ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Ζ. Νοητική Χαρτογράφηση. 1. Tι είναι η Nοητική Xαρτογράφηση- Οπτική Σύνδεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Ζ. Νοητική Χαρτογράφηση. 1. Tι είναι η Nοητική Xαρτογράφηση- Οπτική Σύνδεση"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ζ. Νοητική Χαρτογράφηση 1. Tι είναι η Nοητική Xαρτογράφηση- Οπτική Σύνδεση Ένας αποτελεσματικός τρόπος να επαναπροσδιορίσετε ένα πρόβλημα είναι να διακρίνετε την πιο σημαντική έννοια - κλειδί και όσο περισσότερους οπτικούς συ- σχετισμούς θεωρείτε απαραίτητους. Έτσι, μπορείτε να οργανώνετε ξανά και ξανά τις σκέψεις σας Τη συγκεκριμένη τεχνική συνήθως τη συναντάμε στη βιβλιογραφία ως οπτικό καταιγισμό ιδεών, μπαλονάκια σκέψης, οπτικές σκέψεις ή οπτικοί σύνδεσμοι. Ο Tony Buzan ανέπτυξε αυτή την τεχνική που ονόμασε νοητική χαρτογράφηση (Buzan, 1993), η οποία είναι εξίσου αποδοτική και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο [1] Ένας νοητικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα που αναπαριστά λέξεις, ιδέες, δραστηριότητες ή άλλες έννοιες που συνδέονται με την κεντρική λέξη ή ιδέα και είναι τοποθετημένες γύρω από το κεντρικό αυτό σημείο. Τον εφαρμόζουμε για να δημιουργήσουμε, να οπτικοποιήσουμε, να οργανώσουμε και να ταξινομήσουμε ιδέες μία άλλη χρήση του νοητικού χάρτη είναι σαν βοήθημα στο διάβασμα, την οργάνωση, την επίλυση προβλημάτων, την λήψη αποφάσεων και το γράψιμο. Πρόκειται για ένα εικονο-κεντρικό διάγραμμα που αντιπροσωπεύει σημασιολογικές ή άλλου είδους σχέσεις μεταξύ διαφόρων ποσοτήτων πληροφορίας. Παρουσιάζοντας αυτές τις σχέσεις με γραφικό μη-γραμμικό τρόπο και ακτινοειδή τρόπο, ενισχύουμε την προσέγγιση καταιγισμού ιδεών για οποιαδήποτε οργανωσιακή δραστηριότητα, ξεπερνώντας τα αρχικά εμπόδια εύρεσης ενός ουσιαστικά κατάλληλου ή σχετικού ιδεολογικού πλαισίου πάνω στο οποίο θα δουλέψουμε και θα βασιστούμε. Ένας νοητικός χάρτης είναι παρόμοιος με ένα σημασιολογικό δίκτυο ή έναν γνωστικό χάρτη, ωστόσο δεν υπάρχουν τυπικοί περιορισμοί στα είδη των συνδέσμων που χρησιμοποιούνται. Tα στοιχεία τοποθετούνται διαισθητικά, ανάλογα με την σημασία των ιδεών και είναι οργανωμένα σε κατηγορίες, τομείς ή πεδία. Η ομοιόμορφη γραφική κατανομή της σημασιολογικής δομής των πληροφοριών πάνω στην μέθοδο συγκέντρωσης γνώσεων, ίσως βοηθάει να ανακαλέσουμε υπάρχουσες αναμνήσεις. Οι νοητικοί χάρτες χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες στην εκπαίδευση, τον καταιγισμό ιδεών, την μνήμη, την οπτική σκέψη- συνδέσεις και την επίλυση προβλημάτων από εκπαιδευτικούς, μηχανικούς, ψυχολόγους και απλούς ανθρώπους γενικό- 105

2 τερα. Ένα από τα παλαιότερα δείγματα νοητικού χάρτη εφαρμόστηκε από τον Πορφύριο της Τύρου, έναν ξακουστό φιλόσοφο του τρίτου αιώνα ο οποίος αναπαράστησε γραφικά τις νοητικές κατηγορίες του Αριστοτέλη. Ο Ramon Llull επίσης χρησιμοποίησε τις δομές του νοητικού χάρτη. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν εδώ και αιώνες τις εικονο-κεντρικές ακτινοειδείς γραφικές οργανωσιακές τεχνικές, γνωστές και ως νοητικοί ή γενικοί νοητικοί χάρτες (mental or generic mind maps) ή ιστογράμματα, σε τομείς όπως η μηχανική, η ψυχολογία και η εκπαίδευση. Ο νοητικός χάρτης εξακολουθεί να χρησιμοποιείται με διάφορες μορφές και σε διάφορες εφαρμογές όπως την μάθηση και εκπαίδευση (όπου διδάσκεται σαν Δίκτυα ή Δικτύωση ), τον σχεδιασμό και την κατασκευή διαγραμμάτων για τους μηχανικούς. Εάν συγκρίνουμε τον παλαιότερο αρχικό ιδεολογικό χάρτη (ο οποίος αναπτύχθηκε από ειδικούς της εκπαίδευσης την δεκαετία του 1960), η δομή του νοητικού χάρτη είναι παρόμοιος, αλλά απλοποιημένος χάρτης με ακτινοειδή διάταξη γύρω από μία κεντρική λέξη-κλειδί [4]. Παρότι οι χάρτες μπορούν και πρέπει να είναι εξατομικευμένοι σε μεγάλο βαθμό, όλοι οι νοητικοί χάρτες διαθέτουν πέντε κοινά βασικά χαρακτηριστικά: 1. Oργάνωση. Η χαρτογράφηση παρουσιάζει πληροφορίες οργανωμένες με τον ίδιο τρόπο που σκεφτόμαστε. Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο εγκέφαλος, δηλαδή με μοτίβα και συσχετισμούς- συνδέσεις και με μία εκπληκτική ικανότητα να αποδίδει ακριβείς πληροφορίες, όσο ακατέργαστα και αν προκύπτουν. Μπορείτε να κάνετε τον χάρτη όσο απλό ή σύνθετο επιθυμείτε και να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο χαρτί, έναν μαυροπίνακα ή ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να ταξινομήσετε παρόμοιες ιδέες ίσης σημασίας σε οριζόντια διάταξη και να ενώσετε με βέλη ώστε να υποδηλώσετε ξεχωριστές σχέσεις-συνάφειες ή να κωδικοποιήσετε με χρώματα διαφορετικά είδη σχέσεων. Η απεικονιστική, ευέλικτη φύση της χαρτογράφησης την καθιστά έναν εξαιρετικά χρήσιμο μηχανισμό που μας βοηθά να εκφράζουμε και να επεξεργαζόμαστε σύνθετα προβλήματα. Μπορείτε και θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να προσθέσετε στοιχεία στον χάρτη και αργότερα καθώς ο πρώτος σας χάρτης σπάνια καταφέρνει να δημιουργήσει μία ιδέα που να πληρεί τα κριτήριά σας. 2. Λέξεις-κλειδιά. Αγνοείστε όλες τις μη σχετικές λέξεις και φράσεις και επικεντρωθείτε μόνο στο να εκφράσετε τα ουσιώδη και τους συσχετισμούς που προκαλούν τα ουσιώδη μέσα στο μυαλό σας. 3. Συσχετισμός. Δημιουργήστε συσχετισμούς, συνδέσεις και σχέσεις-συνάφειες μεταξύ πληροφοριών που δείχνουν αποκομμένες και ασύνδετες. Οι συσχετισμοί αυτοί δημιουργούν περισσότερες δυνατότητες. Κάντε ό,τι συσχετισμούς επιθυμείτε χωρίς να σκέφτεστε αν οι υπόλοιποι θα σας καταλάβουν. 4. Ενσωμάτωση. Η οργάνωση του χάρτη μοιάζει με τον τρόπο που το μυαλό μας συγκεντρώνει και ενσωματώνει ιδέες, κάνοντας τις χαρτογραφημένες πληροφορίες πιο προσβάσιμες από τον εγκέφαλο. Όταν ενσωματώνονται οι ιδέες σας, προσπαθήστε να υιοθετήσετε την άποψη κάποιου που βλέπει τις ιδέες για πρώτη φορά. Έτσι, θα μπορέσετε να εξετάσετε τους συσχετισμούς σας, να εντοπίσετε τυχόν πληροφορίες που λείπουν και να ανακαλύψετε σημεία όπου χρειάζεται να συγκεντρώσετε περισσότερες πληροφορίες ή χρειάζονται περισσότερες νέες ιδέες. Η νοητική χαρτογράφηση είναι μία πηγή ιδεών και δεν παρέχει μη επεξεργάσιμο υλικό, οπότε ο χάρτης ίσως σας αποκαλύψει τομείς που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες. 5. Συνειδητή συμμετοχή. Η δημιουργία του χάρτη απαιτεί να συγκεντρωθείτε απόλυτα στην πρόκλησή σας, γεγονός που βοηθάει να αποκτηθούν πληροφορίες για το πρόβλημα και να μεταφερθούν από βραχυπρόθεσμη σε μακροπρόθεσμη βάση. Επιπλέον, η συνεχής συνειδητή συμμετοχή σας επιτρέπει να ταξινομείτε ξανά και ξανά ιδέες, ενθαρρύνοντας συγκρίσεις. Η συνεχής μετακίνηση στα μπαλονάκια σκέψης (thinking bubbles) μέσα στη διάταξη του χάρτη και η δημιουργία καινούριων πιθανών συνδέσεων μπορεί να δημιουργήσει νέες ιδέες [2]. 106

3 Ζ. ΝΟΗΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 2. Πώς εφαρμόζεται; Οι νοητικοί χάρτες έχουν πολλές χρήσεις με εφαρμογές σε προσωπικό, οικογενειακό, εκπαιδευτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, όπως την καταγραφή, τον καταιγισμό ιδεών (όπου οι ιδέες προστίθενται στον χάρτη ακτινωτά γύρω από τον κεντρικό κόμβο, χωρίς τον αυτονόητο καθορισμό προτεραιοτήτων λόγω ιεραρχικής ή διαδοχικής διάταξης, όπου η κατηγοριοποίηση και οργάνωση γίνεται στα μετέπειτα στάδια), την περίληψη, την αναθεώρηση και την γενικότερη αποσαφήνιση των σκέψεων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε σημειώσεις με τα σημαντικότερα σημεία ή λέξεις μίας διάλεξης, χρησιμοποιώντας νοητικούς χάρτες. Μπορούμε επίσης να εφαρμόσουμε νοητικούς χάρτες σαν τεχνική ενίσχυσης της μνήμης ή με σκοπό να κατανοήσουμε μία πολύπλοκη ιδέα. Η συγκεκριμένη τεχνική προωθείται και σαν μέσο συνεργασίας σε συνεδρίες δημιουργικότητας με τη χρήση χρωμάτων [4]. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι νοητικοί χάρτες μπορούν να σχεδιαστούν με το χέρι, είτε σαν «πρόχειρες σημειώσεις», για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μίας ομιλίας ή ενός μίτινγκ, είτε πιο εμπεριστατωμένες. Ο Tony Buzan προτείνει να εφαρμόσουμε τις παρακάτω θεμελιώδεις δομές της Νοητικής Χαρτογράφησης: 1. Ξεκινήστε από το κέντρο με μία εικόνα σχετική με το θέμα, χρησιμοποιώντας 3 χρώματα τουλάχιστον 2. Κάντε χρήση εικόνων, συμβόλων, κωδικών και διαστάσεων σε όλο τον Νοητικό Χάρτη 3. Επιλέξτε λέξεις-κλειδιά και αποτυπώστε τες με κεφαλαία ή μικρά γράμματα 4. Κάθε λέξη/εικόνα πρέπει να είναι αυτόνομη και να αντιστοιχεί αποκλειστικά σε συγκεκριμένη γραμμή 5. Οι γραμμές πρέπει να ενώνονται με την κεντρική εικόνα. Οι κεντρικές γραμμές έχουν θεμελιώδη σημασία, είναι πυκνότερες και λεπταίνουν καθώς εκτείνονται από το κέντρο 6. Κάντε τις γραμμές στο ίδιο μήκος με την λέξη/εικόνα 7. Χρησιμοποιήστε χρώματα δική σας κωδικοποίηση σε όλο τον χάρτη 8. Αναπτύξτε το δικό σας προσωπικό στυλ χαρτογράφησης ιδεών 9. Δώστε έμφαση όπου κρίνετε απαραίτητο και παρουσιάστε συσχετισμούς στον Νοητικό σας Χάρτη 10. Φροντίστε ο Νοητικός Χάρτης να είναι κατανοητός και ευανάγνωστος διατηρώντας ακτινοειδή ιεραρχία, αριθμητική σειρά, ή περιγράμματα για να κυκλώσετε τις διακλαδώσεις [4]. 107

4 Στο κέντρο μίας μεγάλης κόλλας χαρτί γράψτε τον κεντρικό στόχο-επιδίωξη και κάντε ένα οβάλ σχήμα γύρω του. Έπειτα, γράψτε τις πιο σημαντικές ιδιότητες του θέματος σε διακλαδώσεις που εκτείνονται γύρω από το σχήμα. Κάθε διακλάδωση θα δημιουργεί και άλλες μικρότερες διακλαδώσεις μέχρι να προκύψει ένας οπτικός χάρτης με όλες τις βασικές σας σκέψεις επί του θέματος και τους συσχετισμούς μεταξύ τους. Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν μαρκαδόρο υπογράμμισης για να τονίσετε σημεία-κλειδιά και να ενώσετε συναφή στοιχεία από διαφορετικές διακλαδώσεις. Με τον τρόπο αυτό θα διαπιστώσετε νέες σχέσεις, συνδυασμούς και ιδέες [1]. Συνήθως, η διαδικασία της χαρτογράφησης έχει ως εξής: όταν αντιμετωπίζετε μία δύσκολη πρόκληση για την οποία δεν βρίσκετε λύση, χαρτογραφείστε τις σκέψεις και τις εντυπώσεις σας για το πρόβλημα. Μελετήστε τον χάρτη. Εάν δεν μπορείτε να σκεφτείτε ιδέες ακόμη και σε αυτό το στάδιο, θα αρχίσετε να νιώθετε απογοήτευση. Σε αυτήν τη περίπτωση, βάλτε στην άκρη τον χάρτη για μερικές μέρες. Όταν ασχοληθείτε πάλι με τον χάρτη, θα διαπιστώσετε ότι είστε πιο συγκεντρωμένοι στην πρόκληση. Συχνά σε αυτή τη φάση, θα βιώσετε μία στιγμή ουσιαστικότερης αντίληψης των πραγμάτων, ενώ θα ακολουθήσει μία περίοδος έντονης και συγκεντρωμένης επεξεργασίας της πρόκλησης, καθώς η ουσιαστικότερη αντίληψη θα μετατραπεί σε μία ολοκληρωμένη ιδέα [2]. 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες επιτυχίας; Πιθανόν να χρειαστεί να τοποθετήσετε μία εικόνα/λέξη σε περισσότερα σημεία στο χάρτη, να την ενώσετε με διάφορες άλλες εικόνες/λέξεις ή να αναδείξετε σχέσεις μεταξύ εικόνων/λέξεων σε διαφορετικές διακλαδώσεις. Μπορείτε να πετύχετε τα παραπάνω κωδικοποιώντας το χρώμα, το είδος γραφής, κ.λ.π. Μία άλλη εναλλακτική είναι να ζωγραφίσετε αντί να σχεδιάσετε γιατί έτσι θα «ζωντανέψει» το διάγραμμά σας [3]. Δεν υπάρχει «σωστός» τρόπος για να πραγματοποιήσετε νοητική χαρτογράφηση. Πρόκειται για μία μέθοδο εντελώς υποκειμενική που αποδίδει καλύτερα όταν τροποποιείται για να ταιριάξει με το στυλ και την προσωπικότητα του χρήστη. Ωστόσο, για να επιτευχθούν τέτοιες τροποποιήσεις, ίσως τα ακόλουθα στοιχεία να φάνουν χρήσιμα. ΞΕΠΕΡΑΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ Τα μοντέλα δεν ωφελούν εάν οι χρήστες δεν είναι πρόθυμοι να «μεταφέρουν» τις σκέψεις τους πέρα από τα όρια των τυποποιημένων απόψεών τους περί θρησκείας, πολιτικής ιδεολογίας, κοινωνικών προτύπων, κατανόησης της φύσης και της επιστήμης και κανόνων καλών τρόπων. Οι λέξεις που θα έρθουν στο νου ίσως σας κάνουν να κοκκινίσετε από ντροπή αλλά αντί να τις καταπιέσετε, καταγράψτε τες και δείτε πού θα σας οδηγήσουν. Στην ουσία, υπάρχουν άνθρωποι που πλουτίζουν με το συγκεκριμένο μοντέλο επιβάλλοντας στους εαυτούς τους να αναζητούν και να καταγράφουν σκόπιμα ιδέες, λέξεις και τοποθετήσεις που οι ίδιοι θεωρούν απεχθείς. ΒΡΕΙΤΕ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Κάποια άτομα προτιμούν να εφαρμόσουν χαρτογράφηση με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω. Κάποιοι άλλοι προτιμούν να δημιουργούν μία αρχική εντύπωση, να την επεκτείνουν μέχρι τέλους και έπειτα να ξανακάνουν την ίδια κυκλική διαδικασία με διαφορετική όμως αρχική εντύπωση. Ένας άλλος τρόπος είναι να γίνει η όλη διαδικασία ανάποδα, καταγράφοντας τελικά κομμάτια-αποσπάσματα σκέψεων και παρατηρήσεων και έπειτα ενεργώντας ανάποδα ενώνοντάς τα σε ολοένα επεκτεινόμενα-μεγαλύτερα σύνολα μέχρι να προκύψει μία «αρχική» πρόταση. Άλλοι επιλέγουν 108

5 μία αυστηρά ρυθμιζόμένη και ελεγχόμενη προσέγγιση που επιβάλλει προκαθορισμένα θέματα για την αρχική πρόταση, αντί να χρησιμοποιεί ελεύθερες εντυπώσεις. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μειώνει τον αριθμό των ιδεών που δημιουργούνται διότι τα προκαθορισμένα θέματα λειτουργούν σαν παρωπίδες ωστόσο εάν η μέθοδος αυτή προσφέρει στον χρήστη ένα γερό σημείο εκκίνησης, τότε αξίζει η «ανταλλαγή». Η ουσία είναι ότι εσείς χρησιμοποιείτε το μοντέλο, όχι αυτό εσάς. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Είναι καλύτερα να ξεκινήσετε έναν νοητικό χάρτη πάνω σε κάποιον τεράστιο μαυροπίνακα αντί σε μια κόλλα χαρτί, γιατί έτσι δεν θα κοπούν απότομα οι ιδέες όπως όταν τελειώσει η κόλλα χαρτί είναι πολύ λίγος ο χώρος για να συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν. Συνεπώς, ο χάρτης ολοκληρώνεται σε στάδια και οι σκέψεις που καταγράφονται επιλεκτικά, δείχνουν μία μικρή εικόνα μόνο ενός πολύ μεγαλύτερου χάρτη [5]. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗ- ΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (MEETINGS) 1. Δημιουργεί ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής των μελών της ομάδας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το μυαλό μας. Όταν ο εγκέφαλος βλέπει μία διαδικασία σε εξέλιξη όπως κάποια σχέδια ή ένα νοητικό χάρτη θέλει να συμπληρώσει τα κενά -τις λεπτομέρειες που λείπουν. Αυτό οδηγεί σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο συμμετοχής μεταξύ των συμμετεχόντων από ότι στην περίπτωση απουσίας γραφικής αναπαράστασης. 2. Ενισχύει την ικανότητα της ομάδας να σκέφτεται τμηματικά-συστηματικά. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την έμφυτη ικανότητα να συγκρατούν ταυτόχρονα στο μυαλό τους ένα μεγάλο αριθμό ιδεών και συνόλων ιδεών και να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις και τις συνάφειες μεταξύ τους. Εντούτοις, η πλειονότητα των υπολοίπων δεν διαθέτουν την ικανότητα αυτή. Με τη δημιουργία ενός νοητικού χάρτη της συζήτησης σε εξέλιξη που να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να βλέπουν, η ομάδα μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερη συμμετοχή και κατανόηση των θεμάτων. Συχνά, η μέθοδος της νοητικής χαρτογράφησης δίνει την δυνατότητα στην ομάδα να διεξάγει συστηματική και σταδιακά εξελισσόμενη σκέψη η οποία τείνει να παράγει καλύτερες ιδέες και λύσεις. 3. «Αιχμαλωτίζει» την μνήμη της ομάδας και ό,τι έχει συζητηθεί στη συνάντηση της ομάδας. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν κάποιος ανώτερος- υπεύθυνος έρχεται καθυστερημένος στη συνάντηση, γεγονός που κανονικά θα αποσυντόνιζε την ροή ιδεών της ομάδας. Με τον νοητικό χάρτη όμως, επιτυγχάνεται η γρήγορη ενημέρωση του ατόμου που καθυστέρησε πάνω σε ό,τι που προηγήθηκε στη συνάντηση [7]. ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟ- ΗΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ [6] Ένας ανεπαρκής οπτικός χάρτης μπορεί να αποτρέψει ένα ανοιχτόμυαλο, λογικά σκεπτόμενο άτομο από την διαδικασία αναπαράστασης εικόνων και ιδεών με οπτικό τρόπο. Για να εξασφαλίσετε ότι οι δικοί σας νοητικοί χάρτες δεν ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία, παρακάτω παρατίθενται οδηγίες για λάθη που πρέπει να αποφύγετε όταν εφαρμόζετε νοητική χαρτογράφηση: 1. Μην συμπεριλαμβάνετε πάρα πολλές λεπτομέρειες στους νοητικούς σας χάρτες. Είναι πολύ εύκολο να προκύψουν θέματα με πολλές περιττές λεπτομέρειες, γεγονός που προκαλεί οπτικό «συνωστισμό» και μπορεί να μπερδέψει τους συμμετέχοντες αν τους παρουσιάσετε τον χάρτη. 2. Μην κάνετε τυχαία και αυθαίρετη χρήση των χρωμάτων, σχημάτων, ειδών γραμμών και άλλων οπτικών στοιχείων του χάρτη σας. Κάθε ένα από αυτά σας βοηθούν να αποδώσετε επιπλέον νόημα ή περιεχόμενο στον χάρτη, εφόσον όμως χρησιμοποιηθούν με συνέπεια και σύστημα, διαφορετικά θα προκαλέσουν σύγχυση. 3. Αποφύγετε να γράφετε προτάσεις στα θέματά σας. Απλά χρησιμοποιήστε συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά για να εστιάσετε την προσοχή των συμμετεχόντων. Οι τίτλοι των θεμάτων σας να είναι από μία μέχρι τρεις λέξεις το πολύ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 109

6 4. Αποφύγετε την υπερβολική χρήση νοητικής χαρτογράφησης. Όπως για όλες τις καταστάσεις, έτσι και εδώ είναι πιθανό να χάσετε το μέτρο και να εφαρμόζετε νοητική χαρτογράφηση ακόμα και για τα καθημερινά ψώνια! 5. Μην δημιουργείτε ένα τεράστιο χάρτη με πολλές έννοιες και θέματα, γιατί δεν θα μπορέσετε να τον χειριστείτε. Μία λύση είναι να επιβληθείτε στην ανεξέλεγκτη διαδικασία και να δημιουργήσετε μικρότερους υπο-χάρτες που συνδέονται μεταξύ τους και είναι ευκολότεροι στον χειρισμό. 6. Μην φτιάχνετε νοητικούς χάρτες βασισμένους κυρίως σε κείμενο. Για να επωφεληθείτε πλήρως από την νοητική χαρτογράφηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει αρκετές εικόνες που θα κάνουν τον χάρτη πιο ελκυστικό και για εσάς και για την ομάδα. 7. Αποφύγετε να προκαλέσετε «σοκ» στους συμμετέχοντες. Οι δέκτες του χάρτη σας μπορεί να πάθουν κάποιου είδους σύγχυση όταν δουν έναν πολύ περίπλοκο οπτικό χάρτη και να σοκαριστούν. Για να αποφύγετε τη δυσάρεστη αυτή κατάσταση, προσπαθήστε να παρουσιάσετε τις πληροφορίες και σε χαρτογραφημένη και σε γραμμική μορφή. 8. Μην αναπαράγετε την κοινότυπη άποψη ότι η χαρτογράφηση αφορά αποκλειστικά στην έμπνευση και την δημιουργικότητα. Στην ουσία είναι πολλά περισσότερα αποτελεί μία εξαιρετικά αποδοτική μέθοδο διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών, ανάπτυξης και εφαρμογής σχεδίων, βελτίωσης της ποιότητας αποφάσεων και πολλές άλλες εφαρμογές στον επιχειρηματικό τομέα [6]. 4. Μελέτες περίπτωσης Μελέτη περίπτωσης 1. Ο αντιπρόεδρος κάποιας εταιρείας λαμπτήρων ήθελε να αυξήσει τις πωλήσεις. Έγραψε λοιπόν, στο κέντρο ενός φύλλου τη λέξη «λαμπτήρες» και το συνέδεσε με τις λέξεις «Φωτισμός» και «4.000 παροχείς». Έπειτα, κατέγραψε τις σκέψεις που του έρχονταν στο νου, σχεδίασε μπαλονάκια και τέλος, έκανε τους συσχετισμούς. Οι σημαντικότερες ιδέες στον αρχικό του χάρτη ήταν: 1. Ιδιότητες λαμπτήρων: διάρκεια ζωής, φωτισμός, χρώματα και διακόσμηση 2. Αγορές: βιομηχανίες, ιδρύματα και λιανική διανομείς για να προσεγγίσουν τις τωρινές αγορές του 4. Διαχείριση ενέργειας για μείωση κόστους 5. «Ρύθμιση διακόσμησης» για βελτίωση ποιότητας φωτισμού [2]. Ο χάρτης σταδιακά έγινε συνθετότερος και τον ώθησε να σκεφτεί για την επιχείρησή του με πολλούς και διάφορους νέους τρόπους. Το μπαλονάκι που δημιούργησε την τελική ιδέα περιείχε την έννοια «διαχείριση ενέργειας». Η ΙΔΕΑ Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας δημιούργησε ένα τμήμα διαχείρισης ενέργειας που παρέκαμπτε τους διανομείς και επικεντρωνόταν στις αγορές επιχειρήσεων και ιδρυμάτων που επέτρεπε στους πελάτες να περικόπτουν τις ενεργειακές δαπάνες. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία του έκλεισε μαζικές παραγγελίες για τα προϊόντα της. Η τοποθέτησή του ήταν: «Ο χάρτης οδήγησε σε έναν χείμαρρο από ιδέες που μας παρακίνησαν να λάβουμε δράση και να δημιουργήσουμε ένα εντελώς νέο τμήμα». Μελέτη περίπτωσης 2. Ένας επιχειρηματίας που αναζητούσε νέα προϊόντα, χαρτογράφησε μερικές ιδέες του. Ο χάρτης του θύμισε την διαδικασία της «ανάλυσης», που του θύμισε την ψυχοθεραπεία η οποία με τη σειρά της του θύμισε τον Sigmund Freud. Έγραψε λοιπόν, το όνομα «Sigmund Freud» μέσα σε μία φυ- 110

7 σαλίδα, η οποία του θύμιζε μαξιλάρι και έτσι, αυτός ο συσχετισμός ενέπνευσε την ιδέα του. Η ΙΔΕΑ Κατασκεύασε ένα μαξιλάρι με την εικόνα του Sigmund Freud πάνω του και το προώθησε σαν μέθοδο αυτο-ψυχανάλυσης! 5. Βιβλιογραφία και την θεωρητική έρευνα της ερμηνείας ή της σημασίας (meaning) των σημείων. Σημασιολογικό δίκτυο συχνά χρησιμοποιείται σαν τρόπος αναπαράστασης γνώσης. Είναι ένα κατευθυνόμενο γράφημα που αποτελείται από τεμνόμενα σημεία που αντιπροσωπεύουν ιδέες και συνδέσεις που αντιπροσωπεύουν σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των ιδεών. Άρθρα/Μελέτες: [5] Joseph V, Anderson, Mind Mapping: a Tool for Creative Thinking, Business Horizons / January- February 1993, pp Bιβλία: [1] Sloane, Paul. The Leader s Guide to Lateral Thinking Skills: Unlocking the Creativity and Innovation in You and Your Team (Paperback 3 Sep 2006). [2] Michalko, Michael, Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques, Second Edition, Ten Speed Press, 2006, Toronto. Ιστοσελίδες: [3] [4] [6] ArticleDetails.asp?a=274 [7] mapping_software/2008/01/3-benefits-of-v.html 6. Γλωσσάριο Γνωστικοί χάρτες, νοεροί χάρτες, νοητικοί χάρτες, γνωστικά μοντέλα ή νοητικά μοντέλα, είναι ένα είδος νοητικής επεξεργασίας (αντίληψη) που συνθέτονται από μία σειρά ψυχολογικών μεταμορφώσεων με τις οποίες ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει, να κωδικοποιήσει, να αποθηκεύσει, να θυμηθεί και να αποκωδικοποιήσει πληροφορίες για τις σχετικές τοποθεσίες και ιδιότητες φαινομένων στο καθημερινό ή χωρικό τους περιβάλλον. 7. Λέξεις-κλειδιά τεχνική δημιουργικότητας Tony Buzan νοητικός χάρτης νοητική χαρτογράφηση οπτικοποιημένη σκέψη οπτικοί συσχετισμοί επίλυση προβλημάτων οπτικός χάρτης 8. Ερωτήσεις Ερωτήση 1: Πόσα χαρακτηριστικά διαθέτει ο νοητικός χάρτης; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Σημασιολογία μελετά την πρακτική χρήση των σημείων (signs) μέσω μίας ποικιλίας ερμηνειών που δίνονται εντός συγκεκριμένων περιστάσεων και περιβαλλόντων. Η σημασιολογία όπως και πολλές θεωρίες ή έρευνες που παίρνουν την ονομασία τους από το αντικείμενο προς μελέτη, δηλώνει 111

8 Ερωτήση 2: Κατά τη διάρκεια της νοητικής χαρτογράφησης είναι σημαντικό: να ακολουθείτε μία αυστηρή διαδικασία. να χρησιμοποιείτε ελεύθερα εντυπώσεις. να συμπεριλάβετε όσο περισσότερες λεπτομέρειες γίνεται. Επιλογή Aπάντηση: να ακολουθείτε μία αυστηρή διαδικασία. Ερωτήση 3: Ποιες είναι οι συνώνυμες έννοιες της νοητικής χαρτογράφησης;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΖ. Διαγράμματα Άνθος Λωτού. 1. Τι είναι τα «Διαγράμματα (Άνθος Λωτού)»;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΖ. Διαγράμματα Άνθος Λωτού. 1. Τι είναι τα «Διαγράμματα (Άνθος Λωτού)»; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΖ. Διαγράμματα Άνθος Λωτού 1. Τι είναι τα «Διαγράμματα (Άνθος Λωτού)»; Η συγκεκριμένη τεχνική αναπτύχθηκε από τον Yasuo Matsumura, πρόεδρο μίας ιαπωνικής εταιρείας, της Clover Management. Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή Το λογισμικό της εννοιολογικής χαρτογράυησης Inspiration Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. Novak, στο πανεπιστήμιο του Cornell. Βασίστηκε στις θεωρίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΔ. Κύκλος Ευκαιριών. 1. Τι είναι ο Κύκλος Ευκαιριών; [3] που στηρίζεται στον τυχαίο συνδυασμό ιδιοτήτων των προβλημάτων [2].

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΔ. Κύκλος Ευκαιριών. 1. Τι είναι ο Κύκλος Ευκαιριών; [3] που στηρίζεται στον τυχαίο συνδυασμό ιδιοτήτων των προβλημάτων [2]. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔ. Κύκλος Ευκαιριών 1. Τι είναι ο Κύκλος Ευκαιριών; Ο Κύκλος Ευκαιριών είναι μία μέθοδος διδασκαλίας της δημιουργικότητας και επίλυσης προβλημάτων που επινοήθηκε από τον Michael Michalko (1991)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Η. Αντιστροφή. 1. Τι είναι η τεχνική της «Αντιστροφής»;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Η. Αντιστροφή. 1. Τι είναι η τεχνική της «Αντιστροφής»; ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η. Αντιστροφή 1. Τι είναι η τεχνική της «Αντιστροφής»; Η διαδικασία της αντιστροφής είναι ένας εύκολος τρόπος να προσεγγίζουμε διαφορετικά ένα πρόβλημα [2]. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρειάζεται οπωσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο MIND

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΕ. Simplex. 1. Τι είναι η τεχνική Simplex;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΕ. Simplex. 1. Τι είναι η τεχνική Simplex; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΕ. Simplex 1. Τι είναι η τεχνική Simplex; Ο Einstein είχε πει κάποτε ότι εάν είχε μία ώρα μόνο για να σώσει τον κόσμο, θα του έπαιρνε πενήντα πέντε λεπτά να καθορίσει το πρόβλημα και πέντε για

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εννοιολογική χαρτογράφηση Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Φάση 2. Προβληματισμός. μεθόδους, που χρησιμοποιούνται. τάξεις Αναστοχασμός για συγκεκριμένα. προβλήματα

Φάση 2. Προβληματισμός. μεθόδους, που χρησιμοποιούνται. τάξεις Αναστοχασμός για συγκεκριμένα. προβλήματα Μαθήματα: Μέθοδοι Εισαγωγή Αυτή η υπό-ενότητα ενθαρρύνει και καλεί τους συμμετέχοντες να σκεφτούν διδακτικές μεθόδους που να είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία τόσο της μοντελοποίησης, αλλά και του μαθηματικού

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση 8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση Η εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) αποτελεί ένα μέσο για την αναπαράσταση των γνώσεων, των ιδεών, των εννοιών προς οικοδόμηση (Jonassen et al. 1998), των νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70. Όλγα Κασσώτη

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70. Όλγα Κασσώτη Αξιοποίηση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης στα πλαίσια της θεωρίας μάθησης εποικοδομισμού /κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (social constructivism) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70 Όλγα Κασσώτη Λογισμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 4 Γνωστική ψυχολογία Οι πληροφορίες του περιβάλλοντος γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τον εγκέφαλο μέσω γνωστικών διαδικασιών (αντίληψη, μνήμη,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας σχεδιασμού είναι η παρουσίαση της ανάλυσης της ιδέας σας 1. Έχετε εργαστεί στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΗ. Νοητική Απεικόνιση. 1. Τι είναι η νοητική απεικόνιση;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΙΗ. Νοητική Απεικόνιση. 1. Τι είναι η νοητική απεικόνιση; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΗ. Νοητική Απεικόνιση 1. Τι είναι η νοητική απεικόνιση; Η φαντασία είναι αυτό που δίνει νόημα στις αισθητήριες εμπειρίες μας, επιτρέπο- ντας μας να τις ερμηνεύουμε και να τις κατανοούμε είτε

Διαβάστε περισσότερα

λογισμικό Κidspiration Εννοιολογικοί Χάρτες και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

λογισμικό Κidspiration Εννοιολογικοί Χάρτες και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Xαρτογράφηση Εννοιών λογισμικό Κidspiration Εννοιολογικοί Χάρτες και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Πρόγραμμα Πληροφορικού Εμπλουτισμού ΑΠ της

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH kkoutra@staff.teicrete.gr 1 Κοινωνικός Σχεδιασμός 2 Κοινωνικός Σχεδιασμός Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 2: Ο Άνθρωπος Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία Δριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονομίας Συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Στάθης Παπασταθόπουλος. Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Στάθης Παπασταθόπουλος. Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Τίτλος Μαθήματος: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι Ενότητα: Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ L. S. Vygotsky Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Στάθης Παπασταθόπουλος Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές.

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. Είναι οι τεχνικές που εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια της μελέτης που τους κάνουν να διαφέρουν, αλλά και η αυτοπεποίθηση που έχει ο κάθε μαθητής. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

WORKSHOP GUIDE. Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος

WORKSHOP GUIDE. Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος WORKSHOP GUIDE Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. O παρών Οδηγός Εργαστηρίων (Workshop Guide) δεσμεύει μόνον τον συντάκτη του και η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία 1. Εισαγωγή 2. Τύποι 3. Ασκήσεις Γρηγοριάδης Ιωάννης Φυσική Η φυσική αποτελεί πεδίο στο οποίο μπορούν να διαπρέψουν οι μαθητές με δυσλεξία καθώς η ιδιαιτερότητα τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Οι μαθηματικές έννοιες και γενικότερα οι μαθηματικές διαδικασίες είναι αφηρημένες και, αρκετές φορές, ιδιαίτερα πολύπλοκες. Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ΝΑΙ και τα OΧΙ. ...στην κατασκευή παρουσιάσεων. Φώτης Κόκκορας

Τα ΝΑΙ και τα OΧΙ. ...στην κατασκευή παρουσιάσεων. Φώτης Κόκκορας Τα ΝΑΙ και τα OΧΙ...στην κατασκευή παρουσιάσεων Φώτης Κόκκορας Οι διαφάνειες είναι βασισμένες σε παρουσίαση του Ιωάννη Κατάκη, που αναπτύχθηκε για χρήση στα σεμινάρια επιμόρφωσης σε PowerPoint, του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4.1. Αποτελέσματα από το πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης δασκάλων και πειραματικής εφαρμογής των νοερών

Διαβάστε περισσότερα

THE ROLE OF IMPLICIT MODELS IN SOLVING VERBAL PROBLEMS IN MULTIPLICATION AND DIVISION

THE ROLE OF IMPLICIT MODELS IN SOLVING VERBAL PROBLEMS IN MULTIPLICATION AND DIVISION THE ROLE OF IMPLICIT MODELS IN SOLVING VERBAL PROBLEMS IN MULTIPLICATION AND DIVISION E F R A I M F I S C H B E I N, T E L - A V I V U N I V E R S I T Y M A R I A D E R I, U N I V E R S I T Y O F P I S

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

χεδιασμός Ιστοχώρων, χεδιασμός Γραφικών, Γνωστική Ψυχολογία

χεδιασμός Ιστοχώρων, χεδιασμός Γραφικών, Γνωστική Ψυχολογία χεδιασμός Ιστοχώρων, χεδιασμός Γραφικών, Γνωστική Ψυχολογία χεδιασμός Ιστοχώρων Η διαδικασία Προσδιορίστε και καθορίστε το σκοπό του ιστοχώρου σας Αναπτύξτε την έννοια και την ιδέα Αποφασίστε τη δομή της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στο ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) εμφανίσθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κατάρτιση την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Ε. Πλούσιες Εικόνες. 1. Τι είναι η Τεχνική «Πλούσιες Εικόνες»;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Ε. Πλούσιες Εικόνες. 1. Τι είναι η Τεχνική «Πλούσιες Εικόνες»; ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ε. Πλούσιες Εικόνες 1. Τι είναι η Τεχνική «Πλούσιες Εικόνες»; Οι Πλούσιες Εικόνες αποτελούν μέρος της Μεθοδολογίας Λογισμικών του Peter Checkland και δημιουργήθηκαν έχοντας ως βασικό στόχο τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Γιατί χρειάζεται να κάνουµε τόσο ειδική διαφοροποίηση; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης για τον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 10: Θεωρία Συνδεσιασμού Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη C - Αλγόριθμοι Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο αναστοχασμού (Reflective Journal)

Ημερολόγιο αναστοχασμού (Reflective Journal) Ημερολόγιο αναστοχασμού (Reflective Journal) Ορισμός Ημερολόγιο αναστοχασμού (Reflective Journal) είναι ένα σταδιακά αναπτυσσόμενο κείμενο στον οποίο καταγράφονται παρατηρήσεις και αντιδράσεις σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περι-γράφοντας... κλωνάρια

Περι-γράφοντας... κλωνάρια Όνομα(τα): Όνομα Η/Υ: Σ Τμήμα: Ημερομηνία: Περι-γράφοντας... κλωνάρια Ξεκινήστε το Χώρο ραστηριοτήτων, επιλέξτε τη θεματική ενότητα: ΘΕ03: Απλή επιλογή και επιλέξτε την πρώτη δραστηριότητα (Περι-γράφοντας...

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Εκπαιδευτικoύ. Έργα: Διαφοροποίηση. Εισαγωγή

Oδηγός Εκπαιδευτικoύ. Έργα: Διαφοροποίηση. Εισαγωγή : Διαφοροποίηση Εισαγωγή Σε αυτή τη υπό-ενότητα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν για το πώς μπορούν να διαφοροποιήσουν τα έργα ώστε να τα κάνουν πιο κατάλληλα για να μπορούν χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 1 Εισαγωγή, ορισμός και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας Πέτρος Ρούσσος Μερικά διαδικαστικά http://users.uoa.gr/~roussosp/gr/index.htm http://eclass.uoa.gr/courses/ppp146/

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΣΤ. Εναλλαγή Ρόλων. 1. Τι είναι η «εναλλαγή ρόλων»; [3]. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σα στόχο να :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΣΤ. Εναλλαγή Ρόλων. 1. Τι είναι η «εναλλαγή ρόλων»; [3]. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σα στόχο να : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤ. Εναλλαγή Ρόλων 1. Τι είναι η «εναλλαγή ρόλων»; Η εναλλαγή ρόλων αποτελεί μία πολύ αποτελεσματική μέθοδο η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατομικά και ομαδικά με σκοπό την ενίσχυση της δημιουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία

Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Θεωρητικό πλαίσιο 3. Δραστηριότητες Επίλυση προβλημάτων Το Ορυχείο Κατασκευάζοντας μια Γέφυρα, πιο ψηλή από τις άλλες Από το μάρμαρο

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Εννοιών τη Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Διδακτική Εννοιών τη Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Διδακτική Εννοιών τη Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Η Διδακτική στα πλαίσια της παραδοσιακής Παιδαγωγικής Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Διεκδικητική Συμπεριφορά - Εκπαίδευση και χρησιμότητα

Διεκδικητική Συμπεριφορά - Εκπαίδευση και χρησιμότητα Διεκδικητική Συμπεριφορά - Εκπαίδευση και χρησιμότητα O ορισμός της διεκδικητικ ής συμπεριφο&r ho;άς (assertiveness) είι το διεκδικεί κάποιος τα δικαιώματά του, χωρίς όμως παραβιάζει τα δικαιώματα του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ενότητα 2: Causal-loop-diagramming (CLD) για Δυναμικά Συστήματα Μεταφορών Διδάσκων: Γεώργιος Στεφανίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Έννοιες και Κλασική Θεωρία Εννοιών Έννοιες : Θεμελιώδη στοιχεία από τα οποία αποτελείται το γνωστικό σύστημα Κλασική θεωρία [ή θεωρία καθοριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις Η σκέψη αναπτύσσεται (προϊόν οικοδόμησης και αναδόμησης γνώσεων) στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Χημείας

Διδακτική της Χημείας Διδακτική της Χημείας Ενότητα 4: Διδασκαλία της Χημείας Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Περιεχόμενα ενότητας A. Προγράμματα σπουδών Χημείας. B. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 6η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Παρατήρηση Αξιολόγηση & Διάγνωση Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Διαδικασία της παρατήρησης & της αξιολόγησης Στόχοι και περιεχόμενο παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δημιουργικότητας για Παραγωγή Ιδεών

Τεχνικές Δημιουργικότητας για Παραγωγή Ιδεών Τεχνικές Δημιουργικότητας για Παραγωγή Ιδεών Ιωάννα Γαρέφη, MSc Σεμινάριο: «Δημιουργικότητα: Μοχλός Ανάπτυξης της Καινοτομίας και της Ανταγωνιστικότητας» Θεσσαλονίκη, 3/5/2012 Attribute Listing Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη (Επιφυλλίδα - Οπισθόφυλλο). ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ Η κατανόηση της νοητικής διεργασίας και της νοητικής εξέλιξης στην πράξη απαιτεί τη συνεχή και σε βάθος αντίληψη τριών σημείων, τα οποία είναι και τα βασικά σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

1 η Δραστηριότητα Wiki

1 η Δραστηριότητα Wiki 1 η Δραστηριότητα Wiki Βασικό Στόχος Στόχος της δραστηριότητας είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων που να διαπραγματεύονται τα παρακάτω θέματα 1 : 1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Τι είναι, Τρόποι Πληρωμής,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Εισαγωγή στη Διδακτική - Η Θεωρία Gagne ως Διδακτική Στρατηγική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Ι. Πεδίο Ασκόυμενων Δυνάμεων I. KAS-JEIGU ANALIZĖ. 1. Τι είναι η Ανάλυση Πεδίου Ασκούμενων Δυνάμεων;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Ι. Πεδίο Ασκόυμενων Δυνάμεων I. KAS-JEIGU ANALIZĖ. 1. Τι είναι η Ανάλυση Πεδίου Ασκούμενων Δυνάμεων; I. KAS-JEIGU ANALIZĖ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι. Πεδίο Ασκόυμενων Δυνάμεων 1. Τι είναι η Ανάλυση Πεδίου Ασκούμενων Δυνάμεων; Η Ανάλυση Πεδίου Ασκούμενων Δυνάμεων (Force Field Analysis) είναι μία επιχει- ρηματική τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η δραματοθεραπεία στην εκπαίδευση ενηλίκων

Η δραματοθεραπεία στην εκπαίδευση ενηλίκων Η δραματοθεραπεία στην εκπαίδευση ενηλίκων Στη δραματοθεραπεία εκδραματίζονται σκηνές και γεγονότα της ζωής στην προσωπική παράσταση του καθενός, με την ασφάλεια που προσφέρουν οι μορφές τέχνης που χρησιμοποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί πως η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild"

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: Winterbild Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild" Καλλιτεχνική ζωγραφική με τις νερομπογιές Κ12 Με την Pelikan η ζωγραφική γίνεται μια μοναδική εμπειρία: Αυτός είναι και ο λόγος για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Φιλία Ίσαρη 2016-17 Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας Διάγραμμα παρουσίασης Εισαγωγή στην Ποιοτική Έρευνα Σύγκριση με την ποσοτική έρευνα Πλεονεκτήματα και περιορισμοί Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων)

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) Edward de Bono s Six Thinking Hats Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) ρ. Αικατερίνη Πουστουρλή, για το ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 19-01- Dr.

Διαβάστε περισσότερα