ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. ΠPΩTO BIBΛIO: Γενικό Μέρος...1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. ΠPΩTO BIBΛIO: Γενικό Μέρος...1"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα...v Πίνακας επιμελητών του τόμου... VII ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠPΩTO BIBΛIO: Γενικό Μέρος...1 Κεφάλαιο 1 ο : O ποινικός νόμος...1 I. Xρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων...1 Άρθρο 1: Kαμιά ποινή χωρίς νόμο...1 Άρθρο 2: Aναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου...4 Άρθρο 3: Nόμοι με προσωρινή ισχύ...21 Άρθρο 4: Eπιβολή μέτρων ασφάλειας...24 II. Tοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων...24 Άρθρο 5: Eγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή...24 Άρθρο 6: Eγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή...28 Άρθρο 7: Eγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή...37 Άρθρο 8: Eγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους...42 Άρθρο 9: Aκαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή...46 Άρθρο 10: Yπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή...53 Άρθρο 11: Aναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων...53 III. Σχέση του Kώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του...53 Άρθρο 12: Eιδικοί ποινικοί νόμοι...53 Άρθρο 13: Έννοια όρων του Kώδικα...55 Κεφάλαιο 2 ο : H αξιόποινη πράξη...78 I. Γενικές διατάξεις...78 Άρθρο 14: Έννοια της αξιόποινης πράξης...78 Άρθρο 15: Έγκλημα που τελείται με παράλειψη...88 Άρθρο 16: Tόπος τέλεσης της πράξης Άρθρο 17: Xρόνος τέλεσης της πράξης Άρθρο 18: ιαίρεση των αξιόποινων πράξεων Άρθρο 19: Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που εκδικάστηκαν...121

2 II. O άδικος χαρακτήρας της πράξης Άρθρο 20: Λόγοι που αποκλείουν το άδικο της πράξης Άρθρο 21: Προσταγή Άρθρο 22: Άμυνα Άρθρο 23: Yπέρβαση της άμυνας Άρθρο 24: Yπαίτια κατάσταση άμυνας Άρθρο 25: Kατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο III. O καταλογισμός της πράξης Άρθρο 26: Yπαιτιότητα Άρθρο 27: όλος Άρθρο 28: Aμέλεια Άρθρο 29: Eυθύνη από το αποτέλεσμα Άρθρο 30: Πραγματική πλάνη Άρθρο 31: Nομική πλάνη Άρθρο 32: Kατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισμό Άρθρο 33: Kωφάλαλοι εγκληματίες Άρθρο 34: ιατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης Άρθρο 35: Yπαίτια διατάραξη της συνείδησης IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό Άρθρο 36: Eλαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό Άρθρο 37: Έκτιση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα Άρθρο 38: Eπικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό Άρθρο 39: ιάρκεια του περιορισμού στα ψυχιατρικά καταστήματα Άρθρο 40: Mετατροπή του περιορισμού σε φυλάκιση ή κάθειρξη Άρθρο 41: Eγκληματίες καθ έξη με ελαττωμένο καταλογισμό Κεφάλαιο 3 ο: Aπόπειρα και συμμετοχή I. Aπόπειρα Άρθρο 42: Έννοια και ποινή της απόπειρας Άρθρο 43: Aπρόσφορη απόπειρα Άρθρο 44: Yπαναχώρηση II. Συμμετοχή Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρ ΠΚ Άρθρο 45: Συναυτουργοί Άρθρο 46: Hθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός Άρθρο 47: Aπλός συνεργός Άρθρο 48: Γενική διάταξη Άρθρο 49: Iδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις Κεφάλαιο 4 ο: Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση X

3 I. Kύριες ποινές Άρθρο 50: [Θανατική ποινή] Άρθρο 51: Ποινές στερητικές της ελευθερίας Άρθρο 52: Kάθειρξη Άρθρο 53: Φυλάκιση Άρθρο 54: Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Άρθρο 55: Kράτηση Άρθρο 56: Tρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφάλειας Άρθρο 57: Xρηματικές ποινές Άρθρο 58: Aπόσβεση των ποινών σε χρήμα II. Παρεπόμενες ποινές Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρ Άρθρο 59: Aυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων Άρθρο 60: Aποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε πρόσκαιρη κάθειρξη Άρθρο 61: Aποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση Άρθρο 62: Aποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα Άρθρο 63: Aποτέλεσμα της αποστέρησης Άρθρο 64: Mερική αποστέρηση σε περίπτωση φυλάκισης Άρθρο 65: Yπολογισμός του χρόνου της αποστέρησης Άρθρο 66: Aποκατάσταση Άρθρο 67: Aπαγόρευση άσκησης επαγγέλματος Άρθρο 68: ημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης III. Mέτρα ασφάλειας Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρ Άρθρο 69: Φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών Άρθρο 70: ιάρκεια της φύλαξης Άρθρο 71: Eισαγωγή αλκοολικών και τοξικομανών σε θεραπευτικό κατάστημα Άρθρο 72: Παραπομπή σε κατάστημα εργασίας Άρθρο 73: Aπαγόρευση διαμονής Άρθρο 74: Aπέλαση αλλοδαπού Άρθρο 75: Παραγραφή μέτρων ασφάλειας Άρθρο 76: ήμευση IV. Aποζημίωση Άρθρο 77: Προτίμηση πληρωμής Άρθρο 78: Yπόχρεοι σε πληρωμή Κεφάλαιο 5 ο: Eπιμέτρηση της ποινής I. Γενικοί κανόνες Άρθρο 79: ικαστική επιμέτρηση της ποινής Άρθρο 80: Eπιμέτρηση των ποινών σε χρήμα Άρθρο 81: Έγκλημα από φιλοκέρδεια XI

4 Άρθρο 82: Mετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών Άρθρο 83: Λόγοι μείωσης της ποινής Άρθρο 84: Eλαφρυντικές περιστάσεις Άρθρο 85: Συρροή λόγων μείωσης της ποινής Άρθρο 86: [Eπιβολή θανατικής ποινής] Άρθρο 87: Yπολογισμός του χρόνου προσωρινής κράτησης II. Eγκληματίες υπότροποι και καθ έξη Άρθρο 88: Yποτροπή Άρθρο 89: Ποινή της υποτροπής Άρθρο 90: Kαθ έξη υπότροποι εγκληματίες Άρθρο 91: Λήξη της αόριστης κάθειρξης Άρθρο 92: Eγκληματίες καθ έξη ανεξάρτητα από την περίπτωση υποτροπής Άρθρο 93: Yπότροποι εγκληματίες από αμέλεια III. Συρροή εγκλημάτων Άρθρο 94: Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών Άρθρο 95: Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές κλπ Άρθρο 96: Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών σε χρήμα Άρθρο 97: Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής Άρθρο 98: Έγκλημα κατ εξακολούθηση Κεφάλαιο 6 ο: Aναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο I. Aναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο Άρθρο 99: Ποινές που αναστέλλονται και διάρκεια της αναστολής Άρθρο 100: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναστολής σε ποινή μεγαλύτερη των δύο και μέχρι τριών ετών Άρθρο 100A: Aναστολή υπό επιτήρηση Άρθρο 101: Aνάκληση της αναστολής Άρθρο 102: Άρση της αναστολής Άρθρο 103: Eνέργεια αλλοδαπής απόφασης Άρθρο 104: ικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές II. Aπόλυση του καταδίκου υπό όρο Άρθρο 105: Kατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν Άρθρο 106: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης Άρθρο 106A Άρθρο 107: Aνάκληση της απόλυσης Άρθρο 108: Άρση της απόλυσης Άρθρο 109: Συνέπειες της μη ανάκλησης Άρθρο 110: ιαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης Άρθρο 110A Κεφάλαιο 7 ο: Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο I. Παραγραφή XII

5 Άρθρο 111: Xρόνος παραγραφής των εγκλημάτων Άρθρο 112: Έναρξη του χρόνου παραγραφής των εγκλημάτων Άρθρο 113: Aναστολή της παραγραφής των εγκλημάτων Άρθρο 114: Xρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν Άρθρο 115: Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών Άρθρο 116: Aναστολή της παραγραφής των ποινών II. Παραίτηση από την έγκληση Άρθρο 117: Mη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης Άρθρο 118: Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα για έγκληση Άρθρο 119: Aδιαίρετο της έγκλησης Άρθρο 120: Aνάκληση της έγκλησης Κεφάλαιο 8 ο: Eιδικές διατάξεις για ανηλίκους Άρθρο 121: Oρισμοί Άρθρο 122: Aναμορφωτικά μέτρα Άρθρο 123: Θεραπευτικά μέτρα Άρθρο 124: Mεταβολή ή άρση μέτρων Άρθρο 125: ιάρκεια μέτρων Άρθρο 126: Aνήλικοι ποινικώς ανεύθυνοι Άρθρο 127: Aνήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι Άρθρο 128: Πταίσματα ανηλίκων Άρθρο 129: Aπόλυση υπό όρο Άρθρο 130: Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους Άρθρο 131: Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους Άρθρο 132: Συρροή Άρθρο 133: Νεαροί ενήλικες EYTEPO BIBΛIO: Ειδικό Μέρος Κεφάλαιο 1 ο: Προσβολές του πολιτεύματος Άρθρο 134: Eσχάτη προδοσία Άρθρο 134α: Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος Άρθρο 134β Άρθρο 135: Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας Άρθρο 135α: Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων Άρθρο Άρθρο Άρθρο 137A: Bασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.549 Άρθρο 137B: ιακεκριμένες περιπτώσεις Άρθρο 137Γ: Παρεπόμενες ποινές XIII

6 Άρθρο 137 : Γενικές διατάξεις Κεφάλαιο 2 ο: Προδοσία της χώρας Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρ Άρθρο 138: Eπιβουλή της ακεραιότητας της χώρας Άρθρο 139: Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 143: Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό Άρθρο 144: Yποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού Άρθρο 145: Παράβαση συμβάσεων Άρθρο 146: Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας Άρθρο Άρθρο 148: Kατασκοπεία Άρθρο Άρθρο 150: Nόθευση αποδεικτικών Άρθρο 151: Kατάχρηση πληρεξουσιότητας Άρθρο 152: Γενική διάταξη Κεφάλαιο 3 ο: Eγκλήματα κατά ξένων κρατών Άρθρο 153: Προσβολή κατά ξένου κράτους και του αρχηγού του Άρθρο 154: Προσβολή της τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων Άρθρο 155: Προσβολή συμβόλων ξένου κράτους Άρθρο 156: Προσβολή της ουδετερότητας Κεφάλαιο 4 ο: Eγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων I. Eγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Kυβέρνησης Άρθρο 157: Bία κατά πολιτικού σώματος ή της Kυβέρνησης Άρθρο 157A: Bία κατά πολιτικού κόμματος Άρθρο 158: Nόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας Άρθρο 159: ωροδοκία Άρθρο 160: ιατάραξη συνεδριάσεων II. Eγκλήματα κατά τις εκλογές Άρθρο 161: Bία κατά εκλογέων Άρθρο 162: Eξαπάτηση εκλογέων Άρθρο 163: Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας Άρθρο 164: Nόθευση της εκλογής Άρθρο 165: ωροδοκία κατά τις εκλογές Άρθρο 166: ιατάραξη της εκλογής XIV

7 Κεφάλαιο 5 ο: Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας Άρθρο 167: Aντίσταση Άρθρο 168: Προσβολές κατά του Προέδρου της ημοκρατίας Άρθρο 169: Aπείθεια Άρθρο 170: Στάση Άρθρο 171: Θρασύτητα κατά της αρχής Άρθρο 172: Eλευθέρωση φυλακισμένου Άρθρο 173: Aπόδραση κρατουμένου Άρθρο 174: Στάση κρατουμένων Άρθρο 175: Aντιποίηση Άρθρο Άρθρο 177: Παραβίαση κατάσχεσης Άρθρο 178: Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή Άρθρο 179: Παραβίαση φύλαξης της αρχής Άρθρο 180: Bλάβη επίσημων κοινοποιήσεων Άρθρο 181: Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Kράτους Άρθρο 182: Παραβίαση περιορισμών διαμονής Κεφάλαιο 6 ο: Eπιβουλή της δημόσιας τάξης Άρθρο 183: ιέγερση Άρθρο Άρθρο Άρθρο 186: Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος Άρθρο 187: Eγκληματική οργάνωση Άρθρο 187A: Tρομοκρατικές πράξεις Άρθρο 187B: Mέτρα επιείκειας Άρθρο 188: Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο Άρθρο 189: ιατάραξη της κοινής ειρήνης Άρθρο 190: ιατάραξη της ειρήνης των πολιτών Άρθρο Άρθρο Άρθρο 193: Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης Άρθρο 194: Πρόσκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές Άρθρο 195: Kατάρτιση ένοπλης ομάδας Άρθρο 196: Kατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος Άρθρο 197: ιατάραξη συνεδριάσεων Κεφάλαιο 7 ο: Eπιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρ XV

8 Άρθρο 198: Kακόβουλη βλασφημία Άρθρο 199: Kαθύβριση θρησκευμάτων Άρθρο 200: ιατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων Άρθρο 201: Περιύβριση νεκρών Κεφάλαιο 8 ο: Eγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση Άρθρο 202: ιέγερση αυτών που έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας Άρθρο 203: Tεχνητή πρόκληση ανικανότητας για τη στρατιωτική υπηρεσία Άρθρο 204: Aπάτη για την αποφυγή της στράτευσης Άρθρο 205: Παράνομη αποδημία Άρθρο 206: Στρατολογία για ξένο κράτος Κεφάλαιο 9 ο: Eγκλήματα σχετικά με το νόμισμα Άρθρο 207: Παραχάραξη Άρθρο 208: Kυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων Άρθρο 208A Άρθρο 209: Kιβδηλεία Άρθρο 210: Kυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων Άρθρο 211: Προπαρασκευαστικές πράξεις Άρθρο Άρθρο 213: ήμευση Άρθρο 214: Tραπεζογραμμάτια και άλλοι τίτλοι που εξομοιώνονται μ αυτά Άρθρο 214Α: Υποτροπή Άρθρο 215: Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών Άρθρο 215Α Κεφάλαιο 10 ο: Eγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα Άρθρο 216: α. Πλαστογραφία Άρθρο 217: Πλαστογραφία πιστοποιητικών Άρθρο 218: Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων Άρθρο Άρθρο 220: β. Yφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως Άρθρο 221: γ. Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις Άρθρο 222: δ. Yπεξαγωγή εγγράφων Άρθρο 223: ε. Mετακίνηση οροσήμων Κεφάλαιο 11 ο: Eγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης Άρθρο 224: Ψευδορκία Άρθρο 225: Ψευδής ανώμοτη κατάθεση XVI

9 Άρθρο 226: Ψευδορκία κλπ. πραγματογνώμονα και διερμηνέα Άρθρο Άρθρο 228: Παραπλάνηση σε ψευδορκία Άρθρο 229: Ψευδής καταμήνυση Άρθρο Άρθρο 231: Yπόθαλψη εγκληματία Άρθρο 232: Παρασιώπηση εγκλημάτων Άρθρο 232A Άρθρο 233: Aπιστία δικηγόρων Άρθρο 234: Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων Κεφάλαιο 12 ο: Eγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία Άρθρο 235: Παθητική δωροδοκία Άρθρο 236: Eνεργητική δωροδοκία Άρθρο 237: ωροδοκία δικαστή Άρθρο 238: ήμευση του δώρου Άρθρο 239: Kατάχρηση εξουσίας Άρθρο 240: Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών Άρθρο 241: Παραβίαση οικιακού ασύλου Άρθρο 242: Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ Άρθρο 243: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Άρθρο 244: Kαταπίεση Άρθρο Άρθρο Άρθρο 247: Aπεργία δημόσιων υπαλλήλων Άρθρο 248: Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων Άρθρο 249: Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων Άρθρο 250: Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων Άρθρο 251: Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου Άρθρο 252: Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου Άρθρο Άρθρο 254: Aποσιώπηση λόγου εξαίρεσης Άρθρο 255: Aθέμιτη συμμετοχή Άρθρο 256: Aπιστία σχετική με την υπηρεσία Άρθρο 257: Eκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων Άρθρο 258: Yπεξαίρεση στην υπηρεσία Άρθρο 259: Παράβαση καθήκοντος Άρθρο 260: Aνυποταξία σε πολιτική αρχή Άρθρο 261: Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή Άρθρο 262: Γενικές διατάξεις Άρθρο Άρθρο 263α Κεφάλαιο 13 ο: Kοινώς επικίνδυνα εγκλήματα XVII

10 Άρθρο 264: Eμπρησμός Άρθρο 265: Eμπρησμός σε δάση Άρθρο 266: Eμπρησμός από αμέλεια Άρθρο Άρθρο 268: Πλημμύρα Άρθρο Άρθρο 270: Έκρηξη Άρθρο Άρθρο 272: Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες Άρθρο 272α Άρθρο 273: Kοινώς επικίνδυνη βλάβη Άρθρο Άρθρο 275: Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων Άρθρο Άρθρο 277: Πρόκληση ναυαγίου Άρθρο Άρθρο 279: ηλητηρίαση πηγών και τροφίμων Άρθρο Άρθρο 281: Nοθεία τροφίμων Άρθρο 282: ηλητηρίαση της νομής των ζώων Άρθρο 283: ιάδοση ασθένειας ζώων Άρθρο 284: Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών Άρθρο 285: Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών Άρθρο 286: Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής Άρθρο 287: Παραβίαση συμβάσεων προμήθειας Άρθρο 288: Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας Άρθρο 289: Γενική διάταξη Κεφάλαιο 14 ο: Eγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων Άρθρο 290: ιατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών Άρθρο 291: ιατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών Άρθρο 292: Παρακώλυση συγκοινωνιών Άρθρο 292Α: Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών Άρθρο 293: Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων Άρθρο 294: Παύση εργασίας Άρθρο 295: Πρόκληση κοινής ανάγκης Άρθρο 296: Παρακώλυση προμήθειας ψωμιού XVIII

11 Άρθρο 297: Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου Άρθρο 298: Γενική διάταξη Κεφάλαιο 15 ο: Eγκλήματα κατά της ζωής Άρθρο 299: Aνθρωποκτονία με πρόθεση Άρθρο 300: Aνθρωποκτονία με συναίνεση Άρθρο 301: Συμμετοχή σε αυτοκτονία Άρθρο 302: Aνθρωποκτονία από αμέλεια Άρθρο 303: Παιδοκτονία Άρθρο 304: Tεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης Άρθρο 304A: Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού Άρθρο 305: ιαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης Άρθρο 306: Έκθεση Άρθρο 307: Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής Κεφάλαιο 16 ο: Σωματικές βλάβες Άρθρο 308: Aπλή σωματική βλάβη Άρθρο 308A: Aπρόκλητη σωματική βλάβη Άρθρο 309: Eπικίνδυνη σωματική βλάβη Άρθρο 310: Bαριά σωματική βλάβη Άρθρο 311: Θανατηφόρα βλάβη Άρθρο 312: Σωματική βλάβη ανηλίκων κλπ Άρθρο 313: Συμπλοκή Άρθρο 314: Σωματική βλάβη από αμέλεια Άρθρο 315: Έγκληση Άρθρο 315A Κεφάλαιο 17 ο: Mονομαχία Άρθρο 316: Πρόκληση σε μονομαχία Άρθρο 317: Mονομαχία Άρθρο 318: Mονομαχία που αποκλείει τον κίνδυνο ζωής Άρθρο 319: Tιμωρία συνεργών Άρθρο 320: ιέγερση σε μονομαχία Άρθρο 321: ημοσιεύματα σχετικά με μονομαχίες Κεφάλαιο 18 ο: Eγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας Άρθρο 322: Aρπαγή Άρθρο 323: Eμπόριο δούλων Άρθρο 323Α: Εμπορία ανθρώπων Άρθρο 323B: ιενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την XIX

12 τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός) Άρθρο 324: Aρπαγή ανηλίκων Άρθρο 325: Παράνομη κατακράτηση Άρθρο 326: Kατακράτηση παρά το Σύνταγμα Άρθρο 327: Aκούσια απαγωγή Άρθρο 328: Eκούσια απαγωγή Άρθρο 329: Γενική διάταξη Άρθρο 330: Παράνομη βία Άρθρο 331: Aυτοδικία Άρθρο 332: Eξαναγκασμός σε παύση εργασίας Άρθρο 333: Aπειλή Άρθρο 334: ιατάραξη οικιακής ειρήνης Άρθρο 335: Aπατηλή διέγερση σε μετανάστευση Κεφάλαιο 19 ο: Eγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής Άρθρο 336: Bιασμός Άρθρο 337: Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας Άρθρο 338: Kατάχρηση σε ασέλγεια Άρθρο 339: Aποπλάνηση παιδιών Άρθρο 340: Γενική διάταξη Άρθρο 341: Aπατηλή επίτευξη συνουσίας Άρθρο 342: Kατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια Άρθρο 343: Aσέλγεια με κατάχρηση εξουσίας Άρθρο 344: Έγκληση Άρθρο 345: Aιμομιξία Άρθρο 346: Aσέλγεια μεταξύ συγγενών Άρθρο 347: Aσέλγεια παρά φύση Άρθρο 348: ιευκόλυνση ακολασίας άλλων Άρθρο 348Α: Πορνογραφία ανηλίκων Άρθρο 348Β: Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους Άρθρο 349: Mαστροπεία Άρθρο 350: Eκμετάλλευση πόρνης Άρθρο 351: Σωματεμπορία Άρθρο 351Α: Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής Άρθρο 352: Mέτρα ασφαλείας Άρθρο 352Α: Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής Άρθρο 352Β: Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος Άρθρο 353: Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις Κεφάλαιο 20 ό: Eγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια XX

13 Άρθρο 354: ιατάραξη της οικογενειακής τάξης Άρθρο 355: Aπάτη σχετική με γάμο Άρθρο 356: ιγαμία Άρθρο 357: [Mοιχεία] Άρθρο 358: Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή Άρθρο 359: Eγκατάλειψη εγκύου Άρθρο 360: Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου Κεφάλαιο 21 ο: Eγκλήματα κατά της τιμής Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρ Άρθρο 361: Eξύβριση Άρθρο 361A: Aπρόκλητη έμπρακτη εξύβριση Άρθρο 362: υσφήμηση Άρθρο 363: Συκοφαντική δυσφήμηση Άρθρο 364: υσφήμηση ανώνυμης εταιρείας Άρθρο 365: Προσβολή της μνήμης νεκρού Άρθρο 366: Γενικές διατάξεις Άρθρο Άρθρο 368: Έγκληση Άρθρο Κεφάλαιο 22 ο: Παραβίαση απορρήτων Άρθρο 370: Παραβίαση του απορρήτου των επιστολών Άρθρο 370A: Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας Άρθρο 370B Άρθρο 370Γ Άρθρο Άρθρο Κεφάλαιο 23 ο: Eγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας Άρθρο 372: Kλοπή Άρθρο Άρθρο 374: ιακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής Άρθρο 374A Άρθρο 375: Yπεξαίρεση Άρθρο 376: Παρασιώπηση ανεύρεσης Άρθρο 377: Kλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας Άρθρο 378: Yφαιρέσεις Άρθρο 379: Aπόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος XXI

14 Άρθρο 380: Ληστεία Άρθρο 381: Φθορά ξένης ιδιοκτησίας Άρθρο 382: ιακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς Άρθρο 383: Γενικές διατάξεις Άρθρο Άρθρο 384α: Kαταστολή φθορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα Κεφάλαιο 24 ο: Eγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων Άρθρο 385: Eκβίαση Άρθρο 386: Aπάτη Άρθρο 386A: Aπάτη με υπολογιστή Άρθρο 387: Aπάτη ευτελούς αξίας Άρθρο 388: Aπάτη σχετική με τις ασφάλειες Άρθρο 389: Aπατηλή πρόκληση βλάβης Άρθρο 390: Aπιστία Άρθρο 391: [ όλια αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου] Άρθρο 392: όλια αποδοχή παροχών Άρθρο 393: Γενικές διατάξεις Άρθρο 394: Aποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος Άρθρο 394A: [Nομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα] Άρθρο Άρθρο 396: Παρακώλυση συναγωνισμού Άρθρο 397: Kαταδολίευση δανειστών Άρθρο 398: Xρεοκοπία Άρθρο 399: Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος Άρθρο 400: Παράνομη αλιεία Άρθρο 401: Aλιεία σε χωρικά ύδατα Άρθρο 402: Γενική διάταξη Άρθρο 403: Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη Άρθρο 404: Tοκογλυφία Άρθρο 405: Aισχροκέρδεια Άρθρο 406: Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις Κεφάλαιο 25 ο: Eπαιτεία και αλητεία Άρθρο 407: Eπαιτεία Άρθρο 408: [Aλητεία] Άρθρο 409: Παραμέληση αποτροπής από επαιτεία ή αλητεία Άρθρο 410: Γενική διάταξη Κεφάλαιο 26 ο: Πταίσματα I. Γενικές ιατάξεις Άρθρο 411: Eυθύνη για πταίσματα άλλων XXII

15 Άρθρο 412: Yπότροποι ή καθ έξιν δράστες πταισμάτων II. Tα ειδικότερα πταίσματα Άρθρο 413: Aποδοχή διακρίσεων και αμοιβών από ξένη δύναμη Άρθρο 414: Παράνομη άσκηση επαγγέλματος Άρθρο 415: Aυθαίρετη μεταβολή ονόματος Άρθρο 416: Πρόκληση ανησυχίας Άρθρο 417: ιατάραξη ησυχίας Άρθρο 418: Yπέρβαση νυκτερινής ώρας Άρθρο 419: Παραβάσεις σχετικές με τα δημόσια θεάματα Άρθρο 420: Παραβάσεις διατάξεων για τους δρόμους Άρθρο 421: Παράβαση διατάξεων για τους αιγιαλούς Άρθρο 422: Παραμέληση πρόληψης βλάβης από δηλητηρίαση Άρθρο 423: Παράνομη παρασκευή και παροχή δηλητηρίων Άρθρο 424: Παραβάσεις σχετικές με τη φύλαξη και τη μεταφορά δηλητηρίων Άρθρο 425: Eπικίνδυνη για την υγεία συνάφεια Άρθρο 426: Παράβαση διατάξεων για τους νεκρούς Άρθρο 427: Παράβαση διατάξεων για την καθαριότητα Άρθρο 428: Pύπανση Άρθρο 429: Παράβαση διατάξεων για τα τρόφιμα Άρθρο 430: Παράβαση διατάξεων για την πρόληψη πλημμυρών Άρθρο 431: ιατάραξη κυκλοφορίας Άρθρο 432: Παράνομη παρασκευή και παροχή εκρηκτικών υλών Άρθρο 433: Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά Άρθρο 434: Παράβαση οικοδομικών διατάξεων Άρθρο 435: Πρόκληση κινδύνου με ζώα Άρθρο 436: Πρόκληση κινδύνου με όπλα Άρθρο 437: Πρόκληση κινδύνου με λιθοβολισμό Άρθρο 438: Παραλείψεις σχετικές με τη φύλαξη πηγαδιών κλπ Άρθρο 439: Παραμέληση της εποπτείας παραφρόνων Άρθρο 440: Eπικίνδυνη μέθη Άρθρο 441: Άρνηση γιατρών Άρθρο 442: Παραμέληση αναγγελίας εύρεσης νεκρού Άρθρο 443: Kρυφή και πρόωρη ταφή Άρθρο 444: Παράλειψη της αναγγελίας ξένων κ.τ.λ Άρθρο 445: Παράβαση διατάξεων για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους Άρθρο 446: Παράνομη κατασκευή κλειδιών κ.τ.λ Άρθρο 447: Παραβάσεις σχετικές με τα μέτρα και τα σταθμά Άρθρο 448: Παραβάσεις σχετικές με τις διατιμήσεις Άρθρο 449: Kατασκευή και πώληση ειδών χωρίς σήμα Άρθρο 450: Πρόκληση κινδύνων σχετικών με την κυκλοφορία νομισμάτων Άρθρο 451: Παράνομη κατασκευή νομισματοκοπικών εργαλείων Άρθρο 452: Άρνηση αποδοχής νομισμάτων Άρθρο 453: Παράνομη κατασκευή ιδιωτικών σφραγίδων Άρθρο 454: Παράβαση διατάξεων για τα ενεχυροδανειστήρια XXIII

16 Άρθρο 455: Aπόκρυψη ανθρωποκτονίας Άρθρο 456: Mείωση εκτάσεων Άρθρο 457: Παραβίαση στέρησης δικαιώματος Κεφάλαιο 27 ο: Tελικές διατάξεις Άρθρο 458: Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων Άρθρο 459: Παράβαση αστυνομικών διατάξεων TPITO BIBΛIO: Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ευρετήριο XXIV

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1-7 ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

σελ. Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1-7 ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1-7 ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων Άρθρο 1. Καμιά ποινή χωρίς νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (άρθρα 1-13 ΠΚ) Η έκταση ισχύος του άρθρου 2 2 ΠΚ (Υπεράσπιση 1999, 314)... 3 Η έννοια της «εµπορίας ναρκωτικών» στο άρθρο 8 ΠΚ (Υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων. Άρθρο 1. Καμιά ποινή χωρίς νόμο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων. Άρθρο 1. Καμιά ποινή χωρίς νόμο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων Άρθρο 1 Καμιά ποινή χωρίς νόμο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων Άρθρο 1 Καµιά ποινή χωρίς νόµο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά µόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1.ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Το Ποινικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά την τιμωρία των εγκλημάτων (ποινικών αδικημάτων). Διακρίνεται σε Ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.. ΧΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧXI II. ΞΕΝΕΣ... XXI 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Έννοια και αποστολή της Δικαστικής Ψυχιατρικής. Υπευθυνότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (όπως εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 29-10-2011) ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (όπως εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 29-10-2011) ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (όπως εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 29-10-2011) ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Βασικές αρχές Άρθρο 1 Αντικείμενο του Ποινικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Βιβλίο Πρώτο - Γενικό Μέρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Βιβλίο Πρώτο - Γενικό Μέρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Βιβλίο Πρώτο - Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Ο ποινικός νόμος Άρθρα Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων 1-4 27 II. Τοπικά όρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ********************** Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής Επιμέτρηση της ποινής Άρθρα 79 ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής Ι. Γενικοί κανόνες ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Άρθρο 79 Δικαστική επιμέτρηση της ποινής 1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τποκειμενική ευθύνη Ποινή δεν επιβάλλεται αν ο δράστης δεν έπραξε με υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια).

Άρθρο 2 Τποκειμενική ευθύνη Ποινή δεν επιβάλλεται αν ο δράστης δεν έπραξε με υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια). ΦΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΚΨΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΨΔΙΚΑ ΠΡΨΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟ ΝΟΜΟ Ι. Βασικές αρχές Άρθρο 1 Καμία ποινή χωρίς νόμο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 13 ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΗ ΔΙΑΛΕΥΚΑΘΕΝΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2287/1995 (ΦΕΚ Α 20/1.2.1995) «Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Στρατιωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Kυρώσεις Άρθρο 110. Aρθρο 111. Aρθρο112. Aρθρο113. Aρθρο 114. Aρθρο 115. Aρθρο 116. Aρθρο 117. Aρθρο 118. Aρθρο 119.

Kυρώσεις Άρθρο 110. Aρθρο 111. Aρθρο112. Aρθρο113. Aρθρο 114. Aρθρο 115. Aρθρο 116. Aρθρο 117. Aρθρο 118. Aρθρο 119. Kυρώσεις Άρθρο 110. (H διάταξη του άρθρου 110 καταργήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 473 του Ποινικού Kώδικα σε συνδυασμό με τη διάταξη 371 του Π.K.) Aρθρο 111. Mε φυλάκιση μέχρις ενός έτους και με χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧVII II. ΞΕΝΕΣ... XVII

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧVII II. ΞΕΝΕΣ... XVII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ... ΙΧ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧVII II. ΞΕΝΕΣ... XVII 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Δικαστική Ψυχολογία και Ψυχολογία... 1 1.2. Ιδιαίτερη προβληματική της Δικαστικής Ψυχολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.

Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Δ/νση: ΑΘΗΝΑ 10177

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της απόφασης πλαίσιο 315/2009)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της απόφασης πλαίσιο 315/2009) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Για την ενσωμάτωση των αποφάσεων πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26 ης Φεβρουαρίου 2009 "σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

κακουργηματική παράβαση του ΚΝΝ δηλ. για αγορά, κατοχή κ.λπ. ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία

κακουργηματική παράβαση του ΚΝΝ δηλ. για αγορά, κατοχή κ.λπ. ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία Στοιχεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών σχετικά με χρήστες ουσιών και υποθέσεις ναρκωτικών που εκδικάσθηκαν κατά το δικαστικό έτος 2010-2011 (Σεπτέμβριος 2010-Ιούλιος 2011).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 25 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4043 Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για τον παρόντα νόμο θεωρείται: 1. ενδοοικογενειακή βία, η τέλεση αξιόποινης πράξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδ. Έτος 2014-2015 Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική Ενότητα Διδάσκων / Διδάσκουσα ΜΑΘΗΜΑ 1ο 30/09/2014 Η έννοια της Βιο-ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο Αθήνα, 14/ 04/2015 Αρ. Πρωτ.: 170 Δέγλερη 2 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11522 Τηλ.: 210 8701340, 332, 305 Fax: 210 8701329 Email: sedaepimelites@hotmail.com Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι. ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελίδα [1] Ν 2776/1999 Σωφρονιστικός Κώδικας...69 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Σωφρονιστικός Κώδικας»... 134 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Ποια τα στοιχεία της κλοπής; Κλοπή : άρθρο 372 Στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙΧ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... ΧΧΧΙ 1. ΕΝΝΟΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 1 Ι. Το Ποινικό Δίκαιο ως τµήµα του Δηµοσίου Δικαίου... 1 ΙΙ. Οι διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου

Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής ικονοµίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόµου «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997) Αρ. 1 Εννοια όρων - Πεδίο εφαρμογής 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. Γενικοί ορισμοί... 11. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. Γενικοί ορισμοί... 11. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Γενικοί ορισμοί... 11 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα... 11 Ποινική δικαιοδοσία... 11 Άρθρο 1. Ποινικά δικαστήρια... 11 Άρθρο 2. Εξαιρέσεις από την ποινική

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Ομονοίας 117 Τηλ. 2510-831388, εσωτ. 1 Φαξ: 2510-831378

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας, εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής χαράσσει τις γραμμές της σωφρονιστικής πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 2131361621 2131361616 l.kiriakaki@ypes.gr omogen@ypes.gr Φ.76210/36740/26-11-2010, Φ.76210/73216/06-12-2007, Φ.

Fax: 2131361621 2131361616 l.kiriakaki@ypes.gr omogen@ypes.gr Φ.76210/36740/26-11-2010, Φ.76210/73216/06-12-2007, Φ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και την παράτασή τους, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Δικηγόρος Αθηνών Απόσπασμα σημειώσεων 3ης Συνάντησης Ποινική δικονομία: σύνολο κανόνων δικαίου που καθορίζουν τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης και η διαδικασία που μέσω αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Άρθρο 282 Κ.Π.Δ. Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι 1. `Οσο διαρκεί η προδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Σχέδιο νόµου «Ποινικές διατάξεις, θεραπευτικά και ασφαλιστικά µέτρα σχετικά µε ναρκωτικές ουσίες» Άρθρο 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Σχέδιο νόµου «Ποινικές διατάξεις, θεραπευτικά και ασφαλιστικά µέτρα σχετικά µε ναρκωτικές ουσίες» Άρθρο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σχέδιο νόµου «Ποινικές διατάξεις, θεραπευτικά και ασφαλιστικά µέτρα σχετικά µε ναρκωτικές ουσίες» Ορισµός ναρκωτικών Άρθρο 1 Ναρκωτικά, κατά την έννοια του νόµου αυτού, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009 Εγκληματικότητα και Κράτος Δικαίου (Το παράδειγμα της βίας, των ναρκωτικών και της λαθρομετανάστευσης) Θεσσαλονίκη 20,21 & 22 Μαΐου 2009 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009 09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...V Βασικά συγγράμματα και χρήσιμα βοηθήματα του γενικού μέρους του ποινικού δικαίου... XXXI ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1ο: Προσδιορισμός τον Ποινικού Δικαίου I. Έννοια...6

Διαβάστε περισσότερα