ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ω Ν Ρ Ο Δ Ο Π Ο Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ω Ν Ρ Ο Δ Ο Π Ο Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ν Ω Σ Η Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ω Ν Ρ Ο Δ Ο Π Ο Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 1.1. Μετονομάζεται το σωματείο με την επωνυμία Ένωση Κατοίκων Ροδόπολης Η ΠΡΟΟΔΟΣ σε Πολιτιστικός-Λαογραφικός Σύλλογος Ένωση Κατοίκων Ροδόπολης Η ΠΡΟΟΔΟΣ Για συντομία, ο Σύλλογος δύναται να καλείται Ένωση Κατοίκων Ροδόπολης Η ΠΡΟΟΔΟΣ Το αντίστοιχο διεθνές όνομα του σωματείου θα δηλώνεται στην Αγγλική γλώσσα ως PROODOS Cultural Folklore Club Residents Union of Rodopolis. ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 2.1. Ως έδρα του Συλλόγου ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα της Ροδόπολης Σερρών. Η έδρα του Συλλόγου δεν μπορεί να μεταφερθεί, παρά μόνον εντός της ελληνικής επικράτειας και μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Τα γραφεία του Συλλόγου, καθώς και όλοι οι χώροι που θα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του, επιλέγονται και ορίζονται με απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, το οποίο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως και υπευθύνως όλα τα ενεργά μέλη, για τυχόν αλλαγές στη διεύθυνση των γραφείων του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΙ Οι σκοποί του Συλλόγου διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες, ως εξής: 3.1. ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Η διατήρηση των παραδόσεων, των ηθών και των εθίμων του Ελληνισμού Η διατήρηση των παραδόσεων, των ηθών και των εθίμων ιδιαιτέρως του Ποντιακού Ελληνισμού, σε ένδειξη σεβασμού, τιμής και μνήμης της καταγωγής των προσφύγων ιδρυτών και πρώτων κατοίκων της Κοινότητας Ροδόπολης Η πρόοδος και η ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου όσων δραστηριοποιούνται ή και κατοικούν εντός του οικισμού της Ροδόπολης, καθώς και των μελών του Συλλόγου, μέσα από την επαφή και τη γνωριμία με τους πολιτισμούς και τις τέχνες των εθνών όλου του κόσμου ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η άνοδος του κοινωνικού και ηθικού επιπέδου όσων δραστηριοποιούνται ή και κατοικούν εντός του οικισμού της Ροδόπολης, καθώς και μεταξύ των μελών του Συλλόγου, μέσα από την αρμονική και την ειρηνική συνύπαρξή τους, συλλογικά και ατομικά, καθώς και η ενημέρωσή τους σχετικά με θέματα τοπικού ή και γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ όσων δραστηριοποιούνται ή και κατοικούν εντός του οικισμού της Ροδόπολης, καθώς και μεταξύ των μελών του Συλλόγου. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 1 από 27

2 ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ Ως μέσα επίτευξης των σκοπών του Συλλόγου ορίζονται: 4.1. Η υποστήριξη συγκεκριμένων Τμημάτων Δράσης, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συλλόγου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 14 του παρόντος. Ειδικότερα, ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα να διαθέτει: α. Τμήμα Χορού. β. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών. γ. Τμήμα Μουσικής. δ. Τμήμα Θεάτρου-Κινηματογράφου. ε. Τμήμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης. στ. Κάθε άλλο Τμήμα που κρίνεται ότι μπορεί να υποστηριχθεί και η λειτουργία του οποίου εξυπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου Η λειτουργία Τράπεζας Δωρητών Αίματος Αιμοπεταλίων Οργάνων Η λειτουργία Ταμείου Αρωγής και Αλληλεγγύης Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναυλιών και παραστάσεων τοπικής, περιφερειακής, πανελλαδικής ή και διεθνούς εμβέλειας, μουσικού, θεατρικού ή άλλου χαρακτήρα Η μελέτη, προβολή και εκτέλεση κάθε πνευματικού ή και ενημερωτικού προγράμματος, το οποίο δύναται να συμβάλλει στην άνοδο του μορφωτικού και του πολιτιστικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου και όχι μόνο Η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, δημόσιων συζητήσεων, ομιλιών, η εκπόνηση μελετών και η διενέργεια ερευνών, σχετικά με θέματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα Η ανάληψη διεθνών ή εγχώριων πρωτοβουλιών, για συνεργασίες και δικτύωση με φορείς της κοινωνίας, όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναπτυξιακοί φορείς, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), Πανεπιστημιακά δίκτυα, αγροτικοί συνεταιρισμοί, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.ά., με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού επιπέδου του πληθυσμού και τη μείωση της φτώχειας, την επισιτιστική ή και επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, όπου απαιτείται, καθώς και την κάθε είδους αναπτυξιακή συνεργασία Η παραγωγή ραδιοφωνικής ή και τηλεοπτικής εκπομπής, ηχογραφήσεων ή και μαγνητοσκοπήσεων, η έκδοση περιοδικού ή και βιβλίων και η υποστήριξη ιστοσελίδας Η σύμπραξη και η συνεργασία με άλλους Συλλόγους και Οργανώσεις, ιδιαίτερα με όσους έχουν έδρα στη Ροδόπολη Σερρών, στο πλαίσιο της συμμετοχής και υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων, για την υπηρέτηση και επίτευξη στόχων και επιδιώξεων, που συνάδουν με τους σκοπούς του Συλλόγου Η υποστήριξη των δράσεων οργανώσεων Φίλων Σιδηροδρόμ ου. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 2 από 27

3 4.11. Η ίδρυση και η λειτουργία μουσείου, πινακοθήκης ή άλλων χώρων εκθέσεων Η οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων κατασκηνώσεων, σε ιδιόκτητους ή μη (μισθωμένους ή εκχωρούμενους ή άλλως παραχωρημένους) χώρους Η διοργάνωση εκδρομών εκπαιδευτικού ή και ψυχαγωγικού χαρακτήρα Η αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή και άλλων Προγραμμάτων, που θα προέρχονται, από αναγνωρισμένους ελληνικού ή και διεθνείς φορείς, σχετικών με ζητήματα πολιτισμού και τεχνών, παραδοσιακής κληρονομίας και περιβάλλοντος Η υποστήριξη της διακήρυξης της πολυμορφίας της UNESCO, για το σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας κάθε λαού, κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, μέσα από κοινές δράσεις νέων, από διάφορα μέρη του κόσμου Η λειτουργία Τμήματος Σκάκι, Σκοποβολής ή και άλλων ολυμπιακών και μη αθλημάτων, πάντα σε συνεργασία με τον Ολυμπιακό Ροδόπολης Η διατήρηση των σκοπών και των ιδεωδών, καθώς και της περιουσίας, του πάλαι ποτέ Πνευματικού Κέντρου Ροδόπολης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Αυτοδιοίκησης Η ανάπτυξη κάθε άλλου πρόσφορου, νόμιμου και ηθικού μέσου, προκειμένου να εκπληρωθεί ο καταστατικός σκοπός του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 5.1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται στις δύο ακόλουθες κατηγορίες: α. τακτικά, τα οποία εγγράφονται στο Σύλλογο, αποδέχονται το Καταστατικό του και αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μέλη. β. επίτιμα, τα οποία ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και λειτουργούν στο ειδικό πλαίσιο, που περιγράφεται στα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος Δικαίωμα εγγραφής στον Σύλλογο, ως τακτικό μέλος, έχει κάθε Έλληνας ή και αλλοδαπός πολίτης, ανεξάρτητα από φύλο, θρήσκευμα, καταγωγή ή άλλη διάκριση : α. αν είναι ενήλικας, πληρώντας τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, β. αν δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμηση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και μεσαζόντων, γ. αν δεν έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα, δ. αν δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, ε. αν καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα εγγραφής τακτικού μέλους, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 3 από 27

4 στ. αν δηλώσει, εγγράφως και ενυπογράφως, μαζί με όλα τα παραπάνω, την επιθυμία του να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, την οποία λαμβάνει από τον Γραμματέα του Συλλόγου και απευθύνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, σε οποιαδήποτε στιγμή του έτους, χωρίς περιορισμό Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός τριάντα (30) ημερών, προκειμένου να εγκρίνει την αίτηση εγγραφής. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η συγκεκριμένη προθεσμία, θεωρείται ότι αυτοδικαίως έχει παρασχεθεί η έγκριση και ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί στο Μητρώο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, βάσει αιτιολογημένης απόφασής του, να απορρίψει αίτημα εγγραφής, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου να προσφύγει κατά της συγκεκριμένης απόφασης στο αρμόδιο δικαστήριο Για την εγγραφή κάθε νέου μέλους, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου, η οποία πρωτοκολλείται και καταχωρείται στο Αρχείο του Συλλόγου. Ειδικά για τα επίτιμα μέλη, η ανακήρυξή τους πραγματοποιείται με σχετική και αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη βάση της αναγνώρισης της προσφοράς και των υπηρεσιών των ανακηρυσσόμενων επιτίμων μελών προς τον Σύλλογο ή την κοινωνία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να ακυρώσει ληφθείσες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την ανακήρυξη επιτίμων μελών, με την αυτόματη κατάθεση πρότασης μομφής στο σώμα της Συνέλευσης, κατά του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 6.1. Τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) μήνα από την εγγραφή τους και του εκλέγεσθαι, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου δεν έχουν το δικαίωμα ούτε του εκλέγειν ούτε του εκλέγεσθαι και είναι πάντοτε λιγότερα από το ¼ (25%-1) του συνόλου των τακτικών μελών του Συλλόγου. Μέλος που παραιτείται από επίτιμο, μπορεί να εγγραφεί ως τακτικό Κάθε ταμειακώς εντάξει μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να ζητά ενημέρωση, σχετικά με τις δράσεις και τα οικονομικά δεδομένα του Συλλόγου, εφόσον καταθέσει σχετικό γραπτό αίτημα, το οποίο θα απευθύνει προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και θα κοινοποιεί προς τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος οφείλει να απαντήσει γραπτώς στην ουσία κάθε αιτήματος που κατατίθεται από μέλος ή μέλη του Συλλόγου, εντός εξήντα (60) ημερών, κοινοποιώντας την απάντησή του και στην Ελεγκτική Επιτροπή. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η συγκεκριμένη προθεσμία, τότε το μέλος που δεν έχει λάβει απάντηση, δύναται να ζητήσει από την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συμπλήρωση της παραπάνω προθεσμίας, να καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Προέδρου Όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης έχουν το δικαίωμα της ψήφου επί των θεμάτων, της ελευθερίας του λόγου, της κριτικής και του ελέγχου της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 4 από 27

5 ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 7.1. Όλα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση να τηρούν το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη διαφωνία τους με την ουσία ή το πνεύμα των αποφάσεων αυτών, εφόσον οι αποφάσεις αυτές συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία και το παρόν Καταστατικό Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου οφείλουν να καταβάλλουν τη μηνιαία συνδρομή τους προς το Σύλλογο, προκειμένου να είναι ταμειακώς εντάξει και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί καθυστέρηση εξόφλησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση προς το ασυνεπές μέλος. Εφόσον παρέλθει διάστημα δώδεκα (12) μηνών χωρίς να έχει υπάρξει οικονομική τακτοποίηση του μέλους, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να προβεί στη διαγραφή του εν λόγω μέλους, με απόφασή της, την οποία κοινοποιεί στο μέλος Μέλος το οποίο έχει διαγραφεί από τον Σύλλογο, λόγω μη καταβολής συνδρομών, επανεγγράφεται στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου, εφόσον αποπληρώσει το σύνολο της οικονομικής οφειλής του προς τον Σύλλογο, τότε επανεγγράφεται αυτοδίκαια, με τους χρόνους αναμονής για το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 6.1. του παρόντος Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να χαρακτηρίζονται από αξιοπρεπή, ανιδιοτελή και ηθική συμπεριφορά, αποφεύγοντας να προκαλέσουν υλική ή και ηθική βλάβη στο Σύλλογο Τα μέλη του Συλλόγου επιτρέπεται να έχουν συμμετοχή σε άλλους Συλλόγους και φορείς, όμως απαγορεύεται αυστηρά η ανάμιξη πολιτικών ή άλλων σκοπιμοτήτων στο έργο του Συλλόγου Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να παρίστανται στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει ο Σύλλογος, καθώς επίσης και στις διαδικασίες των Οργάνων Διοίκησης, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν κληθεί σε αυτές Τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον λειτουργούν εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή και της Γενικής Συνέλευσης, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη Οργάνων Διοίκησης, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή των παγίων εξόδων κίνησής τους, με συγκεκριμένο γραπτό αίτημα, που απευθύνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι καλυπτόμενες δαπάνες αναφέρονται μόνο στην κάλυψη δαπάνης αγοράς καυσίμων και δεν αφορούν ούτε έξοδα παράστασης ούτε άλλες δαπάνες. Η καταβολή των εξόδων κίνησης γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία περιγράφονται ο σκοπός της κίνησης, οι συμμετέχοντες, η απόσταση που καλύφθηκε και η τρέχουσα τιμή καυσίμου, με αναφορά της Τα μέλη του Συλλόγου παρέχουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, για την εκπλήρωση και την προαγωγή των σκοπών του, πάντα σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, με μόνη εξαίρεση τυχόν περίπτωση που υπάγεται στα όσα προβλέπει η παράγραφος 7.7 του Καταστατικού του Συλλόγου. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 5 από 27

6 ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 8.1. Κάθε ενεργό μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα παραίτησης από μέλος, εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση παραίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στην οποία δύναται να αναφέρει και τους λόγους της απόφασής του αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάσει εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του παραπάνω αιτήματος και να κάνει αυτοδίκαια δεκτή την αίτηση παραίτησης. Το υπό παραίτηση μέλος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την αίτηση παραίτησής του από μέλος, οπότε και το συγκεκριμένο θέμα θεωρείται λήξαν Στην αίτηση παραίτησης από μέλος του Συλλόγου, αναφέρεται υποχρεωτικά, ρητά και κατηγορηματικά η δέσμευση του υπό παραίτηση μέλους ότι δεν αξιώνει την επιστροφή των συνδρομών και τυχόν άλλων οικονομικών-ταμειακών διευκολύνσεων που παρείχε προς τον Σύλλογο, καθώς και ότι δωρίζει προς τον Σύλλογο όσα στοιχεία κινητής ή και ακίνητης περιουσίας είχε παραχωρήσει προς τον Σύλλογο, όσο διάστημα ήταν ενεργό μέλος. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να επιστρέψει προς το απελθόν μέλος χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε οικονομικές-ταμειακές διευκολύνσεις, από το απελθόν μέλος προς το Σύλλογο, με στοιχειοθετημένη και ομόφωνη απόφασή του Δεν επιτρέπεται, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο, σε μέλος που διαγράφεται ή αποχωρεί από το Σύλλογο, η επιστροφή συνδρομών ούτε στοιχείων κινητής ή και ακίνητης περιουσίας που είχαν γίνει δωρεά προς το Σύλλογο, από το εν λόγω μέλος Όλα τα μέλη του Συλλόγου υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο από τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν βάσει της δεοντολογίας και των διατάξεων του Καταστατικού του Συλλόγου ή αν τίθεται θέμα διαγραφής τους από το Μητρώο Μελών Μόνο η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου έχει δικαίωμα να διαγράψει τακτικό ή επίτιμο μέλος, μετά από στοιχειοθετημένο αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού πρώτα έχει ενημερωθεί γραπτώς το υπό διαγραφή μέλος, βάσει της παραγράφου 7.2. του Καταστατικού του Συλλόγου. Το υπό διαγραφή μέλος έχει το δικαίωμα να τοποθετηθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης και να παραθέσει την άποψή του, στο πλαίσιο της συζήτησης για το θέμα του. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ψηφοφορίας, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και αποχωρούν από την αίθουσα, τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και το υπό διαγραφή μέλος. Οι τελευταίοι, καλούνται στην αίθουσα μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται, εφόσον ψηφίσουν υπέρ αυτής περισσότερα από τα μισά (50%+1) μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Από τη στιγμή που απορριφθεί ένα αίτημα διαγραφής μέλους, δεν είναι δυνατόν να επανέλθει με το ίδιο σκεπτικό, πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημέρα απόρριψης της διαγραφής από τη Γενική Συνέλευση Ειδικά για τα επίτιμα μέλη, εφαρμόζεται ό,τι αναφέρεται στην παράγραφο 8.6. του παρόντος, με την μόνη διαφορά ότι η επικύρωση της διαγραφής ενός επίτιμου μέλους γίνεται, μόνο εφόσον ψηφίσουν υπέρ αυτής περισσότερα από τα ¾ (75%+1) των μελών της Γενικής Συνέλευσης. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 6 από 27

7 ΑΡΘΡΟ 9: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9.1. Τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι τα εξής: α. Η Γενική Συνέλευση, όπου συμμετέχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη. β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. δ. Οι Ομάδες Εργασίας, που ορίζονται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο διαρκές Όργανο Διοίκησης, η θητεία του οποίου ακολουθεί τη διάρκεια ζωής του Συλλόγου. Η θητεία όλων των υπολοίπων Οργάνων Διοίκησης είναι διετής και οι διαδικασίες ανάδειξης και κατανομής αξιωμάτων των μελών τους πραγματοποιούνται, βάσει των όσων ορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού Όλα τα μέλη των Οργάνων Διοίκησης, με την αποδοχή της συμμετοχής τους σε αυτά, αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τον Σύλλογο αφιλοκερδώς, υπό την αίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 7.7. του παρόντος. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος Οργάνου Διοίκησης είναι και δάσκαλος-εκπαιδευτής σε Τμήμα του Συλλόγου, τότε θεωρείται ότι υπερισχύει η ιδιότητα του μέλους Οργάνου Διοίκησης, με αποτέλεσμα να μην προβλέπεται αμοιβή παροχής υπηρεσιών για το συγκεκριμένο μέλος Τα Όργανα Διοίκησης συνεδριάζουν, εφόσον βρίσκονται σε απαρτία. Ως απαρτία ορίζεται η συμμετοχή, με φυσική παρουσία ή μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία (τηλεδιάσκεψη), τουλάχιστον των μισών (50%+1) μελών του εκάστοτε Οργάνου Διοίκησης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση πραγματοποιείται την επομένη ημέρα, στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα, χωρίς να υπάρχει η δέσμευση της ύπαρξης απαρτίας Όλες οι αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης λαμβάνονται κατά απόλυτη και όχι σχετική πλειοψηφία, μετά από φανερή ψηφοφορία, με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των μισών (50%+1) παρόντων μελών. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από δύο προτάσεις επί ενός θέματος, τότε ενδέχεται να υπάρχει προκριματική ψηφοφορία, προκειμένου να μείνουν οι δύο επικρατέστερες προτάσεις και να υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία ή μυστική ψηφοφορία, για την έγκριση μιας πρότασης, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στο Καταστατικό του Συλλόγου Τα Όργανα Διοίκησης λειτουργούν βάσει ειδικού κανονισμού, για τα σημεία που δεν ορίζονται στο Καταστατικό, και είναι υποχρεωμένα να τηρούν πρακτικά συνεδριάσεων, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε ταμειακώς εντάξει μέλους του Συλλόγου Κάθε Όργανο Διοίκησης είναι υποχρεωμένο να καταρτίζει και να κοινοποιεί προς το Σώμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό, καθώς και τον προγραμματισμό και απολογισμό δράσης, για κάθε έτος Όλα τα Όργανα Διοίκησης οφείλουν να τηρούν τις αρχές της ισονομίας και της αξιοκρατίας, να σέβονται και να είναι δίκαια απέναντι σε όλα τα μέλη του Συλλόγου. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 7 από 27

8 ΑΡΘΡΟ 10: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο Διοίκησης του Συλλόγου, έχοντας το αναφαίρετο δικαίωμα ελέγχου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται στα ακόλουθα δύο είδη, ως εξής: α. Τακτική Γενική Συνέλευση. Πραγματοποιείται δύο φορές κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία σύνδεση με την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, υπογεγραμμένο από τουλάχιστον το ¼(25%+1) των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, έχει την ευθύνη για την τήρηση της διαδικασίας, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτός που 1 απευθύνει τις προσκλήσεις προς τα μέλη, που 2 ορίζει τους εισηγητές κάθε θέματος, που 3 επιβλέπει και τηρεί την τάξη εντός της διαδικασίας και, σε συνεργασία με τον Γραμματέα του Συλλόγου, 4 καταρτίζει τον κατάλογο των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κάθε Γενικής Συνέλευσης και 5 εποπτεύει την τήρηση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων 1 στέλνονται προς τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης, με κάθε πρόσφορο γραπτό, και μόνο γραπτό, μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά, ηλεκτρονική αλληλογραφία, SMS κτλ). Σε κάθε πρόσκληση 2 αναφέρεται η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και 3 η ημερομηνία, 4 ο τόπος και 5 η ώρα έναρξης. Επίσης, 6 είναι δυνατόν να επισυνάπτεται οποιοδήποτε έγγραφο έχει σχέση με τα θέματα, αν είναι στη διάθεση του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης Τα βασικά θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι 1 ο οικονομικός απολογισμός και 2 ο απολογισμός δράσης, για το έτος που πέρασε, καθώς και 3 ο οικονομικός προϋπολογισμός και 4 ο προγραμματισμός δράσης, για το έτος που ακολουθεί. Τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης είτε μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μετά από σχετικό αίτημα, το οποίο υπογράφει τουλάχιστον το ¼ (25%+1) των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου, όπου αναφέρονται τα προτεινόμενα θέματα και το σκεπτικό, βάσει του οποίου προτείνονται. Επιπλέον θέματα, μπορούν να συζητηθούν πριν την Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον υπογράφονται από τουλάχιστον το ¼ (25%+1) των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου ή προτείνονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 8 από 27

9 10.6. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται από άτομο, το οποίο ορίζει το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και το οποίο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του αφιλοκερδώς. Επιπλέον, οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να μαγνητοσκοπούνται, να μαγνητοφωνούνται ή και να αναμεταδίδονται απευθείας, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των μελών του Συλλόγου, εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι βλαπτικό για τα συμφέροντα του Συλλόγου. Μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης, εντός επτά (7) ημερών, τα πρακτικά της διαδικασίας καθαρογράφονται στο Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, με ευθύνη του Γραμματέα του Συλλόγου. Τα πρακτικά, είναι δυνατόν να δημοσιοποιούνται αυτούσια ή και μερικώς, εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι βλαπτικό για τα συμφέροντα του Συλλόγου Η Γενική Συνέλευση δύναται να ανακαλέσει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από στοιχειοθετημένο γραπτό αίτημα, που υπογράφει τουλάχιστον το ¼ (25%+1) των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου και απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης Εφόσον ανακληθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αμέσως τίθεται ζήτημα μομφής κατά του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου και ζητείται η επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης του Σώματος της Γενικής Συνέλευσης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από φανερή ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με την ανάταση των χειρών. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εμπιστοσύνη του Σώματος της Γενικής Συνέλευσης και συνεχίζει μέχρι τη λήξη της θητείας του, εφόσον ψηφίσουν υπέρ του τουλάχιστον τα μισά (50%+1) μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν πραγματοποιείται επαναληπτική ψηφοφορία, αλλά προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το άρθρο 16 του παρόντος Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να ανακαλέσει, να τροποποιήσει ή και να ακυρώσει προηγούμενη απόφασή της, μετά από σχετική εισήγηση του Προεδρείου της, με συγκεκριμένο και στοιχειοθετημένο σκεπτικό, αν ψηφίσουν υπέρ τουλάχιστον τα ¾ (75%+1) του Σώματος Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η μεταφορά τις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, είτε πριν είτε μετά την προβλεπόμενη εβδομάδα σύγκλησής της, με ευθύνη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και πάντα σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Σε περίπτωση μεταφοράς της ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παράγραφο του παρόντος Όλες οι ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης είναι φανερές και διεξάγονται με ανάταση των χειρών, εκτός από τις εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου, όπου προβλέπεται μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζει το σχετικό άρθρο 16 του παρόντος Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι παρόντα όλα τα μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, οι κενές θέσεις αναπληρώνονται με ευθύνη της Ελεγκτικής Επιτροπής. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 9 από 27

10 ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης του Συλλόγου, ώστε να εκπληρώνονται οι σκοποί του, με τρόπο σύννομο και σύμφωνο με τα συμφέροντα του Συλλόγου Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, που διακρίνονται ως εξής: α. Πρόεδρος. 1 Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής, καθώς και σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση ή άλλη διαδικασία. Είναι ο 2 υπεύθυνος για όσα θέματα σχετίζονται με κοινωνικά προβλήματα των μελών της Ένωσης Κατοίκων Ροδόπολης και για όσα θέματα έχουν σχέση με τη λειτουργία του πάλαι ποτέ Πνευματικού Κέντρου Ροδόπολης. 3 Ορίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και 4 προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι 5 αυτός που παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση τα στοιχεία του προγραμματισμού και του απολογισμού δράσης κάθε εξαμήνου. Σε περίπτωση, τυχόν απουσίας ή αδυναμίας του Προέδρου, ο Γραμματέας αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα του αναπληρωτή Προέδρου του Συλλόγου. β. Γραμματέας. 1 Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου. Ειδικά για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί ο ίδιος τα πρακτικά. 2 Έχει την ευθύνη λήψης, αποστολής και πρωτοκόλλησης της αλληλογραφίας του Συλλόγου. 3 Έχει την ευθύνη φύλαξης της σφραγίδας του Συλλόγου. 4 Τηρεί και ενημερώνει το Μητρώο Μελών, το Βιβλίο Υλικού και το Πρωτόκολλο του Συλλόγου, σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Τμημάτων, όπου και όποτε χρειάζεται. γ. Ταμίας. 1 Έχει την ευθύνη της τήρησης του Βιβλίου Ταμείου, καταγράφοντας, πλήρως και επακριβώς, τα στοιχεία κάθε απόδειξης, τιμολογίου και λοιπών παραστατικών, που αναφέρονται σε οικονομικές δοσοληψίες του Συλλόγου. Ειδικά για τράπεζες και οικονομικές υπηρεσίες, είναι 2 αυτός που εκπροσωπεί τον Σύλλογο, αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου. Είναι 3 αυτός που παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού και του απολογισμού κάθε εξαμήνου. 4 Συνεργάζεται με τους Υπευθύνους Τμημάτων, σχετικά με τα οικονομικά ζητήματα των Τμημάτων τους. δ. Υπεύθυνος Τμήματος Χορού. ε. Υπεύθυνος Τμήματος Εικαστικών Τεχνών. στ. Υπεύθυνος Τμήματος Μουσικής. ζ. Υπεύθυνος Τμήματος Δωρητών Αίματος-Αιμοπεταλίων-Οργάνων Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει 1 τακτικά μία (1) φορά, κάθε πρώτη εβδομάδα του μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Συλλόγου και 2 έκτακτα, μετά από σχετικό αίτημα τουλάχιστον τριών (3) μελών του, το οποίο απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης αναγράφονται 1 τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και 2 η ώρα έναρξης. Πριν από την Ημερήσια Διάταξη είναι δυνατόν να συζητηθούν θέματα, εφόσον υπάρχει σχετικό γραπτό αίτημα από τουλάχιστον ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 10 από 27

11 11.4. Εφόσον οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ανοιχτές για τα μέλη, δικαίωμα παρουσίας έχουν μόνο όσοι έχουν κληθεί να παραστούν για συγκεκριμένα θέματα. Σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Όλες οι ψηφοφορίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι φανερές και διεξάγονται με ανάταση των χειρών, εκτός από τη διαδικασία κατανομής αξιωμάτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου προβλέπεται μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζει το άρθρο 16 του παρόντος Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθαρογράφονται στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρότυπα της τήρησης του Βιβλίου Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο του παρόντος. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στη διάθεση όποιου μέλους του Συλλόγου επιθυμεί να τα ελέγξει, στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και ενώπιον όλων των παριστάμενων μελών της Γενικής Συνέλευσης Με ειδική απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει τη σύναψη σχέσης συνεργασίας με δασκάλους ή και εκπαιδευτές, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων του Συλλόγου, έχοντας υπόψη και καταγράφοντας στο σκεπτικό της απόφασης όλους τους οικονομικούς και άλλους όρους της συμφωνίας Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει προηγούμενη απόφασή του, με στοιχειοθετημένο σκεπτικό. Ειδικά για τα ζητήματα έγκρισης αιτήματος εγγραφής, διαγραφής ή και παραίτησης μελών, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του παρόντος Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό, καθώς και τον προγραμματισμό και απολογισμό δράσης, για κάθε εξάμηνο του έτους, και εγκρίνει τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τη σύνθεση των Ομάδων Εργασίας κάθε Τμήματος του Συλλόγου Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς, για την εκπλήρωση και την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου, υπό την αίρεση των όσων ορίζει η παράγραφος 7.7. του παρόντος. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπερισχύει της ιδιότητας του Δασκάλου ή του Εκπαιδευτή Τμήματος του Συλλόγου, συνεπώς, όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επιθυμεί να έχει την ιδιότητα του Δασκάλου ή του Εκπαιδευτή Τμήματος αποδέχεται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από την όποια αμοιβή θα είχε για τις υπηρεσίες του Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λογοδοτούν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και απαντούν σε κάθε ερώτημα, που απευθύνεται προς αυτά και αφορά τη Διοίκηση του Συλλόγου. Επίσης, ελέγχονται πειθαρχικά από την Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 12 και 15 του παρόντος, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν και να διασφαλίζουν την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού και των Κανονισμών Λειτουργίας Τμημάτων, τηρώντας και προασπίζοντας τις αρχές της αξιοκρατίας, της αλληλεγγύης και της διαφάνειας. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 11 από 27

12 ΑΡΘΡΟ 12: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Ελεγκτική Επιτροπή εκτελεί καθήκοντα Προεδρείου στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, με διετή θητεία, η οποία ακολουθεί τη θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της παραγράφου 9.2. του παρόντος Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει 1 τακτικά, πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση και 2 έκτακτα, πριν από κάθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, με αποκλειστικό θέμα την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης, παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων καθηκόντων τους, τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, 1 καθορίζουν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, 2 ξεκαθαρίζουν τον κατάλογο με τα ταμειακώς εντάξει μέλη, 3 γράφουν και αποστέλλουν τις προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση και 4 επιμερίζουν τις αρμοδιότητες για την ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι αυτή που ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που παραθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα οποία αναφέρονται στα δεδομένα των οικονομικών μεγεθών και των δράσεων του Συλλόγου. Μετά τον έλεγχο, καταρτίζεται Ειδικό Πρακτικό Έγκρισης οικονομικού προϋπολογισμού και ισολογισμού, καθώς και προγραμματισμού και απολογισμού δράσης. Το πρακτικό αυτό το υπογράφουν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ύπαρξης επιφυλάξεων ή αντίρρησης, σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο πρακτικό, από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και της Ελεγκτικής Επιτροπής, οι επιφυλάξεις ή οι αντιρρήσεις αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο του πρακτικού, μαζί με το ονοματεπώνυμο και το σκεπτικό του μέλους που διαφοροποιεί τη θέση του από την πλειοψηφία Το πρακτικό απολογισμού οικονομικών και δράσης τίθεται προς έγκριση υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Θεωρείται αποδεκτό και εγκεκριμένο από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον ψηφίσουν θετικά τουλάχιστον τα μισά (50%+1) μέλη της Γενικής Συνέλευσης, οπότε και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζεται κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρακτικό θεωρείται μη αποδεκτό και μη εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση, οπότε και εκπίπτει το Διοικητικό Συμβούλιο και προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης, με βάση τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος Η Ελεγκτική Επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα παρέμβασης στη λειτουργία των Τμημάτων του Συλλόγου, ούτε επί των οικονομικών ούτε επί των θεμάτων δράσης. Τον σχετικό έλεγχο διενεργεί μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, μέσα από τον έλεγχο τήρησης του κάθε Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και μέσω των εισηγήσεων των Υπευθύνων Τμημάτων Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς, στα πρότυπα των όσων ορίζονται στην παράγραφο του παρόντος. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 12 από 27

13 ΑΡΘΡΟ 13: ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι Ομάδες Εργασίας δημιουργούνται για την εξυπηρέτηση του ελέγχου και την αρωγή στη λειτουργία των Τμημάτων του Συλλόγου Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3) ούτε περισσότερα από πέντε (5) και η θητεία τους ακολουθεί αυτήν του Υπευθύνου Τμήματος Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας ορίζονται με απόφαση του Υπευθύνου Τμήματος, με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του εκάστοτε Τμήματος του Συλλόγου. Την έγκριση του διορισμού τους κάνει αυτοδίκαια αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, με σχετική απόφασή του, εκτός αν συντρέχουν συγκεκριμένοι και αποδεδειγμένοι λόγοι, οι οποίοι οφείλουν να αναγράφονται στο σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης, χωρίς η απόρριψη να αποτελεί μομφή σε βάρος του Υπευθύνου Τμήματος. Για την οριστική απόφαση ορισμού των μελών των Ομάδων Εργασίας, διενεργείται ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει όσων προβλέπει το άρθρο 16 του παρόντος Δεν μπορεί να διοριστεί ως μέλος Ομάδας Εργασίας εν ενεργεία μέλος του Συλλόγου. Αντίθετα, δεν υπάρχει κώλυμα για τα εν ενεργεία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Δεν δύναται μη ενεργό και μη ταμειακώς εντάξει μέλος του Συλλόγου να διοριστεί ως μέλος Ομάδας Εργασίας Είναι δυνατή η παρουσία ενός μέλους σε περισσότερες από μία Ομάδες Εργασίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού Κάθε μέλος Ομάδας Εργασίας έχει την υποχρέωση να εκτελεί τα καθήκοντά του, σε πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες του Υπευθύνου Τμήματος και με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Αν, για οποιοδήποτε λόγο, μέλος Ομάδας Εργασίας παραιτηθεί ή αποχωρήσει από την Ομάδα Εργασίας όπου συμμετείχε, τότε υπάρχει η δυνατότητα μη κάλυψης της κενής θέσης, εφόσον ο αριθμός των μελών της Ομάδας Εργασίας είναι εντός του πλαισίου, που ορίζεται στην παράγραφο του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθούνται όσα προβλέπονται στις παραγράφους και του παρόντος, ώστε να πληρωθούν οι κενές θέσεις Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας είναι δυνατόν να παύονται των καθηκόντων τους, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν κριθεί και αποδειχθεί ότι πράξεις ή και λεγόμενά τους αντιβαίνουν την υποχρέωσή τους, να λειτουργούν προς όφελος του Συλλόγου. Για κάθε περίπτωση διαγραφής μέλους από Ομάδα Εργασίας, απαιτείται η τήρηση των περιορισμών που αναφέρονται στις παραγράφους 13.2., και Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς, στα πρότυπα των όσων ορίζονται στην παράγραφο 7.7. του παρόντος. Μέλος της Ομάδας Εργασίας δύναται να είναι δάσκαλος-εκπαιδευτής ή να έχει συνάψει σχέση συνεργασίας με τον Σύλλογο, έχοντας οικονομικά ανταλλάγματα για παροχή υπηρεσιών ή υλικών. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 13 από 27

14 ΑΡΘΡΟ 14: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο Σύλλογος έχει την υποχρέωση να ιδρύει και να υποστηρίζει τη λειτουργία όσων Τμημάτων εξυπηρετούν την εκπλήρωση των σκοπών του, βάσει των άρθρων 3 και 4 του παρόντος Όλα τα Τμήματα του Συλλόγου λειτουργούν βάσει Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος διευκρινίζει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα εσωτερικά ζητήματα κάθε Τμήματος, βάσει της παραγράφου 9.7. του παρόντος Καταστατικού. Κάθε Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας προτείνεται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τον Υπεύθυνο Τμήματος, μετά από σχετική συνεργασία του με τα μέλη της Ομάδας Εργασίας εφόσον αυτή υπάρχει. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Κανονισμός Λειτουργίας του Τμήματος είναι δεσμευτικός και οφείλουν να τον τηρούν οι κάθε είδους εμπλεκόμενοι με τη δράση του Τμήματος Τα Τμήματα που έχει το δικαίωμα να λειτουργεί ο Σύλλογος έχουν ως εξής: α. Τμήμα Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις εθελοντισμού, που πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην πρωτοβουλία για δενδροφυτεύσεις, καθαρισμό από σκουπίδια ή άλλες δράσεις περιβαλλοντικού και οικολογικού περιεχομένου. Σε δράσεις κοινωνικού περιεχομένου, όπως συλλογή ρούχων, τροφίμων και φαρμάκων και προσφορά τους σε μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εντός ή και εκτός Ροδόπολης. Επίσης, ο Τομέας Εθελοντισμού έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Ταμείου Αρωγής και Αλληλεγγύης. Το συγκεκριμένο Ταμείο είναι διαφορετικό από το γενικό Ταμείο του Συλλόγου και χρηματοδοτείται με ποσοστό επί τοις εκατό (%) του συνόλου των εσόδων του Συλλόγου, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Η διαχείριση των χρημάτων του Ταμείου Αρωγής και Αλληλεγγύης γίνεται κατόπιν εισήγησης του Υπευθύνου του Τμήματος και ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών διαπιστωμένα και αποδεδειγμένα ευπαθών ατόμων ή ομάδων ατόμων, τηρώντας τη μέγιστη δυνατή διακριτικότητα, κάθε φορά. Την ευθύνη φύλαξης και καταγραφής των κινήσεων των χρημάτων του Ταμείου Αρωγής και Αλληλεγγύης την έχει ο Ταμίας του Συλλόγου. β. Τμήμα Δωρητών Αίματος Αιμοπεταλίων Οργάνων Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση τακτικών γενικών αιμοδοσιών, πάντα κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και συνεννόησης με το οικείο Νοσοκομείο Σερρών ή όποιον άλλον επίσημο φορέα επιθυμεί να αναλάβει την αιμοδοσία. Όσα μέλη του Συλλόγου έχουν τη δυνατότητα να είμαι αιμοδότες, έχουν την ηθική υποχρέωση να ενισχύουν την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου, μέσα από τη συμμετοχή τους στις τακτικές γενικές αιμοδοσίες του Συλλόγου ή, εφόσον δεν μπορούν να παραβρίσκονται σε αυτές, μέσα από την παροχή αίματος για την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου, σε χρόνο και τόπο που τα εξυπηρετεί. Ό,τι αναφέρεται και ισχύει για τις αιμοδοσίες, ισχύει και για τη δωρεά αιμοπεταλίων και οργάνων. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 14 από 27

15 γ. Τμήμα Χορού Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με το αντικείμενο του χορού και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην εκμάθηση παραδοσιακών και μοντέρνων χορών. Για τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα της εκμάθησης, είναι δυνατός ο διαχωρισμός των μαθημάτων σε τμήματα ενηλίκων και ανηλίκων ή και σε τμήματα ανάλογα με το είδος και την καταγωγή του χορού, πάντα με ευθύνη του δασκάλου και του Υπευθύνου Τμήματος. Στη συμμετοχή και παρουσία των επιμέρους χορευτικών τμημάτων σε εκδηλώσεις, που είτε διοργανώνει είτε έχει κληθεί να συμμετάσχει ο Σύλλογος. Στη διοργάνωση διαγωνισμών χορού και χοροεσπερίδων. δ. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με τις αναγνωρισμένες εικαστικές τέχνες και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην εκμάθηση ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής, χειροτεχνίας, φωτογραφίας, εικονογραφίας. Για τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα της εκμάθησης, είναι δυνατός ο διαχωρισμός των μαθημάτων σε τμήματα ενηλίκων και ανηλίκων, ή και σε τμήματα ανάλογα με το είδος της εικαστικής τέχνης, πάντα με ευθύνη του δασκάλου και του Υπευθύνου Τμήματος. Στη συμμετοχή και παρουσία σε εκθέσεις έργων εικαστικής τέχνης, τις οποίες είτε διοργανώνει είτε έχει κληθεί να συμμετάσχει ο Σύλλογος. ε. Τμήμα Μουσικής Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της μουσικής και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην εκμάθηση παραδοσιακών και μοντέρνων μουσικών οργάνων, καθώς και τραγουδιού. Για τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα της εκμάθησης, είναι δυνατός ο διαχωρισμός των μαθημάτων σε τμήματα ενηλίκων και ανηλίκων, πάντα με ευθύνη του δασκάλου και του Υπευθύνου Τμήματος. Στην υποστήριξη της δράσης της Φιλαρμονικής Ροδόπολης, καθώς και άλλων μουσικών σχημάτων και ορχηστρών. Ειδικά για την υποστήριξη της Φιλαρμονικής Ροδόπολης, ο ρόλος του Συλλόγου μπορεί να είναι και επικουρικός, προς ενίσχυση τυχόν προγραμματισμού από πλευράς του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη συμμετοχή και παρουσία των μουσικών τμημάτων σε εκδηλώσεις ή και συναυλίες, που είτε διοργανώνει είτε έχει κληθεί να συμμετάσχει ο Σύλλογος. Στη διοργάνωση διαγωνισμών μουσικής ή και τραγουδιού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 15 από 27

16 στ. Τμήμα Θεάτρου-Κινηματογράφου Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με το αντικείμενο του θεάτρου ή και του κινηματογράφου και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην εκμάθηση της υποκριτικής, μέσα από μαθήματα θεάτρου. Για τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα της εκμάθησης, είναι δυνατός ο διαχωρισμός των μαθημάτων σε τμήματα ενηλίκων και ανηλίκων, πάντα με ευθύνη του δασκάλου και του Υπευθύνου Τμήματος. Στη συμμετοχή και παρουσία των ηθοποιών σε παραστάσεις που είτε διοργανώνει είτε έχει κληθεί να συμμετάσχει ο Σύλλογος. Στη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων και στην προβολή κινηματογραφικών ταινιών. ζ. Τμήμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με το αντικείμενο του δανεισμού βιβλίων ή και μέσων ηλεκτρονικής εγγραφής (CD, DVD κτλ), πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στη διάθεση βιβλίων προς δανεισμό, για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Στην οργάνωση και τον εξοπλισμό χώρου βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου. Στην οργάνωση και τον εξοπλισμό χώρου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, για εκπαιδευτικούς και μορφωτικούς σκοπούς. η. Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με την επικοινωνία και τη διασύνδεση του Συλλόγου και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στη δημιουργία και την υποστήριξη επίσημης ιστοσελίδας του Συλλόγου. Στην αλληλογραφία του Διοικητικού Συμβουλίου με τα μέλη του Συλλόγου, σχετικά με τις δράσεις και τη λειτουργία του Συλλόγου. Στη λειτουργία Γραφείου Τύπου του Συλλόγου, με ευθύνη την ενημέρωση, μέσα από τη δημοσίευση αποφάσεων και λοιπών διακηρύξεων του Συλλόγου, είτε στον Τύπο είτε και στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, με τη μορφή Δελτίων Τύπου. Στη διασύνδεση με άλλους Συλλόγους, κυρίως όσους έχουν έδρα τη Ροδόπολη Σερρών. Στη διαφημιστική και προωθητική υποστήριξη των εκδηλώσεων του Συλλόγου. θ. Τμήμα Ετεροδημοτών Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με την οργάνωση δικτύου ετεροδημοτών και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Ετεροδημοτών, σε διάφορα σημεία της Ελλάδας ή και του εξωτερικού. Κάθε Τμήμα Ετεροδημοτών υφίσταται και αναγνωρίζεται εφόσον έχει τουλάχιστον δέκα (10) μέλη, λειτουργώντας βάσει του σχετικού Εσωτερικού Κανονισμού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 16 από 27

17 ι. Τμήμα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει την ευθύνη για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, που έχουν σχέση με τη διοργάνωση εκδηλώσεων από τον Σύλλογο και είναι δυνατόν να αναφέρονται, πάντα μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην αναβίωση παραδοσιακών εθίμων του Ελληνισμού και ιδιαίτερα του Πόντου, στην διοργάνωση ψυχαγωγικών και διασκεδαστικών εκδηλώσεων, στην διοργάνωση σεμιναρίων και άλλων επιμορφωτικών εκδηλώσεων. Στην τεχνική και άλλη υποστήριξη των εκδηλώσεων, μέσα από τη χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού ή και την οργάνωση της εθελοντικής προσφοράς εργασίας κάθε είδους Ως Υπεύθυνος Τμήματος είναι δυνατόν να οριστεί και άτομο εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει μέλος του Συλλόγου. Δεν μπορεί να οριστεί ως Υπεύθυνος Τμήματος μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου. Ο ορισμός των Υπευθύνων Τμημάτων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως έχει αποφασιστεί ο αριθμός και το είδος των Τμημάτων που θα λειτουργούν. Είναι δυνατόν να οριστεί το ίδιο άτομο, ως Υπεύθυνος Τμήματος σε περισσότερα από ένα Τμήματα του Συλλόγου, εφόσον το έργο του μπορεί να υποστηριχθεί από υπάρχουσες Ομάδες Εργασίας Ο εκάστοτε Υπεύθυνος Τμήματος 1 έχει το ρόλο του εκπροσώπου του Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο και του εκπροσώπου του Διοικητικού Συμβουλίου στο Τμήμα. 2 Ελέγχει πειθαρχικά τα μέλη του Τμήματός του, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος, ο οποίος έχει προηγουμένως εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3 Έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προγραμματισμό δράσης του Τμήματός του, εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού προηγουμένως έχει συνεννοηθεί με τον Δάσκαλο του Τμήματος. 4 Έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει τον απολογισμό δράσης και τον προγραμματισμό δράσης του Τμήματός του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. 5 Έχει το δικαίωμα να ορίζει τα μέλη της Ομάδας Εργασίας του Τμήματος, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη, βάσει των άρθρων 13 και 14 του παρόντος Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν και να παρουσιάζουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τον οικονομικό προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δράσης του Τμήματός τους κάθε επόμενου έτους, καθώς και τον απολογισμό δράσης και οικονομικών στοιχείων κάθε προηγούμενου έτους. Επίσης, τηρούν και θέτουν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα βιβλία που αναφέρονται στο Μητρώο Υλικού και στο Μητρώο Μελών του Τμήματός τους Για την επίτευξη του καταστατικού σκοπού του Συλλόγου, είναι δυνατόν να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν περισσότερα Τμήματα από τα προαναφερθέντα Κάθε Τμήμα πρέπει να έχει ελάχιστο αριθμό πέντε (5) επωφελούμενων ατόμων Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προβεί στην αναστολή λειτουργίας κάθε Τμήματος, εφόσον κριθεί και αποδειχθεί ότι η λειτουργία του ζημιώνει τον Σύλλογο ηθικά ή υλικά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 17 από 27

18 ΑΡΘΡΟ 15: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η τήρηση των όσων προβλέπονται στο Καταστατικό του Συλλόγου αποτελεί ταυτόχρονα καθήκον και υποχρέωση όλων των μελών, ανεξάρτητα από τυχόν διοικητική θέση, που ενδέχεται να κατέχουν. Η μη τήρηση ή έστω και η πλημμελής τήρηση του Καταστατικού ελέγχονται από την Ελεγκτική Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και είναι δυνατόν να επισύρουν ποινές, με βάση είτε το άρθρο 15 του Καταστατικού του Συλλόγου είτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ενός Τμήματος είτε την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με την περίπτωση Ο έλεγχος της λειτουργίας των Οργάνων Διοίκησης είναι δυνατόν να αναφέρεται: α. Σε ζητήματα διασφάλισης της αξιοκρατίας, της ισονομίας στην αντιμετώπιση των μελών, από τα διάφορα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου. β. Σε ζητήματα χρηστής και συνετής διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου. γ. Σε ζητήματα τήρησης ή μη του χρονοδιαγράμματος και του ελάχιστου αριθμού τακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. δ. Σε ζητήματα διαφανούς και τίμιας διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου, καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος ελεύθερης εκλογής ή και της μυστικότητας της ψήφου, σε κάθε διαδικασία ψηφοφορίας. ε. Σε ζητήματα που δημιουργούν ηθική ζημία στον Σύλλογο, λόγω ιδιοτελούς ή και ανεπαρκούς λειτουργίας ή και συμπεριφοράς μέλους ή και μελών των Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του Συλλόγου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Ελεγκτικό Όργανο του Συλλόγου και λειτουργεί βάσει των όσων ορίζει το άρθρο 10 του Καταστατικού του Συλλόγου. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση του τακτικού ελέγχου καλής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με απώτερο σκοπό την αποτροπή λαθεμένων πράξεων ή και παραλείψεων και όχι απλώς τον καταλογισμό ευθυνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα να ελέγχει την καλή λειτουργία των Τμημάτων και των Ομάδων Εργασίας του Συλλόγου, μέσα από τα προβλεπόμενα καθήκοντα των Υπευθύνων Τμημάτων. Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο ή και τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με ζητήματα που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους και τα οποία ενδέχεται να ζημιώνουν, ηθικά ή και υλικά, το Σύλλογο Κάθε πράξη ή και παράλειψη, που αποδεδειγμένα ζημιώνει, ηθικά ή και υλικά, το Σύλλογο, καταλογίζεται σε βάρος προσώπου ή και προσώπων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η όποια θέση ή και το όποιο αξίωμα ενδέχεται να κατέχει ή να κατέχουν στα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου. Για τον καταλογισμό των πράξεων ή και των παραλείψεων, λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις, στις οποίες αναφέρεται ο αριθμός, τα ονόματα και το σκεπτικό όσων ψηφίζουν, με απόλυτο σεβασμό στην καταγραφή και της άποψης της εκάστοτε μειοψηφίας. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 18 από 27

19 15.5. Κάθε πράξη ή και παράλειψη, που αποδεδειγμένα ζημιώνει, ηθικά ή και υλικά, το Σύλλογο, και καταλογίζεται σε βάρος προσώπου ή και προσώπων, συνιστά παράβαση καθήκοντος και είναι δυνατόν να επισύρει τις ακόλουθες ποινές, μεμονωμένες ή και σε συνδυασμό, ανάλογα με την απόφαση του Ελεγκτικού Οργάνου: α. Έγγραφη επίπληξη. β. Έγγραφη επίπληξη, με ταυτόχρονη προειδοποίηση αντικατάστασης από τη θέση ευθύνης, που ενδεχομένως να κατέχεται ή και με προειδοποίηση διαγραφής από μέλος του Συλλόγου. γ. Αντικατάσταση από θέση ευθύνης ή και διαγραφή από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου. δ. Παραπομπή στη Δικαιοσύνη, για διερεύνηση τυχόν αστικών ή και ποινικών ευθυνών Απαγορεύεται, ρητά και κατηγορηματικά, η εμπλοκή ή και σύνδεση του Συλλόγου με οποιοδήποτε ατομικό ή και συλλογικό συμφέρον, το οποίο δεν συνάδει με τους σκοπούς του Συλλόγου. Ιδιαίτερα, απαγορεύεται η εμπλοκή ή και σύνδεση του Συλλόγου με κομματικούς ή και συνδικαλιστικούς φορείς, που αλλοιώνουν τον αντικειμενικό και πολιτικά ουδέτερο χαρακτήρα του Συλλόγου. Επίσης, απαγορεύεται η αποδεδειγμένη εμπλοκή του Συλλόγου με επιχειρηματικά συμφέροντα, που αλλοιώνουν τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Συλλόγου Σε κάθε περίπτωση διερεύνησης οποιασδήποτε υπόθεσης ενδέχεται να ζημιώνει, ηθικά ή και υλικά, το Σύλλογο, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε ελεγχόμενος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα της απολογίας και της ελεύθερης έκφρασης της άποψής του, εκτός αν ο ίδιος αποφασίσει και παραιτηθεί εγγράφως και ενυπογράφως από αυτό του το δικαίωμα. Η απολογία του εγκαλούμενου γίνεται, προφορικώς ή και γραπτώς, ενώπιον του αρμόδιου Ελεγκτικού Οργάνου του Συλλόγου και καταγράφεται στα πρακτικά του, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση ή αλλοίωση του περιεχομένου της Κάθε ποινή που επιβάλλεται από το αρμόδιο Ελεγκτικό Όργανο του Συλλόγου ισχύει από την επόμενη ημέρα της λήψης της απόφασης. Το σκεπτικό της απόφασης κοινοποιείται άμεσα, εντός επτά (7) ημερών, σε κάθε μέλος στο οποίο αφορά η ποινή, με συστημένη επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος του Συλλόγου. Στην επιστολή αυτή, γνωστοποιούνται στον παραλήπτη τα δικαιώματα που έχει, προκειμένου να ανακληθεί ή και να ακυρωθεί η ποινή του Κάθε ποινή που λαμβάνεται από οποιοδήποτε Ελεγκτικό Όργανο του Συλλόγου, μπορεί να προσβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών, με τους τρόπους που προβλέπει το Καταστατικό του Συλλόγου και η κείμενη νομοθεσία Σε κάθε περίπτωση διακριβωμένης, βεβαιωμένης και αποδεδειγμένης, ηθικής ή και υλικής, ζημίας του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να αποκατασταθεί η όποια, ηθική ή και υλική, ζημία του Συλλόγου. Δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται η μη αποκατάσταση της όποιας, ηθικής ή και υλικής, ζημίας του Συλλόγου, εκτός αν υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία έχουν συμφωνήσει τουλάχιστον τα ¾ (75%+1) του Σώματός της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 19 από 27

20 ΑΡΘΡΟ 16: ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου γίνονται πάντα με απόλυτο σεβασμό στην ελεύθερη βούληση των μελών και στη μυστικότητα της ψήφου, εφόσον πρόκειται για μυστική ψηφοφορία Ειδικότερα, η διαδικασία ανάδειξης των μελών κάθε Οργάνου Διοίκησης έχει ως εξής: α. Σχετικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Αρχικά, ορίζονται τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών, βάσει των όσων ορίζονται στο σχετικό άρθρο του Καταστατικού του Συλλόγου. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, καθώς και για την εξαγωγή και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Στη διαδικασία των εκλογών συμμετέχουν τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, βάσει των όσων αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού του Συλλόγου. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλουν να καταθέσουν σχετικό, γραπτό αίτημα προς την Εφορευτική Επιτροπή. Η επικύρωση της υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου για το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται μόνο μετά την επαλήθευση ότι πληροί τις προβλεπόμενες και απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αν ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι ίσος με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εκλογές αναβάλλονται και ορίζονται εκ νέου και εντός επτά (7) ημερών, με σχετική απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται επί τόπου. Οι εκλογές γίνονται την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, στον τόπο και την ώρα που έχει συμφωνηθεί από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης και διαρκούν τουλάχιστον έξι (6) ώρες. Η εκλογική διαδικασία προβλέπει την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα από μυστική ψηφοφορία. Όλοι οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο, με αλφαβητική σειρά. Ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίσος με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι σε ψήφους και οι υπόλοιποι είναι επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον δεν υπάρχει παραίτηση υπέρ ενός μέλους, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των όσων έχουν ισοψηφήσει, με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. Όλοι οι υποψήφιοι αναγράφονται στο πρακτικό εκλογών με τη σειρά εκλογής τους. Τυχόν επιμέρους ζητήματα επί της διαδικασίας ρυθμίζονται με ευθύνη και απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής και γνωστοποιούνται, εγκαίρως, σε κάθε μέλος του Συλλόγου. Επί της διαδικασίας, είναι δυνατόν να υποβληθεί ένσταση, όσο διαρκεί η ψηφοφορία. Την ένσταση εξετάζει και κρίνει η Εφορευτική Επιτροπή. Ένσταση κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, με τον σύννομο τρόπο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 20 από 27

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Λέσχη Ιαπωνικής Κλασικής Μοτοσικλέτας Αθλητικό Σωµατείο»

«Ελληνική Λέσχη Ιαπωνικής Κλασικής Μοτοσικλέτας Αθλητικό Σωµατείο» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Το καταστατικό µας αποτελείται από 25 άρθρα, συνετάχθη και κατατέθηκε την 21/12/2010 από τον δικηγόρο Απατσίδη Ιωάννη και εγκρίθηκε την 21/11/2011. «Ελληνική Λέσχη Ιαπωνικής Κλασικής Μοτοσικλέτας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέλη της Τράπεζας διαχωρίζονται σε «τακτικά» και «αρωγά» α) Τακτικά μέλη ονομάζονται όσοι προσφέρουν αίμα τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο

Τα μέλη της Τράπεζας διαχωρίζονται σε «τακτικά» και «αρωγά» α) Τακτικά μέλη ονομάζονται όσοι προσφέρουν αίμα τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος του συλλόγου φοιτητών Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ.

Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ. Άρθρο 1 Ονομασία και έδρα 1. Η Νεολαία φέρει την ονομασία Κρητική Νεολαία Ευρώπης ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ. 2. Είναι αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458 Στρογγυλή σφραγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1 KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντομογραφίες: ΕΡΤ : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε., όπως ορίζεται από το ν. 4324/2015. ΣΚΕ : Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου, όπως ορίζονται από το ν. 4324/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Υ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Τη Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου αποτελούν οι μαθητές και οι μαθήτριες των τριών τάξεων του Γυμνασίου. 2. Η Μαθητική Κοινότητα στο σύνολό της εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ (8η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα