ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Κώστας Μελάς CENTER OF INTERNATIONAL POLITICS OF THESSALONIKI

2 Η κατάρρευση του διπολισµού οδηγεί βήµα βήµα στην οικοδόµηση ενός µονοπολικού κόσµου µε µοναδική υπερδύναµη τις ΗΠΑ. Το αποφασιστικό γνώρισµα της σηµερινής πλανητικής συγκυρίας είναι η αδιαµφισβήτητη υπεροχή µιας και µόνης µεγάλης Δύναµης, η οποία δεν περιορίζεται στον δικό της µείζονα χώρο, αλλά παρευρίσκεται ή επεµβαίνει ή θα επιθυµούσε να επέµβει σε κάθε σηµείο της υδρογείου. 1 Παρότι ακόµη βρισκόµαστε σε µια µεταβατική περίοδο χαρακτηριστικό της οποίας είναι, υπό µίαν έννοια,«η έντεχνη αποφυγή» των ΗΠΑ να αποκρυσταλλώσουν την κυριαρχία τους µέσω ενός νοµιµοποιητικού δικαιϊκού καθεστώτος 2, είναι πασιφανές ότι αποτελούν την µοναδική ηγεµονική πλανητική δύναµη γεγονός που δηλώνεται απερίφραστα και κατηγορηµατικά σε κάθε ευκαιρία. Η ιστορική πορεία των ΗΠΑ µέχρι τη σηµερινή εποχή της απόλυτης µονοκρατορίας τους αποτελεί αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση όλων όσων διαδραµατίζονται σήµερα στον πλανήτη και υπό µια έννοια όσων πρόκειται µελλοντικά να συµβούν. Η σπουδαιότητα αυτής της θέσης έγκειται στο ότι γίνεται κοινά αποδεχτό ότι είναι οι ΗΠΑ αυτές που καθορίζουν τους κανόνες άσκησης της πλανητικής πολιτικής τους οποίους όλες οι άλλες, µεγάλες, περιφερειακές ή µικρές, δυνάµεις θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους λιγότερο ή περισσότερο στην χάραξη της δικιάς τους εθνικής πολιτικής. Η πολιτική γίνεται πλανητική σύµφωνα µε την κυρίαρχη θέληση των ΗΠΑ. Μόνο οι ΗΠΑ διαθέτουν βαθµούς ελευθερίας στην άσκηση της διεθνούς πολιτικής. Παρά την γενικά αποδεκτή θέση που υποστηρίζει την ύπαρξη της Μονοκρατορίας των ΗΠΑ στη σηµερινή παγκόσµια συγκυρία, αναπτύσσεται παράλληλα ένα ρεύµα σκέψης που υποστηρίζει ότι υπάρχουν ορατά τα σηµάδια της επερχόµενης πτώσης ή κατάρρευσης της. Η εκδοχή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προβληµατικής της λεγόµενης 1 Π. Κονδύλης όπως παραπάνω, σελίδες M. Wight, Πολιτική Δυνάµεων, Εκδόσεις Ειρήνη 1994, Κεφάλαιο 4. 2 Κ. Τσουκαλάς «Πόλεµος και Ειρήνη», Καστανιώτη,

3 «σχολής της οικονοµικής παρακµής» όπως είχε διαµορφωθεί από τη δεκαετία του Κύριος εκπρόσωπος αυτής της άποψης, είναι ο Paul Kennedy 3 ο οποίος παρουσιάζει το αµερικανικό σύστηµα απειλούµενο από το imperial overstretch, του οποίου η διπλωµατική και στρατιωτική υπερεξάπλωση πηγάζει κλασικά από µια πτώση της σχετικής οικονοµικής δύναµης. Στα χνάρια του Kennedy βαδίζει ο Robert Gilpin 4 αλλά και ο Robert Keohane 5. Και οι δύο υπό µίαν έννοια ανήκουν στο αµερικανικό ακαδηµαϊκό κατεστηµένο. Παράλληλα υπάρχουν αρκετοί ακόµη µελετητές που βαδίζουν κυριολεκτικά στα αχνάριά τους όπως ο Emmanuel Todd 6, ο Immanuel Wallerstein 7 και ο Jeremy Rifkin 8 και µια σειρά ακόµη. Ως κύριος ερµηνευτικός άξονας χρησιµοποιείται η εµµενής ασθένεια της αµερικανικής οικονοµίας τα τελευταία τριάντα χρόνια όπως αυτή εκφράζεται, στη συρρίκνωση του µεριδίου τους, είτε ευρύτερα επί των παγκοσµίων εξαγωγών και του παγκόσµιου ΑΕΠ, είτε επί της παγκόσµιας βιοµηχανικής παραγωγής( Keohane) και µακροοικονοµικά αποτυπώνεται στα διπλά ελλείµµατά της (δηµοσιονοµικό και εξωτερικό). Στο ίδιο µήκος κύµατος ο θεωρεί ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν πια µια µεγάλη αγορά, ούτε µια µεγάλη κεφαλαιαγορά η οποία να ελέγχει τις πιστώσεις και κατά συνέπεια δεν κατέχει και το παγκόσµιο νόµισµα το οποίο είναι βασικό όπλο επιρροής στα χέρια του ηγεµόνα. Και οι δύο υποστηρίζουν ότι η θεµελιώδης βάση της οικονοµικής ισχύος του ηγεµόνα είναι η ευελιξία και η κινητικότητα της οικονοµίας του. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα έχει χάσει η οικονοµία των ΗΠΑ σε σχέση µε τις οικονοµίες της Ιαπωνίας και της ΕΕ. Τελευταία προστίθεται σε αυτό τον κατάλογο και η Κίνα. Ενώ δηλαδή αναγνωρίζεται η µονοκρατορία ως αποτέλεσµα της πολιτικοστρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ, τίθεται εν αµφιβόλω η οικονοµική 3 Paul Kennedy. The Rise and fall of Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to Fontana Press. London Robert Gilpin. Global Political Economy, Understanding The International Economic Order. Princeton University Press Robert Keohane. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton University Press E.Todd: Μετά την Αυτοκρατορία. Κριτική I.Wallerstein: The Eagle Has Crash Landed. Foreign Policy. Ιούλιος-Αύγουστος J.Rifkin: Το Ευρωπαϊκό Όνειρο. Λιβάνης

4 τους δύναµη και ως εκ τούτου η δυνατότητά τους να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να είναι εγγυηµένοι οι όροι της διευρυµένης αναπαραγωγής του συστήµατος και συνεπώς η µακροχρόνια διατήρηση της µονοκρατορίας τους. Βρισκόµαστε συνεπώς αντιµέτωποι µε την αντίληψη που φαίνεται ότι αντιπαραθέτει διαχωρίζοντας την πολιτική από την οικονοµία δηλαδή τους παράγοντες ισχύος από τα οικονοµικά µεγέθη, δίδοντας παράλληλα σε αυτή τη σχέση το πρωτείο στην οικονοµία, στους οικονοµικούς παράγοντες από τους οποίους εξαρτά σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό αλλά τουλάχιστον in ultima istanza τους παράγοντες της πολιτικής ισχύος. Βασική προϋπόθεση για να ισχύει η αντίληψη αυτή είναι η ύπαρξη ενός σαφούς ορισµού για το πώς εννοείται η πολιτική ισχύς και η οικονοµία. «Πράγµατι, κάθε απόπειρα ενός τέτοιου ορισµού θα αντιµετώπιζε ήδη από το πρώτο της βήµα το στοιχειώδες διπλό πρόβληµα : ποια είναι η υφή, η λειτουργία και οι προϋποθέσεις της οικονοµικής δραστηριότητας εξεταζόµενης µε τα κριτήρια της πολιτικής και της ισχύος, και ποια είναι τα οικονοµικά ερείσµατα, συστατικά στοιχεία και προαπαιτούµενα της κοινωνικής και πολιτικής ισχύος ;» 9. Αν δεχθούµε,για αναλυτικούς λόγους, την ισχύ αυτής της αντίληψης είµαστε αναγκασµένοι να δεχθούµε παράλληλα την ύπαρξη ενός οικονοµικού υποβάθρου κάθε διαδικασίας πολιτικής και ισχύος και µάλιστα κατά τρόπο απολύτως µονοσήµαντο : από την οικονοµία προς την πολιτική. Ακόµη περισσότερο θα πρέπει να δεχθούµε ότι : Κάθε ανθρώπινη ενέργεια καθορίζεται από µια εµφανή ή λιγότερο εµφανή οικονοµική διαδικασία. Το οικονοµικόν προτάσσεται ως η µόνη καθοριστική «στιγµή» του ανθρώπινου βίου. Το πολιτικόν, το κοινωνικόν,το ψυχολογικόν, το θρησκευτικόν και ό,τι άλλο καθορίζονται in ultima istanza από το οικονοµικόν. Η αποδοχή του παραπάνω ισχυρισµού σηµαίνει πριν από οτιδήποτε άλλο την παραδοχή του αιτήµατος µιας αναλλοίωτης ανθρώπινης φύσης της οποίας το µοναδικό ζητούµενο είναι η κάλυψη µιας οικονοµικής ψυχολογίας που υπήρχε ανέκαθεν. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υιοθετηθεί µια «οικονοµική ενόρµηση» σαν βασική ανθρώπινη ψυχονοητική λειτουργία η οποία θα έπαιρνε τη θέση «των ενορµήσεων ζωής» Π. Κονδύλης Θεωρία του Πολέµου, Εκδόσεις Θεµέλιο Σελίδα J. Laplanche J.B Pontalis, Λεξιλόγιο της Ψυχανάλυσης. Εκδόσεις Κέδρος

5 Ακόµη και αν θεωρηθεί η «οικονοµική ενόρµηση» ότι συνυφαίνεται ουσιωδώς µε την «αρχή της ηδονής» 11 αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι η πρώτη, η µοναδική και η καθοριστική έννοια και ακόµα περισσότερο ότι το περιεχόµενό της είναι παντού και πάντοτε η µεγιστοποίηση της «οικονοµικής ικανοποίησης» στραµµένη προς την απόκτηση και την κατανάλωση µε τη δυτική καπιταλιστική έννοια. Είναι γνωστόν ότι η σεξουαλικότητα ή ο Έρως καταλαµβάνει κυρίαρχη θέση στην «αρχή της ηδονής» και ως εκ τούτου δηµιουργεί σχέσεις εξάρτησης µε την «οικονοµική ενόρµηση» οι οποίες εξειδικεύονται εντός του πολιτιστικού προτύπου και των σηµασιών κάθε κοινωνίας. Η ανάδειξη του οικονοµικού ως κινητήρια δύναµη της ιστορίας προϋποθέτει την ύπαρξη ενός αµετάβλητου τύπου θεµελιώδους κινήτρου όλων των ανθρωπίνων κοινωνιών : του οικονοµικού κινήτρου. Αυτό απλά σηµαίνει ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες ανέκαθεν σκόπευαν, συνειδητά ή ασυνείδητα, πάνω από όλα, την αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης τους. Ότι η αληθινή φύση του ανθρώπου είναι να είναι ένα οικονοµικό-παραγωγικό ζώο. Πράγµα τελείως αυθαίρετο και απολύτως ψευδές αν ανατρέξει κανείς στη µελέτη της ιστορίας της ανθρωπότητας. Τα κίνητρα, κάθε είδους, που καθοδηγούν τους ανθρώπους αποτελούν κοινωνικές αξίες, κοινωνικές δηµιουργίες και όχι φυσικές καταστάσεις. Είναι αυτές οι αξίες, ο πολιτισµός κάθε κοινωνίας που διαµορφώνει ουσιαστικά την «ανθρώπινη φύση». Ο άνθρωπος δεν γεννιέται έχοντας µέσα του το οριστικό νόηµα της ζωής του. Αυτό διαµορφώνεται από τον πολιτισµό στον οποίο υπόκειται η κοινωνία που ζει. Εποµένως η κατάσταση που περιγράφει την ανθρώπινη φύση ως συνεχώς ρέπουσα προς την µεγιστοποίηση της συσσώρευσης ή της κατανάλωσης περιγράφει απλά την κατάσταση που επικρατεί στην καπιταλιστική κοινωνία. Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπογραµµισθούν ακόµη ορισµένα ζητήµατα πολύ σηµαντικά. Το πρώτο εξ αυτών αφορά στο συνηθισµένο λάθος να αναµειγνύεται στην εξέταση της ιστορίας τη βιολογική ανάγκη ή το ένστικτο της συντηρήσεως. «Η βιολογική ανάγκη ή το ένστικτο 11 J. Laplanche J.B Pontalis, Λεξιλόγιο της Ψυχανάλυσης,. Εκδόσεις Κέδρος

6 συντηρήσεως είναι η καθολική και αφηρηµένη προϋπόθεση κάθε ανθρώπινης κοινωνίας και κάθε ζωντανού είδους γενικά, και δεν µπορεί να µας µάθει τίποτα για καµιά απ αυτές ειδικότερα» 12. Η επίκληση εποµένως ενός ενστίκτου 13 ως ερµηνευτικού παράγοντα της ιστορίας είναι τουλάχιστον άστοχη. Το να χρειάζεται τροφή ο άνθρωπος δεν σηµαίνει ότι µε την ενέργεια του αυτή θεµελιώνει την ανάγκη συνεχούς µεγιστοποίησης της παραγωγής και της κατανάλωσής του αλλά και ούτε τον τρόπο κατανοµής και ιδιοποίησης του πλεονάσµατος σύµφωνα µε τις επιταγές του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Παράλληλα πρέπει να γίνει δεκτό ότι σ όλες τις κοινωνίες υπάρχει η ίδια άρθρωση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και ότι αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να είναι κατ ανάγκη χωριστές ή δυνάµενες να χωρισθούν, διαφορετικά αυτή η θέση δεν έχει νόηµα. Η πρώτη απόπειρα αντιµετώπισης του ζητήµατος αυτού ως πρόβληµα απόλυτου διαχωρισµού γίνεται στο πλαίσιο της φιλελεύθερης σκέψης και ειδικά στην οικονοµική της έκφανση. Η απόπειρα αυτού του διαχωρισµού εδράζεται συγκεκριµένα στην υιοθέτηση της αστικοφιλελεύθερης αντίληψης για την ύπαρξη ενός είδους ανθρώπου απολιτικού, του homo oeconomicus, ο οποίος ασκεί τη δραστηριότητά του πέραν του πεδίου της πολιτικής και της ισχύος. Βασίζεται στην ασυνάρτητη πλασµατική κατασκευή του ατόµου ουσίας, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του οποίου είναι προσδιορισµένα µε σαφήνεια έξω ή πριν από κάθε κοινωνία. Η αδυναµία της συγκεκριµένης αντίληψης να αποτελέσει κριτήριο διαχωρισµού είναι πλέον τόσο πασιφανής που αγγίζει σχεδόν το αυτονόητο. Πρόκειται για µια εννοιολογική πλασµατική κατασκευή, για µια αφαίρεση µε την έννοια του απλού ens rationis, για µια αναφορά σε κάτι που δεν υφίσταται στην πραγµατικότητα 14. Η απόρριψη της βασίζεται τόσο σε 12 Κ. Καστοριάδης όπως παραπάνω, σελίδα Πρέπει κατά την άποψή µου να δεχθούµε τη διαφοροποίηση µεταξύ ενστίκτου και ενορµήσεως, σύµφωνα µε τους ορισµούς που παρατίθενται στο : J. Laplanche J.B Pontalis, Λεξιλόγιο της Ψυχανάλυσης,, Εκδόσεις Κέδρος Σε πλήρη αντίθεση µε την επιστηµονική αφαίρεση µιας υπάρχουσας πραγµατικότητας µε σκοπό την προσέγγιση και µελέτη της. 6

7 θεωρητικές επεξεργασίες όσο και σε ιστορικά στοιχεία. Εξάλλου όπως σηµειώνει ο Καστοριάδης «τα σηµεία σύνδεσης αυτών των σχέσεων είναι ρευστά, η κίνηση της ιστορίας επανασυγκροτεί κα επανεκτυλίσσει κάθε φορά διαφορετικά τις κοινωνικές δοµές (και όχι αναγκαστικά µε την έννοια µιας πάντοτε ανοδικής διαφοροποίησης : από αυτή τουλάχιστον την άποψη, ο φεουδαρχικός χώρος αντιπροσωπεύει µια ανάστρεψη, µια επανασυµπύκνωση στιγµών που στον ελληνορωµαϊκό κόσµο ήταν σαφώς χωρισµένες). Με δύο λέξεις, όπως ούτε στη φύση ή στη ζωή υπάρχουν χωριστές και πάγιες ουσίες που επιδρούν από τα έξω η µια στην άλλη, κατά µείζονα λόγο τέτοιες ουσίες δεν υπάρχουν στην ιστορία» 15 Παραµένει εποµένως ανοιχτό το γενικό ζήτηµα της διερεύνησης της σχέσης που διέπει την πολιτική και την οικονοµία και ειδικότερα ο τρόπος κατανόησης της οικονοµίας υπό το πρίσµα του παράγοντα της ισχύος. Σκοπός µας είναι να διερευνήσουµε στη συνέχεια αυτή τη σχέση. Θα ξεκινήσουµε µε µία γνωστή αλλά άκρως σηµαντική παρατήρηση. Η µελέτη των οικονοµικών δεν µπορεί να αποσυνδεθεί από εκείνη της πολιτικής φιλοσοφίας. Όπως υπογραµµίζει ο Amartya Sen 16 η Οικονοµική έχει δύο προελεύσεις που και οι δύο έχουν σχέση µε την πολιτική : την «ηθική» η οποία ανάγεται τουλάχιστον µέχρι τον Αριστοτέλη 17 και την «µηχανική» η οποία ανάγεται µέχρι τον Ινδό Καουτίλυα 18. Και στις δύο προσεγγίσεις η πολιτική θεωρείται ως ανώτερη «τέχνη». Η πολιτική πρέπει να χρησιµοποιεί για την εξυπηρέτηση των σκοπών της τις «υπόλοιπες επιστήµες» στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η οικονοµική. Σύµφωνα µε την πρώτη προσέγγιση, η Οικονοµία είναι µέρος της Ηθικής. «Δοθέντος δε ότι η πολιτική χρησιµοποιεί τάς λοιπάς πρακτικάς επιστήµας και πλην τούτου νοµοθετεί τι πρέπει να πράττωµεν και τι να αποφεύγωµεν, ίσως ο σκοπός, τον οποίον επιδιώκει εµπερικλείει τον σκοπόν των άλλων, ώστε πιθανόν αυτό να είναι το ανθρώπινον αγαθόν». Παράλληλα στη «µηχανική» προσέγγιση η οικονοµία εστιάζεται στη διαχείριση που υποβοηθεί την τεχνική διάσταση της πολιτικής. 15 Κ. Καστοριάδης όπως παραπάνω, σελίδα A.Sen: Για την Ηθική και την Οικονοµία. Καστανιώτης Αριστοτέλης: Ηθικά Νικοµάχεια. 18 Καουτίλυα: Arthasãstra. Αγγλική µετάφραση : Shama Sastry,R.: Kautilya s Arthasãstra.,Mysore Printing and Publishing House

8 Το συµπέρασµα της αδυναµίας αυτονόµησης της «Οικονοµίας» από τους κοινωνικούς παράγοντες και τους παράγοντες ισχύος και συνεπώς και του «πρωτείου» της, µας οδηγεί στην ανατροπή της αντίληψης που αποκλίνει σηµαντικά από το απλοϊκό εκείνο σχήµα, σύµφωνα µε το οποίο η οικονοµία, προοδεύοντας αυτόνοµα, παράγει µέσα άσκησης βίας και αυτά κατόπιν υπηρετούν τους σκοπούς της ισχύος 19. Το ότι οι παράγοντες ισχύος βρίσκονται σε συνεχή σχέση αλληλεξάρτησης µε τους οικονοµικούς παράγοντες αυτό είναι απολύτως αποδεκτό. Οι παράγοντες ισχύος αναντίρρητα εξαρτώνται από την οικονοµική ισχύ. Όµως το καίριο ερώτηµα σ αυτή την περίπτωση είναι το ακόλουθο : οι παράγοντες ισχύος, κυρίως όσοι περιλαµβάνονται στους µηχανισµούς βίας και καταπίεσης, παράγονται και τελειοποιούνται απλώς και µόνο επειδή αυτό το καθιστά δυνατό το διαθέσιµο τεχνικοοικονοµικό δυναµικό ή αν η κατά το δυνατόν άφθονη και τελειότερη παραγωγή τους φαίνεται επιβεβληµένη επειδή η ισχύς θέτει σκοπούς που µόνο χάρη σ αυτούς οι µηχανισµοί βίας µπορούν να πραγµατωθούν. Όπως σηµειώνει ο Κονδύλης 20, αν η παραγωγή αυτή γίνεται εν όψει σκοπών ισχύος, βεβαίως µε τη βοήθεια του τεχνικοοικονοµικού δυναµικού, τούτο µας παραπέµπει ήδη σε εντελώς άλλη προβληµατική θεώρησης των γεγονότων. Η πολιτική της ισχύος, µε την προβληµατική αυτή, ευρίσκεται τώρα στο καθοριστικό επίπεδο της σχέσης αλληλεξάρτησης µε τους τεχνικοοικονοµικούς παράγοντες και τους καθοδηγεί στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων της. Εποµένως η πραγµατική συνύφανση του παράγοντα ισχύος µε την τεχνικοοικονοµική εξέλιξη ανατρέπει ολοκληρωτικά το γνωστό σκηνικό που η φιλελεύθερη οικονοµική (αλλά και µαρξιστική σκέψη,παρά τις παράπλευρες οριακές τοποθετήσεις τόσο του Μαρξ όσο και του Ένγκελς), έχει στήσει, και µας καλεί στην αναθεώρηση των κριτηρίων σύµφωνα µε τα οποία κρίνεται η οικονοµική ισχύς και αποτελεσµατικότητα, θεωρώντας την οικονοµία όχι πλέων ως αυτόνοµο σύστηµα, αλλά ενταγµένη στο κοινωνικό πλαίσιο που τις ορίζουσές του καθορίζουν πρωταρχικά οι παράγοντες της ισχύος. 19 Π.Κονδύλης : Θεωρία του Πολέµου. Θεµέλιο Σελίδα Π.Κονδύλης : Θεωρία του Πολέµου. Θεµέλιο Σελίδα

9 Με άλλα λόγια το θέµα που τίθεται είναι το ακόλουθο : η οικονοµία είναι µια απαγωγική επιστήµη στηριζόµενη σε ορισµένες πολύ συγκεκριµένες προκείµενες, Δεν είναι µια πειραµατική επιστήµη όπως η Φυσική, ούτε µια παραγωγική-εµπειρική όπως η Αστρονοµία. Με βάση αυτές τις προκείµενες και µε τους αναγκαίους ενδιάµεσους απαγωγικούς συλλογισµούς καταλήγει σε ορισµένα συµπεράσµατα τα οποία δεν µπορούν να ελεγχθούν εµπειρικά µέσω του πειράµατος ούτε να επιβεβαιωθούν όπως τα αποτελέσµατα της Αστρονοµίας (οι αστέρες υπάρχουν πέρα και έξω από την ανθρώπινη βούληση) επειδή οι οικονοµικές πράξεις είναι κυρίως ανακλαστικές επειδή υπόκεινται στις βουλήσεις των ανθρώπων. Αν λοιπόν στις προκείµενες που στηρίζουν την οικονοµική «επιστήµη» εισαχθεί η ισχύς καταρρέει το επιστηµολογικό πλαίσιο που υποβαστάζει την οικονοµία. Η κατάρρευση οφείλεται στο ότι η Οικονοµική στηρίζεται αναπόδραστα στη θέση «της αρµονίας των συµφερόντων» των συµµετεχόντων 21.Ως εκ τούτου οποιαδήποτε υποψία εισαγωγής ισχύος στις προκείµενες ισοπεδώνει το σύστηµα. Υπό την έννοια αυτή η οικονοµική θεωρείται εγγενώς ειρηνική, βάσει του τρόπου δόµησης του επιστηµολογικού πλαισίου στο οποίο στηρίζεται. Το ότι αυτό πόρρω απέχει της πραγµατικότητας είναι πασιφανές. Αυτό που υποστηρίζουµε συµπερασµατικά είναι ότι η θεµελιώδης έννοια ανάλυσης της ανθρώπινης ιστορίας και κοινωνίας είναι η ισχύς. Ακριβώς, όπως σηµειώνει ο Russell 22, µε τον ίδιο τρόπο που η ενέργεια είναι η θεµελιώδης έννοια της φυσικής. Οι νόµοι της κοινωνικής δυναµικής είναι νόµοι που µπορούν να διατυπωθούν µόνο µε αναφορά στην ισχύ. Οι ορθόδοξοι οικονοµολόγοι αλλά και οι αντίστοιχοι µαρξιστές κάνουν λάθος όταν υποθέτουν ότι το οικονοµικό συµφέρον µπορεί να θεωρηθεί θεµελιώδες κίνητρο στην κίνηση των ανθρώπινων κοινωνιών. 21 G.Myrdal: Το Πολιτικό Στοιχείο στην Οικονοµική Θεωρία. Παπαζήση B.Russell: Ισχύς. Ευρασία

Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Φεβρουάριος 2009

Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Φεβρουάριος 2009 Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος Φεβρουάριος 2009 Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου πολλαπλασιάστηκαν οι φωνές που υποστηρίζουν πως η ανθρωπότητα εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθιος Τ. Φακωλάς*

Ευστάθιος Τ. Φακωλάς* Επιθ. Kolv. Ερευνών, 100, 1999, 79-113 Ευστάθιος Τ. Φακωλάς* ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΡΕΑ ΛΙΣΜΟΣ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙ ΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης Γιάννης Μηλιός Δημήτρης Δημούλης Γιώργος Οικονομάκης 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ 9 1. Εισαγωγή: Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης Γιάννης Μηλιός Δημήτρης Δημούλης Γιώργος Οικονομάκης 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ 9 1. Εισαγωγή: Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στο κεφάλαιο 4 καθώς και στην παρουσίαση του νόμου του Say, του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Ο Ν 2 1 ο Α Ι Ω Ν Α

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Ο Ν 2 1 ο Α Ι Ω Ν Α ISBN: 960-7402-29-4 Copyright ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α Τηλ.: 210 3327726, 210 3327710 Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ADV. Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 e-mail:info@kambili.gr

Διαβάστε περισσότερα

66Προλογικό σημείωμα για την ελληνική έκδοση 78Μπορντίγκα εναντίον Πάνεκουκ:

66Προλογικό σημείωμα για την ελληνική έκδοση 78Μπορντίγκα εναντίον Πάνεκουκ: BlauMachen #2# 3Editorial 9Από την εργατική διεύθυνση της παραγωγής στην υπεράσπιση της δημοκρατίας: Βασικές γραμμές για μια κριτική στο έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη 41Η κρυφή γοητεία του εισαγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997]

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 Φιλοσοφικές αφετηρίες και θεωρητικό πεδίο της «οικονομικής επιστήμης» (Η μαρξιστική Κριτική της -κλασικής και νεοκλασικής-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΞΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΞΙΟΝΙΣΜΟΥ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 510007 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (γ έτος υποχρεωτικό) ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Στο κείμενο «η ιστορική παραγωγή της επανάστασης της τρέχουσας περιόδου» του προηγούμενου τεύχους, εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ελληνικά γράμματα. Γιάννης Μηλιός. Σπύρος Λαπατσιώρας. Γιώργος Οικοομάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ελληνικά γράμματα. Γιάννης Μηλιός. Σπύρος Λαπατσιώρας. Γιώργος Οικοομάκης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γιάννης Μηλιός Σπύρος Λαπατσιώρας Γιώργος Οικοομάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ελληνικά γράμματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι κλασσικές φεµινιστικές θεωρίες της ανισότητας.

1. Οι κλασσικές φεµινιστικές θεωρίες της ανισότητας. Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδασκαλία και status της Ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστροφή στην πολιτική

Η επιστροφή στην πολιτική Η επιστροφή στην πολιτική Του Ηλία Ι. Κουσκουβέλη Αναπληρωτή Καθηγητή στη Θεωρία Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Εισαγωγή ή το διεθνές σύστημα προ της 11 ης Σεπτεμβρίου 2001 Η κατάρρευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 19 Μελέτη αποτύπωσης του κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος του Νοµού Μαγνησίας αναφορικά µε την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ (1919-1922) ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ (1919-1922) ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ (1919-1922) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ] ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

[ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ] ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ [ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ] ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΟΣ ΤΖΩΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Ελληνική περίπτωση ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Εξάντας

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Ελληνική περίπτωση ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Εξάντας Εξαρτημένη ανάπτυξη ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Ελληνική περίπτωση ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Εξάντας Ο Τάκης Φωτόπουλος γεννήθηκε στη Χίο και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από το 1966 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο όπου έκανε, με

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγοντας την έννοια της παγκόσμιας πολιτικής

Εισάγοντας την έννοια της παγκόσμιας πολιτικής 1 Εισάγοντας την έννοια της παγκόσμιας πολιτικής «Απλώς συνδεθείτε!» E.M. Forster (1910), Howards End ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πώς θα έπρεπε να προσεγγίζουμε τη μελέτη των παγκόσμιων υποθέσεων; Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως είναι γνωστό, κάθε αλλαγή στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ. Τρίγωνο Στρατηγικής Τριβής και Πολιτικών Αναταράξεων στη Μεταψυχροπολεμική Περίοδο.

Διπλωματική Εργασία. Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ. Τρίγωνο Στρατηγικής Τριβής και Πολιτικών Αναταράξεων στη Μεταψυχροπολεμική Περίοδο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική Διπλωματική Εργασία Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ. Τρίγωνο Στρατηγικής Τριβής και Πολιτικών Αναταράξεων στη Μεταψυχροπολεμική

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα