Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2009"

Transcript

1 Οµιλία του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Θανάση Μπούρα σε εκδήλωση του Οργανισµού Invest in Greece στη Λευκωσία Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2009 Κύριε Πρέσβη, Κυρίες και Κύριοι, Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιµή που βρίσκοµαι σήµερα στη Λευκωσία σε αυτή την πολύ σηµαντική εκδήλωση. Ελλάδα και Κύπρος συνδέονται µε άρρηκτους δεσµούς και κάθε φορά που βρίσκοµαι εδώ διακατέχοµαι από βαθιά και ειλικρινή συναισθήµατα. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί πάντα η επίλυση του Κυπριακού. Η εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στο πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Προς αυτή τη κατεύθυνση οι προσπάθειες µας συνεχίζονται και θα συνεχιστούν. Το µέλλον δεν µπορεί και δεν πρέπει να είναι άλλο από την ειρηνική συνύπαρξη, τη συνεργασία, την ανάπτυξη και τη πρόοδο, για όλους τους κατοίκους του Νησιού. Κυρίες και κύριοι, Η παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται αντιµέτωπη µε την µεγαλύτερη οικονοµική κρίση µετά το Είναι χαρακτηριστικό ότι 23 από τις 27 χώρες της Ε.Ε., µεταξύ των οποίων και οι µεγαλύτερες οικονοµίες, θα είναι φέτος στην διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος. Η Ελλάδα, στο πρώτο τρίµηνο του 2009, κατάφερε να διατηρήσει θετικό πρόσηµο στην ανάπτυξη, την ώρα που οι οικονοµίες της ευρωζώνης συρρικνώθηκαν µε ετήσιο ρυθµό της τάξης του 4,8%. Στόχος της κυβέρνησης µας αποτελεί η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας ακόµα και µέσα σε αυτή την αρνητική συγκυρία. Η αναπτυξιακή πορεία αυτή όµως θα επιτευχθεί και µέσα από την επιχειρηµατική εγρήγορση. Κυρίες και Κύριοι, Η σηµερινή εκδήλωση της Ελληνικής Πρεσβείας και του Invest in Greece, είναι αφιερωµένη στην παρουσίαση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει η Ελλάδα για επενδύσεις. Και η παρουσία σας στην εκδήλωση υπογραµµίζει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα, παρά τη µεγάλη διεθνή οικονοµική κρίση που βιώνουµε. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της Κυβέρνησής µας. Γιατί, µε τις επενδύσεις αυτές ενισχύεται η παραγωγικότητα και η δυναµική της ελληνικής οικονοµίας. Ενισχύονται οι γενικότερες οικονοµικές σχέσεις και οι δεσµοί µε τις χώρες προέλευσης των επενδύσεων. Και η πολιτική µας είχε συγκεκριµένα αποτελέσµατα, καθώς οι ξένες άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσιες µετά το Το 2008, παρά το γεγονός ότι η διεθνής κρίση ήταν σε εξέλιξη, η καθαρή εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων ξεπέρασε τα 3,3 δις. ευρώ.

2 Τα τελευταία χρόνια προωθήσαµε πρωτοβουλίες για να διαµορφώσουµε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις ξένες επενδύσεις. Προωθήσαµε τη φορολογική µεταρρύθµιση, µειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Μειώσαµε κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες, από το 35% στο 25%, τους φορολογικούς συντελεστές για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Μειώσαµε επίσης κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες, από το 25% στο 20%, τους συντελεστές των µικρότερων εταιρειών. ηµιουργήσαµε ισχυρά κίνητρα µε τον Επενδυτικό Νόµο. Ο επενδυτικός νόµος προσφέρει πολύ ισχυρά κίνητρα για τις ιδιωτικές επενδύσεις, µε ποσοστά επιχορήγησης που φθάνει έως το 60%. Και έχει συναντήσει εξαιρετική ανταπόκριση από την πλευρά των επιχειρήσεων. Σηµειώνω ότι στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόµου, που άρχισε να εφαρµόζεται τον Απρίλιο του 2005, έχουν ήδη εγκριθεί συνολικά περισσότερες από επενδύσεις, συνολικού ύψους 12 δισ. Ευρώ. Ιδιαίτερα στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία, οι επενδύσεις αυτές δίνουν σηµαντικό στήριγµα για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Προσαρµόζουµε, µε διατάξεις, τον επενδυτικό νόµο, µε βάση την εµπειρία που είχαµε τα προηγούµενα χρόνια, ώστε να γίνει αυτός αποτελεσµατικότερος. Αναφέρω συνοπτικά µερικές από τις κυριότερες νέες ρυθµίσεις: - Η απαλλαγή από τη φορολογία των µη διανεµόµενων κερδών από την επένδυση θα ισούται µε το ποσό της επιχορήγησης που εκάστοτε προβλέπεται. - Προστίθενται νέες δραστηριότητες στις επιλέξιµες επενδύσεις. Συγκεκριµένα, επιλέξιµες είναι και οι επενδύσεις που αφορούν την τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση προϊόντων του αγροτικού τοµέα, τα οποία έχουν υποστεί µεταποιητική δραστηριότητα. Επίσης, επιλέξιµες είναι και οι επενδύσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, που προορίζεται για διάφορες χρήσεις. Επιλέξιµες είναι και οι επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρισµού, µε τη χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, εφόσον η αποκτώµενη από την επένδυση ισχύς είναι έως 2 MW. - Παρέχεται πλέον η δυνατότητα ορισµού τοµέων ή κλάδων της οικονοµίας, εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, στους οποίους θα εγκρίνονται επενδυτικά σχέδια για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. - Προβλέπεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης για µία πενταετία ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ, για µεµονωµένες επιχειρήσεις για κάθε γεωγραφική περιφέρεια της χώρας. Και σε 20 εκατ. ευρώ, για τις συνδεδεµένες και συνεργαζόµενες επιχειρήσεις (οµίλους), επίσης σε κάθε περιφέρεια της χώρας. - Επισπεύδεται η διαδικασία έγκρισης και υλοποίησης των επενδύσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε το διαχωρισµό τους βάση προϋπολογισµού. ηλαδή, σε αυτές που είναι µικρότερες των 10 εκατ. ευρώ και σε αυτές, των οποίων ο προϋπολογισµός υπερβαίνει το συγκεκριµένο ποσό. - Απλοποιείται η διαδικασία έγκρισης για το σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς δεν απαιτείται πλέον η προέγκριση (βεβαίωση επιλεξιµότητας της επενδυτικής δαπάνης), αλλά αρκεί η υποβολή της αίτησης πριν από την έναρξη των επενδυτικών σχεδίων.

3 Με τις παραπάνω ρυθµίσεις είναι βέβαιο ότι η ελκυστικότητα του Επενδυτικού Νόµου αυξάνεται ακόµη περισσότερο. Προχωρώντας σε µια σειρά από άλλες πολιτικές, αναφέρω ενδεικτικά ότι: Θεσµοθετήσαµε τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ), µε στόχο τη δηµιουργία νέων υποδοµών και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Ήδη έχουν εγκριθεί έργα συνολικού ύψους 5,7 δισ. ευρώ. Η πλειονότητα των εγκεκριµένων έργων αφορά υποδοµές και υπηρεσίες στην Περιφέρεια, γεγονός που δείχνει ότι οι Συµπράξεις αποτελούν βασικό βραχίονα για την ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη σε όλη τη χώρα. Πρέπει µάλιστα να πω ότι η Ελλάδα διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο για την ανάπτυξη του θεσµού των Συµπράξεων στην ευρύτερη περιοχή. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στην Ελλάδα για εκπαίδευση στελέχη από αρκετές ενδιαφερόµενες χώρες της ευρύτερης περιοχής. ηµιουργήσαµε έτσι µια νέα αγορά. Όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις εκδηλώνουν έµπρακτα το ενδιαφέρον τους για τις Σ ΙΤ, ενώ παράλληλα υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον και από σηµαντικές ξένες εταιρείες, µε πολυετή εµπειρία στον χώρο. Ειδικά η συµµετοχή αυτών των µεγάλων ξένων εταιρειών αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο. Γιατί επιβεβαιώνει την αρτιότητα και την αξιοπιστία του νοµικού πλαισίου που έχουµε δηµιουργήσει. Επιπλέον: Συνεχίζουµε µε συνέπεια το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Έτσι ώστε να δοθεί ώθηση στον ανταγωνισµό και δηµιουργηθούν οι συνθήκες για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, µε χαµηλότερο κόστος για τους καταναλωτές. Πέρυσι, προχωρήσαµε στη συµφωνία στρατηγικής συµµαχίας του ΟΤΕ µε έναν από τους µεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς της Ευρώπης και του κόσµου. Και υπογράψαµε τη συµφωνία για την παραχώρηση αξιοποίησης του εµπορευµατικού σταθµού του Λιµένα του Πειραιά µε µια από τις µεγαλύτερες εταιρίες του κόσµου στον τοµέα αυτό. Πριν από λίγο καιρό ολοκληρώθηκε µε επιτυχία ο διαγωνισµός για την αποκρατικοποίηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας, παρά το γεγονός ότι η διεθνής κρίση έχει ενταθεί. Ενώ προωθούνται άµεσα οι διαδικασίες για την εξυγίανση του ΟΣΕ. Προχωρούµε µε γρήγορα βήµατα στην αξιοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την περίοδο , ενώ ολοκληρώνουµε µε επιτυχία φέτος το Γ' ΚΠΣ. Με το ΕΣΠΑ, η Ελλάδα έχει στην διάθεσή της 24 δις. ευρώ από κοινοτικούς πόρους και περίπου 40 δις. ευρώ, αν συνυπολογισθούν και οι εθνικοί πόροι. Μεγάλα έργα, όπως η Εγνατία Οδός που συνδέει την Ηγουµενίτσα µε τον Έβρο και οι νέοι αυτοκινητόδροµοι µειώνουν αισθητά το χρόνο αναβαθµίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των χερσαίων µεταφορών. Εστιάζουµε ιδιαίτερα στη συµπλήρωση και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών της χώρας µας, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και των µελλοντικών αναγκών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η Στρατηγική για την Ψηφιακή Ελλάδα, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα την ταχύτατη εξάπλωση των ευρυζωνικών δικτύων στην επικράτεια.

4 Κυρίες και κύριοι, Η προσέλκυση επενδύσεων είναι χρονοβόρα και µακροχρόνια διαδικασία και απαιτείται συστηµατική προσπάθεια για την καθιέρωση µιας χώρας στη συνείδηση των επιχειρηµατιών και επενδυτών ως τόπου φιλικού και ανοικτού στις επενδύσεις και στην επιχειρηµατική δράση. Προς αυτή τη κατεύθυνση και µε τις προσπάθειες που γίνονται από το Ιnvest in Greece, αναπτύσσουµε ένα νέο πρόγραµµα προσέλκυσης επενδύσεων που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. 1. Ενηµέρωση ευαισθητοποίηση διεθνών επιχειρήσεων για τις επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας. 2. ιεύρυνση του καταλόγου των διεθνών επιχειρήσεων µε άµεσο ενδιαφέρον να επενδύσουν στην χώρα. 3. Ευαισθητοποίηση των διεθνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη στην χώρα µε στόχο την επέκταση των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων. 4. Υποδοχή δυνητικών επενδυτών, παρέχοντάς τους υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Στόχος µας είναι να προσελκύσουµε στην Ελλάδα βιώσιµες επενδύσεις που µπορούν να αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Τέτοιες επενδύσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε κλάδους όπως οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, ο Τουρισµός, οι Νέες τεχνολογίες (Πληροφορική, Βιοτεχνολογία, Μικροηλεκτρονική), η αγορά των Τροφίµων, και η ανάπτυξη τεχνολογιών περιβάλλοντος (διαχείριση αστικών και αγροτικών αποβλήτων, διαχείριση υδάτων). Από τις επαφές που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα προκύπτει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για σηµαντικές επενδυτικές συνεργασίες σε όλους τους κλάδους και ιδιαίτερα στους τοµείς της Ενέργειας και του Τουρισµού. Στο τοµέα της Ενέργειας, υπάρχει εξαιρετικά σηµαντικό ενδιαφέρον στην παραγωγή από ανανεώσιµες πηγές κυρίως ηλιακή ενέργεια και βιοκαύσιµα. Επίσης µεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζει η παραγωγή φωτοβολταϊκών στοιχείων. Ήδη, έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα επενδύσεις και συνεργασίες Ευρωπαϊκών οµίλων ενέργειας µε γρήγορα αναπτυσσόµενες ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, η ελληνική κυβέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να σταθεί µε κάθε τρόπο αρωγός στους ενδιαφερόµενους επενδυτές από το εξωτερικό. Οι εκτιµώµενοι προϋπολογισµοί των επενδυτικών σχεδίων αυτού του τοµέα φθάνουν τα 370 εκατ. ευρώ από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τα 350 εκατ. ευρώ ειδικά από παραγωγή φωτοβολταϊκών στοιχείων. Επιπροσθέτως, προβλέπεται µέσω του επενδυτικού νόµου η ενίσχυση µε υψηλά κίνητρα που µπορούν να φθάσουν µέχρι το 60% σε πολλές περιοχές της χώρας για τις µικρές επιχειρήσεις που αφορούν την «παραγωγή ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερµική και τη βιοµάζα, ανεξαρτήτως εγκατεστηµένης ισχύος επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας» καθώς και «επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίµων ή στερεών καυσίµων από βιοµάζα, επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοµάζας από φυτά, µε σκοπό τη χρήση της ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας». Αξίζει να αναφέρω πως τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από την ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά συστήµατα)

5 διαµορφώνονται ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης στο 40% για µικρές επιχειρήσεις, από 30% έως 40% για µεσαίες και από 20% έως 40% για µεγάλες επιχειρήσεις. Στον ιδιαίτερα σηµαντικό για την Ελλάδα τοµέα του Τουρισµού, το ενδιαφέρον των επενδυτών εντοπίζεται στην κατασκευή ολοκληρωµένων τουριστικών θέρετρων µε εξοχικές κατοικίες, στην ανάπτυξη µαρίνων, στη δηµιουργία αλυσίδων city hotels, στα θεµατικά πάρκα και στη µίσθωση ή ανάληψη διαχείρισης υπαρχουσών µονάδων. Σε µια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, λάβαµε και εφαρµόζουµε µια σειρά από στοχευµένα µέτρα, µε σκοπό να δώσουµε ανάσα στις τουριστικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, µέσα από τον επενδυτικό νόµο, επωφελούνται επενδύσεις η λειτουργία των οποίων συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση του βαθµού ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Κυρίες και κύριοι, Στην πενταετία που πέρασε, έγιναν αρκετά βήµατα και η Ελλάδα µπήκε σε µία νέα αναπτυξιακή πορεία. Τα αποτελέσµατα φάνηκαν. Είναι πλέον ορατά. Φάνηκαν στο ρυθµό ανάπτυξης, φάνηκαν στην αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων, φάνηκαν στη µείωση της ανεργίας κατά 4 σχεδόν ποσοστιαίες µονάδες, σε σύγκριση µε το Στόχος µας είναι ακόµα και µέσα από αυτή την αρνητική διεθνή συγκυρία να παραµείνουµε στο δρόµο της ανάπτυξης. Σήµερα, µε όλες τις πολιτικές που ακολουθούνται, µε την εξωστρέφεια που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονοµία, µε τις ελκυστικές ρυθµίσεις και τα ευνοϊκά κίνητρα που ισχύουν, η Ελλάδα είναι ένας σίγουρος και ασφαλής χώρος επενδύσεων. Με την εκµετάλλευση όλων των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτει, µπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για την ελληνική οικονοµία όσο και για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, 106 71

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεπτέμβριος 2007 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ Η Κυβέρνηση εφάρμοσε από την πρώτη στιγμή ένα διαφορετικό πρότυπο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης τραπεζικών επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 ΣΥΝΟΨΗ Η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Φυσικός χώρος για επενδύσεις.

Ελλάδα. Φυσικός χώρος για επενδύσεις. Ελλάδα. Φυσικός χώρος για επενδύσεις. Περιβάλλον ανάπτυξης. Επενδυτικές ευκαιρίες υψηλής απόδοσης Καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό Ισχυρά επενδυτικά κίνητρα Κέντρο μιας αγοράς 140 εκατ. καταναλωτών Υψηλός

Διαβάστε περισσότερα

Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους Εφόσον οι Ευρωπαίοι «φίλοι μας» δε μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και απλά συνεχίζουν να προσβάλλουν την Εθνική μας αξιοπρέπεια, χωρίς ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Ελεγκτικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φωτιάδης Παναγιώτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 Οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα γνωρίζουν σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η σηµαντική αυτή αύξηση σχετίζεται άµεσα µε την εξυγίανση και

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε πραγματικό σημείο καμπής. Εύλογα πολίτες και επιχειρήσεις αυτής της χώρας αναρωτιούνται με ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει ανάκαμψη της παραγωγικής βάσης της οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Αθήνα εκέµβριος 2009 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...6 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Υφιστάµενη κατάσταση, παράγοντες που την επηρεάζουν & προοπτικές

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Υφιστάµενη κατάσταση, παράγοντες που την επηρεάζουν & προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Υφιστάµενη κατάσταση, παράγοντες που την επηρεάζουν & προοπτικές Μανουκάκη Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 277/05

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 277/05 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 277/05 ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 137/05 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘ. Π.ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέ»α πτυχιακής εργασίας: Ο ρόλος του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στην Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10 ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Γ Κ.Π.Σ. ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Κος ΦΩΛΙΑΣ: Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο άνοιγμα των εργασιών της 10 ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Για μια δυναμική, πράσινη οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας

Για μια δυναμική, πράσινη οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας 1 Για μια δυναμική, πράσινη οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας Η ενημέρωση των πολιτών και η διαφάνεια της κυβερνητικής δράσης αποτελούν έννοιες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες άρρηκτα με τις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ρ Α. Κοτρωνάρου, Υπεύθυνη Οργάνωσης Τµήµατος Περιβάλλοντος 1 ρ Α. Κόρας, /νση Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμη ένα PSI αποφασίζεται

Ακόμη ένα PSI αποφασίζεται ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Αναπτυξιακή πορεία της χώρας στον πάγο. Μειώνεται το 18μηνο στα Φ/Β συστήματα; Τοποθετήστε Φ/Β σύστημα στη στέγη και κερδίστε έως και 7500 το έτος. Βίαιη προσαρμογή για το βιοντίζελ. Ξεμπλοκάρουν

Διαβάστε περισσότερα