ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Ζ. Νοητική Χαρτογράφηση. 1. Tι είναι η Nοητική Xαρτογράφηση- Οπτική Σύνδεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Ζ. Νοητική Χαρτογράφηση. 1. Tι είναι η Nοητική Xαρτογράφηση- Οπτική Σύνδεση"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ζ. Νοητική Χαρτογράφηση 1. Tι είναι η Nοητική Xαρτογράφηση- Οπτική Σύνδεση Ένας αποτελεσματικός τρόπος να επαναπροσδιορίσετε ένα πρόβλημα είναι να διακρίνετε την πιο σημαντική έννοια - κλειδί και όσο περισσότερους οπτικούς συ- σχετισμούς θεωρείτε απαραίτητους. Έτσι, μπορείτε να οργανώνετε ξανά και ξανά τις σκέψεις σας Τη συγκεκριμένη τεχνική συνήθως τη συναντάμε στη βιβλιογραφία ως οπτικό καταιγισμό ιδεών, μπαλονάκια σκέψης, οπτικές σκέψεις ή οπτικοί σύνδεσμοι. Ο Tony Buzan ανέπτυξε αυτή την τεχνική που ονόμασε νοητική χαρτογράφηση (Buzan, 1993), η οποία είναι εξίσου αποδοτική και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο [1] Ένας νοητικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα που αναπαριστά λέξεις, ιδέες, δραστηριότητες ή άλλες έννοιες που συνδέονται με την κεντρική λέξη ή ιδέα και είναι τοποθετημένες γύρω από το κεντρικό αυτό σημείο. Τον εφαρμόζουμε για να δημιουργήσουμε, να οπτικοποιήσουμε, να οργανώσουμε και να ταξινομήσουμε ιδέες μία άλλη χρήση του νοητικού χάρτη είναι σαν βοήθημα στο διάβασμα, την οργάνωση, την επίλυση προβλημάτων, την λήψη αποφάσεων και το γράψιμο. Πρόκειται για ένα εικονο-κεντρικό διάγραμμα που αντιπροσωπεύει σημασιολογικές ή άλλου είδους σχέσεις μεταξύ διαφόρων ποσοτήτων πληροφορίας. Παρουσιάζοντας αυτές τις σχέσεις με γραφικό μη-γραμμικό τρόπο και ακτινοειδή τρόπο, ενισχύουμε την προσέγγιση καταιγισμού ιδεών για οποιαδήποτε οργανωσιακή δραστηριότητα, ξεπερνώντας τα αρχικά εμπόδια εύρεσης ενός ουσιαστικά κατάλληλου ή σχετικού ιδεολογικού πλαισίου πάνω στο οποίο θα δουλέψουμε και θα βασιστούμε. Ένας νοητικός χάρτης είναι παρόμοιος με ένα σημασιολογικό δίκτυο ή έναν γνωστικό χάρτη, ωστόσο δεν υπάρχουν τυπικοί περιορισμοί στα είδη των συνδέσμων που χρησιμοποιούνται. Tα στοιχεία τοποθετούνται διαισθητικά, ανάλογα με την σημασία των ιδεών και είναι οργανωμένα σε κατηγορίες, τομείς ή πεδία. Η ομοιόμορφη γραφική κατανομή της σημασιολογικής δομής των πληροφοριών πάνω στην μέθοδο συγκέντρωσης γνώσεων, ίσως βοηθάει να ανακαλέσουμε υπάρχουσες αναμνήσεις. Οι νοητικοί χάρτες χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες στην εκπαίδευση, τον καταιγισμό ιδεών, την μνήμη, την οπτική σκέψη- συνδέσεις και την επίλυση προβλημάτων από εκπαιδευτικούς, μηχανικούς, ψυχολόγους και απλούς ανθρώπους γενικό- 105

2 τερα. Ένα από τα παλαιότερα δείγματα νοητικού χάρτη εφαρμόστηκε από τον Πορφύριο της Τύρου, έναν ξακουστό φιλόσοφο του τρίτου αιώνα ο οποίος αναπαράστησε γραφικά τις νοητικές κατηγορίες του Αριστοτέλη. Ο Ramon Llull επίσης χρησιμοποίησε τις δομές του νοητικού χάρτη. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν εδώ και αιώνες τις εικονο-κεντρικές ακτινοειδείς γραφικές οργανωσιακές τεχνικές, γνωστές και ως νοητικοί ή γενικοί νοητικοί χάρτες (mental or generic mind maps) ή ιστογράμματα, σε τομείς όπως η μηχανική, η ψυχολογία και η εκπαίδευση. Ο νοητικός χάρτης εξακολουθεί να χρησιμοποιείται με διάφορες μορφές και σε διάφορες εφαρμογές όπως την μάθηση και εκπαίδευση (όπου διδάσκεται σαν Δίκτυα ή Δικτύωση ), τον σχεδιασμό και την κατασκευή διαγραμμάτων για τους μηχανικούς. Εάν συγκρίνουμε τον παλαιότερο αρχικό ιδεολογικό χάρτη (ο οποίος αναπτύχθηκε από ειδικούς της εκπαίδευσης την δεκαετία του 1960), η δομή του νοητικού χάρτη είναι παρόμοιος, αλλά απλοποιημένος χάρτης με ακτινοειδή διάταξη γύρω από μία κεντρική λέξη-κλειδί [4]. Παρότι οι χάρτες μπορούν και πρέπει να είναι εξατομικευμένοι σε μεγάλο βαθμό, όλοι οι νοητικοί χάρτες διαθέτουν πέντε κοινά βασικά χαρακτηριστικά: 1. Oργάνωση. Η χαρτογράφηση παρουσιάζει πληροφορίες οργανωμένες με τον ίδιο τρόπο που σκεφτόμαστε. Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο εγκέφαλος, δηλαδή με μοτίβα και συσχετισμούς- συνδέσεις και με μία εκπληκτική ικανότητα να αποδίδει ακριβείς πληροφορίες, όσο ακατέργαστα και αν προκύπτουν. Μπορείτε να κάνετε τον χάρτη όσο απλό ή σύνθετο επιθυμείτε και να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο χαρτί, έναν μαυροπίνακα ή ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να ταξινομήσετε παρόμοιες ιδέες ίσης σημασίας σε οριζόντια διάταξη και να ενώσετε με βέλη ώστε να υποδηλώσετε ξεχωριστές σχέσεις-συνάφειες ή να κωδικοποιήσετε με χρώματα διαφορετικά είδη σχέσεων. Η απεικονιστική, ευέλικτη φύση της χαρτογράφησης την καθιστά έναν εξαιρετικά χρήσιμο μηχανισμό που μας βοηθά να εκφράζουμε και να επεξεργαζόμαστε σύνθετα προβλήματα. Μπορείτε και θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να προσθέσετε στοιχεία στον χάρτη και αργότερα καθώς ο πρώτος σας χάρτης σπάνια καταφέρνει να δημιουργήσει μία ιδέα που να πληρεί τα κριτήριά σας. 2. Λέξεις-κλειδιά. Αγνοείστε όλες τις μη σχετικές λέξεις και φράσεις και επικεντρωθείτε μόνο στο να εκφράσετε τα ουσιώδη και τους συσχετισμούς που προκαλούν τα ουσιώδη μέσα στο μυαλό σας. 3. Συσχετισμός. Δημιουργήστε συσχετισμούς, συνδέσεις και σχέσεις-συνάφειες μεταξύ πληροφοριών που δείχνουν αποκομμένες και ασύνδετες. Οι συσχετισμοί αυτοί δημιουργούν περισσότερες δυνατότητες. Κάντε ό,τι συσχετισμούς επιθυμείτε χωρίς να σκέφτεστε αν οι υπόλοιποι θα σας καταλάβουν. 4. Ενσωμάτωση. Η οργάνωση του χάρτη μοιάζει με τον τρόπο που το μυαλό μας συγκεντρώνει και ενσωματώνει ιδέες, κάνοντας τις χαρτογραφημένες πληροφορίες πιο προσβάσιμες από τον εγκέφαλο. Όταν ενσωματώνονται οι ιδέες σας, προσπαθήστε να υιοθετήσετε την άποψη κάποιου που βλέπει τις ιδέες για πρώτη φορά. Έτσι, θα μπορέσετε να εξετάσετε τους συσχετισμούς σας, να εντοπίσετε τυχόν πληροφορίες που λείπουν και να ανακαλύψετε σημεία όπου χρειάζεται να συγκεντρώσετε περισσότερες πληροφορίες ή χρειάζονται περισσότερες νέες ιδέες. Η νοητική χαρτογράφηση είναι μία πηγή ιδεών και δεν παρέχει μη επεξεργάσιμο υλικό, οπότε ο χάρτης ίσως σας αποκαλύψει τομείς που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες. 5. Συνειδητή συμμετοχή. Η δημιουργία του χάρτη απαιτεί να συγκεντρωθείτε απόλυτα στην πρόκλησή σας, γεγονός που βοηθάει να αποκτηθούν πληροφορίες για το πρόβλημα και να μεταφερθούν από βραχυπρόθεσμη σε μακροπρόθεσμη βάση. Επιπλέον, η συνεχής συνειδητή συμμετοχή σας επιτρέπει να ταξινομείτε ξανά και ξανά ιδέες, ενθαρρύνοντας συγκρίσεις. Η συνεχής μετακίνηση στα μπαλονάκια σκέψης (thinking bubbles) μέσα στη διάταξη του χάρτη και η δημιουργία καινούριων πιθανών συνδέσεων μπορεί να δημιουργήσει νέες ιδέες [2]. 106

3 Ζ. ΝΟΗΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 2. Πώς εφαρμόζεται; Οι νοητικοί χάρτες έχουν πολλές χρήσεις με εφαρμογές σε προσωπικό, οικογενειακό, εκπαιδευτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, όπως την καταγραφή, τον καταιγισμό ιδεών (όπου οι ιδέες προστίθενται στον χάρτη ακτινωτά γύρω από τον κεντρικό κόμβο, χωρίς τον αυτονόητο καθορισμό προτεραιοτήτων λόγω ιεραρχικής ή διαδοχικής διάταξης, όπου η κατηγοριοποίηση και οργάνωση γίνεται στα μετέπειτα στάδια), την περίληψη, την αναθεώρηση και την γενικότερη αποσαφήνιση των σκέψεων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε σημειώσεις με τα σημαντικότερα σημεία ή λέξεις μίας διάλεξης, χρησιμοποιώντας νοητικούς χάρτες. Μπορούμε επίσης να εφαρμόσουμε νοητικούς χάρτες σαν τεχνική ενίσχυσης της μνήμης ή με σκοπό να κατανοήσουμε μία πολύπλοκη ιδέα. Η συγκεκριμένη τεχνική προωθείται και σαν μέσο συνεργασίας σε συνεδρίες δημιουργικότητας με τη χρήση χρωμάτων [4]. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι νοητικοί χάρτες μπορούν να σχεδιαστούν με το χέρι, είτε σαν «πρόχειρες σημειώσεις», για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μίας ομιλίας ή ενός μίτινγκ, είτε πιο εμπεριστατωμένες. Ο Tony Buzan προτείνει να εφαρμόσουμε τις παρακάτω θεμελιώδεις δομές της Νοητικής Χαρτογράφησης: 1. Ξεκινήστε από το κέντρο με μία εικόνα σχετική με το θέμα, χρησιμοποιώντας 3 χρώματα τουλάχιστον 2. Κάντε χρήση εικόνων, συμβόλων, κωδικών και διαστάσεων σε όλο τον Νοητικό Χάρτη 3. Επιλέξτε λέξεις-κλειδιά και αποτυπώστε τες με κεφαλαία ή μικρά γράμματα 4. Κάθε λέξη/εικόνα πρέπει να είναι αυτόνομη και να αντιστοιχεί αποκλειστικά σε συγκεκριμένη γραμμή 5. Οι γραμμές πρέπει να ενώνονται με την κεντρική εικόνα. Οι κεντρικές γραμμές έχουν θεμελιώδη σημασία, είναι πυκνότερες και λεπταίνουν καθώς εκτείνονται από το κέντρο 6. Κάντε τις γραμμές στο ίδιο μήκος με την λέξη/εικόνα 7. Χρησιμοποιήστε χρώματα δική σας κωδικοποίηση σε όλο τον χάρτη 8. Αναπτύξτε το δικό σας προσωπικό στυλ χαρτογράφησης ιδεών 9. Δώστε έμφαση όπου κρίνετε απαραίτητο και παρουσιάστε συσχετισμούς στον Νοητικό σας Χάρτη 10. Φροντίστε ο Νοητικός Χάρτης να είναι κατανοητός και ευανάγνωστος διατηρώντας ακτινοειδή ιεραρχία, αριθμητική σειρά, ή περιγράμματα για να κυκλώσετε τις διακλαδώσεις [4]. 107

4 Στο κέντρο μίας μεγάλης κόλλας χαρτί γράψτε τον κεντρικό στόχο-επιδίωξη και κάντε ένα οβάλ σχήμα γύρω του. Έπειτα, γράψτε τις πιο σημαντικές ιδιότητες του θέματος σε διακλαδώσεις που εκτείνονται γύρω από το σχήμα. Κάθε διακλάδωση θα δημιουργεί και άλλες μικρότερες διακλαδώσεις μέχρι να προκύψει ένας οπτικός χάρτης με όλες τις βασικές σας σκέψεις επί του θέματος και τους συσχετισμούς μεταξύ τους. Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν μαρκαδόρο υπογράμμισης για να τονίσετε σημεία-κλειδιά και να ενώσετε συναφή στοιχεία από διαφορετικές διακλαδώσεις. Με τον τρόπο αυτό θα διαπιστώσετε νέες σχέσεις, συνδυασμούς και ιδέες [1]. Συνήθως, η διαδικασία της χαρτογράφησης έχει ως εξής: όταν αντιμετωπίζετε μία δύσκολη πρόκληση για την οποία δεν βρίσκετε λύση, χαρτογραφείστε τις σκέψεις και τις εντυπώσεις σας για το πρόβλημα. Μελετήστε τον χάρτη. Εάν δεν μπορείτε να σκεφτείτε ιδέες ακόμη και σε αυτό το στάδιο, θα αρχίσετε να νιώθετε απογοήτευση. Σε αυτήν τη περίπτωση, βάλτε στην άκρη τον χάρτη για μερικές μέρες. Όταν ασχοληθείτε πάλι με τον χάρτη, θα διαπιστώσετε ότι είστε πιο συγκεντρωμένοι στην πρόκληση. Συχνά σε αυτή τη φάση, θα βιώσετε μία στιγμή ουσιαστικότερης αντίληψης των πραγμάτων, ενώ θα ακολουθήσει μία περίοδος έντονης και συγκεντρωμένης επεξεργασίας της πρόκλησης, καθώς η ουσιαστικότερη αντίληψη θα μετατραπεί σε μία ολοκληρωμένη ιδέα [2]. 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες επιτυχίας; Πιθανόν να χρειαστεί να τοποθετήσετε μία εικόνα/λέξη σε περισσότερα σημεία στο χάρτη, να την ενώσετε με διάφορες άλλες εικόνες/λέξεις ή να αναδείξετε σχέσεις μεταξύ εικόνων/λέξεων σε διαφορετικές διακλαδώσεις. Μπορείτε να πετύχετε τα παραπάνω κωδικοποιώντας το χρώμα, το είδος γραφής, κ.λ.π. Μία άλλη εναλλακτική είναι να ζωγραφίσετε αντί να σχεδιάσετε γιατί έτσι θα «ζωντανέψει» το διάγραμμά σας [3]. Δεν υπάρχει «σωστός» τρόπος για να πραγματοποιήσετε νοητική χαρτογράφηση. Πρόκειται για μία μέθοδο εντελώς υποκειμενική που αποδίδει καλύτερα όταν τροποποιείται για να ταιριάξει με το στυλ και την προσωπικότητα του χρήστη. Ωστόσο, για να επιτευχθούν τέτοιες τροποποιήσεις, ίσως τα ακόλουθα στοιχεία να φάνουν χρήσιμα. ΞΕΠΕΡΑΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ Τα μοντέλα δεν ωφελούν εάν οι χρήστες δεν είναι πρόθυμοι να «μεταφέρουν» τις σκέψεις τους πέρα από τα όρια των τυποποιημένων απόψεών τους περί θρησκείας, πολιτικής ιδεολογίας, κοινωνικών προτύπων, κατανόησης της φύσης και της επιστήμης και κανόνων καλών τρόπων. Οι λέξεις που θα έρθουν στο νου ίσως σας κάνουν να κοκκινίσετε από ντροπή αλλά αντί να τις καταπιέσετε, καταγράψτε τες και δείτε πού θα σας οδηγήσουν. Στην ουσία, υπάρχουν άνθρωποι που πλουτίζουν με το συγκεκριμένο μοντέλο επιβάλλοντας στους εαυτούς τους να αναζητούν και να καταγράφουν σκόπιμα ιδέες, λέξεις και τοποθετήσεις που οι ίδιοι θεωρούν απεχθείς. ΒΡΕΙΤΕ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Κάποια άτομα προτιμούν να εφαρμόσουν χαρτογράφηση με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω. Κάποιοι άλλοι προτιμούν να δημιουργούν μία αρχική εντύπωση, να την επεκτείνουν μέχρι τέλους και έπειτα να ξανακάνουν την ίδια κυκλική διαδικασία με διαφορετική όμως αρχική εντύπωση. Ένας άλλος τρόπος είναι να γίνει η όλη διαδικασία ανάποδα, καταγράφοντας τελικά κομμάτια-αποσπάσματα σκέψεων και παρατηρήσεων και έπειτα ενεργώντας ανάποδα ενώνοντάς τα σε ολοένα επεκτεινόμενα-μεγαλύτερα σύνολα μέχρι να προκύψει μία «αρχική» πρόταση. Άλλοι επιλέγουν 108

5 μία αυστηρά ρυθμιζόμένη και ελεγχόμενη προσέγγιση που επιβάλλει προκαθορισμένα θέματα για την αρχική πρόταση, αντί να χρησιμοποιεί ελεύθερες εντυπώσεις. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μειώνει τον αριθμό των ιδεών που δημιουργούνται διότι τα προκαθορισμένα θέματα λειτουργούν σαν παρωπίδες ωστόσο εάν η μέθοδος αυτή προσφέρει στον χρήστη ένα γερό σημείο εκκίνησης, τότε αξίζει η «ανταλλαγή». Η ουσία είναι ότι εσείς χρησιμοποιείτε το μοντέλο, όχι αυτό εσάς. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Είναι καλύτερα να ξεκινήσετε έναν νοητικό χάρτη πάνω σε κάποιον τεράστιο μαυροπίνακα αντί σε μια κόλλα χαρτί, γιατί έτσι δεν θα κοπούν απότομα οι ιδέες όπως όταν τελειώσει η κόλλα χαρτί είναι πολύ λίγος ο χώρος για να συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν. Συνεπώς, ο χάρτης ολοκληρώνεται σε στάδια και οι σκέψεις που καταγράφονται επιλεκτικά, δείχνουν μία μικρή εικόνα μόνο ενός πολύ μεγαλύτερου χάρτη [5]. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗ- ΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (MEETINGS) 1. Δημιουργεί ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής των μελών της ομάδας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το μυαλό μας. Όταν ο εγκέφαλος βλέπει μία διαδικασία σε εξέλιξη όπως κάποια σχέδια ή ένα νοητικό χάρτη θέλει να συμπληρώσει τα κενά -τις λεπτομέρειες που λείπουν. Αυτό οδηγεί σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο συμμετοχής μεταξύ των συμμετεχόντων από ότι στην περίπτωση απουσίας γραφικής αναπαράστασης. 2. Ενισχύει την ικανότητα της ομάδας να σκέφτεται τμηματικά-συστηματικά. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την έμφυτη ικανότητα να συγκρατούν ταυτόχρονα στο μυαλό τους ένα μεγάλο αριθμό ιδεών και συνόλων ιδεών και να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις και τις συνάφειες μεταξύ τους. Εντούτοις, η πλειονότητα των υπολοίπων δεν διαθέτουν την ικανότητα αυτή. Με τη δημιουργία ενός νοητικού χάρτη της συζήτησης σε εξέλιξη που να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να βλέπουν, η ομάδα μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερη συμμετοχή και κατανόηση των θεμάτων. Συχνά, η μέθοδος της νοητικής χαρτογράφησης δίνει την δυνατότητα στην ομάδα να διεξάγει συστηματική και σταδιακά εξελισσόμενη σκέψη η οποία τείνει να παράγει καλύτερες ιδέες και λύσεις. 3. «Αιχμαλωτίζει» την μνήμη της ομάδας και ό,τι έχει συζητηθεί στη συνάντηση της ομάδας. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν κάποιος ανώτερος- υπεύθυνος έρχεται καθυστερημένος στη συνάντηση, γεγονός που κανονικά θα αποσυντόνιζε την ροή ιδεών της ομάδας. Με τον νοητικό χάρτη όμως, επιτυγχάνεται η γρήγορη ενημέρωση του ατόμου που καθυστέρησε πάνω σε ό,τι που προηγήθηκε στη συνάντηση [7]. ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟ- ΗΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ [6] Ένας ανεπαρκής οπτικός χάρτης μπορεί να αποτρέψει ένα ανοιχτόμυαλο, λογικά σκεπτόμενο άτομο από την διαδικασία αναπαράστασης εικόνων και ιδεών με οπτικό τρόπο. Για να εξασφαλίσετε ότι οι δικοί σας νοητικοί χάρτες δεν ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία, παρακάτω παρατίθενται οδηγίες για λάθη που πρέπει να αποφύγετε όταν εφαρμόζετε νοητική χαρτογράφηση: 1. Μην συμπεριλαμβάνετε πάρα πολλές λεπτομέρειες στους νοητικούς σας χάρτες. Είναι πολύ εύκολο να προκύψουν θέματα με πολλές περιττές λεπτομέρειες, γεγονός που προκαλεί οπτικό «συνωστισμό» και μπορεί να μπερδέψει τους συμμετέχοντες αν τους παρουσιάσετε τον χάρτη. 2. Μην κάνετε τυχαία και αυθαίρετη χρήση των χρωμάτων, σχημάτων, ειδών γραμμών και άλλων οπτικών στοιχείων του χάρτη σας. Κάθε ένα από αυτά σας βοηθούν να αποδώσετε επιπλέον νόημα ή περιεχόμενο στον χάρτη, εφόσον όμως χρησιμοποιηθούν με συνέπεια και σύστημα, διαφορετικά θα προκαλέσουν σύγχυση. 3. Αποφύγετε να γράφετε προτάσεις στα θέματά σας. Απλά χρησιμοποιήστε συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά για να εστιάσετε την προσοχή των συμμετεχόντων. Οι τίτλοι των θεμάτων σας να είναι από μία μέχρι τρεις λέξεις το πολύ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 109

6 4. Αποφύγετε την υπερβολική χρήση νοητικής χαρτογράφησης. Όπως για όλες τις καταστάσεις, έτσι και εδώ είναι πιθανό να χάσετε το μέτρο και να εφαρμόζετε νοητική χαρτογράφηση ακόμα και για τα καθημερινά ψώνια! 5. Μην δημιουργείτε ένα τεράστιο χάρτη με πολλές έννοιες και θέματα, γιατί δεν θα μπορέσετε να τον χειριστείτε. Μία λύση είναι να επιβληθείτε στην ανεξέλεγκτη διαδικασία και να δημιουργήσετε μικρότερους υπο-χάρτες που συνδέονται μεταξύ τους και είναι ευκολότεροι στον χειρισμό. 6. Μην φτιάχνετε νοητικούς χάρτες βασισμένους κυρίως σε κείμενο. Για να επωφεληθείτε πλήρως από την νοητική χαρτογράφηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει αρκετές εικόνες που θα κάνουν τον χάρτη πιο ελκυστικό και για εσάς και για την ομάδα. 7. Αποφύγετε να προκαλέσετε «σοκ» στους συμμετέχοντες. Οι δέκτες του χάρτη σας μπορεί να πάθουν κάποιου είδους σύγχυση όταν δουν έναν πολύ περίπλοκο οπτικό χάρτη και να σοκαριστούν. Για να αποφύγετε τη δυσάρεστη αυτή κατάσταση, προσπαθήστε να παρουσιάσετε τις πληροφορίες και σε χαρτογραφημένη και σε γραμμική μορφή. 8. Μην αναπαράγετε την κοινότυπη άποψη ότι η χαρτογράφηση αφορά αποκλειστικά στην έμπνευση και την δημιουργικότητα. Στην ουσία είναι πολλά περισσότερα αποτελεί μία εξαιρετικά αποδοτική μέθοδο διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών, ανάπτυξης και εφαρμογής σχεδίων, βελτίωσης της ποιότητας αποφάσεων και πολλές άλλες εφαρμογές στον επιχειρηματικό τομέα [6]. 4. Μελέτες περίπτωσης Μελέτη περίπτωσης 1. Ο αντιπρόεδρος κάποιας εταιρείας λαμπτήρων ήθελε να αυξήσει τις πωλήσεις. Έγραψε λοιπόν, στο κέντρο ενός φύλλου τη λέξη «λαμπτήρες» και το συνέδεσε με τις λέξεις «Φωτισμός» και «4.000 παροχείς». Έπειτα, κατέγραψε τις σκέψεις που του έρχονταν στο νου, σχεδίασε μπαλονάκια και τέλος, έκανε τους συσχετισμούς. Οι σημαντικότερες ιδέες στον αρχικό του χάρτη ήταν: 1. Ιδιότητες λαμπτήρων: διάρκεια ζωής, φωτισμός, χρώματα και διακόσμηση 2. Αγορές: βιομηχανίες, ιδρύματα και λιανική διανομείς για να προσεγγίσουν τις τωρινές αγορές του 4. Διαχείριση ενέργειας για μείωση κόστους 5. «Ρύθμιση διακόσμησης» για βελτίωση ποιότητας φωτισμού [2]. Ο χάρτης σταδιακά έγινε συνθετότερος και τον ώθησε να σκεφτεί για την επιχείρησή του με πολλούς και διάφορους νέους τρόπους. Το μπαλονάκι που δημιούργησε την τελική ιδέα περιείχε την έννοια «διαχείριση ενέργειας». Η ΙΔΕΑ Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας δημιούργησε ένα τμήμα διαχείρισης ενέργειας που παρέκαμπτε τους διανομείς και επικεντρωνόταν στις αγορές επιχειρήσεων και ιδρυμάτων που επέτρεπε στους πελάτες να περικόπτουν τις ενεργειακές δαπάνες. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία του έκλεισε μαζικές παραγγελίες για τα προϊόντα της. Η τοποθέτησή του ήταν: «Ο χάρτης οδήγησε σε έναν χείμαρρο από ιδέες που μας παρακίνησαν να λάβουμε δράση και να δημιουργήσουμε ένα εντελώς νέο τμήμα». Μελέτη περίπτωσης 2. Ένας επιχειρηματίας που αναζητούσε νέα προϊόντα, χαρτογράφησε μερικές ιδέες του. Ο χάρτης του θύμισε την διαδικασία της «ανάλυσης», που του θύμισε την ψυχοθεραπεία η οποία με τη σειρά της του θύμισε τον Sigmund Freud. Έγραψε λοιπόν, το όνομα «Sigmund Freud» μέσα σε μία φυ- 110

7 σαλίδα, η οποία του θύμιζε μαξιλάρι και έτσι, αυτός ο συσχετισμός ενέπνευσε την ιδέα του. Η ΙΔΕΑ Κατασκεύασε ένα μαξιλάρι με την εικόνα του Sigmund Freud πάνω του και το προώθησε σαν μέθοδο αυτο-ψυχανάλυσης! 5. Βιβλιογραφία και την θεωρητική έρευνα της ερμηνείας ή της σημασίας (meaning) των σημείων. Σημασιολογικό δίκτυο συχνά χρησιμοποιείται σαν τρόπος αναπαράστασης γνώσης. Είναι ένα κατευθυνόμενο γράφημα που αποτελείται από τεμνόμενα σημεία που αντιπροσωπεύουν ιδέες και συνδέσεις που αντιπροσωπεύουν σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των ιδεών. Άρθρα/Μελέτες: [5] Joseph V, Anderson, Mind Mapping: a Tool for Creative Thinking, Business Horizons / January- February 1993, pp Bιβλία: [1] Sloane, Paul. The Leader s Guide to Lateral Thinking Skills: Unlocking the Creativity and Innovation in You and Your Team (Paperback 3 Sep 2006). [2] Michalko, Michael, Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques, Second Edition, Ten Speed Press, 2006, Toronto. Ιστοσελίδες: [3] [4] [6] ArticleDetails.asp?a=274 [7] mapping_software/2008/01/3-benefits-of-v.html 6. Γλωσσάριο Γνωστικοί χάρτες, νοεροί χάρτες, νοητικοί χάρτες, γνωστικά μοντέλα ή νοητικά μοντέλα, είναι ένα είδος νοητικής επεξεργασίας (αντίληψη) που συνθέτονται από μία σειρά ψυχολογικών μεταμορφώσεων με τις οποίες ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει, να κωδικοποιήσει, να αποθηκεύσει, να θυμηθεί και να αποκωδικοποιήσει πληροφορίες για τις σχετικές τοποθεσίες και ιδιότητες φαινομένων στο καθημερινό ή χωρικό τους περιβάλλον. 7. Λέξεις-κλειδιά τεχνική δημιουργικότητας Tony Buzan νοητικός χάρτης νοητική χαρτογράφηση οπτικοποιημένη σκέψη οπτικοί συσχετισμοί επίλυση προβλημάτων οπτικός χάρτης 8. Ερωτήσεις Ερωτήση 1: Πόσα χαρακτηριστικά διαθέτει ο νοητικός χάρτης; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Σημασιολογία μελετά την πρακτική χρήση των σημείων (signs) μέσω μίας ποικιλίας ερμηνειών που δίνονται εντός συγκεκριμένων περιστάσεων και περιβαλλόντων. Η σημασιολογία όπως και πολλές θεωρίες ή έρευνες που παίρνουν την ονομασία τους από το αντικείμενο προς μελέτη, δηλώνει 111

8 Ερωτήση 2: Κατά τη διάρκεια της νοητικής χαρτογράφησης είναι σημαντικό: να ακολουθείτε μία αυστηρή διαδικασία. να χρησιμοποιείτε ελεύθερα εντυπώσεις. να συμπεριλάβετε όσο περισσότερες λεπτομέρειες γίνεται. Επιλογή Aπάντηση: να ακολουθείτε μία αυστηρή διαδικασία. Ερωτήση 3: Ποιες είναι οι συνώνυμες έννοιες της νοητικής χαρτογράφησης;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΖ. Διαγράμματα Άνθος Λωτού. 1. Τι είναι τα «Διαγράμματα (Άνθος Λωτού)»;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΖ. Διαγράμματα Άνθος Λωτού. 1. Τι είναι τα «Διαγράμματα (Άνθος Λωτού)»; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΖ. Διαγράμματα Άνθος Λωτού 1. Τι είναι τα «Διαγράμματα (Άνθος Λωτού)»; Η συγκεκριμένη τεχνική αναπτύχθηκε από τον Yasuo Matsumura, πρόεδρο μίας ιαπωνικής εταιρείας, της Clover Management. Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΔ. Κύκλος Ευκαιριών. 1. Τι είναι ο Κύκλος Ευκαιριών; [3] που στηρίζεται στον τυχαίο συνδυασμό ιδιοτήτων των προβλημάτων [2].

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΔ. Κύκλος Ευκαιριών. 1. Τι είναι ο Κύκλος Ευκαιριών; [3] που στηρίζεται στον τυχαίο συνδυασμό ιδιοτήτων των προβλημάτων [2]. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔ. Κύκλος Ευκαιριών 1. Τι είναι ο Κύκλος Ευκαιριών; Ο Κύκλος Ευκαιριών είναι μία μέθοδος διδασκαλίας της δημιουργικότητας και επίλυσης προβλημάτων που επινοήθηκε από τον Michael Michalko (1991)

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο MIND

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Η. Αντιστροφή. 1. Τι είναι η τεχνική της «Αντιστροφής»;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Η. Αντιστροφή. 1. Τι είναι η τεχνική της «Αντιστροφής»; ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η. Αντιστροφή 1. Τι είναι η τεχνική της «Αντιστροφής»; Η διαδικασία της αντιστροφής είναι ένας εύκολος τρόπος να προσεγγίζουμε διαφορετικά ένα πρόβλημα [2]. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρειάζεται οπωσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΕ. Simplex. 1. Τι είναι η τεχνική Simplex;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΕ. Simplex. 1. Τι είναι η τεχνική Simplex; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΕ. Simplex 1. Τι είναι η τεχνική Simplex; Ο Einstein είχε πει κάποτε ότι εάν είχε μία ώρα μόνο για να σώσει τον κόσμο, θα του έπαιρνε πενήντα πέντε λεπτά να καθορίσει το πρόβλημα και πέντε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας σχεδιασμού είναι η παρουσίαση της ανάλυσης της ιδέας σας 1. Έχετε εργαστεί στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΗ. Νοητική Απεικόνιση. 1. Τι είναι η νοητική απεικόνιση;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΗ. Νοητική Απεικόνιση. 1. Τι είναι η νοητική απεικόνιση; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΗ. Νοητική Απεικόνιση 1. Τι είναι η νοητική απεικόνιση; Η φαντασία είναι αυτό που δίνει νόημα στις αισθητήριες εμπειρίες μας, επιτρέπο- ντας μας να τις ερμηνεύουμε και να τις κατανοούμε είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές.

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. Είναι οι τεχνικές που εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια της μελέτης που τους κάνουν να διαφέρουν, αλλά και η αυτοπεποίθηση που έχει ο κάθε μαθητής. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

WORKSHOP GUIDE. Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος

WORKSHOP GUIDE. Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος WORKSHOP GUIDE Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. O παρών Οδηγός Εργαστηρίων (Workshop Guide) δεσμεύει μόνον τον συντάκτη του και η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Ε. Πλούσιες Εικόνες. 1. Τι είναι η Τεχνική «Πλούσιες Εικόνες»;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Ε. Πλούσιες Εικόνες. 1. Τι είναι η Τεχνική «Πλούσιες Εικόνες»; ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ε. Πλούσιες Εικόνες 1. Τι είναι η Τεχνική «Πλούσιες Εικόνες»; Οι Πλούσιες Εικόνες αποτελούν μέρος της Μεθοδολογίας Λογισμικών του Peter Checkland και δημιουργήθηκαν έχοντας ως βασικό στόχο τη

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη C - Αλγόριθμοι Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Περι-γράφοντας... κλωνάρια

Περι-γράφοντας... κλωνάρια Όνομα(τα): Όνομα Η/Υ: Σ Τμήμα: Ημερομηνία: Περι-γράφοντας... κλωνάρια Ξεκινήστε το Χώρο ραστηριοτήτων, επιλέξτε τη θεματική ενότητα: ΘΕ03: Απλή επιλογή και επιλέξτε την πρώτη δραστηριότητα (Περι-γράφοντας...

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιούμε ζωντανή γλώσσα, τόσο στη διατύπωση του σεναρίου, όσο και του πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα.

Χρησιμοποιούμε ζωντανή γλώσσα, τόσο στη διατύπωση του σεναρίου, όσο και του πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ http://www.agogiygeias.gr 1. Παρουσιάζοντας το πρόβλημα Ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιαστεί και θα διατυπωθεί ένα προβληματικό σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 1 Εισαγωγή, ορισμός και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας Πέτρος Ρούσσος Μερικά διαδικαστικά http://users.uoa.gr/~roussosp/gr/index.htm http://eclass.uoa.gr/courses/ppp146/

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δημιουργικότητας για Παραγωγή Ιδεών

Τεχνικές Δημιουργικότητας για Παραγωγή Ιδεών Τεχνικές Δημιουργικότητας για Παραγωγή Ιδεών Ιωάννα Γαρέφη, MSc Σεμινάριο: «Δημιουργικότητα: Μοχλός Ανάπτυξης της Καινοτομίας και της Ανταγωνιστικότητας» Θεσσαλονίκη, 3/5/2012 Attribute Listing Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild"

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: Winterbild Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild" Καλλιτεχνική ζωγραφική με τις νερομπογιές Κ12 Με την Pelikan η ζωγραφική γίνεται μια μοναδική εμπειρία: Αυτός είναι και ο λόγος για

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων)

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) Edward de Bono s Six Thinking Hats Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) ρ. Αικατερίνη Πουστουρλή, για το ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 19-01- Dr.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Δ. Κατάλογος Ιδιοτήτων. 1. Τι είναι ο Κατάλογος Ιδιοτήτων;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Δ. Κατάλογος Ιδιοτήτων. 1. Τι είναι ο Κατάλογος Ιδιοτήτων; ΤΕΧΝΙΚΕΣ Δ. Κατάλογος Ιδιοτήτων 1. Τι είναι ο Κατάλογος Ιδιοτήτων; Ο Κατάλογος ιδιοτήτων είναι μια τεχνική που χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 αναλύει ένα υπάρχον προϊόν ή σύστημα, σε

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Ι. Πεδίο Ασκόυμενων Δυνάμεων I. KAS-JEIGU ANALIZĖ. 1. Τι είναι η Ανάλυση Πεδίου Ασκούμενων Δυνάμεων;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Ι. Πεδίο Ασκόυμενων Δυνάμεων I. KAS-JEIGU ANALIZĖ. 1. Τι είναι η Ανάλυση Πεδίου Ασκούμενων Δυνάμεων; I. KAS-JEIGU ANALIZĖ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι. Πεδίο Ασκόυμενων Δυνάμεων 1. Τι είναι η Ανάλυση Πεδίου Ασκούμενων Δυνάμεων; Η Ανάλυση Πεδίου Ασκούμενων Δυνάμεων (Force Field Analysis) είναι μία επιχει- ρηματική τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΣΤ. Εναλλαγή Ρόλων. 1. Τι είναι η «εναλλαγή ρόλων»; [3]. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σα στόχο να :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΣΤ. Εναλλαγή Ρόλων. 1. Τι είναι η «εναλλαγή ρόλων»; [3]. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σα στόχο να : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤ. Εναλλαγή Ρόλων 1. Τι είναι η «εναλλαγή ρόλων»; Η εναλλαγή ρόλων αποτελεί μία πολύ αποτελεσματική μέθοδο η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατομικά και ομαδικά με σκοπό την ενίσχυση της δημιουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Θ. ΙΩΑΝΝΟΥ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Δ Αθήνας «Προστατευόμενες περιοχές: Διαδρομές στο χώρο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano»

«Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano» «Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano» Ιορδανίδης Ι. Φώτιος Καθηγητής Μαθηματικών, 2 ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας fjordaneap@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θεώρημα του Bolzano

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ o Ηγνωστική σύνδεση Η γνωστική σύνδεση, σύμφωνα με τον Ausebel, διαδραματίζει βασικότατο ρόλο στη διαδικασία της ουσιαστικής μάθησης, ηοποία σημαίνει τη διαδικασία σύνδεσης των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες Μαρία Καραβελάκη Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη, 4

Διαβάστε περισσότερα

6η Δραστηριότητα. Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης. Περίληψη. Αντιστοιχία με το σχολικό πρόγραμμα * Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

6η Δραστηριότητα. Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης. Περίληψη. Αντιστοιχία με το σχολικό πρόγραμμα * Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 6η Δραστηριότητα Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης Περίληψη Συχνά ζητάμε από τους υπολογιστές να ψάξουν πληροφορίες στο εσωτερικό μεγάλων αρχείων δεδομένων. Για να το καταφέρουν, απαιτούνται ταχείες και αποτελεσματικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η προέλευση του Sketchpad 1

Η προέλευση του Sketchpad 1 Η προέλευση του Sketchpad 1 Το The Geometer s Sketchpad αναπτύχθηκε ως μέρος του Προγράμματος Οπτικής Γεωμετρίας, ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΝSF) υπό τη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Το διαστημόπλοιο Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΙΔΕΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Από την Catherine Faherty. Μετάφραση: Ματίνα Παπαγεωργίου

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΙΔΕΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Από την Catherine Faherty. Μετάφραση: Ματίνα Παπαγεωργίου ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΙΔΕΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Από την Catherine Faherty Μετάφραση: Ματίνα Παπαγεωργίου Ιδέες για ομάδες στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό που συμπεριλαμβάνουν μαθητές με αυτισμό: οργανώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Βενετία Κουσία. Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup

Βενετία Κουσία. Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup Beyond coaching Στην Εποχή του Ανθρώπου όπου η πιο κρίσιμη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε είναι σε εμάς και στην ομάδα μας, στο Talent Lab αναδεικνύουμε και συνθέτουμε τρόπους ώστε να ανακαλύψουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ικανότητες του γραμματισμού. Έτσι, οι μαθητές με αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα