Σπουδάστρια: Σακκά Χριστίνα Α.Μ. (666) Επιβλέπων: κ. Κωνσταντίνος Δρόσος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπουδάστρια: Σακκά Χριστίνα Α.Μ. (666) Επιβλέπων: κ. Κωνσταντίνος Δρόσος"

Transcript

1

2 Σπουδάστρια: Σακκά Χριστίνα Α.Μ. (666) Επιβλέπων: κ. Κωνσταντίνος Δρόσος Ιωάννινα, Οκτώβριος 2009

3 Θεωρικό Μέρος: Κεφάλαιο 1o: Η αναπτυξιακή πορεία της Γλωσσικής Λειτουργίας Κεφάλαιο 2 ο : Η Ψυχοκινητική ανάπτυξη και εξέλιξη Πρακτικό Μέρος: Κεφάλαιο 6 ο : Παρουσίαση έντυπου παρεμβατικού υλικού βασισμένο στο μοντέλο της Λεξιλογικής αναπαράστασης Κεφάλαιο 3 ο : Οι δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής Κεφάλαιο 4o: Συνοπτική ανάλυση στο φάσμα των Μαθησιακών Δυσκολιών Κεφάλαιο 5o: Η κινητική ανάπτυξη του παιδιού και οι κινητικές αναπηρίες

4 «Τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου»...(l. Wittgenstein) Χαρακτηριστικά, ο S. Freud είπε:. «ο πολιτισμός του ανθρώπινου γένους άρχισε από εκείνη τη χρονική περίοδο που ο άνθρωπος αντί της πέτρας, εκτόξευσε λεκτική κατάρα εις βάρος του συνανθρώπου του».. Ο Γ. Δράκος (1996), δημοσίευσε αινιγματικά ότι, «η ζωή του ανθρώπου, εάν δεν υπήρχε ο λόγος, θα είχε μετατραπεί σε «Πύργο της Βαβέλ».

5 Μορφές Επικοινωνίας Γλωσσική Μη Γλωσσική Τεχνική Γραπτή Τυχαίες Κινήσεις Γλώσσες Η/Υ Προφορική Δομημένες Κινήσεις Σήματα Μορς Σύμφωνα με τους Bloom & Lahey (1978) η επικοινωνία συντελείται μέσω ενός γλωσσικού συστήματος και μέσα σε ένα πλαίσιο αναφοράς,.. Πομπός Μέσο Δέκτης παραγωγή / μετάδοση πρόσληψη / κωδικοποίηση αποκωδικοποίηση μηνύματος μηνύματος

6 .. και σύμφωνα πάλι με τους ίδιους η γλώσσα έχει τρεις διαστάσεις, Περιεχόμενο (νόημα) Μορφή Χρήση συντακτικό μορφολογία φωνολογία πραγματολογία Γλωσσική Ικανότητα (μέρη της γλώσσας) Φωνολογία Μορφολογία Γραμματική Συντακτικό Δομή Περιεχόμενο Σημασιολογία Πραγματολογία

7 Η αναπτυξιακή πορεία της μάθησης: Στάδιο Ηλικία Τομέας κατάκτησης Σταθμοί Προγλωσσικό Ο-12 μηνών Φωνολογία Άναρθρες κραυγές, βάβισμα, ηχολαλία, φωνολογική παραγωγή Λεκτικό 12μηνών - 9 ετών Σύνταξη / Γραμματική Ολοφραστικό, μεταβατικό, προτάσεις 2 λέξεων, προτάσεις 3 λέξεων Κατανόηση, παραγωγή, γλωσσικών μετασχημ. Εννοιολογικό 5-8 ετών Σημασιολογία Εμπλουτισμός λεξιλογίου, εννοιών, κα.

8 Ψυχοκινητική Ανάπτυξη Η μελέτη της ψυχοκινητικότητας περιλαμβάνει πέντε στάδια: Σωματικό σχήμα Αμφιπλευρικότητα Δόμηση μέσα στο χώρο Χρονικό προσανατολισμό Οπτικό κινητικός συντονισμός /Πλευρίωση / Ιχνογράφημα - Γραφισμός

9 Από μαζική γίνεται μερική και εξειδικευμένη Από αντανακλαστική γίνεται σκόπιμη και τέλος αυτόματη Από αμφίπλευρη γίνεται ετερόπλευρη

10 Στάδια κατάκτησης της αδρής κινητικότητας

11

12

13 Σταθμοί ανάπτυξης στο σκόπιμο πιάσιμο των αντικειμένων / λεπτή κινητικότητα

14

15

16 Πρόσληψη ΜΑΘΗΣΗ = Νοητική Λειτουργία Ερεθίσματα από το περιβάλλον Επεξεργασία Συγκράτηση Χρησιμοποίηση

17 Ψυχοκινητική Αγωγή Επιτυχημένη Μάθηση

18 Στρατηγικές εκμάθησης Μνημονικές Γνωστικές Αντισταθμιστικές Μεταγνωστικές Συναισθηματικές / Κοινωνικές

19 Βασικές Δεξιότητες της Ανάγνωσης Στρατηγικές εκμάθησης Φωνολογικό (ανταπόκριση ήχουσυμβόλου) Λεξιλόγιο (αποθηκευμένες λέξεις στη μνήμη) Συντακτικό (γραμματική δομή έκφρασης) Σημασιολογικό (βαθιά δομή του περιεχομένου) Η ανάγνωση είναι μια καθαρά νοητική διαδικασία και έχει αποδειχθεί ότι η εκμάθησή της μπορεί να αρχίσει σε πολύ μικρή ηλικία. Αντίθετα, η γραφή απαιτεί δύσκολες κινητικές δεξιότητες του χεριού, καθώς και συντονισμό ματιού χεριού, ικανότητες που δεν αναπτύσσει το παιδί σε μικρή ηλικία, αλλά απαιτούν μεγάλη ωρίμανση.

20 Στάδια κατάκτησης της γραφής Γραφής Προ-γραφής Μετά - γραφής

21 Μοντέλο ανάπτυξης της ορθογραφίας ΛΕΞΙΚΟ Ανάλυση των φωνημάτων Οπτικό λεξικό Αντιστοιχία ήχου-συμβόλου Ικανότητα κατάτμησης και διάκρισης των συλλαβών Γραφή των ορθών γραμμάτων ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

22 Το μοντέλο των 6 σταδίων της Frith για την ανάγνωση και τη γραφή Ανάγνωση Ορθογραφία 1α ο στάδιο: Λογογραφικό Συμβολικό 1β ο στάδιο: Λογογραφικό Λογογραφικό 2α ο στάδιο: Λογογραφικό Αλφαβητικό 2β ο στάδιο: Αλφαβητικό Αλφαβητικό 3a ο στάδιο: Ορθογραφικό Αλφαβητικό 3β ο στάδιο: Ορθογραφικό Ορθογραφικό

23 Μαθησιακές Δυσκολίες Γραπτό Λόγο Αναγνωστική Αποκωδικοποίηση Αναγνωστική Κατανόηση Ορθογραφία

24 ΓΕΝΙΚΕΣ Μ.Δ ΕΙΔΙΚΕΣ Μ.Δ Αναφέρονται στις δυσκολίες που εμφανίζει ένα παιδί στην «πρόκτηση και χρήση των σχολικών δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με την αποκωδικοποίηση και κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου και περιγράφει γενικά τις δυσκολίες του παιδιού στη σχολική μαθησιακή διαδικασία. Αναφέρεται σε μια κατηγορία διαταραχών, οι οποίες προκαλούν «δυσκολία πρόκτησης ενός ή περισσοτέρων μαθησιακών τομέων που σχετίζονται με την επεξεργασία του λόγου στη γλώσσα και τα μαθηματικά.

25 Διαγνωστική εκτίμηση των ΜΔ 1) Ατομικό ιστορικό του παιδιού 2) Ιατρικό ιστορικό κληρονομικότητα 3) Οικογενειακή κατάσταση 4) Πληροφορίες από το σχολείο 5) Πληροφορίες από άλλα άτομα 6) Παρούσα κατάσταση παιδιού 7) Ψυχομετρικές διαδικασίες 8) Μαθησιακή εκτίμηση 9) Άποψη των γονέων για την κατάσταση του παιδιού 10)Αναπλαισίωση - Αναδιατύπωση 11) Παρέμβαση - Αντιμετώπιση 1. Παρατήρηση Συστηματική (άτυπη) 2. Συνέντευξη Δομημένη αδόμητη Μη συστηματική Ημι-δομημένη Πλήρως 3. Δοκιμασία Σταθμισμένη / μη σταθμισμένη Έτοιμη / φτιαγμένη Σύγκριση με βάση κάποιο κριτήριο / εξατομικευμένες Κάθε δοκιμασία δομείται με βάση τρεις άξονες: Περιεχόμενο Νοητικές Λειτουργίες Παραγωγή / Επιλογή Αντικειμενική βαθμολόγηση Υποκειμενική βαθμολόγηση

26 Μνήμη Οργάνωση Μνημονικά βοηθήματα: 1. Ρίμες 2. Λέξεις κλειδιά 3. Ακρωνύμια Ακροστιχίδες 4. Αναλογίες 5. Νοερές εικόνες 6. Οπτικοποιήσεις 7. Κατηγοριοποιήσεις

27 Μέθοδοι Ενίσχυσης της Φωνολογικής Ενημερότητας Δεξιότητα Ανάλυση Σύνθεση Ομοιοκαταληξία Διάκριση θέσης Αφαίρεση Πρόσθεση Αντιστροφή Αντικατάσταση Επίπεδο Πρόταση σε λέξεις, λέξεις σε συλλαβές, συλλαβές σε φωνήματα, λέξεις σε φωνήματα Συλλαβών σε λέξη, φωνημάτων σε λέξη Λέξεων Συλλαβής, φωνήματος Συλλαβής, φωνήματος Συλλαβής, φωνήματος Συλλαβής, φωνήματος Συλλαβής, φωνήματος Μέθοδοι Ενίσχυσης της Αναγνωστικής Αποκωδικοποίησης Δεξιότητα Επανάληψη Πολυαισθητηριακές μέθοδοι συντελεί στην ενίσχυση της ευχέρειας και της ακρίβειας σύνδεση του σχήματος γράμματος με το φώνημα Αναγνώριση λέξεων τεχνικές αποκωδικοποίη σης, δηλαδή την φωνημική ανάλυση, την ανάλυση σε μέρη και την οπτική αναγνώριση των λέξεων.

28 Κινητική Αναπηρία και χαρακτηριστικά της ομιλίας και του λόγου 1. Εγκεφαλική Παράλυση 2. Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση 3. Δισχιδής Ράχη 4. Υδροκέφαλος 5. Μυοπάθεια 6. Μυασθένεια 7. Σκλήρυνση κατά πλάκας 8. Τραυματικές βλάβες του Νωτιαίου Μυελού 9. Αρθρογρύπωση

29 Αξιολόγηση των ατόμων με κινητικές αναπηρίες για την εξέλιξη της γλώσσας Γραφή λέξεων ή κειμένων ανάλογα με τις δυνατότητες του ατόμου με γράμματα ευανάγνωστα και σωστά τοποθετημένα πάνω στις γραμμές Ανάγνωση λέξεων ή κειμένων με ευχέρεια Ερωτήσεις κατανόησης γραπτού και προφορικού κειμένου. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι ανοιχτού και κλειστού τύπου και οι απαντήσεις προφορικές ή γραπτές Αφηγήσεις και περιγραφές από τους μαθητές προφορικά ή γραπτά Απόδοση της έννοιας των λέξεων Φύλλο αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης, τύπου «σωστό- λάθος», και απάντησης με σύντομο γραπτό κείμενο Λίστες ελέγχου δεξιοτήτων Παρακολούθηση του μαθητή από το θεραπευτή για να εξακριβωθεί, μέσω των διαπροσωπικών του σχέσεων στο περιβάλλον του, αν προσαρμόζει τη μορφή του λόγου του στις εκάστοτε επικοινωνιακές περιστάσεις, αν εκτελεί γλωσσικές πράξεις, αν χρησιμοποιεί κατάλληλο λεξιλόγιο, σύνταξη και επιτονισμό και αν έχει επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες Περιγραφή εικόνων προφορικά ή γραπτά

30 Δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής στα άτομα με κινητικές αναπηρίες 1. Συνδυασμός εικόνας με το αρχικό γράμμα της λέξης 2. Συνδυασμός αρχικής συλλαβής, λέξης και εικόνας 3. Γραφή σε αμμοδόχο ή σε ένα πιάτο με ρύζι 4. Ενσφηνώσεις γραμμάτων σε ειδικές υποδοχές (πάζλ) 5. Κατασκευή γραμμάτων με πλαστελίνη και πηλό 6. Γραφή πάνω σε διάστικτα γράμματα, με αρχικό και τελικό σημείο που θα σηματοδοτούνται με διαφορετικό χρώμα 7. Ιχνογραφήματα, λαβύρινθοι, πάζλ και γέμισμα πλαισίων με χρώμα, (με στόχο να μην βγαίνουν έξω από τη γραμμή ή το πλαίσιο) 8. Χάραξη βοηθητικών γραμμών στα τετράδια γραφής 9. Χοντρά πινέλα, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, δακτυλομπογιές και κιμωλίες 10.Χοντρά πινέλα, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, δακτυλομπογιές και κιμωλίες 11. Χρωματιστοί μαρκαδόροι και χρωματιστές διαφανείς μεμβράνες για επισήμανση κειμένου (βοηθάει στην εστίαση της προσοχής) 12.Χρωματιστοί μαρκαδόροι και χρωματιστές διαφανείς μεμβράνες για επισήμανση κειμένου (βοηθάει στην εστίαση της προσοχής)

31 Σημασιολογική Αναπαράσταση ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Φωνολογική Αναπαράσταση Γραμματική Αναπαράσταση Ορθογραφική Αναπαράσταση Αρθρωτικό Πρόγραμμα της λέξης

32 Στρατηγικές Επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα παιδιά με καθυστέρηση στη Γλωσσική Κατανόηση και διαταραχές του Λόγου Αισθητηριακές Ικανότητες Κινητικές Ικανότητες Ικανότητες Επεξεργασίας 1. Περιεχόμενο της επικοινωνίας 2. Κίνητρο 3. Πρόθεση 4. Ευκαιρίες για να επικοινωνήσει

33 Η στρατηγική της «ερμηνείας με βάση τη λέξη κλειδί» Η στρατηγική του «ναι» Η στρατηγική των «σημασιολογικών γενικεύσεων» «Υπεραντιστάθμιση» «Προβολή» «Φυγή», «Απομόνωση», «Απόσυρση» «Μετατόπιση»

34 Τομέας Α Τομέας Β Ενίσχυση και κατάκτηση της λεπτής κινητικότητας, ενίσχυση και κατάκτηση της Γραφοκινητικότητας και του Γραφικού χώρου Ενίσχυση και κατάκτηση της Φωνολογικής Ενημερότητας και δίνει έμφαση στο αρθρωτικό πρόγραμμα της λέξης Τομέας Γ Ενίσχυση και κατάκτηση της Γραμματικής Τομέας Δ Ενίσχυση και κατάκτηση του Σημασιολογίας,

35 Γραφοκινητικότητα και κατάκτηση του γραφικού χώρου Ορθογραφική Αναπαράσταση: Προασκήσεις γραφής Γράμματα και γραφή με ορθή φορά Φωνολογική Αναπαράσταση και αρθρωτικό πρόγραμμα της λέξης: Αντίληψη του ήχου παραγωγή φυσικών ήχων Εικονογραφήματα των γραμμάτων Εικονόλεξο σε επίπεδο φωνήματος Εικονόλεξο σε επίπεδο διάκρισης όμοιων φωνημάτων Κατάτμηση και συγκερασμός της λέξης Εικονόλεξο σε επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας Εικονόλεξο σε επίπεδο συλλαβής

36 Γραμματική Αναπαράσταση: Κανόνες Ορθογραφίας «Μικρό Λεξικό Ευρετήριο Λέξεων Δημιουργία προτάσεων με απλή δομή Υ+Ρ+Α Εικονογράφηση παραμυθιού «Ο Κύριος Δυνατός» Σημασιολογική Αναπαράσταση: Εικονογραφήματα λέξεων Εικονόλεξο σε επίπεδο λέξης

37 Στόχος μας στην μελέτη αυτή, είναι η δημιουργία ενός πολυμορφικού εργαλείου σε έντυπη μορφή, το οποίο οργανώθηκε και σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει μια νέα δυναμική κατεύθυνση στην πρακτική αντιμετώπιση των εκδηλώσεων της προβληματικής μαθησιακής συμπεριφοράς, βασισμένο στο μοντέλο της Λεξιλογικής Αναπαράστασης. Αφού αξιολογήσαμε τις υπάρχουσες πληροφορίες και τα δεδομένα όσον αφορά τα παρεμβατικά και υποστηρικτικά μοντέλα, καταλήξαμε στη δημιουργία ενός υλικού που δεν συμβαδίζει με την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των οπτικοακουστικών μέσων και πολυμέσων ως υποστηρικτικά, διδακτικά και θεραπευτικά εργαλεία, και καταλήξαμε στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού υλικού σε απλή χειρονακτική έντυπη μορφή, που προσπαθεί κυρίως να καλύψει επίπεδα που ιεραρχικά βρίσκονται σε πρωιμότερο στάδιο κατάκτησης και ίσως να οφείλονται σε κάποιο βαθμό για την ύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών. Εξετάζοντάς το στην τελική του μορφή διαπιστώσαμε ότι το εργαλείο αυτό, και από εκπαιδεύσιμης πλευράς, αλλά και από πλευράς ενίσχυσης (θεραπείας) διαθέτει την πρακτικότητα και την ευελιξία που κάθε θεραπευτής επιθυμεί, και ηλικιακά καλύπτει κυρίως το φάσμα της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

38 Η χρηστικότητα του έντυπου υλικού Δραστηριοποιεί τα οπτικά νεύρα Οφθαλμικές προσηλώσεις προσλαμβάνονται διάφορες πληροφορίες, τονώνοντας τα γνωστικά σχήματα Τα οπτικά σήματα αποκωδικοποιούνται στον εγκέφαλο και στέλνονται ταυτόχρονα στον φωνολογικό και στον συντακτικό σημασιολογικό επεξεργαστή με πληροφορίες για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά Αισθητηριακή μνήμη Μακροπρόθεσμη μνήμη

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Γκουλγκουτσικά Αλεξάνδρα (11294) Εισηγήτρια: κ. Τόκη Ευγενία ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εισηγήτρια: Γιαννετοπούλου Αγγελική Λογοπεδικός ΕΠΕΑΕΚ, έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα προβλήματα λόγου και ομιλίας» ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΝΙΝΩ ΚΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάστριες

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάστριες Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάστριες Γιαννιού Λαμπρινή Μεγγίσογλου Ευθυμία Ξενογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Προτάσεις για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες»

«Μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Προτάσεις για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σε μαθητές δημοτικού σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσλεξία

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσλεξία Επιμέλεια Πτυχιακής Μελέτης Γραμματίκα Ευτέρπη (11926) Δεσποινίδου Μαρία (12047) Επόπτης Καθηγητής Πέσχος Δ. Επιτηρητές Κaθηγητές Ζακοπούλου Β. Χριστοδουλίδης Π. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσλεξία Αντιμετώπιση,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με θέμα:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με θέμα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αναπτυξιακή Δυσγραφία Η νευροφυσιολογία της αναπτυξιακής δυσγραφίας έχει πάρει πολλά από μελέτες επί των

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ «ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάζουσα: Ψαρά Ιωάννα Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ / ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ ΠΑΡΙ «Λόγος και Επικοινωνία» ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 4 ΤΑ ΕΠΙΠΕ Α ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 6 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σουζάνα Παντελιάδου - Αντωνία Πατσιοδήμου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Σουζάνα Παντελιάδου - Αντωνία Πατσιοδήμου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Σουζάνα Παντελιάδου - Αντωνία Πατσιοδήμου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Βόλος 2007 Τίτλος: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ» Βόλος, 2007 ISBN 978-960-89818-3-6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ ΑΡΑΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ T.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙ- ΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

3. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙ- ΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 3. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙ- ΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 3.1. ΔΕΠΠΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 3.1.1. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση

Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση Συνεργασία Επιμέλεια: Παπαδομαρκάκης Γιάννης - Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου Γκονέλα Ελένη - Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Σχεδιασμός - Επίβλεψη: Μαρία Τζουριάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Α.Π.Θ. Γιώργος Μπάρμπας Λέκτορας Ειδικής Αγωγής Α.Π.Θ. Κατασκευή, έλεγχος πρωτοτύπου: Όλγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑ. Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία στην Πρώτη Σχολική Ηλικία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑ. Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία στην Πρώτη Σχολική Ηλικία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία στην Πρώτη Σχολική Ηλικία ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Γραμματίκα Ευτέρπη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΑΓΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Α.Μ.10016 ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αναφορικών Προτάσεων στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία

Παραγωγή Αναφορικών Προτάσεων στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Βιβλίο Δασκάλου Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Τεστ Διάγνωσης Δυσλεξίας στη Σχολική Ηλικία. Πιλοτική χορήγηση- Ανάλυση δεδομένων» Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Χαρακτηριστικά της Αξιολόγησης

Γενικά Χαρακτηριστικά της Αξιολόγησης Γενικά Χαρακτηριστικά της Αξιολόγησης 1. Σεβασμός της προσωπικότητας του μαθητή 2. Η όλη διαδικασία πρέπει να διακρίνεται από ψυχολογική υποστήριξη του μαθητή 3. Καθημερινή μέριμνα του δασκάλου (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Νιάκα Ευγενία, Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.

Νιάκα Ευγενία, Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Μαθησιακές Δυσκολίες Βασικές Έννοιες και Χαρακτηριστικά Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές Νιάκα Ευγενία, Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. «Το θυμόμουν χθες! Μα το έμαθα! Το είπα στη μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΓΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΓΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΓΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Πηγές πληροφόρησης : συνέντευξη γονέων, ανταλλαγή απόψεων με άλλους ειδικούς, που ασχολούνται με το παιδί, άτυπη παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων συμπεριφοράς, αποτελέσματα παιδαγωγικής αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 45500 Τηλ: 26510-50712 & 50710, Fax: 26510-50734 e-mail: logotherapy@ioa.teiep.gr Θέμα: Ψυχοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 6: Περιγραφή αξιολογητικών εργαλείων. Βασιλική Γιαννούλη. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 6: Περιγραφή αξιολογητικών εργαλείων. Βασιλική Γιαννούλη. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 6: Περιγραφή αξιολογητικών εργαλείων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα