Η εικόνα. Ο αλφαβητισμός της εικόνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εικόνα. Ο αλφαβητισμός της εικόνας"

Transcript

1 Η εικόνα Ο αλφαβητισμός της εικόνας Στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, η αναζήτηση, η αποθήκευση και η διαχείριση των πληροφοριών αποκτά πρώτιστο ρόλο. Σύμφωνα με τον Ι. Κεκέ «Εάν κατορθώσουμε να γνωρίσουμε τον τρόπο για να μάθουμε ποιες γνώσεις δε γνωρίζουμε αλλά θα έπρεπε, τότε θ αποκτήσουμε τον έλεγχο του διανοητικού κεφαλαίου που υπάρχει γύρω μας ώστε να προβούμε στη δημιουργική αξιοποίησή του»( Κεκές Ι., 2007, σ. 70). Η έννοια της Πληροφοριακής Παιδείας (Information Literacy) συνίσταται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης, εντοπισμού και αξιολόγησης της πληροφορίας από το μαθητή( Αναστασιάδου, Δημοπούλου και Στούμπη 2007, σ. 693) Θα πρέπει ίσως να αναλογιστούμε πόσες πληροφορίες δέχεται ένας μαθητής μόνο από τις εικόνες που αντικρίζει. Η κυριαρχία της εικόνας στις μέρες μας είναι αδιαμφισβήτητη. Οι εικόνες κατακλύζουν τις σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες, ενώ καθορίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπειριών των ανθρώπων. Αποτελούν το κυριότερο μέσο παρουσίασης της γνώσης, των καταναλωτικών αγαθών. Από τη φωτογραφία, την τηλεόραση, την αφίσα, τα κόμικς, ως τον κινηματογράφο, το διαδίκτυο, τις πολυμεσικές εφαρμογές, τις εικονικές προσομοιώσεις, τα οπτικά μέσα κυριαρχούν ως πρώτιστες μορφές επικοινωνίας. Ως εκ τούτου σύμφωνα με τον Yenawine ο βαθμός εγγραμματοσύνης ενός ατόμου στην σύγχρονη δυτική κοινωνία εξαρτάται και καθορίζεται από το κατά πόσο είναι σε θέση ν αναγνωρίζει, «διαβάζει», αναλύει και αξιοποιεί ποικίλα είδη εικόνων και εκφραστικών μέσων (Yenawine 1997, Sankey). Κατά τον Messaris ο οπτικός αλφαβητισμός είναι προϋπόθεση για την κατανόηση των εικόνων. Οι εικόνες των οπτικών μέσων συχνά διαφέρουν αισθητά από τις εικόνες που αντικρίζει κανείς γύρω του στον πραγματικό κόσμο, λόγω της επεξεργασίας που έχουν υποστεί στο χρώμα, τις γραμμές, την οπτική γωνία κ.λ.π. Υποστηρίζεται ότι η ικανότητα της ερμηνείας των εικόνων απαιτεί ανάλογη εμπειρία και έκθεση σ αυτές. Επομένως, ο όρος οπτικός αλφαβητισμός αναφέρεται στην εξοικείωση του ατόμου με τις εικόνες και την επεξεργασία που έχουν υποστεί. Η εξοικείωση, βέβαια, επιτυγχάνεται σταδιακά, με την πάροδο του χρόνου και με τη συνεχή επαφή με ποικίλα είδη εικόνων και τεχνικών.

2 Συνεχίζοντας, ο Messaris κάνει λόγο για τα γνωστικά οφέλη του οπτικού αλφαβητισμού. Οι υπέρμαχοι της «οπτικής» εκπαίδευσης (Visual education) υποστηρίζουν ότι η επαφή με τις εικαστικές τέχνες δεν αποτελεί μόνο το δρόμο προς την καλύτερη κατανόηση των εικόνων αλλά και ότι μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων του ατόμου. Οι γνωστικές δεξιότητες που ενεργοποιούνται λόγου χάρη για την ερμηνεία ενός κινηματογραφικού έργου από ένα παιδί, μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεται χωρικά τον κόσμο γύρω του. Επίσης, ο οπτικός αλφαβητισμός βοηθά στη συνειδητοποίηση της χρήσης της εικόνας ως μέσο επηρεασμού. Ως στόχος τίθεται να εφοδιαστεί ο θεατής με γνώσεις και εμπειρία, ώστε να σταθεί κριτικά απέναντι στις εικόνες, καθώς η εικόνα συχνά γίνεται μέσο επηρεασμού της κοινής γνώμης με τρόπους που δε γίνονται πάντοτε αντιληπτοί. Τέλος ο Messaris αναφέρει ότι η συνειδητοποίηση των μέσων που χρησιμοποιούν οι εικόνες για να διαβιβάσουν μηνύματα θα μπορούσε ν αποτελέσει τη βάση για την καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης. Η Housen αναφέρεται σε πέντε στάδια αισθητικής αντίληψης (aesthetic appreciation) Στο πρώτο στάδιο οι θεατές είναι περιγραφικοί (accountive) καθώς χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους, τις προσωπικές εμπειρίες και μνήμες, για να παρατηρήσουν ένα έργο, ενώ αφηγούνται συνήθως μια ιστορία γι αυτό. Οι κρίσεις στο πρώτο αυτό επίπεδο περιορίζονται σε κρίσεις τύπου, αυτό το γνωρίζω ή όχι, μου αρέσει ή δε μου αρέσει. Τα συναισθήματα λαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο στις περιγραφές των έργων. Στο δεύτερο στάδιο οι θεατές (constructive) οικοδομούν ένα πλαίσιο ώστε να εξετάσουν ένα έργο τέχνης χρησιμοποιώντας περισσότερο τη λογική, τις αντιλήψεις τους, τη γνώση του φυσικού κόσμου και τις κοινωνικές ή ηθικές τους αξίες. Εάν ένα έργο δεν μοιάζει όπως «θα έπρεπε να μοιάζει», αν η επιδέξια χρήση τεχνικής δεν είναι εμφανής, ή αν το θέμα κρίνεται «ακατάλληλο», οι θεατές αυτού του σταδίου κρίνουν το έργο ως «περίεργο, μηδαμινής αισθητικής αξίας». Επίσης θεωρούν ότι όσο πιο ρεαλιστικό είναι ένα έργο, τόσο μεγαλώνει η αισθητική του αξία. Στο τρίτο στάδιο οι θεατές (classifying) ταξινομούν τα έργα, υιοθετώντας την αναλυτικοστοχαστική στάση ενός ιστορικού τέχνης.

3 Αναζητούν τα ιστορικά στοιχεία του πίνακα, εντοπίζουν το ύφος, τη σχολή στην οποία ανήκει και γενικότερα εστιάζουν στην προέλευσή του. Θεωρούν ότι το νόημα και τα μηνύματα κάθε έργου μπορούν να κατανοηθούν και να επεξηγηθούν ανάλογα με την κατηγοριοποίησή του σε διάφορους τομείς. Στο τέταρτο στάδιο η Housen κάνει λόγο για ερμηνευτικούς (interpretive) θεατές, οι οποίοι αναζητούν μια προσωπική αντιπαράθεση με το έργο τέχνης. Εξερευνούν το έργο και αφήνουν το νόημά του σιγά σιγά να ξεδιπλωθεί, εκτιμούν την επιδέξια χρήση του τρίπτυχου γραμμή, σχήμα, χρώμα. Επίσης, κριτικές δεξιότητες ενεργοποιούνται εξίσου με τα συναισθήματα ή τις εμπνεύσεις, καθώς οι θεατές αυτού του σταδίου επιτρέπουν την ανάδυση των κρυφών νοημάτων και συμβολισμών του έργου. Κάθε επαφή με το έργο είναι εκ νέου επαφή και ευκαιρία για σύγκριση, διαίσθηση και απόκτηση εμπειρίας. Γνωρίζουν καλά ότι η ταυτότητα ενός έργου και η αξία του εναπόκεινται σε ερμηνεία και επανερμηνεία. Οι θεατές του πέμπτου και τελευταίου σταδίου (re- creative), έχοντας μακρό παρελθόν εμπειρίας και αναστοχασμών σε έργα τέχνης, «αναδημιουργούν» καθώς «πρόθυμα αναστέλλουν τη δυσπιστία». Ένας γνωστός πίνακας είναι σαν ένα οικείο πρόσωπο, που γνωρίζουν βαθιά, κρύβει όμως παράλληλα πολλές εκπλήξεις και αξίζει την προσοχή τους σε καθημερινή βάση, τον τοποθετούν πολύ ψηλά. Όπως συμβαίνει με όλες τις φιλίες, ο χρόνος είναι σταθμιστικός παράγοντας, καθώς επιτρέπει στους θεατές αυτούς να γνωρίσουν την «οικολογία» (ecology) ενός έργου, όπως το ονομάζει η Housen, δηλαδή το χρόνο, την ιστορία του, τα ερωτήματα που θέτει, τα ταξίδια του και την πολυπλοκότητά του. Συνδέοντας τη δική τους ιστορία με ένα έργο τέχνης και τοποθετώντας το παράλληλα σε ένα γενικό πλαίσιο, οι θεατές του πέμπτου σταδίου συνδυάζουν τους προσωπικούς τους συλλογισμούς με οικουμενικά ζητήματα. Η μνήμη διαχέεται στο τοπίο του πίνακα, συνδέοντας την πολυπλοκότητα του ατομικού στοιχείου με το συλλογικό- οικουμενικό.

4 Περιγραφή του βιβλίου Το εξώφυλλο Το βιβλίο «Εικόνα» είναι πραγματικά ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Το αντιλαμβάνεται κανείς από την πρώτη στιγμή που το κρατά στα χέρια του. Πρόκειται για ένα βιβλίο, που όσο κι αν φαίνεται παράξενο, μοιάζει αλληλεπιδραστικό, καθώς κινητοποιεί κι άλλες αισθήσεις πέραν της όρασης όπως η αφή. Ξεκινώντας από το εξώφυλλο, όπως επεξηγείται αργότερα στο βιβλίο, έχει εφαρμοστεί τοπικό βερνίκι UV, ένα γυαλιστερό βερνίκι που εφαρμόζεται σ επιλεγμένες περιοχές ενός σχεδίου, δίνοντας έτσι ανάγλυφη υφή. Κατ αυτόν τον τρόπο αποτυπώνονται σιλουέτες αντικειμένων στο μαύρο φόντο, αλλά και γράμματα που αναφέρονται σε διάφορα ατελιέ, τα οποία συνεχίζουν ως το οπισθόφυλλο. Στο άνω τμήμα αναγράφεται η λέξη εικόνα με έντονα, κεφαλαία γράμματα, συνοδευόμενη από σύντομο ορισμό, σαν να επρόκειτο για σελίδα παρμένη από λεξικό. Γράμματα σε μαύρο φόντο, μια επιλογή η οποία ανάγει τη λέξη σε σύμβολο. Επίσης αναφέρονται τα ονόματα των συγγραφέων και οι εκδόσεις. Οι συγγραφείς O Paul Harris PG Dip London College of Printing είναι ανεξάρτητος συγγραφέας και συντάκτης που έχει γράψει σε περιοδικά και έντυπα, στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη όπως στο Dazed & Confused και ID Magazine. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων σχετικά με τη συσκευασία και τις θεωρητικές αρχές του design. Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Ο Gavin Ambrose είναι εν ενεργεία σχεδιαστής και απασχολείται μερικά ως δάσκαλος στο Μεταπτυχιακό τμήμα TypoGraphic και παραδίδει μαθήματα Information Design σε προπτυχιακό επίπεδο στο London College of Printing. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Επικοινωνίες του Central St Martins, εργάστηκε ως ανεξάρτητος σχεδιαστής για διάφορα μουσεία, ατελιέ, γκαλερί, διαφημιστικές εταιρίες, εκδοτικούς οίκους, συμπεριλαμβανομένων των στούντιο Myerscough, Rodney Fitch & Co. και Masius. Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.

5 Το βιβλίο Αν ξεφυλλίσει κανείς το βιβλίο, θα διαπιστώσει ευθύς εξαρχής την αρχική τοποθέτηση, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Σ αυτό συμβάλλει επίσης το γεγονός ότι η ποιότητα του χαρτιού διαφοροποιείται στις σελίδες του βιβλίου, καθώς και το χρώμα,, από μεταλλικό σε φωσφοριζέ, από γυαλιστερό χαρτί σε ματ ή ακόμη και σε σκουρόχρωμο ανακυκλωμένο χαρτί. Δίνει γενικότερα την αίσθηση ότι οι συγγραφείς εφαρμόζουν γραφιστικές τεχνικές στο ίδιο τους το βιβλίο, μεταβαίνοντας έξυπνα από τη θεωρία στην πράξη. Αρκετά ενδιαφέρον είναι ένα δισέλιδο αφιερωμένο στο πώς να χρησιμοποιηθεί το βιβλίο επεξηγώντας όλα τα μοτίβα των εισαγωγών, των επεξηγήσεων, συμπληρωματικών πληροφοριών, διαγραμμάτων και εικόνων, που συναντά κανείς στις σελίδες του βιβλίου. Η οργάνωση των πληροφοριών είναι άρτια και η διαχείριση του χώρου υποδειγματική. Οι εικόνες αναδεικνύονται, ενώ το κείμενο εντάσσεται αρμονικά. Μάλιστα, ο βαθμός οπτικοποίησης του κειμένου, τα ζωηρά χρώματα και το συνταίριασμα εικόνων και κειμένου θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι πρόκειται όχι για τις σελίδες ενός βιβλίου, αλλά ίσως για οθόνες ή ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Τα κεφάλαια Το βιβλίο χωρίζεται σε έξι διακριτά κεφάλαια, ανάμεσα στα οποία παρεμβάλλονται ολοσέλιδα δείγματα από δουλειές διάφορων δημιουργικών γραφείων, τα οποία επεξηγούνται ώστε να διευκρινιστεί το σκεπτικό και ο σκοπός τους. Τα κεφάλαια είναι τα εξής: Τα βασικά Τεχνικές Τι σημαίνουν οι εικόνες Χρησιμοποιώντας τις εικόνες Οι εικόνες στην πράξη Δημιουργία συσχετισμών Ωστόσο, τα όρια μεταξύ των κεφαλαίων του βιβλίου δεν θα μπορούσαν να είναι στεγανά. Αρκετές φορές γίνονται δυσδιάκριτα, καθώς οι συγγραφείς αναφέρονται σε ένα ενιαίο και καθολικό θέμα, την εικόνα.

6 Η παρουσίαση Στην παρουσίαση του βιβλίου δε θα τηρηθεί η σειρά του βιβλίου, καθώς επιχειρήθηκε ένα διαφορετικό συνταίριασμα. Η πραγματική πρόκληση, όταν κρατάς στα χέρια σου ένα τόσο λειτουργικό βιβλίο, παραστατικό και πλούσιο σε εικόνες είναι να μη χρησιμοποιηθεί κανένα αυτούσιο κομμάτι του, αλλά αντίθετα να επιχειρηθεί η ανεύρεση παρόμοιων παραδειγμάτων και αναλογιών με όσα παρουσιάζονται στο βιβλίο. Το διαδίκτυο αποτέλεσε την κυρίαρχη πηγή φωτογραφιών καθώς και βιβλία ή περιοδικά. Ως προς τις δουλειές διαφόρων δημιουργικών γραφείων, για παράδειγμα στο διαφημιστικό τομέα δεν υπήρξε σημαντική δυσκολία ν ανασυρθούν από το διαδίκτυο, καθώς το βιβλίο έχει γραφεί το 2005 και τα παραδείγματά του είναι επίκαιρα. 1. Πρώτη διαφάνεια Η πρώτη διαφάνεια μιμείται το εξώφυλλο του βιβλίου. Ο Kosuth Joseph το 1967 στη Ν. Υόρκη παρουσίασε το έργο του, «Τιτλοφορείται ιδέα». Πρόκειται για ένα έργο υπό μορφή λευκού κειμένου σε μαύρο φόντο, στο οποίο προσδιορίζεται η προέλευση της λέξης «ιδέα». Η εικαστική πλευρά αποκλείεται τελείως χάριν της πνευματικής. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της εννοιολογικής Τέχνης, με σύνθημα: «η ιδέα της τέχνης ως ιδέα»( σ. 251, The art book 20 ος αι., 1997). Ίσως το εξώφυλλο του βιβλίου να έχει δεχτεί ανάλογες επιρροές. Εικ.1 Κοsuth Joseph Τιτλοφορείται Ιδέα Μαυρόασπρη φωτογραφία. Ιδιωτική συλλογή, δανεισμένη στο μουσείο Σόλομον Ρ. Γκούγκενχαϊμ, Ν.Υόρκη.

7 2. Διαφάνειες 2-51 Εν συνεχεία παρουσιάζεται ένας καταιγισμός εικόνων. Άλλες διαρκούν ένα δευτερόλεπτο και άλλες κλάσματα του δευτερολέπτου, με στόχο ν αναδειχθεί η παρακάτω φράση: «Υποσυνείδητα όλοι προσδίδουμε νόημα στις εικόνες που βλέπουμε». Όταν μάλιστα ο χρόνος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος και ο αριθμός των εικόνων μεγάλος, ορισμένες εικόνες περνούν στο υποσυνείδητο, ανάλογα με τα βιώματα του κάθε ανθρώπου. Η γρήγορη διαδοχή των εικόνων μας επιτρέπει ν αντιληφθούμε ότι οι εικόνες διαβιβάζουν μηνύματα, παρέχουν πληροφορίες στο θεατή, μεταβιβάζουν ιδέες σαφώς γρηγορότερα απ το κείμενο, αλλά και δημιουργούν συναισθήματα. Ο καταιγισμός των εικόνων κλείνει με ένα έργο της Barbara Kruger, το οποίο έχει τίτλο: «Δεν είμαστε αυτό που δείχνουμε». Αν απομονώσουμε το αριστερό τμήμα του έργου παραπέμπει σε πορτρέτο γοητευτικού μοντέλου του 50. Κοιτάζοντας προς τα δεξιά, ο θεατής ξαφνιάζεται, καθώς η γυναίκα τοποθετεί έναν τεράστιο φακό επαφής στο μάτι της. Αντιπαράθεση χρωμάτων, λευκό, μαύρο, κόκκινο, κειμένου και εικόνας, αποσπούν την προσοχή (σ. 254, The art book 20 ος αι., 1997). Κατ αναλογία οι εικόνες δεν είναι πάντοτε αυτό που δείχνουν, αλλά προσπαθούν να διαβιβάσουν μηνύματα με τρόπους που δεν γίνονται πάντοτε αντιληπτοί. Εικ.2 Barbara Kruger, Δεν είμαστε αυτό που δείχνουμε, Φωτογραφική μεταξοτυπία σε βινύλιο. Ιδιωτική συλλογή.

8 3. Διαφάνειες Στη συνέχεια της παρουσίασης γίνεται λόγος για την ανάλυση μιας εικόνας, έως την παραμόρφωσή της (ψηφιοποίηση). Ακόλουθα παρατίθενται οι διαφορές ανάμεσα στις εικόνες bitmap και στις εικόνες vector, για να περάσουμε στο χρώμα. Τα χρώματα του υπολογιστή χωρίζονται στα αφαιρετικά (CMYK), δηλαδή το κυανό, τη ματζέντα, το κίτρινο και το μαύρο και στα προσθετικά (RGB), δηλαδή το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Τα μεν προσθετικά ονομάστηκαν έτσι, καθώς αν προσθέσουμε όλα τα χρώματα προκύπτει το λευκό, ενώ τα αφαιρετικά προκύπτουν από την ένωση των δύο προσθετικών και την αφαίρεση του τρίτου από το λευκό φως. Για παράδειγμα το κυανό (αφαιρετικό χρώμα) προκύπτει από την ένωση του πράσινου και μπλε με την αφαίρεση του κόκκινου (βλ. Σχ.1). Τα προσθετικά χρώματα χρησιμοποιούνται για την οθόνη του υπολογιστή, ενώ τα αφαιρετικά για την εκτύπωση. Σχ. 1 Αφαιρετικά χρώματα- προσθετικά χρώματα Έπειτα παρουσιάζεται μια εικόνα (βλ. Σχ. 2), η οποία εμφανίζεται στο κέντρο, ενώ πλαισιώνεται από διαδοχικά φιλμ τετραχρωμίας, δείχνοντας και τη σειρά με την οποία εκτυπώνουν οι εκτυπωτές ψεκασμού. Έτσι, πρώτα εκτυπώνεται το κυανό, έπειτα η ματζέντα, ακολουθεί το κίτρινο και τελευταία έρχεται η μαύρη πλάκα ώστε να δώσει βάθος και ν αποδώσει τις σκιές. Σχ. 2 Φιλμ τετραχρωμίας

9 4. Διαφάνειες Στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε τις εικόνες, οφείλουμε να σταθούμε στη σημειολογία των εικόνων. Πολλοί όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις εικόνες είναι γλωσσολογικοί. Ο όρος σημειολογία σε σχέση με τη γλώσσα πλάστηκε το 1913 από τον ιδρυτή της νεότερης συγχρονικής γλωσσολογίας Ferdinand de Saussure από την ελληνική λέξη σημείο. Αργότερα ο Charles Peirce απέδωσε τον όρο σημειωτική στο έργο του A system of Logic, considered as Semiotic, όπου εξετάζει την έννοια των σημείων σε σχέση με την επιστήμη και την ανθρώπινη νόηση (Μπαμπινιώτης, 2002). Η σημειολογία είναι η μελέτη των σημείων και των θεωρητικών αρχών που αναλύουν το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το νόημα των λέξεων, των ήχων, των εικόνων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με το άγαλμα ενός ιππέα. Η σημειολογία της στάσης του αλόγου δίνει σημαντικές πληροφορίες στο θεατή. Αν το άλογο έχει σηκωμένες τις δύο οπλές, τότε ο αναβάτης σκοτώθηκε σε μάχη. Αν μόνο μία οπλή είναι σηκωμένη, ο ιππέας πέθανε ενώ κατείχε κάποιο δημόσιο αξίωμα, ενώ τέλος αν πατάνε στο έδαφος και τα τέσσερα πόδια, ο καβαλάρης πέθανε αφού είχε διατελέσει το αξίωμά του. Στην επόμενη διαφάνεια διασαφηνίζεται η έννοια του σήματος. Αντικείμενο είναι αυτό που υποδηλώνεται, ενώ η λέξη είναι το φερώνυμο. Αντικείμενο και φερώνυμο συγκροτούν το σήμα. Ίσως με αυτή την ερμηνεία να λύνεται και ο γρίφος του Μαgritte Ceci n est pas une pipe. Εικ. 3 René Magritte, La trahison des images, County Museum of Art, Los Angeles Σύμφωνα με το Φουκώ η φράση αυτή του Μαγκρίτ δίνει έμφαση στη βασική αντινομία της αναπαράστασης: στο γεγονός ότι ο πίνακας δεν περιέχει μια αληθινή πίπα, αλλά την αναπαράσταση μιας πίπας. Συνεπαρμένος από τον αυθαίρετο συσχετισμό των αντικειμένων με τις αφαιρέσεις της γλώσσας, ο Μαγκρίτ διερεύνησε την απόσταση των εικόνων και των λέξεων, υποσκάπτοντας την ιδέα ενός κοινού

10 συστήματος επικοινωνίας και αμφισβητώντας την πρωταρχική ιδέα της ερμηνείας (ανεσύρθη από Στη συνέχεια φαίνονται τρεις εικόνες που διαιρούνται σε τρεις ανάλογες κατηγορίες: στα εικονίδια που περιγράφουν ακριβώς το αντικείμενο που αναφέρονται στα σήματα, που δημιουργούν μια σύνδεση μεταξύ του αντικειμένου και του σήματος και στα σύμβολα που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με το αντικείμενο που περιγράφουν. Σχ. 3 Εικονίδιο Σήμα Σύμβολο Μένοντας στην έννοια του συμβόλου, αν αντικρίσουμε ένα μαύρο σταυρό, ο νους μας ανατρέχει στο σύμβολο της πρόσθεσης. Ένας κόκκινος σταυρός σε κίτρινο φόντο μοιάζει παράταιρος, ενώ ένας κόκκινος σταυρός σε λευκό φόντο συνδέεται με τον Ερυθρό Σταυρό ή με ποδοσφαιρική ομάδα της Αγγλίας. 5. Διαφάνειες Το βιβλίο πραγματεύεται σύνθετες έννοιες, συνήθως αφηρημένες. Για να δειχθεί η διαφορά ανάμεσα στην υποδήλωση και το συνειρμό, διάλεξα μια τυχαία φωτογραφία από ένα περιοδικό, η οποία υπέστη ανάλογη επεξεργασία. Η πρώτη εικόνα μας δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες. Μια γυναίκα με κοντά μαλλιά φοράει σκούφο, σκουλαρίκια, πουκάμισο και πανωφόρι. Όταν το πλάνο ανοίξει, περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτονται. Η γυναίκα φοράει μακρύ παλτό, βαδίζει ανάμεσα σε κόσμο. Όταν εστιάσουμε στο πρόσωπό της, δίνουμε άλλες προσεγγίσεις, αναρωτιόμαστε ενδεχομένως πού κοιτάζει, ή τι νιώθει η συγκεκριμένη γυναίκα. Ίσως διακρίνουμε μια θλίψη. Η μετατροπή της φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη την κάνει απόκοσμη και αποκόπτει τη γυναίκα απ το περιβάλλον της. Η αρνητική εικόνα με αντιστροφή των χρωμάτων σημειολογικά δίνει την εντύπωση στιγμιαίας αναδρομής (flashback) στο παρελθόν. Εάν η εικόνα περιέχει μόνο όλους τους τόνους του γκρίζου, οι πληροφορίες ελαττώνονται σημαντικά. Δε διακρίνουμε για παράδειγμα ότι έχει

11 γαλάζια μάτια. Τέλος, η επεξεργασία της εικόνας με halftone (κουκίδες ασπρόμαυρες) μας δίνει την αίσθηση ότι πρόκειται για απόκομμα εφημερίδας. 6. Διαφάνειες Στη συνέχεια εξετάζονται οι όροι οπτική συνεκδοχή, οπτική μεταφορά και οπτική μετωνυμία. Το παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε εδώ είναι το Παρίσι κατ αναλογία με το παράδειγμα της Ν. Υόρκης, που παρουσιάζεται στο βιβλίο. Έτσι, οπτική συνεκδοχή έχουμε όταν ένα μέρος του συνόλου αντιπροσωπεύει το σύνολο και αντίστροφα. Για παράδειγμα όταν αντικρίζουμε τον πύργο του Άιφελ, λέμε: «Να, το Παρίσι!» τον ταυτίζουμε δηλαδή με την πόλη, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα μνημείο. Η οπτική μεταφορά συμβαίνει όταν μια εικόνα δανείζει το νόημά της σε μια άλλη, χωρίς όμως να συνδέεται άρρηκτα μαζί της όπως συμβαίνει στην οπτική συνεκδοχή. Η εικόνα επομένως που απεικονίζει το φως μας φέρνει στο νου την πόλη του φωτός, το Παρίσι. Τέλος, η οπτική μετωνυμία είναι μια συμβολική εικόνα που χρησιμοποιείται ως αναφορά σε κάτι πιο κυριολεκτικό, όταν δηλαδή σχετίζεται μια εικόνα με ένα αντικείμενο. Η πινακίδα, παραδείγματος χάρη, της λεωφόρου των Ηλύσιων Πεδίων (αντικείμενο) ταυτίζεται ξανά με το Παρίσι. 7. Διαφάνειες Ακολούθως, παρουσιάζεται η έννοια της οπτικής αναλογίας και του οπτικού παραδείγματος. Αναλογία είναι η σύγκριση δύο πραγμάτων, που γίνεται με σκοπό τη διασάφηση του νοήματός τους. Για παράδειγμα, μια δουλειά που φαίνεται ακατόρθωτη είναι ανάλογη με τη μοίρα του Σίσυφου. Η επιτυχία μιας κρυφής αναλογίας, εξαρτάται από την ικανότητα του κοινού να την αντιληφθεί. Η εικόνα ενός άνδρα που σπρώχνει μια πέτρα μπορεί σε ορισμένους να μη λέει τίποτα, ενώ κάποιοι άλλοι αμέσως ν αντιληφθούν το νόημά της. Το οπτικό παράδειγμα είναι ένα σύνολο υποθέσεων, αξιών ή πρακτικών που γίνονται εύκολα αντιληπτές από το κοινό. Σε μία αφίσα που

12 κατασκεύασε το ατελιέ Form Design, η οποία διαφήμιζε μια συναυλία για φιλανθρωπικούς σκοπούς, χρησιμοποιήθηκε το οπτικό παράδειγμα με αυτοκόλλητα κίτρινα χαρτάκια. Με τον τρόπο αυτό στόχευε το ατελιέ να υπενθυμίσει στους θεατές ότι δεν πρέπει να ξεχάσουν τη συναυλία αυτή, χρησιμοποιώντας ένα οικείο οπτικό παράδειγμα. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για την έννοια της οπτικής παράθεσης. Πρόκειται για την τοποθέτηση αντίθετων εικόνων ή εννοιών, η μία δίπλα στην άλλη. Αν τοποθετήσουμε την εικόνα ενός πάγου δίπλα σε μια φωτιά δημιουργούμε οπτική παράθεση. Στην παρουσίαση χρησιμοποιήθηκε μια εικόνα τραβηγμένη από δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στην Κούβα και αποτυπώνει οξύτατες αντιθέσεις. Από τη μια μεριά ένα πολυτελές ξενοδοχείο και από την άλλη κτίρια υπό κατάρρευση. Η διάκριση ανάμεσα στην τεχνική του κολλάζ και του μοντάζ είναι λεπτή. Το μεν κολλάζ επιτρέπει την ενσωμάτωση διαφορετικών αντικειμένων και υλικών που δύνανται να κολληθούν σε μια επιφάνεια, με σκοπό τη δημιουργία εικόνων αφηρημένων ή μη. Το δε μοντάζ είναι η σύνθεση εικόνων ή σχεδίων με σκοπό τη δημιουργία νέου αντικειμένου ή εικόνας, συνήθως ηλεκτρονικά. Στην παρουσίαση παρατίθενται κολλάζ των μαθητών της Στ τάξης του 8 ου Δημ. Σχολείου Πετρούπολης, που περίτεχνα κατασκεύασαν προκειμένου ν απεικονίσουν τον εαυτό τους, συνταιριάζοντας εικόνες που αντιπροσωπεύουν κομμάτια της προσωπικότητάς τους. Αντίστοιχα, στην τεχνική του μοντάζ παρουσιάζεται μια εικόνα που έχει ανασυρθεί από το διαδίκτυο και απεικονίζει ένα βάτραχο με κεφάλι κροκοδείλου, συνθέτοντας έτσι ένα ανύπαρκτο ζώο. Παρόλο που μια φωτογραφία μπορεί ν αποτυπώσει άρτια τις λεπτομέρειες μιας εικόνας, η εικονογράφηση δεν έχει ακόμη εκλείψει ως γραφιστική μέθοδος, καθώς δημιουργεί την αίσθηση μιας πολύ προσωπικής δουλειάς. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει ή ν αποσαφηνίσει ιδέες με τρόπο που η φωτογραφία αδυνατεί. Για παράδειγμα η εταιρία με γυναικείες τσάντες Dessi επέλεξε για διαφημιστικό κατάλογο σχέδια με μολύβι σε σχεδιαστικό χαρτόνι, τα οποία παραπέμπουν σε επιστημονικά χειρόγραφα του 19 ου αιώνα. Μόνο οι λεπτομέρειες που μας ενδιαφέρουν είναι τονισμένες, ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν άχρωμα. Χρησιμοποιώντας σχέδια που απεικονίζουν έντομα, πουλιά, φυτά και εφαρμόζοντας την ίδια τεχνική σε σχέδια από γυναικείες τσάντες, η εταιρία έχει ως απώτερο στόχο να συνδεθεί συνειρμικά η σπανιότητα και η ομορφιά με τα προϊόντα που διαφημίζει. Στην εργασία εφόσον αποδείχτηκε αδύνατη η ανεύρεση της διαφήμισης αυτής,

13 επιχειρήθηκε η κατασκευή ενός τέτοιου σχεδίου σε χαρτόνι, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο του μαθήματος. 8. Διαφάνειες Η τεχνική της επεξεργασίας, ωστόσο, των εικόνων με ηλεκτρονικά μέσα είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη και έχει παραμερίσει σχεδόν την εικονογράφηση. Στα πλαίσια της επεξεργασίας των εικόνων παρουσιάζονται μια αφίσα κινηματογραφικής ταινίας, μια διαφημιστική αφίσα και μια εικόνα ενός άνδρα. Στην αφίσα της κινηματογραφικής ταινίας Morvern Callar αποτυπώνεται ένα γυναικείο πρόσωπο με δραματικό πλάνο, καθώς η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από κάτω προς τα πάνω. Η αφίσα εναρμονίζεται με το σκληρό θέμα της ταινίας, η ποιότητά της είναι εσκεμμένα χαμηλή, ενώ η χρησιμοποίηση μιας υφής (noise) δημιουργεί ένα τραχύ και βίαιο αποτέλεσμα στην ήδη έντονη αντίθεση της διτονικής εικόνας. Εικ.4 Αφίσα της ταινίας Morvern Callar, ατελιέ Intro Η επόμενη εικόνα είναι παρμένη από τη διαφημιστική καμπάνια της Diesel, όπου φωτογραφίες γυναικών έχουν επεξεργαστεί με τέτοιο τρόπο που θυμίζουν αλαβάστρινες φουτουριστικές κούκλες. Παρόλο που η εταιρία προκαλεί, ιδίως με το σύνθημά της «Σώσε τον εαυτό σου, ανάπνεε λιγότερο», θεωρήθηκε επιτυχημένη, καθώς δίνει ένα σαφές μήνυμα: Ένα ρούχο της Diesel κάνει όποιον το φορά να ξανανιώσει. Τέλος, η τρίτη εικόνα, η οποία κλείνει την ενότητα της επεξεργασίας, απεικονίζει έναν άνδρα. Ξεκινώντας από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, η

14 εικόνα έχει χρωματιστεί με μια απόχρωση διαβαθμισμένων τόνων από κόκκινο σε κίτρινο με φορά από πάνω προς τα κάτω. Το αποτέλεσμα είναι σίγουρα πιο ενδιαφέρον, ενώ η προσοχή του θεατή εστιάζεται στο πιο σκούρο χρωματικό σημείο της φωτογραφίας, το κεφάλι του άνδρα. Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η αξιοποίηση της χρήσης της προοπτικής μιας εικόνας. Το ατελιέ Roundel σχεδίασε την εταιρική ταυτότητα λονδρέζικης εταιρίας παραγωγής DVD, The pavement. Εκμεταλλεύτηκε το συνειρμό από το όνομα της εταιρίας (The pavement= το πεζοδρόμιο) και χρησιμοποίησε την προοπτική για να παράγει ανοίκειες εικόνες. Ένας άνθρωπος και ένας σκύλος έχουν φωτογραφηθεί από κάποιον που στέκεται πολύ χαμηλά, ίσως και στο επίπεδο ενός γυάλινου πεζοδρομίου. Οι φωτογραφίες έχουν αξιοποιηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας. 9. Διαφάνειες Η παρουσίαση δε θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά από το παράδοξο των φωτογραμμάτων, φωτογραφιών δηλαδή, χωρίς τη χρήση φωτογραφικής μηχανής. Ένα αντικείμενο τοποθετείται σε φωτοευαίσθητο υλικό και με την έκθεση του υλικού στο φως δημιουργείται μια αρνητική σιλουέτα του αντικειμένου. Όσο πιο συμπαγές είναι το υλικό, τόσο λευκότερο αποτυπώνεται το αντικείμενο στην τελική εικόνα. Όσο πιο διάφανο, τόσο πιο σκούρο εμφανίζεται. Η τεχνική αυτή εφευρέθηκε από τον πρωτοπόρο φωτογράφο Man Ray, έργα του οποίου εκτίθενται στα μεγαλύτερα μουσεία της Ν. Υόρκης και αλλού. Η μουσική που συνοδεύει τα φωτογράμματα, καθώς αναδύονται απ το σκοτάδι είναι το τραγούδι των Stratovarius, Celestian dream. Το ταξίδι στον κόσμο της εικόνας πρόκειται για ταξίδι αμφισβήτησης, αναστοχασμού ανάμεσα στο τι είναι εικόνα και τι δεν είναι, στο τι δείχνει μια εικόνα και πόσα αλήθεια κρύβει

15 Εικ. 5 Man Ray (Emmanuel Radnitzky) Φωτόγραμμα, 1922, Gelatin silver print, 23.9 x 29.9 εκ. Δωρεά του James Thrall Soby Μουσείο Μοντέρνας τέχνης, MoMA Highlights, Ν. Υόρκη

16 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση Housen, A. (1987). Three Methods for Understanding Museum Audiences. Museum Studies, Spring-Summer. Messaris, Paul (1994). Visual 'Literacy': Image, Mind and Reality. Boulder, CO: Westview Press Sankey, M.D. (2002). Considering visual literacy when designing instruction. The e- Journal ofinstructional Science and Technology The Art book 20 ος αιώνας, (1997). Terzo books, Αθήνα Yenawine P., (2001). Housen s Theory and Decorative Arts Education. Yenawine, P. (1997). Thoughts on Visual Literacy. In Flood, J., Brice, S. &, and Lapp, H. & D. (Eds), Handbook of Research on Teaching Literacy through the Communicative and Visual Arts. Macmillan Library Reference. Ελληνόγλωσση Αναστασιάδου, Δημοπούλου, Στούμπη (2007). «Η πληροφοριακή παιδεία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Σύντομη επισκόπηση και προτάσεις». Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα Κεκές Ι., (2007) Η διαχείριση της γνώσης στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον, εκδ. Ατραπός, Αθήνα Μπαμπινιώτης Γ., (2002) Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα Χριστοπούλου Μ.,Λαμπροπούλου Ν. «Χρήση Συνεργατικών Μαθησιακών Αντικειμένων στην Εικαστική Αγωγή: Μια Πρόταση για την Καλλιέργεια του Οπτικού Αλφαβητισμού στο Δημοτικό Σχολείο» ανεσύρθη από XristopoulouLambropoulouEEEP06.doc

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

WEB DESIGN Ο σχεδιασμός στο Web Design

WEB DESIGN Ο σχεδιασμός στο Web Design WEB DESIGN Ο σχεδιασμός στο Web Design ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Web Design Είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία δικτυακών τόπων. Περιλαμβάνει : την αρχιτεκτονική πληροφοριών, τη διεπαφή χρήστη και την πλοήγηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν;

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; TFT TV Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; Η ετυμολογία του όρου TFT (Thin Film Transistor ή τρανζίστορ λεπτού φιλμ) μας παραπέμπει στο δομικό στοιχείο ελέγχου της οθόνης, που είναι το τρανζίστορ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Μαθηματικών ΠΠΣ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων 11-12 / 4 / 2014. Μαθηματικά και ζητήματα πραγματικότητας διάκριση και σύνδεση

Συνέδριο Μαθηματικών ΠΠΣ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων 11-12 / 4 / 2014. Μαθηματικά και ζητήματα πραγματικότητας διάκριση και σύνδεση Συνέδριο Μαθηματικών ΠΠΣ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων 11-12 / 4 / 2014 Δημήτρης Μπίρμπας ΠΠΛ Αγίων Αναργύρων Σοφία Παππά ΠΠΛ Ζάννειο Πειραιά Μαθηματικά και ζητήματα πραγματικότητας διάκριση και σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου Ομάδα Εικαστικής Αγωγής 2014 Σκιαγραφώντας το σχολείο/τη γειτονιά μου Τάξεις: Γ Στ Περιγραφή ενότητας: Οι μαθητές/τριες καταγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild"

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: Winterbild Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild" Καλλιτεχνική ζωγραφική με τις νερομπογιές Κ12 Με την Pelikan η ζωγραφική γίνεται μια μοναδική εμπειρία: Αυτός είναι και ο λόγος για

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Μένης Θεοδωρίδης Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Η μικρή εισαγωγή στη φωτογραφική έκφραση για παιδιά 6-12 χρόνων που ακολουθεί, γράφτηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Napo στο Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια: 2 o Μάθημα Πινακίδες υποχρέωσης/πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας

Ο Napo στο Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια: 2 o Μάθημα Πινακίδες υποχρέωσης/πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας Ο Napo στο Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια: 2 o Μάθημα Πινακίδες υποχρέωσης/πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας (7 9 ετών) Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών: Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να εξοικειωθούν τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών

Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών 5 ο Σ.Ε.Κ. Γ Αθήνας Εφαρμοσμένες Τέχνες Το σύνολο των δραστηριοτήτων όπου συναντώνται οι τομείς: των καλών τεχνών (εικαστικός), του σχεδιασμού, της

Διαβάστε περισσότερα

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 Συνθεση πινακίδας παρουσίασης συνθετικά και γεωμετρικά στοιχεία Εισαγωγη στην Αρχιτεκτονικη Συνθεση Θεμα 1ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγήτρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π. Εικονογραφηση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΛΑΙΜΟΥ LANYARDS TRENDY BUSINESS Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης Τα σατινέ κορδόνια έχουν γίνει το πιο δημοφιλές είδος κορδονιού. Η απαλή σαν μετάξι επιφάνειά τους είναι ιδανική για ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

FINE AD CUSTOMER TOTAL SUPPORT

FINE AD CUSTOMER TOTAL SUPPORT ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ FINE AD CUSTOMER TOTAL SUPPORT (F.A.C.T.S) Η διαφημιστική εταιρεία Fine Ad Α.Ε. ιδρύθηκε από έναν πρωτοπόρο της διαφήμισης στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας την αγορά σχεδόν μισό αιώνα, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ HMEΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΡΙΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ Μαζί με την αίτηση έκδοσης διαβατηρίου πρέπει να υποβάλλεται μία (1) πρόσφατη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες των αιτουμένων διαβατήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου Εισαγωγή Εφαρμογές Κύρια Χαρακτηριστικά Flash

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Το δωμάτιο μου Βαθμίδα: 2 Διάρκεια: 11 Χ 80 Τάξεις: Δ και Ε Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες εκφράζουν συναισθήματα, διερευνούν και προβληματίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό»

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Σχεδι@ζω για όλους «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας. Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας. Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Με τη συγκέντρωση του πληθυσμού στις πόλεις και την τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

- 3 διαφάνειες από εσωτερικό εργαστηρίου

- 3 διαφάνειες από εσωτερικό εργαστηρίου Σχέδιο Μαθήματος Αρ. μαθητών: 20 Ενότητα: Φυτά Διδ. Περίοδος: 1x80 Τάξη: Γ Τίτλος μαθήματος: Πώς μεταφέρεται η γύρη από άνθος σε άνθος (Μάθημα στην τάξη) Σημεία έμφασης (π.χ Είδη λόγου/κειμένων, Γραμματική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Prj. 4 : Τέχνη + Επάγγελμα + Μαθηματικά + Τεχνολογία = ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Prj. 4 : Τέχνη + Επάγγελμα + Μαθηματικά + Τεχνολογία = ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Prj. 4 : Τέχνη + Επάγγελμα + Μαθηματικά + Τεχνολογία = ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Υπόθεμα ομάδας 2: ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Μέλη ομάδας : Χρήστος Φωτογλίδης Παρασκευάς Στρατηγούσης Χρήστος Τόρε Δημήτριος Ταραμάς Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ «Πλάθω τις εικόνες μου χαράζοντας κατευθείαν πάνω στο υλικό μου, όπως ο ζωγράφος σχεδιάζει ή πλάθει τις εικόνες του πάνω στον καμβά.» Η Βίκυ Τσαλαματά γεννήθηκε στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ DNA μικροσυστοιχίες: βήμα προς βήμα Παραγωγή DNA ανιχνευτών Οι επιστήμονες μπορούν να παράγουν «σπιτικές» μικροσυστοιχίες χρησιμοποιώντας την αλυσιδωτή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα ΤΑΞΗ ΣΤ Εκπαιδευτικός: Xριστοδουλόπουλος Χρήστος ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ θρησκευτικα-ιστορία-εικαστικά ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ& ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16» Οι τάσεις για το 2016/2017 είναι μοναδικές και φαίνεται να διαφοροποιούνται από τις καθαρά vintage γραμμές που μας επηρέασαν τις προηγούμενες χρονιές.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε.Α.Δ.Σ.Α. Μάθημα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δ2

Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε.Α.Δ.Σ.Α. Μάθημα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δ2 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ _ ΤΜΗΜΑ Ε.Α.Δ.Σ.Α. _ Μάθημα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δ2 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό + Εργαστηριακό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ http://www.samsung.com/gr/article/revealing-the-secrets-of-taking-night-time-photos Παρουσίαση: Θάνος Παπαδημητρίου Η νυχτερινή φωτογραφία είναι πραγματικά γοητευτική. Τα υπέροχα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝEΟ ΠΡOΣΩΠΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩ. Ανακαλύψτε το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ. www.nea-trapezogrammatia-euro.eu www.euro.ecb.europa.eu

ΤΟ ΝEΟ ΠΡOΣΩΠΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩ. Ανακαλύψτε το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ. www.nea-trapezogrammatia-euro.eu www.euro.ecb.europa.eu ΤΟ ΝEΟ ΠΡOΣΩΠΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Ανακαλύψτε το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εύκολη εξακρίβωση της γνησιότητας και θωράκιση έναντι της παραχάραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

σας παρέχει προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, πάντα όμως σε συνάρτηση με τα καλύτερα ποιοτικά standards.

σας παρέχει προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, πάντα όμως σε συνάρτηση με τα καλύτερα ποιοτικά standards. σας παρέχει προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, πάντα όμως σε συνάρτηση με τα καλύτερα ποιοτικά standards. Η ADP ιδρύθηκε το 2002 µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον χώρο της διαφήμισης και

Διαβάστε περισσότερα