ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΣΤΕΛΕΧΩΝ"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ. : 809 Ημερ. : 15/5/2015 ΠΡΑΞΗ: Πρόγραμμα «ΔΑΦΝΗ»: Αναβάθμιση και Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, ασθενών με άνοια και ενηλίκων ατόμων του φάσματος του αυτισμού ΚΩΔ. MIS: ΚΩΔ. Σ.Α. ΠΡΑΞΗΣ: 2012ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΕΚ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ (3) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Πακέτο εργασίας 1: Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, Αττική Κ. Μακεδονία Δ. Μακεδονία. Πακέτο εργασίας 2: Επιστημονική / Τεχνική στήριξη της εφαρμογής της Πράξης. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΣΤΕΛΕΧΩΝ

2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 III. ΟΡΟΙ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 18 IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19 V. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20 VI ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 20 VII. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 20 2

3 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικά Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, με διακριτικό τίτλο ΚΕΚ/ΚΨΥ, είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ) με κύριο εταίρο το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ). Το ΚΕΚ/ΚΨΥ είναι Κέντρο Δια βίου Μάθησης τύπου 2 (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2), με άδεια που χορηγήθηκε απο τον ΕΟΠΠΕΠ (Αρ. αδείας ) και Πιστοποιημένος Φορέας Δικαιούχος Έργων & Ενεργειών χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ (Α.π. ΕΥΤΥΚΑ 5082/ ). Το ΚΕΚ/ΚΨΥ έχει υλοποιήσει κατά το Γ ΚΠΣ και συνεχίζει να υλοποιεί κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο, ΕΣΠΑ , δράσεις ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των τομέων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων των ανωτέρω τομέων, καθώς επίσης και προγράμματα υποστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Κατά την τελευταία περίοδο η δραστηριότητα του ΚΕΚ/ΚΨΥ διευρύνεται με την εκπόνηση ερευνών και διαγνωστικών μελετών, καθώς επίσης και με το σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων - ολοκληρωμένων δράσεων για την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων του τομέα ψυχικής υγείας και την ενίσχυση της ποιοτικής διάστασης στη λειτουργία των μονάδων ψυχικής υγείας. Για την εκπλήρωση των στόχων του, το ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2, έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών με φορείς και έμπειρους επιστήμονες - επαγγελματίες των τομέων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με μονάδες υγείας και ψυχικής υγείας και με τα όργανα διοίκησης των φορέων(διοικήσεις Νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών, διοικήσεις Φορέων ψυχικής υγείας, μέλη ΔΕΠ, μέλη ΤΕΨΥ κλπ). Επιπροσθέτως, το ΚΕΚ/ΚΨΥ συνεργάζεται με φορείς του εξωτερικού, στο πλαίσιο υλοποίησης διακρατικών σχεδίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 2. Η παρούσα προκήρυξη για τη πλήρωση θέσεων 2.1. Η Πράξη με διακριτικό τίτλο: Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ Κατά την παρούσα φάση και για το έτος 2015, το ΚΕΚ/ΚΨΥ πρόκειται να υλοποιήσει έργα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Συγκεκριμένα, το ΚΕΚ πρόκειται να 3

4 υλοποιήσει στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» την παρακάτω Πράξη με τίτλο ΔΑΦΝΗ : «Αναβάθμιση και Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, ασθενών με άνοια και ενηλίκων ατόμων του φάσματος του αυτισμού» στις τρεις περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, Αττική Κ. Μακεδονία Δ. Μακεδονία, (δ.τ. Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ ), με Κωδ. MIS: και Κωδ. Σ.Α. ΠΡΑΞΗΣ: 2012ΣΕ Η συγκεκριμένη Πράξη έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στον Άξονα 5 του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Υγείας. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης αποσκοπεί στην αναβάθμιση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται ή πρόκειται να απασχοληθεί στην παροχή υπηρεσιών κατ οίκον φροντίδας ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, με επικέντρωση σε ασθενείς με άνοια και ενήλικα άτομα του φάσματος του αυτισμού που διαβιούν με τις οικογένειές τους. Το έργο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και αλληλοσυμπληρούμενο πλέγμα Υποέργων: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο, ανάπτυξη περιεχομένου και προδιαγραφών εκπαίδευσης και συστήματος πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δημιουργία συστήματος (Μητρώου) σύζευξης προσφοράς-ζήτησης εργασίας των πιστοποιημένων Επιμελητών Προσωπικής Φροντίδας και μια πρώτη πιλοτικού χαρακτήρα φάση εκπαίδευσης & πιστοποίησης περίπου 400 Φροντιστών Ψυχικής Υγείας. Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών των ασθενών και των οικογενειών τους, όσο και στην προώθηση στην απασχόληση και στην επίσημη αγορά εργασίας ενός σημαντικού αριθμού ανέργων ή άτυπα απασχολουμένων ατόμων. Μεσομακροπρόθεσμα, αναμένεται το έργο να παράξει αισθητές επιπτώσεις στην οικονομία (εξοικονόμηση πόρων, αύξηση εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία) και στην κοινωνία (δημιουργία απασχόλησης, αποτροπή ιδρυματισμού και κοινωνικού αποκλεισμού, ανακούφιση οικογενειών και αποδέσμευση δυνητικά εργαζομένων συγγενών). Επίσης, θα συμβάλλει στην επίτευξη ετοιμότητας για ανταπόκριση της αγοράς εργασίας στις ευκαιρίες ανάπτυξης υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας στην Ελλάδα ατόμων τρίτης ηλικίας από τις χώρες της ΕΕ Την υλοποίηση του έργου επιβάλλει η αναγκαιότητα ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης της μακροχρόνιας φροντίδας ασθενών των παραπάνω κατηγοριών, μέσω της δημιουργίας μηχανισμού πιστοποίησης των Φροντιστών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα και με το σχετικό Επαγγελματικό Περίγραμμα που έχει ετοιμασθεί από το ΕΚΕΠΙΣ για την ειδικότητα του Επιμελητή/τριας Προσωπικής Φροντίδας. Ταυτόχρονα, το έργο θα προετοιμάσει βιώσιμη λύση για την σύζευξη της προσφοράς πιστοποιημένων Φροντιστών Ψυχικής Υγείας και ζήτησης αντίστοιχων υπηρεσιών από τις οικογένειες. Από την άλλη πλευρά, το προτεινόμενο έργο θα συμβάλλει στη δημιουργία 4

5 σημαντικών οικονομιών κλίμακας, απορροφώντας σημαντικό μέρος της πίεσης για δημιουργία νέων και ακριβών δομών φιλοξενίας και στέγασης που εμπερικλείουν τον κίνδυνο του ιδρυματισμού, ενώ θα αποφορτίσει τους λειτουργούντες φορείς φιλοξενίας ασθενών των παραπάνω κατηγοριών, τουλάχιστον για εκείνους τους ασθενείς οι οποίοι, με την κατάλληλη φροντίδα, μπορούν να διαβιούν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης εκτιμάται μέχρι τέλους Αυγούστου 2015, ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο Ευρώ και θα καλύψει τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα, την εκτίμηση των αναγκών για την κατ οίκον φροντίδα, τον εντοπισμό της ομάδας στόχου, την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πακέτων, εργαλείων και συστημάτων, την κατάρτιση και πιστοποίηση Επιμελητών Προσωπικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας, την υποστήριξη της εφαρμογής και την επικοινωνία της Πράξης. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού θα δαπανηθεί στην κατάρτιση, ενώ, μέσω της ερευνητικής διαδικασίας θα καταγραφεί η διεθνής εμπειρία και οι καλές πρακτικές που προκρίνονται για το συγκεκριμένο ζήτημα στο διεθνή χώρο Η αρχιτεκτονική του Προγράμματος ΔΑΦΝΗ Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει συνολικά 5 αλληλοσυμπληρούμενα Υποέργα, τα οποία και αποτυπώνονται παρακάτω: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών των Επιμελητών Προσωπικής Φροντίδας (ΕΠΦ) που απασχολούνται με ασθενείς με άνοια και ενήλικα άτομα του φάσματος του αυτισμού: Υφιστάμενη κατάσταση, διαφοροποιήσεις από το επιθυμητό προφίλ δεξιοτήτων. Αποτύπωση (γεωγραφική) της προσφοράς και ζήτησης σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας ατόμων με προβλήματα άνοιας και αυτισμού, εκτίμηση του κόστους της παροχής της υπηρεσίας. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην κατ οίκον φροντίδα των ατόμων των ανωτέρω κατηγοριών, στις τρεις περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, Αττική Κ. Μακεδονία Δ. Μακεδονία ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Σχέδιο θεσμικού πλαισίου και υποστήριξη της πιλοτικής φάσης πιστοποίησης ΕΠΦ ασθενών με άνοια και ενήλικων ατόμων του φάσματος του αυτισμού: Σχεδιασμός εξειδικευμένης Μεθόδου Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ΕΠΦ, ανάπτυξη λειτουργικού Μητρώου πιστοποιημένων ΕΠΦ και Μηχανισμού σύζευξης προσφοράς ζήτησης εργασίας ΕΠΦ, υποστήριξη φορέα διαχείρισης του Μητρώου στην πιστοποίηση πρώτης σειράς ΕΠΦ, περιλαμβανομένων των επωφεληθέντων από τις εκπαιδευτικές δράσεις του παρόντος έργου, στις τρεις περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, Αττική Κ. Μακεδονία Δ. Μακεδονία ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο και Επιστημονική / Τεχνική στήριξη της εφαρμογής της Πράξης,, στις τρεις περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, Αττική Κ. Μακεδονία Δ. Μακεδονία ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Ευαισθητοποίηση - Δημοσιότητα και διάχυση αποτελεσμάτων της Πράξης. 5

6 ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Συμπλήρωση αναβάθμιση εξοπλισμού του ΚΕΚ/ΚΨΥ για την αποτελεσματική υλοποίηση της Πράξης, με χρήση της ρήτρας ευελιξίας 2.3. Το Υποέργο (3) με τίτλο: Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο και Επιστημονική / Τεχνική στήριξη της εφαρμογής της Πράξης Το συγκεκριμένο Υποέργο (3) υλοποιείται με ίδια μέσα από το ΚΕΚ/ΚΨΥ και αναπτύσσεται σε δύο διακριτά Πακέτα Εργασίας (3.1. και 3.2.) : Πακέτο εργασίας 3.1.: Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στις περιφέρειες Σαδιακής Εξόδου: Αττική Κ.Μακεδονία Δ. Μακεδονία. Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης πιλοτικού χαρακτήρα - σύμφωνα με την περιφερειακή κατανομή αναγκών που θα προκύψει από το παραδοτέο του Υποέργου (1) - για 400 δυνητικά απασχολούμενους σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, άνοιας, αυτισμού (ΕΠΦ ΨΥ). Το προγράμματα κατάρτισης θα αφορούν καταρτιζόμενους ΕΠΦ ΨΥ που θα ανήκουν σε όλο το φάσμα των σχετικών με τη συγκεκριμένη ειδικότητα επαγγελμάτων. Η όλη δράση πέραν των άλλων θα αποτελέσει το πεδίο της εφαρμογής και, ταυτόχρονα, το πλαίσιο αποτίμησης της αξιοπιστίας τόσο των εκπαιδευτικών πακέτων (Υποέργο 1) όσο και του συστήματος πιστοποίησης των ΕΠΦ ΨΥ (Υποέργο 2). Πακέτο εργασίας 3.2.: Επιστημονική / Τεχνική στήριξη της εφαρμογής της Πράξης. Το προτεινόμενο Έργο είναι σύνθετο, μεγάλης κλίμακας για το είδος του (mega- project), υψηλών απαιτήσεων και προϋποθέτει υψηλή και συνεχή ετοιμότητα από το Δικαιούχο, καθώς επίσης επαρκές επιστημονικό δυναμικό που συγκεντρώνει ειδικά προσόντα και εμπειρία σε «ποικιλία» ζητημάτων, όπως προετοιμασία προδιαγραφών και παρακολούθηση έργων ερευνών και πληροφορικής, υποστήριξη ομάδων εμπειρογνωμόνων, επιστημονική και διαχειριστική επάρκεια για τον ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων που αφορούν στις αξιολογικές διαδικασίες και τις ενέργειες δημοσιότητας της Πράξης. Στο συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνεται σειρά δράσεων, όπως ενδεικτικά: η επιστημονική και τεχνική στήριξη των Ομάδων Πλοήγησης και Διαχείρισης της Πράξης, οι οποίες θα συγκροτηθούν και θα διατρέξουν όλη την περίοδο κατά την οποία θα υλοποιείται η Πράξη. οι αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας και ωρίμανσης της υλοποίησης των Υποέργων της Πράξης, 6

7 η επιστημονική κάλυψη των απαιτήσεων εκπόνησης προδιαγραφών και αξιοποίησης εμπειρογνωμόνων στη διενέργεια αξιολογήσεων κάθε μορφής και διατύπωσης τεκμηριωμένων προτάσεων / λύσεων εξειδικευμένου χαρακτήρα, η τεχνική στήριξη της εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της Πράξης, Αναμενόμενα Προϊόντα του Πακέτου Εργασίας 3.2.: Η υποστήριξη των αρμοδίων Ομάδων και συλλογικών οργάνων Υλοποίησης και Διαχείρισης του Έργου στη σύνταξη των απαιτούμενων Εκθέσεων, Κειμένων Εργασίας, Αναφορών Προόδου κ.λπ. Η επιστημονική συνδρομή Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Επιτροπών Παρακολούθησης Παραλαβής Έργων που υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις για την παρακολούθηση και παραλαβή των παραδοτέων της Πράξης. Η τεχνική στήριξη της συγκρότησης και λειτουργίας των εξειδικευμένων Ομάδων Έργου Η εκπόνηση προδιαγραφών για μελέτες, έρευνες, προκηρύξεις κ.λπ. Η έκτακτη χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων για ειδικά ζητήματα που αφορούν στις ομάδες στόχου, στις μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών αναγκών, η διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης για ειδικά θέματα κ.ο.κ. Η διασφάλιση της ποιότητας του Έργου και η ανάπτυξη - τήρηση ιδιαίτερου «συστήματος» Φακέλου Έργου και ηλεκτρονικής παρακολούθησης της υλοποίησης του Έργου Ο Οικονομικός - Λογιστικός Έλεγχος της υλοποίησης του Έργου (auditing) Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δικαιούχου, αλλά και των λοιπών εταίρων που θα εμπλακούν στην υλοποίηση της Πράξης Για την αποτελεσματική υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του, το ΚΕΚ/ΚΨΥ εκδίδει την παρούσα Προκήρυξη πρόσληψης στελεχών (στο εξής: Προκήρυξη), προκειμένου να προχωρήσει σε συνεργασία με 9 στελέχη τα οποία θα απασχοληθούν στην επιστημονική / τεχνική υποστήριξη της πράξης, στην υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης(Υποέργο 3 πακέτο εργασίας 3.1.) καθώς και για την υποστήριξη της Υλοποίησης 20 ενεργειών κατάρτισης στις τρεις περιφέρειες σταδιακής εξόδου: Αττική Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία (Υποέργο 3 πακέτο εργασίας 3.2.)που σχετίζονται με την ποιοτική και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων. Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη: 7

8 την με αριθμ..137/ Απόφαση ΔΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ, με την οποία προκηρύσσονται 2 θέσεις (κωδ. Προκήρυξης 2/2013) μια (1) για την επιστημονική/τεχνική και μια (1) για την οικονομική στήριξη της πράξης. την με αριθμ 146/ , Απόφαση ΔΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ, για την διαδικασία επιλογής των στελεχών της προκήρυξης με κωδ. 2/2013 την με αριθμ.147/ Απόφαση του ΔΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ, για τον ορισμό επιτροπής επιλογής το με αριθμ. πρωτ. 36/ , πρακτικό επιλογής των στελεχών της προκήρυξης με κωδ.2/2013 την με αριθμ 149/ Απόφαση ΔΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ περί επιλογής των στελεχών με τη προυπόθεση την έγκριση της αυτεπιστασίας την με αριθμ.153/ , Απόφαση ΔΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ περί ματαίωσης της Προκήρυξης επι του παρόντος των 2 θέσεων των στελεχών (επιστημονική/τεχνική και οικονομική υποστήριξη πράξης) με βάση και το μέρος V παράγραφος 2 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (κωδ. Προκήρυξης 2/2013) επιλογής των στελεχών. Και με τη σημείωση ότι το ΔΣ θα επανέλθει επι του αντικειμένου με καινούρια πρόσκληση αφότου διευρευνηθεί εμπεριστατωμένα από τα στελέχη του έργου η ανάγκη συνολικά για στελέχη που είναι αναγκαία για ποιοτική και αποτελεσματική εξέλιξη του έργου. την με αριθμ.158/ , Απόφαση ΔΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ, με την οποία εγκρίνεται η έκδοση της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την με αριθμ.160/ , Απόφαση ΔΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ, ορισμού επιτροπής Επιλογής Στελεχών την με αριθμ πρωτ. ΚΕΚ-ΚΨΥ 768/ , ηλεκτρονική ειδοποίηση επιλεγέντος στελέχους ( Οικονομικού αντικειμένου για τη υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης του Υποέργου 3) για την μη αποδοχή της θέσης εργασίας και επίσης μη αποδοχή και των επιλαχόντων στελεχών για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας την με αριθμ πρωτ. 769/ ΚΕΚ-ΚΨΥ, επιλεγέντος στελέχους για τη 1 θέση εργασίας: Πληροφορικής Υποστήριξης Δράσεων Δημοσιότητας, για την για την μη αποδοχή της θέσης εργασίας και μη ύπαρξη επιλαχόντων στελεχών για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας την με αριθμ.163/ , Απόφαση ΔΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ, με την οποία εγκρίνεται η επαναπροκήρυξη και έκδοση της παρούσας για δύο (2) στελέχη για τα οποία δεν πληρώθηκαν οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας: 1.Στέλεχος Οικονομικού Αντικειμένου για την Υλοποίηση των Ενεργειών Κατάρτισης του Υποέργου 3 (1 θέση) 2. Στέλεχος Πληροφορικής Υποστήριξης Δράσεων Δημοσιότητας (1θέση) 8

9 τα περιλαμβανόμενα στο Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Επάρκειας του ΚΕΚ/ΚΨΥ και στον συνημμένο Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕΚ, τα οποία είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του ΚΕΚ () τα περιλαμβανόμενα στην ΚΥΑ με αρ /3.968 (ΦΕΚ, τ. Β 915/ ) με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης» τα περιλαμβανόμενα στην με αρ /ΕΥΣ 1749 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) (ΦΕΚ, τ. Β 540/ ) και στις τροποποιήσεις αυτής. την με αριθμ. 1461/Φ.προεγκ _3/ , της ΕΥτΥΚΑ, σχετικά με τη Διατύπωση σύμφωνης γνώμης (υπό προυποθέσεις) το Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ, τ. Α 234/ )περί αναμόρφωσης συστήματος προσλήψεως στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις. Την εγκύκλιο. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/23/οικ.1386/ , του Υπουργείου εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, για την εφαρμογή του Ν.3812/2009 Το άρθρο 6 του Ν.2527/97 και της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ256/ ),η οποία κυρώθηκε με το άρθρο1 του Ν4147/2013. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΤΥΚΑ 4726/ Απόφαση του γεν. Γραμματέα Υπ. Υγείας για την ένταξη της Πράξης: «Πρόγραμμα «ΔΑΦΝΗ»: Αναβάθμιση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Επιμελητών Προσωπικής Φροντίδας ασθενών με άνοια και ενηλίκων ατόμων του φάσματος του αυτισμού» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κωδ. ΟΠΣ Την με αρ. πρωτ. ΕΥΤΥΚΑ 3565/ η Τροποποίηση Πράξης «Πρόγραμμα «ΔΑΦΝΗ»: Αναβάθμιση και Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, ασθενών με άνοια και ενηλίκων ατόμων του φάσματος του αυτισμού στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» » Κωδ. ΟΠΣ Οδηγίες Οι υποψήφιοι καλούνται, πριν συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητάς τους, να διαβάσουν προσεκτικά το παρόν αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης, όπου περιέχονται απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα που πρέπει να καλύπτουν, τους όρους συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση, καθώς και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες. 9

10 II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κατηγορίες θέσεων Το ΚΕΚ/ΚΨΥ προτίθεται να συνεργασθεί με στελέχη για την κάλυψη θέσεων των παρακάτω κατηγοριών: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Θέση 1) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Θέση 1) Οι συνεργάτες / στελέχη θα συμβληθούν με το ΚΕΚ/ΚΨΥ με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών εξηρτημένης εργασίας, ορισμένου χρόνου ) για την Πράξη ΔΑΦΝΗ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ανάλογη με το χρονισμό των προς υλοποίηση υποέργων και της πράξης και την εκφρασμένη διαθεσιμότητα των υποψήφιων συνεργατών/στελεχών. Το ΚΕΚ/ΚΨΥ διατηρεί το δικαίωμα είτε να μην προσλάβει υποψηφίους εφόσον οι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη - είτε να αναπροσαρμόσει (α) τον τελικό αριθμό των προσλαμβανόμενων στελεχών, και (β) το χρόνο ενεργοποίησης της πρόσληψης με υποψήφιους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας με το ΚΕΚ/ΚΨΥ, στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης. Επίσης, το ΚΕΚ/ΚΨΥ μπορεί να προβλέψει κατά περίπτωση την ύπαρξη δοκιμαστικής περιόδου στην προτεινόμενη Σύμβαση με το επιλεγέν στέλεχος 2. Αντικείμενο εργασίας / Προσόντα υποψηφίων 2.1. Στέλεχος Οικονομικού Αντικειμένου των Ενεργειών Κατάρτισης Περιγραφή θέσης Το Στέλεχος Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου Ενεργειών Κατάρτισης συμμετέχει στην οικονομική διαχείριση των προγραμμάτος/ων που υλοποιεί το ΚΕΚ. Παρακολουθεί την 10

11 εκτέλεση του προϋπολογισμού των ενεργειών και του έργου, συλλέγει και καταχωρεί τα παραστατικά δαπανών, ενημερώνει και παρακολουθεί την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών, προετοιμάζει τη διενέργεια πληρωμών, συντάσσει μηνιαία δελτία δαπανών, επιμελείται των διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του υλοποιούμενου προγράμματος /ων, και τροφοδοτεί με τα απαραίτητα στοιχεία τη διαχείριση της πράξης, επικοινωνεί με εξωτερικούς φορείς και υπηρεσίες. Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Έργου και στον Στέλεχος Υποστήριξης της Υλοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης, αλλά και στον Υπεύθυνο Προϊστάμενο του Λογιστηρίου του ΚΕΚ, και, ανάλογα με τον τύπο, το σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά του έργου στο οποίο εμπλέκεται, αναλαμβάνει εργασίες οριζόντιας υποστήριξης ή πακέτα εργασιών. Συμμετέχει σε Ομάδες Έργου και σε ομάδες εργασίας που συστήνονται κατά περίπτωση με σκοπό την οριζόντια υποστήριξη ομάδας υλοποιούμενων έργων. Προσόντα Τίτλος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων Κατάρτισης Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κλπ. με ιδιαίτερη βαρύτητα σε δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο Τομέα της υγείας με ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα της Ψυχικής Υγείας Απαραίτητη η ικανότητα στο χειρισμό Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, με εξειδίκευση στο χειρισμό του Πληροφοριακού συστήματος Argus ERP που διαθέτει το ΚΕΚ Άριστος χειρισμός λογισμικού διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας κειμένων, λογιστικών φύλλων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περιβάλλον Windows Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας Εμπειρία εργασίας σε /συνεργασίας με ΚΕΚ Επιθυμητή εμπειρία στην χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων και εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, τήρησης χρονοδιαγραμμάτων. Διαθεσιμότητα μετακινήσεων εντός Ελλάδος 11

12 2.2. Στέλεχος Πληροφορικής Υποστήριξης Δράσεων Δημοσιότητας της Πράξης Περιγραφή θέσης Το Στέλεχος Πληροφορικής αναλαμβάνει τη λειτουργία, συντήρηση και τροφοδοσία του ιστότοπου του ΚΕΚ με τις ενέργειες δημοσιότητας των έργων που υλοποιεί το ΚΕΚ, υποστηρίζει την εφαρμογή και διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων του ΚΕΚ, τη συντήρηση των βάσεων δεδομένων, του εξοπλισμού πληροφορικής, των δικτύων και λογισμικών προγραμμάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιεί το ΚΕΚ. Επιπροσθέτως, υποστηρίζει την εφαρμογή των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας των υλοποιούμενων έργων. Συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Έργων και τα στελέχη διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων και τους προμηθευτές και λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες παρόχους υπηρεσιών. Προσόντα Τίτλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Μηχανικού Η/Υ ή συναφές με σπουδές πληροφορικής. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη / λειτουργία / υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών, ιστοσελίδων και πληροφοριακών συστημάτων Άριστος χειρισμός λογισμικού διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας κειμένων, λογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περιβάλλον Windows. Εμπειρία εργασίας σε /συνεργασίας με ΚΕΚ Απαραίτητα γνώστης διαχείρισης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στο τομέα της εκπαίδευσης / κατάρτισης με έμφαση στο Πληροφοριακό σύστημα Argus ERP που διαθέτει το ΚΕΚ-ΚΨΥ Εμπειρία στην υποστήριξη της υλοποίησης αντίστοιχων έργων και δράσεων στο τομέα της Υγείας στο πλαίσιο έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και επίλυσης προβλημάτων. Διαθεσιμότητα επιτόπιας παρουσίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ/ΚΨΥ 12

13 ΙΙΙ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τους ακόλουθους όρους: Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ αυτήν Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή άνω των έξι μηνών Είναι υπήκοοι κράτου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Έχουν υποβάλει την Αίτηση Υποψηφιότητας εντός της καταληκτικής ημερομηνίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον υπολογισμό του χρόνου της επαγγελματικής εμπειρίας ισχύουν τα εξής: 1. Η επαγγελματική εμπειρία προσμετράται από τη λήψη του πτυχίου και μετά, 2. Η επαγγελματική εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών προσμετράται μόνον εφόσον ήταν έμμισθη και μπορεί να πιστοποιηθεί, 3. Η στρατιωτική θητεία δεν προσμετράται(εκτός και εάν προβλέπεται από τη νομοθεσία) στην κατά περίπτωση απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία 4. Η εμπειρία που αντιστοιχεί στη θέση υπολογίζεται αναλυτικά με βάση το άθροισμα των μηνών, δηλαδή 48 μήνες για την 4ετία, 24 μήνες για την 2ετία,κ.ο.κ. 13

14 IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής έχει η Επιτροπή Επιλογής, η οποία συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚ/ΚΨΥ. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει: Έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν οι υποψήφιοι στην έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας. Πρόκριση υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής με την δημιουργία αρχικού καταλόγου/πίνακα κατάταξης ανά κατηγορία θέσεων. Διενέργεια συνεντεύξεων με τους προκριθέντες ανά κατηγορία θέσεων, σε αριθμό τριπλάσιο των υπό κάλυψη θέσεων συνεργατών, για την εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων, καθώς και στοιχείων της επαγγελματικής προσωπικότητάς τους που σχετίζονται με τις απαιτήσεις του αντικειμένου εργασίας. Μέρος της συνέντευξης δύναται να αφορά στην διακρίβωση του επιπέδου των γνώσεων ξένης γλώσσας και Η/Υ και κυρίως του Συστήματος ERP: Argus system., που διαθέτει το ΚΕΚ. Σημειώνεται ότι, εφόσον κριθεί σκόπιμο από μέρους της Επιτροπής Επιλογής, η διαδικασία των συνεντεύξεων ανά κατηγορία θέσης μπορεί να επεκταθεί σε αριθμό μεγαλύτερο του τριπλάσιου των υπό κάλυψη θέσεων συνεργατών. Οι προς συνέντευξη υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν στη φάση της συνέντευξης το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων που επαληθεύουν τα περιλαμβανόμενα στην Αίτηση Υποψηφιότητας (αντίγραφα πτυχίων, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κλπ). Τα ως άνω διακαιολογητικά θα κατατεθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των προτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων (Ν. 4250/2014) Με το πέρας της διαδικασίας των συνεντεύξεων, η Επιτροπή Επιλογής με πρακτικό της καταρτίζει τον τελικό κατάλογο/πίνακα κατάταξης ανά κατηγορία θέσεων και εισηγείται αρμοδίως στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚ. 2. Οι Υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Οι υποψήφιοι που δεν θα χρησιμοποιήσουν την έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας ή δεν θα την υποβάλλουν εμπρόθεσμα, δεν θα γίνουν δεκτοί στην διαδικασία επιλογής. 3. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Επιλογής ή ακόμα και μετά την τυχόν υπογραφή σύμβασης, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, η αποδοχή του υποψηφίου θεωρείται άκυρη. 14

15 V. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Ο υποψήφιος συνεργάτης που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση συνεργασίας με το ΚΕΚ/ΚΨΥ, στην οποία θα προβλέπονται το παρεχόμενο έργο και η αμοιβή του συνεργάτη. Με την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας ο συνεργάτης υπόκειται στις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού του ΚΕΚ/ΚΨΥ, όπως εκάστοτε ισχύει, για τον οποίο ενημερώνεται λεπτομερώς από τα αρμόδια στελέχη του ΚΕΚ. 2. Το ΚΕΚ/ΚΨΥ διατηρεί το δικαίωμα στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης να μην καλύψει τις προβλεπόμενες θέσεις ή μέρος αυτών. 3. Κάθε υποψήφιος που συμμετέχει στη φάση της συνέντευξης ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση επιλογής για συνεργασία ή μη. 4. Το ΚΕΚ/ΚΨΥ θα πραγματοποιήσει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτής. Η επεξεργασία αυτή θα τηρηθεί απόρρητη και τα δεδομένα δεν θα ανακοινώνονται σε τρίτους (Ν.24772/97, άρθρα 10 & 11). VI. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Η προς υπογραφή Σύμβαση συνεργασίας είναι δυνατόν να περιλαμβάνει δοκιμαστική περίοδο 2 μηνών. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής αυτής περιόδου η σύμβαση συνεχίζεται, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα σχετικής αξιολόγησης είναι θετικά. VII. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Οι υποψήφιοι πριν συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητάς τους καλούνται να μελετήσουν με προσοχή το παρόν κείμενο 2. Το έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας που συνοδεύει το παρόν Τεύχος Πρόσκλησης πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο. Επίσης, κατά την διενέργεια των συνεντεύξεων πρέπει να προσκομισθούν απαραιτήτως τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στοιχεία στο έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας 3. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να αναφέρονται/παραπέμπουν σε τυχόν αιτήσεις υποψηφιότητας ή βιογραφικά σημειώματα που έχουν υποβάλλει σε προηγούμενες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕΚ. 15

16 4. Η Αίτηση Υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλεί, αποκλειστικά, μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη δ/νση: ή στη δ/νση: μέχρι τις 25 Μαϊου 2015 και ώρα 15:00μ.μ. 5. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στη φάση της συνέντευξης θα ενημερωθούν για τον τόπο και το χρόνο της συνέντευξης τηλεφωνικώς και με αποστολή ηλ. μηνύματος στην ηλ. διεύθυνση που θα δηλώσουν. 6. Το παρόν Τεύχος Προκήρυξης και η Αίτηση Υποψηφιότητας θα βρίσκονται αναρτημένα στους ιστότοπους του ΚΕΚ/ΚΨΥ (), του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (www.hcmhr.gr) και της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (). 7. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΚ/ΚΨΥ στο τηλ (κα. Χρυσούλα Κάρλου, ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00. 16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166, 104 45 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 59 11 498-210 59 11 851. Fax: 210 53 19 409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ 36 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ: 2310-835 990, 836 785, 889 650 www.kek-cmh.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αρ.πρωτ.808 Αθήνα 15/5/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το ΚΕΚ-ΚΨΥ, έχοντας Υπόψη: την με αριθμ. την με αριθμ.158/06-03-2015, Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αρ.πρωτ.816 Αθήνα 15/5/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3- ΑΦΝΗ[383621]

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σας γνωστοποιούµε, ότι µε τις αποφάσεις (υπ αριθµ. πρωτ. 4726/27-12-2012 και 1 η Τροποποίηση Πράξης,3565/09-09-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9249540-1 Fax: 210 9249542 Ταχ. Δ/νση : Λαγουμιτζή 23 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ Μαρούσι, 4-04-2014 Αρ. Πρωτ.: 1873 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Γραφείο : Οικ. Διαχείρισης : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες: Τ. Ζακυνθινός Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «Η Ασπίδα του Δαυίδ», Σωματείο μη κερδοσκοπικό, ως φορέας λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Εντατικής Παρέμβασης βάσει της Πειραματικής και Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αριθμ. Πρωτ.: 924/10.12.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/07/2014. ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 9, Iroon Polytechniou Str. 15773 Zografou Athens, Greece

Αθήνα, 21/07/2014. ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 9, Iroon Polytechniou Str. 15773 Zografou Athens, Greece ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ) Ηρώων Πολυτεχνείου 9 15773 Ζωγράφου Αθήνα ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 9, Iroon Polytechniou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ π.γ.δ.μ.» Θεσσαλονίκη, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΆΡΘΡΟ 1: Ο ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. 6 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ Αριθμ. πρωτ. 4.11253/5.8224/11.04.2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα