Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Λαμία 14/11/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ : 6393/Ε ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Λαμία 14/11/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ : 6393/Ε ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ"

Transcript

1 Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Λαμία 14/11/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ : 6393/Ε ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογής Ιλύος» προϋπολογισμού ,00 πλέον 4.980,00 για Φ.Π.Α σύνολο ,00. Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου (σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016) στις 28 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα πμ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (οδός Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ) με συμμετοχή αναγνωρισμένων εταιρειών του δημοπρατούμενου αντικειμένου. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα της Διακήρυξης. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας, στον ιστότοπο στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και η πλήρη διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΛ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο (εσωτερικό 7). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

2 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Λ Α Μ Ι Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Λ. ΜΕΛΕΤΗ 14/2017 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CPV : Υπηρεσίες αναλύσεων ΛΑΜΙΑ ΜΑΪΟΣ 2017

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάληψη υπηρεσιών από διαπιστευμένο εργαστήριο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή αντίστοιχο αυτού για: 1. τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού του Δήμου Λαμιέων σύμφωνα με τη Νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892/Β/ για την «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και την τροποποίηση αυτής Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007 ΦΕΚ 630/Β`/ ), με μοναδικό σκοπό τη διασφάλιση και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας (Ομάδα παραμέτρων I) 2. τον προσδιορισμό της σύνθεσης (βασικών χαρακτηριστικών και βαρέων μετάλλων) αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας και εδάφους εφαρμογής της ιλύος, σύμφωνα με τη Νομοθεσία (ΚΥΑ 80568/4225/91 ΦΕΚ 641/Β/ ) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων», με σκοπό την ορθή χρήση της ιλύος στη γεωργία (Ομάδα παραμέτρων II) Ειδικότερα: 1. Για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού του δήμου Λαμιέων Για το 2017 οι απαιτούμενες δειγματοληψίες είναι 45. Για την ανάληψη των ανωτέρω υπηρεσιών το εργαστήριο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ στις παραμέτρους μετάλλων, φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και για τη δειγματοληψία. Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν στους οικισμούς του Δήμου Λαμιέων με δαπάνες, μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Με τη διεύρυνση του Δήμου Λαμιέων ο αριθμός των δειγμάτων θα παραμείνει ο ίδιος σε σχέση με το 2016, τόσο για ελέγχους Δοκιμαστικής Παρακολούθησης όσο και για ελέγχους Ελεγκτικής Παρακολούθησης. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού από εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο θα πρέπει να επαναληφθεί με τη συχνότητα που καθορίζεται από την Εθνική Νομοθεσία και η οποία περιγράφεται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί. Στον Πίνακα 3 υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός αναλύσεων ανά έτος, που προκύπτει από τον πληθυσμό της απογραφής του 2011, την ειδική κατανάλωση νερού 200 l/κάτοικο της ΚΥΑ για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και τα στοιχεία του Πίνακα 2, για τη Δοκιμαστική και Ελεγκτική Παρακολούθηση του Ο αριθμός δειγμάτων για το 2017 είναι: 15 για τη Δημοτική Ενότητα Λαμιέων μαζί με τη Λαμία και τους τρεις οικισμούς Λιμογαρδίου, Δίβρης, Καλαμακίου. 11 για τη Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου με την Τοπική Κοινότητα Παύλιανης. 5 για τη Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου. 14 για τη Δημοτική Ενότητα Υπάτης. συνολικά 45, σε τρεις (3) περιόδους, ώστε να επιβεβαιωθεί η εικόνα τόσο των πηγών υδροληψιών κάθε οικισμού όσο και της κατάστασης του δικτύου μεταφοράς και διανομής. Ενδεικτικά αναγράφονται στη συνέχεια οι θέσεις ανά δειγματοληψία: Σελίδα 2 από 24

4 1 η ομαδοποιημένη δειγματοληψία: Ανθήλη, Δαμάστα, Θερμοπύλες, Ελευθεροχώρι, Σκαμνός, Οίτη. Παύλιανη Κάτω, Παύλιανη Άνω, Κουμαρίτσι, Δυο Βουνά, Δέλφινο, Γοργοπόταμος, Ν. Κρίκελο, Κόμμα, Παγκράτι, Ροδίτσα (πάνω από κεντρικό δρόμο), Μεγ. Βρύση, Αγ. Παρασκευή, Καλαμάκι, Δίβρη, Λιμογάρδι. 2 η ομαδοποιημένη δειγματοληψία: Σταυρός, Αμούρι, Κομποτάδες, Μεξιάτες, Λ. Υπάτης, Αργυροχώρι, Υπάτη, Ροδωνιά, Ζηλευτό, Λιανοκλάδι, Στίρφακα, Μοσχοκαρυά, Λυγαριά, Ευρυτάνες, Υψηλάντη, Αγ. Θεόδωροι. 3 η ομαδοποιημένη δειγματοληψία: Περιστέρι, Μεσοχώρι, Καπνοχώρι, Λυχνόν, Καστανιά, Νεοχώρι, Πύργος, Δάφνη. Ειδικότερα: 2. Για τον προσδιορισμό της σύνθεσης αφυδατωμένης ιλύος από ΕΕΛ και του εδάφους στο οποίο πρόκειται να εφαρμοσθεί αυτή Για την ορθή πιλοτική εφαρμογή της αφυδατωμένης ιλύος που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λαμίας στη γεωργία, για καλλιέργειες προϊόντων που δεν καταναλώνονται νωπά, απαιτείται η τήρηση μεθόδων, όρων και περιορισμών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΚΥΑ 80568/4225/91 ΦΕΚ 641/Β/ ). Δεδομένου του πιλοτικού χαρακτήρα της δράσης οι προγραμματιζόμενοι έλεγχοι για τα πρώτα έτη εφαρμογής θα είναι εντατικοί, σε συχνότητες μεγαλύτερες των προβλεπόμενων από την ισχύουσα Νομοθεσία τόσο για τις αναλύσεις ιλύος όσο και για την ανάλυση εδαφών. Επίσης οι προς ανάλυση παράμετροι συνιστάται να είναι περισσότεροι από αυτές που αναφέρονται στην ισχύουσα Νομοθεσία, ώστε να αποτυπώνεται πληρέστερα η εικόνα της κατάστασης των εδαφών πριν και μετά την εφαρμογή ιλύος από την ΕΕΛ Λαμίας. Η ιλύς θα εφαρμοσθεί σε αγροτεμάχια το καθένα από τα οποία έχει έκταση περίπου 15 στρέμματα. Για το καθένα από αυτά προκύπτει η ανάγκη πραγματοποίησης μιας πλήρους εδαφολογικής ανάλυσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα βαρέα μέταλλα που προτείνονται από τη Νομοθεσία, πριν την εφαρμογή της ιλύος καθώς και μια εδαφολογικής ανάλυσης, με μόνο τα βασικά μηχανικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, μετά την εφαρμογή αυτής. Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν, από το εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικές, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Νομοθεσίας. Συγκεκριμένα μόνο για την περίοδο προτείνεται: Οι αναλύσεις της ιλύος να είναι 4 (από την ΑΕΠΟ προκύπτει υποχρέωση για 2 αναλύσεις ανά έτος) και οι αναλυόμενες παράμετροι να είναι: ph, Ξηρή ουσία, Οργανική ύλη, Ολικό Άζωτο, Αμμωνιακά, Νιτρικά, Ολικός Φωσφόρος Φθοριούχα, Χλωριούχα, Βόριο Κάδμιο, Χαλκός, Νικέλιο, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος, Υδράργυρος, Χρώμιο, Αρσενικό Σίδηρος, Μαγγάνιο, Νάτριο, Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο Σελίδα 3 από 24

5 Οι πλήρεις αναλύσεις των εδαφών να είναι 15 στις οποίες θα περιλαμβάνονται: ph, Αγωγιμότητα, Μηχανική σύσταση εδάφους Οργανική ουσία, Ολικό Ανθρακικό Ασβέστιο, Άζωτο, Φωσφόρος Βόριο, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Μαγγάνιο Κάδμιο, Χαλκός, Νικέλιο, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος, Υδράργυρος, Χρώμιο Οι βασικές αναλύσεις των εδαφών να είναι 15 στις οποίες θα περιλαμβάνονται: ph, Αγωγιμότητα, Μηχανική σύσταση εδάφους Οργανική ουσία, Ολικό Ανθρακικό Ασβέστιο, Άζωτο, Φωσφόρος Βόριο, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Μαγγάνιο, Χαλκός, Ψευδάργυρος Σελίδα 4 από 24

6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Το 2016 οι αναλύσεις του πόσιμου νερού έγιναν από Διαπιστευμένο Χημικό Εργαστήριο. Ελήφθησαν 45 δείγματα (αριθμός μεγαλύτερος από τον ελάχιστα απαιτούμενο) από σημεία του δικτύου των οικισμών και πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες αναλύσεις για τον ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου νερού σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ποιότητα του νερού (ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892/Β/ ). Στα 45 αυτά δείγματα έγινε προσδιορισμός, 18 μετάλλων, 11 βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων, 6 μικροβιολογικών παραμέτρων και 11 ομάδων οργανικών ενώσεων. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Υ2/2600/2001) καθορίζει τις ελάχιστες απαιτούμενες παραμέτρους που πρέπει να ελέγχονται προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του πόσιμου νερού (αρθρ. 4 και 5 ΦΕΚ 892 Β/ ). Στα παραρτήματα Ι και ΙΙ ορίζονται τρία είδη ελέγχων η Δοκιμαστική, η Ελεγκτική και η Συμπληρωματική παρακολούθηση. Δοκιμαστική Παρακολούθηση Η δοκιμαστική παρακολούθηση περιέχει τον έλεγχο μικρού αριθμού παραμέτρων με έμφαση στη μικροβιολογική του σύσταση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. «Σκοπός της δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε τακτική βάση, στοιχεία για την οργανοληπτική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας του πόσιμου ύδατος (ιδίως της απολύμανσης) εφόσον γίνεται, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τηρεί τις σχετικές παραμετρικές τιμές της παρούσας Απόφασης» (Παραρτ. ΙΙ Πίνακας Α) Οι παράμετροι που ελέγχονται κατά τη δοκιμαστική παρακολούθηση είναι: Αργίλιο (σημείωση 1) Αμμώνιο Χρώμα Αγωγιμότητα Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) (σημείωση 2) Escherichia coli (E. coli) Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου Σίδηρος (σημείωση 1) Νιτρώδη (σημείωση 3) Οσμή Pseudomonas aeruginosa (σημείωση 4) Γεύση Αριθμός αποικιών σε 22 C και 37 C Κολοβακτηριοειδή Θολότητα Υπολειμματικό χλώριο (σημείωση 5) Σελίδα 5 από 24

7 Σημείωση 1: Απαιτείται μόνον όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό (*). Σημείωση 2: Απαιτείται μόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό (*). Σημείωση 3: Απαιτείται μόνον όταν για την απολύμανση γίνεται χλωραμίνωση (*). Σημείωση 4: Απαιτείται μόνον για νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία. Σημείωση 5: Απαιτείται μόνο όταν για την απολύμανση χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης. (*) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παράμετροι περιλαμβάνονται στον πίνακα της ελεγκτικής παρακολούθησης. Ελεγκτική Παρακολούθηση Η ελεγκτική παρακολούθηση έχει ως σκοπό «να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται όλες οι παραμετρικές τιμές της παρούσας Απόφασης. Όλες οι παράμετροι που καθορίζονται στο παράρτημα Ι (εκτός των παραμέτρων σχετικά με τη ραδιενέργεια), υπόκεινται σε ελεγκτική παρακολούθηση εκτός αν οι αρμόδιες αρχές αποφανθούν, για χρονική περίοδο που καθορίζουν οι ίδιες, ότι μια παράμετρος δεν υπάρχει πιθανότητα να εμφανισθεί σε μια δεδομένη παροχή νερού σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα δημιουργούσαν κίνδυνο παραβίασης της αντίστοιχης παραμετρικής τιμής» και είναι οι ακόλουθες: Πίνακας 1: Παράμετροι που ελέγχονται κατά την Ελεγκτική Παρακολούθηση και οι αντίστοιχες Παραμετρικές Τιμές Παράμετρος Παραμετρική Μονάδα Σημειώσεις τιμή Ακρυλαμίδιο 0,10 μg/l Σημείωση 1 Αντιμόνιο 5,0 μg/l Αρσενικό 10 μg/l Βενζόλιο 1,0 μg/l Βενζο[α]πυρένιο 0,010 μg/l Βόριο 1,0 mg/l Βρωμικά 10 μg/l Σημείωση 2 Κάδμιο 5,0 μg/l Χρώμιο 50 μg/l Σημείωση 3 Χαλκός 2,0 mg/l Σημείωση 3 Κυανιούχα 50 μg/l 1,2-διχλωροαιθάνιο 3,0 μg/l Επιχλωρυδρίνη 0,10 μg/l Σημείωση 1 Φθοριούχα 1,5 mg/l Μόλυβδος 10 μg/l Σημειώσεις 3 και 4 Υδράργυρος 1,0 μg/l Νικέλιο 20 μg/l Σημείωση 3 Νιτρικά 50 mg/l Σημείωση 5 Νιτρώδη 0,50 mg/l Σημείωση 5 Παρασιτοκτόνα 0,10 μg/l Σημειώσεις 6 και 7 Σύνολο παρασιτοκτόνων 0,50 μg/l Σημειώσεις 6 και 8 Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 0,10 μg/l Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ενώσεων, Σημείωση 9 Σελίδα 6 από 24

8 Πίνακας 1: Παράμετροι που ελέγχονται κατά την Ελεγκτική Παρακολούθηση και οι αντίστοιχες Παραμετρικές Τιμές Παράμετρος Παραμετρική Μονάδα Σημειώσεις τιμή Σελήνιο 10 μg/l Τετραχλωροαιθένιο και τριχλωροαιθένιο 10 μg/l Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων παραμέτρων Ολικά τριαλογονομεθάνια 100 μg/l Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ενώσεων, Σημείωση 10 Βινυλοχλωρίδιο 0,50 μg/l Σημείωση 1 Αργίλιο 200 μg/l Αμμώνιο 0,50 mg/l Χλωριούχα 250 mg/l Σημείωση 11 Clostridium perfringens 0 αριθμός/100 ml Σημείωση 12 (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) Χρώμα Αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής Αγωγιμότητα 2500 μs/ cm Σημείωση 11 στους 20 C Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου 6,5 και 9,5 μονάδες ph Σημειώσεις 11 και 13 Σίδηρος 200 μg/l Μαγγάνιο 50 μg/l Οσμή Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής Οξειδωσιμότητα 5,0 mg/1 Ο 2 Σημείωση 14 Θειικά 250 mg/l Σημείωση 11 Νάτριο 200 mg/l Γεύση Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής Αριθμός αποικιών σε 22 C και 37 C Άνευ ασυνήθους μεταβολής Κολοβακτηριοειδή 0 αριθμός/100 ml Σημείωση 15 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) Άνευ ασυνήθους Σημείωση 16 μεταβολής Υπολειμματικό χλώριο mg/l Σημείωση 17 Θολότητα Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής Σημείωση 18 Σελίδα 7 από 24

9 Σημείωση 1: Η παραμετρική τιμή αναφέρεται στη συγκέντρωση καταλοίπων μονομερούς στο νερό όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί «μεγίστης μετανάστευσης εκ του αντιστοίχου πολυμερούς», όταν βρίσκεται σε επαφή με το νερό. Σημείωση 2: Εάν είναι δυνατόν, οι αρμόδιες αρχές, πρέπει να επιδιώκουν χαμηλότερη τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση. Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο μέχρι Η παραμετρική τιμή για τα βρώμικα άλατα από την έναρξη ισχύος της παρούσας Διάταξης και μέχρι είναι 25 μg/l, ενώ περαιτέρω ισχύει η ως άνω αναφερόμενη τιμή του Πίνακα 1. Σημείωση 3: Η τιμή ισχύει για δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 1 που λαμβάνεται με κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας στη βρύση και κατά τρόπον ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του εβδομαδιαίου μέσου όρου που πίνουν οι καταναλωτές. Εφόσον ενδείκνυται, οι μέθοδοι δειγματοληψίας και παρακολούθησης εφαρμόζονται κατά εναρμονισμένο τρόπο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 της παρούσας απόφασης (Υ2/2600/2001). Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τα περιστατικά μεγίστων επιπέδων που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Σημείωση 4: Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο μέχρι Η παραμετρική τιμή για το μόλυβδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας Διάταξης και μέχρι είναι 25 μg/l.. Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης του μολύβδου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραμετρικής τιμής. Όταν εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη της τήρησης της τιμής αυτής, οι αρμόδιες αρχές δίνουν προοδευτικά την προτεραιότητα όπου υπάρχουν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μολύβδου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Σημείωση 5: Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τηρείται ο όρος [νιτρικά]/50 + [νιτρώδη]/3 < 1, οι αγκύλες υποδηλούν συγκέντρωση σε mg/1 για νιτρικά (NO 3 - ) για τα νιτρώδη άλατα (NΟ 2 - ), καθώς και ότι η τιμή 0,10 mg/1 για τα νιτρικά τηρείται για το νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Σημείωση 6: Ως «παρασιτοκτόνα» νοούνται τα οργανικά: εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, νηματωδοκτόνα, ακαριοκτόνα, φυκοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, γλινοκτόνα, συναφή προϊόντα (μεταξύ άλλων, οι ρυθμιστές αύξησης) και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθμισης και αντίδρασης. Ελέγχονται μόνον τα παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η παρουσία σε μία δεδομένη παροχή νερού. Σελίδα 8 από 24

10 Σημείωση 7: Η παραμετρική τιμή ισχύει για κάθε επιμέρους παρασιτοκτόνο. Για τα aldrine, dieldrine, heptachlor, epoxi-heptachlor, η παραμετρική τιμή είναι 0,030 μg/l. Σημείωση 8: Ως «συνολικά παρασιτοκτόνα» νοείται το άθροισμα όλων των επιμέρους παρασιτοκτόνων που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικώς κατά τη διαδικασία παρακολούθησης. Σημείωση 9: Οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι: βενζο[β]φθορανθένιο, βενζο[λ]φθορανθένιο, βενζο[ηθι]περυλένιο, ινδενο[1,2,3-γδ]πυρένιο. Σημείωση 10: Εάν είναι δυνατόν, οι αρμόδιες αρχές να επιδιώκουν χαμηλότερη τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση. Οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι: χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο, βρωμοδιχλωρομεθάνιο. Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί το αργότερο έως Η παραμετρική τιμή για ολικά τριαλογονομεθάνια από την έναρξη ισχύος της παρούσας Διάταξης και μέχρι είναι 150 μg/l. Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης των τριαλογονομεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραμετρικής τιμής. Όταν εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη της τιμής αυτής, οι αρμόδιες αρχές δίνουν προοδευτικά την προτεραιότητα στις περιοχές με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τριαλογονομεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. 1 θα προστεθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα της προς το παρόν διεξαγόμενης μελέτης. Σημείωση 11: Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό Σημείωση 12: Η παράμετρος αυτή χρειάζεται να μετράται μόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραμετρικής αυτής τιμής, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την παροχή νερού για να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών, όπως π.χ. Cryptosporidium. Οι αρμόδιες αρχές περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών στην έκθεση που υποβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2. Σημείωση 13: Για το στάσιμο νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η κατώτατη τιμή μπορεί να μειώνεται σε 4,5 μονάδες pη. Σημείωση 14: Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να μετράται εφόσον αναλύεται η παράμετρος ολικού οργανικού άνθρακα. Σημείωση 15: Για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η μονάδα είναι: αριθμός/250 ml. Σημείωση 16: Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να μετράται για παροχές κάτω των m 3 ημερησίως. Σελίδα 9 από 24

11 Σημείωση 17: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας Απόφασης. Σημείωση 18: Σε περίπτωση επεξεργασίας επιφανειακών υδάτων, τα κράτη μέλη επιδιώκουν παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1,0 NTU (νεφελομετρική μονάδα θολότητας) στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Συμπληρωματική Παρακολούθηση Η συμπληρωματική παρακολούθηση θεσπίζεται από την Ελληνική νομοθεσία «στα πλαίσια των προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρθρου 7 προκειμένου να συμπληρωθεί, ανάλογα με τις ανάγκες, η εξέταση ποιότητας του πόσιμου νερού» και είναι σκόπιμο να ερευνηθούν μεταξύ των άλλων εκτός από τις παραμέτρους του Παραρτήματος Ι και: α) Τα ακόλουθα παθογόνα βακτήρια: Σαλμονέλες Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι Βακτηριοφάγοι των κοπράνων Ιοί των εντέρων Ε. coli O:157 Καμπυλοβακτηρίδιο β) Οι ακόλουθοι οργανισμοί: Παρασιτικοί οργανισμοί (π.χ. Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia) Φύκη Άλλα μορφοποιημένα στοιχεία (ζωάρια) Για τις ανωτέρω παραμέτρους των εδαφίων α) και β) η παραμετρική τιμή είναι μηδενική γ) Οι ακόλουθες χημικές παράμετροι: Συμπληρωματικά Ελεγχόμενες Χημικές Παράμετροι και Παραμετρικές Τιμές Παράμετρος Παραμετρική Μονάδα Σημειώσεις τιμή PCB s και PCT s 0,50 0,10 μg/l μg/l Άθροισμα συγκεντρώσεων Μεμονωμένη ουσία Άργυρος 10 μg/l Φαινολικές ενώσεις (πλην 0,50 μg/l πενταχλωροφαινόλης) Υδρογονάνθρακες εν διαλύσει ή εν 10 μg/l γαλακτώματι Ορυκτέλαια Επιφανειοδραστικοί παράγοντες 200 μg/l Φωσφόρος (P 2 O 5 ) 5 mg/l Ξηρό υπόλειμμα 1500 mg/l Κάλιο 12 mg/l Υδρόθειο Μη ανιχνεύσιμο οργανοληπτικά Η συμπληρωματική παρακολούθηση είναι δυνατόν να συμπληρώνεται κατάλληλα με πρόσθετες παραμέτρους σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7. Η συχνότητα της συμπληρωματικής παρακολούθησης καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές. Σελίδα 10 από 24

12 Για τις προαναφερθείσες παραμέτρους στο παράρτημα ΙΙΙ (σημείο 2) της Υ2/2600/2001 καθορίζονται «χαρακτηριστικά επιδόσεων τέτοια ώστε με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάλυσης να είναι τουλάχιστον δυνατόν να μετρώνται συγκεντρώσεις ίσες προς την παραμετρική τιμή με την οριζόμενη ορθότητα, πιστότητα και τα οριζόμενα όρια ανίχνευσης». Με τη διεύρυνση του Δήμου Λαμιέων ο αριθμός των δειγμάτων θα παραμείνει ο ίδιος σε σχέση με το 2016, τόσο για ελέγχους Δοκιμαστικής Παρακολούθησης όσο και για ελέγχους Ελεγκτικής Παρακολούθησης. Στον Πίνακα 3 υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός αναλύσεων ανά έτος, που προκύπτει από τον πληθυσμό της απογραφής του 2011, την ειδική κατανάλωση νερού 200 l/κάτοικο της ΚΥΑ για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και τα στοιχεία του Πίνακα 2, για τη Δοκιμαστική και Ελεγκτική Παρακολούθηση του Σημειώνεται ότι οι παράμετροι επιχλωρυδρίνη και ακρυλαμίδιο θα προσδιορισθούν και το Οι παράμετροι ραδιενέργειας (22 δείγματα για τον 1ο χρόνο) προσδιορίσθηκαν από το εργαστήριο της ΕΕΑΕ. Πίνακας 2: Αριθμός Ελαχίστων Απαιτουμένων Αναλύσεων σε Σχέση με τον Υδροδοτούμενο Πληθυσμό Όγκος (m 3 ) διανεμόμενου ή Δοκιμαστική παρακολούθηση Ελεγκτική παρακολούθηση παραγόμενου νερού ημερησίως σε μια ζώνη παροχής Αριθμός δειγμάτων ετησίως Αριθμός δειγμάτων ετησίως Αποφασίζεται από τις αρμόδιες αρχές ανά 1000 m 3 /ημέρα +1 ανά m 3 /ημέρα ανά 1000 m 3 /ημέρα +1 ανά m 3 /ημέρα ανά 1000 m 3 /ημέρα +1 ανά m 3 /ημέρα ανά 1000 m 3 /ημέρα +1 ανά m 3 /ημέρα Σελίδα 11 από 24

13 Πίνακας 3: Αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν 2011 m 3 /d Δοκ. Ελεγκτ. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ (13 Δ.&T.K.) Δημοτική Κοινότητα Λαμιέων Τ.Κ.Αγίας Παρασκευής (Λιμογαρδίου) Αγία Παρασκευή, η Αγραδούλα, η Λιμογάρδιον, το Παλαιοχώριον, το Τ.Κ.Ανθήλης Τ.Κ.Δίβρης Τ.Κ.Θερμοπυλών Θερμοπύλαι, αι Λουτρά Θερμοπυλών, τα Τ.Κ.Καλαμακίου Καλαμάκιον, το Μονή Αντινίτσης, η Τ.Κ.Κόμματος Τ.Κ.Κωσταλέξη Τ.Κ.Λυγαριάς Λυγαριά, η Αγριλιά, η Τ.Κ.Μεγάλης Βρύσης Δ.Κ.Ροδίτσης Δ.Κ.Σταυρού Τ.Κ.Φραντζή Φραντζής, ο Ζακαίικα, τα Υδρόμυλος, ο Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (11 T.K.) Τ.Κ.Μοσχοχωρίου Τ.Κ.Βαρδάτων Τ.Κ.Γοργοποτάμου (Αλεποσπίτων) Γοργοπόταμος, ο Μονή Γοργοεπηκόου, η Τ.Κ.Δαμάστας Άνω Δαμάστα, η Κάτω Δαμάστα, η Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας, η Χαλβαντζαίικα, τα Τ.Κ.Δελφίνου Τ.Κ.Δύο Βουνών Τ.Κ.Ελευθεροχωρίου Τ.Κ.Ηρακλείας Τ.Κ.Κουμαριτσίου Τ.Κ.Νέου Κρικέλλου Τ.Κ.Οίτης Οίτη, η Σκαμνός, ο Σελίδα 12 από 24

14 2011 m 3 /d Δοκ. Ελεγκτ. Δ.Ε. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ (5 T.K.) Τ.Κ.Λειανοκλαδίου Τ.Κ.Αμουρίου Τ.Κ.Ζηλευτού Τ.Κ.Μοσχοκαρυάς Τ.Κ.Στίρφακας Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ (16 T.K.) Τ.Κ.Υπάτης Υπάτη, η Αμαλώτα, η Τ.Κ.Αργυροχωρίου Τ.Κ.Βασιλικών Τ.Κ.Δάφνης Τ.Κ.Καστανέας Καπνοχώριον, το Καστανέα, η Τ.Κ.Κομποτάδων Τ.Κ.Λαδικούς Τ.Κ.Λουτρών Υπάτης Λουτρά Υπάτης, τα Βαρκά, τα Μαγούλα, η Νέα Υπάτη, η Τ.Κ.Λυχνού Λυχνόν, το Αλώνια, τα Ιερά Μονή Αγάθωνος, η Τ.Κ.Μεξιατών Τ.Κ.Μεσοχωρίου Υπάτης Τ.Κ.Νεοχωρίου Υπάτης Τ.Κ.Περιστερίου Τ.Κ.Πύργου Υπάτης Τ.Κ.Ροδωνιάς Καρυά, η Ροδωνιά, η Τ.Κ.Συκά Υπάτης Δ.Ε. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ (1 T.K.) Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ Παύλιανη, η Νέα Παύλιανη, η Για τις προγραμματιζόμενες 45 αναλύσεις βασικών χαρακτηριστικών, οργανικών ενώσεων αλλά και μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του εξασθενούς χρωμίου το ετήσιο κόστος εκτιμάται στα συμπεριλαμβανομένων τριών δειγματοληψιών. Σελίδα 13 από 24

15 2. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΕΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΑΥΤΗ Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ΚΥΑ 80568/4225/91) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων», καθορίζει τις ελάχιστες απαιτούμενες παραμέτρους που πρέπει να ελέγχονται καθώς και τις οριακές τιμές αυτών που πρέπει να μετρώνται στην ιλύ και στο έδαφος εφαρμογής της, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή χρήση της ιλύος στη γεωργία Συγκεκριμένα: Όρια και Προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας χρήσης επεξεργασμένης ιλύος στη γεωργία Με το Άρθρο 4 παράγραφος 2 α5 του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση της εδαφικής εφαρμογής καθορίζει τις ανώτατες ποσότητες της ιλύος που μπορούν να προστίθενται στο έδαφος, εκφρασμένες σε τόνους ξηράς ουσίας ανά μονάδα επιφάνειας και ανά έτος, ώστε να αποφευχθεί υπέρβαση των οριακών τιμών όπως καθορίζονται στο παράρτημα 1Α του άρθρου 12 της Νομοθεσίας από τη συγκέντρωση ενός ή περισσοτέρων βαρέων μετάλλων στο έδαφος Για τη χορήγηση της άδειας χρήσης της ιλύος η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες θρέψης των φυτών, την αυξημένη κινητικότητα των βαρέων μετάλλων και την ευκολότερη απορρόφησή τους από τα φυτά όταν η ιλύς χρησιμοποιείται σε εδάφη με pη χαμηλότερο από 6, την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στην ποιότητα του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Για το σκοπό αυτό με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο καθορίζονται στα Παραρτήματα του Άρθρου 12: Οι οριακές τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στην ιλύ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Γ) εκφρασμένες σε mg/εκτάριο/έτος που μπορούν να εισάγονται κατ' έτος στα καλλιεργημένα εδάφη με βάση ένα μέσο όρο 10 ετών Παράμετροι Οριακές τιμές (1) Κάδμιο 0,15 Χαλκός 12 Νικέλιο 3 Μόλυβδος 15 Ψευδάργυρος 30 Υδράργυρος 0,1 Χρώμιο (2) (1) Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την υπέρβαση των παραπάνω οριακών τιμών στην περίπτωση χρησιμοποίησης της ιλύος σε εδάφη τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διάθεση της ιλύος αλλά στα οποία καλλιεργούνται προς εμπορία προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για ζωοτροφές. Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην Επιτροπή Ε.Κ. τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των εν λόγω τοποθεσιών. Μεριμνούν επίσης ώστε να μην προκύψει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σελίδα 14 από 24

16 (2) Σε αυτή τη φάση δεν είναι δυνατό να καθοριστούν οριακές τιμές για το χρώμιο. Το Συμβούλιο Υπουργών Περ/ντος της ΕΟΚ θα καθορίσει τις οριακές αυτές τιμές αργότερα, με βάση προτάσεις που θα υποβάλλει η Επιτροπή Ε.Κ. μέσα σε ένα χρόνο από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας. Οι οριακές τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στο έδαφος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α) εκφρασμένες σε mg/kg ξηράς ουσίας αντιπροσωπευτικού δείγματος εδάφους με ph 6 έως 7 Παράμετροι Οριακές τιμές (1) Κάδμιο 1 έως 3 Χαλκός (2) 50 έως 140 Νικέλιο (2) 30 έως 75 Μόλυβδος 50 έως 300 Ψευδάργυρος (2) 150 έως 300 Υδράργυρος 1 έως 1,5 Χρώμιο (3) - (1) Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την υπέρβαση των παραπάνω οριακών τιμών στην περίπτωση χρησιμοποίησης της ιλύος σε εδάφη τα οποία, κατά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, χρησιμοποιούνται για τη διάθεση της ιλύος αλλά στα οποία καλλιεργούνται προς εμπορία προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για ζωοτροφές. Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην Επιτροπή Ε.Κ. τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των εν λόγω τοποθεσιών. Μεριμνούν επίσης ώστε να μην προκύψει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. (2) Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την υπέρβαση των παραπάνω οριακών τιμών για τις παραμέτρους αυτές σε εδάφη των οποίων το ph είναι σταθερά ανώτερο του 7. Σε καμία περίπτωση, οι ανώτατες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αυτών των βαρέων μετάλλων δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατά ποσοστό ανώτερο του 50% τις παραπάνω τιμές. Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν επίσης ώστε να μην προκύψει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και ιδίως για τα υπόγεια ύδατα. (3) Σε αυτή τη φάση δεν είναι δυνατό να καθοριστούν οριακές τιμές για το χρώμιο. Το Συμβούλιο Υπουργών Περ/ντος της ΕΟΚ θα καθορίσει τις οριακές τιμές αργότερα, με βάση προτάσεις που θα υποβάλλει η Επιτροπή Ε.Κ. μέσα σε ένα χρόνο από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας. Σημείωση: Η αρμόδια για αδειοδότηση αρχή λαμβάνει υπόψη και τη μείωση, κατά περίπτωση, των οριακών τιμών, που προβλέπονται στο ανωτέρω παράρτημα 1Α Σελίδα 15 από 24

17 Οι οριακές τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στην ιλύ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Β) εκφρασμένες σε mg/kg ξηράς ουσίας αντιπροσωπευτικού δείγματος Παράμετροι Οριακές τιμές Κάδμιο 20 έως 40 Χαλκός 1000 έως 1750 Νικέλιο 300 έως 400 Μόλυβδος 750 έως 1200 Ψευδάργυρος 2500 έως 4000 Υδράργυρος 16 έως 25 Χρώμιο (1) - (1) Σε αυτή τη φάση δεν είναι δυνατό να καθοριστούν οριακές τιμές για το χρώμιο. Το Συμβούλιο Υπουργών Περ/ντος της ΕΟΚ θα καθορίσει τις οριακές αυτές τιμές αργότερα, με βάση προτάσεις που θα υποβάλλει η Επιτροπή Ε.Κ. μέσα σε ένα χρόνο από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας. Μέθοδοι ανάλυσης και δειγματοληψίας Με το Άρθρο 6 του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου καθορίζονται η συχνότητα και οι παράμετροι που πρέπι να αναλύονται για την ιλύ και το έδαφος σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στα παραρτήματα ΙΙΑ και ΙΙΒ του άρθρου 12 της Νομοθεσίας. Ομοίως με το ίδιο Άρθρο καθορίζονται οι μέθοδοι αναφοράς για τη δειγματοληψία και την ανάλυση σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο παράρτημα ΙΙΓ του άρθρου 12 της Νομοθεσίας Ανάλυση ιλύος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Α) 1. Γενικά, η ιλύς πρέπει να αναλύεται τουλάχιστον κάθε εξ μήνες. Εάν η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων μεταβάλλεται, η συχνότητα αυτών των αναλύσεων πρέπει να αυξάνεται. Αν τα αποτελέσματα των αναλύσεων δε μεταβάλλονται σημαντικά κατά τη διάρκεια ενός έτους, η ιλύς πρέπει να αναλύεται τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες. 2. Στην περίπτωση ιλύος προερχομένης από τους σταθμούς καθαρισμού που αντιστοιχούν σε ισοδύναμο πληθυσμού 5000 κατοίκων, εάν η ανάλυση της δεν έγινε εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος της Νομοθεσίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε μία ανάλυση εντός δώδεκα μηνών μετά από αυτή τη θέση σε εφαρμογή, ή ενδεχομένως, εντός εξαμήνου μετά την απόφαση με την οποία εγκρίνεται η χρήση στη γεωργία ιλύος προερχομένης από τέτοιους σταθμούς. Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν για τη συχνότητα των επομένων αναλύσεων βάσει των αποτελεσμάτων της πρώτης ανάλυσης, των ενδεχόμενων μεταβολών στη φύση των λυμάτων που έχουν υποστεί επεξεργασία καθώς και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου. 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, πρέπει να εξετάζονται οι ακόλουθες παράμετροι: - ξηρά ουσία, οργανική ύλη, - ph, - άζωτο, και φώσφορος, - κάδμιο, χαλκός, νικέλιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος, υδράργυρος, χρώμιο. Σελίδα 16 από 24

18 4. Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν για τη συχνότητα των αναλύσεων που πραγματοποιούνται για το χαλκό, τον ψευδάργυρο και το χρώμιο εάν έχει αποδεχθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή ότι τα μέταλλα αυτά δεν υπάρχουν ή υπάρχουν σε αμελητέες ποσότητες στα λύματα που επεξεργάζεται ο σταθμός καθαρισμού. Ανάλυση του εδάφους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Β) 1. Πριν από κάθε χρησιμοποίηση της ιλύος, εκτός από εκείνη που προέρχεται από τους σταθμούς καθαρισμού που αντιστοιχούν σε ισοδύναμο πληθυσμού 5000 κατοίκων οι αρμόδιες αρχές πρέπει να βεβαιώνουν ότι η περιεκτικότητα του εδάφους σε βαρέα μέταλλα δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Α. Για να επιτύχουν το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν τη διενέργεια αναλύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εδάφους και την ομοιογένειά του. 2. Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν για τη συχνότητα των επομένων αναλύσεων λαμβάνονταςυπόψη την περιεκτικότητα του εδάφους σε μέταλλα πριν από τη χρησιμοποίηση ιλύος, την ποσότητα και τη σύνθεση της ύλης που χρησιμοποιήθηκε καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. 3. Πρέπει να αναλύονται οι εξής παράμετροι: - ph, - κάδμιο, χαλκός, νικέλιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος, υδράργυρος, χρώμιο. Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Γ) 1. Δειγματοληψία του εδάφους. Τα προς ανάλυση αντιπροσωπευτικά δείγματα εδάφους παρασκευάζονται με ανάμειξη 25 πυρήνων γεωτρήσεων «καρότων», που λαμβάνονται από έκταση μικρότερη ή ίση με 5 εκτάρια η οποία καλλιεργείται κατά τρόπο ομοιόμορφο. Οι δειγματοληψίες πρέπει να γίνονται σε βάθος 25 cm εκτός αν το βάθος του καλλιεργήσιμου στρώματος είναι μικρότερο από το όριο αυτό, αλλά στην περίπτωση αυτή δε θα πρέπει η δειγματοληψία να γίνει σε βάθος μικρότερο από 10 cm. 2. Δειγματοληψία της ιλύος. Η ιλύς υπόκειται σε δειγματοληψία μετά την επεξεργασία της, πριν παραδοθεί στους χρήστες και θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της παραγωγής της. 3. Μέθοδος ανάλυσης. Η ανάλυση των βαρέων μετάλλων πραγματοποιείται ύστερα από κατεργασία με ισχυρά οξέα. Η μέθοδος αναφοράς για την ανάλυση είναι η φασματομετρία ατομικής απορρόφησης. Το όριο ανίχνευσης για κάθε μέταλλο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 10% της αντίστοιχης οριακής τιμής Σελίδα 17 από 24

19 Υποχρεώσεις Με το Άρθρο 7 του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου: 1. Οι παραγωγοί της ιλύος, που προέρχονται από επεξεργασία λυμάτων, υποχρεούνται να παρέχουν σε τακτά διαστήματα στους χρήστες της ιλύος όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ Α του άρθρου 12 της Νομοθεσίας. Οι σχετικές αναλύσεις πραγματοποιούνται από κρατικά ή εξουσιοδοτημένα από το Κράτος εργαστήρια. 2. Είναι δυνατόν με απόφαση της αρμόδιας αρχής, να εξαιρούνται από την ως άνω υποχρέωση οι παραγωγοί ιλύος που προέρχεται από 300 χιλιογράμμων DBO 5, ημερησίως, που αντιστοιχούν σε ισοδύναμο πληθυσμού 5000 κατοίκων και οι οποίοι προορίζονται κυρίως για την επεξεργασία λυμάτων οικιακής προέλευσης. 3. Οι παραγωγοί της ιλύος υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων στα οποία ειδικότερα σημειώνονται: α) Οι ποσότητες της παραγόμενης ιλύος και οι ποσότητες της ιλύος που παραδίδονται στη γεωργία. β) Η σύνθεση και τα χαρακτηριστικά της ιλύος σε σχέση με τις παραμέτρους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ. γ) Το είδος της πραγματοποιούμενης επεξεργασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1(β) της Νομοθεσίας (ιλύς που έχει υποστεί βιολογική, χημική ή θερμική επεξεργασία με μακροχρόνια αποθήκευση ή με οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη επεξεργασία ώστε να έχει μειωθεί σημαντικά η ικανότητά της προς ζύμωση και ο κίνδυνος για την υγεία που προκαλεί η χρησιμοποίησή της) Σελίδα 18 από 24

20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 1. Αριθμός δειγμάτων Ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων και αναλύσεων είναι 45, ώστε να ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της Εθνικής Νομοθεσίας. 2. Κατηγορίες παραμέτρων Οι παράμετροι της Εθνικής Νομοθεσίας Υ2/2600/2001 για την Ελεγκτική Παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού οι οποίες πρέπει να αναλυθούν το 2017 ομαδοποιούνται, ανά κατηγορία, στον επόμενο Πίνακα 4. Μέταλλα Βασικές χημικές Μικροβιολογικές Οργανικά Α/Α Παράμετρος Α/Α Παράμετρος Α/Α Παράμετρος Α/Α Παράμετρος 1 Αρσενικό 1 Κυανιούχα 1 Ολικά 1 Βενζόλιο κολοβακτηριοειδή 2 Αντιμόνιο 2 Νιτρικά 2 E. coli 2 Βενζο[α]πυρένιο 3 Σελήνιο 3 Νιτρώδη 3 Εντερόκοκκοι 3 Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 4 Υδράργυρος 4 Θειικά 4 Clostridium perfrigens 4 1,2 διχλωροαιθάνιο 5 Μόλυβδος 5 Χλωριούχα 5 Αποικίες 22 o C 5 Τριχλωρο και τετραχλωροαιθένιο 6 Κάδμιο 6 Φωσφορικά 6 Αποικίες 37 o C 6 Ολικά τριαλογονομεθάνια 7 Χρώμιο 7 Αμμωνία 7 Παρασιτοκτόνα 8 Χρώμιο εξασθενές 8 Αγωγιμότητα 8 Σύνολο παρασιτοκτόνων 9 Νικέλιο 9 ph 9 Βινυλοχλωρίδιο 10 Χαλκός 10 Φθοριούχα 10 Επιχλωρυδρίνη 11 Σίδηρος 11 Χρώμα 11 Ακρυλαμίδιο 12 Μαγγάνιο 12 Θολότητα 13 Αργίλιο 13 Ελεύθερο χλώριο 14 Νάτριο 15 Κάλιο 16 Ασβέστιο 17 Μαγνήσιο 18 Βόριο Για την κατηγορία των οργανικών ισχύουν οι σημειώσεις 6,7,8,9 και 10 του μέρους Β του Παραρτήματος I της Εθνικής Νομοθεσίας Υ2/2600/2001. Σελίδα 19 από 24

21 3. Θέσεις και αριθμός δειγματοληψιών Οι θέσεις και η περίοδος δειγματοληψίας θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ εγγράφως. Οι δειγματοληψίες θα γίνουν από τον Ανάδοχο με τη συνδρομή τεχνικού υπαλλήλου της ΔΕΥΑΛ. Ενδεικτικά αναφέρονται προγραμματιζόμενες, για το 2017, δειγματοληψίες: 15 για τη Δημοτική Ενότητα Λαμιέων μαζί με τη Λαμία. 11 για τη Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου με την Τοπική Κοινότητα Παύλιανης. 5 για τη Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου. 14 για τη Δημοτική Ενότητα Υπάτης. συνολικά 45, σε τρεις (3) περιόδους, ώστε να επιβεβαιωθεί η εικόνα τόσο των πηγών υδροληψιών κάθε οικισμού όσο και της κατάστασης του δικτύου μεταφοράς και διανομής. 4. Διαπίστευση Για την ανάληψη των ανωτέρω υπηρεσιών το εργαστήριο θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή αντίστοιχο αυτού. Συγκεκριμένα, το πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου, θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά: Όλες τις παραμέτρους που προβλέπονται για τη Δοκιμαστική και Ελεγκτική Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ Υ2/2600/2001) συμπεριλαμβανομένου και του ελεύθερου χλωρίου και συγκεκριμένα: Τις 18 παραμέτρους Μετάλλων του Πίνακα 4 της Τεχνικής Περιγραφής Προδιαγραφών, Τις 13 βασικές παραμέτρους του Πίνακα 4 της Τεχνικής Περιγραφής Προδιαγραφών, Τις 6 μικροβιολογικές παραμέτρους του Πίνακα 4 της Τεχνικής Περιγραφής Προδιαγραφών, Τις 11 παραμέτρους οργανικών του Πίνακα 4 της Τεχνικής Περιγραφής Προδιαγραφών. Επιπλέον το πεδίο διαπίστευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει: Τη δειγματοληψία στα πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια νερά (τεχνικές λήψης δειγμάτων, χειρισμός και συντήρηση δειγμάτων, κριτήρια και διασφάλιση ποιότητας δειγματοληψίας). Το ελεύθερο χλώριο θα μετράται άμεσα κατά τη λήψη κάθε δείγματος, προκειμένου η μέτρηση να είναι αξιόπιστη. Σελίδα 20 από 24

22 2. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΕΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΑΥΤΗ 1. Κατηγορίες παραμέτρων Οι παράμετροι οι οποίες πρέπει να αναλυθούν ομαδοποιούνται, ανά κατηγορία, στον επόμενο Πίνακα 5. Ιλύος Εδάφους Βασικές εδάφους Α/Α Παράμετρος Α/Α Παράμετρος Α/Α Παράμετρος 1 ph 1 Μηχανική σύσταση εδάφους 1 Μηχανική σύσταση εδάφους 2 Ξηρή ουσία 2 ph 2 ph 3 Οργανική ύλη 3 Αγωγιμότητα 3 Αγωγιμότητα 4 Ολικό Άζωτο 4 Οργανική ουσία 4 Οργανική ουσία 5 Αμμωνιακά 5 Ολικό Ανθρακικό Ασβέστιο 5 Ολικό Ανθρακικό Ασβέστιο 6 Νιτρικά 6 Άζωτο 6 Άζωτο 7 Ολικός Φωσφόρος 7 Φωσφόρος 7 Φωσφόρος 8 Φθοριούχα 8 Βόριο 8 Βόριο 9 Χλωριούχα 9 Κάλιο 9 Κάλιο 10 Βόριο 10 Νάτριο 10 Νάτριο 11 Κάδμιο 11 Ασβέστιο 11 Ασβέστιο 12 Χαλκός 12 Μαγνήσιο 12 Μαγνήσιο 13 Νικέλιο 13 Σίδηρος 13 Σίδηρος 14 Μόλυβδος 14 Μαγγάνιο 14 Μαγγάνιο 15 Ψευδάργυρος 15 Κάδμιο 15 Χαλκός 16 Υδράργυρος 16 Χαλκός 16 Ψευδάργυρος 17 Χρώμιο 17 Νικέλιο 18 Σίδηρος 18 Μόλυβδος 19 Μαγγάνιο 19 Ψευδάργυρος 20 Αρσενικό 20 Υδράργυρος 21 Νάτριο 21 Χρώμιο 22 Κάλιο 23 Ασβέστιο 24 Μαγνήσιο 2. Διαπίστευση Για την ανάληψη των ανωτέρω υπηρεσιών αναλύσεων σε δείγματα εδάφους και ιλύος το εργαστήριο θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή αντίστοιχο αυτού κατά ISO Το όριο ανίχνευσης για κάθε μέταλλο από τα: κάδμιο, χαλκός, νικέλιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος, υδράργυρος και χρώμιο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 10% της αντίστοιχης οριακής τιμής όπως αναγράφεται στον Πίνακα του Παραρτήματος I Α της Νομοθεσίας Σελίδα 21 από 24

23 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Στην τιμή μονάδας ομάδας περιλαμβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μνημονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας των ομάδων, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί του αντιθέτου: Η δαπάνη μετακίνησης από και προς τις θέσεις δειγματοληψιών. Η δαπάνη τυχόν επαναληπτικών δειγματοληψιών και αναλύσεων για επανεξέταση δειγμάτων. Η δαπάνη για τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, φόρους, κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων καθώς και για κάθε άλλη επιβάρυνση που ενδεχόμενα επιβληθεί αναδρομικά, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τη ΔΕΥΑΛ, που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας με τον τρόπο που προβλέπεται από τα τεύχη διαγωνισμού. Τα έξοδα χαρτοσήμων και λοιπών ενσήμων της προσφοράς και του συμφωνητικού. Ομάδα I: Αναλύσεις Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Για την πλήρη ανάλυση ενός δείγματος πόσιμου νερού του Δήμου Λαμιέων, που περιλαμβάνει τις αναγραφόμενες κατηγορίες του Πίνακα 4 της Τεχνικής Περιγραφής Προδιαγραφών: 18 παραμέτρους Μετάλλων τιμή/δείγμα: 60,00 ευρώ 13 βασικές παραμέτρους και Ιόντα τιμή/δείγμα: 30,00 ευρώ 6 μικροβιολογικές παραμέτρους τιμή/δείγμα: 12,00 ευρώ 11 παραμέτρους οργανικών τιμή/δείγμα: 220,00 ευρώ από διαπιστευμένο εργαστήριο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 και 2 του Παραρτήματος III της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892/Β/ , για καθορισμό μεθόδων ανάλυσης και καθορισμό χαρακτηριστικών επιδόσεων αντίστοιχα και την πραγματοποίηση μιας σειράς δειγματοληψιών, που περιλαμβάνει τη λήψη κατά μέσο όρο 15 δειγμάτων την ημέρα από διαπιστευμένο εργαστήριο που διαθέτει ειδικό εξοπλισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η χωρίς αλλοίωση μεταφορά δειγμάτων στο εργαστήριο και να τεκμηριώνεται προς τρίτους η αντιπροσωπευτικότητα, ορθότητα και αμεροληψία της δειγματοληψίας τιμή/δειγματοληψία: 170,00 ευρώ Ομάδα II: Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογής Ιλύος Για την πλήρη ανάλυση ενός δείγματος ιλύος/εδάφους, που περιλαμβάνει τις αναγραφόμενες κατηγορίες του Πίνακα 5 της Τεχνικής Περιγραφής Προδιαγραφών: για την πλήρη ανάλυση δείγματος ιλύος τιμή/δείγμα: 350,00 ευρώ για πλήρη εδαφολογική ανάλυση τιμή/δείγμα: 230,00 ευρώ για ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών εδάφους τιμή/δείγμα: 60,00 ευρώ Σελίδα 22 από 24

24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα I: Αναλύσεις Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Αναλύσεις Μετάλλων (18 παράμετροι) Αναλύσεις Βασικών Παραμέτρων και Ιόντων (13 παράμετροι) Μικροβιολογικές Αναλύσεις (6 παράμετροι) Αναλύσεις Οργανικών (11 παράμετροι) Τιμή μονάδας Σύνολο (αριθμ.) Τεμ , ,00 Τεμ , ,00 Τεμ ,00 540,00 Τεμ , ,00 5 Δειγματοληψίες Τεμ ,00 510,00 ΑΞΙΑ ,00 Φ.Π.Α 24% 3.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σελίδα 23 από 24

25 Ομάδα II: Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογής Ιλύος Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Αναλύσεις αφυδατωμένης ιλύος Πλήρης εδαφολογική ανάλυση με βαρέα μέταλλα Προσδιορισμός βασικών χαρακτηριστικών εδάφους Τιμή μονάδας Σύνολο (αριθμ.) Τεμ , ,00 Τεμ , ,00 Τεμ ,00 900,00 ΑΞΙΑ 5.750,00 Φ.Π.Α 24% 1.380,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.130,00 Λαμία, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σελίδα 24 από 24

26 Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Λαμία ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6394 /Ε ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ Προς Αρμόδιος : Β. Χριστοδούλου Λαμιακό Τύπο Τηλέφωνο : FAX: ΘΕΜΑ : Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης Σας στέλνουμε για δημοσίευση (μια φορά μέχρι 15 Νοεμβρίου 2017) την περίληψη διακήρυξης για την υπηρεσία: «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογής Ιλύος». Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίγραφο της δημοσίευσης στο γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑΛ. Συνημμένα : Περίληψη Διακήρυξης (1 σελ.) Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΒΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

27 Κοινοποίηση : 1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ ΛΑΜΙΑ 2. Εμπορικό Επιμελητήριο Αθήνας. Ακαδημίας 7 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 3. Εμπορικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ ΛΑΜΙΑ 4. Μέλη Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας α. Αντωνίου Δημήτριος υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. β. Χριστοδούλου Βάϊος υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. γ. Σακελλάρη Ηλίτσα υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Αναπληρωματικοί : α. Ναούμ Κωνσταντίνος υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. β. Ζουμπόπουλος Πέτρος υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. γ. Τάκης Πέτρος υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ 5. Τοιχοκόλληση Ε.Δ. 1. Τ.Υ./ Φ. Έργου 2. Διεύθυνση 3. Λογιστήριο

28 ΔΕΥΑΛ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ομάδα II: Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογής Ιλύος Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Αναλύσεις αφυδατωμένης ιλύος Πλήρης εδαφολογική ανάλυση Προσδιορισμός βασικών χαρακτηριστικών εδάφους Τεμ. 4 Τεμ. 20 Τεμ. 20 Τιμή μονάδας ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 24% Σύνολο (αριθμ.) ΣΥΝΟΛΟ Συνολική αξία ολογράφως. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

29 ΔΕΥΑΛ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ομάδα I: Αναλύσεις Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Αναλύσεις Μετάλλων (18 παράμετροι) Αναλύσεις Βασικών Παραμέτρων και Ιόντων (13 παράμετροι) Μικροβιολογικές Αναλύσεις (6 παράμετροι) Αναλύσεις Οργανικών (11 παράμετροι) Τεμ. 45 Τεμ. 45 Τεμ. 45 Τεμ Δειγματοληψίες Τεμ. 3 Τιμή μονάδας ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 24% Σύνολο (αριθμ.) ΣΥΝΟΛΟ Συνολική αξία ολογράφως. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

30 ΔΕΥΑΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ «ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΛΥΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ Φ.Π.Α Αριθμός Μελέτης 14 / 2017 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογής Ιλύος», προϋπολογισμού ,00 πλέον 4.980,00 (Φ.Π.Α.) σύνολο ,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, που θα δοθεί για κάθε ομάδα ελέγχων, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με αναθέτουσα αρχή τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016). Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ, Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να αποστείλουν την προσφορά τους στη γραμματεία της ΔΕΥΑΛ μία ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως (ή με εκπρόσωπο) την προσφορά τους την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή. Η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την πράξη: «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογής Ιλύος» θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους (προϋπολογισμός έτους 2017). Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για κάθε ομάδα για το σύνολο της υπηρεσίας ή για συγκεκριμένη ομάδα. Ειδικότερα η προκήρυξη της σύμβασης αφορά: Στη λήψη 45 δειγμάτων που θα γίνει από τον Ανάδοχο στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας δειγματοληψία η οποία θα πραγματοποιηθεί τμηματικά για το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της εκάστοτε έγγραφης τμηματικής εντολής Στον προσδιορισμό των Παραμέτρων της Ελεγκτικής Παρακολούθησης στα ανωτέρω δείγματα ώστε να αποτυπωθεί σαφώς η εικόνα τόσο των πηγών υδροληψιών όσο και της κατάστασης του δικτύου μεταφοράς και διανομής, των οικισμών στο Δήμο Λαμιέων Στον προσδιορισμό της σύνθεσης, των βασικών χαρακτηριστικών και των βαρέων μετάλλων, 4 αντιπροσωπευτικών δειγμάτων αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. Συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παράμετροι που καθορίζονται στο παράρτημα II Α του άρθρου 12 της Νομοθεσίας για τη χρήση ιλύος στη γεωργία Στον προσδιορισμό της μηχανικής σύστασης, των βασικών χαρακτηριστικών και των βαρέων μετάλλων, 15 αντιπροσωπευτικών δειγμάτων εδάφους προ της εφαρμογής της ιλύος.

31 Συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παράμετροι που καθορίζονται στο παράρτημα II Β του άρθρου 12 της Νομοθεσίας για τη χρήση ιλύος στη γεωργία Στον προσδιορισμό της μηχανικής σύστασης και των βασικών χαρακτηριστικών, 15 αντιπροσωπευτικών δειγμάτων εδάφους μετά την εφαρμογή της ιλύος. Η δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσίας, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 14/2017 μελέτη που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Λαμίας. Στοιχεία αναθέτοντα φορέα ο οποίος είναι και ο φορέας υλοποίησης: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΕΥΑΛ). Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ. Λαμίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ Λαμία. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: FAX: ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ισχύουσες Διατάξεις Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις: Του Ν. 1069/1980. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β) για την «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ /2007 (ΦΕΚ 630Β) και την τροποποίηση των σφαλμάτων (ΦΕΚ 986Β/ ). Της Εγκυκλίου ΔΥΓ2/86945/ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας «Εργαστηριακές αναλύσεις πόσιμου νερού». Της Εγκυκλίου ΔΥΓ2/οικ / της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης σχετικά με την «Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος, λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας». Της Εγκυκλίου ΔΥΓ2/οικ / της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης σχετικά με την «Συμπληρωματική Παρακολούθηση Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης». Της ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641Β): «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων». Της με αριθμό 245/ απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, Οδηγιών και Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ. απόφασης κλπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 06-02-2017 Νοµός Φλώρινας ήµος Φλώρινας ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Φλώρινας (.Ε.Υ.Α.Φ.) Παρακολούθηση πόσιµου νερού Τεχνική Υπηρεσία σύµφωνα µε την ΚΥΑ Υ2/2600/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 08-02-2017 Νοµός Φλώρινας ήµος Φλώρινας ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Φλώρινας (.Ε.Υ.Α.Φ.) «Παρακολούθηση πόσιµου νερού Τεχνική Υπηρεσία.Ε. Κ.Κλεινών» Σπηλιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Τρύφωνα 14, Καβάλα, Τηλέφωνο: , Fax: ,

Αγ. Τρύφωνα 14, Καβάλα, Τηλέφωνο: , Fax: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δημοτική Επιχείρηση Αποχέτευσης Αγ. Τρύφωνα 14, 652 01, Τηλέφωνο: 2510 620 350, Fax: 2510 620 355, e-mail ty@deyakav.gr Ποιότητα του πόσιμου νερού στο Δήμο Το Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Τρύφωνα 14, Καβάλα, Τηλέφωνο: , Fax: , ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αγ. Τρύφωνα 14, Καβάλα, Τηλέφωνο: , Fax: ,  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δημοτική Επιχείρηση Αποχέτευσης Καβάλας Αγ. Τρύφωνα 14, 652 01 Καβάλα, Τηλέφωνο: 2510 620 350, Fax: 2510 620 355, e-mail ty@deyakav.gr ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Καβάλα 11-07-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Τρύφωνα 14, Καβάλα, Τηλέφωνο: , Fax: , Ποιότητα του πόσιμου νερού στο Δήμο Καβάλας

Αγ. Τρύφωνα 14, Καβάλα, Τηλέφωνο: , Fax: ,  Ποιότητα του πόσιμου νερού στο Δήμο Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δημοτική Επιχείρηση Αποχέτευσης Αγ. Τρύφωνα 14, 652 01 Καβάλα, Τηλέφωνο: 2510 620 350, Fax: 2510 620 355, e-mail ty@deyakav.gr Ποιότητα του πόσιμου νερού στο Δήμο Το Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Υδατικοί πόροι και ποιότητα υδρευτικού νερού

Κεφάλαιο 4: Υδατικοί πόροι και ποιότητα υδρευτικού νερού Κεφάλαιο 4: Υδατικοί πόροι και ποιότητα υδρευτικού νερού Κατηγορίες υδατικών πόρων για ύδρευση Όμβρια νερά (στέρνες) Πηγαία νερά (υδρομάστευση) Ρηχά υπόγεια νερά (πηγάδια) Βαθειά υπόγεια νερά (γεωτρήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βασιλική Καραούλη Π.Μ. Υγιεινολόγος- Υπ. Υγείας-Πρόνοιας ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το υπάρχον Θεσµικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιµου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 23/4/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 4354 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΡΟΣ A Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 1. Τα προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ " : ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ  : ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 5625 Κ.Δ.Π. 517/2002 Αρ. 3649,1.11.2002 Αριθμός 517 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιμοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Υδατικοί πόροι και ποιότητα υδρευτικού νερού Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΟΔΗΓΙΑ98/83/ΕΚ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL, ΜSc Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟ ΗΓΙΑ98/83 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΗΟ ΗΓΙΑ98/83 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΟ ΗΓΙΑ98/83 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ.Μηχ. Υγιεινολόγος, Πρ/µένη Τµήµατος Υδάτων & Αποβλήτων Υπ.Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης ΠΟΣΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ADD 1 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας : Αριστοτέλους 17 : 10433 Αθήνα Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ Τίτλος Υπηρεσίας :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ Τίτλος Υπηρεσίας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 02-02-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ Τίτλος Υπηρεσίας : ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ > ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 260/6 7.10.2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/1787 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ Επωνυμία: ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Διεύθυνση: Μελισσοχώρι Πόλη: Θεσσαλονίκη Τ.Κ.: 57018 Τηλ.: 23940 32040 Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Νικόλαος Παπαδόπουλος/ Μάγδα Αστεριάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00 λέον Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00 λέον Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 19 / 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθεώρηση αναλυτικών παραµέτρων

1. Αναθεώρηση αναλυτικών παραµέτρων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ 98 / 83 ΕΟΚ ΚΥΑ Υ2/ 2600/ 2001 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ. ρ Παναγιώτα Γεωργίου-Μπούφα, Ιατρός Μικροβιολόγος-Υγιεινολόγος Προϊσταµένη Κ.Ε..Υ., Υπ. Υγείας &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ CERTIFICATE OF CHEMICAL ANALYSIS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ CERTIFICATE OF CHEMICAL ANALYSIS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45110 Τηλ: 26510-08363 Fax: 26510-08795 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ CERTIFICATE OF CHEMICAL ANALYSIS Όροι χρήσης: Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ Συντάχθηκε από: Νούσης Λάμπρος Αναθεωρήθηκε από: Νούσης Λ, Δημολιάτης Ι. Εγκρίθηκε από: Δημολιάτης Ι. Διευθυντής Εργαστηρίου Ε-15-2 Έκδοση αναθεώρησης: 4 Ημ/νία έκδοσης αναθεώρησης: 1/12/14

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) Αρ. Πρωτ. : 2307 / 21-6-2013 ΕΡΓΟ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Σ Χ Η Μ Α Τ Α Ρ Ι, Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 1208 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39381 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3282 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 2977 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) Σήμερα, 20 η του Μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη, Ο Δήμος Μεγαλόπολης πρώτος συμβαλλόμενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1116 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 1998L0083 EL 07.08.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 185 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΔ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΚΗΠ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 744 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΚΟΙΛΑ-ΚΑΡΔΙΑ-ΕΞΟΧΗ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ: ΚΑΙ ΟΙ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1757 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Οικισµός Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Πληθυσµός οικισµού 650 Αριθµός πηγών υδροληψίας Μια (1) Η περιοχή υδροδοτείται από την ΕΞΑΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Watermicro Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ αποστάσεως (Distance Learning Course)

Watermicro Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ αποστάσεως (Distance Learning Course) Τίτλος: ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ TOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκπαιδευτής : Α. Βανταράκης, Αναπλ. Καθηγητής Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας Εργαστήριο Υγιεινής Ιατρική Σχολή Παν/μιο Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1/12/14 Εργαστήριο Σχολή Επιστημών Υγιεινής Υγείας και Επιδημιολογίας Μον. Τμήμα Υγιεινής Ιατρικής Υδάτων Τηλ./Fax: Εργαστήριο (+3) Υγιεινής 2651764/ και Επιδημιολογίας 26517853 Τηλ./Fax: (+3)2651764/26517853

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 6-4-2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ. Γ1.δ/Γ.Π. οικ.26958 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Έλεγχος ποιότητας νερού ύδρευσης και επιστημονική υποστήριξη έτους 2016 Δήμου Δυτικής Μάνης»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Έλεγχος ποιότητας νερού ύδρευσης και επιστημονική υποστήριξη έτους 2016 Δήμου Δυτικής Μάνης» Αρ. Μελέτης: 7 Έτος: 2016 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Έλεγχος ποιότητας νερού ύδρευσης και επιστημονική υποστήριξη έτους 2016 Δήμου Δυτικής Μάνης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.504,00 ΦΠΑ (23%): 1.496,00 ΣΥΝΟΛΟ: 8.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 753 final - Annexes 1 to 6.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 753 final - Annexes 1 to 6. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0332 (COD) 5846/18 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ENV 59 SAN 50 CONSOM 24 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0278 EL 05.06.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προϋπ. 7.500 µαζί µε 24% Φ.Π.Α. Η µελέτη αυτή συντάσσεται από τον ήµο Μαραθώνα και αναφέρεται στον έλεγχο ποιότητας πόσιµου νερού του δικτύου ύδρευσης, θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΛενκτική, δοκιυαστική και συίίπληοωυατική παρακολούθηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΛενκτική, δοκιυαστική και συίίπληοωυατική παρακολούθηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΛενκτική, δοκιυαστική και συίίπληοωυατική παρακολούθηση ι) Ελεγκτική παρακολούθηση Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3496, 4.5.2001 Ν. 87(Ι)/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Τρύφωνα 14, Καβάλα, Τηλέφωνο: , Fax: ,

Αγ. Τρύφωνα 14, Καβάλα, Τηλέφωνο: , Fax: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δημοτική Επιχείρηση Αποχέτευσης Αγ. Τρύφωνα 14, 652 01 Καβάλα, Τηλέφωνο: 2510 620 350, Fax: 2510 620 355, e-mail ty@deyakav.gr Ποιότητα του πόσιμου νερού στο Δήμο Το Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. Οικισµός ΘΕΡΜΗΣ Πληθυσµός οικισµού 4000 Αριθµός πηγών υδροληψίας Τρεις (4)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. Οικισµός ΘΕΡΜΗΣ Πληθυσµός οικισµού 4000 Αριθµός πηγών υδροληψίας Τρεις (4) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Τ.Κ. ΘΕΡΜΗΣ Οικισµός ΘΕΡΜΗΣ Πληθυσµός οικισµού 4000 Αριθµός πηγών υδροληψίας Τρεις (4) Η περιοχή υδροδοτείται από την ΕΞΑΜΕΝΗ '' ΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 1998L0083 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη 18/01/2017 ΓΙ Α ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ & ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ:

Μυτιλήνη 18/01/2017 ΓΙ Α ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ & ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ: ΨΑΡΩΝ Kαραντώνη 6, 800 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τηλ.: 225027333, Fax: 225063 / email: info@tedklesv gr Μυτιλήνη 8/0/207 ΔΗΜΟΣ: ΨΑΡΩΝ Σας ενημερώνουμε για την κατάσταση των δειγμάτων, όπως αυτή προκύπτει κατόπιν εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

µαγείρεµα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανοµής, από βυτίο, ή σ

µαγείρεµα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανοµής, από βυτίο, ή σ (Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 - ΦΕΚ-892 Β'/11-7-01) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 1082 Β /14-8-01) : Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 98/83 ΣΕ.Ε.Υ.Α.»

«ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 98/83 ΣΕ.Ε.Υ.Α.» «ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 98/83 ΣΕ.Ε.Υ.Α.» Κωνσταντίνος Γιωτάκης Πολιτικός Μηχανικός Γεώργιος Τσιµαράκης Χηµικός Μηχανικός Κοτσιάφτη Βασιλεία Επόπτης ηµόσιας Υγείας Συµπληρώνονται φέτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΟΥΡΧΟΥΛΟ-ΚΩΔ Α22

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΟΥΡΧΟΥΛΟ-ΚΩΔ Α22 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΙΑΝΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 26 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) 526 ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 9 ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΑ (ΚΤΕΝΙ)-ΚΩΔ Α4

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΑ (ΚΤΕΝΙ)-ΚΩΔ Α4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΤΕΝΙΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 73 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) 36 ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 85 ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Τα δείγματα που εξετάζονται και αναλύονται από το Χημικό Τμήμα του Π.Ε.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ K37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ K38

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ K37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ K38 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΤΔ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ ΚΑΙ ΑΓΙ ΠΝΕΥΤΟΣ) 83 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ K37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ K38

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ K37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ K38 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΥΑΚΙΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 285 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) 255 ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 65 ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2977/ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 23 Από το πρακτικό 3 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας.

2977/ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 23 Από το πρακτικό 3 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2977/15-2-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ: 23 Από το πρακτικό 3 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ www.deyak-thermis.gr

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ www.deyak-thermis.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΙΑΔΙΟΥ Βόριο 84 mg/l 1 Ασβέστιο 256 mg/l - Μαγνήσιο 524 mg/l - Bρωµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ K37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ K38

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ K37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ K38 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΤΕΛΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 165 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) 72 ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 65 ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002488451 2014-12-18

14REQ002488451 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 22/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 4910 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 22/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 4910 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 22/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 4910 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις Ραδόνιο 100 Bq/1 (Σημείωση 1) Τ ρίιιο 100 Bq/1 (Σημείωση 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1351868 Ημερομηνία έκδοσης: 16/1/212 ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ 115 27 Τηλ:21 74.7.5-52, Fax:21.74.7.51 1/1/212 11/1/212 11/1/212 14/1/212 Κωδικός δείγματος 22242 ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΖΩΗΒ-Θ4Υ 11754/27-6-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΖΩΗΒ-Θ4Υ 11754/27-6-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11754/27-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 402 Από το πρακτικό 21 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.940,81 25.6117.002 / 15.000,00 2014 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 5/2017. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 5/2017. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 18/01/2017 Αρ. Μελέτης: 5/2017 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 59.970,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΔΑ: Ω1Α0ΟΡΥΑ-5Μ5 2 Ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 23-08-2016 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 22578 Τηλ.: 2461051500 FAX: 2461051550 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΩΔ. 15/2016) Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονοµικής προσφοράς για την προµήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες της.ε.υ.α.φ.

Α.Π. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονοµικής προσφοράς για την προµήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες της.ε.υ.α.φ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 04-07-2017 Nοµός Φλώρινας ήµος Φλώρινας ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόµενο Αποχέτευσης Φλώρινας (.Ε.Υ.Α.Φ.) Τεχνική Υπηρεσία :τηλ.2385024194 Σπηλιάδου 14-53100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Πληροφ.: Σ. Τασόγλου Τηλ.: 210 6931272 Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα Αθήνα, 22/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, έναν μοναδικό και ιδιαίτερο φυσικό πόρο και περιβαλλοντικό βιολογικό στοιχείο. Είναι αναγκαία προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Λαμία 1/3/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ. :1109/Ε ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Υποχλωριώδους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELQA. Διεργαστηρικά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών & Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELQA. Διεργαστηρικά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών & Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELQA Διεργαστηρικά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών & Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ.. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Απριλίου Ολους τους ενδιαφερόμενους

Λευκωσία, 13 Απριλίου Ολους τους ενδιαφερόμενους Λευκωσία, 13 Απριλίου 2017 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους Δημόσια Διαβούλευση Νομοσχέδιο με τίτλο Νόμος που Τροποποιεί τους Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.981,45 K.A.: 25.6117.001 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1101/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1101/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1101/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών στον Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια:22/10/2015 Αριθμ. Πρωτ: 21345 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Client s Identity ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Sampling Responsibility ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Identity of sample ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Sampling Date ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1351646 Ημερομηνία έκδοσης: 27/12/211 ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ 115 27 Τηλ:21 74.7.5-52, Fax:21.74.7.51 21/12/211 Κωδικός δείγματος 215172 ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα