ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί βάσει του Ν.2725/1999 (με την τελευταία τροποποίηση του με τον Ν.3262/2004), σε σύγκριση με συγκεκριμένες συνταγματικές διατάξεις. Παρακάτω παρατίθενται οι εισηγήσεις των μελών της ομάδας του αθλητικού δικαίου υπό την επιτήρηση του καθηγητή Κου Μαλάτου Ανδρέα. 1 ο Θέμα: «Κωλύματα και περιορισμοί εγγραφής σε αθλητικό σωματείο ή συμμετοχής στο Δ.Σ. αυτού για διαιτητές ομαδικών και ατομικών αθλημάτων εν ενεργεία και μη εν ενεργεία, καθώς και για εν ενεργεία προπονητές (άρθρο 3παρ. 2 και 3)». Παρατήρηση: έχουμε δύο βασικά προβλήματα, ένα ουσιαστικό και ένα δικονομικό. Το ουσιαστικό είναι να κρίνουμε σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αν υπάρχει αντισυνταγματικότητα της διάταξης και το δικονομικό αν τα αθλητικά όργανα μπορούν να επικαλεστούν την τυχόν διαπιστωμένη αντισυνταγματικότητα. Τόσο στο άρθρο 12 παρ. 1 του Συντάγματος, όσο και στο άρθρο 11 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, θεμελιώνεται ελευθερία του δικαιώματος στο συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση να αναφέρει στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 ότι «η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών δεν επιτρέπεται να υπαχθεί σε άλλους περιορισμούς εκτός από αυτούς που προβλέπονται από το νόμο και αποτελούν αναγκαία μέτρα σε δημοκρατική κοινωνία για την εθνική και τη δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της τάξεως, την προστασία υγείας, ηθικής κλπ». Στο άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος, θεμελιώνεται εντούτοις περιορισμός του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, στα πλαίσια του παρεμβατισμού που παραδοσιακά η ελληνική πολιτεία ασκεί στον τομέα του αθλητισμού. Το άρθρο αυτό αναφέρει πως «ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους». Στο σημείο αυτό έρχονται οι διατάξεις του νόμου να επιφέρουν την πρακτική εφαρμογή του προαναφερθέντος περιορισμού. Στο άρθρο 3 του Ν. 2725/1999 στην παράγραφο 2, αναφέρεται ότι διαιτητές, εν ενεργέια και μη, ομαδικού αθλήματος, μέλη του Συνδέσμου Διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Απαγορεύεται επίσης και η συμμετοχή του διαιτητή εν ενεργεία και μη-

2 σε αρχαιρεσίες ανάδειξης Δ.Σ. πριν από την παρέλευση τριών ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του Συνδέσμου Διαιτητών (*). Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται ότι διαιτητές, εν ενεργεία και μη, ατομικού αθλήματος, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Δ.Σ. Να πούμε εδώ, ότι όταν μιλάμε για «εν ενεργεία και μη εν ενεργεία» διαιτητές, αναφερόμαστε στους μεν πρώτους, στους διαιτητές που λαμβάνουν μέρος στα τοπικά και εθνικά πρωταθλήματα, ερασιτεχνικά και επαγγελματικά, και οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες που υποβάλουν οι Σύνδεσμοι Διαιτητών, όπως αναφέρει και το άρθρο 43 παρ. 5 του νόμου. Οι διαιτητές που έχουν κατά κάποιον τρόπο αποσυρθεί από την ενεργό δράση, υποβάλουν επίσης δήλωση μη εν ενεργεία διαιτητή και περιλαμβάνονται επίσης στους οικείους πίνακες μη εν ενεργεία διαιτητών που διατηρούν οι Σύνδεσμοι και μπορούν να ασχολούνται πλέον με την διαιτησία ως διοικητικοί παράγοντες αυτής. Σε ό,τι αφορά στους προπονητές, το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, αναφέρει ότι για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή απαιτείται ειδική άδεια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τηρούνται επίσης Μητρώα Προπονητών. Και η παρ. 11 του ιδίου άρθρου, αναφέρει ότι όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή από τη Γ.Γ.Α., δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα. (*) Αξίζει να αναφερθεί η απόφαση 408/2004 του Α.Π. (Δ Πολιτικό Τμήμα), με την οποία ο Κων/νος Αλεξανδρίδης, πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αθηνών και της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, εξέπεσε από τη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην οποία είχε εκλεγεί, διότι, όντας μέλος και των δύο αυτών αθλητικών σωματείων ως μη εν ενεργεία διαιτητής, υπέβαλε αιτήσεις παραίτησης και διαγραφής του και από τα δύο αυτά σωματεία με αποτέλεσμα να διαγραφεί από αυτά την ίδια ημέρα, και την επομένη να υποβάλει υποψηφιότητα για την ανάδειξή του στα όργανα της Ε.Π.Ο., μη τηρώντας την προθεσμία των τριών ετών που προβλέπει στην περίπτωση αυτή ο νόμος. Μπάστας Γιάννης

3 2 ο Θέμα: «Κωλύματα και περιορισμοί εγγραφής αθλητή ως μέλος σωματείου(άρθρο 33 παρ.4 και 5 του Ν.2725/1999,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3057/2002)» Ακολουθεί το κείμενο του νόμου: 4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. "5. Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες." *** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 73 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/ Μπορούμε να διακρίνουμε ότι υπάρχει σύγκρουση της ως άνω διάταξης με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι όπως αυτό διατυπώνεται στο άρθρο Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε κατά αρχήν την έννοια του αθλητικού σωματείου όπως αυτό παρουσιάζεται στον αθλητικό νόμο.

4 Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο «σκοπό την συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες».(αρθρ.1 Ν.2725/1999). Είναι δυνατόν να πούμε ότι το παραπάνω κώλυμα βασίζεται στην θέληση-πρόβλεψη του νομοθέτη για την αποφυγή συγκρούσεων των προσωπικών συμφερόντων του εν ενεργεία αθλητή,που είναι παράλληλα και μέλος του σωματείου,με αυτά τα συμφέροντα που θα έπρεπε ως μέλος του σωματείου να προωθεί. Για αυτό άλλωστε και δεν αποτελεί κώλυμα ένας αθλητής, ο οποίος έχει σταματήσει την αθλητική του δραστηριότητα ήδη ένα χρόνο(δλδ «συμμετοχή σε επίσημο αθλητικό αγώνα»),όπως συνάγεται από το γράμμα του νόμου. Γνωρίζουμε επίσης πως για τον περιορισμό ενός συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος απαιτείται μια άλλη συνταγματική διάταξη, έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως ο περιορισμός του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι (αρθρ.12 1) βασίζεται στο άρθρο 16 9 του Συντάγματος με το οποίο ο αθλητισμός τίθεται «υπό την ανώτατη εποπτεία του Κράτους και προστασία». Χάριν,λοιπόν, αυτής της εποπτείας και προστασίας καθιερώνεται το κώλυμα για τους εν ενεργεία αθλητές. Παρά ταύτα η παράγραφος 5 του Ν.2725/1999 αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα καθώς επιτρέπει την εγγραφή εν ενεργεία αθλητών ως μέλη σε αθλητικό σωματείο για συγκεκριμένα αθλήματα, τα οποία επειδή δεν είναι ευρέως διαδεδομένα και δεν χαίρουν οπαδών είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν από τους ίδιους τους τους αθλητές. Η παραπάνω ρύθμιση είναι ενδεικτική της βούλησης του νομοθέτη για την ενίσχυση και την σωστή προώθηση του αθλητισμού και έστω και αν αυτή απαιτεί κάποιες θυσίες,όπως τον περιορισμό του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι. Εν κατακλείδι συνδυάζοντας τα άρθρα 12 1 και 16 9 του Συντάγματος φτάνουμε στο μοντέλο του αθλητικού συνεταιρίζεσθαι,όπως αυτό διατυπώνεται στο κείμενο του Ν.2725/1999 στα άρθρα 2-7. Τζιόβα Κατερίνα

5 3 ο Θέμα: «Κωλύματα εγγραφής και περιορισμοί εγγραφής σε αθλητικό σωματείο για όσους διατηρούν επαγγελματική σχέση με αυτό άρθρο 3 παρ. 6, άρθρο 4 παρ. 2 Ν.2725/1999 / Σύγκρουση του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας 5Σ- με το άρθρο 16 παρ. 9Σ» Στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώνουμε τη σύγκρουση δύο συνταγματικά κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων : 1) Από τη μια το δικαίωμα στην προσωπικότητα και συγκεκριμένα το δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας η οικονομική ελευθερία που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ.1σ 2) Από την άλλη έχουμε το άρθρο 16 παρ.9σ, σύμφωνα με το οποίο ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανωτάτη εποπτεία του Κράτους. Επίσης, το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Εν προκειμένω αναφερόμαστε στο Νόμο 2725/1999. Στην υπό εξέταση περίπτωση, έχει μεγάλη σημασία και η αναφορά τη διάταξη εντάσσουμε και τα αθλητικά σωματεία στο άρθρο 12 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12Σ, οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους του κράτους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια. Σε αυτή λοιπόν τη διάταξη εντάσσουμε και τα αθλητικά σωματεία. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2725/1999, αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις των άρθρων 78επ. ΑΚ ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Στα άρθρα 3 και 4 του Ν.2725/1999, προβλέπεται μια σειρά κωλυμάτων και περιορισμών όσον αφορά την εγγραφή ως μελών σε αθλητικό σωματείο ή τη συμμετοχή στο ΔΣ προσώπων που διατηρούν επαγγελματική σχέση με αυτό, αλλά και τη σύναψη συμβάσεων εργασίας με αυτό. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, άτομα που διατηρούν επαγγελματική σχέση με ένα αθλητικό σωματείο να εγγράφονται ως μέλη σε άλλα αθλητικά σωματεία ή να μετέχουν στα ΔΣ αυτών. Θέτοντας ως βάση την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή του αναγκαιότητας ή του αναγκαίου μέτρου, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η ανωτέρω σειρά περιορισμών και κωλυμάτων κρίνεται ως επαχθές μέτρο, τη σκοπιμότητα του οποίου θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν άλλα, ηπιότερα αυτού, μέτρα, τα οποία κρίνονται ad hoc. Σε κάθε περίπτωση, προτιμότερη είναι η λύση της επιβολής περιορισμών στα πρόσωπα που μνημονεύονται στον ανωτέρω νόμο και όχι ο πλήρης αποκλεισμός αυτών.

6 Η διερεύνηση της νομιμότητας των περιορισμών των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε κάθε περίπτωση διακρίνεται σε δύο βασικά στάδια : Α. Η διερεύνηση του εάν είναι καταρχήν επιτρεπτός ο περιορισμός Β. Η διερεύνηση του επιτρεπτού μέτρου του περιορισμού Για τον καθορισμό του μέτρου της θεσμικής προσαρμογής αρκεί η πιο γνωστή μορφή αιτιώδους συνάφειας, η σχέση αιτίας αποτελέσματος, εν προκειμένω ανάμεσα στο δικαίωμα εργασιακής και γενικά οικονομικής ελευθερίας για τα πρόσωπα που επιθυμούν να μετέχουν σε αθλητικό σωματείο και στο δικαίωμα συμμετοχής σε αθλητικό σωματείο είτε ως μέλος αυτού είτε ως μέλος του ΔΣ αυτού. Κοινό αντικειμενικό στοιχείο κατά τη διαδικασία προσδιορισμού του μέτρου της θεσμικής προσαρμογής είναι η συμμετοχή σε αθλητικό σωματείο. Το μεγαλύτερο μέρος της σειράς περιορισμών και κωλυμάτων που προβλέπεται στα άρθρα 3 παρ.6 και 4 παρ.2 Ν.2725/1999 δεν προκύπτει ως αναγκαίο αποτέλεσμα του κοινού αντικειμενικού στοιχείου. Επομένως, το μέρος αυτό δεν είναι νόμιμο. Σε κάθε περίπτωση, παράνομα είναι τα κωλύματα και οι περιορισμοί που δεν τελούν σε σχέση αιτιώδους συνάφειας με το κοινό αντικειμενικό στοιχείο. Εν προκειμένω, η σειρά κωλυμάτων και περιορισμών που παρατίθεται στα άρθρα 3 παρ.6 και 4 παρ.2 του Ν.2725/1999, κατά το μεγαλύτερό της μέρος κρίνεται ως επαχθής και αντισυνταγματική, καθώς προσκρούει σε θεμελιώδη και υπερνομοθετικά κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Γεωργακάκου Μαργαρίτα 4 ο Θέμα: «Κωλύματα άρθρου 3 παρ. 1 ν. 2725/1999. Ιδιαίτερη προσοχή στο κώλυμα λόγω παραπομπής, λόγω στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων και στη δεκαετή περίοδο ισχύος του κωλύματος μετά την καταδίκη (άρθρο 3 παρ.1 στοιχ. β ν. 2725/1999). Σύγκρουση άρθρου 16 παρ. 9 Σ με τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα δικαστικής προστασίας και δικαίωμα συνεταιρίζεσθαι.» Τίθενται εν προκειμένω δύο ζητήματα, ένα ουσιαστικής φύσης (αντισυνταγματικότητα κωλυμάτων άρθρου 3 παρ. 1) και ένα δικονομικής φύσης (αρμοδιότητα αθλητικών οργάνων προς επίκληση της τυχόν διαπιστούμενης αντισυνταγματικότητας). Ως προς το ουσιαστικό ζήτημα: Γενικά, τα κωλύματα του άρθρου 3 παρ. 1 ν. 2725/1999 επιβάλλονται από λόγους προασπίσεως του δημόσιου συμφέροντος, οι οποίοι συνδέονται με τον αθλητισμό. Ο καθορισμός με νόμο κωλυμάτων για την απόκτηση μέλους αθλητικού σωματείου και μέλους των οργάνων διοίκησης σωματείων αποτελεί περιορισμό του

7 δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 12 παρ. 1 Σ) και του ατομικού δικαιώματος της συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή (άρθρο 5 παρ. 1 Σ) επιτρέπεται ωστόσο από το άρθρο 16 παρ. 9 Σ, βάσει του οποίου ο αθλητισμός ανάγεται σε θέμα κρατικού ενδιαφέροντος λόγο της σπουδαίας ηθικής, κοινωνικής και παιδαγωγικής σημασίας του. Δικαιολογημένο το κώλυμα λόγω καταδίκης με τελεσίδικη απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα, διότι το πρόσωπα που επιθυμεί να έχει τη σχετική με τον αθλητισμό ιδιότητα πρέπει να έχει και το απαιτούμενο για αυτό ήθος. Δυσαναλογία του περιορισμού των δικαιωμάτων που κατοχυρώνουν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 12 παρ. 1 Σ, ο οποίος στηρίζεται στη διαπίστωση «αποχρωσών» ενδείξεως για την τέλεση των εγκλημάτων που αναφέρει η διάταξη. Το κώλυμα του άρθρου 3 παρ. 1 λόγω παραπομπής δεν αποτελεί ποινή, αλλά διοικητική κύρωση, η οποία δεν προδικάζει την καταδίκη του παραπεμπομένου ούτε αποφαίνεται περί της ενοχής του, οπότε δεν παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας. Ως προς το δικονομικό ζήτημα: Τα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα δεν είναι δικαστήρια ούτε κατά το οργανικό ούτε κατά το λειτουργικό κριτήριο, ακόμη και αν στη σύνθεσή τους μετέχουν τακτικοί δικαστικοί λειτουργοί, απολαμβάνοντες από το λόγο αυτό τις εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Κατά την απολύτως κρατούσα άποψη έχουν το χαρακτήρα διοικητικής αρχής, είτε όταν ασκούν τις αρμοδιότητες του πειθαρχικού ελέγχου (άρθρα 119 επ. ν. 2725/1999) είτε εκείνες του διαπιστωτικού χαρακτήρα (άρθρο 83 παρ. 1 και 3 ν. 2725/1999). Επομένως, τα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα, ακόμη και αν τυχόν διαπιστώσουν αντίθεση διάταξης νόμου προς το Σύνταγμα, δεν μπορούν να επικαλεστούν την αντισυνταγματικότητα αυτή. Σκούτας Δημήτρης

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 Τίτλος Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ. Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ. Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 Τίτλος Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999 Τελευταία ενηµέρωση: 19/6/2012 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΑΛΦΕΙΟΥ19-21, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 19-21,11522

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΑΛΦΕΙΟΥ19-21, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 19-21,11522 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΑΛΦΕΙΟΥ19-21, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 19-21,11522 ΤΗΛ. 2106984327, FAX: 2106411752 email: ak47@otenet.g ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς Αθλητικοί φορείς κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι φορείς, με οποιαδήποτε νομική μορφή, οργάνωσης του αγωνιστικού αθλητισμού, όπως: τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Επωνυμία Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 Απαντήσεις Και Ανάλυση Βασικών Εννοιών- Σημαντικών Θεμάτων- Επιλογή Από Εργασίες Και Θέματα Εξετάσεων ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Τετραμηνιαία Έκδοση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 1. Ιδιοκτήτης - Εκδότης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πόρισµα. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Μεταγραφές Ανήλικων Αθλητών. (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Πόρισµα. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Μεταγραφές Ανήλικων Αθλητών. (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Πόρισµα (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Μεταγραφές Ανήλικων Αθλητών Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Μόσχος Ειδικοί Επιστήµονες: Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ Εργασία στο μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Υπεύθυνος διδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ-ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συνταγµατικά δικαιώµατα των φυλακισµένων.

Τα συνταγµατικά δικαιώµατα των φυλακισµένων. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Μάθηµα : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (πτυχίο) Καθηγητής : Ανδρέας ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στη Ζάκυνθο ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία Του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Α.Ν.Ο.Ζ. Αγγλικά «ATHLETIC NAUTICAL CLUB OF ZAKYNTHOS» ANOZ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 Α.Μ. 1340200400360 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΟ Τομέας Δημοσίου Δικαίου: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ.Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα