ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Με την αριθμ /Δ1/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», την αριθμ / Δ2/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΩ9 ΩΘ4) διαπιστωτική πρά ξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, την υπ αριθμ /Δ1/ (ΦΕΚ 2531/ /τ.Β ) από φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα θορισμού αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών στην Π.Ε., τις αριθμ /Δ1/ (ΦΕΚ 986, τ.γ ), /Δ1/ (ΦΕΚ 1186, τ.γ), /Δ1/ (ΦΕΚ 1186, τ.γ ), 14509/Δ1/ (ΦΕΚ 175, τ.γ ), 14511/Δ1/ (ΦΕΚ 175, τ.γ ) και 39669/Δ1/ (ΦΕΚ 570, τ.γ ) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά των περί υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/ θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση, τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 (Α 71), τις αιτήσεις και τις ενστάσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών: Α. Μετατάσσονται υποχρεωτικά οι κατωτέρω εκπαι δευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση, κατόπιν εξέτασης των ενστά σεών τους, όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: A/A AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΟΥΛΙΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ05 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΖΙΝΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 ΞΑΝΘΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΕ05 ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΘΗΝΑΣ Α Β. Ανακαλούνται οι υπ αριθμ /Δ1/ (ΦΕΚ 986; τ.γ ) και /Δ1/ (ΦΕΚ 1186, τ.γ ) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «Υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση», μόνο στο μέρος που αφορά στις μετατάξεις των παρακάτω εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιστρέφουν στις Διευθύνσεις Δ.Ε. από τις οποίες μετατάχθηκαν με τις ανωτέρω Υπουργικές αποφάσεις, ως ακολούθως:

2 5146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Α/Α AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ07 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ08 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΡΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ19 ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Α ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΕ19 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ20 ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Α ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ07 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΥΦΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ06 ΑΘΗΝΑΣ Β ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π Ε19 ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Α ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΠΑΘΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ11 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ06 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ ΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ11 ΑΘΗΝΑΣ Δ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΖΕΦΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕ19 ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ19 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΣΟΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕ19 ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Α ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ. Ακυρώνονται: α) η αναφερόμενη στον πίνακα της παραγράφου «Β» της αριθμ /Δ1/ (ΦΕΚ 175, τ.γ ) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά των ανάκληση της μετάταξης της εκπαιδευτικού Μπίρ μπα Γεωργίας του Αγγελή (AM ), κλάδου ΠΕ20 και παραμένει εν ισχύ η μετάταξή της στην Διεύθυνση Π.Ε. Θεσσαλονίκης Β και β) η αναφερόμενη στον πίνακα της παραγράφου «Γ» της αριθμ /Δ1/ (ΦΕΚ 570, τ.γ ) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων ανάκληση της μετάταξης της εκπαιδευτικού Γιαννακοπούλου Ελευθερίας του Παντελή (AM ), κλάδου ΠΕ19 και παραμένει εν ισχύ η μετάταξη της στην Διεύθυνση Π.Ε. Θεσσαλονίκης Β. 1. Οι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να το ποθετηθούν σε κενές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/ Οι Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης των περιο χών από τις οποίες μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα κοινοποιητήρια των μετατάξεων. 3. Οι Διευθυντές Π/θμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες μετακινούνται οι εκπαιδευτικοί παρα καλούνται να εκδώσουν τα νέα κοινοποιητήρια των μετατάξεων. 4. Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε φορείς ή υπηρε σίες του ΥΠΑΙΘ δύνανται να επιλέξουν εάν επιθυμούν να παραμείνουν στη θέση αυτή ή να αναλάβουν υπηρεσία στη θέση της μετάταξης. (Αριθμ. βεβ. YΔE /Υ.ΠΑΙ.Θ.: 6321/ ). Με την αριθμ /Δ1/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 και του άρ θρου 91 «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 τ.α / ), την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/ (ΦΕΚ τ.β /1992) απόφαση του Υπουργείου Δι οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης, περί καθορισμού της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους, όπως ισχύει, την υπ αριθμ. 6/2013 (ΦΕΚ 3210 τ.β / και ΦΕΚ 3271/τ.Β / ) απόφαση ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Με

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5147 ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφο ρά στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 τ.α / )», την υπ αριθμ. 7414/ Δ2/ (ΦΕΚ 115 τ.β / ) υπουργική από φαση περί καθορισμού πρόσθετων ειδικών κριτηρί ων επιλογής και κατάταξης προσωπικού της Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητι κότητας, το υπ αριθμ / έγγραφο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού αναφο ρικά με την αποστολή των οριστικών πινάκων κατά ταξης και διάθεσης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4174/ (ΦΕΚ 170 τ. Α ), τις διατάξεις του άρ θρου 40 (Διαθεσιμότητα έως την έκδοση οριστικών πινά κων διάθεσης) του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74 τ.α / ), την υπ αριθμ /Δ2/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Δι απίστωση παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας των Εκπαιδευτικών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74 τ.α / ), τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 τ.α / ) «Μέτρα στήρι ξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαί σιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α /141) Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 152 τ.α / )», το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 153 τ.α / )», τα έγγραφα των Δ/νσεων Π.Ε. για την ύπαρξη ή μη κενών οργανι κών θέσεων: 1. Μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις οι πα ρακάτω εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης και διάθεσης του ΑΣΕΠ και τοποθετούνται στις περιοχές που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους ως ακολούθως: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AM ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε./ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ 2. ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΧΑΝΙΩΝ 3. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΑΛΟΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΒΡΟΥ 5. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΗΛΕΙΑΣ 8. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 9. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10. ΒΟΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 11. ΒΟΖΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 12. ΒΟΥΡΒΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 13. ΓΑΖΕΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕΛΛΑΣ 14. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15. ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 16. ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17. ΔΑΓΓΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΒΡΟΥ 18. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ 19. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΧΑΝΙΩΝ 20. ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΛΗΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 21. ΔΗΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 22. ΔΗΜΤΣΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ΖΗΣΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΙΕΡΙΑΣ 23. ΔΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 24. ΔΟΥΛΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΒΡΟΥ 25. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΙΕΡΙΑΣ 26. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α ΠΕΙΡΑΙΑ 27. ΖΑΓΑΝΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ 28. ΖΑΓΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 29. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΙΠΛΑ.ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

4 5148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 30. ΖΑΡΟΠΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) 31. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 32. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ 33. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 34. ΚΑΪΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 35. ΚΑΜΠΑ ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36. ΚΑΝΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37. ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ 38. ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 39. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 40. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 41. ΚΑΡΑΔΕΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 42. ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΒΡΟΥ 43. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΥΛΟΣ Π Ε70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ ΑΘΗΝΑΣ 44. ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 45. ΚΑΡΓΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Δ ΑΘΗΝΑΣ 46. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ ΑΘΗΝΑΣ 47. ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΧΑΪΑΣ 48. ΚΟΪΔΟΥΡΜΑΖΗ ΚΟΚΩΝΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 49. ΚΟΥΡΝΑΒΟΥ ΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ 50. ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΆΘΗΝΑΣ 51. ΚΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 52. ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ 53. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 54. ΚΟΦΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 55. ΚΥΡΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 56. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 57. ΛΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 58. ΛΙΑΝΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ 59. ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Δ ΑΘΗΝΑΣ 60. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 61. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΧΑΪΑΣ 62. ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΝΕΟΚΛΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 63. ΜΗΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 64. ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 65. ΜΠΕΚΑ ΝΤΑΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ 66. ΜΠΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ 67. ΜΠΙΝΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 68. ΜΩΡΟΥ ΖΩΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ 69. ΝΑΟΥΜ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 70. ΝΤΑΚΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΞΑΝΘΗΣ 71. ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ 72. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΑΛΗΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 74. ΠΑΛΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΡΤΑΣ 75. ΠΑΝΙΤΣΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΧΑΪΑΣ 76. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 77. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΧΑΝΙΩΝ 78. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΧΑΪΑΣ 79. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ ΑΘΗΝΑΣ 80. ΠΑΤΣΙΑ ΑΓΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 81. ΠΕΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 82. ΠΕΤΑ ΘΩΜΑΪΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 83. ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 84. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΧΑΪΑΣ 85. ΠΙΧΤΡΑΚΗ ΟΛΓΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 86. ΡΕΠΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 87. ΡΟΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ 88. ΡΟΥΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 89. ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΒΆΘΗΝΑΣ 90. ΣΙΑΠΑΖΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 91. ΣΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 92. ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ 93. ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΠΟΡΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 94. ΣΚΟΥΡΑ ΑΓΑΘΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 95. ΣΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 96. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΗΛΕΙΑΣ 97. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ ΑΘΗΝΑΣ 98. ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 99. ΤΖΕΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΒΆΘΗΝΑΣ 100. ΤΖΕΛΑΠΤΣΗ ΔΑΦΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 101. ΤΖΗΚΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 102. ΤΖΟΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α ΠΕΙΡΑΙΑ 103. ΤΖΟΓΑΝΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΒΆΘΗΝΑΣ 104. ΤΙΛΚΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 105. ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 106. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 107. ΤΣΑΚΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 108. ΤΣΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 109. ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΙΕΡΙΑΣ 110. ΤΣΕΚΟΥ ΦΕΡΝΑΝΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Δ ΑΘΗΝΑΣ 111. ΤΣΙΤΣΙΛΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΙΕΡΙΑΣ 112. ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 113. ΤΥΡΟΚΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 114. ΦΕΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΒΆΘΗΝΑΣ 115. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΆΘΗΝΑΣ 116. ΦΩΤΣΙΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

6 5150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 117. ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ 118. ΧΑΛΔΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ 119. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ ΛΟΪΖΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΆθΗΝΑΣ 120. ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 121. ΧΡΗΣΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2. Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί σε θέσεις αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων οι οποίες συστήνονται με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης και διάθεσης του ΑΣΕΠ και τοποθετούνται στις περιοχές που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους ως ακολούθως: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AM ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ Π.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1. ΒΑΒΑΝΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ 2. ΔΑΒΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΡΑΜΑΣ 3. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4. ΔΩΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ 5. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 7. ΚΙΡΓΙΑΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ 8. ΜΑΡΑΣΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ 9. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΡΑΜΑΣ 10. ΜΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ 11. ΜΠΟΓΑΤΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΡΑΜΑΣ 12. ΠΗΛΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 14. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ 15. ΤΣΟΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ /Υ.ΠΑΙ.Θ.: 6304/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

7

8 5152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 6 Οκτωβρίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 764οικ Μετάταξη μεταφορά υπαλλήλων που τελούν σε δια θεσιμότητα στον τομέα των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1157 3 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Με την 132478/Η/21 10 2010 κοινή απόφαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1264 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2546 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση διατάξεων της υπ αριθμ. Φ.12/97315/ Β3/30 8 2011 (Β 1915)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2212 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9092/102427 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 101137/2011 (Β 2384) κοινής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1379 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλ λήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1196 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 176 27 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα