Paul Langerhans (1869)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Paul Langerhans (1869)"

Transcript

1 Το ενδοκρινικό πάγκρεας Paul Langerhans (1869) Πυκνές συναθροίσεις κυττάρων εντός της κυτταρικής μάζας της εξωκρινούς μοίρας Πέντε κυτταρικοί τύποι Κύτταρα α Κύτταρα β Κύτταρα δ Κύτταρα ΡΡ Κύτταρα ε

2 Oι κυτταρικές αναλογίες Πέντε κυτταρικοί τύποι Κύτταρα α % Κύτταρα β % Κύτταρα δ... 5% Κύτταρα ΡΡ... 1% Κύτταρα ε... <1%

3

4 Το α-κύτταρο

5 Οι αποφάσεις

6 Τα παράγωγα

7

8 Η αναστολή

9

10 Jiang, G. et al. Am J Physiol Endocrinol Metab 284: E671-E ;

11 Η ισορροπία

12 Μηχανισμοί ρύθμισης της έκκρισης γλουκαγόνου στην υπογλυκαιμία Gromada, J. et al. Endocr Rev 2007;28:84-116

13 Η απάντηση του γλουκαγόνου στη διέγερση με αργινίνη είναι ίδια σε φυσιολογικά άτομα και άτομα με ΣΔ τύπου 1 ή 2. Diabetes Care 30: , 2007

14 Διπλά ανοσοιστοχημική χρώση σε νησίδια ασθενών με ΣΔ2. A. Μεγάλο νησίδιο στο οποίο κυριαρχούν τα α-κύτταρα (σκούρο μπλε) και μικρότερο όπου κυριαρχούν τα β-κύτταρα (κόκκινο) B. Στοιχεία νεογένεσης α-κυττάρων από κύτταρα των πόρων

15 Επίπεδα γλουκαγόνου, ινσουλίνης και γλυκόζης πλάσματος μετά από γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες σε άτομα υγιή και σε ασθενείς με ΣΔ2 Muller WA, Faloona GR, Aguilar-Parada E, Unger RH 1970

16 Επίπεδα γλουκαγόνου, ινσουλίνης και γλυκόζης πλάσματος μετά έγχυση αργινίνης σε άτομα υγιή και σε ασθενείς με ΣΔ2 Dunning, B. E. et al. Endocr Rev 2007;28:

17 Επομένως σε ασθενείς με ΣΔ2 Το α-κύτταρο Είναι λιγότερο ευαίσθητο στην κατασταλτική δράση της γλυκόζης Είναι περισσότερο ευαίσθητο στην διεγερτική δράση των αμινοξέων Η φυσιολογική σχέση μεταξύ α- και β- κυττάρων διαταράσσεται

18 Επίπεδα γλυκόζης, ινσουλίνης και γλουκαγόνου πλάσματος και ρυθμός ενδογενούς παραγωγής γλυκόζης (Ra) κατά τη διάρκεια δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης σε ασθενείς με ΣΔ2 και φυσιολογικά άτομα Mitrakou A, Kelley D, Mokan M, Veneman T, Pangburn T, Reilly J, Gerich J 1990

19 Υπεργλουκαγοναιμία νηστείας Απώλεια της καταστολής έκκρισης γλουκαγόνου στην υπεργλυκαιμία Παράδοξη διέγερση έκκρισης γλουκαγόνου από την γλυκόζη σε προχωρημένη νόσο Αντίσταση στην ινσουλίνη???

20 ΣΔ2 και υπεργλυκαιμία νηστείας Σε συνθήκες σχετικής έλλειψης ινσουλίνης, η σχετική υπερέκκριση γλουκαγόνου συμβάλει καθοριστικά στην υπεργλυκαιμία νηστείας Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι η δυσλειτουργία του β- κυττάρου είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υπεργλυκαιμίας νηστείας Αναλογία ινσουλίνης/γλουκαγόνου

21 Συνοψίζοντας Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για την συμβολή της ανεπαρκούς καταστολής του γλουκαγόνου στη μεταγευματική αύξηση των επιπέδων γλυκόζης σε Ασθενείς με ΣΔ2 και IGT Ωστόσο πάντα αυτό ερμηνεύεται σε σχέση με τα επίπεδα ινσουλίνης

22 Το δ-κύτταρο...μικρότερη προσοχή έχει δοθεί στον πιθανό ενδονησιδιακό ρόλο της από τα δ- κύτταρα παραγόμενης σωματοστατίνης...

23 D B A

24 Γλυκόζη και δ-κύτταρο O ουδός ανταπόκρισης των δ-κυττάρων στην γλυκόζη είναι μικρότερος από αυτόν των β- και α-κυττάρων, και τα ιοντικά δρώμενα σύζευξης είναι διαφορετικά μεταξύ των τριών κυτταρικών τύπων

25 Ιδιαιτερότητες του δ- κύτταρου 1. Υποδοχείς CICR (RyR3)-Ryanodine type-μέσω R- τύπου διαύλων 2. Υποδοχείς CCKB

26

27 ΗΣωματοστατίνη (SST) H SST συντίθεται και εκκρίνεται από νευροενδοκρινικά κύτταρα στο ΚΝΣ και το ΓΕΣ. Το ΓΕΣ είναι ο κύριος μέτοχος της κυκλοφορούσης SST. Λειτουργεί ως ανασταλτικός ρυθμιστής ενδοκρινικών συσ-τημάτων πχ. καταστολή έκκρισης της αυξητικής ορμόνης ή τοπικός αναστολέας έκκρισης των ορμονών του ΓΕΣ

28

29 Η προαγωγική περιοχή του γονιδίου της Σωματοστατίνης περιλαμβάνει 1. Μία περιοχή 500-bp ανιόντως της μεταγραφικής θέσης (Leonard et al., 1993) 2. Ο PDX-1 δεσμεύεται σε δύο ιστοειδικά στοιχεία του προαγωγού (περιοχή SMS-UE), μεταξύ 86 και104 και μεταξύ 286 και Ένα CRE ανταπόκρισης στο cyclic AMΡ, στις θέσεις 32 έως56, παρέχει επίσης ιστοειδικότητα 4. Ο ISL-1, δεσμεύεται στον προαγωγό SMS-UE σε θέση επικάλυψης (στο 85 έως 99). Συνεργάζεται με τον CREB 5. Η περιοχή SMS-UE παρουσιάζει επικάλυψη με στοιχειο PISCES το οποίο δεσμεύει τον παράγοντα PAX6

30 Οι υποδοχείς της SST Υποδοχείς της SST(SSTR1-5) έχουν βρεθεί στα α- και β-κύτταρα και εξωγενώς χορηγούμενη SST ή ανάλογα της αναστέλλουν την γλυκοζοεξαρτώμενη έκριση ινσουλίνης και την από την αργινίνη προκαλούμενη έκκριση γλουκα-γόνου τόσο in vitro όσο και in vivo Ανοσοχημικές μελέτες εχουν δείξει ότι τα α- κύτταρα έχουν κύρια SSTR2 ενω τα β-κυταρα έχουν SSTR1 and SSTR5

31 SSTR knock-out mice Μελέτες σε ποντικούς με έλλειψη SSTR (SSTR1, 2 or 5) καταδεικνύουν μεταβολές τόσο στην βασική όσο και στην διεγειρόμενη έκκριση ινσουλίνης

32 Δράση υποδοχέων SST Οι υποδοχείς λειτουργούν με G-πρωτεϊνες (GPCR) και προάγουν πολλαπλές ενδοκυττάριες δράσεις. H SST ενεργοποιεί διαύλους K + στα β-κύτταρα, προκαλώντας υπερπόλωση και καταστολή της ηλεκτρικής δρασ-τηριότητος ή οποία επηρρεάζει την ασβεστιοεξαρτώμενη εξωκύττωση

33 Σωματοστατίνη

34 Ανασταλτική δράση των SSTR2 και SSTR5 στην έκκριση ινσουλίνης

35 H δράση της SST στο β-κύτταρο Έκθεση των νησιδίων σε γλυκόζη ή σουλφονυλουρίες ενεργο-ποιεί τόσο τα β- όσο και τα δ- κύτταρα, και προκαλεί ινσουλινική εκκριτική ανταπόκριση, ενώ ταυτοχρονα προ-καλεί τοπική ελευθέρωση SST για να περιορίσει την αντ-απόκριση

36 H δράση της SST στο β- κύτταρο Η πρώτη φάση της ινσουλινικής έκκρισης βρέθηκε αυξημένη σε SST-/- νησίδια, υποδηλώνοντας μία άμεση ή έμμεση δράση μέσω διαύλων Κ + ευαίσθητων στο ΑΤΡ

37 H δράση της SST στο β-κύτταρο Το προτεινόμενο σήμερα μοντέλο παρακρινικής ρύθμισης της έκκρισης ινσουλίνης από την SST των δ-κυτταρων θεωρεί ότι η ενεργοποίηση των χολινεργικών υποδοχέων των νησιδίων, παρουσία διεγερτικών συγκεντρώσεων γλυκόζης, θα αυξήσει την έκκριση ινσουλίνης τόσο με άμεσες δράσεις στο β-κύτταρο, όσο και έμμεσα, αποτρέποντας την ανασταλτική δράση του δ-κυττάρου ως συνέπεια της από την CCh-μεσολαβούμενης αναστολής της γλυκοζοεξαρτώμενης έκκρι-σης SST

38 H δράση της SST στο α- κύτταρο Η διέγερση του γλουκαγόνου από αργινίνη συνοδεύεται επί-σης από ταυτόχρονη ενεργοποίηση των δ-κυττάρων και η ενδονησιδιακή ελευθέρωση SST περιορίζει την εκκριτική αντ-απόκριση των α- κυττάρων

39

40 To παγκρεατικό ΣΡΑ Το παγκρεατικο ΣΡΑ μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ρύθμιση της αιμάτωσης των νησιδίων, επηρρεάζοντας την ινσουλινική έκκριση. Η μέσω των ΑΤ1 υποδοχέων αγγειο-σύσπαση είναι ο πιθανότερα ενεχόμενος μηχανισμός. Oι AT2 εντοπίζονται στα δ-κύτταρα (κυτταρικές σειρές RIN- 14B). Η αγγειοτενσίνη ΙΙ διεγείρει την έκκριση SST με δοσοεξαρτώμενο τρόπο (Wong et al. 2004).

41

42 Συμπεράσματ α Η τοπικά ελευθερούμενη από τα δ-κύτταρα SST ασκει τονική ανασταλτική δράση στην έκκριση ινσουλίνης και γλουκα-γόνου. Σε SST -/- νησίδια ποντικών η αποτροπή της ανασταλτικής δράσης της SST φαίνεται να ενέχεται στην διευκόλυνση της ινσουλινικής ανταπόκρισης σε χολινεργική διέγερση και στην από το γεύμα προκαλούμενη καταστολή της έκκρισης γλουκαγόνου

43 Συμπεράσματ α Η έλλειψη της τοπικά ελευθερούμενης SST από τα κύτταρα δ έχει σοβαρές επιπτώσεις στην έκκριση ινσουλίνης και γλουκα-γόνου, οδηγώντας σε αύξηση της, από διέγερση προκαλούμε-νης, έκκρισης αμφοτέρων των ορμονών χωρίς να επηρρεά-ζονται τα βασικά επίπεδα της ορμονικής έκκρισης.

44 Συμπεράσματ α Αποτελώντας τον κύριο φορέα του παγκρεατικού συστήματος Ρ-Α τα δ-κύτταρα αποτελούν κρίσιμο ρυθμιστή της ενδονησιδιακής αιματικής ροής

45 Νέοι ρόλοι για το δ-κύτταρο των νησιδίων 1. Παράγοντες διαφοροποίησης 2. Κατανομή υποδοχέων 3. Διαφορική δράση στα α- και β- κύτταρα 4. Διαχείρηση αιματικής ροής νησιδίου Ιslet δ-cells fulfil multiple roles as a paracrine regulator of islet function Diabetes Publish Ahead of Print, published online November 4, 2008

46 Το ΡΡ-κύτταρο

47 These cells are found in the pancreas and produce the pancreatic polypeptide (Sundler et al, 1977; Larsson et al, 1975; Ekblad and Sundler, 2002)

48 Ta PP κύτταρa Ονομάζονται επίσης κύτταρα F (Fiocca et al, 1983) ή κύτταρα γ. Οι Stridsberg et al (2008) έχουν ανακοινώσει ότι τα κύτταρα παράγουν εκκριτογρανίνη-2 (εκκριτονευρίνη) και εκκριτογρανίνη-3. Έχει επίσης ανακοινωθεί ότι εκφράζει νευροπεπτίδιο W (Rucinski et al, 2007)

49

50 Η οικογένεια των ΡΡ-fold πεπτιδίων Αποτελείται από τρία πεπτίδια ΡΥΥ, ΡΡ και ΝΡΥ Διαθέτουν α-έλικα -έλικα πολυπρολίνης και β-στροφή με αποτέλεσμα την μορφή τύπου U (PP-fold) To PP συντίθεται ως το Ν-τελικό ενός σχετικά μικρού προδρόμου με 95 ΑΑ Όλα τα πεπτίδια απαρτίζονται από 36 ΑΑ και έχουν πολλές τυροσίνες

51 Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (ΡΡ) Η βιολογική του δράση εξαρτάται από καρβοξυτελικό αμίδιο Μικρές δομικές διαφορές καθορίζουν την δίοδο από τον ΑΕΦ Παράγεται: Κύτταρα ΡΡ των νησιδίων Στην εξωκρινή μοίρα Στο κόλον Στο ορθό

52 Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (ΡΡ) (συνέχεια) Η έκκριση του διεγείρεται από την πρόσληψη τροφής Η έκκριση του είναι διφασική με μεταγευματική επίταση Από την γαστρική διάταση Από τον τόνο του Χ και από τις αδρενεργικές ίνες (Άσκηση-υπογλυκαιμία) Από την Γκρελίνη, την Μοτιλίνη και την Σεκρετίνη Αναστέλλεται από την SS Δρά σε GPCR υποδοχείς και ιδιαίτερα στους Υ4 και Υ5

53 Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (ΡΡ) (συνέχεια) Το ΡΡ μειώνει την λεπτίνη στον λιπώδη ιστό και την έκφραση του CRF. H έκφραση της γκρελίνης και της ορεξίνης μειώνονται σε διαγονιδιακά ποντίκια που υπερεκφράζουν το ΡΡ. Επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις του ΡΡ μειώνουν το σωματικό βάρος, την υπερλιπιδαιμία και την αντίσταση στην ινσουλίνη σε παχύσαρκα ποντίκια. Ανεπαρκής έκκριση της ορμόνης έχει περιγραφεί σε παιδιά με σύνδρομο Prader-Willi, που χαρακτηρίζεται από παχυσαρκία και έκδηλη υπερφαγία (Zipf et al, 1981) Οι Malaisse-Lagae et al (1977) έχουν διαπιστώσει ότι σε ποντίκια ob/ob απουσιάζουν τα κύτταρα PP και ότι η ΕΠ χορήγηση βόειου ΡΡ καταστέλλει την όρεξη και το βάρος του σώματος των ποντικών αυτών. Οι Reinehr et al (2006) συμπεραίνουν ότι η παρατηρούμενη μείωση των επιπέδων του ΡΡ σε παχύσαρκα παιδιά και η αποκατάσταση τους με την απώλεια βάρους αντιπροσωπεύει την παχυσαρκία τους παρά ότι την προκαλεί. Οι Hosaka et al (2008) έχουν παρατηρήσει ότι το ΡΡ λαμβάνει μέρος στην διαφοροποιηση των οστεοβλαστών, πιθανώς με αυτοκρινικό μηχανισμό.

54 Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (ΡΡ) και Όρεξη Χορήγηση του πεπτιδίου προκαλεί μείωση της πρόσληψης τροφής, μείωση του βάρους Προκαλεί μείωση της ινσουλινο-αντίστασης Δρά στην περιοχή της εσχάτης πτέρυγος η οποία στερείται ΑΕΦ Στο ενδονησιδιακό περιβάλλον αναστέλει την έκκριση ινσουλίνης Αντιτίθεται στην δράση του ΝΡΥ, της ορεξίνης και της Γκρελίνης

55 Anorexigenic effects of intraperitoneal administration of PP and PYY3-36 in food-deprived lean mice. Loss of the feeding-inhibitory effect of intraperitoneal PP (3 nmol) following vagotomy. *P < 0.05; **P < 0.01 compared with controls

56

57

58 Συμπερασματικά... Το παγκρεατικό νησίδιο αποτελεί ένα αυτοτελώς ρυθμιζόμενο όργανο ομοιοστασίας της ενέργειας που εντάσσεται όμως στον γενικό πρόγραμμα ενεργειακής ισορροπίας με το οποίο εξυπηρετείται το σύνολο των ιστών, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό με μεταβαλλόμενα μερίδια.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κλινικές κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες Χειρουργική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Φώτης Καλφαρέντζος Οι μεταβολές της έκκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΙΑ Β. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ Β. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΒΑΓΕΝΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ- ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

09 Ενδοκρινολόγος Διευθυντής Τμήματος Κλιμακτηρίου - Οστεοπόρωσης, «Ιατρικό Αθηνών»

09 Ενδοκρινολόγος Διευθυντής Τμήματος Κλιμακτηρίου - Οστεοπόρωσης, «Ιατρικό Αθηνών» ιαταραχές στη λειτουργία των β-κυττάρων & των Παγκρεατικών Νησιδίων στον Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 Ν. ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ 09 Ενδοκρινολόγος Διευθυντής Τμήματος Κλιμακτηρίου - Οστεοπόρωσης, «Ιατρικό Αθηνών» Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ > Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Θεόδωρος Αλεξανδρίδης

Διαβάστε περισσότερα

10 Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

10 Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Σύνδροµο αντίστασης στην Ινσουλίνη εκτίµηση ευαισθησίας /αντίστασης στην ινσουλίνη in vivo στον Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 (Σ Τ2) ΦΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ 10 Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α Παθολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ` ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΝΟΥΣΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΡΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗ ΣΗΨΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΡΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗ ΣΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΡΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗ ΣΗΨΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Παπαστάθη Χρυσούλα Ειδικευόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 28 Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ υπογλυκαιμία συνήθως καθορίζεται σαν η συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα κάτω από 50mg/dl (2,7 mmol/l). Η Στον άνθρωπο όμως οι αντισταθμιστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ. Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ. Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευθυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, της κορτιζόλης, της ομοκυστεΐνης, των κυτταροκινών στο σακχαρώδη διαβήτη και η αλληλεπίδρασή τους με ψυχολογικούς παράγοντες

Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, της κορτιζόλης, της ομοκυστεΐνης, των κυτταροκινών στο σακχαρώδη διαβήτη και η αλληλεπίδρασή τους με ψυχολογικούς παράγοντες Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, της κορτιζόλης, της ομοκυστεΐνης, των κυτταροκινών στο σακχαρώδη διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Δ.Κ. ΠΑΝΙΔΗΣ, 2 Ε.Α. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, 3 Ε.Η. ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 4 Η.Κ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 16 1 Καθηγητής Ενδοκρινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Νευροενδοκρινική ρύθµιση της πρόσληψης τροφής: µόρια και δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Τίτλος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Τίτλος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» Τίτλος Σακχαρώδης Διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ- ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΤΙΑΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ- ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΤΙΑΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ- ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. Αλέξανδρος Κόκκινος. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. Αλέξανδρος Κόκκινος. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Αλέξανδρος Κόκκινος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝΑ «Λαϊκό» Διευθυντής: Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος, στον άνδρα και στη γυναίκα, οφειλόµενες στο σακχαρώδη διαβήτη 1

ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος, στον άνδρα και στη γυναίκα, οφειλόµενες στο σακχαρώδη διαβήτη 1 ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος, στον άνδρα και στη γυναίκα, οφειλόµενες στο σακχαρώδη διαβήτη 1 Δ. ΠΑΝΙΔΗΣ, 2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΪΟΥ, 3 Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 36 1 Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ., 2 Ιατρός, 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 Στόχοι ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 1. Να εξετάσουμε τις βασικές αρχές του μεταβολισμού των μακροθρεπτικών συστατικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Χαρ. Χατζή Ιατρός

Ελένη Χαρ. Χατζή Ιατρός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμογές στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες Εργαστήριο Ανατομικής-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο κυτταροκινών στην έναρξη ή/και εξέλιξη της ανοσολογικής συμπεριφοράς: Μελέτη του ρόλου της λεπτίνης σε θρομβωτικά μοντέλα.

Δίκτυο κυτταροκινών στην έναρξη ή/και εξέλιξη της ανοσολογικής συμπεριφοράς: Μελέτη του ρόλου της λεπτίνης σε θρομβωτικά μοντέλα. Δίκτυο κυτταροκινών στην έναρξη ή/και εξέλιξη της ανοσολογικής συμπεριφοράς: Μελέτη του ρόλου της λεπτίνης σε θρομβωτικά μοντέλα. The cytokine network in the initiation and/or proliferation of immune response:

Διαβάστε περισσότερα

Πως επιτυγχάνουµε απώλεια βάρους στον παχύσαρκο διαβητικό ασθενή

Πως επιτυγχάνουµε απώλεια βάρους στον παχύσαρκο διαβητικό ασθενή 25 Πως επιτυγχάνουµε απώλεια βάρους στον παχύσαρκο διαβητικό ασθενή Δ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ 1, ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ 2, Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 3, Δ. ΠΑΝΙΔΗΣ 4 1 Ενδοκρινολόγος, Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκλογίκευση της θεραπείας του σακχαρώδους διαβήτη τύπου II

Η εκλογίκευση της θεραπείας του σακχαρώδους διαβήτη τύπου II Η εκλογίκευση της θεραπείας του σακχαρώδους διαβήτη τύπου II Π.Δ. Χρισιακόπουλος Άμισ. Επικ. Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) χαρακτηρίζεται από αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της διατροφής

Ο ρόλος της διατροφής 15 Ο ρόλος της διατροφής Ι.-Α. ΒΑΤΑΛΑΣ 1, Λ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2 1 Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 2 Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιμελήτρια Β ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΞΗΣ»

«ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΞΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ Ι ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΞΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νευρική ανορεξία και οστικός μεταβολισμός

Νευρική ανορεξία και οστικός μεταβολισμός 226 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Νευρική ανορεξία και οστικός μεταβολισμός X. Τάλλιου 1, Δ. Παπαχρήστου 2 1 Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2 Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας-Ιστολογίας- Εμβρυολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

MODY: µονογονιδιακές µορφές διαβήτη

MODY: µονογονιδιακές µορφές διαβήτη 11 MODY: µονογονιδιακές µορφές διαβήτη ΖΩΗ Α. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ Ενδοκρινολόγος Εισαγωγή-Ορισμός σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) είναι μια ετερογενής μεταβολική νόσος με κεντρικό σημείο τη διαταραχή ή και απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΝΑΤΑΣΑ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα