Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ"

Transcript

1 Αθήνα, Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΛη η ΑΛηθΕΙΑ για ΤΑ ΕΠΙσΤημΟνΙκΑ συγγραμματα στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Realnews ( ) ολόκληρη η σελίδα 42 αφιερώθηκε στο χώρο της ανώτερης και της ανώτατης εκπαίδευσης και ειδικότερα στην κρατική δαπάνη για τα επιστημονικά συγγράμματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Τα παρατιθέμενα αριθμητικά στοιχεία επιλέχθηκαν για να στηρίξουν στην πορεία του κειμένου την «αλόγιστη», για τη συντάκτρια, δαπάνη του κράτους. Επειδή τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν αποδίδουν ούτε αποτυπώνουν τη συνολική και, συνεπώς, την πραγματική εικόνα, επιχειρείται διά του παρόντος η αποσαφήνιση της οικονομικής κατάστασης στα επιστημονικά συγγράμματα. Αναλυτικά: 1. «Περιεχόμενο της δωρεάν παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση είναι η ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια μη συμμετοχή των φοιτητών στο κόστος λειτουργίας και παροχής του εκπαιδευτικού έργου διά της καταβολής διδάκτρων καθώς και η δωρεάν προμήθεια και παροχή των αναγκαίων διδακτικών μέσων (βιβλία κ.λπ.)» [στε (Ολ.) 2411/2012]. Ως βασικές ανάγκες των φοιτητών μπορούν να χαρακτηριστούν η σίτιση και η στέγαση, αλλά βασικότατη προϋπόθεση ανώτερου και ανώτατου επιπέδου μόρφωσης αποτελεί το σύγγραμμα. σε καμμία περίπτωση στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση δεν υφίσταται σύγκριση ή σημασιολογική κατάταξη σίτισης - στέγασης - συγγραμμάτων. 2. Από το ακαδημαϊκό έτος η επιλογή, η δήλωση, η διανομή και η οικονομική αποτίμηση ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την ηλεκτρονικη ΥΠηρΕσΙΑ ΟΛΟκΛηρΩμΕνησ ΔΙΑΧΕΙρΙσησ συγγραμμα- ΤΩν «ΕΥΔΟξΟσ», η οποία αποτελεί ό,τι το διαυγές, δίκαιο και αποτελεσματικό έχει να επιδείξει το Υπουργείο Παιδείας στη φοιτητική μέριμνα της Ανώτερης και Ανώτα - της Εκπαίδευσης. Πριν το ακαδημαϊκό έτος , ως γνωστόν, τα ΤΕΙ της χώρας πλήρωναν τα συγγράμματα από τα κονδύλια που εισέπρατταν από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ τα συγγράμματα των ΑΕΙ πλήρωνε στις εκδοτικές εταιρείες το Υπουργείο Παιδείας. μετά την ανάληψη της διαχείρισης από τον «Εύδοξο» η γραφειοκρατία εξαλείφθηκε, η διαδικασία απλουστεύθηκε, κατέστη δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συ - μπερασμάτων, ακριβούς στατιστικής, λεπτομερών στοιχείων χρονικών, ποσοτικών, ποιοτικών. γι αυτό και ο «Εύδοξος» αποτελεί καινοτομία στην ελληνική εκπαίδευση. 1

2 3. Τα συγγράμματα κοστολογούνται βάσει συγκεκριμένου πίνακα τιμών (ΦΕκ 1915Β/ 2011, σ , πίν. 2) και με ηλεκτρονική διαδικασία κοστολόγησης, η οποία υποστηρίζεται από το σύστημα «Εύδοξος». σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, η τιμή της σελίδας για ένα απλό βιβλίο (το οποίο φωτοτυπείται εύκολα) ορίζεται σε 0,035 για το σχήμα 14cmx21cm, σε 0,042 για το σχήμα 17cmx24cm κ.ο.κ., ενώ η μέση τιμή φωτοτυπίας είναι ακριβότερη (0,05-0,06 ανά σελίδα). 4. Δεν έχει καταρτιστεί και, επομένως, υπογραφεί ποτέ καμμία διμερής ή μονομερής σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Παιδείας/αγοραστή και εκδοτών/προμηθευτών για τα επιστημονικά συγγράμματα. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο αγοράζει τα συγγράμματα χωρίς καμμία δέσμευση (όπως, για παράδειγμα, χρόνο αποπληρωμής τους) και, μάλιστα, με επιβαρυντικούς για τους εκδότες όρους, όπως: «η τιμή κοστολόγησης κάθε διδακτικού βιβλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της τιμής του χωρίς το Φ.Π.Α. στο ελεύθερο εμπόριο. στην περίπτωση που η τιμή ενός διδακτικού βιβλίου υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, η τιμή του μειώνεται και ορίζεται στο 70% της τιμής του χωρίς το Φ.Π.Α στο ελεύθερο εμπόριο» (ΦΕκ 1915Β/2011, σ , άρθρο 3, 3α). για παράδειγμα, αν ένα βιβλίο έχει λιανική τιμή πώλησης 8,00 και η ηλεκτρονική κοστολόγησή του οριστεί στα 7,00, τότε ορίζεται ως τελική τιμή κοστολόγησης το ποσό των 5,60 (8,00 Χ 70% = 5,60). «Από το ακαδημαϊκό έτος και σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟξΟσ, σε περίπτωση διανομής συγκεκριμένου διδακτικού βιβλίου κατά το ίδιο ακαδημαϊκό εξάμηνο σε αριθμό αντιτύπων μεγαλύτερο του χίλια πεντακόσια (1500), η τιμή του, όπως ορίζεται με τις ανωτέρω διατάξεις, μειώνεται ως ακολούθως: (i) για αριθμό αντιτύπων από 1501 έως 2000 η τιμή κοστολόγησης μειώνεται κατά 5%, (ii) για αριθμό αντιτύπων από 2001 και άνω η τιμή κοστολόγησης μειώνεται κατά 10%» (ΦΕκ 1915Β/ 2011, σ , άρθρο 3, 9). Βάσει των ανωτέρω, η φράση «επιδοτήσεις του Υπουργείου» αφορά στα ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας μέσω της αγοράς των συγγραμμάτων για τους σπουδαστές και φοιτητές τους και όχι στους εκδότες ή δικαιούχους των επιστημονικών συγγραμμάτων. Πώς, λοιπόν, εννοούνται οι «επιδοτήσεις του Υπουργείου, οι οποίες συνέβαλαν στη συντήρηση των εκδοτών»; Διότι, κατά την ίδια οπτική γωνία, οι καταναλωτές επιδοτούν το super-market επιλέγοντας και αφαιρώντας από τα ράφια του αγαθά(!). 5. Τα στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο της κας Παπαδοπούλου για το μέσο κόστος κάθε συγγράμματος ανά σχολή ή τμήμα, χρήζουν εκτενέστερης ανάλυσης, αντι - στοίχισης και παράθεσης λεπτομερειών, διότι το κόστος παραγωγής του επιστημονικού συγγράμματος εξαρτάται κυρίως από το περιεχόμενο, το οποίο και προσδιορίζει τη διαδικασία και τις τεχνικές δημιουργίας του. Επίσης, το κόστος ενός επιστημονικού βιβλίου έχει άμεση σχέση και με το αν το σύγγραμμα προέρχεται από χώρα του εξωτερικού δηλαδή, δεν αποτελεί ελληνική έκδοση Ελλήνων συγγραφέων-επιστημόνων. για του λόγου το αληθές, παρατίθενται τα παρακάτω παραδείγματα, ώστε να καταδειχθεί πως κάθε άλλο παρά «χρυσά» πληρώνονται στην Ελλάδα τα επιστημονικά συγγράμματα: 2

3 α) Τίτλος συγγράμματος: σχεδιασμός και οικονομική μελέτη Εγκαταστάσεων για μηχανικούς (5η Έκδοση, Peters - Timmerhaus, σελίδες 1.008) Εκδοτική εταιρεία: McGraw-Hill Προτεινόμενη λιανική τιμή ξενόγλωσσου: 223,00 $ Τιμή Amazon: 117,99 $ Λιανική τιμή μεταφρασμένου έργου: 66,99 (σελίδες 1.216) Τιμή κοστολόγησης Υπουργείου (ΦΕκ): 46,89 β) Τίτλος συγγράμματος: Αρχές νανοηλεκτρονικής (Hanson, σελίδες 400) Εκδοτική εταιρεία: Prentice Hall Προτεινόμενη λιανική τιμή ξενόγλωσσου: 141,20 $ Τιμή Amazon: 136,16 $ (προσφορά) Λιανική τιμή μεταφρασμένου έργου: 38,27 (σελίδες 532) Τιμή κοστολόγησης Υπουργείου (ΦΕκ): 26,79 γ) Τίτλος συγγράμματος: Υψηλές Τάσεις (Kuffel-Zaengl, 2η Έκδοση, σελίδες 534) Εκδοτική εταιρεία: Elsevier Προτεινόμενη λιανική τιμή ξενόγλωσσου: 109,00 $ Τιμή Amazon: 88,15 $ (προσφορά) Λιανική τιμή μεταφρασμένου έργου: 39,81 (σελίδες 616) Τιμή κοστολόγησης Υπουργείου (ΦΕκ): 27,87 6. στον ίδιο πίνακα του άρθρου δημοσιεύεται μεν επιλεκτικά το μέσο κόστος συγγράμματος για κάποιες σχολές ή τμήματα, αλλά δεν γίνεται λόγος για το μέσο ετήσιο κόστος συγγραμμάτων ανά φοιτητή, το οποίο ανέρχεται στα 238,00 περίπου ( φοιτητές δικαιούχοι συγγραμμάτων, συνολικό κόστος συγγραμμάτων ,00 ). Ήταν υψηλότερο το μέσο ετήσιο κόστος συγραμμάτων ανά φοιτητή κατά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά οι φοιτητές είχαν το δικαίωμα περισσότερων τίτλων (π.χ. β ή και γ τόμο του ιδίου έργου, βοήθημα). Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά την περίοδο αυτή εκδόθηκαν σημαντικότατα έργα υψηλού επιπέδου με αποτέλεσμα η ελληνική βιβλιογραφία να κατακτήσει τη δική της θέση στην παγκόσμια βιβλιογραφία και η ελληνική γλώσσα να διαδοθεί ως επιστημονική σε όλο τον κόσμο μεταφράστηκαν και εκδόθηκαν στα ελληνικά τα καλύτερα επιστημονικά συγγράμματα επιφανών καθηγητών διεθνώς. μ αυτό τον τρόπο, βρίσκονται στη διάθεση των Ελλήνων φοιτητών τα ίδια έργα της διεθνούς βιβλιογραφίας που διδάσκονται στα σημαντικότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως το M.I.T., το Berkeley, το Columbia, το Harvard κ.ά., γεγονός με πολύ θετικές συνέπειες στο επίπεδο σπουδών των Ελλήνων φοιτητών. 7. στο Τμήμα μαθηματικών του καποδιστριακού Πανεπιστημίου η συντάκτρια του άρ - θρου εκφράζει την έκπληξή της για το ότι «συνεργάζονται» 42 εκδοτικοί οίκοι για συγγράμματα που αφορούν σε 36 μαθήματα. Προφανώς δεν έχει ενημερωθεί σχετικά με το σύστημα πολλαπλής επιλογής των συγγραμμάτων, σύμφωνα με το οποίο ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για κάθε μάθημα μεταξύ δύο, τριών ή και περισσότερων διαφορετικών τίτλων και όχι μόνο το βιβλίο του διδάσκοντα καθηγητή. Επόμενο θα ήταν να συμμετέχουν και 72 ή 80 ή και περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι. 3

4 8. Ως προς τη δήλωση: «Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν αγοράζει το ίδιο το κράτος τα συγγράμματα των φοιτητών» από τον έγκριτο καθηγητή του συνταγματικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο θράκης κύριο Πέτρο Παραρά, διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια αποτύπωσης της έκφρασης, αφού το σύνταγμα της Ελλάδας προβλέπει σαφώς τη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές και σπουδαστές της χώρας καθ όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών. 9. Ο χαρακτηρισμός της σχέσης συγγραφέα-εκδότη ως «πελατειακής» κρίνεται επιεικώς απαράδεκτη. στη συγγραφή ενός επιστημονικού έργου ο εκδότης και ο συγγραφέας είναι τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, από τα οποία ο μεν εκδότης προτείνει, εκδίδει και αποδίδει τα δικαιώματα, ο δε συγγραφέας έχοντας το πνευματικό δικαίωμα του έργου αποδέχεται, συμφωνεί, παραδίδει το έργο του και εισπράττει τα συμπεφωνημένα. κάτι ανάλογο γίνεται με τα άρθρα των δημοσιογράφων, με τη δημιουργία μιας διαφήμισης, με την κατοχύρωση μιας εφεύρεσης, με την παραγωγή μιας κινηματογραφικής ταινίας κ.τ.ό. Αυτό, άλλωστε, σημαίνει πνευματικό δικαίωμα για όλους τους δημιουργούς. 10. Το ότι υπάρχουν εκδότες που επενδύουν στο επιστημονικό σύγγραμμα είναι σίγουρα καλό για τον τόπο. Ωστόσο, για τα ελληνικά δεδομένα είναι σχεδόν αδύνατο εκδοτικός οίκος να προχώρησε στην έκδοση 666 πανεπιστημιακών τίτλων, αφού από τη μια στους εννιά μήνες του 2012 θα έπρεπε να εκδίδει τρεις με τέσσερις τίτλους καθημερινά και από την άλλη το κόστος έκδοσης τόσων βιβλίων είναι αποκαρδιωτικό στις ημέρες μας. Χρειάζεται προσοχή σε παρόμοιες θέσεις, διότι το αφελές λάθος απέχει ενίοτε ελάχιστα από τη σκόπιμη παραπλάνηση. 11. Ο σ.ε.ε.βι., το επίσημο όργανο των εκδοτών επιστημονικών βιβλίων από καιρού εις καιρόν έχει καταθέσει προτάσεις στις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου και ιδιαίτερα στην προηγούμενη, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε αγαστή συνεργασία χάρη τόσο στην ύπαρξη και το ρόλο της Ειδικής γραμματείας Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, όσο και στη στελέχωσή της από πρόσωπα, όπως του κου Παπάζογλου και των συμβούλων του για τη βελτίωση της κατάστασης στο οικονομικό μέρος του θέματος «επιστημονικά συγγράμματα». μία τέτοια πρόταση ήταν η δημιουργία βιβλιοθηκών και, μάλιστα, πανεπιστημιακών. στη χώρα μας, όμως, δεν υπάρχουν οι υποδομές, πολλώ μάλλον τα απαιτούμενα χρήματα, για μεγαλόπνοα σχέδια. Άλλη πρότασή μας ήταν η εξαίρεση από τον νόμο περί ενιαίας τιμής πώλησης των αγαθών των συγγραμμάτων σε μη δικαιούχους, πλην όμως ενεργούς φοιτητές, στην τιμή κοστολόγησης από το Υπουργείο και με το πρόσθετο βάρος του Φ.Π.Α. η καλή πρόθεση των εκδοτών φάνηκε κατά τη διετία , οπότε η κρίση άρχισε να γίνεται αισθητή, αφού με διάλογο αποδέχθηκαν: εκπτώσεις στις τιμές κοστολόγησης των βιβλίων (ΦΕκ 1915Β/2011, σσ , πίν. 1 και 2), την κατάργηση της ανακοστολόγησης των βιβλίων (ΦΕκ 1915Β/2011, σ , άρθρο 3, 1), τη μη κοστολόγηση των σελίδων που υπερβαίνουν τη χιλιοστή επίτομου έργου (ΦΕκ 1915Β/2011, σ , άρθρο 3, 4δ), 4

5 την κατάργηση κοστολόγησης του εξωφύλλου, ακόμη και του σκληρού, το οποίο κοστολογείται πλέον για όλα τα σχήματα βιβλίων με 1 ευρώ και εφόσον το βιβλίο υπερβαίνει τις 400 σελίδες (ΦΕκ 1915Β/ 2011, σ , άρθρο 3, 4γ), την κοστολόγηση πολλών τετράχρωμων βιβλίων με τιμές δίχρωμου (ΦΕκ 1915Β/ 2011, σ , άρθρο 3, 4β), συμβάλλοντας τα μέγιστα στη συμπίεση του κόστους των επιστημονικών συγγραμμάτων. Έτσι, σύμφωνα με στοιχεία του συλλόγου, περικοπές, όπως οι προαναφερθείσες, και καταργήσεις, όπως αυτή των τόμων ενός συγγράμματος ή εκείνη των βοηθημάτων (από την τρέχουσα περίοδο), επέφεραν τη σταδιακή μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού για τα επιστημονικά συγγράμματα (ετήσια δαπάνη για τα συγγράμματα μόνο των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος : ,00 περίπου - ετήσια δαπάνη για τα συγγράμματα μόνο των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος : ,00 περίπου). Ο σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων αναμένει από τον Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθηγητή κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο ορισμό επίσημης συνάντησης με αντικείμενο την εξεύρεση ακόμη καλύτερων λύσεων στο θέμα «κόστος Επιστημονικών συγγραμμάτων». Είμαστε βέβαιοι ότι προτάσεις, όπως αυτή του να δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα όσοι φοιτητές εξαρτώνται από φτωχό οικογενειακό εισόδημα, εκτός του ότι αντίκεινται στο άρθρο 16 του συντάγματος, θα αποφέρουν κοινωνικό χάος, αφού η εφαρμογή τέτοιων λύσεων προϋποθέτει αν μη τι άλλο ένα δίκαιο και αντικειμενικό φορολογικό σύστημα. Ειδάλλως, η σημερινή κατάσταση θα διαιωνίζεται, αφού οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν και όσοι φοροδιαφεύγουν να απολαμβάνουν τους καρπούς της εκάστοτε κοινωνικής πολιτικής. για το Δ.σ. μπαλιάτσας Δημήτρης Πρόεδρος Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων (Σ.Ε.Ε.ΒΙ.) Θεμιστοκλέους 73, «Σπίτι του Βιβλίου», Αθήνα - Τηλ: , Φαξ: , Ηλ.Ταχ.: 5

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ http://www.ceid.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους - Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡ49-ΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 4ΑΡ49-ΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 28 Απριλίου 2006 Με την κατάθεση του τελικού αυτού πορίσματος, η Επιτροπή του ΕΣΥΠ για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 6 Επιτελική σύνοψη... 7 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡOΦOΡΙΚΗΣ http://www.ceid.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 01-014 ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Η χρησιμότητα της Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών κατά τα επίσημα κείμενα

Ι. Η χρησιμότητα της Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών κατά τα επίσημα κείμενα «Πιστοποίηση της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών»: μια ακόμα ενοχλητική γραφειοκρατία ή έμπρακτη ακύρωση της ακαδημαϊκής αυτοτέλειας; ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Το νέο θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Επιβλέπων: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΡΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Επιβλέπων: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΡΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2011 Επιβλέπων: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΡΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TMHMA : ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ( Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο 2009-2010 ) Αθήνα, Ιούνιος 2011 3 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κομοτηνή, Μάρτιος 2014 Συγγραφή - Επιμέλεια: Αυγερινός Ανδρέας, Καζαντζή Μάρθα & Μαυρομμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΣΠ Ε. 8 ης (14 ης ) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Π..Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΣΠ Ε. 8 ης (14 ης ) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Π..Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΣΠ Ε ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8 ης (14 ης ) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Π..Ε. ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ) Μελέτη Σκοπιμότητας για την ίδρυση χώρου πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Απόφαση

Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Απόφαση ΈκτακτηΣύνοδοςτωνΠρυτάνεωνκαιΠροέδρωντωνΔ.Ε. Αθήνα,17Ιουλίου2009 Απόφαση Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε., στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 17 Ιουλίου 2009, συζήτησε το σχέδιο νόµου «Ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ οδηγός σπουδών 2013-2014 Επιμέλεια: Δήμητρα Κατή Φωτεινή Ασημακοπούλου Σχεδιασμός: Αντιγόνη Παρούση 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος)

στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αύγουστος 2010 «..Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τίποτα γιατί η αλήθεια είναι στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος)

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

O Νέος Νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση

O Νέος Νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ O Νέος Νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση Σε 50 Ερωτήσεις και απαντήσεις Αλλάζουμε Παιδεία, αλλάζουμε την Ελλάδα! Σεπτέμβριος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Σχολής Αρχιτεκτόνων για το Κείμενο Διαβούλευσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΤΟ ΥΦΟΣ, Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Απόφαση της Σχολής Αρχιτεκτόνων για το Κείμενο Διαβούλευσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΤΟ ΥΦΟΣ, Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Απόφαση της Σχολής Αρχιτεκτόνων για το Κείμενο Διαβούλευσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση 1 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΥΦΟΣ, Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Το «κείμενο διαβούλευσης» που παραδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα