Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ."

Transcript

1 Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Φεβρουάριος 2010

2 1 Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 1.1 Γενικά Η ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, εφεξής Εταιρεία, καθορίζει στόχους και πολιτικές ως προς τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις, ανάλογους µε τους κινδύνους που αναλαµβάνει και το περιβάλλον λειτουργίας της. Σε αυτά τα πλαίσια, η Εταιρεία έχει καταρτίσει και εφαρµόζει Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ), η οποία αποσκοπεί στη γραπτή αποτύπωση των διαδικασιών, µέτρων, αρχών και κανόνων που ακολουθεί η εταιρεία, στα πλαίσια της παρακολούθησης και αξιολόγησης της επάρκειας των κεφαλαίων της για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων κινδύνων τους οποίους αναλαµβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει στο µέλλον Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας είναι υπεύθυνα για το σχεδιασµό, την έγκριση, την εφαρµογή και την περιοδική επαναξιολόγηση της Ε ΑΚΕ. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρεία παντός είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθησή τους σε τακτική βάση. Tο ιοικητικό Συµβoύλιο έχει επίσης την τελική ευθύνη για την παρακολούθηση της Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της πολιτικής και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, σε συνεργασία µε τους υπευθύνους των τµηµάτων που εµπλέκονται στη διαδικασία παρακολούθησης των κινδύνων από τους οποίους λαµβάνει αναφορές σε τακτική βάση. Τα σηµαντικότερα τµήµατα/διευθύνσεις που εµπλέκονται στη διαδικασία παρακολούθησης των κινδύνων, κατά τα ανωτέρω, είναι τα ακόλουθα: - ιεύθυνση διοικητικών, οικονοµικών και υπηρεσιών υποστήριξης, - ιεύθυνση συναλλαγών spot αγοράς - ιεύθυνση συναλλαγών παραγώγων, διεθνών αγορών, διαχείρισης επενδυτικών προϊόντων - Τµήµα Μηχανογράφησης Συµµετοχή στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων έχουν επίσης ο Υπεύθυνος Κανονιστικής 2

3 Συµµόρφωσης και ο Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρείας. Στα πλαίσια της παρακολούθησης των κινδύνων, ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων: - είναι αρµόδιος για την αξιολόγηση και εφαρµογή πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ιδίως τις αποφάσεις 1/459/ έως 9/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνεργασία µε τους υπευθύνους των τµηµάτων που εµπλέκονται στη διαδικασία παρακολούθησης των κινδύνων, από τους οποίους λαµβάνει αναφορές σε τακτική βάση. - παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η Εταιρία σχετικά µε τη ιαχείριση των Κινδύνων και προβαίνει σε εισηγήσεις προς τη ιοίκηση, εάν το κρίνει σκόπιµο, για τη βελτίωση των διαδικασιών αυτών. - µεριµνά ώστε η Εταιρία να διαθέτει την απαραίτητη µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των διαδικασιών για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειάς της και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που συνέχονται µε τη λειτουργία της. - Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία µε το σύνολο των ελεγκτικών µηχανισµών της Εταιρείας και ιδίως µε τα τµήµατα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συµµόρφωσης καθώς και µε το Τµήµα Παροχής Πιστώσεων αλλά και τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. - σε συνεργασία µε το Λογιστήριο και την Οικονοµική ιεύθυνση έχει την ευθύνη για την τήρηση της Εσωτερικής ιαδικασίας Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) της Εταιρίας (βλ. Απόφαση 8/459/ ). - έχει την ευθύνη για την υποβολή γραπτών εκθέσεων και προτάσεων στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και το ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτική βάση και τουλάχιστον µία φορά ετησίως, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/ «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ», ενώ σε κάθε περίπτωση η ιοίκηση ενηµερώνεται άµεσα όταν προκύψουν καταστάσεις που απαιτούνται διορθωτικά µέτρα 3

4 1.2 ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 31/12/2009 Η Εταιρεία υποβάλλει σε τριµηνιαία βάση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία για την κεφαλαιακή της επάρκεια. Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας µε το σταθµισµένο ενεργητικό έναντι του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου. Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας κατά την 31 η εκεµβρίου 2009 υπολογίστηκε σε 40,81 %, σε σχέση µε το ελάχιστο 8% που απαιτείται, όπως απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα (τα ποσά σε ) : ΕΠΟΠΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,55 ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 40,81 % 1.3 Κατηγορίες κινδύνου Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος συγκέντρωσης Ως πιστωτικός κίνδυνος νοείται ο κίνδυνος ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην Εταιρεία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσµα. Ως κίνδυνος συγκέντρωσης, νοείται ο κίνδυνος που προκύπτει από ανοίγµατα έναντι µεµονωµένων αντισυµβαλλοµένων, οµάδων συνδεδεµένων αντισυµβαλλοµένων και αντισυµβαλλοµένων στον ίδιο οικονοµικό τοµέα ή στην ίδια δραστηριότητα και συνδέεται µε µεγάλα έµµεσα πιστωτικά ανοίγµατα Η Εταιρεία έχει διαµορφώσει διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση των παραπάνω κινδύνων, στα πλαίσια του ισχύοντος νοµικού και κανονιστικού πλαισίου. 4

5 Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά κύριο λόγο από την παροχή πιστώσεων (margin) και πιστώσεων τριηµέρου, τις συναλλαγές πελατών επί κινητών αξιών και παραγώγων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και τη διαχείριση διαθεσίµων. Σε διαρκή βάση παρακολουθούνται οι χρηµατοδοτήσεις και η κατάσταση των ανοικτών θέσεων της Εταιρείας καθώς και τα ρευστά διαθέσιµά της, προκειµένου, µε κατάλληλο χειρισµό και αυξοµειώσεις των παρεχοµένων από την Εταιρεία και των παρεχοµένων σ' αυτήν πιστώσεων, να εξασφαλίζεται επάρκεια ιδίων κεφαλαίων. Για τη µείωση και αντιστάθµιση των κινδύνων που προκύπτουν από την παροχή πιστώσεων (margin και τριήµερη πίστωση) από την Εταιρεία, το µοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στην γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται µόνον κατόπιν σχετικής έγγραφης σύµβασης µεταξύ της Εταιρείας και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει στην Εταιρεία αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας συνίσταται νόµιµο ενέχυρο («Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας»). Περαιτέρω, για την παροχή πίστωσης αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων πελατών µε βάση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά χαρακτηριστικά του πελάτη, βάσει σχετικού ερωτηµατολογίου που υπογράφεται από τον πελάτη πριν τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης. Σε πραγµατικό χρόνο παρακολουθείται ο αναλαµβανόµενος πιστωτικός κίνδυνος ανά πελάτη, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και ιδίως των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/363/ και 8/370/ και λαµβάνεται µέριµνα ώστε αφενός το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας να αποτελείται µόνο από αποδεκτές αξίες, όπως ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις της εποπτεύουσας αρχής, αφετέρου η διασπορά των χαρτοφυλακίων να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ισχύοντος εποπτικού και ρυθµιστικού πλαισίου. Τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα της Εταιρείας και ιδίως των συνδεδεµένων µεταξύ τους πελατών παρακολουθούνται περαιτέρω, ούτως ώστε να τηρούνται συνεχώς οι διατάξεις της νοµοθεσίας για τα Μεγάλα Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα και την Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ , ενώ ελέγχεται και η συνολική έκθεση της Εταιρείας σε µεµονωµένους τίτλους για λογαριασµούς πελατών πίστωσης έτσι ώστε να αποφεύγεται η ύπαρξη κίνδυνου συγκέντρωσης επί των εξασφαλίσεων. Σε περίπτωση που πελάτης προβεί σε αγορά χωρίς να έχει προκαταβληθεί το τίµηµα ή χωρίς να υφίσταται το επαρκές χρηµατικό υπόλοιπο και δεν έχει συνάψει µε την Εταιρεία σύµβαση παροχής 5

6 πίστωσης, εάν δεν εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς των µετοχών στο Τ+3, η Εταιρεία προβαίνει σε αναγκαστική εκποίηση στο Τ+4, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο πιστωτικός κίνδυνος. Επιπλέον, σε πραγµατικό χρόνο παρακολουθούνται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις ανοιχτές θέσεις πελατών παραγώγων και από τις συναλλαγές πελατών σε ξένες αγορές και πελατών διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, η Εταιρεία διαθέτει συστήµατα παρακολούθησης των χαρτοφυλακίων και της θέσης των πελατών σε πραγµατικό χρόνο προκειµένου να διαπιστώνονται στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα περιπτώσεις υπερβάσεων των εκάστοτε τεθέντων ορίων, όπως ενδεικτικά, ανώτατο όριο πίστωσης, ανώτατο όριο αγοραστικής δύναµης, διάρθρωση χαρτοφυλακίου, margin calls στην αγορά αξιών ή παραγώγων. Υπό καθηµερινή παρακολούθηση τελούν τέλος τα ανοίγµατα της Εταιρείας σε τραπεζικά ιδρύµατα και άλλα αντισυµβαλλόµενα µέρη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ορθολογιστική διασπορά των κεφαλαίων της Εταιρείας µε σκοπό την αποφυγή των συγκεντρώσεων, σε συνδυασµό µε τις στρατηγικές επιδιώξεις και τις ευρύτερες συνεργασίες της εταιρείας Κίνδυνος αγοράς (market risk) Ο κίνδυνος αγοράς αφορά τις µεταβολές τιµών και αποτίµησης των χρηµατοπιστωτικών µέσων και τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις τους στην αξία των θέσεων που κατέχει η Εταιρία για ίδιο λογαριασµό στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της. Η Εταιρεία δεν κατέχει χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και δεν προβαίνει σε διαπραγµάτευση επί χρηµατοπιστωτικών µέσων για ίδιο λογαριασµό εποµένως δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόµενη διαµόρφωση χαρτοφυλακίου συναλλαγών και η συµπερίληψη οποιουδήποτε νέου χρηµατοπιστωτικού µέσου σε αυτό, θα υπόκειται σε έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο και θα θέτει ποιοτικούς περιορισµούς και όρια, βάσει τεκµηριωµένης και έγγραφης στρατηγικής συναλλαγών και διαδικασιών για τη διαχείριση των θέσεων του χαρτοφυλακίου. 6

7 1.3.3 Λειτουργικός κίνδυνος (operational risk) Ως λειτουργικός κίνδυνος, νοείται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 18 του ν. 3601/2007 ο κίνδυνος επέλευσης ζηµιών που οφείλεται είτε στην ανεπάρκεια είτε στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων και συστηµάτων είτε σε εξωτερικά γεγονότα. Ειδικότερα, για την Εταιρία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο: α) ο λεγόµενος νοµικός κίνδυνος και ιδίως, ο κίνδυνος αστικής ευθύνης της Εταιρίας προς καταβολή αποζηµιώσεων σε τρίτους, β) οι περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της εταιρίας, γ) η δυσλειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας εργατικού δυναµικού και των εργασιακών πρακτικών, δ) η διακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής, ε) η µη εφαρµογή ή η λανθασµένη εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών και στ) βλάβη σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας. Η εταιρεία διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες για την διαχείριση και ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κινδύνου, περιλαµβανοµένου του κινδύνου που απορρέει από γεγονότα µε χαµηλή συχνότητα και σοβαρές επιπτώσεις. Σε αυτά τα πλαίσια, η εταιρεία επιδιώκει την ελαχιστοποίηση της συµµετοχής του ανθρώπινου παράγοντα στα συστήµατά της και ειδικά σε τυποποιηµένες διαδικασίες µε µεγάλο πλήθος συναλλαγών, ενώ έχει θεσπίσει διαδικασία πρόσβασης στις εµπορικές εφαρµογές και στο εταιρικό δίκτυο και διαθέτει αναλυτική λίστα µε τους διαχειριστές των εφαρµογών. Η εταιρεία παρακολουθεί την ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία της µηχανογραφικής και τηλεπικοινωνιακής υποδοµής, τη διαµόρφωση και ασφάλεια των συστηµάτων και την ασφάλεια των δεδοµένων, ενώ λαµβάνει καθηµερινά όλα τα απαραίτητα αντίγραφα ασφαλείας των ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία φυλάσσονται σε ειδικά διαµορφωµένο σηµείο, που πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας που έχει θέσει η εταιρεία στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη, ανίχνευση, καταστολή κακόβουλου λογισµικού. Οι server και οι υπολογιστές της Εταιρίας προστατεύονται από ιούς και από κακόβουλες παρεµβάσεις µέσω κατάλληλων εφαρµογών (anti-virus, firewalls κλπ), ενώ χρησιµοποιείται σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης στους χώρους της εταιρείας. Ιδιαίτερα ο χώρος του dealing room και του 7

8 computer room διαθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει σύστηµα UPS για τη διασφάλισης της συνέχισης των εργασιών της σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης. Η Εταιρεία έχει καταρτίσει σχέδιο αντιµετώπισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που διασφαλίζει την ικανότητά της να συνεχίζει τη λειτουργία της και να περιορίζει τις ζηµίες, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της δραστηριότητάς της και διαθέτει εναλλακτικό χώρο λειτουργίας και εξοπλισµό διαθέσιµο σε µόνιµη βάση. Η εταιρεία έχει συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο για κάλυψη ζηµιών που ενδέχεται να υποστεί, µεταξύ άλλων, λόγω πυρκαγιάς, καιρικών φαινοµένων, κακόβουλων ενεργειών κ.α., περιλαµβανοµένης και της αστικής ευθύνης. Επιπλέον, η εταιρεία µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών της. Ο εσωτερικός ελεγκτής στα πλαίσια των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων του, παρακολουθεί και αξιολογεί την σωστή και συνεχή εφαρµογή και τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της εταιρείας έτσι ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις µη εφαρµογής ή λανθασµένης εφαρµογής των εσωτερικών διαδικασιών και να λαµβάνονται εγκαίρως διορθωτικά µέτρα. Τα επιµέρους Τµήµατα της Εταιρείας είναι λειτουργικά ανεξάρτητα µεταξύ τους, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις που καθιστούν ευχερή την απόκρυψη στοιχείων, την κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων πελατών και, εν γένει, τη διενέργεια µεµπτών ή και ποινικά κολάσιµων πράξεων. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει αποτελεσµατικές και διαφανείς διαδικασίες για την κατάλληλη και άµεση διερεύνηση ενδεχόµενων παραπόνων και καταγγελιών. Προς τούτο, έχει ορίσει Υπεύθυνο Παραπόνων, ο οποίος έχει την ευθύνη της εφαρµογής της σχετικής πολιτικής, η οποία προβλέπει, µεταξύ άλλων, την ενηµέρωση της ιοίκησης και όλων των εµπλεκοµένων τµηµάτων της εταιρείας, τη διεξαγωγή έρευνας για την εξακρίβωση της ορθότητας του παραπόνου και της ενηµέρωσης του πελάτη. Όλες οι χρηµατικές συναλλαγές τις εταιρείας (εισπράξεις πληρωµές από και προς πελάτες, πληρωµές σε προµηθευτές κλπ) γίνονται κατά κανόνα µέσω τραπεζικών καταθέσεων. Κατ εξαίρεση 8

9 µπορεί να γίνει είσπραξη ή πληρωµή µετρητών από το ταµείο της εταιρείας, µόνο έως ένα συγκεκριµένο όριο. Η εταιρεία διασφαλίζει το διαχωρισµό των χρηµατοπιστωτικών µέσων και κεφαλαίων των πελατών, που κατέχει η εταιρεία, από τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, καθώς και τη διάκριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της µεταξύ τους, έτσι ώστε να προκύπτει πάντοτε µε σαφήνεια ο δικαιούχος των κεφαλαίων και χρηµατοπιστωτικών µέσων και να αποκλείεται η χρησιµοποίηση από την εταιρεία ή τρίτα µη δικαιούµενα πρόσωπα των κεφαλαίων και χρηµατοπιστωτικών µέσων των πελατών της. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία, επιπλέον των παραπάνω διαδικασιών, υπολογίζει κεφαλαιακές απαιτήσεις για το λειτουργικό κίνδυνο, αν και θα µπορούσε να υπαχθεί στις ΕΠΕΥ του άρθρου 2, στοιχείο (β) της απόφασης 1/459/ , οι οποίες δεν υποχρεούνται να υπολογίζουν κεφαλαιακές απαιτήσεις για το λειτουργικό κίνδυνο Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας. Η εταιρεία διαχειρίζεται τις καθαρές ανάγκες της σε χρηµατοδότηση, µε βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και µελλοντικές της ανάγκες. Τελούν υπό διαρκή παρακολούθηση οι πιστώσεις και η κατάσταση των ανοικτών θέσεων της Εταιρείας, καθώς και τα ρευστά διαθέσιµά της, προκειµένου, µε κατάλληλο χειρισµό και αυξοµειώσεις των παρεχοµένων από την Εταιρεία και των παρεχοµένων σ' αυτήν πιστώσεων, να εξασφαλίζεται επάρκεια κεφαλαίων στην Εταιρεία. Για την αντιµετώπιση των αναγκών της σε χρηµατοδότηση και ενδεχόµενων κρίσεων ρευστότητας, η εταιρεία έχει συνάψει µε συνεργαζόµενες τράπεζες συµφωνίες µε τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα άµεσης άντλησης κεφαλαίων για την κάλυψη πάγιων και έκτακτων αναγκών Κίνδυνος Κερδοφορίας Ως κίνδυνος κερδοφορίας νοείται ο κίνδυνος της δυσµενούς µεταβολής των εσόδων και των εξόδων της Εταιρείας. 9

10 Η ιοίκηση παρακολουθεί σε µηνιαία βάση τα οικονοµικά µεγέθη και τα αποτελέσµατα, ενώ αναλύονται τα έσοδα και τα έξοδα ανά δραστηριότητα. Επιπλέον υπάρχει έγκριση από τη ιοίκηση όλων των δραστηριοτήτων από τις οποίες προκύπτουν έσοδα ή έξοδα για την εταιρεία. Ο κύκλος εργασιών αναλύεται σε τοµείς δραστηριότητας και σχεδιάζεται η ανάπτυξη της εταιρείας για τα επόµενα έτη µε την κατάρτιση επιχειρηµατικού σχεδίου. Κατά την κατάρτιση του επιχειρηµατικού σχεδίου της εταιρείας, λαµβάνονται υπόψη οι προοπτικές και οι προσδοκίες της εταιρείας όσον αφορά τη µελλοντική της ανάπτυξη, ενώ συνυπολογίζονται οι ενδεχόµενες διακυµάνσεις της αγοράς και οι συνθήκες του ευρύτερου χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος Άλλοι κίνδυνοι (Κίνδυνος κανονιστικής συµµόρφωσης, στρατηγικής, φήµης, εξωτερικοί κίνδυνοι που µπορεί να προκύψουν από το θεσµικό, οικονοµικό, επιχειρηµατικό περιβάλλον) Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διαχείριση άλλων κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί, όπως ο κίνδυνος κανονιστικής συµµόρφωσης, στρατηγικής, φήµης, ή κίνδυνοι που µπορεί να προκύψουν από το θεσµικό, οικονοµικό, επιχειρηµατικό περιβάλλον. Σε αυτά τα πλαίσια, διαθέτει ανεξάρτητες υπηρεσίες κανονιστικής συµµόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, για τον εντοπισµό των κινδύνων που προέρχονται από ενδεχόµενη µη συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις υποχρεώσεις που υπέχει σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τον Κανονισµό Λειτουργίας της και τη διατύπωση προτάσεων για τη διόρθωση τυχόν αδυναµιών. Την εταιρεία εκπροσωπούν, κατά κύριο λόγο συγκεκριµένα στελέχη, έτσι ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα αµαύρωσης της φήµης της από επικοινωνιακά λάθη. Επιπλέον παρακολουθούνται τα δηµοσιεύµατα στον Τύπο ή στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να εντοπίζονται τυχόν δηµοσιεύµατα που αφορούν την εταιρεία και να λαµβάνονται µέτρα σε περίπτωση αρνητικής δηµοσιότητας. Επίσης εφαρµόζονται όλες οι προβλεπόµενες πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία του πελάτη, όπως προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, έτσι ώστε να προλαµβάνεται ή να επιλύεται κάθε είδους πρόβληµα µε τους πελάτες χωρίς να πλήττεται η φήµη της εταιρείας. Επιπλέον, η Εταιρεία παρακολουθεί τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στη λειτουργία της τυχόν µεταβολές στο θεσµικό, οικονοµικό, επιχειρηµατικό περιβάλλον. 10

11 2 Πεδίο Εφαρµογής Οι πληροφορίες του παρόντος δηµοσιοποιούνται µε βάση την απόφαση 9/459/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορούν την ανώνυµη εταιρεία ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, η οποία συστάθηκε στην Αθήνα. Η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές εταιρείες και δεν συντάσσει ενοποιηµένες καταστάσεις. 3. Ίδια Κεφάλαια Παρατίθεται πίνακας µε την διάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων της ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ στις 31/12/2009. Α. Βασικά Ίδια Κεφάλαια (τα ποσά σε ) Α.1 Κύρια στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων Α.1.α Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο ,80 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο: 0,00 Α.1.β Αποθεµατικά και ιαφορές αναπροσαρµογής ,53 Α.1.γ Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες)εις νέον ,46 Το τυχόν σχηµατισµένο, πριν την εφαρµογή των ΛΠ κεφάλαιο για Γενικούς Κινδύνους που µεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση κατά την α εφαρµογή των ΛΠ Σχετικές παρατηρήσεις -Σηµ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 0,00 Α.1.δ Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου(κέρδη υπό όρους/ζηµίες) ,68 Α.1.ε ικαιώµατα µειοψηφίας (στην περίπτωση των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων) Σύνολο Α ,47 Α.2 Πρόσθετα στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιριών της ΕΠΕΥ που κατόπιν ειδικής έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιηµένη ή/και ατοµική βάση Σύνολο Α2 0,00 Α.3 Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Α.3.α Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία ,77 Α.3.β Η θετική διαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία(σε διαρκή βάση) των άυλων 0,00 11

12 περιουσιακών στοιχείων Α.3.γ Συµµετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών ,85 Σύνολο Α ,62 Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Α1+Α2-Α3) ,85 Συµπληρωµατικά Ίδια Β. Κεφάλαια Β.1 Κύρια στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων Αποθεµατικά αναπροσαρµογής κατά την α εφαρµογή των ΛΠ στην εύλογη Β.1.α. αξία ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 45% καθαρών κερδών από αναπροσαρµογή ιδιοχρησιµοποιούµενων Β.1.β. παγίων περιουσιακών στοιχείων σε µόνιµη βάση, στην εύλογη αξία 45% καθαρών κερδών από αποτίµηση στην εύλογη αξία διαθεσίµων προς Β.1.γ. πώληση µετοχικών τίτλων άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα Β.1.δ σωρευτικού µερίσµατος, αόριστης διάρκειας Η θετική διαφορά µεταξύ λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων Β.1.ε. και αντίστοιχης αναµενόµενης ζηµίας για ΕΠΕΥ που εφαρµόζουν την ΠΕ Σύνολο Β1 0,00 Β.2 Πρόσθετα στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος, ορισµένης διάρκειας Σύνολο Β2 0,00 Σύνολο Συµπληρωµατικών Ι.Κ.(Β1+Β2) 0,00 Στοιχεία που αφαιρούνται κατά 50% από τα βασικά Γ. Ίδια Κεφάλαια και κατά 50% από τα συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυµάτων και Γ.1 χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων στα οποία η ΕΠΕΥ συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυµάτων ή Γ.2 χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, 12

13 Γ.3 Γ.4 Γ.5 Ε ποσοστού κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών, που υπερβαίνουν συνολικά το 10% των ιδίων κεφαλαίων της ΕΠΕΥ. Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών εταιριών χαρτοφυλακίου, µε ποσοστό άνω του 20% του κεφαλαίου τους Αρνητική διαφορά µεταξύ λογιστικών προβλέψεων (αφορά τις ΕΠΕΥ που εφαρµόζουν την ΠΕ ), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Π /ΤΕ 2589/ "Υπολογισµός Κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την "Προσέγγιση Εσωτερικών ιαβαθµίσεων" Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών, που προκύπτουν από συναλλαγές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστηµα 12 µηνών από την εκκαθάρισή τους, κατά το µέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους. Σύνολο αφαιρετικών στοιχείων Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια για κάλυψη κινδύνου αγοράς άνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας Σύνολο Συµπληρωµατικών Ι.Κ για κάλυψη κινδύνου αγοράς ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [Α1+Α2-Α3-(50%*Γ)]+ [Β1+Β2-(50%*Γ)] ,85 4. Ύψος Κεφαλαιακών απαιτήσεων Η Εταιρεία βασιζόµενη στο Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ, που αποτελεί το παγκόσµιο σηµείο αναφοράς για θέµατα κεφαλαιακής επάρκειας, όπως έχει µεταφερθεί στο Ελληνικό ίκαιο, υπολογίζει τα αναγκαία ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων που αναλαµβάνει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ως εξής : Α. Πυλώνας Ι Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις/υπολογισµός είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας Α1) για τον πιστωτικό κίνδυνο, έχει επιλέξει την τυποποιηµένη µέθοδο σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ : «Υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι 13

14 του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση» Α2) για τον λειτουργικό κίνδυνο, έχει επιλέξει την µέθοδο του βασικού δείκτη σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/ : «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου» Β. Πυλώνας ΙΙ- Ε ΑΚΕ Η εταιρεία στα πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ, εφαρµόζει Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) στο πλαίσιο της οποίας καθορίζονται στόχοι ως προς τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις ανάλογοι µε τους κινδύνους που αναλαµβάνει και το περιβάλλον λειτουργίας της, ενώ αποτυπώνονται οι διαδικασίες, µέτρα, αρχές και κανόνες που έχουν τεθεί στα πλαίσια της παρακολούθησης και αξιολόγησης της επάρκειας των κεφαλαίων της. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας η εταιρεία εκτιµά ότι διαθέτει ανά πάσα στιγµή επαρκή κεφάλαια σε σχέση τους κινδύνους που αναλαµβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει στο µέλλον βάσει του µεγέθους της, της πολυπλοκότητας των εργασιών της και του επιχειρηµατικού σχεδίου που έχει καταρτίσει, λαµβάνοντας υπόψη και ενδεχόµενες ακραίες καταστάσεις που µπορεί να αντιµετωπίσει. Οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις της Εταιρείας µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31 η εκεµβρίου 2009 είχαν ως εξής: Η Εταιρεία παρουσίασε σταθµισµένο κατά πιστωτικό κίνδυνο άνοιγµα ύψους ,89 και οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις της έναντι του κινδύνου αυτού (ύψος πιστωτικού κινδύνου * 8%) ανήλθαν σε ποσό ,67. Επιπλέον, οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για το λειτουργικό κίνδυνο ανήλθαν στο ποσό των ,21. Συνοψίζοντας, οι συνολικές ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις της εταιρείας κατά την 31/12/2009 ανέρχονται σε ,88 όπως αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: Κίνδυνος Σταθµισµένο Ενεργητικό Ελάχιστες Κεφαλαιακές απαιτήσεις (σε ) Πιστωτικός , ,67 Λειτουργικός , ,21 Σύνολο , ,88 14

15 5. Πιστωτικός κίνδυνος 5.1 ηµοσιοποιήσεις πληροφοριών για τον πιστωτικό κίνδυνο Περιγραφή των προσεγγίσεων και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της αξίας των ανοιγµάτων και των προβλέψεων Η Εταιρεία εξετάζει συστηµατικά αν υπάρχουν βάσιµες και αντικειµενικές ενδείξεις ότι µία απαίτηση έχει υποστεί αποµείωση της αξίας της. Για το σκοπό αυτό διενεργεί σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων έλεγχο αποµείωσης της αξίας των απαιτήσεών της, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία που περιγράφονται στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και σχηµατίζει ανάλογες προβλέψεις. Μία απαίτηση έχει υποστεί αποµείωση όταν η λογιστική της αξία είναι µεγαλύτερη από το αναµενόµενο ανακτήσιµο ποσό της. Το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο της παρούσας αξίας των εισπράξεων και της παρούσας αξίας από την ρευστοποίηση τυχόν καλυµµάτων ή εξασφαλίσεων σε περίπτωση αδυναµίας του αντισυµβαλλόµενου να αποπληρώσει την υποχρέωσή του. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Εταιρεία δε θα µπορέσει να εισπράξει όλα τα οφειλόµενα ποσά σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους µιας απαίτησης, σχηµατίζεται πρόβλεψη για την αποµείωση της αξίας της απαίτησης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού της απαίτησης και µε το ποσό αυτό επιβαρύνονται τα αποτελέσµατα. Η Εταιρεία, µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, προβαίνει σε διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων - επειδή βάσιµα εκτιµά ότι αυτές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης - έναντι των σχετικών προβλέψεων που έχουν ληφθεί, µε σκοπό την αποµείωση της αξίας τους Συνολικό ποσό ανοιγµάτων Σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση, για τον υπολογισµό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, απαιτείται η κατάταξη των ανοιγµάτων σε κατηγορίες ανοιγµάτων και προτείνεται η χρήση συγκεκριµένων συντελεστών στάθµισης, που διαφοροποιούνται αναλόγως µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα ανοίγµατα καθώς επίσης και την πιστοληπτική τους διαβάθµιση. 15

16 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες των ανοιγµάτων της Εταιρείας και τα αντίστοιχα σταθµισµένα ποσά µε βάση την Τυποποιηµένη Μέθοδο και µε ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2009: (τα ποσά σε ) Ελάχιστη Συντελεστής Σταθµισµένο Κεφαλαιακή Κατηγορία στάθµισης Άνοιγµα άνοιγµα απαίτηση Ταµείο και ισοδύναµα στοιχεία 0% ,22 0,00 0,00 Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών 0% ,51 0,00 0,00 Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής Margin , ,49 733,16 Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής 75% , , ,32 Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής 150% 4.954, ,27 594,50 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων 20% , , ,23 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων 50% , , ,98 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 100% , , ,29 Συµµετοχή σε επικουρικό κεφάλαιο, συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 100% , , ,03 Λοιπές κατηγορίες ανοιγµάτων (υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού, έξοδα επόµενων χρήσεων ) 100% , , ,16 ΣΥΝΟΛΑ , , , Γεωγραφική κατανοµή ανοιγµάτων Οι κατηγορίες των ανοιγµάτων της Εταιρείας και τα αντίστοιχα σταθµισµένα ποσά µε βάση τη γεωγραφική τους κατανοµή παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Για την ανάλυση της γεωγραφικής κατανοµής των ανοιγµάτων η διάκριση έγινε µεταξύ ανοιγµάτων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και εκτός του ευρωπαϊκού χώρου. 1 Για τους πελάτες margin έχουν ληφθεί υπ όψιν οι τεχνικές µείωσης πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε την απόφαση 3/459/

17 Κατά τα ανωτέρω, η γεωγραφική κατανοµή των ανοιγµάτων της Εταιρείας µε ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2009, είχε ως εξής: (τα ποσά σε ) Σύνολο Κατηγορία Σταθµισµένου ανοίγµατος Ελλάδα Ευρώπη Εκτός Ευρώπης Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής , ,73 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων , , ,67 0,00 Ενσώµατα πάγια στοιχεία , ,61 0,00 0,00 Συµµετοχή σε επικουρικό κεφάλαιο, συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις , ,94 0,00 0,00 Λοιπές κατηγορίες ανοιγµάτων (υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού, έξοδα επόµενων χρήσεων ) , , ,35 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,02 0, Ανάλυση ανοιγµάτων ανά κλάδο Οι κατηγορίες των ανοιγµάτων της Εταιρείας και τα αντίστοιχα σταθµισµένα ποσά ανά κλάδο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Για την ανάλυση των ανοιγµάτων ανά κλάδο η διάκριση έγινε µεταξύ ανοιγµάτων προς ιδρύµατα και ανοιγµάτων προς ιδιώτες. Κατά τα ανωτέρω, η κατανοµή των ανοιγµάτων της Εταιρείας ανά κλάδο µε ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2009 είχε ως εξής: (τα ποσά σε ) Κατηγορία Σύνολο Σταθµισµένου ανοίγµατος Ιδρύµατα Ιδιώτες Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής ,73 0, ,73 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων , ,12 0,00 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία ,61 0,00 0,00 Συµµετοχή σε επικουρικό κεφάλαιο, συµµετοχές , ,94 0,00 17

18 σε λοιπές επιχειρήσεις Λοιπές κατηγορίες ανοιγµάτων (υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού, έξοδα επόµενων χρήσεων ) , , ,14 ΣΥΝΟΛΑ , , , Ανάλυση ανοιγµάτων µε βάση τη ληκτότητα τους Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητά τους παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Κατάσταση Οικονοµικής θέσης της 31/12/2009 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) (τα ποσά σε ) 31/12/2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έως 3 µήνες 3-12 µήνες 1-5 έτη Πάνω από 5 έτη Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ιδιοχρησιµοποιούµενα) , ,61 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,77 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , ,93 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση , ,86 Απαιτήσεις από πελάτες χρηµατιστήριο , , , ,04 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,27 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,66 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών , ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , , Τυποποιηµένη µέθοδος Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία υπολογίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές της απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των ΕΠΕΥ σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση». 2 Για τις ανάγκες του υπολογισµού των ανοιγµάτων µε βάση τη ληκτότητά τους λαµβάνεται υπόψην το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού 18

19 Για την εφαρµογή της τυποποιηµένης προσέγγισης χρησιµοποιούνται οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις αναγνωρισµένων Εξωτερικών Οργανισµών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α) (Fitch Ratings, Standard and Poor s Rating Services, Moody s Investor Service). Κατηγορίες ανοιγµάτων για τις οποίες χρησιµοποιούνται Ε.Ο.Π.Α είναι τα ανοίγµατα κατά ιδρυµάτων. Οι αξίες των ανοιγµάτων πριν και µετά την επίδραση των τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε τις αξιολογήσεις αναγνωρισµένων Ε.Ο.Π.Α. µε ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2009 απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: (τα ποσά σε ) Βαθµίδα Κατηγορία Πιστωτικής Ποιότητας Άνοιγµα Σταθµισµένο άνοιγµα Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων 20% , ,83 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων 50% , ,29 6. Τεχνικές µείωσης κινδύνου Τα είδη εξασφαλίσεων που λαµβάνει η εταιρεία συνίστανται στα χαρτοφυλάκια ασφαλείας των πελατών. Η αποτίµηση των χαρτοφυλακίων ασφαλείας καθώς και η διασπορά τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2/363/ και 8/370/ ). Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται αποκλειστικά από τις αποδεκτές αξίες που ορίζονται στις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισµό Πιστώσεων της εταιρείας Η Εταιρεία χρησιµοποιεί για τον υπολογισµό της επίπτωσης των χρηµατοοικονοµικών εξασφαλίσεων των πελατών margin την Αναλυτική Μέθοδο Χρηµατοοικονοµικών Εξασφαλίσεων, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/

20 Ανοίγµατα και εξασφαλίσεις κατά την 31/12/2009 (τα ποσά σε ) Είδος Αξία ανοίγµατος Αποτίµηση χαρτοφυλακίων ασφαλείας Πελάτες margin , ,09 7. Κίνδυνος αγοράς Η Εταιρεία δεν κατέχει χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και δεν προβαίνει σε διαπραγµάτευση επί χρηµατοπιστωτικών µέσων για ίδιο λογαριασµό, εποµένως δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο αγοράς. 8. Λειτουργικός κίνδυνος Ο υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου γίνεται µε τη µέθοδο του βασικού δείκτη µε βάση την Απόφαση 6/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τον υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των ακαθάριστων λειτουργικών εσόδων των τριών τελευταίων ετών από την ηµεροµηνία αναφοράς, όταν οι χρήσεις είναι κερδοφόρες. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου µε ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2009, όπως υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο του βασικού δείκτη απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: (τα ποσά σε ) ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 31/12/2009 ΜΕΘΟ ΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ Περιγραφή ΧΡΗΣΗ 2006 ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ AVG (1+2+3) Σύνολο Εσόδων , , ,85 Σύνολο Εξόδων ( ,45) ( ,33) ( ,74) ιαφορά , , , ,42 x 15% ,21 x 12,5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ,66 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ,21 Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση της Εταιρείας έναντι του λειτουργικού κίνδυνου ανέρχεται σε ,21. 20

31/12/2008 (credit risk)

31/12/2008 (credit risk) Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Μάρτιος 2011 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 31.12.08, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ιούνιος 2014 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝΑΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 Μάιος 2016 1 Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ: 2103216730, 2103240185 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στόχοι και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2012 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους.

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια 3.996,59. Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού ,74. είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 28,25%

Συνολικά Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια 3.996,59. Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού ,74. είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 28,25% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου EUROCORP, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Κεφαλαίων Απαιτήσεων Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 24,61%

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Κεφαλαίων Απαιτήσεων Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 24,61% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Αθήνα 13/02/2017 Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ, το ν. 4261/2014 και τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού Ε.Ε. 575/2013 (Άρθρα 431 έως 451) και το Ν.4261/2014 (Άρθρα 80 έως 88) Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «ηµοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠOΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12 12.201 2013 ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία, κατόπιν σχετικής τροποποίησης του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45%

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία, κατόπιν σχετικής τροποποίησης του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/ , 9/572/ & 26/606/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/ , 9/572/ & 26/606/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2013 Φεβρουάριος 2014 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αριθ. Αδείας 8/507/28.04.2009 Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2014 ηµοσιοποίησης Πληροφοριών. µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Ετήσια Έκθεση 2014 ηµοσιοποίησης Πληροφοριών. µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου Ετήσια Έκθεση 2014 ηµοσιοποίησης Πληροφοριών µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Εταιρικές Πληροφορίες 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε 31.12.2013 Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν. Π. Ε. 1 / 6 Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Α. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠOΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12 12.201 2014 ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88)

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431 451) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) 1.Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιοποίησης 1.1 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς I.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1. Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι

Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Α. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα της γενικότερης πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., το οποίο δημοσιεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα