Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων για τις δημόσιες μεταφορές και τους τουριστικούς χώρους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων για τις δημόσιες μεταφορές και τους τουριστικούς χώρους"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ, αριθ Ιανουάριος 2014 Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων για τις δημόσιες μεταφορές και τους τουριστικούς χώρους Ιστορικό Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα βασίζεται στο έργο της STOA για την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων για τις δημόσιες μεταφορές και τους τουριστικούς χώρους, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο Αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων, τις διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τον ρόλο και τα συμφέροντά τους. Το ζήτημα της ολοκληρωμένης έκδοσης εισιτηρίων βρίσκεται στην ατζέντα της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Η γενική ιδέα στην οποία βασίζεται το πολυτροπικό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων είναι ο συνδυασμός όλων των μέσων μεταφοράς σε ένα ενιαίο εισιτήριο. Τα εν λόγω συστήματα αποσκοπούν στη διευκόλυνση του συνδυασμού των μέσων μεταφορών και της μετεπιβίβασης καθιστώντας το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων όσο το δυνατόν πιο εύχρηστο και ελκυστικό. Τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (πρωτίστως οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων μέσων μεταφοράς) προσπαθούν εδώ και πολλά έτη να αντικαταστήσουν τα έντυπα εισιτήρια με ηλεκτρονικά μέσα και οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη έχουν εφαρμόσει ή πρόκειται να εισαγάγουν συστήματα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων τουλάχιστον στις πρωτεύουσές τους. Παρά ορισμένα πιλοτικά έργα, τα συστήματα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων δεν έχουν εφαρμοστεί σε ευρύτερη κλίμακα στην Ευρώπη οι εφαρμογές σε διασυνοριακό επίπεδο είναι σπάνιες. Τα περισσότερα συστήματα λειτουργούν μόνο εντός σχετικά μικρής ζώνης (τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο) και δεν λειτουργούν απαραίτητα για όλα τα μέσα μεταφοράς, ενώ μόνο ελάχιστα εξ αυτών περιλαμβάνουν άλλες επιλογές πληρωμής που δεν αφορούν τα μέσα μεταφοράς. Κατά κανόνα, τα συστήματα είναι σε θέση να συνεργάζονται, ωστόσο επί του παρόντος δεν υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση ή αμοιβαία αποδοχή. Ενώ υπάρχουν ήδη διαθέσιμες τεχνολογίες που είναι έτοιμες να ικανοποιήσουν πολυλειτουργικές απαιτήσεις, τα ολοκληρωμένα συστήματα συχνά δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο στάδιο της εφαρμογής. Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων είναι μια σύνθεση διαδικασία που απαιτεί τη συγχρονισμένη δράση διαφόρων ετερογενών παραγόντων. Πέραν των τεχνολογικών χαρακτηριστικών, οι νομικές και οικονομικές πτυχές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Τα αποτελέσματα του έργου βασίζονται σε έρευνα με τη βοήθεια υπολογιστή αναλύθηκαν τα υπάρχοντα και τα αναδυόμενα συστήματα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων, ενώ επανεξετάστηκαν σχετικές εκθέσεις, μελέτες και έρευνες. Τι είναι η ολοκληρωμένη ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων; Ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων σημαίνει ότι όλα τα μέσα μεταφοράς μπορούν να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο μέσο έκδοσης εισιτηρίων. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει συσχετισμό των δομών και των πληροφοριών τιμολόγησης μεταξύ των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης δημόσιων μέσων μεταφοράς και ότι οι εν λόγω δομές και πληροφορίες ισχύουν για όλα τα μέσα μεταφοράς εντός μιας συγκεκριμένης περιοχής. Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια αποθηκεύουν τις πληροφορίες ηλεκτρονικά και ακολουθούν μια προσέγγιση πολλαπλών υπηρεσιών. Το βασικό πλεονέκτημα για τους καταναλωτές είναι ότι διάφοροι φορείς εκμετάλλευσης συνεργάζονται και συνδυάζουν τα προϊόντα τους σε μια ενιαία κάρτα. Αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια και τις τιμές. Οι εταιρείες επωφελούνται από τα συστήματα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων, διότι οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές είναι αυτοματοποιημένες και, συνεπώς, τα έσοδα είναι εξασφαλισμένα επιπλέον, τα συλλεγόμενα δεδομένα παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις ροές επιβατών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προγραμματισμού. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος που δεν θα απαιτεί καμία ενέργεια εκ μέρους των επιβατών. Τα σύγχρονα συστήματα check- 1 PE

2 in/check-out (ελέγχου εισόδου και εξόδου) απαιτούν από τους καταναλωτές να τοποθετούν το ηλεκτρονικό τους εισιτήριο μπροστά από έναν αναγνώστη κατά την είσοδό τους σε ένα μεταφορικό μέσο, ενώ το ίδιο πρέπει να κάνουν και κατά το τέλος της διαδρομής τους. Με τα λεγόμενα συστήματα be-in/be-out (εισόδου και εξόδου), οι επιβάτες απαλλάσσονται ακόμα κι από την υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων τους σε συγκεκριμένα σημεία πρόσβασης, διότι το σύστημα εντοπίζει και καταγράφει αυτομάτως την παρουσία μιας έξυπνης κάρτας (ή άλλων μέσων πληρωμής κομίστρου) σε ένα μεταφορικό μέσο. Το σύστημα υπολογίζει το κόστος μεταφοράς αυτόματα όλο και περισσότερα συστήματα παρέχουν «επιλογές χαμηλότερης τιμής» ανάλογα με την απόσταση της μετακίνησης, το ιστορικό των μετακινήσεων ή οποιεσδήποτε άλλες εφαρμοστέες εκπτώσεις. Ποιες είναι οι διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές σήμερα; Βασικά, υπάρχουν δύο είδη μέσων ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων: Οι έξυπνες κάρτες αποτελούν το πιο σύνηθες τεχνολογικό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων και όχι μόνο στον τομέα των μεταφορών. Το ενσωματωμένο μικροτσίπ αποθηκεύει, επεξεργάζεται και εγγράφει τα δεδομένα σε ασφαλές περιβάλλον. Οι προσωπικές πληροφορίες των κατόχων των καρτών, καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορούν να αποθηκεύονται στην κάρτα, συνήθως μέσω τσιπ ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) ή επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC). Η επικοινωνία της έξυπνης κάρτας με τον αναγνώστη πραγματοποιείται είτε δι επαφής είτε χωρίς επαφή. Η έκδοση εισιτηρίων μέσω κινητού τηλεφώνου είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους επιβάτες να λαμβάνουν κειμενικό ή γραφικό περιεχόμενο στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι εκδότες εισιτηρίων και οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων μέσων μεταφοράς θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το μειωμένο κόστος παραγωγής και διανομής. Σε σύγκριση με την τεχνολογία έξυπνων καρτών, οι αρχικές επενδύσεις στις υποδομές των συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων θα μπορούσαν να μειωθούν, δεδομένου ότι το κινητό τηλέφωνο λειτουργεί ως μηχανή έκδοσης εισιτηρίων. Τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω των υφιστάμενων υποδομών των φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. Ποιοι είναι οι λόγοι που ωθούν τους διαφόρους παράγοντες να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων; Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων αποτελεί σύνθετη διαδικασία. Σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον έκδοσης εισιτηρίων εμπλέκονται διάφοροι παράγοντες, καθένας εκ των οποίων διαδραματίζει διαφορετικό ρόλο, ενώ για τον καθένα υπάρχουν κίνητρα ή περιορισμοί που τον ωθούν ή δεν του επιτρέπουν αντίστοιχα να συμμετάσχει στην εν λόγω διαδικασία. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συμφωνήσουν για διάφορες τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. συμβατότητα υλισμικού και λογισμικού, διαχείριση δεδομένων), καθώς και για θεσμικά ζητήματα και ζητήματα διακυβέρνησης (π.χ. καθορισμός των επικεφαλής φορέων, μοντέλα κατανομής των εσόδων). Σαφώς, η ακριβής φυσιογνωμία ενός συστήματος και τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται ποικίλλουν ανάλογα με το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα. Εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας της ολοκληρωμένης έκδοσης εισιτηρίων Οι σημαντικότεροι παράγοντες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: PE

3 Φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων μέσων μεταφοράς Τουριστικός κλάδος Πιθανός ρόλος: προσφορά καθιερωμένου τμήματος της αγοράς (είτε υφιστάμενοι είτε νέοι επιβάτες, τους οποίους θα προσελκύσει το νέο σύστημα) παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τιμολόγια και τις τιμές Πιθανά οφέλη: αυξημένα έσοδα σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των επιβατών ταχύτερη μετακίνηση των επιβατών μειωμένο λειτουργικό κόστος μειωμένο κόστος συναλλαγών απόκτηση ακριβών δεδομένων για τους επιβάτες Πιθανός ρόλος: οι ευρωπαϊκές πόλεις ως βασικοί τουριστικοί προορισμοί και μεγάλοι πόλοι για δραστηριότητες αναψυχής προσφέρουν ένα καθιερωμένο τμήμα της αγοράς Πιθανά οφέλη: παροχή ευκαιριών για καινοτόμες πρακτικές δημιουργίας εμπορικού σήματος και εμπορίας απόκτηση ακριβών δεδομένων για τη συμπεριφορά των τουριστών πιθανά πρόσθετα χαρακτηριστικά (π.χ. οργανωμένες ξεναγήσεις σε πόλεις μέσω έξυπνων τηλεφώνων (smartphones), υπηρεσίες βασιζόμενες στον εντοπισμό θέσης) Φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών Πιθανός ρόλος: παροχή πρόσβασης στις κινητές συσκευές των πελατών ανάπτυξη εφαρμογών NFC Πιθανά οφέλη: πρόσθετες υπηρεσίες με τη βοήθεια της τεχνολογίας NFC μπορεί να προσελκύσουν και να διατηρήσουν πελάτες δυνατότητες για επιβολή πρόσθετων τελών για συναλλαγές μέσω του δικτύου GSM/UMTS Πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Πιθανός ρόλος: ανάπτυξη διαλειτουργικού λογισμικού εφαρμογών πρόσβαση σε τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη έκδοση και προώθηση καρτών Πιθανά οφέλη: προώθηση της γενικής αποδοχής των ηλεκτρονικών πληρωμών αντικατάσταση των μικροσυναλλαγών με μετρητά και μείωση του κόστους χειρισμού των μετρητών δυνατότητες για πρόσθετες συναλλαγές Κυβερνητικές και άλλες διοικητικές αρχές Πιθανός ρόλος: εξασφάλιση στρατηγικής ηγετικής θέσης (π.χ. παροχή κινήτρων, ενθάρρυνση της χρήσης προτύπων) στήριξη της ανάπτυξης (π.χ. μέσω της χορήγησης πρόσθετων χρηματοδοτήσεων) συμμετοχή στην ολοκλήρωση των υφιστάμενων συστημάτων και συντονισμός των ενδιαφερόμενων μερών Πιθανά οφέλη: μείωση της συμφόρησης και των εκπομπών από τα αυτοκίνητα σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των επιβατών των δημόσιων μέσων μεταφοράς παροχή ταυτότητας στην κοινότητα Υφιστάμενοι και δυνητικοί τελικοί χρήστες Πιθανός ρόλος: αγορά του προϊόντος βάσει των προτιμήσεών τους και της προθυμίας του να συμμετάσχουν Πιθανά οφέλη: περαιτέρω διευκόλυνση της χρήσης, επιλογή περισσότερο ευέλικτων μέσων μεταφοράς και ευκολότερη μετεπιβίβαση εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος 3 PE

4 Τι γνωρίζουμε σχετικά με τα οφέλη για τους τελικούς χρήστες; Η ελκυστικότητα των δημόσιων μέσων μεταφοράς αυξάνεται όσο αυτά καθίστανται πιο εύχρηστα. Διάφορες μελέτες, έρευνες και εκθέσεις επισημαίνουν ότι υπάρχει μια «λανθάνουσα» στήριξη των ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων από το κοινό. Ωστόσο, συχνά δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιον εννοούμε με τον όρο «τελικός χρήστης» (συχνοί χρήστες των δημόσιων μέσων μεταφοράς, οδηγοί αυτοκινήτων κ.λπ.). Το πιο προφανές χαρακτηριστικό των «τελικών χρηστών» είναι ότι δεν πρόκειται για μια ομοιογενή κοινωνική ομάδα. Η συμπεριφορά όσον αφορά τη χρήση των μέσων μεταφοράς εξαρτάται από τους σκοπούς των μετακινήσεων του κάθε ατόμου (π.χ. μετακίνηση μεταξύ κατοικίας και εργασίας, ψυχαγωγία, επιχειρηματικά ταξίδια), τη συχνότητα (π.χ. σε καθημερινή, τακτική ή περιστασιακή βάση) και τις αποστάσεις και τους προορισμούς των μετακινήσεων (π.χ. αγροτικές ή αστικές περιοχές). Επιπλέον, οι συνήθειες, οι στάσεις και οι προτιμήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς στον εν λόγω τομέα και εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες ζωής του κάθε ατόμου. Για παράδειγμα, ενώ η ευκολία χρήσης και η καθαριότητα φαίνεται να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ικανοποίηση των τουριστών όσον αφορά τα δημόσια μέσα μεταφοράς, το ζητούμενο των ατόμων που μετακινούνται μεταξύ κατοικίας και εργασίας (και ιδίως των οδηγών αυτοκινήτων) είναι η αποτελεσματικότητα, η αξιοπιστία και η προσβασιμότητα. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι σημαντικά για τη διατήρηση της μεταστροφής προς άλλους τρόπους μεταφοράς. Οι απαιτήσεις για ορισμένα, αλλά όχι για όλα, από τα παραπάνω χαρακτηριστικά ικανοποιούνται άμεσα από τα ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων. Εντούτοις, τα ποσοστά υιοθέτησης τεχνολογιών δεν εξαρτώνται μόνο από τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των ίδιων των τεχνολογιών, αλλά και από παράγοντες που μπορεί να ποικίλλουν ανά χώρα ή περιοχή. Οι καινοτομίες πρέπει να προσαρμόζονται σε ορισμένα κοινωνικά πλαίσια προκειμένου να γίνουν αποδεκτές. Τα εν λόγω πλαίσια αφορούν οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, καθώς και τους τρόπους ζωής και τις κυρίαρχες, κατά καιρούς, νοοτροπίες. Ασφάλεια δεδομένων Η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς απαιτεί σε μεγάλο βαθμό «εκ των έσω γνώση», π.χ. όσον αφορά τις τιμολογήσεις και τις διαθέσιμες επιλογές εισιτηρίου. Ο αυτόματος υπολογισμός της τιμής θα μπορούσε να απαλλάξει δυνητικούς πελάτες από δύσκολες αποφάσεις αγορών. Ωστόσο, για να επωφεληθούν από την εν λόγω υπηρεσία, οι χρήστες πρέπει να αποκαλύψουν ορισμένα προσωπικά τους στοιχεία, όπως την ηλικία τους, το φύλο τους, τη συχνότητα μετακίνησης και τις ταξιδιωτικές προτιμήσεις τους, συχνά μη γνωρίζοντας σε ποιον ακριβώς τις αποκαλύπτουν. Η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί σε ορισμένο βαθμό αντικείμενο αντιπαραθέσεων. Αφενός, τα δεδομένα που καταγράφονται μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στους φορείς εκμετάλλευσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μακροπρόθεσμου, βραχυπρόθεσμου και λειτουργικού προγραμματισμού. Αφετέρου, η συλλογή δεδομένων εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, δεδομένου ότι τα εισιτήρια πολλαπλών εφαρμογών καθιστούν δυνατή τη δημιουργία ενός ακριβούς προφίλ των καταναλωτικών συνηθειών ενός ατόμου και την ακριβή ανάλυση των σκοπών μετακίνησής του. Δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο θα αντιδράσουν οι δυνητικοί χρήστες στις τεχνολογίες εντοπισμού και κατά πόσο η αντίδρασή τους θα σταθεί εμπόδιο στην εφαρμογή τους. Συμπεράσματα για τη χάραξη πολιτικής Η εμπειρία που έχει αποκομιστεί από τα ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων αποδεικνύει ότι για την εφαρμογή τους απαιτούνται μεγάλες προσπάθειες, δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η συμφωνία πολλών ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τα πρότυπα, τον γενικό σκοπό και τις ρυθμίσεις, τις διεπαφές, τα σχέδια και την κατανομή των εσόδων. Αυτή είναι μια δύσκολη διαδικασία σε πολυπαραγοντικά περιβάλλοντα. Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος διαδραματίζει διαφορετικό ρόλο, ενώ για το καθένα από αυτά υπάρχουν κίνητρα ή περιορισμοί που το ωθούν ή δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει στη διαδικασία. Για την επιτυχή εφαρμογή τους, είναι θεμελιώδους σημασίας να καταγράψουμε τις εν λόγω προσδοκίες, προτιμήσεις και προτεραιότητες ώστε να κατανοήσουμε τα διάφορα συμφέροντα και τις πιθανές διασυνδέσεις. Η ανάπτυξη κοινών οραμάτων θα μπορούσε να συμβάλει στη δόμηση και τη διαχείριση των εν λόγω προσδοκιών η κατάρτιση οδικών χαρτών θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη συλλογικών συμφωνιών PE

5 για την ανάληψη δράσεων. Επιπλέον, το πλαίσιο εφαρμογής διαφέρει μεταξύ των διαφορετικών πόλεων και περιφερειών. Οι γεωγραφικές, κοινωνικοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις δεν μεταφέρονται απαραιτήτως από τη μία περίπτωση στην άλλη. Μια ενιαία λύση δεν φαίνεται να είναι ούτε επιθυμητή ούτε και εφικτή. Αντ αυτού, απαιτείται μια διεπαφή χρήστη που να είναι συμβατή με τις υπόλοιπες εφαρμογές, αλλά παράλληλα να σέβεται το τοπικό πλαίσιο και την πολυμορφία. Επιπλέον, οι απαιτήσεις των χρηστών είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Δεδομένου ότι οι χρήστες δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα ατόμων, θα πρέπει να αναπτυχθούν προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων-στόχων. Δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τους δυνητικούς τελικούς χρήστες, τα αναδυόμενα και τα επιθυμητά πρότυπα μεταφορών και τον βέλτιστο τρόπο ένταξης ενός συστήματος έκδοσης εισιτηρίων στη ζωή των χρηστών. Προτού δημιουργηθεί ένα σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον οι χρήστες επιθυμούν μια αλλαγή και, εάν ναι, τι είδους αλλαγή θα πρέπει να είναι αυτή. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για τις συνέπειες που έχουν τα ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων στη μεταστροφή προς άλλους τρόπους μεταφοράς. Η ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων αποτελεί μόνο μία πτυχή των δημόσιων μέσων μεταφοράς υψηλής ποιότητας: θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά. Βασισμένο σε μελέτη της STOA με τον ομώνυμο τίτλο, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2014 (PE ). Υπεύθυνοι έκδοσης Ινστιτούτο Τεχνολογικής Αξιολόγησης και Ανάλυσης Συστημάτων (ITAS), Τεχνολογικό Ινστιτούτο Καρλσρούης (KIT) ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Τεχνολογικής Εκτίμησης (ETAG). Συντάκτες: Maike Puhe, Markus Edelmann Max Reichenbach (ITAS - KIT) Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συντακτών και δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και ο εκδότης έχει ενημερωθεί και του έχει αποσταλεί αντίγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον: Peter Ide Kostic, μονάδα STOA Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Rue Wiertz 60 - RMD 00J0016, B-1047 Brussels 5 PE

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ EL Το 2010 σε όλες τις εκδόσεις της ΕΚΤ απεικονίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ. ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα στο δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2011 COM(2011) 900 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2014) XXX ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σύμφωνα με τον Κάτο, 1996 ο όρος «καινοτομία» σημαίνει την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, μιας νέας τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονικό εμπόριο και εφοδιαστική. αλυσίδα, εργαλεία για την ανάπτυξη του e logistics των επιχειρήσεων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονικό εμπόριο και εφοδιαστική. αλυσίδα, εργαλεία για την ανάπτυξη του e logistics των επιχειρήσεων ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονικό εμπόριο και εφοδιαστική αλυσίδα, εργαλεία για την ανάπτυξη του e logistics των επιχειρήσεων ΤΣΙΦΙΝΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού 0. Παρουσίαση 1. Γενικές Πληροφορίες 2. Περιεχόμενο 3. Δομή του Επιχειρηματικού 4. Πληροφορίες 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων 0.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Μ.Σ.) Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s Φοιτήτρια: Μπεκίρη Αλκέτα

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 5 Εισαγωγή 6 1. Δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) 7 > Επισκόπηση του SEPA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 5 Εισαγωγή 6 1. Δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) 7 > Επισκόπηση του SEPA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: << ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ>>

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: << ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙ ΚΟ Ι ΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙ ΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: > Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

MPHASIS. Αμοιβαία Πρόοδος στο θέμα των Αστέγων μέσω της Προώθησης και της Ενίσχυσης των Συστημάτων Πληροφοριών

MPHASIS. Αμοιβαία Πρόοδος στο θέμα των Αστέγων μέσω της Προώθησης και της Ενίσχυσης των Συστημάτων Πληροφοριών MPHASIS Αμοιβαία Πρόοδος στο θέμα των Αστέγων μέσω της Προώθησης και της Ενίσχυσης των Συστημάτων Πληροφοριών Με τη χρηματοδότηση της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυγιακης εργασίας: Οι Στρατηγικές μάρκετινγκ στο δημόσιο τομέα: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Θέμα πτυγιακης εργασίας: Οι Στρατηγικές μάρκετινγκ στο δημόσιο τομέα: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΨΙΑΙΠΠΛΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυγιακης εργασίας: Οι Στρατηγικές μάρκετινγκ στο δημόσιο τομέα: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα