητικών Υπ/σιών Μέτρο 2.2. Παιδεία Συμπλήρωση κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων βελτίωση Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών Γραφείο Παιδείας Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σελίδα 19 από 23

20 συντήρηση Διασφάλιση λειτουργικών αναγκών ΝΠΔΔ Δια βίου μάθηση Γραφείο Παιδείας Αντιδήμαρχος Παιδείας Μέτρο 2.3. Αθλητισμός & Νεολαία Νέες αθλητικές εγκαταστάσειςβελτίωση- αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Εμπλουτισμός παρεχόμενων αθλητικών προγραμμάτων και υπηρεσιών άθλησης Ενίσχυση- διεύρυνση δράσεων για τη Νεολαία Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γραφείο Αθλητισμού - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γραφείο Αθλητισμού Νεολαίας- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μέτρο 2.4. Πολιτισμός Δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών Εμπλουτισμός- βελτίωση πολιτιστικών τμημάτων Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών ΝΠ Πολιτιστικός Οργανισμός ΝΠ Πολιτιστικός Οργανισμός Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΝΠ Πολιτιστικός Οργανισμός Τοπικό Πολιτιστικό Δυναμικό ΑΞΟΝΑΣ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρμόδια Υπηρεσία Στην περίπτωση δια-υπηρεσιακών στόχων, με έντονα γράμματα σημειώνεται η αρμόδια υπηρεσία που έχει την ευθύνη συντονισμού Μέτρο 3.1. Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων- Ενεργοποίηση εθελοντισμού Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού, προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών - Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Γραφείο Δημάρχου - Αντιδημάρχων Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Τύπου Όλες οι Υπηρεσίες και τα Ν.Π. Δ/νση Διοικητ. Υπ/σιών Δ/νση ΚΕΠ Δ/νση Δημοτ. Αστυνομίας Τμήμα Μηχανογράφησης Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών Σελίδα 20 από 23

21 Συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση Ενίσχυση λειτουργίας γραφείου τύπου Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Τύπου - ΝΠΔΔ Μέτρο 3.2. Διαδικασίες Διοίκησης, Οργάνωσης και Συνεργασιών Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης Αναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Συμβούλων ΝΠΔΔ Γραφείο Δημάρχου, Αντιδημάρχων Γραφείο Δημάρχου, Αντιδημάρχων Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Γραφείο προσωπικού) Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της υλικοτεχνικής υποδομής Βελτίωση μηχανοργάνωσης αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με άλλους φορείς Βελτίωση διαδικασιών είσπραξης δημοτικών εσόδων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μηχανογράφησης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Δημάρχου - Αντιδημάρχων Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Νομική Υπηρεσία Προσδιορισμός σχετικής βαρύτητας των προτεραιοτήτων Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια ενδεικτική κατανομή συντελεστών βαρύτητας στους άξονες, τα μέτρα και τους γενικούς στόχους του προγράμματος προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός δραστηριοποίησης του Δήμου σε κάθε προτεραιότητα και να διευκολυνθεί η κατανομή πόρων κατά τον οικονομικό προγραμματισμό (προφανώς ο συντελεστής βαρύτητας δεν μεταφράζεται αυτόματα σε αναλογία κατανομής πόρων). Η κατανομή είναι σχετική ανάμεσα σε άξονες και μέτρα. ΑΞΟΝΑΣ Βαρύτητ Μέτρο Βαρύτητ Γενικός στόχος Βαρύτητ (%) (%) (%) ΑΞΟΝΑΣ 1: 40% Μέτρο 1.1. Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου 15% Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων Διατήρηση και βελτίωση οικιστικής φυσιογνωμίας Δημιουργία δικτύου ενοποιημένων δημοτικών κοινόχρηστων χώρων 3% 3% Σελίδα 21 από 23

22 ΒΕΛΤΙΩΣ Η ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘ ΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.2. Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Μέτρο 1.3. Βελτίωση καθαριότητας και ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων Διαμόρφωση πεζοδρόμωνηλεκτροφωτισμός Αύξηση αστικού πρασίνου- Αναπλάσεις Χρήσεις Γης- Πολεοδομικές Ρυθμίσεις 15% Σχεδιασμός και οριοθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης 3% 3% 3% 4% Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 3% Ήπια κυκλοφορία 3% Βελτίωση Δημοτικής Συγκοινωνίας 5% 10% Ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης 4% Περιβαλλοντικές Δράσεις 4% Καθαριότητα 2% ΑΞΟΝΑΣ Βαρύτητ Μέτρο Βαρύτητ Γενικός στόχος Βαρύτητ (%) (%) (%) ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥ- ΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙ -ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙ- 40% Μέτρο 2.1. Ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής- Κοινωνική αλληλεγγύη 20% Διεύρυνση- Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών- Υγεία - Πρόνοια Υποστήριξη ευπαθών ομάδων άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων στήριξη οικονομικά αδύναμων- ένταξη των μεταναστών 7% 5% 8% ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚ ΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ Μέτρο 2.2. Παιδεία 10% Συμπλήρωση κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων βελτίωση συντήρηση 8% Διασφάλιση λειτουργικών αναγκών 1% Δια βίου μάθηση 1% ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙ- ΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑ Σ & Μέτρο 2.3. Αθλητισμός & Νεολαία 5% Νέες αθλητικές εγκαταστάσειςβελτίωση- αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Εμπλουτισμός παρεχόμενων αθλητικών προγραμμάτων και υπηρεσιών άθλησης Ενίσχυση- διεύρυνση δράσεων για τη Νεολαία 2% 1% 2% Σελίδα 22 από 23

23 ΑΘΛΗΤΙ- ΣΜΟΥ Μέτρο 2.4. Πολιτισμός 5% Δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών Εμπλουτισμός- βελτίωση πολιτιστικών τμημάτων 2% 1% Πολιτιστικές εκδηλώσεις 1% Τοπικό Πολιτιστικό Δυναμικό 1% ΑΞΟΝΑΣ Βαρύτητ Μέτρο Βαρύτητ Γενικός στόχος Βαρύτητ (%) (%) (%) ΑΞΟΝΑΣ 3: ΒΕΛΤΙΩΣ Η ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗ ΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟ ΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ 20% Μέτρο 3.1. Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Μέτρο 3.2. Διαδικασίες Διοίκησης, Οργάνωσης και Συνεργασιών 11% Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων- Ενεργοποίηση εθελοντισμού Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού, προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών - Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση Ενίσχυση λειτουργίας γραφείου τύπου 9% Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης Αναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου 4% 4% 2% 1% 1% 1% 1% Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 1% Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της υλικοτεχνικής υποδομής Βελτίωση μηχανοργάνωσης αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με άλλους φορείς Βελτίωση διαδικασιών είσπραξης δημοτικών εσόδων 1% 1% 1% 1% Σελίδα 23 από 23

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ... 2 1.1. Σκοπός... 2 1.2. Υπηρεσιακά σχέδια δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης... 7 1.3. Δια υπηρεσιακά σχέδια δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ.

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κοζάνης 2014-2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κοζάνης 2014-2019 + Δήμος Κοζάνης Ιωαννίδης Λευτέρης Δήμαρχος Κοζάνης Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κοζάνης 2014-2019 + Το όραμα του Δήμου Κοζάνης «Μετάβαση σε ένα αειφόρο, πολυδιάστατο, εξωστρεφές και κοινωνικά δίκαιο παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου Ο Δήμος Αποκορώνου συνδυάζει ένα εντυπωσιακό ορεινό όγκο, μια παραγωγική και ιδιαιτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ Ιούλιος 2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ Ιούλιος 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΝΩΣΗΣ ΚΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΝΘΗΣ ( ΦΣΗ ) ΞΝΘΗ Ιούλιος 2015 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου ( Φάση) 2015-2019 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ENOTHTA 1. ΕΙΣΓΩΓΗ... iii

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 4, Τ.Κ. 71202 Πληροφορίες:Νικ. Μιχελάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΆ Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας, ενώ γίνεται αναφορά και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΦΑΣΗ: ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (άρθρο 266 του Ν. 3852/21)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα