Η εξέλιξη της εταιρικής ηθικής διακυβέρνησης και η επίδρασή της στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εξέλιξη της εταιρικής ηθικής διακυβέρνησης και η επίδρασή της στις σύγχρονες επιχειρήσεις"

Transcript

1 Η εξέλιξη της εταιρικής ηθικής διακυβέρνησης και η επίδρασή της στις σύγχρονες επιχειρήσεις Γεώργιος Μ. Ασπρίδης Δρ Διοικητικής Επιστήμης Ε.Κ.Π.Α. Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε την έννοια της ηθικής διακυβέρνησης και της έννομης δραστηριότητας των επιχειρήσεων με το οικονομικό όφελος αυτών, έννοιες που για πολλούς οικονομολόγους δεν ταυτίζονται. Η ηθική διακυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει τις παθογένειες του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος, να ορθολογικοποιήσει τους θεσμούς, να διορθώσει τις δυσλειτουργίες και να συμβάλλει στην αυτορρύθμισή του, σύμφωνα με τη θεωρία του Ν. Luhmann. Διερευνώνται οι παρεμβάσεις διαφόρων φορέων στην ανάπτυξη της εταιρικής ηθικής. Τα συμπεράσματα της εργασίας ελπίζουμε να αξιοποιηθούν και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της θεωρίας και της εφαρμογής των αρχών της Ε.Κ.Ε. στην Ελλάδα, στην ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών των επιχειρήσεων. Λέξεις - Κλειδιά: Ηθική, Εταιρική Ηθική Διακυβέρνηση, Εξελικτικές Καθολικότητες, Εταιρική κοινωνική Ευθύνη, Εταιρικός Πολίτης Γενικά για την ηθική First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. J. Rawls1 Η ηθική προβληματίζει την ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια, εξελίσσεται στο πέρασμα των ετών, ενώ στη σύγχρονη εποχή επηρεάζει την εταιρική αντίληψη και τον τρόπο που οι επιχειρήσεις 1 Από την αγγλική έκδοση του βιβλίου «Θεωρία της Δικαιοσύνης» (A theory of Justice, Belknap 1971), σ. 60. ΕΣΔΟ

2 αντιλαμβάνονται τον ανταγωνισμό. Ο όρος καθιερώθηκε από τον Αριστοτέλη που ονόμασε κατ αυτόν τον τρόπο τις αρετές στις οποίες βασίζονται οι πράξεις μας. Είναι ένας κώδικας συμπεριφοράς ή πεποιθήσεων, που η κοινωνία τον θεωρεί έγκυρο και διαμορφώνει το τί είναι σωστό και τί λάθος. Επίσης, είναι «οι κοινές αντιλήψεις ηθικής που έχουν αλλάξει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου» (Βασιλείου/Σταματάκης 2000 : 170) και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με το γεωγραφικό, το τεχνολογικό και το πολιτισμικό περιβάλλον. Από κανονιστικής απόψεως, τα ήθη διαμορφώνουν έναν κώδικα συμπεριφοράς και πεποιθήσεων(βασιλείου/σταματάκης 2000 : 170). Κατά τον καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη η ηθική διατυπώνει αξιολογικές κρίσεις με θέμα τη διάκριση καλού/κακού και επιδιώκει να προσδιορίσει το σκοπό της ζωής του ανθρώπου καθώς και τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Τα ήθη διαφέρουν από λαό σε λαό, εξαρτώνται από την παράδοσή τους και το βαθμό ανάπτυξης του καθενός (Μπαμπινιώτης 1998 : 722,723). Σύμφωνα με τους Νόμους της Ηθικής (Gillon 1986 : και 73-80), ο άνθρωπος οφείλει να ενεργεί με γνώμονα το καλό όλων, να προστατεύει τη ζωή και να μην την καταστρέφει, να σέβεται την προσωπικότητα και την περιουσία των άλλων, να προστατεύει και να βοηθά τους αδυνάτους και τέλος να είναι χρήσιμος στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, να μην είναι εκδικητικός και να θυσιάζεται για αυτούς. Κατά το Rawls εμφανίζονται δεσμεύσεις και περιορισμοί στην έννοια του ορθού, από τη στιγμή που αυτοί συντρέχουν κατά την επιλογή των ηθικών αρχών. Οφείλουμε να εξετάζουμε όλα τα ηθικά διλήμματα, που προκύπτουν στο πλαίσιο της θεωρίας της μερικής συμμόρφωσης, στο πλαίσιο της ελευθερίας. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι μια αξία που δεν αντιτίθεται στην ατομική ελευθερία, αλλά την προϋποθέτει και την συμπεριλαμβάνει. Για να καταλήξει κανείς σε ένα σύνολο αρχών για την κοινωνική ευημερία, οφείλει να αποστασιοποιηθεί από τα εγωιστικά του συμφέροντα, τα οποία υπερισχύουν. Τα άτομα καλούνται να ακολουθήσουν την αρχή της μεγιστοποίησης της ευημερίας αυτών που βρίσκονται στη χειρότερη θέση και δε θα ήταν πολύ πρόθυμοι να αποδεχθούν αλλαγές, που θα μείωναν την προσωπική ευημερία τους (Rawls 2007 : 166, 289 κ.έπ., 553 κ.έπ., Χατζής 2002). Ο Dworkin, με τη σειρά του, λαμβάνει υπόψη του τους ηθικούς παράγοντες για την ερμηνεία της ισότητας και αναφέρεται στην επιλογή του «ηθικού ατομικισμού» (Dworkin 2006 : 17 88). Αυτός ο (ηθικός) ΕΣΔΟ

3 ατομικισμός χαρακτηριστικό του φιλελευθερισμού διαμορφώνει την εταιρική ηθική διακυβέρνηση. 1. Η Εταιρική Ηθική Διακυβέρνηση Σε άρθρο της Καθημερινής (26/11/1996), το οποίο στηρίζεται σε έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (του Ο.Η.Ε.), αναφέρεται ότι υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι είναι άνεργο ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που είναι ικανοί προς εργασία. Και αυτό το νούμερο συνεχώς μεγαλώνει λόγω της κρίσης των τελευταίων ετών. Μια κρίση, η οποία σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις (για το Νόμο SΟx, της Ε.Ε. και άλλα), οφείλεται εν πολλοίς στην κακή εταιρική διακυβέρνηση, στον ανύπαρκτο εξωτερικό έλεγχο και στη μη εφαρμογή των βασικών κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης. Σημαντικό ρόλο διεδραμάτισε η πλεονεξία και το ρίσκο που ελάμβαναν τόσο οι εταιρείες που έταζαν μεγάλες αποδόσεις, όσο και οι επενδυτές. Ο όρος διακυβέρνηση ορίζεται ως «how to run the business of the state», με τη λογική ότι οι άνθρωποι των επιχειρήσεων οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες της λογικής και της επιστημονικής μεθόδου. 2 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την όρισε ως «τη δομή κανόνων και διαδικασιών που επιδρούν στην άσκηση της εξουσίας, η οποία πρέπει να ασκείται ανοιχτά, με συμμετοχή, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα και συνοχή. Οι αρχές αυτές είναι σημαντικές για την εγκαθίδρυση μιας περισσότερο δημοκρατικής διακυβέρνησης και μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης» σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, Βρυξέλλες 2000 (1547/7). Η διακυβέρνηση συγκροτείται από συστήματα, που το ένα επηρεάζει το άλλο και οφείλει να είναι ανοιχτή στην επικοινωνία των υποσυστημάτων της, ακολουθώντας παράλληλα τις αρχές της διαφάνειας, της διαβούλευσης, της αποτελεσματικότητας, της επίτευξης των στόχων, την αρχή της αναγκαιότητας και την αρχή της αναλογικότητας. Περιλαμβάνει κανόνες και διαδικασίες χωρίς τη χρησιμοποίηση βίας ή με την άσκηση της τελευταίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι κανόνες είναι αυτοί που μετατρέπουν την ισχύ σε νομιμοποιημένη εξουσία (κατά Weber), και αποτελούν γνώρισμα της καλής διακυβέρνησης. 3 2 Για τη θεωρία της διακυβέρνησης βλ. Α. Μακρυδημήτρη, εισηγήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδιασμός & Ανάλυση της Δημόσιας Πολιτικής», Π.Μ.Σ. «Κράτος & Δημόσια Πολιτική», Ε.Κ.Π.Α., Τμ. Π.Ε.Δ.Δ., α.ε Op.cit, υποσ. 1. ΕΣΔΟ

4 Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.) Γ. Ζέρη, η εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance) 4 είναι το σύνολο των κανόνων που διέπει τις σχέσεις όλων των συμμετεχόντων και όσων επηρεάζονται από τη λειτουργία της εταιρείας. Σκοπός της είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης προς όφελος των μετόχων της, όσων συμβάλλουν στην ανάπτυξή της και της κοινωνίας γενικότερα. Στηρίζεται στον εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος αξιολογεί και καταγράφει τις εσωτερικές διαδικασίες, επισημαίνει αδυναμίες και αποκλίσεις του συστήματος, παρέχει συμβουλές και προτείνει προσαρμογές. Συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας μεταξύ των στελεχών της και στην προσαρμογή της επιχείρησης στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ουσιαστικά συμβάλλει στην προστασία της εταιρείας και στη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων (στην ιστοσελίδα 10/6/2009). Η εταιρική διακυβέρνηση στηρίζεται στο εταιρικό και στο χρηματιστηριακό δίκαιο, στους λογιστικούς κανόνες, στις επιχειρηματικές πρακτικές και στη δεοντολογία κάθε χώρας. Κύριοι στόχοι της είναι να διευκολύνει και να ενισχύσει τις επιδόσεις, καθιερώνοντας ένα σύστημα κινήτρων που ενθαρρύνει τους διοικούντες να μεγιστοποιούν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Στη συνέχεια, περιορίζει τις καταχρήσεις της εξουσίας των διοικούντων στους πόρους της επιχείρησης, που προέρχονται από την τάση να εξυπηρετήσουν οι διοικούντες τα δικά τους συμφέροντα. Επίσης, παρέχει τα μέσα επίβλεψης της συμπεριφοράς των διοικούντων, ώστε να εγγυάται την υπευθυνότητα της επιχείρησης και να προστατεύει με κάθε κόστος τα συμφέροντα των επενδυτών και της εταιρείας από τις πιθανές καταχρήσεις (Roux 2007 : ). Η επιχειρηματική ηθική ασχολείται με την αντιμετώπιση που έχει η επιχείρηση στο εταιρικό περιβάλλον και στην κοινωνία, ώστε να προάγονται το επιχειρηματικό κέρδος, το κοινωνικό συμφέρον, η πρόοδος και η δημιουργικότητα. Ο όρος προκαλεί τις αντιδράσεις τόσο των φανατικών υπέρμαχων της ελεύθερης αγοράς όσο και των πολέμιών της. Οι πρώτοι διερωτώνται γιατί η επιχείρηση πρέπει να ασχολείται με την ηθική και όχι μόνο με την αύξηση των κερδών της. Άρα η ηθική δεν έχει καμία σχέση με τις επιχειρήσεις. Οι δεύτεροι υποστηρίζουν ότι δεν είναι εξ ορισμού δυνατό μία επιχείρηση να είναι ηθική γιατί χρησιμοποιεί κάθε μέσο, θεμιτό ή αθέμιτο, για να επιτύχει την πολυπόθητη για αυτήν κερδοφορία, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Andrė 4 Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα (1999) ο όρος Corporate Governance αποδίδεται καλύτερα ως Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης. ΕΣΔΟ

5 Comte Sponville σε άρθρο του στην Ελευθεροτυπία, 3/5/2005. Ο Καθηγητής του Berkeley Robert Reich υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να φέρουν την ιδιότητα του εταιρικού πολίτη αλλά ούτε και θα έπρεπε να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των δημοσίων πολιτικών, διότι κυρίως στόχος τους είναι η επίτευξη του κέρδους. Τέλος, υπάρχουν και οι «ρομαντικοί» που υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν συγκεκριμένο ρόλο στην κοινωνική πραγματικότητα τόσο σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές επίπεδο, άρα και η εταιρική ηθική είναι θεμιτή (Κέφης 2004 : 11). Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής, Αντ. Γκόρτζη, 5 «ο ρόλος της επιχειρηματικής ηθικής είναι μονόδρομος στην αποφυγή τέτοιων γεγονότων, ειδικά αν συνοδεύεται από ένα κατάλληλο εταιρικό και κρατικό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και αν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας, το οποίο συνεχώς καλλιεργείται στους υπαλλήλους και προβάλλεται δυναμικά από τη διοίκηση». Η επιχειρηματική ηθική είναι και παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης. 6 Αυτά που συμβαίνουν στο χρηματοπιστωτικό χώρο, αντιβαίνουν κάθε έννοια ηθικής και για αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Η σύγχρονη επιχείρηση, οφείλει να έχει κοινωνικά αποδεκτές διαδικασίες διότι μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει βιώσιμα η ανάπτυξη του κράτους και της κοινωνίας. Δεν μπορούμε να αναφερόμαστε, τόσο κυνικά, για ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους και για 5 Διάβαζε τα πρακτικά του 22 ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής της Ελλάδας, ΕΒΕΝ : «Pathos for Ethics», Deree College, 10-12/9/ Η αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη σχεδιάζεται και υλοποιείται με βάση την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Οι αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές σε μία ανάλυση κόστους οφέλους και σε μια προσεκτική οικονομική ανάλυση που θα ενδυναμώσει την περιβαλλοντική προστασία και θα οδηγήσει σε αυξανόμενα και διατηρήσιμα επίπεδα ευημερίας [World Bank 1992, United Nations Environment Programme (U.N.E.P.) & World Wide Fund for Nature (W.W.F.) 1991]. Στη Συνθήκη του Άμστερνταμ 1997 (αρ. 2), αναφέρεται η «αρμονική, ισόρροπος και αειφόρος ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων». Τυπικό παράδειγμα αποτυχημένης περιβαλλοντικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί και το πρόσφατο ατύχημα της British Petroleum (BP) στον κόλπο του Μεξικό. Λίγες ημέρες πριν η εταιρεία θα ελάμβανε από το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικών το βραβείο της «Παραδειγματικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης» για τις μεθόδους άντλησης πετρελαίου σε ανοιχτή θάλασσα. Τελικά, η εταιρεία βρέθηκε να απολογείται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κογκρέσου για μια από τις χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην ιστορία της περιοχής («Κ» Καθημερινής, 30/5/2010, σ. 36). ΕΣΔΟ

6 προϊόντα τα οποία προκειμένου να πουληθούν σε χαμηλότερες τιμές κατεβάζουμε την ποιότητα (ηλεκτρονική σελίδα εφ. Κέρδος, 8/7/2009). Οι βασικές αρχές της ηθικής διακυβέρνησης αφορούν (http://www.fgi.org.gr/what-news/wn htm) τη μόνιμη εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος, το οποίο αποτελεί τη συνισταμένη των συμφερόντων του νομικού προσώπου και όσων συνδέονται με την επιχείρηση και επιδιώκει την πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση της επιχείρησης. Οι αρχές και οι διαδικασίες που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, αποτελούν οικειοθελείς δεσμεύσεις της επιχείρησης στο θεσμικό πλαίσιο, οι αρχές της διαχέονται σε όλη τη δομή και τη λειτουργία της επιχείρησης και τέλος ενδιαφέρει κάθε εταιρεία, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη και ο καθορισμός ενός κοινά αποδεκτού, αλλά και ιδιαίτερα ικανού, πλαισίου επιχειρηματικής πρακτικής, το οποίο θα απαντά στις προκλήσεις της εποχής. Προκλήσεις που προκύπτουν από τη ραγδαία πτώση των εμπορικών και οικονομικών συνόρων και τη δημιουργία εταιρειών με προϋπολογισμούς μεγαλύτερους από αυτούς των κρατών μέσα στα οποία δραστηριοποιούνται. Η ενίσχυση της επιχειρηματικής ηθικής έρχεται πολλές φορές να καλύψει την αδυναμία των εθνικών κυβερνήσεων να θεσπίσουν τους όρους και τους κανόνες στην πολυεθνική δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Απαιτείται ο συνδυασμός ενός εθνικού ή υπερεθνικού νομοθετικού πλαισίου, που δε νοθεύει τον ανταγωνισμό και ενός δυναμικού κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς των επιχειρήσεων («Ο Κόσμος το 2007» 30/12/2006, ειδική ετήσια έκδοση της Καθημερινής και του Economist). Οι καθηγητές Paine, Deshpandé, Margolis και Bettcher προτείνουν οκτώ (8) Αρχές Ηθικής Διακυβέρνησης, που τις βαφτίζουν «Παγκόσμιο Κώδικα Επιχειρησιακών Προτύπων» (Global Business Standards Codex) (Harvard Business Review, 2005), και είναι οι εξής : (α) η αρχή της πίστης, (β) της ιδιοκτησίας, (γ) της αξιοπιστίας, (δ) της διαφάνειας, (ε) της αξιοπρέπειας, (Στ) της δικαιοσύνης, (ζ) της υπηκοότητας και (η) της ανταπόκρισης. Η εταιρική διακυβέρνηση οφείλει να ενισχύσει της πληροφορίες που χορηγούνται από τους θεσμικούς επενδυτές στον τομέα των επενδύσεων και της ψήφου. Εξετάζει τις συνέπειες μιας προσέγγισης που στοχεύει στην επίτευξη του εκδημοκρατισμού των αποφάσεων και της συμμετοχής των μετόχων, και τέλος ενισχύει την ευθύνη των μελών του, στο πλαίσιο ενός «Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας» (Τα Νέα 19/12/2005). ΕΣΔΟ

7 Διάγραμμα 1 : Η Εταιρική Διακυβέρνηση Πηγή : Τα Νέα 19/12/ Ο Κώδικας Δεοντολογίας Ο Κώδικας Δεοντολογίας αναφέρεται σε ένα σύνολο τυπικών κανόνων συμπεριφοράς, σηματοδοτεί την κατεύθυνση της οικονομικής δράσης και συμπεριφοράς της επιχείρησης. Αποτελεί μια έγγραφη δήλωση, που καθορίζει επακριβώς τις εταιρικές αρχές, την ηθική, τους κανόνες συμπεριφοράς και τη φιλοσοφία της επιχείρησης. Αναφέρεται στην ανάληψη ευθυνών που αφορούν στους υπαλλήλους, στους μετόχους, στους πελάτες, στο περιβάλλον και σε κάθε άλλο κομμάτι της κοινωνίας (stakeholders). Επίσης, καθορίζει ένα σύνολο κοινών αξιών με σκοπό να δώσουν στην επιχείρηση ταυτότητα και επιχειρησιακή κουλτούρα, όραμα, πρότυπα συμμόρφωσης και κανόνες συναλλαγής - διαπραγμάτευσης με όλους όσοους έχουν έννομο συμφέρον έναντι της επιχείρησης(singh 2002 : 58 κ.έπ). Οριοθετεί θέματα που εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες : (α) της ηθικής συμπεριφοράς, μεταξύ των ανωτέρων στελεχών και το χειρισμό των εσωτερικών συγκρούσεων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, (β) στις υποχρεώσεις των ανώτερων οικονομικών στελεχών για τη σύνταξη και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και (γ) στην εφαρμογή και συμμόρφωση με τους κανόνες και τους περιορισμούς που θεσπίζουν οι εποπτικές αρχές. Ο Κώδικας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής διακυβέρνησης για την επίτευξη της διαφάνειας στη λειτουργία των επιχειρήσεων και την αποτροπή ανήθικων ενεργειών, μέσω της καθιέρωσης κανόνων συμπεριφοράς, και προέκταση της αποστολής, του οράματος, των στρατηγικών και των αξιών της επιχείρησης. Οι κοινωνικές αλλαγές και ΕΣΔΟ

8 οι εταιρικές αναδιαρθρώσεις έχουν μεταβάλλει το πρότυπο της κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς ακόμη και για τις επιχειρήσεις. Η παγκοσμιοποίηση αναγκάζει όλο και περισσότερο τους εργαζόμενους να προσαρμοσθούν στις διαφορές των εθνικών ή τοπικών πολιτιστικών προσδοκιών. Οι κώδικες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο διότι μεταβιβάζουν στους εργαζόμενους τις αξίες, που είναι αναγκαίο να ενστερνισθούν, και αναδεικνύουν πως συγκεκριμένες ενέργειες μπορούν να μειώσουν την αξία και να βλάψουν την εικόνα της επιχείρησης. 7 Συμπερασματικά, η ηθική διακυβέρνηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια «εξελικτική καθολικότητα», κατά τον Τ. Parsons, διότι έχει την απαιτούμενη εξελικτική δυναμική. Η ηθική διάσταση του μετασχηματισμού χαρακτηρίζεται από τη λογική των εξελικτικών καθολικοτήτων και συμβάλλει στο μεταμοντερνισμό, στο χώρο των αξιών, στις σύγχρονες κοινωνίες. Πιστεύουμε ότι η ηθική οφείλει να προσαρμόζεται στα δεδομένα της κάθε επιχείρησης, της οποίας ο ηθικός κώδικας αναγνωρίζεται δημοσίως εμφανίζεται και διαφοροποιείται μετά από ένα ορισμένο στάδιο κοινωνικής αλλαγής. Την χαρακτηρίζουμε ως καθολικότητα, διότι από τη στιγμή που «θεσμοθετήθηκε», ως παγκόσμια αξία, δεν μπορεί να καταργηθεί και συνεχίζει να υφίσταται. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και της ηθικής εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Το θεσμικό πλαίσιο Το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. για την Ε.Κ.Ε. (Roux 2007 : ) περιλαμβάνει δέκα παγκόσμια αποδεκτές αρχές σε τέσσερις επιμέρους ενότητες 8 - τις οποίες δεσμεύονται να τηρήσουν οι 7 Γενικά για τους Κώδικες Δεοντολογίας μεταξύ των άλλων διάβασε O.E.C.D., Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises, 2005, Financial Reporting Council, The Combined Code on Corporate Governance, Οι Δέκα Αρχές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα : I) Ανθρώπινα Δικαιώματα : 1) οι επιχειρήσεις καλούνται να υποστηρίξουν και να σεβαστούν την προστασία του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο χώρο τους, 2) οι επιχειρήσεις πρέπει να φροντίζουν, ώστε να μην εμπλακούν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. II) Εργατικό Δίκαιο : 3) οι επιχειρήσεις καλούνται να σεβαστούν την ελευθερία στη δημιουργία συνεταιρισμών και να αναγνωρίσουν το δικαίωμα για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, 4) οι επιχειρήσεις να καταπολεμούν κάθε μορφή καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, 5) οι επιχειρήσεις να απαγορεύσουν αποτελεσματικά την παιδική εργασία 6) να καταργήσουν κάθε διάκριση στην εργασία και στην πρόσληψη. III) Περιβάλλον : 7) οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόσουν μια προληπτική προσέγγιση απέναντι στα προβλήματα που συνδέονται με το περιβάλλον, 8) οι επιχειρήσεις είναι αναγκαίο να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση μεγαλύτερης δυνατής ΕΣΔΟ

9 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον πρωτεργάτη της ιδέας Kofi Annan «...δεν ζητάμε από τις επιχειρήσεις να κάνουν κάτι διαφορετικό. Τους ζητάμε να προβούν στις συνήθεις δραστηριότητές τους με διαφορετικό τρόπο...». Σκοπός του είναι να ενώσει και να ενθαρρύνει σε συνεργασία για ανάπτυξη τις κυβερνήσεις, τους managers, τον κόσμο της εργασίας, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τους ακαδημαϊκούς και την κοινωνία με κύριο στόχο να αποτελέσει κυρίαρχο ρεύμα στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο. 9 Πίνακας 1 : Χαρακτηριστικά του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. Είναι εθελοντική πρωτοβουλία για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας σύνολο αξιών που βασίζονται σε παγκόσμια αποδεκτές αξίες δίκτυο εταιρειών και ενδιαφερομένων μερών ένα forum για μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών Δεν Είναι νομικά δεσμευτικό κείμενο μέσο για τον έλεγχο της συμπεριφοράς της επιχείρησης και την επιβολή προτύπων συμμόρφωσης πρότυπο ή κώδικας συμπεριφοράς εργαλείο για δημόσιες σχέσεις Πηγή: Προσωπική επεξεργασία δεδομένων Τόσο τα θέματα «ηθικής συμπεριφοράς» όσο και τα θέματα συμμόρφωσης προς τις κυβερνητικές επιταγές είναι θέματα που είχαν συζητηθεί και πριν την εφαρμογή του Νόμου SOx (Ιούλιος 2002) στις Η.Π.Α. Το καινοτόμο στοιχείο σε αυτόν είναι η προσπάθεια σύνδεσης της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών αναφορών με την εφαρμογή των κωδίκων δεοντολογίας. Κύρια επιδίωξή του ήταν να καταπολεμηθούν οι κίνδυνοι της ελλιπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, μετά τα σκάνδαλα των Enron, WorldCom και άλλων επιχειρήσεων. 10 Ασχολείται με τα ζητήματα της εταιρικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης τα οποία, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο λογιστικό και ελεγκτικό κλάδο των Η.Π.Α., απέκτησαν αυξημένη σημασία. Επιπλέον, ο Νόμος επιβάλλει βαρύτερες ποινές από αυτές που ίσχυαν για μέλη του Δ.Σ., ανώτερα στελέχη, ορκωτούς ελεγκτές, αναλυτές και δικηγόρους στην περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, 9) οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενισχύσουν την ανάπτυξη και τη διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. IV) Καταπολέμηση της Διαφθοράς : 10) οι επιχειρήσεις είναι καλό να δρουν ενάντια σε όλες τις μορφές διαφθοράς, όπου συμπεριλαμβάνεται η υπεξαίρεση χρημάτων και η δωροδοκία. 9 Σύμφωνα με την ιστοσελίδα 10 Βλ. L. Rittenberg / P. Miller (2005), Sarbanes-Oxley Section 404 Work : Looking at the Benefits, The Institute of Internal Auditors Research Foundation. ΕΣΔΟ

10 περίπτωση της μη συμμόρφωσής τους με την κείμενη νομοθεσία (Olthenen/Σουγιάννης 2004 : 70-75). Στη Γηραιά Ήπειρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο για την «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την Ε.Κ.Ε.» (2001) ώστε να αποτελέσει το έναυσμα για την έναρξη ενός διαλόγου σχετικά με την Ε.Κ.Ε. 11 Με την ολοκλήρωση αυτού του διαλόγου δόθηκε στη δημοσιότητα ανακοίνωση της Επιτροπής που διατύπωσε την άποψη ότι η Ε.Κ.Ε. είναι η εθελοντική συμπεριφορά των επιχειρήσεων που ξεπερνάει τις απλές νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, συνδέεται στενά με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, και αφορά στον τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεων. Οι τομείς δράσεις της Επιτροπής αναφέρονται στην αύξηση των γνώσεων για το θετικό αντίκτυπο της Ε.Κ.Ε., στην ανάπτυξη της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων και των Κρατών, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης της Ε.Κ.Ε., στην προώθησή της στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στην υποστήριξη σύγκλισης και διαφάνειας των πρακτικών και των εργαλείων της Ε.Κ.Ε., στην ενσωμάτωσή της στις κοινοτικές πολιτικές, και τέλος στη δημιουργία ενός πολυμερούς forum που θα καταρτίσει τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Κ.Ε. (Γνώμη της Ο.Κ.Ε. 2003). 12 Με το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (31/8/2006) «Σχετικά με την Ε.Κ.Ε. : πραγμάτωση μιας εταιρικής σχέσης για τη μεγέθυνση και την απασχόληση» ενθαρρύνεται ο διάλογος για την Ε.Κ.Ε. Πρότεινε στην Επιτροπή να εστιάσει σε συγκεκριμένα ζητήματα ώστε να υπάρξει ένας εποικοδομητικός διάλογος, με στόχο την αναγνώριση της συμβολής της Ε.Ε. και τη διαμόρφωση νέων πολιτικών και προγραμμάτων για αυτό θέτει μια σειρά ερωτημάτων. Επίσης, διαπιστώνει ότι η Επιτροπή έχει εγκαταλείψει εν μέρει τις προσπάθειες για εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. στην Ευρώπη και χρειάζεται να κινηθεί πιο δραστήρια. Στην Ελλάδα ο Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ μετόχων και διευθυντικών στελεχών. Οι διατάξεις του προωθούν την περαιτέρω διαφάνεια στις 11 Commission of the European Communities, Brussels, , COM (2001) 366 Final, Green Paper, Promoting a European framework for C.S.R. (presented by the Commission). 12 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ε.Κ.Ε. : συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη [COM (2002) /2261(INI)]. ΕΣΔΟ

11 συναλλαγές των μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων στελεχών με την εταιρεία καθώς και με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Προστατεύονται τα συμφέροντα των μετόχων έναντι τυχόν αντίθετων επιδιώξεων των μελών του Δ.Σ. ή των CEO s. Η συμμετοχή ενός μικρού αριθμού μη εκτελεστικών μελών (ανεξάρτητα μέλη) στο Δ.Σ. σημαίνει ότι περιορίζεται, όσο το δυνατό, η εκμετάλλευση των μικρομετόχων. Χρειάζεται εμπλουτισμό με περισσότερες διατάξεις 13 διότι δεν τονίζει τα προβλήματα που ανακύπτουν στις σχέσεις μεταξύ μικρών και μεγάλων μετόχων (Τραυλός 2003 : 66). Με το Ν. 3808/2009 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις», η Κυβέρνηση επιβάλλει την αρχή της φορολογικής ισότητας. Πραγματοποιεί ειδική αναφορά στις επιχειρήσεις που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η έκτακτη εισφορά που καθιερώνεται, είναι ανάλογη με το συνολικό καθαρό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους Παραδείγματα «Κακής» Εταιρικής Ηθικής Διακυβέρνησης 4.1. Union Carbide Στις 3/12/1984 εξερράγη δεξαμενή του εργοστασίου της Union Carbide στο Mompal της Ινδίας και διέρρευσε το τοξικό μεθυλικού ισοκυανίου. Η εταιρεία είχε δώσει εντολές να περιορισθεί η λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, να μειωθεί η νυκτερινή βάρδια του εργοστασίου, ενώ η δεξαμενή ήταν πιο γεμάτη από όσο θα έπρεπε και όλα αυτά για την εξοικονόμηση κόστους και την αύξηση των κερδών. Η επιχείρηση αρχικά έκανε λόγο ότι το ατύχημα δεν οφειλόταν σε δικό της λάθος αλλά σε τρομοκρατική ενέργεια και δεν έδινε τις απαραίτητες πληροφορίες (Παπαδόπουλος 2008:61-63) Parmalat 13 Ν. 3604/2007 «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 189Α' ). 14 Ο Σ.Ε.Β. υιοθέτησε τη Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ειδικού πλαισίου συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και συμβάλλει στη δημιουργία και στην αποδοχή ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα αναπτύξει την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή (σύμφωνα με την ιστοσελίδα ΕΣΔΟ

12 Parmalat dream goes sour 15 Η Parmalat, το 1990, εισάγεται στο χρηματιστήριο και κατατάσσεται έβδομη στην κατάταξη των ιδιωτικών εταιρειών στην Ιταλία και την πρώτη θέση στην αγορά γάλακτος μακράς διαρκείας παγκοσμίως. Ο κολοσσός αυτός απασχολούσε περίπου υπαλλήλους σε περισσότερες από 30 χώρες και ο κύκλος εργασιών του το 2002, έφθασε τα 7,6 δισ.. Εκείνη τη χρονιά οι μετοχές έπεσαν και δεν άξιζαν τίποτα. Θύματα πέφτουν περισσότεροι από επενδυτές και μικροαποταμιευτές. Το χρέος ήταν κρυμμένο πίσω από ένα σύστημα που χρησιμοποιούσε λογιστικές καταχρήσεις, ψευδείς απολογισμούς, παραποιημένα έγγραφα, φανταστικά κέρδη και σύνθετες πυραμίδες εταιρειών off-shore (από άρθρο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του B.B.C., ) Enron Something is rotten with the state of Enron 16 Το Σκάνδαλο Enron, ένα οικονομικό σκάνδαλο, που αναδείχθηκε το 2001 και αφορούσε την ενεργειακή εταιρεία Enron και την ελεγκτική Arthour Andersen. Έπειτα από μια σειρά αποκαλύψεων, που αφορούσαν αμφιλεγόμενες λογιστικές πρακτικές, που διενεργήθηκαν κατά τη δεκαετία 1990, η Enron βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας το Νοέμβριο Μια απόπειρα διάσωσης από τη μικρότερη ενεργειακή εταιρεία, Dynegy δεν κατέστη βιώσιμη. Όσο το σκάνδαλο αποκαλυπτόταν, οι μετοχές της Enron σημείωναν κατακόρυφη πτώση από τα $90.00 ανά μετοχή σε λιγότερο από 50 ανά μετοχή (Berenheim 2002) Nestle Το 2001, η Nestle κατηγορήθηκε ότι αγοράζει κακάο, από την Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα, που έχει παραχθεί από παιδιά - σκλάβους. Μετά από έρευνα που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε ότι οι ιδιοκτήτες των φυτειών αγόραζαν τα παιδιά από τους γονείς τους σε χώρες, όπως το Μάλι, η Μπουρκίνα Φάσο και το Τόγκο και τα χρησιμοποιούσαν ως δούλους στις φυτείες στην Ακτή Ελεφαντοστού, που είναι και η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα κακάου στον κόσμο. Αυτά τα παιδιά, ηλικίας έως χρονών, δούλευαν ώρες την ημέρα, χωρίς να πληρώνονται, με 15 Sophie Arie, The Observer, 4/1/ New York Times, 9/9/2001. ΕΣΔΟ

13 λίγο φαγητό και πολύ ξύλο για παραδειγματισμό. Η Nestle εξέφρασε τις «ανησυχίες» της για την παιδική εργασία, χωρίς να αρνηθεί επίσημα τις καταγγελίες (περ. Ρήξη, φ. 21/2008) France Telecom Από την αρχή του 2008 έως σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 30 αυτοκτονίες εργαζομένων στη France Telecom (Jolly/Saltmarsh και Παπακωνσταντίνου) ενώ αρκετοί εργαζόμενοι έχουν πραγματοποιήσει απόπειρες αυτοκτονιών. Σε σημειώματα που άφησαν, οι περισσότεροι, τόνιζαν, ότι προέβησαν στη συγκεκριμένη πράξη διότι δεν άντεξαν, μεταξύ των άλλων, τον πυρετικό ανταγωνισμό και τις υποχρεωτικές μετατάξεις (για παράδειγμα οι μηχανικοί μετετράπησαν σε πωλητές). Επίσης, χιλιάδες εργαζόμενοι οδηγήθηκαν σε εθελούσια έξοδο με στόχο τη βελτίωση των κερδών. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστών, οι αυτοκτονίες οφείλονται στο management της εταιρείας, που ιδιωτικοποιήθηκε το 1998 και τα 2/3 του ανθρώπινου δυναμικού της έχουν καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου και δε γίνεται να απολυθούν, αν και η επιχείρηση θεωρεί ότι η κλίμακα αυτοκτονιών στατιστικά δεν είναι και τόσο μεγάλη για έναν όμιλο που απασχολεί περίπου ανθρώπους. Ο S. Crozier, εκπρόσωπος συνδικάτου, ζητάει από τον «...κύριο μέτοχο, που είναι ακόμη το Κράτος, να παρέμβει έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην σκέπτονται ότι θα πρέπει να τερματίσουν τη ζωή τους επειδή η ζωή στη France Telecom είναι αφόρητη...». Η επιχείρηση ανακοίνωσε ότι αναβάλλονται, έως τέλη Οκτωβρίου 2009, οι μετακινήσεις και οι νέες αναθέσεις εργασίας. Δεσμεύθηκε ότι θα προσλάβει επιπλέον 100 στελέχη στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων προκειμένου να εντοπίσει τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης, O. Barberoux δήλωνε πως είναι «πολύ απλουστευτικό» να συνδέονται οι αυτοκτονίες αποκλειστικά με τις συνθήκες εργασίας, παραδέχθηκε ωστόσο πως ορισμένοι εργαζόμενοι «ανησυχούν και αισθάνονται άσχημα» εξαιτίας των αλλαγών στην «κουλτούρα» της επιχείρησης Υπάρχουν πολλές αναφορές στο διαδίκτυο για σκάνδαλα της επιχείρησης σε διάφορους τομείς, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, την εκμετάλλευση των εργαζομένων, διατροφικά σκάνδαλα και άλλα. Στην Ελλάδα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ασχολήθηκε με την υπόθεση Δρίτσα κατά Nestle και επέβαλε, μάλιστα, ένα υπέρογκο πρόστιμο στην τελευταία (από την εκπομπή «Οι Νέοι Φάκελοι», τηλεόραση Skai, στην ιστοσελίδα 18 Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων εβδομάδων (Καθημερινή, Ριζοσπάστης, παρόμοια κρούσματα παρουσιάζονται στο εργοστάσιο της Foxconn Technology Group, στην κινέζικη πόλη Shenzhen, που παράγει σειρά προϊόντων υψηλής ΕΣΔΟ

14 4.6. Siemens Η εταιρεία αναφέρει ότι «είμαστε αποφασισμένοι να συναντάμε - και όπου αυτό είναι δυνατό, να υπερβαίνουμε - όλες τις νομικές και ηθικές απαιτήσεις. Είναι ευθύνη μας να κάνουμε τη δουλειά μας σύμφωνα με τα πιο υψηλά επαγγελματικά και ηθικά πρότυπα και πρακτικές» και ότι «...πρέπει να ενθαρρύνουμε τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους υπαλλήλους και τους υπόλοιπους μετόχους μας να υιοθετούν ένα παρόμοιο πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς...». Η εταιρεία κατηγορήθηκε για τη δωροδοκία και τη διαφθορά πολιτικών και στελεχών κρατικών οργανισμών. Αν και ο Πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, Heinrich von Pierer (στο βιβλίο του «Κέρδος και Ηθική», Κέρκυρα, Αθήνα 2003), τόνιζε ότι «ως επικεφαλής μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης, η οποία αποδέχεται την πρόκληση να ακολουθήσει το δρόμο της ηθικής, με στόχο της εξασφάλιση της διαρκούς επιτυχίας» (Τέλλογλου 2009 : 28 29). 5. Αποτελέσματα Πολλές φορές έχουμε βρεθεί μπροστά στον κόσμο των ηθικών διλημμάτων, όταν οφείλουμε να αποφασίσουμε γρήγορα και σωστά σε δύσκολες καταστάσεις. Σε αυτά αναφερόμαστε κυρίως στα θεμιτά μέσα που οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας και λιγότερο στη μάχη μεταξύ του «καλού»/«κακού». Ηθικά διλήμματα πλεονάζουν σε όλες τις σύγχρονες νεωτερικές κοινωνίες και είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζονται με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης(μακρυδημήτρης 2006 : ). 19 Για να αναπτυχθεί η επιχειρηματική ηθική προτείνεται, μεταξύ άλλων η ύπαρξη οράματος από όλους τους ενδιαφερομένους, το περιεχόμενο των ενεργειών της Ε.Κ.Ε. να είναι προσθετικός παράγοντας στην επιχείρηση και βέβαια η εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις να μειώνει και όχι να μεγαλώνει τα προβλήματα της ηθικής τεχνολογίας. Από την αρχή του έτους δέκα τρεις (13) εργαζόμενοι αυτοκτόνησαν δίνοντας διαστάσεις στις σκληρές συνθήκες εργασίας που επικρατούν. Την ίδια στιγμή η διοίκηση κάνει λόγο για «σύγχρονους κοιτώνες, πισίνες και γήπεδα» που είναι στη διάθεση των εργαζομένων. 19 Σε αυτή την κατηγορία έγκειται και η συμπεριφορά των συνδικαλιστών απέναντι σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν παρανομήσει απέναντι στους εργαζόμενους και αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν, μόνοι τους και χωρίς τη μεσολάβηση των αρμόδιων φορέων, την αδικία, με αποτέλεσμα να «μπαίνουν λουκέτο» στις επιχειρήσεις και να χάνονται θέσεις εργασίας. ΕΣΔΟ

15 συμπεριφοράς στο χώρο της εργασίας. Η ηθική οφείλει να συνδέεται με τη συμπεριφορά στους χώρους εργασίας και να διαμορφώνει μια ευρύτερη στρατηγική. Η εταιρική διακυβέρνηση επιδιώκει το διαχωρισμό των ρόλων στη διοίκηση, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων (9 Ο Διεθνές Συνέδριο Επιχειρήσεων Αριστοτέλης, Ε.Ε.Δ.Ε., Θεσσαλονίκη 14-15/3/2007). Το προτεινόμενο σύνολο των βασικών κριτηρίων που ενοποιούν τη διαδικασία αντιμετώπισης των ηθικών διλημμάτων στις οργανώσεις σχετίζονται με ένα τετράπτυχο, που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία θα γίνει πιο ορθολογική. Αυτά αναφέρονται : (α) στη δημοκρατική υπευθυνότητα και στη λογοδοσία της διοίκησης, (β) στην καθιέρωση του κράτους δικαίου και στην εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας, (γ) στην επαγγελματική ακεραιότητα και (δ) στην αυτονομία των στελεχών έναντι διαφόρων πιέσεων εντός και εκτός της επιχείρησης. Είναι δυνατό να επιβληθούν πειθαρχικά μέτρα, οι προσλήψεις να γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια, να εκπαιδεύονται τα στελέχη και επίσης να καθιερωθεί ένα σύνολο από εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών. Τέλος, αναφέρεται στην ανταποκρισιμότητα και στην υπευθυνότητα απέναντι στους άμεσα ενδιαφερόμενους (Μακρυδημήτρης 2002 : 18-19). Σύμφωνα με τον καθηγητή Χ. Τσούκα (2008 : 98 99), πολλές επιχειρήσεις αναφέρουν στις διακηρύξεις τους τις βασικές αρχές για την επιχειρησιακή ηθική και την ηθική διακυβέρνηση ως προπέτασμα καπνού για τη διεκπεραίωση των παράνομων οικονομικών της συναλλαγών. Μια εταιρεία που επιδίδεται σε πράξεις διαφθοράς, δεν μπορεί παρά να επικαλείται τους κανόνες ηθικής στο εσωτερικό περιβάλλον της. Κάθε εταιρεία υιοθετεί λεξιλόγιο τόσο κοινωφελών σκοπών όσο και της εταιρικής ευπραξίας προβάλλει, δηλαδή, τόσο τους σκοπούς όσο και τα κριτήρια αριστείας, που οφείλουν να ακολουθούν τα μέλη της. Από τα παραδείγματα που προηγήθηκαν διακρίνουμε ότι οι επιχειρήσεις επικαλούνται τα κριτήρια αριστείας, ενώ ταυτόχρονα καταπατούν την ηθική. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποκρύπτει την αθέτηση των δεσμεύσεών της από τον ίδιο της τον εαυτό και να κατασκευάζει μια «ιδιωτική γλώσσα» για να περιγράφει τις πρακτικές της. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι επιχειρήσεις να κερδίζουν χρήματα και να αυξάνουν τα κέρδη τους αλλά δεν μπορούν να πετύχουν τη «μέγιστη απόδοση με την πιο υψηλή ηθική» (http://www.politismospolitis.org 22/5/2009 και Τσούκας 2008 : 98 99). Ουσιαστικά γίνεται σημαντική προσπάθεια, ώστε να συνδυαστεί η ηθική διακυβέρνηση με την έννομη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες, την ΕΣΔΟ

16 ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η ηθική διακυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει τις παθογένειες του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος. Τα διοικητικά στελέχη και ειδικά η ηγεσία της επιχείρησης, αρχικά, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις ηθικές αρχές, όταν λαμβάνουν αποφάσεις για το μέλλον της επιχείρησής τους και έχουν ως στόχο την κερδοφορία των εταιρειών τους. Στη συνέχεια, η στάση των στελεχών μπορεί να θεωρηθεί ως ηθική όταν στις αποφάσεις λαμβάνουν υπόψη τους το διεθνές και το τοπικό θεσμικό πλαίσιο και το τηρούν χωρίς καμμία αντίρρηση. Έχουμε έναν εταιρικό πολίτη, που υιοθετεί τις αρχές της Ε.Κ.Ε. Από την άλλη οι managers θεωρούνται συνειδητά ή ασυνείδητα ως μη ηθικοί, με αποτέλεσμα είτε να να μην αντιλαμβάνονται τις ηθικές επιπτώσεις των αποφάσεων που λαμβάνουν είτε θεωρούν ότι η ηθική δεν ανήκει στην επιχείρηση αλλά μόνο στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου. Η επιχειρηματική ηθική είναι πρώτα από όλα μια προσωπική επιλογή και απόφαση και στη συνέχεια διαπερνά την ιεραρχία μέσω των μηχανισμών επιβολής ή και της διασφάλισής της. (Παπαδόπουλος 2008 : ). Για να πάρει την ορθή απόφαση η επιχείρηση οφείλει να λάβει υπόψη της μια σειρά κριτηρίων, όπως είναι τα κριτήρια : (α) του οφέλους για τους πολλούς, (β) της εξυπηρέτησης των ατομικών συμφερόντων, (γ) της αναγνώρισης των δικαιωμάτων, (δ) της ελευθερίας του άλλου και (ε) της δικαιοσύνης. Υποχρέωση της διοίκησης είναι να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις και να προβαίνει σε εκείνες τις ενέργειες, που θα προάγουν το καλό της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα και τα δικά της συμφέροντα (Χυτήρης 1998). Οφείλει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα, να προσέχει την ποιότητα των προϊόντων της, να συμβάλλει στην τοπική και στην περιφερειακή ανάπτυξη και να προστατεύει το περιβάλλον (Λινάρδος Ρυλμόν 1992 : 50 κ. έπ.). 6. Βιβλιογραφικές αναφορές i. Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία Ασπρίδης Γ., «Η συμβολή της Ε.Κ.Ε. στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων», στο συλλογικό τόμο των πρακτικών του 3 ου Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων, Ρέθυμνο 8 10/10/2009, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη, υπό δημοσίευση, Βασιλείου Θ. / Σταματάκης Ν. (2000), Λεξικό Επιστημών του Ανθρώπου, Gutenberg, Αθήνα. ΕΣΔΟ

17 Δασκαλόπουλος Δ. (2007), «Επιχειρησιακή Ηθική : Κανόνες, Δεοντολογία και Πρακτικές», ομιλία στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Δραγώνα Μονάχου Μ. (1991), «Λήμμα Ηθική», Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, τ.4, (2251). Dworkin R. (2006), Ισότητα, Πόλις, Αθήνα. Jolly D. / Saltmarsh M., Εργασιακό στρες που οδηγεί σε αυτοκτονίες, Ελευθεροτυπία, 11/10/2009. Κέφης Β., «Η κοινωνική και ηθική διάσταση της επιχειρηματικής δράσης», Διοικητική Ενημέρωση, τ. 29/2004, (11 16). Kotler Ph. / Lee N. (2009), Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Κέρκυρα, Αθήνα. Λινάρδος Ρυλμόν Π. (1992), Εργατικές αμοιβές και συσσώρευσης κεφαλαίου στη μεταπολεμική Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα. Μακρυδημήτρης Α., «Ηθικά διλήμματα στη δημόσια διοίκηση», Επ.Δι.Επ., τ. 8/2002, (7 40). Μακρυδημήτρης Α., Εισηγήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδιασμός & Ανάλυση της Δημόσιας Πολιτικής», Π.Μ.Σ. «Κράτος & Δημόσια Πολιτική», Ε.Κ.Π.Α., Τμ. Π.Ε.Δ.Δ., α.ε Moon Chr. / Bonny Cl. (2004), Ηθική των επιχειρήσεων, Κέρκυρα, Αθήνα. Μπαμπινιώτης Γ. (1998), Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα. Μπεκιάρης Μ. / Χατζηαναστασίου Γ. (2009), Οι κώδικες δεοντολογίες υπό το πρίσμα των νέων ρυθμίσεων στην Εταιρική Διακυβέρνηση : Η ευθύνη του ελεγκτή, εισήγηση στο 2 ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημών. Μπήτρος Γ. / Καραγιάννης Αν., «Προσδιοριστικοί παράγοντες της επιχειρηματικής ηθικής : Μερικές ενδείξεις από την Ελλάδα», Επιστήμη και Κοινωνία, τ. 19/2008, (1 18). Oltheten El. / Σουγιάννης Θ., «Ο Νόμος SOx και τα εταιρικά σκάνδαλα», Οικονομικός, 4/3/2004, (70 75). Παπαδόπουλος Ι., «Επιχειρηματική ηθική : Πτυχές της διοίκησης των χρηματοοικονομικών, της λογιστικής και του μάρκετιγκ», Επιστήμη και Κοινωνία, τ. 19/2008, ( ). ΕΣΔΟ

18 Παπακωνσταντίνου Π., «Εκσυγχρονισμός με παράπλευρες απώλειες Η μακάβρια υπόθεση των αλυσιδωτών αυτοκτονιών εργαζομένων στη France Telecom», Καθημερινή 4/10/2009. Rawls J. (2001), Θεωρία της δικαιοσύνης, Πόλις, Αθήνα. Roux D. (2007), Η διοίκηση επιχειρήσεων σε 100 λέξεις, Βήμα Γνώση, Αθήνα. Ρουμελιώτης M. (2009), Η επιχείρηση ως αυτοτελές ηθικό υποκείμενο και το είναι ή φαίνεσθαι ηθικόν. Δύο θεμελιώδη ζητήματα για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, Σάκκουλας, Αθήνα. Stiglitz J. (1992), Οικονομική του δημοσίου τομέα, Κριτική, Αθήνα. Συλλογικό (2009), Ηθική των επιχειρήσεων, Κέρκυρα, Αθήνα. Τέλλογλου T. (2009), Το Δίκτυο Φάκελος Siemens, Σκάι Βιβλίο, Αθήνα. Τραυλός Ν., «Έννοιες και εμπειρικά πορίσματα», Οικονομικός, 1/2/2003, (62 66). Τσούκας Χ., «Γιατί πρέπει η επιχείρηση να είναι ηθική; Μια νεοαριστοτελική προσέγγιση», Επιστήμη και Κοινωνία, τ. 19/2008, (85 102). Χατζής Αρ., «John Rawls και δικαιοσύνη Ένας πολιτικός φιλόσοφος που επανέφερε την ατομική ελευθερία στο προσκήνιο», Το Βήμα, 15/12/2002. Χυτήρης Λ. (1998), Εταιρική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, ομιλία στο συνέδριο της AIESEC «Αναζητώντας το 'Οραμα της Σύγχρονης Επιχειρήσης». ii. Ξενόγλωσση βιβλιογραφία Aarsonson S.A. / Reeves T. (2002), Corporate Responsibility in the Global Village, National Policy Association. Berenbeim R., «The Enron Ethics Breakdown», Executive action, n. 15, Brickley, J. / Clifford W.S. Jr. / J.L. Zimmerman, «Business ethics and organizational architecture», Journal of banking & finance, vol. 26, issue 9, 2002, ( ). Clark W. / Demirag I., (2002), «Enron: The Failure of Corporate Governance», Journal of Corporate Citizenship, 8. ΕΣΔΟ

19 Ethics Standards Board (2002), Setting the Agenda for Ethics A Consultation Paper, Independent Regulation of the Accountancy Profession. Friedman M (1970), «The social responsibility of business is to increase its profits», The New York Times Magazine, Sep. 13. Gillon R. (1986), Philosophical medical ethics, 2 nd ed., J. Wiley & Sons, Chichester. Harvard Business Review (1991), Appraising performance appraisal, Boston, (617), ( ). Parsons Τ., Evolutionary Universals, American Sociological Review, Pojman L. (1990), Ethics - Discovering right and wrong, Wadsworth Publishing Company, California. Rittenberg L. / Miller P. (2005), Sarbanes-Oxley Section 404 Work : Looking at the Benefits, The Institute of Internal Auditors Research Foundation. Singh K. P. (2002), Infrasrtucture in India, Excel Books, India. Xuereb P., Capitalism, business ethics and religion as they relate to the acquis communautaire on institutional and Corporate Responsibility An introduction, εισήγηση στο συνέδριο με θέμα «Business ethics and religious values in the European Union and Malta For a moral level playing field -», Μάλτα iii. Θεσμικά κείμενα Οικουμενικό Σύμφωνο O.H.E. Κώδικας συμπεριφοράς για μεγάλες εταιρείες, Ν.Υ Commission of the European Communities, Brussels, , COM (2001) 366 Final, Green Paper, Promoting a European framework for C.S.R. (presented by the Commission). Η. R. 3763, One Hundred, Seventh Congress of the U.S.A. an Act to protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made pursuant to the securities laws and for other purposes. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ε.Κ.Ε. : Συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη [COM (2002) /2261 (INI)]. Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις», Φ.Ε.Κ. 11 0Α -15/5/2002. ΕΣΔΟ

20 O.E.C.D., Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises, Financial Reporting Council, The Combined Code on Corporate Governance, Επιτροπή Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων ( ), Έγγραφο εργασίας σχετικά με την Ε.Κ.Ε. : πραγμάτωση της εταιρικής σχέσης για τη μεγέθυνση και την απασχόληση, Εισηγητής : R. Howitt. Ν. 3808/2009 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις», Φ.Ε.Κ. 227 Α / iv. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία ΕΣΔΟ

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρησιακή ηθική ως μέσο ανάπτυξης και. ανταγωνιστικότητας

Η επιχειρησιακή ηθική ως μέσο ανάπτυξης και. ανταγωνιστικότητας Η επιχειρησιακή ηθική ως μέσο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας Απρίλιος 2013 Με την παρούσα εργασία θα επιχειρήσω να ερευνήσω τις έννοιες ηθική, επιχειρησιακή ηθική, ΕΚΕ, τη διασύνδεσή τους-εάν υπάρχει-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 4 Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, 27.5.14 «Με πολύ μεγάλη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.)

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 1.3.1.1. Εισαγωγή Τα τελευτά χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός και υιοθετούνται πρακτικές εφαρμογής από τον επιχειρηματικό κόσμο της Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ηθική. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιεχόμενα Εισαγωγή Τι εστί Ηθική; Ορισμός της Ηθικής Γιατί να στραφούμε στην Ηθική; Η αντίληψη της Επιχειρηματικής Ηθικής στην Ελλάδα Η αντίληψη της Επιχειρηματικής Ηθικής σε Πορτογαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω:

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω: Το Πλαίσιο Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί μια νέα πρωτόγνωρη πραγματικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα της επιτρέψει όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Α Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η εκπαιδευτική έρευνα οφείλει να εφαρμόζει τη δεοντολογία που προβλέπει τον σεβασμό της προσωπικότητας, της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ελεγκτική Ενότητα # 4: Εταιρική διακυβέρνηση-χάσμα προσδοκιών-ευθύνη του ελεγκτή Νικόλαος Συκιανάκης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 Μάρτιος 2013 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 4. Περιβάλλον 5. Δέσμευση προς την Αγορά 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance)

Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) Εταιρική διακυβέρνηση ως έννοια δεν είναι νέα: Εμφανίστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στις αγγλοσαξονικές χώρες Ωστόσο, η συζήτηση σχετικά με την εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων Mεθοδολογία SROI (Social Return on Investment).

Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων Mεθοδολογία SROI (Social Return on Investment). 2016 Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων Mεθοδολογία SROI (Social Return on Investment). Equal Society Μη Κυβερνητικός Οργανισμός EQUAL SOCIETY ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 23/2/2016 Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νέα πρότυπα ηγεσίας και επιχειρηματικότητας Προκλήσεις και προοπτικές Μαρία Αλεξίου Πρόεδρος Ελληνικό Δίκτυο για τη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Aθήνα, Ιούνιος 2013 Ένας κόσμος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

& Οικουμενικό Σύμφωνο

& Οικουμενικό Σύμφωνο & Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 05 Η συμμετοχή του Ομίλου ΤITAN στην πρωτοβουλία για το Οικουμενικό Σύμφωνο Συλλογικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τρόποι Ενίσχυσης της Διαφάνειας: Η Περίπτωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας - Ελλάδος: Κράτος & Διαφθορά Θεσμοί: Από την πτώση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί

ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1_Το Πλαίσιο 1.1 Εισαγωγή 21 1.2 Ιστορία - Ορισμός της Εταιρικής Διακυβέρνησης 25 1.3 Γιατί Eταιρική Διακυβέρνηση; 30 1.4 Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της INTERAMERICAN ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα