ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ω Ν Ρ Ο Δ Ο Π Ο Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ω Ν Ρ Ο Δ Ο Π Ο Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ω Ν Ρ Ο Δ Ο Π Ο Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 1.1. Μετονομάζεται το σωματείο με την επωνυμία Ένωση Κατοίκων Ροδόπολης Η ΠΡΟΟΔΟΣ σε Πολιτιστικός-Λαογραφικός Σύλλογος Ένωση Κατοίκων Ροδόπολης Η ΠΡΟΟΔΟΣ Για συντομία, ο Σύλλογος δύναται να καλείται Ένωση Κατοίκων Ροδόπολης Η ΠΡΟΟΔΟΣ Το αντίστοιχο διεθνές όνομα του σωματείου θα δηλώνεται στην Αγγλική γλώσσα ως PROODOS Cultural Folklore Club Residents Union of Rodopolis. ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 2.1. Ως έδρα του Συλλόγου ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα της Ροδόπολης Σερρών. Η έδρα του Συλλόγου δεν μπορεί να μεταφερθεί, παρά μόνον εντός της ελληνικής επικράτειας και μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Τα γραφεία του Συλλόγου, καθώς και όλοι οι χώροι που θα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του, επιλέγονται και ορίζονται με απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, το οποίο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως και υπευθύνως όλα τα ενεργά μέλη, για τυχόν αλλαγές στη διεύθυνση των γραφείων του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΙ Οι σκοποί του Συλλόγου διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες, ως εξής: 3.1. ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Η διατήρηση των παραδόσεων, των ηθών και των εθίμων του Ελληνισμού Η διατήρηση των παραδόσεων, των ηθών και των εθίμων ιδιαιτέρως του Ποντιακού Ελληνισμού, σε ένδειξη σεβασμού, τιμής και μνήμης της καταγωγής των προσφύγων ιδρυτών και πρώτων κατοίκων της Κοινότητας Ροδόπολης Η πρόοδος και η ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου όσων δραστηριοποιούνται ή και κατοικούν εντός του οικισμού της Ροδόπολης, καθώς και των μελών του Συλλόγου, μέσα από την επαφή και τη γνωριμία με τους πολιτισμούς και τις τέχνες των εθνών όλου του κόσμου ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η άνοδος του κοινωνικού και ηθικού επιπέδου όσων δραστηριοποιούνται ή και κατοικούν εντός του οικισμού της Ροδόπολης, καθώς και μεταξύ των μελών του Συλλόγου, μέσα από την αρμονική και την ειρηνική συνύπαρξή τους, συλλογικά και ατομικά, καθώς και η ενημέρωσή τους σχετικά με θέματα τοπικού ή και γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ όσων δραστηριοποιούνται ή και κατοικούν εντός του οικισμού της Ροδόπολης, καθώς και μεταξύ των μελών του Συλλόγου. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 1 από 27

2 ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ Ως μέσα επίτευξης των σκοπών του Συλλόγου ορίζονται: 4.1. Η υποστήριξη συγκεκριμένων Τμημάτων Δράσης, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συλλόγου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 14 του παρόντος. Ειδικότερα, ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα να διαθέτει: α. Τμήμα Χορού. β. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών. γ. Τμήμα Μουσικής. δ. Τμήμα Θεάτρου-Κινηματογράφου. ε. Τμήμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης. στ. Κάθε άλλο Τμήμα που κρίνεται ότι μπορεί να υποστηριχθεί και η λειτουργία του οποίου εξυπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου Η λειτουργία Τράπεζας Δωρητών Αίματος Αιμοπεταλίων Οργάνων Η λειτουργία Ταμείου Αρωγής και Αλληλεγγύης Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναυλιών και παραστάσεων τοπικής, περιφερειακής, πανελλαδικής ή και διεθνούς εμβέλειας, μουσικού, θεατρικού ή άλλου χαρακτήρα Η μελέτη, προβολή και εκτέλεση κάθε πνευματικού ή και ενημερωτικού προγράμματος, το οποίο δύναται να συμβάλλει στην άνοδο του μορφωτικού και του πολιτιστικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου και όχι μόνο Η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, δημόσιων συζητήσεων, ομιλιών, η εκπόνηση μελετών και η διενέργεια ερευνών, σχετικά με θέματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα Η ανάληψη διεθνών ή εγχώριων πρωτοβουλιών, για συνεργασίες και δικτύωση με φορείς της κοινωνίας, όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναπτυξιακοί φορείς, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), Πανεπιστημιακά δίκτυα, αγροτικοί συνεταιρισμοί, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.ά., με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού επιπέδου του πληθυσμού και τη μείωση της φτώχειας, την επισιτιστική ή και επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, όπου απαιτείται, καθώς και την κάθε είδους αναπτυξιακή συνεργασία Η παραγωγή ραδιοφωνικής ή και τηλεοπτικής εκπομπής, ηχογραφήσεων ή και μαγνητοσκοπήσεων, η έκδοση περιοδικού ή και βιβλίων και η υποστήριξη ιστοσελίδας Η σύμπραξη και η συνεργασία με άλλους Συλλόγους και Οργανώσεις, ιδιαίτερα με όσους έχουν έδρα στη Ροδόπολη Σερρών, στο πλαίσιο της συμμετοχής και υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων, για την υπηρέτηση και επίτευξη στόχων και επιδιώξεων, που συνάδουν με τους σκοπούς του Συλλόγου Η υποστήριξη των δράσεων οργανώσεων Φίλων Σιδηροδρόμ ου. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 2 από 27

3 4.11. Η ίδρυση και η λειτουργία μουσείου, πινακοθήκης ή άλλων χώρων εκθέσεων Η οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων κατασκηνώσεων, σε ιδιόκτητους ή μη (μισθωμένους ή εκχωρούμενους ή άλλως παραχωρημένους) χώρους Η διοργάνωση εκδρομών εκπαιδευτικού ή και ψυχαγωγικού χαρακτήρα Η αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή και άλλων Προγραμμάτων, που θα προέρχονται, από αναγνωρισμένους ελληνικού ή και διεθνείς φορείς, σχετικών με ζητήματα πολιτισμού και τεχνών, παραδοσιακής κληρονομίας και περιβάλλοντος Η υποστήριξη της διακήρυξης της πολυμορφίας της UNESCO, για το σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας κάθε λαού, κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, μέσα από κοινές δράσεις νέων, από διάφορα μέρη του κόσμου Η λειτουργία Τμήματος Σκάκι, Σκοποβολής ή και άλλων ολυμπιακών και μη αθλημάτων, πάντα σε συνεργασία με τον Ολυμπιακό Ροδόπολης Η διατήρηση των σκοπών και των ιδεωδών, καθώς και της περιουσίας, του πάλαι ποτέ Πνευματικού Κέντρου Ροδόπολης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Αυτοδιοίκησης Η ανάπτυξη κάθε άλλου πρόσφορου, νόμιμου και ηθικού μέσου, προκειμένου να εκπληρωθεί ο καταστατικός σκοπός του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 5.1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται στις δύο ακόλουθες κατηγορίες: α. τακτικά, τα οποία εγγράφονται στο Σύλλογο, αποδέχονται το Καταστατικό του και αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μέλη. β. επίτιμα, τα οποία ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και λειτουργούν στο ειδικό πλαίσιο, που περιγράφεται στα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος Δικαίωμα εγγραφής στον Σύλλογο, ως τακτικό μέλος, έχει κάθε Έλληνας ή και αλλοδαπός πολίτης, ανεξάρτητα από φύλο, θρήσκευμα, καταγωγή ή άλλη διάκριση : α. αν είναι ενήλικας, πληρώντας τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, β. αν δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμηση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και μεσαζόντων, γ. αν δεν έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα, δ. αν δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, ε. αν καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα εγγραφής τακτικού μέλους, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 3 από 27

4 στ. αν δηλώσει, εγγράφως και ενυπογράφως, μαζί με όλα τα παραπάνω, την επιθυμία του να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, την οποία λαμβάνει από τον Γραμματέα του Συλλόγου και απευθύνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, σε οποιαδήποτε στιγμή του έτους, χωρίς περιορισμό Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός τριάντα (30) ημερών, προκειμένου να εγκρίνει την αίτηση εγγραφής. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η συγκεκριμένη προθεσμία, θεωρείται ότι αυτοδικαίως έχει παρασχεθεί η έγκριση και ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί στο Μητρώο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, βάσει αιτιολογημένης απόφασής του, να απορρίψει αίτημα εγγραφής, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου να προσφύγει κατά της συγκεκριμένης απόφασης στο αρμόδιο δικαστήριο Για την εγγραφή κάθε νέου μέλους, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου, η οποία πρωτοκολλείται και καταχωρείται στο Αρχείο του Συλλόγου. Ειδικά για τα επίτιμα μέλη, η ανακήρυξή τους πραγματοποιείται με σχετική και αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη βάση της αναγνώρισης της προσφοράς και των υπηρεσιών των ανακηρυσσόμενων επιτίμων μελών προς τον Σύλλογο ή την κοινωνία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να ακυρώσει ληφθείσες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την ανακήρυξη επιτίμων μελών, με την αυτόματη κατάθεση πρότασης μομφής στο σώμα της Συνέλευσης, κατά του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 6.1. Τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) μήνα από την εγγραφή τους και του εκλέγεσθαι, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου δεν έχουν το δικαίωμα ούτε του εκλέγειν ούτε του εκλέγεσθαι και είναι πάντοτε λιγότερα από το ¼ (25%-1) του συνόλου των τακτικών μελών του Συλλόγου. Μέλος που παραιτείται από επίτιμο, μπορεί να εγγραφεί ως τακτικό Κάθε ταμειακώς εντάξει μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να ζητά ενημέρωση, σχετικά με τις δράσεις και τα οικονομικά δεδομένα του Συλλόγου, εφόσον καταθέσει σχετικό γραπτό αίτημα, το οποίο θα απευθύνει προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και θα κοινοποιεί προς τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος οφείλει να απαντήσει γραπτώς στην ουσία κάθε αιτήματος που κατατίθεται από μέλος ή μέλη του Συλλόγου, εντός εξήντα (60) ημερών, κοινοποιώντας την απάντησή του και στην Ελεγκτική Επιτροπή. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η συγκεκριμένη προθεσμία, τότε το μέλος που δεν έχει λάβει απάντηση, δύναται να ζητήσει από την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συμπλήρωση της παραπάνω προθεσμίας, να καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Προέδρου Όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης έχουν το δικαίωμα της ψήφου επί των θεμάτων, της ελευθερίας του λόγου, της κριτικής και του ελέγχου της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 4 από 27

5 ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 7.1. Όλα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση να τηρούν το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη διαφωνία τους με την ουσία ή το πνεύμα των αποφάσεων αυτών, εφόσον οι αποφάσεις αυτές συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία και το παρόν Καταστατικό Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου οφείλουν να καταβάλλουν τη μηνιαία συνδρομή τους προς το Σύλλογο, προκειμένου να είναι ταμειακώς εντάξει και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί καθυστέρηση εξόφλησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση προς το ασυνεπές μέλος. Εφόσον παρέλθει διάστημα δώδεκα (12) μηνών χωρίς να έχει υπάρξει οικονομική τακτοποίηση του μέλους, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να προβεί στη διαγραφή του εν λόγω μέλους, με απόφασή της, την οποία κοινοποιεί στο μέλος Μέλος το οποίο έχει διαγραφεί από τον Σύλλογο, λόγω μη καταβολής συνδρομών, επανεγγράφεται στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου, εφόσον αποπληρώσει το σύνολο της οικονομικής οφειλής του προς τον Σύλλογο, τότε επανεγγράφεται αυτοδίκαια, με τους χρόνους αναμονής για το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 6.1. του παρόντος Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να χαρακτηρίζονται από αξιοπρεπή, ανιδιοτελή και ηθική συμπεριφορά, αποφεύγοντας να προκαλέσουν υλική ή και ηθική βλάβη στο Σύλλογο Τα μέλη του Συλλόγου επιτρέπεται να έχουν συμμετοχή σε άλλους Συλλόγους και φορείς, όμως απαγορεύεται αυστηρά η ανάμιξη πολιτικών ή άλλων σκοπιμοτήτων στο έργο του Συλλόγου Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να παρίστανται στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει ο Σύλλογος, καθώς επίσης και στις διαδικασίες των Οργάνων Διοίκησης, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν κληθεί σε αυτές Τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον λειτουργούν εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή και της Γενικής Συνέλευσης, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη Οργάνων Διοίκησης, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή των παγίων εξόδων κίνησής τους, με συγκεκριμένο γραπτό αίτημα, που απευθύνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι καλυπτόμενες δαπάνες αναφέρονται μόνο στην κάλυψη δαπάνης αγοράς καυσίμων και δεν αφορούν ούτε έξοδα παράστασης ούτε άλλες δαπάνες. Η καταβολή των εξόδων κίνησης γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία περιγράφονται ο σκοπός της κίνησης, οι συμμετέχοντες, η απόσταση που καλύφθηκε και η τρέχουσα τιμή καυσίμου, με αναφορά της Τα μέλη του Συλλόγου παρέχουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, για την εκπλήρωση και την προαγωγή των σκοπών του, πάντα σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, με μόνη εξαίρεση τυχόν περίπτωση που υπάγεται στα όσα προβλέπει η παράγραφος 7.7 του Καταστατικού του Συλλόγου. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 5 από 27

6 ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 8.1. Κάθε ενεργό μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα παραίτησης από μέλος, εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση παραίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στην οποία δύναται να αναφέρει και τους λόγους της απόφασής του αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάσει εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του παραπάνω αιτήματος και να κάνει αυτοδίκαια δεκτή την αίτηση παραίτησης. Το υπό παραίτηση μέλος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την αίτηση παραίτησής του από μέλος, οπότε και το συγκεκριμένο θέμα θεωρείται λήξαν Στην αίτηση παραίτησης από μέλος του Συλλόγου, αναφέρεται υποχρεωτικά, ρητά και κατηγορηματικά η δέσμευση του υπό παραίτηση μέλους ότι δεν αξιώνει την επιστροφή των συνδρομών και τυχόν άλλων οικονομικών-ταμειακών διευκολύνσεων που παρείχε προς τον Σύλλογο, καθώς και ότι δωρίζει προς τον Σύλλογο όσα στοιχεία κινητής ή και ακίνητης περιουσίας είχε παραχωρήσει προς τον Σύλλογο, όσο διάστημα ήταν ενεργό μέλος. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να επιστρέψει προς το απελθόν μέλος χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε οικονομικές-ταμειακές διευκολύνσεις, από το απελθόν μέλος προς το Σύλλογο, με στοιχειοθετημένη και ομόφωνη απόφασή του Δεν επιτρέπεται, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο, σε μέλος που διαγράφεται ή αποχωρεί από το Σύλλογο, η επιστροφή συνδρομών ούτε στοιχείων κινητής ή και ακίνητης περιουσίας που είχαν γίνει δωρεά προς το Σύλλογο, από το εν λόγω μέλος Όλα τα μέλη του Συλλόγου υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο από τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν βάσει της δεοντολογίας και των διατάξεων του Καταστατικού του Συλλόγου ή αν τίθεται θέμα διαγραφής τους από το Μητρώο Μελών Μόνο η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου έχει δικαίωμα να διαγράψει τακτικό ή επίτιμο μέλος, μετά από στοιχειοθετημένο αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού πρώτα έχει ενημερωθεί γραπτώς το υπό διαγραφή μέλος, βάσει της παραγράφου 7.2. του Καταστατικού του Συλλόγου. Το υπό διαγραφή μέλος έχει το δικαίωμα να τοποθετηθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης και να παραθέσει την άποψή του, στο πλαίσιο της συζήτησης για το θέμα του. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ψηφοφορίας, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και αποχωρούν από την αίθουσα, τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και το υπό διαγραφή μέλος. Οι τελευταίοι, καλούνται στην αίθουσα μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται, εφόσον ψηφίσουν υπέρ αυτής περισσότερα από τα μισά (50%+1) μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Από τη στιγμή που απορριφθεί ένα αίτημα διαγραφής μέλους, δεν είναι δυνατόν να επανέλθει με το ίδιο σκεπτικό, πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημέρα απόρριψης της διαγραφής από τη Γενική Συνέλευση Ειδικά για τα επίτιμα μέλη, εφαρμόζεται ό,τι αναφέρεται στην παράγραφο 8.6. του παρόντος, με την μόνη διαφορά ότι η επικύρωση της διαγραφής ενός επίτιμου μέλους γίνεται, μόνο εφόσον ψηφίσουν υπέρ αυτής περισσότερα από τα ¾ (75%+1) των μελών της Γενικής Συνέλευσης. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 6 από 27

7 ΑΡΘΡΟ 9: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9.1. Τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι τα εξής: α. Η Γενική Συνέλευση, όπου συμμετέχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη. β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. δ. Οι Ομάδες Εργασίας, που ορίζονται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο διαρκές Όργανο Διοίκησης, η θητεία του οποίου ακολουθεί τη διάρκεια ζωής του Συλλόγου. Η θητεία όλων των υπολοίπων Οργάνων Διοίκησης είναι διετής και οι διαδικασίες ανάδειξης και κατανομής αξιωμάτων των μελών τους πραγματοποιούνται, βάσει των όσων ορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού Όλα τα μέλη των Οργάνων Διοίκησης, με την αποδοχή της συμμετοχής τους σε αυτά, αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τον Σύλλογο αφιλοκερδώς, υπό την αίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 7.7. του παρόντος. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος Οργάνου Διοίκησης είναι και δάσκαλος-εκπαιδευτής σε Τμήμα του Συλλόγου, τότε θεωρείται ότι υπερισχύει η ιδιότητα του μέλους Οργάνου Διοίκησης, με αποτέλεσμα να μην προβλέπεται αμοιβή παροχής υπηρεσιών για το συγκεκριμένο μέλος Τα Όργανα Διοίκησης συνεδριάζουν, εφόσον βρίσκονται σε απαρτία. Ως απαρτία ορίζεται η συμμετοχή, με φυσική παρουσία ή μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία (τηλεδιάσκεψη), τουλάχιστον των μισών (50%+1) μελών του εκάστοτε Οργάνου Διοίκησης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση πραγματοποιείται την επομένη ημέρα, στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα, χωρίς να υπάρχει η δέσμευση της ύπαρξης απαρτίας Όλες οι αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης λαμβάνονται κατά απόλυτη και όχι σχετική πλειοψηφία, μετά από φανερή ψηφοφορία, με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των μισών (50%+1) παρόντων μελών. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από δύο προτάσεις επί ενός θέματος, τότε ενδέχεται να υπάρχει προκριματική ψηφοφορία, προκειμένου να μείνουν οι δύο επικρατέστερες προτάσεις και να υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία ή μυστική ψηφοφορία, για την έγκριση μιας πρότασης, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στο Καταστατικό του Συλλόγου Τα Όργανα Διοίκησης λειτουργούν βάσει ειδικού κανονισμού, για τα σημεία που δεν ορίζονται στο Καταστατικό, και είναι υποχρεωμένα να τηρούν πρακτικά συνεδριάσεων, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε ταμειακώς εντάξει μέλους του Συλλόγου Κάθε Όργανο Διοίκησης είναι υποχρεωμένο να καταρτίζει και να κοινοποιεί προς το Σώμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό, καθώς και τον προγραμματισμό και απολογισμό δράσης, για κάθε έτος Όλα τα Όργανα Διοίκησης οφείλουν να τηρούν τις αρχές της ισονομίας και της αξιοκρατίας, να σέβονται και να είναι δίκαια απέναντι σε όλα τα μέλη του Συλλόγου. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 7 από 27

8 ΑΡΘΡΟ 10: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο Διοίκησης του Συλλόγου, έχοντας το αναφαίρετο δικαίωμα ελέγχου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται στα ακόλουθα δύο είδη, ως εξής: α. Τακτική Γενική Συνέλευση. Πραγματοποιείται δύο φορές κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία σύνδεση με την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, υπογεγραμμένο από τουλάχιστον το ¼(25%+1) των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, έχει την ευθύνη για την τήρηση της διαδικασίας, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτός που 1 απευθύνει τις προσκλήσεις προς τα μέλη, που 2 ορίζει τους εισηγητές κάθε θέματος, που 3 επιβλέπει και τηρεί την τάξη εντός της διαδικασίας και, σε συνεργασία με τον Γραμματέα του Συλλόγου, 4 καταρτίζει τον κατάλογο των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κάθε Γενικής Συνέλευσης και 5 εποπτεύει την τήρηση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων 1 στέλνονται προς τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης, με κάθε πρόσφορο γραπτό, και μόνο γραπτό, μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά, ηλεκτρονική αλληλογραφία, SMS κτλ). Σε κάθε πρόσκληση 2 αναφέρεται η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και 3 η ημερομηνία, 4 ο τόπος και 5 η ώρα έναρξης. Επίσης, 6 είναι δυνατόν να επισυνάπτεται οποιοδήποτε έγγραφο έχει σχέση με τα θέματα, αν είναι στη διάθεση του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης Τα βασικά θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι 1 ο οικονομικός απολογισμός και 2 ο απολογισμός δράσης, για το έτος που πέρασε, καθώς και 3 ο οικονομικός προϋπολογισμός και 4 ο προγραμματισμός δράσης, για το έτος που ακολουθεί. Τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης είτε μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μετά από σχετικό αίτημα, το οποίο υπογράφει τουλάχιστον το ¼ (25%+1) των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου, όπου αναφέρονται τα προτεινόμενα θέματα και το σκεπτικό, βάσει του οποίου προτείνονται. Επιπλέον θέματα, μπορούν να συζητηθούν πριν την Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον υπογράφονται από τουλάχιστον το ¼ (25%+1) των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου ή προτείνονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 8 από 27

9 10.6. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται από άτομο, το οποίο ορίζει το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και το οποίο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του αφιλοκερδώς. Επιπλέον, οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να μαγνητοσκοπούνται, να μαγνητοφωνούνται ή και να αναμεταδίδονται απευθείας, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των μελών του Συλλόγου, εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι βλαπτικό για τα συμφέροντα του Συλλόγου. Μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης, εντός επτά (7) ημερών, τα πρακτικά της διαδικασίας καθαρογράφονται στο Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, με ευθύνη του Γραμματέα του Συλλόγου. Τα πρακτικά, είναι δυνατόν να δημοσιοποιούνται αυτούσια ή και μερικώς, εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι βλαπτικό για τα συμφέροντα του Συλλόγου Η Γενική Συνέλευση δύναται να ανακαλέσει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από στοιχειοθετημένο γραπτό αίτημα, που υπογράφει τουλάχιστον το ¼ (25%+1) των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου και απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης Εφόσον ανακληθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αμέσως τίθεται ζήτημα μομφής κατά του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου και ζητείται η επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης του Σώματος της Γενικής Συνέλευσης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από φανερή ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με την ανάταση των χειρών. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εμπιστοσύνη του Σώματος της Γενικής Συνέλευσης και συνεχίζει μέχρι τη λήξη της θητείας του, εφόσον ψηφίσουν υπέρ του τουλάχιστον τα μισά (50%+1) μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν πραγματοποιείται επαναληπτική ψηφοφορία, αλλά προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το άρθρο 16 του παρόντος Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να ανακαλέσει, να τροποποιήσει ή και να ακυρώσει προηγούμενη απόφασή της, μετά από σχετική εισήγηση του Προεδρείου της, με συγκεκριμένο και στοιχειοθετημένο σκεπτικό, αν ψηφίσουν υπέρ τουλάχιστον τα ¾ (75%+1) του Σώματος Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η μεταφορά τις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, είτε πριν είτε μετά την προβλεπόμενη εβδομάδα σύγκλησής της, με ευθύνη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και πάντα σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Σε περίπτωση μεταφοράς της ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παράγραφο του παρόντος Όλες οι ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης είναι φανερές και διεξάγονται με ανάταση των χειρών, εκτός από τις εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου, όπου προβλέπεται μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζει το σχετικό άρθρο 16 του παρόντος Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι παρόντα όλα τα μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, οι κενές θέσεις αναπληρώνονται με ευθύνη της Ελεγκτικής Επιτροπής. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 9 από 27

10 ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης του Συλλόγου, ώστε να εκπληρώνονται οι σκοποί του, με τρόπο σύννομο και σύμφωνο με τα συμφέροντα του Συλλόγου Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, που διακρίνονται ως εξής: α. Πρόεδρος. 1 Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής, καθώς και σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση ή άλλη διαδικασία. Είναι ο 2 υπεύθυνος για όσα θέματα σχετίζονται με κοινωνικά προβλήματα των μελών της Ένωσης Κατοίκων Ροδόπολης και για όσα θέματα έχουν σχέση με τη λειτουργία του πάλαι ποτέ Πνευματικού Κέντρου Ροδόπολης. 3 Ορίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και 4 προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι 5 αυτός που παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση τα στοιχεία του προγραμματισμού και του απολογισμού δράσης κάθε εξαμήνου. Σε περίπτωση, τυχόν απουσίας ή αδυναμίας του Προέδρου, ο Γραμματέας αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα του αναπληρωτή Προέδρου του Συλλόγου. β. Γραμματέας. 1 Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου. Ειδικά για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί ο ίδιος τα πρακτικά. 2 Έχει την ευθύνη λήψης, αποστολής και πρωτοκόλλησης της αλληλογραφίας του Συλλόγου. 3 Έχει την ευθύνη φύλαξης της σφραγίδας του Συλλόγου. 4 Τηρεί και ενημερώνει το Μητρώο Μελών, το Βιβλίο Υλικού και το Πρωτόκολλο του Συλλόγου, σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Τμημάτων, όπου και όποτε χρειάζεται. γ. Ταμίας. 1 Έχει την ευθύνη της τήρησης του Βιβλίου Ταμείου, καταγράφοντας, πλήρως και επακριβώς, τα στοιχεία κάθε απόδειξης, τιμολογίου και λοιπών παραστατικών, που αναφέρονται σε οικονομικές δοσοληψίες του Συλλόγου. Ειδικά για τράπεζες και οικονομικές υπηρεσίες, είναι 2 αυτός που εκπροσωπεί τον Σύλλογο, αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου. Είναι 3 αυτός που παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού και του απολογισμού κάθε εξαμήνου. 4 Συνεργάζεται με τους Υπευθύνους Τμημάτων, σχετικά με τα οικονομικά ζητήματα των Τμημάτων τους. δ. Υπεύθυνος Τμήματος Χορού. ε. Υπεύθυνος Τμήματος Εικαστικών Τεχνών. στ. Υπεύθυνος Τμήματος Μουσικής. ζ. Υπεύθυνος Τμήματος Δωρητών Αίματος-Αιμοπεταλίων-Οργάνων Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει 1 τακτικά μία (1) φορά, κάθε πρώτη εβδομάδα του μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Συλλόγου και 2 έκτακτα, μετά από σχετικό αίτημα τουλάχιστον τριών (3) μελών του, το οποίο απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης αναγράφονται 1 τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και 2 η ώρα έναρξης. Πριν από την Ημερήσια Διάταξη είναι δυνατόν να συζητηθούν θέματα, εφόσον υπάρχει σχετικό γραπτό αίτημα από τουλάχιστον ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 10 από 27

11 11.4. Εφόσον οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ανοιχτές για τα μέλη, δικαίωμα παρουσίας έχουν μόνο όσοι έχουν κληθεί να παραστούν για συγκεκριμένα θέματα. Σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Όλες οι ψηφοφορίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι φανερές και διεξάγονται με ανάταση των χειρών, εκτός από τη διαδικασία κατανομής αξιωμάτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου προβλέπεται μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζει το άρθρο 16 του παρόντος Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθαρογράφονται στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρότυπα της τήρησης του Βιβλίου Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο του παρόντος. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στη διάθεση όποιου μέλους του Συλλόγου επιθυμεί να τα ελέγξει, στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και ενώπιον όλων των παριστάμενων μελών της Γενικής Συνέλευσης Με ειδική απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει τη σύναψη σχέσης συνεργασίας με δασκάλους ή και εκπαιδευτές, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων του Συλλόγου, έχοντας υπόψη και καταγράφοντας στο σκεπτικό της απόφασης όλους τους οικονομικούς και άλλους όρους της συμφωνίας Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει προηγούμενη απόφασή του, με στοιχειοθετημένο σκεπτικό. Ειδικά για τα ζητήματα έγκρισης αιτήματος εγγραφής, διαγραφής ή και παραίτησης μελών, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του παρόντος Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό, καθώς και τον προγραμματισμό και απολογισμό δράσης, για κάθε εξάμηνο του έτους, και εγκρίνει τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τη σύνθεση των Ομάδων Εργασίας κάθε Τμήματος του Συλλόγου Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς, για την εκπλήρωση και την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου, υπό την αίρεση των όσων ορίζει η παράγραφος 7.7. του παρόντος. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπερισχύει της ιδιότητας του Δασκάλου ή του Εκπαιδευτή Τμήματος του Συλλόγου, συνεπώς, όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επιθυμεί να έχει την ιδιότητα του Δασκάλου ή του Εκπαιδευτή Τμήματος αποδέχεται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από την όποια αμοιβή θα είχε για τις υπηρεσίες του Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λογοδοτούν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και απαντούν σε κάθε ερώτημα, που απευθύνεται προς αυτά και αφορά τη Διοίκηση του Συλλόγου. Επίσης, ελέγχονται πειθαρχικά από την Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 12 και 15 του παρόντος, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν και να διασφαλίζουν την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού και των Κανονισμών Λειτουργίας Τμημάτων, τηρώντας και προασπίζοντας τις αρχές της αξιοκρατίας, της αλληλεγγύης και της διαφάνειας. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 11 από 27

12 ΑΡΘΡΟ 12: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Ελεγκτική Επιτροπή εκτελεί καθήκοντα Προεδρείου στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, με διετή θητεία, η οποία ακολουθεί τη θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της παραγράφου 9.2. του παρόντος Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει 1 τακτικά, πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση και 2 έκτακτα, πριν από κάθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, με αποκλειστικό θέμα την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης, παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων καθηκόντων τους, τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, 1 καθορίζουν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, 2 ξεκαθαρίζουν τον κατάλογο με τα ταμειακώς εντάξει μέλη, 3 γράφουν και αποστέλλουν τις προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση και 4 επιμερίζουν τις αρμοδιότητες για την ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι αυτή που ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που παραθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα οποία αναφέρονται στα δεδομένα των οικονομικών μεγεθών και των δράσεων του Συλλόγου. Μετά τον έλεγχο, καταρτίζεται Ειδικό Πρακτικό Έγκρισης οικονομικού προϋπολογισμού και ισολογισμού, καθώς και προγραμματισμού και απολογισμού δράσης. Το πρακτικό αυτό το υπογράφουν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ύπαρξης επιφυλάξεων ή αντίρρησης, σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο πρακτικό, από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και της Ελεγκτικής Επιτροπής, οι επιφυλάξεις ή οι αντιρρήσεις αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο του πρακτικού, μαζί με το ονοματεπώνυμο και το σκεπτικό του μέλους που διαφοροποιεί τη θέση του από την πλειοψηφία Το πρακτικό απολογισμού οικονομικών και δράσης τίθεται προς έγκριση υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Θεωρείται αποδεκτό και εγκεκριμένο από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον ψηφίσουν θετικά τουλάχιστον τα μισά (50%+1) μέλη της Γενικής Συνέλευσης, οπότε και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζεται κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρακτικό θεωρείται μη αποδεκτό και μη εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση, οπότε και εκπίπτει το Διοικητικό Συμβούλιο και προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης, με βάση τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος Η Ελεγκτική Επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα παρέμβασης στη λειτουργία των Τμημάτων του Συλλόγου, ούτε επί των οικονομικών ούτε επί των θεμάτων δράσης. Τον σχετικό έλεγχο διενεργεί μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, μέσα από τον έλεγχο τήρησης του κάθε Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και μέσω των εισηγήσεων των Υπευθύνων Τμημάτων Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς, στα πρότυπα των όσων ορίζονται στην παράγραφο του παρόντος. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 12 από 27

13 ΑΡΘΡΟ 13: ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι Ομάδες Εργασίας δημιουργούνται για την εξυπηρέτηση του ελέγχου και την αρωγή στη λειτουργία των Τμημάτων του Συλλόγου Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3) ούτε περισσότερα από πέντε (5) και η θητεία τους ακολουθεί αυτήν του Υπευθύνου Τμήματος Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας ορίζονται με απόφαση του Υπευθύνου Τμήματος, με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του εκάστοτε Τμήματος του Συλλόγου. Την έγκριση του διορισμού τους κάνει αυτοδίκαια αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, με σχετική απόφασή του, εκτός αν συντρέχουν συγκεκριμένοι και αποδεδειγμένοι λόγοι, οι οποίοι οφείλουν να αναγράφονται στο σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης, χωρίς η απόρριψη να αποτελεί μομφή σε βάρος του Υπευθύνου Τμήματος. Για την οριστική απόφαση ορισμού των μελών των Ομάδων Εργασίας, διενεργείται ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει όσων προβλέπει το άρθρο 16 του παρόντος Δεν μπορεί να διοριστεί ως μέλος Ομάδας Εργασίας εν ενεργεία μέλος του Συλλόγου. Αντίθετα, δεν υπάρχει κώλυμα για τα εν ενεργεία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Δεν δύναται μη ενεργό και μη ταμειακώς εντάξει μέλος του Συλλόγου να διοριστεί ως μέλος Ομάδας Εργασίας Είναι δυνατή η παρουσία ενός μέλους σε περισσότερες από μία Ομάδες Εργασίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού Κάθε μέλος Ομάδας Εργασίας έχει την υποχρέωση να εκτελεί τα καθήκοντά του, σε πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες του Υπευθύνου Τμήματος και με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Αν, για οποιοδήποτε λόγο, μέλος Ομάδας Εργασίας παραιτηθεί ή αποχωρήσει από την Ομάδα Εργασίας όπου συμμετείχε, τότε υπάρχει η δυνατότητα μη κάλυψης της κενής θέσης, εφόσον ο αριθμός των μελών της Ομάδας Εργασίας είναι εντός του πλαισίου, που ορίζεται στην παράγραφο του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθούνται όσα προβλέπονται στις παραγράφους και του παρόντος, ώστε να πληρωθούν οι κενές θέσεις Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας είναι δυνατόν να παύονται των καθηκόντων τους, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν κριθεί και αποδειχθεί ότι πράξεις ή και λεγόμενά τους αντιβαίνουν την υποχρέωσή τους, να λειτουργούν προς όφελος του Συλλόγου. Για κάθε περίπτωση διαγραφής μέλους από Ομάδα Εργασίας, απαιτείται η τήρηση των περιορισμών που αναφέρονται στις παραγράφους 13.2., και Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς, στα πρότυπα των όσων ορίζονται στην παράγραφο 7.7. του παρόντος. Μέλος της Ομάδας Εργασίας δύναται να είναι δάσκαλος-εκπαιδευτής ή να έχει συνάψει σχέση συνεργασίας με τον Σύλλογο, έχοντας οικονομικά ανταλλάγματα για παροχή υπηρεσιών ή υλικών. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 13 από 27

14 ΑΡΘΡΟ 14: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο Σύλλογος έχει την υποχρέωση να ιδρύει και να υποστηρίζει τη λειτουργία όσων Τμημάτων εξυπηρετούν την εκπλήρωση των σκοπών του, βάσει των άρθρων 3 και 4 του παρόντος Όλα τα Τμήματα του Συλλόγου λειτουργούν βάσει Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος διευκρινίζει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα εσωτερικά ζητήματα κάθε Τμήματος, βάσει της παραγράφου 9.7. του παρόντος Καταστατικού. Κάθε Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας προτείνεται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τον Υπεύθυνο Τμήματος, μετά από σχετική συνεργασία του με τα μέλη της Ομάδας Εργασίας εφόσον αυτή υπάρχει. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Κανονισμός Λειτουργίας του Τμήματος είναι δεσμευτικός και οφείλουν να τον τηρούν οι κάθε είδους εμπλεκόμενοι με τη δράση του Τμήματος Τα Τμήματα που έχει το δικαίωμα να λειτουργεί ο Σύλλογος έχουν ως εξής: α. Τμήμα Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις εθελοντισμού, που πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην πρωτοβουλία για δενδροφυτεύσεις, καθαρισμό από σκουπίδια ή άλλες δράσεις περιβαλλοντικού και οικολογικού περιεχομένου. Σε δράσεις κοινωνικού περιεχομένου, όπως συλλογή ρούχων, τροφίμων και φαρμάκων και προσφορά τους σε μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εντός ή και εκτός Ροδόπολης. Επίσης, ο Τομέας Εθελοντισμού έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Ταμείου Αρωγής και Αλληλεγγύης. Το συγκεκριμένο Ταμείο είναι διαφορετικό από το γενικό Ταμείο του Συλλόγου και χρηματοδοτείται με ποσοστό επί τοις εκατό (%) του συνόλου των εσόδων του Συλλόγου, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Η διαχείριση των χρημάτων του Ταμείου Αρωγής και Αλληλεγγύης γίνεται κατόπιν εισήγησης του Υπευθύνου του Τμήματος και ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών διαπιστωμένα και αποδεδειγμένα ευπαθών ατόμων ή ομάδων ατόμων, τηρώντας τη μέγιστη δυνατή διακριτικότητα, κάθε φορά. Την ευθύνη φύλαξης και καταγραφής των κινήσεων των χρημάτων του Ταμείου Αρωγής και Αλληλεγγύης την έχει ο Ταμίας του Συλλόγου. β. Τμήμα Δωρητών Αίματος Αιμοπεταλίων Οργάνων Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση τακτικών γενικών αιμοδοσιών, πάντα κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και συνεννόησης με το οικείο Νοσοκομείο Σερρών ή όποιον άλλον επίσημο φορέα επιθυμεί να αναλάβει την αιμοδοσία. Όσα μέλη του Συλλόγου έχουν τη δυνατότητα να είμαι αιμοδότες, έχουν την ηθική υποχρέωση να ενισχύουν την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου, μέσα από τη συμμετοχή τους στις τακτικές γενικές αιμοδοσίες του Συλλόγου ή, εφόσον δεν μπορούν να παραβρίσκονται σε αυτές, μέσα από την παροχή αίματος για την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου, σε χρόνο και τόπο που τα εξυπηρετεί. Ό,τι αναφέρεται και ισχύει για τις αιμοδοσίες, ισχύει και για τη δωρεά αιμοπεταλίων και οργάνων. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 14 από 27

15 γ. Τμήμα Χορού Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με το αντικείμενο του χορού και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην εκμάθηση παραδοσιακών και μοντέρνων χορών. Για τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα της εκμάθησης, είναι δυνατός ο διαχωρισμός των μαθημάτων σε τμήματα ενηλίκων και ανηλίκων ή και σε τμήματα ανάλογα με το είδος και την καταγωγή του χορού, πάντα με ευθύνη του δασκάλου και του Υπευθύνου Τμήματος. Στη συμμετοχή και παρουσία των επιμέρους χορευτικών τμημάτων σε εκδηλώσεις, που είτε διοργανώνει είτε έχει κληθεί να συμμετάσχει ο Σύλλογος. Στη διοργάνωση διαγωνισμών χορού και χοροεσπερίδων. δ. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με τις αναγνωρισμένες εικαστικές τέχνες και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην εκμάθηση ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής, χειροτεχνίας, φωτογραφίας, εικονογραφίας. Για τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα της εκμάθησης, είναι δυνατός ο διαχωρισμός των μαθημάτων σε τμήματα ενηλίκων και ανηλίκων, ή και σε τμήματα ανάλογα με το είδος της εικαστικής τέχνης, πάντα με ευθύνη του δασκάλου και του Υπευθύνου Τμήματος. Στη συμμετοχή και παρουσία σε εκθέσεις έργων εικαστικής τέχνης, τις οποίες είτε διοργανώνει είτε έχει κληθεί να συμμετάσχει ο Σύλλογος. ε. Τμήμα Μουσικής Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της μουσικής και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην εκμάθηση παραδοσιακών και μοντέρνων μουσικών οργάνων, καθώς και τραγουδιού. Για τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα της εκμάθησης, είναι δυνατός ο διαχωρισμός των μαθημάτων σε τμήματα ενηλίκων και ανηλίκων, πάντα με ευθύνη του δασκάλου και του Υπευθύνου Τμήματος. Στην υποστήριξη της δράσης της Φιλαρμονικής Ροδόπολης, καθώς και άλλων μουσικών σχημάτων και ορχηστρών. Ειδικά για την υποστήριξη της Φιλαρμονικής Ροδόπολης, ο ρόλος του Συλλόγου μπορεί να είναι και επικουρικός, προς ενίσχυση τυχόν προγραμματισμού από πλευράς του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη συμμετοχή και παρουσία των μουσικών τμημάτων σε εκδηλώσεις ή και συναυλίες, που είτε διοργανώνει είτε έχει κληθεί να συμμετάσχει ο Σύλλογος. Στη διοργάνωση διαγωνισμών μουσικής ή και τραγουδιού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 15 από 27

16 στ. Τμήμα Θεάτρου-Κινηματογράφου Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με το αντικείμενο του θεάτρου ή και του κινηματογράφου και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην εκμάθηση της υποκριτικής, μέσα από μαθήματα θεάτρου. Για τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα της εκμάθησης, είναι δυνατός ο διαχωρισμός των μαθημάτων σε τμήματα ενηλίκων και ανηλίκων, πάντα με ευθύνη του δασκάλου και του Υπευθύνου Τμήματος. Στη συμμετοχή και παρουσία των ηθοποιών σε παραστάσεις που είτε διοργανώνει είτε έχει κληθεί να συμμετάσχει ο Σύλλογος. Στη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων και στην προβολή κινηματογραφικών ταινιών. ζ. Τμήμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με το αντικείμενο του δανεισμού βιβλίων ή και μέσων ηλεκτρονικής εγγραφής (CD, DVD κτλ), πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στη διάθεση βιβλίων προς δανεισμό, για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Στην οργάνωση και τον εξοπλισμό χώρου βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου. Στην οργάνωση και τον εξοπλισμό χώρου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, για εκπαιδευτικούς και μορφωτικούς σκοπούς. η. Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με την επικοινωνία και τη διασύνδεση του Συλλόγου και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στη δημιουργία και την υποστήριξη επίσημης ιστοσελίδας του Συλλόγου. Στην αλληλογραφία του Διοικητικού Συμβουλίου με τα μέλη του Συλλόγου, σχετικά με τις δράσεις και τη λειτουργία του Συλλόγου. Στη λειτουργία Γραφείου Τύπου του Συλλόγου, με ευθύνη την ενημέρωση, μέσα από τη δημοσίευση αποφάσεων και λοιπών διακηρύξεων του Συλλόγου, είτε στον Τύπο είτε και στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, με τη μορφή Δελτίων Τύπου. Στη διασύνδεση με άλλους Συλλόγους, κυρίως όσους έχουν έδρα τη Ροδόπολη Σερρών. Στη διαφημιστική και προωθητική υποστήριξη των εκδηλώσεων του Συλλόγου. θ. Τμήμα Ετεροδημοτών Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με την οργάνωση δικτύου ετεροδημοτών και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Ετεροδημοτών, σε διάφορα σημεία της Ελλάδας ή και του εξωτερικού. Κάθε Τμήμα Ετεροδημοτών υφίσταται και αναγνωρίζεται εφόσον έχει τουλάχιστον δέκα (10) μέλη, λειτουργώντας βάσει του σχετικού Εσωτερικού Κανονισμού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 16 από 27

17 ι. Τμήμα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με τη διοργάνωση εκδηλώσεων από τον Σύλλογο και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην αναβίωση παραδοσιακών εθίμων του Ελληνισμού και ιδιαίτερα του Πόντου, στην διοργάνωση ψυχαγωγικών και διασκεδαστικών εκδηλώσεων, στην διοργάνωση σεμιναρίων και άλλων επιμορφωτικών εκδηλώσεων. Στην τεχνική και άλλη υποστήριξη των εκδηλώσεων, μέσα από τη χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού ή και την οργάνωση της εθελοντικής προσφοράς εργασίας κάθε είδους Ως Υπεύθυνος Τμήματος είναι δυνατόν να οριστεί και άτομο εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει μέλος του Συλλόγου. Δεν μπορεί να οριστεί ως Υπεύθυνος Τμήματος μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου. Ο ορισμός των Υπευθύνων Τμημάτων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως έχει αποφασιστεί ο αριθμός και το είδος των Τμημάτων που θα λειτουργούν. Είναι δυνατόν να οριστεί το ίδιο άτομο, ως Υπεύθυνος Τμήματος σε περισσότερα από ένα Τμήματα του Συλλόγου, εφόσον το έργο του μπορεί να υποστηριχθεί από υπάρχουσες Ομάδες Εργασίας Ο εκάστοτε Υπεύθυνος Τμήματος 1 έχει το ρόλο του εκπροσώπου του Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο και του εκπροσώπου του Διοικητικού Συμβουλίου στο Τμήμα. 2 Ελέγχει πειθαρχικά τα μέλη του Τμήματός του, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος, ο οποίος έχει προηγουμένως εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3 Έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προγραμματισμό δράσης του Τμήματός του, εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού προηγουμένως έχει συνεννοηθεί με τον Δάσκαλο του Τμήματος. 4 Έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει τον απολογισμό δράσης και τον προγραμματισμό δράσης του Τμήματός του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. 5 Έχει το δικαίωμα να ορίζει τα μέλη της Ομάδας Εργασίας του Τμήματος, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη, βάσει των άρθρων 13 και 14 του παρόντος Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν και να παρουσιάζουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τον οικονομικό προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δράσης του Τμήματός τους κάθε επόμενου έτους, καθώς και τον απολογισμό δράσης και οικονομικών στοιχείων κάθε προηγούμενου έτους. Επίσης, τηρούν και θέτουν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα βιβλία που αναφέρονται στο Μητρώο Υλικού και στο Μητρώο Μελών του Τμήματός τους Για την επίτευξη του καταστατικού σκοπού του Συλλόγου, είναι δυνατόν να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν περισσότερα Τμήματα από τα προαναφερθέντα Κάθε Τμήμα πρέπει να έχει ελάχιστο αριθμό πέντε (5) επωφελούμενων ατόμων Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προβεί στην αναστολή λειτουργίας κάθε Τμήματος, εφόσον κριθεί και αποδειχθεί ότι η λειτουργία του ζημιώνει τον Σύλλογο ηθικά ή υλικά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 17 από 27

18 ΑΡΘΡΟ 15: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η τήρηση των όσων προβλέπονται στο Καταστατικό του Συλλόγου αποτελεί ταυτόχρονα καθήκον και υποχρέωση όλων των μελών, ανεξάρτητα από τυχόν διοικητική θέση, που ενδέχεται να κατέχουν. Η μη τήρηση ή έστω και η πλημμελής τήρηση του Καταστατικού ελέγχονται από την Ελεγκτική Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και είναι δυνατόν να επισύρουν ποινές, με βάση είτε το άρθρο 15 του Καταστατικού του Συλλόγου είτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ενός Τμήματος είτε την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με την περίπτωση Ο έλεγχος της λειτουργίας των Οργάνων Διοίκησης είναι δυνατόν να αναφέρεται: α. Σε ζητήματα διασφάλισης της αξιοκρατίας, της ισονομίας στην αντιμετώπιση των μελών, από τα διάφορα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου. β. Σε ζητήματα χρηστής και συνετής διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου. γ. Σε ζητήματα τήρησης ή μη του χρονοδιαγράμματος και του ελάχιστου αριθμού τακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. δ. Σε ζητήματα διαφανούς και τίμιας διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου, καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος ελεύθερης εκλογής ή και της μυστικότητας της ψήφου, σε κάθε διαδικασία ψηφοφορίας. ε. Σε ζητήματα που δημιουργούν ηθική ζημία στον Σύλλογο, λόγω ιδιοτελούς ή και ανεπαρκούς λειτουργίας ή και συμπεριφοράς μέλους ή και μελών των Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του Συλλόγου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Ελεγκτικό Όργανο του Συλλόγου και λειτουργεί βάσει των όσων ορίζει το άρθρο 10 του Καταστατικού του Συλλόγου. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση του τακτικού ελέγχου καλής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με απώτερο σκοπό την αποτροπή λαθεμένων πράξεων ή και παραλείψεων και όχι απλώς τον καταλογισμό ευθυνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα να ελέγχει την καλή λειτουργία των Τμημάτων και των Ομάδων Εργασίας του Συλλόγου, μέσα από τα προβλεπόμενα καθήκοντα των Υπευθύνων Τμημάτων. Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο ή και τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με ζητήματα που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους και τα οποία ενδέχεται να ζημιώνουν, ηθικά ή και υλικά, το Σύλλογο Κάθε πράξη ή και παράλειψη, που αποδεδειγμένα ζημιώνει, ηθικά ή και υλικά, το Σύλλογο, καταλογίζεται σε βάρος προσώπου ή και προσώπων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η όποια θέση ή και το όποιο αξίωμα ενδέχεται να κατέχει ή να κατέχουν στα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου. Για τον καταλογισμό των πράξεων ή και των παραλείψεων, λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις, στις οποίες αναφέρεται ο αριθμός, τα ονόματα και το σκεπτικό όσων ψηφίζουν, με απόλυτο σεβασμό στην καταγραφή και της άποψης της εκάστοτε μειοψηφίας. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 18 από 27

19 15.5. Κάθε πράξη ή και παράλειψη, που αποδεδειγμένα ζημιώνει, ηθικά ή και υλικά, το Σύλλογο, και καταλογίζεται σε βάρος προσώπου ή και προσώπων, συνιστά παράβαση καθήκοντος και είναι δυνατόν να επισύρει τις ακόλουθες ποινές, μεμονωμένες ή και σε συνδυασμό, ανάλογα με την απόφαση του Ελεγκτικού Οργάνου: α. Έγγραφη επίπληξη. β. Έγγραφη επίπληξη, με ταυτόχρονη προειδοποίηση αντικατάστασης από τη θέση ευθύνης, που ενδεχομένως να κατέχεται ή και με προειδοποίηση διαγραφής από μέλος του Συλλόγου. γ. Αντικατάσταση από θέση ευθύνης ή και διαγραφή από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου. δ. Παραπομπή στη Δικαιοσύνη, για διερεύνηση τυχόν αστικών ή και ποινικών ευθυνών Απαγορεύεται, ρητά και κατηγορηματικά, η εμπλοκή ή και σύνδεση του Συλλόγου με οποιοδήποτε ατομικό ή και συλλογικό συμφέρον, το οποίο δεν συνάδει με τους σκοπούς του Συλλόγου. Ιδιαίτερα, απαγορεύεται η εμπλοκή ή και σύνδεση του Συλλόγου με κομματικούς ή και συνδικαλιστικούς φορείς, που αλλοιώνουν τον αντικειμενικό και πολιτικά ουδέτερο χαρακτήρα του Συλλόγου. Επίσης, απαγορεύεται η αποδεδειγμένη εμπλοκή του Συλλόγου με επιχειρηματικά συμφέροντα, που αλλοιώνουν τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Συλλόγου Σε κάθε περίπτωση διερεύνησης οποιασδήποτε υπόθεσης ενδέχεται να ζημιώνει, ηθικά ή και υλικά, το Σύλλογο, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε ελεγχόμενος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα της απολογίας και της ελεύθερης έκφρασης της άποψής του, εκτός αν ο ίδιος αποφασίσει και παραιτηθεί εγγράφως και ενυπογράφως από αυτό του το δικαίωμα. Η απολογία του εγκαλούμενου γίνεται, προφορικώς ή και γραπτώς, ενώπιον του αρμόδιου Ελεγκτικού Οργάνου του Συλλόγου και καταγράφεται στα πρακτικά του, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση ή αλλοίωση του περιεχομένου της Κάθε ποινή που επιβάλλεται από το αρμόδιο Ελεγκτικό Όργανο του Συλλόγου ισχύει από την επόμενη ημέρα της λήψης της απόφασης. Το σκεπτικό της απόφασης κοινοποιείται άμεσα, εντός επτά (7) ημερών, σε κάθε μέλος στο οποίο αφορά η ποινή, με συστημένη επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος του Συλλόγου. Στην επιστολή αυτή, γνωστοποιούνται στον παραλήπτη τα δικαιώματα που έχει, προκειμένου να ανακληθεί ή και να ακυρωθεί η ποινή του Κάθε ποινή που λαμβάνεται από οποιοδήποτε Ελεγκτικό Όργανο του Συλλόγου, μπορεί να προσβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών, με τους τρόπους που προβλέπει το Καταστατικό του Συλλόγου και η κείμενη νομοθεσία Σε κάθε περίπτωση διακριβωμένης, βεβαιωμένης και αποδεδειγμένης, ηθικής ή και υλικής, ζημίας του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να αποκατασταθεί η όποια, ηθική ή και υλική, ζημία του Συλλόγου. Δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται η μη αποκατάσταση της όποιας, ηθικής ή και υλικής, ζημίας του Συλλόγου, εκτός αν υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία έχουν συμφωνήσει τουλάχιστον τα ¾ (75%+1) του Σώματός της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 19 από 27

20 ΑΡΘΡΟ 16: ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου γίνονται πάντα με απόλυτο σεβασμό στην ελεύθερη βούληση των μελών και στη μυστικότητα της ψήφου, εφόσον πρόκειται για μυστική ψηφοφορία Ειδικότερα, η διαδικασία ανάδειξης των μελών κάθε Οργάνου Διοίκησης έχει ως εξής: α. Σχετικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Αρχικά, ορίζονται τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών, βάσει των όσων ορίζονται στο σχετικό άρθρο του Καταστατικού του Συλλόγου. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, καθώς και για την εξαγωγή και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Στη διαδικασία των εκλογών συμμετέχουν τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, βάσει των όσων αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού του Συλλόγου. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλουν να καταθέσουν σχετικό, γραπτό αίτημα προς την Εφορευτική Επιτροπή. Η επικύρωση της υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου για το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται μόνο μετά την επαλήθευση ότι πληροί τις προβλεπόμενες και απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αν ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι ίσος με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εκλογές αναβάλλονται και ορίζονται εκ νέου και εντός επτά (7) ημερών, με σχετική απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται επί τόπου. Οι εκλογές γίνονται την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, στον τόπο και την ώρα που έχει συμφωνηθεί από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης και διαρκούν τουλάχιστον έξι (6) ώρες. Η εκλογική διαδικασία προβλέπει την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα από μυστική ψηφοφορία. Όλοι οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο, με αλφαβητική σειρά. Ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίσος με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι σε ψήφους και οι υπόλοιποι είναι επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον δεν υπάρχει παραίτηση υπέρ ενός μέλους, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των όσων έχουν ισοψηφήσει, με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. Όλοι οι υποψήφιοι αναγράφονται στο πρακτικό εκλογών με τη σειρά εκλογής τους. Τυχόν επιμέρους ζητήματα επί της διαδικασίας ρυθμίζονται με ευθύνη και απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής και γνωστοποιούνται, εγκαίρως, σε κάθε μέλος του Συλλόγου. Επί της διαδικασίας, είναι δυνατόν να υποβληθεί ένσταση, όσο διαρκεί η ψηφοφορία. Την ένσταση εξετάζει και κρίνει η Εφορευτική Επιτροπή. Ένσταση κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, με τον σύννομο τρόπο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 20 από 27

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣMOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

KANONIΣMOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 KANONIΣMOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρθρο 1: Γενικές αρχές.. Αρθρο 2: Αρμοδιότητα. Αρθρο 3: Συγκρότηση της Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝ- ΘΕΣΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝ- ΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝ- ΘΕΣΙΣ Στη Ροδόπολη Σερρών, σήμερα, Παρασκευή 31 Αυγούστου 2007, οι συμβαλλόμενοι: 1. Αποστολίδης Στυλιανός του Γεωργίου, 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Επιχειρηματική αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κορυδαλλός, 28/8/2014 Αρ. Πρωτ.: 306 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο «Οργανισμός Άθλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ίλιον, Ιούλιος 2013 1/9 Άρθρο 1 Το Artfygio Το Artfygio είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε στις 24 Απριλίου του 2013 στο Ίλιον Αττικής και έχει καταχωρηθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα