NP insurance. NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NP insurance. NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 15"

Transcript

1 NP insurance ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 15

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 5 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5 ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩ Ν ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 6 ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 7 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 9 ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 10 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 2 από 15

3 Τι είναι Νομική Προστασία; Νομική Προστασία είναι η προστασία που παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο έναντι κάποιου ασφαλίστρου προκειμένου να διεκδικήσει μια δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια. Οι παροχές ενδεικτικά είναι: Οι αμοιβές του δικηγόρου. Τα δικαστικά έξοδα και τέλη. Οι νόμιμες αποζημιώσεις των μαρτύρων, πραγματογνωμόνων. Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών. Η δικαστική δαπάνη στον αντίδικο σε περίπτωση επιδίκασης της σε βάρος του ασφαλιζόμενου. Τα έξοδα εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 3 από 15

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ως Νομική Προστασία Αποζημίωσης. Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να προκύψουν για τον πατέρα, τη μητέρα ή τα παιδιά στην καθημερινή ζωή τους σαν πεζοί, οδηγοί ποδηλάτου ή κατά την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Ομοίως κατά την επίσκεψη σε γνωστούς, φίλους ή σε δημόσια οικήματα, κατά την επίσκεψη στον γιατρό, στον τόπο εργασίας ή στις διακοπές κλπ. Ως Ποινική Νομική Προστασία για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων. Ως Νομική Προστασία Διαφορών από Εργασιακή Σχέση Εξαρτημένης Εργασίας, για τις διαφορές του με τον εργοδότη, τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Οι διαφορές από εργασιακή σχέση είναι δυνατόν να προκύψουν πολύ συχνά, όπως: παρακράτηση μισθού λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών δικαιώματα αδείας απόλυση χωρίς αποζημίωση ή απόλυση χωρίς αιτία ανασφάλιστη εργασία λανθασμένος υπολογισμός ενσήμων δυσμενής μετάθεση Ως Νομική Προστασία για Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία. Νομική Προστασία παρέχεται για απαιτήσεις που στρέφονται εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων για συνταξιοδότηση, έξοδα περίθαλψης, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα ανεργίας, εργατικά ατυχήματα, ανικανότητα για εργασία κ.λ.π. Ως Νομική Προστασία Συμβάσεων. Παρέχεται για την διεκδίκηση των αξιώσεων ή απόκρουση απαιτήσεων από τις συμβάσεις καθημερινής ζωής, όπως συμβάσεις αγορών, επισκευής, παροχής υπηρεσιών, χρηματοδοτήσεως κλπ. Ως Νομική Προστασία για Διαφορές από την κύρια Κατοικία του ασφαλισμένου. Παρέχεται για διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου εκτός από τις μισθωτικές διαφορές. Ως Νομική Προστασία Διαφορών εξ ιδίων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων. Παρέχεται για διαφορές που θα προκύψουν με την ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου και απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 4 από 15

5 κατοικία ή τα ασφαλισμένα πρόσωπα. Εξαιρείται η περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με τον τραυματισμό ή θάνατο λουομένου ή ψαρά με το σκάφος, καθώς επίσης και για ρύπανση της θάλασσας, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση κοντά στην παραλία, έλλειψη σωστικών και γενικά για μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ναυσιπλοϊα, τον ελλιμενισμό, την καθέλκυση, την παραβολή, την ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση κλπ.. Για τη διεκδίκηση απαιτήσεων για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σ αυτόν ή στους συνεπιβαίνοντες από υπαιτιότητα τρίτου άλλως για απαιτήσεις από ζημίες που προκάλεσαν άλλοι στο ασφαλισμένο του σκάφος, κατά τον πλού, την παραβολή, τον απόπλου, την αγκυροβόληση, την ρυμούλκηση κλπ. Για τη διεκδίκηση απαιτήσεων του ασφαλισμένου κατά της ασφαλιστικής του εταιρείας, εφόσον αυτή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαιο, που αφορούν το σκάφος. Για τη παραφύλαξη των δικαιωμάτων του ασφαλισμένου, στις συμβατικές διαφορές που αναφύονται και αφορούν το σκάφος όπως, ελαττωματική επισκευή στο ναυπηγείο, μη καταβολή συμφωνηθέντος ναύλου από τους ναυλωτές, μη καταβολή του υπολοίπου τιμήματος σε περίπτωση πώλησης κλπ. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης από τρίτους Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων, και έχουν σχέση με το αντικείμενο της ασφάλισης. Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις, συμβάσεις με την ΔΕΗ, εγγύηση εγκαταστάτη, εγγύηση κατασκευαστή, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 5 από 15

6 Για διαφορές εξ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που καλύπτουν την ασφαλισμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, όπως πχ. πυρός, κλοπής, ζημίας από φυσικά φαινόμενα κλπ. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ' αμελείας αδικήματα που αφορούν την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως: εσφαλμένη ή επικίνδυνη επέμβαση ή αναισθησία εσφαλμένη ή επικίνδυνη θεραπεία επικίνδυνη φαρμακευτική ή θεραπευτική αγωγή στα πλαίσια κλινικών πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών αισθητική παραμόρφωση ή ατελές αισθητικό αποτέλεσμα ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορίες για ψευδείς πιστοποιήσεις παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου άρνηση εκτέλεσης εργασιών εσφαλμένη διάγνωση με την ευρεία έννοια Για την υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις: Εξύβρισης Χειροδικίας Πρόκλησης σωματικών βλαβών Δυσφήμησης Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στον εξοπλισμό, στην εγκατάσταση η σε αντικείμενα του ιατρείου του. Για διαφορές του ασφαλισμένου μας ιατρού με το προσωπικό που απασχολεί από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις κ.λ.π. Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκλησθείσες ζημιές κ.λ.π. Για τις διαφορές του ασφαλισμένου μας με το ασφαλιστικό του ταμείο. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 6 από 15

7 Για τις διαφορές του ασφαλισμένου μας με την ασφαλιστική εταιρία από τα ασφαλιστήρια του ιατρείου του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων καθώς και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας, στις διαφορές που θα προκύψουν από την επαγγελματική ευθύνη του έναντι τρίτων. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η κάλυψη αυτή αφορά την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων, αλλά και της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την ασφαλισμένη δραστηριότητα. Η κάλυψη αναφέρεται στην παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές, που εποπτεύουν την ασφαλισμένη δραστηριότητα (διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις). Η κάλυψη αναφέρεται στην προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας. Πέραν της προσεπίκλησης καλύπτεται και η απόκρουση αγωγής για πράξεις ή παραλήψεις, σε θέματα που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και αποτελούν εξ αμελείας παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Για τη παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου σε περιπτώσεις διαφορών από ενοχικές συμβάσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν : την αγορά καταναλωτικών προϊόντων, ελαττώματα προϊόντων μετά την αγορά τους, τις τραπεζικές υπηρεσίες, τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες καλλωπισμού και άθλησης, τις υπερχρεώσεις ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, τηλεφωνίας, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 7 από 15

8 τις διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν τα ασφαλισμένα πρόσωπα ή την δηλωθείσα κατοικία τους. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για όλες τις περιπτώσεις εργασιακών διαφορών (όπως για παράδειγμα Ε.Δ.Ε., δικαιώματα αδείας, λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, παρακράτηση μισθού, απόσπαση - μετάθεση - μετάταξη - κρίσεις προαγωγές, αποζημίωση από εργατικό ατύχημα, απόλυση, βλαπτικές μεταβολές, διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο ασφάλισης, δυσμενής μετάθεση), κατά τις οποίες παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα του ασφαλισμένου ως μισθωτού, από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη του. Για την υποβολή Μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, εξύβρισης, χειροδικίας εφόσον έχουν σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής. Για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, για κατηγορίες που αναφέρονται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ) Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορείται για εξ αμελείας πράξεις ή παραλείψεις, εφ όσον έχουν σχέση με την υπηρεσιακή τους δραστηριότητα. Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας ως οδηγών υπηρεσιακού οχήματος (Ε.Δ.Ε.,αναφορές, εγκαλητήρια). Για τις περιπτώσεις που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα του ασφαλισμένου στρατιωτικού ως μισθωτού από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη. Όπως για παράδειγμα: αναφορές υπηρεσιακές ή μη ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 8 από 15

9 θέματα προαγωγών-κρίσεων αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας μεταθέσεις, μετατάξεις αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία δικαιώματα αδείας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων, αργιών και ασκήσεων Θέματα συνυπηρέτησης ακύρωση πειθαρχικών ποινών Ε.Δ.Ε. Για την υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης εφόσον έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ) Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στον ασφαλισμένο από ατύχημα στην επιχείρηση ή στο κατάστημα, στον δρόμο προς την εργασία και κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Για τη διεκδίκηση απαιτήσεων που δημιουργούνται σε περίπτωση κλοπής, πυρός, καταστροφής μηχανών κ.λ.π. Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων, και έχουν σχέση με το αντικείμενο της ασφάλισης (όπως για παράδειγμα αγορανομικές παραβάσεις, εργατικά ατυχήματα και άλλα εξ αμελείας αδικήματα, που εμπίπτουν στην ποινική διαδικασία) Για διαφορές μεταξύ του ασφαλισμένου εργοδότη και των υπαλλήλων του και αναφέρονται τόσο στην διεκδίκηση όσο και την απόκρουση απαιτήσεων. Για μισθωτικές διαφορές, όπως για παράδειγμα την μίσθωση του καταστήματος, τη διάρκειά της, την ανανέωση της, τη χρήση του μισθωμένου χώρου, το ενοίκιο και την αναπροσαρμογή του. Για διαφορές με το ασφαλιστικό ταμείο του ασφαλισμένου. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 9 από 15

10 Για υποθέσεις φορολογικού δικαίου ή για άλλα θέματα συναφή με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Για διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει με συμβόλαια πυρός, κλοπής κλπ., την ασφαλισμένη επιχείρηση και για την δραστηριότητα, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο ασφαλιστικής εταιρίας στις διαφορές που θα προκύψουν από την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου και αφορά την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα του. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Για τις διαφορές που θα προκύψουν από τις συμβάσεις των επαγγελματιών ή επιχειρήσεων με τους πελάτες ή προμηθευτές τους που συνήφθησαν στην Ελλάδα. Όπως για παράδειγμα: αξιώσεις από διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές απλήρωτα τιμολόγια αλληλόχρεους λογαριασμούς διαφορές με τους προμηθευτές από μη έγκαιρη παράδοση αγαθών, ελαττωματική ποιότητα, υπαναχώρηση στα συμφωνηθέντα κ.ο.κ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 10 από 15

11 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 11 από 15

12 ΚΩΔ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΤ. 100 Αγγειοπλαστική-Κεραμοποιεία-Υαλουργεία Αγροκτημάτων εκμετάλλευση-αγροτικά προϊόντα Αεριούχα ποτά Αθλητικά είδη-αθλητικοί Σύλλογοι-Αθλητικά επαγγέλματα Αισθητικής Ινστιτούτα-Γυμναστήρια Ακτινολογικά-Ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια Αλλαντικών-Τυροκομικών Παραγωγή Αλλαντικών-Τυροκομικών Καταστήματα Αλουμινίου-Σιδήρου κατασκευές-τέντες Αναψυκτικά Παραγωγή-Εμπόριο Αναψυκτήρια-Παιδότοποι Ανελκυστήρων εγκατάσταση-συντήρηση Ανθοπωλεία-Κηπουροί Ανταλλακτικά Αντιπροσωπείες-Αντιπρόσωποι εμπορικοί Απεντομώσεις-Απολυμαντικά-Χημικά Αυτοκινήτων Πλυντήρια Αποικιακών Εμπόρια Αποθηκευτικός χώρος Αργυροχρυσοχοίας είδη Αρτοποιεία-Άρτου πρατήρια Αρχιτέκτονες-Μηχανικοί-Τεχνικοί Ασφαλείας Ασφαλειών Διαμεσολαβούντες-Πραγματογνώμονες Αυτοκινήτων αξεσουάρ Αυτοκινήτων-Δικύκλων αγοραπωλησίες Αυτοκινήτων, Μηχανών ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Παρκινγκ Αυτοκινήτων Συνεργεία-Οδική Βοήθεια-Γερανοί Βαμβακουργεία Βιβλιοχαρτοπωλεία-Σχολικά Βυρσοδεψεία Video Club Γαλακτοκομεία-Γαλακτοπωλεία Γάμου-Βάπτισης είδη Γεωργικά είδη Γηροκομεία-Οικοτροφεία-Αναπαυτήρια Γουνεμπόριο Παραγωγή-Επεξεργασία Γραφικές τέχνες Διαχειριστών Εταιρείες Δερματίνων ειδών, Βιοτεχνία Διακοσμήσεις-(Αγιογράφος) Διατροφής Ειδών, Βιοτεχνίες Διαφημιστικά Γραφεία Διασκεδάσεως κέντρα Δικηγόροι Δισκοθήκες (Discotheques) Δίσκοι-Κασέτες Δώρα, Βιοτεχνίες-Πώληση Είδη συναγερμού & Service Εισαγωγές-Εξαγωγές Ελαιοτριβεία-Εκκοκκιστήρια Βάμβακος Ελαστικά-Βουλκανιζατέρ Εμπορικά καταστήματα Ενοικιάσεις Μοτοποδηλάτων Θαλάσσης Ενώσεις-Σωματεία Εμπορικοί Αντιπρόσωποι Ενδύσεως ειδών, Βιοτεχνία Εξοχής ειδών, βιοτεχνίες-πώληση Εξοχικά κέντρα-ψησταριές Επιγραφές-Σφραγίδες Επινικελωτήρια Επιπλοποιεία-Ξυλουργεία Επίπλων εκθέσεις Εργαλείων, Βιοτεχνία-Κλειδαράς Εργολάβοι Ερευνών γραφεία Εστιατόρια Εφημερίδες-Τυπογραφεία-Βιβλιοδετεία Ζαχαροπλαστεία Ζαχαροπλαστικής Εργαστήρια Ζαχαρωδών Προϊόντων Εμπορία Ζυμαρικών παραγωγή Ζωοτροφών Βιομηχανία-Εμπορία Ηλεκτρολογικά-Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Ηλεκτρολόγοι-Ηλεκτρονικοί Εγκαταστάσεις & Επισκευές Θεατρικές-Κινηματογραφικές Επιχειρήσεις Ιατρικά είδη Ιχθυοπωλεία Κάβες ποτών-ξηροί καρποί Καθαρισμός πολυκατοικιών Καλλυντικά Καλωδίων Βιοτεχνία Κάμπινγκ Κατεψυγμένα, Πώληση Καθαριστήρια-Βαφεία Καυστήρες-Service Καφεζαχαροπλαστεία Καφεκοπτεία-Καφεπωλεία Καφεμπάρ-Ουζερί Καφενεία Καφενεία-Λέσχες Καφετέριες-INTERNET Καυσίμων-Υγραερίων πρατήρια Κεραμοποιεία-Υαλουργεία-Τζάκια Κιγκαλερίας είδη Κινηματογραφικές-Θεατρικές επιχειρήσεις Κινητή τηλεφωνία-η/υ μηχανογράφηση Κλειδαράδες Κλινικές Κλωστήρια-Υφαντήρια-Νηματουργεία Κομμωτήρια-Κουρεία Κονσερβοποιεία Κορνιζοποιεία-Ψάθινα Κοσμηματοπωλεία - Κοσμηματοποιεία Κρεοπωλεία Κρύσταλλα-Καθρέπτες-Τζάμια Κτηματομεσιτικά γραφεία Κτηνοτροφεία-Πτηνοτροφεία Κυλικείο-Μπουφές-Παιδότοπος Κυνηγιού είδη Λατομεία Λέσχες-Εντευκτήρια Λιανεμπόριο Λούνα Παρκ Μαρμάρου επεξεργασία & εμπόριο Μεταφορικές εταιρείες-courier Μικροπωλητές 1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 12 από 15

13 216 Μηχανές γραφείου Μηχανημάτων κατασκευές Μηχανικοί-Αρχιτέκτονες-Τεχνικοί Ασφαλείας Μηχανουργείο-Σιδηρουργείο Μονωτικά υλικά Μουσαμάδες-Ταπετσαρίες Μουσικοί-Μουσικά όργανα Μπετόν-Σίδερα Μπυραρίες-Fast food Μπουτίκ Μπουφές-Κυλικείο Μύλοι Ναυπηγεία Ναυτιλιακά γραφεία Ναυτιλιακά είδη Νοσοκομειακών ειδών εμπορία Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με εστιατόριο Ξυλείας εμπόριο Ξυλείας επεξεργασία Ξυλουργεία-Επιπλοποιεία Οδοντοτεχνίτες Οικιακής χρήσεως ειδών-βιοτεχνίες Οικιακών συσκευών καταστήματα Οικοδομικές εργασίες Οικοδομικά Υλικά Οικοτροφεία Οινοποιεία-Χυμοποιεία Οπτικά Οπωροπωλεία Ορθοπεδικά είδη Ορκωτοί Ελεγκτές-Σύμβουλοι επιχειρήσεων Παιχνίδια Παντοπωλεία Παραθύρων-Γραφείων καθαρισμός Παρκέτα Παραγωγή-Πώληση Παρκινγκ-Σταθμοί με καύσιμα Περίπτερα Πιτσαρίες Πλασιέ Πλαστικών βιοτεχνία Πλαστικά-Χρώματα-Τζάμια Πληροφορικής προϊόντα-εμπορία Πλυντήρια-Καθαριστήρια-Βαφεία Ποτών κάβα-ξηροί καρποί Πουλερικών πώληση ΠΡΟ-ΠΟ, Λαχεία Πτηνοτροφεία-Κτηνοτροφεία PUBS Ραδιοφωνικοί σταθμοί Ραφεία-Ατελιέ μόδας-μοδίστρες Security Σίδηρο-Μπετόν Σιδήρου-Αλουμινίου κατασκευές και επεξεργασία Σιδηρουργείο-Μηχανουργείο Σκάφη αναψυχής-ναυπηγεία Στρωμάτων βιοτεχνίες Σύμβουλοι Επιχ/σεων-Ορκωτοί ελεγκτές Συνοικεσίων γραφεία Σχολές χορού-γυμναστικής-οδηγών Σχολεία Ιδιωτικά-Παιδικοί Σταθμοί Σφαιριστήρια-Ηλεκτρονικά Supermarket Ταβέρνες Ταξιδίου είδη Ταξιδίων πρακτορεία Ταπετσαρίες-Μουσαμάδες Τάπητες παραγωγή-πώληση Τεντών Βιοτεχνίες Τελετών Γραφεία Τεχνικά Γραφεία Τεχνικοί Ασφαλείας-Αρχιτέκτονες Τζάκια Κατασκευή-Εμπορία Τζάμια-Κρύσταλλα-Καθρέπτες Τουριστικά είδη Τροχόσπιτων πώληση-κατασκευή Τροφίμων αντιπροσωπείες Τροφίμων Βιομηχανίες Τυπογραφεία-Βιβλιοδετεία-Εφημερίδες Τυροκομικών-Αλλαντικών παραγωγή Τυροκομικά-Αλλαντικά Τυρόπιτες-Toast-Σάντουιτς Υαλικά-Γενικά Βιοτεχνίες Υαλοπωλεία Υαλουργεία-Κεραμοποιεία Υγιεινής είδη Υγραερίων-Καυσίμων πρατήρια Υδραυλικός-Πλακάς-Μαρμαράς Υδραυλικά είδη Υπηρεσίες μέσω διαδικτύου Υπηρεσιών γραφεία Υποδήματα βιοτεχνίες-πώληση Υφαντήρια-Κλωστήρια-Νηματουργεία Φαρμακευτική εταιρεία Φροντιστήρια Φυσιοθεραπευτές-Φυσιοθεραπευτικά εργαστήρια Φυτοφάρμακα Φωτεινές επιγραφές Φωτιστικά, Βιοτεχνίες-Πώληση Φωτογραφεία Χαρτοποιεία-Επεξεργασία χάρτου Χονδρέμποροι Χυμοποιεία-Οινοποιεία Χημικά προϊόντα-απεντομώσεις-απολυμάνσεις Χρηματοκιβώτια (βιοτεχνίες) Χωματουργικές εργασίες Χρώματα-Πλαστικά Ψάθινα-Κορνιζοποιεία Ψησταριές-Εξοχικά κέντρα Ψητοπωλεία Ψιλικά-Περίπτερα Ψυκτικά-Κλιματισμός Ψυκτικές επιχειρήσεις Ωρολογοποιεία 1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 13 από 15

14 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ /m ιδιωτικά 12 /m επαγγελματικά 80. έως 10 kw 250 από 10,01 kw έως 100 kw ΚΠ άνω των 100 kw ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ φυσικό πρόσωπο 190 νομικό πρόσωπο 35 Ατομικό 45 Οικογενειακό 7. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ) 9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ανά περίπωση 60 Σύμβουλος, Πράκτορας 110 Μεσίτης Plafond ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ) Προϋπόθεση: Φωτοτυπία θεωρημένης κατάστασης προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η 2η 3η & άνω 12. ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Plafond Προϋπόθεση: Για την κάλυψη της Νομικής Προστασίας Ενοχικών Συμβάσεων απαραίτητη 8 /άτομο 9 /άτομο /άτομο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 14 από 15

15 προϋπόθεση είναι η Βασική Κάλυψη εκάστου Επαγγελματία. Για απαιτήσεις μέχρι 500 γίνονται μόνο εξώδικες ενέργειες ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 15 από 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2015 ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/08/2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Υ Νομική Προστασία Οχήματος & Οδηγού. σελ. 3 Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής... σελ. 4 Νομική Προστασία Οικογένειας....

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία Οχημάτων

Νομική Προστασία Οχημάτων 1. ARAG Profile 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΤΗΛΕΦΩΝΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2. Προγράμματα Ασφάλισης ARAG Νομική Προστασία Οχημάτων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Νομικής Προστασίας. Οικογένειας / Εκμισθωτή Ακινήτων / Σκαφών Αναψυχής / Οδηγού / Ιατρών / Επιχειρήσεων

Προγράμματα Νομικής Προστασίας. Οικογένειας / Εκμισθωτή Ακινήτων / Σκαφών Αναψυχής / Οδηγού / Ιατρών / Επιχειρήσεων Προγράμματα Νομικής Προστασίας Οικογένειας / Εκμισθωτή Ακινήτων / Σκαφών Αναψυχής / Οδηγού / Ιατρών / Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Νομική Προστασία Νομική Προστασία Οικογένειας...04 Νομική Προστασία Εκμισθωτή

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προστασίας

Προγράμματα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προστασίας Προγράμματα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προστασίας Περιεχόμενα 01 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών...04 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων...06

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων. Emporio / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων. Emporio / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων Emporio / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Εμπορικών Καταστημάτων Emporio 01.1 Emporio Basic...04 01.2 Emporio Standard...05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορική αναδρομή 1 2. Έννοια.. 1 3. Μορφές ασφάλισης..1 4. Διαφορές από την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης...2 5. Κοινοτική Οδηγία και Π.Δ. 459/90 για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & Ο ΗΓΟΙ Σελ. 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Σελ. 3 SUPERPLAN Σελ. 4-5 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σελ. 6 ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.»

Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Α. Ασφαλιστικό πρόγραμμα πυρός και λοιπών καλύψεων κτιρίων κατοικιών «INTERAMERICAN Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Στο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών προβλέπεται η κάλυψη των εξής ζημιών των ασφαλιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 4 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Καταστημάτων & Επιχειρήσεων Τιμολόγιο από 15.11.2013

Ασφάλιση Καταστημάτων & Επιχειρήσεων Τιμολόγιο από 15.11.2013 Ασφάλιση Καταστημάτων & Επιχειρήσεων Τιμολόγιο από 15.11.2013 Secure business ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παράλληλα µε το πρόγραµµα κατοικίας, δηµιουργήσαµε και τα προγράµµατα SecureBUSINESS (Aπλό - Πλήρες) και επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 27/2/2015 Αριθμός:425 ΘΕΜΑ: 1.ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ EXPERT OFFICE 2.ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΞΕΝΩΝΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 466666 Fax: 2310 466549 www.interbrokers.gr Η Εταιρία Η INTERBROKERS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 με αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Ο ασφαλιστής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

Διαβάστε περισσότερα

NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NP insurance

NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NP insurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 NPinsuranceNPinsuranceNPinsurance

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί «Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπιπτόμενες Δαπάνες Από Τα Ακαθάριστα Έσοδα Των Επιχειρήσεων Και Των Ελεύθερων Επαγγελματιών

Εκπιπτόμενες Δαπάνες Από Τα Ακαθάριστα Έσοδα Των Επιχειρήσεων Και Των Ελεύθερων Επαγγελματιών ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων Εκπιπτόμενες Δαπάνες Από Τα Ακαθάριστα Έσοδα Των Επιχειρήσεων Και Των Ελεύθερων Επαγγελματιών Επιβλ. Καθηγήτρια: Ρασούλη Διαμάντη Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 20 06 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΝΕ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα