ιαταραχές Επικοινωνίας & Λόγου στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Μαρία Παπαντωνίου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαταραχές Επικοινωνίας & Λόγου στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Μαρία Παπαντωνίου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»"

Transcript

1 ιαταραχές Επικοινωνίας & Λόγου στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Μαρία Παπαντωνίου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (1) Πώς αναπτύσσεται η Επικοινωνία και η Γλώσσα; Πώς αναπτύσσεται η Επικοινωνία και η Γλώσσα στον Αυτισμό;

3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (2) Πού οφείλεται η δυσκολία στην κατάκτηση της Επικοινωνίας και του Λόγου στον Αυτισμό; Επικοινωνούν τα παιδιά με Αυτισμό; Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά της Επικοινωνίας και του Λόγου στο Αυτιστικό φάσμα;

4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑ; ΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5 ΟΡΙΣΜΟΙ (1) Λόγος: το «ενιαίο, αυτοτελές και ομοιογενές κωδικοποιημένο σύστημα που χαρακτηρίζει τη δομή μιας φυσικής γλώσσας», μέσω του οποίου ο άνθρωπος, σε αντίθεση με τα ζώα, έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τη γλώσσα σε όλες τις μορφές προφορικά και γραπτά.

6 ΟΡΙΣΜΟΙ (2) Ομιλία: είναι το λεκτικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για τη μετάδοση ενός μηνύματος. Είναι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού και εκτέλεσης της κινητικής διαδοχής / ακολουθίας δηλ. η ομιλία είναι μια διαδικασία που απαιτεί πολύ ακριβή νευρομυϊκό συντονισμό.

7 Το Φωνητικό Κανάλι

8 ΟΡΙΣΜΟΙ (3) Επικοινωνία: είναι η διαδικασία με την οποίαν οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώσεις, ανάγκες και επιθυμίες

9 Η αλυσίδα της επικοινωνίας Α ν α τ ρ ο φ ο δ ό τ η σ η Ιδέα Κωδικοποίηση Μεταφορά Αποκωδικοποίηση Ιδέα

10 ΟΡΙΣΜΟΙ (4) Γλώσσα: ο κοινωνικά αποδεκτός κώδικας ή ένα συμβατικό σύστημα αναπαράστασης εννοιών με την χρησιμοποίηση αυθαίρετων συμβόλων και κανόνων που διέπουν το συνδυασμό αυτών των συμβόλων.

11 Επίπεδα της Γλώσσας Φωνολογία Μορφή Μορφολογία Γλώσσα Συντακτικό

12 Επίπεδα της Γλώσσας Φωνολογία Μορφή Μορφολογία Γλώσσα Συντακτικό Περιεχόμενο Σημασιολογία Χρήση Πραγματολογία

13 ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Φωνολογία Μορφολογία Συντακτικό Σημασιολογία

14 Πώς αναπτύσσεται η Επικοινωνία και η Γλώσσα;

15 Σχέση Επικοινωνίας και Κοινωνικότητας Βάση για την ανάπτυξη των Επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι οι έμφυτες ικανότητες του βρέφους για Κοινωνική αλληλεπίδραση

16 Στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης της επικοινωνίας Bates et al (1976) 1. ιαλεκτικό Στάδιο (Perlocutionary stage) Μονομερής επικοινωνία (0-9 μηνών) 6-8 εβδομάδες χαμόγελο 2 μηνών ικανότητα μίμησης κινήσεων του στόματος και εκφράσεων προσώπου μουρμούρισμα, παραγωγή ήχων (εκφωνήσεις) 6 μηνών φωνητικές συνομιλίες, ανάπτυξη οπτικής επαφής και «εναλλαγή σειράς» κατά την αλληλεπίδραση 8 μηνών βάββισμα, γλωσσικό παιχνίδι με συλλαβές

17 Στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης της επικοινωνίας Bates et al (1976) 2 Προσλεκτικό Στάδιο (illocutionary stage) Επικοινωνιακό στάδιο (9 15 μηνών) Ανάπτυξη «ιδιόγλωσσας» Χειρονομίες δείξιμο με το δάχτυλο Εκφωνήσεις με προσωδία προτασιακού τύπου

18 Στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης της επικοινωνίας Bates et al (1976) 3. εκφωνητικό (locutionary stage) λεκτικό (15ος μήνας και εξής) 18 μηνών Ανάπτυξη βασικού Λεξιλογίου( 3-50 λέξεις) 2 ετών Στάδιο δύο λέξεων 2-3 ετών Tηλεγραφική ομιλία η γλώσσα εστιάζει στο «εδώ και τώρα» Το θέμα μιας συνομιλίας δεν διατηρείται 3 ετών Λεξιλόγιο 1000 λέξεων. Ανάπτυξη της γραμματικής της γλώσσας

19 Στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης της επικοινωνίας Bates et al (1976) 3. εκφωνητικό (locutionary stage) λεκτικό (15ος μήνας και εξής) 4 ετών Σύνθετες δομές προτάσεων Γνώσεις για τον κοινωνικό ρόλο της συζήτησης ιατήρηση του θέματος μιας συνομιλία 5 ετών Ώριμη γραμματική δομή, πρώτες μεταγλωσσικές ικανότητες Ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βασικών ικανοτήτων χρήσης λόγου Ανάπτυξη της γραμματικής της γλώσσας Το παιδί καθίσταται ικανός συζητητής επικοινωνεί αποτελεσματικά σε όλες τις περιστάσεις 5-7 ετών Ολοκλήρωση της ικανότητας αφήγησης. Ανάπτυξη εύρους πραγματολογικών δεξιοτήτων

20 Ανάπτυξη Λεκτικής πραγματολογίας (2-5ετών) Το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα να μιμηθεί να ρωτήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις να εκφράσει τις ανάγκες του να περιγράψει μια εικόνα να διηγηθεί εμπειρίες του παρελθόντος να πειράξει ή να ενοχλήσει κάποιον να κάνει κριτική

21 Πώς αναπτύσσεται η επικοινωνία και η γλώσσα στον Αυτισμό; Η ανάπτυξη της Επικοινωνίας ακολουθεί την ίδια πορεία με τη φυσιολογική ανάπτυξη ΑΛΛΑ εμποδίζεται σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια με βάση: - το νοητικό δυναμικό των παιδιών - το βαθμό της αυτιστικής διαταραχής

22 Ανάπτυξη επικοινωνίας και λόγου στον Αυτισμό (1) 1. ιαλεκτικό στάδιο (0-9 μήνες) Ποιότητα κλάματος : μονότονο, δυσερμήνευτο Περιορισμένες εκφωνήσεις, ασυνήθιστα ψελλίσματα (στριγκλιές, κραυγές)

23 Ανάπτυξη επικοινωνίας και λόγου στον Αυτισμό (2) 2. Προσλεκτικό στάδιο (9-15 μήνες) Απουσία μίμησης ήχων, χειρονομιών, ή εκφράσεων Περιορισμένη ή απούσα οπτική επαφή Περιορισμένο ηχητικό παιχνίδι «εναλλαγής σειράς» Απουσία δειξίματος με το δάχτυλο Περιορισμένο λεξιλόγιο, συχνά χωρίς νόημα

24 Ανάπτυξη επικοινωνίας και λόγου στον Αυτισμό (3) 3. Εκφωνητικό στάδιο (15 μήνες -) Ανάπτυξη προφορικού λόγου με περιορισμένη χρήση 2 ετών Λεξιλόγιο μικρότερο των 15 λέξεων 3 ετών πιθανή ηχολαλία, περιορισμένη χρήση της γλώσσας 4 ετών ελλιπής συνδυασμός 2-3 λέξεων

25 Πού οφείλεται η δυσκολία στην κατάκτηση της Επικοινωνίας και του Λόγου στον Αυτισμό;

26 Αιτιολογικοί παράγοντες Η διαταραγμένη κοινωνική επικοινωνία επηρεάζει άμεσα τις επικοινωνιακές δεξιότητες Νοητική ακαμψία δυσκολία στην αποκωδικοποίηση εμπειριών σε σύμβολα ή αναπαραστάσεις Άνιση /ανομοιόμορφη ανάπτυξη των επιμέρους επιπέδων της γλώσσας

27 Επιπρόσθετοι παράγοντες Νοητική στέρηση Ειδική ιαταραχή Λόγου Αισθητηριακές διαταραχές

28 Επικοινωνούν τα παιδιά με αυτισμό; ΝΑΙ, ΑΛΛΑ με ιδιαίτερους / ιδιοσυγκρασιακούς τρόπους έκφρασης

29 Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Αυτιστικού Γενικά: Λόγου εν αναφέρονται ιδιαίτερες δυσκολίες στον τομέα της Φωνολογίας, του Συντακτικού και της Σημασιολογίας. Σημαντικές δυσκολίες στην κοινωνική χρήση του Λόγου (Πραγματολογία)

30 Γλωσσικές διαταραχές στον Φωνολογία: Αυτισμό (1) Φυσιολογική πορεία φωνολογικής ανάπτυξης αλλά με επιβράδυνση Ιδιαιτερότητες στην προσωδία : έλλειψη φωνητικών διακυμάνσεων (μονότονη ποιότητα φωνής, γοργός ρυθμός ομιλίας, δυσκολία στον τονισμό, υψηλός τόνος φωνής, επίπεδη ένταση)

31 Γλωσσικές διαταραχές στον Σύνταξη: Αυτισμό (2) Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της σύνταξης υσκολίες στον χειρισμό γραμματικών λέξεων (π.χ. άρθρα, αντωνυμίες, προθέσεις, ρηματικές καταλήξεις) εξ αιτίας της δυσκολίας σε σημασιολογικό επίπεδο

32 Γλωσσικές διαταραχές στον Σημασιολογία: Αυτισμό (3) Περιορισμένη σημασιολογική ανάπτυξη π.χ. συγκεκριμένες κατηγορίες υσκολία στον σημασιολογικό συσχετισμό εννοιών υσκολία στην κατανόηση των διαφορετικών αποχρώσεων των εννοιών (κυριολεκτική κατανόηση)

33 Γλωσσικές διαταραχές στον Αυτισμό (4) Πραγματολογία (1) Μη λεκτική Πραγματολογία: Μειωμένο εύρος πρώιμων επικοινωνιακών προθέσεων Μη συγχρονισμένη βλεμματική επαφή Απουσία συνδυασμένης προσοχής και «εναλλαγής σειράς» Άκαμπτη στάση σώματος, περιορισμένες χειρονομίες

34 Γλωσσικές διαταραχές στον Αυτισμό (5) Πραγματολογία (2) Λεκτική Πραγματολογία: Κυριολεκτική σκέψη και κατανόηση Π.χ. -«Μπορείς να μου δώσεις το αλάτι;» -«Ναι» υσκολία στη καθημερινή διεξαγωγή διαλόγου Παράδειγμα καθημερινού διαλόγου με αυτιστικό άτομο

35 Χαρακτηριστικές Γλωσσικές ιδιορρυθμίες στον Αυτισμό (1) Κυριολεκτική σκέψη και κατανόηση υσκολία στην επεξεργασία ιδιωματισμών, μεταφορών, ειρωνίας Παράδοξα ονόματα, ιδιοσυγκρασιακά σχόλια, νεολογισμοί Αντιστροφή προσωπικών αντωνυμιών Ηχολαλία υσκολία στη χρήση εννοιών χώρου και χρόνου

36 Χαρακτηριστικές Γλωσσικές ιδιορρυθμίες στον Αυτισμό (2) Θεωρία του παγόβουνου (Frith, 99) Γλωσσικές ιδιορρυθμίες = κορυφή του παγόβουνου ως «η αδυναμία εκτίμησης του ευρύτερου νοήματος που περιλαμβάνει τις προθέσεις του ομιλητή» Οι γλωσσικές ιδιορρυθμίες το αποτέλεσμα, όχι η αιτία, μιας επικοινωνιακής ανεπάρκειας

37 Η επικοινωνία στον Αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας Εμφανής αλλά και αδιόρατη η διαταραχή επικοινωνίας, ΙΟΤΙ ύο είδη επικοινωνίας α) Πλήρως ηθελημένη επικοινωνία β) Μεταβίβαση στοιχειωδών μηνυμάτων

38 Συμπέρασμα Στον αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας «η πραγματική ηθελημένη επικοινωνία μειονεκτεί σε αντίθεση με τη μεταβίβαση στοιχειωδών μηνυμάτων»

39 Mία συνομιλία Θ. Ράνια ήσουν πολύ εξυπηρετική Ρ. Ναι. Θ. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου...πιστεύω ότι διαβάζεις εξαιρετικά. P. Ναι. Θ. ιαβάζεις πάντα τόσο καλά; Ρ. Ναι.

40 Μια συνομιλία (συν.) Θ. Θυμάσαι τότε που πρωτόμαθες να διαβάζεις; Ρ. Όχι. Θ. Τώρα μένεις σε αυτό το όμορφο διαμέρισμα; Ρ. Ναι. Θ. Σου αρέσει πραγματικά; Ρ. Ναι.

41 Μια συνομιλία (συν.) Θ. Μαγειρεύεις καθόλου; Ρ. Ναι. Θ. Τι πράγματα μαγειρεύεις; Ρ. Οτιδήποτε. Θ. Έλα! Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό; Ρ. Το τηγανητό ψάρι. Θ. Μα ναι Και το μαγειρεύεις μόνη σου; Ρ. Σχεδόν. Θ. Μπράβο σου.

42 Μια συνομιλία (συν.) Θ. Και τι κάνεις όταν θέλεις να διασκεδάσεις; Ρ. Τίποτα. Θ. Μήπως πλέκεις λίγο; Ρ. Ναι. Θ. Ποιες εκπομπές σου αρέσουν; Ρ. Το Top of the Pops. Θ. Και διαβάζεις; Ρ. Nαι.

43 Μια συνομιλία (συν.) Θ. Τι βιβλία; (καμία απάντηση). ιαβάζεις περιοδικά; Ρ. Όχι, τα κοιτάω μόνο. Θ. Α, ναι επειδή έχουν πολλές φωτογραφίες; Ρ. Ναι. Θ. Χμ, τι περιοδικά κοιτάς; Ρ. Τα περιοδικά ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Θ. Α, ναι, κι εγώ τα κοιτάω αυτά. Ρ. Ώρα να πάω στη δουλειά.

44 Sean: ένας αυτιστικός «Τι, αλήθεια τερπνόν νυκτόβιο αέρα που συναντάμε αυτό το βράδυ. Μου φτιάχνει μια ιδιαίτερα ζωηρή διάθεση. Είμαι ικανοποιημένος που σας γνώρισα»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ»

«ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ» Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Αυτισμός:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Αυτισμός: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Αυτισμός: Η γλωσσική ικανότητα ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους;

Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους; ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ «Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους;» Ανάλογα με το επίπεδο της κοινωνικής τους ανάπτυξης είναι και το επίπεδο της λειτουργικής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Πηγές πληροφόρησης : συνέντευξη γονέων, ανταλλαγή απόψεων με άλλους ειδικούς, που ασχολούνται με το παιδί, άτυπη παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων συμπεριφοράς, αποτελέσματα παιδαγωγικής αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εισηγήτρια: Γιαννετοπούλου Αγγελική Λογοπεδικός ΕΠΕΑΕΚ, έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα προβλήματα λόγου και ομιλίας» ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ» ΣΤΟΛΙΔΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάστριες

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάστριες Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάστριες Γιαννιού Λαμπρινή Μεγγίσογλου Ευθυμία Ξενογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΜΕΪΜΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Συντάκτης Πτυχιακής: Τζουμαϊλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ 15 ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 3 ΕΩΣ 8 ΕΤΩΝ»

ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ 15 ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 3 ΕΩΣ 8 ΕΤΩΝ» Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ 15 ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 3 ΕΩΣ 8 ΕΤΩΝ» ΜΙΚΡΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α.Μ. 9133 646 ΕΠΟΠΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Φοιτήτριες: Ε. Καραγιάννη Ι. Μέξη Επόπτης Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ / ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ ΠΑΡΙ «Λόγος και Επικοινωνία» ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 4 ΤΑ ΕΠΙΠΕ Α ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 6 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγίζοντας το φάσμα του αυτισμού

Αγγίζοντας το φάσμα του αυτισμού ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας : Αγγίζοντας το φάσμα του αυτισμού Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ipad: Παρουσίαση εφαρμογών Λογοθεραπείας σε παιδιατρικές διαταραχές λόγου, επικοινωνίας και μάθησης»

Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ipad: Παρουσίαση εφαρμογών Λογοθεραπείας σε παιδιατρικές διαταραχές λόγου, επικοινωνίας και μάθησης» ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ipad: Παρουσίαση εφαρμογών Λογοθεραπείας σε παιδιατρικές διαταραχές λόγου, επικοινωνίας και μάθησης» ΣΚΕΚΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Α.Μ.: 12705 και ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία με θέμα: Πρόγραμμα παρέμβασης για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε παιδιά με

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ «ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάζουσα: Ψαρά Ιωάννα Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» Εκπόνηση: Νατσούλη Σοφία, Α.Μ: 338 Επόπτης : Μωρόγιαννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βαζάκα Σοφία Επιμέλεια εργασίας: Τσαφούτης Βασίλειος (Α.Μ. 414) Τσολάκης Γεώργιος (Α.Μ. 582) Ιωάννινα, 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΣΛΑΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Διαταραχή της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική και επικοινωνιακή ανάπτυξη. Άγνωστες αιτίες. Δεν είμαστε σε θέση να τον αποτρέψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αυτισμός από τη σκοπιά του Λογοθεραπευτή: «Μελέτη Περιστατικού»

Ο Αυτισμός από τη σκοπιά του Λογοθεραπευτή: «Μελέτη Περιστατικού» Ο Αυτισμός από τη σκοπιά του Λογοθεραπευτή: «Μελέτη Περιστατικού» ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: ΜΑΡΤΣAΚΗ ΜΑΡΊΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 10659 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Π. Θεωρητικό Μέρος Τι είναι ο Αυτισμός; Ο αυτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Χαλάνδρι 12/05/2010 Αριστοτέλους 42 Χαλάνδρι Τ.Κ. 15234 Τηλ./210-6800823 e-mail: papdimit@yahoo.gr Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Η οµιλία είναι η ηχητική έκφραση του εσωτερικού µας λόγου και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ «Αυτισμός και παιχνίδι η συμβολή του παιχνιδιού στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (Α.Μ. 12512) ΚΑΨΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (Α.Μ. 12926)

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική και Επαυξητική ιαπροσωπική Επικοινωνία Ατόµων µε Αναπηρία

Εναλλακτική και Επαυξητική ιαπροσωπική Επικοινωνία Ατόµων µε Αναπηρία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεώργιος Κουρουπέτρογλου και Σταυρούλα Λιάλιου Εναλλακτική και Επαυξητική ιαπροσωπική Επικοινωνία Ατόµων µε Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Γιώργος Καραντάνος, Παιδοψυχίατρος Κων/νος Φρανσίς, Παιδοψυχίατρος Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος»

Αυτισμός Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Γιώργος Καραντάνος, Παιδοψυχίατρος Κων/νος Φρανσίς, Παιδοψυχίατρος Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος» Αυτισμός Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Γιώργος Καραντάνος, Παιδοψυχίατρος Κων/νος Φρανσίς, Παιδοψυχίατρος Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος» Κλινική οντότητα του Αυτισμού Kanner, 1943 Έννοια Καίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ.

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΙ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Σ.Ε.Υ.Π ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα