Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Α. Χριστοφορίδου Τηλέφωνο: Φαξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, Αρ. πρωτ / 4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασµοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 3 και των παρ. 8, 10, και 13 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α / ) «οµή και Λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147/τ.Α / ) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 2) τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/τ.Α / ) «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 3) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4) τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 5) τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α / ) «Θεσµικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 6) τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/τ.Α / ) «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος (Α 171), µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις». 7) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α / ) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις». 8) τις διατάξεις της παρ Θ υποπαρ. Θ2 του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 9) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98 ). 10) τις διατάξεις του Π.. 185/2009 (ΦΕΚ 213, τ.α ) «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονοµικών κλπ» 11) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α / ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 12) Τις διατάξεις του Π.. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α / ) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 13) την αριθµ. Φ.3/897/97652/Γ1/ (ΦΕΚ 1507/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αριθµός µαθητών ανά Τάξη ή Τµήµα Τάξης στο ηµοτικό Σχολείο». 14) την αριθµ. Φ.3/898/97657/Γ1/ (ΦΕΚ 1507/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αριθµός νηπίων ανά Τµήµα στα Νηπιαγωγεία»

2 15) την αριθµ. Φ.12/622/129803/Γ1/ (ΦΕΚ 2451/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση συµπλήρωση των υπ αριθ. Φ.3/897/97652/Γ1/ και Φ.3/898/97657/Γ1/ (ΦΕΚ 1507 τ.β / ) κοινών υπουργικών αποφάσεων». 16) Την αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/τ.Β / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκουρα». 17) Την αριθµ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1667/τΒ / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα «Καθορισµός αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συµεών Κεδίκογλου» 18) Τις προτάσεις των ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών ιευθύνσεων Εκπαίδευσης. 19) Τα αριθµ. 3373/ και 3550/ έγγραφα της Περιφερειακής ιεύθυνσης ΠΕ και Ε Πελοποννήσου. 20) To αριθµ. Φ.2.1/2628/ έγγραφο της Περιφερειακής ιεύθυνσης ΠΕ και Ε Ηπείρου. 21) Τα αριθµ. 2686/ και 2695/ έγγραφο της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. 22) Τα αριθµ. 3221/ και 9207/ έγγραφα της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λακωνίας. 23) Τα αριθµ. Φ.2.1/1572/ , Φ.2.1/1708/ και Φ. 2.1/1715/ έγγραφα της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας. 24) To αριθµ. Φ.2.1/3935/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ράµας. 25) To αριθµ. 972/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. 26) Το αριθµ. Φ2.1/154/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Καβάλας. 27) Τα αριθµ /1/ , 18502/2/ και 18502/8/ έγγραφα της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας. 28) To αριθµ. Φ.2.1/13947/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας. 29) Το αριθµ α / έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας. 30) Το αριθµ / έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας. 31) Tα αριθµ. Φ.6.1/26038/ και Φ.6.1/490/ έγγραφα της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. 32) Το αριθµ. Φ.2/4788/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης υτικής Αττικής. 33) Τα αριθµ. 2166/ και 2167/ έγγραφα της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 34) Το αριθµ. 7261/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λέσβου. 35) To αριθµ. 8893/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. 36) Το αριθµ. 7608/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ηλείας. 37) Το αριθµ / έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. 38) Το αριθµ. 8001/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. 39) Το αριθµ / έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης υτικής Θεσσαλονίκης. 40) Το αριθµ. Φ.2/6323 α / έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής. 41) Το αριθµ. 3889/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πέλλας. (και το αρ /2014(1468)/ έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας). 42) Το αριθµ. 2100/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. 43) Το αριθµ. Φ.27/3081/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κορίνθου. 44) Τις γνωµοδοτήσεις των ηµοτικών Συµβουλίων ως ακολούθως: Την αριθµ. 562/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παγγαίου. Την αριθµ. 291/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου οξάτου. Την αριθµ. 277/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νέστου. Την αριθµ. 585/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ράµας. Την αριθµ. 277/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σουφλίου. Την αριθµ. 887/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλεξανδρούπολης. Την αριθµ. 364/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιδυµότειχου. Την αριθµ. 551/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ορεστιάδος. Την αριθµ. 734/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καβάλας. Την αριθµ. 160/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Τοπείρου. Την αριθµ. 379/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κοµοτηνής. Την αριθµ. 490/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγίων Αναργύρων Καµατερού. Την αριθµ. 357/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νέας Ιωνίας. Την αριθµ. 296/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Γλυφάδας

3 Την αριθµ. 1/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κυθήρων. Την αριθµ. 629/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ασπροπύργου. Την αριθµ. 202/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αίγινας. Την αριθµ. 477/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζωγράφου. Την αριθµ. 239/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παπάγου Χολαργού. Την αριθµ. 388/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγίας Παρασκευής. Την αριθµ. 366/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Περιστερίου. Την αριθµ. 438/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κερατσινίου- ραπετσώνας. Την αριθµ. 729/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πειραιώς. Την αριθµ. 38/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σαλαµίνος. Την αριθµ. 269/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου άφνης-υµηττού. Την αριθµ. 247/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καισαριανής. Την αριθµ. 345/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Φιλοθέης Ψυχικού. Την αριθµ. 321/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πεντέλης. Την αριθµ. 539/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κηφισιάς. Την αριθµ. 390/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ελληνικού Αργυρούπολης. Την αριθµ. 330/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Περάµατος. Την αριθµ. 331/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σαρωνικού. Την αριθµ. 364/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κρωπίας. Την αριθµ. 21/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλίµου. Την αριθµ. 397/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σάµου. Την αριθµ. 575/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Χίου. Την αριθµ. 1/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λήµνου. Την αριθµ. 4/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου υτικής Αχαϊας. Την αριθµ. 297/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Kαλαβρύτων. Την αριθµ. 8/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αρχαίας Ολυµπίας. Την αριθµ. 385/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Την αριθµ. 37/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ναυπακτίας. Την αριθµ. 646/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πατρέων. Την αριθµ. 197/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ερύµανθου. Την αριθµ. 4/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου υτικής Αχαϊας. Την αριθµ. 638/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αιγιαλείας. Την αριθµ. 342/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Την αριθµ. 346/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ιεράς Πόλης Μεσσολογίου. Την αριθµ. 135/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ξηροµέρου. Την αριθµ. 197/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ανδρίτσαινας Κρεστένων. Την αριθµ. 510/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζαχάρως. Την αριθµ. 470/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Φλώρινας. Την αριθµ. 345/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου εσκάτης. Την αριθµ. 673/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κοζάνης. Την αριθµ. 486/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Εορδαίας. Την αριθµ. 371/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αµυνταίου. Την αριθµ. 380Α/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σερβίων-Βελβεντού. Την αριθµ. 239/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Την αριθµ. 298/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζηρού. Την αριθµ. 330/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ηγουµενίτσης. Την αριθµ. 471/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πρεβέζης Την αριθµ. 454/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Άρτας. Την αριθµ. 191/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Την αριθµ. 736/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ιωαννιτών. Την αριθµ. 316/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νικολάου Σκουφά. Την αριθµ. 180/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ωδώνης. Την αριθµ. 308/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πωγωνίου. Την αριθµ. 311/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζαγορίου. Την αριθµ. 452/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καλαµπάκας. Την αριθµ. 990/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Βόλου. Την αριθµ. 1/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρήγα Φερραίου. Την αριθµ. 648/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καρδίτσας. Την αριθµ. 202/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγιάς. Την αριθµ. 362/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαµά. Την αριθµ. 339/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κιλελέρ. Την αριθµ. 687/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λαρισαίων. Την αριθµ. 231/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλµυρού. Την αριθµ. 607/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Τρικκαίων. Την αριθµ. 221/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Φαρκαδόνας. Την αριθµ. 348/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πύλης

4 Την αριθµ. 291/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. Την αριθµ. 460/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νοτίου Πηλίου. Την αριθµ. 194/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σκοπέλου. Την αριθµ /2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κέρκυρας. Την αριθµ. 412/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λευκάδας. Την αριθµ. 294/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλµωπίας. Την αριθµ. 316/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σκύδρας. Την αριθµ. 777/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παύλου Μελά. Την αριθµ. 642/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Βέροιας. Την αριθµ. 104/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θεσσαλονίκης. Την αριθµ. 568/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καλαµαριάς. Την αριθµ. 515/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θερµαϊκού. Την αριθµ. 575/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θέρµης. Την αριθµ. 549/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νέας Προποντίδας. Την αριθµ. 337/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Χαλκηδόνος. Την αριθµ. 406/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ωραιοκάστρου. Την αριθµ. 523/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κιλκίς Την αριθµ. 404/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πέλλας. Την αριθµ. 723/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη. Την αριθµ. 316/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριστοτέλη. Την αριθµ. 412/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Βόλβης. Την αριθµ. 476/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λαγκαδά. Την αριθµ. 462/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλεξάνδρειας. Την αριθµ. 501/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κορδελιού- Ευόσµου. Την αριθµ. 195/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παιονίας. Την αριθµ. 462/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγίου Νικολάου. Την αριθµ. 298/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Μυλοποτάµου. Την αριθµ. 328/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ιεράπετρας. Την αριθµ. 241/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Οροπεδίου Λασιθίου. Την αριθµ. 303/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σητείας. Την αριθµ. 277/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγίου Βασιλείου. Την αριθµ. 205/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κισσάµου. Την αριθµ. 1065/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Χανίων. Την αριθµ. 897/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης. Την αριθµ. 71/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγαθονησίου. Την αριθµ. 178/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ιητών. Την αριθµ. 817/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Την αριθµ. 333/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Βόρειας Κυνουρίας. Την αριθµ. 1040/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Τρίπολης. Την αριθµ. 260/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Την αριθµ. 483/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Άργους-Μυκηνών. Την αριθµ. 545/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καλαµάτας. Την αριθµ. 436/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ναυπλιέων. Την αριθµ. 186/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Επιδαύρου. Την αριθµ. 145/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σπάρτης. Την αριθµ. 364/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων. Την αριθµ. 439/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Χαλκιδέων. Την αριθµ. 446/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θηβαίων. Την αριθµ. 198/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιρφύων-μεσσαπιών. Την αριθµ. 333/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καρύστου. Την αριθµ. 382/2013απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ελφών. Την αριθµ. 219/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ωρίδος. Την αριθµ. 243/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ορχοµενού. Την αριθµ. 340/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κύµης-Αλιβερίου. Την αριθµ. 339/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ιστιαίας-Αιδηψού. Την αριθµ. 26/233/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αµφίκλειας-Ελάτειας. Την αριθµ. 476/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λαµιέων. Την αριθµ. 277/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Μακρακώµης. Την αριθµ. 5/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Στυλίδος. Την αριθµ. 247/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλιάρτου. Την αριθµ. 328/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λεβαδέων. Την αρίθµ. 56/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ερέτριας

5 45) α) Την αριθµ / 11/ βεβαίωση της ιεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισµού ΜΠ Σ & Π Ε του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη δέσµευση της οικονοµικής πίστωσης. β) Την αριθµ. 7884/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου υτικής Αχαΐας. γ) Την αριθµ. 3439/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Αρχαίας Ολυµπίας. δ) Την αριθµ / βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Χαλκιδέων. ε) Την αριθµ / βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Σπάρτης. στ) Την αριθµ / βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Νέας Ιωνίας. ζ) Την αριθµ. 5501/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Ακτίου Βόνιτσας. η) Την αριθµ / βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Αγρινίου. θ) Την αριθµ. 6926/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Λαρισαίων. ι) Την αριθµ. 8480/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Καλαµπάκας. ια) Την αριθµ. 7326/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Αγίου Νικολάου. ιβ) Τις αριθµ / και 21057/ βεβαιώσεις δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Μυλοποτάµου. ιγ) Την αριθµ. 2498/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Αγαθονησίου. ιδ) Την αριθµ / βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Τρίπολης. ιε) Την αριθµ. 1661/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Παπάγου - Χολαργού. ιστ) Την αριθµ. ΕΓ. 2/5010/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων της ιεύθυνσης Oικονοµικής και ιοικητικής Λειτουργίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισµού. 46) Τις βεβαιώσεις δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων για την µεταφορά των µαθητών από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις, ως ακολούθως: Την αριθµ. 5442/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας ράµας. Την αριθµ. Ο.694/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την αριθµ /4143/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ηπείρου. Tην αριθµ. 518/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τις αριθµ. 03/578/ & 03/1858/ βεβαιώσεις δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Την αριθµ /24931/13/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Την αριθµ /1416/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Τις αριθµ / και 42481/ βεβαιώσεις δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Την αριθµ. 5083/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Την αριθµ /26710/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Την αριθµ. 1712/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Την αριθµ /3372/13/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 47) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ περίπου για το τρέχον οικονοµικό έτος και ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη για τις ιδρύσεις ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και τις προαγωγές ηµοτικών Σχολείων, η οποία αναλύεται ως εξής: α) Επί του κρατικού προϋπολογισµού Η εκ Ευρώ περίπου δαπάνη οικονοµικού έτους 2014 θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υ.ΠΑΙ.Θ. ( Ε.Φ , ΚΑΕ 0227 ), η οποία αντιρροπείται πλήρως από την εξοικονόµηση ποσού από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασµούς των ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. Η εκ Ευρώ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη θα αντιµετωπιστεί µε την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων στον κατ έτος προϋπολογισµό ενός εκάστου των πέντε (5) εποµένων οικονοµικών ετών, η οποία αντιρροπείται πλήρως από την εξοικονόµηση ποσού από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασµούς των ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. β) Επί του προϋπολογισµού των οικείων ΟΤΑ - 5 -

6 Η εκ ,6 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2014 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων ήµων και Κοινοτήτων. Η εκ ,99 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη θα αντιµετωπίζεται µε την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων ήµων και Κοινοτήτων. Επίσης προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισµού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε για τις ανάγκες εξοπλισµού των νεοϊδρυθεισών σχολικών µονάδων το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από πραγµατικά γεγονότα και θα αντιµετωπισθεί από τα αποθέµατα της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε και από τυχόν νέες προµήθειες που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο προγραµµατισµού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε µετά από ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ ΕΠΠ 2015) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 48) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ,37 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονοµικό έτος και ,52 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, η οποία αναλύεται ως εξής: Επί του προϋπολογισµού των οικείων περιφερειών: Η εκ ,37 Ευρώ περίπου δαπάνη (για τη µεταφορά µαθητών) έτους 2014 θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε/Κ.Α των οικείων Περιφερειών. Η εκ ,52 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (για τη µεταφορά µαθητών) για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη θα αντιµετωπίζεται µε την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους Κ.Α.Ε./Κ.Α. των οικείων Περιφερειών. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές µονάδες κατά Περιφερειακή ιεύθυνση, ως ακολούθως: ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Ι ΡΥΣΗΣ 1. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2/Θ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ 2. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ ΝΕΑΣ ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ 3. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 22ο 6/Θ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 3/Θ ΟΛΙΑΝΩΝ 5. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6 ο 6/Θ ΣΠΑΡΤΗΣ Στα παραπάνω ιδρυόµενα ηµοτικά Σχολεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές µονάδες. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Ι ΡΥΣΗΣ 1. Β Σ 6o 2/Θ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2. Β Σ 24ο 2/Θ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ ΡΥΜΟΥ 4. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 5. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1/Θ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 6. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/Θ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ 8. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7ο 2/Θ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1/Θ ΑΞΟΥ 10. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1/Θ ΑΓΙΑΣ - 6 -

7 11. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1/Θ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 12. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 2/Θ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ Στα παραπάνω ιδρυόµενα Νηπιαγωγεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές µονάδες. Β) Προάγονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές µονάδες κατά Περιφερειακή ιεύθυνση, ως ακολούθως: ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΑΠΟ ΣΕ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4. Α Σ 5. Β Σ 6. Β Σ 7. Β Σ 8. Β Σ 9. Σ 10. ΠΕΙΡΑΙΑ 11. ΠΕΙΡΑΙΑ 12. ΠΕΙΡΑΙΑ 13. ΠΕΙΡΑΙΑ 14. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ ΠΑΛΗΟΥ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 7ο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 1ο ΠΕΝΤΕΛΗΣ 5ο ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 8ο ΠΕΙΡΑΙΑ 53ο ΠΕΙΡΑΙΑ 54ο ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 2ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 3ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4ο ΚΑΛΥΒΙΩΝ

8 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 27. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 28. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 29. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 30. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 31. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 32. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 33. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 34. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 35. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 36. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 37. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 38. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 39. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 40. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 41. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 42. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 43. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 44. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5ο ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2ο ΣΠΑΤΩΝ 3ο ΠΑΛΛΗΝΗΣ 7ο ΓΕΡΑΚΑ 1ο ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1ο ΙΟΝΥΣΟΥ 1ο ΜΥΡΙΝΑΣ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 18ο ΠΑΤΡΩΝ 39ο ΠΑΤΡΩΝ ΡΕΠΑΝΟΥ ΡΟΪΤΙΚΩΝ ΑΒΥΘΟΥ 3ο ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ 9ο ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΑΒΡΙΑΣ ΠΕΡ ΙΚΟΡΡΑΧΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΥΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

9 47. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 48. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 49. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 50. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 51. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 52. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 53. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 54. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 55. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 56. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 57. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 58. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 59. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 60. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 61. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 62. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 63. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 64. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 65. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 66. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 67. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 68. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 69. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 70. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 71. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 72. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 73. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4ο ΛΑΡΙΣΑΣ 9ο ΛΑΡΙΣΑΣ 13ο ΛΑΡΙΣΑΣ 25ο ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΡΑΞΑΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 105ο 1ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 10ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 11ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 17ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 18ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1ο ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ - ΘΕΡΜΗΣ 2ο ΚΑΡ ΙΑΣ 2ο ΘΕΡΜΗΣ 4ο ΘΕΡΜΗΣ 2ο Ν. ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 3ο ΠΕΡΑΙΑΣ 1ο ΠΥΛΑΙΑΣ 2ο ΠΥΛΑΙΑΣ 1ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

10 74. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 75. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 76. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 77. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 78. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 79. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 80. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 81. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 82. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 83. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 84. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 85. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 86. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 87. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 88. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 89. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 90. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 91. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 92. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 93. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 94. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 95. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 96. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 97. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 98. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 99. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 100. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 10ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ - ΑΓ. ΤΡΙΑ ΑΣ 6ο ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΟΡΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΡΟΜΙΟΥ 2ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ 2ο ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2ο ΚΟΥΝΟΥΠΙ ΙΑΝΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 1ο ΛΑΡ ΟΥ ΡΟ ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΓ.Α ΡΙΑΝΟΥ ΡΕΠΑΝΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 3ο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ 9ο ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ 17 ο ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙ ΑΣ 1ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΠΙΣΣΩΝΑ

11 101. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 102. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 103. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1ο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 15ο ΛΑΜΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΑΠΟ ΣΕ ΕΒΡΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ ΕΒΡΟΥ ΑΠΑΛΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 11. Γ Σ 12. Γ Σ 13. Γ Σ 14. Γ Σ 14ο ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 7ο ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ 2ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 13ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 22ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 23ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 38ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Γ Σ 8ο ΙΛΙΟΥ Γ Σ 17ο ΙΛΙΟΥ Σ 18. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 19. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 20. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1ο ΑΛΙΜΟΥ 1ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΚΑΤΟΧΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ

12 22. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 4ο ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 26. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 27. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 28. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 29. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 30. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 31. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 32. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 33. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 34. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 35. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 36. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 37. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 38. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 39. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 40. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 41. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 42. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 43. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 44. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 45. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 46. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 47. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 48. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 49. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ο ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2ο ΖΑΧΑΡΩΣ 3ο ΠΥΡΓΟΥ 5ο ΠΥΡΓΟΥ 12ο ΠΥΡΓΟΥ 14ο ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6ο ΛΕΥΚΑ ΑΣ 43ο 102ο 12ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1ο ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1ο ΚΑΡ ΙΑΣ 2ο ΤΡΙΛΟΦΟΥ 2ο ΠΕΡΑΙΑΣ 6ο ΠΕΡΑΙΑΣ Ν. ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2ο ΠΥΛΑΙΑΣ 1ο ΦΙΛΥΡΟΥ 19ο ΕΥΟΣΜΟΥ 1ο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

13 50. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 51. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 52. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 53. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 1ο ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 1ο Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 6ο ΝΕΩΝ ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΙΝΕ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 58. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 59. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 60. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 61. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4ο ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 2ο ΙΑΛΥΣΟΥ 3ο ΑΓ.ΘΕΟ ΩΡΩΝ 2ο ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12ο ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 64. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 65. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 66. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 67. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 22ο ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3ο ΡΟΣΙΑΣ 5ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ) Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή ιεύθυνση, ως ακολούθως: ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΕ 1. ΕΒΡΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΕΠΛΟΥ ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΕΣ ΕΒΡΟΥ ο Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

14 5. ΕΒΡΟΥ ΛΕΠΤΗΣ ΕΒΡΟΥ 4ο ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 13ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 19ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2ο ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΟY ΟΛΒΙΟY ΡΟ ΟΠΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ Α Σ 17. Α Σ 18. Α Σ 19. Α Σ 20. Α Σ 21. Α Σ 22. Α Σ 23. ΠΕΙΡΑΙΑ 24. ΠΕΙΡΑΙΑ 25. ΠΕΙΡΑΙΑ 26. ΠΕΙΡΑΙΑ 27. ΠΕΙΡΑΙΑ 28. ΠΕΙΡΑΙΑ 29. ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΑΘΗΝΩΝ 54ο ΑΘΗΝΩΝ 55ο ΑΘΗΝΩΝ 99ο ΑΘΗΝΩΝ 108ο ΑΘΗΝΩΝ 139ο ΑΘΗΝΩΝ 149ο ΑΘΗΝΩΝ 2ο Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ 1ο ΠΕΙΡΑΙΑ 23ο ΠΕΙΡΑΙΑ 35ο ΠΕΙΡΑΙΑ 43ο ΠΕΙΡΑΙΑ 46ο ΠΕΙΡΑΙΑ 3ο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

15 30. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 36. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 37. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 38. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 39. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 40. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 41. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 42. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 43. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 44. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 45. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 46. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 47. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 48. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 49. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 50. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 51. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 52. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 53. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 2ο ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΦΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 5ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΥΨΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΙΠΠΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΩΝ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΠΑΓΩΝ Α ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 1ο ΕΣΚΑΤΗΣ

16 54. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 55. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 56. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 57. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 58. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 59. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 60. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 61. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 62. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 63. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 64. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 65. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 66. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 67. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 68. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 69. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 71. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 72. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 73. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 74. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 75. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 76. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ- Γ. ΚΟΝΤΑΡΗΣ 7ο ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΒΑΡΙΚΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ ΒΙΓΛΑΣ 3ο ΑΡΤΑΣ 4ο ΑΡΤΑΣ ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΓΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΜΟΝΟ ΕΝ ΡΙΟΥ ΒΛΟΧΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ ΡΥΜΩΝΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 1ο ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 3ο ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΕΣΚΛΟΥ

17 77. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 78. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 79. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 80. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 81. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 82. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 83. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 84. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 85. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 86. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 87. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 88. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 89. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 90. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 91. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 92. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 93. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 94. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 95. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 96. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 9ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1ο ΒΟΛΟΥ 3ο ΒΟΛΟΥ 6ο ΒΟΛΟΥ 19ο ΒΟΛΟΥ 20ο ΒΟΛΟΥ 24ο ΒΟΛΟΥ 3ο ΚΑΡΛΑΣ- ΚΑΝΑΛΙΩΝ 2ο ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2ο ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 1o ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 6ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΓΛΙΝΟΥ ΠΑΤΟΥΛΙΑ 53ο 66ο 2ο ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ

18 101. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 16ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΒΡΑΧΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 3ο ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΡΟΣΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΑΛΙΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΛΑΤΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΓΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 113. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑ ΩΝ 114. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 115. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 116. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 117. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 118. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 119. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 120. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 121. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 122. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 123. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 124. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ΙΟΥ 5ο ΑΡΓΟΥΣ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ- ΘΕΟΛΟΓΟΥ- ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΙΝΑΣΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΤΑ ΩΝ- ΜΕΞΙΑΤΩΝ 21ο ΛΑΜΙΑΣ

19 125. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 126. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 127. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 128. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 129. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 130. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1ο ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΕΛΦΩΝ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΠΟΛΥ ΡΟΣΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 3. ΠΕΙΡΑΙΑ 4. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υ ΑΙΓΕΙΡΟΥ Υ ΑΜΦΙΩΝ 27ο ΠΕΙΡΑΙΑ 3ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ 19ο ΒΟΛΟΥ 29ο ΒΟΛΟΥ 32ο ΒΟΛΟΥ ΕΝ ΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30ο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 12. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 13. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 14. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3ο ΠΥΛΑΙΑΣ 8ο ΠΥΛΑΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΚΡΙΘΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΘΗ ΟΝΑΣ

20 17. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 18. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 19. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2ο ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή ιεύθυνση, ως ακολούθως: ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΟΝΟΜΑ & Ε ΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 1. ΚΑΒΑΛΑΣ 7/Θ ΠΟ ΟΧΩΡΙΟΥ 4/Θ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ /Θ ΠΟ ΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΠΟ ΟΧΩΡΙ 2. ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο 6/Θ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3ο 6/Θ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ο 12/Θ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 3. ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ - ΓΕΡΟΝΤΑ- ΖΑΡΚΑ ΙΑΣ 4/Θ ΠΕΡΝΗΣ /Θ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ - ΓΕΡΟΝΤΑ- ΖΑΡΚΑ ΙΑΣ- ΠΕΡΝΗΣ ΜΕ ΓΡΑΒΟΥΝΑ 4. Α Σ 82ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 81ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 14/Θ 5. Α Σ 31ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 11ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 14/Θ

21 6. Α Σ 138ο 6/Θ ΑΘΗΝΩΝ 76ο 12/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 16/Θ 7. Α Σ 146ο 6/Θ ΑΘΗΝΩΝ 62ο 11/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 14/Θ 8. Α Σ 151ο 7/Θ ΑΘΗΝΩΝ 52ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 16/Θ 9. Α Σ 95ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ 93ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 16/Θ 10. Α Σ 11. Α Σ 12. Α Σ 13. Α Σ 14. Α Σ 15. Α Σ 16. Α Σ 98ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ 94ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ 126ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ 91ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ 42ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ 41ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ 121ο 11/Θ ΑΘΗΝΩΝ 102ο 11/Θ ΑΘΗΝΩΝ 115ο 12/Θ ΑΘΗΝΩΝ 12ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 166ο 6/Θ ΑΘΗΝΩΝ 105ο 12/Θ ΑΘΗΝΩΝ 132ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ 65ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 16/Θ 91ο 16/Θ 41ο 14/Θ 102ο 16/Θ 12ο 16/Θ 105ο 14/Θ 65ο 16/Θ

22 17. Α Σ 18. Α Σ 19. Α Σ 110ο 12/Θ ΑΘΗΝΩΝ 26ο 7/Θ ΑΘΗΝΩΝ 30ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 27ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 78ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 33ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 18/Θ 27ο 16/Θ 33ο 17/Θ 20. Α Σ 13ο 8/Θ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9ο 8/Θ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ο 14/Θ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΓΑΛΑΤΣΙ 21. Α Σ 8ο 8/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7ο 9/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ο 15/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕ Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 22. Α Σ 9ο 7/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3ο 8/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ο 15/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕ Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 23. Α Σ 10ο 10/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4ο 10/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ο 14/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕ Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 24. Α Σ 25. Α Σ 26. Α Σ 27. Α Σ 15ο 8/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12ο 12/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2ο 8/Θ ΒΥΡΩΝΑ 1ο 8/Θ ΒΥΡΩΝΑ 13ο 8/Θ ΒΥΡΩΝΑ 3ο 8/Θ ΒΥΡΩΝΑ 16ο 6/Θ ΒΥΡΩΝΑ 9ο 10/Θ ΒΥΡΩΝΑ ο 15/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕ Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1ο 16/Θ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΒΥΡΩΝΑ 3ο 16/Θ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΒΥΡΩΝΑ 9ο 14/Θ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΒΥΡΩΝΑ

23 28. Β' Σ 29. Β' Σ 30. Β' Σ 5ο 6/Θ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 3ο 12/Θ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 6ο 6/Θ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 1ο 12/Θ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 8ο 6/Θ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο 8/Θ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο 18/Θ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1ο 15/Θ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1ο 12/Θ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31. Β' Σ 32. Β' Σ 11ο 6/Θ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο 12/Θ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6ο 6/Θ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1ο 12/Θ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ο 16/Θ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1ο 17/Θ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕ Ν ΧΟΛΑΡΓΟ 33. Β' Σ 10ο 6/Θ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4ο 10/Θ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ο 12/Θ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ 34. Β' Σ 11ο 6/Θ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5ο 12/Θ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ο 16/Θ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 35. Γ Σ 36. Γ Σ 37. Γ Σ 16ο 6/Θ ΑΙΓΑΛΕΩ 5ο 12/Θ ΑΙΓΑΛΕΩ 29ο 6/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 15ο 12/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 33ο 9/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13ο 9/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ο 18/Θ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 15ο 18/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 13ο 16/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

24 38. Γ Σ 49ο 6/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 30ο 12/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ο 18/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 39. Γ Σ 6ο 8/Θ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3ο 12/Θ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ο 18/Θ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 40. Σ 41. Σ ΥΤΙΚΗΣ 44. ΥΤΙΚΗΣ 45. ΠΕΙΡΑΙΑ 46. ΠΕΙΡΑΙΑ 47. ΠΕΙΡΑΙΑ 48. ΠΕΙΡΑΙΑ 27ο 6/Θ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3ο 12/Θ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 18ο 6/Θ ΓΛΥΦΑ ΑΣ 3ο 12/Θ ΓΛΥΦΑ ΑΣ 29ο 6/Θ ΑΧΑΡΝΩΝ 26ο 12/Θ ΑΧΑΡΝΩΝ 11ο 10/Θ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5ο 6/Θ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3ο 6/Θ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1ο 7/Θ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 19ο 7/Θ ΝΙΚΑΙΑΣ 9ο 8/Θ ΝΙΚΑΙΑΣ 22ο 6/Θ ΝΙΚΑΙΑΣ 10ο 12/Θ ΝΙΚΑΙΑΣ 22ο 6/Θ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5ο 12/Θ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7ο 8/Θ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ 4ο 8/Θ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ο 14/Θ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3ο 16/Θ ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΜΕ ΓΛΥΦΑ Α 26ο 14/Θ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 5ο 16/Θ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1ο 12/Θ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ 9ο 12/Θ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΝΙΚΑΙΑ 10ο 16/Θ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΝΙΚΑΙΑ 5ο 14/Θ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 4ο 14/Θ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ΜΕ Ν ΚΟΡΥ ΑΛΛΟ

25 49. ΠΕΙΡΑΙΑ 50. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 51. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 52. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 53. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 54. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 55. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 56. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 57. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 58. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 59. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ο 8/Θ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ 16ο 8/Θ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ 2/Θ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΩΝ 4/Θ ΦΑΡΡΩΝ 1/Θ ΤΡΙΠΟΤΑΜΩΝ 2/Θ ΨΩΦΙ ΑΣ 11ο 5/Θ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 8ο 11/Θ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 2/Θ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 4/Θ ΣΤΟΜΙΟΥ 41ο 6/Θ ΛΑΡΙΣΑΣ 3ο 12/Θ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/Θ ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ 7/Θ ΠΥΛΗΣ 7ο 12/Θ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 14ο 12/Θ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 11ο 12/Θ ΒΕΡΟΙΑΣ 7ο 12/Θ ΒΕΡΟΙΑΣ 1/Θ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 4/Θ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 4/Θ ΤΖΕΡΜΙΑ ΩΝ 4/Θ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ο 14/Θ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ΜΕ Ν ΚΟΡΥ ΑΛΛΟ /Θ ΦΑΡΡΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΙΣ ΦΑΡΡΕΣ /Θ ΨΩΦΙ ΑΣ ΜΕ ΨΩΦΙ Α 8ο 12/Θ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑ /Θ ΣΤΟΜΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ο 16/Θ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ /Θ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΠΥΛΗ ο 12/Θ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΧΝΗ 7ο 12/Θ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕ ΒΕΡΟΙΑ /Θ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΜΕ ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟ /Θ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ Ν ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟ

26 60. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 1/Θ ΓΥΜΝΟΥ 6/Θ ΛΥΡΚΕΙΑΣ /Θ ΛΥΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΛΥΡΚΕΙΑ 61. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 26ο 6/Θ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10ο 6/Θ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ο 12/Θ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 62. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 63. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 64. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 2/Θ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 4/Θ ΟΜΒΡΑΙΝΑΣ 1/Θ ΑΜΥΓ ΑΛΙΑΣ 6/Θ ΛΙ ΟΡΙΚΙΟΥ 2/Θ ΜΑΡΑΘΙΑ 6/Θ ΕΥΠΑΛΙΟΥ /Θ ΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΜΕ ΟΜΒΡΑΙΝΑ /Θ ΛΙ ΟΡΙΚΙΟΥ ΜΕ ΛΙ ΟΡΙΚΙ 6/Θ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΜΕ ΕΥΠΑΛΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΟΝΟΜΑ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ Υ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 4. ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 18ο 2/Θ ΡΑΜΑΣ 14ο 2/Θ ΡΑΜΑΣ 3ο 1/Θ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2ο 1/Θ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 4ο 2/Θ ΦΕΡΩΝ 1ο 2/Θ ΦΕΡΩΝ 1ο 2/Θ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 2ο 1/Θ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 3ο 1/Θ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9ο 2/Θ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ο 2/Θ ΡΑΜΑΣ ΜΕ ΡΑΜΑ 2ο 2/Θ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΕ ΣΟΥΦΛΙ ο 3/Θ ΦΕΡΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΙΣ ΦΕΡΕΣ ο 3/Θ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 9ο 2/Θ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΠΡΕΒΕΖΑ

27 6. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 16ο 2/Θ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 4 ο 2/Θ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ο 2/Θ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑ 7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 28ο 1/Θ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5ο 1/Θ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ο 2/Θ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 8. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 45ο 2/Θ 44 ο 2/Θ ο 4/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 15ο 2/Θ 9ο 1/Θ ο 3/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 70ο 2/Θ 69ο 2/Θ ο 2/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 76ο 2/Θ 74ο 2/Θ ο 3/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 101ο 2/Θ 82ο 2/Θ ο 2/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 117ο 2/Θ 3ο 2/Θ ο 3/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 13ο 2/Θ 22ο 1/Θ ο 3/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24ο 2/Θ 77ο 2/Θ ο 3/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 86ο 2/Θ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 56ο 2/Θ 114ο 1/Θ ο 6/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 115ο 2/Θ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27ο 1/Θ 54ο 2/Θ ο 3/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

28 18. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2ο 2/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 27ο 1/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ο 3/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 19. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 15ο 2/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 9ο 2/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ο 4/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 20. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21 ο 1/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 18ο 2/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ο 3/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 21. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23ο 1/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 22ο 2/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ο 3/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 22. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3ο 1/Θ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ 2ο 1/Θ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ο 2/Θ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑ 23. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4ο 2/Θ ΠΕΡΑΙΑΣ 3ο 2/Θ ΠΕΡΑΙΑΣ 3ο 2/Θ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1ο 2/Θ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ ο 4/Θ ΠΕΡΑΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΑΙΑ 1ο 4/Θ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΥΣ Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ 25. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3ο 2/Θ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 4ο 2/Θ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 5ο 1/Θ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ο 5/Θ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΟΜΗ 26. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2ο 2/Θ ΝΕΑΣ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 1ο 2/Θ ΝΕΑΣ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ο 4/Θ ΝΕΑΣ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΝΕΑ ΡΑΙ ΕΣΤΟ 27. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1ο 2/Θ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ 2ο 1/Θ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ ο 3/Θ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ ΜΕ ΥΣ ΤΑΓΑΡΑ ΕΣ 28. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 1/Θ ΡΙΖΩΝ 1/Θ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ /Θ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΧΩΡΑ

29 29. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 30. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 31. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 1/Θ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1/Θ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1/Θ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ 1/Θ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ 1/Θ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1/Θ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ /Θ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΟΝΥΣΙΟΥ /Θ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΗΡΑΙΟ /Θ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΡΙ 32. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 33. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 34. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 35. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 36. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 37. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 1/Θ ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ 2/Θ ΡΕΠΑΝΟΥ 1/Θ ΑΣΕΑΣ 5ο 2/Θ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2ο 2/Θ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1ο 2/Θ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1/Θ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 1/Θ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 1/Θ ΜΑΡΑΘΙΑ 1/Θ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1/Θ ΑΜΥΓ ΑΛΙΑΣ 1/Θ ΛΙ ΟΡΙΚΙΟΥ /Θ ΡΕΠΑΝΟΥ ΜΕ ΡΕΠΑΝΟ 5ο 2/Θ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΛΗ 4/Θ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ Ν ΟΡΧΟΜΕΝΟ 1/Θ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΑ ΜΑΛΑΜΑΤΑ 1/Θ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΜΕ ΕΥΠΑΛΙΟ 1/Θ ΛΙ ΟΡΙΚΙΟΥ ΜΕ ΛΙ ΟΡΙΚΙ Ε) Καταργούνται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή ιεύθυνση, ως ακολούθως: ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΡΑΜΑΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΩΛΙΑΣ

30 3. ΡΟ ΟΠΗΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 5. ΥΤΙΚΗΣ 6. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 7. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 9. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 10. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΛΕΙΒΑ Ι ΚΥΘΗΡΩΝ 12ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 67ο ΠΑΤΡΩΝ 4ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΙΑΝΩΝ ΠΕΤΡΑΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΑΜΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΩΛΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΟΡΤΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 8. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 9. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 10. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ 63ο ΠΑΤΡΩΝ 64ο ΠΑΤΡΩΝ 74ο ΠΑΤΡΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΤΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΓΛΑΦΥΡΩΝ

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. /Δ4 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. /Δ4 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ C:\Documents and Settings\m.stefanou\Επιφάνεια εργασίας\αναρτήσεις\1η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2012).doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΤΑ 2012\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ\2η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2012).doc ΑΔΑ: Β4ΜΨΝ-ΛΝ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΤΑ 2013\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\1η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2013).doc ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ζ10 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 24841 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

http://didefth.gr 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορηγεί τους ήµους της χώρας για την αντιµετώπιση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19493 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ C:\Documents and Settings\e.pouli\Επιφάνεια εργασίας\2η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΑΤΑ 2012).doc ΑΔΑ: Β4ΜΨΝ-ΣΚ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 32092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33415 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ C:\Documents and Settings\m.stefanou\Επιφάνεια εργασίας\ ΙΑΥΓΕΙΑ\2η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΑΤΑ 2013).doc ΑΔΑ: ΒΕΥΤΝ-ΦΓΓ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 9224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.36698 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 45750 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 14 Απριλίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 18646 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 21 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 13760 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 23.000.000,00 στους Δήμους και Συνδέσμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011).

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 23.000.000,00 στους Δήμους και Συνδέσμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 22666 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. Δ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ. : 101 83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 26 Αυγούστου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 38528 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού Order 2011 Κωδικός Περιφέρειας Κωδικός Νομού Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου Περιφέρεια Νομός Περιφερειακή Ενότητα Καλλικρατικός Δήμος Σύνολο Ανδρες Γυναίκες 1 1 73 101 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2013, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 34466 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ).

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 486 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 43414 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Α Α: ΒΛ0NΝ-Φ1B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 48107 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα