31η ιδακτική Ενότητα ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "31η ιδακτική Ενότητα ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις"

Transcript

1 31η ιδακτική Ενότητα ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Το φυσικό πλαίσιο της σωφρονιστικής µεταχείρισης είναι η φυλακή» (σ. 120). Ο λόγος για τη φυλακή υποθάλπει την κατάδυση στα άδυτα µιας πολύ, πολύ παλιάς, σχεδόν αρχέγονης αφήγησης, µιας αφήγησης που αποκαλύπτει πόσο βαθιά ριζωµένη µέσα στο χρόνο είναι η ανάγκη της κοινότητας να τιµωρήσει παραδειγµατικά όσους παραβιάζουν τους καθιερωµένους και κυρίαρχους κανόνες της. Η φυλακή αποτελεί ένα πρόσφατο µόνο σταθµό στη µακροχρόνια εξελικτική πορεία της ποινής. Κι όµως δεν ανάγεται στα βάθη των αιώνων η γέννηση της φυλακής, όσο και αν ο κατασταλτικός της χαρακτήρας παραπέµπει σε αλλοτινές σκοταδιστικές εποχές. Όχι, δεν είναι ούτε παλαιά, ούτε «κακή» η επινόηση της φυλακής. Η έλευσή της οριοθετεί την παύση των σκληρών σωµατικών ποινών και την έλευση µιας σύγχρονης εξελιγµένης και κυρίως «ανθρωπιστικής» εποχής. εν είναι σχήµα λόγου το ότι αποτελεί την «ποινή κάθε πολιτισµένης κοινωνίας». Είναι αλήθεια ότι η κοινωνία, πριν από τη φυλακή, ήταν µια κραυγαλέα τιµωρητική κοινωνία. Αµείλικτη και βάρβαρη στην πάταξη της παράβασης. Ταυτόχρονα, βέβαια, οι αντιδράσεις της απέναντι στην απόκλιση διατηρούσαν µια κρυστάλλινη διαφάνεια και ορατότητα. Η ανταποδοτικότητα, σκληρή, άκαµπτη, έπληττε ανενδοίαστα κάθε παραβάτη που έθετε σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. 2. «Αν και είναι αµφίβολο κατά πόσο σε µια δηµοκρατική κοινωνία είναι παραδεκτοί περιορισµοί που συνδέονται µε την εσωτερική τάξη του καταστήµατος» (σ. 119). Σύµφωνα µε τον νέο Σωφρονιστικό Κώδικα που δηµοσιεύτηκε µε το υπ αριθµ ΦΕΚ 291 (24/12/1999): Άρθρο 65. Μέτρα τάξης και ασφάλειας 1. Η διατήρηση της τάξης και ασφάλειας του καταστήµατος αποτελεί καθήκον του σωφρονιστικού προσωπικού. Αν εκδηλωθεί οµαδική απείθεια, στάση ή αντίσταση κρατουµένων σε νόµιµη διαταγή και ιδίως στη διαταγή επιστροφής 188

2 και εγκλεισµού στα κελιά, ο εισαγγελέας ή ο νόµος αναπληρωτής του, και σε περίπτωση κατεπείγοντος, ο διευθυντής της φυλακής ή ο αρχιφύλακας, που αναπληρώνει νόµιµα το διευθυντή, µπορεί να καλεί την αστυνοµική δύναµη προς παροχή οιασδήποτε κατά την κρίση του αναγκαίας συνδροµής, συµπεριλαµβανοµένης και της επέµβασης στην περίπτωση στάσης. Ο τρόπος της επέµβασης αποφασίζεται από τον επικεφαλής της αστυνοµικής δύναµης. Η πρόσκληση γίνεται εγγράφως και σε κατεπείγουσα περίπτωση προφορικώς, οπότε ακολουθεί το σχετικό έγγραφο. Αν κατά την κρίση των ως άνω οργάνων είναι άµεσα και εξαιρετικά αναγκαία η επέµβαση της αστυνοµικής δύναµης, συµπεριλαµβανοµένης και της εισόδου σε κάθε χώρο του καταστήµατος, και δεν παρευρίσκεται εισαγγελέας, ενηµερώνεται αυτός αµέσως µε οποιονδήποτε τρόπο και σπεύδει στο κατάστηµα, οπότε µπορεί να προβεί σε ανάκληση της εντολής επέµβασης. 2. Μέτρα τάξης συνιστούν η χρήση χειροπεδών, ο εγκλεισµός στα προβλεπόµενα από το άρθρο 21 παράγραφος 3 του παρόντος κελιά, καθώς και κάθε άλλο συναφές και ανάλογο για την περίσταση µέτρο για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της τάξης και ασφάλειας του καταστήµατος κράτησης. Στη λήψη των µέτρων αυτών µπορεί να συµπράττει και η εξωτερική φρουρά του καταστήµατος. Τα µέτρα αυτά λαµβάνονται από το Συµβούλιο Φυλακής και σε έκτακτες περιπτώσεις όταν βίαιες ενέργειες κρατουµένου θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία ή την ελευθερία του προσωπικού ή συγκρατουµένου του, από το διευθυντή του καταστήµατος και εγκρίνονται µέσα σε 24 ώρες από το Συµβούλιο Φυλακής. Η λήψη των πρόσφορων µέτρων τάξης και η ένταση της χρήσης τους προσδιορίζονται από τις ειδικές, κατά περίπτωση, συνθήκες. 3. Τα µέτρα προφυλακτικής µόνωσης ή κατευνασµού που ενδείκνυνται στις περιπτώσεις απόπειρας αυτοκτονίας, κατάποσης αντικειµένων επικίνδυνων για την υγεία, µεταδοτικών νόσων, ψυχογενών αντιδράσεων από την κράτηση, ψυχικής πάθησης ή άλλης διατάραξης των ψυχικών λειτουργιών, λαµβάνονται κατά τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου ύστερα από γνωµάτευση ιατρού. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα προαναφερόµενα µέτρα δεν αποτελούν τιµωρία. 4. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες διεξαγωγής έρευνας από το φυλακτικό προσωπικό, η οπλοφορία του, καθώς και η αντιµετώπιση στάσεων, αποδράσεων, αντίστασης και οµαδικής απείθειας προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισµό του καταστήµατος. 189

3 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ικαιοσύνης και ηµόσιας Τάξης καταρτίζεται ο κανονισµός ασφαλείας των καταστηµάτων κράτησης µε τον οποίο καθορίζονται: α) τα προληπτικά µέτρα ασφάλειας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό µέρος του καταστήµατος, β) οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνει το σωφρονιστικό προσωπικό, η εξωτερική φρουρά και οι άλλες αστυνοµικές δυνάµεις για την τήρηση της τάξης και τον έλεγχο της ασφάλειας του καταστήµατος, ιδίως κατά την έξοδο των κρατουµένων για προαυλισµό, την επάνοδό τους στα κελιά ή τους θαλάµους, τη διανοµή φαγητού, τις µεταγωγές, τη µεταφορά ασθενών, την αντίσταση ή την απείθεια σε νόµιµες διαταγές, τις τυχόν απόπειρες απόδρασης και σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, και γ) τα κατασταλτικά µέτρα ασφάλειας που λαµβάνονται στο εσωτερικό και το εξωτερικό µέρος του καταστήµατος και σε περίπτωση διασάλευσης της οµαλής λειτουργίας του και διατάραξης της ασφάλειάς του. 6. Η ισχύς του άρθρου αυτού δεν εξαρτάται από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούµενης παραγράφου. Άρθρο 66. Μέτρα πειθαρχίας 1. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς διάταξη νόµου που να ισχύει πριν από την τέλεση του παραπτώµατος και να ορίζει τα στοιχεία του, καθώς και τη διαδικασία επιβολής της ποινής. 2. Απαγορεύεται η θέσπιση και επιβολή πειθαρχικών ποινών που αποτελούν βασανιστήρια ή συνεπάγονται σωµατική κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας. Επίσης απαγορεύονται πειθαρχικές ποινές που συνιστούν στέρηση οποιουδήποτε θεµελιώδους δικαιώµατος του κρατουµένου από τα προβλεπόµενα στα άρθρα 4 έως 6 του παρόντος ή προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή µπορούν να οδηγήσουν σε διατάραξη των ψυχικών ή πνευµατικών λειτουργιών. 3. Απαγορεύονται οι οµαδικές πειθαρχικές ποινές και η κράτηση σε σκοτεινά κελιά. 4. Απαγορεύεται η επιβολή πειθαρχικής ποινής δύο φορές για το ίδιο παράπτωµα. 5. Η άσκηση ποινικής δίωξης δεν αποκλείει την επιβολή πειθαρχικής ποινής για το ίδιο παράπτωµα και γενικά η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη δίκη. 6. Για πειθαρχικά παραπτώµατα της κατά το άρθρο 68 του παρόντος κατηγορίας Α επιτρέπεται η παράσταση δικηγόρου κατά την πειθαρχική διαδικασία. 3. «Η φυλακή έχει δική της κοινωνική οργάνωση και αξίες» (σ. 120). 190

4 Η φυλακή ως κλειστό κοινωνικό σύστηµα Οι εµπειρικές έρευνες πάνω στην ιδιότυπη αυτή κοινωνική οργάνωση της φυλακής έφεραν σε φως, ότι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της οργάνωσης είναι η υποπολισµιακή οµάδα της φυλακής ή «ο κώδικας των κρατουµένων», όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Ο κώδικας των κρατουµένων είναι ένα σύστηµα αξιών και κανόνων, που υφίσταται παράλληλα µε τους επίσηµους κανόνες που αφορούν το σωφρονιστικό κατάστηµα. Οι βασικές αρχές του κώδικα αυτού συνοψίζονται στις εξής προτάσεις: 1) Απαγορεύεται να καταδώσεις τον συγκρατούµενο. 2) Απαγορεύεται να δώσεις την παραµικρή βοήθεια στο προσωπικό και στην διεύθυνση της φυλακής σε ό,τι αφορά την τήρηση της πειθαρχίας. 3) Οφείλεις να είσαι αλληλέγγυος µε τους συγκρατουµένους. Η έχθρα προς το προσωπικό της φυλακής και η αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους είναι οι δύο θεµελιακές αξίες, πάνω στις οποίες στηρίζονται οι κανόνες που διέπουν τον κώδικα των κρατουµένων. Η. ασκαλάκης, Η µεταχείριση του εγκληµατία, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ Ποιους πρωτοποριακούς θεσµούς εισάγει στη ζωή της φυλακής ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας Ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας, που περιλαµβάνεται στο Ν. 2776/ ΦΕΚ 291Α, αλλάζει ριζικά και τον τρόπο επιβολής των πειθαρχικών ποινών, µε την καθιέρωση «ειδικού ποινολογίου» µε βαθµούς. Αυτό βέβαια που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι υπάρχει µια τεράστια αναντιστοιχία µεταξύ θεωρίας και πράξης. Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής και χρηµάτων καθιστούν πολλές από τις νοµοθετικές αλλαγές ανεφάρµοστες. Στην πολιτεία εναπόκειται να ανατρέψει την εικόνα που παρουσιάζει το σωφρονιστικό µας σύστηµα για να µη θυµίζει ξυλάµαξα πάνω στην οποία τοποθετήθηκε µια σύγχρονη βενζινοκίνητη µηχανή. Ισότητα στη µεταχείριση των κρατουµένων Απαγορεύεται κάθε δυσµενής διακριτική µεταχείριση των κρατουµένων, ιδίως εκείνη που βασίζεται στη φυλή, το χρώµα, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, το θρήσκευµα ή τις ιδεολογικές πεποιθήσεις. ικαίωµα του εκλέγειν 191

5 Κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων ευρωβουλευτών οργανώνονται εκλογικά τµήµατα σε κάθε κατάστηµα κράτησης. εν έχουν δικαίωµα ψήφου όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Κεντρικό Επιστηµονικό Συµβούλιο Φυλακών Απαρτίζεται από 11 µέλη, επιστήµονες, και οι αρµοδιότητές του είναι οι εξής: Εισηγείται στον υπουργό ικαιοσύνης τη συνολική σωφρονιστική πολιτική, διατυπώνει προτάσεις για την αντεγκληµατική πολιτική και τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της φυλακής. Καταρτίζει και υποβάλλει στον υπουργό ικαιοσύνης σχέδια κανονισµών λειτουργίας όλων των καταστηµάτων κράτησης. Προτείνει µέτρα για την επιµόρφωση των σωφρονιστικών υπαλλήλων και παρακολουθεί την εκτέλεση προγραµµάτων απασχόλησης και επιµόρφωσης των κρατουµένων. Συµβούλιο Φυλακής Συγκροτείται από το διευθυντή της φυλακής, τον αρχαιότερο κοινωνικό λειτουργό και έναν ειδικό επιστήµονα. Συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα και υποβάλλει προτάσεις για κατάρτιση σχεδίου εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της φυλακής. Γυναίκες κρατούµενες Προβλέπεται ειδικός χώρος στη φυλακή, ο οποίος διαµορφώνεται κατάλληλα για τη διαβίωση κρατουµένων µητέρων που έχουν µαζί τα παιδιά τους µέχρι τριών ετών. Παιδιά άνω των τριών ετών εισάγονται σε ιδρύµατα παιδικής µέριµνας, εφόσον στερούνται του κατάλληλου συγγενικού περιβάλλοντος. Κρατούµενοι υπόδικοι Προβλέπεται η διαµονή τους σε ιδιαίτερους χώρους χωρίς επικοινωνία µε τους υπόλοιπους κρατούµενους. Οι συνθήκες διαβίωσης των υποδίκων στη φυλακή προσεγγίζουν κατά το δυνατό τις συνθήκες της ελεύθερης διαβίωσης. εν υπόκεινται σε άλλους περιορισµούς της ελευθερίας, εκτός από εκείνους που είναι απαραίτητοι για την οµαλή διεξαγωγή της ανάκρισης. Χώροι διαβίωσης κρατουµένων Τα ατοµικά κελιά έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 335 κυβικών µέτρων και διαθέτουν κρεβάτι, τραπέζι, κάθισµα και ντουλάπα. Η τοποθέτηση σε αυτά και 192

6 δεύτερου κρατουµένου επιτρέπεται κατ εξαίρεση και για συγκεκριµένο διάστηµα. Τα κελιά και οι θάλαµοι έχουν δικές τους εγκαταστάσεις θέρµανσης και υγιεινής. Ατοµικό δελτίο υγείας Για κάθε κρατούµενο τηρείται ατοµικό δελτίο υγείας (κάρτα), στο οποίο καταχωρίζονται στοιχεία ιατρικού ενδιαφέροντος, όπως ο χρόνος διενέργειας της ιατρικής εξέτασης, η διάγνωση, η θεραπευτική αγωγή κ.λπ. Οργάνωση εργασίας και απασχόλησης στη φυλακή Στα καταστήµατα κράτησης µπορεί να οργανώνονται αγροτικές ή βιοτεχνικές µονάδες εργασίας προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς. Σε κάθε φυλακή λειτουργεί πενταµελές συµβούλιο εργασίας κρατουµένων, το οποίο είναι αρµόδιο για την επιλογή των κρατουµένων που θα εργαστούν, αλλά και για την εποπτεία τους και τον προσδιορισµό του ωραρίου τους. Εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση Σε όποια φυλακή είναι δυνατόν, λειτουργεί µονοθέσιο ηµοτικό Σχολείο. Οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται είναι ισότιµοι µε τους αντίστοιχους των σχολών της ίδιας βαθµίδας εκπαίδευσης, χωρίς να προκύπτει από το κείµενό τους ότι αποκτήθηκαν στη φυλακή. Σε περίπτωση που ο κρατούµενος ολοκληρώσει µε επιτυχία τον κύκλο σπουδών τρίµηνης τουλάχιστον διάρκειας, δικαιούται να τύχει ευεργετικού υπολογισµού ηµερών ποινής. Η εκπαίδευση των κρατουµένων δεν αναστέλλεται σε περίπτωση µεταγωγής ή επιβολής πειθαρχικής ποινής όταν αυτό είναι δυνατόν. Οργάνωση εργασίας έξω από τη φυλακή Η εργασία των κρατουµένων έξω από το κατάστηµα κράτησης, σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές ή αγροτικές µονάδες ή επιχειρήσεις που ανήκουν στο δηµόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα µπορεί να οργανώνεται από τη διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών µε τη συνεργασία της αρµόδιας διεύθυνσης του υπουργείου ικαιοσύνης. Απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Εργασίας Κρατουµένων, αλλά και η χορήγηση άδειας ηµιελεύθερης διαβίωσης. Αµοιβή εργασίας απασχόλησης Η εργασία των κρατουµένων είτε µέσα στη φυλακή είτε έξω αµείβεται µε χρηµατικό ποσόν που καθορίζεται µε απόφαση του υπουργού ικαιοσύνης. Το ένα τρίτο της αµοιβής για κρατούµενους εργαζόµενους έξω από τη φυλακή αποδίδεται στο 193

7 ηµόσιο ως συµµετοχής τους στις δαπάνες διαβίωσης στη φυλακή και κατατίθεται στο λογαριασµό «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουµένων». Τα υπόλοιπα χρήµατα κατατίθενται από την υπηρεσία σε έντοκο τραπεζικό λογαριασµό ταµιευτηρίου, χωρίς να µπορούν να κατασχεθούν ή να εισπραχθούν, και αποδίδονται στον κρατούµενο όταν απολυθεί. Με απόφαση του διευθυντή ο κρατούµενος µπορεί να αναλαµβάνει µέρος του ποσού και πριν από την απόλυσή του σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ευεργετικός υπολογισµός ηµερών ποινής λόγω εργασίας Κρατούµενοι που παρέχουν εργασία οποιασδήποτε µορφής ή απασχολούνται σε προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης µπορεί να τύχουν ευεργετικού υπολογισµού ηµερών ποινής έπειτα από πρόταση του Συµβουλίου Εργασίας Κρατουµένων και απόφαση του αρµόδιου δικαστή. Ο ευεργετικός υπολογισµός για καταδίκους και υποδίκους δεν µπορεί να υπερβαίνει, κατά ανώτατο όριο, τις δύο ηµέρες εκτιτέας ποινής για κάθε ηµέρα εργασίας. Μπορεί όµως µε δικαστική απόφαση να µην επιτραπεί ο ευεργετικός υπολογισµός αν ο κρατούµενος έχει τιµωρηθεί µε πειθαρχική ποινή. Ατοµικός λογαριασµός κρατουµένων Ο ατοµικός λογαριασµός σχηµατίζεται από τα χρήµατα που έφερε µαζί του ο κρατούµενος κατά την εισαγωγή του στη φυλακή, από εµβάσµατα συγγενών του ή τρίτων στη διάρκεια της κράτησής του και από τα χρήµατα που εξασφαλίζει από την εργασία του. Με απόφαση του υπουργού ικαιοσύνης ορίζεται το ύψος του χρηµατικού ποσού που παραµένει στο λογιστήριο της φυλακής ως άτοκος τρεχούµενος λογαριασµός στη διάθεση του κρατουµένου για την αντιµετώπιση τρεχουσών αναγκών του. Τα υπόλοιπα χρήµατα κατατίθενται σε έντοκο τραπεζικό λογαριασµό ταµιευτηρίου και αποδίδονται στον κρατούµενο όταν απολυθεί. Υποχρέωση ασφάλισης κατά κινδύνου και ατυχήµατος Οι κρατούµενοι που εργάζονται ή παρακολουθούν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης µέσα ή έξω από τη φυλακή υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ κατά του κινδύνου ατυχήµατος. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επισκέψεις Κάθε κρατούµενος δικαιούται να δέχεται τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα επισκέψεις συγγενών µέχρι και τετάρτου βαθµού, διάρκειας το λιγότερο µισής 194

8 ώρας, καθώς και επισκέψεις του συνηγόρου του χωρίς περιορισµό. Το Συµβούλιο Φυλακής µπορεί µε δική του πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηµα κρατουµένου να επιτρέψει την επίσκεψη και άλλων ατόµων ή συλλόγων που εκτιµάται ότι δε θα ασκήσουν δυσµενή επίδραση στον κρατούµενο. Το ίδιο ισχύει και για εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, µέλη επιστηµονικών εταιρειών, πολιτιστικών, θρησκευτικών ή άλλων συλλόγων. Οι επισκέψεις πραγµατοποιούνται σε ειδικό κατάλληλο χώρο της φυλακής, στον οποίο υπάρχει µόνον οπτικός έλεγχος. Οι επισκέψεις των συζύγων και των παιδιών των κρατουµένων πραγµατοποιούνται σε ιδιαίτερα κατάλληλο χώρο της φυλακής. Σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισµού των επισκέψεων κάθε κρατούµενος µπορεί να προσφύγει στον αρµόδιο δικαστή. Άδειες των κρατουµένων Οι τακτικές άδειες χορηγούνται, εφόσον: α) Ο κατάδικος έχει εκτίσει το ένα πέµπτο της ποινής του, χωρίς ευεργετικό προϋπολογισµό ηµερών ποινής λόγω εργασίας, και η κράτηση έχει διαρκέσει τουλάχιστον τρεις µήνες. Σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, η κράτηση πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον οκτώ χρόνια. β) εν εκκρεµεί κατά του κατάδικου ποινική διαδικασία για αξιόποινη πράξη σε βαθµό κακουργήµατος. γ) Εκτιµάται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής του κατάδικου ή τέλεσης, κατά τη διάρκεια της άδειας, νέων εγκληµάτων. Η τακτική άδεια διαρκεί από µία έως πέντε ηµέρες, στις οποίες συνυπολογίζονται οι Κυριακές και οι αργίες. Εφόσον ο κατάδικος έχει εκτίσει τα 2/5 της ποινής του και σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης 12 χρόνια, η διάρκεια της άδειας µπορεί να αυξάνεται έως τις 8 ηµέρες. Η συνολική διάρκεια των αδειών ενός κατάδικου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 40 ηµέρες το χρόνο. Στους κατάδικους που δηλώνουν τόπο µετάβασης, ο οποίος απέχει από τη φυλακή πάνω από 330 χιλιόµετρα ή κατοικούν σε νησιά µε συγκοινωνιακές δυσχέρειες, χορηγείται επιπλέον µια ηµέρα για τη µετάβαση και µία ηµέρα για την επιστροφή τους. Έκτακτες άδειες Κάθε κρατούµενος δικαιούται να πάρει έκτακτη άδεια εξόδου κατ ανώτατο όριο 24 ωρών, έστω κι αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση τακτικής άδειας. ίνεται µε απόφαση του αρµόδιου δικαστή για την εκπλήρωση οικογενειακών, επαγγελµατικών ή άλλων έκτακτων και απρόβλεπτων εξαιρετικού χαρακτήρα αναγκών του κρατουµένου. Εκπαιδευτικές άδειες 195

9 Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για τη φοίτηση κρατουµένων σε σχολές όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Ειδικά για τους σπουδαστές δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στην οποία δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των µαθηµάτων, µπορεί η άδεια απουσίας να περιορίζεται µόνο κατά τις περιόδους των εξετάσεων και µέχρι 15 ηµέρες ανά εξεταστική περίοδο. Τηλεφωνική επικοινωνία, τηλεγραφήµατα, επιστολές Κάθε κρατούµενος επικοινωνεί µε τηλέφωνο που βρίσκεται σε κοινόχρηστο, οπτικά ελεγχόµενο χώρο της φυλακής. Απαγορεύεται η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων. Κάθε υπόδικος δικαιούται να επικοινωνεί τηλεφωνικώς µε το δικηγόρο του χωρίς περιορισµό. εν υπάρχει κανένας περιορισµός στην αποστολή τηλεγραφηµάτων ή επιστολών. Το περιεχόµενό τους σύµφωνα µε τη συνταγµατική επιταγή είναι απόρρητο. Μπορεί να ελεγχθεί υπό τις εγγυήσεις που ορίζει ο νόµος µόνο στις περιπτώσεις που το επιβάλλουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ Μέτρα πειθαρχίας Απαγορεύεται η θέσπιση και επιβολή πειθαρχικών ποινών που αποτελούν βασανιστήρια ή συνεπάγονται σωµατική κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας. Απαγορεύονται οι οµαδικές πειθαρχικές ποινές και η κράτηση σε σκοτεινά κελιά, καθώς και η επιβολή πειθαρχικής ποινής δύο φορές για το ίδιο παράπτωµα. Πειθαρχικές ποινές Περιορισµός σε κελί κράτησης από 1 έως 10 ηµέρες µε καθηµερινή επίσκεψη γιατρού. Μεταγωγή σε άλλο κατάστηµα. Στέρηση της δυνατότητας συµµετοχής σε εργασία. Βαθµοί ποινής από 1 έως 30. Λαµβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς του κρατουµένου και κυρίως στις περιπτώσεις της υφ όρον απόλυσης, της χορήγησης άδειας κ.λπ. Εάν στον κρατούµενο έχουν επιβληθεί περισσότεροι από 100 βαθµοί ποινής, η χορήγηση των παραπάνω ευεργετικών µέτρων γίνεται µόνο ύστερα από ειδική αιτιολογία από το αρµόδιο όργανο. 196

10 Μετασωφρονιστική µέριµνα Με προεδρικό διάταγµα συνιστάται ΝΠΙ µε τη µορφή ιδρύµατος µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η «Μέριµνα», µε σκοπό την επαγγελµατική αποκατάσταση, την οικονοµική συµπαράσταση και τη σταδιακή κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζοµένων. Σε κάθε νόµο συγκροτείται πενταµελής «Επιτροπή Κοινωνικής Υποστήριξης», που µπορεί να αποτελείται από δικαστές, δικηγόρους, γιατρούς, εκπροσώπους κοινωνικών, πολιτιστικών φορέων. Αποστολή της είναι η ενηµέρωση του κρατουµένου ή του απολυθέντος σε θέµατα που αφορούν τη νοµική και κοινωνική του κατάσταση, καθώς και η υποβοήθησή του για προσαρµογή στην κοινωνική ζωή. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ Ηµιελεύθερη διαβίωση Σκοπός του θεσµού είναι η επαγγελµατική ή άλλη απασχόληση των κατάδικων έξω από τη φυλακή, χωρίς διαρκή επιτήρησή τους, ώστε να επιτυγχάνεται η σταδιακή επάνοδός τους σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας. Για τη χορήγηση της άδειας εκτιµάται κυρίως η προσωπικότητα και γενικά η συµπεριφορά του κατάδικου µετά την τέλεση της πράξης του, η κατάσταση της υγείας του, το ενδιαφέρον του για την απασχόληση για την οποία χορηγείται η άδεια και η θέλησή του για ενεργό συνεργασία µε το προσωπικό και τους υπεύθυνους στο χώρο της απασχόλησής του. Τµηµατική έκτιση της ποινής Κατάδικοι που εκτίουν ποινή η οποία έχει µετατραπεί σε χρηµατική, µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους προς το ικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών την τµηµατική έκτιση της ποινής τους. Αυτή γίνεται κατά τις ηµέρες του τέλους της εβδοµάδας ή των αργιών, εφόσον ο κατάδικος εργάζεται ή σπουδάζει, ενώ για τους υπόλοιπους κατά τις εργάσιµες ηµέρες. Εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Αφιέρωµα «ΙΣΟΒΙΤΕΣ», Σάββατο 15/5/

11 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Συνδυασµός ερωτήσεων του τύπου «σωστό - λάθος» και σύντοµης απάντησης Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες. Στη συνέχεια, στην κενή σειρά που ακολουθεί, να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες προτάσεις, ώστε να γίνουν σωστές. 1. Η σωφρονιστική επιστήµη είναι ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο έρευνας και µελέτης την έκτιση των κυρώσεων µε σκοπό την κοινωνική επανένταξη του καταδικασθέντος. 2. Σκοπός της εκτέλεσης των κυρώσεων είναι η τιµωρία των εγκληµατιών. 3. Ο κρατούµενος στη φυλακή στερείται των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 4. Η φυλακή έχει τη δική της κοινωνική οργάνωση και αξίες, ανεξάρτητα από τους σωφρονιστικούς κανόνες. 5. Ο κρατούµενος, εκτίοντας την κύρωση, οφείλει να πειθαρχεί στις εντολές της σωφρονιστικής διοίκησης για λόγους ασφαλείας. 6. Ο κρατούµενος έχει το δικαίωµα σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 7. Οι κρατούµενοι που έχουν ψυχική πάθηση εγκλείονται στις φυλακές. 8. Οι ανήλικοι κρατούµενοι εγκλείονται στα ίδια σωφρονιστικά καταστήµατα µε τους ενηλίκους. 198

12 Ερωτήσεις συµπλήρωσης Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 1. Σκοπός της εκτέλεσης των κυρώσεων είναι η κοινωνική και η, των κρατουµένων. 2. Ο στερηθείς της ελευθερίας του έχει δικαίωµα ταυτόχρονα ως και ως. 3. Ο τρόπος οργάνωσης της ζωής στη φυλακή αποκαλείται. 4. Οι αλκοολικοί και οι τοξικοµανείς κρατούµενοι εισάγονται στα ειδικά καταστήµατα. 5. Οι ανήλικοι κρατούµενοι εισάγονται στα καταστήµατα. Ερώτηση αντιστοίχησης Να γράψετε στο κενό αριστερά το γράµµα του δεδοµένου της Β στήλης, που αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α στήλης. (Σε κάθε δεδοµένο της Α στήλης αντιστοιχεί ένα µόνο από τα δεδοµένα της Β στήλης). Α 1. Ψυχοπαθείς 2. Αλκοολικοί, τοξικοµανείς 3. Φυγόπονοι 4. Ασθενείς 5. Γυναίκες Β α) σωφρονιστικά καταστήµατα ανηλίκων β) κατάστηµα εργασίας γ) σανατόριο, αναρρωτήριο, νοσοκοµείο δ) γυναικείες φυλακές ε) δηµόσιο θεραπευτικό κατάστηµα στ) ειδικό θεραπευτικό κατάστηµα αποτοξίνωσης 199

13 6. Ανήλικοι Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης Να απαντήσετε συνοπτικά σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Ποια είναι τα είδη των ιδρυµάτων στα οποία εισάγονται οι καταδικαζόµενοι σε έκτιση µιας κύρωσης; 2. Ποιοι είναι οι στόχοι της σύγχρονης σωφρονιστικής πολιτικής; 3. Ποιος είναι ο τελικός στόχος των ποινικών - εγκληµατολογικών επιστηµών; 200

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Κανόνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και έκτισης ποινών και μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθερίας 1. Οι κανόνες που ακολουθούν, ρυθμίζουν τους όρους και τις

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν της Δράσης 19 του έργου «Άλκηστις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν της Δράσης 19 του έργου «Άλκηστις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL. Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν της Δράσης 19 του έργου «Άλκηστις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL. Υπεύθυνος φορέας για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης είναι το Ινστιτούτο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα συνταγµατικά δικαιώµατα των φυλακισµένων.

Τα συνταγµατικά δικαιώµατα των φυλακισµένων. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Μάθηµα : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (πτυχίο) Καθηγητής : Ανδρέας ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Επίσκεψης Αυτοψίας Συνηγόρου του Πολίτη στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων Αυλώνα

Έκθεση Επίσκεψης Αυτοψίας Συνηγόρου του Πολίτη στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων Αυλώνα Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Έκθεση Επίσκεψης Αυτοψίας Συνηγόρου του Πολίτη στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων Αυλώνα Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Μόσχος Ειδικοί Επιστήµονες: Ματίνα Πούλου, Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Γκότσης ΑΜ:1340200400671

Νικόλαος Γκότσης ΑΜ:1340200400671 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. Άρθρο 1 Ποινική ευθύνη ανηλίκου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. Άρθρο 1 Ποινική ευθύνη ανηλίκου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3455 23 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 88741 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης και Αυτοτελών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική κρατουμένων

Συμβουλευτική κρατουμένων YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Συμβουλευτική κρατουμένων Ε. Ρηγούτσου Θεματική Υπεύθυνη Φυλακισμένων Αθήνα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Θεμελιώδεις Αρχές. Μετάφραση: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα

Ι. Θεμελιώδεις Αρχές. Μετάφραση: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Ανηλίκων που στερούνται της προσωπικής τους ελευθερίας 1 Υιοθετήθηκαν με το από 14 Δεκεμβρίου 1990 Νο. 45/113 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Γενικά: Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ νόμος 2683/1999 ΝΟΜΟΣ 2683 /9-2-99 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις. (Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α 287/28-11-2005

ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α 287/28-11-2005 ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α 287/28-11-2005 ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοιες, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής του παρόντος 1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια»

στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια» Με την αριθ. 64062/27.9.2012 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ Τα Συµβαλλόµενα στην παρούσα Σύµβαση Κράτη Επειδή, σύµφωνα µε τις αρχές που διακηρύσσονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, η αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ικαιώµατα Ψυχικώς Πασχόντων ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κατηγοριοποίηση της θεματικής των Άρθρων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1) : 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 104 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Είδος: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 26 20070209 Τέθηκε σε ισχύ: 09.02.2007 Ημ.Υπογραφής: 09.02.2007 Τίτλος ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα