Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό"

Transcript

1 Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Παν/µίου Αιγαίου. Συνεργαζόµενος Ερευνητής (Υπότροφος) Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εργαστήριο Λογισµικού και Γνώσης, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ηµόκριτος.

2 Περιεχόµενα Αναπαράσταση πληροφορίας στον Σηµασιολογικό Ιστό Οντολογία (Γλώσσα αναπαράστασης) OWL (Εργαλείο δηµιουργίας οντολογιών) Protégé Αναζήτηση στο Σηµασιολογικό Ιστό 2

3 Το µεγάλο στοίχηµα του σηµασιολογικού ιστού Ο σηµασιολογικός ιστός υπόσχεται ένα περιεχόµενο επεξεργάσιµο (κατανοητό) από τους Η/Υ. Όµως, ηαποτελεσµατικότητα αυτού προϋποθέτει πρόσβαση στο νόηµα του περιεχοµένου. 3

4 Είναι δύσκολα να είσαι Η/Υ 4

5 XML tags για τη σύλληψη του νοήµατος Title Abstract Introduction 5

6 Νόηµα µέσω XML µόνο για ανθρώπους КМЖ ГАҗҹƏ җҹəљњ 6

7 Προκλήσεις στην αποκάλυψη νοήµατος Ανοµοιοµορφίες στην γλώσσα επισηµείωσης στους όρους (µεταδεδοµένα) διαφορετικοί τρόποι εµφάνισης περιεχοµένου Πρόβληµα αποκρυπτογράφησης... 7

8 Πρέπει να κάνουµε συµβάσεις Στην γλώσσα Κοινή γλώσσα αναπαράστασης π.χ. RDF Χρήση κοινών όρων «Αγγείο» και όχι «σκεύος» «Μ.Αλέξανδρος» και όχι «Μέγας Αλέξανδρος» κτλ. 8

9 Σηµασιολογία µεταδεδοµένων Σηµασιολογία σηµαίνει «έχων νόηµα» Ερωτήµατα που προκαλούνται στην αναπαράσταση: Ποιος έχει νόηµα Που βρίσκεται Πως είναι Πως χρησιµοποιείται Λύνει το πρόβληµα της σύλληψης του νοήµατος; => ΗΣυµβολική λογική δείχνει τον δρόµο. 9

10 Το φάσµα της σηµασιολογίας των µεταδεδοµένων υπονοούµενο Τυπικό για ανθρώπους Τυπικό για Η/Υ Όσο πιο δεξιά τόσο : περισσότερο προσβάσιµο και αξιοποιήσιµο απόη/υ λιγότερο αµφισβητήσιµο πιθανότερο να επαναχρησιµοποιηθεί ευκολότερα επεκτάσιµο περισσότερο σθεναρό σε αλλαγές δυσκολότερο να υλοποιηθεί 10

11 Σηµασιολογία προσπελάσιµη από Η/Υ Αποκάλυψε κείµενα στα οποία υπάρχουν µουσεία µε εκθέµατα ελληνιστική περιόδου. 11

12 υναµική αποκάλυψη νοήµατος Κέιµενο το <µουσείο id=12> εθνικό αρχαιολογικό µουσείο </µουσείο> βρίσκεται στην οδό Σηµασιολογική σήµανση <µουσείο id=12> εθνικό αρχαιολογικό µουσείο </µουσείο> <µουσείο id=12> hasexhibitsfromperiod ελληνιστική Η/Υ µπορούν να µάθουν κάτι για το νόηµα Χρειάζεται να γνωρίζει το νόηµα της ίδια της λέξης; Είναι αρκετό να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της; Τις σχέσεις που έχει µε άλλες λέξεις; εν είναι ποτέ πλήρης η περιγραφή της! Υπάρχει καλύτερος τρόπος αναζήτησης από τον συµβατικό; 12

13 Σηµασιολογία & γλώσσες αναπαράστασης Ησηµασιολογία στηρίζεται στις τυπικές εκφραστικές δυνατότητες της γλώσσας αναπαράστασης της πληροφορίας π.χ. XML, RDF, OWL Το να δείχνεις σε ένα πόρο δεν είναι αρκετό για την πρόσβαση στο νόηµαενόςπεριεχοµένου. π.χ. Dublin Core λεξικό. Η λύση βρίσκεται σε πιο τυπικά µοντέλα αναπαράστασης => Οντολογίες 13

14 1 ος ος ορισµός οντολογίας Η οντολογία ορίζει τις λέξεις και έννοιες που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν και να αναπαραστήσουν µια θεµατική περιοχή. Αναπαράσταση: κωδικοποίηση περιγραφής έτσι ώστε να χρησιµοποιηθεί από άλλους. Περιγραφή: όροι και προτάσεις που συνδυάζουν όρους για να εκφράσουν σχέσεις µεταξύ αυτών. 14

15 1 ος ος ορισµός οντολογίας (συνέχεια) Αναπαράσταση της θεµατικής περιοχής έννοιες, χαρακτηριστικά, σχέσεις και στιγµιότυπα Αντιπροσωπεύονται από όρους Οντολογία => Λεξικό όρων 15

16 2 ος ος ορισµός οντολογίας Τυπική και ρητή δήλωση έννοιες, χαρακτηριστικά, σχέσεις, κανόνες µίας διαµοιραζόµενης οµοφωνία αντίληψης κάποιας Θεµατικής περιοχής Αφηρηµένο µοντέλο 16

17 οντολογία & σηµασιολογική ερµηνεία Ηοντολογίαχρησιµοποιείται ως µοντέλο για το περιορισµό των πιθανών σηµασιολογικών ερµηνειών τωνόρωνενόςλεξικού. Σηµασιολογική ερµηνεία είναι µια απεικόνιση µεταξύ δεδοµένων και ενός µοντέλο αντικειµένων ενός θεµατικού πεδίου σύµφωνα µετοπροκείµενο νόηµα των αντικειµένων αυτών και των σχέσεων µεταξύ τους. Θεµατικό πεδίο: Μαθηµατικά Σύµβολα: {,}, {}, α, β, γ {,} όρια συνόλου {} κενό σύνολο α, β, γ στοιχεία συνόλου {α,β,γ} στοιχεία απαρτίζουν το σύνολο 17

18 Τι είναι το Jaguar; Μάρκα αυτοκινήτου Ζώο??? τρέχει 50km/h Jaguar έχειτιµόνι 18

19 Οντολογίες: οι ρίζες π.χ. Αριστοτέλης ορισµός κατηγοριών βάση γένους και διαφοροποίησης. ταξινοµίες 10 γενικές κατηγορίες του κόσµου π.χ. ενέργεια, σχέση, χρονικό, ποσότητα κτλ. 19

20 Οντολογία διευκολύνει την επικοινωνία Αντίληψη Κόσµος Οντολογία Γλώσσα 20

21 Γιατί οντολογία; ίνει νόηµασταµεταδεδοµένα Συγκρατεί γνώση ηµιουργεί µία διαµοιραζόµενη αντίληψη πραγµάτων µεταξύ µηχανών, ανθρώπων, µηχανών και ανθρώπων Κάνει την γνώση µηχανικώς επεξεργάσιµη Η «ραχοκοκαλιά» του Σηµασιολογικού Ιστού 21

22 Είδη οντολογίας: βάση γλώσσα αναπαράστασης Catalog/ ID Thesauri narrower term relation Yahoo! XML XML RDF RDFS OWL DTDs Schema Formal is-a Frames (properties) General Logical constraints Terms/ glossary Informal is-a DB schema Formal instance Value Restrs. Disjointness, Inverse, partof 22

23 Έννοιες (concepts) κατηγορίες Στιγµιότυπα (instances) οντότητες Χαρακτηριστικά (attributes) Σχέσεις (relations) εννοιών (is-a) στιγµιοτύπων Ιδιότητες σχέσεων (OWL) συµµετρική αντιµεταθετική... Χαρακτηριστικά οντολογίας 23

24 Εργαλεία ηµιουργίας Οντολογιών Protégé. 24

25 Αναζήτηση πληροφορίας: Πόσο δύσκολο είναι; Αναζήτηση σε κείµενα ή εικόνες «πήλινο αγγείο» όχι τόσο δύσκολο για αναζήτηση µε λέξεις κλειδιά «εκθέµατα που βρέθηκαν από τον Χ την περίοδο » δυσκολεύουν πολύ... Προβλήµατα διαφορετικό τρόπο γραφής των λέξεων συνώνυµα υπερώνυµα 25

26 Η οντολογία λύση στο πρόβληµα κοινό λεξικό ορολογίας Αναζήτηση µεσηµασιολογικό εµπλουτισµόπλούσιο σε ιδιότητες. Ναός haspart Αίθουσα τελετών haspart haspart (derived) τοιχογραφίες 26

27 OWL Web Ontology Language (OWL) Επίσηµο W3C Standard από τον Φεβρουάριο 2004 Βασίζεται στον πρόγονό της (DAML+OIL) Βασίζεται στο RDF(S) Βασίζεται στην λογική 27

28 Γλώσσες αναζήτησης πληροφορίας Γλώσσα Αναπαράστασης εδοµένων υνατότητα Περιγραφής Γλώσσα Αναζήτησης XML Structured Documents XQuery, XPath RDF data model for objects RDQL, RQL, Versa, Squish OWL data model + Relations OWL-QL, Jena SRWL Data model + relations + rules 28

29 Χρήσιµα URL για αρχή

30 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Οι διαφάνειες θα είναι διαθέσιµες στο ακόλουθο URL: 30

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web.

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. ΒΕΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Λευκίππου 6, 67100 Ξάνθη ΕΛΛΑΔΑ leader@cosmos4u.com,

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρακτική Εφαρµογή των Οντολογιών ως Εργαλεία Αναπαράστασης και ιαχείρισης Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τεχνολογίες σημασιολογικής επισημείωσης κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S

RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S Αιµιλία Μ. Μαγκαναράκη Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο, Νοέµβριος 2002 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning

Διαβάστε περισσότερα

SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR)

SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR) Αθανάσης Νικόλαος Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα Κυριάκος Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ιατάξεων και Συστηµάτων Αποφάσεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής. Διπλωματική Εργασία. Ηλεκτρονικό Εμπόριο &

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής. Διπλωματική Εργασία. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Σημασιολογικός Ιστός : Υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος YourBooks

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΒΟΠΗ

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΒΟΠΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ της ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΒΟΠΗ ιπλωµατική εργασία στα πλαίσια του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» του τµήµατος Μηχανικών Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρότυπο Σύστηµα Αποθήκευσης και ιαχείρισης Σχηµάτων RDFS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Νίκη Ε. Γκαζώνη

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL REPORT No. TR TRHP - 02. Composition of Semantic Web Services. Σύ νθεση ύπηρεσιών ιστού στο σημασιολογικο διαδι κτύο. Παρασκεύη Τσού τσα

TECHNICAL REPORT No. TR TRHP - 02. Composition of Semantic Web Services. Σύ νθεση ύπηρεσιών ιστού στο σημασιολογικο διαδι κτύο. Παρασκεύη Τσού τσα TECHNICAL REPORT No. TR TRHP - 02 Composition of Semantic Web Services - Σύ νθεση ύπηρεσιών ιστού στο σημασιολογικο διαδι κτύο Παρασκεύη Τσού τσα tsoutsa@teilar.gr Πα τρα, 2011 Πανεπιστη μιο Πατρών Τμη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

5.3.1 Γενικά... 42 5.3.2 οµή & οργάνωση της βάσης δεδοµένων... 45

5.3.1 Γενικά... 42 5.3.2 οµή & οργάνωση της βάσης δεδοµένων... 45 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

«Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» Master in nformation Systems Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διπλωματική Εργασία «Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» 2008 Κουϊρουκίδης Νικόλαος mis0628@uom.gr 2 Tην αφιερώνω

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και άλλων εργαλείων Web

Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και άλλων εργαλείων Web ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εξειδίκευση οντολογικής γνώσης με χρήση μη δομημένων γλωσσικών περιγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον

Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Μανόλης Πεπονάκης (peponakis@ionio.gr) Μιχάλης Σφακάκης (sfakakis@ionio.gr) 1 Ποιοί είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών

Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αυτόµατη Θεµατική Κατηγοριοποίηση και Σηµασιολογική ιεύρυνση Ερωτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση TP PT European P Κοινοτικού TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού

Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Σηµασιολογικής Πληροφορίας για Υπηρεσίες του Παγκόσµιου Ιστού Χρησιµοποιώντας Κατανεµηµένους Πίνακες Κατακερµατισµού

Ανάκτηση Σηµασιολογικής Πληροφορίας για Υπηρεσίες του Παγκόσµιου Ιστού Χρησιµοποιώντας Κατανεµηµένους Πίνακες Κατακερµατισµού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάκτηση Σηµασιολογικής Πληροφορίας για Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model

MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Προσεγγίσεις ιαλειτουργικότητας στα Μεταδεδοµένα Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Διαμόρφωση προσωπικής οντολογίας για χρήση από οντολογικό διαχειριστή αρχείων. Γιώργος Περικλέους. Επιβλέπων: Κώστας Βασιλάκης

Πτυχιακή Εργασία. Διαμόρφωση προσωπικής οντολογίας για χρήση από οντολογικό διαχειριστή αρχείων. Γιώργος Περικλέους. Επιβλέπων: Κώστας Βασιλάκης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πτυχιακή Εργασία Διαμόρφωση προσωπικής οντολογίας για χρήση από οντολογικό διαχειριστή αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική» Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Σήµανσης XML

Η Γλώσσα Σήµανσης XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Tµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις Η Γλώσσα Σήµανσης XML ηµήτριος Σάµψων Επίκουρος Καθηγητής - εκέµβριος 2003 - Περιεχόµενα Πρόλογος...3

Διαβάστε περισσότερα