J. Spier, Late Byzantine Rings , Reichert Verlag, Wiesbaden 2013, 87 σελ.+ 24 πίν. ISBN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "J. Spier, Late Byzantine Rings. 1204 1453, Reichert Verlag, Wiesbaden 2013, 87 σελ.+ 24 πίν. ISBN 978-3-89500-940-2"

Transcript

1 J. Spier, Late Byzantine Rings , Reichert Verlag, Wiesbaden 2013, 87 σελ.+ 24 πίν. ISBN To βιβλίο εξετάζει 48 δακτυλίδια της υστεροβυζαντινής περιόδου ( ), αποκαλύπτοντας τη δεξιοτεχνία και την επινοητικότητα των βυζαντινών χρυσοχόων σε μια εποχή πολλαπλών δυσκολιών, η οποία έκλεισε με την κατάλυση του Βυζαντίου από τους Οθωμανούς. Τα έργα αυτά, τα οποία ανήκουν σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές, είναι στην πλειονότητά τους γνωστά από μεμονωμένες δημοσιεύσεις τους, μια συνθετική μελέτη τους αποτελούσε, ωστόσο, επιστημονικό ζητούμενο. Το βιβλίο περιλαμβάνει εισαγωγή και πέντε κεφάλαια. Στην αρχή του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου κεφαλαίου υπάρχει κατάλογος των προς εξέταση έργων και ακολουθούν υποκεφάλαια με παρατηρήσεις και σχολιασμό τους. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης. Ο τόμος περιέχει επίσης οκτώ ευρετήρια (μουσειακών συλλογών, συλλεκτών, περιοχών εύρεσης, τόπων, θεμάτων, βυζαντινών αξιωμάτων, προσώπων, επιγραφών σε δακτυλίδια της παλαιολόγειας περιόδου). Στους 24 πίνακες του βιβλίου, που ακολουθούν, εμπεριέχονται έγχρωμες, στην πλειονότητά τους, φωτογραφίες των δακτυλιδιών του καταλόγου καθώς και του συγκριτικού υλικού. Στην εισαγωγή ο συγγραφέας επιχειρεί γενική επισκόπηση της παλαιολόγειας κοσμηματοτεχνίας, παρατηρώντας ότι, σε αντιδιαστολή με την πληθωρική παραγωγή της μεσοβυζαντινής περιόδου, ολιγάριθμα έργα μικροτεχνίας, ακόμη και από μη ευγενή μέταλλα, μπορούν να χρονολογηθούν με ασφάλεια στους υστεροβυζαντινούς χρόνους. Εξετάζοντας τα λιγοστά δεδομένα σχετικά με εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη, τον Μυστρά, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Τραπεζούντα, καταλήγει στη διαπίστωση ότι πηγή προέλευσης όλων σχεδόν των κοσμημάτων υψηλής ποιότητας ήταν η Κωνσταντινούπολη. BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014)

2 354 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-BOOK REVIEW Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται σε δακτυλίδια της εποχής της λατινικής κυριαρχίας. Παρότι δακτυλίδια βυζαντινής τεχνοτροπίας θα πρέπει να φιλοτεχνούνταν στο α μισό του 13ου αιώνα, σωζόμενα παραδείγματα από την εποχή αυτή είναι πολύ δύσκολο να εντοπισθούν με ασφάλεια. Ερωτήματα σχετικά με το αν οι βυζαντινοί κοσμηματοποιοί είχαν εγκαταλείψει τη λατινοκρατούμενη Κωνσταντινούπολη και εγκατασταθεί στη Νίκαια, μαζί με την αυτοκρατορική αυλή, και αν υπήρχαν παραγγελίες κοσμημάτων σε άλλα καλλιτεχνικά κέντρα, όπως ο Μυστράς, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Τραπεζούντα, δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν στην παρούσα φάση της έρευνας. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται και ο «θησαυρός της Θεσσαλονίκης», ένα σύνολο πολυτελών κοσμημάτων, το οποίο, όπως λέγεται, βρέθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και φυλάσσεται σήμερα, ως μέρος της Συλλογής Σταθάτου, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα. Το αινιγματικό αυτό σύνολο περιλαμβάνει 14 δακτυλίδια, ορισμένα από τα οποία είναι δυτικής τεχνοτροπίας, ένα ζεύγος χρυσών περικαρπίων, ένα ζεύγος ενωτίων καθώς και νομίσματα του Ισαακίου Αγγέλου ( ) και του Αλεξίου Γ Αγγέλου Κομνηνού ( ). Σε πρόσφατη μελέτη 1 είχε διατυπωθεί η υπόθεση ότι τα πολύτιμα αυτά κοσμήματα ανήκαν σε κάποιον από τους φράγκους κυριάρχους της Θεσσαλονίκης και αποκρύφθηκαν το 1224, λίγο πριν την ανακατάληψη της πόλης από τους Βυζαντινούς υπό τον Θεόδωρο Α Άγγελο Δούκα, ή ακόμη το 1246, οπότε η Θεσσαλονίκη παραδόθηκε στον Ιωάννη Γ Δούκα Βατάτζη. Ο συγγραφέας. εκφράζει την περισσότερο εύλογη υπόθεση, ότι ο θησαυρός αποτελούσε εμπορεύσιμο απόθεμα κάποιου κοσμηματοπώλη ή εχέγγυο στα χέρια κάποιου δανειοδότη και απεκρύβη (με βάση τις χρονολογικές ενδείξεις των νομισμάτων του) λίγο πριν ή λίγο μετά την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης από τους Φράγκους, το Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται τέσσερα δακτυλίδια, που κατείχαν πρόσωπα σχετιζόμενα με την αυτοκρατορική αυλή (αρ. κατ. 1 4), καθώς και τέσσερα δαχτυλίδια βυζαντινών αξιωματούχων (αρ. κατ. 5 8). Στην πρώτη ομάδα ανήκει το ενεπίγραφο δαχτυλίδι αρραβώνα του Στεφάνου Ραδοσλάβου Δούκα, του μετέπειτα βασιλιά της Σερβίας ( ), ο οποίος νυμφεύθηκε, το 1215, την Άννα Κομνηνή Δούκαινα 2, κόρη του δεσπότη της Ηπείρου Θεοδώρου 1. A. Bosselmann Ruickbie, Byzantinischer Schmuck des 9. bis frühen 13. Jahrhundert. Untersuchungen zum metallen dekorativen Körperschmuck der mittelbyzantinischen Zeit anhand datierter Funde, Wiesbaden 2011, Πβλ. D. Polemis, The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography, London 1968, αρ. 47 και 102. BYZANTINA SYMMEIKTA 24 (2014)

3 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-BOOK REVIEW 355 Κομνηνού Δούκα ( ). Τα άλλα τρία δακτυλίδια αυτής της ομάδας ( ένα από τα οποία θεωρείται ότι ήταν το γαμήλιο δακτυλίδι του τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και της Θεοδώρας Τόκκο 3 ), φέρουν αυτοκρατορικά μονογράμματα. Στη δεύτερη ομάδα εξετάζονται τα δακτυλίδια ενός σεβαστού πρωτονωβελισσίμου, του Παξηνού Απελάτη, και ενός σεβαστού βεστιαρίου. Στην ίδια ομάδα ο συγγραφέας έχει εντάξει, με τεχνοτροπικά κριτήρια, ένα δακτυλίδι που βρέθηκε σε γυναικείο τάφο του νεκροταφείου στο φρούριο της Τrapezitsa, Veliko Tarnovo. Σε πρόσφατη δημοσίευση του σφραγιστικού δακτυλιδιού του σεβαστού βεστιαρίου 4 υποστηρίζεται ότι ανήκε σε δυτικής καταγωγής αξιωματούχο του δεσποτάτου του Μορέως, καθώς το θέμα του όρθιου λέοντος, χαραγμένο στη σφενδόνη, ήταν έμβλημα της οικογένειας των Λουζινιάν. Στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Το αυλικό εργαστήριο» εξετάζονται αρχικά 14 χρυσά δακτυλίδια (αρ. κατ. 9 22) τα οποία, χωρίς να είναι εντελώς όμοια μεταξύ τους, παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την υπόθεση ότι προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο. Το εργαστήριο αυτό έδρευε, πιθανώς, στην Κωνσταντινούπολη, συνδεόταν με την αυτοκρατορική αυλή και ήταν ενεργό κατά το β μισό του 14ου αιώνα. Στα χαρακτηριστικά των αποδιδόμενων στο εργαστήριο αυτό κοσμημάτων συγκαταλέγονται το υψηλό επίπεδο επεξεργασίας, οι εγχάρακτες και, σπανιότερα, ανάγλυφες επιγραφές με ονόματα προσώπων, μονογράμματα, σύντομα επιγράμματα και έναν βιβλικό στίχο (Ψαλμός 27:1), η εγχάρακτη φυτική διακόσμηση, ο τονισμός των ανάγλυφων επιγραφών και της εγχάρακτης φυτικής διακόσμησης με νιέλλο και, τέλος, τα εγχάρακτα εραλδικά εμβλήματα, όπως λεοντάρια, αετοί, δικέφαλοι αετοί, γρύπες και κρίνοι. Τόσο τα εικονιστικά αυτά θέματα, πλην των δικεφάλων αετών και των τριών λεόντων σε κύκλο, όσο και τα σχήματα ορισμένων από τα εξεταζόμενα δακτυλίδια προδίδουν επιρροές από δυτικά πρότυπα. Σε δυτική επίδραση αποδίδει εξάλλου ο συγγραφέας και την επαναχρησιμοποίηση ρωμαϊκών σφραγιδόλιθων σε τρία από τα δακτυλίδια αυτής της ομάδας (αρ. κατ ). Εξάλλου, ορισμένα από τα μονογράμματα προδίδουν σχέσεις του εργαστηρίου με την αυτοκρατορική αυλή. 3. PLP αρ A. Drandaki D. Papanikola - Bakirtzi A. Tourta (eds.), Heaven and Earth. Art of Byzantium from Greek Collections, Exhibition Catalogue, Hellenic Ministry of Culture and Sports Benaki Museum, Αthens 2013, 275, αρ. 157 [Ε. Κatsara]. BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014)

4 356 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-BOOK REVIEW Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται επίσης μια ομάδα 10 δακτυλιδιών, επτά χρυσών (αρ. κατ ), δύο επίχρυσων ασημένιων (αρ. κατ. 30, 32) και ενός ασημένιου (αρ. κατ. 31), τα οποία ομοιάζουν ως προς τη διακόσμηση με τα έργα του αυλικού εργαστηρίου, αλλά δεν είναι τόσο υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας, ενώ σπάνια φέρουν επιγραφές. Ο συγγραφέας συνδέει επίσης τα κοσμήματα αυτά με το αυλικό εργαστήριο, αλλά τα αποδίδει σε λιγότερο ταλαντούχους τεχνίτες του ή ακόμη και σε μαθητευομένους του. Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται συνολικά 16 δακτυλίδια άλλων εργαστηρίων, τα οποία επίσης φέρουν επιγραφές με τα ονόματα των κατόχων τους. Ο συγγραφέας τα χωρίζει σε χρυσά δακτυλίδια του 14ου αιώνα (αρ. κατ ), χρυσά δακτυλίδια του 15ου αιώνα (αρ. κατ ) και ασημένια δακτυλίδια (αρ. κατ ). Τα κοσμήματα αυτά ανήκαν στην πλειονότητά τους σε βυζαντινούς αριστοκράτες και υψηλούς αξιωματούχους, δύο από τους οποίους, ο Μιχαήλ Ζωριανός και ο Ευμορφόπουλος, μπορούν να συσχετισθούν με την Ήπειρο και τον Μυστρά αντιστοίχως. Ορισμένα από τα έργα αυτά είναι διακοσμημένα με ζώα και εραλδικά σύμβολα, ενώ ένα φέρει επιγραφή με τον πρώτο στίχο του 27ου ψαλμού. Η ποιότητα της εκτέλεσης αυτών των δακτυλιδιών δεν φθάνει, όμως, σε καμία περίπτωση εκείνη των έργων του αυλικού εργαστηρίου. Τα πέντε ασημένια δακτυλίδια αποτελούν σπάνια δείγματα της παλαιολόγειας περιόδου, καθώς το ασήμι δεν εχρησιμοποιείτο συχνά εκείνη την εποχή. Η μορφή τους ποικίλλει, καθώς ορισμένα ομοιάζουν με σύγχρονά τους χρυσά, ενώ άλλα έχουν πιο ιδιαίτερη μορφή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρία ασημένια δακτυλίδια στη σφενδόνη των οποίων τα εγχάρακτα ονόματα των κατόχων διατάσσονται σε οριζόντιες γραμμές, θυμίζοντας παλαιότερα δείγματα, αλλά και μολυβδόβουλλα. Στο τελευταίο κεφάλαιο ο συγγραφέας εκθέτει τα συμπεράσματα της μελέτης. Επισημαίνει τον σχετικά μικρό αριθμό αλλά και την υψηλή ποιότητα των σωζόμενων δακτυλιδιών της παλαιολόγειας περιόδου σε σχέση με την πληθωρική παραγωγή δακτυλιδιών, από χρυσό, ασήμι και χαλκό, κατά τον 11ο και τον 12ο αιώνα. Το δεδομένο αυτό υποδηλώνει ότι, κατά τους υστεροβυζαντινούς χρόνους, τα δακτυλίδια συγκαταλέγονταν στα διακριτικά μιας κοινωνικά και οικονομικά ανώτερης τάξης, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, οπότε δακτυλίδια κατείχαν και πολλά μέλη της μεσαίας τάξης. Αξιοσημείωτος είναι ο ρόλος του «αυλικού εργαστηρίου» του β μισού του 14ου αιώνα στην παραγωγή κοσμημάτων υψηλής ποιότητας με αποδέκτες, μεταξύ άλλων, μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας. Ιδιαίτερα BYZANTINA SYMMEIKTA 24 (2014)

5 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-BOOK REVIEW 357 υψηλής ποιότητας ως προς την εκτέλεση και τη διακόσμηση είναι, πάντως, και δακτυλίδια που προορίζονταν για πρόσωπα μιας χαμηλότερης αριστοκρατικής τάξης, όπως τον Ανδρόνικο Μουζάλωνα Δούκα (αρ. κατ. 34), τον Μιχαήλ Δρομοκάτη (αρ. κατ. 40) και τον Μεσοποταμίτη (αρ. κατ. 15). Σε κάποια άλλα ενεπίγραφα δακτυλίδια αναφέρονται ονόματα προσώπων, που δεν ανήκαν στην αριστοκρατία, αλλά προέρχονταν από οικογένειες γαιοκτημόνων και στρατιωτικών, όπως του Παξηνού Απελάτη (αρ. κατ. 6), του Γεωργίου Βαράνκου (αρ. κατ. 10), του Μανουήλ Αμηρά (αρ. κατ. 37) και του Θεοδώρου Πριμικήρη (αρ. κατ. 47). Ο συγγραφέας υποθέτει ότι τα δακτυλίδια αυτά ήταν δείγματα της αυτοκρατορικής largitio, και δη αυτοκρατορικά δώρα σε αναγνώριση υπηρεσίας, που προσέφεραν τα αναγραφόμενα πρόσωπα, ή σχετιζόμενα με την παραχώρηση πρόνοιας. Τέλος, ο συγγραφέας παραθέτει πληροφορίες που παραδίδουν σωζόμενα νομικά έγγραφα της εποχής για τους κατόχους δακτυλιδιών. Συνοψίζοντας, τονίζουμε ότι η έρευνα δεν περιορίζεται σε μια λεπτομερή εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της διακόσμησης των υστεροβυζαντινών δακτυλιδιών. Μέσα από την παράλληλη μελέτη των επιγραφών, των μονογραμμάτων και της εικονογραφίας τους, διεισδύει στην κοινωνία της εποχής των Παλαιολόγων, μια κοινωνία που ήταν ανοικτή στους δυτικούς τρόπους και συνδύαζε την αγάπη για την πολυτέλεια με την ευσέβεια και τη λογιοσύνη. Τζένη Αλμπάνη Αθήνα BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014)

6

Wiesbaden 2011, 420 σσ. +832 εικ. ISBN 978-3-89500-717-0

Wiesbaden 2011, 420 σσ. +832 εικ. ISBN 978-3-89500-717-0 Αn t j e Bosselmann Ru i c k b i e, Byzantinischer Schmuck des 9. bis frühen 13. Jahrhunderts. Untersuchungen zum metallen dekorativen Körperschmuck der mittelbyzantinische Zeit anhand datierter Funde

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ και ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ

ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ και ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ και ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ με θέμα: Προσλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΌ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ: ΠΑΡΆΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΌ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ: ΠΑΡΆΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΌ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ: ΠΑΡΆΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΠΈΝΝΑ Βυζαντινολόγος - Νομισματολόγος 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την αναγέννηση των βυζαντινών σπουδών, στα τέλη του 19ου αιώνα, η μελέτη των βυζαντινών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σε πρόσφατη μελέτη μου ασχολήθηκα, μεταξύ άλλων, και με την ταύτιση τριών φωτογραφιών μιας κρήνης από τα Χίλια Δένδρα της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

434 Βιβλιοκρισίαι (Κωνστ. Βακαλόπουλου, Οικονομική λειτουργία κ.λ.)

434 Βιβλιοκρισίαι (Κωνστ. Βακαλόπουλου, Οικονομική λειτουργία κ.λ.) 434 Βιβλιοκρισίαι (Κωνστ. Βακαλόπουλου, Οικονομική λειτουργία κ.λ.) Οί έπιφυλάξεις πού θά ήταν δυνατό νά διατυπωθούν συνέχονται κυρίως μέ τήν έπισήμανση άβλεψιών, συχνά τυπογραφικών (αδυναμία περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Βυζαντινή αυτοκρατορία Α. Βυζαντινή αυτοκρατορία ονομάστηκε κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 3 (1996-1997) Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν Evangelos Konstantinou (εκδ.), Buzanz und das Abendland im 10. und 11. Jahrhundert, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 1997, σελ. 366. Η επέτειος,

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης

Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης Αναστασία ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Λένα ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Αλεξάνδρα ΚΑΛΛΙΓΑ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΑ' (2000) Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ξένια Χαραλαμπίδου Τμήμα Αρχαιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ. Ξένια Χαραλαμπίδου Τμήμα Αρχαιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η κεραμική από το νεκροταφείο του Τσικαλαριού Νάξου και η συμβολή της στη γνώση της Κυκλαδικής κεραμικής 1 Δρ. Ξένια Χαραλαμπίδου Τμήμα Αρχαιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρές επενδύσεις εικόνων από τη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα

Αργυρές επενδύσεις εικόνων από τη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα Αργυρές επενδύσεις εικόνων από τη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα Κάτια ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Τόμος ΚΣΤ' (2005) Σελ. 263-272 ΑΘΗΝΑ 2005 Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα ΑΡΓΥΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ 14ου

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) 403-408

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) 403-408 Liquid and Multiple: Individuals and Identities in the Thirteenth-Century Aegean, ed. G. Saint-Guillain D. Stathakopoulos [Centre de Recherche d Histoire et Civilisation de Byzance, Monographies 35], Paris

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) XX-XX

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) XX-XX D. Krallis, Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh Century Byzantium [Medieval and Renaissance Texts and Studies 422, Medieval Confluences Series 2], Tempe, Arizona 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Νομισματικοί θησαυροί των μέσων χρόνων από τη Θήβα

Νομισματικοί θησαυροί των μέσων χρόνων από τη Θήβα Νομισματικοί θησαυροί των μέσων χρόνων από τη Θήβα Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ Δελτίον XAE 20 (1998), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημητρίου Ι. Πάλλα (1907-1995) Σελ. 275-284 ΑΘΗΝΑ 1999 Μίνα Γαλάνη-Κρίκου ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ώρες λειτουργίας Θερινό ωράριο (Απρίλιος - Οκτώβριος) Δευτέρα - Σάββατο: 09.00-17.00 Κυριακές & Αργίες: Κλειστό Χειμερινό ωράριο (Νοέμβριος -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ) 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ) Οι Σγουροί (Σγούροι) ή Σγουρόπουλοι, καθώς και οι λίγο μεταγενέστεροι συγγενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Το βυζαντινό τέμπλο του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα

Το βυζαντινό τέμπλο του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα Το βυζαντινό τέμπλο του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα Βαρβάρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΘ' (2008) Σελ. 233-246 ΑΘΗΝΑ 2008 Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΕΜΠΛΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Προϊστορικοί Χρόνοι Χρήστος Σ. Αγουρίδης, Λεωνίδας Βοκοτόπουλος Στα άκρα της χώρας: Τα ιερά σπήλαια του Αδιάβατου Καρουμών Στην απόκρημνη παράκτια ζώνη του Αδιάβατου Καρουμών, στο ανατολικό άκρο της Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Η ανατολική Μεσόγειος τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (13ος -- 15ος αιώνας) 13ος -- 15ος αιώνας

Κεφάλαιο 7. Η ανατολική Μεσόγειος τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (13ος -- 15ος αιώνας) 13ος -- 15ος αιώνας Κεφάλαιο 7 Η ανατολική Μεσόγειος τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας () Με τη Δ Σταυροφορία (1204) η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διαλύθηκε και διαιρέθηκε. Κάποια από τα εδάφη της πήραν οι Βενετοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΑΚΑΝΙΑ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΑΚΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΝΥΓΓΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 6 (2004-2006) Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΑΚΑΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΛΗ 12ΟΥ-16ΟΙ ΑΙ. Ή βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική, τέχνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΑΙΩΝΑ THE LIFE AND TIMES OF LEON SGOUROS. BYZANTINE LORD OF NORTHEASTERN PELOPONNESE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 'Αθήνα, 23, 24 καί 25 'Απριλίου 1993 Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αριθμός Μητρώου : 1816 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινή κεραμεική στην Άρτα

Βυζαντινή κεραμεική στην Άρτα Βυζαντινή κεραμεική στην Άρτα Αγγελική ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ Δελτίον XAE 12 (1984), Περίοδος Δ'. Στην εκατονταετηρίδα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1884-1984) Σελ. 453-472 ΑΘΗΝΑ 1986 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1071-1453)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1071-1453) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1071-1453) Η εποχή των Κοµνηνών Ο βυζαντινός 12ος αιώνας παρουσιάζει αξιολογότατη και πολυποίκιλη συγγραφική παραγωγή. Κυριαρχεί ένας έντονος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 'Αθήνα, 22, 23 καί 24 'Απριλίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Γλυπτική και Λιθοξοϊκή στη Λατινική Ανατολή

Γλυπτική και Λιθοξοϊκή στη Λατινική Ανατολή Γλυπτική και Λιθοξοϊκή στη Λατινική Ανατολή 13ος 17ος αιώνας appleèûùëìôóèî ÂappleÈÌ ÏÂÈ Όλγα Γκράτζιου E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EK OΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική δωρεά Παγκρητικής Eνώσεως Aµερικής HΡΑΚΛΕΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κύπρου 68, 46100 Ηγουμενίτσα τηλ. 26650 29177, 26650 29178 e-mail: lbepka@culture.gr Γενική Επιμέλεια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

διάστημα κατασκευής αυτών των αγγείων περιορίζεται σε δύο έως τρεις γενιές. Ως προς τη χρονολόγησή της βασιζόμαστε στα κεραμικά συνευρήματα που

διάστημα κατασκευής αυτών των αγγείων περιορίζεται σε δύο έως τρεις γενιές. Ως προς τη χρονολόγησή της βασιζόμαστε στα κεραμικά συνευρήματα που ΠΕΡΙΛΗΨΗ H διδακτορική διατριβή με θέμα: «Σύγκλιση Απόκλιση. Έρευνα & Συνεισφορά στην τοπική κεραμική της Περιφέρειας Αρμένων-Ρεθύμνου και στην Κεραμική Παραγωγή της Κρήτης κατά τον 14 ο και 13 ο π. Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟ ΣΩΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟ ΣΩΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ Η ψηφιδωτή παράσταση του αποστόλου Ανδρέα, που αποτελεί το αντικείμενο αυτής της μελέτης, είναι τοποθετήμενη σε μία τετράγωνη κόγχη,

Διαβάστε περισσότερα