ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ. Αποτελεσµατικότητα της αγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ. Αποτελεσµατικότητα της αγοράς"

Transcript

1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ Κεφάλαιο 8 Αποτελεσµατικότητα της αγοράς! Υποθέτοντας την ύπαρξη τέλειου ανταγωνισµού και την απουσία εξωτερικοτήτων Η οικονοµική ωφέλεια µιας κοινωνίας µετράται από το άθροισµα των πλεονασµάτων των καταναλωτών και των παραγωγών! Η κοινωνική ωφέλεια µεγιστοποιείται στις παραπάνω αγορές Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 2

2 Αποτυχία αγορών! Όταν η λειτουργία µιας αγοράς επηρεάζει άτοµα έξω από την αγορά, τότε δηµιουργούνται παρενέργειες που ονοµάζονται εξωτερικότητες! Η παρουσία εξωτερικοτήτων κάνει τις αγορές αναποτελεσµατικές και έτσι αποτυγχάνουν Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 3 Εξωτερικότητα.... είναι η επίπτωση των πράξεων ενός ατόµου στην ευηµερία ενός άλλου ατόµου Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 4

3 Η επίδραση των εξωτερικοτήτων στην κοινωνία! Όταν υπάρχουν εξωτερικότητες, το ενδιαφέρον της κοινωνίας όσον αφορά µια αγορά δεν περιορίζεται στην ωφέλεια των αγοραστών και πωλητών στην αγορά αυτή! Η ωφέλεια όλων όσων επηρεάζονται από την δραστηριότητα στην αγορά αυτή συνυπολογίζεται Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 5 Αρνητικές εξωτερικότητες! Η µη αποζηµιωµένη ζηµιά που επιβάλλεται από την δραστηριότητα σε µια αγορά, σε άτοµα που δεν µετέχουν στην κατανάλωση ή παραγωγή του συγκεκριµένου αγαθού! Εκποµπές καυσαερίων από τα αυτοκίνητα! Κάπνισµα Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 6

4 Θετικές εξωτερικότητες! Το µη αντισταθµισµένο όφελος που δέχονται άτοµα από την λειτουργία µια αγοράς και τα οποία άτοµα δεν συµµετέχουν στην αγορά αυτή! Εµβολιασµοί! Ανακαίνιση διατηρητέων κτιρίων Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 7 Εξωτερικότητες και αποτυχία της αγοράς! Οι αρνητικές εξωτερικότητες οδηγούν την αγορά σε αποτυχία! Μια αρνητική εξωτερικότητα συµβαίνει όταν η παραγωγή ή η κατανάλωση οδηγεί τις αγορές να παράγουν µεγαλύτερη από την κοινωνικά βέλτιστη ποσότητα! Το κοινωνικό κόστος παραγωγής είναι µεγαλύτερο από το ιδιωτικό κόστος Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 8

5 Αρνητικές εξωτερικότητες στην παραγωγή! Μια αρνητική εξωτερικότητα όπως η µόλυνση του περιβάλλοντος δηµιουργεί µια νέα καµπύλη προσφοράς! Το κοινωνικό κόστος είναι µεγαλύτερο από το κόστος του παραγωγού! Το κοινωνικό κόστος περιλαµβάνει το κόστος του παραγωγού και το κόστος που επιβάλλει η µόλυνση στα άτοµα εκτός αγοράς Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 9 Αρνητικές εξωτερικότητες στην παραγωγή Τιµή Κόστος ρύπανσης Κοινωνικό κόστος Προσφορά (Ιδιωτικό κόστος) Άριστο Ισορροπία Ζήτηση (Ιδιωτική αξία) 0 Q ΑΡΙΣΤΗ Q ΑΓΟΡΑΣ Ποσότητα Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 10

6 Αρνητικές εξωτερικότητες στην παραγωγή! Η τοµή της καµπύλης ζήτησης µε την καµπύλη κοινωνικού κόστους προσδιορίζει το άριστο επίπεδο παραγωγής! Το άριστο επίπεδο παραγωγής είναι µικρότερο από το επίπεδο ισορροπίας Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 11 Εσωτερίκευση εξωτερικοτήτων! Η εσωτερίκευση µιας εξωτερικότητας επιτυγχάνεται µε την µεταβολή των κινήτρων µε τέτοιο τρόπο ώστε τα άτοµα να λαµβάνουν υπόψη τους τις εξωτερικές επιδράσεις των πράξεών τους Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 12

7 Εσωτερίκευση εξωτερικοτήτων! Η κυβέρνηση µπορεί να εσωτερικεύσει µια εξωτερικότητα επιβάλλοντας ένα φόρο στον παραγωγό έτσι ώστε να µειώσει την παραγωγή του στο άριστο κοινωνικά επίπεδο Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 13 Εξωτερικότητες και αποτυχία της αγοράς! Οι θετικές εξωτερικότητες οδηγούν την αγορά σε αποτυχία! Μια θετική εξωτερικότητα συµβαίνει όταν η παραγωγή ή η κατανάλωση οδηγεί τις αγορές να παράγουν µικρότερη από την κοινωνικά βέλτιστη ποσότητα! Το κοινωνικό κόστος παραγωγής είναι µικρότερο από το ιδιωτικό κόστος Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 14

8 Θετικές εξωτερικότητες στην παραγωγή! Η τοµή της καµπύλης ζήτησης µε την καµπύλη κοινωνικού κόστους προσδιορίζει το άριστο επίπεδο παραγωγής! Το άριστο επίπεδο παραγωγής είναι µεγαλύτερο από το επίπεδο ισορροπίας Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 15 Θετικές εξωτερικότητες στην παραγωγή Τιµή Αξία διάχυσης Της τεχνολογίας Προσφορά (ιδιωτικό κόστος) Κοινωνικό κόστος Ισορροπία Άριστο Ζήτηση (ιδιωτική αξία) 0 Q ΑΓΟΡΑΣ Q ΑΡΙΣΤΗ Ποσότητα Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 16

9 Εσωτερίκευση εξωτερικοτήτων! Η κυβέρνηση µπορεί να εσωτερικεύσει µια θετική εξωτερικότητα επιδοτώντας την παραγωγή έτσι ώστε να αυξήσει την παραγωγή στο άριστο κοινωνικά επίπεδο Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 17 Κυβερνητικές πολιτικές! Η κυβέρνηση µπορεί να προσπαθήσει να εσωτερικεύσει τις εξωτερικότητες χρησιµοποιώντας φόρους για τα αγαθά που συνδέονται µε αρνητικές εξωτερικότητες... επιδοτήσεις για τα αγαθά που συνδέονται µε θετικές εξωτερικότητες Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 18

10 Ιδιωτικές λύσεις στις εξωτερικότητες! Η κυβερνητική επέµβαση δεν είναι αναγκαία για την επίλυση προβληµάτων εξωτερικοτήτων Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 19 Ιδιωτικές λύσεις στις εξωτερικότητες! Ηθικοί κανόνες και κοινωνικές κυρώσεις! Φιλανθρωπικοί οργανισµοί! Ενσωµάτωση διαφόρων τύπων επιχειρήσεων! Σύναψη συµβολαίων µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 20

11 Το θεώρηµα του Coase! Το θεώρηµα του Coase υποστηρίζει ότι αν οι ιδιώτες µπορούσαν να διαπραγµατευτούν χωρίς κόστος σχετικά µε την κατανοµή των φυσικών πόρων, τότε θα έλυναν µόνοι τους τα προβλήµατα των εξωτερικοτήτων Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 21 Ιδιωτικές λύσεις στις εξωτερικότητες! Πολλές φορές (αν όχι πάντα) οι ιδιωτικές λύσεις αποτυγχάνουν καθώς τα κόστη διαπραγµάτευσης είναι πού µεγάλα και εποµένως η διαπραγµάτευση ιδιωτικών λύσεων είναι αδύνατη! Κόστη διαπραγµάτευσης είναι τα κόστη στα οποία υποβάλλονται τα συµβαλλόµενα µέρη για την διαπραγµάτευση και την εφαρµογή της συµφωνίας Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 22

12 Κρατικές πολιτικές! Όταν οι εξωτερικότητες είναι σηµαντικές και οι ιδιωτικές λύσεις δεν µπορούν να επιτευχθούν, τότε οι κυβερνήσεις µπορούν να επέµβουν για την επίλυση του προβλήµατος χρησιµοποιώντας Ρυθµιστικές παρεµβάσεις... Πολιτικές βασισµένες στην αγορά Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 23 Ρυθµιστική παρέµβαση! Συνήθως παίρνουν µορφή νοµοθετήµατος! Απαγορεύοντας κάποια συγκεκριµένη συµπεριφορά! Απαιτώντας κάποια συγκεκριµένη συµπεριφορά! Παραδείγµατα:! Απαίτηση εµβολιασµών (σχολείο, στρατός)! Περιορισµός εκποµπών ρύπων Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 24

13 Πολιτικές βασισµένες στην αγορά! Η κυβέρνηση χρησιµοποιεί φόρους και επιδοτήσεις για να ευθυγραµµίσει τα ιδιωτικά κίνητρα µε το κοινωνικό συµφέρον! Οι Πιγκοβιανοί φόροι (Pigovian taxes) είναι φόροι που επιβάλλονται για την εσωτερίκευση αρνητικών εξωτερικοτήτων Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 25 Πολιτικές βασισµένες στην αγορά! Οι εµπορεύσιµές άδειες εκποµπών ρύπων επιτρέπουν την εθελοντική µεταφορά του δικαιώµατος να ρυπαίνουν από τη µια στην άλλη επιχείρηση! Τελικά δηµιουργείται µια αγορά για τις άδειες! Μια επιχείρηση που έχει χαµηλό κόστος µείωσης ρύπων, µπορεί να πουλά άδειες σε µια επιχείρηση µε υψηλό κόστος Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 26

14 Πολιτικές βασισµένες στην αγορά (a) Πιγκοβιανός φόρος (b) Άδειες Εκποµπής Ρύπων Τιµή ρύπανσης Τιµή ρύπανσης Supply of pollution permits P 1.Ένας Πιγκοβιανός φόρος ορίζει την τιµή ρύπανσης 0 Q 2. που µαζί µε την καµπύλη ζήτησης ορίζουν την ποσότητα ρύπανσης Πιγκοβιανός φόρος Ζήτηση δικαιωµάτων ρύπανσης Ποσότητα ρύπανσης P 0 Q 2. που µαζί µε την καµπύλη ζήτησης, καθορίζουν την τιµή της ρύπανσης Ζήτηση δικαιωµάτων ρύπανσης Ποσότητα ρύπανσης 1.Οι άδειες ρύπανσης ορίζουν την ποσότητα ρύπανσης Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 27 Κριτήρια επιλογής πολιτικής! ικανότητα να επιτύχουν ελαχιστοποίηση του κόστους µείωσης των ρύπων! επίτευξη ισότητας στον καταµερισµό της προσπάθειας και της ωφέλειας! κίνητρα που προσφέρουν για την εξεύρεση καλύτερων λύσεων! κατά πόσο συµφωνούν µε την κυρίαρχη ηθική Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 28

15 IV.Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Κριτήρια επιλογής πολιτικής MAC Ε* ΜD Ρύπανση Οριακό κόστος µείωσης των ρύπων ίσο µε την οριακή βλάβη Αρχή της ελαχιστοποίησης του κόστους Η καµπύλη MD περιγράφει την οριακή βλάβη καθώς αυξάνονται οι ρύποι, ενώ η καµπύλη MAC περιγράφει το οριακό κόστος µείωσης των ρύπων καθώς αυξάνονται οι ρύποι (όσο λιγότεροι ρύποι, τόσο πιο δύσκολη είναι η µείωσή τους) Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 29 Κριτήρια επιλογής πολιτικής Η επίτευξη δικαιοσύνης και ισότητας στον καταµερισµό του κόστους αλλά και της ωφέλειας από την µείωση των ρύπων στις διάφορες κοινωνικές οµάδες πολλές φορές παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην επιλογή πολιτικής και σε πολλές περιπτώσεις υποσκελίζει την εφαρµογή του κριτηρίου αποδοτικότητας Το κριτήριο της δικαιοσύνης και ισότητας παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη διεθνών περιβαλλοντικών συµφωνιών υστυχώς είναι πολύ δύσκολο να εκτιµηθούν οι επιδράσεις ανακατανοµής των περιβαλλοντικών πολιτικών Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 30

16 Κριτήρια επιλογής πολιτικής Κίνητρα για βελτίωση Η πολιτική δεν πρέπει να περιορίζεται στην επιβολή ορίων, αλλά να δίνει κίνητρα στους παραγωγούς και καταναλωτές να µειώσουν την επίδρασή τους στο περιβάλλον (τεχνολογία, συµπεριφορά, κλπ) Θέµατα ηθικής Αυτά είναι θέµατα που ξεπερνάνε αυτά της ισότητας. Για παράδειγµα, ένας φόρος και µια επιδότηση µπορεί να είναι το ίδιο αποδοτικές πολιτικές αλλά η επιδότηση των ρυπαντών δεν συµβαδίζει µε την ισχύουσα ηθική Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 31 IV.Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Σύγκριση πολιτικών Προβλήµατα ρυθµιστικών παρεµβάσεων - Ορισµός του ορίου (πληροφορίες κόστους και ωφέλειας) - Σε περίπτωση ορισµού τεχνολογίας δεν υπάρχουν κίνητρα βελτίωσης - Το κόστος της επιτήρησης και επιβολής της πολιτικής είναι µεγάλο MAC 2 - εν επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση του κόστους MAC $ = 530 = ρύπανση Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 32

17 Περιβαλλοντικά προβλήµατα! Στις Η.Π.Α. χρειάζovται 12.2 εκτάρια για τηv κάλυψη τωv βασικώv αvαγκώv τoυ µέσoυ κατoίκoυ, στηv Ολλαvδία 8 και στηv Ivδία 1. Τo oικoλoγικό απoτύπωµα της Ολλαvδίας καλύπτει 15 φoρές τηv έκταση της χώρας εvώ τo αvτίστoιχo της Ivδίας ξεπερvά κατά 35% µόvov τηv έκταση της χώρας. Θα χρειαζόταv τρεις πλαvήτες όπως η Γη για vα καλυφθoύv oι αvάγκες τoυ τωριvoύ πληθυσµoύ της Γης σε Βoρειoαµερικάvικα επίπεδα. Donella Meadows, Our Footprints Are Treading Too Much Charleston (S.C.) Gazzette, April 1,1996 Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 33 Περιβαλλοντικά προβλήµατα! Η οικονοµική δραστηριότητα (παραγωγική και κατανάλωση) δηµιουργεί αναπόφευκτα περιβαλλοντικά προβλήµατα, το µέγεθος των οποίων αυξάνει µε την µεγέθυνση της οικονοµικής δραστηριότητας Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 34

18 Περιβαλλοντικά προβλήµατα! Στην γενική του µορφή το περιβαλλοντικό πρόβληµα µπορεί να θωρηθεί ως πρόβληµα του πεπερασµένου οικοσυστήµατος Ηλιακή Ενέργεια ιάγραµµα ΙΙΙ.1.a. Το πεπερασµένο παγκόσµιο οικοσύστηµα σχετικά µε το οικονοµικό υποσύστηµα (Goodland R., H. E. Daly, S. El Serafy, 1992 Population, Technology, and Lifestyle, Island Press: Washington, DC.) Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 35 Παραγωγικές λειτουργίες Ενέργεια Φυσ. Πόροι Μεγενθυνόµενο Οικονοµικό Υποσύστηµα Καταναλωµένη Ενέργεια Ενέργεια Φυσ. Πόροι Λειτουργίες απόσυρσης Περιβαλλοντικά προβλήµατα! Κατά την παραγωγή τελικών προϊόντων, ένα ικανό µέρος της ενέργειας και ύλης που χρησιµοποιείται είναι αδύνατον να ανακυκλωθεί πλήρως! Επίσης κατά την παραγωγική διαδικασία υπάρχει σηµαντική σπατάλη ενέργειας και ύλης Χαµηλή εντροπία ιαθέσιµη ενέργεια και ύλη Επιχειρήσεις Αγαθά και υπηρεσίες Κατανάλωση Μισθοί, κέρδη,. Νοικοκυριά Ρύπανση και απόβλητα Τελικά προϊόντα Υποβαθµισµένη και καταναλωµένη ενέργεια και ύλη Υψηλή εντροπία Το διάγραµµα κυκλικής ροής Συντελεστές παραγωγής Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 36

19 Περιβαλλοντικά προβλήµατα! Τα σηµαντικότερα ορατά προβλήµατα:! υπερβoλική χρήση της συvoλικής βιoµάζας από τov άvθρωπo! αλλαγή τωv καιρικώv συvθηκώv! καταστρoφή τoυ στρώµατoς τoυ όζovτoς! υπoβάθµιση της πoιότητας τωv εδαφώv! εξαφάvιση µoρφώv ζωής Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 37 Βιώσιµη ανάπτυξη! «..Βιώσιµη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις σηµερινές ανάγκες χωρίς να µειώνει την ικανότητα των επόµενων γενιών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες..» (Brundtland Report, 1987, p.43) Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 38

20 Περίληψη! Όταν οι πράξεις ενός ατόµου έχουν επιπτώσεις στην ευηµερία ενός άλλου ατόµου, τότε έχουµε εξωτερικότητες! Οι αρνητικές εξωτερικότητες οδηγούν σε µεγαλύτερη από την κοινωνικά άριστη παραγωγή! Οι θετικές εξωτερικότητες οδηγούν σε µικρότερη από την κοινωνικά άριστη παραγωγή Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 39 Περίληψη! Οι εξωτερικότητες µπορούν να αντιµετωπισθούν είτε µε κυβερνητικές πολιτικές είτε πιο σπάνια µε ιδιωτικές συµφωνίες Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 40

21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ Τέλος 8ου Κεφαλαίου

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ενότητα 1. Ευτύχιος Σαρτζετάκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ενότητα 1. Ευτύχιος Σαρτζετάκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ενότητα 1 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιο είναι το αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής ; Ποια θέματα εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής ; Η Δ.Ο. ασχολείται με τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώργος Τσιρώνης, BSc, MSc Leicester School of Management 3o Θέμα Πολιτικής Οικονομίας 2012 Α) Τι είναι οι εξωτερικές οικονομίες και επιβαρύνσεις ποια είναι τα αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις. Οικονοµικής των Επιχειρήσεων. Βαγγέλης Τζουβελέκας

Σηµειώσεις. Οικονοµικής των Επιχειρήσεων. Βαγγέλης Τζουβελέκας Σηµειώσεις Οικονοµικής των Επιχειρήσεων Βαγγέλης Τζουβελέκας Ρέθυµνο, 2003 1. Εισαγωγή Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή µικροοικονοµική θεώρηση σε πραγµατικές συνθήκες ο ανταγωνισµός δεν είναι τέλειος. Πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΕΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες άδειες ρύπανσης - όχλησης. Στην αρχή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Οι δυνάμεις της αγοράς Ζήτηση και συμπεριφορά καταναλωτή Προσφορά και συμπεριφορά παραγωγού Ισορροπία προσφοράς-ζήτησης Η τέλεια αγορά Αποδοτική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Περίληψη Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Δ. Βοϊβόντας *, Δ. Ασημακόπουλος ** * Δρ. Χημικός Μηχανικός, ** Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μαρία Πεμπετζόγλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Όψη του Μέλλοντος 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Όψη του Μέλλοντος 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όψη του Μέλλοντος Από το τόξο της γέφυρας στην οποία τον έχει µεταφέρει ο οδηγός του, ο άντης βλέπει τώρα τους Μάντεις [ ] να πλησιάζουν αργά, από το βάθος του τέταρτου Χάσµατος. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ I. Εισαγωγή Μια βασική πρόκληση των οικονομικών παραμένει ακόμη και σήμερα να είναι η διαδικασία της κυβερνητικής ρύθμισης των αγορών, ότι αποκαλούμε τα «οικονομικά των ρυθμίσεων».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΛΑΠΠΑΣ ΣΟΛΩΝ (199/03) ΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα 1 Σκοπός του κεφαλαίου Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Έννοιες κλειδιά 6.1 Εισαγωγή 6.2 Κράτος, καταναλωτές και περιβαλλοντικό πρόβληµα 6.3 Πράσινη Επιχειρηµατικότητα: Ευκαιρίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 1. Εισαγωγή Η οικονοµική της υγείας είναι µια σχετικά νέα ειδικότητα: ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 41 ΚEΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 42 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.1. Γενικά Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΠΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ; Από τη μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα