ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΝΤΟ ΙΑΪΝΤΟ ΝΑΓΚΙΝΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΝΤΟ ΙΑΪΝΤΟ ΝΑΓΚΙΝΑΤΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΝΤΟ ΙΑΪΝΤΟ ΝΑΓΚΙΝΑΤΑ Έτος ιδρύσεως 1999 Μέλος Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Kendo & Διεθνούς Οµοσπονδίας Kendo Ιερολοχιτών 63, 38334, Βόλος - tel./fax: Aθήνα 10 Φεβρουαρίου 2012 Αρ. Πρωτοκόλου: 012 / ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ IAIDO 2012 Αθήνα 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου Το 5ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Iaido 2012 θα πραγµατοποιηθεί από 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου, 2012 στην Αθήνα. Την υλοποίηση της οργάνωσης και διεξαγωγής, για την ΕΟΚΙΝ, έχουν αναλάβει από κοινού οι ΑΣΣΧΟΠ / Furyu Dojo Athens, ΑΣ ΧΑΚΟΥΣΙΝΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ & ΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ/Asunarokai Dojo. 2. Στα πλαίσια του 5ου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Iaido 2012 θα πραγµατοποιηθούν Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Iaido, το 5 ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Iaido 2012 και Εξετάσεις Iaido, Ikkyu & 1-4 Dan. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3. Το πρόγραµµα του Πρωταθλήµατος έχει όπως παρακάτω: Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 Κυριακή 1 Απριλίου Σεµινάριο Iaido , Σεµινάριο Iaido , 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Iaido Εξετάσεις, Iaido Ikkyu & 1-3 dan..5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ IAIDO Χρόνος ιεξαγωγής: Κυριακή 1 Απριλίου 2012, ώρα έναρξης Τόπος διεξαγωγής: Κλειστό Γυµναστήριο Λεοντείου Λυκείου Πατησίων, Νειγύ 17 Άνω Πατήσια, Αθήνα (300µ από ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων) 6. Αγωνόδικος επιτροπή : Αλυτάρχης αγώνων: ροσουλάκης Σπυρίδων Αναπληρωτής: Ζάγκας Ιωάννης Υπεύθυνος Γραµµατείας: Επικεφαλής ιαιτητής: Ordynsky Sylvia, Iaido renshi 7 dan Υπεύθυνος Shiaijo 1: Κοκκίνου Εύα Υπεύθυνος Shiaijo 2: Βογιατζή Τερέζα

2 Χρονοµέτρες - Καταγραφείς Αποτελεσµάτων - Εκφωνητές: όπως θα καθορισθούν 7. ιαιτητές / Shinpan : Θα καθορισθούν µε νεώτερη ανακοίνωση 8. Ιατρός Αγώνων: Ζάγκας Ιωάννης, 9. Κατηγορίες Συµµετεχόντων: Οι αγώνες θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Πανιαπωνικής Οµοσπονδίας Kendo, Zen Nihon Kendo Renmei / ZNKR. (The Regulations of Iaido Shiai and Shinpan & The Subsidiary Rules of Iaido Shiai and Shinpan, ZNKR October 1996) και µε τις διευκρινήσεις που παρέχονται κατωτέρω. α. Οι αγώνες θα περιλαµβάνουν µόνον Ατοµικές Κατηγορίες, Mudan (5-1 Kyu) Shodan Nidan - Sandan β. Στην Προκριµατική φάση (Pool) oι διαγωνιζόµενοι θα εκτελέσουν επίδειξη, embu, τριών προκαθορισµένων Kata εντός χρόνου αγώνα 4 λεπτών. Στην τελική φάση (knock-out) θα εκτελέσουν επίδειξη, embu, πέντε προκαθορισµένων Kata εντός χρόνου αγώνα 6 λεπτών. γ. Χρήση sageo υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες. δ. Σε περίπτωση που σε µία κατηγορία δεν υπάρξει επαρκής συµµετοχή, (κατ ελάχιστον τέσσερεις -4- συµµετοχές) οι αγωνιζόµενοι θα διαγωνιστούν στην αµέσως κατώτερη κατηγορία. 10. ήλωση συµµετοχών: Καταληκτική ηµεροµηνία δηλώσεων συµµετοχής για όλες τις κατηγορίες είναι η Πέµπτη 22 Μαρτίου Μετά την ηµεροµηνία αυτή δηλώσεις συµµετοχής στο Πρωτάθληµα δεν θα γίνουν δεκτές. Τα σχετικά ελτία Συµµετοχής θα πρέπει να αποσταλούν εµπρόθεσµα στον Γενικό Γραµµατέα ΕΟΚΙΝ η ταχυδροµικά Σπύρος Γ. ροσουλάκης, Επικλέους 18, Πατήσια 11143, Αθήνα Κλήρωση Η κλήρωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 24 Μαρτίου 2012 και ώρα 1300, στις εγκαταστάσεις του ΑΣΣΧΟΠ / Furyu Dojo Athens, Νικ. Λύτρα 14 Ψυχικό. Επιτροπή κληρώσεως ροσουλάκης Σ. (Πρόεδρος), Παδρας Μ. Κυριακόπουλος Ι.. Κατά την κλήρωση επιτρέπεται η παρουσία µόνον ενός εκπροσώπου από κάθε συµµετέχοντα σύλλογο. 12. Επισηµάνσεις α. Συνάντηση των εκπροσώπων οµάδων το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012, σε χρόνο που θα καθορισθεί, στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυµναστηρίου Λεοντείου Λυκείου Πατησίων. β. Οι συµµετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Iaido, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να είναι κάτοχοι έγκυρου Βιβλιαρίου ΕΟΚΙΝ, θεωρηµένου για το ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΟΚΙΝ ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ. Επίσης οι σύλλογοι, αθλητές των οποίων συµµετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να είναι ταµειακώς

3 εντάξει για το τρέχον έτος 2012, προ της ενάρξεως του 5 ου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Iaido γ. Η συµµετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα αποτελεί προϋπόθεση συµµετοχής στην Ελληνική Εθνική Οµάδα για συµµετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ IAIDO 13. Το Εκπαιδευτικό Σεµινάρίο Iaido, στα πλαίσια του 5ου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Iaido 2012 θα πραγµατοποιηθεί στον ίδιο χώρο και στους χρόνους που αναφέρονται παραπάνω. Στο εν λόγω σεµινάριο θα διδάξουν οι δάσκαλοι Ordynsky Sylvia, Iaido renshi 7 dan (DIaiB), Demuynk Patric, Iaido renshi 7 dan (ABKF), Muller Rudi, Iaido renshi 6 dan (DIaiB), Bruwier Phillipe, Iaido renshi 6 dan (ABKF), Von der Geest Angela Iaido 6 dan (DIaiB) και Gornicki Krysztof, Iaido 6 dan (Polish Kendo Federation). Στα πλαίσια του ανωτέρω σεµιναρίου θα πραγµατοποιηθεί Εκπαιδευτική Ηµερίδα ιαιτησίας Iaido για τα µέλη της ΕΟΚΙΝ. Η συµµετοχή στο Σεµινάριο είναι υποχρεωτική για όσους θα συµµετάσχουν στο 5 ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Iaido 2012 και στις εξετάσεις για 1Kyu & 1-4 Dan. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IAIDO 1 Kyu, 1-4 Dan 14. Στα πλαίσια του 5ου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Iaido 2012, την Κυριακή 1 Απριλίου 2012 και µετά το πέρας των αγώνων, στον χώρο του Κλειστού Γυµναστηρίου Λεοντείου Λυκείου Πατησίων, θα λάβουν χώρα εξετάσεις για Iaido 1Kyu & 1-4 Dan,. 16. Τις Εξεταστικές Επιτροπές θα στελεχώσουν: α. Ikkyu, ροσουλάκης Σ.Γ. 4 dan, Ματζάρας Κ. 4 dan, Πελέκης Γ. 4 dan. β. 1-4 Dan, Ordynsky S., Iaido renshi 7 dan, Demuynk P. Iaido renshi 7 dan, Muller R. Iaido renshi 6 dan, Bruwier P. Iaido renshi 6 dan, Von der Geest A. Iaido 6 dan και Gornicki K., Iaido 6 dan. 17. Για την πληρέστερη οργάνωση των εξετάσεων παρέχονται οι κατωτέρω οδηγίες / κατευθύνσεις. α. Η οργάνωση των εξετάσεων θα υλοποιηθεί από την Γενική Γραµµατεία ΕΟΚΙΝ β. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τον ελάχιστο απαραίτητο χρόνο για τις εξετάσεις, ήτοι για Ikkyu έξη µήνες από 2 Kyu και για 1, 2, 3 Dan, 6 µήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια από Ikkyu, 1 Dan, 2 Dan, 3 Dan αντίστοιχα. γ. ηλώσεις συµµετοχής για τις εξετάσεις, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα, θα πρέπει να έχουν περιέλθει στον Γενικό Γραµµατέα ΕΟΚΙΝ, Σπύρο Γ. ροσουλάκη, µέχρι την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, είτε ταχυδροµικά είτε µε ( Επικλέους 18 Πατήσια Αθήνα). Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία καµία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. δ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει µέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2011, να προσκοµίσουν στην Γραµµατεία Εξετάσεων (η οποία θα λειτουργεί στον

4 χώρο του σεµιναρίου), έγκυρο βιβλιάριο ΕΟΚΙΝ, Κίτρινη κάρτα EKF (κάτοχοι 1 Dan και άνω), γραπτή εξέταση για 1 Dan και άνω (οι ερωτήσεις αναφέρονται παρακάτω) και να καταβάλουν το ποσό εξέταστρων (Ikkyu/1 dan 20, 2 dan 25, 3 dan 30, 4 dan 40 ) κατά περίπτωση. ΠΡΟΣΟΧΗ, ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΟΚΙΝ ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ε. Η συµµετοχή στο εκπαιδευτικό σεµινάριο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή στις εξετάσεις. στ. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, οι επιτυχόντες, προ της αναχωρήσεως από τον χώρο των εξετάσεων, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό καταχώρησης (Ikkyu/1 dan 10, 2 dan 15, 3 dan 20, 4 dan 50 ) και να παραδώσουν δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητος (µόνον οι επιτυχόντες Shodan, για την έκδοση Κίτρινης κάρτας EKF). Μη έγκαιρη συµµόρφωση θα έχει σαν συνέπεια την µη καταχώρηση του αποτελέσµατος των εξετάσεων, µε ότι αυτό συνεπάγεται. 18. Υπεύθυνος της Γραµµατείας εξετάσεων είναι ο Σπύρος Γ. ροσουλάκης, Γεν. Γραµµατέας ΕΟΚΙΝ, (κιν , ) προς τον οποίο θα πρέπει να απευθύνονται τυχόν ερωτήµατα η απορίες. ΚΟΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Συµµετοχή σε Σεµινάριο (πλήρες) & Πανελλήνιο Πρωτάθληµα: Συµµετοχή σε Σεµινάριο (Σάββατο µόνον) & Πανελλήνιο Πρωτάθληµα: Συµµετοχή σε Σεµινάριο (πλήρες): Συµµετοχή σε Σεµινάριο (Σάββατο µόνον): Συµµετοχή σε Σεµινάριο (Παρασκευή µόνον): 20 Καταβολή πλήρους κόστους συµµετοχών στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα, ανά σύλλογο, µέχρι Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012, µε κατάθεση σε τραπεζικό Λογαριασµό (προσοχή να αναφέρεται ονοµατεπώνυµο καταθέτου): Ονοµατεπώνυµο: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τράπεζα, ALPHA Bank, Αρ..Λογαριασµού: ΙΒΑΝ: GR BIC: CRBAGRAA Για απλή συµµετοχή στο εκπαιδευτικό σεµινάριο, το κόστος συµµετοχής είναι δυνατόν να καταβάλεται επιτόπου. Αθλητές, για τους οποίους δεν θα έχει καταβληθεί έγκαιρα το κόστος συµµετοχής, δεν θα συµπεριληφθούν στην κλήρωση του Πρωταθλήµατος ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ IAIDO α. Στην αρχή της πρώτης σελίδας θα πρέπει να αναφέρονται ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ - DOJO ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

5 β. Θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένες, στην Ελληνική η Αγγλική γλώσσα. γ. Προ έκάστης απαντήσεως να αναγράφεται η σχετική ερώτηση. Οι ερωτήσεις να απαντώνται µε την σειρά που έχουν δοθεί. δ. Το εύρος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δύο σελίδες Α4. ε. Στο τέλος υπογράφεται από τον εξεταζόµενο στ. Ερωτήσεις γραπτής εξέτασης Shodan α. Περιγράψετε την εκτέλεση του Nukitsuke στο Ipponme Mae.. β. Αναφέρατε τα κύρια σηµεία της χρησιµοποιήσεως των χεριών κατά την εξάσκηση στο Iaido. γ. Αναφέρατε τα κύρια σηµεία ελέγχου του Sanbon me Ukenagashi Nidan α. Περιγράψετε την εκτέλεση του Nukitsuke στο Ropponme Morote Tsuki β. Αναφέρατε τα ZNKR Iaido kata στα οποία υπάρχει αντίπαλος πίσω από την.πλάτη σας. γ. Περιγράψτε τα κύρια σηµεία ελέγχου του Ropponme Morote Tsuki.. Sandan α. Περιγράψτε τον σωστό τρόπο που φέρεται η ενδυµασία στο Iaido και γιατί αυτό είναι σηµαντικό. β. Περιγράψτε και εξηγείστε το hasuji. γ. Αναφέρατε για την αναγκαιότητα του metsuke. Yondan α. Ποια είναι τα σηµαντικά σηµεία κατά την εκτέλεση της ξιφούλκυσης και πρώτου κοψίµατος στο Juipponme Soogiri. β. Περιγράψατε την διαφορά µεταξύ Nukitsuke και Nukiuchi. γ. Τι είναι το merihari. ΔΙΑΜΟΝΗ Προτεινόµενη διαµονή, XENOPHON Hotel, Αχαρνών 340, Αθήνα, τηλ , fax , (1200µ από χώρο διεξαγωγής του Πρωταθλήµατος). Οι ενδιαφερόµενοι να προβαίνουν σε σχετική κράτηση από µόνοι τους. ΠΩΣ ΘΑ ΕΛΘΕΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ IAIDO 2012 Με αυτοκίνητο/µοτοσυκλέτα/ποδήλατο στο τέρµα Πατησίων εισέρχεσθε στην οδό Χαλκίδος (κατεύθυνση Νέα Φιλαδέλφεια) και αµέσως µετά την γέφυρα των γραµµών ΗΣΑΠ, στρέφετε αριστερά στην Λεωφόρο Ιωνίας, κινούµενοι παράλληλα των γραµµών ΗΣΑΠ. Ο πρώτος δρόµος δεξιά είναι η οδός Νειγύ. ιατίθεται υπόγειο parking κάτω από το Κλειστό Γυµναστήριο Λεοντείου Λυκείου Πατησίων. Με ΗΣΑΠ, Σταθµός ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, περνάω απέναντι την οδό Χαλκίδος, ακολουθώ την Λεωφόρο Ιωνίας (µε τις γραµµές ΗΣΑΠ στα αριστερό µου, ακολούθως όπως τα αυτοκίνητα). Απόσταση 300µ (περπάτηµα 3-4λ) Με λεωφορείο, Νο Β8, στάση Λεοντειος, επί της οδού Χαλκίδος, ακολουθώ την οδό Εβάνς και συναντώ την Νειγύ στο ύψος του Κλειστού Γυµναστηρίου Λεοντείου Λυκείου Πατησίων. Απόσταση 200µ περίπου..

6 ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετιζόµενη µε την διοργάνωση του 5 ου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Iaido 2012 (Σεµινάριο, Εξετάσεις Iaido -1 Kyu & 1-4 Dan- και Πανελλήνιο Πρωτάθληµα) µπορείτε να απευθύνεστε, Σπύρος Γ. ροσουλάκης, Γ.Γ.ΕΟΚΙΝ, κιν , Ι.Παπαδηµητρίου Σ.Γ. Δροσουλάκης Πρόεδρος ΕΟΚΙΝ Γεν. Γραµµατέας ΕΟΚΙΝ

9 ο Κύπελλο Kendo Θεσσαλονίκης

9 ο Κύπελλο Kendo Θεσσαλονίκης m Α.Σ. ΑΤΡΑΠΟΣ Βλαχερνών 12, 55133 Βυζάντιο Τηλ.2310480089 www.atrapos.gr info@atrapos.gr - www.kendo.gr info@kendo.gr 9 ο Κύπελλο Kendo Θεσσαλονίκης 20-22 Νοεμβρίου 2015 Ο Α.Σ. Ατραπός διοργανώνει, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1 Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2015 Αριθ.πρωτ. 2663 ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016 Σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ 41 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑ ΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Αριθ. Πρωτ. 92342/29-05-2013 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία προκηρύσσει την Τελική Φάση του 41 ου Πανελλήνιου Οµαδικού Πρωταθλήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ και ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ --------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1 Μαρούσι, 22 Αυγούστου 2014 Αριθ.πρωτ. 3116 ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015 Σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

3. Ηµεροµηνία ιεξαγωγής Αγώνων: Σάββατο 8/Κυριακή 9 Μαρτίου 2014. Ώρα έναρξης των αγώνων 09:00 π.µ. και για τις δύο ηµέρες.

3. Ηµεροµηνία ιεξαγωγής Αγώνων: Σάββατο 8/Κυριακή 9 Μαρτίου 2014. Ώρα έναρξης των αγώνων 09:00 π.µ. και για τις δύο ηµέρες. 2014 1. ΑΙΓΙ Α: Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό (E.T.U.) Ελληνική Οµοσπονδία Ταεκβοντό (ΕΛ.Ο.Τ.) Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία (ΕΘΝ.Ο.Α.) 2. ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ε.ΤΑ.Β.Ε.) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το 2 ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης - 4 Οκτωβρίου 2015 - www.neasmirnihistoricrun.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης Νέα Σμύρνη 2015 4 Οκτωβρίου 2015 Αγώνες: 10 Χλμ., 5 Χλμ., 2,5 Χλμ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αριθ. Πρωτ. 92759/18-10-2013 6 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑ ΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ ΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΕΣΟ προκηρύσσει τo 6 ο Πανελλήνιο Οµαδικό Πρωτάθληµα Παίδων - Κορασίδων για

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012. ΤΟΠΟΣ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012. ΤΟΠΟΣ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Προς : τους συλλόγους μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Αθήνα, 20/11/2012 Θέμα: Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εγχρώμων και Μαύρων Ζωνών 2012 Παίδων Κορασίδων (6 έως και 13), Εφήβων Νεανίδων (14 έως και 15),

Διαβάστε περισσότερα

Copa Patrinella ΠΑΜΠΕΠΟΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΟ- ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Copa Patrinella ΠΑΜΠΕΠΟΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΟ- ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ www.eliaclub.gr e-mail: info@eliaclub. Copa Patrinella ΠΑΜΠΕΠΟΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΟ- ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σάββατο 12/09/2015 17.00 18.00 Συγκέντρωση, ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ. Έγκρισης FIA TRRH/HAR/GRE/280515 Αριθ. Έγκρισης ASN: 14/2015

Διαβάστε περισσότερα

Tour De Virginia Graham-Charles Godard 2014

Tour De Virginia Graham-Charles Godard 2014 Tour De Virginia Graham-Charles Godard 2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, σας προσκαλεί στην εκδήλωση µε την ονοµασία Tour de Virginia Graham - Charles Godard 2014, δύο ταξιδιωτών, που πίσω στο

Διαβάστε περισσότερα

ARCADIA CLASSIC TOUR 2015

ARCADIA CLASSIC TOUR 2015 ARCADIA CLASSIC TOUR 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2. ΤΙΤΛΟΙ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΑ 5. ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

7o ΕΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ

7o ΕΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ 7o ΕΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ 10 & 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1. Επεξήγηση 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Αριθ. Πρωτ. 95639/24-09-2015 8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΕΣΟ προκηρύσσει τo 8 ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων - Κορασίδων για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 1918 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ 2 0 1 4-2 0 1 5 Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.- την

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 1 5-1 9 ΜΑΪΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

REGULARITY 1 5-1 9 ΜΑΪΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 12 ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 1 5-1 9 ΜΑΪΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2008 2009» Αριθ.Πρωτ: 29630 Αθήνα, 12/6/2008

«ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2008 2009» Αριθ.Πρωτ: 29630 Αθήνα, 12/6/2008 O X E 1979 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2008-2009 Αριθ.Πρωτ: 29630 Αθήνα, 12/6/2008 Η Ελληνική Οµοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TRIAL 4X4» Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών ευτέρα 11 Οκτωβρίου Λήξη εγγραφών ευτέρα 18 Οκτωβρίου ώρα 18:00 Έλεγχος εξακρίβωσης Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 5-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

REGULARITY 5-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13 ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 5-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY

11 ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 11 ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 2-4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 2ου Διεθνή Μαραθωνίου Δρόµου «Rhodes Marathon»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 2ου Διεθνή Μαραθωνίου Δρόµου «Rhodes Marathon» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου Διεθνή Μαραθωνίου Δρόµου «Rhodes Marathon» Η Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ, προκηρύσσει και συνδιοργανώνει µε την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ το ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ/ΔΟΠΑΡ και την Μ.Κ.Ο. (RUN FOR BOOKS) τον 2ο Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα