ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. ΠPΩTO BIBΛIO: Γενικό Μέρος...1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. ΠPΩTO BIBΛIO: Γενικό Μέρος...1"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα...v Πίνακας επιμελητών του τόμου... VII ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠPΩTO BIBΛIO: Γενικό Μέρος...1 Κεφάλαιο 1 ο : O ποινικός νόμος...1 I. Xρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων...1 Άρθρο 1: Kαμιά ποινή χωρίς νόμο...1 Άρθρο 2: Aναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου...4 Άρθρο 3: Nόμοι με προσωρινή ισχύ...21 Άρθρο 4: Eπιβολή μέτρων ασφάλειας...24 II. Tοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων...24 Άρθρο 5: Eγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή...24 Άρθρο 6: Eγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή...28 Άρθρο 7: Eγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή...37 Άρθρο 8: Eγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους...42 Άρθρο 9: Aκαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή...46 Άρθρο 10: Yπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή...53 Άρθρο 11: Aναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων...53 III. Σχέση του Kώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του...53 Άρθρο 12: Eιδικοί ποινικοί νόμοι...53 Άρθρο 13: Έννοια όρων του Kώδικα...55 Κεφάλαιο 2 ο : H αξιόποινη πράξη...78 I. Γενικές διατάξεις...78 Άρθρο 14: Έννοια της αξιόποινης πράξης...78 Άρθρο 15: Έγκλημα που τελείται με παράλειψη...88 Άρθρο 16: Tόπος τέλεσης της πράξης Άρθρο 17: Xρόνος τέλεσης της πράξης Άρθρο 18: ιαίρεση των αξιόποινων πράξεων Άρθρο 19: Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που εκδικάστηκαν...121

2 II. O άδικος χαρακτήρας της πράξης Άρθρο 20: Λόγοι που αποκλείουν το άδικο της πράξης Άρθρο 21: Προσταγή Άρθρο 22: Άμυνα Άρθρο 23: Yπέρβαση της άμυνας Άρθρο 24: Yπαίτια κατάσταση άμυνας Άρθρο 25: Kατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο III. O καταλογισμός της πράξης Άρθρο 26: Yπαιτιότητα Άρθρο 27: όλος Άρθρο 28: Aμέλεια Άρθρο 29: Eυθύνη από το αποτέλεσμα Άρθρο 30: Πραγματική πλάνη Άρθρο 31: Nομική πλάνη Άρθρο 32: Kατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισμό Άρθρο 33: Kωφάλαλοι εγκληματίες Άρθρο 34: ιατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης Άρθρο 35: Yπαίτια διατάραξη της συνείδησης IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό Άρθρο 36: Eλαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό Άρθρο 37: Έκτιση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα Άρθρο 38: Eπικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό Άρθρο 39: ιάρκεια του περιορισμού στα ψυχιατρικά καταστήματα Άρθρο 40: Mετατροπή του περιορισμού σε φυλάκιση ή κάθειρξη Άρθρο 41: Eγκληματίες καθ έξη με ελαττωμένο καταλογισμό Κεφάλαιο 3 ο: Aπόπειρα και συμμετοχή I. Aπόπειρα Άρθρο 42: Έννοια και ποινή της απόπειρας Άρθρο 43: Aπρόσφορη απόπειρα Άρθρο 44: Yπαναχώρηση II. Συμμετοχή Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρ ΠΚ Άρθρο 45: Συναυτουργοί Άρθρο 46: Hθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός Άρθρο 47: Aπλός συνεργός Άρθρο 48: Γενική διάταξη Άρθρο 49: Iδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις Κεφάλαιο 4 ο: Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση X

3 I. Kύριες ποινές Άρθρο 50: [Θανατική ποινή] Άρθρο 51: Ποινές στερητικές της ελευθερίας Άρθρο 52: Kάθειρξη Άρθρο 53: Φυλάκιση Άρθρο 54: Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Άρθρο 55: Kράτηση Άρθρο 56: Tρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφάλειας Άρθρο 57: Xρηματικές ποινές Άρθρο 58: Aπόσβεση των ποινών σε χρήμα II. Παρεπόμενες ποινές Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρ Άρθρο 59: Aυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων Άρθρο 60: Aποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε πρόσκαιρη κάθειρξη Άρθρο 61: Aποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση Άρθρο 62: Aποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα Άρθρο 63: Aποτέλεσμα της αποστέρησης Άρθρο 64: Mερική αποστέρηση σε περίπτωση φυλάκισης Άρθρο 65: Yπολογισμός του χρόνου της αποστέρησης Άρθρο 66: Aποκατάσταση Άρθρο 67: Aπαγόρευση άσκησης επαγγέλματος Άρθρο 68: ημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης III. Mέτρα ασφάλειας Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρ Άρθρο 69: Φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών Άρθρο 70: ιάρκεια της φύλαξης Άρθρο 71: Eισαγωγή αλκοολικών και τοξικομανών σε θεραπευτικό κατάστημα Άρθρο 72: Παραπομπή σε κατάστημα εργασίας Άρθρο 73: Aπαγόρευση διαμονής Άρθρο 74: Aπέλαση αλλοδαπού Άρθρο 75: Παραγραφή μέτρων ασφάλειας Άρθρο 76: ήμευση IV. Aποζημίωση Άρθρο 77: Προτίμηση πληρωμής Άρθρο 78: Yπόχρεοι σε πληρωμή Κεφάλαιο 5 ο: Eπιμέτρηση της ποινής I. Γενικοί κανόνες Άρθρο 79: ικαστική επιμέτρηση της ποινής Άρθρο 80: Eπιμέτρηση των ποινών σε χρήμα Άρθρο 81: Έγκλημα από φιλοκέρδεια XI

4 Άρθρο 82: Mετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών Άρθρο 83: Λόγοι μείωσης της ποινής Άρθρο 84: Eλαφρυντικές περιστάσεις Άρθρο 85: Συρροή λόγων μείωσης της ποινής Άρθρο 86: [Eπιβολή θανατικής ποινής] Άρθρο 87: Yπολογισμός του χρόνου προσωρινής κράτησης II. Eγκληματίες υπότροποι και καθ έξη Άρθρο 88: Yποτροπή Άρθρο 89: Ποινή της υποτροπής Άρθρο 90: Kαθ έξη υπότροποι εγκληματίες Άρθρο 91: Λήξη της αόριστης κάθειρξης Άρθρο 92: Eγκληματίες καθ έξη ανεξάρτητα από την περίπτωση υποτροπής Άρθρο 93: Yπότροποι εγκληματίες από αμέλεια III. Συρροή εγκλημάτων Άρθρο 94: Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών Άρθρο 95: Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές κλπ Άρθρο 96: Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών σε χρήμα Άρθρο 97: Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής Άρθρο 98: Έγκλημα κατ εξακολούθηση Κεφάλαιο 6 ο: Aναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο I. Aναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο Άρθρο 99: Ποινές που αναστέλλονται και διάρκεια της αναστολής Άρθρο 100: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναστολής σε ποινή μεγαλύτερη των δύο και μέχρι τριών ετών Άρθρο 100A: Aναστολή υπό επιτήρηση Άρθρο 101: Aνάκληση της αναστολής Άρθρο 102: Άρση της αναστολής Άρθρο 103: Eνέργεια αλλοδαπής απόφασης Άρθρο 104: ικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές II. Aπόλυση του καταδίκου υπό όρο Άρθρο 105: Kατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν Άρθρο 106: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης Άρθρο 106A Άρθρο 107: Aνάκληση της απόλυσης Άρθρο 108: Άρση της απόλυσης Άρθρο 109: Συνέπειες της μη ανάκλησης Άρθρο 110: ιαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης Άρθρο 110A Κεφάλαιο 7 ο: Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο I. Παραγραφή XII

5 Άρθρο 111: Xρόνος παραγραφής των εγκλημάτων Άρθρο 112: Έναρξη του χρόνου παραγραφής των εγκλημάτων Άρθρο 113: Aναστολή της παραγραφής των εγκλημάτων Άρθρο 114: Xρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν Άρθρο 115: Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών Άρθρο 116: Aναστολή της παραγραφής των ποινών II. Παραίτηση από την έγκληση Άρθρο 117: Mη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης Άρθρο 118: Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα για έγκληση Άρθρο 119: Aδιαίρετο της έγκλησης Άρθρο 120: Aνάκληση της έγκλησης Κεφάλαιο 8 ο: Eιδικές διατάξεις για ανηλίκους Άρθρο 121: Oρισμοί Άρθρο 122: Aναμορφωτικά μέτρα Άρθρο 123: Θεραπευτικά μέτρα Άρθρο 124: Mεταβολή ή άρση μέτρων Άρθρο 125: ιάρκεια μέτρων Άρθρο 126: Aνήλικοι ποινικώς ανεύθυνοι Άρθρο 127: Aνήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι Άρθρο 128: Πταίσματα ανηλίκων Άρθρο 129: Aπόλυση υπό όρο Άρθρο 130: Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους Άρθρο 131: Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους Άρθρο 132: Συρροή Άρθρο 133: Νεαροί ενήλικες EYTEPO BIBΛIO: Ειδικό Μέρος Κεφάλαιο 1 ο: Προσβολές του πολιτεύματος Άρθρο 134: Eσχάτη προδοσία Άρθρο 134α: Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος Άρθρο 134β Άρθρο 135: Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας Άρθρο 135α: Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων Άρθρο Άρθρο Άρθρο 137A: Bασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.549 Άρθρο 137B: ιακεκριμένες περιπτώσεις Άρθρο 137Γ: Παρεπόμενες ποινές XIII

6 Άρθρο 137 : Γενικές διατάξεις Κεφάλαιο 2 ο: Προδοσία της χώρας Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρ Άρθρο 138: Eπιβουλή της ακεραιότητας της χώρας Άρθρο 139: Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 143: Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό Άρθρο 144: Yποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού Άρθρο 145: Παράβαση συμβάσεων Άρθρο 146: Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας Άρθρο Άρθρο 148: Kατασκοπεία Άρθρο Άρθρο 150: Nόθευση αποδεικτικών Άρθρο 151: Kατάχρηση πληρεξουσιότητας Άρθρο 152: Γενική διάταξη Κεφάλαιο 3 ο: Eγκλήματα κατά ξένων κρατών Άρθρο 153: Προσβολή κατά ξένου κράτους και του αρχηγού του Άρθρο 154: Προσβολή της τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων Άρθρο 155: Προσβολή συμβόλων ξένου κράτους Άρθρο 156: Προσβολή της ουδετερότητας Κεφάλαιο 4 ο: Eγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων I. Eγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Kυβέρνησης Άρθρο 157: Bία κατά πολιτικού σώματος ή της Kυβέρνησης Άρθρο 157A: Bία κατά πολιτικού κόμματος Άρθρο 158: Nόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας Άρθρο 159: ωροδοκία Άρθρο 160: ιατάραξη συνεδριάσεων II. Eγκλήματα κατά τις εκλογές Άρθρο 161: Bία κατά εκλογέων Άρθρο 162: Eξαπάτηση εκλογέων Άρθρο 163: Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας Άρθρο 164: Nόθευση της εκλογής Άρθρο 165: ωροδοκία κατά τις εκλογές Άρθρο 166: ιατάραξη της εκλογής XIV

7 Κεφάλαιο 5 ο: Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας Άρθρο 167: Aντίσταση Άρθρο 168: Προσβολές κατά του Προέδρου της ημοκρατίας Άρθρο 169: Aπείθεια Άρθρο 170: Στάση Άρθρο 171: Θρασύτητα κατά της αρχής Άρθρο 172: Eλευθέρωση φυλακισμένου Άρθρο 173: Aπόδραση κρατουμένου Άρθρο 174: Στάση κρατουμένων Άρθρο 175: Aντιποίηση Άρθρο Άρθρο 177: Παραβίαση κατάσχεσης Άρθρο 178: Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή Άρθρο 179: Παραβίαση φύλαξης της αρχής Άρθρο 180: Bλάβη επίσημων κοινοποιήσεων Άρθρο 181: Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Kράτους Άρθρο 182: Παραβίαση περιορισμών διαμονής Κεφάλαιο 6 ο: Eπιβουλή της δημόσιας τάξης Άρθρο 183: ιέγερση Άρθρο Άρθρο Άρθρο 186: Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος Άρθρο 187: Eγκληματική οργάνωση Άρθρο 187A: Tρομοκρατικές πράξεις Άρθρο 187B: Mέτρα επιείκειας Άρθρο 188: Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο Άρθρο 189: ιατάραξη της κοινής ειρήνης Άρθρο 190: ιατάραξη της ειρήνης των πολιτών Άρθρο Άρθρο Άρθρο 193: Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης Άρθρο 194: Πρόσκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές Άρθρο 195: Kατάρτιση ένοπλης ομάδας Άρθρο 196: Kατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος Άρθρο 197: ιατάραξη συνεδριάσεων Κεφάλαιο 7 ο: Eπιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρ XV

8 Άρθρο 198: Kακόβουλη βλασφημία Άρθρο 199: Kαθύβριση θρησκευμάτων Άρθρο 200: ιατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων Άρθρο 201: Περιύβριση νεκρών Κεφάλαιο 8 ο: Eγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση Άρθρο 202: ιέγερση αυτών που έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας Άρθρο 203: Tεχνητή πρόκληση ανικανότητας για τη στρατιωτική υπηρεσία Άρθρο 204: Aπάτη για την αποφυγή της στράτευσης Άρθρο 205: Παράνομη αποδημία Άρθρο 206: Στρατολογία για ξένο κράτος Κεφάλαιο 9 ο: Eγκλήματα σχετικά με το νόμισμα Άρθρο 207: Παραχάραξη Άρθρο 208: Kυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων Άρθρο 208A Άρθρο 209: Kιβδηλεία Άρθρο 210: Kυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων Άρθρο 211: Προπαρασκευαστικές πράξεις Άρθρο Άρθρο 213: ήμευση Άρθρο 214: Tραπεζογραμμάτια και άλλοι τίτλοι που εξομοιώνονται μ αυτά Άρθρο 214Α: Υποτροπή Άρθρο 215: Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών Άρθρο 215Α Κεφάλαιο 10 ο: Eγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα Άρθρο 216: α. Πλαστογραφία Άρθρο 217: Πλαστογραφία πιστοποιητικών Άρθρο 218: Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων Άρθρο Άρθρο 220: β. Yφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως Άρθρο 221: γ. Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις Άρθρο 222: δ. Yπεξαγωγή εγγράφων Άρθρο 223: ε. Mετακίνηση οροσήμων Κεφάλαιο 11 ο: Eγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης Άρθρο 224: Ψευδορκία Άρθρο 225: Ψευδής ανώμοτη κατάθεση XVI

9 Άρθρο 226: Ψευδορκία κλπ. πραγματογνώμονα και διερμηνέα Άρθρο Άρθρο 228: Παραπλάνηση σε ψευδορκία Άρθρο 229: Ψευδής καταμήνυση Άρθρο Άρθρο 231: Yπόθαλψη εγκληματία Άρθρο 232: Παρασιώπηση εγκλημάτων Άρθρο 232A Άρθρο 233: Aπιστία δικηγόρων Άρθρο 234: Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων Κεφάλαιο 12 ο: Eγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία Άρθρο 235: Παθητική δωροδοκία Άρθρο 236: Eνεργητική δωροδοκία Άρθρο 237: ωροδοκία δικαστή Άρθρο 238: ήμευση του δώρου Άρθρο 239: Kατάχρηση εξουσίας Άρθρο 240: Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών Άρθρο 241: Παραβίαση οικιακού ασύλου Άρθρο 242: Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ Άρθρο 243: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Άρθρο 244: Kαταπίεση Άρθρο Άρθρο Άρθρο 247: Aπεργία δημόσιων υπαλλήλων Άρθρο 248: Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων Άρθρο 249: Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων Άρθρο 250: Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων Άρθρο 251: Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου Άρθρο 252: Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου Άρθρο Άρθρο 254: Aποσιώπηση λόγου εξαίρεσης Άρθρο 255: Aθέμιτη συμμετοχή Άρθρο 256: Aπιστία σχετική με την υπηρεσία Άρθρο 257: Eκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων Άρθρο 258: Yπεξαίρεση στην υπηρεσία Άρθρο 259: Παράβαση καθήκοντος Άρθρο 260: Aνυποταξία σε πολιτική αρχή Άρθρο 261: Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή Άρθρο 262: Γενικές διατάξεις Άρθρο Άρθρο 263α Κεφάλαιο 13 ο: Kοινώς επικίνδυνα εγκλήματα XVII

10 Άρθρο 264: Eμπρησμός Άρθρο 265: Eμπρησμός σε δάση Άρθρο 266: Eμπρησμός από αμέλεια Άρθρο Άρθρο 268: Πλημμύρα Άρθρο Άρθρο 270: Έκρηξη Άρθρο Άρθρο 272: Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες Άρθρο 272α Άρθρο 273: Kοινώς επικίνδυνη βλάβη Άρθρο Άρθρο 275: Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων Άρθρο Άρθρο 277: Πρόκληση ναυαγίου Άρθρο Άρθρο 279: ηλητηρίαση πηγών και τροφίμων Άρθρο Άρθρο 281: Nοθεία τροφίμων Άρθρο 282: ηλητηρίαση της νομής των ζώων Άρθρο 283: ιάδοση ασθένειας ζώων Άρθρο 284: Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών Άρθρο 285: Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών Άρθρο 286: Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής Άρθρο 287: Παραβίαση συμβάσεων προμήθειας Άρθρο 288: Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας Άρθρο 289: Γενική διάταξη Κεφάλαιο 14 ο: Eγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων Άρθρο 290: ιατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών Άρθρο 291: ιατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών Άρθρο 292: Παρακώλυση συγκοινωνιών Άρθρο 292Α: Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών Άρθρο 293: Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων Άρθρο 294: Παύση εργασίας Άρθρο 295: Πρόκληση κοινής ανάγκης Άρθρο 296: Παρακώλυση προμήθειας ψωμιού XVIII

11 Άρθρο 297: Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου Άρθρο 298: Γενική διάταξη Κεφάλαιο 15 ο: Eγκλήματα κατά της ζωής Άρθρο 299: Aνθρωποκτονία με πρόθεση Άρθρο 300: Aνθρωποκτονία με συναίνεση Άρθρο 301: Συμμετοχή σε αυτοκτονία Άρθρο 302: Aνθρωποκτονία από αμέλεια Άρθρο 303: Παιδοκτονία Άρθρο 304: Tεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης Άρθρο 304A: Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού Άρθρο 305: ιαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης Άρθρο 306: Έκθεση Άρθρο 307: Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής Κεφάλαιο 16 ο: Σωματικές βλάβες Άρθρο 308: Aπλή σωματική βλάβη Άρθρο 308A: Aπρόκλητη σωματική βλάβη Άρθρο 309: Eπικίνδυνη σωματική βλάβη Άρθρο 310: Bαριά σωματική βλάβη Άρθρο 311: Θανατηφόρα βλάβη Άρθρο 312: Σωματική βλάβη ανηλίκων κλπ Άρθρο 313: Συμπλοκή Άρθρο 314: Σωματική βλάβη από αμέλεια Άρθρο 315: Έγκληση Άρθρο 315A Κεφάλαιο 17 ο: Mονομαχία Άρθρο 316: Πρόκληση σε μονομαχία Άρθρο 317: Mονομαχία Άρθρο 318: Mονομαχία που αποκλείει τον κίνδυνο ζωής Άρθρο 319: Tιμωρία συνεργών Άρθρο 320: ιέγερση σε μονομαχία Άρθρο 321: ημοσιεύματα σχετικά με μονομαχίες Κεφάλαιο 18 ο: Eγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας Άρθρο 322: Aρπαγή Άρθρο 323: Eμπόριο δούλων Άρθρο 323Α: Εμπορία ανθρώπων Άρθρο 323B: ιενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την XIX

12 τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός) Άρθρο 324: Aρπαγή ανηλίκων Άρθρο 325: Παράνομη κατακράτηση Άρθρο 326: Kατακράτηση παρά το Σύνταγμα Άρθρο 327: Aκούσια απαγωγή Άρθρο 328: Eκούσια απαγωγή Άρθρο 329: Γενική διάταξη Άρθρο 330: Παράνομη βία Άρθρο 331: Aυτοδικία Άρθρο 332: Eξαναγκασμός σε παύση εργασίας Άρθρο 333: Aπειλή Άρθρο 334: ιατάραξη οικιακής ειρήνης Άρθρο 335: Aπατηλή διέγερση σε μετανάστευση Κεφάλαιο 19 ο: Eγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής Άρθρο 336: Bιασμός Άρθρο 337: Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας Άρθρο 338: Kατάχρηση σε ασέλγεια Άρθρο 339: Aποπλάνηση παιδιών Άρθρο 340: Γενική διάταξη Άρθρο 341: Aπατηλή επίτευξη συνουσίας Άρθρο 342: Kατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια Άρθρο 343: Aσέλγεια με κατάχρηση εξουσίας Άρθρο 344: Έγκληση Άρθρο 345: Aιμομιξία Άρθρο 346: Aσέλγεια μεταξύ συγγενών Άρθρο 347: Aσέλγεια παρά φύση Άρθρο 348: ιευκόλυνση ακολασίας άλλων Άρθρο 348Α: Πορνογραφία ανηλίκων Άρθρο 348Β: Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους Άρθρο 349: Mαστροπεία Άρθρο 350: Eκμετάλλευση πόρνης Άρθρο 351: Σωματεμπορία Άρθρο 351Α: Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής Άρθρο 352: Mέτρα ασφαλείας Άρθρο 352Α: Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής Άρθρο 352Β: Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος Άρθρο 353: Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις Κεφάλαιο 20 ό: Eγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια XX

13 Άρθρο 354: ιατάραξη της οικογενειακής τάξης Άρθρο 355: Aπάτη σχετική με γάμο Άρθρο 356: ιγαμία Άρθρο 357: [Mοιχεία] Άρθρο 358: Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή Άρθρο 359: Eγκατάλειψη εγκύου Άρθρο 360: Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου Κεφάλαιο 21 ο: Eγκλήματα κατά της τιμής Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρ Άρθρο 361: Eξύβριση Άρθρο 361A: Aπρόκλητη έμπρακτη εξύβριση Άρθρο 362: υσφήμηση Άρθρο 363: Συκοφαντική δυσφήμηση Άρθρο 364: υσφήμηση ανώνυμης εταιρείας Άρθρο 365: Προσβολή της μνήμης νεκρού Άρθρο 366: Γενικές διατάξεις Άρθρο Άρθρο 368: Έγκληση Άρθρο Κεφάλαιο 22 ο: Παραβίαση απορρήτων Άρθρο 370: Παραβίαση του απορρήτου των επιστολών Άρθρο 370A: Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας Άρθρο 370B Άρθρο 370Γ Άρθρο Άρθρο Κεφάλαιο 23 ο: Eγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας Άρθρο 372: Kλοπή Άρθρο Άρθρο 374: ιακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής Άρθρο 374A Άρθρο 375: Yπεξαίρεση Άρθρο 376: Παρασιώπηση ανεύρεσης Άρθρο 377: Kλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας Άρθρο 378: Yφαιρέσεις Άρθρο 379: Aπόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος XXI

14 Άρθρο 380: Ληστεία Άρθρο 381: Φθορά ξένης ιδιοκτησίας Άρθρο 382: ιακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς Άρθρο 383: Γενικές διατάξεις Άρθρο Άρθρο 384α: Kαταστολή φθορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα Κεφάλαιο 24 ο: Eγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων Άρθρο 385: Eκβίαση Άρθρο 386: Aπάτη Άρθρο 386A: Aπάτη με υπολογιστή Άρθρο 387: Aπάτη ευτελούς αξίας Άρθρο 388: Aπάτη σχετική με τις ασφάλειες Άρθρο 389: Aπατηλή πρόκληση βλάβης Άρθρο 390: Aπιστία Άρθρο 391: [ όλια αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου] Άρθρο 392: όλια αποδοχή παροχών Άρθρο 393: Γενικές διατάξεις Άρθρο 394: Aποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος Άρθρο 394A: [Nομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα] Άρθρο Άρθρο 396: Παρακώλυση συναγωνισμού Άρθρο 397: Kαταδολίευση δανειστών Άρθρο 398: Xρεοκοπία Άρθρο 399: Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος Άρθρο 400: Παράνομη αλιεία Άρθρο 401: Aλιεία σε χωρικά ύδατα Άρθρο 402: Γενική διάταξη Άρθρο 403: Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη Άρθρο 404: Tοκογλυφία Άρθρο 405: Aισχροκέρδεια Άρθρο 406: Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις Κεφάλαιο 25 ο: Eπαιτεία και αλητεία Άρθρο 407: Eπαιτεία Άρθρο 408: [Aλητεία] Άρθρο 409: Παραμέληση αποτροπής από επαιτεία ή αλητεία Άρθρο 410: Γενική διάταξη Κεφάλαιο 26 ο: Πταίσματα I. Γενικές ιατάξεις Άρθρο 411: Eυθύνη για πταίσματα άλλων XXII

15 Άρθρο 412: Yπότροποι ή καθ έξιν δράστες πταισμάτων II. Tα ειδικότερα πταίσματα Άρθρο 413: Aποδοχή διακρίσεων και αμοιβών από ξένη δύναμη Άρθρο 414: Παράνομη άσκηση επαγγέλματος Άρθρο 415: Aυθαίρετη μεταβολή ονόματος Άρθρο 416: Πρόκληση ανησυχίας Άρθρο 417: ιατάραξη ησυχίας Άρθρο 418: Yπέρβαση νυκτερινής ώρας Άρθρο 419: Παραβάσεις σχετικές με τα δημόσια θεάματα Άρθρο 420: Παραβάσεις διατάξεων για τους δρόμους Άρθρο 421: Παράβαση διατάξεων για τους αιγιαλούς Άρθρο 422: Παραμέληση πρόληψης βλάβης από δηλητηρίαση Άρθρο 423: Παράνομη παρασκευή και παροχή δηλητηρίων Άρθρο 424: Παραβάσεις σχετικές με τη φύλαξη και τη μεταφορά δηλητηρίων Άρθρο 425: Eπικίνδυνη για την υγεία συνάφεια Άρθρο 426: Παράβαση διατάξεων για τους νεκρούς Άρθρο 427: Παράβαση διατάξεων για την καθαριότητα Άρθρο 428: Pύπανση Άρθρο 429: Παράβαση διατάξεων για τα τρόφιμα Άρθρο 430: Παράβαση διατάξεων για την πρόληψη πλημμυρών Άρθρο 431: ιατάραξη κυκλοφορίας Άρθρο 432: Παράνομη παρασκευή και παροχή εκρηκτικών υλών Άρθρο 433: Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά Άρθρο 434: Παράβαση οικοδομικών διατάξεων Άρθρο 435: Πρόκληση κινδύνου με ζώα Άρθρο 436: Πρόκληση κινδύνου με όπλα Άρθρο 437: Πρόκληση κινδύνου με λιθοβολισμό Άρθρο 438: Παραλείψεις σχετικές με τη φύλαξη πηγαδιών κλπ Άρθρο 439: Παραμέληση της εποπτείας παραφρόνων Άρθρο 440: Eπικίνδυνη μέθη Άρθρο 441: Άρνηση γιατρών Άρθρο 442: Παραμέληση αναγγελίας εύρεσης νεκρού Άρθρο 443: Kρυφή και πρόωρη ταφή Άρθρο 444: Παράλειψη της αναγγελίας ξένων κ.τ.λ Άρθρο 445: Παράβαση διατάξεων για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους Άρθρο 446: Παράνομη κατασκευή κλειδιών κ.τ.λ Άρθρο 447: Παραβάσεις σχετικές με τα μέτρα και τα σταθμά Άρθρο 448: Παραβάσεις σχετικές με τις διατιμήσεις Άρθρο 449: Kατασκευή και πώληση ειδών χωρίς σήμα Άρθρο 450: Πρόκληση κινδύνων σχετικών με την κυκλοφορία νομισμάτων Άρθρο 451: Παράνομη κατασκευή νομισματοκοπικών εργαλείων Άρθρο 452: Άρνηση αποδοχής νομισμάτων Άρθρο 453: Παράνομη κατασκευή ιδιωτικών σφραγίδων Άρθρο 454: Παράβαση διατάξεων για τα ενεχυροδανειστήρια XXIII

16 Άρθρο 455: Aπόκρυψη ανθρωποκτονίας Άρθρο 456: Mείωση εκτάσεων Άρθρο 457: Παραβίαση στέρησης δικαιώματος Κεφάλαιο 27 ο: Tελικές διατάξεις Άρθρο 458: Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων Άρθρο 459: Παράβαση αστυνομικών διατάξεων TPITO BIBΛIO: Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ευρετήριο XXIV

σελ. Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1-7 ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

σελ. Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1-7 ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1-7 ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων Άρθρο 1. Καμιά ποινή χωρίς νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2287/1995 (ΦΕΚ Α 20/1.2.1995) «Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Στρατιωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων Άρθρο 1 Καµιά ποινή χωρίς νόµο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά µόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της απόφασης πλαίσιο 315/2009)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Για την ενσωμάτωση των αποφάσεων πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26 ης Φεβρουαρίου 2009 "σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 1. Ιστορία της ικαιοσύνης 4 2. Η νοµοθεσία για την οργάνωση της ικαιοσύνης στην Ελλάδα και στα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Μαρία Σοφία Βαΐτση Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ενημέρωση : 5 ος 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [ (ν.δ. 136/1946, όπως αναθεωρήθηκε με το Ν. 3668/18-6-2008, και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Αστικό δίκαιο 5 II. Πολιτική δικονομία 11 III. Εμπορικό δίκαιο 15 IV.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ K ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 1. [όπως κυρώθηκε με το Ν. 3003/2002: Κύρωση Καταστατικού Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 1. [όπως κυρώθηκε με το Ν. 3003/2002: Κύρωση Καταστατικού Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 1 Υιοθετήθηκε στις 17.7.1998 από τη Διπλωματική Διάσκεψη των Πληρεξουσίων των Ηνωμένων Εθνών για την Ίδρυση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6 1. Ιστορία της ικαιοσύνης 6 2. Η νοµοθεσία για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών Στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. Άρθρο 1 Ποινική ευθύνη ανηλίκου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. Άρθρο 1 Ποινική ευθύνη ανηλίκου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Άρθρο 1 Ορισμός ναρκωτικών 1. Με τον όρο «ναρκωτικά», κατά την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο διπλωματούχος της ειδικότητας Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν. 2910/2001,Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.) Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

www.sefeaa.gr Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού Προεδρικό Διάταγμα 22/1996 ΦΕΚ 15-Α 18.01.1996 Ως Τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 31/ 12.02.

www.sefeaa.gr Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού Προεδρικό Διάταγμα 22/1996 ΦΕΚ 15-Α 18.01.1996 Ως Τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 31/ 12.02. www.sefeaa.gr Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού Προεδρικό Διάταγμα 22/1996 ΦΕΚ 15-Α 18.01.1996 Ως Τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 31/ 12.02.2001 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Πειθαρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΒΑΡΙΑ ΑΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΓΑΜΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΧΗΡΑ ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΓΝΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Άρθρο 282 Κ.Π.Δ. Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι 1. `Οσο διαρκεί η προδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014 Ν. 91(Ι)/2014 91(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 2 ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΆΡΘΡΟ 3 ΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΆΡΘΡΟ 4 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 5 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ********************** Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 13 ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΗ ΔΙΑΛΕΥΚΑΘΕΝΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Διαβάστε περισσότερα