ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 20-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 34782 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ & ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,98 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% 1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ: ,00 συν ΦΠΑ 23% 2. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ: ,00 συν ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ό Σ 3. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 4. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Α. Μεταφερόμενες χημικές τουαλέτες για τις υπαίθριες µετακινούµενες αγορές του Δήμου Βόλου Για την εξυπηρέτηση πωλητών και αγοραστών στις υπαίθριες µετακινούµενες αγορές του Δήμου Βόλου, απαιτείται η μίσθωση ατοµικών µεταφερόµενων χηµικών τουαλετών και η τοποθέτηση τους στους σχετικούς χώρους. Β. Μεταφερόμενες χημικές τουαλέτες για τις ακτές (με γαλάζια σημαία) τ ο υ Δήμου Βόλου Για την εξυπηρέτηση των λουομένων στις ακτές του Δήμου Βόλου, οι οποίες έχουν προταθεί να βραβευθούν με Γαλάζια Σημαία και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν παρακείμενα καταστήματα, απαιτείται η μίσθωση ατοµικών µεταφερόµενων χηµικών τουαλετών και ο καθημερινός τους καθαρισμός κατά την διάρκεια της ημέρας, οι οποίες θα τοποθετηθούν από δύο: στην ακτή Αμαρυλίδος, στην ακτή Αμφανών, στην ακτή Αλυκών και μία (1) μικτή (ανδρών γυναικών) για ΑΜΕΑ στην Ακτή Αναύρου. Οι χηµικές τουαλέτες θα είναι είτε ανοικτού τύπου (δεξαμενή της οποίας το άνοιγμα είναι εξοπλισμένο με διαμορφωμένο κάθισμα τουαλέτας με καπάκι.) είτε κλειστού τύπου (δεξαμενή με κάλυμμα προστασίας από οπτική επαφή και καζανάκι καθαρού νερού ή ανακύκλωσης με μηχανική ποδοκίνητη ή χειροκίνητη αντλία). Η λειτουργία τους συνοψίζεται στα εξής: - Οι μεν ανοικτού τύπου, χωρίς κανένα απαιτούμενο χειρισμό από τον χρήστη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη απενεργοποίησή της από κακό χειρισμό ή βανδαλισμό ή την ρίψη αντικειμένων στην λεκάνη και να αξιοποιείται πλήρως η χωρητικότητα της δεξαμενής για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αριθμού χρήσεων. - Οι δε κλειστού τύπου μετά τη χρήση της τουαλέτας γίνεται χρήση µοχλού ώστε η διαχωριστική ταινία να περιστραφεί και να αδειάσει τα λύµατα στην δεξαµενή. Ταυτόχρονα µε την περιστροφή παρουσιάζεται η άλλη πλευρά της ταινίας, η οποία έχει καθαριστεί μηχανικά από ειδική μεταλλική λεπίδα. Το κάθισµα της λεκάνης µε αυτόµατο µηχανισµό µετά από κάθε χρήση θα βρίσκεται σε κάθετη θέση και θα παραµένει στεγνό. Η αντλία που καθαρίζει το διαχωριστικό διάφραγµα, χρησιµοποιεί µόνο καθαρό απολυµαντικό υγρό, που περιέχεται σε δεξαµενή ανεξάρτητη από την δεξαµενή λυµάτων. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η

3 απόλυτη υγιεινή και καθαριότητα στον χρήστη και διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα υγιεινής στον χώρο της χηµικής τουαλέτας. Βόλος, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ο.Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΛΟΓΟΣ ΠΕ, MSC ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

4 2. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ό Σ Α. Η μίσθωση αφορά την τοποθέτηση από τον προµηθευτή, καθ υπόδειξη του ήµου Βόλου στις Λαϊκές Αγορές στον ενδεδειγµένο χώρο, στην αρχή της κάθε ηµέρας δηλαδή στις 6:30 και όχι από την προηγούµενη και να παραµένουν στο χώρο έως τις 14:30 οπότε θα αποµακρύνονται µε τη µέριµνα και ευθύνη του προµηθευτή για το χρονικό διάστημα από έως Οι ημέρες και οι περιοχές τοποθέτησης περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΟΣ ΛΑΪΚΗΣ 1 ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 2 ΥΠΟΔΗΣΗΣ 3 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΡΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 1 4 ΤΡΙΤΗ ΒΟΛΟΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 2 5 ΤΡΙΤΗ ΒΟΛΟΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 2 6 ΤΡΙΤΗ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 1 7 ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΟΛΟΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 3 8 ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ 9 ΠΕΜΠΤΗ Ν. ΙΩΝΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 2 10 ΠΕΜΠΤΗ Ν. ΙΩΝΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ - 2 ΥΠΟΔΗΣΗΣ 11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΛΟΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 3 12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ - 2 ΥΠΟΔΗΣΗΣ 13 ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΟΛΟΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 3 14 ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΟΛΟΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 2 ΣΥΝΟΛΟ 27 2 Αναλυτικότερα: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΗΜΙΚΕΣ ,00 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΦΠΑ 23% 3.754,98 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,98

5 Β. Η μίσθωση αφορά ατομικές μεταφερόμενες χημικές τουαλέτες, που θα τοποθετηθούν από δύο: στην ακτή Αμαρυλίδος, στην ακτή Αμφανών, στην ακτή Αλυκών και μία (1) μικτή (ανδρών γυναικών) για ΑΜΕΑ στην Ακτή Αναύρου το χρονικό διάστημα από έως Αναλυτικότερα: 1) Για τις ακτές Αμαρυλίδος, Αμφανών & Αλυκών. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΗΜΙΚΕΣ , ,50 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΦΠΑ 23% 1.956,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 2) Για την ακτή του Αναύρου. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΜΕΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ , ,50 ΦΠΑ 23% 504,50 ΓΕΝΙΚΟ 2.698,00 ΣΥΝΟΛΟ Βόλος, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ο.Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΛΟΓΟΣ ΠΕ, MSC ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

6 3. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Γενικά - Δυνατότητες Για την τοποθέτηση της τουαλέτας δεν θα πρέπει να απαιτείται δίκτυο αποχέτευσης και παροχής νερού. Στην καµπίνα της τουαλέτας θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγµατα για αερισµό. Η πόρτα θα πρέπει να έχει άνοιγμα εισόδου κατ ελάχιστον 90 μοίρες, να ανοίγει προς τα έξω, ένδειξη γένους και µηχανισµό κλεισίµατος µε ελατήριο και ένδειξη κατειληµµένου. Θα πρέπει επίσης να έχει σύρτη κλειδώµατος από µέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω µε ειδικό κλειδί. Επίσης θα πρέπει να έχει καθρέπτη και κρεμάστρα ρούχων. Στην τουαλέτα ΑΜΕΑ ο καθρέπτης, η θήκη του υγρού κρεμοσάπουνο, ο σύρτης κλειδώματος και η κρεμάστρα ρούχων πρέπει να είναι χαμηλού ύψους, ειδική για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ποιότητα κατασκευής των τουαλετών και η καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων αναλωσίμων θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα. Οι τουαλέτες πρέπει να έχουν την απαιτούμενη σήμανση γυναικών, ανδρών και ΑΜΕΑ. Η τουαλέτα ΑΜΕΑ πρέπει να έχει ειδική ράμπα πρόσβασης του αμαξιδίου. Η τουαλέτα ΑΜΕΑ πρέπει εσωτερικώς να φέρει ειδικές λαβές στήριξης για την εύκολη μετακίνηση του αμαξιδίου. Υλικά κατασκευής: Η χηµική τουαλέτα θα πρέπει να είναι σε αρίστη κατάσταση. Η χηµική τουαλέτα θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασµένη από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές-χαµηλές θερµοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισµούς. Το εσωτερικό της καµπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από υλικά µη πορώδη έτσι ώστε να είναι εφικτός ο γρήγορος καθαρισµός και η απολύµανση. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από αντιολισθητικό υλικό. Η οροφή θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από διαυγές ή ηµιδιαφανές υλικό ώστε επιτρέπεται ο φυσικός φωτισµός.

7 Τα χρώµατα των τοιχωµάτων δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται µε τον καιρό ακόµα και σε µεταβαλλόµενες κλιµατολογικές συνθήκες. Κατά την παράδοσή τους θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και εφοδιασμένες με χαρτί υγείας.και υγρό κρεμοσάπουνο χεριών εγκεκριμένα από την ΕΕ για διακόσιες (200) χρήσεις. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται το μέγιστο των διακοσίων (200) χρήσεων ανά χημική τουαλέτα ανά ημέρα. Οι τουαλέτες που θα τοποθετηθούν στις παραλίες θα πρέπει να έχουν εξωτερική επένδυση ξύλου ώστε να δένουν με τον πύργο του ναυαγοσώστη και το φυσικό περιβάλλον. Διαστάσεις Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι τουλάχιστον cm x cm (βάση) και cm (ύψος). Η εργονοµία και το βάρος της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη µετακίνηση της. Ο όγκος της θα πρέπει να επιτρέπει την άνετη τοποθέτησή της σε οποιαδήποτε από τις καθορισµένες περιοχές. Η Χωρητικότητα της δεξαμενής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 λίτρων με τουλάχιστον ένα αεραγωγό για την αποφυγή οσμών στο εσωτερικό της καμπίνας. Η Χωρητικότητα της δεξαμενής της ΑΜΕΑ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 110 λίτρων με τουλάχιστον ένα αεραγωγό για την αποφυγή οσμών στο εσωτερικό της καμπίνας Η Χωρητικότητα του νιπτήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 λίτρων. Ο νιπτήρας της τουαλέτας ΑΜΕΑ θα πρέπει να είναι χαμηλού ύψους, ειδική για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι εσωτερικές διαστάσεις της τουαλέτας ΑΜΕΑ να επιτρέπουν την άνετη κίνηση του αμαξιδίου και την χρήση όλων των υπηρεσιών. Τεχνικά χαρακτηριστικά λεκάνης Η λεκάνη να είναι εφοδιασµένη µε καπάκι. Η λεκάνη ΑΜΕΑ πρέπει να είναι χαμηλού ύψους, ειδική για άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει να υπάρχει χαρτί υγείας σε ειδική θήκη.

8 Τεχνικά χαρακτηριστικά δεξαμενής Ο σχεδιασµός της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπει τον μέγιστο αριθµό πλήρων χρήσεων και την εκµετάλλευση όλης της χωρητικότητας της δεξαµενής λυµάτων. Τοποθέτηση Οι τουαλέτες πρέπει να τοποθετηθούν από τον προµηθευτή, καθ υπόδειξη του ήµου Βόλου στις λαϊκές αγορές και στις ακτές, Αμαρυλίδος, Αμφανών, Αλυκών και Αναύρου η ΑΜΕΑ. Ο προµηθευτής πρέπει να διατηρεί τις τουαλέτες σε άψογη κατάσταση σε όλη την χρονική διάρκεια της μίσθωσης και να είναι απόλυτα συνεπής για την ευπρεπή εικόνα τους και τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας. Έλεγχοι οκιµές Παραλαβή Κατά την παραλαβή θα ελεγχθούν η πληρότητα, αρτιότητα και λειτουργία των παραλαµβανόµενων τουαλετών, αν δηλαδή αυτές πληρούν τις προδιαγραφές και παρέχουν τις απαιτούµενες εγγυήσεις. Παραλαβή δεν θα γίνεται δεκτή αν το προσφερόµενο αντικείµενο δεν είναι των εγκεκριμένων τύπων και δεν παρέχεται η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας. Επίσης παραλαβή δεν µπορεί να γίνει δεκτή αν κατά τη δοκιµή αποδειχθεί ότι η τουαλέτα δεν έχει όλες τις δυνατότητες, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και δεν παρέχει όλες τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης, εκτός από την επίδειξη και δοκιµή των τουαλετών, και η ανάρτηση γραπτών αναλυτικών οδηγιών χρήσης τους. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι διάρκειας μέχρι την λήξη της σύμβασης (χωρίς περιορισµό συχνότητας χρήσεων) και θα καλύπτει όλα τα µηχανικά µέρη. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Για τη σωστή λειτουργία των τουαλετών κατά την περίοδο της ενοικίασης ο μισθωτής θα πρέπει να αναλάβει:

9 Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Τη µεταφορά, τοποθέτηση στους καθορισµένους χώρους, τους απαιτούµενους τακτικούς καθαρισµούς και την αποµάκρυνση της τουαλέτας µετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, όπως επίσης και την τακτική συντήρησή τους. Το σχολαστικό καθάρισµα των τουαλετών πριν τη µεταφορά τους στη θέση τους, το οποίο θα περιλαµβάνει: Το άδειασµα της δεξαµενής (τουλάχιστον άπαξ ηµερησίως ή και συχνότερα), λαµβάνοντας υπόψη τις µετεωρολογικές συνθήκες και τον αριθµό των χρηστών. Εκκένωση της δεξαµενής της τουαλέτας µε αναρρόφηση και αποµάκρυνση των λυµάτων από ειδικά βυτία. Θα ακολουθεί καθαρισµός µε πίεση και απολύµανση µε χηµικό διάλυµα του εσωτερικού της δεξαµενής των λυµάτων. Καθάρισµα και απολύµανση του εσωτερικού της τουαλέτας µε νερό υπό πίεση αµέσως µετά την εκκένωση της δεξαµενής λυµάτων, έτσι ώστε να µη µένουν υπολείµµατα λυµάτων στα εσωτερικά της τοιχώµατα µε κίνδυνο τον πολλαπλασιασµό µικροβίων, δηµιουργία οσµών και κακή εν γένει λειτουργία. Ανανέωση των χηµικών για τη διάσπαση των λυµάτων και τοποθέτηση αναλωσίµων (χαρτί υγείας, κρεμοσάπουνο κλπ). Όλοι οι απαιτούµενοι καθαρισµοί θα γίνονται σε χώρο που διαθέτει ο προµηθευτής και όχι στο χώρο τοποθέτησης ή στο όχηµα µεταφοράς. Ο προµηθευτής πρέπει να προβλέπει ότι µπορεί να παρουσιαστούν προβλήµατα κατά τη διάρκεια χρήσης των τουαλετών γι αυτό θα πρέπει να διεξάγει περιοδικούς ελέγχους και να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τυχόν δυσκολίες. Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ Τη µεταφορά, τοποθέτηση στους καθορισµένους χώρους, τους απαιτούµενους τακτικούς καθαρισµούς και την αποµάκρυνση της τουαλέτας µετά το πέρας λήξης της σύμβασης, όπως επίσης και την τακτική συντήρησή τους. Το καθημερινό σχολαστικό καθάρισµα των τουαλετών θα περιλαµβάνει: Το άδειασµα της δεξαµενής (τουλάχιστον άπαξ ηµερησίως ή και συχνότερα), λαµβάνοντας υπόψη τις µετεωρολογικές συνθήκες και τον αριθµό των χρηστών.

10 Εκκένωση της δεξαµενής της τουαλέτας µε αναρρόφηση και αποµάκρυνση των λυµάτων από ειδικά βυτία. Θα ακολουθεί καθαρισµός µε πίεση και απολύµανση µε χηµικό διάλυµα του εσωτερικού της δεξαµενής των λυµάτων. Καθάρισµα και απολύµανση του εσωτερικού της τουαλέτας ώστε να µη µένουν υπολείµµατα λυµάτων στα εσωτερικά της τοιχώµατα µε κίνδυνο τον πολλαπλασιασµό µικροβίων, δηµιουργία οσµών και κακή εν γένει λειτουργία. Ανανέωση των χηµικών για τη διάσπαση των λυµάτων και τοποθέτηση αναλωσίµων (χαρτί υγείας, κρεμοσάπουνο κλπ). Όλοι οι απαιτούµενοι καθαρισµοί πρέπει να γίνονται με ασφαλή τρόπο και να εξασφαλίζεται η μη επιβάρυνση κατά οποιονδήποτε τρόπο του χώρου στον οποίο θα είναι τοποθετημένες. Γ. ΓΕΝΙΚΑ Ο προµηθευτής πρέπει να προβλέπει ότι µπορεί να παρουσιαστούν προβλήµατα κατά τη διάρκεια χρήσης των τουαλετών γι αυτό θα πρέπει να διεξάγει περιοδικούς ελέγχους και να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τυχόν δυσκολίες. Ο ήµος Βόλου διατηρεί το δικαίωµα τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης των όρων υγιεινής από αρµόδια όργανα. Σε περίπτωση που οι τουαλέτες δεν πληρούν τους όρους υγιεινής, θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράβασης προς την επιτροπή προµηθειών στο οποίο θα αναφέρονται οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Η µη τήρηση των παραπάνω όρων θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης και την προκήρυξη νέου διαγωνισµού µε όλες τις προβλεπόµενες από τον νόµο συνέπειες. Βόλος, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ο.Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΛΟΓΟΣ ΠΕ, MSC ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

11 4. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 Αντικείμενο της μίσθωσης των χημικών τουαλετών είναι να καλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτησης πωλητών και αγοραστών των Λαϊκών Αγορών και των απαιτήσεων του προγράμματος των Γαλάζιων Σημαιών περί ύπαρξης W.C στις ακτές όπου δεν υπάρχουν παρακείμενα καταστήματα ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και η δημιουργία εστιών μόλυνσης. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις. Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 την παρ 13 του άρθρου 20 του /08 το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) του ΠΔ 28/80 την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης Η μίσθωση θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή που θα ανταποκρίνεται στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Άρθρο 4 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Τεχνική Έκθεση

12 β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων Άρθρο 5 Τιμές προσφορών Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Οποιαδήποτε αλλαγή, μετά την υπογραφή της σύμβασης, από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Η αξιολόγηση των προσφορών και η κατακύρωση θα γίνει από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Άρθρο 6 Σύμβαση Ο ανάδοχος της μίσθωσης των χημικών τουαλετών είναι υποχρεωμένος να προσέλθει το αργότερο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης κατακύρωσης για την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 7 άρθρο της παρούσας εγγύησης για την καλή εκτέλεση αυτής. Άρθρο 7 Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε.. επί του προϋπολογισμού του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της μίσθωσης και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων και πρωτοκόλλων από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά. Το οφειλόμενο ποσό θα τιμολογείτε στην τελευταία ημέρα του μήνα. Και συγκεκριμένα, για την χρονική διάρκεια από έως θα τιμολογηθεί στις Το οφειλόμενο ποσό για την χρονική διάρκεια από έως θα τιμολογηθεί στις και ούτε καθεξής. Κάθε τμηματική πληρωμή θα γίνεται μετά τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων.

13 Η δαπάνη θα επιβαρύνει τους κωδικούς Κ.Α δαπάνες λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης, ΚΑ μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών, του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους Άρθρο 8 Φόροι - τέλη κρατήσεις έκδοση άδειας κυκλοφορίας Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις και κάθε άλλης οικονομικής επιβάρυνσης που ισχύουν εκτός από το Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο. Άρθρο 9 Χρόνος, χώρος και τρόπος παράδοσης Α. Για τις ανάγκες των Λαϊκών Αγορών η τοποθέτηση θα ξεκινήσει την 11 η στα συγκεκριμένα μέρη που θα υποδεικνύονται από την υπηρεσία μας πέντε (5) ημέρες τουλάχιστόν πριν την ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής, διότι αλλάζουν οι χώροι διεξαγωγής των Λαϊκών ανά περίοδο αλλά οπωσδήποτε θα είναι εντός των πολεοδομικών συγκροτημάτων των Δημοτικών Κοινοτήτων που περιγράφονται στον σχετικό πίνακα. Αν υπάρχει μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς (Λόγω αργίας ή κάποιου έκτακτου γεγονότος) σε άλλη ημέρα και σ άλλο χώρο θα πρέπει να τοποθετούνται οι τουαλέτες στο νέο χώρο και την ημερομηνία που θα υποδειχτεί έγκαιρα από την υπηρεσία μας. Ο προµηθευτής πρέπει να παραδίδει τις τουαλέτες σε άψογη κατάσταση και να είναι απόλυτα συνεπής κατά την τοποθέτηση και αποµάκρυνση τους. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα μετά από έγκυρη ειδοποίηση του αναδόχου μέρος των χημικών τουαλετών να τις τοποθετήσει σε άλλους χώρους και δραστηριότητες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Β. Για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών οι χημικές τουαλέτες - συγκροτήματα θα τοποθετηθούν στις ακτές, Αμαρυλίδος, Αμφανών, Αλυκών και Αναύρου η ΑΜΕΑ το αργότερο στις και ώρα

14 Άρθρο 10 Παραλαβή των ειδών Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών παρατηρηθούν κατά την χρονική διάρκεια της σύμβασης. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Βόλος, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ο.Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΛΟΓΟΣ ΠΕ, MSC ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178-79 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 4 /6/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52677 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 4 /6/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52677 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 4 /6/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52677 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μίσθωση χηµικών τουαλετών για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιεχόμενα 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ KAI ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή. ΚΜ: Π118/2013 ΠΡΟΫΠ : 9.594,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διαφόρων ειδών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 50/2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 2/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά 24.06.2015 Αρ. Πρωτ.: 27909

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φο..Σ.Α. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΑΡΧΑΝΩΝ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α.

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 62 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 62 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 62 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Ιλίου»

«Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Ιλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300lt» Προϋπολογισμού 326.815,92

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300lt» Προϋπολογισμού 326.815,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Καθαριότητας Πληροφορίες: Γεώργιος Τανούσης Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 59200 Τηλ.: 2332350368 Fax : 2332024260 Email: tanousis@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. : 35/6162.0005 ΠΡΟΫΠ: 15.000 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κ.Α. : 35/6162.0005 ΠΡΟΫΠ: 15.000 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Καταπολέμηση κουνουπιών για το Δήμο Ιλίου» Α.Μ. : Π24 /2013 Κ.Α. : 35/6162.0005 ΠΡΟΫΠ: 15.000 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής κοπή ψηλών δένδρων αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων)».

ΘΕΜΑ :«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής κοπή ψηλών δένδρων αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων)». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10885 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 825 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα