Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Α. Χριστοφορίδου Τηλέφωνο: Φαξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, Αρ. πρωτ / 4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασµοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 3 και των παρ. 8, 10, και 13 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α / ) «οµή και Λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147/τ.Α / ) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 2) τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/τ.Α / ) «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 3) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4) τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 5) τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α / ) «Θεσµικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 6) τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/τ.Α / ) «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος (Α 171), µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις». 7) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α / ) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις». 8) τις διατάξεις της παρ Θ υποπαρ. Θ2 του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 9) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98 ). 10) τις διατάξεις του Π.. 185/2009 (ΦΕΚ 213, τ.α ) «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονοµικών κλπ» 11) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α / ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 12) Τις διατάξεις του Π.. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α / ) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 13) την αριθµ. Φ.3/897/97652/Γ1/ (ΦΕΚ 1507/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αριθµός µαθητών ανά Τάξη ή Τµήµα Τάξης στο ηµοτικό Σχολείο». 14) την αριθµ. Φ.3/898/97657/Γ1/ (ΦΕΚ 1507/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αριθµός νηπίων ανά Τµήµα στα Νηπιαγωγεία»

2 15) την αριθµ. Φ.12/622/129803/Γ1/ (ΦΕΚ 2451/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση συµπλήρωση των υπ αριθ. Φ.3/897/97652/Γ1/ και Φ.3/898/97657/Γ1/ (ΦΕΚ 1507 τ.β / ) κοινών υπουργικών αποφάσεων». 16) Την αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/τ.Β / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκουρα». 17) Την αριθµ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1667/τΒ / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα «Καθορισµός αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συµεών Κεδίκογλου» 18) Τις προτάσεις των ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών ιευθύνσεων Εκπαίδευσης. 19) Τα αριθµ. 3373/ και 3550/ έγγραφα της Περιφερειακής ιεύθυνσης ΠΕ και Ε Πελοποννήσου. 20) To αριθµ. Φ.2.1/2628/ έγγραφο της Περιφερειακής ιεύθυνσης ΠΕ και Ε Ηπείρου. 21) Τα αριθµ. 2686/ και 2695/ έγγραφο της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. 22) Τα αριθµ. 3221/ και 9207/ έγγραφα της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λακωνίας. 23) Τα αριθµ. Φ.2.1/1572/ , Φ.2.1/1708/ και Φ. 2.1/1715/ έγγραφα της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας. 24) To αριθµ. Φ.2.1/3935/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ράµας. 25) To αριθµ. 972/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. 26) Το αριθµ. Φ2.1/154/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Καβάλας. 27) Τα αριθµ /1/ , 18502/2/ και 18502/8/ έγγραφα της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας. 28) To αριθµ. Φ.2.1/13947/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας. 29) Το αριθµ α / έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας. 30) Το αριθµ / έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας. 31) Tα αριθµ. Φ.6.1/26038/ και Φ.6.1/490/ έγγραφα της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. 32) Το αριθµ. Φ.2/4788/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης υτικής Αττικής. 33) Τα αριθµ. 2166/ και 2167/ έγγραφα της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 34) Το αριθµ. 7261/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λέσβου. 35) To αριθµ. 8893/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. 36) Το αριθµ. 7608/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ηλείας. 37) Το αριθµ / έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. 38) Το αριθµ. 8001/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. 39) Το αριθµ / έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης υτικής Θεσσαλονίκης. 40) Το αριθµ. Φ.2/6323 α / έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής. 41) Το αριθµ. 3889/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πέλλας. (και το αρ /2014(1468)/ έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας). 42) Το αριθµ. 2100/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. 43) Το αριθµ. Φ.27/3081/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κορίνθου. 44) Τις γνωµοδοτήσεις των ηµοτικών Συµβουλίων ως ακολούθως: Την αριθµ. 562/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παγγαίου. Την αριθµ. 291/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου οξάτου. Την αριθµ. 277/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νέστου. Την αριθµ. 585/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ράµας. Την αριθµ. 277/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σουφλίου. Την αριθµ. 887/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλεξανδρούπολης. Την αριθµ. 364/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιδυµότειχου. Την αριθµ. 551/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ορεστιάδος. Την αριθµ. 734/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καβάλας. Την αριθµ. 160/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Τοπείρου. Την αριθµ. 379/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κοµοτηνής. Την αριθµ. 490/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγίων Αναργύρων Καµατερού. Την αριθµ. 357/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νέας Ιωνίας. Την αριθµ. 296/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Γλυφάδας

3 Την αριθµ. 1/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κυθήρων. Την αριθµ. 629/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ασπροπύργου. Την αριθµ. 202/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αίγινας. Την αριθµ. 477/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζωγράφου. Την αριθµ. 239/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παπάγου Χολαργού. Την αριθµ. 388/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγίας Παρασκευής. Την αριθµ. 366/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Περιστερίου. Την αριθµ. 438/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κερατσινίου- ραπετσώνας. Την αριθµ. 729/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πειραιώς. Την αριθµ. 38/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σαλαµίνος. Την αριθµ. 269/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου άφνης-υµηττού. Την αριθµ. 247/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καισαριανής. Την αριθµ. 345/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Φιλοθέης Ψυχικού. Την αριθµ. 321/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πεντέλης. Την αριθµ. 539/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κηφισιάς. Την αριθµ. 390/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ελληνικού Αργυρούπολης. Την αριθµ. 330/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Περάµατος. Την αριθµ. 331/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σαρωνικού. Την αριθµ. 364/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κρωπίας. Την αριθµ. 21/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλίµου. Την αριθµ. 397/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σάµου. Την αριθµ. 575/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Χίου. Την αριθµ. 1/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λήµνου. Την αριθµ. 4/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου υτικής Αχαϊας. Την αριθµ. 297/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Kαλαβρύτων. Την αριθµ. 8/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αρχαίας Ολυµπίας. Την αριθµ. 385/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Την αριθµ. 37/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ναυπακτίας. Την αριθµ. 646/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πατρέων. Την αριθµ. 197/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ερύµανθου. Την αριθµ. 4/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου υτικής Αχαϊας. Την αριθµ. 638/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αιγιαλείας. Την αριθµ. 342/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Την αριθµ. 346/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ιεράς Πόλης Μεσσολογίου. Την αριθµ. 135/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ξηροµέρου. Την αριθµ. 197/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ανδρίτσαινας Κρεστένων. Την αριθµ. 510/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζαχάρως. Την αριθµ. 470/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Φλώρινας. Την αριθµ. 345/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου εσκάτης. Την αριθµ. 673/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κοζάνης. Την αριθµ. 486/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Εορδαίας. Την αριθµ. 371/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αµυνταίου. Την αριθµ. 380Α/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σερβίων-Βελβεντού. Την αριθµ. 239/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Την αριθµ. 298/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζηρού. Την αριθµ. 330/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ηγουµενίτσης. Την αριθµ. 471/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πρεβέζης Την αριθµ. 454/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Άρτας. Την αριθµ. 191/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Την αριθµ. 736/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ιωαννιτών. Την αριθµ. 316/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νικολάου Σκουφά. Την αριθµ. 180/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ωδώνης. Την αριθµ. 308/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πωγωνίου. Την αριθµ. 311/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζαγορίου. Την αριθµ. 452/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καλαµπάκας. Την αριθµ. 990/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Βόλου. Την αριθµ. 1/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρήγα Φερραίου. Την αριθµ. 648/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καρδίτσας. Την αριθµ. 202/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγιάς. Την αριθµ. 362/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαµά. Την αριθµ. 339/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κιλελέρ. Την αριθµ. 687/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λαρισαίων. Την αριθµ. 231/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλµυρού. Την αριθµ. 607/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Τρικκαίων. Την αριθµ. 221/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Φαρκαδόνας. Την αριθµ. 348/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πύλης

4 Την αριθµ. 291/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. Την αριθµ. 460/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νοτίου Πηλίου. Την αριθµ. 194/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σκοπέλου. Την αριθµ /2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κέρκυρας. Την αριθµ. 412/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λευκάδας. Την αριθµ. 294/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλµωπίας. Την αριθµ. 316/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σκύδρας. Την αριθµ. 777/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παύλου Μελά. Την αριθµ. 642/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Βέροιας. Την αριθµ. 104/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θεσσαλονίκης. Την αριθµ. 568/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καλαµαριάς. Την αριθµ. 515/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θερµαϊκού. Την αριθµ. 575/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θέρµης. Την αριθµ. 549/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νέας Προποντίδας. Την αριθµ. 337/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Χαλκηδόνος. Την αριθµ. 406/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ωραιοκάστρου. Την αριθµ. 523/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κιλκίς Την αριθµ. 404/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πέλλας. Την αριθµ. 723/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη. Την αριθµ. 316/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριστοτέλη. Την αριθµ. 412/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Βόλβης. Την αριθµ. 476/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λαγκαδά. Την αριθµ. 462/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλεξάνδρειας. Την αριθµ. 501/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κορδελιού- Ευόσµου. Την αριθµ. 195/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παιονίας. Την αριθµ. 462/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγίου Νικολάου. Την αριθµ. 298/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Μυλοποτάµου. Την αριθµ. 328/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ιεράπετρας. Την αριθµ. 241/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Οροπεδίου Λασιθίου. Την αριθµ. 303/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σητείας. Την αριθµ. 277/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγίου Βασιλείου. Την αριθµ. 205/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κισσάµου. Την αριθµ. 1065/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Χανίων. Την αριθµ. 897/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης. Την αριθµ. 71/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγαθονησίου. Την αριθµ. 178/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ιητών. Την αριθµ. 817/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Την αριθµ. 333/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Βόρειας Κυνουρίας. Την αριθµ. 1040/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Τρίπολης. Την αριθµ. 260/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Την αριθµ. 483/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Άργους-Μυκηνών. Την αριθµ. 545/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καλαµάτας. Την αριθµ. 436/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ναυπλιέων. Την αριθµ. 186/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Επιδαύρου. Την αριθµ. 145/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σπάρτης. Την αριθµ. 364/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων. Την αριθµ. 439/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Χαλκιδέων. Την αριθµ. 446/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θηβαίων. Την αριθµ. 198/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιρφύων-μεσσαπιών. Την αριθµ. 333/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καρύστου. Την αριθµ. 382/2013απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ελφών. Την αριθµ. 219/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ωρίδος. Την αριθµ. 243/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ορχοµενού. Την αριθµ. 340/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κύµης-Αλιβερίου. Την αριθµ. 339/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ιστιαίας-Αιδηψού. Την αριθµ. 26/233/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αµφίκλειας-Ελάτειας. Την αριθµ. 476/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λαµιέων. Την αριθµ. 277/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Μακρακώµης. Την αριθµ. 5/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Στυλίδος. Την αριθµ. 247/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλιάρτου. Την αριθµ. 328/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λεβαδέων. Την αρίθµ. 56/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ερέτριας

5 45) α) Την αριθµ / 11/ βεβαίωση της ιεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισµού ΜΠ Σ & Π Ε του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη δέσµευση της οικονοµικής πίστωσης. β) Την αριθµ. 7884/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου υτικής Αχαΐας. γ) Την αριθµ. 3439/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Αρχαίας Ολυµπίας. δ) Την αριθµ / βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Χαλκιδέων. ε) Την αριθµ / βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Σπάρτης. στ) Την αριθµ / βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Νέας Ιωνίας. ζ) Την αριθµ. 5501/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Ακτίου Βόνιτσας. η) Την αριθµ / βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Αγρινίου. θ) Την αριθµ. 6926/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Λαρισαίων. ι) Την αριθµ. 8480/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Καλαµπάκας. ια) Την αριθµ. 7326/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Αγίου Νικολάου. ιβ) Τις αριθµ / και 21057/ βεβαιώσεις δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Μυλοποτάµου. ιγ) Την αριθµ. 2498/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Αγαθονησίου. ιδ) Την αριθµ / βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Τρίπολης. ιε) Την αριθµ. 1661/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ήµου Παπάγου - Χολαργού. ιστ) Την αριθµ. ΕΓ. 2/5010/ βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων της ιεύθυνσης Oικονοµικής και ιοικητικής Λειτουργίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισµού. 46) Τις βεβαιώσεις δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων για την µεταφορά των µαθητών από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις, ως ακολούθως: Την αριθµ. 5442/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας ράµας. Την αριθµ. Ο.694/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την αριθµ /4143/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ηπείρου. Tην αριθµ. 518/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τις αριθµ. 03/578/ & 03/1858/ βεβαιώσεις δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Την αριθµ /24931/13/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Την αριθµ /1416/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Τις αριθµ / και 42481/ βεβαιώσεις δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Την αριθµ. 5083/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Την αριθµ /26710/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Την αριθµ. 1712/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Την αριθµ /3372/13/ βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 47) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ περίπου για το τρέχον οικονοµικό έτος και ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη για τις ιδρύσεις ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και τις προαγωγές ηµοτικών Σχολείων, η οποία αναλύεται ως εξής: α) Επί του κρατικού προϋπολογισµού Η εκ Ευρώ περίπου δαπάνη οικονοµικού έτους 2014 θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υ.ΠΑΙ.Θ. ( Ε.Φ , ΚΑΕ 0227 ), η οποία αντιρροπείται πλήρως από την εξοικονόµηση ποσού από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασµούς των ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. Η εκ Ευρώ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη θα αντιµετωπιστεί µε την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων στον κατ έτος προϋπολογισµό ενός εκάστου των πέντε (5) εποµένων οικονοµικών ετών, η οποία αντιρροπείται πλήρως από την εξοικονόµηση ποσού από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασµούς των ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. β) Επί του προϋπολογισµού των οικείων ΟΤΑ - 5 -

6 Η εκ ,6 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2014 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων ήµων και Κοινοτήτων. Η εκ ,99 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη θα αντιµετωπίζεται µε την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων ήµων και Κοινοτήτων. Επίσης προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισµού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε για τις ανάγκες εξοπλισµού των νεοϊδρυθεισών σχολικών µονάδων το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από πραγµατικά γεγονότα και θα αντιµετωπισθεί από τα αποθέµατα της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε και από τυχόν νέες προµήθειες που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο προγραµµατισµού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε µετά από ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ ΕΠΠ 2015) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 48) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ,37 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονοµικό έτος και ,52 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, η οποία αναλύεται ως εξής: Επί του προϋπολογισµού των οικείων περιφερειών: Η εκ ,37 Ευρώ περίπου δαπάνη (για τη µεταφορά µαθητών) έτους 2014 θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε/Κ.Α των οικείων Περιφερειών. Η εκ ,52 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (για τη µεταφορά µαθητών) για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη θα αντιµετωπίζεται µε την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους Κ.Α.Ε./Κ.Α. των οικείων Περιφερειών. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές µονάδες κατά Περιφερειακή ιεύθυνση, ως ακολούθως: ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Ι ΡΥΣΗΣ 1. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2/Θ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ 2. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ ΝΕΑΣ ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ 3. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 22ο 6/Θ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 3/Θ ΟΛΙΑΝΩΝ 5. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6 ο 6/Θ ΣΠΑΡΤΗΣ Στα παραπάνω ιδρυόµενα ηµοτικά Σχολεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές µονάδες. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Ι ΡΥΣΗΣ 1. Β Σ 6o 2/Θ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2. Β Σ 24ο 2/Θ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ ΡΥΜΟΥ 4. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 5. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1/Θ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 6. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/Θ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ 8. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7ο 2/Θ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1/Θ ΑΞΟΥ 10. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1/Θ ΑΓΙΑΣ - 6 -

7 11. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1/Θ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 12. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 2/Θ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ Στα παραπάνω ιδρυόµενα Νηπιαγωγεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές µονάδες. Β) Προάγονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές µονάδες κατά Περιφερειακή ιεύθυνση, ως ακολούθως: ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΑΠΟ ΣΕ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4. Α Σ 5. Β Σ 6. Β Σ 7. Β Σ 8. Β Σ 9. Σ 10. ΠΕΙΡΑΙΑ 11. ΠΕΙΡΑΙΑ 12. ΠΕΙΡΑΙΑ 13. ΠΕΙΡΑΙΑ 14. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ ΠΑΛΗΟΥ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 7ο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 1ο ΠΕΝΤΕΛΗΣ 5ο ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 8ο ΠΕΙΡΑΙΑ 53ο ΠΕΙΡΑΙΑ 54ο ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 2ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 3ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4ο ΚΑΛΥΒΙΩΝ

8 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 27. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 28. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 29. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 30. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 31. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 32. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 33. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 34. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 35. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 36. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 37. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 38. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 39. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 40. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 41. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 42. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 43. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 44. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5ο ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2ο ΣΠΑΤΩΝ 3ο ΠΑΛΛΗΝΗΣ 7ο ΓΕΡΑΚΑ 1ο ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1ο ΙΟΝΥΣΟΥ 1ο ΜΥΡΙΝΑΣ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 18ο ΠΑΤΡΩΝ 39ο ΠΑΤΡΩΝ ΡΕΠΑΝΟΥ ΡΟΪΤΙΚΩΝ ΑΒΥΘΟΥ 3ο ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ 9ο ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΑΒΡΙΑΣ ΠΕΡ ΙΚΟΡΡΑΧΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΥΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

9 47. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 48. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 49. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 50. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 51. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 52. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 53. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 54. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 55. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 56. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 57. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 58. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 59. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 60. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 61. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 62. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 63. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 64. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 65. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 66. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 67. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 68. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 69. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 70. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 71. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 72. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 73. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4ο ΛΑΡΙΣΑΣ 9ο ΛΑΡΙΣΑΣ 13ο ΛΑΡΙΣΑΣ 25ο ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΡΑΞΑΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 105ο 1ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 10ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 11ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 17ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 18ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1ο ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ - ΘΕΡΜΗΣ 2ο ΚΑΡ ΙΑΣ 2ο ΘΕΡΜΗΣ 4ο ΘΕΡΜΗΣ 2ο Ν. ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 3ο ΠΕΡΑΙΑΣ 1ο ΠΥΛΑΙΑΣ 2ο ΠΥΛΑΙΑΣ 1ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

10 74. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 75. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 76. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 77. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 78. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 79. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 80. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 81. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 82. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 83. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 84. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 85. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 86. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 87. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 88. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 89. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 90. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 91. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 92. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 93. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 94. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 95. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 96. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 97. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 98. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 99. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 100. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 10ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ - ΑΓ. ΤΡΙΑ ΑΣ 6ο ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΟΡΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΡΟΜΙΟΥ 2ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ 2ο ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2ο ΚΟΥΝΟΥΠΙ ΙΑΝΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 1ο ΛΑΡ ΟΥ ΡΟ ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΓ.Α ΡΙΑΝΟΥ ΡΕΠΑΝΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 3ο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ 9ο ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ 17 ο ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙ ΑΣ 1ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΠΙΣΣΩΝΑ

11 101. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 102. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 103. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1ο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 15ο ΛΑΜΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΑΠΟ ΣΕ ΕΒΡΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ ΕΒΡΟΥ ΑΠΑΛΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 11. Γ Σ 12. Γ Σ 13. Γ Σ 14. Γ Σ 14ο ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 7ο ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ 2ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 13ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 22ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 23ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 38ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Γ Σ 8ο ΙΛΙΟΥ Γ Σ 17ο ΙΛΙΟΥ Σ 18. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 19. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 20. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1ο ΑΛΙΜΟΥ 1ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΚΑΤΟΧΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ

12 22. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 4ο ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 26. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 27. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 28. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 29. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 30. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 31. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 32. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 33. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 34. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 35. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 36. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 37. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 38. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 39. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 40. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 41. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 42. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 43. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 44. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 45. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 46. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 47. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 48. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 49. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ο ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2ο ΖΑΧΑΡΩΣ 3ο ΠΥΡΓΟΥ 5ο ΠΥΡΓΟΥ 12ο ΠΥΡΓΟΥ 14ο ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6ο ΛΕΥΚΑ ΑΣ 43ο 102ο 12ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1ο ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1ο ΚΑΡ ΙΑΣ 2ο ΤΡΙΛΟΦΟΥ 2ο ΠΕΡΑΙΑΣ 6ο ΠΕΡΑΙΑΣ Ν. ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2ο ΠΥΛΑΙΑΣ 1ο ΦΙΛΥΡΟΥ 19ο ΕΥΟΣΜΟΥ 1ο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

13 50. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 51. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 52. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 53. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 1ο ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 1ο Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 6ο ΝΕΩΝ ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΙΝΕ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 58. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 59. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 60. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 61. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4ο ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 2ο ΙΑΛΥΣΟΥ 3ο ΑΓ.ΘΕΟ ΩΡΩΝ 2ο ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12ο ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 64. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 65. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 66. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 67. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 22ο ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3ο ΡΟΣΙΑΣ 5ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ) Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή ιεύθυνση, ως ακολούθως: ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΕ 1. ΕΒΡΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΕΠΛΟΥ ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΕΣ ΕΒΡΟΥ ο Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

14 5. ΕΒΡΟΥ ΛΕΠΤΗΣ ΕΒΡΟΥ 4ο ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 12ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 13ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 19ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 22ο ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2ο ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΟY ΟΛΒΙΟY ΡΟ ΟΠΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ Α Σ 17. Α Σ 18. Α Σ 19. Α Σ 20. Α Σ 21. Α Σ 22. Α Σ 23. ΠΕΙΡΑΙΑ 24. ΠΕΙΡΑΙΑ 25. ΠΕΙΡΑΙΑ 26. ΠΕΙΡΑΙΑ 27. ΠΕΙΡΑΙΑ 28. ΠΕΙΡΑΙΑ 29. ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΑΘΗΝΩΝ 54ο ΑΘΗΝΩΝ 55ο ΑΘΗΝΩΝ 99ο ΑΘΗΝΩΝ 108ο ΑΘΗΝΩΝ 139ο ΑΘΗΝΩΝ 149ο ΑΘΗΝΩΝ 2ο Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ 1ο ΠΕΙΡΑΙΑ 23ο ΠΕΙΡΑΙΑ 35ο ΠΕΙΡΑΙΑ 43ο ΠΕΙΡΑΙΑ 46ο ΠΕΙΡΑΙΑ 3ο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

15 30. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 36. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 37. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 38. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 39. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 40. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 41. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 42. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 43. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 44. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 45. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 46. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 47. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 48. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 49. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 50. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 51. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 52. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 53. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 2ο ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΦΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 5ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΥΨΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΙΠΠΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΩΝ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΠΑΓΩΝ Α ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 1ο ΕΣΚΑΤΗΣ

16 54. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 55. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 56. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 57. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 58. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 59. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 60. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 61. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 62. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 63. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 64. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 65. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 66. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 67. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 68. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 69. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 71. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 72. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 73. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 74. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 75. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 76. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ- Γ. ΚΟΝΤΑΡΗΣ 7ο ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΒΑΡΙΚΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ ΒΙΓΛΑΣ 3ο ΑΡΤΑΣ 4ο ΑΡΤΑΣ ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΓΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΜΟΝΟ ΕΝ ΡΙΟΥ ΒΛΟΧΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ ΡΥΜΩΝΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 1ο ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 3ο ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΕΣΚΛΟΥ

17 77. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 78. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 79. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 80. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 81. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 82. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 83. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 84. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 85. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 86. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 87. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 88. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 89. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 90. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 91. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 92. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 93. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 94. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 95. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 96. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 9ο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1ο ΒΟΛΟΥ 3ο ΒΟΛΟΥ 6ο ΒΟΛΟΥ 19ο ΒΟΛΟΥ 20ο ΒΟΛΟΥ 24ο ΒΟΛΟΥ 3ο ΚΑΡΛΑΣ- ΚΑΝΑΛΙΩΝ 2ο ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2ο ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 1o ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 6ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΓΛΙΝΟΥ ΠΑΤΟΥΛΙΑ 53ο 66ο 2ο ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ

18 101. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 16ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΒΡΑΧΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 3ο ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΡΟΣΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΑΛΙΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΛΑΤΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΓΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 113. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑ ΩΝ 114. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 115. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 116. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 117. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 118. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 119. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 120. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 121. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 122. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 123. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 124. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ΙΟΥ 5ο ΑΡΓΟΥΣ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ- ΘΕΟΛΟΓΟΥ- ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΙΝΑΣΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΤΑ ΩΝ- ΜΕΞΙΑΤΩΝ 21ο ΛΑΜΙΑΣ

19 125. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 126. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 127. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 128. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 129. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 130. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1ο ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΕΛΦΩΝ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΠΟΛΥ ΡΟΣΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 3. ΠΕΙΡΑΙΑ 4. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υ ΑΙΓΕΙΡΟΥ Υ ΑΜΦΙΩΝ 27ο ΠΕΙΡΑΙΑ 3ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ 19ο ΒΟΛΟΥ 29ο ΒΟΛΟΥ 32ο ΒΟΛΟΥ ΕΝ ΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30ο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 11. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 12. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 13. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 14. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3ο ΠΥΛΑΙΑΣ 8ο ΠΥΛΑΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΚΡΙΘΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΘΗ ΟΝΑΣ

20 17. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 18. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 19. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2ο ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή ιεύθυνση, ως ακολούθως: ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΟΝΟΜΑ & Ε ΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 1. ΚΑΒΑΛΑΣ 7/Θ ΠΟ ΟΧΩΡΙΟΥ 4/Θ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ /Θ ΠΟ ΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΠΟ ΟΧΩΡΙ 2. ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο 6/Θ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3ο 6/Θ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ο 12/Θ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 3. ΚΑΒΑΛΑΣ 6/Θ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ - ΓΕΡΟΝΤΑ- ΖΑΡΚΑ ΙΑΣ 4/Θ ΠΕΡΝΗΣ /Θ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ - ΓΕΡΟΝΤΑ- ΖΑΡΚΑ ΙΑΣ- ΠΕΡΝΗΣ ΜΕ ΓΡΑΒΟΥΝΑ 4. Α Σ 82ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 81ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 14/Θ 5. Α Σ 31ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 11ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 14/Θ

21 6. Α Σ 138ο 6/Θ ΑΘΗΝΩΝ 76ο 12/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 16/Θ 7. Α Σ 146ο 6/Θ ΑΘΗΝΩΝ 62ο 11/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 14/Θ 8. Α Σ 151ο 7/Θ ΑΘΗΝΩΝ 52ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 16/Θ 9. Α Σ 95ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ 93ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 16/Θ 10. Α Σ 11. Α Σ 12. Α Σ 13. Α Σ 14. Α Σ 15. Α Σ 16. Α Σ 98ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ 94ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ 126ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ 91ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ 42ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ 41ο 9/Θ ΑΘΗΝΩΝ 121ο 11/Θ ΑΘΗΝΩΝ 102ο 11/Θ ΑΘΗΝΩΝ 115ο 12/Θ ΑΘΗΝΩΝ 12ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 166ο 6/Θ ΑΘΗΝΩΝ 105ο 12/Θ ΑΘΗΝΩΝ 132ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ 65ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 16/Θ 91ο 16/Θ 41ο 14/Θ 102ο 16/Θ 12ο 16/Θ 105ο 14/Θ 65ο 16/Θ

22 17. Α Σ 18. Α Σ 19. Α Σ 110ο 12/Θ ΑΘΗΝΩΝ 26ο 7/Θ ΑΘΗΝΩΝ 30ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 27ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 78ο 8/Θ ΑΘΗΝΩΝ 33ο 10/Θ ΑΘΗΝΩΝ ο 18/Θ 27ο 16/Θ 33ο 17/Θ 20. Α Σ 13ο 8/Θ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9ο 8/Θ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ο 14/Θ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΓΑΛΑΤΣΙ 21. Α Σ 8ο 8/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7ο 9/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ο 15/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕ Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 22. Α Σ 9ο 7/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3ο 8/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ο 15/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕ Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 23. Α Σ 10ο 10/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4ο 10/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ο 14/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕ Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 24. Α Σ 25. Α Σ 26. Α Σ 27. Α Σ 15ο 8/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12ο 12/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2ο 8/Θ ΒΥΡΩΝΑ 1ο 8/Θ ΒΥΡΩΝΑ 13ο 8/Θ ΒΥΡΩΝΑ 3ο 8/Θ ΒΥΡΩΝΑ 16ο 6/Θ ΒΥΡΩΝΑ 9ο 10/Θ ΒΥΡΩΝΑ ο 15/Θ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕ Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1ο 16/Θ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΒΥΡΩΝΑ 3ο 16/Θ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΒΥΡΩΝΑ 9ο 14/Θ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΒΥΡΩΝΑ

23 28. Β' Σ 29. Β' Σ 30. Β' Σ 5ο 6/Θ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 3ο 12/Θ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 6ο 6/Θ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 1ο 12/Θ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 8ο 6/Θ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο 8/Θ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο 18/Θ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1ο 15/Θ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1ο 12/Θ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31. Β' Σ 32. Β' Σ 11ο 6/Θ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο 12/Θ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6ο 6/Θ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1ο 12/Θ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ο 16/Θ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1ο 17/Θ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕ Ν ΧΟΛΑΡΓΟ 33. Β' Σ 10ο 6/Θ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4ο 10/Θ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ο 12/Θ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ 34. Β' Σ 11ο 6/Θ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5ο 12/Θ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ο 16/Θ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 35. Γ Σ 36. Γ Σ 37. Γ Σ 16ο 6/Θ ΑΙΓΑΛΕΩ 5ο 12/Θ ΑΙΓΑΛΕΩ 29ο 6/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 15ο 12/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 33ο 9/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13ο 9/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ο 18/Θ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 15ο 18/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 13ο 16/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

24 38. Γ Σ 49ο 6/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 30ο 12/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ο 18/Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 39. Γ Σ 6ο 8/Θ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3ο 12/Θ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ο 18/Θ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 40. Σ 41. Σ ΥΤΙΚΗΣ 44. ΥΤΙΚΗΣ 45. ΠΕΙΡΑΙΑ 46. ΠΕΙΡΑΙΑ 47. ΠΕΙΡΑΙΑ 48. ΠΕΙΡΑΙΑ 27ο 6/Θ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3ο 12/Θ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 18ο 6/Θ ΓΛΥΦΑ ΑΣ 3ο 12/Θ ΓΛΥΦΑ ΑΣ 29ο 6/Θ ΑΧΑΡΝΩΝ 26ο 12/Θ ΑΧΑΡΝΩΝ 11ο 10/Θ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5ο 6/Θ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3ο 6/Θ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1ο 7/Θ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 19ο 7/Θ ΝΙΚΑΙΑΣ 9ο 8/Θ ΝΙΚΑΙΑΣ 22ο 6/Θ ΝΙΚΑΙΑΣ 10ο 12/Θ ΝΙΚΑΙΑΣ 22ο 6/Θ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5ο 12/Θ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7ο 8/Θ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ 4ο 8/Θ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ο 14/Θ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3ο 16/Θ ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΜΕ ΓΛΥΦΑ Α 26ο 14/Θ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 5ο 16/Θ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1ο 12/Θ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ 9ο 12/Θ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΝΙΚΑΙΑ 10ο 16/Θ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΝΙΚΑΙΑ 5ο 14/Θ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 4ο 14/Θ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ΜΕ Ν ΚΟΡΥ ΑΛΛΟ

25 49. ΠΕΙΡΑΙΑ 50. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 51. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 52. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 53. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 54. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 55. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 56. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ 57. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 58. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 59. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ο 8/Θ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ 16ο 8/Θ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ 2/Θ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΩΝ 4/Θ ΦΑΡΡΩΝ 1/Θ ΤΡΙΠΟΤΑΜΩΝ 2/Θ ΨΩΦΙ ΑΣ 11ο 5/Θ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 8ο 11/Θ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 2/Θ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 4/Θ ΣΤΟΜΙΟΥ 41ο 6/Θ ΛΑΡΙΣΑΣ 3ο 12/Θ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/Θ ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ 7/Θ ΠΥΛΗΣ 7ο 12/Θ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 14ο 12/Θ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 11ο 12/Θ ΒΕΡΟΙΑΣ 7ο 12/Θ ΒΕΡΟΙΑΣ 1/Θ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 4/Θ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 4/Θ ΤΖΕΡΜΙΑ ΩΝ 4/Θ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ο 14/Θ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ΜΕ Ν ΚΟΡΥ ΑΛΛΟ /Θ ΦΑΡΡΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΙΣ ΦΑΡΡΕΣ /Θ ΨΩΦΙ ΑΣ ΜΕ ΨΩΦΙ Α 8ο 12/Θ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑ /Θ ΣΤΟΜΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ο 16/Θ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ /Θ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΠΥΛΗ ο 12/Θ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΧΝΗ 7ο 12/Θ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕ ΒΕΡΟΙΑ /Θ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΜΕ ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟ /Θ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ Ν ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟ

26 60. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 1/Θ ΓΥΜΝΟΥ 6/Θ ΛΥΡΚΕΙΑΣ /Θ ΛΥΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΛΥΡΚΕΙΑ 61. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 26ο 6/Θ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10ο 6/Θ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ο 12/Θ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 62. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 63. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 64. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 2/Θ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 4/Θ ΟΜΒΡΑΙΝΑΣ 1/Θ ΑΜΥΓ ΑΛΙΑΣ 6/Θ ΛΙ ΟΡΙΚΙΟΥ 2/Θ ΜΑΡΑΘΙΑ 6/Θ ΕΥΠΑΛΙΟΥ /Θ ΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΜΕ ΟΜΒΡΑΙΝΑ /Θ ΛΙ ΟΡΙΚΙΟΥ ΜΕ ΛΙ ΟΡΙΚΙ 6/Θ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΜΕ ΕΥΠΑΛΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΟΝΟΜΑ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ Υ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 4. ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 18ο 2/Θ ΡΑΜΑΣ 14ο 2/Θ ΡΑΜΑΣ 3ο 1/Θ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2ο 1/Θ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 4ο 2/Θ ΦΕΡΩΝ 1ο 2/Θ ΦΕΡΩΝ 1ο 2/Θ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 2ο 1/Θ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 3ο 1/Θ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9ο 2/Θ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ο 2/Θ ΡΑΜΑΣ ΜΕ ΡΑΜΑ 2ο 2/Θ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΕ ΣΟΥΦΛΙ ο 3/Θ ΦΕΡΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΙΣ ΦΕΡΕΣ ο 3/Θ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 9ο 2/Θ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΠΡΕΒΕΖΑ

27 6. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 16ο 2/Θ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 4 ο 2/Θ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ο 2/Θ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑ 7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 28ο 1/Θ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5ο 1/Θ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ο 2/Θ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 8. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 45ο 2/Θ 44 ο 2/Θ ο 4/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 15ο 2/Θ 9ο 1/Θ ο 3/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 70ο 2/Θ 69ο 2/Θ ο 2/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 76ο 2/Θ 74ο 2/Θ ο 3/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 101ο 2/Θ 82ο 2/Θ ο 2/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 117ο 2/Θ 3ο 2/Θ ο 3/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 13ο 2/Θ 22ο 1/Θ ο 3/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24ο 2/Θ 77ο 2/Θ ο 3/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 86ο 2/Θ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 56ο 2/Θ 114ο 1/Θ ο 6/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 115ο 2/Θ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27ο 1/Θ 54ο 2/Θ ο 3/Θ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

28 18. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2ο 2/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 27ο 1/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ο 3/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 19. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 15ο 2/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 9ο 2/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ο 4/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 20. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21 ο 1/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 18ο 2/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ο 3/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 21. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 23ο 1/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 22ο 2/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ο 3/Θ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 22. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3ο 1/Θ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ 2ο 1/Θ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ο 2/Θ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑ 23. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4ο 2/Θ ΠΕΡΑΙΑΣ 3ο 2/Θ ΠΕΡΑΙΑΣ 3ο 2/Θ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1ο 2/Θ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ ο 4/Θ ΠΕΡΑΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΑΙΑ 1ο 4/Θ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΥΣ Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ 25. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3ο 2/Θ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 4ο 2/Θ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 5ο 1/Θ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ο 5/Θ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΟΜΗ 26. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2ο 2/Θ ΝΕΑΣ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ 1ο 2/Θ ΝΕΑΣ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ο 4/Θ ΝΕΑΣ ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗ ΝΕΑ ΡΑΙ ΕΣΤΟ 27. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1ο 2/Θ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ 2ο 1/Θ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ ο 3/Θ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ ΜΕ ΥΣ ΤΑΓΑΡΑ ΕΣ 28. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 1/Θ ΡΙΖΩΝ 1/Θ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ /Θ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΧΩΡΑ

29 29. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 30. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 31. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 1/Θ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1/Θ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1/Θ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ 1/Θ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ 1/Θ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1/Θ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ /Θ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΟΝΥΣΙΟΥ /Θ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΗΡΑΙΟ /Θ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΡΙ 32. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 33. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 34. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 35. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 36. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 37. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 1/Θ ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ 2/Θ ΡΕΠΑΝΟΥ 1/Θ ΑΣΕΑΣ 5ο 2/Θ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2ο 2/Θ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1ο 2/Θ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1/Θ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 1/Θ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 1/Θ ΜΑΡΑΘΙΑ 1/Θ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1/Θ ΑΜΥΓ ΑΛΙΑΣ 1/Θ ΛΙ ΟΡΙΚΙΟΥ /Θ ΡΕΠΑΝΟΥ ΜΕ ΡΕΠΑΝΟ 5ο 2/Θ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΛΗ 4/Θ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ Ν ΟΡΧΟΜΕΝΟ 1/Θ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΑ ΜΑΛΑΜΑΤΑ 1/Θ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΜΕ ΕΥΠΑΛΙΟ 1/Θ ΛΙ ΟΡΙΚΙΟΥ ΜΕ ΛΙ ΟΡΙΚΙ Ε) Καταργούνται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή ιεύθυνση, ως ακολούθως: ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΡΑΜΑΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΩΛΙΑΣ

30 3. ΡΟ ΟΠΗΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 5. ΥΤΙΚΗΣ 6. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 7. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 9. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 10. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΛΕΙΒΑ Ι ΚΥΘΗΡΩΝ 12ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 67ο ΠΑΤΡΩΝ 4ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΙΑΝΩΝ ΠΕΤΡΑΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΑΜΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΩΛΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΟΡΤΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 8. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 9. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 10. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ 63ο ΠΑΤΡΩΝ 64ο ΠΑΤΡΩΝ 74ο ΠΑΤΡΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΤΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17ο Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΓΛΑΦΥΡΩΝ

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31317 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι : Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γενική /νση Σπουδών Π.Ε και.ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Μαρούσι, /2011 Βαθµός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί µέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ )

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ ) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016) Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 1ο "ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ" ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2015 18:00 20 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 09:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 10:00 36 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 62ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 15/10/2015 09:00 42 2 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/10/2015 09:00 49 3 162ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 4/11/2015 09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ.131360/28818 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. /νση : Ευαγγελιστριας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : 2131364512 Fax : 2131364713 Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 10183

Πληροφορίες : 2131364512 Fax : 2131364713 Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 10183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 29733 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 40880 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Προτερ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Προτερ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. /Δ4 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. /Δ4 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β' Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:42019 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 54780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α]

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α] 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα 1. ΙΕ Αθηνών [Α] 2. ΚΒ Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Αθήνα, 17 Απριλίου 2014 Α.Π. οικ. 15696 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

16. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α710-06-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α710-06-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 4,5 και 7 του άρθρου 5, των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 8, της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 1του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΘΕ9-591 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΘΕ9-591 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ»

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 9:00 50 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 11:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 12:00 50 4 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 09:00 49 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 10:00 26 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 11:00 27 4 52o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 22 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 12215 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 23435 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01)

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ο Δείκτης Ποιότητας B01 (Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΚ 11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΤΚ

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΚ 11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΤΚ Σηµεία Παρουσίας - Πρόσβαση SHDSL 1 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΥΣΙ Α ΤΚ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΚ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΚΛΗΣ ΤΚ 5 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΚ 6 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Αθήνα, 17 Απριλίου 2014 Α.Π. οικ. 15695 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : 6414 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα