Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs"

Transcript

1 Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, ώρα 17:00, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ», Πανεπιστημίου 52, Αθήνα

2 Μια νέα δυναμική προσέγγιση για ενίσχυση καινοτομίας σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες Cooperation Competition Coopetition Open Innovation Networks Συνεργασία ανταγωνιστικών οργανισμών Ανοικτή προσέγγιση, πολλαπλές μορφές επικοινωνίας, διάχυση γνώσης Παραγωγή καινοτόμων ιδεών και πρακτικών Δίκτυα επιχειρήσεων, προμηθευτών, πελατών, συμβούλων, ειδικών, εκπαιδευτών, κ.λπ. COINs

3 Το περιβάλλον του έργου

4 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΜΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

5 Ποσοστιαία Κατανομή Επιχειρήσεων Αττικής ανά τομέα δραστηριότητας Τομέας Δραστηριότητας Αριθμός Επιχειρήσεων % Γεωργία δασοκομία και Αλιεία 0,36 Ορυχεία και λατομεία 0,03 Μεταποίηση 6,58 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 0,70 Παροχή νερού -επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 0,15 Κατασκευές 10,55 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο-επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 26,17 Μεταφορά Αποθήκευση 8,1 Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 4,95 Ενημέρωση και Επικοινωνία 3,16 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 0,70 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1,36 Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 24,3 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2,91 Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 1,11 Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα 0,76 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 4,28 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 3,83 Άγνωστη δραστηριότητα 0,15

6

7

8 Αριθμός εγγραφών για το 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου του Ε.Ε.Α.: 1 η θέση: επιχειρήσεις με δραστηριότητα στο χώρο της εστίασης (1.475), 2 η θέση: επιχειρήσεις με δραστηριότητα στο λιανικό εμπόριο (1.392). 3 η θέση: επιχειρήσεις με δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. Οι εγγραφές στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης είναι 460, οι άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών εταιρειών 428 και οι νέες επιχειρήσεις με δραστηριότητα εκπαίδευση είναι 350.

9 Έχουν κάνει έναρξη: 234 επιχειρήσεις στον κλάδο «Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες», 51 επιχειρήσεις στον κλάδο της «επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης», 6 επιχειρήσεις στον κλάδο της «Συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών», 124 επιχειρήσεις στον κλάδο «Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες», 111 επιχειρήσεις στον κλάδο «Ακίνητης Περιουσίας», και 98 επιχειρήσεις στον κλάδο «άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες».

10 Στόχοι του έργου

11 Η Πράξη απευθύνεται άμεσα σε 200 επιχειρήσεις και στελέχη επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων και ευρύτερα στο σύνολο των επιχειρήσεων μελών του ΕΕΑ με χρήση βέλτιστων πρακτικών

12 Με στόχο την: Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση Εκπαίδευση / Επιμόρφωση Συμβουλευτική / Mentoring Δικτύωση Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) σε θέματα καινοτομίας

13 που ενσωματώνει βέλτιστες πρακτικές: Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Συμβουλευτικής και Mentoring Δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργειών, και εστιάζει σε καινοτόμες παρεμβάσεις με σύγχρονα εργαλεία επαγγελματικής και επιχειρηματικής συμβουλευτικής: υιοθέτηση ολοκληρωμένου και λειτουργικού συστήματος παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και mentoring, δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργειών, υποστήριξης διαδραστικών δομών. χρήση κατάλληλης διαδικτυακής εφαρμογής / πλατφόρμας e-learning για υποστήριξη σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, ψηφιακή δικτύωση, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

14 Βασικός στόχος από την υλοποίηση της Πράξης είναι: η αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στην λειτουργία και επιβίωση των επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και προβλήματα για τους επιχειρηματίες του Δήμου και έχει καθοριστική σημασία για την εξέλιξη της λειτουργίας τους. Η υλοποίηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων σε σημαντικούς κλάδους του ΕΕΑ.

15 Το ΕΕΑ μέσω της υλοποίησης της Πράξης προσβλέπει να: Συμβάλει στην αναβάθμιση ή συμπλήρωση των δεξιοτήτων των ιδίων των επιχειρήσεων καθώς και των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων σε επίπεδο καινοτόμων επιχειρηματικών προτύπων και νέων τεχνολογιών. Προωθήσει την ανάπτυξη συνεργασιών ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και την υιοθέτηση και προαγωγή καινοτομιών ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγαθών και υπηρεσιών τους.

16 Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου

17 ΔΡΑΣΗ 1: Διαγνωστική ανάλυση και σχεδιασμός υλοποίησης παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων Στόχος: Διάγνωση αναγκών επιχειρήσεων μελών του ΕΕΑ (στο Δήμο Αθηναίων), προσδιορισμός και σχεδιασμός κατάλληλων παρεμβάσεων, για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, διασφάλιση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας, αξιοποιώντας σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές με έμφαση στην καινοτομία.

18 ΔΡΑΣΗ 1: Διαγνωστική ανάλυση και σχεδιασμός υλοποίησης παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων Ενέργειες: Αποτύπωση παρούσας κατάστασης και αναγκών επιχειρήσεων Εξέταση βέλτιστων πρακτικών και προσδιορισμός εργαλείων που θα αξιοποιηθούν στην Πράξη (Οδηγός αυτοτεχνοδιάγνωσης επιχειρήσεων, Σύστημα Mentoring) Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικασίας επιλογής των 200 επιχειρήσεων που τελικά θα ωφεληθούν από την Πράξη Σχεδιασμός οκτώ (8) συναντήσεων στις οποίες θα συμμετέχουν οι 200 επιχειρήσεις σε ομάδες Σχεδιασμός διαδικασίας δημιουργίας πέντε (5) clusters και διαδικασίας επιλογής επιχειρήσεων που θα αποτελέσουν τα clusters.

19 ΔΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη εργαλείων και εκπαίδευση στελεχών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων Στόχος: Ανάπτυξη, υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία της επίσημης διαδικτυακής πύλης του έργου και παροχή όλων των απαραίτητων και αναγκαίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών σε όλες τις επιχειρήσεις του ΕΕΑ.

20 ΔΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη εργαλείων και εκπαίδευση στελεχών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν: Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (π.χ. εκπαιδευτικό υλικό 8 θεματικών ενοτήτων, ηλεκτρονικά βιβλία, εκπαιδευτικά βοηθήματα, νέα/ανακοινώσεις, κ.λπ.) Ψηφιακή Δικτύωση - Παροχή Προσωποποιημένων Υπηρεσιών: Σε προσωπικό επίπεδο: Δημιουργία και συντήρηση ατομικής σελίδας Αποστολή και λήψη προσωπικών μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών Δημιουργία και συντήρηση προσωπικών ή δημοσίων ιστολογίων (blogs) Δημοσίευση κι ανταλλαγή ψηφιακού περιεχομένου Σε επίπεδο Κοινότητας Οργάνωση και συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες Δημοσίευση νέων και ενημέρωση από πίνακες ανακοινώσεων της κοινότητας Δημοσίευση και ανταλλαγή απόψεων σε θεματικά forums της κοινότητας Συζήτηση σε πραγματικό χρόνο (chat)

21 ΔΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη εργαλείων και εκπαίδευση στελεχών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (συνέχεια): Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-learning) Υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης: Εγγραφή και διαχείριση χρηστών Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικών διαδικασιών Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου Υπηρεσία αξιολόγησης εκπαιδευομένων και εξαγωγής στατιστικών συμπερασμάτων Υπηρεσίες Σύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης Σύστημα Mentoring

22 Portal εκπαίδευσης

23 Πρώτη σελίδα πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης

24 Ενδεικτική περιοχή μαθήματος

25 ΔΡΑΣΗ 3: Υλοποίηση παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων Στόχος: Υλοποίηση των παρεμβάσεων ανάπτυξης Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας και ίδρυση πέντε (5) συνεργατικών σχηματισμών (clusters) από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων.

26 ΔΡΑΣΗ 3: Υλοποίηση παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων Ενέργειες: Πρόσκληση επιχειρήσεων - μελών του ΕΕΑ (Δήμος Αθηναίων) για υποβολή αιτήσεων Αξιολόγησή αιτήσεων βάσει κριτηρίων (Δράση 1) & επιλογή 200 επιχειρήσεων Ομαδοποίηση επιχειρήσεων σε 8 ομάδες των 25 συμμετεχόντων Διενέργεια ενός (1) κύκλου δύο (2) τεχνικών συναντήσεων με οριζόντια θέματα (καινοτομία, συνεργατικοί σχηματισμοί) Ενημέρωση επιχειρήσεων για διενέργεια διαγωνισμού για πέντε (5) συνεργατικούς σχηματισμούς Διενέργεια διαγωνισμού και επιλογή των πέντε (5) συνεργατικών σχηματισμών Διενέργεια έξι (6) ακόμη τεχνικών συναντήσεων. Συντονισμός από facilitators και project managers Κατάρτιση αυτό-τεχνοδιάγνωσης και action plan της επιχείρησής τους από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας εργαλεία που θα αναπτυχθούν και με τη βοήθεια των facilitator & project managers.

27 ΔΡΑΣΗ 3: Υλοποίηση παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων Ενέργειες (συνέχεια): Διαμόρφωση και υποστήριξη πέντε (5) συνεργατικών σχηματισμών (clusters) σε παραδοσιακούς κλάδους (π.χ. χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισιτιστικός κλάδος, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, εκπαίδευση ). Δυνατότητα χρηματοδότησης των πέντε (5) clusters με ποσό έως για δράσεις που αφορούν τη σύσταση και αρχική λειτουργία τους, όπως π.χ. συμβουλευτικές, νομικές, φοροτεχνικές υπηρεσίες, λειτουργικά έξοδα, κ.ά. Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών από στελέχη που θα ορίσει το ΕΕΑ ως project managers. Διάρκεια υποστήριξης κάθε συνεργατικού σχηματισμού: 6 μήνες Συμμετοχή των πέντε (5) συνεργατικών σχηματισμών σε ομαδική επιμόρφωση/ συμβουλευτική σε μηνιαία βάση και υποστήριξη με την πλατφόρμα e-learning,econsulting.

28 ΔΡΑΣΗ 3: Υλοποίηση παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις Εμπειρογνώμονες (1/3) Γεώργιος Τσεκούρας: Αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον (Ηνωμένο Βασίλειο). Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας με αντικείμενο τη Γνώση και την Επιχειρηματική Δυναμική. Έχει πραγματοποιήσει έρευνες και έχει αναπτύξει Δίκτυα Μάθησης για την καινοτομία και την ενσωμάτωση μέσης και χαμηλής τεχνολογίας, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Νότια Αφρική και την Ελλάδα. Έχει εργαστεί σε τομείς όπως η διοίκηση της καινοτομίας, η σύγκριση των πολιτικών για την καινοτομία, η υποστήριξη της καινοτομίας και η πρόβλεψη των τεχνολογικών και κλαδικών εξελίξεων. Εμπειρογνώμονας σε θέματα Διαχείρισης Καινοτομίας (πρακτικά βήματα για εισαγωγή καινοτομίας, κ.λπ.). Θα επικεντρωθεί στην εισαγωγή, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της επιχειρηματικής καινοτομίας. Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης: Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στα Χρηματοοικονομικά Τραπεζική και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, εργάζεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ). Έχει διδάξει το μάθημα της επιχειρηματικότητας (τμήμα Οικονομικών Επιστημών). Έχει διδάξει σε προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, και σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Συμμετείχε στις ομάδες έργου του ΕΚΠΑ που υλοποίησαν προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, της ΓΓΕΤ, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και πέραν της επιχειρηματικότητας, κάλυπταν περιοχές όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το e-learning, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών ΤΕΕ, η ψηφιακή σύγκλιση, η δημιουργία εταιρειών τεχνοβλαστών, κ.ά. Είναι πιστοποιημένος από το διεθνή οργανισμό NFTE (Network for Teaching Entrepreneurship), και το Austrian Center for Training Firms (ACT). Είναι επίσης πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι συγγραφέας διδακτικών εγχειριδίων επιχειρηματικότητας και παιδαγωγικών οικονομικών. Θεματικός Τομέας που θα αναπτύξει στο πλαίσιο του Έργου: Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών.

29 ΔΡΑΣΗ 3: Υλοποίηση παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις Εμπειρογνώμονες (2/3) Δρ. Γιάννης Κριτσωτάκις: Διδάκτωρ των Εμπορικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βιέννης, με μακρόχρονη εμπειρία σε εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και συγγραφέας των βιβλίων: «Διαπολιτισμική Επικοινωνία», «Επειδή ποτέ δεν θα έχετε μία Δεύτερη Ευκαιρία», «Εμπορικές Εκθέσεις: Ο Δρόμος για την επιτυχία», «Το τηλέφωνο φέρνει κέρδη», «Οι πωλητές που αγαπούν οι πελάτες». Θεματικός Τομέας που θα αναπτύξει στο πλαίσιο του Έργου: «Aπό την προϊοντοκεντρική στην πελατοκεντρική αντίληψη, τεχνική της επικοινωνίας με τον πελάτη». Νικόλαος Μιχαλολιάκος: Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός. Για 20 χρόνια διετέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος σε διεθνείς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, σε θέσεις Διευθυντή Παραγωγής, Διευθυντή Εργοστασίου και Γενικού Διευθυντή. Τα τελευταία 21 χρόνια ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει υλοποιήσει έργα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μείωσης Κόστους, Εγκατάστασης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών και έχει σχεδιάσει ειδικά σχετικά εργαλεία. Έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων για στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών. Διαθέτει εμπειρία άνω των 40 ετών στον σχεδιασμό και παρακολούθηση Έργων Μείωσης Κόστους. Δρ. Νικόλαος Λογοθέτης: Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πατρών, M.Sc. & Ph.D. από Πανεπιστήμια της Αγγλίας, Σύμβουλος Μεταπτυχιακής Έρευνας στο London School of Economics, Διευθυντής της Συμβουλευτικής και Ερευνητικής Μονάδας Στατιστικών Επιστημών και μέλος της Τεχνικής Διοίκησης της General Electric Company για θέματα Ποιότητας, και Ανώτερος Σύμβουλος στη Συμβουλευτική Μονάδα Διοικητικών Επιστημών των Βρετανικών Τηλεπικοινωνιών (British Telecom). Έχει δημοσιεύσει 5 βιβλία, πάνω από 20 επιστημονικές μελέτες σε διεθνή περιοδικά, και πολλά άρθρα σε ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά. Διευθύνων Σύμβουλος της TQM HELLAS ΑΕ (από 1991), εταιρίας εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Ολικής Ποιότητας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγιεινής, Διαχειριστικής Επάρκειας και Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων, με πελάτες πολλές σημαντικές Ελληνικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Από το 2001 μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συγγραφή διδασκόμενου βιβλίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διασφάλιση Ποιότητας».

30 ΔΡΑΣΗ 3: Υλοποίηση παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις Εμπειρογνώμονες (3/3) Θεοφίλου Μιχάλης: Απόφοιτος Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ), Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός και Αεροναυπηγός Msc (Μ. Βρετανία) με ευρεία γνώση και εμπειρία σε τεχνικές, διοικητικές και επιτελικές θέσεις στην Πολεμική Αεροπορία και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον Ιδιωτικό Τομέα. Διαθέτει πλούσιο διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Πολεμικής Αεροπορίας, σε ερευνητικά κέντρα και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια επί θεμάτων στρατηγικού σχεδιασμού, Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης έργων και προγραμμάτων, διαχείρισης χρόνου, βελτιστοποίηση διεργασιών παραγωγής με σύγχρονες στατιστικές μεθόδους, μείωση δαπανών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών κ.ά. Ιδιαιτέρως έχει ασχοληθεί με εμπορικές εφαρμογές διαχείρισης έργων και χρόνου στο tablet σε χρηστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Δρ. Μίνως Ελευθερίου: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΕΜΠ, MSc & PhD στην επιστήμη των συστhμάτων και των υπολογιστών στο Rensselaer Polytechnic Institute των ΗΠΑ. Σύντομη επαγγελματική εμπειρία στον Δημόσιο Τομέα (Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής του Υπ. Εμπορίου) και 20ετής εργασιακή εμπειρία στον όμιλο ΙΝΤΡΑΚΟΜ σε θέσεις ανάπτυξης αγορών και πωλήσεων ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και προηγμένου τηλεεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Τα τελευταία 2 χρόνια συνεργάζεται με την συμβουλευτική εταιρία RISE (Research and Innovation Strategy Experts) ως επικεφαλής των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης, Παράλληλα από το 1993 διδάσκει στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος (Deree College) Διοίκηση επιχειρήσεων, Ποιότητα, Project Management κα. Θεματικός τομέας για το Έργο: Συστήματα Πληροφόρησης της Διοίκησης Πλάτων Θωμάς: Διαθέτει εργασιακή εμπειρία 33 ετών ως ανώτερο στέλεχος στους τομείς Marketing και Πωλήσεων κατά βάση σε πολυεθνικές, αλλά και σε ελληνικές εταιρίες, καθώς και ως επιχειρησιακός σύμβουλος και εκπαιδευτής. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) στο Marketing από το Πανεπιστήμιο Newcastle Upon Tyne της Αγγλίας. Είναι εμπειρογνώμονας του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, εντεταλμένος εκπαιδευτής του Chartered Institute of Marketing της Αγγλίας, πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Sandler Sales Institute των ΗΠΑ καθώς και του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης. Έχει συγγράψει 3 βιβλία σχετικά με το Marketing, την Έρευνα Marketing και τις Eξαγωγές (υπο δημοσίευση).

31 ΔΡΑΣΗ 3: Υλοποίηση παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις - Facilitators Λάμπρος Πυργιώτης: Χημικός Μηχανικός, Δρ Περιφερειολόγος Οικονομολόγος, με υπέρ-25ετή επαγγελματική πορεία. Σύμβουλος στρατηγικής καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας, επιχειρησιακής έρευνας και οργάνωσης. Είναι δημιουργός διακεκριμένων μοντέλων καινοτομίας. Βώττα Μαρία: Χημικός Μηχανικός, MSc in Technology Management, εμπειρία άνω των 20 ετών σε σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων (ιδιωτικών και συγχρηματοδοτούμενων), στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Στρατηγικού / Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, εσωτερικών διαδικασιών, αξιολόγησης επενδύσεων και προγραμμάτων, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και συντονισμό ομάδων. Λεμονάκης Δημήτριος: Σύμβουλος επιχειρήσεων. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και στην εκπόνηση μελετών κοινωνικό-οικονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρησιακών σχεδίων, ως εμπειρογνώμονας, αξιολογητής και project manager. Βαμβουκάκης Κωνσταντίνος: Διδάκτωρ γεωλογίας, διδάσκων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Συντονιστής σε συλλογικές εργασίες θεμάτων ολοκληρωμένης ανάπτυξης και φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης. Πολυετής εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά Προγράμματα.

32 ΔΡΑΣΗ 3: Υλοποίηση παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις Project Managers Σταμάτιος Υπερήφανος: Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ, ALL4GREECE.com Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Διαθέτει εμπειρία σε σύνταξη Τεχνικοοικονομικών Μελετών, σχεδιασμό, συντονισμό και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος και Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ε.Ε.), Αξιολόγηση Επενδύσεων, Σύμβουλος σε ΕΦΔ, κ.λπ. Βάϊος Κώτσιος: Περιβαλλοντολόγος με εξειδίκευση στον ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό, τις μικτές ερευνητικές μεθόδους και τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών. Έχει ολοκληρώσει το διεπιστημονικόδιατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σήμερα ο κ. Κώτσιος ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή στο πεδίο του ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού. Το 2014 του απενεμήθη βραβείο νέου ερευνητή από την διεθνή οργάνωση «International Society for Quality-of-Life Studies» (ISQOLS). Ιωάννης Λαουράκης: Απόφοιτος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λαμίας του τμήματος «Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών», με εμπειρία στη παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, στη τεχνική υποστήριξή χρηστών και στη παρακολούθηση έργων πληροφορικής, βάσει των αναγκών και των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Μάριος Βλάχος: Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών σπουδών. Έχει μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις σε θέματα ανάπτυξης επενδύσεων, οργάνωσης επιχειρήσεων, κ.ά. Επίσης έχει σημαντική εμπειρία σε φορείς κυρίως στην ανάπτυξη- διαχείριση έργου, κ.α., ενώ αρθρογραφεί κατά περιόδους. Τέλος έχει διατελέσει υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης tour operator στην Ελλάδα.

33 ΔΡΑΣΗ 4: Προβολή έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων του Στόχος: Η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

34 ΔΡΑΣΗ 4: Προβολή έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων του Ενέργειες: Διοργάνωση μίας (1) εναρκτήριας εκδήλωσης ευαισθητοποίησης. Παραγωγή σχετικού ενημερωτικού υλικού. Δημοσίευση δελτίων τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Διοργάνωση τριών (3) ομαδικών συναντήσεων, με την συμμετοχή experts ή εξειδικευμένων φορέων για μεταφορά τεχνογνωσίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να αξιοποιούνται τα αποτελέσματα όλων των ομάδων και των συνεργατικών σχηματισμών. Διοργάνωση μίας (1) τεχνικής συνάντησης ολοκλήρωσης των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων μεταξύ των επιχειρήσεων για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών που απεκόμισαν από το πρόγραμμα. Διοργάνωση μίας (1) εκδήλωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Παραγωγή σχετικού υλικού που θα δημοσιοποιηθεί μέσω του διαδικτύου.

35 ΔΡΑΣΗ 5: Αξιολόγηση υλοποίησης έργου Στόχος: Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του έργου από εξωτερικό έγκυρο φορέα προκειμένου να διασφαλισθεί η υλοποίηση των στόχων του.

36 ΔΡΑΣΗ 5: Αξιολόγηση υλοποίησης έργου Ενέργειες: Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και αποτίμηση των δεικτών παρακολούθησης, σε σχέση με τους στόχους και τα προσδοκώμενα οφέλη του (ongoing αξιολόγηση). Αξιολόγηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του (ex-post αξιολόγηση): Τυπική αξιολόγηση με βάση τις πρακτικές που ακολουθούνται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου Αξιολόγηση της πορείας των πέντε (5) συνεργατικών σχηματισμών με στόχο την απονομή βραβείου καλής πρακτικής σε ένα από αυτά.

37 ΔΡΑΣΗ 6: Συντονισμός- Διαχείριση Πράξης Στόχος: Η άρτια υλοποίηση του έργου και η αποτελεσματική ανταπόκριση του ΕΕΑ στις υποχρεώσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

38 ΔΡΑΣΗ 6: Συντονισμός-Διαχείριση Πράξης Ενέργειες: Διοίκηση της Πράξης, διαχείριση και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου στο πλαίσιο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας και συμπλήρωση των ακολούθων: Έντυπα παρακολούθησης του έργου και πιστοποίησης των προϊόντων του. Μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών και οικονομικής προόδου του έργου. Εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης προόδου φυσικού αντικειμένου.

39 ΔΡΑΣΗ 6: Συντονισμός-Διαχείριση Πράξης Σύρος Κοσκοβόλης Υπεύθυνος Έργου Υπεύθυνος της Μονάδας Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με 30 έτη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Εξειδικεύεται σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, δημιουργίας και ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κοινωνικής οικονομίας και τοπικής ανάπτυξης. Απόφοιτος της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ (Γεωτεχνικός). Εκπαιδεύτηκε ως τεχνικός λειτουργός και σύμβουλος επιχειρήσεων στη Γαλλία και στην Αγγλία. Γεώργιος Στέφας Υπεύθυνος Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου Έργου Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Η εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει την ενασχόληση τόσο με Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όσο και με Εθνικά Προγράμματα. Ειδικότερα, έχει ασχοληθεί με μια σειρά Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, τη Δια Βίου Μάθηση, την Ενεργό Γήρανση, την Επιχειρηματικότητα, τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ.ά. Παράλληλα, αναφορικά με τα Εθνικά Προγράμματα έχει υποστηρίξει πληθώρα επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και εύρεσης πόρων για επενδύσεις. Ευαγγελία Δαρατσανού - Υπεύθυνη Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου Έργου Master of Arts στο Marketing Management (De Montfort University Business School) και Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει απασχοληθεί για περισσότερα από 20 χρόνια ως Υπεύθυνη Έργων, σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ΜΜΕ, την επιχειρηματικότητα, την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως σε τομείς της δημιουργικής βιομηχανίας.

40 Επόμενα Βήματα για τις Επιχειρήσεις & Οφέλη από τη συμμετοχή στο Έργο

41 Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Έργο ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Επιλογή 200 επιχειρήσεων βάσει κριτηρίων αξιολόγησης και διαμόρφωση 8 επιμέρους ομάδων επιχειρήσεων Διενέργεια δύο (2) τεχνικών συναντήσεων με οριζόντια θέματα (καινοτομία & συνεργατικοί σχηματισμοί) Υλοποίηση έξι (6) τεχνικών συναντήσεων στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς και διανομή εκπαιδευτικού υλικού ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ έως 18/05/2015 έως 25/05/2015 έως 05/06/ /06/ /11/2015 Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων και συμπλήρωση εργαλείου τεχνοδιάγνωσης 05/06/ /11/2015 Διενέργεια διαγωνισμού για διαμόρφωση και υποστήριξη 5 συνεργατικών σχηματισμών (clusters) Παροχή υπηρεσιών μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής (πλατφόρμας) προς όλα τα μέλη του ΕΕΑ Ιούνιος Ιούλιος 2015 Καθ όλη τη διάρκεια του Έργου

42 Αίτηση επιχειρήσεων

43 Αίτηση επιχειρήσεων

44 Αίτηση επιχειρήσεων

45 Αίτηση επιχειρήσεων

46 Αίτηση επιχειρήσεων

47 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόκτηση γνώσεων και πρακτική εφαρμογή: Καινοτομίας Συνεργασίας Συνεργατικών σχηματισμών Σύγχρονων τεχνικών marketing Ποιότητας Νέων συστημάτων διοίκησης / διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Τεχνικών προσέγγισης του πελάτη για αύξηση πωλήσεων Τεχνικών μείωσης κόστους Αποτελεσματικής διαχείρισης έργων και χρόνου Δυνατότητα ανάπτυξης συνεργατικού σχηματισμού Υποστήριξη από διακεκριμένους επαγγελματίες για την ανάπτυξη και διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης Αξιοποίηση πρακτικών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού για διαρκή ανάπτυξη

48 Μάθε να ζεις τη ζωή σου καθημερινά μέσα στο πνεύμα της αλλαγής. Οι αλλαγές είναι μέρος της διαδικασίας ανάπτυξής σου, όσο κι αν ορισμένες φορές αυτές οι αλλαγές πονούν, ξεβολεύουν, παραξενεύουν. Αν συνηθίσεις να αγκαλιάζεις το καινούργιο, τότε αυτό από μόνο του θα είναι γενναιόδωρο μαζί σου. Διαφορετικά, ο πόνος δεν θα σε αφήνει να εξελιχθείς και να προχωρήσεις με τη ζωή.

49 Αν δεν αρπάξουμε τις αλλαγές από το χέρι, τότε αυτές θα μας αρπάξουν από το λαιμό Winston Churchill

50 Σύρος Κοσκοβόλης Υπεύθυνος Έργου Μονάδας Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΕΑ τηλ , 279, 236

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΕΑ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY" Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη

Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη Δρ Ιωάννα Καστέλλη, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ΕΜΠ Επιχειρηματικότητα ως εναλλακτική Η Ελλάδα έχει σήμερα έναν (αναλογικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016 Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Μια νέα συμφωνία για την Απασχόληση προτείνει η ΕΣΕΕ στη συνάντηση των προέδρων των Επιμελητηρίων με τον Υπουργό Εργασίας, βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΜΟΣ PANORMOS ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΠΑΝΟΡΜΟΣ PANORMOS ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΣ PANORMOS ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Τριάντα δύο (32) επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης - μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών - όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για την ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων του ΕΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για την ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων του ΕΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων του ΕΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Ε.Α. Ν.Π.Δ.Δ.) Λεωφόρος Πανεπιστημίου 44, Τ.Κ. 10679 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μονάδα Σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.thedigitalgate.gr

http://www.thedigitalgate.gr http://www.thedigitalgate.gr Ο Διοργανωτής Με την Επιστημονική Υποστήριξη: Στόχος του Διαγωνισμού Εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Στόχοι Αποτελέσματα μέχρι σήμερα Ποιές δράσεις προγραμματίζονται ακόμα Κριτική 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης σας προσκαλεί σε Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Αγνή Παγούνη Σύμβουλος του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ the microstars Project

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος Γέννησης: ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τόπος Γέννησης:   ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΚΟΤΣΥΦΟΣ Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΚΙΜΩΝ Μητρώνυμο: ΕΥΓΕΝΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 06/10/1981 Τόπος Γέννησης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σταθερό Τηλέφωνο: 2810823002

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

8/3/ /4/2016. H ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

8/3/ /4/2016. H ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ποσοστό Ενίσχυσης Προκαταβολή Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος Διάστημα Υποβολών 100 % του συνολικού προϋπολογισμού 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έως 25.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική «Πληροφόρηση Συμβουλευτική Σεφερίδης Ηλίας Οικονομολόγος - MSc in European Politics Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» Υποστήριξη» Ποιοι είμαστε: Η Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ ιδρύθηκε για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας μπορούν

Στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας μπορούν Κύκλοι Μαθημάτων ίδρυση Κέντρου Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Η Τομέα αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College. Στόχος του Κέντρου είναι η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης

Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Γενικό Παραγωγής και Διοίκησης Ορυκτών Πόρων Ηλεκτρονικών και Υπολογιστών Περιβάλλοντος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://greenie.promitheas-eea.gr Συνάντηση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης συστήθηκε με σκοπό την υλοποίηση της Πράξης «-», με επικεφαλής εταίρο την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» πραγματοποιήθηκε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα