Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23"

Transcript

1 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης Κείμενο για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Σελίδα 1 από 23

2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Καθορισμός της στρατηγικής- διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης Η στρατηγική ενός Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου. Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει : 1. τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και 2. τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (πολιτικές δράσης και γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης). Το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση της στρατηγικής είναι να διατυπωθεί το όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας και την ανάπτυξη του ίδιου του Δήμου ως οργανισμού και οι κατευθυντήριες αρχές για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Με βάση λοιπόν την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, του αναπτυξιακού προφίλ της περιοχής και τη λειτουργία του Δήμου, το όραμα της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Νέας Σμύρνης διατυπώνεται ως εξής: Επιδιώκουμε την ενίσχυση και διεύρυνση εκείνων των χαρακτηριστικών της πόλης μας, που την αναδεικνύουν ως κατεξοχήν περιοχή κατοικίας, ελκυστική και φιλική στον πολίτη, χωρίς να είναι «υπνούπολη» άρα με Σελίδα 2 από 23

3 εσωτερική ζωντάνια, κοινωνικότητα, νεανικότητα με υψηλό δείκτη κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης. Με ανάσχεση και εξουδετέρωση αρνητικών παραμέτρων όπως η κυκλοφορία, η στάθμευση, η αύξηση του πληθυσμού, οι οχλούσες και επιβαρυντικές, τοπικές και υπέρτοπικές, λειτουργίες. Πόλη με άριστες υποδομές και δίκτυα. Με παροχές μηδενικού ή χαμηλού κόστους. Με παροχή δημόσιων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε ιεραρχούμε ως αιχμή του οράματός μας τη δημιουργία πλέγματος κοινωνικής προστασίας προς τα οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερα στρώματα των πολιτών. Επιδιώκουμε να προσδώσουμε στη Νέα Σμύρνη πλαίσιο αρχών και δράσεων της αειφόρου ανάπτυξης, της βιώσιμης κινητικότητας και του περιβαλλοντικού και οικολογικού αποτυπώματος. Πόλη του πράσινου και των πράσινων «πολιτικών» και δράσεων, της ήπιας κυκλοφορίας, των δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς, των πεζών, των διευρυμένων και ενοποιημένων δημόσιων χώρων. Πόλη του πολιτισμού, των νέων, της δημιουργίας, του αθλητισμού, της δημόσιας εκπαίδευσης. Πόλη με ιστορική αναφορά και ταυτότητα. Στόχος μας διαχρονικός ένας Δήμος οικονομικά ισχυρός, αυτοδύναμος, ανεξάρτητος από πολιτικές και κρατικές χειραγωγήσεις και εξαρτήσεις. Δήμος σύγχρονος και αποτελεσματικός. Δημοκρατικός και συμμετοχικός. Διαφανής, αντιγραφειοκρατικός, ανοιχτός στην κοινωνία, το διάλογο, τα ρεύματα ιδεών. Δήμος Αρωγός και συμπαραστάτης του πολίτη. Κατευθυντήριες αρχές: Η στρατηγική που προτείνεται έχει ως στόχο: Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο σε επίπεδο αστικού περιβάλλοντος όσο και στην υλοποίηση πολιτικών και υπηρεσιών που εξυπηρετούν τον πολίτη και απαντούν στις ανάγκες του σε σε τοπικό επίπεδο. Στη διεύρυνση του δημόσιου χώρου με την απόκτηση γης και την ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων. Σελίδα 3 από 23

4 Στη διατήρηση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των προαναφερόμενων υπηρεσιών Στην ενίσχυση των πολεοδομικών και χωροταξικών πλεονεκτημάτων της πόλης στην κατεύθυνση της ήπιας ανάπτυξης, κυκλοφορίας και δραστηριοτήτων. Στη θεσμοθέτηση ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, φροντίδας, με πολιτικές και υπηρεσίες για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και αδύναμων οικονομικά πολιτών. Στην εφαρμογή μέτρων και πολιτικών περιβαλλοντικής προστασίας και οικολογικής διαχείρισης και ανάπτυξης. Στη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας και αναφοράς της πόλης. Στην ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών και λειτουργιών, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με σαφές ποιοτικό αποτύπωμα. Στη διαμόρφωση ποιοτικότερων συνθηκών στην εκπαίδευση, με ανάπτυξη των Σχολικών υποδομών και εγκαταστάσεων, με άνετη εσωτερική λειτουργική διαχείριση στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στη διεύρυνση των δυνατοτήτων συμμετοχής δια των παροχών ευρέως φάσματος δημοτικών αθλητικών προγραμμάτων και δομών καθώς και στην ενίσχυση και στήριξη του υπάρχοντος υψηλού επιπέδου Σωματειακού Αθλητισμού. Στην εκπόνηση και λειτουργική διαχείριση και ανάπτυξη δράσεων έκφρασης, δραστηριότητας, συμμετοχής και αυτενέργειας του νεολαιίστικου πληθυσμού της πόλης. Στην ενίσχυση και θεσμική θωράκιση του Δήμου ως σύγχρονου και «διαφανούς» λειτουργικού κύτταρου, με συμμετοχικές διαδικασίες και διεύρυνση της αποκεντρωμένης και δημοκρατικής του αντίληψης. Σελίδα 4 από 23

5 Στην αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου και των ΝΠΔΔ, την ενίσχυση τους με επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, με νέα δομή που να απαντά πειστικά στην ανάγκη λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου σύμφωνα με το ανώτερο περιγραφόμενο μοντέλο. Καθορισμός των γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης Με τους γενικούς στόχους τοπικής ανάπτυξης που θα αναλύσουμε παρακάτω, επιχειρούμε να αναιρέσουμε, βελτιώσουμε, αμβλύνουμε μέσα από άξονες προτεραιοτήτων, εκείνα τα προβλήματα που εντοπίζουμε και καταγράφουμε ως υπαρκτά προκειμένου να εκπληρώσουμε επαρκέστερα την αποστολή του Δήμου. Στα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μπορούμε να αναφέρουμε την άναρχη στάθμευση, την κυκλοφοριακή φόρτιση, την πολεοδομική ανάπτυξη και την πληθυσμιακή πύκνωση την περιβαλλοντική επιδείνωση, την ανάγκη κοινωνικής συνοχής και προστασίας ευάλωτων ομάδων, την ανεργία κ.α. Ενώ τα κρίσιμα ζητήματα είναι διατυπωμένα αρνητικά ως προβλήματα, οι Γενικοί Στόχοι διατυπώνονται θετικά. Κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος την επόμενη τετραετία Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δημιουργία ενοποιημένων και διευρυμένων δημόσιων- δημοτικών χώρων σε ενιαίο δίκτυο. Αύξηση με αγορά ή δεσμεύσεις ελεύθερων χώρων και κτιρίων με ένταξή τους στη δημοτική περιουσία. Αύξηση του πρασίνου / διαμορφώσεις νέων χώρων πρασίνου. Απελευθέρωση πεζοδρομίων και απόδοσή τους στους πεζούς. Αύξηση και προσδιορισμός οργανωμένων χώρων στάθμευσης. Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας οχημάτων. Σελίδα 5 από 23

6 Δημιουργία- διεύρυνση δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. Ενίσχυση και βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Προσδιορισμός χρήσεων γης και πολεοδομικών περιορισμών αναστροφής του υπάρχοντος δομημένου αστικού περιβάλλοντος. Ανάπτυξη δράσεων ανακύκλωσης Εφαρμογή μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών δομών, θεσμών και δράσεων στήριξης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Μέτρα αλληλεγγύης και κοινωνικής φροντίδας για οικονομικά αδύναμους. Διεύρυνση πολιτιστικών υποδομών και προγραμμάτων, ενίσχυση δραστηριοτήτων, συμβολή στην ανάδειξη τοπικού πολιτιστικού δυναμικού. Διοργάνωση εκδηλώσεων με ποιοτικό αποτύπωμα. Επέκταση και συμπλήρωση Δημοτικών αθλητικών χώρων και διεύρυνση προγραμμάτων αθλητικής δραστηριότητας. Στήριξη Αθλητικών Συλλόγων. Ανάπτυξη Σχολικών υποδομών και κτιρίων. Ενίσχυση εσωτερικής λειτουργίας. Προώθηση προγραμμάτων ενηλίκων «Δια Βίου Μάθησης» Πρωτοβουλίες και δράσεις για τη Νεολαία. Καθορισμός των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης Ως εσωτερική ανάπτυξη ή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας ενός Δήμου, ορίζεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του, θεωρούμενου τόσο ως οργανισμού παροχής δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και ως πολιτικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού θεσμού. Η επιδίωξη λοιπόν της ανάπτυξης του Δήμου Νέας Σμύρνης σε εσωτερικό επίπεδο διατυπώνεται ως εξής: «σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός Δήμου, ο οποίος, έχοντας ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού, συνεκτικές οργανωτικές δομές, ευέλικτες διαδικασίες λειτουργίας, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονη Σελίδα 6 από 23

7 υλικοτεχνική υποδομή, να μπορεί με ίδιες δυνάμεις αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες ανάπτυξης και να είναι ικανός στο να εκπληρώνει την αποστολή του οικονομικότερα, με διαφάνεια και με το επίπεδο ποιότητας που προδιαγράφεται από τις προσδοκίες των πολιτών». Ο αποτελεσματικός και αποδοτικός Δήμος, εξασφαλίζει: Την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Την ποιότητα των παραγόμενων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και την ανταπόκρισή τους προς τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και των οργανώσεών τους. Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Την καλύτερη δυνατή απόδοση των χρηματοοικονομικών πόρων. Ο Δήμος που τηρεί τις αρχές της «χρηστής» διακυβέρνησης, εκτός από τη παραδοσιακή αξία της νομιμότητας και τις διοικητικές αξίες της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, τηρεί επί πλέον και τις ακόλουθες αρχές κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα, που αφορούν στη δημοκρατική νομιμοποίηση της λειτουργίας του ως δημόσιου οργανισμού : Τη διαφάνεια της λειτουργίας του. Την ενεργό συμμετοχή και τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στις αποφάσεις του. Την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία για τις πράξεις του. Τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση. Την ισοτιμία στις σχέσεις Δήμου-πολίτη. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βελτίωση της Διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών. Εφαρμογή και ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σελίδα 7 από 23

8 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών. Επικοινωνία- ενημέρωση- συμμετοχή των πολιτών. Αναδιάρθρωση υπηρεσιών και ΝΠΔΔ. Ενίσχυση υπηρεσιών με καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Βελτίωση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών. Επιμόρφωση συνεχή του προσωπικού. Αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων. Καθορισμός των προτεραιοτήτων Ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Μέτρα και Άξονες Η αποστολή και το όραμα του Δήμου, αναλύεται σε γενικές προτεραιότητες (ΑΞΟΝΕΣ), οι οποίοι αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (ΜΕΤΡΑ) για τα οποία προσδιορίζεται η εφαρμογή τους με ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ. Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης εντάσσονται σε ειδικό άξονα. Η διάρθρωση αυτή αποτελεί την αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την προγραμματική δομή του Δήμου που αντιστοιχεί στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της δημοτικής πολιτικής και διαφέρει από τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Κατ αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται η εικόνα ενός ενιαίου και συνεκτικού προγράμματος, που βασίζεται σε ιεραρχημένες συνολικές προτεραιότητες με βάση την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τα κρίσιμα ζητήματα. Για το Δήμο Ν. Σμύρνης, προτείνεται η οργάνωση των γενικών στόχων στους εξής Άξονες: ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 8 από 23

9 ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Περιγραφή γενικών στόχων Ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός του Δήμου για τη θεματική προτεραιότητα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», δίνει έμφαση : Στο Μέτρο 1.1. Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων Διατήρηση και βελτίωση οικιστικής φυσιογνωμίας: περιλαμβάνονται η συνέχιση της πολιτικής απόκτησης ή και δέσμευσης ακινήτων με σκοπό την διασφάλιση ελεύθερων χώρων, χώρων στάθμευσης, χώρων και κτιρίων για δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων Δημιουργία δικτύου ενοποιημένων δημοτικών κοινόχρηστων χώρων: περιλαμβάνονται οι ενοποιήσεις χώρων δημοσίου χαρακτήρα, η διαμόρφωση «πράσινων διαδρομών» Διαμόρφωση πεζοδρόμων - ηλεκτροφωτισμός: περιλαμβάνονται η ανακατασκευές πεζοδρόμων, η απελευθέρωση τους από μη συμβατές χρήσεις π.χ. αυτοκίνητα και η προστασία τους από εκ νέου αυθαίρετη χρήση τους. Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού Αύξηση αστικού πρασίνου- Αναπλάσεις: περιλαμβάνονται εκτεταμένες φυτεύσεις κατά μήκος των οδών, πεζοδρομίων, νησίδων, δημιουργία νέων νησίδων πρασίνου, κατασκευές νέων χώρων πρασίνου, ανακατασκευές υπαρκτών πεπαλαιωμένων και παρωχημένων. Φυτεύσεις σε σχολικές αυλές, σε δημόσιες- δημοτικές ταράτσες. Παρότρυνση ιδιωτών για φυτεύσεις σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές, μπαλκόνια, ταράτσες, Σελίδα 9 από 23

10 κλπ). Αναπλάσεις Παιδικών Χαρών. Δημιουργία πάρκου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στους Αγ. Θεοδώρους Χρήσεις Γης- Πολεοδομικές Ρυθμίσεις: περιλαμβάνει τον επανακαθορισμό χρήσεων γης και νέων πολεοδομικών προσεγγίσεων για τη διαμόρφωση νέου ηπιότερου δομημένου περιβάλλοντος. Μέτρο 1.2. Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Σχεδιασμός και οριοθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης: περιλαμβάνει διευθέτηση και τακτοποίηση στο κέντρο και την περιφέρεια με ορθολογικό και όχι αυθαίρετο τρόπο του παρκαρίσματος Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις : περιλαμβάνει επεμβάσεις και ρυθμίσεις για την ομαλοποίηση κυκλοφοριακών φόρτων σε οδικούς άξονες Ήπια κυκλοφορία: περιλαμβάνει δίκτυο δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, διεύρυνση του δικτύου πεζοδρόμων, δημιουργία ποδηλατοδρόμων Βελτίωση Δημοτικής Συγκοινωνίας: περιλαμβάνει πύκνωση, επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Μέτρο 1.3. Ανακύκλωση- Περιβαλλοντικές Δράσεις- Καθαριότητα Ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης: περιλαμβάνει περιορισμό των παραγόμενων απορριμμάτων και προγράμματα ενίσχυσης της ανακύκλωσης στην πηγή Περιβαλλοντικές Δράσεις: περιλαμβάνει την υλοποίηση μέτρων και πολιτικών σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος για το περιβάλλον για την βελτίωση των παραμέτρων και συντελεστών που επηρεάζουν αρνητικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης Καθαριότητα: περιλαμβάνει τη συνεχή βελτίωση σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανολογικό εξοπλισμό των Υπηρεσιών Καθαριότητας. Σελίδα 10 από 23

11 Τα παραπάνω Μέτρα και γενικοί στόχοι, φαίνεται στον επόμενο πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΞΟΝΑΣ 1 Μέτρο 1.1. Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων Διατήρηση και βελτίωση οικιστικής φυσιογνωμίας Δημιουργία δικτύου ενοποιημένων δημοτικών κοινόχρηστων χώρων Διαμόρφωση πεζοδρόμωνηλεκτροφωτισμός Αύξηση αστικού πρασίνου- Αναπλάσεις Χρήσεις Γης- Πολεοδομικές Ρυθμίσεις Μέτρο 1.2. Βελτίωση συνθηκών κυκλοφοριακών Σχεδιασμός και οριοθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Ήπια κυκλοφορία Βελτίωση Δημοτικής Συγκοινωνίας Μέτρο 1.3. Βελτίωση καθαριότητας και ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων Ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης Περιβαλλοντικές Δράσεις Καθαριότητα ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Περιγραφή γενικών στόχων Ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός του Δήμου για τη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός, νεολαία & αθλητισμός», δίνει έμφαση στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, στην αποφυγή της περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων, στην παροχή υπηρεσιών σε εύρος σε όλους τους κρίσιμους τομείς που είναι Σελίδα 11 από 23

12 αναγκαίοι για την προστασία του επιπέδου ζωής και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου πολίτη. Μέτρο 2.1. Ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής- Κοινωνική αλληλεγγύη Διεύρυνση- Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών: περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών, η βελτίωση των υπαρχόντων. Η ενίσχυση του δικτύου των ΚΑΠΗ και η διεύρυνση των παρεχόμενων σε αυτά υπηρεσιών και προγραμμάτων Δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών- Υγεία - Πρόνοια: περιλαμβάνεται η ανάπτυξη νέων και η διεύρυνση των υπαρχόντων υπηρεσιών και προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας κα προληπτικής ιατρικής. Δημοτικά Ιατρεία, Οικογενειακός προγραμματισμός. Κοινωνική εργασία. Ενημέρωση πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες. Επανένταξη. Εργασία. Ανεργία. βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προληπτικής ιατρικής Υποστήριξη ευπαθών ομάδων άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων στήριξη οικονομικά αδύναμων- ένταξη των μεταναστών: περιλαμβάνεται η ενίσχυση με οικονομικά μέσα και υπηρεσίες των ευπαθών και οικονομικά αδύναμων συμπολιτών. Η έμπρακτη φροντίδα και αλληλεγγύη προ αυτούς η αποφυγή περιθωριοποίησης. Η διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης των μειονοτήτων κ.λ.π. Μέτρο 2.2. Παιδεία Συμπλήρωση κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων βελτίωση συντήρηση: περιλαμβάνει νέες διδακτικές αίθουσες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και γυμναστήρια, αναβάθμιση υπαρχόντων συγκροτημάτων και συντήρηση, αναπλάσεις αύλειων χώρων Διασφάλιση λειτουργικών αναγκών : περιλαμβάνει απρόσκοπτη εξασφάλιση αναγκαίων πόρων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Σελίδα 12 από 23

13 Δια βίου μάθηση: περιλαμβάνει τη λειτουργία προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων σε γνώσεις και απόκτηση δεξιοτήτων. Μέτρο 2.3. Αθλητισμός & Νεολαία Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις- βελτίωση- αναβάθμιση αθλητικών υποδομών: περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κλειστού βιοκλιματικού γυμναστηρίου, την βελτίωση, αναβάθμιση, διεύρυνση και συντήρηση των σημερινών δημοτικών αθλητικών χώρων της πόλης και των σχολείων την δημιουργία νέου αθλητικού κέντρου ανοιχτών και κλειστών αθλοπαιδιών στην περιοχή Δέγλερη Εμπλουτισμός παρεχόμενων αθλητικών προγραμμάτων και υπηρεσιών άθλησης : περιλαμβάνει ανάπτυξη και εμπλουτισμό νέων δραστηριοτήτων στο Δημοτικό Αθλητικό προγραμματισμό με στόχο την κάλυψη αναγκών στον τομέα αυτών όλων των ηλικιών με κύρια αιχμή τους νέους, ενίσχυση αθλητικών συλλόγων Ενίσχυση- διεύρυνση δράσεων για τη Νεολαία : περιλαμβάνει λειτουργική αναβάθμιση και προγραμματική ανανέωση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, τη στήριξη νεολαιίστικων πρωτοβουλιών και ερασιτεχνικής δημιουργίας, την επέκταση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για νέους, τη δημιουργία χώρων για πληροφόρηση και χρήση υπηρεσιών διαδικτύου. Μέτρο 2.4. Πολιτισμός Δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών: συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών που θα συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της συμμετοχής του τοπικού δυναμικού Εμπλουτισμός- βελτίωση πολιτιστικών τμημάτων: περιλαμβάνει τη διεύρυνση των υπαρχόντων και τη συνεχή βελτίωση των χώρων και των παρεχόμενων υπηρεσιών των ήδη λειτουργούντων προκειμένου να υποδέχονται περισσότερους πολίτες και για περισσότερα είδη πολιτιστικών εκφράσεων. Σελίδα 13 από 23

14 Πολιτιστικές εκδηλώσεις: περιλαμβάνει τη διατήρηση και επαύξηση της ποιότητας των ήδη θεσμοθετημένων κύκλων εκδηλώσεων και την καθιέρωση νέων με την αξιοποίηση του Πολυχώρου «Γαλαξίας» Τοπικό Πολιτιστικό Δυναμικό: περιλαμβάνει την αξιοποίηση, συμμετοχή και ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού δυναμικού, τόσο σε ότι αφορά την παρουσίαση του αλλά και σε ότι αφορά τη συμμετοχή του στον πολιτιστικό σχεδιασμό της πόλης. Τα παραπάνω Μέτρα και γενικοί στόχοι, φαίνεται στον επόμενο πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΞΟΝΑΣ Διεύρυνση- Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Μέτρο 2.1. Ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής- Κοινωνική αλληλεγγύη Δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών- Υγεία - Πρόνοια Υποστήριξη ευπαθών ομάδων άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων στήριξη οικονομικά αδύναμων- ένταξη των μεταναστών Συμπλήρωση κτιριακών υποδομών σχολικών Μέτρο 2.2. Παιδεία συγκροτημάτων βελτίωση συντήρηση Διασφάλιση λειτουργικών αναγκών Δια βίου μάθηση Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις- βελτίωση- Μέτρο 2.3. Αθλητισμός & Νεολαία αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Εμπλουτισμός παρεχόμενων αθλητικών προγραμμάτων και υπηρεσιών άθλησης Ενίσχυση- διεύρυνση δράσεων για τη Νεολαία Δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών Μέτρο 2.4. Πολιτισμός Εμπλουτισμός- βελτίωση πολιτιστικών τμημάτων Πολιτιστικές εκδηλώσεις Τοπικό Πολιτιστικό Δυναμικό Άξονας 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελίδα 14 από 23

15 Περιγραφή γενικών στόχων Τα ικανοποιητικά επίπεδα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία δομείται το σχέδιο αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας. Η δημιουργία σύγχρονου Δήμου, με συμμετοχή των πολιτών, διαφάνεια, ευέλικτες διαδικασίες και συγκροτημένη λειτουργική οργάνωση, αποτελούν τους κατευθυντήριους άξονες για να παρέχονται περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες και παράλληλα να είναι ο Δήμος «στην υπηρεσία του πολίτη». Σ αυτή τη θεματική προτεραιότητα η έμφαση δίνεται στα ακόλουθα: Στο Μέτρο 3.1. Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων- Ενεργοποίηση εθελοντισμού: περιλαμβάνεται η θεσμοθέτηση στενής και δημιουργικής συνεργασίας του Δήμου με συλλογικούς φορείς όπως τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της περιοχής, τους συλλόγους γονέων, τις ομάδες και τις κινήσεις πολιτών, η δυνατότητα παρέμβασης των συλλόγων στην κατάρτιση του προγράμματος τεχνικών έργων, η λειτουργία τοπικού συμβουλίου νέων Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού, προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης : περιλαμβάνεται η δημοσιοποίηση των διαδικασιών, με κάθε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονική έντυπη ενημέρωση, κ.λ.π.), καθιέρωση της δημόσιας λογοδοσίας και απολογισμού, κ.λ.π Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών - Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: περιλαμβάνεται η λειτουργία του ΚΕΠ και η ανάπτυξη όλων των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η καταγραφή, βελτίωση, απλοποίηση και συντόμευση όλων των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη. Σελίδα 15 από 23

16 Συστηματική ενημέρωση και αμφίδρομη πληροφόρηση Δήμου- πολιτών: εντάσσεται η ενίσχυση της λειτουργίας γραφείου τύπου, οι λειτουργίες ενημέρωσης των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου, οι διαδικασίες καταγραφής αιτημάτων παραπόνων - προτάσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών. Στο Μέτρο 3.2. Διαδικασίες Διοίκησης, Οργάνωσης και Συνεργασιών Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης: περιλαμβάνεται ο ανασχεδιασμός της οργάνωσης και των λειτουργιών, η αναθεώρηση του ΟΕΥ, η βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας και οργάνωσης (ενίσχυση Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Δημοτικής Αστυνομίας, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δομών, κ.λ.π.) Αναδιοργάνωση Νομικών προσώπων : περιλαμβάνεται η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, η οργανωτική αναδιάρθρωση των Ν.Π, η βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημοτικές υπηρεσίες Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου: περιλαμβάνονται η συγκρότηση νέων υπηρεσιών και δομών (γραφεία προγραμματισμού, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του πολίτη, κ.λ.π.), εκπόνηση και εφαρμογή του Επιχειρησιακού προγράμματος Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού : περιλαμβάνονται ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ανακατανομή προσωπικού, διαρκής επιμόρφωση προσωπικού Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της υλικοτεχνικής υποδομής: περιλαμβάνονται η αναδιοργάνωση χώρων και βελτίωση της κτιριακής υποδομής. Σελίδα 16 από 23

17 Βελτίωση μηχανοργάνωσης αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής : περιλαμβάνονται η συνολική αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης του Δήμου των διαδικασιών σχεδιασμού των προμηθειών Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με άλλους φορείς : περιλαμβάνονται η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και δικτυώσεων με τοπικούς και υπέρ τοπικούς φορείς, συμμετοχή σε δίκτυα πόλεων Βελτίωση διαδικασιών είσπραξης δημοτικών εσόδων: περιλαμβάνει τη δημιουργία αποτελεσματικότερου και αποδοτικότερου μηχανισμού και διαδικασιών είσπραξης οφειλών προς το Δήμο. Τα παραπάνω Μέτρα και γενικοί στόχοι, φαίνεται στον επόμενο πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΞΟΝΑΣ 3 Μέτρο 3.1. Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων- Ενεργοποίηση εθελοντισμού Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού, προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών - Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση Ενίσχυση λειτουργίας γραφείου τύπου Μέτρο 3.2. Διαδικασίες Διοίκησης, Οργάνωσης και Συνεργασιών Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης Αναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της υλικοτεχνικής υποδομής Σελίδα 17 από 23

18 Βελτίωση μηχανοργάνωσης αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με άλλους φορείς Βελτίωση διαδικασιών είσπραξης δημοτικών εσόδων Καθορισμός της αρμοδίας υπηρεσίας για κάθε γενικό στόχο Στον πίνακα που ακολουθεί σημειώνονται οι υπηρεσίες που υπό τις σημερινές συνθήκες - έχουν την ευθύνη υλοποίησης κάθε γενικού στόχου. Στην περίπτωση διαυπηρεσιακών στόχων, δηλαδή στόχων για την επίτευξη των οποίων απαιτείται η συνεργασία δύο ή περισσότερων υπηρεσιών, αρμόδια υπηρεσία θεωρείται αυτή που έχει την ευθύνη συντονισμού. Από την αξιολόγηση της υφιστάμενης οργανωτικής και λειτουργικής δομής του Δήμου, προέκυψε κυρίαρχα, η ανάγκη σύστασης Γραφείου Προγραμματισμού, το οποίο μελλοντικά θα αναλάβει και το συντονισμό των διαδικασιών, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι επιδιωκόμενοι στόχοι. ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων Διατήρηση και βελτίωση οικιστικής φυσιογνωμίας Δημιουργία δικτύου ενοποιημένων δημοτικών κοινόχρηστων χώρων Διαμόρφωση πεζοδρόμωνηλεκτροφωτισμός Αρμόδια Υπηρεσία Στην περίπτωση δια-υπηρεσιακών στόχων, με έντονα γράμματα σημειώνεται η αρμόδια υπηρεσία που έχει την ευθύνη συντονισμού Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών (Τμήμα έργων και εφαρμογών) Νομική Υπηρεσία Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών (Τμήμα έργων και εφαρμογών) Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών (Τμήμα έργων και εφαρμογών) Αύξηση αστικού πρασίνου- Αναπλάσεις Δ/νση Περιβάλλοντος (Γεωπονικό Τμήμα) Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών Χρήσεις Γης- Πολεοδομικές Ρυθμίσεις Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών Νομική Υπηρεσία Μέτρο 1.2. Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Σελίδα 18 από 23

19 Σχεδιασμός και οριοθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών (Τμήμα έργων και εφαρμογών) - Δημοτική Αστυνομία Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών (Τμήμα έργων και εφαρμογών) Δημοτική Αστυνομία Ήπια κυκλοφορία Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών (Τμήμα έργων και εφαρμογών) Βελτίωση Δημοτικής Συγκοινωνίας Γρ. κίνησης Δ/νσης Περιβάλλοντος Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μέτρο 1.3. Βελτίωση καθαριότητας και ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων Ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης Δ/νση Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Καθαριότητας) Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικές Δράσεις Δ/νση Περιβάλλοντος Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητα Δ/νση Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Καθαριότητας) ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρμόδια Υπηρεσία Στην περίπτωση δια-υπηρεσιακών στόχων, με έντονα γράμματα σημειώνεται η αρμόδια υπηρεσία που έχει την ευθύνη συντονισμού Μέτρο 2.1. Ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής- Κοινωνική αλληλεγγύη Διεύρυνση- Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών- Υγεία - Πρόνοια Υποστήριξη ευπαθών ομάδων άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων στήριξη οικονομικά αδύναμων- ένταξη των μεταναστών Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Κοινωνική Υπηρεσία Δ/νσης Διοικητ. ΝΠΔΔ Κοινωνική Υπηρεσία Δ/νσης Διοικητικών Υπ/σιών Δημοτικά Ιατρεία «Βοήθεια στο σπίτι» - ΝΠΔΔ Κοινωνική Υπηρεσία Δ/νσης Διοικητικών Υπ/σιών Μέτρο 2.2. Παιδεία Συμπλήρωση κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων βελτίωση Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών Γραφείο Παιδείας Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σελίδα 19 από 23

20 συντήρηση Διασφάλιση λειτουργικών αναγκών ΝΠΔΔ Δια βίου μάθηση Γραφείο Παιδείας Αντιδήμαρχος Παιδείας Μέτρο 2.3. Αθλητισμός & Νεολαία Νέες αθλητικές εγκαταστάσειςβελτίωση- αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Εμπλουτισμός παρεχόμενων αθλητικών προγραμμάτων και υπηρεσιών άθλησης Ενίσχυση- διεύρυνση δράσεων για τη Νεολαία Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γραφείο Αθλητισμού - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γραφείο Αθλητισμού Νεολαίας- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μέτρο 2.4. Πολιτισμός Δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών Εμπλουτισμός- βελτίωση πολιτιστικών τμημάτων Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών ΝΠ Πολιτιστικός Οργανισμός ΝΠ Πολιτιστικός Οργανισμός Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΝΠ Πολιτιστικός Οργανισμός Τοπικό Πολιτιστικό Δυναμικό ΑΞΟΝΑΣ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρμόδια Υπηρεσία Στην περίπτωση δια-υπηρεσιακών στόχων, με έντονα γράμματα σημειώνεται η αρμόδια υπηρεσία που έχει την ευθύνη συντονισμού Μέτρο 3.1. Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων- Ενεργοποίηση εθελοντισμού Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού, προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών - Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Γραφείο Δημάρχου - Αντιδημάρχων Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Τύπου Όλες οι Υπηρεσίες και τα Ν.Π. Δ/νση Διοικητ. Υπ/σιών Δ/νση ΚΕΠ Δ/νση Δημοτ. Αστυνομίας Τμήμα Μηχανογράφησης Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών Σελίδα 20 από 23

21 Συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση Ενίσχυση λειτουργίας γραφείου τύπου Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Τύπου - ΝΠΔΔ Μέτρο 3.2. Διαδικασίες Διοίκησης, Οργάνωσης και Συνεργασιών Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης Αναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Συμβούλων ΝΠΔΔ Γραφείο Δημάρχου, Αντιδημάρχων Γραφείο Δημάρχου, Αντιδημάρχων Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Γραφείο προσωπικού) Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της υλικοτεχνικής υποδομής Βελτίωση μηχανοργάνωσης αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με άλλους φορείς Βελτίωση διαδικασιών είσπραξης δημοτικών εσόδων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μηχανογράφησης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Δημάρχου - Αντιδημάρχων Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Νομική Υπηρεσία Προσδιορισμός σχετικής βαρύτητας των προτεραιοτήτων Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια ενδεικτική κατανομή συντελεστών βαρύτητας στους άξονες, τα μέτρα και τους γενικούς στόχους του προγράμματος προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός δραστηριοποίησης του Δήμου σε κάθε προτεραιότητα και να διευκολυνθεί η κατανομή πόρων κατά τον οικονομικό προγραμματισμό (προφανώς ο συντελεστής βαρύτητας δεν μεταφράζεται αυτόματα σε αναλογία κατανομής πόρων). Η κατανομή είναι σχετική ανάμεσα σε άξονες και μέτρα. ΑΞΟΝΑΣ Βαρύτητ Μέτρο Βαρύτητ Γενικός στόχος Βαρύτητ (%) (%) (%) ΑΞΟΝΑΣ 1: 40% Μέτρο 1.1. Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου 15% Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων Διατήρηση και βελτίωση οικιστικής φυσιογνωμίας Δημιουργία δικτύου ενοποιημένων δημοτικών κοινόχρηστων χώρων 3% 3% Σελίδα 21 από 23

22 ΒΕΛΤΙΩΣ Η ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘ ΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.2. Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Μέτρο 1.3. Βελτίωση καθαριότητας και ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων Διαμόρφωση πεζοδρόμωνηλεκτροφωτισμός Αύξηση αστικού πρασίνου- Αναπλάσεις Χρήσεις Γης- Πολεοδομικές Ρυθμίσεις 15% Σχεδιασμός και οριοθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης 3% 3% 3% 4% Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 3% Ήπια κυκλοφορία 3% Βελτίωση Δημοτικής Συγκοινωνίας 5% 10% Ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης 4% Περιβαλλοντικές Δράσεις 4% Καθαριότητα 2% ΑΞΟΝΑΣ Βαρύτητ Μέτρο Βαρύτητ Γενικός στόχος Βαρύτητ (%) (%) (%) ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥ- ΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙ -ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙ- 40% Μέτρο 2.1. Ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής- Κοινωνική αλληλεγγύη 20% Διεύρυνση- Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών- Υγεία - Πρόνοια Υποστήριξη ευπαθών ομάδων άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων στήριξη οικονομικά αδύναμων- ένταξη των μεταναστών 7% 5% 8% ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚ ΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ Μέτρο 2.2. Παιδεία 10% Συμπλήρωση κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων βελτίωση συντήρηση 8% Διασφάλιση λειτουργικών αναγκών 1% Δια βίου μάθηση 1% ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙ- ΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑ Σ & Μέτρο 2.3. Αθλητισμός & Νεολαία 5% Νέες αθλητικές εγκαταστάσειςβελτίωση- αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Εμπλουτισμός παρεχόμενων αθλητικών προγραμμάτων και υπηρεσιών άθλησης Ενίσχυση- διεύρυνση δράσεων για τη Νεολαία 2% 1% 2% Σελίδα 22 από 23

23 ΑΘΛΗΤΙ- ΣΜΟΥ Μέτρο 2.4. Πολιτισμός 5% Δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών Εμπλουτισμός- βελτίωση πολιτιστικών τμημάτων 2% 1% Πολιτιστικές εκδηλώσεις 1% Τοπικό Πολιτιστικό Δυναμικό 1% ΑΞΟΝΑΣ Βαρύτητ Μέτρο Βαρύτητ Γενικός στόχος Βαρύτητ (%) (%) (%) ΑΞΟΝΑΣ 3: ΒΕΛΤΙΩΣ Η ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗ ΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟ ΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ 20% Μέτρο 3.1. Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Μέτρο 3.2. Διαδικασίες Διοίκησης, Οργάνωσης και Συνεργασιών 11% Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων- Ενεργοποίηση εθελοντισμού Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού, προσλήψεων, προμηθειών, δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών - Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση Ενίσχυση λειτουργίας γραφείου τύπου 9% Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης Αναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου 4% 4% 2% 1% 1% 1% 1% Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 1% Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της υλικοτεχνικής υποδομής Βελτίωση μηχανοργάνωσης αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με άλλους φορείς Βελτίωση διαδικασιών είσπραξης δημοτικών εσόδων 1% 1% 1% 1% Σελίδα 23 από 23

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Φίλες και φίλοι συνδημότες, Εκπονούμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αγίας Βαρβάρας για την τριετία 2012-2014. Το επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ... 2 1.1. Σκοπός... 2 1.2. Υπηρεσιακά σχέδια δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης... 7 1.3. Δια υπηρεσιακά σχέδια δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Κηφισιά 03/ 03/ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ «Η δική μας διοίκηση απέδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κοζάνης 2014-2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κοζάνης 2014-2019 + Δήμος Κοζάνης Ιωαννίδης Λευτέρης Δήμαρχος Κοζάνης Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κοζάνης 2014-2019 + Το όραμα του Δήμου Κοζάνης «Μετάβαση σε ένα αειφόρο, πολυδιάστατο, εξωστρεφές και κοινωνικά δίκαιο παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονική Ομάδα Έργου Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας (MECI ΕΠΕ)

Διεπιστημονική Ομάδα Έργου Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας (MECI ΕΠΕ) Δήμος Ναυπλίου Διεπιστημονική Ομάδα Έργου Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας (MECI ΕΠΕ) Αύγουστος 2011 Το έργο εκτελείται με την ευθύνη και επίβλεψη του Δήμου Ναυπλιέων και ειδικότερα του αντιδημάρχου Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά

Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά Το μνημόνιο έχει ήδη οδηγήσει σε ανεργία, συρρίκνωση κοινωνικών παροχών, μείωση μισθών και συντάξεων, ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πλούτου. Στο ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤ-6.2.-0-0 Έκδοση: 0.06.200 Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Αντιδημάρχων (ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Φορέας Πρότασης και Λειτουργίας : Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Φορέας Υλοποίησης : Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Συμπράττοντες φορείς: Ε.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Ν. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου : Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 06/10/2014 31/10/2014 40 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα