Αρετή Διαμαντοπούλου, νηπιαγωγός Δήμητρα Κόλλια, δασκάλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρετή Διαμαντοπούλου, νηπιαγωγός Δήμητρα Κόλλια, δασκάλα"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αρετή Διαμαντοπούλου, νηπιαγωγός Δήμητρα Κόλλια, δασκάλα Το κείμενο που παρουσιάζεται εδώ αναλύει όψεις και πτυχές της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης, ανακατασκευάζει την έννοια της κοινωνίας μέσα από την παρουσία της στους θεσμούς και διερευνά τα όρια κοινωνικού/ πολιτικού. Ο στόχος είναι διττός. Από τη μια μεριά να αναδειχθεί η διαθεματική διάσταση της πολιτειότητας στο σύνολο της αγωγής και συγχρόνως η δυνατότητα εναλλακτικής προσέγγισης του μαθήματος της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» στην ΣΤ Δημοτικού, έτσι όπως εφαρμόζεται στο 30 ο Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο. Από την άλλη μεριά ο στόχος είναι να γεμίσει με περιεχόμενο η έννοια του πολιτικού, έννοια που η πρόσβαση σ αυτή εξασφαλίζει την ιδιότητα του έμφυλου πολίτη. Η κοινωνικοποίηση θα μπορούσε να οριστεί ως η πορεία συγκρότησης και εξέλιξης της προσωπικότητας και κοινωνικής ένταξης του υποκειμένου. Σύμφωνα με τον Hurrelman, η κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία διαμόρφωσης και ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας σε εξάρτηση από και σε αντιπαράθεση με τους κοινωνικούς και πραγματικούς-υλικούς όρους ζωής, που απαντώνται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ιστορικής πορείας της κοινωνίας. Πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία συμπράττουν άτομο και κοινωνία και στην πορεία της οποίας ένας βιολογικός οργανισμός διαμορφώνεται σε μια κοινωνική προσωπικότητα που αναπτύσσεται συνεχώς σε μια σχέση αλληλεπίδρασης με τις συνθήκες ζωής. 113 Οι σύγχρονοι ορισμοί της κοινωνικοποίησης την παρουσιάζουν ως μια διαδικασία που ξεκινά με τη γέννηση και παύει με το θάνατο του ανθρώπου. Θεωρείται μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία το άτομο δεν αντιμετωπίζεται ως παθητικό υποκείμενο το οποίο απλώς δέχεται την επιρροή της κοινωνίας αλλά σαν ένας ζωντανός οργανισμός που δρα επηρεάζοντας το περιβάλλον και διαμορφώνοντας τη ζωή του στα πλαίσια του εκάστοτε πλαισίου. Οι φορείς εντός των οποίων συντελείται η κοινωνικοποίηση των νεαρών μελών της κοινωνίας είναι αρχικά η οικογένεια και στη συνέχεια και παράλληλα με αυτή το σχολείο, η γειτονιά, ο χώρος εργασίας κτλ. Ως φορείς κοινωνικοποίησης οι δυο πρώτοι θεωρούνται οι πιο σημαντικοί γιατί το παιδί έρχεται σε επαφή μαζί τους σε ηλικίες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτο και κατά συνέπεια πιο εύκολο να χειραγωγηθεί. Γι αυτό και ο τρόπος που η εκάστοτε εξουσία προσπαθεί να διαμορφώσει τους πολίτες που επιθυμεί περνάει μέσα από τον έλεγχο της οικογένειας και της εκπαίδευσης. Η άποψη ότι η εδραίωση και διατήρηση της δημοκρατίας προϋποθέτει τη δέσμευση των πολιτών στις βασικές αρχές της, τη γνώση, την ικανότητα κριτικής ανάλυσης κοινωνικών ζητημάτων και τη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία ταυτόχρονα με τη διαπίστωση της όλο και μεγαλύτερης αποπολιτικοποίησης (κυρίως της νεολαίας) που στην ακραία της μορφή εμφανίζεται με τα αυξανόμενα ποσοστά 113 Χριστίνα Νόβα-Καλτσούνη, Κοινωνικοποίηση. Η γένεση του κοινωνικού υποκειμένου, Gutenberg, Αθήνα 2002, σελ. 13. ISSN:

2 αποχής, 114 έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό γύρω από το ρόλο του σχολείου στην κοινωνικοποίηση και την επακόλουθη πολιτικοποίηση των νέων. Θεωρείται μάλιστα ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να παρέμβει στη διαδικασία κοινωνικοποίησης και βοηθώντας τους να ασκηθούν στην ελεύθερη σκέψη και στην κοινωνική κριτική να εξασφαλίσει μελλοντικά ενεργούς πολίτες, πιστούς στις δημοκρατικές αρχές και συμμετέχοντες στη δημοκρατική διαδικασία. 115 Η πολιτειότητα (citizenship) 116 των μελλοντικών πολιτικών υποκειμένων διδάσκεται κυρίως μέσα από το μάθημα της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής», τη διαθεματικότητα (ΔΕΠΠΣ) και το αναλυτικό πρόγραμμα (ΑΠΣ). Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα του προγράμματος αυτού και κάτι που το σχολείο καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών δε θα γίνουν πολίτες, με την έννοια του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι παρά μόνο μέσα από την απόδοση δικαιώματος ψήφου στους μετανάστες και στους πρόσφυγες. Αυτό κάνει απαραίτητη την τροποποίηση του μαθήματος και την ανάγκη να δοθεί έμφαση σε έννοιες και διαδικασίες που έχουν να κάνουν είτε με τη διευθέτηση ζητημάτων τοπικών κοινωνιών (π.χ. σχολείο, γειτονιά) είτε με τη συνύπαρξη και τη συμμετοχή σε μια διευρυμένη κοινότητα πέρα από το έθνος-κράτος (όπως π.χ. η παγκόσμια υπηκοότητα, οι πολίτες του κόσμου) και δεν περιορίζουν και αποκλείουν άτομα και ομάδες. Η εναλλακτική προσέγγιση του μαθήματος της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» της ΣΤ Δημοτικού που θα παρουσιαστεί δίνει έμφαση στο σχολείο και στην τάξη ως σύστημα που επηρεάζει και επηρεάζεται από το έμψυχο υλικό τουτους μαθητές και τον εκπαιδευτικό. Σκοπός του είναι να οδηγήσει τα παιδιά από την κοινωνική εμπειρία στην πολιτική χειραφέτηση συνεισφέροντας στην πολιτειότητα (citizenship), όπου η ιδιότητα του πολίτη είναι κάτι πέρα από την ιθαγένεια και την υπηκοότητα μέσα από μια βιωματική διαδικασία 117 η οποία προκρίνει τις έννοιες της ομαδικότητας, της αλληλεπίδρασης ατόμου-συνόλου και της επικοινωνίας, οι οποίες αποτελούν εξάλλου μερικές από τις βασικές έννοιες που διαπερνούν το αναλυτικό πρόγραμμα. Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι εκείνη που ανταποκρίνεται πλήρως στην προσέγγιση της σχολικής τάξης ως ομάδας και στις αρχές της συμμετοχής, της συλλογικής ευθύνης και της αλληλεπίδρασης 118. Ο κύκλος του μαθήματος ξεκινάει με το «συμβόλαιο», τη συμφωνία των μελών και ολοκληρώνεται με την αξιολόγησηαπαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας. Οι «συναντήσεις» είναι οι διδακτικές ώρες του 114 Munroe Eagles, Russell Davidson, «Civic Education, Political Socialization, and Political Mobilization: Can "Kids Voting, USA" Diminish Inequalities in Voter Participation?», Journal of Geography, 100 no6 N/D Allen D. Glenn, Khodi Kaviani, «Political Socialization, Technology, and Schools», International Journal of Social Education, 21 no Spr/Sum Σταμάτης Παντίδης, Γεώργιος Κ. Πασιάς, Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, Gutenberg, Αθήνα 2004, σελ Όπως γράφουν οι συγγραφείς «από τους πιο αποδεκτούς όρους για την απόδοση του citizenship θεωρούνται η πολιτειότητα και η ιδιότητα του πολίτη. Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται στις δράσεις ανάπτυξης και προώθησης της ευρωπαϊκής ιδέας και της ευρωπαϊκής διάστασης και στις σχέσεις που αναπτύσσονται στον εσωτερικό χώρο της Κοινότητας, μεταξύ των κρατών-μελών, και αφορά το βαθμό της πειστικότητας του εγχειρήματος της ενοποίησης στις συλλογικές συνειδήσεις των εθνικών κοινωνιών. Αντίστοιχα η εξωτερική διάσταση αφορά την εικόνα της Ευρώπης στον κόσμο και το βαθμό που αυτή γίνεται αποδεκτή, σεβαστή, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής, προώθησης επικράτησης των απόψεων και των συμφερόντων της». 117 Κώστας Χρυσαφίδης, Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία, η εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο, Gutenberg, Αθήνα ΥΠΕΠΘ, Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Αγωγής Υγείας, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, Αγωγή Υγείας, Ψυχική Υγεία-Διαπροσωπικές Σχέσεις ετών, τόμος 1, εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς, Αθήνα 2000, σ ISSN:

3 μαθήματος και επέχουν θέση τεχνικής και μεθόδου της εναλλακτικής προσέγγισης. Μέσα απ αυτό τον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος εξασφαλίζεται ο διάλογος και η «μαιευτική» διαδικασία για την απόκτηση της γνώσης, αντιστρέφεται το παραδοσιακό κάθετο μοντέλο διδασκαλίας προς όφελος του οριζόντιου, επιτρέπεται η αναστοχαστικότητα και η ευελιξία του προγράμματος, προάγονται οι πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης και κυρίως η συναισθηματική, και τέλος εξασφαλίζεται η κοινωνική διαδικασία παραγωγής της γνώσης. Το μεθοδολογικό μοντέλο το οποίο υιοθετείται εδώ συνδέεται με τους στόχους και του σκοπούς αυτού που ευρύτερα αποκαλούμε εγγραμματισμό ή κατάκτηση δεξιοτήτων. Εξάλλου, η αξιολόγηση, η οποία γίνεται με την τελευταία συνάντηση δείχνει τον τρόπο με τον οποίο σταθμίζεται το γνωστό/άγνωστο, αχρηστεύονται προηγούμενες μορφές γνώσης δίνοντας τη θέση τους σε καινούριες και, τέλος, οι γνωσιακές ανακατατάξεις συμβάλλουν στην ενεργητική σχέση με το αντικείμενο της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής». Η μάθηση αντιμετωπίζεται ως διαδικασία που προωθεί την ανάπτυξη με τον τρόπο που ο Vygotsky ορίζει τη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» 119 και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να ωθεί τους μαθητές να προχωρήσουν πέρα από τα δεδομένα, να ανακαλύψουν τις πολλαπλές όψεις και να αποκαλύψουν τις κρυφές πλευρές των αντικειμένων και καταστάσεων που τα περιβάλλουν. 1 η Συνάντηση Σε μια κυκλική διάταξη ο/η δάσκαλος/α κρατά σε σημειώσεις τις αφηγήσεις των παιδιών για το πως αντιλαμβάνονται την έννοια του πολιτικού. Τα παιδιά εκθέτουν το ιστορικό τους, τα καθημερινά προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα που τα απασχολούν και ο/η δάσκαλος/α βοηθά στην αποτύπωσή τους. Στόχος η ενεργητική ακρόαση, η επιβεβαίωση ή η διάψευση των κανονιστικών αξιών (σύνταγμα, κόμματα, κράτος, δικαιώματα, κυβέρνηση). Μ αυτή τη συνάντηση καταγράφεται ο βιόκοσμος των παιδιών, έτσι ώστε, αφού οικοδομηθεί η πορεία των συναντήσεων να μπορούν να εκτιμηθούν οι αλλαγές και οι γνωστικές ανακατατάξεις. 2 η Συνάντηση Οι μαθητές διαβάζουν σιωπηλά την ενότητα «Η κοινωνική ζωή των ανθρώπων» από το βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 120 και κρατούν σημειώσεις με τα σημεία προβληματισμού τους. Αφού γίνει συζήτηση κάποιος μαθητής καλείται να φτιάξει ένα ιστό αράχνης στον πίνακα με λέξεις σημειολογικές από τη συγκεκριμένη ενότητα. Δε γίνεται εκτενής ανάπτυξη όλων των σημείων καθότι είναι δύσκολη η διαδικασία αποσαφήνισης των κεντρικών σημείων της ενότητας. Κρατάμε τον ιστό: Κράτος Οικογένεια Κοινωνία Στόχος του είναι η διαλεκτική αντιστροφή του σχήματος έτσι ώστε το «κράτος» να μην το φαντάζεται ο μαθητής αυταρχικά από πάνω αλλά κριτικά 119 L.S. Vygotsky, Νους στην κοινωνία, Η ανάπτυξη ανώτερων ψυχολογικών διαδικασιών, επιμ. Στέλλα Βοσνιάδου, μτφρ Άννα Μπίμπου, Σ. Βοσνιάδου, Gutenberg, Aθήνα Γ.Κονταξάκης, Αν.Λαμπρινίδης, Γ.Περπιράκης, Γ. Τζάννης, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ΣΤ, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2004, σελ Γ.Κονταξάκης, Αν.Λαμπρινίδης, Γ.Περπιράκης, Γ. Τζάννης, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Βιβλίο για το δάσκαλο, ΣΤ, ΟΕΔΒ, Αθήνα Δες επίσης Διαθεματικό πλαίσιο σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ), Αθήνα 2002 ISSN:

4 οριζόντια. Αυτό θα επιχειρηθεί και στις επόμενες συναντήσεις. Ακολουθεί παιχνίδι στην αυλή (15 λεπτών). Τα αγόρια παίζουν ποδόσφαιρο και τα κορίτσια παρατηρούν. 3 η Συνάντηση «Το άτομο και η ομάδα». Ο δάσκαλος θέλει να συζητήσουν το θέμα «ομαδικό παιχνίδι και ο έμφυλος ρόλος του». Ξεκινούν από το παιχνίδι στο προαύλιο. Ο δάσκαλος επισημαίνει τις παρατηρήσεις του. Τα αγόρια έπαιζαν μπάλα εκτοπίζοντας από την ομάδα τους «ασθενέστερους» ποδοσφαιρικά μαθητές-παίκτες. Ξεκινά μια συζήτηση με θέμα: «στόχος του παιχνιδιού είναι η εκτόνωση, το ομαδικό πνεύμα, η ανταγωνιστικότητα, η χαρά του παιχνιδιού ή η νίκη της ομάδας;». Τα αγόρια καταγράφουν (ανώνυμα) τις απόψεις τους και τις τοποθετούν στο κουτί «Σχέσεις». Τα κορίτσια «παρατηρήτριες» καταγράφουν τις δικές τους (ανώνυμα) για το «πώς είδαν τις ομάδες των αγοριών» και «γιατί ήταν παρατηρήτριες του παιχνιδιού». 4 η Συνάντηση Τα παιδιά βγάζουν τους φακέλους με τις παρατηρήσεις της προηγούμενης διδακτικής ώρας και τις διαβάζουν στην τάξη. Οι σημειώσεις των παιδιών είναι αποσπασματικές και σχολιαστικές ως και απολογητικές για την «ομαδική» ή μη συμπεριφορά τους. Από τις παρατηρήσεις εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις των κοριτσιών για το «πώς είδαν το ομαδικό παιχνίδι των αγοριών» και όχι για το «πώς ένιωσαν οι ίδιες». Ο δάσκαλος ζητάει από τα παιδιά να καταγράψουν μια ομαδική εργασία των γονιών τους (π.χ. μια οικιακή εργασία, ένα διάλογο κλπ). 5 η Συνάντηση Τα παιδιά τοποθετούν τις παρατηρήσεις τους από την ομαδική εργασία των γονιών στο κουτί «οικογένεια». Μιλούν για την εμπειρία τους και τις δυσκολίες του εγχειρήματος, αν υπήρξαν και πως διευθετήθηκαν από τα ίδια τα παιδιά. Ανοίγει η συζήτηση με θέμα «ρόλοι και κοινωνικές ομάδες». Κρατούν σημειώσεις με τα χαρακτηριστικά του φύλου των ανθρώπων. Ένας μαθητής ή μαθήτρια καλείται στον πίνακα να φτιάξει ένα σχεδιάγραμμα με βάση τις σημειώσεις των μαθητών. δύναμη ομορφιά Αποφασιστικότητα νίκη καλοσύνη έρωτας αρσενικό θηλυκό ομορφιά σιωπή αρχηγός Εργατικότητα σιωπή φιλία Αξίζει να επισημανθεί ότι οι λέξεις «σιωπή» και «ομορφιά» περιλαμβάνονται και στους δυο ιστούς. Στη συνέχεια ο δάσκαλος μοιράζει φωτοτυπίες με ένα ζωγραφισμένο σκελετό ανθρώπινου σώματος και ζητά απ τους μαθητές να το «ντύσουν» με όργανα και ρούχα. Κατόπιν να ονομάσουν τα σώματα «γυναίκα»- «άντρας», «αγόρι»- «κορίτσι» κατά περίπτωση. 6 η Συνάντηση Τα παιδιά ανοίγουν το κουτί «οικογένεια» και διαβάζουν τις παρατηρήσεις από το ομαδικό παιχνίδι των γονιών καθώς ο δάσκαλος τοποθετεί στο χώρο τα σκίτσα-σώματα που οι μαθητές είχαν «ντύσει» προηγουμένως. Ακολουθεί συζήτηση πάνω στις παρατηρήσεις. Στόχος είναι η ανίχνευση ρόλων του φύλου στο ομαδικό παιχνίδι των ενηλίκων και η σύγκριση με τα δικά τους ομαδικά παιχνίδια. Κατόπιν ο δάσκαλος ζητάει από τους μαθητές να «ξεγυμνώσουν» τα σώματα των σκίτσων. Γιατί ISSN:

5 επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα ρούχα ή η συγκεκριμένη σωματοδομή; Τι υπάρχει πίσω από τα βιολογικά και αισθητικά χαρακτηριστικά; Οι μαθητές απαντούν «Ο σκελετός του ανθρώπινου σώματος». Ακολουθεί συζήτηση για τα μέσα και τους σκοπούς που καλείται να παίξει το ανθρώπινο σώμα μέσα από τις επιταγές και τα πρέπει της κοινωνίας των ανθρώπων. «Δυνατό σώμα-ανθεκτικό στην πάλη της επιβίωσης ή όμορφο και σύμφωνο με τις επιταγές της μόδας;» «Αδύναμο σώμαανίκανο με όρους επιβίωσης, φτωχό αισθητικά ή άσχημο σώμα;» 7 η Συνάντηση Οι μαθητές, μέσα από το συμμετοχικό κομμάτι της ομαδικής εργασίας στο σχολείο και της ατομικής παρατήρησης στο σπίτι, φτιάχνουν ένα δικό τους σχεδιάγραμμα εστιασμένο στα βασικότερα σημεία της προσωπικής τους αξιολόγησης. Ενδεικτικό σημείωμα μαθητή: Ρ Ρ Ο Λ Ο Ι Ρ Ο οικογένεια-κοινωνία-σχολείο Ο Λ αρσενικό-θηλυκό Λ Ο κοινωνία-σχολείο-οικογένεια Ο Ι Ρ Ο Λ Ο Ι Ι Παρατηρώντας τη θέση του «ανθρώπου» στον πυρήνα του σχεδιαγράμματος διαπιστώνουμε ότι στο κέντρο της σχέσης «οικογένεια-κοινωνία-σχολείο» μπαίνει ο παράγοντας «εγώ» (αρσενικό/θηλυκό) ενώ και τα δυο πλαισιώνονται από τους «ρόλους» που δημιουργούν ένα πλέγμα σχέσεων-εξουσίας. Λείπει το «κράτος». Ακολουθεί συζήτηση «γιατί δουλεύουμε με αυτό τον τρόπο» την ενότητα «Κοινωνική ζωή των ανθρώπων», τι ελλείψεις έχουμε και αν θα επιλέγαμε να οργανώσουμε έτσι ένα σχέδιο εργασίας στην περίπτωση που δεν υπήρχε το μάθημα της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» και το σχολείο ως θεσμός εκπαίδευσης (η επόμενη διδακτική ενότητα στο βιβλίο αναφέρεται στο κράτος). 8 η Συνάντηση «Το σχολείο στη γειτονιά και οι κοινωνικοί ρόλοι εξωσχολικά». Η τάξη επισκέπτεται την κεντρική πλατεία της γειτονιάς. Στόχος είναι και πάλι η παρατήρηση- αυτή τη φορά της κοινωνικής ζωής της γειτονιάς. Τα μέσα καταγραφής είναι μια κάμερα και μπλοκ σημειώσεων. Τα παιδιά σε ομάδες καλύπτουν τα διαφορετικά σημεία της πλατείας. Κάποια κρατούν σημειώσεις, ένα καταγράφει με την κάμερα και μερικά ζωγραφίζουν. Γύρω απ την πλατεία υπάρχουν καταστήματα, στάσεις τρόλεϊ και λεωφορείων και ένα περιπολικό της αστυνομίας. 9 η Συνάντηση «Ο απολογισμός μιας ώρας». Οι μαθητές συγκεντρωμένοι σε κύκλο συζητούν για την προηγούμενη εμπειρία τους. Μιλούν για τις σημειώσεις και περιγράφουν τα σκίτσα τους. Στόχος της συνάντησης είναι η σύγκριση όσων έχουν καταγραφεί με την προσωπική τους βιωματική-συναισθηματική εμπειρία. Οι παρατηρήσεις και η συζήτηση που ακολουθεί ανακατασκευάζουν την εικόνα της πλατείας με κέντρο τον εκπρόσωπο του κράτους: οι άνθρωποι τρέχουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, δε συναντιούνται, δε χαμογελούν. Κοινός τους παρονομαστής είναι το περιπολικό της αστυνομίας. Ο ρυθμιστής της τάξης, το ακίνητο όργανο, το διαφορετικό σώμα (στολή), το τρίτο μάτι, το κράτος. Ο δάσκαλος ζητάει απ τους μαθητές να αποδομήσουν, να «ξεγυμνώσουν» το σώμα του αστυνομικού με αντίστροφο της προηγούμενης φοράς τρόπο. Αντιλαμβάνονται ότι και ο αυτός είναι μέρος του «κοινωνικού παιχνιδιού». 10 η Συνάντηση «Ο αστυνομικός και το τρίτο μάτι. Το κράτος σε σώμα». Οι μαθητές συζητούν πάνω στα σκίτσα του αστυνομικού. Τα σκίτσα είναι σχεδόν ομοιόμορφα ISSN:

6 και η αποδόμηση προβλέψιμη. Το σώμα είναι αρσενικό, μυώδες, ντυμένο με στολή και κρατάει όπλο, το χρώμα είναι μπλε. Στόχος είναι ο προβληματισμός για το ρόλο της τάξης μέσα στην κοινωνία. Γίνεται συζήτηση για το «κοινωνικό συμβόλαιο». Είναι η εξουσία γενική ή ειδική; Οι νόμοι ισχύουν το ίδιο για όλους; Οι παραβάτες έχουν χρώμα, εθνικότητα, φύλο; Τα παιδιά τοποθετούν τις παρατηρήσεις στο κουτί «Κράτος». 11 η Συνάντηση Ξεκινάει η συζήτηση πάνω στο περιεχόμενο του κουτιού «Κράτος». Η κουβέντα αδυνατεί να ξεφύγει από το ηθικό πλέγμα «καλού-κακού». Ο δάσκαλος καλεί τους μαθητές του σε δραματοποίηση. Συμμετέχει και ο ίδιος. «Υποθέτουμε ότι η τάξη μας είναι μια φυλακή. Κάποιοι θα είναι δεσμοφύλακες, μερικοί κρατούμενοι και ένας θα είναι το κράτος». Τα παιδιά μοιράζουν τους ρόλους. Δίνουν το ρόλο του κράτους στο δάσκαλο. Στη συνέχεια ο δάσκαλος-κράτος αποκαλύπτει ότι έχει διαπράξει φόνο αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι μαθητές βρίσκονται σε σύγχυση και προσπαθούν να βρουν διέξοδο στην έκβαση της ιστορίας. Οι ρόλοι αντιστρέφονται: οι δεσμοφύλακες γίνονται φυλακισμένοι ενώ οι φυλακισμένοι ελευθερώνονται. Το παιχνίδι δεν έχει τέλος καθώς διαπιστώνουν ότι οι ρόλοι μπορούν να εναλλάσσονται μέσα στο κοινωνικό παιχνίδι ανάλογα με την εκάστοτε εξουσία. 12 η Συνάντηση Η τελευταία συνάντηση αφιερώνεται στην αξιολόγηση -των παιδιών για το έργο και τον εκπαιδευτικό και του εκπαιδευτικού για το έργο και τα παιδιά. Οι γνωστικές δεξιότητες αποτιμώνται ως προς τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης και την κατάκτηση της προοπτικής. Συγχρόνως αποτιμάται ο συνολικός εγγραματισμός (συναισθηματικός, τεχνολογικός, πολιτικός και κοινωνικός) και η δυνατότητα να εκτιμηθούν οι μεταβολές της κατάστασης πριν από την παρέμβαση και μετά. Αν όλες αυτές οι «συναντήσεις», αλλά και η πολιτειότητα στο σύνολό της, από το νηπιαγωγείο μέχρι την ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προοικονομούν τους όρους συγκρότησης του κοινωνικού/πολιτικού, τη μαθητεία του βλέμματος στη συσχέτιση εικόνας/έννοιας, την αλλαγή των αναπαραστάσεων, την εκ νέου συσχέτιση σημαίνοντος/σημαινόμενου, τότε, η κατασκευή του πολιτικού περνά μέσα από τη προαγωγή του κοινωνικού σώματος 121 σε εν δυνάμει πολιτικό σώμα. Το σώμα και συνεπώς το φύλο, βιολογικό[sex] και κοινωνικό[gender], είναι οι εκφάνσεις αυτές που συνοδεύουν το έθνος, τη φυλή και την τάξη. 122 Στην πρόσφατη δημοσιότητα που έχει πάρει, το σώμα αντιμετωπίζεται θεωρητικά ως μεταβαλλόμενο και ενδεχομενικό, χειραγωγούμενο αλλά και χειραφετικό. 123 Η ριζοσπαστική σημασία του σώματος αναδεικνύεται από το εξής: αν εφαρμόσουμε τη νεωτερική διάκριση νου/σώματος στο σχολείο, τότε ο νους είναι η τάξη και το σώμα είναι η αυλή. Η «εικόνα» του σώματος το οποίο εκδηλώνεται μόλις βγεί από τη πειθαρχία είναι ή μπορεί να είναι η βία και η επιθετικότητα. Το αντισταθμιστικό περιεχόμενο της αγωγής, εννοώντας με την αντιστάθμιση τη συγκρότηση σχέσεων και κοινωνικού 121 Αλεξάνδρα Χαλκιά, Μάρθα Μιχαηλίδου, «Το κοινωνικό σώμα», στο Αλεξάνδρα Χαλκιά, Μάρθα Μιχαηλίδου (επιμέλεια), Η παραγωγή του κοινωνικού σώματος, Κατάρτι και Δίνη, Αθήνα 2005, σελ Για μια πρόσφατη ανασκόπηση του θέματος δες Ποθητή Χαντζαρούλα, «Ιστορία του φύλου και η αλλαγή του ιστοριογραφικού παραδείγματος», περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, τ. 94, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2006, σελ Δήμητρα Μακρυνιώτη, «Το σώμα στην ύστερη νεωτερικότητα», στο Δήμητρα Μακρυνιώτη (επιμέλεια), Τα όρια του σώματος, Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Νήσος, Αθήνα 2004, σελ ISSN:

7 συμβολαίου ανάμεσα στα μέλη που αλληλοαναγνωρίζονται, την μετατροπή της ανισότητας στη κατάκτηση δεξιοτήτων σε ισότητα, αλλά και τη μετατροπή της παιδικής ηλικίας σε υποκειμενικότητες, είναι αυτή ακριβώς η συγκρότηση του μέσα/ έξω, από την παιδαγωγική της τάξης στην παιδαγωγική της αυλής. Μια αρχή την οποία βλέπουμε πολύ καλά να εφαρμόζεται στην περιβαλλοντική αγωγή και στην εκπαίδευση εγώ οικολογικών νοημοσύνων. Τα όρια κοινωνικού/πολιτικού και η μετατροπή του κοινωνικού σώματος σε πολιτικό έρχονται αντιμέτωπα με την ιδιότητα του πολίτη, την αναστολή της πολιτικής ιδιότητας στην παιδική ηλικία, τα δικαιώματα που διανέμουν τον νόμο κατεβάζοντάς τον από το Σύνταγμα στα σώματα, το ποιος/ποια μπορεί να έχει αυτή την ιδιότητα του πολίτη μελλοντικά, τον πολυπολυτισμικό χαρακτήρα του πληθυσμού, τους «ξένους» και τη δημοκρατία ως συνθήκη χώρου και χρόνου προκειμένου να υπάρξει το συμβάν της υπερβατολογικής θεμελίωσης του τι «αποφασίζεται νόμιμα». Ίσως η πιο κρίσιμη συσχέτιση για την παραγωγή του πολιτικού σώματος να είναι ο σταθερός ή ο νομαδικός χαρακτήρας του σχολικού πληθυσμού, 124 καθώς η μετακίνηση συνήθως συσχετίζεται με την οικονομία κι όχι με την πολιτική, δεν εξασφαλίζει αίσθηση του ανήκειν και παράγει διαρκώς την ξενότητα, την ετερότητα και τη διαφορά. Αν όπως γράφει ο Marc Auge, «η πολιτική είναι η γλώσσα της ταυτότητας», 125 αν η ακραία εκδοχή του πολιτικού ως ταυτότητα είναι το Dogville (1999) του Λαρς Φον Τριερ, αν η πολιτική εκμετάλλευση της ταυτότητας είναι ο σύγχρονος τρόπος κατασκευής του εθνικισμού, 126 τότε η πολιτική της ετερότητας, η ηθική του άλλου είναι το ζητούμενο των Δυτικών κοινωνιών. 127 Στο ορατά δημόσιο και το μη-ορατό ιδιωτικό, στο βαθμό που μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη διάκριση, το πολιτικό σώμα είναι το σώμα του γυναικείου κινήματος, το εγώ-ιδιωτικό που στην ξενότητά του είναι άλλο και πολιτεύεται αγωνιστικά, κάνοντας ορατό και δημόσιο τον ανολοκλήρωτο χαρακτήρα των δικαιωμάτων, το γράμμα του νόμου που έμεινε γράμμα και την επιθυμία, η οποία όντας κλονισμένη, δεν μπορεί να βρει τους διάδρομους και τα όρια στη σχέση ροής/τομής. 124 Χαράλαμπος Μπαλτάς, «Τα παιδιά ως νομάδες», περιοδικό Στίγμα, τ. 21, Σεπτέμβριος 2006, σελ Marc Auge, «Η πολιτική ως τελετουργικό», στο Marc Auge Για μια ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσμων, μετάφραση Δ. Σαραφίδου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999, σελ Χρήστος Λυριντζής, «Ταυτότητες και πολιτικές πρακτικές», στο Σύγκριση και ερμηνεία, Η πορεία και οι προοπτικές στη σύγχρονη πολιτική ανάλυση, Νήσος, Αθήνα 2001, σελ Πρόκειται για την κριτική του Λεβινάς για τον εγωκεντρικό χαρακτήρα των κλασσικών αλλά και των νεωτερικών κοινωνιών. Emmanuel Levinas, Ολότητα και άπειρο, μετάφραση Κωστής Παπαγιώργης, Εξάντας, Αθήνα 1989, σελ , ISSN:

καθημερινής ζωής, πρόλογος Χαράλαμπος Μπαλτάς, μετάφραση Γ. Καράμπελας- Χ. Μπαλτάς, Futura ISSN: 1790-8574 147

καθημερινής ζωής, πρόλογος Χαράλαμπος Μπαλτάς, μετάφραση Γ. Καράμπελας- Χ. Μπαλτάς, Futura ISSN: 1790-8574 147 ΠΟΛΙΤΟΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ : Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Χαράλαμπος Μπαλτάς Το κείμενο που ακολουθεί συσχετίζει από τη μια μεριά τον τρέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Το εκπαιδευτικό δράμα

Α. Το εκπαιδευτικό δράμα Το εκπαιδευτικό δράμα στη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων του Ανθολογίου Γ & Δ Δημοτικού Αικατερίνη Κωστοπούλου (Δασκάλα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Σχολικά Εγχειρίδια. 27. Προβλήματα κατά την παραγωγή των νέων σχολικών εγχειριδίων: Απόψεις συγγραφέων και κριτών

Αναλυτικά Προγράμματα Σχολικά Εγχειρίδια. 27. Προβλήματα κατά την παραγωγή των νέων σχολικών εγχειριδίων: Απόψεις συγγραφέων και κριτών 1532 ανεξάρτητα δείγματα. Βρέθηκε ότι οι επιμορφωμένοι έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σύγκριση με τους μη επιμορφωμένους Τόπος κατοικίας Φαίνεται ότι ο τόπος που κατοικούσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (Α.Μ. 12735) ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Α.Μ. 12444) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΔΡ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ~

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθελοντισμός στο σχολείο προκαταρκτική μελέτη

Ο εθελοντισμός στο σχολείο προκαταρκτική μελέτη Ο εθελοντισμός στο σχολείο προκαταρκτική μελέτη Συγγραφή: Νίκος Γκόβας, Πόπη Κύρδη Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Σεβαστή- Σοφία Ανθοπούλου H μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ» Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Πλοήγησης. για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οδηγός. Πλοήγησης. για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Οδηγός Πλοήγησης για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις του φοιτητικού πληθυσμού για τα στερεότυπα και τους ρόλους των δύο φύλων

Απόψεις του φοιτητικού πληθυσμού για τα στερεότυπα και τους ρόλους των δύο φύλων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πτυχιακή Εργασία» Απόψεις του φοιτητικού πληθυσμού για τα στερεότυπα και τους ρόλους των δύο φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΤΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΤΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΤΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επικεφαλής: Πολυκάρπου Χάρις, Διδάκτωρ Θεάτρου και Δράματος, Λειτουργός Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρική Αγωγή. Θεωρία και Πράξη στη Δημοτική Εκπαίδευση

Θεατρική Αγωγή. Θεωρία και Πράξη στη Δημοτική Εκπαίδευση Θεατρική Αγωγή Θεωρία και Πράξη στη Δημοτική Εκπαίδευση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα