ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007"

Transcript

1 Διασφάλιση ποιότητας στο Κλινικό Εργαστήριο ΑΘΗΝΑ, 11/2/ 2012 Προϋποθέσεις και διαδικασία διαπίστευσης ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189: Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Ιατρός Βιοπαθολόγος Υγιεινολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Συντονιστής Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

2 ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ Στη χώρα μας,θα μπορούσε να λεχθεί, όπως αποδεικνύεται από πολλές πηγές,ότι η απουσία εκτίμησης της ποιότητας των εργαστηριακών εξετάσεων είναι η ύπουλη νόσος της Ελληνικής Ιατρικής. ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 2

3 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η απαίτηση συνεπώς για εργαστηριακά αποτελέσματα ακριβή και αξιόπιστα είναι προφανής και αναγκαία και προϋποθέτει μία σωστή εργαστηριακή διαδικασία και επικοινωνία,με τους κλινικούς,αλλά και τους ασθενείς,ώστε οι πληροφορίες : να φθάνουν έγκαιρα και σωστά. να είναι αποδεκτές και αξιόπιστες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 3

4 Η ποιότητα σχεδιάζεται Ο έλεγχος δε της αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων είναι κύρια υποχρέωση των εργαστηρίων και όπως αναφέρει ο Αμερικανός Μηχανικός Δρ. Τ. Τζουράν,από τους πρωτοπόρους της ποιότητας, «η ποιότητα σχεδιάζεται, δεν είναι ποτέ τυχαία». ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 4

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Για τη Διαδικασία της Διαπίστευσης της διαδικασίας αξιολόγησης - επιβάλλεται η ειδική, επίπονη και συστηματική,προετοιμασία του εργαστηρίου,σχεδόν πάντα με τη βοήθεια ειδικού συμβούλου για την ποιότητα, πριν από την υποβολή της αίτησης και πριν την τελική αξιολόγηση, από τον εξωτερικό,ανεξάρτητο Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης, που στη χώρα μας είναι το ΕΣΥΔ ΑΕ. Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΧΙ ΜΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 5

6 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 1 Με την ευρύτερη έννοια της Διαπίστευσης, ένα Εργαστήριο πιστοποιεί την τεχνική επάρκεια του,για τη διενέργεια συγκεκριμένων αναλύσεων, καθώς επίσης και τη λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας εργαστηρίων (σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση ISO-ILAC-IAF ). ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 6

7 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Σύμφωνα με το ΕΣΥΔ,στο χώρο της πιστοποίησης,των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, «Διαπίστευση είναι η επίσημη αναγνώριση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ (ΕΣΥΔ), μέσω καθορισμένων διαδικασιών,ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και τεκμηριωμένη επάρκεια.» 7

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Η ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. 8 ΑΘΗΝΑ 11/2//2012

9 ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ. ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007 ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ «Μιλάει τη γλώσσα» των Κλινικών Εργαστηρίων και τα βοηθάει ουσιαστικά στην εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος ποιότητας στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας. ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 9

10 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007 ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Το «πρότυπο» δεν δίνει λεπτομέρειες για το «πώς πρέπει να γίνει κάτι», αλλά «τι πρέπει να γίνει», βάσει των τοπικών συνθηκών. Επισημαίνεται ότι η διαπίστευση δεν αναφέρεται στο σύνολο των Δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, αλλά σε συγκεκριμένες αναλύσεις,τις οποίες έχει καθορίσει το εργαστήριο στην αίτηση του προς το ΕΣΥΔ, (Εξετάσεις Πεδίου Διαπίστευσης). ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 10

11 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα G1/3 του Πιστοποιητικού Αρ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της Α.Τ.Chr. Genesis Clinical Laboratory Ltd. ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 11

12 Materials/Products tested Types of test/properties measured Applied methods/techniques used Haematology Tests 1. Umbilical cord blood and nucleated cells from umbilical cord blood 1. Determination of the number of nucleated cells (granulocytes, lymphocytes, monocytes) and of the red blood cell count 2. Estimation of the viability of nucleated cells and counting of haematopoietic stem cells (CD45+ dim / CD34+) Automated cell flow analyzer (COULTER ACT DIFF PAK) Flow cytometry- Protocol ISHAGE STEM KIT (BECKMAN- COULTER) Microbiological Tests 1. Umbilical cord blood 1. Test for bacterial infection (aerobic / anaerobic /yeasts) 1. Fluorescent medium, closed method (BACTEC/ BECTON DICKINSON) 2. Colorimetric Microbial Detection System (BACT- ALERT / BIOMERIEUX) ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 12

13 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Βασικές Απαιτήσεις Προτύπων Οι βασικές απαιτήσεις που θέτει το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν ειδικότερα και από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), στα «Κριτήρια Διαπίστευσης Εργαστηρίων» είναι : Καθορισμένη Νομική Υπόσταση Αμεροληψία Ανεξαρτησία Ακεραιότητα. Τεχνική Επάρκεια. Προκαθορισμένες Σχέσεις και συνεργασία με άλλους φορείς 1.Συνεργασία με τους ασθενείς και τους ιατρούς. 2.Συνεργασία με φορείς που χορηγούν τη διαπίστευση. 3. Συνεργασία με άλλα εργαστήρια, προμηθευτές, κτλ. Καθήκοντα μετά την διαπίστευση 13

14 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ Οι ειδικές απαιτήσεις του ΕΣΥΔ για τη Διαπίστευση ενός φορέα/εργαστηρίου, είναι η συμμόρφωση με τα Κριτήρια Διαπίστευσης,όπως αυτά προσδιορίζονται με λεπτομέρεια στο; Α- Πρότυπο ΕΝ : 2007,στον Β- Κανονισμό Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ (έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΑΔ), (ο οποίος δεν αντικαθιστά το πρότυπο, αλλά απλώς το διευκρινίζει) και την Γ: Κατευθυντήρια οδηγία για τη διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO ( ΕΣΥΔ ΚΟΔ ΚΛΙΝΕΡΓ.) 14

15 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα συνολικά τέλη για τη Διαπίστευση ενός μικρού Εργαστηρίου ή τμήματος μεγάλου εργαστηρίου, ανέρχονται κατ ελάχιστο,στα 3100 Ευρώ, ενώ απαιτούνται και ετήσια τέλη επιτήρησης,της τάξεως των 1500 Ευρώ. 15

16 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΣΥΔ.. 16

17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ :ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΦΕΚ Α' 228/ Αρθρο 34. Ποιοτικός έλεγχος ιδιωτικών φορέων Υγείας ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 17

18 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 1.Ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας είναι υποχρεωτικός -ΣΩΣΤΟ - ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ -ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ TOY ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO :2007 ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 18

19 2.διενεργείται από εξουσιοδοτημένο φορέα του δημοσίου η οποιονδήποτε άλλον διαπιστευμένο φορέα του εσωτερικού η εξωτερικού. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1.ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 2.ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 3. ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΣΥΔ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Η ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ-ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΑΝ ΤΟ ΡΟΛΟ ΑΥΤΟ (ΟΠΩΣ ΠΧ ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ) ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 19

20 Β. Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και κάθε φορέας υγείας που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών, υποχρεούνται να εφαρμόζουν 3Α.. μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1.ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 2.ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 3. ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ -ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ -ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO :2007 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥΔ ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 20

21 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ???? ΜΕ ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 21

22 3Β.και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΕΔΩ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO :2007 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥΔ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΣΥΔ ΠΔΙ /02/01/ /13 ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 22

23 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΦΘΗΝΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO (ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΤΟ ΕΣΕΑΠ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ - ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 23

24 Γ. Τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων υγείας υποχρεούνται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος να διαπιστευτούν για τις εξετάσεις που εκτελούν με ISO ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοσή του. ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1-Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ( ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ Σ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ) 2- Ο ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ (ΦΟΒΟΣ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΑΠΛΑ ΑΙΜΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ) ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 24

25 11. Για τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (βιολογικών υλικών, απεικονίσεων και πυρηνικής ιατρικής) και τις ιδιωτικές κλινικές απαιτείται βεβαίωση της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. προς την αρμόδια Περιφέρεια ως προς την πλήρωση των κριτηρίων της ανωτέρω παραγράφου, στους φορείς ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 25

26 ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ. ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007 ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 26

27 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 1. Καθορισμός του επικεφαλής της ομάδας. 2. Καθορισμός των στόχων του Εργαστηρίου. 3. Γενικός σχεδιασμός του Συστήματος του Εργαστηρίου 4. Αναλυτικός σχεδιασμός των φάσεων ανάπτυξης του Συστήματος 5. Υλοποίηση κάθε φάσης ανάπτυξης του Συστήματος, Σύνταξη των Διαδικασιών Ποιότητας και σχεδίαση των Εντύπων Συγκέντρωση, των Οδηγιών Λειτουργίας Οργάνων Συσκευών, Οδηγιών Εκτέλεσης Δοκιμών κ.λπ. 6. Σύνταξη του Εγχειριδίου Ποιότητας του Εργαστηρίου 7. Αξιολόγηση του Συστήματος συνολικά Τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθούν για την επίτευξη του προκαθορισμένου στόχου της Διαπίστευσης,περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στην οργανωτική δομή του εργαστηρίου, τις αρμοδιότητες των προσώπων, τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και τα χρησιμοποιούμενα μέσα. ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 27

28 ΚΥΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 1. Το πρώτο αφορά τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ του εργαστηρίου και η εφαρμογή είναι ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ OΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ανεξάρτητα του τύπου δοκιμών 2. Το δεύτερο αφορά τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ του εργαστηρίου και κατά την εφαρμογή του ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ,ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ( ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 28

29 ΚΥΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 1. Το πρώτο αφορά τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ του εργαστηρίου και η εφαρμογή είναι ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ OΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ανεξάρτητα του τύπου δοκιμών 2. Το δεύτερο αφορά τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ του εργαστηρίου και κατά την εφαρμογή του ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ,ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ( ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) 29

30 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Περιεχόμενα Προτύπου 1 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητικές παραπομπές 3. Όροι και Ορισμοί 4. Απαιτήσεις για τη διοίκηση 4.1 Οργάνωση 4.2 Σύστημα για την ποιότητα 4.3 Έλεγχος εγγράφων 4.4 Ανασκόπηση Συμβάσεων / Συμφωνιών 4.5 Διενέργεια αναλύσεων από εργαστήριο αναφοράς 4.6 Εξωτερικές υπηρεσίες και προμήθειες 30

31 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Περιεχόμενα Προτύπου 2 (συνέχεια) 4.7 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 4.8 Επίλυση Παραπόνων 4.9 Προσδιορισμός και έλεγχος μη συμμορφώσεων 4.10 Διορθωτικές ενέργειες 4.11 Προληπτικές ενέργειες 4.12 Συνεχής Βελτίωση 4.13 Τεχνικά Αρχεία και Αρχεία Ποιότητας 4.14 Εσωτερικές επιθεωρήσεις 4.15 Ανασκόπηση από τη διοίκηση 31

32 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Περιεχόμενα Προτύπου 3 (συνέχεια) 5 Τεχνικές απαιτήσεις 5.1 Προσωπικό 5.2 Χώροι εγκατάστασης και περιβαλλοντικές συνθήκες 5.3 Εξοπλισμός 5.4 Προαναλυτικές διαδικασίες 5.5 Διαδικασίες ανάλυσης 5.6 Διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών ανάλυσης 5.7 Μετά αναλυτικές διαδικασίες 5.8 Έκδοση αποτελεσμάτων 32

33 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Αρχική,γενική καταγραφή των συνολικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου (οργανόγραμμα λειτουργίας) και ειδική αναλυτική περιγραφή των προς διαπίστευση δραστηριοτήτων (ροόγραμμα εργασιών). Αυτό θα γίνει με : συνεντεύξεις με το διευθυντή και τους εμπλεκομένους ανασκόπηση της υπάρχουσας τεκμηρίωσης, με συγκέντρωση, όπου υπάρχουν, των Οδηγιών Λειτουργίας Οργάνων Συσκευών, Οδηγιών Εκτέλεσης Δοκιμών,Αρχείων κ.λπ, έλεγχος της καταλληλότητάς τους, για να ακολουθήσει στη συνέχεια τροποποίηση, όπου απαιτείται, ή σύνταξη νέων όπου δεν υπάρχουν. 33

34 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, σε αντιπαραβολή με τις απαιτήσεις του Προτύπου και απόφαση, σε συνεργασία με το σύμβουλο, για το εύρος των προς διαπίστευση δραστηριοτήτων και τον καθορισμό των επιθυμητών στόχων, βάσει της υπάρχουσας κατάστασης,των εφικτών λύσεων και των δυνατοτήτων παρέμβασης, για συμμόρφωση με τις επιβαλλόμενες Διαδικασίες Ποιότητας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 34

35 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 8.α 8. Ανάπτυξη των διαδικασιών ποιότητας. Οι διαδικασίες ποιότητας καθορίζουν τα θέματα λειτουργίας του συστήματος ποιότητας και ορίζουν,με αντίστοιχη υποχρεωτική έγγραφη, τεκμηρίωση,ειδική οδηγία,ή διαδικασία, «Πως θα γίνει κάθε εργασία, Ποιος θα την κάνει, Που θα γίνει κάθε εργασία, Πότε θα γίνει,και τέλος, Πως και με Ποια μέσα θα γίνει». Αφορούν όλες τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου,οι οποίες περιέχουν με λεπτομέρειες τους τρόπους υλοποίησης των απαιτήσεων του αντιστοίχου προτύπου και καθορίζουν με ακρίβεια τις αρμοδιότητες του εμπλεκομένου προσωπικού. ΠΟΛΙΤΙΚΗ = ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ = ΕΚΤΕΛΕΣΗ «τακτικό επίπεδο τεκμηρίωσης του συστήματος». 35

36 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 8.β Αναφέρεται συχνά, ότι η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας,έχει έντονα χαρακτηριστικά γραφειοκρατικών διαδικασιών, που δημιουργούν μεγάλη ενόχληση στη λειτουργία του εργαστηρίου. Αυτό είναι εν μέρει αληθές. Στην φάση της προετοιμασίας του εργαστηρίου για διαπίστευση,όντως απαιτείται «επίπονη» και «χρονοβόρα», αναλυτική καταγραφή και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών, για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του προτύπου και την τυποποίηση τους. 36

37 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 8.γ Στη συνέχεια όμως, με την εξοικείωση του προσωπικού με το εφαρμοζόμενο σύστημα ποιότητας,εξοικονομείται ικανός χρόνος,λόγω των τυποποιημένων διαδικασιών και της υποχρεωτικής εφαρμογής τους από όλους, Από εμπειρία επίσης, σε ελέγχους πολλών εργαστηρίων, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα,ότι ένα σύστημα ποιότητας μπορεί να είναι πολύ καλό, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα να είναι υπερβολικά «περιγραφικό» και «γραφειοκρατικό». 37

38 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1 2 ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.. ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΝ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 3 4 ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 38

39 ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Πολιτική για την Ποιότητ α Στόχοι για την Ποιότητα Εγχειρίδιο Ποιότητας Διαδικασίες Ποιότητας Οδηγίες Εργασίας, Έγγραφα Εξωτερικής Προέλευσης Αρχεία 39

40 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 9.α 9.Ανάπτυξη των Οδηγιών Εργασίας. (1) Αποτελούν καθοριστικό προπαρασκευαστικό παράγοντα, δεδομένου ότι καταγράφουν όλες τις ακολουθούμενες πρακτικές,για κάθε θέση εργασίας και για κάθε εξέταση,με σκοπό,την απρόσκοπτη και με ενιαίο τρόπο, διενέργεια των εξετάσεων,κάθε μέρα και από το σύνολο του αρμόδιου προσωπικού του Εργαστηρίου. Περιγράφουν, με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια, τον τρόπο εκτέλεσης κάθε δραστηριότητας (π.χ. προετοιμασία και ανάλυση δείγματος για συγκεκριμένη εξέταση). 40

41 41

42 42

43 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 10.α 10. Επαλήθευση επικύρωση μεθόδων Διαδικασίες ποιότητας.1 Οι απαιτήσεις ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ των κλινικών δοκιμών, αποτελούν καθοριστικό κριτήριο της διαπίστευσης Προσδιορίζονται στο Πρότυπο ISO και στην «Κατευθυντήρια οδηγία για τη διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO ( ΕΣΥΔ ΚΟΔ ΚΛΙΝΕΡΓ.)» 43

44 Απαιτήσεις επικύρωσης/επαλήθευσης και ελέγχου ποιότητας των μεθόδων κλινικών δοκιμών Το εργαστήριο πρέπει να επαληθεύσει ότι εφαρμόζει τη δοκιμή αυτή ώστε να είναι κατάλληλη για τη σκοπούμενη χρήση της. Γενικά, μετά τη σωστή επιλογή μίας μεθόδου, για τη σκοπούμενη χρήση, θα πρέπει να επικυρώνεται πλήρως εάν ανήκει στην κατηγορία των μη πρότυπων ή εκείνων που αναπτύσσονται στο εργαστήριο και να επαληθεύεται στο χώρο του εργαστηρίου,με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, εάν ανήκει στην κατηγορία των αυτόματων, προτύπων ή διεθνώς αποδεκτών. 44

45 45

46 Α. Εσωτερικός έλεγχος Ποιότητας: Ένας ολοκληρωμένος εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος περιλαμβάνει: 1. Τη φάση πριν από την ανάλυση. Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη σωστή αντιστοίχηση δείγματος-ασθενούς, τη σωστή προετοιμασία του ασθενή και τη λήψη του δείγματος, ως και την μεταφορά, διατήρηση και προετοιμασία του δείγματος (ανάδευση) για τη μέτρηση. 2. Την κυρίως φάση της αναλύσεως. Η φάση αυτή περιλαμβάνει την επίβλεψη της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, την ρύθμιση, τους προληπτικούς ελέγχους και τη συντήρηση του αναλυτή, ως και την σωστή αντιστοίχηση δείγματος-αποτελέσματος. 3. Την μετά-αναλυτική φάση Η φάση αυτή περιλαμβάνει κυρίως την «απάντηση» του αποτελέσματος και τα γραφειοκρατικά λάθη. Ως έλεγχος ποιότητας ορίζεται το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται από ένα δεδομένο εργαστήριο για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 46

47 47

48 48

49 Β. Εξωτερικός έλεγχος Ποιότητας: 1 Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος βασίζεται στην συμμετοχή πολλών εργαστηρίων σε προγραμματισμένες ασκήσεις μετρήσεων και έχει σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου αποδόσεως τους. Οι ασκήσεις μπορεί να εκτελούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο Θα πρέπει να γίνεται κάλυψη όλων των δοκιμών,εντός του έτους «μία τουλάχιστο συμμετοχή ανά έτος για κάθε είδος δοκιμής του πεδίου διαπίστευσης και για όλες τις παραμέτρους,σε συχνότητα ανάλογη με το είδος των εξετάσεων και το σχήμα εκτέλεσης του προγράμματος που συμμετέχει το εργαστήριο..» ) 49 (βλέπε «Πολιτική του ΕΣΥΔ σχετική με τη συμμετοχή των εργαστηρίων σε Προγράμματα Δοκιμών Ικανότητας και σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές ΕΣΥΔ ΠΔΙ 2007 ) Ενδεικτικά, για τις εξετάσεις ρουτίνας: μηνιαία ή ανά δίμηνο,ανοσολογικές: ανά 2-3 μήνες κοκ,σύμφωνα με τον ειδικό κατάλογο του ΕΣΥΔ και τις κατευθυντήριες οδηγίες των έγκυρων διεθνών επιστημονικών εταιρειών

50 Β. Εξωτερικός έλεγχος Ποιότητας: 2 Η απόδοση κάθε εργαστηρίου εκφράζεται συνήθως με το συντελεστή μεταβλητότητας ή με το δείκτη διακυμάνσεως σε γράφημα. ΠΡΟΣΟΧΗ:Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος δεν υποκαθιστά τον εσωτερικό και η συμμετοχή μόνο σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου χωρίς τον εσωτερικό δεν επαρκεί, όπως και το αντίστροφο. Διασφαλίζει την ποιότητα και πιστότητα των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου 50

51 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ /ΣΧΗΜΑΤΑ Το Εργαστήριο πρέπει να συμμετέχει σε διεργαστηριακά σχήματα (εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος) τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του ISO/IEC Γίνεται από πιστοποιημένους Οργανισμούς με προγράμματα όπως: EQAS-AS External Quality Assurance System for AST (WHO + CDC) NEQAS AST External Quality Assurance System for AST (HPA-UK) Πιθανή αστοχία σε εξωτερικό έλεγχο θέλει διερεύνηση των αιτίων και δεν συνεπάγεται αυτόματα την ανάκληση αποτελεσμάτων. 51 Επαλήθευση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, της συμβατότητας των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με χρήση διαφορετικών μεθόδων.

52 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εγγραφή του εργαστηρίου στο πρόγραμμα μέσω αντιπροσώπου εταιρείας Παραλαβή οδηγιών & συμπλήρωση στοιχείων σχετικών με τη διαδικασία του προγράμματος Παραλαβή άγνωστων δειγμάτων /ορών ελέγχου Εκτέλεση Δοκιμασιών με την τρέχουσα μεθοδολογία Καταγραφή αποτελεσμάτων σε ανάλογες φόρμες, παράλληλα με πιθανά σχόλια Αποστολή των αποτελεσμάτων Παραλαβή των σωστών απαντήσεων 52

53 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Δημιουργία «Αρχείων». Αφορά τις διαδικασίες δημιουργίας των αναγκαίων αρχείων, που καθορίζονται από το Πρότυπο και που είναι απαραίτητα για την απόδειξη / τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των διαδικασιών και των προϊόντων / υπηρεσιών, με το σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, που εφαρμόζεται. Περιλαμβάνουν Αρχεία: Α. Προσωπικού Β. Εκπαίδευσης Γ. Διακριβώσεων Δ. Ελέγχων Οργάνων Ε. Προμηθειών Στ. Διαχείρισης παραπόνων Ζ..Εκθέσεων Αποτελεσμάτων,κτλ. 53

54 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 13.α 12.Σύνταξη του Εγχειριδίου Ποιότητας του Εργαστηρίου.1 Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Εργαστηρίου, καταληκτικό κείμενο της προετοιμασίας, αποτελεί το επίσημο έγγραφο της Διαπίστευσης, στο οποίο είναι καταγεγραμμένες όλες οι διαδικασίες λειτουργίας του εργαστηρίου,σε αντιπαραβολή με τις απαιτήσεις του προτύπου. Ειδικότερα, σε αυτό καταγράφεται ο τρόπος,που η λειτουργία του εργαστηρίου, καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου και των εγγράφων του Διαπιστευτικού Οργανισμού ( ΕΣΥΔ ΑΕ). Αποτελεί το «στρατηγικό επίπεδο τεκμηρίωσης του συστήματος». 54

55 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Τι έγγραφα κυκλοφορούν στο εργαστήριο? Ποιος τα έχει εγκρίνει? Από ποιόν έχουν συνταχθεί και πότε? Έχουν τροποποιηθεί και πότε? 55

56 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Διενέργεια εξετάσεων από εργαστήριο αναφοράς Καθιέρωση τεκμηριωμένης διαδικασίας για την επιλογή και αξιολόγηση των εργαστηρίων αναφοράς αλλά και εμπειρογνωμόνων ικανών να παρέχουν δεύτερη γνώμη (παθολογοανατομικές, κυτταρολογικές και συναφείς εξετάσεις) Τήρηση καταλόγου εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται Γνωστοποίηση των στοιχείων του εργαστηρίου αναφοράς στον αποδέκτη των υπηρεσιών Το παραπέμπον εργαστήριο είναι υπεύθυνο για την παράδοση των αποτελεσμάτων στον αιτούντα και για την εξασφάλιση της πληρότητας των αποτελεσμάτων. 56

57 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την επιλογή των κατάλληλων εξετάσεων, τη συχνότητα επανάληψής τους, το είδος του δείγματος και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, μόνον από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Εργαστηρίου Τακτικές συναντήσεις του προσωπικού του Εργαστηρίου με τους κλινικούς ιατρούς με αντικείμενο τη χρήση των υπηρεσιών του Εργαστηρίου Ισχύει για τα νοσοκομειακά κλινικά εργαστήρια 57

58 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Επίλυση Παραπόνων Πολιτική και Διαδικασία για την επίλυση των παραπόνων των αποδεκτών των υπηρεσιών του ΑΡΧΕΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΘΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΜΕ ΈΝΑ ΤΡΟΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΠΧ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΤΛ 58

59 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Διορθωτικές Ενέργειες (συνέχεια) Διαδικασία λήψης Διορθωτικών Ενεργειών Ανάλυση Αιτιών Επιλογή και Εφαρμογή Διορθωτικών Ενεργειών Παρακολούθηση Διορθωτικών Ενεργειών Επιπρόσθετες Επιθεωρήσεις Συστήματος 59

60 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Προληπτικές Ενέργειες 1. Εντοπισμός: Τάσεων για βελτίωση Πιθανών πηγών μη συμμορφώσεων 2. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προληπτικών Ενεργειών 3. Έλεγχος Αποτελεσματικότητας Ενεργειών 60

61 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Συνεχής βελτίωση Καθιέρωση δεικτών για την συστηματική παρακολούθηση και έλεγχο της συνεισφοράς του Εργαστηρίου στη φροντίδα του ασθενούς Εφαρμογή τεκμηριωμένων σχεδίων δράσης για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας ή των τεχνικών πρακτικών που εφαρμόζει το Εργαστήριο Παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε όλο το προσωπικό του Εργαστηρίου και τους αποδέκτες των υπηρεσιών αυτού 61

62 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Σημείωση: Ολοκλήρωση ενός κύκλου επιθεωρήσεων σε κάθε έτος Καταγραφή αποτελεσμάτων Λήψη κατάλληλων διορθωτικών Ενεργειών ΑΡΧΕΙΑ 62

63 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Τεχνικές Απαιτήσεις 5.1 Προσωπικό Καθορισμός αρμοδιοτήτων / καθηκόντων προσωπικού σε σχετικές Περιγραφές Θέσεων Εργασίας Προσδιορισμός ειδικών απαιτήσεων για τον επικεφαλής του Εργαστηρίου Εκπαίδευση προσωπικού βάσει καθορισμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης Αξιολόγηση τεχνικής ικανότητας προσωπικού Εξουσιοδοτήσεις Προσωπικού Τήρηση σχετικού αρχείου για κάθε μέλος του προσωπικού του Εργαστηρίου Τήρηση δεδομένων υγείας του προσωπικού καθώς και τυχόν ατυχημάτων/ συμβάντων 63

64 5.1 Προσωπικό -α Κάθε Τομέας να έχει υπεύθυνο,με τα απαιτούμενα προσόντα. Να υπάρχει επαρκές εκπαιδευμένο προσωπικό. Να υπάρχουν καταγραμμένες υποχρεώσεις και ευθύνες. Να υπάρχουν έγγραφες «Εξουσιοδοτήσεις»,για όλους τους εμπλεκόμενους στο σύστημα., Να υπάρχουν συμβόλαια εργασίας με τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τους όρους και τις συνθήκες δουλειάς η να τεκμηριώνεται καθεστώς εργασίας γνωστό,ως προς αυτές τις απαιτήσεις,πχ δημόσιο. Να γίνονται συστηματικές συγκεντρώσεις για ανάλυση / παρακολούθηση των εργασιών. 64

65 5.1 Προσωπικό -β Κάθε εργαζόμενος να ενημερώνεται εγγράφως για την υγεία, ασφάλεια και τα μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση σχετικών συμβαμάτων. Να υπάρχει έγγραφο πρόγραμμα εκπαίδευσης, για όλο το νέο προσωπικό. Να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκπαίδευση του προσωπικού. Να υπάρχει η δυνατότητα για την παρακολούθηση από το προσωπικό σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων. Να υπάρχει πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό Να υπάρχει σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού. 65

66 Μόρφωση: Αφορά: Αρχική Αξιολόγηση Επαναξιολόγηση Επαγγελματική Κατάρτιση: Ονοματεπώνυμο Εργαζομένου: Αντικείμενο Εργασίας: Α/Α Αντικείμενο εκπαίδευσης / επιμόρφωσης Χρόνος / Διάρκεια Εκπαιδευτής / Τόπος διεξαγωγής Υπογραφή Εκπαιδευο μένου Υπογραφή Εκπαιδευτή Παρατηρήσεις Κριτήρια Αξιολόγησης: 1. Αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας 2. Αποτελέσματα εσωτερικών επιθεωρήσεων 3. Δεδομένα από αποκλίσεις 4. Αξιολόγηση από Επιμελητή / Διευθυντή Συνολική Αξιολόγηση Αποτελέσματα Αξιολόγησης: Ο Διευθυντής: Ημ/νία 66

67 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Χώροι Εγκατάστασης και Περιβαλλοντικές Συνθήκες Εργαστηριακοί χώροι και περιβάλλον κατάλληλα για την φύση των δοκιμών ή /και διακριβώσεων που εκτελούνται Αποφυγή επιμολύνσεων Έλεγχος, παρακολούθηση και καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών Εξασφάλιση ευταξίας και καθαριότητας Ελεγχόμενη πρόσβαση στους εργαστηριακούς χώρους Προστασία εργαζομένων. ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 1.ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 2.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 3.ΕΠΩΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 5.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 6.ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ. 67

68 5.2 Χώροι Εγκατάστασης και Περιβαλλοντικές Συνθήκες Να υπάρχουν επαρκείς χώροι εργαστηρίου και γραφείων. Να υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια προσωπικού. Να υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για τους πελάτες / ασθενείς. Να υπάρχουν κατάλληλοι και επαρκείς χώροι για την παραλαβή και τη διαχείριση των κλινικών δειγμάτων. Να υπάρχει επαρκής και σύγχρονη γραμματειακή υποδομή για αποθήκευση και ανάκτηση στοιχείων. ΧΩΡΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΟ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΚΡΑΣΙΑ ( ο C) ο C ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ ( ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ C) 68

69 69 Πηγές κινδύνων στο Εργαστήριο _ Η κατάσταση ορισμένες φορές των χώρων εργασίας, των αποθηκευτικών χώρων και των χώρων υγιεινής και ανάπαυσης προσωπικού του Εργαστηρίου. _ Η προβληματική ορισμένες φορές κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,κλιματισμού και αερισμού του Εργαστηρίου. _ Ο ακατάλληλος φωτισμός και η ελλιπής ηχομόνωση του Εργαστηρίου. _ Αριθμός και κατάσταση παροχών (νεροχύτες, νιπτήρες, βρύσες, πρίζες (ασθενή και ισχυρά ρεύματα), δίκτυα Η/Υ, φυσικό αέριο κλπ. _ Απουσία πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας, αυτόματης πυρόσβεσης και κατάλληλης αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών. _ Μηχανικοί κίνδυνοι, φιάλες συμπιεσμένων & υγροποιημένων αερίων. _ Ηλεκτρικοί κίνδυνοι πάσης φύσεως. _ Άλλοι χημικοί κίνδυνοι. _ Κίνδυνοι από Ραδιενεργά υλικά. _ Κίνδυνοι από την μετάδοση Παθογόνων. ΑΘΗΝΑ 11/2//2012 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

70 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Εξοπλισμός Το Εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των εξετάσεων που διενεργεί και τα οποία θα πρέπει να επιτυγχάνουν την ακρίβεια που απαιτείται και να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των εκτελούμενων εξετάσεων. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΠΙΣΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 70

71 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα αρχεία που πρέπει να τηρούνται για κάθε μηχάνημα που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση των εξετάσεων είναι: Ονομασία του μηχανήματος Ονομασία του κατασκευαστή, είδος ταυτοποίησης, σειριακός αριθμός Όνομα και τηλέφωνο του προμηθευτή Ημερομηνία αγοράς και εγκατάστασης Η παρούσα θέση του μηχανήματος Η κατάσταση του μηχανήματος κατά την παραλαβή του ( χρησιμοποιημένο, καινούριο, κλπ) Οδηγίες κατασκευαστή Αρχεία λειτουργίας του μηχανήματος που πιστοποιούν την καταλληλότητα του προς χρήση Συντήρηση που έχει ήδη γίνει και μελλοντικός προγραμματισμός Βλάβες, κακή λειτουργία, αλλαγή ή επισκευή του μηχανήματος Πιθανή ημερομηνία αντικατάστασης 71

72 Συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού 1 Είδος Μηχανήματος Απαιτήσεις Προτεινόμενη Συχνότητα α)επωαστικοί κλίβανοι Καθαρισμός και Απολύμανση των εσωτερικών επιφανειών α)ανά μήνα β)ψυγεία γ)καταψύκτες Υδατόλουτρα Άδειασμα, καθάρισμα και απολύμανση β)ανά τρεις μήνες γ)ανά έτος Ανά μήνα ή ανά εξάμηνο 72 Φυγόκεντροι Αυτόκαυστα α)συντήρηση β)καθαρισμός και Απολύμανση α)οπτικός Έλεγχος στο σωλήνα, ΑΘΗΝΑ καθαρισμός, 11/2/2012 α)ανά έτος β)μετά από κάθε χρήση α)συχνά

73 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ-1 Διακρίβωση ονομάζεται μία σειρά διαδικασιών που αποδεικνύει, κάτω από προδιαγεγραμμένες συνθήκες, τη σχέση ανάμεσα στις τιμές που δείχνει ένα όργανο μέτρησης ή ένα σύστημα μέτρησης ή τις τιμές που παρουσιάζει ένα υλικό μέτρησης ή υλικό αναφοράς και τις αντίστοιχες τιμές που υλοποιούνται από τα πρότυπα. Όλες οι συσκευές όργανα του Εργαστηρίου πρέπει να διακριβώνονται / ελέγχονται είτε από εξωτερικούς φορείς διακρίβωσης, είτε εσωτερικά από το προσωπικό του Εργαστηρίου (περίπτωση ελέγχου),σε καθορισμένα διαστήματα. 73

74 Οδηγός για την επικύρωση και επαλήθευση της μεθόδου του εξοπλισμού - 3 Τύπος εξοπλισμού Απαίτηση Προτεινομένη συχνότητα Εξοπλισμός ελέγχου της α. Εγκατάσταση σταθερής α. Αρχικά, κάθε 2 χρόνια θερμοκρασίας Χρονόμετρα (επωαστικοί και Έλεγχος ομοιόμορφης έναντι Διεθνούς και Ετησίως μετά από επισκευή Χρονικού Σήματος κλίβανοι, υδατόλουτρα, θερμοκρασίας Μικροσκόπια Έλεγχος ευθυγράμμισης Καθημερινά-με κάθε ψυγεία, καταψύκτες β. Ρύθμιση θερμοκρασίας β. χρήση Καθημερινά-σε κάθε phμετρα Ρύθμιση με τη χρήση χρήση Καθημερινά-με κάθε τουλάχιστον δύο buffers χρήση Κλίβανοι αποστείρωσης α. Εγκατάσταση σταθερής α. Αρχικά, κάθε 2 χρόνια κατάλληλης ποιότητας Απιονιστές και α. ομοιόμορφης Έλεγχος αγωγιμότητας και α. Εβδομαδιαίως μετά από επισκευή θερμοκρασίας β. Έλεγχος μικροβιακής β. Μηνιαίως μόλυνσης Διανεμητές υλικών β. Έλεγχος Ρύθμιση διανεμηθέντος θερμοκρασίας β. Μετά Σε κάθε από κάθε χρήση ρύθμιση ή Αυτόκαυστα α. όγκου Εγκατάσταση α. αντικατάσταση Αρχικά, κάθε 2 χρόνια Πιπέττες χαρακτηριστικών Έλεγχος ακρίβειας για και κάθε και Συχνά μετά (ανάλογα από επισκευή με τη πιστότητας του συχνότητα της χρήσης) παρτίδα-κύκλο διανεμηθέντος όγκου Θάλαμοι ασφαλείας 74 β. Ρύθμιση θερμοκρασίαςχρόνου α. Εγκατάσταση λειτουργίας β. Σε κάθε χρήση α. Αρχικά, κάθε χρόνο και μετά από επισκευή

75 Reporting Patient/Client Prep Sample Collection Data and Lab Management Safety Customer Service Personnel Competency Test Evaluations Sample Receipt and Accessioning Record Keeping The Quality Assurance Cycle Quality Control Testing Δρ Ε Δ ΑΘΗΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ 11/2/2012 Sample Transport 75

76 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Προαναλυτικές διαδικασίες Το παραπεμπτικό εξετάσεων θα πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τον προσδιορισμό του ασθενή του παραπέμποντος ιατρού και να παρέχει ικανοποιητικές κλινικές πληροφορίες. Η μορφή του παραπεμπτικού θα πρέπει να καθορίζεται σε συνεργασία με τους αποδέκτες των υπηρεσιών του Εργαστηρίου Δημιουργία και τήρηση εγχειριδίου λήψης δειγμάτων Ικανοποιητική σήμανση των δειγμάτων κατά την παραλαβή τους από το Εργαστήριο. Εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας του δείγματος σε συγκεκριμένο ασθενή ή παραπέμποντα Διασφάλιση του τρόπου μεταφοράς των δειγμάτων στο Εργαστήριο Εφαρμογή τεκμηριωμένων κριτηρίων αποδοχής απόρριψης δειγμάτων Καταχώρηση όλων των παραλαμβανόμενων δειγμάτων Περιοδική ανασκόπηση της ποσότητας απαιτούμενων δειγμάτων Τήρηση διαδικασιών για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών Εφαρμογή τεκμηριωμένης πολιτικής για τη διαχείριση προφορικών αιτημάτων 76

77 Παράγοντες προ-αναλυτικής φάσης Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο αυτής της φάσης είναι η συλλογή και μεταφορά του αίματος και των άλλων βιολογικών υλικών, στο οποίο μάλιστα συμμετέχουν διάφορες ομάδες εργαζομένων του Νοσοκομείου (αιμολήπτες, τραυματιοφορείς, νοσηλευτές, κτλ). Έχουν δημοσιευτεί από διάφορους οργανισμούς (NCCLS, ICSH κλπ) προτυποποιημένες διαδικασίες για τη συλλογή και μεταφορά του αίματος και άλλων βιολογικών υλικών. Η ανάθεση στο εργαστήριο της ευθύνης συντονισμού, ελέγχου και εκπαίδευσης όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία, θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των προβλημάτων. 77

78 78

79 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Το σύνολο των δειγμάτων που πρόκειται να εξεταστούν στο Εργαστήριο παραλαμβάνονται από το Τμήμα Παραλαβής Βιολογικών Δειγμάτων. Το αρμόδιο προσωπικό κατά την παραλαβή ταυτοποιεί τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα επισήμανσης του δείγματος με αυτά του αντίστοιχου παραπεμπτικού και ελέγχει: Την κατάσταση και την καταλληλότητα των δειγμάτων Την ποσότητα των δειγμάτων Την καταλληλότητα σήμανσής τους και Την πληρότητα των πληροφοριών των αντίστοιχων παραπεμπτικών Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται βάσει των οριζομένων στις σχετικές «Οδηγίες Λήψης Βιολογικών Δειγμάτων» (Ο ) του Εργαστηρίου. Παράλληλα, το προσωπικό του Τμήματος Παραλαβής Βιολογικών Δειγμάτων καταγράφει σε κάθε παραπεμπτικό την ημερομηνία και ώρα παραλαβής του/των αντίστοιχων/ων δειγμάτων. 79

80 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Προαναλυτικό στάδιο εκτός εργαστηρίου 20,2% Προαναλυτικό στάδιο εντός του εργαστηρίου 37,1% Αναλυτικό στάδιο 25,1% Μ ετα-αναλυτικό σταδιο 13,6% Αποστολή αποτελεσμάτων 3,7% Ειδικές απαιτήσεις ποιότητας στα κλινικά εργαστήρια κατά ISO Α. Φερδερίγου, Ε. Πουλάκη, Ν. Πρίγκος, Ε. Λυκόκα, Κ. Πιπεράκη «Ο Άγιος Σάββας» 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας Αθήνα Μαρτίου

81 The result of any laboratory test is only as good as the sample received in the laboratory 81

82 Συσκευασία 82

83 Σήμανση 83

84 Ειδικά για κάθε δείγμα Αεροστεγή Συνοδευόμενα από πλήρως συμπληρωμένο παραπεμπτικό Δοχεία Μεταφοράς Κλινικών Δειγμάτων 84

85 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Μετά αναλυτικές διαδικασίες Ο έλεγχος και η έγκριση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό Ύπαρξη εγκεκριμένης πολιτικής για την τήρηση των δειγμάτων Τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για την ασφαλή απόρριψη των δειγμάτων ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 1- ΒΑΣΕΙ ΑΡΧΕΙΟΥ 2- ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΓΙΝΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΑΣ 3- ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΤΙΜΕΣ 4- ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΞΑΝΤΟΣ 85

86 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO Έκδοση αποτελεσμάτων Η μορφή των εκθέσεων αποτελεσμάτων αποτελεί ευθύνη του Εργαστηρίου. Η μορφή των αποτελεσμάτων θα πρέπει να οριστικοποιείται μετά από σχετική συζήτηση με τους αποδέκτες των υπηρεσιών του Εργαστηρίου. Συνίσταται η χρήση ορολογίας που έχει καθοριστεί από αναγνωρισμένους οργανισμούς Καθορισμός των χρόνων έκδοσης των αποτελεσμάτων Ενημέρωση αποδεκτών των υπηρεσιών σε περίπτωση καθυστέρησης (εφόσον απαιτείται) Ύπαρξη τεκμηριωμένης διαδικασίας σχετικά με την παράδοση των αποτελεσμάτων Εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών για την αναθεώρηση των αποτελεσμάτων να φθάνουν έγκαιρα και σωστά. να είναι αποδεκτές και αξιόπιστες.να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 86

87 Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας του Εργαστηρίου (παράρτημα C του Προτύπου 15189) Το Εργαστήριο θα πρέπει να έχει θεσπίσει και να τηρεί κανόνες ηθικής δεοντολογίας οι οποίοι αναγνωρίζονται, υποστηρίζονται και τηρούνται από τη Διοίκηση και το προσωπικό του. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν καταγραφή των βασικών αρχών και αξιών.που πρέπει να διέπουν όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας, Εστιάζονται ιδιαίτερα στην προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και το σεβασμό της ιδιωτικότητας των ασθενών Συμπλήρωση του παραπεμπτικού με τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα με την συναίνεση του ασθενούς Εξασφάλιση διακριτικότητας και προστασίας προσωπικότητας του ασθενούς κατά την λήψη και υποδοχή δειγμάτων Τα αποτελέσματα μόνον ως ανώνυμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν Πολιτική ενημέρωση του ασθενούς και του θεράποντος ιατρού ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κάθε παραποίηση αποτελεσμάτων & κάθε οικονομική συναλλαγή με εντέλλοντες ιατρούς και εταιρείες εις βάρος του ασθενούς 87

88 Προστασία Μηχανογραφικού Συστήματος (παράρτημα β του προτύπου 15189) Κατάλληλοι χώροι,προσβάσιμοι στα μέσα πυρόσβεσης Ύπαρξη UPS Ελεγχόμενη πρόσβαση στο LIS Αποτελεσματική αρχειοθέτησηπροστασία των αποτελεσμάτων Έλεγχος για τη συνεπή μεταφορά των αποτελεσμάτων μέσω του λογισμικού κτλ. 88

89 Στοιχεία ολικής ποιότητας Μεταφορά επικινδύνων δειγμάτων, Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων, Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους του εργαστηρίου,ασφάλεια εργαζομένων, κτλ 89

90 90

91 Υλοποίηση Των Απαιτήσεων Ενός Προτύπου Ποιότητας Όλοι όσοι συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα ποιοτικής διασφάλισης και πιστοποίησης, θα πρέπει να αισθάνονται όπως ο πιλότος του αεροπλάνου, για τον οποίο στο πιλοτήριο υπάρχει η οδηγία : «Όταν μπαίνεις στο πιλοτήριο του αεροπλάνου γίνεσαι μέρος ενός συστήματος που ελέγχει, το αεροπλάνο τόσο από πλευράς ασφαλούς λειτουργίας όσο και από πλευράς χειρισμών. Είσαι ο μόνος που μπορεί να κάνει το σύστημα ασφαλές ή ανασφαλές». 91

92 92

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου ΑΘΗΝΑ,, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Η ικανοποίηση της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης τεκμηρίωσης και αμοιβαίας

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης edipo2.indd 1 11/25/08 3:56:45 PM Γιατί Διαπίστευση; Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), μέλος της European Society for Quality in Healthcare (ESQH), θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ Αναστασία Παπαβασιλείου Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιότητας Τμήματος Εργαστηρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πίνακας των προς διαπίστευση δοκιμών Περιγραφή Δοκιμής/Ανάλυσης Υλικό/α που ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1)

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δηµιουργεί και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της επιχειρήσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ,ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) - ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας 1 από 16 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία & Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Υγεία & Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 13485:2016 MEDICAL DEVICES - QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS -REQUIREMENTS FOR REGULATORY

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΣΝΕΛ): 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΣΝΕΛ): 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΣΝΕΛ): 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ευφροσύνη Κοντογεώργου 1 (ΣΝΕΛ), Αλεξάνδρα Μακρή 1 (ΣΝΕΛ), Δήμητρα Κοντονίκα 1 (ΥΔΝΥ), Βασιλική Σιάπκα 2 (ΔΝΥ) 1. Νοσηλεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E. Λαμπή, Χ. Αλεξόπουλος, Η. Κακουλίδης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ Ε X.Y. ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μεταποιημένα Ζωϊκά προϊόντα (Τυριά, γαλακτοκομικά κρεατοσκευάσματα, προϊόντα με βάση το κρέας) 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Ενότητα 2: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δημιουργεί και εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα διασφαλίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Νωπά φυτικά προϊόντα 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα