Θέµα: Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ : ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Θέµα: Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. ιδάσκων καθηγητής: Κος ηµητρόπουλος Α. Επιµέλεια φοιτήτριας: Πέττα Αγγελικής ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ

2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Θέµα: Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Πέττα Αγγελική Α.Μ:

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ... 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (α. 24 Σ παρ. 1 και 6)... 5 Α) Περιβάλλον- έννοια και είδη... 5 Β) Φύση του δικαιώµατος Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ... 7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 7 Α) Η συνταγµατική ρύθµιση... 7 Β) Η νοµική φύση της προστασίας ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α) Χωρική ενότητα υναµική ενότητα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος Ενότητα πολιτιστικού αγαθού και εσωτερικού χώρου- ΣτΕ 2801/1991: Υπόθεση διατηρητέου φαρµακείου Κέρκυρας Β) Χρονική ενότητα- Αρχή της αειφορίας H ΕΙ ΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ Α) Ν.3028/ B) Η υποβρύχια αρχαιολογική κληρονοµιά στην Ελλάδα Γ) ΓΟΚ και Ν.3028/ ) Ο Ν.1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» και ο Ν.3028/ Ε) Ειδικά για την προστασία των παραδοσιακών οικισµών ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΟΣ «ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ» ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ I) το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διακινήσεως(σ 5παρ 3) ΙΙ) το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής κατοικίας(σ 21παρ 4) ΙΙΙ) το δικαίωµα του συνέρχεσθαι (Σ 11) ΙV) η ελευθερία της έκφρασης (Σ 14) V) το δικαίωµα εργασίας (Σ 22) VI) δικαίωµα στο πολιτιστικό περιβάλλον και αρχή της ισότητας (Σ 4παρ1) VII) δικαίωµα στο πολιτιστικό περιβάλλον και δικαίωµα οικονοµικής ελευθερίας (Σ 5 παρ1) VII) δικαίωµα στο πολιτιστικό περιβάλλον και η ελευθερία της λατρείας VIII) δικαίωµα στο πολιτιστικό περιβάλλον και ιδιοκτησία (Σ 17) IX) «σύγκρουση» πολιτιστικών αγαθών µε τεχνικά έργα µείζονος σηµα σίας( α. 106 παρ1) X) «συγκρουόµενα» πολιτιστικά αγαθά Όταν εµπίπτουν το ένα µεν στο προστατευτικό πεδίο του α. 24Σ και το άλλο σε αυτό του α.16σ Όταν και τα δύο προστατεύονται στο πλαίσιο του α24 παρ1 και ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο επαναπροσδιορισµός της νοµολογίας του ΣτΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

4 SUMMARY ΒΑΣΙΚΑ ΛΗΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Πίνακας των αποφάσεων Παράρτηµα δικαστικών αποφάσεων Αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας σε σύνοψη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, λόγω των ιστορικών καταβολών µας και της πλούσιας πολιτιστικής µας παράδοσης, λαµβάνει στην ελληνική έννοµη τάξη µια ιδιαίτερη αξία. Αναπόσπαστο κοµµάτι της ευρύτερης προστασίας του περιβάλλοντος, διαπνέεται από µια ιδιαίτερη προβληµατική και στηρίζεται σε µια έντονη ανάγκη του κοινωνικού συνόλου για τη διαφύλαξή της ιστορικής και πολιτισµικής του ταυτότητας. εν είναι τυχαίο ότι την τελευταία τριακονταετία το δίκαιο του περιβάλλοντος έχει αναχθεί σε αυτόνοµο κλάδο του δικαίου, ώστε να είναι καθολική η νοµική αντιµετώπιση του οικολογικού προβλήµατος. Χαρακτηριστικό των προστατευτικών ρυθµίσεων του περιβάλλοντος είναι ο εµπειρισµός, ο πραγµατολογικός και περιπτωσιολογικός του χαρακτήρας. Αυτό µε τη σειρά του εξηγεί το φαινόµενο της πολυνοµίας που παρατηρείται στο χώρο του δικαίου του περιβάλλοντος. Επιπλέον, πρέπει να υπογραµµιστεί η µεγάλη συµβολή της νοµολογίας. Ο δικαστής αποκτά ένα σηµαντικό ρόλο λόγω της ιδιοµορφίας των καταστάσεων που απαιτούν ρύθµιση, του πολλαπλασιασµού των κειµένων που προέρχονται από τις διάφορες διοικητικές αρχές και από την αδυναµία του κλασικού νοµικού συστήµατος να προσαρµόζεται στην ταχεία αλλαγή και δηµιουργία καινούριων καταστάσεων. Έτσι, ο δικαστής καταλήγει να κατέχει όχι µόνο το ρόλο του εγγυητή αλλά και του δηµιουργού ή και του προάγγελου. Ωστόσο, το ρόλο αυτό θα πρέπει να τον ασκεί µε αυτοσυγκράτηση και προπαντός εντός των ορίων που του προδιαγράφουν οι νόµοι και το Σύνταγµα. Ο ρόλος του δηµοσίου δικαίου στην προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι πρωτευών, τόσο όσον αφορά το αντικείµενο προστασίας όσο και τα νοµικά µέσα, στα οποία καταφεύγει ο νοµοθέτης και τα οποία βρίσκονται,ως επί το πλείστον, στη διάθεση της ηµόσιας ιοίκησης. Το ηµόσιο ίκαιο προσφέρει το πλέον πρόσφορο θεσµικό όπλο για την προστασία του πολιτισµικού περιβάλλοντος, που αποτελεί τµήµα του δηµοσίου συµφέροντος. 4

5 «Το Θέµα»: Αντικείµενο της εργασίας είναι το πολιτιστικό περιβάλλον και η προστασία του στην ελληνική έννοµη τάξη. Αρχικά, γίνεται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου «πολιτιστικό περιβάλλον» και αναλύεται η φύση του συνταγµατικού δικαιώµατος στο πολιτιστικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η συνταγµατική ρύθµιση της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος( α. 24 παρ1 και 6 Σ) και πως αυτή διευρύνεται χωρικά και χρονικά, ώστε να γίνει αντιληπτό το εύρος της συνταγµατικής προστασίας. Ακολουθεί η παράθεση του βασικού νοµοθετικού πλέγµατος διατάξεων σε νοµοθετικό επίπεδο και ιδιαίτερα του νόµου 3028/2002, τα βασικά σηµεία του οποίου παρουσιάζονται. Επιπλέον, γίνεται µια αντιπαράσταση ανάµεσα στον κύριο αυτό νόµο για την προστασία του περιβάλλοντος και σε άλλα νοµοθετήµατα που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε το πολιτιστικό περιβάλλον. Στη συνέχεια παρατίθενται οι ρυθµίσεις σε διεθνές επίπεδο ως προς την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τέλος, το δικαίωµα στο πολιτιστικό περιβάλλον σκοπείται από την πλευρά της «σύγκρουσής» του µε άλλα επίσης συνταγµατικά δικαιώµατα και δίδεται ιδιαίτερη ση- µασία σε αυτήν την παρουσίαση, γιατί µέσα από αυτήν την προσέγγιση αναδεικνύεται το πραγµατικό µέγεθος της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος και πως αυτή επιτυγχάνεται στην ελληνική έννοµη τάξη µέσα από τη δικαστηριακή αντιµετώπιση του α. 26 παρ1 και 6. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η στάση του Συµβουλίου της Επικρατείας στο θέµα της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 1. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (α. 24 Σ παρ. 1 και 6) Α) Περιβάλλον- έννοια και είδη Στο περιβάλλον ανήκει ο,τιδήποτε περιβάλλει τον άνθρωπο και επειδή περιβάλλεται από «πράγµατα» και ανθρώπους, διακρίνεται αντίστοιχα σε «πραγµατικό» και «ανθρώπινο» 1.Περαιτέρω, το «πραγµατικό» περιβάλλον, ανάλογα µε τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέµβασης, διακρίνεται σε φυσικό και πολιτιστικό ή ανθρωπογενές. Το φυσικό περιβάλλον δηµιουργείται κυρίως από τη φύση, χωρίς ανθρώπινες παρεµβάσεις (λ.χ βουνά, δάση, τόποι ιδιαίτερου 1 Βλ. Ανδρέα Γ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα. Ειδικό µέρος. Σελ. 72 5

6 φυσικού κάλλους, ακτές και λοιπά φυσικά οικοσυστήµατα) 2. Αντίθετα, το πολιτιστικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον δηµιουργείται µε ανθρώπινες παρεµβάσεις στο χώρο (τεχνητό περιβαλλον). Οι παρεµβάσεις αυτές γίνονται είτε σχεδιασµένα είτε χωρίς σχεδιασµό. Τέλος, το τεχνητό περιβάλλον διακρίνεται σε οικιστικό και πολιτιστικό. Το άρθρ.24 Σ δεν προβαίνει σε εννοιολογικό προσδιορισµό του περιβάλλοντος ούτε σε απαρίθµηση των προστατευόµενων αγαθών. Η έλλειψη ορισµού του περιβάλλοντος οφείλεται στη θέληση του συνταγµατικού νοµοθέτη να διευρύνει,όσο το δυνατόν περισσότερο, το προστατευτικό πεδίο των διατάξεων του Συντάγµατος καθώς και στην αδυναµία ακριβούς πρόβλεψης και οριοθέτησης των αγαθών που χρήζουν προστασίας και των αναγκών που θα εµφανιστούν στο µέλλον. Το έργο αυτό ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν επιστήµη και νοµολογία. Το ΣτΕ, µε πληθώρα αποφάσεων έχει συµβάλλει αποφασιστικά στον προσδιορισµό του προστατευτικού πεδίου του άρθρ. 24 Σ. Για τους παραπάνω λόγους, ο ορισµός του περιβάλλοντος δίνεται σε νοµοθετικό επίπεδο. Στο Ν. 1650/86, νόµο πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος, ορίζεται στο άρθρο 2 ως περιβάλλον, το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες. Ο ορισµός του πολιτιστικού περιβάλλοντος,που συνιστά µία από τις τρεις εκφάνσεις του περιβάλλοντος-φυσικό(α 24 παρ.1, 117 παρ.3&4), οικιστικό(α 24 παρ.2-5) και πολιτιστικό( α 24 παρ. 6)- δίνεται στο άρθρο 1 παρ.6 του Ν.360/76: «τα ανθρωπογενή στοιχεία πολιτισµού και χαρακτηριστικά, όπως αυτά διαµορφώθηκαν από την παρέµβαση και τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον, περιλαµβανοµένων των ιστορικών χώρων και της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εν γένει κληρονοµιάς της χώρας. Β) Φύση του δικαιώµατος Το άρθρο 24 Σ καθιερώνει τόσο ατοµικό όσο και κοινωνικό και πολιτικό δικαίωµα στο περιβάλλον. Το περιβάλλον αποτελεί κοινωνικό-διασφαλιστικό δικαίωµα. Κατά συνέπεια ο φορέας του έχει αξίωση λήψης θετικών µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από το κράτος, η ο- 2 Ως οικοσύστηµα νοείται κάθε σύνολο βιοτικών και µη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περιβάλλοντος που δρουν σε ορισµένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µεταξύ τους -άρθρο 2 περίπτ. 6 ν. 1650/1986 6

7 ποία, κατά την κρατούσα άποψη, δεν είναι αγώγιµη, παρά µόνο όταν αφορά τη µη κατάργηση ή µείωση της ήδη παρασχεθείσας προστασίας( κοινωνικό κεκτηµένο) Επιπλέον, ως δικαίωµα του καθενός συνιστά ατοµικό δικαίωµα. Το δικαίωµα στο περιβάλλον έχει καταρχήν αµυντικό περιεχόµενο µε απόλυτη erga omnes κατεύθυνση. Ο πολίτης έχει αγώγιµη αξίωση έναντι του κράτους και ιδιωτών (τριτενέργεια) για αποχή από πράξεις που προσβάλλουν το περιβάλλον και στην υποχρέωση διαµόρφωσης προστατευτικού κανονιστικού πλαισίου ή,αν δεν έχουν θεσπισθεί ειδικές διατάξεις, ευθείας εφαρµογής του α. 24 Σ από τη ιοίκηση. Επειδή συνιστά και πολιτικό δικαίωµα, ο πολίτης θεµελιώνει σ αυτό αξιώσεις πληροφόρησης και συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον 3. Η σηµασία του α. 24 Σ πέρα από τη ρητή αναγνώριση ενός δικαιώµατος στο περιβάλλον, έγκειται στο ότι ανάγει την προστασία του περιβάλλοντος σε στόχο που πρέπει να συνεκτιµάται κατά τη διαµόρφωση και το σχεδιασµό της κρατικής δραστηριότητας σε όλους τους τοµείς (θεσµική εγγύηση) ενώ,παράλληλα, θεσπίζει έναν αυξηµένης τυπικής ισχύος α- ντικειµενικό κανόνα δικαίου, µια γενική αρχή του δικαίου, η οποία συγκαθορίζει την ερ- µηνεία και την εφαρµογή των ιεραρχικά υποδεέστερων κανόνων του δικαιικού µας συστήµατος. 2. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α) Η συνταγµατική ρύθµιση Το Σύνταγµα του 1975 περιέλαβε για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών Συνταγ- µάτων, ρητές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ.24 παρ.1 Σ και µετά την αναθεώρηση του 2001, «η προστασία του φυσικού και πολι- τιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της αρ- χής της αειφορίας». Με την παρ.6 του ιδίου άρθρου ορίζεται επίσης, ότι τα µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος. Έτσι για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη ο συντακτικός νοµοθέτης του 1975 α- νύψωσε την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος (παράλληλα µε αυτή του φυσικού) 3 Βλ. αναλυτικά Σιούτη Γ.Π Εγχειρίδιο ικαίου Περιβάλλοντος Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2003, σελ

8 σε κανόνα αυξηµένου κύρους, αφού την περιέλαβε στο δεύτερο µέρος (ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα) του κειµένου του Συντάγµατος. Η «προστασία» και η «διαφύλαξη» του πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελούν θεµελιακή υποχρέωση της πολιτείας, παρολαυτά ο συντακτικός νοµοθέτης δεν καθορίζει ούτε την έννοια της «προστασίας» ούτε της «διαφύλαξης» του περιβάλλοντος. Ο ερµηνευτής δικαίου πρέπει να αντλήσει το περιεχόµενο των όρων αυτών µέσα από τον επιδιωκόµενο στόχο που είναι η διατήρηση και η συνέχεια της ταυτότητας του Ελληνισµού στο χώρο αυτό που ζει προ αµνηµονεύτων χρόνων. Σύµφωνα µε την παρ. 6 του α.24 Σ «Τα µνηµεία,οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος. Νόµος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγµατοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά µέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζηµίωσης των ιδιοκτητών.» Γίνεται δεκτό ότι η απαρίθµηση είναι ενδεικτική και ενόψει της γενικής διάταξης της παρ. 1,η υποχρέωση κρατικής προστασίας αφορά κάθε πολιτιστικό αγαθό 4. Με τη διάταξη αυτή το πολιτιστικό περιβάλλον τίθεται κάτω από ιδιαίτερη αυξηµένη κρατική προστασία και παρέχεται η δυνατότητα στο νοµοθέτη να θεσπίσει ειδικό τρόπο αποζηµίωσης για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των οποίων τα δικαιώ- µατα περιορίζονται ουσιωδώς από τη λήψη µέτρων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς( κτίρια διατηρητέα, ιστορικά µνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι κλπ). Ήδη, όµως, µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2001 παρέχεται η δυνατότητα αυτή και για άλλες, πλην της πολιτιστικής κληρονοµιάς περιπτώσεις. Β) Η νοµική φύση της προστασίας Η παρ. 1 εδ.α του α. 24Σ µε την κατηγορηµατική διατύπωσή της αποκλείει την ερ- µηνεία ότι η διάταξη αυτή έχει την έννοια απλής ευχής ή κατευθυντήριας γραµµής (lex imperfecta) για την κρατική δραστηριότητα στον τοµέα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος που προστατεύονται από αυτήν παράλληλα. Η συνταγµατική προστασία παρέχεται ενιαία τόσο για το φυσικό όσο και για το πολιτιστικό/ ανθρωπογενές περιβάλλον. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης του κράτους για λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων προς διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος δεν εξαρτάται από τη θέσπιση ειδικού νόµου 5. 4 Βλ. παρακάτω τον ορισµό των πολιτιστικών αγαθών 5 Βλ. Αλ. Σακελλαρόπουλου, Σκέψεις για το πρόβληµα του περιβάλλοντος εις Τιµ Τ ΣτΕ ,ΙΙ, σελ

9 Γίνεται παγίως δεκτό από τη νοµολογία του Συµβουλίου Επικρατείας ότι «η προστασία του περιβάλλοντος έχει αναχθεί σε συνταγµατικά προστατευόµενη αξία και υποχρέωση του Κράτους.» Ο κοινός νοµοθέτης υποχρεούται να θεσπίσει τα πρόσφορα κατά την κρίση του µέτρα µέσα στα όρια που διαγράφουν οι ανάγκες για τη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, σταθµίζοντας παράλληλα και το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον 6. Η στάθµιση όµως των παραγόντων αυτών πρέπει να συµπορεύεται µε την υποχρέωση του κράτους να µεριµνά για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αµέσως πιο κάτω αναφερόµενη αρχή της αειφορίας/βιώσιµης ανάπτυξης 7. Αλλά ακόµα και αν ελλείπει µια τέτοιας φύσεως προστατευτική νοµοθετική διάταξη, πηγάζει από την ως άνω συνταγµατική διάταξη ευθεία υποχρέωση της ιοίκησης (ΥΠΕΧΩ Ε, Περιφερειάρχης) να λάβει υπόψη κατά τη µόρφωση της κρίσεως της για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν ή έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον την ανάγκη προστασίας του και να πάρει τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό µέτρα ή να απέχει από την έκδοση δυσµενων για το περιβάλλον πράξεων, κινούµενη όµως πάντα µέσα σε δέσµη των κριτηρίων που κατευθύνουν τη σχετική νοµοθετική δράση(στε 810,811/1877, 4591,4592/1977, 3791/1978, 1876/1980, 797/1981, 1362/1981, 3754/1981, 2196/1982, 1069/1984, 2281/1992, Ολ. ΣτΕ 2757/1994) Όταν ο ακυρωτικός δικαστής διαπιστώνει ολιγωρία του νοµοθέτη και της διοίκησης σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία θα οδηγούσε σε υποβάθµιση του εννόµου αγαθού της θιγόµενης συνταγµατικής αξίας, εφαρµόζει απευθείας το Σύνταγµα κατά τον έλεγχο της συγκεκριµένης ατοµικής διοικητικής πράξης, δηλαδή ακυρώνει διοικητικές πράξεις µε βάση συνταγµατικές διατάξεις χωρίς να περνάει από νόµο ή κανονιστική διοικητική πράξη. Επίσης, η δικαστική εξουσία οφείλει να ελέγχει τη συνταγµατικότητα των νόµων από την άποψη της συµµόρφωσής τους στις επιταγές του α.24 Σ 8. Χαρακτηριστικές αποφάσεις του ΣτΕ που φανερώνουν την ευθεία εφαρµογή καθώς και την άµεση όσο και επιτακτική ισχύ της συνταγµατικής διάταξης είναι οι: ΣτΕ /1977( υπόθεση εγκατάστασης ναυπηγείου στον όρµο Πύλου), 3146/1986 Ολ. (υπόθεση Ακρόπολη Γυθείου) και ΣτΕ 2579/1994. Με τη ΣτΕ 3146/1986 που αφορούσε απαγόρευση ανέγερσης τριώροφης οικοδοµής στο Γύθειο της Λακωνίας για λόγους προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης Γυθείου και του Αρχαίου Θεάτρου, κρίθηκε ότι η διοίκηση δεν υποχρεώνεται να ανακαλέσει 6 Βλ. Καράκωστα Ι.Κ, Περιβάλλον και ίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2000,σελ 61 7 Βλ. και ΣτΕ 3478/2000 Ολ., 2537/1996 Ολ., 1821/1995 Ολ. 8 Βλ. α. 93 παρ. 4 Σ και α. 25 παρ. 1Σ, σύµφωνα µε τα οποία τα ανθρώπινα δικαιώµατα τελούν υπό την εγγύηση όλων των οργάνων του κράτους 9

10 τον χαρακτηρισµό αρχαιολογικού χώρου µετά την πάροδο εύλογου χρόνου από την κήρυξή του. Χάριν της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, το άρθρο 24 παρ. 6 Σ δηµιουργεί υποχρέωση αποζηµίωσης του θιγόµενου ιδιοκτήτη. Το δικαστήριο δέχθηκε µάλιστα ότι, «η πιο πάνω προστασία πηγάζει απευθείας από το Σύνταγµα και δεν εξαρτάται από την έκδοση του ειδικού νόµου που προβλέπει το α 24 παρ. 6 Σ. Η σηµασία της άµεσης αυτής εφαρµογής για την έννοια και την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι πολύ µεγάλη 9. Η υποχρέωση για ευθεία εφαρµογή δεν περιορίζεται στην επιταγή προς τον κοινό νοµοθέτη για τη θέσπιση πρόσφορων µέτρων αλλά και την υποχρέωση της ιοίκησης για αποχή από την έκδοση δυσµενών πράξεων ( ΣτΕ 951/96, 2818/97, 1675/99). Ακόµα, περιλαµβάνει την υποχρέωση της ίδιας της ιοίκησης να προλαµβάνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα για την προστασία του εν λόγω αγαθού, παρεµβαίνοντας ως ένα βαθµό και στην οικονοµική ή ατοµική ή και συλλογική δραστηριότητα. (ΣτΕ 2731/97, 6131/02). Τέλος, η νοµολογία οδηγήθηκε στη διαπίστωση ότι η παράλειψη της ιοίκησης προς λήψη προληπτικών µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, υποκείµενη σε αίτηση ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 3. ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α) Χωρική ενότητα υναµική ενότητα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος Η νοµοτεχνική συνταύτιση της προστασίας του φυσικού, του πολιτιστικού και του ευρύτερου οικιστικού περιβάλλοντος στο ίδιο άρθρο του Συντάγµατος αποτελεί ελληνική συνταγµατική ιδιαιτερότητα µε έντονο πολιτισµικό περιεχόµενο, αφού αναφέρεται στις φιλοσοφικές και θρησκευτικές καταβολές του ελληνικού πολιτισµού, σύµφωνα µε τις οποίες άνθρωπος και φύση βρίσκονται σε µια αδιάσπαστη λειτουργική 9 Βλ. Ελένη Κ. Τροβά, Η έννοια του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά το Σύνταγµα 1975/1986. Εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµοτηνή 1992, σελ

11 µεταξύ τους σχέση, αποτελούν εκφάνσεις ενός ενιαίου συνόλου. Σε επίπεδο θετικού δικαίου, θεωρία και νοµολογία αναγνωρίζουν τη λειτουργική ενότητα, αλληλεπίδραση και στενή αλληλεξάρτηση των τριών µορφών µε τις οποίες εκδηλώνεται το έννοµο αγαθό «περιβάλλον». H σχέση του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι µια σύνθετη, έντονα διαλεκτική σχέση (και θετική και αρνητική). Κατ αντιδιαστολή µε το φυσικό το πολιτιστικό /ανθρωπογενές περιβάλλον αποτελεί ένα τεχνητό ανθρώπινο εποικοδό- µηµα πάνω σ αυτό που χαρακτηρίζεται από την αυθυπαρξία της φύσης. εδοµένου ότι ο άνθρωπος συνδιαµορφώνει εδώ και αιώνες το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει, ένα δίκαιο περιβάλλοντος που δε θα ελάµβανε υπόψη του την ανθρώπινη παράµετρο θα ήταν εξωπραγµατικό. Αποδεχόµενες αυτήν τη σχέση, η νοµολογία και η νοµοθεσία θεωρούν ότι η συνταγµατική προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος εκτείνεται και στην προστασία του χώρου που περιβάλλει τα πολιτιστικά αγαθά, ως αναγκαίου λειτουργικού στοιχείου για την ανάδειξή τους (ΣτΕ 2727/97) Αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας παράλληλα µε το ανθρωπογενές περιβάλλον και στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, εφόσον µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πληρέστερη προστασία: «προστατευτέα είναι όχι µόνον τα εντός του χώρου ευρισκόµενα αρχαία µνηµεία και λείψανα, αλλά και αυτά τα φυσικά χαρακτηριστικά του χώρου και ιδίως η ακτογραµµή, η οποία απότελεί ουσιώδες στοιχείο της ιστορικής τοποθεσίας λόγω του ρόλου τον οποίον διεδρα- µάτισεν αυτή εις τας συνθήκας της ιστορικής µάχης» Ακόµα πιο εµφανής είναι η αναγκαιότητα της συνολικής και σφαιρικής προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών στην περίπτωση των παραδοσιακών οικισµών, των οποίων τα επιµέρους στοιχεία µπορεί µεµονωµένα να µη φαίνονται τόσο σηµαντικά, αλλά θεωρούµενα συνολικά νοηµατοδοτούνται και αναδεικνύεται η αξία τους. Έτσι, µε την απόφαση ΣτΕ 637/1998 (Υπόθεση Μαρίνας Μυκόνου) έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως στρεφόµενη κατά Κ.Υ.Α µε την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή λιµένα σκαφών αναψυχής(µαρίνα) σε περιοχή της Μυκόνου. Το ικαστήριο έκρινε ότι ένας αρχαιολογικός και παραδοσιακός οικισµός ευρισκόµενος σε µικρή νήσο τελεί υπό ιδιαίτερα αυστηρό προστατευτικό καθεστώς διότι συγκεντρώνει και συνδυάζει την προστασία της µικρής νήσου, του παράκτιου οικισµού, του αρχαιολογικού χώρου και του παραδοσιακού οικισµού,µε αποτέλεσµα να είναι δεκτικός µόνο ηπιώτατης ανάπτυξης, η οποία δεν αλλοιώνει καθόλου τα πολιτιστικά και γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του. Συνδυάζοντας την προστασία φυσικών και 11

12 τεχνητών περιβαλλοντικών αγαθών δέχθηκε ότι «η προστασία των παράκτιων παραδοσιακών οικισµών περιλαµβάνει όχι µόνον τα πολεοδοµικά και αρχιτεκτονικά των χαρακτηριστικά αλλά και τους παραδοσιακούς λιµένας αυτών και ιδίως τη µορφολογία των ακτών των, αι οποίαι τελούν εις πρόδηλον ενότητα και αλληλεξάρτησιν µε τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισµού εις τρόπον ώστε ουσιώδης αλλοίωσις της ακτογραµµής και του τοπίου συνεπεία νέων τεχνικών και επεµβάσεων να αποτελεί ευθείαν και ανεπίτρεπτον αλλοίωσιν και του παραδοσιακού χαρακτήρος του οικισµού. Πράγµατι δε αναπόσπαστον στοιχείον του παράκτιου παραδοσιακού οικισµου, ιδίως εις µικράν νήσον, είναι και ο παραδοσιακός λιµήν αυτού, η κατασκευή δε και νέου λιµένος εις τας παραλίας του οικισµού ή εγγύς αυτών, συνεπαγόµενη ουσιώδη πρόδηλον αλλοίωσιν του πολιτιστικού (παραδοσιακού) περιβάλλοντος του οικισµού υπό την ανωτέρω έννοιαν, αλλά και επιβάρυνσιν του θαλασσίου περιβάλλοντος, δεν δύναται να θεωρηθεί ως ήπια µορφή αναπτύξεως.» Επίσης διατηρητέα µπορεί να χαρακτηρίζεται και η χρήση ενός χώρου, όπως πχ ορισµένων θερινών κινηµατογράφων µε το σκεπτικό ότι αποτέλεσαν σηµείο πολιτιστικής δραστηριότητας και ψυχαγωγίας των κατοίκων και δραστηριότητας των καλλιτεχνών. Το γεγονός ότι από χρόνια µπορεί να έχει παύσει η λειτουργία τους δεν εµποδίζει την κήρυξη της χρήσης τους ως διατηρητέας ούτε ακόµη και η κατεδάφισή τους. (ΣτΕ 2258/02) Ενότητα πολιτιστικού αγαθού και εσωτερικού χώρου- ΣτΕ 2801/1991: Υπόθεση διατηρητέου φαρµακείου Κέρκυρας. Σύµφωνα µε την απόφαση ΣτΕ 2801/1991, η εφαρµογή της συνταγµατικής προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες αγαθών, όπως ο εσωτερικός χώρος και η διακόσµηση φαρµακείου. Πρόκειται για ένα ιστορικό µνηµείο της παλιάς Κέρκυρας που λειτουργεί 150 χρόνια διαρκώς ως φαρµακείο, γνωστό ως φαρµακείο «Πασχαλινού», και θεωρήθηκε ουσιώδες στοιχείο της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Κέρκυρας και µε απόφαση της ιοίκησης το διατηρητέο αυτό φαρµακείο καθώς και το τριώροφο κτίριο που το στεγάζει χαρακτηρίστηκε ως µνηµείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας σύµφωνα µε τον Ν. 1469/1950. Στη συνέχεια η ιοίκηση, τροποποιώντας την αρχική πράξη,όρισε ότι κηρύσσεται διατηρητέος ο πλήρης εξοπλισµός και η επίπλωση του φαρµακείου και ότι αποδεσµεύεται η χρήση του καταστήµατος ως φαρµακείου. 12

13 Χαρακτηριστικά, η απόφαση ΣτΕ 2801/1991 αναφέρει: «Ο χαρακτηρισµός ενός οικοδοµήµατος ως ιστορικού είναι δυνατό να αφορά όχι µόνο το κτίριο, καθεαυτό, αλλά και τον εσωτερικό του χώρο ως ενιαίο σύνολο όπου περιλαµβάνει την επίπλωση και, γενικώς, τα κινητά πράγµατα που βρίσκονται στο χώρο αυτό και συνδέονται µε ορισµένη χρήση του, ε- φόσον ο συγκεκριµένος αυτός χώρος, ως ενιαίο σύνολο κατά την παραπάνω έννοια, συνδέεται µε την πολιτιστική ή κοινωνική ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους ή ορισµένης περιοχής και η διατήρηση της χρήσης του αυτής συµβάλλει στην διαφύλαξη της ιστορικής µνήµης» Επιπλέον, αναφέρει ότι : «Με τις διατάξεις των παρ.1 και 6 του α. 24 Σ, ο συντακτικός νοµοθέτης αναγνωρίζοντας τη σηµασία της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Χώρας καθιέρωσε, για πρώτη φορά, αυξηµένη προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η οποία έχει ως περιεχόµενο αφενός τη διατήρηση στο διηνεκές των µνηµείων και λοιπών στοιχείων, κάθε είδους, που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και συνθέτουν την ιστορική, καλλιτεχνική, τεχνολογική και, γενικώς, την πολιτιστική κληρονοµιά, και αφετέρου τη δυνατότητα επιβολής γενικών περιορισµών ή ειδικών µέτρων για την αποφυγή ο- ποιασδήποτε βλάβης, αλλοίωσης ή υποβάθµισης του χώρου που περιβάλλει τα µνηµεία.» Β) Χρονική ενότητα- Αρχή της αειφορίας 10 Η νοµολογία υπογραµµίζει τη χρονική διάσταση στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ιοίκηση υποχρεούται να εξασφαλίζει τη διηνεκή προστασία των πολιτιστικών στοιχείων ( ΣτΕ 3146/86 Ολοµ., 1712/02), τη διαρκή προστασία τους ώστε να διατηρηθεί η ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας(ΣτΕ 797/87, 3183/89) και για τις µελλοντικές ή ακολουθούσες γενεές (ΣτΕ 3893/81 Ολοµ., 2228/82, 1061/82, 4808/87, 1097/87 Ολοµ.) για χάρη των οποίων πρέπει να παγιωθεί ο χαρακτήρας των πολιτιστικών αγαθών. Το έννοµο αγαθό του πολιτιστικού περιβάλλοντος πρέπει να προστατεύεται χωρίς χρονικούς περιορισµούς, ώστε τόσο τα µνηµεία όσο και ο χώρος που τα περιβάλλει να παραµένουν αναλλοίωτα και να αναδεικνύονται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα ( ΣτΕ 575/2000, 530/03 Ολοµ) Η υπογράµµιση για την ανάγκη διηνεκούς προστασίας και για την παγίωση του χαρακτήρα των πολιτιστικών αγαθών, ώστε να διαφυλαχθούν αναλλοίωτα για τις µελλοντικές γενεές οδηγεί στη ρητά πλέον κατοχυρωµένη από το Σύνταγµα αρχή της αειφορίας/ βιωσιµότη- 10 Ή αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης: Πρόκειται για αρχή που πρώτη φορά διατυπώθηκε στη ιακήρυξη του Ρίο του

14 τας/ βιώσιµης ανάπτυξης(α. 24Σ). ηλαδή µε τη συνταγµατική διάταξη αυτή θεσπίζεται η θε- µελιώδης αρχή της πρόληψης βλάβης του περιβάλλοντος προς όφελος όχι µόνον της παρούσης γενεάς αλλά και των εποµένων. Τίθενται περιορισµοί στην αναπτυξιακή πολιτική του Κράτους, αφού επιτρεπτή πλέον από το Σύνταγµα δεν είναι κάθε ανάπτυξη,αλλά µόνο η αειφόρος (βιώσιµη), δηλαδή εκείνη που δεν εξαντλεί ούτε υποβαθµίζει τους φυσικούς και εν προκειµένω τους αισθητικούς πόρους, δηλαδή τα πολιτιστικά αγαθά, αλλά τα διαφυλάσσει για τις επερχόµενες γενιές 11. Στη θεωρία και στη νοµολογία του ΣτΕ έχει εµφανιστεί ως επιµέρους έκφραση της αρχής της αειφορίας και ως κανόνας ελέγχου για τη βιώσιµη ανάπτυξη η αρχή της πολιτιστικής κληρονοµιάς (διατήρηση και συνέχιση εθνικής ταυτότητας και πολιτισµού).σε αυτή αναφέρονται οι αποφάσεις ΣτΕ 2185/1994, ΣτΕ 1529/1993, που αναφέρονται στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων των ελφών και της Πάτµου αντίστοιχα. Η σχέση του ανθρώπου µε τη φύση θα πρέπει να οράται ως σχέση επιστασίας και όχι εξουσιάσεως, κατά τη θεωρία της βιωσιµότητας. Με το ά.24 Σ, το περιβάλλον και το πολιτιστικό οράται πλέον ως έννοµο αγαθό και µάλιστα κατ ουσίαν ανώτερο άλλων, ως προάγον το δηµόσιο συµφέρον. Η βιώσιµη προστασία των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, πρέπει να είναι ολοκληρωµένη, στηριζόµενη σε αποτελεσµατικό νοµικό καθεστώς και να περιλαµβάνει και την προστασία από την περιβαλλοντική ρύπανση, την αποκατάσταση και αναστήλωση µνηµείων και την προστασία των χώρων που τα περιβάλλουν. Παράβαση της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης µπορεί να ελεγχθεί ευθέως από τον ακυρωτικό δικαστή µόνο αν από τα στοιχεία της δικογραφίας και µε βάση τα διδάγµατα της κοινής πείρας προκύπτει ότι η προκαλούµενη από το έργο ή τη δραστηριότητα βλάβη για το περιβάλλον είναι µη επανορθώσιµη ή είναι προφανώς δυσανάλογη µε το προσδοκώµενο όφελος και έχει τέτοια έκταση και συνέπειες ώστε προδήλως να αντιστρατεύεται την ανωτέρω συνταγµατική αρχή. 4. H ΕΙ ΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 11 Η αρχή της βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης έχει ήδη κατοχυρωθεί από τον κοινό νοµοθέτη (βλ. Ν.2508/1997 ) από διεθνείς συµβάσεις και τη νοµολογία 14

15 Α) Ν.3028/2002 Ο Ν.3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικης Κληρονοµιάς» αντικατέστησε τον ΚΝ 5351 /32 «Περί Αρχαιοτήτων» και αποτελεί πλέον το βασικό νόµο για την προστασία των αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονο- µιας. Με το νόµο αυτό επιχειρείται η διεύρυνση, η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισµός της προστασίας των αρχαιοτήτων. Περιέχει 10 κεφάλαια που αναφέρονται σε βασικές διατάξεις, στα ακίνητα µνηµεία και χώρους, στα κινητά µνηµεία, στην αρχαιολογική έρευνα και στις εργασίες προστασίας µνηµείων, στα Μουσεία, στην πρόσβαση και στη χρήση των µνηµείων και των χώρων, στα οικονοµικά κίνητρα, στα συλλογικά όργανα, στις ποινικές διατάξεις και τέλος σε ειδικές µεταβατικές και τελικές διατάξεις. Χρονική διάσταση: Ο νόµος ορίζει ότι στην προστασία που παρέχεται από τις διατάξεις του υπάγεται η «πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας από τους αρχαιοτάτους χρόνους µέχρι σήµερα» Η διάταξη θα πρέπει να ερµηνεύεται συσταλτικά,ώστε δηµιουργίες της σύγχρονης εποχής να εµπίπτουν στις προστατευτικές του νόµου διατάξεις µόνο σε περίπτωση αµέσου και εµφανούς κινδύνου καταστροφής τους και εφόσον η σχετική προστασία δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθεί διαφορετικά.(γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει µια στοιχειώδης χρονική αποστασιοποίηση που να δικαιολογεί την αξιολογική κρίση,την οποία ενέχει η αναγόρευση ενός αντικειµένου σε πολιτιστικό αγαθό.) Εδαφική διάσταση: Στο ρυθµιστικό πεδίο του νόµου υπάγεται η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Χώρας, δηλαδή που βρίσκεται καταρχήν εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας ανεξαρτήτως κρατικής, εθνολογικής, θρησκευτικής κλπ προέλευσης. Πολιτιστικά αγαθά Στον νόµο 3028/02 στα άρθρα 1 και 2, στην έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς περιλαµβάνονται τα πολιτιστικά αγαθά, δηλ. οι µαρτυρίες της ύπαρξης και της ατοµικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου, τα µνηµεία, αρχαία και νεότερα, ακίνητα και κινητά, οι αρχαιολογικοί χώροι οι οποίοι, κατά τη ρητή διατύπωση του νόµου, περιλαµβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόµενα µνηµεία να συντίθεται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα, τα άυλα πολιτιστικά αγαθά και τέλος, οι ιστορικοί τόποι, που ορίζονται ως εδαφικές, θαλάσσιες, λιµνιαίες,ή ποτάµιες εκτάσεις που αποτέλεσαν τον χώρο ιστορικών ή µυθικών γεγονότων ή που περιέχουν σύνθετα έργα του 15

16 ανθρώπου και της φύσης και συνιστούν χαρακτηριστικούς και οµογενείς χώρους που είναι δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά. Εποµένως, τα πολιτιστικά αγαθά διακρίνονται σε: Μνηµεία Ακίνητα και κινητά Αρχαία και νεότερα Χωρικά σύνολα Αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι Άυλα πολιτιστικά αγαθά Την ιδιότητα του πολιτιστικού αγαθού µπορούν να αποκτήσουν ενσώµατα αντικείµενα, δηλαδή «πράγµατα» κατά την έννοια των άρθρων 947 και 948 ΑΚ, αλλά και ασώµατα- ρύθµιση που υιοθετεί τις πιο προωθηµένες αντιλήψεις στο χώρο της ευρωπαϊκής νοµικής παράδοσης. Έτσι, µαρτυρίες πολιτισµού, οι οποίες δεν έχουν ενσώµατη διάσταση εµπίπτουν στο πεδίο προστασίας του νόµου, εφόσον περιέχουν εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και πληροφορίες σχετικά µε τον παραδοσιακό, το λαϊκό ή το λόγιο πολιτισµό. Οι σχετικές µαρτυρίες πρέπει να παρουσιάζουν ιδιαίτερη σηµασία. Είναι όµως αµφίβολο κατά πόσον η προστασίας των άυλων πολιτιστικών αγαθών εµπίπτει, ελλείψει µιας ενσώµατης διάστασης, στην έννοια του «πολιτιστικού περιβάλλοντος»,όπως αυτό διαλαµβάνεται στο α. 24 Σ παρ. 1 και 6. Τα άυλα πολιτιστικά αγαθά είναι όµως δυνατό να υπαχθούν στο πεδίο προστασίας του α. 16 παρ. 1 και 2 Σ. Ο νόµος 3028/2002 εκτείνεται κατά συνέπεια, πέραν του αντικειµενου ρύθµισης του Σ24. Ο νόµος 3028/2002 υιοθετεί µεικτό σύστηµα νοµικού χαρακτηρισµού των µνηµείων. Τα ακίνητα που χρονολογούνται προ του 1830 µ.χ και τα κινητά προ του 1453 ή του 1830 µ.χ, ανάλογα µε την περίπτωση, θεωρείται ότι παρέχουν πολιτιστικού περιεχοµένου πληροφορίες, που τα καθιστούν άξια προστασίας. Τεκµαίρεται κατά συνέπεια απευθείας ex lege ότι έχουν την ιδιότητα του µνηµείου. Όλα τα αντικείµενα που είναι µεταγενέστερα των παραπάνω µπορούν να χαρακτηρισθούν µε διοικητική πράξη ως µνηµεία µόνο εφόσον έχουν συγκεκριµένη ιστορική, καλλιτεχνική ή επιστηµονική σηµασία 12. Η ενσωµάτωση της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος στις ρυθµίσεις του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού βρίσκει πλέον ρητή έκφραση στο άρθρο 3 του 12 Ο χαρακτηρισµός ενός αντικειµένου ως «µνηµείου» δεν πρέπει να συγχέεται µε την διοικητική πράξη που επιβάλλει περιορισµούς σε διάφορα ατοµικά δικαιώµατα κατεξοχήν αυτό της ιδιοκτησίας, και η οποία είναι το νοµικό αποτέλεσµα του χαρακτηρισµού 16

17 Ν. 3028/2002 για τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονοµιά όπου ορίζεται ότι «η προστασία των µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων περιλαµβάνεται στους στόχους οποιουδήποτε επιπέδου χωροταξικού, αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και πολεοδο- µικού σχεδιασµού ή ισοδυνάµου αποτελέσµατος ή υποκατάστατών τους». Υιοθετείται, εν προκειµένω, το µοντέλο του ενσωµατωµένου (integrated) ή ολοκληρωµένου σχεδιασµού, σύµφωνα µε τον οποίο οι προκείµενες απαιτήσεις προστασίας δεν εντάσσονται σε µια αυτόνοµη κατηγορία (λχ πολιτιστικού ή περιβαλλοντικού ) σχεδιασµού αλλά αποτελούν corpus των ήδη υπαρχουσών µορφών σχεδιασµού και προγραµµατισµού. B) Η υποβρύχια αρχαιολογική κληρονοµιά στην Ελλάδα Ο αρχαιολογικός νόµος 3028/2002 περιλαµβάνει για πρώτη φορά ρητές διατάξεις, που καλύπτουν όλο το φάσµα των εναλίων αρχαιοτήτων σε ό,τι αφορά στην προστασία και στη διαχείρισή τους γενικά. Ουσιαστικά, οι ενάλιες αρχαιότητες καλύπτονται από το ίδιο πνεύµα προστασίας µε τις χερσαίες. Η ύπαρξη ξεχωριστού άρθρου (α 15) υπό τον τίτλο«ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι» οφείλεται στην ιδιαιτερότητα που αυτές οι αρχαιότητες έχουν από τη φύση τους, αλλά και στην αναγκαιότητα που προκλήθηκε από την ίδια τη νοµολογία για την κάλυψη του νοµικού κενού του ΚΝ 5351/ Η υποβρύχια αρχαιολογική κληρονοµιά της Ελλάδας περιλαµβάνει όλες τις αρχαιότητες κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 του Ν.3028/2002 οι οποίες εντοπίζονται στο «βυθό της θαλάσσης, στον πυθµένα λιµνών ή ποταµών» της ελληνικής επικράτειας. Αυτές µπορεί να είναι αρχαίες λιµενικές εγκαταστάσεις, καταποντισµένοι οικισµοί 14, µέρος των οποίων πολλές φορές προεκτείνεται στον αιγιαλό και την παραλία, ναυάγια πλοίων ή ακόµη και µε- µονωµένες ενάλιες αρχαιότητες. Γ) ΓΟΚ και Ν.3028/ Ο ΚΝ 5351/32 δεν παρείχε νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Πολιτισµού για την έκδοση αποφάσεων κανονιστικού περιεχοµένου που να ρυθµίζουν τα περί καταδύσεων, ψυχαγωγίας κλπ για λόγους προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 14 Οι καταβυθισµένοι οικισµοί και το άµεσο περιβάλλον τους προστατεύονται αυτοδικαίως εξ ορισµού βάσει των άρθρων 2γ και 2γγ του Ν.3028/02, που αναφέρονται στα «ακίνητα µνηµεία». Στα ακίνητα µνηµεία συµπεριλαµβάνονται και τα ναυάγια ως sui generis κατηγορία πολιτιστικού αγαθού, δηλαδή ως ενδιάµεση κατηγορία «ακινήτου-κινητού» ενάλιου µνηµείου εφόσον τα αρχαία ναυάγια εξοµοιώνονται µε αρχαιολογικούς χώρους 17

18 Το αντικείµενο προστασίας του ΓΟΚ συµπίπτει εν µέρει µε αυτό του νόµου 3028/02 για τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονοµιά. Ωστόσο, ενώ ο νόµος 3028/02 αντιµετωπίζει το δοµηµένο περιβάλλον από ιστορικής-πολιτιστικής πλευράς, εξετάζοντας τις ανάγκες διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών ως φορέων της ιστορικής µνήµης, ο ΓΟΚ αντιµετωπίζει το δοµηµένο περιβάλλον από αισθητικής πλευράς αποδίδοντας από αυτήν την οπτική ιδιαιτερη σηµασία στα πολιτιστικά µνηµεία. Αποβλέπουν στην κάλυψη διαφορετικών αναγκών, θέτουν σε κίνηση διαφορετικά νοµικά µέσα και συνεπάγονται την αρµοδιότητα διαφορετικων διοικητικών οργάνων και υπηρεσιών. ) Ο Ν.1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» και ο Ν.3028/02 Ως προς τα ζητήµατα ενδεχόµενης αλληλοεπικάλυψης µεταξύ των «τοπίων» του Ν /1986 και των «αρχαιολογικών χώρων» και «ιστορικών τόπων» του Ν.3028/2002, οι διατάξεις του τελευταίου δεν καταργούν αυτές του Ν.1650/1986, υπερισχύουν όµως αυτών σε περίπτωση σύγκρουσης όταν συντρέχει περίπτωση ειδικότητάς τους. Παραπληρωµατικές είναι οι ρυθµίσεις των δύο νόµων όσον αφορά συγκεκριµένα φυσικά µνηµεία. Έτσι, σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται µε την ανθρώπινη ύπαρξη, συγκαταλέγονται στα «αρχαία µνηµεία» του Ν. 3028/02, ενώ τα λοιπά παλαιοντολογικά ευρήµατα, κοραλλιογενείς και γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί θεωρούνται «προστατευµένοι φυσικοί σχηµατισµοί» του Ν.1650/1986. Ε) Ειδικά για την προστασία των παραδοσιακών οικισµών Αν και ο ορισµός του «παραδοσιακού οικισµού» δε δίνεται σε κανένα νοµοθετικό κεί- µενο που αφορά την προστασία του, είναι σαφές ότι στην έννοια της «αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς» περιλαµβάνονται και οι παραδοσιακοί οικισµοί, η προστασία των οποίων επιβάλλεται λόγω της αρχιτεκτονικής τους, της ενότητας τους ή της ένταξή τους στο τοπίο καθώς και της ιδιαίτερης αξίας τους από την άποψη της ιστορίας της τέχνης ή της επιστήµης 15. Η προστασία των παραδοσιακών οικισµών της χώρας προβλέφθηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο νόµου µε το άρθρο 79 του ΓΟΚ του Στη συνέχεια και υπό την ισχύ της συνταγµατικής διάταξης του α.24, το άρθρο 79 του ΓΟΚ του 73 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του α.4 του Ν.622/1977. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί το π.δ της «Περί χαρακτη- 15 Βλ. και άρθρα 10, 15 της Σύµβασης της Γρανάδας 18

19 ρισµού των παραδοσιακών οικισµών τινών του κράτους και καθορισµού των όρων και των περιορισµών δοµήσεως των οικοπέδων αυτών» και ο Ν.1650/86 που αναφέρεται εµµέσως στους παραδοσιακούς οικισµούς (α.19), όπου και καταστρώνονται τα κριτήρια του χαρακτηρισµού και οι αρχές προστασίας του νόµου. Η ισχύουσα ρύθµιση για την προστασία των παραδοσιακών οικισµών εστιάζεται στο άρθρο 4 του ΓΟΚ 1985, όπως αυτό ισχύει µετά το νό- µο 2831/2000, όπου καθορίζονται οι δυνατότητες προστασίας τόσο των ακινήτων της αρχιτεκονικής όσο και της φυσικής κληρονοµιάς, δηλαδή το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον των οικισµών, ενώ παράλληλα διευρύνεται η προστασία και σε παραδοσιακά στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που βρίσκονται εκτός παραδοσιακών οικισµών, όπως είναι τα λιθόστρωτα που ενώνουν οικισµούς,γεφύρια, φάροι κλπ 16. Ο χαρακτηρισµός κτισµάτων ως διατηρητέων γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του α. 4 του ΓΟΚ 1985 µε απόφαση του ΥΠΕΧΩ Ε ή του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού. Παράλληλα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6-20 του Ν.3028/2002 ο χαρακτηρισµός αυτός γίνεται και µε πράξη του Υπουργού Πολιτισµού. Οι διατάξεις αυτές ισχύουσες παραλλήλως αποβλέπουν σε διαφορετικό σκοπό: Ενώ οι διατάξεις του ΓΟΚ αφορούν κτίσµατα ή τµήµατα κτισµάτων ή οικισµούς µε ιδιαίτερο ιστορικό, πολεοδοµικό, αρχιτεκτονικό, λαογραφικό ή κοινωνικό χαρακτήρα, οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 αναφέρονται σε δύο άλλες κατηγορίες οικοδοµηµάτων, είτε α) για οικοδοµήµατα που συγκεντρώνουν τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία που τους προσδίδουν το χαρακτήρα έργου τέχνης (ανθρώπινα δηµιουργήµατα µε καλλιτεχνική ιδιαιτερότητα που προκαλεί στον θεατή αισθητική απόλαυση) είτε β) για τα κτίσµατα που συνδέονται καταρχήν µε σπουδαίο ιστορικό γεγονός ή προσωπικότητα, ενώ δεν αποκλείεται να υπαχθούν σ αυτήν την κατηγορία και οικοδοµήµατα που έχουν σπουδαιότητα για την ιστορία της αρχιτεκτονικής. Τότε όµως θα πρέπει οπωσδήποτε να συντρέχει και η προϋπόθεση της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας του έργου(στε 6478/1995, 5226/1996) Είναι εποµένως δυνατόν να συνυπάρχουν δύο παράλληλοι χαρακτηρισµοί προερχόµενοι από διαφορετικά όργανα και µε διαφορετικές κάθε φορά διαδικασίες. 5. ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝΤΟΣ 16 Βλ.. Χριστοφιλόπουλος,Το ίκαιο της όµησης, Τόµος Γ,ΠΝ Σάκκουλας 2000,σελ

20 Το 1985 καταρτίστηκε στη Γρανάδα η ιεθνής Σύµβαση για την προστασία της αρχι τεκτονικής κληρονοµιάς της Ευρώπης και καθορίστηκαν οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις για την προστασία αυτή. Η Σύµβαση της Γρανάδας κυρώθηκε µε τον Ν.2039/1992 και συνεπώς έγινε,ως δίκαιο, υποχρεωτική και για τη χώρα µας. Έτσι, η ρύθµιση του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ) του 1985 σχετικά µε την προστασία των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών οικισµών εναρµονίστηκε µε την ως άνω Σύµβαση,ώστε να παρέχεται πλήρης προστασία της αρχιτεκτονικής, αλλά και της φυσικής κληρονοµιάς. Περαιτέρω, µε τον Ν.1126/1981(ΦΕΚ Α32) κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόµου η υ- πογραφείσα το 1972 στο Παρίσι σύµβαση για την προστασία της παγκοσµίου πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς. Στο α.1 της συµβάσεως αυτής ορίζεται ότι για τους σκοπούς της θεωρούνται ως «πολιτιστική κληρονοµιά» τα µνηµεία, τα σύνολα οικοδοµηµάτων και τα τοπία. Στο α 4 ορίζεται ότι έκαστο των κρατών-µελών αναγνωρίζει ότι η υποχρέωση να πραγ- µατοποιηθεί η προστασία και η µεταβίβαση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στις µέλλουσες γενεές του ανήκει κατά κύριο λόγο καθώς και ότι θα λάβει όλα τα µέτρα προς τον σκοπό αυτον µέχρι του µεγίστου ορίου των διαθέσιµων πόρων του και µέσω οιασδήποτε διεθνούς συνδροµής και συνεργασίας, και στο α.5 προσδιορίζονται τα µέτρα για να εξασφαλισθεί η κατά το δυνατό αποτελεσµατικότερη προστασία και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς υπό τις κατάλληλες για κάθε χώρα συνθήκες. Στο α.5 της Συµβάσεως των Παρισίων του 1954 «Ευρωπαϊκή Μορφωτική Σύµβασις» που κυρώθηκε µε το Ν 4194/1961( ΦΕΚ Α 166) ορίζεται ότι : «Έκαστον Συµβαλλόµενον Μέρος θέλει θεωρήσει πάντα τα αντικείµενα τα παρουσιάζοντα ευρωπαϊκήν πνευµατικήν α- ξίαν και ευρισκόµενα υπό τον έλεγχόν του ως αποτελούντα αναπόσπαστον µέρος της κοινής πνευµατικής κληρονοµιάς της Ευρώπης και θέλει λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα διά την προστασίαν των και την διευκόλυνσιν όπως καταστώσι τοιαύτα προσιτά. Τέλος, η Επιτροπή των Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης έχει εκδόσει τις υπ αριθ. 11/1968, 23/1968,28/1976 και από ( ιακήρυξη του Άµστερνταµ) αποφάσεις, οι οποίες,ανεξάρτητα από τον δεσµευτικό τους χαρακτήρα, αποβλέπουν γενικά στην προστασία των αντικειµένων που συνιστούν την πνευµατική κληρονοµιά της Ευρώπης. 20

21 6. «ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ» ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ «Σύγκρουση» δικαιωµάτων υπό νοµική έννοια είναι η ταυτόχρονη αναγνώριση και νό- µιµη άσκηση των δικαιωµάτων περισσότερων φορέων κατά τρόπο ώστε η νόµιµη άσκηση του δικαιώµατος του ενός να περιορίζει την επίσης νόµιµη άσκηση του δικαιώµατος του άλλου 17. Το δικαίωµα στο περιβάλλον (Σ24) έρχεται σε «σύγκρουση» µε πολλά άλλα συνταγ- µατικά δικαιώµατα: I) το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διακινήσεως(σ 5παρ 3) περιορίζεται από τη νοµοθετηµένη απαγόρευση πρόσβασης σε ορισµένες ζώνες ή από την απαίτηση προηγούµενης άδειας για πρόσβαση. ΙΙ) το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής κατοικίας(σ 21παρ 4) περιορίζεται και από την προηγούµενη υποχρεωτική έκδοση άδειας οικοδοµήσεως ΙΙΙ) το δικαίωµα του συνέρχεσθαι (Σ 11) για παράδειγµα λόγω των περιοριστικών µέτρων που αποβλέπουν στην προστασία από τον θόρυβο. ΙV) η ελευθερία της έκφρασης (Σ 14) που δεν επιτρέπεται να εκδηλώνεται µε τρόπους που υποβαθµίζουν ή ρυπαίνουν το περιβάλλον. V) το δικαίωµα εργασίας (Σ 22) απαγόρευση ή περιορισµοί ως προς την ελεύθερη εγκατάσταση βιοµηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων. Κυρίως όµως ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής θέµατα: VI) δικαίωµα στο πολιτιστικό περιβάλλον και αρχή της ισότητας (Σ 4παρ1) Kατά το Σύνταγµα, η αρχή της ισότητας επιτάσσει την ίση µεταχείριση όσων βρίσκονται κάτω από τις ίδιες ή όµοιες συνθήκες και τη διαφορετική µεταχείριση όσων βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι δύσκολα αναγνωρίζεται προσβολή της αρχής της ισότητας λόγω επιβολής δυσµενέστερων όρων δοµήσεως σε διάφορους ιδιοκτήτες. Με βάση την απόφαση ΣτΕ 3954/1979: «Η επί το δυσµενέστερον µεταβολή των ό- ρων δοµήσεως λόγω του χαρακτηρισµού οικισµού τινός ως παραδοσιακού, ουδόλως προσκρούει εις την αρχή της ισότητας µη εισάγουσα ανεπίτρεπτον διάκρισιν εις βάρος των προτι- 17 Βλ. ηµητρόπουλος Α.Γ, Συνταγµατικά δικαιώµατα Γενικό µέρος Εκδόσεις Σάκκουλα,2005,σελ

22 θέµενων να ανεγείρουν οικοδοµή έναντι των ευµενέστερων όρων του παρελθόντος και ανεγειράντων ήδη πολυώροφα κτίρια, καθόσον πάσα κανονιστική ρύθµισις συνεπάγεται καταρχήν τοιούτου είδους διακρίσεις,ο ειδικός δε χαρακτήρ των παραδοσιακών οικισµών δικαιολογεί πλήρως την επιχειρηθείσαν µεταχείρισιν, µη υπερβαίνουσαν τα ακραία όρια» Επιπλέον, ενδεικτικές είναι οι εξής αποφάσεις: ΣτΕ 232/1979, σύµφωνα µε την οποία η ιοίκηση µπορεί να προβαίνει σε διαφορετική επιβάρυνση των ιδιοκτησιών εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη θεραπεία των γενικότερων πολεοδοµικών αναγκών ΣτΕ 2208/1976, κατά την οποία δεν υφίσταται παράβαση της αρχής της ισότητας ενόψει άλλης ενδεχόµενης µη νοµίµου ενέργειας της ιοίκησης,µε την αιτιολογία δηλαδή ότι δεν επεβλήθησαν ανάλογοι περιορισµοί σε οικοδοµές που βρίσκονταν εγγύτερα ναού,προστατεύοµενου ως αρχαιολογικού µνηµείου, απ ότι η οικοδοµή του αι τούντος ΣτΕ 3677/1987, οι διακρίσεις µεταξύ ακινήτων που βρίσκονται µέσα σε τµήµα οικισ- µού που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό και ακινήτων που βρίσκονται εκτός αυτου δικαιολογούνται ανεξαρτήτως από τη µεταξύ τους απόσταση, αφού οι δύο αυτές περιοχές δεν τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες,αλλά η περιοχή που είναι µέσα στο παραδοσιακό τµήµα έχει ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας. VII) δικαίωµα στο πολιτιστικό περιβάλλον και δικαίωµα οικονοµικής ελευθερίας (Σ 5 παρ1) Το συνταγµατικά κατοχυρωµένο στο άρθρο 5 παρ. 1 δικαίωµα του ατόµου να επιλέγει ελεύθερα οικονοµική δραστηριότητα και να την αναπτύσσει προς διάφορες κατευθύνσεις µπορεί να έλθει σε «σύγκρουση» µε το δικαίωµα προστασίας του περιβάλλοντος και µάλιστα να περιοριστεί κυρίως : - ως απαίτηση απουσίας διοικητικού κυρίως χαρακτήρα στην άσκηση της οικονοµικής δρα- στηριότητας - στο πλαίσιο της απαγόρευσης της καταχρηστικής ασκήσεως της ιδιωτικής οικονοµικής πρωτοβουλίας 18. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι εξής : ΣτΕ ΕΑ 618/2004 (Υπόθεση Μακρά Τείχη Πειραιώς καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ), κατά την οποία δε χορηγείται αναστολή εκτέλεσης πρακτικού ακύ- 18 Βλ. Λιγωµένου Α, Κράτος ικαίου και Προστασία του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος, ι ικ 9(1997), σελ

23 ρωσης απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου Πειραιώς, µε την οποία χορηγήθηκε ά- δεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε τραπεζοκαθίσµατα σε καταστήµατα της Α- κτής Θεµιστοκλέους για λόγους δηµοσίου συµφέροντος ( εξειδικευµένου και οριοθετηµένου µε τις διατάξεις των α10 παρ1 και 3 του Ν.3028/2002) συνισταµένους στην ανάγκη προστασίας του αρχαίου µνηµείου του Τείχους της Πειραϊκής Ακτής και απότροπής έµµεσης ή άµεσης βλάβης του από την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και συναφών δραστηριοτήτων πλησίον αυτού. Η απόφαση αυτή θέτει σε πρώτο επίπεδο την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος αφήνοντας κατά µέρος τους ισχυρισµούς του αιτούντος δήµου ότι: α) τα καταστήµατα αποτελούν «πόλο έλξης πλήθους θαµώνων, ενισχύοντας την ε- µπορική κίνηση της πόλης»,β) θα προκληθεί «τουριστική απαξίωση της περιοχής», γ) θα προκληθεί οικονοµική ζηµία ετήσιων εσόδων του δήµου από τα τέλη χρήσεως ύψους ευρώ. Σύµφωνα δε µε την απόφαση ΣτΕ 565/2005 Τµ.Ε (Υπόθεση Μακρά Τείχη-Αστικές Πύλες Πειραιώς), οι διατάξεις των α10 παρ.1,3,6,7, α14παρ.1,2,5 και α73παρ 10 του Ν.3028/2002 ερµηνευόµενες υπό το φως του α24σ έχουν την έννοια ότι η άδεια του Υπουργού Πολιτισµού για τη λειτουργία επιχειρήσεως εντός αρχαιολογικού χώρου επί αυτών τούτων των αρχαίων ή πλησίον αυτών,δύναται να παρασχεθεί µόνο για την προστασία αυτών και µε την προϋπόθεση ότι έχει προηγουµένως πλήρως διασφαλισθεί ότι δε θα επέλθει καµιά δυσµενής επίδραση στα αρχαία (πρβλ ΣτΕ Ολ 3280/ 2003, 3251/2003, 3066/2001, 5264/1995) Η ΣτΕ 734/1997 δέχεται ότι «ο συντακτικός νοµοθέτης σταθµίζοντας τις αξίες του περιβάλλοντος και της οικονοµικής ελευθερίας αξίωσε τον συγκερασµό τους µέσα στην αξία της βιώσιµης ανάπτυξης 19. VII) δικαίωµα στο πολιτιστικό περιβάλλον και η ελευθερία της λατρείας (ΣτΕ ΕΑ 327/1995 -Υπόθεση ιστορικού µνηµείου «Ροτόντα» ή «Ναού Αγίου Γεωργίου» Θεσσαλονίκης) Η θρησκευτική ελευθερία είναι ένα πρωταρχικό δικαίωµα του ανθρώπου και πρέπει κατά προτεραιότητα να προστατεύεται. Παράλληλα, όµως, το δικαίωµα στην προστασία και διαφύλαξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι ένα θεµελιώδες δικαίωµα της τρίτης γενιάς που το Σύνταγµα εγγυάται ως θεµελιώδη και αναντικατάστατη αξία της σηµερινής κοι- 19 Από τη φύση της η βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί σχεδιασµό και προγραµµατισµό που διασφαλίζει την προσαρ- µογή της στη φειδώ στην εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων,έτσι ώστε να µην ευνοείται αδικαιολόγητα µία γενιά σε βάρος των επερχόµενων 23

24 νωνικής συµβίωσης. Η ελευθερία της λατρείας και το δικαίωµα στον πολιτισµό είναι λοιπόν δύο τυπικά ισοδύναµα συνταγµατικά προστατευόµενα αγαθά και κανένα δεν υπερτερεί/ δε διαθέτει προβάδισµα γενικά και αφηρηµένα έναντι του άλλου 20. Σε περίπτωση,λοιπόν, «σύγκρουσής» τους µε αφορµή µια συγκεκριµένη υπόθεση απαιτείται να γίνει από τη ιοίκηση καταρχήν, ειδική και συγκεκριµένη στάθµιση µε βάση τη διακινδύνευση που υφίστανται στη συγκεκριµένη περίπτωση τα συγκρουόµενα αγαθά. Έτσι, προτεραιότητα της λατρευτικής αξίας ενός πολιτιστικού αγαθού απέναντι στη µνηµειακή του αξία θα µπορούσε ενδεχοµένως να δικαιολογηθεί στην περίπτωση, για παράδειγµα, που ο θρησκευτικός χαρακτήρας και ο λατρευτικός προορισµός του αγαθού είναι καθιερωµένος και δεν αλλοιώνεται ούτε υποβαθµίζεται ουσιωδώς από τη λατρευτική χρήση η πολιτιστική του αξία. Η υποχρέωση, άρα, του κράτους για προστασία των πολιτιστικών αγαθών θα µπορούσε να υποχωρήσει στην περίπτωση που παρακωλύεται άµεσα ή έµµεσα,κατά δίκαιη κρίση, το συνταγµατικό δικαίωµα της άσκησης της λατρείας σε χώρο που θεωρείται σύµφωνα µε το δίκαιο του οικείου θρησκεύµατος ιερός, ιδίως όταν ο χώρος βρίσκεται στην κατοχή της αντίστοιχης θρησκευτικής κοινότητας, εκτός αν η άσκηση του δικαιώµατος στη συγκεκριµένη περίπτωση αντίκειται στη δηµόσια τάξη ή προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Η Ροτόντα συνιστά µνηµείο µε αναµφισβήτητα θρησκευτικό χαρακτήρα, αφού χτίστηκε ως ρωµαϊκός ειδωλολατρικός ναός, µετατράπηκε λίγο αργότερα και λειτούργησε για χίλια χρόνια ως χριστιανικός ναός και εν συνεχεία για µερικούς αιώνες ως τζαµί. Η διαθρησκευτική του πορεία που αποτυπώθηκε και ενυπάρχει στην αρχιτεκτονική του όψη δεν µπορεί να διασωθεί και να αξιοποιηθεί παρά µόνο αν προστατευθεί ως πολιτιστικό αγαθό που µαρτυρεί την ύπαρξη τριών διαφορετικών θρησκευτικών πολιτισµών. Άρα, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα πολιτιστικού αγαθού θρησκευτικού χαρακτήρα µε προεχόντως µνηµειακό-ιστορικό και παρεπόµενο λατρευτικό προορισµό. Η ευθύνη για τη διατήρηση, συντήρηση και χρήση του µνηµείου της Ροτόντας ανήκει ως δηµόσιο ιδιόχρηστο πράγµα αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στη δικαιοδοσία της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία οφείλει να προστατεύει κατά προτεραιότητα, το µνηµείο ως πολιτιστικό αγαθό κατά τις επιταγές του α.24σ. Με αυτά τα δεδοµένα, η υπ αριθµόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/3522/34/ απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού (που αφορά τις χρήσεις του ιστορικού αυτού µνηµείου) είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα περί αρχαίων νοµοθεσία καθώς και µε τις διατάξεις του Συντάγµατος που προστατεύουν το πολιτιστικό περιβάλλον και την ελευθερία της λατρείας, 20 Ειδικά για τη σχέση ελευθερίας της λατρείας και περιβάλλοντος βλ. τη σηµαντική απόφαση του ΣτΕ 1118/ 1993, Αρµ. 1994,73 επ. και Νόµος και Φύση τ.1(1994),σελ. 245 επ. µε σχόλιο Γ.Παπαδηµητρίου 24

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. ο ΝΟΚ (ν. 4067/12) και η Μαρία Φραντζή Aρχιτέκτονας µηχ - Πολεοδόµος Μπιρµπίλη 47 11744 Αθήνα Αράχωβα 32004 τηλ: +302109025323

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 3251/2003 ΣτΕ

Νομολογία 3251/2003 ΣτΕ Νομολογία 3251/2003 ΣτΕ Υπόθεση προστασίας αρχαιολογικού χώρου Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 3251/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε «Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Υπόθεση Μουσείου Ακρόπολης Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 3280/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ «Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Για το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές και τους αιγιαλούς.

Για το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές και τους αιγιαλούς. Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος. Για να παραμείνει πράγματι ελεύθερος, οφείλει να συνειδητοποήσει ότι αποτελεί μέλος μιας κοινωνίας, με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ότι είναι ένας συνειδητός πολίτης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προπυλαίων 7, 11742 Αθήνα Τηλ/fax: 210 9239913 - email:pesa@pesa.com.gr, - http:www.pesa.gr Αθήνα 3 7 2014 Αριθμ. Πρωτ.:2140 Προς: Όλα τα μέλη ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου Η Εξάµηνο Ενδεικτικού Προγράµµατος Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής]

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] Περίληψη Η πράξη χαρακτηρισμού οικοδομής ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης εκδίδεται με διαφορετική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ: διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ:  διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Τμήμα Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Με αφορμή την Πράξη 178/2012 του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γνωμ.) Περίληψη: Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος Όνομα: για να προστατευτεί πρέπει να έχει διακριτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων THE DOUBLE GENERATION IN ATHENS IN LIGHT OF DECISION No. 3059/2009 OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Η ΒΕΒΑΙΩςΗ. ΠΑΡ.4 ΑΡΘΡΟ 23 1.Η διάταξη (Ως έχει αντικατασταθεί) (παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011)

Διαβάστε περισσότερα