Τhe axiom of selective migration as the answer to the challenges of the 21st century

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τhe axiom of selective migration as the answer to the challenges of the 21st century"

Transcript

1 Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (1), Social Cohesion and Development (1), Το «αξίωμα» της επιλεκτικής μετανάστευσης ως απάντηση στις προκλήσεις του 21ου αιώνα Απόστολος Καψάλης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Τhe axiom of selective migration as the answer to the challenges of the 21st century Apostolos Kapsalis, Panteion University ΠΕΡIΛΗΨΗ Οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμέτωπες με κοινές προκλήσεις, καλούνται στην σημερινή οικονομική συγκυρία να λάβουν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις για μια σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική. Η πρόταξη του αξιώματος της επιλεκτικής μετανάστευσης αποτέλεσε πρόσφατα την επίσημη απάντηση της Ευρώπης στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, όμως είναι αμφίβολο, εάν η εφαρμογή του θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις ειδικότερες ανάγκες των χωρών-μελών ή εάν, ακόμη, υπάρχει ειλικρινής εμπιστοσύνη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην καταλληλότητά του. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η επιλεκτική μετανάστευση στερείται πολλών στοιχείων καινοτομίας, ενώ και οι προοπτικές επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων είναι μάλλον περιορισμένες. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, επιλεκτική μετανάστευση, μπλε κάρτα ABSTRACT The country-members of the European Union, faced with common challenges, are required in the economic conjuncture that they are currently faced with to take weighty decisions as regards an up to date migration policy. Fighting for the axiom of selective migration has recently constituted the official answer of Europe to the challenges of the 21st century. Nevertheless, it is doubtful whether its implementation will actually manage to satisfy the specific needs of each countrymember, or if there still is sincere and implicit confidence through all the involved parts as regards its suitability. According to the initial indications, selective migration is destitute of several innovation elements and simultaneously the prospects of achieving the pursued objectives are probably narrow. KEYWORDS: European migration policy, highly qualified employment, selective migration, blue card 1. Εισαγωγή Κ ατά την διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, από τα τέλη της δεκαετίας του 70 η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική σημαδεύτηκε έντονα από αμφιταλαντεύσεις και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη στο ζήτημα της διαχείρισης των οικονομικών μεταναστεύσεων, είτε αυτές αποτελούσαν προϊόν διακρατικών συμβάσεων με τις χώρες καταγωγής, είτε αργότερα εκδηλώθηκαν αυθόρμητα και αρρύθμιστα, ερήμην δηλαδή των χωρών-μελών υποδοχής.

2 [64] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εξαιτίας της έμφασης και της επιμονής των διαφοροποιημένων πολιτικών και νομοθετικών ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο οι κοινοτικές πρωτοβουλίες για την χάραξη κοινής μεταναστευτικής πολιτικής κατέληγαν να λειτουργούν περισσότερο σαν προτροπές προς τα κράτη-μέλη παρά σαν ουσιαστικά βήματα «ομογενοποίησης» των εθνικών «μοντέλων» αντιμετώπισης του ζητήματος της διαμονής και της εργασίας εξω-κοινοτικών αλλοδαπών. Συχνά, από ορισμένους μελετητές της μετανάστευσης προάγεται η χρήση του όρου «στρατηγική» παρά «πολιτική» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση, ακριβώς για να καταδειχθεί με έμφαση ότι πρόκειται περισσότερο για προτεινόμενους άξονες προς συζήτηση και συνομολόγηση παρά για συν-αποφασισμένους κοινούς προσανατολισμούς. Πολύ πρόσφατα, όμως, έπειτα από μια σύντομη (τριετή) περίοδο, ομολογουμένως, όχι ιδιαίτερα έντονων ζυμώσεων και ιδεολογικών αναζητήσεων ή αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκαν σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο οι διεργασίες προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνονται παγκόσμια στο ζήτημα της μετανάστευσης,. Για πρώτη φορά δίνεται η εντύπωση ότι ανήκουν, πλέον, στο παρελθόν οι διαφωνίες, που είχαν να κάνουν κατά κανόνα με το δικαίωμα στην χάραξη αυτόνομης μεταναστευτικής πολιτικής με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Περισσότερο, ίσως, από ποτέ οι χώρες-μέλη φαίνεται να συγκλίνουν σε μια κοινή και ομόφωνη προσέγγιση για την ρύθμιση των μεταναστεύσεων στον ευρωπαϊκό χώρο, η οποία συνοψίζεται στο «αξίωμα» της επιλεκτικής μετανάστευσης 1. Αυτή η στροφή στην αναγκαιότητα προσέλκυσης μεταναστών υψηλής ειδίκευσης συνοδεύεται από την ανακοίνωση μέτρων αναχαίτισης (και απαλλαγής από την παρουσία) εκείνων των μεταναστών, οι οποίοι δεν θα εκπληρώνουν τα κριτήρια, που θα θεσπίζονται ανά περίπτωση προκειμένου να αποδεικνύεται η χρησιμότητά τους για την (εθνική) οικονομία και αγορά εργασίας (Κεφάλαιο Ι). Έπειτα, όμως, από μια πιο προσεκτική ματιά των πρόσφατων εξαγγελιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες εγκαινιάζεται με κάθε επισημότητα μια νέα εποχή για την μετανάστευση, συμπεραίνεται ότι οι προθέσεις και οι μεθοδεύσεις των πολιτικών ηγετών δεν χαρακτηρίζονται απόλυτα, ούτε από το στοιχείο της καινοτομίας, αλλά ούτε από αυτό της καταλληλότητας (Κεφάλαιο ΙΙ). 2. Η απάντηση της Ευρώπης στις σύγχρονες προκλήσεις: η πρόταση της επιλεκτικής μετανάστευσης Η ταχύτητα της υιοθέτησης των νέων μέτρων και η (φαινομενική τουλάχιστον) καθολικότητα της αποδοχής τους από το σύνολο των χωρών-μελών αποτελούν τα δύο κυρίαρχα χαρακτηριστικά της τελικής διαμόρφωσης ενός σχεδίου μακροχρόνιας προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σύγχρονες διεθνείς μεταναστευτικές πιέσεις. Το μοντέλο της επιλεκτικής μετανάστευσης, όπως αυτό διακηρύσσεται επίσημα, πλέον, στο κείμενο του πρόσφατου Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο (Οκτώβρης 2008) είναι προϊόν επίμονων και συγκροτημένων πολιτικών μεθοδεύσεων από την πλευρά συγκεκριμένων χωρών μελών, οι οποίες διήρκεσαν, στην πραγματικότητα, λιγότερο από τρία χρόνια. Ως θεωρητική αντίληψη η επιλεκτική μετανάστευση συνεπάγεται την προώθηση ενός στρατηγικού προτύπου αναφορικά με την χάραξη της μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο θεμελιώνεται σε δύο βασικούς άξονες: από την μια, στην αναγκαιότητα προσέλκυσης υψηλά ειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες και από την άλλη, στην ρύθμιση, εάν όχι στην αποτελεσματική καταπολέμηση, του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης.

3 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [65] Στην Ευρώπη και σε πολιτικό, τουλάχιστον, επίπεδο «πατρίδα» του συγκεκριμένου «αξιώματος» θα πρέπει να θεωρείται η Γαλλία, οι ηγέτες της οποίας προφανώς δεν ανακάλυψαν, αίφνης, μια νέα θεωρία για την διαχείριση των διεθνών μεταναστεύσεων, όμως, πρωτοστάτησαν και εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρωτοπορία για την καθιέρωση της επιλεκτικής μετανάστευσης σαν πυξίδα κατά την υιοθέτηση των μελλοντικών κοινοτικών, αλλά και όλων των επιμέρους εθνικών πολιτικών για την μετανάστευση. Ήδη, από το Ιούνιο του 2005 στην επικαιρότητα του σχετικού με την μετανάστευση δημόσιου διαλόγου κυριαρχεί η επιχειρηματολογία της γαλλικής κυβέρνησης περί την αναγκαιότητα καθιέρωσης της επιλεκτικής μετανάστευσης (immigration choisie) ως νέου πυλώνα για την συγκρότηση της μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία θα πρέπει σταδιακά να αντικαταστήσει την υφιστάμενη ή την μη ηθελημένη μετανάστευση (immigration subie), την οποία βιώνουν ως πρόβλημα οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Στην Γαλλία, τον Ιούλιο του 2006 υιοθετείται, τελικά, εν μέσω κοινωνικών αντιδράσεων, ο Νόμος Sarkozy (Ν ), με τον οποίο εισάγεται η άδεια διαμονής για εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης, με τίτλο «κάρτα προσόντων και δεξιοτήτων» και η άδεια διαμονής για εποχική εργασία διάρκειας 3 ετών, υπό την προϋπόθεση της ελάχιστης απασχόλησης για διάστημα 6 μηνών ανά έτος. Παράλληλα, καταργείται η διαδικασία των νομιμοποιήσεων, πλην εξαιρετικών και ανθρωπιστικών λόγων και εξαγγέλλεται σχετικά η εντατικοποίηση των απελάσεων των ανεπίσημων μεταναστών με ταυτόχρονη διακήρυξη προκαθορισμένων ποσοτικών στόχων σε ετήσια βάση ( απελάσεις για το 2007 και για το 2008). Το κυριότερο, όμως, στοιχείο σε εφαρμογή του συγκεκριμένου Νόμου είναι ο ορισμός συγκεκριμένων ποσοστώσεων σε κλαδικό, επαγγελματικό και περιφερειακό επίπεδο με τρόπο, ώστε η «μετάκληση» αλλοδαπού εργαζόμενου να γίνεται με συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια και μέσα σε αυστηρά χρονικά πλαίσια. Ταυτόχρονα, η γαλλική πλευρά επιδίωξε να προωθήσει το εν λόγω πρότυπο διαχείρισης του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού σε κοινοτικό επίπεδο συνεπικουρούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ορισμένες πολιτικές δυνάμεις σε άλλες κοινοτικές χώρες, όπως η Ιταλία. Για τον λόγο αυτό, το 2007 αποτελεί αναμφίβολα μια χρονιά ορόσημο για την εισαγωγή του «αξιώματος» της επιλεκτικής μετανάστευσης στις ευρωπαϊκές πολιτικές, προσπάθεια η οποία ολοκληρώνεται με απόλυτα συντονισμένες ενέργειες κατά την διάρκεια του τελευταίου τετραμήνου του έτους. Χωρίς απαραίτητα να έχει προηγηθεί ένας ουσιαστικός και ενδελεχής διάλογος για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως η ριζική αναπροσαρμογή του από τριακονταετίας στρατηγικού προσανατολισμού της Ευρώπης απέναντι στις μεταναστεύσεις, δίνεται η εντύπωση ότι μάλλον πρόκειται για μια βεβιασμένη προσπάθεια επιβολής προειλημμένων αποφάσεων ως τετελεσμένων γεγονότων στους υπαρκτούς ή ενδεχόμενους διαφωνούντες, παρά για την ολοκλήρωση κοινών και μακροχρόνιων διαδικασιών ή διαβουλεύσεων μεταξύ των χωρών-μελών. Τα συγκεκριμένα βήματα έχουν ως εξής (Καψάλης, 2008): Στα πλαίσια της Συνόδου της Λισσαβόνας στις 13 Σεπτεμβρίου 2007, δια στόματος του αρμόδιου για θέματα μετανάστευσης ευρωπαίου Eπιτρόπου δικαιολογείται και παρουσιάζεται για πρώτη φορά επίσημα η επινόηση της μπλε κάρτας, δηλαδή μιας νέου τύπου άδειας διαμονής για την προσέλκυση μεταναστών υψηλής ειδίκευσης (Frattini, 2007). Το καθεστώς της εν λόγω κάρτας παρέχεται με συνοπτικές, αντι-γραφειοκρατικές και ταχείς διοικητικές διαδικασίες για ένα αρχικό διάστημα δύο ετών, με δυνατότητα επέκτασής του για δύο ή τρία χρόνια (ή ακόμη και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) και αφορά σε εξειδικευμένους εργάτες από τρίτες χώρες και ιδίως φοιτητές που διαβιούν, ήδη, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4 [66] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τέσσερις μόλις ημέρες αργότερα επιχειρείται η εδραίωση των δύο αξόνων της πρότασης της επιλεκτικής μετανάστευσης, όπως προαναφέρθηκαν, δηλαδή, από την μια, της προσέλκυσης εξειδικευμένου και επιλεγμένου αλλοδαπού εργατικού δυναμικού και από την άλλη, της καταπολέμησης του φαινομένου της εισόδου και της διαμονής των ανεπιθύμητων μεταναστών. Σε μια άρτια ενορχηστρωμένη προσπάθεια υιοθετούνται από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δύο ταυτόχρονες εκθέσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Η πρώτη από αυτές, της ευρωβουλευτού Gruber, έχει τίτλο «Σχετικά με το σχέδιο πολιτικής για την νόμιμη μετανάστευση» και αποσκοπεί στην παράθεση των προτερημάτων αφενός, της επινόησης της μπλε κάρτας προκειμένου για την προσέλκυση ιδιαίτερα ειδικευμένων εργατών και αφετέρου, της κυκλικής και της εποχικής μετανάστευσης. Η δεύτερη έκθεση με εισηγητή τον ευρωβουλευτή Sanchez έχει τίτλο «Σχετικά με τις προτεραιότητες πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών» και αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, στην συνεργασία με τις τρίτες χώρες, στην καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης, στον τερματισμό των ευρείας κλίμακας «νομιμοποιήσεων» και τέλος στην πολιτική επιστροφών των ανεπίσημων μεταναστών. Ένα μήνα αργότερα, στις 23 Οκτωβρίου 2007, ανακοινώνεται η πρόταση οδηγίας «Σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης» (COM, 2007, 637), ενώ παράλληλα επαν-ενεργοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση μιας άλλης οδηγίας «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» (COM, 2005, 391). Η «οδηγία της ντροπής», όπως έμεινε γνωστή εξαιτίας της ευθείας παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, που συνεπάγεται υιοθετείται, τελικά, στις 16 Δεκεμβρίου 2008 (Οδηγία 2008/115). Ενόσω υιοθετούνται με γοργούς ρυθμούς αντίστοιχα κείμενα από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο, τα πράγματα αρχικά δεν εξελίσσονται ιδιαίτερα ευνοϊκά για τους οπαδούς της νέας πρότασης της επιλεκτικής μετανάστευσης και θα χρειαστεί να επιστρατευτούν όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα προκειμένου να καμφθούν οι αντιστάσεις από πολλές χώρεςμέλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 8η γαλλογερμανική Σύνοδος, που πραγματοποιείται στην Γερμανία επίσης στα τέλη του 2007, όπως και η επόμενη, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2008 στην Γαλλία, είναι αφιερωμένες στο ζήτημα της μετανάστευσης. Στο άκουσμα των εξαγγελιών Frattini οι αντιδράσεις ορισμένων χωρών με παράδοση στην υποδοχή μεταναστών ήταν ακαριαία και εξαιρετικά διαυγής ως προς την καθολική απόρριψη της νέας πολιτικής θεωρίας και ειδικότερα της καινοτόμου μπλε κάρτας. Στην Γερμανία οι πρώτες αντιρρήσεις σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέρχονται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας (εφ. Καθημερινή, 2007) ενώ, όταν στις 23 Οκτωβρίου ανακοινώνεται από την Επιτροπή η οδηγία για την προσέλκυση μεταναστών εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, η αρμόδια υπουργός για θέματα μετανάστευσης Maria Bömer, μολονότι αναγνωρίζει ότι στην Γερμανία διαπιστώνεται, πράγματι, μια αυξημένη ανάγκη σε αλλοδαπό εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης, σπεύδει να διευκρινίσει ότι: α) κάθε χώρα-μέλος θα πρέπει να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ορίζει αυτόνομα την μεταναστευτική της πολιτική και β) η προτεραιότητα για την Γερμανία τίθεται στην πλήρη αξιοποίηση του ημεδαπού ή του διαμένοντος στην χώρα αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης (www.bundesregierung.de). Η γερμανική στάση αλλάζει άρδην σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στα πλαίσια της προαναφερθείσας 8ης γαλλογερμανικής Συνόδου οι πρόεδροι των δύο χωρών ανακοινώνουν την σύσταση μιας ειδικής για το ζήτημα της μετανάστευσης διυπουργικής ομάδας εργασίας και την ανάληψη

5 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [67] μιας πρωτοβουλίας για κοινή μεταναστευτική πολιτική (Calla, 2007), δέσμευση η οποία τηρήθηκε στο έπακρο καθ όλη την διάρκεια του Η ξαφνική αλλαγή πλεύσης από τους αντιπάλους της επιλεκτικής μετανάστευσης προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον, από την στιγμή που οι διαφωνίες αυτές δεν αφορούν σε επουσιώδη ζητήματα ή σε ειδικές ρυθμίσεις, αλλά υποκρύπτουν μια σύγκρουση εθνικών μοντέλων, τα οποία αφορούν στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Το μέτωπο που συγκροτήθηκε από την Γαλλία, την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμενε στην προτεραιότητα της προσέλκυσης εγκεφάλων, της αξιοποίησης ειδικευμένων αλλοδαπών εργατών και της καταπολέμησης της καταναγκαστικής μετανάστευσης και της ανεπιθύμητης διαμονής των μη αξιοποιήσιμων (χαμηλής ειδίκευσης) μεταναστών. Αντιθέτως, σε χώρες όπως η Γερμανία καταβάλλονται προσπάθειες για την κοινωνική ένταξη όλων των μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών τους και για την προώθηση της απασχόλησης, για όλους όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας, με διπλό στόχο, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αντίστοιχα, η διάσταση απόψεων γύρω από την επιτακτική πρόταξη της επιλεκτικής μετανάστευσης αποτυπώθηκε γλαφυρά και στην περίπτωση της Ισπανίας. Η μελέτη της περίπτωσης αυτής της χώρας-μέλους επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, τόσο σε σχέση με την ξαφνική και σχετικά εύκολη άρση όλων των διαφωνιών, που προκάλεσαν οι γαλλο-ιταλικές προτάσεις στα τέλη του 2007, όσο και αναφορικά με την ευόδωση των υπόλοιπων σχεδίων, που συνοδεύουν την επινόηση της μπλε κάρτας στο άμεσο μέλλον. Η Ισπανία υιοθετεί πράγματι ένα «διπλό παιχνίδι» σε ό,τι αφορά στην μεταναστευτική της πολιτική (Charles, 2007). Από τα μισά περίπου της δεκαετίας, εντατικοποιεί τις τεχνολογικές και νομικές μεθόδους προκειμένου να καταστήσει απροσπέλαστα τα σύνορά της για τους επίδοξους ανεπίσημους οικονομικούς μετανάστες από την Ασία και κυρίως από την Αφρική. Οι οικείες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την διεξαγωγή αυστηρών και κατασταλτικών χερσαίων και θαλάσσιων περιπολιών, την δημιουργία κέντρων υποδοχής στο έδαφος των γειτονικών εξω-κοινοτικών χωρών και την σύναψη διακρατικών συμφωνιών επανεισδοχής των συλληφθέντων ανεπίσημων μεταναστών. Την ίδια στιγμή η Ισπανία είναι η χώρα, η οποία κατά την διάρκεια της περασμένης δεκαετίας απένειμε τον μεγαλύτερο αριθμό αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, ενώ στις 31 Μαρτίου 2007 ο συνολικός αριθμός των επισήμων μεταναστών ανέρχονταν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στα 3,5 εκατομμύρια άτομα. Επιπλέον, εκτός από την εφαρμογή απλών διοικητικών διαδικασιών ευρείας «νομιμοποίησης» μεταναστών, όποτε κάτι τέτοιο κατέστη αναγκαίο (600 χιλιάδες «νομιμοποιήσεις» μόνο για το έτος 2005), η Ισπανία διαθέτει ένα σύστημα διαρκούς πρόσβασης σε επίσημο καθεστώς διαμονής, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης σύμβασης εργασίας από έναν εργοδότη και της απόδειξης της διαμονής στην χώρα τουλάχιστον για μια τριετία. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην νομιμότητα, έστω διαμέσου της εργασίας, από μια άποψη ενδεχομένως συνιστά μια ιδιαίτερη έκφραση ενός μοντέλου -κατ ουσία- επιλεκτικής μετανάστευσης, εντούτοις αποτελεί για την ισπανική Πολιτεία ένα από τα κατάλληλα και αποτελεσματικότερα μέσα για την καταπολέμηση του φαινομένου της αδήλωτης απασχόλησης, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της οικονομίας, των ασφαλιστικών ταμείων και κατ επέκταση της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, οι καμπάνιες «νομιμοποίησης» βρίσκονται στο αντίποδα της κοινοτικής εκδοχής της αντίληψης της επιλεκτικής μετανάστευσης, ενώ ρητά και κατηγορηματικά στηλιτεύονται ως πρακτική στα περισσότερα κοινοτικά κείμενα, που εισαγάγουν το «αξίωμα» αυτό. Όμως, η Ισπανία προς το παρόν δεν δείχνει διατεθειμένη να ακολουθήσει τις επιλογές εκείνες, οι οποίες ευθύνονται για φαινόμενα γκετοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως τα βιώνουν, πλέον, με τραυματικό τρόπο πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Επιπλέον, εν όψει της γαλλικής

6 [68] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2008, η ισπανική πλευρά κατάβαλλε κάθε προσπάθεια να εξαιρέσει από το τελικό κείμενο του Συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο τα ζητήματα της διαχείρισης της ανεπίσημης μετανάστευσης και της ένταξης ή έστω να αμβλύνει τις αυστηρές σχετικές ρυθμίσεις, που προτείνονταν στα διάφορα προσωρινά σχέδια του Συμφώνου. Με επιτυχία στέφθηκε, για παράδειγμα, η ισπανική επιμονή στην εξάλειψη της «Σύμβασης υποδοχής και ένταξης» από το τελικό κείμενο του Συμφώνου. Σε πλήρη αντιστοίχηση με την ομώνυμη σύμβαση, που υιοθετήθηκε στην Γαλλία τον Ιούλιο του 2003 (Joppke, 2007), η εν λόγω ρύθμιση στο σχέδιο του Συμφώνου προέβλεπε με σαφήνεια τις απαρέγκλιτες υποχρεώσεις, που θα έπρεπε να τηρήσει κάθε μετανάστης προκειμένου να πιστοποιηθεί ο ενδεδειγμένος βαθμός ένταξής του στην χώρα υποδοχής. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αποτυχία των αντίστοιχων προσπαθειών σε άλλα επίμαχα θέματα σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά, ώστε να μην συνομολογηθεί από την ισπανική πλευρά το τελικό κείμενο του Συμφώνου, εφόσον, άλλωστε, από τα πράγματα κάθε κράτος-μέλος έχει την δυνατότητα να παίξει ένα εξίσου διπλό παιχνίδι (Carrera at al., 2008). Άλλωστε, αυτό που προέχει είναι η καταλληλότητα, κατ αρχήν, του «αξιώματος» της επιλεκτικής μετανάστευσης ως προς την υιοθέτηση μέτρων ικανών να συνδράμουν σε μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων μεταναστευτικών προκλήσεων. 3. Η αξιολόγηση της επιλεκτικής μετανάστευσης με γνώμονα την επιδίωξη μιας νέας εποχής στις μεταναστευτικές πολιτικές Είναι βέβαιο ότι με την υιοθέτηση του τελικού κειμένου του ευρωπαϊκού Συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο στα μέσα του περασμένου Οκτώβρη επικυρώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο μια προσπάθεια συγκρότησης κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, ενώ σύμφωνα με τους εμπνευστές του κειμένου αυτού εγκαινιάζεται, παράλληλα, μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση των διεθνών μεταναστευτικών προκλήσεων μέσα από την οριοθέτηση των κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών. Κατ αρχήν, πρέπει να διευκρινιστεί ότι νομικά το Σύμφωνο δεν έχει καμία απολύτως ισχύ, αλλά διατηρεί την σημασία του αποκλειστικά στο πεδίο της διατύπωσης πολιτικά «δεσμευτικών» αρχών και τοποθετήσεων ιδεολογικού προσανατολισμού. Στο κείμενο του Συμφώνου αντανακλώνται οι νομοθετικές ρυθμίσεις, που υιοθετήθηκαν την τριετία από την γαλλική κυβέρνηση, η οποία επιχείρησε να «κοινοτικοποιήσει», άρα να νομιμοποιήσει, τις εθνικές επιλογές της σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της περιόδου, που εισήγαγε το πενταετές Πρόγραμμα της Χάγης ( ) και με σκοπό την διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου πριν από την έναρξη της σουηδικής προεδρίας (2ο εξάμηνο του 2009), η οποία θα πρέπει να επιληφθεί του περιεχομένου της κοινοτικής πολιτικής για την μετανάστευση μετά το 2009 (Collett, 2008). Απομένει, λοιπόν, να εξεταστεί σε πιο βαθμό η επιλεκτική μετανάστευση συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση της μεταναστευτικής πολιτικής (Α) και κατά πόσον μπορεί να προσφέρει τις απαιτούμενες λύσεις, υπό τον όρο της πιστής εφαρμογής της από όλες τις χώρες-μέλη, που στην πορεία δεν θα επιλέξουν να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο σε επιμέρους ζητήματα (Β). Α. Η καινοτομία της πολιτικής της επιλεκτικής μετανάστευσης Από πολλούς μελετητές της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής περίπτωσης υποστηρίζεται ότι η υιοθέτηση της έννοιας της επιλεκτικής μετανάστευσης και η πρόταση για μια νέου τύπου άδεια διαμονής (μπλε κάρτα) θέτουν τέρμα σε μια μακρά περίοδο, περίπου τριάντα ετών, από τότε που, εν μέσω

7 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [69] οικονομικής κρίσης ( ), υιοθετήθηκε σε πολλές χώρες-μέλη η αρχή της μηδενικής μετανάστευσης (Wihtol de Wenden, 2008). Αρχικά στην Γερμανία, στην Γαλλία και στις Κάτω-Χώρες και εν συνεχεία, σταδιακά, στο σύνολο των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κερδίζει έδαφος η πεποίθηση ότι πρέπει να ανασταλούν οι οργανωμένες μετακλήσεις μεταναστών μισθωτών και ότι εφόσον καταπολεμηθεί η ανεργία, οι όποιες ανάγκες σε εργατικά χέρια θα καλύπτονται, αυτόματα, από τους ελευθέρα μετακινούμενους κοινοτικούς υπηκόους. Όταν στα τέλη της δεκαετίας του 80 ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών εισέρχεται ραγδαία στο εσωτερικό πολλών κρατών-μελών η ενεργοποίηση της μηδενικής μετανάστευσης δεν θέτει τον παραμικρό ιδεολογικό ενδοιασμό: επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα όλα τα αποτρεπτικά και αμυντικά μέσα απέναντι στους ανεπιθύμητους ή έστω απρόσκλητους εισβολείς (Νόμοι Pasqua 1993 στην Γαλλία, Ν. 1975/1991 στην Ελλάδα). Βαθμηδόν, όμως, μέσα από την συνειδητοποίηση των οφελών από την απασχόληση των οικονομικών μεταναστών, η ιδέα της μηδενικής μετανάστευσης τίθεται σοβαρά εν αμφιβόλω, αφού δεν θεωρείται πλέον ούτε εφικτή, ούτε επιθυμητή (Λινάρδος-Ρυλμόν, 2003). Άλλωστε, καθ όλη την διάρκεια της τελευταίας τριακονταετίας εγκαταστάθηκαν σε ευρωπαϊκό έδαφος εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων-χωρών, πολλές φορές στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών, όχι απαραίτητα για εποχική εργασία, ενώ συχνά προγράμματα μαζικών «νομιμοποιήσεων» σε συνδυασμό με την υιοθέτηση νομικών ρυθμίσεων προς όφελος των μεταναστών δεύτερης γενιάς καθιστούσαν, εκ των πραγμάτων, λιγότερο ανεπιθύμητους τους αλλοδαπούς εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Οι εθνικές αυτές στρατηγικές υποχρεώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντικαταστήσει την θέση της μηδενικής μετανάστευσης με μια «κοινοτική προσέγγιση της διαχείρισης της οικονομικής μετανάστευσης». Ο τίτλος αλλά και το περιεχόμενο της οικείας Πράσινης Βίβλου (2005) παραπέμπουν στην αναθεώρηση της αμιγώς αμυντικογενούς αντίληψης για την μετανάστευση και στην προσαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής στην εκμετάλλευση των οφελών, που συνεπάγεται η οικονομική μετανάστευση για την εκπλήρωση συγκεκριμένων αναπτυξιακών και δημογραφικών επιδιώξεων. Το 2008, μέσα σε συνθήκες, επίσης, οικονομικής κρίσης εισάγεται το «καινοτόμο» πρόταγμα της επιλεκτικής μετανάστευσης και ανακηρύσσεται η έναρξη της νέας εποχής για την μεταναστευτική πολιτική. Στο προοίμιο του Συμφώνου επιχειρείται μια συνειδητή αποσύνδεση από τις ιδεολογικές προσεγγίσεις του παρελθόντος και ομολογείται κατηγορηματικά ότι «Επιπλέον, η υπόθεση της μηδενικής μετανάστευσης είναι ταυτόχρονα μη ρεαλιστική και επικίνδυνη». Όμως, όσο μηδενική αποδείχθηκε η ανοχή στις μεταναστεύσεις στο πρόσφατο παρελθόν, άλλο τόσο καινοτόμος είναι, σήμερα, η επιλεκτική μετανάστευση. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μέχρι σήμερα οι περισσότερες κυβερνήσεις προσπάθησαν να ρυθμίσουν το καθεστώς διαμονής των ανεπίσημων νεο-εισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών στην βάση της εκπλήρωσης ορισμένων αυστηρών κριτηρίων, σε εφαρμογή, δηλαδή, μιας αντίληψης στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται μια επιλεκτική μεταναστευτική πολιτική σε διαφορετικές εθνικές εκδοχές, με κυρίαρχη αυτή της νομιμοποίησης διαμέσου της (απόδειξης της) εργασίας. Δεύτερον, επειδή το περιεχόμενο του κειμένου του Συμφώνου διαπνέεται -εντονότερα από ποτέ- από ένα πνεύμα μηδενικής ανοχής απέναντι στις ανεπίσημες μεταναστευτικές ροές, σε όσες, δηλαδή, δεν (θα) εμπίπτουν στο κριτήριο της υψηλής ειδίκευσης, που προωθείται και που θα εξειδικεύεται, καταλλήλως, ανά περίπτωση. Ανεξάρτητα από τις κάθε φορά διακηρύξεις και τις επίσημες διατυπώσεις, που επιλέγονται σε κοινοτικό επίπεδο, επί της ουσίας η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τελευταίες δεκαετίες αποδεικνύεται με συνέπεια αμυντικογενής και εχθρική στις μεταναστεύσεις, αλλά θετική στην ιδέα της εκμετάλλευσης της εργασίας των μεταναστών για οικονομικό και αναπτυξιακό σκοπό. Είναι, όμως, οι πρόσφατες κοινοτικές πρωτοβουλίες ικανές, έστω, να εκπληρώσουν αυτό τον στρατηγικό στόχο;

8 [70] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β. Η καταλληλότητα των υιοθετούμενων πολιτικών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων μεταναστευτικών προκλήσεων Ο ενδεδειγμένος τρόπος της διαπίστωσης του βαθμού καταλληλότητας της στρατηγικής της επιλεκτικής μετανάστευσης στο ζήτημα των προκλήσεων, που θέτουν οι διεθνείς μεταναστεύσεις, είναι η ανάλυση των τριών από τις πέντε κεντρικές επιδιώξεις του Σύμφωνου, πλην των υπολοίπων δύο δηλαδή: α) αφενός, της κοινής πολιτικής ασύλου, που δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιλαμβάνεται ανάμεσα σε αυτές, που αφορούν στις μετακινήσεις πληθυσμών για οικονομικά αίτια και β) αφετέρου, της ενίσχυσης της αποδοτικότητας της φύλαξης των συνόρων, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι πρακτικά το αποτέλεσμα της εντατικοποίησης των ελεγκτικών και ιδίως των αποτρεπτικών μέτρων τα τελευταία χρόνια, εκτός από τον θάνατο χιλιάδων μεταναστών, δεν είχε άλλα ουσιαστικά αποτελέσματα. Ι. Οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης Αφού διευκρινίζεται ότι το κάθε κράτος μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αυτόνομα τους όρους υποδοχής και τον αριθμό των μεταναστών, που θεωρεί ότι έχει ανάγκη, στο Σύμφωνο προτρέπονται τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν μια πολιτική επιλεκτικής μετανάστευσης, να εφαρμόσουν την αρχή της προτεραιότητας σε κοινοτικούς εργαζόμενους, να ενισχύσουν την ελκυστικότητα των οικονομιών τους σε μετανάστες υψηλής ειδίκευσης και να ενθαρρύνουν τις εποχικές και τις κυκλικές μεταναστεύσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, μεταξύ άλλων, επιβάλλεται η ρύθμιση της οικογενειακής μετανάστευσης με γνώμονα τις δυνατότητες και τις προοπτικές ένταξης των μελών της οικογένειας, που πρόκειται να εγκατασταθούν στην χώρα υποδοχής. Μολονότι υφίστανται μεθοδολογικές δυσκολίες για τον υπολογισμό του μεγέθους της διαρροής εγκεφάλων και πιθανότατα η κατάσταση να μην έχει ακριβώς, όσο δραματική περιγράφεται στην εισήγηση Frattini στην Λισσαβόνα (2007), είναι γεγονός ότι η Ευρώπη στην προσέλκυση υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων εμφανίζει, πράγματι, μια σημαντική υστέρηση εν συγκρίσει με άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς ή οι ΗΠΑ. Όμως η στροφή προς μια πολιτική προσέλκυσης υψηλής ειδίκευσης μεταναστών από μόνη της δεν θα είχε παρά περιορισμένα αποτελέσματα για δύο λόγους. Από την μια, οι αιτίες, τόσο της μετανάστευσης ευρωπαίων, όσο ταυτόχρονα και της μη προσέλκυσης εξω-κοινοτικών επιστημόνων και εξειδικευμένων εργατών, οφείλεται εν πολλοίς σε δομικά χαρακτηριστικά και στην καθυστέρηση, που εντοπίζεται συγκριτικά με άλλους προνομιακούς προορισμούς, σε εξοπλισμό, τεχνογνωσία και ειδικά ερευνητικά προγράμματα. Από την άλλη, παραγνωρίζεται ότι στην επιλογή της χώρας εγκατάστασης πρωτεύοντα ρόλο εξακολουθούν να διαδραματίζουν άλλοι παράγοντες, όπως το οικονομικό περιβάλλον (προοπτικές αποδοχών), το εν γένει νομικό καθεστώς διαμονής ή φορολογίας και οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ των χωρών καταγωγής και εγκατάστασης (Docquier et al., 2007). Έπειτα, όταν γίνεται λόγος για επιτακτική ανάγκη εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα των ευρωπαϊκών χωρών, εννοείται ότι στα εκατομμύρια των «αναγκαίων» μεταναστών συγκαταλέγονται και οι επιδεικνύοντες χαμηλή ειδίκευση. Άλλωστε, όπως προκύπτει από την μελέτη των εθνικών αγορών εργασίας, παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού και σε κλάδους ή επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης, τάση η οποία αναμένεται να διατηρηθεί αναλλοίωτη στο εγγύς μέλλον, δεδομένου ότι η πλειοψηφία αυτών των τομέων (κατασκευές και δημόσια έργα, γεωργία, τουρισμός-επισιτισμός, οικιακές υπηρεσίες, προσωπική φροντίδα) δεν επιδέχονται «μετανάστευσης» (Wihtol de Wenden, 2008).

9 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [71] Τέλος, ακόμη και στην περίπτωση της Γαλλίας, που από την μια αντιμετωπίζει οξύ δημογραφικό πρόβλημα και από την άλλη, επιμένει στην επιλεκτική μετανάστευση, οι επιστημονικές μελέτες δεν φαίνεται να δικαιώνουν αυτή την προτίμηση (Chojnicki X. et al., 2005). Στην βάση ενός οικονομετρικού νέο-κλασσικού μοντέλου, προέκυψε ότι οι γηγενείς επωφελούνται μακροπρόθεσμα από την εφαρμογή μιας μεταναστευτικής πολιτικής, είτε αναπλήρωσης (de remplacement), είτε επιλεκτικής (de séléction), η οποία, όμως, θα αποσκοπεί στην διατήρηση του μεγέθους του ενεργού πληθυσμού μετά το 2010, ανεξάρτητα από το επίπεδο ειδίκευσης των απαραίτητων μεταναστών, με επουσιώδεις διαφοροποιήσεις στην μια και στην άλλη περίπτωση και αυτό σε ό,τι αφορά, μόνον, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ή σε επιμέρους οικονομικές συνιστώσες (δημόσια οικονομικά, ΑΕΠ κ.λπ.). Όσο για την οικογενειακή επανένωση και τα προγράμματα εποχικής μετανάστευσης, ανεξάρτητα από την επίσημη κατηγοριοποίηση, που γίνεται στο κείμενο του Συμφώνου, περισσότερο αφορούν στο νομικό καθεστώς των μεταναστεύσεων, παρά στο ζήτημα της οργάνωσης της επιλεκτικής μετανάστευσης. ΙΙ. Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει, τόσο στην αποτροπή της εισόδου, όσο και στην επιστροφή των ανεπίσημων μεταναστών, ενώ η έμφαση δίδεται στην πολλαπλή συνεργασία με τις ενδιάμεσες και τις χώρες καταγωγής σε νομικό, αστυνομικό και τεχνολογικό επίπεδο (διμερείς συμβάσεις, βιομετρικά συστήματα εντοπισμού και πιστοποίησης, ποινές για τους εργοδότες, σύμπραξη δικαστικών αρχών κ.λπ.). Πρώτη στην λίστα των επισημάνσεων του Συμβουλίου τίθεται, προφανώς, η προτροπή προς τα κράτη-μέλη να περιοριστούν σε ατομικές και όχι σε μαζικές «νομιμοποιήσεις» και μάλιστα για λόγους αποκλειστικά ανθρωπιστικούς ή οικονομικούς. Η καταπολέμηση της υφιστάμενης ή ανεπιθύμητης μετανάστευσης προϋποθέτει αφενός, την κατ εξαίρεση, πρόσβαση σε επίσημο καθεστώς διαμονής, στα πλαίσια ειδικών εθνικών ή τοπικών οικονομικών επιδιώξεων και αποκλειστικά διαμέσου της εργασίας και αφετέρου, τον περιορισμό όλων των άλλων τρόπων πρόσβασης στην νομιμότητα (οικογενειακή επανένωση, άσυλο, μαζικές καμπάνιες αμνηστίας). Στο βαθμό που οι συγκεκριμένες προτάσεις αποτελούν μεταφορά του πρόσφατα τροποποιημένου θεσμικού πλαισίου στην Γαλλία (van Eeckhout, 2007), η αποκρυπτογράφηση των πραγματικών επιδιώξεων καθίσταται ευχερέστερη έπειτα από την μελέτη του Νόμου Sarkozy (2006) και του Νόμου Hortefeux (2007), με τους οποίους επιδιώκονται τέσσερις επιμέρους στόχοι: α) η αύξηση της οικονομικής μετανάστευσης από το 6% στο 50 % του συνόλου των νέων αδειών διαμονής σε πενταετή ορίζοντα, β) η κατ εξαίρεση απόκτηση άδειας διαμονής σύμφωνα με την διακριτική ευχέρεια του Νομάρχη, όταν ο ανεπίσημος μετανάστης πρόκειται να καλύψει αποδεδειγμένες ελλείψεις σε συγκεκριμένη ειδικότητα και γεωγραφική περιοχή, γ) η εγκαθίδρυση ενός συστήματος ελέγχου και αδειοδότησης της απασχόλησης αλλοδαπών μέσα από δύο περιοριστικές λίστες επαγγελμάτων για κοινοτικούς και εξω-κοινοτικούς αλλοδαπούς αντίστοιχα και κυρίως στην βάση προκαθορισμένων ποσοστώσεων και δ) ο περιορισμός της κύριας πηγής «νομιμοποίησης» των ανεπιθύμητων -ως οικονομικά μη χρήσιμων και μη αξιοποιήσιμων- μεταναστών, δηλαδή της οικογενειακής επανένωσης, μέσα από την υποχρεωτική υποβολή σε γενετικά τεστ εξακρίβωσης του συγγενικού δεσμού και από την σύναψη ατομικών «συμβάσεων υποδοχής και ένταξης της οικογένειας», που στοχεύουν στην επιβεβαίωση της αποδοχής των πολιτισμικών αξιών και των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης των προσκαλούμενων συγγενών στην χώρα υποδοχής.

10 [72] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αν και αυτές οι επιδιώξεις δεν έχουν καμία σχέση με την μεταναστευτική πραγματικότητα στην Γερμανία, στην μεγάλη Βρετανία ή σε χώρες του Νότου της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, αποτυπώνουν, ωστόσο, ανάγλυφα την ουσία των κατευθυντήριων πολιτικών γραμμών, οι οποίες συνοψίζονται στο πρόταγμα της παρεμπόδισης της προσβασιμότητας σε επίσημο καθεστώς διαμονής και εργασίας, για όσους δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των «χρήσιμων μεταναστών». Παρόλα αυτά, η διαπίστωση του δημογραφικού προβλήματος και της απορρέουσας αυξημένης πίεσης για την εφαρμογή προγραμμάτων μαζικής εισόδου μεταναστών εργαζομένων, θα έπρεπε να οδηγεί στην αναζήτηση τρόπων πρόσβασης στην νομιμότητα και ευχερούς κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και όχι εγκλωβισμού τους στην παρανομία και την παραοικονομία, είτε επιδίωξης της πρακτικά ανέφικτης απομάκρυνσής τους από το ευρωπαϊκό έδαφος. Παράλληλα, σε αυτήν την κατεύθυνση η διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης θα αποδεικνύονταν τριπλά επωφελής, δεδομένου ότι η εγκατάσταση των υπολοίπων μελών της οικογένειας στην χώρα υποδοχής δύναται να λειτουργήσει καταλυτικά προκειμένου να: α) ενισχύσει δυνητικά την παραγωγικότητα του εγκατεστημένου μετανάστη μισθωτού, εφόσον βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης του σε όλα τα επίπεδα, β) αυξήσει τις πιθανότητες παραμονής των επί σειρά ετών διαμενόντων μεταναστών σε βραχείας διάρκειας διαστήματα ανεργίας εν μέσω οικονομικής κρίσης και γ) εγγυηθεί μεγάλο τμήμα της απαιτούμενης για δημογραφικούς λόγους αύξησης του (αλλοδαπού) εργατικού δυναμικού από μέλη τις οικογένειας των επί μακρόν διαμενόντων μεταναστών, τα οποία, για τον λόγο αυτό, συγκεντρώνουν, εξ αρχής, περισσότερες πιθανότητες ένταξης τους στο νέο κοινωνικό περιβάλλον. Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση, που θα θεωρούνταν επιθυμητή η επιστροφή, όσων μεταναστών αδυνατούν να ικανοποιήσουν τα κριτήρια ένταξης τους στις εθνικές αγορές εργασίας, οι προτάσεις που εμπεριέχονται στο Σύμφωνο δυσχεραίνουν ουσιαστικά αυτήν την προοπτική, εφόσον εφαρμοστούν απαρέγκλιτα από τα κράτη-μέλη. Και αυτό διότι, όπως σωστά διευκρινίζεται και στις δύο όχθες του Ατλαντικού, η πιθανότητα επιστροφής στις χώρες καταγωγής εξαρτάται, όχι τόσο από τις ευκαιρίες, που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας στην χώρα εγκατάστασης, αλλά από δύο άλλους ειδικούς παράγοντες. Ο πρώτος από αυτούς αφορά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη και πρόοδο στις χώρες καταγωγής, ειδικά εφόσον οι οικονομίες των χωρών αυτών από αναπτυσσόμενες μετατρέπονται σταδιακά σε ανεπτυγμένες (Papademetriou et al., 2009) εξέλιξη, όμως, που παρεμποδίζεται, όσο η Ευρώπη εξακολουθεί να προσελκύει υψηλά ειδικευμένους εργαζόμενους, κυρίως, από την συγκεκριμένη κατηγορία χωρών. Ο δεύτερος καταλυτικός παράγοντας επαναπατρισμού, ο οποίος αποδεικνύει περίτρανα το αντιφατικό του περιεχομένου του Συμφώνου σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο της απαλλαγής των χωρών υποδοχής από την παρουσία των μη αξιοποιήσιμων οικονομικών μεταναστών, είναι η ευκολία μετακίνησης τους ανάμεσα στα δύο εμπλεκόμενα κράτη (Wihtol de Wenden, 2009). Η ευκολία αυτή δεν έγκειται τόσο στην γεωγραφική εγγύτητα των δύο χωρών, καταγωγής και υποδοχής, όσο στην νομική δυνατότητα της δια-μετακίνησης από την μια στην άλλη, έτσι ώστε οι πολιτικές ενθάρρυνσης της κυκλικής μετανάστευσης, πράγματι, θα μπορούσαν να εγγυηθούν την απαραίτητη προσαρμογή των μεταναστών στις ιδιαίτερες συνθήκες, που επικρατούν στην αγορά εργασίας ταυτόχρονα σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης ή ύφεσης (Papademetriou et al., 2009). Με άλλα λόγια αυξημένη τάση για μόνιμη εγκατάσταση στην χώρα υποδοχής εμφανίζουν εκείνοι οι μετανάστες, που δεν έχουν χαρτιά και επομένως αδυνατούν να μετακινηθούν εκτός των συνόρων, όποτε το επιθυμήσουν, ενώ, αντιθέτως, αποδεικνύεται ότι κυκλοφορούν περισσότερο, όσοι έχουν άδειες διαμονής, που το επιτρέπουν ή όσοι απολαμβάνουν άλλου ευνοϊκότερου καθεστώτος, όπως, ιδίως, της διπλής υπηκοότητας.

11 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [73] Συνοψίζοντας, μόνον η ενισχυμένη προσβασιμότητα σε ένα νόμιμο καθεστώς διαμονής ή εν πάσει περίπτωση η ευρύτερη προστασία του δικαιώματος στην ελεύθερη μετακίνηση προσώπων δύναται να εγγυηθεί, πρακτικά, την αναχώρηση όσων μεταναστών δεν εντάσσονται στην αγορά εργασία, ενώ η μετανάστευση à la carte, που οραματίζονται οι εμπνευστές του Συμφώνου, επί της ουσίας μάλλον μέσα από μια ουσιαστική ενίσχυση προγραμμάτων κυκλικής μετανάστευσης θα μπορούσε να εξασφαλιστεί. ΙΙΙ. Ενίσχυση της συνέργιας ανάμεσα στις μεταναστεύσεις και την ανάπτυξη των χωρών καταγωγής Στον πέμπτο και τελευταίο άξονα του Συμφώνου βασική επιδίωξη αποτελεί η συμπερίληψη του ζητήματος της μετανάστευσης στην εξωτερική πολιτική, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των χωρών-μελών, στην βάση των ευρω-αφρικανικών συναντήσεων και συνόδων, που διεξήχθησαν το 2006 και το Η έμφαση των προτεινόμενων μέτρων τίθεται στην ανάγκη σύναψης διμερών συμβάσεων με τρίτες χώρες με αντικείμενο την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, την διευκόλυνση της νόμιμης και κυρίως της εποχικής και της κυκλικής μετανάστευσης και την ενίσχυση της αμοιβαίας ανάπτυξης μεταξύ των χωρών υποδοχής και καταγωγής. Καθώς αναλάμβανε τα καθήκοντα του Υπουργού για θέματα μετανάστευσης ο εμπνευστής της επιλεκτικής μετανάστευσης στην Γαλλία (Hortefeux), το Υπουργείο είχε, ήδη, μετονομασθεί σε Υπουργείο Μετανάστευσης, Ένταξης, Εθνικής ταυτότητας και Αμοιβαίας ανάπτυξης. Η προσθήκη του τελευταίου συνθετικού στον τίτλο του αρμόδιου Υπουργείου, η οποία αναπαράγεται ως θεμελιώδης προτεραιότητα στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, πηγάζει από την αντίληψη ότι η ανάπτυξη των χωρών καταγωγής, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέσο ρύθμισης (άρα αναχαίτισης) των μεταναστευτικών πιέσεων στους κατοίκους του χωρών αυτών. Αυτή η θεμελιώδης στις σύγχρονες μεταναστευτικές πολιτικές αντίληψη δεν επιβεβαιώνεται από τις οικείες επιστημονικές μελέτες, τουλάχιστον όχι σε απόλυτο βαθμό. Κατ αρχήν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ, από τις αναπτυσσόμενες χώρες δεν μεταναστεύουν οι πιο φτωχοί ή οι κάτοικοι των πιο φτωχών περιοχών, αλλά αντιθέτως, όσοι δύνανται να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος μιας τέτοιας διαδικασίας, ιδίως, όταν η γεωγραφική απόσταση, που πρέπει να διανυθεί είναι μεγάλη. Κατά συνέπεια, σε χώρες καταγωγής, όπου στην απόφαση για μετανάστευση συμβάλλουν, επιπλέον, και άλλοι παράγοντες (κοινωνικοί, πολιτικοί, πολιτιστικοί) η ενίσχυση της ανάπτυξης ενισχύει την τάση για μετανάστευση, αφού δημιουργεί νέες οικονομικές δυνατότητες για αναζήτηση μιας ποιοτικότερης ζωής (Seuret, 2007) και ταυτόχρονα νέες ανάγκες, αφού οι πολίτες αποκτούν καταναλωτικές συνήθειες και ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση (Wihtol de Wenden, 2009). Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την τελευταία αυτή διάσταση της μόρφωσης και της εξειδίκευσης πρέπει να τονιστεί, ότι η επιμονή των υποστηρικτών της επιλεκτικής μετανάστευσης στην προσέλκυση υψηλά ειδικευμένων μεταναστών, είναι βέβαιο, ότι μεσοπρόθεσμα θα μετριάσει ακόμη και τα όποια δυνητικά οφέλη, θα μπορούσε να επιφυλάξει η οργανωμένη αναπτυξιακή συνδρομή προς τις χώρες καταγωγής. Όπως, ήδη, αναφέρθηκε, η Ευρώπη προσελκύει έναν μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων μεταναστών από τις αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες οι αρνητικές επιπτώσεις από την απώλεια εγκεφάλων (brain drain) στην εν γένει ανάπτυξή τους είναι εξαιρετικά σημαντικές, ιδιαίτερα όταν στερούνται μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους εργαζόμενους, για την κατάρτιση των οποίων, επιπρόσθετα, έχουν επενδύσει οικονομικά και στρατηγικά. Πολλές αφρικανικές χώρες, για παράδειγμα,

12 [74] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ χάνουν σε μόνιμη βάση πάνω από το 50% των νέων διπλωματούχων τους, τάση η οποία αναμένεται να ενισχυθεί από τα προγράμματα επιλεκτικής μετάκλησης τέτοιων μεταναστών στη Ευρώπη, όπως προτείνεται στο Σύμφωνο, σε συνδυασμό με την δυσκολία απορρόφησης τους στην εθνική αγορά εργασίας της πατρίδα τους (Cogneau et al., 2006). Τέλος, η άμεση συνδρομή στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών καταγωγής μεταφράζεται σε δύο ειδικά μέτρα, την διευκόλυνση της μεταφοράς των αποταμιεύσεων των μεταναστών στις χώρες καταγωγής για παραγωγικές επενδύσεις και την ευθεία χρηματική πριμοδότηση, όσων επιλέξουν να επιστρέψουν οικειοθελώς στης πατρίδα τους. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι έχουν, ήδη, αρχίσει να εφαρμόζονται από την γαλλική κυβέρνηση από το 2006 στα πλαίσια των νέων αρμοδιοτήτων, που ανατέθηκαν στο αρμόδιο για θέματα μετανάστευσης Υπουργείο (Seuret, 2007). Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για τον ειδικό λογαριασμό Αποταμίευση-Αμοιβαία ανάπτυξη, στον οποίο τα δεσμευμένα χρήματα των μεταναστών με σκοπό την επένδυση στην χώρα καταγωγής εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος έως του συνολικού ύψους του 25%. Προφανώς, όσο δεν μειώνεται το υψηλό κόστος της μεταφοράς χρημάτων το συγκεκριμένο μέτρο, δεν αναμένεται να έχει σπουδαία αποτελέσματα. Στην δεύτερη περίπτωση, για τους ανεπίσημους μετανάστες, που επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρας τους, εκτός όσων τελούν υπό διοικητική απέλαση ή έχουν διαπράξει ορισμένα αδικήματα, προβλέπεται η ένταξη σε προγράμματα εκούσιας επιστροφής, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χρηματική επιδότηση, ύψους έως και 2000 ευρώ για έναν ενήλικα. Για όλους τους υπόλοιπούς μετανάστες, ιδίως όσοι κατάγονται από συγκεκριμένες αφρικανικές ή ανατολικο-ευρωπαϊκές χώρες (ακόμη και κοινοτικές), θεσπίζονται προγράμματα επί τόπου τεχνικής υποστήριξης και επιχορήγησης έως και 7000 ευρώ προκειμένου να επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής και να αναλάβουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής αυτού του μέτρου (2006) η ανταπόκριση αποδείχθηκε εξαιρετικά περιορισμένη, τόσο σε ό,τι αφορά σε αφρικανούς μετανάστες (133 από τα Μαλί), όσο και σε κοινοτικούς αλλοδαπούς (67 από την Ρουμανία). Οι ρίζες των μεταναστών στις χώρες εγκατάστασης είναι συχνά πολύ βαθύτερες από ό,τι (θέλουν να) πιστεύουν τα οικονομικά επιτελεία των υπουργείων. 4. Αντί επιλόγου Π λήρως αναντίστοιχη, τόσο με τις πραγματικές διεθνείς μεταναστευτικές προκλήσεις, όσο, συχνά, και με τις επισήμως διακηρυχθείσες κοινοτικές αναπτυξιακές επιδιώξεις, το σύγχρονο δόγμα της επιλεκτικής μετανάστευσης αποτελεί αναμφίβολα μια επιτυχία της γαλλικής διπλωματίας να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις κατευθυντήριες γραμμές της οικείας ευρωπαϊκής πολιτικής και να προσπαθήσει, έτσι, να νομιμοποιήσει στην εθνική κοινή γνώμη τις σύγχρονες συντηρητικές ρυθμίσεις, που υιοθέτησε στο θέμα της μετανάστευσης. Εφόσον οι προθέσεις των πολιτικών της συμμάχων αναφορικά με την μετατόπιση του ευρωπαϊκού μεταναστευτικού μοντέλου σε μια νέα προσέγγιση θεμελιωμένη στην προσέλκυση υψηλής ειδίκευσης μεταναστών είναι ειλικρινής, όσοι επικαλούνται την βιωσιμότητα μιας γηράσκουσας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας μέσα από αυτήν την επιλογή, φέρουν το βάρος αφενός, της προσαρμογής του «αξιώματος» της επιλεκτικής μετανάστευσης και σε χώρες με οικονομίες «χαμηλής ειδίκευσης», όπως η Ελλάδα και αφετέρου, της αποκατάστασης των πιθανών κοινωνικοπολιτικών επιπτώσεων από την (ανεπιτυχή ή επιτυχημένη) απόπειρα εφαρμογής του. Ειδικότερα, η μηδενική ανοχή απέναντι στους «μη αξιοποιήσιμους» και στους «λιγότερο απαραίτητους» μετανάστες, εκτός από ζητήματα ηθικής και ανθρωπιστικής φύσης, εγείρει επιπλέον

13 SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT [75] το φόβο για την αναβίωση κοινωνικών παθογενειών, οι οποίες, σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης και ραγδαίας αύξησης της ανεργίας, συνοδεύονται, μοιραία, από τον εθνικιστικό εφιάλτη, που κυρίευσε την γηραιά Ήπειρο πριν από 75 περίπου χρόνια, όταν μάλιστα, σήμερα, το αντίστοιχο πολιτικό υπόβαθρο μεταφράζεται, ήδη, σε ικανό αριθμό κοινοβουλευτικών εδρών στο εσωτερικό πολλών χωρών-μελών. Εν κατακλείδι, η επιλογή μιας επί της ουσίας εθνικά αυτόνομης μεταναστευτικής πολιτικής από ορισμένα σημαντικά κράτη-μέλη υποδοχής, εκτός από μια αντικειμενικά πολύ πιθανή εξέλιξη, ίσως αποδειχθεί, επιπλέον, και μια σωτήρια προοπτική για το μέλλον των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Σημειώσεις 1. Με τον όρο αυτό αποδίδεται στα ελληνικά ο όρος selective migration, όπως χρησιμοποιείται στα επίσημα πολιτικά και νομικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο βαθμό που πρόκειται, κυρίως, για μια πολιτική θεώρηση του ζητήματος της μετανάστευσης και λιγότερο για μια αμιγώς επιστημονική θεωρία, ο όρος αξίωμα προτιμάται να τίθεται εντός εισαγωγικών, προς αποφυγή διαμόρφωσης της αντίληψης περί αποδοχής του ως τέτοιας από τον συντάκτης του παρόντος άρθρου. Βιβλιογραφικές αναφορές Calla C., (2007), Paris et Berlin lancent une politique d immigration commune, Le Monde, 14/11/2007. Carrera S. and Guild E., (2008), The French Presidency s European Pact on Immigration and Asylum, CEPS, Policy brief, no 170. Charles C., (2007), Le double jeu de l Espagne, Plein Droit, 73. Chojniki X., Docquier F. et Ragot L., (2005), L immigration «choisie» face aux défis économiques du vieillissement démographique", Revue économique, 56 : Cogneau D. et Gubert F., (2006), Les migrations et le développement du Sud, Alternatives économiques, 253: Collett E., (2008), The EU Immigration Pact from Hague to Stockholm, via Paris, European Policy Centre, Policy brief, 10/2008. Commission Européenne, (2008), "Migration : le visage de l Europe change", Agenda Sociale, no 17. Docquier F. et Rapoport H., (2007), L immigration qualifiée, remède miracle aux problèmes économiques européens?, Reflets et perspectives, XLVI : Frattini F. (2007), Enhanced mobility, vigorous integration strategy and zero tolerance on illegal employment: a dynamic approach to European immigration policies, Lisbon. Eeckhout (van) L., (2007), Brice Hortefeux organise l immigration économique, Le Monde, 09/11/2007. International Organization for Migrations (2008), Migration and climate change, IOM Geneva. Joppke C., (2007), Transformation of immigrant integration, World Politics, 59: Καθημερινή εφ. (2007), Δεν θέλουν μπλε κάρτα: θύελλα αντιδράσεων στην Γερμανία προκάλεσε η πρόταση Φρατίνι για μετανάστες, 15/09/2007.

14 [76] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Καψάλης Α., (2008), Ευρωπαϊκό μοντέλο επιλεκτικής μετανάστευσης: ξενοφοβική προσέγγιση ή οικονομικός ρεαλισμός;, Ενημέρωση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 152: Λινάρδος-Ρυλμόν Π., (2003), Η αναγκαιότητα μιας νέας προσέγγισης της μετανάστευσης, Τετράδια ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 24: Papademetriou D. and Terrazas A., (2009), Immigration and the current economic crisis, Migration Policy Institute, 1/2009. Seuret F., (2007), Codéveloppement : une belle idée dévoyée, Alternatives économiques, 262: Solana X., (2008), Changements climatiques et sécurité internationale, Commission Européenne. Sopemi (2007), Perspectives des migrations internationales, Paris, OECD. Wihtol de Wenden C., (2009), Atlas mondial des migrations, éd. Autrement. Wihtol de Wenden C., (2008), Démographie, immigration, intégration, Fondation Robert Schuman. Wihtol de Wenden C., (2008a), Vers un big bang démographique, in: Mathieu Vidard, Abécédaire pour les curieux. Les têtes au carré, Auxerre, Sciences Humaines.

Social Cohesion and Development

Social Cohesion and Development Social Cohesion and Development Vol. 4, 2009 Τhe axiom of selective migration as the answer to the challenges of the 21st century Καψάλης Απόστολος Panteion University http://dx.doi.org/10.12681/scad.8906

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Πρόλογος...... ΙΧ Συντομογραφίες...... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών... 1 ΙΙ. Η σημασία της ιθαγένειας ή η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0122(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0122(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου

Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου αιώνα οι μελλοντικές διεθνολογικές προκλήσεις κρύβουν για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 5.3 Η μετανάστευση 5.3 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1/23 Μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Οι ανωτέρω Επιτροπές της Βουλής την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009 και ώρα 13:00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9258/17 SOC 365 EMPL 280 JAI 458 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 27.02.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη θέσπιση θεώρησης περιοδείας και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1 Παγκοσμιοποίηση και μετανάστευση Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι νέο φαινόμενο.

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 14.10.2009 2009/0072(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Προώθηση Πολίτικης για τη Βελτίωση της Λειτουργίας Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενήλικων Διευθυντική Περίληψη Σεπτέμβριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2017 COM(2017) 205 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίτη έκθεση προόδου για το

Διαβάστε περισσότερα

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η μεταναστευτική και η προσφυγική κρίση έχουν θέσει υπό έντονη πίεση την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν και του κεκτημένου για το άσυλο, με πρωτοφανή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Πέτρος Κουτσοβίτης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αμαλία Ρούφη Δρ Παύλος Τυρολόγου Υπόβαθρο Το έργο INTRAW είναι μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ - Ελληνικής Παραγωγής - Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων και Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, για την θέσπιση εθνικού στόχου για τη μεταποίηση και την εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και/ή να επικυρώσουν, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 28.9.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων του

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της

Διαβάστε περισσότερα

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13617/16 JEUN 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 13344/16 JEUN 76 Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Παρασκευή 13/9/2013, 12.

Δήλωση Πολιτικής του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Παρασκευή 13/9/2013, 12. Δήλωση Πολιτικής του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Παρασκευή 13/9/2013, 12.00μμ Κυρίες και κύριοι, Κατά την παρουσίαση των μέτρων για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 16 εκεµβρίου 2002 PE 316.394/10-24 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 10-24 Σχέδιο γνωµοδότησης (PE 316.394) Luciana Sbarbati σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η καταγραφή της σημερινής κατάστασης σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και οι θέσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2015/2341(INI) 5.4.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Eider Gardiazabal Rubial (PE578.514v01-00) σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα