Ενηµερωτικό φυλλάδιο για την Ειδίκευση του Κύκλου Σπουδών ΕΥΡΩΣΤΙΑ & ΥΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενηµερωτικό φυλλάδιο για την Ειδίκευση του Κύκλου Σπουδών ΕΥΡΩΣΤΙΑ & ΥΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ενηµερωτικό φυλλάδιο για την Ειδίκευση του Κύκλου Σπουδών ΕΥΡΩΣΤΙΑ & ΥΓΕΙΑ Συντονιστής Κύκλου: Καθηγητής Κ. Μπουντόλος άφνη

2 περιεχόµενα - 1 στόχοι 3 2 µαθήµατα 5 3 προϋποθέσεις εισαγωγής 6 4 εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 7 5 προτεινόµενα θέµατα πτυχιακών 10 6 πρόγραµµα µαθηµάτων 13 7 µέλη τοµέα 14 8 ευρετήριο 15 9 χάρτης γενικές πληροφορίες 17

3 3 1. στόχοι - O Τοµέας Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης ως βασική ακαδηµαϊκή µονάδα του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού χορηγεί το ίπλωµα Ειδίκευσης στο Γνωστικό Πεδίο «Ευρωστία & Υγεία» - (Ε.Υ). Για την απόκτησή του απαιτείται συµπλήρωση τουλάχιστον 20 διδακτικών µονάδων (δ.µ.) από τα προβλεπόµενα στην ειδίκευση µαθήµατα (σελ. 7) και υποχρεωτική εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Τα µαθήµατα της Ειδίκευσης εστιάζονται στην τριαδική σχέση: άσκηση, ευρωστία και υγεία, µε ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο της ευρωστίας στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη ασθενειών και στη διατήρηση της καλής υγείας. Επίσης, δίνεται έµφαση στους παράγοντες που επηρεάζουν τη σωµατική δραστηριότητα και ευρωστία, όπως διατροφή, ψυχολογική κατάσταση, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, γενετική προδιάθεση, καθώς και σε ειδικούς πληθυσµούς όπως νεαρά άτοµα µε δηµιουργική και ωφέλιµη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, στρατευµένους για βελτίωση της ευρωστίας και ανύψωση του βιολογικού τους δυναµικού, ηλικιωµένους, πάσχοντες από χρόνια νοσήµατα, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, άτοµα παχύσαρκα κ.ά. Το πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο έτσι, ώστε να συνδέει τη θεωρία µε την πράξη και την παραγωγή, παρέχοντας παιδεία, εξειδίκευση και κατάρτιση (γνώση, εµπειρίες και δεξιότητες) που θα δώσουν τη δυνατότητα στους απόφοιτους να συµβάλουν στην προαγωγή της άσκησης, της ευρωστίας και της ποιότητας ζωής του ατόµου. Η ειδίκευση εισήχθη για πρώτη φορά στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος κατά το ακαδ. έτος και την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας έχει ο Τοµέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης. Για τους κατόχους του Πιστοποιητικού υπάρχει ένα ευρύ πεδίο δράσης, επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και απασχόλησης. Σ αυτά εντάσσονται και οι οργανωµένες παρεµβάσεις άσκησης σε χώρους εργασίας και αναψυχής, σε θερινά και χειµερινά θέρετρα, καθώς και σε γυµναστήρια ιδιωτικά και στους Oργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

4 4 Oι φοιτητές που θα περατώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους και θα αποκτήσουν ίπλωµα Ειδίκευσης «Ευρωστία και Υγεία», πρέπει να είναι ικανοί να: Αξιολογούν την υγεία, τον τρόπο ζωής και την ευρωστία του ατόµου Γνωρίζουν τη σχέση µεταξύ των παθήσεων που πηγάζουν από την υποκινητικότητα και τη φυσική δραστηριότητα και τις επιπτώσεις αυτών στην υγεία Αξιολογούν την Καρδιο-Αναπνευστική Ικανότητα (Κ.Α.Ι) χρησιµοποιώντας δοκιµασίες υποµέγιστης, µέγιστης επιβάρυνσης, καθώς και άλλες λειτουργικές δοκιµασίες Σχεδιάζουν ατοµικά και οµαδικά προγράµµατα καρδιοαναπνευστικών ασκήσεων και εφαρµόζουν τις βασικές αρχές αυτών Αξιολογούν τη Μυϊκή Λειτουργική Ικανότητα (Μ.Λ.Ι) χρησιµοποιώντας όργανα µέτρησης της µυϊκής δύναµης και αντοχής και γνωρίζουν τα προβλήµατα που πιθανόν προκύπτουν στην αξιολόγηση αυτής Σχεδιάζουν προγράµµατα βελτίωσης της Μ.Λ.Ι, βασισµένα σε αρχές προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Αξιολογούν τη σωµατική σύσταση και τις ανθρωποµετρικές συνιστώσες της ευρωστίας και γνωρίζουν τεχνικές αξιολόγησης σύστασης σώµατος όπως και ευρήµατα ερευνών µε άσκηση και σωµατική σύσταση Σχεδιάζουν προγράµµατα ελέγχου σωµατικής µάζας (τύποι παχυσαρκίας. αιτίες, θερµιδικό ισοζύγιο, προγράµµατα δίαιτας, ψυχολογικοί παράγοντες και έλεγχος σωµατικής µάζας) Σχεδιάζουν προγράµµατα ευκαµψίας και γνωρίζουν τους παράγοντες που την επηρεάζουν, τους τρόπους αξιολόγησης, όπως και τις τεχνικές των διατάσεων Αξιολογούν το stress, τις φυσιολογικές αποκλίσεις σε στρεσογόνα ερεθίσµατα, τη σχέση stress και παθήσεων, την επίδραση των προγραµµάτων άσκησης στο stress Γνωρίζουν τις τεχνικές χαλάρωσης (προοδευτική χαλάρωση, παθητική µυϊκή χαλάρωση, µέθοδος Mitchell, τεχνική Alexander, κ.α) Γνωρίζουν τις προσαρµογές των βασικών συστηµάτων του ανθρώπινου σώµατος στον τραυµατισµό, την έλλειψη άσκησης, την ηλικία και το κατώφλι επιβάρυνσης που είναι αναγκαίο προκειµένου να επέλθουν προσαρµοστικές αλλαγές

5 5 2. µαθήµατα - Σύµφωνα µε τον Οδηγό Σπουδών (απόφ. Γ.Σ Τµήµατος 28/04/10) τα µαθήµατα της Ειδίκευσης του Κύκλου διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής µε αριθµό αντίστοιχων διδακτικών µονάδων (δ.µ.) και διδάσκονται από τα µέλη ΕΠ του Τοµέα σε δύο εξάµηνα (χειµερινό και εαρινό). Κωδ. Μάθηµα Εξάµηνο δ.µ. ΑΒ-401 ιατροφή: Αθλητική Απόδοση & Υγεία Εαρινό 3 ιδάσκοντες: Ν. Γελαδάς, Μ.Μαριδάκη, Μ. Κοσκολού ΑΒ-402 Ανάπτυξη, Ωρίµανση & Άσκηση Εαρινό 3 ιδάσκων: M. Mαριδάκη ΑΒ-403 Άσκηση & Γυναίκα Xειµερινό 2 ιδάσκων: M. Mαριδάκη ΑΒ-404 Φυσική ραστηριότητα & Γήρανση Χειµερινό 2 ιδάσκων: M. Kοσκολού ΑΒ-405 Άσκηση, Ευρωστία & Υγεία Χειµερινό* 4 ιδάσκοντες: Ν. Γελαδάς, Μ.Μαριδάκη, Μ. Κοσκολού ΑΒ-406 Εργονοµία Εαρινό 3 ιδάσκοντες: K. Mπουντόλος, Ν. Γελαδάς ΑΒ-410 Αποκατάσταση Μυοσκελετικών υσλειτουργιών Χειµερινό* 3 ιδάσκων: Σ. Aθανασόπουλος ΑΒ-412 Παθήσεις και Άσκηση Χειµερινό 2 ιδάσκων: Π. Mπαλτόπουλος AΒ-415 Καθοδηγούµενη Πρακτική Εξάσκηση Εαρινό* 2 ιδάσκοντες: N. Γελαδάς, Γ. Tσίγκανος ΑΒ-417 Πρόληψη Τραυµατισµών Ασκουµένων Εαρινό 2 ιδάσκοντες: Σ. Aθανασόπουλος, Γ. Tσίγκανος ΑΒ-419 Αξιολόγηση-Αρχές Αποκατάστασης Μυοσκελετικού Eαρινό 2 Συστήµατος ιδάσκων: Σ. Aθανασόπουλος ΑΒ-421 Σύνταξη Προγραµµάτων Άσκησης για Χρόνιες Παθήσεις Χειµερινό* 3 ιδάσκων: M. N. Γελαδάς Πτυχιακή Eργασία Yπεύθυνοι Kαθηγητές * : Yποχρεωτικά

6 6 3. προϋποθέσεις εισαγωγής Με γραπτή αίτησή του στη γραµµατεία του Τοµέα ο φοιτητής δείχνει την πρόθεσή του να παρακολουθήσει την Ειδίκευση Ε.Υ. Προϋπόθεση εγγραφής ορίζεται α) η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τουλάχιστον τεσσάρων (4) υποχρεωτικών µαθηµάτων του Τοµέα Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης από το σύνολο επτά (7), και β) ο µέσος όρος βαθµολογίας στα εξεταζόµενα µαθήµατα. Η αίτηση εξετάζεται κατ αρχήν από το Συντονιστή και έχει την έγκριση ή την αιτιολογηµένη απόρριψη. Στη δεύτερη περίπτωση µπορεί να ζητηθεί η γνώµη των υπολοίπων διδασκόντων. Oι φοιτητές στην 1η συγκέντρωση (1η διδακτική βδοµάδα του χειµερινού εξαµήνου) ενηµερώνονται αναλυτικά από τον Συντονιστή και τα µέλη ΕΠ του Τοµέα που διδάσκουν στην Ειδίκευση για τους στόχους, το περιεχόµενο, υποχρεώσεις και τη διαδικασία διεξαγωγής των µαθηµάτων. Ακολουθεί η εγγραφή του και η δήλωση µαθηµάτων του χειµερινού εξαµήνου. Οποιοδήποτε ζήτηµα παρουσιάζεται µε την εκπαιδευτική διαδικασία και την πρόοδο ενός φοιτητή ενηµερώνεται ο Συντονιστής ή κατ επέκταση, εάν παραστεί ανάγκη και ο ιευθυντής του Τοµέα. 3.6 Οι διδάσκοντες ενηµερώνουν τον Συντονιστή σε τακτά χρονικά διαστήµατα (κάθε 4 διδακτικές εβδοµάδες) για την παρουσία των φοιτητών στα µαθήµατα, όπως και για τη βαθµολογία που καταθέτουν στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου.

7 7 4. εκπόνηση πτυχιακής εργασίας - Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας εκ µέρους των φοιτητών είναι υποχρεωτική. Αναλυτικά η διαδικασία εκπόνησης είναι η ακόλουθη: Οι φοιτητές εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία µε επιβλέποντα καθηγητή, έναν από τα µέλη ΕΠ του Τοµέα. Αν κάποιος φοιτητής επιθυµεί να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε µέλος ΕΠ άλλου Τοµέα, πρέπει να έχει εγγράφως τη σύµφωνη γνώµη του Συντονιστή, σε ότι αφορά το θέµα της πτυχιακής εργασίας και τη διαδικασία εκπόνησης αυτής. Ανάλογα µε τον αριθµό των φοιτητών που φοιτούν στον κύκλο Ειδίκευσης, τα µέλη ΕΠ αναλαµβάνουν την επίβλεψη ίσου αριθµού πτυχιακών εργασιών, έτσι ώστε εάν οι φοιτητές είναι π.χ τριάντα δύο (32), και τα µέλη ΕΠ του Τοµέα οκτώ (8), το κάθε µέλος ΕΠ αναλαµβάνει την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών τεσσάρων (4) φοιτητών. Κάθε µέλος ΕΠ οφείλει να καταθέτει µε την έναρξη των µαθηµάτων του χειµερινού εξαµήνου στο Συντονιστή αριθµό θεµάτων για πτυχιακές εργασίες µεγαλύτερο κατά 50 % από τον αναλογούντα σε αυτόν αριθµό φοιτητών. Τα θέµατα ανακοινώνονται προφορικά και στη συνέχεια αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων (ή και ηλεκτρονικά) από όπου οι φοιτητές δηλώνουν τα θέµατα της προτίµησης τους σε ειδικό έντυπο το οποίο λαµβάνουν από τον Γραµµατέα έως και το τέλος της 4ης διδακτικής εβδοµάδας του χειµερινού εξαµήνου. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Συντονιστή σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες και αν ένα θέµα συγκεντρώνει προτιµήσεις περισσοτέρων του ενός (1) φοιτητών διεξάγεται κλήρωση. Αν κάποιος φοιτητής έχει επιλέξει θέµα το οποίο επιθυµεί να επεξεργαστεί για την πτυχιακή του εργασία και είναι εκτός των προτεινο- µένων, µπορεί να το πραγµατώσει, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συµφωνήσει µε κάποιο από τα µέλη ΕΠ και ότι αυτό δε θα αναιρεί τον περιορισµό στον αριθµό των πτυχιακών εργασιών των οποίων την επίβλεψη µπορεί να αναλάβει κάθε µέλος ΕΠ. Ο φοιτητής, σε συνεννόηση µε το µέλος ΕΠ που πρότεινε το θέµα της πτυχιακής εργασίας, έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο Συντονιστή έντυπο υπογεγραµµένο από αυτόν, αλλά και τον επιβλέποντα, στο οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή, τα στοιχεία του

8 8 φοιτητή, τα στοιχεία του επιβλέποντος, το θέµα της πτυχιακής εργασίας, καθώς επίσης και την ηµεροµηνία αποδοχής του θέµατος. 4.7 Αν για κάποιους λόγους ένας φοιτητής δεν µπορεί να προχωρήσει στην εκπόνηση της πτυχιακής του εργασίας, η αλλαγή σε νέο θέµα θα πραγµατοποιηθεί εξ αρχής και εφόσον ολοκληρωθούν τουλάχιστον δύο (2) διδακτικά εξάµηνα. 4.8 Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας γίνεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών. 4.9 Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να την υποβάλει στο Συντονιστή, υπογεγραµµένη από τον επιβλέποντα, µε την ένδειξη ότι εγκρίνεται και πληροί τις προϋποθέσεις συγγραφής, έτσι όπως αυτές ορίζονται στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών Η πτυχιακή εργασία όταν ολοκληρωθεί, πρέπει να κατατεθεί στο Συντονιστή δύο (2) εβδοµάδες, πριν από την καθορισµένη ηµεροµηνία υποστήριξης της. Ο χρόνος αυτός απαιτείται για τη ρύθµιση των διαδικαστικών και άλλων ζητηµάτων που άπτονται της υποστήριξης. Εντός της εξεταστικής περιόδου ορίζονται ο/οι ηµεροµηνία/ες υποστήριξης πτυχιακών εργασιών και ανακοινώνονται στην Ακαδηµαϊκή κοινότητα από τον Συντονιστή Όσες πτυχιακές εργασίες έχουν κατατεθεί εγκαίρως, υποστηρίζονται σε δηµόσια συνεδρίαση στο µικρό αµφιθέατρο του Τµήµατος τρεις (3) φορές ανά Ακαδηµαϊκό έτος ή σε άλλο ειδικό χώρο. Η υποστήριξη γίνεται την τελευταία εβδοµάδα των εξεταστικών περιόδων του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου. Οι πτυχιακές εργασίες αξιολογούνται από τον επιβλέποντα και βαθµολογούνται στη 10- βάθµια κλίµακα Η υποστήριξη κάθε πτυχιακής εργασίας γίνεται µέσα σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) λεπτών, µε τη χρήση του προγράµµατος PowerPoint. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης από τον εξεταζόµενο, ακολουθεί διαδικασία ερωτήσεων από τον εξεταστή, τα άλλα µέλη ΕΠ και πιθανώς άλλους φοιτητές, εντός πέντε (5) λεπτών. Η όλη διαδικασία, στο σύνολο της, δεν ξεπερνάει τα δέκα (10) λεπτά Μετά την επιτυχή υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναγράφονται, αν υπάρχουν, και οι σχετικές διορθώσεις. Την ευθύνη των διορθώσεων έχει ο φοιτητής, σε συνεργασία µε

9 9 τον επιβλέποντα. Μετά την ολοκλήρωση τυχόν διορθώσεων, ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει τρία (3) αντίγραφα της πτυχιακής: ένα (1) στον επιβλέποντα καθηγητή, ένα (1) στο Συντονιστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση του αρχείου των πτυχιακών εργασιών και της προόδου των φοιτητών. Ο συντονιστής είναι επίσης υπεύθυνος να αρχειοθετήσει το πρακτικό υποστήριξης, να προσυπογράψει και να προωθήσει στη Γραµµατεία του Τµήµατος το βαθµό της πτυχιακής εργασίας, που αποδόθηκε από τον εξεταστή. Στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος κατατίθεται εκτεταµένη περίληψη της πτυχιακής εργασίας(3 σελίδες), προκειµένου να προωθηθεί η σχετική βεβαίωση στη Γραµµατεία Σε περίπτωση που µία πτυχιακή εργασία απορριφθεί, η απόρριψη πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη και µπορεί ο φοιτητής µετά από διορθωτικές παρεµβάσεις να την υποστηρίξει στην επόµενη εξεταστική περίοδο, ενώπιον τριµελούς εξεταστικής επιτροπής µε τον επιβλέποντα να είναι ο ένας εκ των µελών.

10 10 5. προτεινόµενα θέµατα πτυχιακών - Καθηγητής Αθανασόπουλος Σ. > Λειτουργικές δοκιµασίες αξιολόγησης και προγράµµατα αποκατάστασης της ισορροπιστικής ικανότητας αθλουµένων > Λειτουργικές δοκιµασίες αξιολόγησης και προγράµµατα αποκατάστασης της ευκαµψίας των αθλουµένων > Aξιολόγηση και αποκατάσταση (ασκήσεις) σε άτοµα µε σκολίωση > Aξιολόγηση και αποκατάσταση ατόµων µε σύνδροµο χαλαρών αρθρώσεων > Aξιολόγηση και αποκατάσταση (ασκήσεις) σε άτοµα µε κύφωση > Aξιολόγηση και αποκατάσταση (ασκήσεις) σε άτοµα µε λόρδωση > Aσκήσεις και οσφυαλγία Καθηγητής Γελαδάς Ν. > Άσκηση και καρδιαγγειακή ευρωστία > H επίδραση της προπόνησης µε αντιστάσεις στην υγεία και ευρωστία του ατόµου > Σακχαρώδης διαβήτης και άσκηση > Παχυσαρκία και έλεγχος σωµατικού βάρους > Yπερλιπιδαιµία και φυσική δραστηριότητα > Άσκηση-Παχυσαρκία- ιατροφή σε ενήλικους και παιδιά > Aναπνευστικές διαταραχές και άσκηση > Άσκηση και παιδικό άσθµα Καθηγητής Μπουντόλος Κ. > Kινητική ανάλυση επιλεγµένων ασκήσεων (π.χ. δίπλωση κορµού) > Κινηµατικός ή κινητικός έλεγχος επιπρόσθετης επιβάρυνσης κατά το βάδισµα > Αξιολόγηση µετακίνησης σε κλίµακες (σκαλοπάτια) > Έλεγχος ισορροπίας και έναρξη βάδισης µετά από έγερση > Αξιολόγηση βάδισης σε άτοµα µε µυοσκελετικές δυσκολίες > Άρση αντικειµένων και αιτίες πρόκλησης προβληµάτων στην οσφυϊκή Μοίρα

11 11 Αναπ. Καθηγήτρια Μαριδάκη Μ. > Φυσιολογικές προσαρµογές µετά από την εφαρµογή προγραµµάτων προπόνησης µε αντιστάσεις > ιατροφικές διαταραχές > Παιδική παχυσαρκία και άσκηση > Άσκηση και θερµορύθµιση στην παιδική ηλικία > Μεταβολικά νοσήµατα (π.χ. νεανικός διαβήτης) στην παιδική ηλικία > Φυσιολογικές αποκρίσεις της προπόνησης στην παιδική ηλικία > Φυσιολογικές αποκρίσεις της προπόνησης σε αθλητές υψηλού επιπέδου > Φυσιολογικές αποκρίσεις της προπόνησης σε γυναίκες αθλήτριες > Μεταβολικά νοσήµατα (π.χ. διαβήτης της κύησης) στις γυναίκες > Άσκηση και εγκυµοσύνη > Άσκηση - Ευρωστία - Υγεία > Συµπληρώµατα διατροφής και σωµατική απόδοση Αναπ. Καθηγητής Μπαλτόπουλος Π. > Σακχαρώδης διαβήτης τύπου II και άσκηση > Eπίδραση της άσκησης στην οστική πυκνότητα > Άθληση κατά τη διάρκεια εγκυµοσύνης και λοχείας > Aσκησιογενείς προσαρµογές στις αρτηρίες µυϊκού τύπου > H άσκηση ως θεραπευτικό µέσο στην αντιµετώπιση της οσφυαλγίας > Eπίδραση της άσκησης στο λιπιδαιµικό προφίλ των αθλουµένων > Aιφνίδιος θάνατος σε αθλητές > Aσκησιογενείς µεταβολές της σύστασης των ούρων στην αερόβια άσκηση > Σύνδροµα υπέρχρησης στα κάτω άκρα > είκτες φλεγµονής και άσκηση Επικ. Καθηγήτρια Κοσκολού Μ. > Προπονησιµότητα της αερόβιας ικανότητας στην τρίτη ηλικία > Άσκηση µε αντιστάσεις σε ηλικιωµένους. Eυεργετική ή επικίνδυνη; > O ρόλος της άσκησης στην ψυχική υγεία των ηλικιωµένων > Σιδηροπενική αναιµία και άσκηση > Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της άσκησης σε υψόµετρο σε παράγοντες υγείας

12 12 Λέκτορας Ρουσάνογλου Ε. > Mυϊκή ενεργοποίηση µε αλλαγή της γωνίας έλξης-ώθησης σε βασικές ασκήσεις µυϊκής ενδυνάµωσης > Mηχανισµοί συγχρονισµού βάδισης µεταξύ ατόµων > Aνέβασµα-κατέβασµα σκαλοπατιού (εφαρµογή σε step-aerobics): ιαφορές στην ώθηση ποδιού οδηγού και µη οδηγού > Έλεγχος κίνησης στο προτιµώµενο και µη προτιµώµενο άνω και κάτω άκρο > ιαφορές σταθερότητας και συχνότητα κίνησης σε ρυθµικές δραστηριότητες Λέκτορας Τσίγκανος Γ. > Oι ασκήσεις νευροµυϊκού συντονισµού στην πρόληψη και στην αποκατάσταση των αθλητικών τραυµατισµών > Aσκήσεις κλειστής και ανοικτής βιοκινητικής αλυσίδας > Iδιοδεκτικότητα: Mια νέα πρόκληση στην προπονητική και αποκατάσταση > ηµιουργία µεγάλων ροπών και φορτίων στη σπονδυλική στήλη κατά τη διάρκεια της άσκησης > Άσκηση µε κάθετη ταλάντωση (δόνηση): µύθος ή πραγµατικότητα; > Nευροµυϊκός έλεγχος και διαδικασίες λειτουργικής αποκατάστασης > Ωφελιµότητα εφαρµογής συστηµατικού σχεδίου άσκησης ατόµων τρίτης ηλικίας > Λειτουργική αποκατάσταση τραυµατισµών κάτω άκρων στο νερό (κολυµβητήριο) > Στοιχεία για την ενεργητική και παθητική σταθεροποίηση της άρθρωσης του γόνατος > Kινησιολογική και λειτουργική ανάλυση του πλέγµατος των κοιλιακών µυών

13 13 6. πρόγραµµα µαθηµάτων_ - εαρινό εξάµηνο, ακ. έτος > ΑΒ-401 ΙΑΤΡΟΦΗ: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΜΠΤΗ Αίθουσα: MIKΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΒ-402 ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-10 Αίθουσα: Μ2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αίθουσα: 4 ΑΒ-406 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΤΡΙΤΗ Αίθουσα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αίθουσα: Μ3 ΑΒ-408 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ Αίθουσα: Μ3 ΠΕΜΠΤΗ 8-10 Αίθουσα: 5 ΑΒ-411 ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΜΠΤΗ Αίθουσα: 5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αίθουσα: 4 ΑΒ-415 ΚΑΘΟ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΕΥΤΕΡΑ Αίθουσα: Μ3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αίθουσα: 5

14 14 7. µέλη τοµέα - > διδακτικό ερευνητικό προσωπικό ^ > ε.ε.δ.ι.π. 9 Αθανασόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής Γελαδάς Νικόλαος, Καθηγητής Μπουντόλος Κωσταντίνος, Καθηγητής Mαριδάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Mπαλτόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Koσκολού Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ρουσάνογλου Ελισσάβετ, Λέκτορας Tσίγκανος Γεώργιος, Λέκτορας Nικολαΐδου Μαρία-Ελισσάβετ > γραµµατέας τοµέα Κλεισούρας Αχιλλέας * Αναµένονται οι διορισµοί 2 µελών ΕΠ στα γνωστικά αντικείµενα της ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ και της ΙΑΤΡΟΦΗΣ

15 15 8. ευρετήριο - γραφεία διδασκόντων > κτίριο Aθανασόπουλος Σ. 3, Iσµήνης 8 Γελαδάς N. 1, 1 ος όροφος Mπουντόλος K. 5, Eθνικής Aντιστάσεως 53, 4 ος Όρ. Mαριδάκη M. 1, 1ος όροφος Mπαλτόπουλος Π. 7, Tαινάρου & Kαλύµνου Kοσκολού M. 1, 1ος όροφος Pουσάνογλου E. 5, Eθνικής Aντιστάσεως 53, 4 ος Όρ. Tσίγκανος Γ. 6, Aλκµήνης 9, Iσόγειο Nικολαϊδου M. 2, Eργαστήριο Aθλ/κής Bιοµηχανικής αίθουσες διδασκαλίας > κτίριο Mεγάλο Aµφιθέατρο 2 Mικρό Aµφιθέατρο 1, 1 ος όροφος ιδακτική Aίθουσα 3 2 ιδακτική Aίθουσα 4 2 ιδακτική Aίθουσα 5 2 M1 4, Aλκµήνης 9, 2 ος Όροφος M2 4, Aλκµήνης 9, 2 ος Όροφος M3 4, Aλκµήνης 9, 3 ος Όροφος εργαστήρια > κτίριο Βιοµηχανικής 2 Εργοµετρίας-Εργοφυσιολογίας 1, ισόγειο Λειτουργικής Aνατοµικής 7, Tαινάρου & Kαλύµνου Φυσικοθεραπείας 3, Iσµήνης 8

16 16

17 γενικές πληροφορίες - χρήσιµοι ιστότοποι ACE: American Council on Exercise, ACSM: The American College of Sports Medicine,http://www.acsm.org/ AFAA: Aerobics and Fitness Association of America, AFPA: The American Fitness Professionals and Associates, IDEA: International Association for Fitness & Wellness Professionals, IFA Fitness: The International Fitness Association, NASM: National Academy of Sports Medicine, NCSF: National Council of Strength and Fitness, NESTA: The National Exercise & Sports Trainers Association, NSCA: The National Strength and Conditioning Association ExRx (Exercise Prescription) on the Net,

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιανουάριος 2008 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος Κιουμουρτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ»

«ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών. Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών. Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ., ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οι σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο... 5 2. Η Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83).

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Ι.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Ν. ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. ΆΡΘΡΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τόπος Τρίκαλα Ηµεροµηνία 31-1-2013 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Η διαδικασία της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης 2 2. Διοίκηση του τμήματος 3

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης & διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης & διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης & διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Τµήµατος Μαθηµατικών Α.Π.Θ. Κ ε φ ά λ α ι ο Α ' Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ έ ς Σ π ο υ δ έ ς π ρ ώ τ ο υ ε π ι π έ δ ο υ Άρθρο 1 Γενικές ιατάξεις 1. Ο Κανονισµός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, το οποίο πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 41 Τ.Κ. 172 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΒΑ) Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα