Α)ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α)ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ"

Transcript

1 Α)ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ Γ αβριανη Π ε λ α σ γ ία I *Rf ΐ άρχπς φγε ρακιού Τσαττοι ιαία J Γαλατσώνα ΑγδΙνες *Λβναϊ >Ρ ά Μηλιές. Πσττττάδι Κεράσι Ατσΐτσα Λιχά δα L Π αλαιοχοορι^ Γος Γεώργιός Μ ' 29 'Αιδηψός Καματριάδε^Σήι Λο υτρ ά Αιδηψ ού ικκινομηλιύ *Σι Δρυμώνας ΣκετταστφΚεί *ΚουρκοΜλύ Κρύα Βρύση ηνβ ςμ, Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς Χρόνιοι Κατούνια Πηγάδια Άγναν.η ΓουΑίμκ Μαρκάτες Λιμνιώνας Καλαπόδι Μεγαιτλάΐ Α τ α λ ά ν Κυρηύνη ραγάνα Μ α λ ε σ ίν < Προσ Λινός Μ α ρ τ ίν ο -Παγώντας <γιος k Ακρες ΧρΙσα ^,αυρ^ j^dtiapiicfc Μακρυμι Ua Π ο \ ιικ ώ ν Ψ α χ ν ά J Ατταλη JWΜακρυκάπα Κοτσί ΑγρΛσυκιά ΑουτοαΕτενή Δ ίρ ψ υ ο ς Καμπιά *ββοο' ^ βκάιω Καμπιά ινίκια. 3λία ΟξυλΙθου (Σιόμιο) Μουρτερή Μυρτιά -A tia io ; ΑΚΙΔΑ Καλαμάρι *Α<ς<#ς Συκιέ< Γυμνό Αγιος Λ υ ^ ς ( ίκο&ώρι Καλλιθέα 'Πρινιάς \ Πανόραμα Αλιβέρι ιά ρ υ ν θ ι Παραλία ΑυλΙδος Νε ρά Ανθούποληΐ Δ ο μ β ρ α ι να Π ύ λ η Α υ λ ώ ν α ς :α Π α λ ά M a ^ co rro u A ' Μ α λ α κ ο σ α Γ p a j ιμ< * ιπαναγίισα. ΑργΛρό \ Ζάροκβς Αγιος AquiVptoC νμυροτκ ιιοχώρι Κ Ρ «ο ν ε ρ ΐΑ ν ο ιξι1 Μ Α Ρ Α Θ Ο Ν. :λλιά [τ ύ ρ α κκάψαλα ιρευμα χ-~/ακταί ΐευκα Λουτρά κι ΚΟΡΙΝΘΟΣ έ ρ α μ α Ν Ι^ Α Ι Α Π α λ α ιό Φ ά λ V / " Κ α > ϋ 4Α Δ ρ σ ' I - Δ ι ό ν υ σ ό Φ ιλ ο Θμ ι Μ έ λ ι α ο Γ ΐτ * ύ β <» W ιβ τ σ, Ψ υ χ ικ ό Γερα ιβ α ς. Π β λ λ ή ν Γ" η ΑΘΗΝΑ ι δ Χ Δ β ψ ν η ; ΓΊο ι ο ν ι ο Χ τ Η Α ι ο ο Α π... Κ β Λ α μ α Κ ο ρ ο ύ [/ Ε Α Α η ν ο V Ι Α ο δ ο Η? υ λ α. Μ ο ρ κ ι Ιέα Μ ά κ ρ η Ραψ ηνα ιρ τ ε μ ις Παραλία Φηγιά' Αγιος Kuimyraviiv^ V φ ΦΦ ---- Μελισ^ΤΤ>ναςΛενοσαίοιΚαι ΙΛ Ρούκλια > ρ ιο " VJti*0. Μύλοι 4 ^Κ *ιτ* Ανιάς Β ο υ λ ι α 11 ε ι ί γ ι ν α Σ α ρ ο υ ν δ α ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 840 χλμ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 220 χλμ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 620 χλμ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ ΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ Λ Ο ΙΠ Ο Ο Δ ΙΚ Ο Δ ΙΚ Τ Υ Ο

2 Β)ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Β1) Βατότητα κακή ως ανύπαρκτη σε μήκος 110Ιαη(ποσοστό 13%): 1) ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ 90Km Εξ αυτών: -Περιοχή Κάβο Ντόρο 60Km -Κεντρική ορεινή Εύβοια 22km -Βόρεια Εύβοια 8Km Π t λα σ για,χια ιοίοδι (nnn, η Δ ομβρι Λ ουτροκι ΚΟ Ρ ΙΝ Θ Ο Σ ιβανατες Αιδηψ ού. Θίσττι^ Μαλεσι'ν Μαρτίνο ΚοτταρεΛ) ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ggdta Ωρωττο Λ ι-ο μ ιν ο :ι6ονι< ΠοίΛνΙΛ, * 16 *ν**λ ν* ΚύλΜθέα Α Θ Η Ν Α ίραμανί ίττσ τη Παλαιό Φαλ Βουλιο ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΒΑΤΟΤΗΤΑ Γράμμε Σοριυντδα Μάκρη Κουβάρι * Κψοτ^ Ε Θ Ν ΙΚΗ Ο Δ Ο Σ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 840 χλμ Π Ρ Ω Τ Ε Υ Ο Ν Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Κ Ο Δ ΙΚ Τ Υ Ο 220 χλμ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟ Ν ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 620 χλμ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ... ΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ ΛΟΙΠΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

3 Γαβριανη Πελασγία Λιχάδσ ^ ^νίαλαισχώρι εοχώρι,γεροϊΐοΰ Τσαπουρ ι%!καρο Γιαία #Γΰ^αισώ Αγδ νεζ pdoiairi Μελιές ) ^ 2 0 >Kpuov piinq*' mtt ίιάρχης Κερασιαΐ apiocn * ί A Γ Κοκκινομηλιύ *Σταρφδι Αιδπψός Καμαιριάδε^Σήρ ι Μαρούλι Λουτρά Αιδηψού Avid Αννα ΣχΕπαστ^Κερ Λ,,4 'r. '^ L i [ωνσταντίνος Κοτούντο 2) ΤΜΗΜΑ ΡΟΒΙΕΣ- ΗΛΙΑ-Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ: * Σοβαρά προβλήματα σε μήκος περίπου 10Km * Δρόμος κλειστός ιβανάτες ΙΐΑΙμ» Μεναττί Αταλάνι Καλαπόδι Γραγάνα Έξορχος Κυριώνη Χαιρωνεια Ορχομενος ΑΛιορτος Θεσπι^Ι ι,δομβροινα Μαρκάτες Νέος Παί(ΛσαςΓΙανωνιας Μαλεσίνι Δάφνη nu Μαρτίνο ΚσττορεΛ) ερσμος ΙΜΟτκος. [τενή Δίρφυος Καμπιά VvPtuj Καμπιά Αμφιθέσ ΣκΛηπέ^Πύρν αβαρ Ορωττόε Αυλώνας «Γέροντας Ιέα Παλάτια?Μά ^οττουίι Μαλακοσα / ' Κρυονερι»νοιξη θρο>α^οκεδονες Η ν 1 >υχώρι Δροσιά. Διόνυσός Νεοχώ[ Άγιος Λ*υ^ ΜΑΡΑΘΩΝ! ΑΛβέρι [α Μάκρη,τρουπ η rr&aviev^p> Ραψήνα ΓΓραΛις, Πβλλήνη αλία Οξυλίθου (Στόμιο) MoupTcpn Παραλία Φηγια Αγιος Κ<*ιν>αταντιι ΡουκΛια ΚΟΡΙΝΘΟΣ ιοι Θεόδωροι ί ρ λ β -'* ] έραμανί^ ιρβ ^ Α ΙΑ Παλαιό Φάλ Σττάτήμ Κορωττι Μσρκόι,Χ ιλιο Ιοδ ι Βουλιο it * Κουβάρι * Κςρατίβορΰλΐ '" * ' 'ΐ',μΐίΐνψ^Λ^ Σαρωνίδα ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 840 χλμ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 220 χλμ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 620 χλμ ΑΣΦ ΑΛΤΟΣΤΡΩΜ ΕΝ Ο ΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ ΛΟΙΠΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

4 Δρόμος Ροβιές-Λ.Αιδηψού

5 Δρόμος Ροβιές-Λ.Αιδηψού

6 Δρόμος Ροβιές-Λ.Αιδηψού

7 Δρόμος Ροβιές-Λ.Αιδηψού

8 Δρόμος Ροβιές-Λ.Αιδηψού

9 Γσβριανή 3)ΤΜΗΜΑ ΡΟΒΙΕΣ-ΒΟΥΤΑΣ: τρισοών Πελασγία Λιχάδα LVtoMlICXOJpl ιός Γεώ ρ γιος^' ίολίμανο ίδζίίω νσταντίνος ιραττούλι Τεοχώρι ^Γερακιού Τσαποαρ τιαία, ^ΓοΑοιοώνα Γ Αγδίνες ^PVOf ιρι Μβλ'ίς j,παπττάδε ^ > ρυ ; υρνοςιαοαρχης ^ Αγιος MovOK tw4aou Κερά Α* * * Γ*Λϋτοόδ^ αρ'οαι * ^Αιδηιμός Κομα^δεοΣήμ,έ * *» & * ««* [Λουτρά Αιδηψού «Μαρούλι Φαράκλα' γ ''\Μ πΰχ KoioOviC ύ \ Πηγάδια Σοβαρά προβλήματα σε μήκος περίπου 10Km Δρόμος κατά διαστήματα κλειστός Κολοπόδι ΛΙΒΑΔΕΙΑ Αταλάνι Αγιος Γεώργιος ϋ,δομβραινα Ιεοκο, Λουτράκι ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τραγάνα ΑΑιαρτος -Θεσττι^ Μσλεσίνι Μαρτίνο Κατταρελ! ιοι Θεόδωροι Μαρκάτες -Παγώντας [lopillfc Μόλοι * /Λιμνιώνυς Αγιο ΣηιριίίΝΙιπμ.. ΜακρυμάλΛΜαίρυκάπα ηκώ νψ αχνά Τριΰί ΦΑΚΙΔΑ *. ΓΛυ^Μ ΑγρΛουκιά Καλαμάρι Λούτσα]!τενή Δίρφυος Καμπιή Θεολόγος 'Κΰτω Καμπιύ ικραχώρι^ Παρθίνι «Γέροντας Αγιος Λμ ιι & ΚΟζΒαο.Αικό 1 4 * Καλλιθέο Πσνόραμα ιάρυνθε Παρολίσ Αυλίδος ^αρ Ωρωττοι [OKEteVti Ιέα Παλάτια Μθ(Λ οπου*.ι Μολοκοσο Δροσιο s. Διονυσοτ trav&ev*^ ΓεραιΛς 9 Πολλήνη Σαλα έραμανί Σπατψ Παιανια ΑνδρωνιάνοΕ ι Αγιος Γ εώργιο Πρινισς ΜΑΡΑΘΩΝ! Ιέα Μάκρη ίλία ΟξϋλΙθου (Στόμιο) Μουρτερη Αγιος Δ^οήτριοΟ- 1λμυροπ*ομος ιόιαμος Παραλία Φηγιε Αγιος Κακ^τσντ». av ysjj,< 3 ifcuiovoiapijk γ # ' * Kj^t'.vo ς/^ν οαίοΐκαψρι«?χμ Παλαιό Φάλ Κορωττι Βουλια με Κουβάρι) * Κςρατ?4 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 840 χλμ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 220 χλμ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 620 χλμ ΑΣΦ ΑΛΤΟ ΣΤΡΩ Μ ΕΝ Ο ΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ ΛΟΙΠΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

10 Δρόμος Ροβιές-Βουτάς

11 Δρόμος Ροβιές-Βουτάς

12 Δρόμος Ροβιές-Βουτάς

13 Δρόμος Ροβιές-Βουτάς

14 Δρόμος Ροβιές-Βουτάς

15 Δρόμος Ροβιές-Βουτάς

16 Δρόμος Ροβιές-Βουτάς

17 Δρόμος Ροβιές-Βουτάς

18 Β2)Βατότητα στο υπόλοιπο Ε.Δ. (μήκος 730Km) Σε 50Κιτι(ποσοστό 6%) μέτρια προς κακή βατότητα: Για την αντιμετώπισή τους έχουν ενταχθεί στο Νομαρχιακό Πρόγραμμα μελέτες: α) Βελτίωση οδού Διασταύρωση Μαρμαρίου- Μαρμάρι β )Βελτίωση οδού Ωρολόγιο-Κονίστρες γ (Βελτίωση οδού Αγ.Νικόλαος-Γιάλτρα-Λιχάδα δ) Παράκαμψη οικισμού Αλαμανέικα ε) Παράκαμψη Κριεζών και σύνδεση με Δύστο και Πετριές ζ) Διαμόρφωση Κόμβου Δροσιάς η)βελτίωση οδού Στρότιωνες-Λάμαρη-Παραλία Χιλιαδούς Σε 480Km(ποσοστό 57%) ανεκτή βατότητα: Απαιτούνται σημαντικά έργα συντήρησης Σε 200Km (ποσοστό 24%)πολύ καλή βατότητα: Τμήματα επαρχιακών οδών που παραδόθηκαν ή και παραδίδονται ακόμα σε χρήση( ) ΥΠΟΜΝΗΜΑΧΑΡΤΗ -ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΕΡΓΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

19 Στύρα-Ν.Στύρα

20 Στύρα-Ν.Στύρα

21 Στύρα-Ν.Στύρα

22 Στύρα-Ν.Στύρα

23 Γέφυρα Σκοτεινής

24 Βαθύ-Ριτσώνα

25 Βαθύ-Ριτσώνα

26 Καθενοί-Πάλιουρας-Μακρυκάπα και προς Αγ.Αθανάσιο

27 Καθενοί-Πάλιουρας-Μακρυκάπα και προς Αγ.Αθανάσιο gg$s(v

28 Καθενοί-Πάλιουρας-Μακρυκάπα και προς Αγ.Αθανάσιο

29 Καθενοί-Πάλιουρας-Μακρυκάπα και προς Αγ.Αθανάσιο

30 Καθενοί-Στενή

31 Καθενοί-Στενή

32 Στενή-Στρόπωνες προς Μετόχι

33 Στενή-Στρόπωνες προς Μετόχι

34 Στενή-Στρόπωνες προς Μετόχι

35 Προκόπι-Πήλι

36 Προκόπι-Πήλι

37 Προκόπι-Πήλι

38 Λίμνη-Ροβιές (Από Πρατήριο έως Κόμβο)

39 Λίμνη-Ροβιές (Από Πρατήριο έως Κόμβο)

40 ηπροβληματα ΣΤΟ Ε.Δ.-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Γ1) Ζημιές στο οδόστρωμα : Ρωγμές στο άκρο και κατά μήκος της οδού Ρωγμές κάθετα στον άξονα της οδού Τμηματική καταστροφή ασφαλτικού Λακκούβες Τοπικές κατολισθήσεις ανάντη ή κατάντη Ζημιές στα τεχνικά έργα(βάθρα γεφυρών)

41 Γ2)Ζημιές στη σήμανση (κάθετη-οριζόντια): Έλλειψη περίπου ρυθμιστικών πινακίδων Γ3)Ζημιές σε μπάρες ασφαλείας: Έλλειψη περίπου 50km

42 Γ4)Κυκλοφοριακοί Κόμβοι-Ηλεκτροφωτισμοί: Πρόσφατη κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού στους κόμβους Κόσκινα Αργυρό Χάνια Αυλωναρίου Όριο Τριάδα Λίμνη Απαιτείται συντήρηση ηλεκτροφωτισμών από Ζάρακες μέχρι Κάρυστο

43 M M "'i> V-"i ' 7 r S t ReM ^SSss?! *:>,-.- ν -χ

44 Wm

45

46

47

48

49

50

51 Δ)ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων Ανθρώπινο λάθος Υπερβολική ταχύτητα Αλκοόλ Καιρικές συνθήκες Κακή κατάσταση οδοστρώματος Λακκούβες Ορατότητα

52 EjNOMIKO ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ε.Δ.-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η συντήρηση διέπεται από το Ν.3481/06 Ανελαστικές δαπάνες συντήρησης ευρώ ετησίως Αποκατάσταση ζημιών ευρώ

53 Ζ)ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 066 Πρόγραμμα ΕΑΠΝΑ Πρόγραμμα ΚΑΠ

54 Η)ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Οργάνωση μόνιμου συνεργείου αποκαταστάσεως επικίνδυνων βλαβών Μόνιμο συνεργείο διαγράμμισης

55 Θ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Καλύτερη οργάνωση Υπηρεσιών Χρηματοδότηση για αποπεράτωση μελετών Αυξημένη και σταθερή χρηματοδότηση για συντήρηση

56 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π.ΤΡΟΠ. 00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ - ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ή ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π.ΤΡΟΠ. 00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ - ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ή ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 395 w ΝΟΜΟΣ : ΒΟΙΩΤΙΑΣ, για όσες εδαφικές εκτάσεις, για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν από τη θάλασσα 1. ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000-2006 ΕΩΣ 31-12- 2010

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000-2006 ΕΩΣ 31-12- 2010 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΕΠ 2000-2006 ΕΩΣ 31-12- 2010 ΤΙΤΛΟΣ 1 1 1 71359 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2002 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Εύβοιας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Εύβοιας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Εύβοιας ΕΡΓΑ ΣΙΑ «Συγκέντρωση Στοιχείων Έργων και Μελετών του Νομού Εύβοιας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Στατιστικά & Λοιπά Στοιχεία) Ομάδα Εργασίας Κωστόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1830 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1027/4/3/24.7.2002 απόφα σης των Υπουργών Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

2-36 Η Εθνική Οδός Μυτιλήνης Καλλονής, µέσω Μόριας, µήκους 37 χιλιοµέτρων (δευτερεύον εθνικό δίκτυο). Τον Ιανουάριο του 2007 δηµοπρατήθηκαν οι

2-36 Η Εθνική Οδός Μυτιλήνης Καλλονής, µέσω Μόριας, µήκους 37 χιλιοµέτρων (δευτερεύον εθνικό δίκτυο). Τον Ιανουάριο του 2007 δηµοπρατήθηκαν οι Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΛΕΣΒΟΥ 1 Η αναφορά µας περιορίζεται στο οδικό δίκτυο του νησιού Λέσβου που έχει και τα περισσότερα προβλήµατα. Η Λήµνος µε το πεδινό στην ουσία έδαφος έχει καλύτερο οδικό δίκτυο, το οποίο υστερεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 296 210 25 4 29 181 131 50 0 1 ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ 2 ΑΜΦΙΘΕΑΣ 370 251 10 0 10 241 153 88 0 1 ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ 3 ΒΟΥΝΩΝ 160 114 19 0 19 95 71 24 0 1 ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) Οµάδας Εργασίας: Γεώργιος Αγαπάκης Τοπογράφος Μηχανικός ιευθυντής στην ΕΥ Ε/ΒΟΑΚ Αλέξανδρος Κλάδος Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Το Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ για το Ν. Ευβοίας - Βελτίωση οδικού δικτύου - Παρακάμψεις πόλεων & οικισμών» Θ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΕΤΑΦΟΡIKH YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

8. ΜΕΤΑΦΟΡIKH YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 115 8. ΜΕΤΑΦΟΡIKH YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.1 Ο ΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ 8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Το θεσµοθετηµένο κύριο οδικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΠΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ ΚΠΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ ΚΠΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο...2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ Σ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κώστας Πανουκλιάς Πολιτικός Μηχανικός Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κώστας Πανουκλιάς Πολιτικός Μηχανικός Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κώστας Πανουκλιάς Πολιτικός Μηχανικός Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Αρκαδίας H οδική ασφάλεια στη χώρα μας Αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤYΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα 9/8/0 ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν..Ε.Σ.Π.Α. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011-2014 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Συγκεντρωτικά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011-2014 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ΕΚ ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις

Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις Ι ο ύ λ ι ο ς 2014 1 Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις α. Υφιστάμενη Κατάσταση Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

170 ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 170 ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΡΗ- ΔΑΦΝΗ - ΚΑΛΤΕΖΙΕΣ ΚΑΠ 2010 400.000,00 ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ 2 3 4 5 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο. 2.ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α Ζώνη: 0,60 0,45 ΧΧΧ : 1,00 Α Ζώνη: Γραμμική ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (όλο το εντός οικισμού τμήμα) 800 Όλο το εντός Σχεδίου τμήμα του οικισμού Αγίου Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΝΈΟ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ 1 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2014 ΘΕΜΑ: 84 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014 ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

4 2ο ηµοτικό.σχολείο.αµαρύνθου 13 Γαλάζια Νερά-Αµάρυνθος 3 12 3 2 36 10 1,05 1 96,60 73 7.051,80 775,70 7.827,50

4 2ο ηµοτικό.σχολείο.αµαρύνθου 13 Γαλάζια Νερά-Αµάρυνθος 3 12 3 2 36 10 1,05 1 96,60 73 7.051,80 775,70 7.827,50 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 α/α Σχολείο α/α Βατότς Συνολικό 1 3o

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

α/α Σχολείο α/α διαδροµή

α/α Σχολείο α/α διαδροµή ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΑΠΌ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 α/α Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» Ενημερωτικό Δελτίο. Ιανουάριος 2012

«Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» Ενημερωτικό Δελτίο. Ιανουάριος 2012 «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή Έργου Παραχώρησης «Ολυμπία Οδός»...3 2. Χρηματοδότηση & Οικονομικά Στοιχεία Έργου...4

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα

Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα Α.3.3.4.1. Μεταφορές 1. Γενικά Σήμερα, το βασικό πλέγμα των διαπεριφερειακών αξόνων στην ενότητα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου περιλαμβάνει τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.20» 36.000.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR1610-1620\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β4Σ7Ι-6ΩΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα 12 /11/2012 Αριθ. Πρωτ. 7303 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ7Ι-6ΩΖ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Β4Σ7Ι-6ΩΖ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β4Σ7Ι-6ΩΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα 12 /11/2012 Αριθ. Πρωτ. 7303 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα