Εισαγωγή : «Eφαρμογή του LEADER στα Κ.Μ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή : «Eφαρμογή του LEADER στα Κ.Μ»"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LEADER ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η 5 η Συνεδρίαση της διευρυμένης Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε στις 12/11/2010 στις Βρυξέλλες. Ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Διαφοροποίηση συμμετείχε ο Γεώργιος Παπαγεωργίου και από πλευράς Ο.Τ.Δ. ο Αναστάσιος Περιμένης (ΕΤΑΛ Α.Ε.) και η Νικολέτα Κατσώνη (ΑΙΤΩΛΙΚΗ) Τα κυριότερα σημεία της συνεδρίασης ήταν τα εξής : Εισαγωγή : «Eφαρμογή του LEADER στα Κ.Μ» Α) Εισήγηση του κ. R. Peters DG.AGRI σχετικά με την έως τώρα πορεία του LEADER. Αναφέρθηκε ότι πανευρωπαϊκά υπάρχουν Ο.Τ.Δ., με την ακόλουθη εξέλιξη εφαρμογής επενδυτικών σχεδίων : 83 κατά το 2007, 1218 κατά το 2008, 8786 κατά το 2009 και κατά το 2010, 27εκ των οποίων Διακρατικά. Ο μέσος όρος απορρόφησης δαπανών στα Κ.Μ. είναι 7,4% και παρουσιάζει αυξητική τάση. Ωστόσο, ακόμη δεν είναι ικανοποιητικός. Β) Εισήγηση του κ. J-M. Courades DG.AGRI. Ο κ. J-M. Courades αναφέρθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα PIXIS, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο του 2011 και στο οποίο θα υπάρχουν πληροφορίες του ENRD για κάθε Κ.Μ. και κάθε Ο.Τ.Δ. με δεδομένα τοπικών σχεδίων και σχεδίων συνεργασίας. Απαιτείται να γίνει κωδικοποίηση των 43 Ελληνικών Ο.Τ.Δ. Γ) Αναμόρφωση του webside του ENRD ανταλλαγή απόψεων με Ο.Τ.Δ. από τον κ. Dieter Wagner (Contact Point), ο οποίος έκανε παρουσίαση της αναρτημένης λίστας διακρατικών σχεδίων αναφέροντας ότι έως την στιγμή της συνεδρίασης μόνο 9 Κ.Μ. χρησιμοποιούν το δίκτυο παρέχοντας πληροφορίες για τα διακρατικά τους σχέδια. Στη συζήτηση που ακολούθησε ο εκπρόσωπος της Γερμανίας έθεσε ερώτημα σχετικά με το κόστος αυτών των διακρατικών σχεδίων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Contact Point πλήρη στοιχεία κόστους δεν είναι ακόμα διαθέσιμα. 1

2 Focus group 1 Εφαρμογή της «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασίας λήψης αποφάσεων-ενσωμάτωση- mainstreaming. Έγινε παρουσίαση των συμπερασμάτων των έως σήμερα εργασιών του Focus group από τους συντονιστές των εργασιών του. Α) Από τον κ. Π. Πάτρα (εκπρόσωπο ELARD) παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της υποεπιτροπής LEADER που πραγματοποιήθηκε στις Αναφέρθηκε ότι θα υπάρξει και 2 ο στάδιο επεξεργασίας για τα μικρά και μεικτά σχέδια και αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 3 διαφορετικών μοντέλων εφαρμογής του LEADER από τα Κ.Μ. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας εφαρμόζεται το 3 ο μοντέλο. Ως πλεονεκτήματα του μοντέλου αυτού αναφέρθηκαν τα ακόλουθα : οι Ο.Τ.Δ. έχουν καλύτερη γνώση των επενδυτών, οι μέτοχοι των Ο.Τ.Δ. έχουν καλύτερη γνώση της ακολουθούμενης στρατηγικής, παρέχεται μεγαλύτερη αυτονομία στις Ο.Τ.Δ. κατά την διαδικασία επιλογής και ενίσχυσης των σχεδίων, είναι ευκολότερη η μεγιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των σχεδίων, μειώνεται ο χρόνος αποδοχής των σχεδίων και δημιουργείται ένας αξιόπιστος αποκεντρωμένος μηχανισμός για την εφαρμογή πολλαπλών προγραμμάτων. Ως μειονεκτήματα καταγράφονται η δυσκολία να βρεθεί ένας τοπικός λογιστικά οργανωμένος οργανισμός (Ο.Τ.Δ.) ο οποίος να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής των απαραίτητων διοικητικών συστημάτων, ενώ απαιτείται περισσότερο προσωπικό και υπάρχει υψηλό επίπεδο κινδύνου όταν η Ο.Τ.Δ. είναι υπεύθυνη για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. B) Aπό την κα Raffaella di Napoli (Εθνικό Aγρ. Δίκτυο Ιταλίας) αναφέρθηκε ότι το LEADER σήμερα έχει αλλάξει και εμφανίζει δυσκολίες σε διάφορα επίπεδα ιδιαίτερα για τα διακρατικά και σύνθετα σχέδια. Τόνισε, επίσης, τις δυσκολίες πληρωμής του προσωπικού αναφερόμενη στο 20% του Μέτρου 431, στη δυσκολία έκδοσης εγγυητικών επιστολών και πληρωμής του Φ.Π.Α. λέγοντας ότι στην Ιταλία οι Ο.Τ.Δ. προσπαθούν να μειώσουν το χρόνο πληρωμής των τελικών αποδεκτών λόγω του κόστους των εγγυητικών επιστολών. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της συνεδρίασης συνόψισε τα κύρια θέματα στα ακόλουθα : Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ Διαχειριστικών Αρχών, Αρχής πληρωμής και Ο.Τ.Δ. Ποσοστό του 20% στο μέτρο 431 που αφορά δαπάνες λειτουργίας των Ο.Τ.Δ. Οι Ο.Τ.Δ. να έχουν την αρμοδιότητα προώθησης των τοπικών σχεδίων. Ζητήματα που αφορούν στους ελέγχους (ζητήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων). Ακολούθησε συζήτηση με παρεμβάσεις Ο.Τ.Δ. από διάφορα Κ.Μ. Ιρλανδία : Ζήτησε να ληφθούν υπόψη σοβαρά τα αποτελέσματα του Focus group. 2

3 Εσθονία : Ανέφερε τη δυσκολία εύρεσης επενδυτών, την ύπαρξη μόνο μικρών επενδύσεων και συμφώνησε με την χορήγηση προκαταβολών στους επενδυτές. Γερμανία : Θεώρησε ότι έως τώρα τα κυριότερα προβλήματα εφαρμογής του LEADER είναι η μη ύπαρξη «τοπικών» προκαταβολών και η μειωμένη ικανότητα των Ο.Τ.Δ. στην εφαρμογή του Προγράμματος και τόνισε ότι σε αυτό πρέπει να βοηθούν οι Διαχειριστικές Αρχές αλλά και οι Αρχές Πληρωμής. Ανέφερε, επίσης, ως πρόβλημα ότι οι έλεγχοι είναι σύνθετοι, με αποτέλεσμα «το σύστημα να είναι βαρύ» και οι ποινές δυσβάσταχτες για του επενδυτές. Γαλλία : Το πρόγραμμα είναι χρονοβόρο, απαιτεί εφαρμογή στην εκμετάλλευση και η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης είναι σύνθετη. Ιταλία : Τόνισε τη σπουδαιότητα του LEADER στη τοπική ανάπτυξη, την υπευθυνότητα των Ο.Τ.Δ. στη καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων καθώς λόγω των προκαταβολών είναι υποχρεωμένες να εργάζονται σε έντονους ρυθμούς και την ανάγκη αναδιάρθρωσης των εμπλεκόμενων φορέων για τη βελτίωση της όλης διαδικασίας στην χώρα. Αυστρία : Ανέφερε ότι οι οικονομικές ενισχύσεις στους τελικούς αποδέκτες πρέπει να παρέχονται με την μέγιστη προσοχή και απαιτείται συνεχής εργασία για αυτό. Ολλανδία : Στη χώρα εφαρμόζεται το 1 ο μοντέλο και δεν αντιμετωπίζονται έως τώρα προβλήματα στην εφαρμογή του. Πρέπει να γίνει μια ποιοτική έρευνα αναφορικά με την εφαρμογή του. Πολωνία : Η έλλειψη προκαταβολών δημιουργεί πρόβλημα ιδίως στα μικρά έργα. Φιλανδία : Συμφώνησε με την Ιρλανδία και ζήτησε μεγαλύτερη ελευθερία εφαρμογής του LEADER. Ελλάδα : Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφερε ότι από την αποκτηθείσα εμπειρία υπάρχει σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής, Αρχής Πληρωμής και Ο.Τ.Δ. σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 1975/96. Οι ικανότητες ως προς την εφαρμογή του προγράμματος από τις Ο.Τ.Δ. είναι ικανοποιητικές καθόσον από τις 43 οι 38 είναι παλιές έχοντας εφαρμόσει και προηγούμενα LEADER. Όσον αφορά το ποσοστό των λειτουργικών δαπανών θεωρείται αρκετό στις πλείστες των περιπτώσεων, αλλά ενδεχομένως να υπάρξει ένα θέμα σε μικρού προϋπολογισμού τοπικά προγράμματα. Ο εκπρόσωπος της Ο.Τ.Δ. ETAΛ σημείωσε ότι την περασμένη 10ετία αναπτύχθηκαν προγράμματα στη βάση ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων και Κανονισμών εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης, ελέγχων και πολλές άλλες διαδικασίες, αλλά χάνοντας το τι είναι LEADER ως ιδέα, δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ισχυρή τοπική ανάπτυξη, κάτω από μια τοπική στρατηγική, συνέργεια και κοινωνική αποδοχή. Η ενσωμάτωση- mainstreaming τείνει να κάνει το LEADER ένα άλλο οικονομικό εργαλείο με το 3

4 οποίο θα χάσουμε το πνεύμα της τοπικής θεώρησης, το σπουδαιότερο στοιχείο ώστε να βελτιώσουμε (εμπλουτίσουμε) την υφιστάμενη ανάπτυξη. Ηνωμένο Βασίλειο : Ανέφερε ότι εφαρμόζει το 3 ο μοντέλο Διαχείρισης του προγράμματος και ότι καταβάλλονται προκαταβολές στους επενδυτές. Focus group 2 «Διατηρώντας τον καινοτόμο χαρακτήρα του LEADER : δυσκολίες που εντοπίστηκαν και καλές πρακτικές» Η κα Μ. Κοοt, εκπρόσωπος του Εθνικού Αγροτικού Δίκτυο Ολλανδίας, συνόψισε τα συμπεράσματα του Focus group αναφέροντας ότι πουθενά δεν υπάρχει σαφής ορισμός του όρου «καινοτομία» ούτε είναι εύκολος ο ορισμός του. Κάθε καινοτόμο σχέδιο, που πρέπει να αναφέρεται στη τοπική στρατηγική, δεν υπάγεται υποχρεωτικά σε κάποιο μέτρο και αυτή είναι μια άλλη δυσκολία. Σημείωσε, επίσης, ότι είναι ανάγκη να μπορούμε να επιλέξουμε ποιο σύνθετα προγράμματα. Θεώρησε ότι πρέπει να υπάρξει ένας σαφής ορισμός τους, ώστε να είναι πιο συγκεκριμένο το είδος των επιλέξιμων σχεδίων. Για να γίνει αυτό τόνισε ότι απαιτείται πλήρης συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος, σαν παραδείγματα καινοτόμων σχεδίων ανέφερε αυτά που αφορούν ενέργεια - κλίμα, παροχή υπηρεσιών του πληθυσμού και εκπαίδευση του κοινωνικού τομέα. Ιταλία : Ανέφερε ότι το LEADER μπορεί να φέρει καινοτομίες στη διαχείριση του φυσικού πλούτου και πρέπει να εξετασθεί πως μπορεί να εφαρμοσθεί σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. Γερμανία : Συμφώνησε και ζήτησε να εξετασθεί η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου LEADER στα ολοκληρωμένα προγράμματα. Αυστρία :Πρέπει τα καινοτόμα προγράμματα να αντιστοιχούν στα κριτήρια του LEADER. Ιρλανδία : Ανέφερε ότι η καινοτομία είναι πολύ προσωπική και ευτυχώς που η Επιτροπή δεν έχει υιοθετήσει ένα σαφή ορισμό της. Εκφράστηκε, επίσης, η άποψη ότι πρέπει να πριμοδοτούνται αυτά τα σχέδια. Εσθονία : Τόνισε ότι ένα καινοτόμο σχέδιο σε μια περιοχή δεν είναι υποχρεωτικά καινοτόμο και σε μια άλλη. Η έννοια είναι τοπικού χαρακτήρα. Δανία : Το LEADER είναι από μόνο του καινοτόμο. Ελλάδα : Ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία καινοτομίας και ότι η καινοτομία έχει διαφορετική έννοια από περιοχή σε περιοχή. Σύμφωνα με την έως τώρα εμπειρία και την εφαρμογή στην συγκεκριμένη περιοχή του LEADER στη Μυτιλήνη δεν υπήρξε η καινοτομία στην πλειοψηφία των σύνθετων σχεδίων. Στα τοπικά και όχι μόνο σχέδια η καινοτομία εκφράζεται ως ανάγκη αλλαγής και σε πολλές περιπτώσεις έχει υπεισέλθει στο πνεύμα του τοπικού πληθυσμού. Είναι ανάγκη να λάβουμε αυτές τις ιδέες, να τις εξετάσουμε με την εμπειρία των άλλων περιοχών και να τις ενσωματώσουμε στη τοπική μας στρατηγική. 4

5 Συμφώνησε με την Δανία, την Ιρλανδία και την Γερμανία ένας άλλος παράγων καινοτομίας μπορεί να είναι η εκ των προτέρων ανακάλυψη των πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και η ικανότητα της Ο.Τ.Δ. να τα θέσει σε εφαρμογή κάτω από τη θεώρηση μιας «τοπικής στρατηγικής». Αυστρία : Πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα επιλογής καινοτόμων σχεδίων που δεν αντιστοιχούν κατ ανάγκη στα κριτήρια επιλογής. Πρέπει να προέχει η στρατηγική του τοπικού προγράμματος. Λουξεμβούργο (εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης) : Όσο συγκεκριμενοποιούμε τον ορισμό περί καινοτόμου σχεδίου τόσο πιο δύσκολο θα είναι να ενταχθεί στο LEADER. Συμφώνησε με την Εσθονία για την τοπική έννοια της καινοτομίας και κατά την άποψή της το LEADER πρέπει να είναι μια μέθοδος εφαρμογής και των άλλων τριών Αξόνων. Γερμανία : Έθεσε θέμα ταχύτητας εφαρμογής των καινοτόμων σχεδίων. Δανία : Παρατήρησε ότι δεν ειπώθηκε κάτι για τη διαφοροποίηση που υφίσταται μεταξύ των περιοχών. Ακόμη είπε ότι πρέπει να ευνοούμε αυτά τα σχέδια και να βρούμε λύσεις για την εφαρμογή τους σε ορισμένες ζώνες. Επιτροπή : Τόνισε ότι πρέπει να βρεθούν ισορροπίες και διευκολύνσεις για τα καινοτόμα σχέδια σε συγκεκριμένες περιοχές. Focus group 3 «Εφαρμογή του μέτρου συνεργασία κλειδιά-λύσεις» Ο κ. J.M. Markkola (Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Φιλανδίας) ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει τεχνολογική υποστήριξή τους και να δημοσιεύονται οι ενδιαφέρουσες συνεργασίες από το κάθε Κ.Μ. Η καλύτερη λύση είναι να μη μπαίνουν όρια σε αυτές τις πληροφορίες. Αναφερόμενη στην υπάρχουσα λίστα διακρατικών σχεδίων ανέφερε ότι παρατηρείται απουσία πληροφοριών και ότι πρέπει να βοηθήσουν όλα τα Κ.Μ. σε αυτή την κατεύθυνση. Συνεχίζοντας ο κ. P. Rinne (Φιλανδική Ο.Τ.Δ.): Ανέφερε ότι έχει αρχίσει η συλλογή ενδιαφερόντων διακρατικών σχεδίων και έχει ξεκινήσει η επεξεργασία της θεματολογία τους. Παρατήρησε ότι ο ορισμός των «κοινών» δράσεων διαφέρει από Κ.Μ. σε Κ.Μ. και γίνεται προσπάθεια κατηγοριοποίησης των διαφορών. Αυτή η λίστα των σχεδίων βρίσκεται στο Annex ΤΝC και η διαδικασία είναι ανοικτή. Ζήτησε τέλος να αποσταλούν στο Contact Point είδη διακρατικής συνεργασίας. Έγινε, επίσης, παρουσίαση διακρατικού σχεδίου Σκανδιναβικών χωρών που αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυστρία : Ανέφερε ότι πρέπει να εξετάζουμε πρώτα τη γεωγραφική περιοχή και έπειτα τις διακρατικές ενέργειες. Για τη νέα προγραμματική περίοδο ευχήθηκε να υπάρξει η ευκαιρία να επεκταθεί αυτή η ενέργεια. 5

Εναρκτήρια ομιλία. Τέλος έγινε μια συνοπτική εισηγητική παρουσίαση των 4 ενοτήτων της ατζέντας του διήμερου σεμιναρίου.

Εναρκτήρια ομιλία. Τέλος έγινε μια συνοπτική εισηγητική παρουσίαση των 4 ενοτήτων της ατζέντας του διήμερου σεμιναρίου. Βρυξέλλες, 28-29 Σεπτεμβρίου 2010 Σεμινάριο: "Ensuring Good management of Rural Development Programmes 2007-2013" Εξασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 2-3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Προγράμματα Συναντήσεων (1-3)

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 2-3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Προγράμματα Συναντήσεων (1-3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΕΣ Α ΚΑΙ Ε Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2009 Η 3 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 9 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 9 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 9 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Στις 14 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 9 η συνάντηση της Συντονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ιανουάριος 2003 Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής Με την συνεργασία του Δικτύου Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη ΕΥΡΥΔΙΚΗ 1 Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D15 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ : ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΠΙΖΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Γραμματέα της ESIB κ. Thomas Nilson

Γενικό Γραμματέα της ESIB κ. Thomas Nilson Πρόλογος Τα τελευταία χρόνια και μέσα στα πλαίσια της ενωμένης οικονομικά Ευρώπης καταβάλλεται προσπάθεια για την εναρμόνιση και ομοιομορφία των Πανεπιστημιακών σπουδών των διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών. Όμως,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Το παρόν paper στοχεύει στην εξέταση της επίδρασης της κρίσης στο ρόλο των Πανεπιστημίων, με επικέντρωση στην αναγκαιότητα μετατροπής τους,

Περίληψη Το παρόν paper στοχεύει στην εξέταση της επίδρασης της κρίσης στο ρόλο των Πανεπιστημίων, με επικέντρωση στην αναγκαιότητα μετατροπής τους, Η συνεισφορά των Πανεπιστημίων στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ενδογενούς περιφερειακής ανάπτυξης: Είναι η παρούσα οικονομική κρίση μια καλή ευκαιρία για ενδυνάμωση της συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ιούνιος 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποίηση των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΡΟΦΙΜA» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Ελένη Παπανδρέου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου

LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου 1. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 1991 την Κοινοτική Πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Μάρτιος 2007 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό Συνέδριο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα Εκτίµηση των επιπτώσεων των Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης και του LEADER

Τελικό Συνέδριο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα Εκτίµηση των επιπτώσεων των Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης και του LEADER Τελικό Συνέδριο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα Εκτίµηση των επιπτώσεων των Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης και του LEADER FP 7 Project no. 213034 Funded by the 7th Framework Programme for Research and

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα