Διερεύνηση της δυναμικής της μάρκας «Αγρόκτημα Βραχιάς» (Brand equity)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερεύνηση της δυναμικής της μάρκας «Αγρόκτημα Βραχιάς» (Brand equity)"

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση της δυναμικής της μάρκας «Αγρόκτημα Βραχιάς» (Brand equity) Εισηγητής Λαγός Γεώργιος Επιβλέπουσα καθηγήτρια Dr. Σαμαντά Ειρήνη

2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κεφαλοποιήσιμη αξία (brand equity) Περιλαμβάνει όχι μόνο την αξία της μάρκας αλλά επίσης την αξία των ιδιόκτητων τεχνολογιών, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και άλλα άυλα στοιχεία και την προστιθέμενη ως αποτέλεσμα των επενδύσεων μάρκετινγκ που έχουν γίνει στο παρελθόν Η «BE» μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για σχεδόν όλους τους είναι το ότι επικεντρώνονται στη σύγκριση της ανταπόκρισης των καταναλωτών στο ίδιο προϊόν με εμπορική επωνυμία και χωρίς εμπορική επωνυμία. Στρατηγικά οφέλη της ΒΕ Σημαντική για την επέκταση του χαρτοφυλακίου Βοηθά στο στάδιο της παρακμής του κύκλου ζωής και σε περιόδους οικονομικής ύφεσης Σημαντική στο διεθνές μάρκετινγκ Δυνατότητα τιμολογόγησης ως ανώτερης ποιότητας (premium)

3 Κεφαλαιοποιήσιμη αξία που προέρχεται από τους καταναλωτές (Customer - Βased Βrand Εquity) Η βασική αρχή της «CBBE» έγκειται στο ότι η δύναμη της μάρκας βρίσκεται στο μυαλό των καταναλωτών και στο ότι μέσα από τη διάρκεια του χρόνου έχουν εμπειρίες και γνώση για τη μάρκα. Η «CBBE» μπορεί να οριστεί ως : Η διαφορετική επίδραση που έχει η γνώση της εμπορικής επωνυμίας στην ανταπόκριση των καταναλωτών απέναντι στο πρόγραμμα μάρκετινγκ που έχει δημιουργηθεί για μία εμπορική επωνυμία. Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείρισή της «CBBE»: 1)προσδιορισμός των επιθυμιών των καταναλωτών που έχουν οικοδομηθεί με τη μέχρι τώρα γνώση τους, 2)επικέντρωση στα προνόμια του προϊόντος 3)γνώση του ευρέος φάσματος των παραδοσιακών ή μη παραδοσιακών επικοινωνιακών επιλογών 4) συντονισμός και στη λήψη μακροπρόθεσμων αποφάσεων, 5) διεξαγωγή ερευνών παρακολούθησης 6) αξιολόγηση για πιθανές επεκτάσεις Οι εμπορικές επωνυμίες έχουν θετική «CBBE» όταν: οι καταναλωτές αντιδρούν περισσότερο ευνοϊκά σε ένα προϊόν και στον τρόπο που διατίθεται στην αγορά, όταν συγκρίνονται με άλλες οι οποίες δεν είναι ταυτισμένες με τη χρήση που προορίζονται.

4 Κεφαλαιοποιήσιμη αξία που προέρχεται από τους καταναλωτές (Customer - Βased Βrand Εquity) Πλεονεκτήματα από την «CBBE»: Μεγαλύτερα έσοδα και χαμηλότερα κόστη H κεφαλαιοποιήσιμη αξία από την πλευρά των καταναλωτων (CBBE) αποτελείται από: 1) την πιστότητα (loyalty) 2) τη συνειδητότητα (awareness), 3) την αντιλαμβανόμενη ποιότητα (perceived quality), 4) τις αντιλήψεις (associations), Ανάπτυξη Κερδοφορία Οφέλη που δε σχετίζονται άμεσα με τα προϊόντα 5) άλλα κυρίαρχα θέματα όπως λ.χ. εμπορικά σήματα, σχέσεις με τα κανάλια κ.ά.

5 Πιστότητα (loyalty) Η πιστότητα αντιπροσωπεύει τη θετική στάση απέναντι σε μια εμπορική επωνυμία, με συνεπή αγορά της κατά το πέρασμα του χρόνου. Συμπεριφορική προσέγγιση Γνωστική προσέγγιση Η πιστότητα στο σήμα δημιουργεί αξία κυρίως από τη μείωση του κόστους μάρκετινγκ διότι: Η διατήρηση των υπαρχόντων πελατών είναι λιγότερο δαπανηρή από την προσέλκυση νέων Δυσκολία των ανταγωνιστών να προσεγγίσουν ικανοποιημένους χρήστες Οι πιστοί πελάτες, μπορούν να δελεάσουν και τους άλλους χρησιμοποιώντας το προϊόν ή συμβουλεύοντας τους να το χρησιμοποιήσουν Η πιστότητα απεικονίζει το κατά πόσο ένας πελάτης είναι έτοιμος να στραφεί σε άλλη μάρκα, όσο αυτή αυξάνεται, τόσο μειώνεται η ευαισθησία από την πλευρά των καταναλωτών σε ανταγωνιστικές ενέργειες.

6 Συνειδητότητα (Awareness) Συνειδητότητα του σήματος είναι η ικανότητα ενός πιθανού αγοραστή να αναγνωρίσει ή να επαναφέρει στη μνήμη του ένα εμπορικό σήμα από μια κατηγορία προϊόντων και να μπορεί να το αναγνωρίσει μέσα σε άλλα ανταγωνιστικά. Αναγνωρισιμότητα: Σχετίζεται με την ικανότητα των καταναλωτών να επιβεβαιώσουν ότι έχουν ξανασυναντήσει το εμπορικό σήμα Βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο σύνθεσης της συνειδητότητας και είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν ένας αγοραστής επιλέγει ένα εμπορικό προϊόν μπροστά στο σημείο αγοράς. Επαναφορά στη μνήμη: Σχετίζεται με την ικανότητα των καταναλωτών να ανακτούν στη μνήμη τους την εμπορική επωνυμία Είναι δυσκολότερο έργο από την αναγνώρισή της εμπορικής επωνυμίας Ο ρόλος της συνειδητότητας στη λήψη καταναλωτικών αποφάσεων: Η συνειδητότητα του εμπορικού σήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ανάλογα με το : βάθος εύρος 1) Οι καταναλωτές να φέρουν στο μυαλό τους το εμπορικό σήμα όταν σκέφτονται την κατηγορία των προϊόντων 2) Μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις για ένα εμπορικό σήμα στο σύνολό του. 3) Επηρεάζει τη δύναμη και τη διαμόρφωση των αντιλήψεων σχετικά με την προσωπικότητα του προϊόντος.

7 Αντιλαμβανόμενη ποιότητα (perceived quality) Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη δημιουργία ικανοποίησης για τους καταναλωτές, παρέχοντας αξία και τη δυνατότητα διαφοροποίησης της αντίληψης τους σχετικά με την ποιότητα ή ανωτερότητα ενός προϊόντος σε σχέση με τις εναλλακτικές λύσεις που διαθέτουν Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα ως διάσταση της «CBBE» συσχετίζει την προθυμία να πληρώσει κάποιος μια συγκεκριμένη αξία για μια συγκεκριμένη επωνυμία μέσα σε ένα εύρος τιμών Χρησιμότητες υψηλής αντιλαμβανόμενης ποιότητας: παρέχεται το πλεονέκτημα της τιμολόγησης σαν premium προϊόν. αξιοποίηση με επεκτάσεις της μάρκας, που χρησιμοποιούν την εμπορική επωνυμία για να εισέλθουν σε νέες κατηγορίες προϊόντων

8 Αντιλήψεις (associations) Αντιλήψεις για ένα προϊόν είναι οποιαδήποτε διανοητική σύνδεση των καταναλωτών με το εμπορικό σήμα. (χαρακτηριστικά, οφέλη, life style, ανταγωνιστές, προέλευσή ) Κατηγοριοποίηση αντιλήψεων με βάση το τι είδους πληροφορίες περιλαμβάνουν Χαρακτηριστικές Ιδιότητες Γενικότερες συμπεριφορές (στάσεις) που προκύπτουν από την αξιολόγηση των προϊόντων Σχετικές ιδιότητες Μη σχετικές ιδιότητες Oφέλη Xρήσης Λειτουργικά κίνητρα Εμπειρικά κίνητρα Συμβολικά κίνητρα

9 Ερευνητικός Στόχος Υφίσταται κεφαλαιοποιήσιμη αξία της εμπορικής επωνυμίας Αγρόκτημα Βραχιάς από τη πλευρά των καταναλωτών (CBBE) μέσα από την οπτική των τεσσάρων διαστάσεων: 1)πιστότητα (loyalty) 2)συνειδητότητα (awareness), 3)αντιλαμβανόμενη ποιότητα (perceived quality) και 4)αντιλήψεις (associations). Ερευνητικές Υποθέσεις Η1: Η πιστότητα σχετίζεται με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της κεφαλαιοποιήσιμης αξίας της εμπορικής επωνυμίας «Αγρόκτημα Βραχιάς» από τη πλευρά των καταναλωτών (CBBE). Η2: Η συνειδητότητα σχετίζεται με τις αντιλήψεις της κεφαλαιοποιήσιμης αξίας της εμπορικής επωνυμίας «Αγρόκτημα Βραχιάς» από τη πλευρά των καταναλωτών (CBBE). Η3: Το φύλο επιδρά στην κεφαλαιοποιήσιμη αξία της εμπορικής επωνυμίας «Αγρόκτημα Βραχιάς» από τη πλευρά των καταναλωτών (CBBE). Η4: Η οικογενειακή κατάσταση επιδρά στην κεφαλαιοποιήσιμη αξία της εμπορικής επωνυμίας «Αγρόκτημα Βραχιάς» από τη πλευρά των καταναλωτών (CBBE). Η5: Η ηλικία επιδρά στην κεφαλαιοποιήσιμη αξία της εμπορικής επωνυμίας «Αγρόκτημα Βραχιάς» από τη πλευρά των καταναλωτών (CBBE).

10 Μέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων Η έρευνα διεξήχθη στην περιοχή της Αθήνας κατά τον μήνα Οκτώβριο(2013) και το δείγμα που επιλέχθηκε ήταν δείγμα ευκολίας, 95 ατόμων το οποίο προσεγκήθηκε σε σούπερ μάρκετ καθώς και στο οικογενειακό περιβάλλον. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Δημογραφικά Στοιχεία ΦΥΛΟ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΣΕ ΕΤΗ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 37% 33% 67% 33% 52% 67%

11 Δημογραφικά Στοιχεία ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ,1 1,1 ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 15% 3 9 9,5 10, ,7 45, ,9 64,2 17% 27% ,8 100,0 12% 20% ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ: 9,5% 22% 14% 34% 17% 14%

12 Ανάλυση Αξιοπιστίας με χρήση του δείκτη αξιοπιστίας Cronbach Alpha ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 9 ΚΑΙ 10 ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ Δείκτης Cronbach Σύνολο ερωτημάτων Αντιλήψεις (Ερ. 9 και 10) 0, Αντιλήψεις (Ερ. 9) 0, Αντιλήψεις (Ερ. 10) 0, Κύρια Ερωτήματα Γενικές Ερωτήσεις Σχετικά με τις Καταναλωτικές Συνήθειες ΓΡΑΦΗΜΑ 6. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ; ΓΡΑΦΗΜΑ 7. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ; 47% 53%

13 Γενικές Ερωτήσεις Σχετικά με τις Καταναλωτικές Συνήθειες ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ; ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ; 42% 43% ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ; 56% 58%

14 Γενικές Ερωτήσεις Σχετικά με τις Καταναλωτικές Συνήθειες 69% 56% 37% 21% 3% 6% 6% ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΣΑΣ; 29% 71%

15 Συνειδητότητα (Awareness) ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΜΑΡΚΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ»; Ναι 42 44,2 Όχι 53 55,8 ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΑΡΚΕΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ; 24% 56% ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΣΤΩ ΜΙΑ ΦΟΡΑ/ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ; ΔΕΛΤΑ ΦΡΕΣΚΟ - ΧΑΡΤΙΝΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ - ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕΒΓΑΛ ΦΡΕΣΚΟ - ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΟΓ. ΦΑΡΜΕΣ - ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ - ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΕΣΤΩ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Συχνό τητες Ποσο στά ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ Συχνό τητες Ποσ οστά 81 85, , , , , , , , , ,5 ΕΒΟΛ - ΜΠΟΥΚΑΛΙ 18 18, ,6 ΔΩΔΩΝΗ - ΧΑΡΤΙΝΟ 17 17,9 8 8,4 ΚΟΥΚΑΚΗ - ΜΠΟΥΚΑΛΙ 13 13,7 4 4,2

16 Αντιλήψεις (Associations) ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Συμφωνώ 54 56,8 56,8 Σχεδόν συμφωνώ 22 23,2 80,0 Ουδέτερος/η 18 18,9 98,9 Σχεδόν διαφωνώ 1 1,1 100,0 ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΧΕΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗ / Η ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΧΩΡΙΟ. Συμφωνώ 22 23,2 23,4 23,4 Σχεδόν συμφωνώ 31 32,6 33,0 56,4 Ουδέτερος/η 36 37,9 38,3 94,7 Σχεδόν διαφωνώ 4 4,2 4,3 98,9 Διαφωνώ 1 1,1 1,1 100,0 Σύνολο 94 98,9 100,0 Άκυρα 1 1,1 ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΧΕΙ ΩΡΑΙΑ ΓΕΥΣΗ. Συμφωνώ 15 15,8 16,5 16,5 Σχεδόν συμφωνώ 21 22,1 23,1 39,6 Ουδέτερος/η 50 52,6 54,9 94,5 Σχεδόν διαφωνώ 4 4,2 4,4 98,9 Διαφωνώ 1 1,1 1,1 100,0 Σύνολο 91 95,8 100,0 Άκυρα 4 4,2 ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑ. Συμφωνώ 14 14,7 14,9 14,9 Σχεδόν συμφωνώ 21 22,1 22,3 37,2 Ουδέτερος/η 49 51,6 52,1 89,4 Σχεδόν διαφωνώ 6 6,3 6,4 95,7 Διαφωνώ 4 4,2 4,3 100,0 Σύνολο 94 98,9 100,0 Άκυρα 1 1,1

17 ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΑΡΚΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Συμφωνώ 13 13,7 13,8 13,8 Σχεδόν συμφωνώ 31 32,6 33,0 46,8 Ουδέτερος/η 35 36,8 37,2 84,0 Σχεδόν διαφωνώ 8 8,4 8,5 92,6 Διαφωνώ 7 7,4 7,4 100,0 Σύνολο 94 98,9 100,0 Άκυρα 1 1,1 Αντιλήψεις (Associations) ΠΡΟΤΙΜΩ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» Συμφωνώ 11 11,6 11,7 11,7 Σχεδόν συμφωνώ 13 13,7 13,8 25,5 Ουδέτερος/η 54 56,8 57,4 83,0 Σχεδόν διαφωνώ 9 9,5 9,6 92,6 Διαφωνώ 7 7,4 7,4 100,0 Σύνολο 94 98,9 100,0 Άκυρα 1 1,1 ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΧΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ/ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΑ ΓΑΛΑΤΑ. Συμφωνώ 10 10,5 10,9 10,9 Σχεδόν συμφωνώ 18 18,9 19,6 30,4 Ουδέτερος/η 56 58,9 60,9 91,3 Σχεδόν διαφωνώ 4 4,2 4,3 95,7 Διαφωνώ 4 4,2 4,3 100,0 Σύνολο 92 96,8 100,0 Άκυρα 3 3,2 ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Συμφωνώ 2 2,1 2,1 Σχεδόν συμφωνώ 6 6,3 8,4 Ουδέτερος/η 34 35,8 44,2 Σχεδόν διαφωνώ 13 13,7 57,9 Διαφωνώ 40 42,1 100,0

18 Αντιλήψεις (Associations) ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΜΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΦΙΛΟΙ / ΓΝΩΣΤΟΙ /ΓΙΑΤΡΟΙ. Συμφωνώ 7 7,4 7,4 7,4 Σχεδόν συμφωνώ 8 8,4 8,5 16,0 Ουδέτερος/η 39 41,1 41,5 57,4 Σχεδόν διαφωνώ 10 10,5 10,6 68,1 Διαφωνώ 30 31,6 31,9 100,0 Σύνολο 94 98,9 100,0 Άκυρα 1 1,1 ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ / ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΜΑΡΚΑ. Συμφωνώ 4 4,2 4,2 Σχεδόν συμφωνώ 11 11,6 15,8 Ουδέτερος/η 50 52,6 68,4 Σχεδόν διαφωνώ 13 13,7 82,1 Διαφωνώ 17 17,9 100,0 ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ. Συμφωνώ 4 4,2 4,3 4,3 Σχεδόν συμφωνώ 11 11,6 11,8 16,1 Ουδέτερος/η 52 54,7 55,9 72,0 Σχεδόν διαφωνώ 13 13,7 14,0 86,0 Διαφωνώ 13 13,7 14,0 100,0 Σύνολο 93 97,9 100,0 Άκυρα 2 2,1

19 Αντιλήψεις (Associations) ΘΑ ΕΠΕΛΕΓΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΟΥ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΡΚΑ. Συχνότητες Ποσοστά Συμφωνώ 44 46,3 46,3 Σχεδόν συμφωνώ 25 26,3 72,6 Ουδέτερος/η 23 24,2 96,8 Σχεδόν διαφωνώ 1 1,1 97,9 Διαφωνώ 2 2,1 100,0 ΘΑ ΕΠΕΛΕΓΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΟΥ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΪΟΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Συχνότητες Ποσοστά Συμφωνώ 31 32,6 33,0 33,0 Σχεδόν συμφωνώ 29 30,5 30,9 63,8 Ουδέτερος/η 30 31,6 31,9 95,7 Σχεδόν διαφωνώ 1 1,1 1,1 96,8 Διαφωνώ 3 3,2 3,2 100,0 Σύνολο 94 98,9 100,0 Άκυρα 1 1,1 ΘΑ ΕΠΕΛΕΓΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΟΥ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΑΡΚΑ. Συχνότητες Ποσοστά Συμφωνώ 27 28,4 28,4 Σχεδόν συμφωνώ 23 24,2 52,6 Ουδέτερος/η 32 33,7 86,3 Σχεδόν διαφωνώ 8 8,4 94,7 Διαφωνώ 5 5,3 100,0 ΘΑ ΕΠΕΛΕΓΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΟΥ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΑΞΙΖΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ. Συμφωνώ 20 21,1 21,5 21,5 Σχεδόν συμφωνώ 23 24,2 24,7 46,2 Ουδέτερος/η 44 46,3 47,3 93,5 Σχεδόν διαφωνώ 3 3,2 3,2 96,8 Διαφωνώ 3 3,2 3,2 100,0 Σύνολο 93 97,9 100,0 Άκυρα 2 2,1

20 Αντιλήψεις (Associations) ΘΑ ΕΠΕΛΕΓΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΟΥ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Συμφωνώ 19 20,0 20,0 Σχεδόν συμφωνώ 22 23,2 43,2 Ουδέτερος/η 40 42,1 85,3 Σχεδόν διαφωνώ 9 9,5 94,7 Διαφωνώ 5 5,3 100,0 ΘΑ ΕΠΕΛΕΓΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΟΥ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. Συχνότητες Ποσοστά Συμφωνώ 17 17,9 18,1 18,1 Σχεδόν συμφωνώ 25 26,3 26,6 44,7 Ουδέτερος/η 47 49,5 50,0 94,7 Σχεδόν διαφωνώ 4 4,2 4,3 98,9 Διαφωνώ 1 1,1 1,1 100,0 Σύνολο 94 98,9 100,0 Άκυρα 1 1,1 ΘΑ ΕΠΕΛΕΓΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΟΥ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΠΛΟΥΣΙΑ/ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗ. Συμφωνώ 15 15,8 16,0 16,0 Σχεδόν συμφωνώ 37 38,9 39,4 55,3 Ουδέτερος/η 40 42,1 42,6 97,9 Σχεδόν διαφωνώ 1 1,1 1,1 98,9 Διαφωνώ 1 1,1 1,1 100,0 Σύνολο 94 98,9 100,0 Άκυρα 1 1,1 ΘΑ ΕΠΕΛΕΓΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΟΥ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΑΝΤΟΥ/ΤΗ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΥΚΟΛΑ. Συμφωνώ 13 13,7 13,8 13,8 Σχεδόν συμφωνώ 24 25,3 25,5 39,4 Ουδέτερος/η 38 40,0 40,4 79,8 Σχεδόν διαφωνώ 15 15,8 16,0 95,7 Διαφωνώ 4 4,2 4,3 100,0 Σύνολο 94 98,9 100,0 Άκυρα 1 1,1

21 Αντιλήψεις (Associations) ΘΑ ΕΠΕΛΕΓΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΟΥ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΑΡΚΕΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ γκυρα Συχνότητες Ποσοστά Συμφωνώ 10 10,5 10,6 10,6 Σχεδόν συμφωνώ 30 31,6 31,9 42,6 Ουδέτερος/η 46 48,4 48,9 91,5 Σχεδόν διαφωνώ 4 4,2 4,3 95,7 Διαφωνώ 4 4,2 4,3 100,0 Σύνολο 94 98,9 100,0 κυρα 1 1,1 ΥΝΟΛΟ ,0 ΘΑ ΕΠΕΛΕΓΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΟΥ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ. Συμφωνώ 9 9,5 9,5 Σχεδόν συμφωνώ 22 23,2 32,6 Ουδέτερος/η 38 40,0 72,6 Σχεδόν διαφωνώ 13 13,7 86,3 Διαφωνώ 13 13,7 100,0

22 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ». Αντιλήψεις (Associations) ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ; 55% 45% 66% ΓΕΥΣΗ 8 8,4 Η ΔΕΛΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΗ/ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 7 7,5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 7 7,5 ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΜΑΡΚΑ 4 4,2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ/ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 4 4,2 ΟΝΟΜΑ/ΜΟΝΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 4 4,2 ΤΙΜΗ 4 4,2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 3 3,2 ΓΕΥΣΗ 2 2,1 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2 2,2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 1,1 ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 1,1 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1 1,1 ΤΟ ΒΡΙΣΚΩ ΕΥΚΟΛΑ 1 1,1

23 Πιστότητα (Loyalty) ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ; Δέλτα Φρέσκο - Χάρτινο 38 40,0 41,8 41,8 Όλυμπος Επιλεγμένο - Μπουκάλι 23 24,2 25,3 67,0 Μεβγάλ Φρέσκο - Χάρτινο 9 9,5 9,9 76,9 Μάρκα Σούπερ Μάρκετ 5 5,3 5,5 82,4 ΕΒΟΛ - Μπουκάλι 4 4,2 4,4 86,8 γκυρα Δεν έχω κύρια μάρκα 4 4,2 4,4 91,2 Αγρόκτημα Βραχιάς - Μπουκάλι 3 3,2 3,3 94,5 Μικρές Οικογενειακές Φάρμες - 3 3,2 3,3 97,8 Μπουκάλι Κουκάκη - Μπουκάλι 2 2,1 2,2 100,0 Σύνολο 91 95,8 100,0 κυρα 4 4,2 ΥΝΟΛΟ ,0 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ; Σίγουρα θα το αγοράσω 8 8,4 8,4 Μάλλον θα το αγοράσω 40 42,1 50,5 Δεν είμαι σίγουρος/η 30 31,6 82,1 Μάλλον δεν θα το αγοράσω 10 10,5 92,6 Σίγουρα δεν θα το αγοράσω 7 7,4 100,0 ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΚΟΝΤΙΝΟΥΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ»; Συχνότητες Ποσοστά Σίγουρα ναι 8 8,4 8,4 Μάλλον ναι 20 21,1 29,5 Πιθανόν 47 49,5 78,9 Μάλλον όχι 17 17,9 96,8 Σίγουρα όχι 3 3,2 100,0

24 Αντιλαμβανόμενη ποιότητα (perceived Quality) ΠΟΣΟ ΘΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ/Η ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ», ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ; 28% 57% ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ» ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ 59% ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΩ. 15% 67% ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ; ΕΙΣΤΕ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ; γκυρα Φρέσκο γάλα σε μπουκάλι 30 31,6 31,6 Φρέσκο γάλα σε χάρτινη συσκευασία 22 23,2 54,7 Και τα δύο 43 45,3 100,0 54% 46%

25 Ανάλυση παραγόντων για τα ερωτήματα 9 και 10 των Αντιλήψεων ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ KMO ΚΑΙ BARTLETT Μέτρο Επάρκειας του Δείγματος Kaiser-Meyer-Olkin,662 Κατά προσέγγιση χ 2 754,765 Τεστ Σφαιρικότητας Bartlett Βαθμοί ελευθερίας df 210 Στατιστική σημαντικότητα,000 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Παράγοντες Αρχικές χαρακτηριστικές ρίζες Εξαγόμενα αθροίσματα των τετραγωνισμένων Φορτίσεων Σύνολο Διακύμανση % Αθροιστικό % Σύνολο Διακύμανση % Αθροιστικό % 1 5,184 24,685 24,685 5,184 24,685 24,685 ΓΡΑΦΗΜΑ SCREE 2 2,422 11,534 36,219 2,422 11,534 36, ,916 9,122 45,341 1,916 9,122 45, ,628 7,750 53,091 1,628 7,750 53, ,271 6,051 59,142 1,271 6,051 59, ,193 5,680 64,822 1,193 5,680 64, ,051 5,003 69,824 1,051 5,003 69, ,902 4,297 74,121,811 3,864 77,985

26 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Παράγοντες Αντίληψης Ερωτήματα Φορτίσεις 1 Τιμή και Ποιότητα 2 Μάρκα 3 Γεύση 4 Προώθηση 5 Διαθεσιμότητα Έχει ικανοποιητική τιμή σε σχέση με γάλατα της κατηγορίας (μπουκάλι);,592 Περιέχει προϊόν υψηλής ποιότητας;,750 Αξίζει τα λεφτά της;,799 Έχει πλούσια / αυθεντική γεύση;,749 Ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας;,611 Προέρχεται από ελληνική εταιρία;,634 Παράγεται από μια μεγάλη και γνωστή εταιρία;,670 Είναι ελληνική μάρκα;,851 Είναι παραδοσιακή μάρκα;,766 Έχει ωραία γεύση; Έχει αυθεντική γεύση / η γεύση του θυμίζει χωριό;,772 Είναι μια μάρκα που μου παρέχει ασφάλεια;,681 Είναι ανώτερης ποιότητας γάλα;,564 Είναι σε προσφορά / κάνει προωθητικές ενέργειες στο ράφι;,777 Προτιμώ τη συγκεκριμένη συσκευασία / μου αρέσει η συσκευασία;,549 Μου το έχουν συστήσει φίλοι / γνωστοί /γιατροί;,645 Κάνει διαφήμιση; Είναι διαθέσιμη παντού / τη βρίσκεις εύκολα;,784 Κάνει προσφορές / προωθητικές ενέργειες στο ράφι;,803 6 Αναγνωρισιμότητα Είναι γνωστή / δημοφιλής μάρκα;,893 7 Διαφορετικότητα Προσφέρει κάτι διαφορετικό από άλλες μάρκες φρέσκου γάλακτος (μπουκάλι);,754,727,641 α=81 α=75 α=76 α=63 α=64

27 Εξέταση ερευνητικών υποθέσεων Η1: Η πιστότητα σχετίζεται με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της κεφαλαιοποιήσιμης αξίας της εμπορικής επωνυμίας «Αγρόκτημα Βραχιάς» από τη πλευρά των καταναλωτών (CBBE). ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ANOVA (ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ/ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡ.20). 15. Ποια η διάθεσή σας να αγοράσετε το «Αγρόκτημα Βραχιάς» στο άμεσο μέλλον; 16. Θα προτείνατε στους κοντινούς σας ανθρώπους να αγοράσουν την εμπορική επωνυμία «Αγρόκτημα Βραχιάς»; Δείκτης F Βαθμοί ελευθερία ς df Στατιστική σημαντικ ότητα Η2: Η συνειδητότητα σχετίζεται με τις αντιλήψεις της κεφαλαιοποιήσιμης αξίας της εμπορικής επωνυμίας «Αγρόκτημα Βραχιάς» από τη πλευρά των καταναλωτών (CBBE). ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ T-TEST (ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ/ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ). Είναι ανώτερης ποιότητας γάλα; Περιέχει προϊόν υψηλής ποιότητας; Δείκτης t Βαθμοί ελευθερίας df Στατιστική σημαντικότη τα Αξίζει τα λεφτά της; Έχει πλούσια / αυθεντική γεύση; Προσφέρει κάτι διαφορετικό σε σύγκριση με άλλες μάρκες φρέσκου γάλακτος σε μπουκάλι;

28 Εξέταση ερευνητικών υποθέσεων Η3: Το φύλο επιδρά στην κεφαλαιοποιήσιμη αξία της εμπορικής επωνυμίας «Αγρόκτημα Βραχιάς» από τη πλευρά των καταναλωτών (CBBE). ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ T-TEST (ΦΥΛΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΑΞΙΑ) Είστε εσείς προσωπικά υπεύθυνος για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στο νοικοκυριό σας; Ποια μάρκα φρέσκου γάλακτος έχετε αγοράσει τον τελευταίο μήνα; ΜΕΒΓΑΛ ΦΡΕΣΚΟ - ΧΑΡΤΙΝΟ Δείκτης t Βαθμοί ελευθερίας df Στατιστική σημαντικ ότητα Προέρχεται από ελληνική εταιρία; Παράγεται από μια μεγάλη και γνωστή εταιρία; Είναι ελληνική μάρκα; Είναι παραδοσιακή μάρκα; Ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας; Θεωρώ την τιμή ενός προϊόντος σημαντικό παράγοντα για να αποφασίσω να το αγοράσω. Θα προτιμούσα το φρέσκο γάλα «Αγρόκτημα Βραχιάς» έναντι μιας ανταγωνιστικής του μάρκας, ανεξαρτήτως της τιμής του Η5: Η ηλικία επιδρά στην κεφαλαιοποιήσιμη αξία της εμπορικής επωνυμίας «Αγρόκτημα Βραχιάς» από τη πλευρά των καταναλωτών (CBBE). ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ANOVA (ΗΛΙΚΙΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΑΞΙΑ). Είστε εσείς προσωπικά υπεύθυνος για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στο νοικοκυριό σας; Είναι ελληνική μάρκα; Θα προτείνατε στους κοντινούς σας ανθρώπους να αγοράσουν «Αγρόκτημα Βραχιάς»; Δείκτ ης F Βαθμοί ελευθε ρία ς df Στατιστική σημαντι κότητα

29 Εξέταση ερευνητικών υποθέσεων Η4: Η οικογενειακή κατάσταση επιδρά στην κεφαλαιοποιήσιμη αξία της εμπορικής επωνυμίας «Αγρόκτημα Βραχιάς» από τη πλευρά των καταναλωτών (CBBE). ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ T-TEST (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΑΞΙΑ) Δείκτης t Βαθμοί ελευθερίας df Στατιστική σημαντικότητα Πόσο συχνά αγοράζετε φρέσκο γάλα σε μπουκάλι; Πόσο συχνά καταναλώνετε φρέσκο γάλα σε χάρτινη συσκευασία; Πόσο συχνά καταναλώνετε φρέσκο γάλα σε μπουκάλι; Είστε εσείς προσωπικά υπεύθυνος για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στο νοικοκυριό σας; Γνωρίζετε τη μάρκα φρέσκου γάλακτος Αγρόκτημα Βραχιάς ; Ποια μάρκα φρέσκου γάλακτος έχετε αγοράσει έστω μία φορά; Αγρόκτημα Βραχιάς - Μπουκάλι Ποια μάρκα φρέσκου γάλακτος έχετε αγοράσει έστω μία φορά; Κουκάκη - Μπουκάλι Ποια μάρκα φρέσκου γάλακτος έχετε αγοράσει τον τελευταίο μήνα; Αγρόκτημα Βραχιάς - Μπουκάλι Είναι μια μάρκα που μου παρέχει ασφάλεια; Είναι ανώτερης ποιότητας γάλα; Περιέχει προϊόν υψηλής ποιότητας; Αξίζει τα λεφτά της; Είναι διαθέσιμη παντού / τη βρίσκεις εύκολα; Θα προτείνατε στους κοντινούς σας ανθρώπους να αγοράσουν την εμπορική επωνυμία «Αγρόκτημα Βραχιάς»; Θεωρώ την τιμή ενός προϊόντος σημαντικό παράγοντα για να αποφασίσω να το αγοράσω Είστε διατεθειμένος να πληρώσετε περισσότερα για ένα βιολογικό προϊόν; Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;

30 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Διερεύνηση της δυναμικής της μάρκας «Αγρόκτημα Βραχιάς» (Brand equity)

Διερεύνηση της δυναμικής της μάρκας «Αγρόκτημα Βραχιάς» (Brand equity) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση της δυναμικής της μάρκας «Αγρόκτημα Βραχιάς» (Brand equity) Εισηγητής Λαγός Γεώργιος Επιβλέπουσα καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο Τροφίμων

Δυναμική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο Τροφίμων Δυναμική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο Τροφίμων Πωλήσεις ή Μάρκετινγκ ; Αριστείδης Θεοτόκης Ερευνητής, ELTRUN Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κατερίνα Πραμτάρη Επικ. Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΖΩΗ ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ??? Η χορηγία ή αλλιώς sponsoring είναι μια λέξη η οποία έχει τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Μεθοδολογία: Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Συλλογή Στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Επιβλέπων Καθηγητής: Εισηγητής: Ιφιγένεια Καναρίδου Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΣ & ΚΡΙΣΗ. Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας ΗσκοπιάτωνStakeholders της Αγοράς

ΜΑΡΚΕΣ & ΚΡΙΣΗ. Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας ΗσκοπιάτωνStakeholders της Αγοράς ΜΑΡΚΕΣ & ΚΡΙΣΗ Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας ΗσκοπιάτωνStakeholders της Αγοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Τι Ζητά ο Καταναλωτής από τους Stakeholders Ορθολογικές / Απτές Προκλήσεις Τι πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

1) Συνοπτική Παρουσίαση Παράδειγμα. 2) Ανάλυση Κατάστασης και PEST

1) Συνοπτική Παρουσίαση Παράδειγμα. 2) Ανάλυση Κατάστασης και PEST Σε Σε αυτό το το μέρος, πρέπει να να γράψετε μια μια σύντομη περιγραφή του του έργου για για να να κεντρίσετε το το ενδιαφέρον του του αναγνώστη. 1) Συνοπτική Παρουσίαση Παράδειγμα Αυτό το Σχέδιο Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής»

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» «Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» A Multidisciplinary Approach to Aesthetics: A Review 1 Ονοματεπώνυμο: Μπιτσακάκη Σοφία Σειρά: MSM 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Πανηγυράκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΤΖΙΒΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Α.Μ.:7760 ΣΑΜΠΟΥΡ ΣΤΕΛΛΑ Α.Μ.:7851 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κάββουρα Νίκη Καθηγήτρια εφαρμογών ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΪΟΝ A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος σας; Έχει κάποιο μοναδικό χαρακτηριστικό έναντι αυτού των ανταγωνιστών; 2. Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα σημαντικότερα Προβλήματα του Φαρμακείου σήμερα και οι Στρατηγικές αντιμετώπισης τους:

Τα σημαντικότερα Προβλήματα του Φαρμακείου σήμερα και οι Στρατηγικές αντιμετώπισης τους: Τα σημαντικότερα Προβλήματα του Φαρμακείου σήμερα και οι Στρατηγικές αντιμετώπισης τους: Η άποψη των Φαρμακοποιών. Έρευνα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδρέας Ευαγγελάτος, ΕΔΙΠ - ΟΠΑ Εργαστήριο Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ (210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ (210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse. ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ (210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Εξαγωγές στις ΗΠΑ: «Ελληνική» φέτα από το Ουισκόνσιν, άγνοια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ CAUSE RELATED MARKETING ALARM-CSE

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ CAUSE RELATED MARKETING ALARM-CSE ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ CAUSE RELATED MARKETING ALARM-CSE ρ. Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ρ. Πολίνα Παπασταθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Mothers On Market. Όλα τα μυστικά της μητέρας-shopper #2587

Mothers On Market. Όλα τα μυστικά της μητέρας-shopper #2587 ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Ο N E W S L E T T E R Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ Κ Α Ι #2587 Λ Ι Α Ν Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ Mothers On Market Όλα τα μυστικά της μητέρας-shopper Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr

www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr Ερώτημα 1 ο : Με παραδείγματα από την προσωπική ή οικογενειακή σας καταναλωτική συμπεριφορά, εξηγήστε πως οι πολιτισμικοί παράγοντες του περιβάλλοντος σας επηρέασαν τις αγοραστικές σας αποφάσεις. Το πολιτισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

7 Στρατηγικές για την Διαφοροποίηση των Προϊόντων σας

7 Στρατηγικές για την Διαφοροποίηση των Προϊόντων σας Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων Κεφάλαιο 6 7 Στρατηγικές για την Διαφοροποίηση των Προϊόντων σας Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων Κεφάλαιο 6: 7 Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009.

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. www.tothepoint.gr our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. Έδρα μας είναι η Θεσσαλονίκη και πρωταρχικός στόχος μας να καλύψουμε την ευρύτερη αγορά της Βόρειας Ελλάδας, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία και εξαγωγές: Περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου

Συσκευασία και εξαγωγές: Περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου Συσκευασία και εξαγωγές: Περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου Ημερίδα: «Συσκευασία - ετικέτα οίνου και ελαιολάδου: Η συμβολή τους στην επιτυχία» Καραβασίλης Δημήτρης Αθήνα Νοέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ i. Ποιες βασικές λειτουργικές μονάδες εμπλέκονται πριν και μετά την πώληση ii. Ποια άτομα επηρεάζουν ή παίρνουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο

Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Πρακτική Εξάσκηση Μάρκετινγκ Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Συγγραφείς: Δρ. Andrea Grimm, Δρ. Astin Malschinger Παραπομπή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1 Η αγορά Το τυρί παραμένει ένα από τα βασικά περιεχόμενα του ψυγείου των βρετανικών νοικοκυριών,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς

Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς Μια ανάλυση της IRΙ για την κατηγορία της μπίρας στο σύγχρονο λιανεμπόριο Σεπτέμβριος 2014 Εισαγωγή - Να την πιεις στο ποτήρι Η μπίρα, στην ελληνική ζύθος, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Σάββατο 27 Απριλίου- Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ΠΟΙΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν: στη διαπίστωση των τωρινών και

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση Έρευνα για τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών για την αυθαίρετη δόμηση Απρίλιος 2009 Ταυτότητα της έρευνας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 20/3/2009 έως 27/3/2009 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Περιεχόμενα Μέρος 1: Ο οδηγούμενος από τη αγορά οργανισμός 1. Η φύση του Μάρκετινγκ Κάτω από τον προβολέα του μάρκετινγκ: Twitter Τι είναι το μάρκετινγκ Η ανάπτυξη του μάρκετινγκ Το μάρκετινγκ και η επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση Καταναλωτών Luxury Fashion Brands

Τμηματοποίηση Καταναλωτών Luxury Fashion Brands Τμηματοποίηση Καταναλωτών Luxury Fashion Brands Επιμέλεια: Παληαρούτα Βασιλική Επιβλέπων Καθηγητής & Διευθυντής Προγράμματος: Κος Σιώμκος Γεώργιος Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Τμηματοποίηση Καταναλωτών Luxury

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα